Johan Richtendorff blev valgt med akklamation. Han takkede for valget og godkendte indkaldelsen til generalforsamlingen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Johan Richtendorff blev valgt med akklamation. Han takkede for valget og godkendte indkaldelsen til generalforsamlingen."

Transkript

1 Referat fra ordinær generalforsamling i Midt- og Vestjyllands Politiforening tirsdag den 27. marts 2012 klokken på Østergårds Hotel, Silkeborgvej 94, 7400 Herning. Dagsorden: 1. Generalforsamlingen åbnes. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg. 5. Godkendelse af mandater og fuldmagter. 6. Beretning om virksomheden. 7. Fremlæggelse af regnskaberne. 8. Fastsættelse og fordeling af kontingent. 9. Fastsættelse af diæter, befordringsgodtgørelse og honorarer. 10. Behandling af forslag. 11. Valg af formand (Jørgen Fisker på valg). 12. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. (Jens Møller Jensen, Vagtcentralen, på valg som revisor). (Ove Færch Nielsen, Herning, på valg som revisorsuppleant). 13. Eventuelt. Ad 1 Generalforsamlingen åbnes. Formanden åbnede mødet og bød velkommen. Ad 2 Valg af dirigent. Johan Richtendorff blev valgt med akklamation. Han takkede for valget og godkendte indkaldelsen til generalforsamlingen. Ad 3 Valg af referent. Mikkel Bunch Bertelsen blev valgt. Ad 4 Valg af stemmeudvalg. Michael Tykgaard, Karl Johan Johansson og Jan Park-Thomsen blev valgt med akklamation. Ad. 5 Godkendelser af fuldmagter. Dirigenten godkendte fuldmagter og optalte de tilstedeværende deltagere: Følgende klubber var mødt:

2 Holstebro: 5 del. og 1 fm. Herning: 9 del. og 2 fm. Viborg: 9 del. og 1 fm. Silkeborg: 5 del og 2 fm. Thisted: 6 del og 1 fm. Skive 3 del og 1 fm. Ringkøbing: 4 del. og 2 fm. CE: 5 del og 1 fm. Pk-Vpk: 7 del og 1 fm. VC: 5 del og 1 fm. Færdselsafd.: 3 del. og 1 fm. Hundeafd.: 3 del og 1 fm. Ad. 6 Beretning om virksomheden. Formanden gennemgik den skriftlige beretning, som er tilgængelig på POLNET og forinden generalforsamlingen udsendt til deltagerne. Han aflagde herefter en kort mundtlig beretning. Dirigenten gennemgik herefter de forskellige punkter i den skriftlige beretning og gav ordet frit til spørgsmål og kommentarer: Atriumdebatten: Ingen kommentarer. Samfundsforhold: Gert, Silkeborg: Er flerårsaftalen en god ting, og vil det resultere i flere penge til politiet? Formanden: Det vil ikke give anledning til flere penge, men i stedet en intern diskussion mellem kredsene om, hvem der skal have og hvem der skal give. Overordnet tror jeg ikke det rykker noget, medmindre der sker ændringer i samfundsforholdene som f.eks. en bandekrig eller lignende. Dilemmaet er, at der skal afgives folk et sted, før der kan tilføres folk et andet sted. Ellers går regnskabet ikke op. Gert, Silkeborg: Vi skal være meget på vagt over at afgive arbejdsfunktioner i politiet. Formanden: Ja, men vi skal være mere offensive i diskussionen om afgivelser af funktioner. Problemet er bare, at vi udadtil har svært ved at forsvare nogle af de områder, vi p.t. sidder på. Samtidig er der nogle områder inden for fx. efterforskning som ikke bliver varetaget. Vi skal derfor være mere offensive også i vores egen diskussion om, hvad vi vil afgive, og hvad vi vil styrke i stedet. Den politifaglige Udvikling herunder Politianalyser. Henning, Silkeborg: Er der nyt omkring antallet af administrative ansatte i servicecentret? Formanden: Jeg har ikke hørt nyt heromkring. Henning, Silkeborg: Hvor meget indflydelsen får politiforeningen i forhold til politianalyserne? 2.

3 Formanden: Det er korrekt at der inden sommerferien skal ligge et resultat af de første fem politianalyser. Jeg ved ikke, hvor meget der er besluttet på forhånd, men tilkendegivelserne er, at der vil ske inddragelse. Carsten, hundafdelingen: Hvad er ledelsens interesse i at lave besparelser? Formanden: Det er en blandet diskussion. På den ene side vil man gerne spare men også bevare, men det er en langstrakt diskussion. Hovedsigtet er, at politiet så vidt mulig selv skaffer sig råderum til selv at omdisponere midlerne i stedet for, at det er finansministerens konsulenter. Gert, Silkeborg. Pengene suges ud af kassen, selv om vi centraliserer. I bund og grund kan vi ligeså godt beholde mandskabet på stationerne i stedet for at centralisere, da besparelsen ikke er særlig stor. Erik, Herning. Hvad er det vi vil i Midt og Vestjyllands politi? Det er vigtigt, at vi holder sammen i kredsen. Internt skal vi fastlægge, hvad vi vil og kan med de ressourcer vi har. Kurt Halkjær, Ikast: Hvis vi centraliserer, får vi et antal specialister og kan måske spare noget mandkraft. F.eks. som regionsmodellen. Centralisering vil også forbedre samarbejdet kredsene i mellem. Kunne det være en idé, at man gik over til en regionsløsning? Formanden: Jeg tror ikke man vil diskuterer politikredse nu her efter reformen. Det bliver på et mere teknisk plan i form af centraliseringer af opgaver eller opgavefællesskaber. Som tingene udvikler sig nu, bliver det i fremtiden, i realiteten, én stor politikreds. Politiet er presset, fordi der sidder nogle udenfor, som går ind på politiets kerneområder og stiller spørgsmål til politiets formåen inden for specifikke domæner. Derfor er der nogle specialiseringer, man er nødt til at udbygge og udvikle. Jan, færdselsafd. Hvis vi gennemfører alle de besparelser og foretager en centralisering, hvad er der så at komme efter, og hvad er det der gør politiet attraktivt? Formanden: Vi vil formentlig i fremtiden se nogle regionale forskelle og vores kreds vil blive ramt på de forskelle. Der ligger en kæmpe udfordring for vores område. Jens Erik Damgaard, Ringkøbing: Hvad er kerneydelsen? - Vi skal være tæt på borgerne. Advarer mod centraliseringer er det blevet bedre nu? Er vi nærmere borgerne nu? Formanden: Samtidig med centralisering/specialisering stilles der et større krav til politiet fra borgerne og politikerne. Ejvind, Silkeborg: Man kan godt være enige i, at vi er uenige, men vi forholder os ikke til geografien. Vi har landets største politikreds og derfor koster det mere at drive en afdeling, fordi vi skal køre meget længere og har større udgifter til driftsmidler. Det er for nemt ikke at forholde sig til geografien. Formanden: Som vi snakkede om til studiekredsafslutningen kan hovedbestyrelsen ikke blive enige om parametrene for kredsene. Vi mangler et gennemskueligt system omkring de særlige forhold regionerne imellem. Gennemskueligheden burde vi dog kunne blive enige om. Torben, VC: Er vi ikke endt et sted, hvor vi er gået i gang med en reform, som vi ikke havde råd til? Formanden: Jo, men det er en diskussion, vi har haft siden reformstarten. Den politiske diskurs har ændret sig siden, og fokus er ændret. Vi har en anden virkelighed end før, og den politiske dagsorden er fundamentalt anderledes i dag med en udelukkende økonomisk dagsorden. 3.

4 Torben, VC. Den almindelige borger kan da ikke forstå, at man blev lovet flere betjente, og nu er vi færre end før. Formanden: Rent politisk har vi haft et blødt punkt i befolkningens øjne vedr. evnen til at administrere penge, og nu har vi ikke hul igennem til befolkningen - før vi kan redegøre for, hvad politiet reelt kan præstere med de bevilgede midler. Alternativet er en bagudrettet diskussion om, hvor synd det er for os. Jørgen, Silkeborg. Hverken forbundet eller politiforeningen er kritiske nok. Det virker som om, foreningen giver køb på for meget over for ledelsen. Formanden: Det er jeg ikke enig i. Før endte vi med at skyde os selv i foden. Vi fremstillede os som inkompetente fjolser, og det endte med, at vi blev sendt under administration. Derfor er det vigtigt at være en del af dialogen og en del af diskussionen om budgetanalyser og nu politianalyserne - ellers taber vi definitivt terræn. Jeppe, Silkeborg: Vi sidder for meget med ved bordet. Vi skal koncentrere os om det vi reelt kan ændre. F.eks. trivsel. Har foreningen reelt nogen indflydelse på f.eks. økonomi? Foreningen skal mere varetage det enkelte medlem frem for at sidde til bords med direktøren. Formanden: Vi er mere enige end du tror. Vi forholder os til den virkelighed, der er. Vi siger netop, at vi er dem vi er og fokuserer ikke så meget på omlægninger. Jeppe, Silkeborg: Vi skal passe på at vi ikke fremstår som bedste venner. Vi skal være mere kritiske og sende flere signaler om at vi sætter en grænse. En skarpere profil er ønskværdigt. Formanden: Vi kunne godt lave en skarpere profil, og så smide det hele væk. Vi vælger at finde den bedste løsning for flest mulige kollegaer. Vi skal skabe langsigtede perspektiver for kollegaernes skyld, som det skete med stationeringsaftalen. Gert, Silkeborg: Det kunne være at vi en gang i mellem, når ledelsen kommer med et oplæg, skal træde tilbage, så vi ikke bliver en del af de dårlige beslutninger. Det kunne også synliggøre den forskel, der er mellem forening og ledelse. Formanden: Mht. stationsaftalen kunne vi nemt have endt med, at alle kollegaer endte med en omstationering. Ejvind, Silkeborg: Grunden til at vi blev sat under administration var vel i bund og grund af en dårlig økonomichef hos RPCH? Formanden: De gamle principper spillede fallit, og derfor skred korthuset i sandet. Ejvind, Silkeborg. Vi har hørt, at der står 5 på venteliste til VC. Hvorfor skal Silkeborg så stadig tvinge folk derop? Formanden: Ej kendskab til, hvor mange der står på venteliste til VC. Som udgangspunkt ingen på venteliste. Men følger op på det. Udvikling i kredsen: Rene, VC. Vores problem er, at vi er for få folk og for mange opgaver. Er det ikke nødvendigt at skære noget væk og fokusere på det vigtigste? 4.

5 Formanden: Jo, netop. Derfor er vi også nødt til at være en del af processen og få ledelsen til at være klart i mælet. Helle, VC. Hvad gør man for at få ledelsen til at tage stilling? Formanden: Vi forsøger med samarbejdet i SU og i det generelle samarbejde, at få ledelsen til at melde klart ud. Det vi kan konstatere er, at vi er de folk vi er nu. Og det skal der prioriteres ud fra. Jens Erik Damgaard, Ringkøbing: Vi skal holde sammen og gøre opmærksom på, at vi kan det vi kan og ikke mere. Vi må ikke påtage os mere, end vi har kræfter til. Vi er nødt til at blive skarpere til at afvise opgaver, som vi ikke magter. Ulrik, Herning. Er vi ikke der, hvor der er skåret ind til benet? De opgaver vi har, er det vi skal. Næstformanden: Der er ikke tvivl om, at ledelsen har ansvar for at prioritere hvilke opgaver der er vigtigste. Vi er nødt til at skyde den opgave til ledelsen. Den enkelte medarbejder har ikke ansvar for at prioritere og fordele arbejdet. Erik, Herning. Lederne gør, hvad de kan. Det er længere oppe, at udfordringerne ligger og ikke på det praktiske plan. Henrik, VC. Diskussionen minder lidt om den, vi har haft om planlægningen af weekendvagter. Folk kunne ikke forstå fordelingen af weekendvagter, da de så planen på papir. På samme måde hører vi ikke om dem, som har for mange opgaver. LEAN har i Syd og Sønderjylland givet en meget bedre fordeling af arbejdsopgaverne. Formanden. Diskussionen er relevant, men det er ikke den samlede løsning, fordi summen i sidste ende er, at der også skal være en overordnet prioritering over, hvad politiet skal tage sig af. LEAN er et godt værktøj i hverdagen, men det løser ikke de overordnede problemer i politiet. [Pause og indlæg ved Peter Ibsen] Efter en kort pause gik forbundsformand, Peter Ibsen på talerstolen og gennemgik de aktuelle ting i forbundsregi. Efter frokost genoptog dirigenten gennemgangen af formandens beretning herunder. Intern Ressourceallokering MVJYL Peder, VC. Vi skal passe på, vi ikke klynker. Vi må huske at se os omkring i samfundet. Laver vi de rigtige processer som medspiller i ændringer, kan vi forbedre arbejdet med vores kerneydelser. Vi har faktisk aldrig prøve at spare før. Kurt, Ikast: Vores ledelse og den lokale politiforening har lyttet til medarbejderne i Ikast og gået ind i personalepolitikken m. prioritering og fordeling af ressourcer. Det vil vi gerne rose vores lokalpolitiforening samt den lokale ledelse. Erik, VC. Det har været en lang proces og den er udmøntet. Nu mangler vi at logistikken følger med. Det virker som om, det ikke er lykkedes at få det hele til at følge med. Fordelingen er ikke på plads, og det er ikke særlig godt. 5.

6 Jeppe, Viborg. Det går utrolig stærkt i en omskiftelige verden. Vi har flådestyring og i stedet for at forflytte folks tjenested, kunne man så ikke bruge flådestyring mere? Var det ikke også en ide at få Holstebro lokalstation og vagtcentralen lagt sammen og blive selvstyrende, så vi kan undgå at tvangsflytte medarbejdere? Formanden. Vi havde en interesse i at få ressourceallokeringen iværksat, med forsæt til at få det rullet ind i den almindelig personalerokering, til- og afgange m.m. Der var nået meget, hvis vi kunne komme væk fra assistancer og afgivelser, som helt klart er gode på kort sigt, men som man ikke kan bygge på i længden. Jacob, Hundeafd. Kunne foreningen ikke gøre lidt mere for at undgå forflyttelser, f.eks. at dele servicecentret op på flere stationer. Formanden: Det forsøgte vi også, men fremover er målet at opfylde servicecentret med adm. ansatte. I øvrigt er målet selvfølgelig at undgå tvangsforflyttelser. Jacob, Hundeafd. Foreningen kunne godt arbejde mere for at beholde stillingerne ude på de forskellige stationer og ikke centralisere alt. Formanden. Vi har en stor interesse i, at der ligger arbejdsopgaver rundt omkring, især opgaver der kan varetages af ældre personale eller kolleger, der i øvrigt ikke kan have konfronterende tjeneste. Problemet er, hvor vi får disse opgaver placeret. Det vil være en kombination af stationer og centrale afdelinger. Peter, OPA. Vi er selv skyld i at servicecentret bliver centraliseret. Vi er for dårlige til, f.eks. at logge på Solidus og hjælpe med at løse de problemer, der opstår, når vi sidder langt fra hinanden. Vi skal gribe i egen barm. Formanden. Servicecentret og indevagtsordningen er resultatet af politiske beslutning. Allan, Herning. Kan slet ikke genkende, at indevagten er for dårlige til at logge på Solidus og hjælpe til. Jeppe, Viborg. Hvad er foreningens mål? Skal man stille med sponsorvagter rundt omkring eller vil foreningen arbejde på at der bliver fyldt op i Holstebro så vi undgår spons? Formanden. Vi vil arbejde på et mere naturligt flow, så der ikke løbende skal besættes så mange stillinger, og så folk i stedet i videst mulig omfang søger frivilligt. Der skal være en naturlig bemanding, rundt omkring i kredsen. I praksis kan det ikke bare løses ved at fylde op i Holstebro. Jacob, hundeafdelingen. Vil gerne opfordre til at vi bevarer opgaverne rundt omkring på stationerne, hvor folk de arbejder og bor. Næstformanden: I begyndelse var planen at bemandingen af servicecentret skulle ske med administrative. Så kom fyringsrunden og ændre forholdene. Vi kom med et forslag med om splitte servicecentret op til de forskellige stationer. Det ville ledelsen ikke med til. Nu er tanken at servicecentret på sigt bemandes med administrative, og politiansatte langsomt kan komme retur til egen station. Det er ikke foreningens politik at centralisere arbejdsopgaverne i Holstebro. Vi har ikke interesse i at få en personaleophobning i de centrale afdelinger. Formanden. Vi kan ikke i praksis komme uden om problemet med afgivelser, men vi skal selvfølgelig søge at minimere tvangsforflytninger og helst undgå det! 6.

7 Peter, OPA. Vi skal jo også passe på, at de centrale afdelinger kun kan besættes af Holstebrofolk. Det giver en dynamik, at man kan søge stillinger i de centrale afdelinger. Jacob, hundeafd. Opfordrer foreningen til at arbejde på at flytte nogle af arbejdspladserne væk fra Holstebro. Formanden: Hvad der sker på længere sigt med servicecenter og VC i lyset af evt. landsdækkende centraliseringer ved vi ikke, men det er givet, at de i den nu kendte sammenhæng forbliver i Holstebro. Og vi skal fortsat sikre personaleforholdene i de respektive afdelinger. Kaj Bjørn, Holstebro. Tager LEAN hensyn til kollegaer med fysiske og psykiske skavanker? Kommer de omkringliggende stationer til Holstebro og hjælper med morgenanholdte? Hvad er politiets kerneområder? Formanden: Vi har længe diskuteret kerneområderne og vi er nødt til at imødekomme fortsat at uddanne specialister. Det har vi en politifaglig interesse i yderligere at udbygge. Mht. lokalstationerne er det en meget teknisk diskussion. LEAN har for så vidt ikke nogen betydning for håndtering af de fysiske og psykiske skavanker. Jens Erik Damgaard, Ringkøbing: Vi beholder gerne de anholdte, hvis vi har forholdene til det. Med hensyn til centralisering. Jeg har hele tiden været bannerfører for, at vi beholdt f.eks. hundeafdelingerne i Ringkøbing, men det var der ikke opbakning til. Patruljeplanen: Krydspresset og de afledte følgevirkninger: Kompetenceudvikling: Faggrænser: Strategien er lagt. Men hvor ligger den nu? Hvad gør vi? OK11 udmøntning Lokalløn og lederprojekt: Erik, Herning. Med hensyn til lederprojektet. Dejligt at det kom i gang, men vi havde håbet på noget mere. Vi har fået nogle smuler fra de riges bord, men vi vil gerne vide, hvad der sker videre frem. Juristerne har forhandlet væsentlig bedre forhold hjem end det Forbundet kan præstere. Formanden: Med hensyn til lokallønsmidlerne i år er der d.d. på grund af en regnefejl fundet kr. mere i den decentrale pulje som skal fordeles i år. Ikke at pengene var væk men de var fejlagtigt blevet noteret som bundne i tidligere aftaler. 3-partsforhandlinger: 7.

8 Organisationsudviklingen Forbund og forening: Henrik, VC. Det var et godt træk at få organiseret mellemledergruppen-gruppen. Vi har fået et fælles forum, og foreningen skal have stor ros for den omorganisering. Studiekreds 2011/12: Afskedigelser og nyorganisering af det ADM område. Henning, Silkeborg. Lokalpolitiet kan ikke komme længere ned med det antal administrative, der er nu. Formanden. Det er vi helt enige om. Håbet er, at det ændres, hvis økonomien bliver bedre. Personalepolitik. Erik, Herning. Mht. MUS. Før kunne medarbejderen selv vælge sin samtaleleder, men nu er det systemet, der vælger, hvem den enkelte skal afholde MUS-samtale med? Næstformanden: Vi har fokus på det. Der er tvivl om, hvor mange der reelt afholder MUS og hvad er resultatet af MUS-samtalerne. PPU ser på sagen, og spørgsmålet er helt klart noget, der skal tages op. Irwin, Ringkøbing: Vi er da alle tvunget til at sende skema omkring MUS ind, så det bør da være nemt at få svar på. Næstformanden: Vi har bedt personaleafdelingen om svar på spørgsmålet. Tallene ligger i personaleafdelingen. Personalepolitikken er sat under pres med den nuværende situation. En af de ting som ikke er lykkedes særlig godt er, at få personalepolitikken udbredt rundt omkring. F.eks. tror mange at fridøgnsbanken er afskaffet, og det er den faktuelt ikke. Trivsel. Den nye SU-uddannelse Bach.udd. Allan, Holstebro. Vi skal være opmærksom på de nye folk, der kommer. Når de kommer tilbage fra skolen, skal vi være opmærksom på, at de ikke er på niveau på det praktiske plan. Formanden: Der bliver en omstillingsproces. Det er svært at vurdere, hvor vi ender med det, men vi skal være opmærksom på ændringerne. Grundlæggende er det dog vigtigt at få opdateret uddannelsen og samtidig vedligeholde det eksisterende personale, så vi ikke laver a og b betjente. Materiel. Erik, Herning. Vi er nået der til, hvor vi går kompromis med tingene. Bilerne er nedslidte og materiellet dårligt. Hvorfor er der ikke en pulje, hvor der er mulighed for at betale for nedslidt materiel? Henrik, Thisted (Uniforms og udrustnings udvalg). Det er korrekt, at vi som selvstændig kreds betaler for en bil, når den kommer til Danmark i stedet for, når den ankommer til kredsen. Li- 8.

9 geledes på uniformsområdet. Hver gang undskylder man sig med økonomien, og det er igen det, vi er oppe imod. Formanden: Det vi kan gøre er, at forsøge at dokumentere de problemer, der er, og så prøver vi i foreningsregi at forbedre forholdene. Kaj Bjørn: hvordan klæder vi materielt vores folk på? Vi skal gøre mere for at få bilerne til syn hver år og også uddanne vores folk bedre til de biler, vi har. Er det ikke et problem, at vi får blandede bilmærker rundt omkring? Var det ikke bedre med en ens vognpark. Formanden: Mht. kørsel arbejdes der pt. på en uddannelse. Henrik, Thisted (UUU). Før havde vi kun et bilmærke. Men vi er ramt af problematikken med økonomi. Der har været flere synspunkter. Automatgear er efterhånden ikke så fremmed mere. Der er ikke dokumenterbart flere skader med patruljevogne med automatgear. Vi forsøger at få de bedste biler til vores medlemmer og forventer, at alle kan køre dem. Niels Brohm, hundeafd. Vi har presset på for at få de bedste biler til hele kredsens medarbejdere. Mht. sikkerheden har vi bragt op, at udrykningskøretøjer skal synes 1 gang om året. Politiets biler er dog ikke anført som udrykningskøretøjer og synes derfor kun hvert 4. år, da de kun undtagelsesvis bruges til udrykningskørsel. Allan, Herning. Hvorfor går vi så meget op i syn? Et service er meget mere gennemgribende end et syn. Det der er vigtigt er, at serviceeftersynene foretages, og at vi gør opmærksom på det, når vi har haft en lang eftersættelse eller lign. Emnet gav anledning til en generel debat omkring de sikkerhedsmæssige og økonomiske forhold omkring kredsens udrykningskøretøjer. POLSAG. Henning, Silkeborg. Håber aldrig at vi bliver testkreds igen til lignede projekter. POLVAGT Allan, Herning. Hvad er status på prioritetstallene, der er meget uoverskuelige i POLVAGT. Formanden. Problematikken er rejst for SAP-gruppen, men der er p.t. ikke noget svar på spørgsmålet. Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP en). Jacob, Hundeafd. Er man berettiget til at få tillidsmand med til møder i DUP? Det er lidt usikkert. Formanden: Ja! Det er korrekt, at der er fremkaldt en del usikkerhed omkring emnet. Men man har krav på en bisidder. Helt overordnet er der ikke de store ændringer i forhold til det gamle system med statsadvokaten. Det der er meget vigtigt er, at det enkelte medlem giver lyd fra sig, når man modtager en klage fra DUP. Kontakt den enkelte tillidsmand så denne kan iværksætte den fornødne bistand. Forbundet har aftalt et møde m. DUP en for at få afklaret en række forhold. Leif, Thisted. Opfordrer til, at man undgår telefoniske afhøringer, fordi man står dårligt, hvis man efterfølgende bliver sigtet. 9.

10 Formanden. Netop. Lad være med at foretage noget, før tillidsrepræsentanten er orienteret og kan iværksætte bistand. Niels Brohm: Vi skal huske, at DUP er nedsat, fordi der tidligere var for få, der fik medhold i klagerne. Til orientering. Henning, Silkeborg. Nu er der notitssager, hvor man blot skal bekræfte, man har været på stedet og undgå nærmere beskrivelser for at undgå en evt. sigtelse. Formanden: Lad os få det nye system kørt ind og så tage stilling til, hvor dan det virker, når vi ved lidt mere omkring det nye klagesystem. Retspolitik At opstille produktionsmål for sigtelser og varetægtsfængslede. Afslutningsvis Beretningen blev godkendt med akklamation. Ad. Punkt 7 Fremlæggelse af regnskaberne. Kasserer, Karl Johan Johansen fremlagde regnskabet som var sendt rundt til klubberne. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Regnskabet godkendt med akklamation. Ad. 8 Fastsættelse af diæter, befordringsgodtgørelse og honorarer.. Næstformanden fremlagde forslag om fastholdelse på refusionsbeløb på 24 kr. og et kontingent på 100 kr. for passive medlemmer, jf. det udsendte bilag. Forslaget blev vedtaget med akklamation. Ad. 9 Fastsættelse af fordeling af kontingent. Næstformanden fremlagde forslag om fastsættelse af diæter og befordringsgodtgørelse, jf. det udsendte bilag. På foranledning oplyste næstformanden, at der i forhold til sidste års diæter og befordringsgodtgørelse ikke var nogle ændringer. Forslaget blev vedtaget med akklamation. Ad. 10 Behandling af forslag. Der var ingen indkomne forslag. Ad. 11 Valg af formand (Jørgen Fisker på valg). Næstformanden foreslog Jørgen Fisker. Valgt med akklamation. Ad. 12 Valg af revisor. Jens Møller Jensen, VC blev valgt som revisor. 10.

11 Ove Færch Nielsen, Herning blev valgt som revisor. Begge med akklamation. Ad. 13 Eventuelt. Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere som ønskede ordet og takkede afslutningsvis for god ro og orden. Formanden takkede for valget. Han takkede endvidere for Johans rolle som dirigent og for deltagernes bidrag til debatten. Der er nok at arbejde med i bestyrelsen. Det er en lang dag, men det har den fordel, at vi får vendt nogle ting og dermed input til det videre arbejde. Han opfordrede til at tage fat i debatten derhjemme på stationen/afdelingen og afsluttede dermed generalforsamlingen. Mikkel Bunch-Bertelsen Referent Johan Richtendorff Dirigent Jørgen Fisker Formand 11.

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Fængselsforbundet i Danmark

Fængselsforbundet i Danmark Fængselsforbundet i Danmark Ekstraordinær kongres den 15. april 2010 på Hotel Nyborg Strand 1 Indholdsfortegnelse Punkt 1: Mødets åbning... 3 Delegerede til kongressen... 3 Forbundsformandens åbningstale...

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand Dansk Fængselsforbund Referat fra Dansk Fængselsforbunds 4. ordinære kongres 25. 26. maj 2009 På Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Punkt 1: mødets åbning... 4 Forbundsformandens åbningstale... 4

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev Nr. 4. 2010. Ambulancemøderne. Den 29 samt 31 marts blev der afholdt 2 møder der havde til hensigt at belyse årsagerne til en del af de mange udfordringer vi alle sammen slås med i dagligdagen

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Fængselsfunktionæren 3

Fængselsfunktionæren 3 Fængselsfunktionæren 3 Dansk Fængselsforbund Marts 2006 Nr. 3/2006 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Styr på arbejdspresset i Kriminalforsorgen 16 Dansk Fængselsforbund: For få påbud fra Arbejdstilsynet

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere