NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne"

Transkript

1 NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne

2 INDLEDNING I oktober 2006 besluttede Folketinget at der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for en ny fjordforbindelse ved Frederikssund. På den baggrund har Vejdirektoratet i perioden gennemført en VVM-undersøgelse. Dette hæfte er et resumé af VVM-undersøgelsen og har til formål at give borgere et overblik over undersøgelsens forskellige forslag og forslagenes støjmæssige konsekvenser. VVMundersøgelsen er opdelt i et nordligt og et sydligt undersøgelsesområde. De enkelte forslag er navngivet herefter, med betegnelsen N eller S efterfulgt af et nummer. a,b og c angiver varianter af de enkelte forslag. Udbygning af eksisterende Kronprins Frederiks Bro med ny 2-sporet klapbro J.F. Willumsens Vej føres under Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej - Forslag N2a Udbygning af eksisterende Kronprins Frederiks Bro med ny 2-sporet klapbro J.F. Willumsens Vej ligger i niveau med Odinsvej/Kocksvej og Fredriksværkvej - Forslag N2b NORDLIGE FORSLAG SYDLIGE FORSLAG Udbygning af J.F. Willumsens Vej og Skovnæsvej samt: Ny fjordforbindelse med klapbro J.F. Willumsens Vej føres under Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej - Forslag N1a Ny motortrafikvej mellem Frederikssundsvej og Skibbyvej med forbindelse over Roskilde Fjord som: Højbro mellem Marbæk og Tørslev Hage Forslag S1 2 Ny fjordforbindelse med klapbro J.F. Willumsens Vej ligger i niveau med Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej - Forslag N1b Ny fjordforbindelse med svingbro J.F. Willumsens Vej føres under Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej - Forslag N1c Kort tunnel mellem Marbæk og Tørslev Hage Forslag S2 Lang tunnel mellem Marbæk og Tørslev Hage Forslag S3 Boret tunnel under Roskilde Fjord og Tørslev Hage Forslag S6

3 Udbygning af eksisterende Kronprins Frederiks Bro Forslag N2 Skovnæsvej Odinsvej/Kocksvej Frederiksværkvej J.F. Willumsens Vej Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Forslag N1 Frederikssund Landerslev Roskilde Fjord Frederikssundsvej Landerslev Vej Højbro - Forslag S1 Kort tunnel - Forslag S2 Lang tunnel - Forslag S3 Tørslev Hage Marbækvej Tørslev Lyngerup Marbæk Skibbyvej Boret tunnel - Forslag S6 3

4 NY FJORDFORBINDELSE MED KLAPBRO SYD FOR KRONPRINS FREDERIKS BRO J.F. Willumsens Vej føres under Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej Forslag N1a Stort foto: Ny klapbro over Roskilde Fjord, set mod nordvest Foto tv: J.F. Willumsens Vej underføres Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej Foto th: J.F. Willumsens Vej udformet med støjskærme, støttevægge og beplantning Dette forslag medfører en ny fjordforbindelse syd for den eksisterende Kronprins Frederiks Bro, samt udbygning af J.F. Willumsens Vej og Skovnæsvej. Den eksisterende bro nedtages. Den nye bro udformes som en klapbro og er på fjordens øst- og vestkyst anlagt med dæmningsanlæg, der strækker sig nogle hundrede meter ud i fjordrummet. Set fra omgivelserne vil broen opleves som et markant element, der vil påvirke oplevelsen af fjordlandskabet. J.F. Willumsens Vej udvides med et spor i hver retning og udformes med støttevægge og støjskærme på relevante delstrækninger. Der plantes langs vejen hvor det er muligt inden for vejarealet. I dette forslag føres J.F. Willumsens Vej under Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej og der etableres således 2 nye broer på vejstrækningen. Vest for fjorden udvides Skovnæsvej med et spor i hver retning. Vejstrækningen fra Færgegården til havnen ved Frederikssund Bådværft, hvor vejforløbet over fjorden tilsluttes, får en østligere placering end idag. Der opsættes ikke støjskærme langs Skovnæsvej. Dæmninger/skråninger udføres med lav hældning og beplantes. Frederiksværkvej J.F. Willumsens Vej Odinsvej J.F. Willumsens Vej Kocksvej 4

5 Skovnæsvej Færgegården Eksisterende Kronprins Frederiks Bro nedrives Havnen ved Frederikssund Bådværft Ny klapbro J.F. Willumsens Vej 5

6 NY FJORDFORBINDELSE MED KLAPBRO SYD FOR KRONPRINS FREDERIKS BRO J.F. Willumsens Vej ligger i niveau med Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej Forslag N1b Stort foto: Forslag N1c - ny svingbro over Roskilde Fjord, set mod nordvest Foto tv: Forslag N1b - J.F. Willumsens Vej ligger i niveau med Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej Forslag N1b er identisk med forslag N1a, bortset fra at Odinsvej/ Kocksvej og Frederiksværkvej ligger i niveau med J.F. Willumsens Vej. Frederiksværkvej Odinsvej J.F. Willumsens Vej Kocksvej 6

7 NY FJORDFORBINDELSE MED SVINGBRO SYD FOR KRONPRINS FREDERIKS BRO J.F. Willumsens Vej føres under Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej Forslag N1c Forslag N1c er identisk med forslag N1a, bortset fra, at forbindelsen over Roskilde Fjord udføres som en svingbro istedet for en klapbro. Svingbroen er konstrueret som en skråstagsbro med en 25 meter høj pylon. Den overordnede udformning af broanlægget med dæmninger og placering af understøtninger svarer til løsningen med klapbro. Fra fjorden og kysterne vil broen med den høje pylon fremstå med et formudtryk, der skaber en vis ikonvirkning og potentielt kan blive et vartegn for Frederikssund og opland. Ny svingbro 7

8 Skovnæsvej Ny udbygning med 2 spor Eksisterende Kronprins Frederiks Bro Færgegården J.F. Willumsens Vej 8

9 UDBYGNING AF EKSISTERENDE KRONPRINS FREDERIKS BRO J.F. Willumsens Vej føres under Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej. Forslag N2a Stort foto: Forslag N2a - udbygning af Kronprins Frederiks Bro set mod sydvest Foto th: Forslag N2b - J.F. Willumsens Vej ligger i niveau med Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej Forslag N2a er identisk med forslag N1a, bortset fra at forbindelsen over Roskilde fjord er en udbygning af den eksisterende bro med et parallelt broforløb, mod syd. Den eksisterende bro og parallelbroen anlægges således at der er to ensrettede kørespor på hver bro. Set fra fjorden vil det samlede anlæg med de to broer opleves markant og påvirke oplevelsen af fjordrummet. Anlægget vil særligt være karakteriseret af det dobbelte sæt broklapper som, når broerne åbnes, vil virke meget dominerende. Yderligere er udbygningen visuelt meget forskellig fra den eksisterende bro UDBYGNING AF EKSISTERENDE KRONPRINS FREDERIKS BRO J.F. Willumsens Vej ligger i niveau med Odinsvej /Kocksvej og Frederiksværksvej. Forslag N2b Forslag N2b er identisk med forslag N2a, bortset fra at Odinsvej/ Kocksvej og Frederiksværksvej ligger i niveau med J.F. Willumsens Vej. Frederiksværkvej Odinsvej J.F. Willumsens Vej Kocksvej 9

10 HØJBRO MELLEM MARBÆK OG TØRSLEV HAGE Forslag S1 Stort foto: Ny højbro over Roskilde Fjord, set mod nordøst Foto tv: Tilslutningen til Marbækvej Foto th: Den nye vej gennem Tørslev Hage med støjskærme, set fra Gammel Færgegårdsvej Dette forslag omfatter en højbro over Roskilde Fjord og nye vejforbindelser øst og vest for fjorden. Broen udformes som en enkel og åben konstruktion, som leder vejen let over fjorden. Broens understøtninger udformes, så de set fra land i broens længderetning skaber mindst muligt barriere og giver udsyn til det omkringliggende landskab og vandfl a- den. På begge kyster er broens dæmningsanlæg trukket ind i landet. Ved at friholde kystlandskabet og kystlinjen bevares oplevelsen af fjordlandskabet. Der er mulighed for kystpassage på begge sider af fjorden. I krydsningen med Marbækvej ligger motortrafi kvejen på dæmning og Marbækvej i afgravning. Ved at føre lokalvejen under motortrafi kvejen gives bilisten uforstyrret udsigt over fjorden og højbroen. Der opsættes støjskærm langs nordsiden af motortrafi kvejen på en 750 m lang strækning øst for broen. Den nye vejlinje føres gennem sommerhusområdet på Tørslev Hage. Her ligger vejen i afgravning og udformes med støttevægge og støjskærme. Langs støjskærmene plantes grupper af træer, der skal skabe en naturlig sammenhæng mellem omgivelserne og det nye vejanlæg. Ny motortrafikvej Gammel Færgegårdsvej Støjskærme langs ny motortrafikvej Marbækvej Højbro 10

11 Marbækvej Ny højbro Marbæk Tørslev Hage 11

12 KORT TUNNEL MELLEM MARBÆK OG TØRSLEV HAGE Forslag S2 Stort foto: Kort tunnel med dæmningsanlæg set mod nord Foto tv: Tilslutningen til Marbækvej Forslag S2 har samme linjeføring som forslag S1, bortset fra at fjorden krydses i en kort tunnel og Marbækvej føres over den nye motortrafi kvej. Tunnelen er anlagt med store dæmningsanlæg på begge kyster, så vejforløbet i tunnel under fjorden er relativt kort - ca. 500 meter. Dæmningerne vil fra fjorden og kystlandskabet fremstå som tekniske anlæg, der med store dimensioner vil skabe barriere i fjordrummet. Forslaget giver mulighed for kystpassage langs tunneldæmningerne. Ny motortrafikvej Østlig tunnelportal Marbækvej 12

13 Marbækvej Vestlig tunnelportal Østlig tunnelportal Marbæk Tørslev Hage 13

14 LANG TUNNEL MELLEM MARBÆK OG TØRSLEV HAGE Forslag S3 Stort foto: Vestlig tunnelportal på Tørslev Hage Foto tv: Tilslutningen til Marbækvej Forslag S3 har samme linjeføring som forslag S1, bortset fra at fjorden krydses i en lang tunnel og Marbækvej føres over den nye motortrafi kvej. Da tunnelens portaler på henholdsvis øst- og vestsiden af fjorden ligger et stykke inde i landet, påvirker vejens forløb under fjorden ikke oplevelsen af fjordlandskabet og de nære kystområder. Forslaget giver mulighed for kystpassage langs den naturlige kystlinje. Østlig tunnelportal Ny motortrafikvej Marbækvej 14

15 Tørslev Hage Vestlig tunnelportal Stenø 15

16 BORET TUNNEL UNDER ROSKILDE FJORD OG TØRSLEV HAGE Forslag S6 Stort foto: Vestlig tunnelportal syd vest for Tørslev Hage Foto tv: Tilslutningen til Marbækvej Forslag S6 er identisk med forslag S1 bortset fra at fjorden krydses i en lang tunnel som også går under Tørslev Hage. Forslaget berører dermed ikke sommmerhusområdet på Tørslev Hage.Tunnelportalen er placeret langt inde i landet på både øst- og vestkysten og vejens forløb vil således ikke påvirke oplevelsen af fjorden eller det nære kystlandskab. Da vejen føres i afgravning et stykke før kysterne vil trafikanten ikke have visuel kontakt til fjorden før forløbet i tunnel. Tilslutningen til Marbækvej har en anden udformning og en sydligere placering end i forslag S1. Tilslutningen ligger vest for tunnelportalen og udføres i Marbækvejs nuværende niveau med en rundkørsel. Forslaget giver mulighed for kystpassage langs den naturlige kystlinje. Ny motortrafikvej Marbækvej Østlig tunnelportal 16

17 Vestlig tunnelportal Tørslev Hage 17

18 STØJ Introduktion Foto tv: Støjskærme langs J.F. Willumsens vej set fra nabohaver Diagram denne side: Vejledende grænseværdier for støj fra vejtrafik I Danmark anvendes Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier som udgangspunkt for vurdering af støjgener fra veje. Ifølge Miljøstyrelsen er en bolig støjbelastet, når vejstøjniveauet overstiger 58 db. Grænseværdierne anvendes i kommune- og lokalplanlægningen, når der skal udlægges nye boligområder og andre støjfølsomme områder langs eksisterende veje, med henblik på at forebygge fremtidige støjgener. Grænseværdierne lægges også til grund når man skal vurdere støjgener fra veje. Overskrides grænseværdien ved eksisterende boliger, er der ikke en generel pligt til at nedbringe støjbelastningen, så grænseværdierne overholdes. Miljøstyrelsen fi nder dog, at der bør tages samme hensyn til støjen, når man planlægger nye veje og vejudbygninger, som når man planlægger nye boliger. Områdetype Vejledende grænseværdi Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser o.l. 53 db Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker. 58 db Hoteller, kontorer mv. 63 db 18

19 Vejstøjen er blevet kortlagt i områder i og omkring Frederikssund, der påvirkes af enten nordlige eller sydlige løsningsforslag. Støjen er kortlagt dels for en situation, hvor en ny fjordforbindelse ikke gennemføres (Basis 2018), dels for hvert af løsningsforslagene til en ny fjordforbindelse. Støjen er kortlagt ved beregninger. I beregningerne indgår alle væsentlige parametre, der har betydning for støjen, herunder oplysninger om terrænfor- Støjens styrke angives som et antal decibel (forkortet: db) Figuren til højre illustrerer hvor kraftige forskellige støjkilder er i forhold til hinanden, målt i decibel. Som en tommelfi ngerregel kan man regne med, at ændringer i støjniveauer opleves på følgende måde: 1 db er den mindste ændring et menneske er i stand til at opfatte 3 db opleves som en lille ændring 6 db opleves som en væsentlig ændring 10 db opleves som en stor ændring og lyder som en fordobling eller halvering af støjen hold, bygninger, støjskærme og den fremtidige trafik. Støjkortlægningen tager desuden hensyn til de fremherskende vejrforhold, og resultaterne er opgjort som gennemsnitsværdier for et helt år. Ved udvælgelse og dimensionering af støjreducerende tiltag er der lagt vægt på at begrænse støjen mest muligt ved boligområder og sommerhusområder, under hensyntagen til anlægstekniske og økonomiske muligheder. Rekordhøjt barneskrig, 1 m Høj hjemmestereo Hårtørrer, 0,3 m Støvsuger, 1 m Håndmixer, max hastighed, 1 m Emhætte, 0,5 m Normal tale, 1 m Opvaskemaskine, 1 m Vaskemaskine, vask, 1 m Hvisken, 0,3 m Laptop computer, 1 m Køleskab, 1 m Stille soveværelse Høretærskel Lydtrykniveau db(a) Smertetærskel Luftværnssirene, 30 m Høj diskoteksmusik Udendørs rockkoncert (ved tilhørerne) 100 Symfoniorkester (max ved tilhørerne) Start af propelpassagerfly, 30 m Støjgrænse på arbejdspladser, 85 db(a), (8 timer) Lastbil, forbikørsel 10 m (max niveau) Personbil, forbikørsel 10 m (max niveau) Støj i personbil, 80 km/t Vindstøj i træer i skov, vindhastighed 8 m/s Åben plan kontor (tale og anden støj) Baggrundsstøj i koncertsal med publikum Baggrundsstøj i villakvarter langt fra store veje Ventilationsstøj i kontor Stille enmandskontor med PC Stille skov, vindhastighed 1 m/s Kilde: Delta 19

20 STØJAFSKÆRMNING Nordlige forslag Stort kort: Eksempel på placering af støjskærme langs J.F. Willumsens Vej i forslag N1b/N2b Denne side: Eksempler på udformning af støjskærme set fra J.F. Willumsens Vej De nordlige forslag vil medføre opsætning af 3 meter høje støjskærme langs J.F. Willumsens Vej på relevante delstrækninger. Langs Skovnæsvej opsættes ikke støjskærme. Som udgangspunkt består skærmene af 3 grundtyper - en skærm i glas eller akryl, en grøn skærm eller en skærm i træ eller stål, delvist beplantet. Eksempel på beplantet og transparent skærm Støjskærmene er fastgjort på en sokkel i beton, som kan udformes forskelligt. Udover at kunne optage terrænstigning/ fald, kan soklen også have funktion af plantekasse, eller bænk ved busstoppested. Støjskærmene følger vejen i forløb af transparente, perforerede og beplantede fl ader. Eksempel på skærm i træ med transparente partier Eksempel på en beplantet skærm med rækker af træer i forgrunden 20

21 Udbygning af eksisterende Kronprins Frederiks Bro Forslag N2 Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Forslag N1 J.F. Willumsens Vej Frederikssund Skovnæsvej Frederikssundsvej Roskilde Fjord 21

22 STØJUDBREDELSE Støjkonsekvenser - J.F. Willumsens Vej Støjkort: Støjforhold omkring fjordkrydsningen ved den eksisterende fjordforbindelse (basis 2018) Basis 2018 ingen udbygning Det eksisterende byområde i Frederikssund omkring J.F. Willumsens Vej vil blive berørt af de nordlige forslag, N1 og N2. Dette område udsættes i dag for vejstøj fra den eksisterende fjordforbindelse og områdets øvrige veje. Kortet viser vejstøjforholdende langs J.F. Willumsens Vej fremskrevet til 2018, hvis den eksisterende fjordforbindelse ikke udbygges. I fremskrivningen indgår en almindelig trafi kstigning frem til 2018, samt at der er udlagt en støjreducerende asfaltbelægning i forbindelse med den almindelige vedligeholdelse af J.F. Willumsens Vej. Kortene viser støjen 1,5 meter over terræn med farvesignaturer i spring på 5 db, når støjniveauet er over 48 db. I områder med orange farve er vejstøjniveauet fx mellem 53 db og 58 db. I skillelinjen mellem orange og rød er støjniveauet 58 db. Kortene kan anvendes til at overskue støjforholdene i de områder, der har særlig interesse, fx ved egen bolig. Støjniveau i db < 48 < 48 < 53 < 53 < 58 < 58 < 63 < 63 < 68 < 68 22

23 Støjkort: Støjforhold i nærområdet omkring J.F.Willumsens Vej - linjeføring N1 (forslag N1a og N1c) De nordlige forslag Kortet viser vejstøjforholdende langs J.F. Willumsens Vej efter at vejen er blevet udvidet med 2 spor, svarende til løsningsforslag N1a, som medfører en forøgelse af trafi kken med ca køretøjer i døgnet. På støjkortet indgår effekten af trafi kforøgelsen, samt af 3 m høje støjafskærmninger og nedgravningen af J.F. Willumsens Vej mellem de niveaufri krydsninger ved Odinsvej/Kochsvej og Frederiksværkvej. Alle nordlige forslag vil samlet set medføre en reduktion i støjbelastningen af omgivelserne, i forhold til en situation uden en ny fjordforbindelse. Støjniveau i db < 48 < 48 < 53 < 53 < 58 < 58 < 63 < 63 < 68 < 68 23

24 STØJAFSKÆRMNING Sydlige forslag Stort kort: Eksempel på placering af støjskærme på Tørslev Hage og på Marbæksiden i forslag S1 Denne side: Eksempler på udformning af støjskærme i forslag S1 højbro I de sydlige forslag, undtaget forslag S6, opsættes 4 meter høje støjskærme gennem sommerhusområdet på Tørslev Hage. Skærmene udføres i cortenstål med et transparent parti øverst. Støjskærm på Marbæksiden I forslag S1 etableres støjskærme på højbroen på en 200 meter lang strækning nærmest endeunderstøtningen på Tørslev Hage. På Marbæksiden opsættes 3 meter høje transparente støjskærme på vejens nordside for at skærme sydbyen i Frederikssund mod støj. I forslag S2, kort tunnel, og forslag S3, lang tunnel, opsættes ikke støjskærme på Marbæksiden. Støjskærme på Tørslev Hage og på højbroen 24 Snit gennem Tørslev Hage med støjskærme langs vejen

25 Frederikssundsvej Landerslev Vej Tørslev Hage Højbro - Forslag S1 Kort tunnel - Forslag S2 Lang tunnel - Forslag S3 Marbækvej Tørslev Lyngerup Marbæk Skibbyvej Boret tunnel Forslag S6 Roskilde Fjord 25

26 STØJKONSEKVENSER Tørslev Hage og Sydbyen Støjkort: Støjforhold omkring fjordkrydsningen i forslag S1 (højbro) De områder, der berøres direkte af et af de sydlige forslag, har i dag ubetydelig eller begrænset støj fra vejtrafi k. Det gælder støjfølsomme områder som Tørslev Hage, Tørslev by og området ved Sydbyen i Frederikssund. Støjmæssigt består forskellene mellem de forskellige sydlige forslag først og fremmest i en varierende støjbelastning af sommerhusområdet på Tørslev Hage samt på selve fjorden. Højbro løsningforslag S1 Kortet viser støjudbredelsen efter anlæg af en ny motortrafikvej på en højbro over fjorden samt tilslutning til Marbækvej ved Frederikssund. Højbroløsningen vil medføre at 13 sommerhuse på Tørslev Hage belastes med mere end 58 db. I alt 90 sommerhuse vil blive udsat for støj i intervallet db. I Sydbyen vil den primære kilde til støj være støjen fra trafi kken på kommunevejen Marbækvej, som følge af dennes tilslutning til motortrafi kvejen. Det vurderes at boligerne i 1. række til Marbækvej vil blive udsat for et støjniveau i størrelsesordenen 58 db. Støjniveau i db < 48 < 48 < 53 < 53 < 58 < 58 < 63 < 63 < 68 < 68 26

27 Støjkort: Støjforhold omkring fjordkrydsningen i forslag S2 (kort tunnel) Kort tunnel løsningsforslag S2 Kortet viser støjudbredelsen efter anlæg af en ny motortrafi kvej i en kort tunnel under fjorden samt tilslutning til Marbækvej ved Frederikssund. Med den korte tunnelløsning vil ingen sommerhuse på Tørslev Hage belastes med vejstøj over 58 db. I alt 70 sommerhuse vil blive udsat for vejstøj i intervallet db. I Sydbyen vil den primære kilde til støj være støjen fra trafikken på kommunevejen Marbækvej, som følge af dennes tilslutning til motortrafi kvejen. Det vurderes at boligerne i 1. række til Marbækvej vil blive udsat for et støjniveau i størrelsesordenen 58 db. Støjniveau i db < 48 < 48 < 53 < 53 < 58 < 58 < 63 < 63 < 68 < 68 27

28 SAMLET VURDERING AF STØJFORHOLDENE Sammenligning af alle forslag Stort foto: Støjskærme langs vejen gennem Tørslev Hage i forslag S3 (lang tunnel) Diagram: Antal støjbelastede boliger og sommerhuse i hele undersøgelsesområdet På baggrund af opgørelserne over støjbelastede boliger og sommerhuse i hele undersøgelsesområdet kan det konkluderes, at alle forslagene vil reducere antallet af støjbelastede boliger i forhold til Basis 2018, og at der som helhed er små forskelle i de støjmæssige konsekvenser. Lokalt vil der dog være større forskelle. De sydlige forslag, på nær S6, vil medføre en væsentlig ændring af støjforholdene i sommerhusområdet ved Tørslev Hage, fordi området i dag ikke har mærkbar vejstøj. Omvendt vil de sydlige forslag medføre mindre trafi k igennem Frederikssund, og dermed reducere støjen en smule for boligområderne langs J.F. Willumsens Vej. ler imidlertid ikke fuldt ud de støjmæssige konsekvenser for sommerhusområderne på og ved Tørslev Hage. Derfor er der også udført en optælling af antal sommerhuse, som udsættes for støj i intervallet db. De støjmæssige konsekvenser er nøjere beskrevet i rapport 351 Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Sammenfattende rapport. Situation Basis 2018 N1a/N1c, niveaufri kryds N1b, kryds i niveau Antal boliger og sommerhuse hvor støjen er over 58 db Antal sommerhuse hvor støjen er mellem 53 og 58 db Tabellen viser det samlede antal N2a, niveaufri kryds støjbelastede boliger og sommerhuse i hele undersøgelsesområdet for hvert af de undersøgte scenarier. Opgørelsen viser antal boliger og sommerhuse hvor støjen overskrider den vejledende grænseværdi for boligområder på 58 db. Dette afspej- N2b, kryds i niveau S1, højbro S2, kort tunnel S3, lang tunnel S6, boret tunnel

29 29

30 HVIS DU VIL VIDE MERE Foto tv: Tørslev Hage set mod syd VVM-redegørelsen for en ny fjordforbindelse består af 4 rapporter. Rapporterne kan læses på den vedlagte CD-rom og på Vejdirektoratets hjemmeside Vejdirektoratet.dk/Fjordforbindelsen. Rapport 351: Sammenfattende rapport og rapport 352: Landskabsmæssig vurdering og arkitektonisk koncept samt rapport 354: Arealanvendelsesanalysen kan fra den 29. april 2010 afhentes på Frederikssund Kommunes Borgerservice og på bibliotekerne i kommunen. Rapport 353 Miljøvurdering er trykt i et begrænset oplag men den kan læses og printes enten fra den vedlagte CD-rom eller fra Vejdirektoratet.dk/Fjordforbindelsen. I rapport 351 den sammenfattende rapport kan du bl.a. læse om VVM-processen Baggrunden for undersøgelsen Beskrivelser af de nordlige forslag N1 og N2 Beskrivelser af de sydlige forslag S1, S2, S3 og S6 Andre undersøgte muligheder De eksisterende forhold De trafi kale konsekvenser af de forskellige forslag De besejlingsmæssige forhold Forslagenes landskabsmæssige indpasning De støjmæssige konsekvenser Konsekvenser for miljøet Gennemførelse af projektet Arealbehov Hvad forslagene koster De samfundsøkonomiske vurderinger af forslagene I rapport 351 er forslagene til en ny fjordforbindelse indtegnet på luftfotokort, og der er en forklaring på nogle af de mest anvendte fagudtryk. 30

31 Vedlagte CD-rom indeholder følgende delrapporter udarbejdet i forbindelse med VVM-undersøgelsen: Ny fjordforbindelse ved Frederikssund, VVM-redegørelse, Sammenfattende rapport, rapport 351, 2010 Ny fjordforbindelse ved Frederikssund, VVMredegørelse, Landskabsmæssig vurdering og arkitektonisk koncept, rapport 352, 2010 Ny fjordforbindelse ved Frederikssund, VVMredegørelse, Miljøvurdering, rapport 353, 2010 Ny fjordforbindelse ved Frederikssund, VVM-redegørelse, Arealanvendelsesanalyse, rapport 354,

32 UDARBEJDET FOR VEJDIREKTORATET AF: Claus Bjarrum Arkitekter A/S KØBENHAVN Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk REDAKTION: Niels Korsgaard, Vejdirektoratet LAYOUT: Claus Bjarrum Arkitekter FOTOS: Barker & Barker/Claus Bjarrum Arkitekter GRUNDKORT: Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen TRYK: Lassen Offset OPLAG: COPYRIGHT: Vejdirektoratet 2010

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Vejdirektoratet skal anlægge knap 10 km 4-sporet motortrafikvej syd for Frederikssund.

Vejdirektoratet skal anlægge knap 10 km 4-sporet motortrafikvej syd for Frederikssund. Projektet Ny fjordforbindelse syd om Frederikssund Vejdirektoratet skal anlægge knap 10 km 4-sporet motortrafikvej syd for Frederikssund. Projektet koster ca. 2 mia. kroner Projektet er inddelt i tre hovedstrækninger:

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Borgmester John Schmidt Andersen Frederikssund Kommune Aftenens ordstyrer Trine Sick Erik Stoklund Larsen

Læs mere

Omformerstation ved Herslev Borgermøde 14. april 2008. Spørgsmål og svar

Omformerstation ved Herslev Borgermøde 14. april 2008. Spørgsmål og svar Omformerstation ved Herslev Borgermøde 14. april 2008 Spørgsmål og svar Dagsorden for borgermøde 14. april 2008 19.00-19.10 Indledning v/adm. direktør Peder Østermark Andreasen, Energinet.dk 19.10-19.25

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND PROGRAM for borgermødet den 17. maj 2010 Kl. 19.00 Kl. 19.05 Kl. 19.15 Kl. 20.15 Kl. 20.35 Velkomst

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen.

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen. NOTAT Projekt Støjnotat Lokalplanforslag for plejeboliger i Køge Nord Kunde Køge Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-07-14 (rev. 1 2015.08.21) Til Martin Peter Schmidt, Køge Arkitekterne a/s Henrik Paaske Kjer

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør (projekt)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

Ny forbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund - supplerende vurdering af betalingsanlæg mv.

Ny forbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund - supplerende vurdering af betalingsanlæg mv. Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 340 Offentligt Ny forbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund - supplerende vurdering af betalingsanlæg mv. Dato 21. maj 2014, rev. Juli 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Debatoplæg November 2007 Borgermøde Mandag den 26. november 2007 kl. 19.00 Festsalen på Frederikssund Gymnasium, Odinsvej 6, Frederikssund Ny fjordforbindelse ved

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE Juni 2009 Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT

MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT Til Femern A/S Dokumenttype Rambøll-Arup-TEC Rapport Dato Februar 2015 MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT Revision 1 Dato 2015/02/25 Udarbejdet

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden.

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Bilag 1 04-09-2012 Sagsnr. 2012-124709 Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Rapportskabelon til Miljømåling trafikstøj Orientering nr. 44 Revision 1 PFi/CB/ilk 8. maj 01 Resume Formålet med denne orientering

Læs mere

Ny Storstrømsbro. Besigtigelse 14. september 2015

Ny Storstrømsbro. Besigtigelse 14. september 2015 Ny Storstrømsbro Besigtigelse 14. september 2015 Ny Storstrømsbro Gennemgang af projektet, v/ Projektchef Niels Gottlieb Støj v/ Jakob Fryd, Vejdirektoratet Gennemgang af besigtigelsesmaterialet v/ Landinspektør

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

VVM-UNDERSØGELSE FOR EN NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. Offentlig høring af VVM-redegørelsen. Høringsnotat. November 2010

VVM-UNDERSØGELSE FOR EN NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. Offentlig høring af VVM-redegørelsen. Høringsnotat. November 2010 VVM-UNDERSØGELSE FOR EN NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND Offentlig høring af VVM-redegørelsen Høringsnotat November 2010 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

2. etape af Kalundborgmotorvejen

2. etape af Kalundborgmotorvejen 2. etape af Kalundborgmotorvejen - Referat af 1. møde i Naboforum 6. april 2016 Dato 12. april 2016 Sagsbehandler AEL Mail ael@vd.dk Telefon 7244 3621 Dokument 16/04813-1 Side 1/5 Emne Naboforum 1. møde,

Læs mere

21. juni 2010 Jakob Fryd Borgermøde om VVM-redegørelse for en ny fjordforbindelse ved Frederikssund TIDSPUNKT

21. juni 2010 Jakob Fryd Borgermøde om VVM-redegørelse for en ny fjordforbindelse ved Frederikssund TIDSPUNKT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. juni 2010 Jakob Fryd jaf@vd.dk 7244 3602 REFERAT EMNE Borgermøde om VVM-redegørelse for en ny fjordforbindelse ved Frederikssund TIDSPUNKT Mandag d. 17. maj

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat Modtagekontrol Bemærkninger Notat ok. Opfylder behov. Fordelt til Kontrol udført (dato / sign.) 08.02.2011 / XTMO Ja Nej Journalnummer NIRAS A/S Sortemosevej

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0 Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej Vejdirektoratets deltagere 2 Områdechef Svend Kold Projektleder Janie

Læs mere

Samrådsspørgsmål BG og BH

Samrådsspørgsmål BG og BH Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål BG og BH Side 1 af 11 Spørgsmål BG & BH Spørgsmål BG: Hvad er årsagen til, at

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET Tog- og vejstøjsberegninger Bilagsrapport. VVM-redegørelse letbanens 1. etape i Århusområdet, august 2009 Sag nr. 13.969.00 TOG- OG VEJSTØJ BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Notat. SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj. Beregningsmodel med Søhaven markeret med gult. 19. november 2015

Notat. SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj. Beregningsmodel med Søhaven markeret med gult. 19. november 2015 Notat SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj 19. november 2015 Projekt nr. 222217 Dokument nr. 1217169900 Version 1, revision 1 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af JEK Beregningsmodel med Søhaven markeret

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

Støjhandlings- plan 2010-2012

Støjhandlings- plan 2010-2012 Støjhandlingsplan 2010-2012 Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 2010-2012 er udarbejdet i løbet af 2009-2010 af: Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning, Park og Vej. Støjkortlægning 2007-2009, udvalgte beregninger,

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN VVM- UNDERSØGELSE E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DEBATOPL ÆG DEBATOPL ÆG OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN TYSKLAND OG DANMARK HAR INDGÅET EN TRAKTAT OM

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0 Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å Vejdirektoratets deltagere 2 Områdechef Svend Kold Projektleder Janie

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Notat Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Miljøteknologi J.nr. MST-5100-00020 Ref. JJ Dato: 5. februar 2010 Notatet beskriver hvordan en arbejdsgruppe med repræsentanter for Vejdirektoratet

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED KRYDSNING AF SUSÅEN PÅ EN HØJBRO SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Henning Jensen, Næstved Kommune Introduktion Planlægningschef

Læs mere

KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER

KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER Til Køge Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2016 Forslag til prioritering af de strækninger, der skal tildeles en støjskærm KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER RINGVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget.

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget. Grontmij Carl Bro A/S Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 82 20 35 00 F www.grontmij-carlbro.dk Fredericia Kommune Teknik & Miljø Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia CVR-nr. 48233511 Att.: Dorte

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Til medlemmerne af Transport- og Bygningsudvalget Notat om manglende støjskærm ved Motorring 3 Rødovre Kommune Materiale forud for

Læs mere

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de

Læs mere

RIBE OMFARTSVEJ STØJ OG MENNESKERS BRUG AF REKREATIVE OMRÅDER

RIBE OMFARTSVEJ STØJ OG MENNESKERS BRUG AF REKREATIVE OMRÅDER Til Vejdirektoratet Dokumenttype Fagnotat Dato Juni 2015 RIBE OMFARTSVEJ STØJ OG MENNESKERS BRUG AF REKREATIVE OMRÅDER RIBE OMFARTSVEJ STØJ OG MENNESKERS BRUG AF REKREATIVE OMRÅDER Revision 2 Dato 08-06-2015

Læs mere

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen?

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Civilingeniør Kurt Meiner Hansen og arkitekt Erik Abitz, Vejle Amt Damhaven 12, 7100 Vejle. Tlf. 75 83 53 33, e-mail:

Læs mere