NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne"

Transkript

1 NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne

2 INDLEDNING I oktober 2006 besluttede Folketinget at der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for en ny fjordforbindelse ved Frederikssund. På den baggrund har Vejdirektoratet i perioden gennemført en VVM-undersøgelse. Dette hæfte er et resumé af VVM-undersøgelsen og har til formål at give borgere et overblik over undersøgelsens forskellige forslag og forslagenes støjmæssige konsekvenser. VVMundersøgelsen er opdelt i et nordligt og et sydligt undersøgelsesområde. De enkelte forslag er navngivet herefter, med betegnelsen N eller S efterfulgt af et nummer. a,b og c angiver varianter af de enkelte forslag. Udbygning af eksisterende Kronprins Frederiks Bro med ny 2-sporet klapbro J.F. Willumsens Vej føres under Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej - Forslag N2a Udbygning af eksisterende Kronprins Frederiks Bro med ny 2-sporet klapbro J.F. Willumsens Vej ligger i niveau med Odinsvej/Kocksvej og Fredriksværkvej - Forslag N2b NORDLIGE FORSLAG SYDLIGE FORSLAG Udbygning af J.F. Willumsens Vej og Skovnæsvej samt: Ny fjordforbindelse med klapbro J.F. Willumsens Vej føres under Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej - Forslag N1a Ny motortrafikvej mellem Frederikssundsvej og Skibbyvej med forbindelse over Roskilde Fjord som: Højbro mellem Marbæk og Tørslev Hage Forslag S1 2 Ny fjordforbindelse med klapbro J.F. Willumsens Vej ligger i niveau med Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej - Forslag N1b Ny fjordforbindelse med svingbro J.F. Willumsens Vej føres under Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej - Forslag N1c Kort tunnel mellem Marbæk og Tørslev Hage Forslag S2 Lang tunnel mellem Marbæk og Tørslev Hage Forslag S3 Boret tunnel under Roskilde Fjord og Tørslev Hage Forslag S6

3 Udbygning af eksisterende Kronprins Frederiks Bro Forslag N2 Skovnæsvej Odinsvej/Kocksvej Frederiksværkvej J.F. Willumsens Vej Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Forslag N1 Frederikssund Landerslev Roskilde Fjord Frederikssundsvej Landerslev Vej Højbro - Forslag S1 Kort tunnel - Forslag S2 Lang tunnel - Forslag S3 Tørslev Hage Marbækvej Tørslev Lyngerup Marbæk Skibbyvej Boret tunnel - Forslag S6 3

4 NY FJORDFORBINDELSE MED KLAPBRO SYD FOR KRONPRINS FREDERIKS BRO J.F. Willumsens Vej føres under Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej Forslag N1a Stort foto: Ny klapbro over Roskilde Fjord, set mod nordvest Foto tv: J.F. Willumsens Vej underføres Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej Foto th: J.F. Willumsens Vej udformet med støjskærme, støttevægge og beplantning Dette forslag medfører en ny fjordforbindelse syd for den eksisterende Kronprins Frederiks Bro, samt udbygning af J.F. Willumsens Vej og Skovnæsvej. Den eksisterende bro nedtages. Den nye bro udformes som en klapbro og er på fjordens øst- og vestkyst anlagt med dæmningsanlæg, der strækker sig nogle hundrede meter ud i fjordrummet. Set fra omgivelserne vil broen opleves som et markant element, der vil påvirke oplevelsen af fjordlandskabet. J.F. Willumsens Vej udvides med et spor i hver retning og udformes med støttevægge og støjskærme på relevante delstrækninger. Der plantes langs vejen hvor det er muligt inden for vejarealet. I dette forslag føres J.F. Willumsens Vej under Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej og der etableres således 2 nye broer på vejstrækningen. Vest for fjorden udvides Skovnæsvej med et spor i hver retning. Vejstrækningen fra Færgegården til havnen ved Frederikssund Bådværft, hvor vejforløbet over fjorden tilsluttes, får en østligere placering end idag. Der opsættes ikke støjskærme langs Skovnæsvej. Dæmninger/skråninger udføres med lav hældning og beplantes. Frederiksværkvej J.F. Willumsens Vej Odinsvej J.F. Willumsens Vej Kocksvej 4

5 Skovnæsvej Færgegården Eksisterende Kronprins Frederiks Bro nedrives Havnen ved Frederikssund Bådværft Ny klapbro J.F. Willumsens Vej 5

6 NY FJORDFORBINDELSE MED KLAPBRO SYD FOR KRONPRINS FREDERIKS BRO J.F. Willumsens Vej ligger i niveau med Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej Forslag N1b Stort foto: Forslag N1c - ny svingbro over Roskilde Fjord, set mod nordvest Foto tv: Forslag N1b - J.F. Willumsens Vej ligger i niveau med Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej Forslag N1b er identisk med forslag N1a, bortset fra at Odinsvej/ Kocksvej og Frederiksværkvej ligger i niveau med J.F. Willumsens Vej. Frederiksværkvej Odinsvej J.F. Willumsens Vej Kocksvej 6

7 NY FJORDFORBINDELSE MED SVINGBRO SYD FOR KRONPRINS FREDERIKS BRO J.F. Willumsens Vej føres under Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej Forslag N1c Forslag N1c er identisk med forslag N1a, bortset fra, at forbindelsen over Roskilde Fjord udføres som en svingbro istedet for en klapbro. Svingbroen er konstrueret som en skråstagsbro med en 25 meter høj pylon. Den overordnede udformning af broanlægget med dæmninger og placering af understøtninger svarer til løsningen med klapbro. Fra fjorden og kysterne vil broen med den høje pylon fremstå med et formudtryk, der skaber en vis ikonvirkning og potentielt kan blive et vartegn for Frederikssund og opland. Ny svingbro 7

8 Skovnæsvej Ny udbygning med 2 spor Eksisterende Kronprins Frederiks Bro Færgegården J.F. Willumsens Vej 8

9 UDBYGNING AF EKSISTERENDE KRONPRINS FREDERIKS BRO J.F. Willumsens Vej føres under Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej. Forslag N2a Stort foto: Forslag N2a - udbygning af Kronprins Frederiks Bro set mod sydvest Foto th: Forslag N2b - J.F. Willumsens Vej ligger i niveau med Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej Forslag N2a er identisk med forslag N1a, bortset fra at forbindelsen over Roskilde fjord er en udbygning af den eksisterende bro med et parallelt broforløb, mod syd. Den eksisterende bro og parallelbroen anlægges således at der er to ensrettede kørespor på hver bro. Set fra fjorden vil det samlede anlæg med de to broer opleves markant og påvirke oplevelsen af fjordrummet. Anlægget vil særligt være karakteriseret af det dobbelte sæt broklapper som, når broerne åbnes, vil virke meget dominerende. Yderligere er udbygningen visuelt meget forskellig fra den eksisterende bro UDBYGNING AF EKSISTERENDE KRONPRINS FREDERIKS BRO J.F. Willumsens Vej ligger i niveau med Odinsvej /Kocksvej og Frederiksværksvej. Forslag N2b Forslag N2b er identisk med forslag N2a, bortset fra at Odinsvej/ Kocksvej og Frederiksværksvej ligger i niveau med J.F. Willumsens Vej. Frederiksværkvej Odinsvej J.F. Willumsens Vej Kocksvej 9

10 HØJBRO MELLEM MARBÆK OG TØRSLEV HAGE Forslag S1 Stort foto: Ny højbro over Roskilde Fjord, set mod nordøst Foto tv: Tilslutningen til Marbækvej Foto th: Den nye vej gennem Tørslev Hage med støjskærme, set fra Gammel Færgegårdsvej Dette forslag omfatter en højbro over Roskilde Fjord og nye vejforbindelser øst og vest for fjorden. Broen udformes som en enkel og åben konstruktion, som leder vejen let over fjorden. Broens understøtninger udformes, så de set fra land i broens længderetning skaber mindst muligt barriere og giver udsyn til det omkringliggende landskab og vandfl a- den. På begge kyster er broens dæmningsanlæg trukket ind i landet. Ved at friholde kystlandskabet og kystlinjen bevares oplevelsen af fjordlandskabet. Der er mulighed for kystpassage på begge sider af fjorden. I krydsningen med Marbækvej ligger motortrafi kvejen på dæmning og Marbækvej i afgravning. Ved at føre lokalvejen under motortrafi kvejen gives bilisten uforstyrret udsigt over fjorden og højbroen. Der opsættes støjskærm langs nordsiden af motortrafi kvejen på en 750 m lang strækning øst for broen. Den nye vejlinje føres gennem sommerhusområdet på Tørslev Hage. Her ligger vejen i afgravning og udformes med støttevægge og støjskærme. Langs støjskærmene plantes grupper af træer, der skal skabe en naturlig sammenhæng mellem omgivelserne og det nye vejanlæg. Ny motortrafikvej Gammel Færgegårdsvej Støjskærme langs ny motortrafikvej Marbækvej Højbro 10

11 Marbækvej Ny højbro Marbæk Tørslev Hage 11

12 KORT TUNNEL MELLEM MARBÆK OG TØRSLEV HAGE Forslag S2 Stort foto: Kort tunnel med dæmningsanlæg set mod nord Foto tv: Tilslutningen til Marbækvej Forslag S2 har samme linjeføring som forslag S1, bortset fra at fjorden krydses i en kort tunnel og Marbækvej føres over den nye motortrafi kvej. Tunnelen er anlagt med store dæmningsanlæg på begge kyster, så vejforløbet i tunnel under fjorden er relativt kort - ca. 500 meter. Dæmningerne vil fra fjorden og kystlandskabet fremstå som tekniske anlæg, der med store dimensioner vil skabe barriere i fjordrummet. Forslaget giver mulighed for kystpassage langs tunneldæmningerne. Ny motortrafikvej Østlig tunnelportal Marbækvej 12

13 Marbækvej Vestlig tunnelportal Østlig tunnelportal Marbæk Tørslev Hage 13

14 LANG TUNNEL MELLEM MARBÆK OG TØRSLEV HAGE Forslag S3 Stort foto: Vestlig tunnelportal på Tørslev Hage Foto tv: Tilslutningen til Marbækvej Forslag S3 har samme linjeføring som forslag S1, bortset fra at fjorden krydses i en lang tunnel og Marbækvej føres over den nye motortrafi kvej. Da tunnelens portaler på henholdsvis øst- og vestsiden af fjorden ligger et stykke inde i landet, påvirker vejens forløb under fjorden ikke oplevelsen af fjordlandskabet og de nære kystområder. Forslaget giver mulighed for kystpassage langs den naturlige kystlinje. Østlig tunnelportal Ny motortrafikvej Marbækvej 14

15 Tørslev Hage Vestlig tunnelportal Stenø 15

16 BORET TUNNEL UNDER ROSKILDE FJORD OG TØRSLEV HAGE Forslag S6 Stort foto: Vestlig tunnelportal syd vest for Tørslev Hage Foto tv: Tilslutningen til Marbækvej Forslag S6 er identisk med forslag S1 bortset fra at fjorden krydses i en lang tunnel som også går under Tørslev Hage. Forslaget berører dermed ikke sommmerhusområdet på Tørslev Hage.Tunnelportalen er placeret langt inde i landet på både øst- og vestkysten og vejens forløb vil således ikke påvirke oplevelsen af fjorden eller det nære kystlandskab. Da vejen føres i afgravning et stykke før kysterne vil trafikanten ikke have visuel kontakt til fjorden før forløbet i tunnel. Tilslutningen til Marbækvej har en anden udformning og en sydligere placering end i forslag S1. Tilslutningen ligger vest for tunnelportalen og udføres i Marbækvejs nuværende niveau med en rundkørsel. Forslaget giver mulighed for kystpassage langs den naturlige kystlinje. Ny motortrafikvej Marbækvej Østlig tunnelportal 16

17 Vestlig tunnelportal Tørslev Hage 17

18 STØJ Introduktion Foto tv: Støjskærme langs J.F. Willumsens vej set fra nabohaver Diagram denne side: Vejledende grænseværdier for støj fra vejtrafik I Danmark anvendes Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier som udgangspunkt for vurdering af støjgener fra veje. Ifølge Miljøstyrelsen er en bolig støjbelastet, når vejstøjniveauet overstiger 58 db. Grænseværdierne anvendes i kommune- og lokalplanlægningen, når der skal udlægges nye boligområder og andre støjfølsomme områder langs eksisterende veje, med henblik på at forebygge fremtidige støjgener. Grænseværdierne lægges også til grund når man skal vurdere støjgener fra veje. Overskrides grænseværdien ved eksisterende boliger, er der ikke en generel pligt til at nedbringe støjbelastningen, så grænseværdierne overholdes. Miljøstyrelsen fi nder dog, at der bør tages samme hensyn til støjen, når man planlægger nye veje og vejudbygninger, som når man planlægger nye boliger. Områdetype Vejledende grænseværdi Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser o.l. 53 db Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker. 58 db Hoteller, kontorer mv. 63 db 18

19 Vejstøjen er blevet kortlagt i områder i og omkring Frederikssund, der påvirkes af enten nordlige eller sydlige løsningsforslag. Støjen er kortlagt dels for en situation, hvor en ny fjordforbindelse ikke gennemføres (Basis 2018), dels for hvert af løsningsforslagene til en ny fjordforbindelse. Støjen er kortlagt ved beregninger. I beregningerne indgår alle væsentlige parametre, der har betydning for støjen, herunder oplysninger om terrænfor- Støjens styrke angives som et antal decibel (forkortet: db) Figuren til højre illustrerer hvor kraftige forskellige støjkilder er i forhold til hinanden, målt i decibel. Som en tommelfi ngerregel kan man regne med, at ændringer i støjniveauer opleves på følgende måde: 1 db er den mindste ændring et menneske er i stand til at opfatte 3 db opleves som en lille ændring 6 db opleves som en væsentlig ændring 10 db opleves som en stor ændring og lyder som en fordobling eller halvering af støjen hold, bygninger, støjskærme og den fremtidige trafik. Støjkortlægningen tager desuden hensyn til de fremherskende vejrforhold, og resultaterne er opgjort som gennemsnitsværdier for et helt år. Ved udvælgelse og dimensionering af støjreducerende tiltag er der lagt vægt på at begrænse støjen mest muligt ved boligområder og sommerhusområder, under hensyntagen til anlægstekniske og økonomiske muligheder. Rekordhøjt barneskrig, 1 m Høj hjemmestereo Hårtørrer, 0,3 m Støvsuger, 1 m Håndmixer, max hastighed, 1 m Emhætte, 0,5 m Normal tale, 1 m Opvaskemaskine, 1 m Vaskemaskine, vask, 1 m Hvisken, 0,3 m Laptop computer, 1 m Køleskab, 1 m Stille soveværelse Høretærskel Lydtrykniveau db(a) Smertetærskel Luftværnssirene, 30 m Høj diskoteksmusik Udendørs rockkoncert (ved tilhørerne) 100 Symfoniorkester (max ved tilhørerne) Start af propelpassagerfly, 30 m Støjgrænse på arbejdspladser, 85 db(a), (8 timer) Lastbil, forbikørsel 10 m (max niveau) Personbil, forbikørsel 10 m (max niveau) Støj i personbil, 80 km/t Vindstøj i træer i skov, vindhastighed 8 m/s Åben plan kontor (tale og anden støj) Baggrundsstøj i koncertsal med publikum Baggrundsstøj i villakvarter langt fra store veje Ventilationsstøj i kontor Stille enmandskontor med PC Stille skov, vindhastighed 1 m/s Kilde: Delta 19

20 STØJAFSKÆRMNING Nordlige forslag Stort kort: Eksempel på placering af støjskærme langs J.F. Willumsens Vej i forslag N1b/N2b Denne side: Eksempler på udformning af støjskærme set fra J.F. Willumsens Vej De nordlige forslag vil medføre opsætning af 3 meter høje støjskærme langs J.F. Willumsens Vej på relevante delstrækninger. Langs Skovnæsvej opsættes ikke støjskærme. Som udgangspunkt består skærmene af 3 grundtyper - en skærm i glas eller akryl, en grøn skærm eller en skærm i træ eller stål, delvist beplantet. Eksempel på beplantet og transparent skærm Støjskærmene er fastgjort på en sokkel i beton, som kan udformes forskelligt. Udover at kunne optage terrænstigning/ fald, kan soklen også have funktion af plantekasse, eller bænk ved busstoppested. Støjskærmene følger vejen i forløb af transparente, perforerede og beplantede fl ader. Eksempel på skærm i træ med transparente partier Eksempel på en beplantet skærm med rækker af træer i forgrunden 20

21 Udbygning af eksisterende Kronprins Frederiks Bro Forslag N2 Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Forslag N1 J.F. Willumsens Vej Frederikssund Skovnæsvej Frederikssundsvej Roskilde Fjord 21

22 STØJUDBREDELSE Støjkonsekvenser - J.F. Willumsens Vej Støjkort: Støjforhold omkring fjordkrydsningen ved den eksisterende fjordforbindelse (basis 2018) Basis 2018 ingen udbygning Det eksisterende byområde i Frederikssund omkring J.F. Willumsens Vej vil blive berørt af de nordlige forslag, N1 og N2. Dette område udsættes i dag for vejstøj fra den eksisterende fjordforbindelse og områdets øvrige veje. Kortet viser vejstøjforholdende langs J.F. Willumsens Vej fremskrevet til 2018, hvis den eksisterende fjordforbindelse ikke udbygges. I fremskrivningen indgår en almindelig trafi kstigning frem til 2018, samt at der er udlagt en støjreducerende asfaltbelægning i forbindelse med den almindelige vedligeholdelse af J.F. Willumsens Vej. Kortene viser støjen 1,5 meter over terræn med farvesignaturer i spring på 5 db, når støjniveauet er over 48 db. I områder med orange farve er vejstøjniveauet fx mellem 53 db og 58 db. I skillelinjen mellem orange og rød er støjniveauet 58 db. Kortene kan anvendes til at overskue støjforholdene i de områder, der har særlig interesse, fx ved egen bolig. Støjniveau i db < 48 < 48 < 53 < 53 < 58 < 58 < 63 < 63 < 68 < 68 22

23 Støjkort: Støjforhold i nærområdet omkring J.F.Willumsens Vej - linjeføring N1 (forslag N1a og N1c) De nordlige forslag Kortet viser vejstøjforholdende langs J.F. Willumsens Vej efter at vejen er blevet udvidet med 2 spor, svarende til løsningsforslag N1a, som medfører en forøgelse af trafi kken med ca køretøjer i døgnet. På støjkortet indgår effekten af trafi kforøgelsen, samt af 3 m høje støjafskærmninger og nedgravningen af J.F. Willumsens Vej mellem de niveaufri krydsninger ved Odinsvej/Kochsvej og Frederiksværkvej. Alle nordlige forslag vil samlet set medføre en reduktion i støjbelastningen af omgivelserne, i forhold til en situation uden en ny fjordforbindelse. Støjniveau i db < 48 < 48 < 53 < 53 < 58 < 58 < 63 < 63 < 68 < 68 23

24 STØJAFSKÆRMNING Sydlige forslag Stort kort: Eksempel på placering af støjskærme på Tørslev Hage og på Marbæksiden i forslag S1 Denne side: Eksempler på udformning af støjskærme i forslag S1 højbro I de sydlige forslag, undtaget forslag S6, opsættes 4 meter høje støjskærme gennem sommerhusområdet på Tørslev Hage. Skærmene udføres i cortenstål med et transparent parti øverst. Støjskærm på Marbæksiden I forslag S1 etableres støjskærme på højbroen på en 200 meter lang strækning nærmest endeunderstøtningen på Tørslev Hage. På Marbæksiden opsættes 3 meter høje transparente støjskærme på vejens nordside for at skærme sydbyen i Frederikssund mod støj. I forslag S2, kort tunnel, og forslag S3, lang tunnel, opsættes ikke støjskærme på Marbæksiden. Støjskærme på Tørslev Hage og på højbroen 24 Snit gennem Tørslev Hage med støjskærme langs vejen

25 Frederikssundsvej Landerslev Vej Tørslev Hage Højbro - Forslag S1 Kort tunnel - Forslag S2 Lang tunnel - Forslag S3 Marbækvej Tørslev Lyngerup Marbæk Skibbyvej Boret tunnel Forslag S6 Roskilde Fjord 25

26 STØJKONSEKVENSER Tørslev Hage og Sydbyen Støjkort: Støjforhold omkring fjordkrydsningen i forslag S1 (højbro) De områder, der berøres direkte af et af de sydlige forslag, har i dag ubetydelig eller begrænset støj fra vejtrafi k. Det gælder støjfølsomme områder som Tørslev Hage, Tørslev by og området ved Sydbyen i Frederikssund. Støjmæssigt består forskellene mellem de forskellige sydlige forslag først og fremmest i en varierende støjbelastning af sommerhusområdet på Tørslev Hage samt på selve fjorden. Højbro løsningforslag S1 Kortet viser støjudbredelsen efter anlæg af en ny motortrafikvej på en højbro over fjorden samt tilslutning til Marbækvej ved Frederikssund. Højbroløsningen vil medføre at 13 sommerhuse på Tørslev Hage belastes med mere end 58 db. I alt 90 sommerhuse vil blive udsat for støj i intervallet db. I Sydbyen vil den primære kilde til støj være støjen fra trafi kken på kommunevejen Marbækvej, som følge af dennes tilslutning til motortrafi kvejen. Det vurderes at boligerne i 1. række til Marbækvej vil blive udsat for et støjniveau i størrelsesordenen 58 db. Støjniveau i db < 48 < 48 < 53 < 53 < 58 < 58 < 63 < 63 < 68 < 68 26

27 Støjkort: Støjforhold omkring fjordkrydsningen i forslag S2 (kort tunnel) Kort tunnel løsningsforslag S2 Kortet viser støjudbredelsen efter anlæg af en ny motortrafi kvej i en kort tunnel under fjorden samt tilslutning til Marbækvej ved Frederikssund. Med den korte tunnelløsning vil ingen sommerhuse på Tørslev Hage belastes med vejstøj over 58 db. I alt 70 sommerhuse vil blive udsat for vejstøj i intervallet db. I Sydbyen vil den primære kilde til støj være støjen fra trafikken på kommunevejen Marbækvej, som følge af dennes tilslutning til motortrafi kvejen. Det vurderes at boligerne i 1. række til Marbækvej vil blive udsat for et støjniveau i størrelsesordenen 58 db. Støjniveau i db < 48 < 48 < 53 < 53 < 58 < 58 < 63 < 63 < 68 < 68 27

28 SAMLET VURDERING AF STØJFORHOLDENE Sammenligning af alle forslag Stort foto: Støjskærme langs vejen gennem Tørslev Hage i forslag S3 (lang tunnel) Diagram: Antal støjbelastede boliger og sommerhuse i hele undersøgelsesområdet På baggrund af opgørelserne over støjbelastede boliger og sommerhuse i hele undersøgelsesområdet kan det konkluderes, at alle forslagene vil reducere antallet af støjbelastede boliger i forhold til Basis 2018, og at der som helhed er små forskelle i de støjmæssige konsekvenser. Lokalt vil der dog være større forskelle. De sydlige forslag, på nær S6, vil medføre en væsentlig ændring af støjforholdene i sommerhusområdet ved Tørslev Hage, fordi området i dag ikke har mærkbar vejstøj. Omvendt vil de sydlige forslag medføre mindre trafi k igennem Frederikssund, og dermed reducere støjen en smule for boligområderne langs J.F. Willumsens Vej. ler imidlertid ikke fuldt ud de støjmæssige konsekvenser for sommerhusområderne på og ved Tørslev Hage. Derfor er der også udført en optælling af antal sommerhuse, som udsættes for støj i intervallet db. De støjmæssige konsekvenser er nøjere beskrevet i rapport 351 Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Sammenfattende rapport. Situation Basis 2018 N1a/N1c, niveaufri kryds N1b, kryds i niveau Antal boliger og sommerhuse hvor støjen er over 58 db Antal sommerhuse hvor støjen er mellem 53 og 58 db Tabellen viser det samlede antal N2a, niveaufri kryds støjbelastede boliger og sommerhuse i hele undersøgelsesområdet for hvert af de undersøgte scenarier. Opgørelsen viser antal boliger og sommerhuse hvor støjen overskrider den vejledende grænseværdi for boligområder på 58 db. Dette afspej- N2b, kryds i niveau S1, højbro S2, kort tunnel S3, lang tunnel S6, boret tunnel

29 29

30 HVIS DU VIL VIDE MERE Foto tv: Tørslev Hage set mod syd VVM-redegørelsen for en ny fjordforbindelse består af 4 rapporter. Rapporterne kan læses på den vedlagte CD-rom og på Vejdirektoratets hjemmeside Vejdirektoratet.dk/Fjordforbindelsen. Rapport 351: Sammenfattende rapport og rapport 352: Landskabsmæssig vurdering og arkitektonisk koncept samt rapport 354: Arealanvendelsesanalysen kan fra den 29. april 2010 afhentes på Frederikssund Kommunes Borgerservice og på bibliotekerne i kommunen. Rapport 353 Miljøvurdering er trykt i et begrænset oplag men den kan læses og printes enten fra den vedlagte CD-rom eller fra Vejdirektoratet.dk/Fjordforbindelsen. I rapport 351 den sammenfattende rapport kan du bl.a. læse om VVM-processen Baggrunden for undersøgelsen Beskrivelser af de nordlige forslag N1 og N2 Beskrivelser af de sydlige forslag S1, S2, S3 og S6 Andre undersøgte muligheder De eksisterende forhold De trafi kale konsekvenser af de forskellige forslag De besejlingsmæssige forhold Forslagenes landskabsmæssige indpasning De støjmæssige konsekvenser Konsekvenser for miljøet Gennemførelse af projektet Arealbehov Hvad forslagene koster De samfundsøkonomiske vurderinger af forslagene I rapport 351 er forslagene til en ny fjordforbindelse indtegnet på luftfotokort, og der er en forklaring på nogle af de mest anvendte fagudtryk. 30

31 Vedlagte CD-rom indeholder følgende delrapporter udarbejdet i forbindelse med VVM-undersøgelsen: Ny fjordforbindelse ved Frederikssund, VVM-redegørelse, Sammenfattende rapport, rapport 351, 2010 Ny fjordforbindelse ved Frederikssund, VVMredegørelse, Landskabsmæssig vurdering og arkitektonisk koncept, rapport 352, 2010 Ny fjordforbindelse ved Frederikssund, VVMredegørelse, Miljøvurdering, rapport 353, 2010 Ny fjordforbindelse ved Frederikssund, VVM-redegørelse, Arealanvendelsesanalyse, rapport 354,

32 UDARBEJDET FOR VEJDIREKTORATET AF: Claus Bjarrum Arkitekter A/S KØBENHAVN Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk REDAKTION: Niels Korsgaard, Vejdirektoratet LAYOUT: Claus Bjarrum Arkitekter FOTOS: Barker & Barker/Claus Bjarrum Arkitekter GRUNDKORT: Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen TRYK: Lassen Offset OPLAG: COPYRIGHT: Vejdirektoratet 2010

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Notat Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Miljøteknologi J.nr. MST-5100-00020 Ref. JJ Dato: 5. februar 2010 Notatet beskriver hvordan en arbejdsgruppe med repræsentanter for Vejdirektoratet

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget.

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget. Grontmij Carl Bro A/S Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 82 20 35 00 F www.grontmij-carlbro.dk Fredericia Kommune Teknik & Miljø Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia CVR-nr. 48233511 Att.: Dorte

Læs mere

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Vejtrafikstøj Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende Michael Sørensen

Læs mere

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 Støjhandlingsplan 2013 indhold 0 Baggrund 3 1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 3 Ansvarlige myndigheder og retligt grundlag 6 4 Alle gældende

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1300/09. Revision 4 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 27 12. februar 2009. Revideret 29. maj 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Trafikministeriet nedsatte i 1994 et baneplanudvalg med henblik på at opstille en samlet langsigtet plan for udbygning og

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2013

Trafikstøjhandlingsplan 2013 Trafikstøjhandlingsplan 2013 Forord Miljøministeriet har med støjbekendtgørelsen fra 2006 fastlagt, at der skal gennemføres en kortlægning af ekstern støj samt udarbejdes handlingsplaner til løsning af

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Broarkitektur - Fagnotat, fase 1

Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse - Storstrømmen Broarkitektur Indhold Side 1. Indtroduktion 2. Linjeføring 3. Tilslutningsfag 4. Hovedspænd 5. Afslutning 4 6 10 32 40 Ny forbindelse - Storstrømmen

Læs mere

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede December 213 Indholdsfortegnelse 1. Resume af støjhandlingsplanen 4 2. Beskrivelse af Billund Lufthavn og de planlægningsmæssige

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Glostrup Kommune Ref 1100005863 Glostrup støjhandlingsplan

Læs mere

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune 1 Indhold: Side Forord 3 Resumé 4 Veje der er omfattet af handlingsplanen 5 Lovgivning 6 Fakta om vejtrafikstøj 7 Støjgrænser 9 Sammenfatning

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT NOVEMBER 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND 4 1.1 FORMÅL MED STØJHANDLINGSPLANEN 4 1.2 PERSPEKTIVER 4 1.3 ORGANISERING AF PROJEKTET 5 1.4 BORGERDIALOG

Læs mere

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser.

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser. Side 1 af 17 Vejtrafik og støj - en introduktion Baseret på rapport 146 Resumé: Dette hæfte er en kortfattet introduktion til problemerne med støj fra vejtrafik og til arbejdet med bekæmpelse af disse

Læs mere

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 STØJGENER OG SUNDHEDSEFFEKTER 7 1.2 NATIONAL VEJSTØJSTRATEGI 8 1.3 STØJ OG HUSPRISER 8 1.4 STØJBEKENDTGØRELSEN

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018

Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Journalnr. : 20130410050 Dato... : 21. maj 2013 Nr. Indsigelse fra Resume af indsigelse Forvaltningens bemærkninger. Forvaltningens forslag

Læs mere

Forslag til. Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE

Forslag til. Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE 1 Forslag til Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE 2 Støjhandleplan 2014 Indhold Indledning... 3 1. Resumé... 4 2. Gentofte Kommune i tal... 4 3. De ansvarlige myndigheder... 5 Ansvarlige myndigheder...

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013 Juni 2009 Støjhandlingsplan 2008-2013 Støjhandlingsplan 2008-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE (JF. BEKENDTGØRELSE NR. 717 AF 13.6.2006) SIDE FORORD 3 INDLEDNING 4 1 STØJHANDLINGSPLANENS VÆSENTLIGSTE ELEMENTER

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag I mange år har det været et ønske at anlægge en østlig omfartsvej ved Nykøbing Falster, og den stadigt stigende trafik har forstærket behovet.

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 144 Offentligt VÆRD AT VIDE OM VINDUER

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 144 Offentligt VÆRD AT VIDE OM VINDUER Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 144 Offentligt VÆRD AT VIDE OM VINDUER Udgivet af VinduesIndustrien 1. udgave December 2009 ISBN: 978-87-993072-0-3 TAK VinduesIndustrien takker alle

Læs mere

PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER OG EKSEMPLER STØJREDUKTION LANGS VEJE

PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER OG EKSEMPLER STØJREDUKTION LANGS VEJE PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER OG EKSEMPLER STØJREDUKTION LANGS VEJE VEJTEKNISK INSTITUT RAPPORT 189-2010 STØJREDUKTION LANGS VEJE Planlægningsværktøjer og eksempler Rapport 189-2010 FORFATTER: Hans Bendtsen ISBN

Læs mere

Støjkortlægning 2010 Større veje

Støjkortlægning 2010 Større veje Støjkortlægning 2010 Større veje April 2010 Støjhandlingsplan 2010 Støjkortlægning 2010 Større veje April 2010 Dato: 08.04.2010 Notatnummer: 2219041.01 Rev: 1 Udarbejdet af: JaH/SFJ Kontrolleret / godkendt:

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

AT VIDE OM VÆRD VINDUER

AT VIDE OM VÆRD VINDUER ÆRD AT VIDE OM Udgivet af VinduesIndustrien 1. udgave December 2009 ISBN: 978-87-993072-0-3 TAK VinduesIndustrien takker alle der har bistået i udarbejdelsen af denne publikation. En særlig tak til Energitjenesten

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN SBI-ANVISNING 244 1. UDGAVE 2014 Lydisolering af klimaskærmen Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen SBi-anvisning

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn

Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde Kommunes Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn Maj 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Resumé af støjhandlingsplanen...

Læs mere

KAPITEL I TRAFIKSTØJ

KAPITEL I TRAFIKSTØJ KAPITEL I TRAFIKSTØJ I.1 Indledning Støj opfattes subjektivt Støj er en kilde til gener og kan påvirke helbredet negativt Analyserer omkostninger ved trafikstøj Støj er betegnelsen for uønsket lyd, der

Læs mere

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted Informationsmøde den 10. oktober 2012 Den nye bane København-Ringsted Program 19.00-19.15 Velkomst 19.15-20.15 Præsentation af projektet 20.15-21.00 Spørgehjørner Trafikomlægninger Ledningsomlægninger

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord

Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord Frederiksborg Amt Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord Rapport Marts 2004 Frederiksborg Amt Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord Rapport

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

Kriterier for prioritering af trafikstøjbekæmpelse

Kriterier for prioritering af trafikstøjbekæmpelse Miljø Nyt Nr. 51 2000 Kriterier for prioritering af trafikstøjbekæmpelse Støjkortlægning af nordvestlige bydele i København ved anvendelse af digitale kort og data fra BBR- og CPR-registre Jakob Høj TetraPlan

Læs mere

Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111. B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s.

Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111. B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s. Bilag B Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Indhold: B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111 B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s. 115 B3 Støj og vibrationer fra jernbaner s.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

-En spørgeskemaundersøgelse

-En spørgeskemaundersøgelse Geneopfattelsen ved belastning med vejtrafikstøj -En spørgeskemaundersøgelse Karen Reif Andersen Hans Bendtsen Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Niels Juels Gade 13,12 København K Tlf.:

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER INDHOLD OG BAGGRUND Denne folder udgør en kortfattet præsentation af projektet Offentlige udgifter ved trafikulykker. Folderen fokuserer på offentlige udgifter til

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Holstebromotorvejen. Marts 2015

Holstebromotorvejen. Marts 2015 Holstebromotorvejen Marts 2015 Vi bygger for fremkommelighed Visualiseringen viser motorvejen, set øst for Holstebro. Her ses dalbroerne ved Savstrup Å og Storå samt Hodsagervej, som føres under motorvejen.

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS DOMOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 Sag 296/2013 (1. afdeling) Gregers Juel (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere