Håndbog til artus CT/NG QS-RGQkit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog til artus CT/NG QS-RGQkit"

Transkript

1 oktober 2014 Håndbog til artus CT/NG QS-RGQkit Version 1 96 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, Hilden, TYSKLAND R DA Sample & Assay Technologies

2 QIAGEN Sample and Assay Technologies QIAGEN er den førende leverandør af innovative prøve- og analyseteknologier, der muliggør isolation og påvisning af indholdet i enhver biologisk prøve. Vores avancerede højkvalitetsprodukter og -service garanterer succes fra prøve til resultat. QIAGEN sætter standarder i: Oprensning af DNA, RNA og proteiner Nucleinsyre- og proteinanalyser mikrorna-undersøgelser og RNAi Automatisering af prøve- og analyseteknologier Vores opgave er at gøre Dem i stand til at opnå enestående succes og gennembrud. For yderligere information, se

3 Indhold Tilsigtet anvendelse 5 Resumé og forklaring 5 Patogeninformation 6 Medfølgende materialer 8 Kittets indhold 8 Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt 8 Advarsler og forholdsregler 9 Sikkerhedsoplysninger 9 Almene forsigtighedsregler 9 Opbevaring og håndtering af reagenser 10 Prøvehåndtering og -opbevaring 10 Urinprøveopsamling 11 Vatpindprøveudtagning 11 Prøvehåndtering 11 Procedure 12 Kom godt i gang med QIAsymphony SP/AS-instrumenter 12 Bakterie-DNA-oprensning 12 Brug af en intern kontrol og bærer-rna (CARRIER) 12 Analysekontrolsæt og analyseparametersæt 12 Protokoller DNA-isolering og analyseopsætning på QIAsymphony SP/AS 13 PCR på Rotor-Gene Q 19 Tolkning af resultater 20 Fejlfindingsvejledning 20 Kvalitetskontrol 25 Ansvarsbegrænsninger 25 Bemærkning om den specifikke risiko 26 Ydelseskarakteristikker 26 Litteraturhenvisninger 26 Symbols 26 Kontaktoplysninger 27 Håndbog til artus CT/NG QS-RGQ-kit 10/2014 3

4 Bestillingsinformation 28 4 Håndbog til artus CT/NG QS-RGQ-kit 10/2014

5 Tilsigtet anvendelse artus CT/NG QS-RGQ-kittet er en in vitro-analyse af polymerasekædereaktioner i realtid (PCR) til direkte kvalitativ påvisning af plasmid og genomisk DNA fra Chlamydia trachomatis og genomisk DNA fra Neisseria gonorrhoeae til at lette diagnosen af urogenitale infektioner med chlamydia og/eller gonokokker. Dette diagnostiske test-kit er konfigureret til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og og Rotor-Gene Q-instrumenterne til målamplifikation og detektering. artus CT/NG QS-RGQ-kit er beregnet til anvendelse i forbindelse med klinisk præsentation og andre laboratoriemarkører for sygdomsprognose. QIAGEN fortsætter med at udvikle og validere nye anvendelser for artus QS-RGQ-kittene, samt anvendelse sammen med andre prøvetyper. Den seneste version af denne håndbog og de tilhørende applikationsark er tilgængelige online på Yderligere oplysninger om specifikke humane biologiske prøver, som dette kit er godkendt til findes i applikationsarkene samt online på Da QIAGEN løbende monitorerer analysens ydeevne og validerer nye oplysninger, skal brugerne sørge for altid at betjene systemet ud fra den seneste udgave af brugervejledningen. Kontroller, om der findes nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning på inden testen udføres. Alle kit kan anvendes sammen med de tilhørende instruktionselementer, så længe versionsnummeret i håndbogen og andre mærkningsoplysninger stemmer overens med kittets versionsnummer. Versionsnummeret fremgår af hver kitæske. QIAGEN garanterer kompatibilitet mellem alle testkitlots under samme versionsnummer. Resumé og forklaring artus CT/NG QS-RGQ-kittet udgør et brugsklart system til detektion af DNA fra C. trachomatis (CT) og/eller N. gonorrhoeae (NG) ved hjælp af polymerasekædereaktion (PCR) på Rotor-Gene Q-instrumenter med prøveklargøring og analyseopsætning ved hjælp af QIAsymphony SP/ASinstrumenterne. CT/NG RG Master indeholder reagenser og enzymer til specifik amplifikation af en 86 bp-region af det kryptiske plasmid i C. trachomatis, en 66 bp-region af C. trachomatis-genomet og en 74 bp-region af N. gonorrhoeae-genomet til direkte detektion af det specifikke amplikon i fluorescenskanalen Cycling Green og Cycling Orange i Rotor-Gene Q. Håndbog til artus CT/NG QS-RGQ-kit 10/2014 5

6 Desuden indeholder artus CT/NG QS-RGQ kit et ekstra heterologt amplifikationssystem til identifikation af mulig PCR-hæmning. Denne detekteres som en intern kontrol (IC) i fluorescenskanalen Cycling Yellow på Rotor- Gene Q. Detektionsgrænsen for den analytiske CT/NG PCR reduceres ikke af denne kontrol. Eksterne positive/negative kontroller (Control CT+/NG og Control NG+/CT ) og en no template control (NTC) er vedlagt. For yderligere oplysninger se applikationsarket på Patogeninformation Chlamydia trachomatis (CT) Bakterier af stammen Chlamydia (C.) er vigtige i epidemiologisk henseende og de 16 serovarer af C. trachomatis forårsager forskellige sygdomme. Chlamydia trachomatis (serovars D-L) er en af de hyppigste årsager til seksuelt overførte sygdomme (STD) på verdensplan. Serovarer A-C er årsagen til trakom, en kronisk tilbagevendende sygdom i konjunktiva og hornhinden, som findes i tropiske lande. Serovarer D-K er årsagen til seksuelt overførte urogenitale infektioner og øjeninfektioner, samt infektioner hos nyfødte efter perinatal overførsel. Serovarer LGV I-III er årsagen til lymphogranuloma venereum, en seksuelt overført sygdom, som fortrinsvis findes i tropiske lande (1). Trakom forekommer stort set kun i tropiske lande, hvor de hygieniske forhold er utilstrækkelige. På verdensplan er trakom den hyppigste øjensygdom, og efter katarakter, den næsthyppigste årsag til blindhed. Det antages, at ca. 150 millioner mennesker er inficeret, og at omkring 6 millioner af disse er blevet blinde (1). I den industrialiserede verden er chlamydia den bakterie, som hyppigst forårsager urogenitale infektioner. I Tyskland antages antallet af nye genitale infektioner at være omkring om året. Forekomsten af lymphogranuloma venereum (lymphogranuloma inguinale, Durand-Nicolas- Favres sygdom) er i stigning på verdensplan. Denne seksuelt overførte sygdom er stadig endemisk i Asien, Afrika, Sydamerika og dele af Caribien (1). Neisseria gonorrhoeae (NG) Neisseria gonorrhoeae er et humant patogen, som kun overføres via seksuelt samleje. Organismen overlever ikke uden for menneskekroppen, da den er følsom over for udtørring. Den største kilde til infektion er asymptomatiske, inficerede kvinder. Symptomerne opstår inden for 2-7 dage efter infektionen og bliver synlige ved vaginalt udflåd. Ikke desto mindre har omkring 50 % af de inficerede kvinder lette symptomer eller er asymptomatiske. Hos mandlige patienter med en infektion med N. gonorrhoeae forårsager udflåd fra urinrøret og smerte under vandladning (1). 6 Håndbog til artus CT/NG QS-RGQ-kit 10/2014

7 I USA er gonorré den anden hyppigst rapporterede seksuelt overførte sygdom. Infektionshyppigheden i 2010 var 100,8 ud af en population på med tilfælde rapporteret i USA (2). Håndbog til artus CT/NG QS-RGQ-kit 10/2014 7

8 Medfølgende materialer Kittets indhold artus CT/NG QS-RGQ Kit (2 x 48) Katalognr Antal reaktioner 96 Blåt CT/NG RG Master 2 x 660 µl Gul CT/NG RG Mg-Sol* 4 x 200 µl Rød CT/NG Control CT+/NG 4 x 500 µl Brunt CT/NG Control NG+/CT 4 x 500 µl Grønt CT/NG RG IC 2 x µl Sort CT/NG RG NTC 4 x 100 µl artus CT/NG QS-RGQ Kit Handbook (Håndbog til artus CT/NG QS-RGQ-kit) (english) 1 *Magnesium-opløsning. Intern kontrol. Ingen skabelonkontrol. Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt Når der arbejdes med kemikalier, skal der altid bæres egnet laboratoriekittel, engangshandsker og beskyttelsesbriller. Der findes mere information i de tilhørende sikkerhedsdatablade (material safety data sheets, SDSs), som kan fås hos den pågældende leverandør. Pipetter (justerbare)* og sterile pipettespidser med filtre. Vortex-mixer* Bordcentrifuge* med rotor til 2 ml reagensglas, centrifugeringshastighed x g Til prøvehåndtering og -opbevaring Bæger til urinprøveopsamling Vatpinde til udtagning af vaginale eller cervikale prøver (Copan, katalognr. 502CS01, Vatpinde til udtagning af urinrørsprøver (Copan, katalognr. 525CS01) * Sørg for, at instrumenterne regelmæssigt kontrolleres og kalibreres efter producentens angivelser. 8 Håndbog til artus CT/NG QS-RGQ-kit 10/2014

9 Transportrør (Copan, katalognr. 606C 2ml) Til prøveklargøring QIAsymphony SP instrument (QIAsymphony SP-instrument) (katalognr )*, software version eller højere QIAsymphony AS instrument (QIAsymphony AS-instrument) (katalognr )*, software version eller højere Til PCR Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM-instrument* Rotor-Gene Q software version 2.1, eller højere Bemærk: Oplysninger om materialer til bestemte anvendelser findes på det relevante applikationsark på Advarsler og forholdsregler Til in vitro-diagnostisk anvendelse. Sikkerhedsoplysninger Når der arbejdes med kemikalier, skal der altid bæres egnet laboratoriekittel, engangshandsker og beskyttelsesbriller. Der henvises til de relevante sikkerhedsdatablade (SDS) for yderligere information. De findes online i bekvemt og kompakt pdf-format på hvor sikkerhedsdatabladene til hvert QIAGEN -kit og hver kitkomponent kan læses og udskrives. For sikkerhedsoplysninger angående det anvendte oprensningskit henvises til den relevante håndbog til kittet. For sikkerhedsinformation vedrørende instrumenterne henvises til det pågældende instruments brugervejledning. Prøvepræparat- og analyseaffald bortskaffes ifølge de lokale sikkerhedsregler. Almene forsigtighedsregler Du skal altid være opmærksom på følgende: Brug sterile pipettespidser med filtre. Hold om muligt rørene lukket under manuelle trin og undgå kontaminering. * Sørg for, at instrumenterne regelmæssigt kontrolleres og kalibreres efter producentens angivelser. Hvis det er relevant, et Rotor-Gene Q 5plex HRM-instrument med en fremstillingsdato fra januar 2010 eller senere. Fremstillingsdatoen kan indhentes fra serienummer bag på instrumentet. Serienummeret er angivet i formatet mmyynnn, hvor mm angiver fremstillingsmåneden med cifre, yy angiver de to sidste cifre i fremstillingsåret nnn angiver det entydige instrument-id. Håndbog til artus CT/NG QS-RGQ-kit 10/2014 9

10 Optø alle komponenter og hyggeligt ved stuetemperatur (15-25 C) før start af en analyse. Efter optøning skal komponenterne blandes (ved at pipettere op og ned flere gange eller ved impuls-votex) og centrifugeres kort. Sørg for, at der ikke er noget skum eller nogen bobler til stede i reagensglassene. Bland ikke komponenter fra kit med forskellige lotnumre. Sørg for, at de nødvendige adapterer forkøles til 2-8 C. Arbejd hurtigt, og opbevar PCR- reagenserne på is eller i køleblok før påfyldning. Fortsæt kontinuerligt fra den ene del af arbejdsgangen til den næste. Overskrid ikke de 30 minutters overførselstid mellem hvert modul (QIAsymphony SP til QIAsymphony AS til Rotor-Gene Q). Opbevaring og håndtering af reagenser Komponenterne i artus CT/NG-RGQ-kit skal opbevares ved 15 C til 30 C og er stabile indtil den udløbsdato, der er angivet på etiketten. Gentagne optøninger og genfrysninger (>2 x) bør undgås, da det kan reducere analysens nøjagtighed. Hvis reagenserne kun bruges forbigående skal de fryses i alikvotter. Må ikke opbevares ved 2-8 C i mere end fem timer. Alle reagenser, der er indsat i analyseopsætningsmodulet må kun anvendes i den pågældende kørsel. Resterende komponenter må ikke fjernes og anvendes til en anden PCR. Prøvehåndtering og -opbevaring Oplysninger om prøvehåndtering og -opbevaring til bestemte anvendelser findes på det relevante applikationsark på 10 Håndbog til artus CT/NG QS-RGQ-kit 10/2014

11 Urinprøveopsamling Patienten skal først indsamle 20 ml frisk urin i et urinbæger. Fra denne urinprøve skal der overføres 4 ml over i et sterilt enat opsamlingsrør vha. en steril engangspipette. Vend røret op og ned for at sikre ensartet blanding. Du må ikke vende prøven om eller omryste den kraftigt, da en skummende prøve skal undgås. Vatpindprøveudtagning artus CT/NG QS-RGQ-kit er godkendt til vaginale, cervikale og urinrørsprøver fra mænd, som klinikerne tager med de vatpinde, der er beskrevet under Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt på side 8. Efter opsamling anbringes prøverne i et rør med 2 ml enat, og skaftet knækkes ved brudpunktet. Luk røret, og send det som anvist i prøvetransportanvisningerne (se det relevante applikationsark på Prøvehåndtering artus CT/NG QS-RGQ-kittet er udviklet til brug sammen med QIAsymphony RGQ-systemet til automatisk prøveklargøring og analyseopsætning. Prøver kan behandles i enat primære rør eller sekundære rør. Vatpinde skal fjernes fra enat-rørene, eller prøverne skal overføres til sekundære rør (mikrorør 2 ml, Type I, med krave (Sarstedt, katalognr , inden de indsættes i QIAsymphony SP-modulet. Inden prøven overføres til det sekundære rør, skal man sørge for at klargøre urinprøverne ved forsigtig at omryste urinprøverne og grundigt omryste urinprøverne i ca. 15. sekunder. Håndbog til artus CT/NG QS-RGQ-kit 10/

12 Procedure Kom godt i gang med QIAsymphony SP/AS-instrumenter Luk alle skuffer og hætter. Tænd for QIAsymphony SP/AS-instrumenterne, og vent til skærmen Sample Preparation (prøveklargøring) vises, og initieringsproceduren er færdig. Log på instrumentet (skuffernes lås vil åbnes). Bakterie-DNA-oprensning artus CT/NG QS-RGQ-kittet er godkendt med et bakterie-dna-oprensningstrin, der blev udført på QIAsymphony SP vha. QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kittet. Se Håndbog til QIAsymphony DSP Virus/Pathogen (QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Handbook) for at få oplyst, hvordan reagenskassetten klargøres til prøveoprensningstrinnet på QIAsymphony SP. Brug af en intern kontrol og bærer-rna (CARRIER) Brug af QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kits i kombination med artus CT/NG QS-RGQ-kittet kræver indsætning af den interne kontrol (CT/NG RG IC) i oprensningsproceduren for at overvåge effektiviteten af prøveklargøringen og efterfølgende analyse. Desuden kræver QIAsymphony DSP/Patogen-kittene sommetider klargøring af bærer-rna (CARRIER) For specifikke oplysninger vedrørende den interne kontrol og brugen af bærer-rna (CARRIER) henvises der til det relevante applikationsark på Analysekontrolsæt og analyseparametersæt Analysekontrolsæt er en kombination af en protokol samt supplerende parametre, såsom en intern kontrol, til prøveoprensning på QIAsymphony SP. Der er på forhånd installeret et standard-analysekontrolsæt for hver protokol. Analyseparametersæt er en kombination af en analysedefinition med supplerende definerede parametre, såsom replikattælling og antal analysestandarder, til analyseopsætning på QIAsymphony AS. Ved integrerede kørsler på QIAsymphony SP/AS er analyseparametersættet direkte knyttet til et foruddefineret analysekontrolsæt, som angiver den tilknyttede prøveoprensningsproces 12 Håndbog til artus CT/NG QS-RGQ-kit 10/2014

13 Protokol: DNA-isolering og analyseopsætning på QIAsymphony SP/AS Følgende beskrivelse er en generel protokol for brug af QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit. Detaljerede oplysninger om en bestemt anvendelse, herunder volumener og rør, er oplyst på det relevante applikationsark på Vigtige anvisninger før start Sørg for, at du er bekendt med betjeningen af QIAsymphony SP/ASinstrumenterne. Se betjeningsvejledningerne i de brugervejledninger, der leveres sammen med instrumenterne og deres seneste versioner online på Før en reagensbeholder (RC) fra QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midikittet bruges første gang skal det kontrolleres, at bufferne QSL2 og QSB1 i beholderen (RC) ikke indeholder præcipitat. Fjern om nødvendigt de brønde, der indeholder bufferne QSL2 og QSB1, fra reagensbeholderen (RC), og inkuber dem i 30 minutter ved 37 C med jævnlig omrystning for at opløse præcipitatet. Sørg for at sætte brøndene ind på de rigtige pladser igen. Hvis reagensbeholderen (RC) allerede er gennembrudt, skal man sikre sig, at brøndene er forseglet med genbrugsforseglingstrips, derefter inkuberes hele reagensbeholderen (RC) i 30 minutter ved 37 C med jævnlig omrystning i vandbad.* Kontrollér, at Buffer ATL (ATL) ikke indeholder præcipitat. Hvis der er dannet præcipitat, opløses det ved at opvarme bufferen ved 70 C i vandbad med forsigtig omrøring.* Aspirer bobler fra overfladen, og lad bufferen køle ned til stuetemperatur (15-25 C). Forsøg at undgå for voldsom omrystning af reagensbeholderen (RC). Ellers kan der dannes skum, hvilket kan medføre problemer med detektion af væskestanden. Arbejd hurtigt, og opbevar PCR- reagenserne på is eller i køleblok før påfyldning. CT/NG PCR-reagensvolumenerne er optimeret til 2 x 48 reaktioner pr. kit pr. kørsel. Hvis de skal bruges sammen med QIAsymphony AS-modulet, skal CT/NG RG Master og CT/NG RG Mg-Sol leveres i QIAGEN-rør med 2 ml (katalognr ) eller 5 ml (katalognummer ), afhængigt af antallet af reaktioner. * Sørg for, at instrumenterne regelmæssigt kontrolleres, vedligeholdes og kalibreres efter producentens vejledning. Håndbog til artus CT/NG QS-RGQ-kit 10/

14 artus CT/NG QS-RGQ-kittet indeholder 4 kontroller hver. Dette er tilstrækkeligt til 4 separate PCR-kørsler. Eluater fra prøveklargøringen og alle komponenter af artus CT/NG QS- RGQ-kittet har vist sig at være stabile på instrumentet i mindst den tid, der normalt kræves til prøveoprensning for 96 prøver og analyseopsætning af 72 analyser, inklusive op til en times overførselstid fra QIAsymphony SP til QIAsymphony AS og op til 30 minutters overførselstid fra QIAsymphony AS til Rotor-Gene Q. Ting, der skal gøres før start Før hver brug skal alle reagenser tøs helt op, blandes (ved gentagen opog nedpipettering eller hurtig vortex-blanding) og centrifugeres i mindst 3 sekunder ved x g. Undgå, at reagenserne danner skum. Klargør alle de påkrævende blandinger. Klargør alle nødvendige blandinger, inklusive blandinger der indeholder bærer-rna (CARRIER) og interne kontroller lige før start. For yderligere oplysninger henvises der til det relevante applikationsark på Før en integreret kørsel startes, skal du sikre dig, at alle instrumenter er rene, og at alle de udskiftelige dele er indsat (f.eks. spidsbeskyttere) som beskrevet i vedligeholdelsesvejledningen i QIAsymphony SP/AS Brugervejledning Generel beskrivelse (QIAsymphony SP/AS User Manual General Description), QIAsymphony SP/AS Brugervejledning Betjening af QIAsymphony SP (QIAsymphony SP/AS User Manual Operating the QIAsymphony SP), QIAsymphony SP/AS Brugervejledning Betjening af QIAsymphony AS (QIAsymphony SP/AS User Manual Operating the QIAsymphony AS) og QIAsymphony Management Console Brugervejledning (QIAsymphony Management Console User Manual), som følger med. Sørg for at udføre vedligeholdelse jævnligt for at minimere risikoen for krydskontaminering. Før proceduren startes, skal du sikre dig, at magnetpartiklerne er fuldt resuspenderede. Hvirvl brønden med magnetpartiklerne kraftigt i mindst 3 minutter før første brug. Før reagensbeholderen (RC) isættes, skal dækslet fjernes fra brønden, der indeholder magnetpartiklerne, og enzymglassene åbnes. Sørg for, at enzym-racket er afbalanceret til stuetemperatur (15-25 C). Sørg for, at gennembrydningslåget (PL) placeres på reagensbeholderen (RC), og at låget til magnetpartikelbrønden er fjernet, eller hvis der benyttes en delvist brugt reagensbeholder (RC) sørg for, at genbrugsforseglingsstrips er fjernet. 14 Håndbog til artus CT/NG QS-RGQ-kit 10/2014

15 Hvis prøverne er forsynet med stregkoder, vendes prøverne i rørholderen sådan, at stregkoderne vender mod stregkodelæseren i skuffen Sample (prøve) i venstre side af QIAsymphony SP. Procedure Bakterie-DNA-oprensning på QIAsymphony SP 1. Luk alle skuffer og hætter på QIAsymphony SP/AS-instrumenterne. 2. Tænd for instrumenterne og vent, til skærmen Sample Preparation (prøveklargøring) vises, og initieringsproceduren er færdig. Afbryderkontakten sidder i nederste venstre hjørne af QIAsymphony SP. 3. Log ind på instrumenterne. 4. Klargør følgende skuffer iht. det relevante applikationsark på Skuffen Waste (affald): når den er klar, udføres en indholdsscanning. Skuffen Eluate (eluat): når den er klar, udføres en indholdsscanning. Skuffen Reagents and Consumables (reagenser og forbrugsartikler): når den er klar, udføres en indholdsscanning. Skuffen Sample. 5. Brug berøringsskærmen til at indlæse de nødvendige oplysninger for hvert batch af prøver, der skal behandles. Vælg artus CT/NGanalyseparametersættet for kørslen, og knyt den samt den modsvarende AS-batch til prøverne. Oplysninger om analyseparametersættet og den forudvalgte elueringsvolumen findes på relevante applikationsark. For yderligere oplysninger om integrerede kørsler på QIAsymphony SP/ASinstrumentet henvises der til instrumentets brugervejledninger. Bemærk: QIAsymphony SP/AS gør det muligt for brugerne at angive antallet af kontroller og prøver (dvs., replikater) i menuen Specifications (specifikationer). For CT/NG-protokollen er den tilladte maksimale værdi for replikaterne Når en integreret kørsel opsættes, skal man kontrollere, at den korrekte prøve, labware og prøvetype er tilknyttet (prøve, EC+ for CT/NG Control CT+/NG og EC+ for CT/NG Control NG+/CT ). Oplysninger om forbrugsartikler og komponenter, der skal lægges i hver skuffe er at finde på det relevante applikationsark. 7. Sørg for, at den interne kontrol (CT/NG RG IC) blev sat op og indsat i systemet, som beskrevet i håndbogen til det pågældende oprensningskit. Håndbog til artus CT/NG QS-RGQ-kit 10/

16 8. Når oplysningerne om alle batches i den integrerede kørsel er blevet indtastet, skal man klikke på knappen Ok for at afslutte opsætningen af Integrated Run/Overview (integreret kørsel/oversigt). Statussen for alle batches i oversigten over integrerede kørselsændringer fra LOADED (indsat) til QUEUED (i kø). Så snart et batch er i kø, vises knappen Run (kør). Tryk på knappen Run for at starte oprensningsproceduren. Bemærk: Husk at tilknytte en AS-batch til de relevante SP-batcher. Alle behandlingstrin er fuldt automatiserede. Analyseopsætning på QIAsymphony AS 9. Efter at den integrerede kørsel er sat i kø, skal man åbne skufferne på QIAsymphony AS. De påkrævede komponenter, som kan indsættes, vises på berøringsskærmen. 10. Sørg altid for at gøre følgende inden den integrerede kørsel. Indsæt spidsskakten. Kassér spidsaffaldsposen. Indsæt en tom spidsaffaldspose. 11. Definer og indsæt analyse-racks. Analyseracks i forhåndskølede adaptere indsættes på pladserne Assay (analyse). Oplysninger om analyseparametersættet og den forudvalgte elueringsvolumen findes på relevante applikationsark Kontroller temperaturen på kølepladserne. Når de tilsigtede køletemperaturer er nået, vil der blive vist en lille grøn stjerne ved siden af pladserne. 13. Tilsæt den påkrævede CT/NG RG Master-volumen i QIAsymphony AS-modulet i et rør inden brug. Et rør er tilstrækkeligt til 48 reaktioner. Bemærk: Viskøse reagenser kan være svære at håndtere med manuelle pipetter. Sørg for, at overføre hele volumenet af Master til det pågældende rør. 14. Fyld hvert reagensglas med den nødvendige mængde passende reagens i henhold til den fyldningsinformation, der er angivet i instrumentets software. Bemærk: Før hver brug skal alle reagenser tøs helt op, blandes (ved gentagen op- og nedpipettering eller hurtig vortex-blanding) og centrifugeres i mindst 3 sekunder ved x g. Undgå bobler eller skum, som kan medføre detektionsfejl. Arbejd hurtigt, og hold PCRkomponenterne på is eller i køleblok før påfyldning. 16 Håndbog til artus CT/NG QS-RGQ-kit 10/2014

17 15. Indsæt reagens-racken, og anbring reagensrørene uden låg i de rette positioner på forkølede adaptere til reagenser iht. det relevante applikationsark. 16. Scan stregkoden øverst på artus CT/NG QS-RGQ-kittet ved at trykke på knappen Scan Kit Barcode (scan kits stregkode) på skærmen Loading Reagents (isætning af reagenser). 17. Læg engangsfilterspidser i skufferne Eluate and Reagents (eluat og reagenser) og Assays (analyser) efter det nødvendige antal af hver spidstype, som er angivet på hvert relevante applikationsark. Bemærk: Det anbefales at indsætte mere end den anmodede mængde for hver spidsstørrelse. 18. Luk skufferne Eluate and Reagents og Assays. Håndbog til artus CT/NG QS-RGQ-kit 10/

18 19. Når hver enkelt skuffe er lukket, trykkes på Scan (scan) for at starte indholdsscanningen for hver af skufferne. Indholdsscanningen kontrollerer pladser, adaptere, filterspidser og spidsskakt, samt at de specifikke reagensvolumener er indsat korrekt. Kontroller om nødvendigt, om der er nogen fejl. Analyseopsætning starter automatisk, efter at oprensningstrinnet på QIAsymphony SP er gennemført og elueringsrackene overføres til QIAsymphony AS. 20. Når kørslen er færdig, åbnes skuffen Assays og analyseracket/ene fjernes. Tryk derefter på Scan for at bekræfte, at analyse-racket blev fjernet. Under analyseopsætning på skærmen Overview (oversigt), trykkes på Remove (fjern) for endeligt at fjerne analyseopsætningen. Download resultat- og cycler-filer med QIAsymphony Management Console eller et USB-flashdrev. 21. Hvis der blev konfigureret flere batches på QIAsymphony AS i en integreret kørsel, skal de genindsættes i skufferne på QIAsymphony AS, idet der startes med trin Gå videre til Protokol: PCR på Rotor-Gene Q, side Hvis alle de integrerede kørsler er færdige, fjernes de ved at trykke på knappen Integrated batch (integreret batch) på skærmen Integrated Overview (integreret oversigt). 24. Gennemfør den regelmæssige vedligeholdelse af QIA symphony SP og AS under PCR-kørslen på Rotor-Gene Q eller senere. Da arbejdsgangen er integreret rengøres alle instrumenter, når arbejdsgangen er afsluttet. Følg vedligeholdelsesvejledningen i QIAsymphony SP/AS Brugervejledning Generel beskrivelse (QIAsymphony SP/AS User Manual General Description). Sørg for at udføre vedligeholdelse jævnligt for at minimere risikoen for krydskontamination. 18 Håndbog til artus CT/NG QS-RGQ-kit 10/2014

19 Protokol: PCR på Rotor-Gene Q Vigtige anvisninger før start Brug tid på at blive fortrolig med Rotor-Gene Q, før protokollen startes. Se instrumentets brugervejledning. For automatisk tolkning af PCR-resultater Rotor-Gene AssayManager kan anvendes i stedet for Rotor-Gene Q software. Procedure 1. Luk PCR-rørene, og anbring dem i rotoren med 72 brønde på Rotor- Gene Q. Sørg for at overføre Rotor-Gene Q 4-strip rør i den rigtige retning, så positionen viser køleadapter og rotor-match. Sørg for, at låseringen (tilbehør til Rotor-Gene-instrumentet) er placeret oven på rotoren for at forebygge utilsigtet åbning af rørene under kørslen. 2. Download cycler-filen fra QIAsymphony AS, og overfør den Rotor-Gene Q-computeren. 3. Ved detektion af CT/NG DNA skal der oprettes en temperaturprofil og kørslen startes iht. det relevante applikationsark på Softwarespecifikke oplysninger om programmering af Rotor-Gene Q findes på det relevante protokolark Settings to run artus QS RGQ Kits (Indstillinger til at køre artus QS-RGQ Kits) på Håndbog til artus CT/NG QS-RGQ-kit 10/

20 Tolkning af resultater For at få anvisning i tolkning af resultaterne se det relevante applikationsark på Fejlfindingsvejledning Denne fejlfindingsguide kan være nyttig til at afhjælpe eventuelle problemer. For yderligere information henvises der også til siden Frequently Asked Questions [Hyppigt stillede spørgsmål] hos vort tekniske supportcenter: Derudover svarer personalet fra QIAGENs tekniske service gerne på spørgsmål vedrørende enten informationen og protokollerne i denne håndbog eller prøve- og analyseteknologier (kontaktinformation: se bagsiden eller besøg Generel håndtering Fejlmeddelelse vist på berøringsskærmen Kommentarer og forslag Hvis der vises en fejlmeddelelse under en integreret kørsel, se da de brugervejledninger, der leveres sammen med instrumenterne. Præcipitat i reagensbeholderen med åbnet beholder i QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit a) Bufferfordampning For stærk fordampning kan medføre øget saltkoncentration eller nedsatte alkoholkoncentrationer i buffere. Kasser reagensbeholderen (RC). Sørg for at forsegle bufferbeholderne med en delvist brugt reagensbeholder (RC) med genbrugsforseglingsstrips, hvis de ikke skal bruges til oprensning. 20 Håndbog til artus CT/NG QS-RGQ-kit 10/2014

21 b) Opbevaring af reagensbeholder (RC) Lav ydelse af nukleinsyrer a) Magnetiske partikler blev ikke fuldstændigt resuspenderet Kommentarer og forslag Opbevaring af reagensbeholder (RC) under 15 C kan medføre dannelse af præcipitat. Fjern om nødvendigt de brønde, der indeholder bufferne QSL2 og QSB1, fra reagensbeholderen (RC), og inkuber dem i et vandbad* i 30 minutter ved 37 C med jævnlig omrystning for at opløse præcipitatet. Sørg for at sætte brøndene ind på de rigtige pladser igen. Hvis reagensbeholderen (RC) allerede er brudt, skal man sikre sig, at brøndene er genlukket med genbrugsforseglingstrips. Derefter inkuberes hele reagensbeholderen (RC) i vandbad i 30 minutter ved 37 C med jævnlig omrystning. Før proceduren startes, skal man sikre sig, at magnetpartiklerne er fuldt resuspenderede. Hvirvles i mindst 3 min. før brug. b) Nedfrosne prøver blev ikke opblandet korrekt efter optøning c) Bærer-RNA (CARRIER) ikke tilsat Optø frosne prøver med let omrystning for at sikre omhyggelig blanding. Opbland bærer-rna (CARRIER) i Buffer AVE (AVE) som beskrevet i Klargøring af bærer-rna (CARRIER) Buffer AVE (AVE)-blandinger som beskrevet i det relevante applikationsark på Gentag oprensningsproceduren med nye prøver. d) Nedbrudte nucleinsyrer Prøver, der blev opbevaret ukorrekt eller udsat for for mange frysnings/optøningscyklusser. Gentag oprensningsproceduren med nye prøver. * Sørg for, at instrumenterne regelmæssigt kontrolleres, vedligeholdes og kalibreres efter producentens vejledning. Håndbog til artus CT/NG QS-RGQ-kit 10/

22 Kommentarer og forslag e) Ufuldstændig prøvelyse Kontroller før brug, at bufferne QSL2 og QSB1 ikke indeholder præcipitater. Fjern om nødvendigt de brønde, der indeholder bufferne QSL2 og QSB1, fra reagensbeholderen (RC), og inkuber dem i 30 minutter ved 37 C med jævnlig omrystning for at opløse præcipitatet. Hvis reagensbeholderen (RC) allerede er gennembrudt, skal man sikre sig, at brøndene er genlukket med genbrugsforseglingstrips, derefter inkuberes hele reagensbeholderen (RC) i 30 minutter ved 37 C med jævnlig omrystning i vandbad.* f) Tilstopning af pipettespids på grund af uopløseligt materiale Uopløseligt materiale blev ikke fjernet fra prøven før starten på QIAsymphony SPoprensningsproceduren. For at fjerne uopløseligt materiale ved bakterielle applikationer centrifugeres prøven ved x g for 1 min., og supernatanten overføres til et nyt prøveglas. * Sørg for, at instrumenterne regelmæssigt kontrolleres, vedligeholdes og kalibreres efter producentens vejledning. 22 Håndbog til artus CT/NG QS-RGQ-kit 10/2014

23 Kommentarer og forslag QIAsymphony AS detekterer utilstrækkeligt Master Ikke alt Mastermateriale blev overført til rør Sørg for, at den påkrævede volumen for CT/NG RG Master er tilgængelig. Hvis det er nødvendigt at kombinere indholdet af begge CT/NG RG Master-rør fra kittet (dvs. hver indeholder tilstrækkeligt til 45 prøver og 3 kontroller). Viskøse reagenser kan være svære at håndtere med manuelle pipetter. Sørg for at overføre hele volumenet af Masteren til røret. For viskøse reagenser anbefaler vi at aspirere en ekstra volumen på 5 %, når der anvendes manuelle pipetter (f.eks. ved at justere pipetten til 840 µl til en 800 µl volumen). Alternativt fjernes spidsen fra væsken, efter langsomt at have dispenseret væsken og udført en udblæsning af målrørets vægge, der gives slip på pipettestemplet, og der ventes yderligere 10 sekunder. Overskydende væske vil flyde ned ad spidsen og kan blæses ud ved at trykke på pipettestemplet endnu en gang. Anvendelsen af filterspidser af PCR-kvalitet mærket som low retention (lav tilbageholdelse) kan forbedre udbyttet af væske. Intet signal ved positive kontroller (CT/NG) i fluorescenskanal Cycling Green og/eller Cycling Orange. a) Den valgte fluorescenskanal for PCR-dataanalyse stemmer ikke overens med protokollen Ved dataanalyse vælges fluorescenskanalen Cycling Green for analytisk CT, og fluorescenskanalen Cycling Orange for analytisk NG. b) Ukorrekt programmering af temperaturprofilen for Rotor--Gene-instrument Sammenlign temperaturprofilen med protokollen. Se det relevante applikationsark og protokolark på Håndbog til artus CT/NG QS-RGQ-kit 10/

24 c) Ukorrekt konfiguration af PCR d) Opbevaringsbetingelserne for en eller flere kitkomponenter var ikke i overensstemmelse med de instruktioner, der er angivet i Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., (side 10) Kommentarer og forslag Sørg for, at analyseopsætningen er foretaget korrekt, og at der blev anvendt et korrekt analyseparametersæt. Gentag om nødvendigt PCR. Se det relevante applikationsark og protokolark på Kontroller opbevaringsbetingelserne og udløbsdatoen (se kit-etiketten) for reagenserne, og brug om nødvendigt et nyt kit. e) artus CT/NG QS-RGQkit er udløbet Kontroller opbevaringsbetingelserne og udløbsdatoen (se kit-etiketten) for reagenserne, og brug om nødvendigt et nyt kit. Svagt eller intet signal fra den interne kontrol af en negativ prøve underkastet oprensning med QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kittet i fluorescenskanalen Cycling Orange, Cycling Green og samtidigt fravær af signal i kanalen Cycling Yellow. a) PCR-betingelserne stemmer ikke overens med protokollen Kontroller PCR-betingelserne (se ovenfor), og gentag om nødvendigt PCR med korrigerede indstillinger. b) PCR blev hæmmet Sørg for, at du bruger den godkendte isoleringsmetode (se Protokol: DNA-isolering og analyseopsætning på QIAsymphony SP/AS, side 13), og følg nøje vejledningen. c) DNA gik tabt under ekstraktionen Et fraværende signal fra den interne kontrol kan indikere tab af DNA under ekstraktion. Sørg for, at du bruger den godkendte isoleringsmetode (se Protokol: DNA-isolering og analyseopsætning på QIAsymphony SP/AS, side 13), og følg nøje vejledningen. Se også Lav ydelse af nucleinsyrer ovenfor. 24 Håndbog til artus CT/NG QS-RGQ-kit 10/2014

25 d) Opbevaringsbetingelserne for en eller flere kitkomponenter var ikke i overensstemmelse med de instruktioner, der er angivet i Opbevaring og håndtering af reagenser, (side 10) Kommentarer og forslag Kontroller opbevaringsbetingelserne og udløbsdatoen (se kit-etiketten) for reagenserne, og brug om nødvendigt et nyt kit. e) artus CT/NG QS-RGQkittet er udløbet Kontroller opbevaringsbetingelserne og udløbsdatoen (se kit-etiketten) for reagenserne, og brug om nødvendigt et nyt kit. Signaler med de negative kontroller i fluorescenskanal Cycling Green af det analytiske PCR a) Kontamination under klargøring af PCR Gentag PCR med nye reagenser i replikaterne. Luk om muligt PCR-rørene direkte efter tilsætning af den prøve, der skal testes. Sørg for, at arbejdsområdet og instrumenterne dekontamineres med jævne mellemrum. b) Der forekom kontamination under ekstraktion Gentag ekstraktionen og PCR af den prøve, der skal testes, med nye reagenser. Sørg for, at arbejdsområdet og instrumenterne dekontamineres med jævne mellemrum. Kvalitetskontrol I overensstemmelse med QIAGENs ISO-certificerede kvalitetsstyringssystem testes hvert lot af artus CT/NG QS-RGQ-kits efter fastlagte specifikationer for at sikre en ensartet produktkvalitet. Ansvarsbegrænsninger Alle reagenser må udelukkende anvendes til in vitro-diagnostik. Produktet må kun anvendes af personale, som er specielt instrueret og uddannet i in vitro-diagnostiske procedurer. Det er vigtigt, at operatøren læser brugervejledningen grundigt, inden systemet tages i brug. artus CT/NG QS-RGQ-kittet er beregnet til at blive anvendt af laboratoriepersonale, som er Håndbog til artus CT/NG QS-RGQ-kit 10/

26 uddannet i brug af QIAGEN QIAsymphony RGQ-systemet, Rotor-Gene AssayManager og artus CT/NG-systemet. Det er nødvendigt nøje at følge brugervejledningen for at opnå optimale PCRresultater. Bemærk nøje de udløbsdatoer, der er trykt på æsken og etiketterne til alle komponenter. Brug aldrig for gamle komponenter. Dog kan sjældne mutationer inden for de højt bevarede områder af bakteriegenomet, som dækkes af kittets primere og/eller proben, medføre manglende påvisning af tilstedeværende bakterier i disse tilfælde. Analysedesignets gyldighed og ydeevne revideres med jævne mellemrum. Diagnostiske resultater, der genereres, skal fortolkes sammen med andre kliniske eller laboratoriemæssige resultater. For at få oplysninger om yderligere begrænsninger se de specifikke applikationsark online på Bemærkning om den specifikke risiko I tilfælde, hvor der var infektion med Chlamydia trachomatis, var der ikke blot fare for at skade de testede personer med falsk-negative resultater, men også det ufødte eller nyfødte barn, hvis kvinden er gravid. Ydelseskarakteristikker Se for at se ydelseskarakteristikken til artus CT/NG QS-RGQ-kittet Litteraturhenvisninger 1. Mims, C.A., Playfair, J.H.L., Roitt, I., Wakelin, D., and Williams, R. (1998) Medical Microbiology, 2nd ed. London: Mosby. 2. CDC, 2010 Sexually Transmitted Diseases Surveillance (accessed April 15, 2013) Symboler Følgende symboler kan fremgå af pakningen og mærkningen: <N> Indeholder tilstrækkelige reagenser til <N> reaktioner Anvendes inden 26 Håndbog til artus CT/NG QS-RGQ-kit 10/2014

27 Medicinsk udstyr til in vitro-diagnosticering Katalognummer Lotnummer Materialenummer Komponenter Indeholder Nummer Globalt varenummer Temperaturbegrænsninger Fabrikant Læs brugervejledningen Forsigtig Kontaktoplysninger For teknisk bistand og yderligere information henvises til vores tekniske supportcenter på ring eller du kan henvende dig til en af QIAGENs tekniske serviceafdelinger eller lokale forhandlere (se bagsiden eller besøg Håndbog til artus CT/NG QS-RGQ-kit 10/

28 Bestillingsinformation Produkt Indholdsfortegnelse Katalogn r artus CT/NG QS-RGQ Kit (2 x 48) QIAsymphony RGQ-system Til 96 reaktioner: Master, Magnesium Solution, Positive/Negative Controls, Internal Control, NTC (master, magnesiumopløsning, positive/negative kontroller, intern kontrol, NTC) QIAsymphony RGQ, System QIAsymphony SP, QIAsymphony AS, Rotor-Gene Q 5plex HRM, nødvendigt tilbehør og forbrugsartikler, installation og uddannelse For opdateret licensinformation og produktspecifikke ansvarsfraskrivelser henvises der til den aktuelle håndbog eller brugervejledning til QIAGEN-kittet. QIAGEN kit-håndbøger og brugervejledninger kan findes på eller kan rekvireres fra QIAGENs tekniske serviceafdeling eller den lokale leverandør. 28 Håndbog til artus CT/NG QS-RGQ-kit 10/2014

29 Denne side er med vilje tom Håndbog til artus CT/NG QS-RGQ-kit 10/

30

31 Ved købet af dette produkt erhverver brugeren tilladelse til at bruge det til udførelse af diagnostiske serviceydelser til human in vitro-diagnostik. Derved gives intet generelt patent eller nogen anden tilladelse af nogen art ud over denne specifikke ret til anvendelse. Varemærker: QIAGEN, QIAsymphony, artus, Rotor-Gene, Rotor-Gene AssayManager (QIAGEN Group); Copan, enat (Copan Italia Spa). Begrænset licens for artus CT/NG QS-RGQ-kittet Brug af dette produkt betyder, at enhver køber eller bruger af produktet accepterer følgende vilkår: 1. Produktet må kun anvendes i henhold til de protokoller, der blev leveret sammen med produktet og denne håndbog, og kun sammen med komponenterne i dette kit. QIAGEN giver ingen licens, under nogen intellektuel ejendomsret, til at bruge eller inkorporere de leverede komponenter i dette kit med komponenter, der ikke er inkluderet i dette kit, undtagen som beskrevet i de protokoller, der leveres med produktet, denne håndbog og yderligere protokoller, der kan ses på Nogle af disse ekstra protokoller er leveret af QIAGENbrugere til QIAGEN-brugere. Disse protokoller er ikke blevet testet eller optimeret grundigt af QIAGEN. QIAGEN giver hverken garanti for dem eller garanterer, at de ikke overtræder tredjeparters rettigheder. 2. Ud over de udtrykkeligt givne licenser giver QIAGEN ingen garanti for, at dette kit og/eller brugen af det, ikke overtræder tredjeparts rettigheder. 3. Dette kit og dens komponenter er under licens til engangsbrug og må ikke genbruges, gendannes eller videresælges. 4. QIAGEN afviser specifikt alle andre licenser, udtrykte eller underforståede, end dem, der udtrykkeligt er angivet. 5. Køberen og brugeren af kittet indvilliger i ikke at tage, eller lade andre tage, skridt der kunne føre til, eller fremme, handlinger der forbydes ovenfor. QIAGEN kan håndhæve forbuddene i denne begrænsede licensaftale i enhver ret, og vil inddrive alle undersøgelses- og retsomkostninger, herunder advokatsalærer, i ethvert søgsmål for at håndhæve denne begrænsede licensaftale samt alle deres intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med produktet og/eller komponenterne deri. For opdaterede licensbetingelser henvises der til QIAGEN. Alle rettigheder forbeholdes.

32 Australia Austria Belgium Brazil Canada China Denmark Finland France Germany Hong Kong India Ireland Italy Japan Korea (South) Luxembourg Mexico The Netherlands Norway Singapore Sweden Switzerland UK USA DA Sample & Assay

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Oktober 2014 Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Version 1 24 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS- og Rotor-Gene Q-instrumenter 4500363 1062626DA QIAGEN GmbH, QIAGEN

Læs mere

artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog

artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog Maj 2012 artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog Version 1 24 (katalognr. 4518363) 72 (katalognr. 4518366) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4518363,

Læs mere

artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog

artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog Oktober 2014 artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog Version 1 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS- og Rotor-Gene Q-instrumenter 4501363 1060927DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse

Læs mere

QIAsymphony RGQ-protokolark

QIAsymphony RGQ-protokolark QIAsymphony RGQ-protokolark Indstillinger til kørsel af artus CT/NG QS- RGQ-kittet (Rotor-Gene Q-software.) Kontroller, om der er nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusctngqsrgqkitce.aspx,

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree500_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Plasma, serum og CSF Cellfree500_V3_DSP

Læs mere

artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog

artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog Maj 2012 artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog 24 (katalognr. 4513363) 72 (katalognr. 4513366) Version 1 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree200_V5_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit Plasma, serum og CSF Cellfree200_V5_DSP

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark QIAsymphony SP-protokolark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokol Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. Denne protokol er udviklet til brug sammen med cervikalprøver, der opbevares i PreservCyt -opløsning,

Læs mere

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1,

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4501363 Kontroller, om der er nye revisioner med elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx inden udførelse

Læs mere

QIAsymphony RGQ-applikationsark

QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikation artus HSV-1/2 QS-RGQ Kit (prøvetype: plasma) Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på www.qiagen.com/products/artushsv-

Læs mere

QIAsymphony RGQ-applikationsark

QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikation artus BK Virus QS-RGQ Kit (prøvetype: urin, 400 µl) Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit)

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) August 2015 QIAsymphony SP-protokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

artus BK Virus QS-RGQ Kit

artus BK Virus QS-RGQ Kit artus BK Virus QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik artus BK Virus QS-RGQ Kit, version 1 4514363 Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på www.qiagen.com/products/artusbkvirusrgpcrkit.aspx,

Læs mere

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog December 2010 artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog Version 1 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4503363 1060926DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse

Læs mere

PyroMark Q24-beholder

PyroMark Q24-beholder PyroMark Q24-beholder Version 2 Til dispensering af nukleotider og reagenser på PyroMark Q24 MDx Til in vitro-diagnostisk brug 979302 1062816DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden R1 1062816DA

Læs mere

artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik Januar 2014 Sample & Assay Technologies Detektionsgrænse (LOD) Versionsstyring

artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik Januar 2014 Sample & Assay Technologies Detektionsgrænse (LOD) Versionsstyring artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik artus HCV QS-RGQ Kit, version 1, 4518363, 4518366 Versionsstyring Dette dokument er artus HCV QS-RGQ-kit Ydelseskarakteristik, version 1, R3. Kontroller, hvilke

Læs mere

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, ,

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, , artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4506363, 4506366 Se efter nye elektroniske etiketteringsrevisioner på www.qiagen.com/products/artushbvpcrkitce.aspx før udførelse

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Complex400_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Luftvejs- og urogenitale

Læs mere

QIAsymphony RGQ Applikationsark

QIAsymphony RGQ Applikationsark QIAsymphony RGQ Applikationsark QIAsymphony RGQ applikation artus EBV QS-RGQ-Kit (prøvetype: blod) Se efter nye elektroniske etiketteringsrevisioner på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx før

Læs mere

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog)

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) Juli 2015 QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 192 (katalog nr. 937036) Version 1 96 (katalog nr. 937055) QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit

Læs mere

QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog)

QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) Marts 2017 QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) Version 1 192 Til in vitro-diagnostisk brug 937556 QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden TYSKLAND R2 1103177DA Sample to Insight

Læs mere

artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog

artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog Januar 2015 artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog 24 (katalognr. 4559263) Version 1 96 (katalognr. 4559265) Kvalitativ in vitro-diagnostik Til anvendelse med Rotor-Gene Q-instrumenter 4559263, 4559265

Læs mere

artus VZV RG PCR Kit håndbog

artus VZV RG PCR Kit håndbog September 2009 artus VZV RG PCR Kit håndbog Version 1 24 (katalognr. 4502263) 96 (katalognr. 4502265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til anvendelse med Rotor-Gene Q-instrumenter 4502263, 4502265 1056824DA

Læs mere

AdnaTest ProstateCancerSelect

AdnaTest ProstateCancerSelect AdnaTest ProstateCancerSelect Berigelse af tumorceller fra blod fra prostatacancerpatienter til genekspressionsanalyse Til in vitro-diagnostisk brug Vejledning T-1-520 Indhold Bestillingsinformation...

Læs mere

QIAsymphony SP protokolark

QIAsymphony SP protokolark QIAsymphony SP protokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Disse protokoller er til oprensning af totalt DNA fra væv og formalinfikseret,

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

artus HSV-1/2 RG PCR Kit Håndbog

artus HSV-1/2 RG PCR Kit Håndbog December 2014 artus HSV-1/2 RG PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4500263) 96 (katalog nr. 4500265) Version 1 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q instrumenter 4500263, 4500265

Læs mere

Tabel 1. Detektionsgrænse med hensyn til RespiFinder RG Panels oprensning (QIAamp MinElute Virus Spin-kit)

Tabel 1. Detektionsgrænse med hensyn til RespiFinder RG Panels oprensning (QIAamp MinElute Virus Spin-kit) RespiFinder RG Panel Ydeevnekarakteristikker RespiFinder RG Panel, version 1, 4692163 Detektionsgrænse (LOD) Kontrollér tilgængelighed af nye elektroniske mærkningsrevisioner på www.qiagen.com/p/respifinder-rg-panel-ce

Læs mere

Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit

Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit December 2014 Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit Version 1 24 (katalognr. 4514263) 96 (katalognr. 4514265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4514263, 4514265

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Brugsanvisning til QIAsymphony DSP DNA (håndbog)

Brugsanvisning til QIAsymphony DSP DNA (håndbog) August 2015 Brugsanvisning til QIAsymphony DSP DNA (håndbog) 192 (cat. no. 937236) Version 1 96 (cat. no. 937255) Til in vitro-diagnostisk brug QIAsymphony DSP DNA Mini Kit QIAsymphony DSP DNA Midi Kit

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

artus CT/NG QS-RGQ Kit

artus CT/NG QS-RGQ Kit artus CT/NG QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristikker artus CT/NG QS-RGQ Kit, Version 1, 4569365 Versionsstyring Dette dokument er artus CT/NG QS-RGQ-kit Ydelseskarakteristik, version 1, R2. Kontroller, om der

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

IVD Bacterial Test Standard

IVD Bacterial Test Standard Brugsanvisning IVD Bacterial Test Standard Standard for massekalibrering, som viser en typisk Escherichia coli DH5- alfapeptid- og -proteinprofil plus yderligere proteiner. Til anvendelse ved matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in

Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in Februar 2017 Til installation og anvendelse med PyroMark Q24-instrumenter og PyroMark Q24- softwareversion 2.0 Sample to Insight Om GIST RapidScreen Pyro

Læs mere

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning Tilsigtet brug Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er til brug med Aptima assays. Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er beregnet til vaginale podningsprøver taget af klinikeren eller

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Håndbog til artus HCV RG RT- PCR-kit

Håndbog til artus HCV RG RT- PCR-kit Marts 2015 Håndbog til artus HCV RG RT- PCR-kit Version 1 24 (Katalognr. 4518263) 96 (Katalognr. 4518265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4518263, 4518265

Læs mere

Håndbog til artus Parvo B19 LC PCR-kit

Håndbog til artus Parvo B19 LC PCR-kit Håndbog til artus Parvo B19 LC PCR-kit 24 (Katalognr. 4504063) 96 (Katalognr. 4504065) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med LightCycler -instrumentet December 2014 Version 1 4504063, 4504065

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsvejledning Copyright 2009 knfb Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheder forbeholdes. Andre virksomhedsnavne og produkter er varemærker eller

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Elevvejledning pglo transformation

Elevvejledning pglo transformation Introduktion til transformation Elevvejledning pglo transformation I denne øvelse skal du lære fremgangsmåden ved genetisk transformation. Husk på, at et gen er et stykke DNA, der indeholder informationer

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke 145678 John Schollar and Dean Madden National Centre for Biotechnology Education, University of Reading Science and Technology Centre, Earley Gate, Reading RG6 6BZ UK E: J.W.Schollar@reading.ac.uk Simpel

Læs mere

3M Food Safety 3M Molecular Detection System. Patogentesting. Enkelt og nemt

3M Food Safety 3M Molecular Detection System. Patogentesting. Enkelt og nemt 3M Food Safety 3M Molecular Detection System Patogentesting Enkelt og nemt Fødevareproduktion er dit fagområde Fødevaresikkerhed er vores Forbrugerne stoler på at din virksomhed producerer fødevarer af

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Håndbog til artus C. difficile QS-RGQ-kit

Håndbog til artus C. difficile QS-RGQ-kit Oktober 2013 Håndbog til artus C. difficile QS-RGQ-kit Version 1 72 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS- og Rotor-Gene Q-instrumenter 4572366 QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse

Læs mere

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper Page1 Udarbejdet i samarbejde mellem: Kåre Lehmann, Annabeth Høgh Petersen, Anne Rusborg Nygaard og Jørn M. Clausen Page2 VIGTIGT: SKIFT PIPETTE SPIDSER/TIPS EFTER HVER GANG!! Så undgår du at forurene

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

GAPDH PCR modul Manual

GAPDH PCR modul Manual GAPDH PCR modul Manual Katalog nr. 166-5010EDU explorer.bio-rad.com Kopiering kun tilladt til undervisningsbrug Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks kassen og læg de pågældende

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: MIIG -graft til INJEKTION 128801-10 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assays

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assays ProbeTec ET Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assays 3300754JAA 2008/09 Dansk USA patent nr. 5,270,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311; 5,846,726; 5,851,767; 5,866,336;

Læs mere

Sample & Assay Technologies

Sample & Assay Technologies Februar 2015 artus SARS RG RT-PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4511263) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med artus 3000 og med Rotor-Gene 3000 Version 1 4511263 1046936DA QIAGEN GmbH, QIAGEN

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Forsøgsvejledning Navn: Side 1 af 7 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA

Læs mere

Betjeningsvejledning Applikationssite

Betjeningsvejledning Applikationssite LÕs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgõngeligt sted. Betjeningsvejledning Applikationssite INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...2 Anvendte symboler...2

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

PyroMark Q24 Kontrol Oligo - Håndbog

PyroMark Q24 Kontrol Oligo - Håndbog Marts 2015 PyroMark Q24 Kontrol Oligo - Håndbog Version 1 Til installationskontrol af PyroMark Q24 MDx system. Til in vitro-diagnostisk brug 979303 1057421DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden,

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

BD ProbeTec ET Brugsanvisning til Perifert udstyr til Mykobakterier

BD ProbeTec ET Brugsanvisning til Perifert udstyr til Mykobakterier BD ProbeTec ET Brugsanvisning til Perifert udstyr til Mykobakterier 2003/07 Becton, Dickinson and Company Dokument Nr.: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited

Læs mere

XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning

XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning YB-621 Version 1.01 XO CARE A/S Usserød Mølle Håndværkersvinget 6 +45 70 20 55 11 DK 2970 Hørsholm info@xo-care.com Denmark www.xo-care.com Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Bleach Enhancer for Cleaning

Bleach Enhancer for Cleaning Bleach Enhancer for Cleaning Generel information........................................ 2 Tilsigtet anvendelse........................................ 2 Resumé.................................................

Læs mere

Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit

Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit Marts 2015 Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 24 (katalognr. 4513263) 96 (katalognr. 4513265) Version 1 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4513263, 4513265

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato Brugervejledning til Model # W157 Tak fordi du har valgt denne nye farve-vejrstation. Denne vejrstation er fremstillet med den allernyeste teknologi og tilsvarende komponenter og giver præcise og pålidelige

Læs mere

Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE

Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE Hjernestimulation med fingerspidspåvirkning: Velkommen til genoptræning med tipstim, der er et apparat, der sammen med din professionelle vejleder, kan sikre

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

hi-slip Brugervejledning hi-slip. hi-slip plus. hi-slip kit

hi-slip Brugervejledning hi-slip. hi-slip plus. hi-slip kit hi-slip Brugervejledning hi-slip. hi-slip plus. hi-slip kit 2 Denne folder indeholder informationer, som skal lette udførelsen af intermitterende kateterisation. Vi har gjort vort bedste for at forklare,

Læs mere

Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48

Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48 Februar 2015 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48 Version 3 Til in vitro-diagnostisk brug. 62124 1054989DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R5 1054989DA Sample & Assay Technologies

Læs mere

cobas 4800 CT/NG Test

cobas 4800 CT/NG Test cobas 4800 CT/NG Test TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. BRUGERE MED SYSTEMSOFTWAREVERSION 1.1.2 ELLER NYERE SKAL FØLGE INSTRUKTIONERNE I AFSNIT A. BRUGERE MED SYSTEMSOFTWAREVERSION 2.1 ELLER NYERE SKAL FØLGE INSTRUKTIONERNE

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Quick Guide til. MATCH IT! DNA software. Til in vitro-diagnostisk brug. Til anvendelse med IMMUCOR LIFECODES HLA SSO-analyser 1 LC1497DA.

Quick Guide til. MATCH IT! DNA software. Til in vitro-diagnostisk brug. Til anvendelse med IMMUCOR LIFECODES HLA SSO-analyser 1 LC1497DA. Quick Guide til MATCH IT! DNA software Til anvendelse med IMMUCOR LIFECODES HLA SSO-analyser Til in vitro-diagnostisk brug 1 LC1497DA.1 (09/15) Denne manual er fremstillet til anvendelse med MIDNA MATCH

Læs mere

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLATIONSVEJLEDNING PAKKENS INDHOLD Wireless AC1200 Dual Band Access Point Bemærk: Med to aftagelige antenner. 12 V 1A STRØMFORSYNING

Læs mere

artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog

artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog Februar 2015 artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog 24 (catalog no. 4500063) 96 (catalog no. 4500065) Kvantitativ in vitro diagnostik For use with the LightCycler Instrument Version 1 4500063, 4500065 1046888DA

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

B ProbeTec ET Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assays

B ProbeTec ET Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assays B ProbeTec ET Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assays TILSIGTET BRUG 3300754JAA(01) 2013-11 U 0344 Dansk BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis (CT) and Neisseria gonorrhoeae

Læs mere