herning motorflyveklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "herning motorflyveklub"

Transkript

1 herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent 2. Aflægning af årsberetning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter 5. Valg af revisor 6. Valg af eventuelle repræsentanter til klubber, foreninger, unioner el. 7. Behandling af forslag 8. Eventuelt Efter kort velkomst fra formanden, foreslog bestyrelsen Jens Laurberg som dirigent. Han er ikke medlem af klubben, men er til daglig offentlig anklager. Da der ikke var modkandidater, blev Jens Laurberg valgt og konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var ingen kommentarer til indvarslingen. 2) AFLÆGNING AF ÅRSBERETNING Formand Oliver Bach aflagde årsberetning, som er vedlagt som bilag 1. 3) FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB TIL GODKENDELSE Dirigenten gav ordet til kasserer Tommy Jakobsen. Regnskabet blev udleveret i kopi til de fremmødte samt præsenteret i hovedtræk på storskærmen. Efter gennemgangen var der enkelte kommentarer til regnskabet: Åge Gasbjerg spurgte til hvorfor der manglede næsten kroner i banetilskud, da aftalen om banetilskudsbetaling iflg. ham, var en proforma-regulering af huslejen som endda blev aftalt mens Åge selv var kasserer. Kassereren forklarede, at S!l Herning Flyveplads havde meddelt at ordningen var aflyst, da HMK ikke udførte arbejdet. Kassereren bemærkede også, at S/l ikke havde påtalt manglen for HMK, hvorfor bestyrelsen ikke havde mulighed for at opdage manglen og udbedre den. Bestyrelsen finder det derfor urimeligt at tilskuddet bortfalder. skinderhoimvej 25, 7400 herning I otorfiyveklub.dk I herningmotorflyvekluh.dk

2 herning Eluf M. Pedersen kommenterede, at han ikke mente det var rimeligt at klubben forlanger betaling, da opgaven reelt ikke er udført. Åge Gasbjerg besvarede Eluf og mindede om, at betalingen i virkeugheden er en kompensation for en huslejestigning, og at opgaven med banetilsyn kun er proforma, hvorfor det efter Ages opfattelse, at bortfaldet virker som en fjendtlig handling fra Sit. Carsten Jakobsen(generalforsamlingens repræsentant i Su bestyrelsen) fortalte, at emnet havde været vendt på et bestyrelsesmøde i 5/I, og at det efter hans opfattelse ville være korrekt af bestyrelsen, at fremsætte krav om betaling for året 2012, da der ikke eksisterer dokumentation for at Sit har påtalt manglen for HMK eller for opsagt samarbejdet. Bestyrelsens repræsentanter bekræftede, at man er enig og dermed agter at fremsætte krav mod Sit, men at man samtidig ønsker at klubben skal se fremad og bruge tiden og kræfterne på et nyt klubhus og en ny og positiv fremtid. Hellere end at fortsætte den 30 år lange kamp med S/l. Jan Albert Havaman spurgte til forsikringsposten på OY-BHI, som var lavere i forklarede at det skyldtes periodeforskydning. år end sidste år. Kassereren Som en del af kassererens gennemgang af regnskabet påvistes et negativt resultat på BHI, og kassereren luftede derfor ideen om at man måske kunne blive nødt til at hæve timeprisen. Bent Conrad Pedersen tilkendegav, at han syntes det er OK at hæve prisen en smule, da tidspunktet ikke er til at bruge af klubbens formue nu hvor et nyt klubhus er på vej. Finn Schou, der udover at være medlem også er flyets mekaniker, forklarede at der i løbet af 2013 vil komme en ekstraudgift på ca. DKK til et meget stort eftersyn som alle Cessnafly skal undergå, som igen vil presse flyets driftsøkonomi. Han påpegede samtidig, at eftersynet kun skal udføres hvert 10. år, hvorfor det vil være en mulighed at sprede udgiften ud på ti år. Jens Villebro tilkendegav at flyets driftsøkonomi er en mere kompliceret organisme end blot omkostninger divideret med flyvetimer. Antallet af flyvetimer afhænger nemlig i høj grad af om prisen er attraktiv, og timeprisen er desuden en afgørende faktor for, at flyveskolen kan tiltrække elever, der igen skal generere timer på maskinen. Jens opfordrede til at være endog meget forsigtig med prisstigninger, da der eksisterer en meget hård konkurrencesituation på pladsen. Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var yderligere kommentarer til regnskabet, og at der ikke var nogen der modsatte sig dets godkendelse. Regnskabet blev således godkendt. 4) VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSE SAMT 2 SUPPLEANTER På valg var: Oliver Bach, Eluf M. Pedersen, Jens Vitlebro. Sidstnævnte ønskede ikke genvalg. Yderligere kandidater meldte sig under forskellige former for frivillighed... Disse var Torben Christensen og Carsten Jakobsen. Oliver Bach meddelte at han gerne modtog genvalg. Da der ikke var yderligere kandidater blev alle tre valgt. Bestyrelsen består derefter af: Tommy Jakobsen, Bjørn Thalund Kristensen, Oliver Bach, skinderhoimvej 25, 7400 herning I hejirnwrt1vvekiuhdr

3 - Den I herning Torben Christensen og Carsten Jakobsen. Lars Faurholt meddelte at han gerne vil opstille til bestyrelsen næste år. Som suppleanter valgtes: Åge Gasbjerg og Flemming Madsen 5) VALG AF REVISOR Finn Schou og Alex Hansen, som gennem mange r har været klubbens revisorer meddelte via Finn Schou, at de ikke ønskede genvalg, da de har haft tjansen i mange år. De nye revisorer blev: Åge Gasbjerg, Bent Conrad Pedersen og Lars Faurholt. Årsagen til, at der valgtes tre er, at da Àge Gasbjerg er suppleant til bestyrelsen, kan han ikke være revisor i tilfælde af, at han aktiveres som suppleant. 6) VALG AF REPRÆSENTANTER TIL KLUBBER OG UNION ER Nuværende generalforsamlingsvalgte repræsentant i S/l Carsten Jakobsen bad om ordet inden valghandlingen, og fortalte at Su bestyrelsen netop har gennemført en vedtægtsændring, hvorved et af HMKs to mandater i Su bestyrelsen bortfalder. Denne vedtægtsændring er dog først gyldig når den er godkendt af byrådet. Forsamlingen blev enig om, at det er mest hensigtsmæssigt at det er generalforsamlingens repræsentant, der bortfalder og bestyrelsens Su repræsentant der forbliver, da sidstnævnte har de bedste forudsætninger for at varetage klubbens interesser. Som generalforsamlingens repræsentant valgtes: Åge Gasbjerg. Åge Gasbjerg meddelte at han vil tilgå arbejdet med 5/I bestyrelsen og arbejde for at skabe ro og forståelse. 7) BEHANDLING AF FORSLAG Bestyrelsen havde den 13. januar modtaget en række forslag fra klubmedlem Bent Conrad Pedersen. Forslagene tilsigtede ændringer i klubbens vedtægter, og dirigenten konstaterede at der var utilstrækkeligt fremmøde til at gennemføre vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling. Dirigenten bemærkede derefter, at der samtidig var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling hvorfor vedtægtsændringerne alligevel ville kunne realiseres, såfremt de 2/3-dele af de fremmødte stemte for dem. Forslagene var vedlagt indkaldelsen til generalforsamling, og handlede overordnet om hvorvidt kassereren skal bruge resourcer på at administrere og rykke dårlige kontigentbetalere og hvilke medlemstyper, der skal have stemme- og taleret på klubbens generalforsamlinger. Forslagene er vedlagt her som bilag 2. Behandlingen af forslagene gav anledning til en længerevarende omend konstruktiv debat. Synspunkterne delte debattørerne i to grupperinger: ene gruppering mente at forslagene var fjendtlige overfor ældre medlemmer og folk uden flyvecertifikat. - Den anden gruppering mente at det er vigtigt at det er de aktivt flyvende, der tegner klubben og dens visioner. Der blev foretaget mindre sproglige tilretninger af forslagene, der herefter blev sendt til samlet afstemning. Forslagene fik et overvejende flertal af stemmerne, men grundet vedtægternes bestemmelse om, at der skal mere end 2/3 dele af de fremmødte stemmer til for at vedtage et forslag til vedtægterne, blev forslagene ikke vedtaget. Dirigenten spurgte derefter om man ønskede at fremsætte forslagene enkeltvis til afstemning. Bent Conrad Pedersen, foreslog at genfremsætte forslagene vedr. kassererens arbejde. Jens Villebro foreslog at man genfremsatte alle forslag, med det formål at give en temperaturmåling på medlemmernes mening om de enkelte forslag. Alle forslag blev således genfremsat til individuel afstemning. Resultatet blev, at forslagene vedr. kassererens arbejdsbyrde blev vedtaget, og at de øvrige forslag blev forkastet. skinderhoimvej 25, 7400 herning I I herningmotortlvveklub.dk

4

5

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, tirsdag den 31. januar 2006 kl. 19:00 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 78 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere