Johan Richtendorff blev valgt med akklamation. Han takkede for valget og godkendte indkaldelsen til generalforsamlingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Johan Richtendorff blev valgt med akklamation. Han takkede for valget og godkendte indkaldelsen til generalforsamlingen."

Transkript

1 Referat fra ordinær generalforsamling i Midt- og Vestjyllands Politiforening tirsdag den 27. marts 2012 klokken på Østergårds Hotel, Silkeborgvej 94, 7400 Herning. Dagsorden: 1. Generalforsamlingen åbnes. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg. 5. Godkendelse af mandater og fuldmagter. 6. Beretning om virksomheden. 7. Fremlæggelse af regnskaberne. 8. Fastsættelse og fordeling af kontingent. 9. Fastsættelse af diæter, befordringsgodtgørelse og honorarer. 10. Behandling af forslag. 11. Valg af formand (Jørgen Fisker på valg). 12. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. (Jens Møller Jensen, Vagtcentralen, på valg som revisor). (Ove Færch Nielsen, Herning, på valg som revisorsuppleant). 13. Eventuelt. Ad 1 Generalforsamlingen åbnes. Formanden åbnede mødet og bød velkommen. Ad 2 Valg af dirigent. Johan Richtendorff blev valgt med akklamation. Han takkede for valget og godkendte indkaldelsen til generalforsamlingen. Ad 3 Valg af referent. Mikkel Bunch Bertelsen blev valgt. Ad 4 Valg af stemmeudvalg. Michael Tykgaard, Karl Johan Johansson og Jan Park-Thomsen blev valgt med akklamation. Ad. 5 Godkendelser af fuldmagter. Dirigenten godkendte fuldmagter og optalte de tilstedeværende deltagere: Følgende klubber var mødt:

2 Holstebro: 5 del. og 1 fm. Herning: 9 del. og 2 fm. Viborg: 9 del. og 1 fm. Silkeborg: 5 del og 2 fm. Thisted: 6 del og 1 fm. Skive 3 del og 1 fm. Ringkøbing: 4 del. og 2 fm. CE: 5 del og 1 fm. Pk-Vpk: 7 del og 1 fm. VC: 5 del og 1 fm. Færdselsafd.: 3 del. og 1 fm. Hundeafd.: 3 del og 1 fm. Ad. 6 Beretning om virksomheden. Formanden gennemgik den skriftlige beretning, som er tilgængelig på POLNET og forinden generalforsamlingen udsendt til deltagerne. Han aflagde herefter en kort mundtlig beretning. Dirigenten gennemgik herefter de forskellige punkter i den skriftlige beretning og gav ordet frit til spørgsmål og kommentarer: Atriumdebatten: Ingen kommentarer. Samfundsforhold: Gert, Silkeborg: Er flerårsaftalen en god ting, og vil det resultere i flere penge til politiet? Formanden: Det vil ikke give anledning til flere penge, men i stedet en intern diskussion mellem kredsene om, hvem der skal have og hvem der skal give. Overordnet tror jeg ikke det rykker noget, medmindre der sker ændringer i samfundsforholdene som f.eks. en bandekrig eller lignende. Dilemmaet er, at der skal afgives folk et sted, før der kan tilføres folk et andet sted. Ellers går regnskabet ikke op. Gert, Silkeborg: Vi skal være meget på vagt over at afgive arbejdsfunktioner i politiet. Formanden: Ja, men vi skal være mere offensive i diskussionen om afgivelser af funktioner. Problemet er bare, at vi udadtil har svært ved at forsvare nogle af de områder, vi p.t. sidder på. Samtidig er der nogle områder inden for fx. efterforskning som ikke bliver varetaget. Vi skal derfor være mere offensive også i vores egen diskussion om, hvad vi vil afgive, og hvad vi vil styrke i stedet. Den politifaglige Udvikling herunder Politianalyser. Henning, Silkeborg: Er der nyt omkring antallet af administrative ansatte i servicecentret? Formanden: Jeg har ikke hørt nyt heromkring. Henning, Silkeborg: Hvor meget indflydelsen får politiforeningen i forhold til politianalyserne? 2.

3 Formanden: Det er korrekt at der inden sommerferien skal ligge et resultat af de første fem politianalyser. Jeg ved ikke, hvor meget der er besluttet på forhånd, men tilkendegivelserne er, at der vil ske inddragelse. Carsten, hundafdelingen: Hvad er ledelsens interesse i at lave besparelser? Formanden: Det er en blandet diskussion. På den ene side vil man gerne spare men også bevare, men det er en langstrakt diskussion. Hovedsigtet er, at politiet så vidt mulig selv skaffer sig råderum til selv at omdisponere midlerne i stedet for, at det er finansministerens konsulenter. Gert, Silkeborg. Pengene suges ud af kassen, selv om vi centraliserer. I bund og grund kan vi ligeså godt beholde mandskabet på stationerne i stedet for at centralisere, da besparelsen ikke er særlig stor. Erik, Herning. Hvad er det vi vil i Midt og Vestjyllands politi? Det er vigtigt, at vi holder sammen i kredsen. Internt skal vi fastlægge, hvad vi vil og kan med de ressourcer vi har. Kurt Halkjær, Ikast: Hvis vi centraliserer, får vi et antal specialister og kan måske spare noget mandkraft. F.eks. som regionsmodellen. Centralisering vil også forbedre samarbejdet kredsene i mellem. Kunne det være en idé, at man gik over til en regionsløsning? Formanden: Jeg tror ikke man vil diskuterer politikredse nu her efter reformen. Det bliver på et mere teknisk plan i form af centraliseringer af opgaver eller opgavefællesskaber. Som tingene udvikler sig nu, bliver det i fremtiden, i realiteten, én stor politikreds. Politiet er presset, fordi der sidder nogle udenfor, som går ind på politiets kerneområder og stiller spørgsmål til politiets formåen inden for specifikke domæner. Derfor er der nogle specialiseringer, man er nødt til at udbygge og udvikle. Jan, færdselsafd. Hvis vi gennemfører alle de besparelser og foretager en centralisering, hvad er der så at komme efter, og hvad er det der gør politiet attraktivt? Formanden: Vi vil formentlig i fremtiden se nogle regionale forskelle og vores kreds vil blive ramt på de forskelle. Der ligger en kæmpe udfordring for vores område. Jens Erik Damgaard, Ringkøbing: Hvad er kerneydelsen? - Vi skal være tæt på borgerne. Advarer mod centraliseringer er det blevet bedre nu? Er vi nærmere borgerne nu? Formanden: Samtidig med centralisering/specialisering stilles der et større krav til politiet fra borgerne og politikerne. Ejvind, Silkeborg: Man kan godt være enige i, at vi er uenige, men vi forholder os ikke til geografien. Vi har landets største politikreds og derfor koster det mere at drive en afdeling, fordi vi skal køre meget længere og har større udgifter til driftsmidler. Det er for nemt ikke at forholde sig til geografien. Formanden: Som vi snakkede om til studiekredsafslutningen kan hovedbestyrelsen ikke blive enige om parametrene for kredsene. Vi mangler et gennemskueligt system omkring de særlige forhold regionerne imellem. Gennemskueligheden burde vi dog kunne blive enige om. Torben, VC: Er vi ikke endt et sted, hvor vi er gået i gang med en reform, som vi ikke havde råd til? Formanden: Jo, men det er en diskussion, vi har haft siden reformstarten. Den politiske diskurs har ændret sig siden, og fokus er ændret. Vi har en anden virkelighed end før, og den politiske dagsorden er fundamentalt anderledes i dag med en udelukkende økonomisk dagsorden. 3.

4 Torben, VC. Den almindelige borger kan da ikke forstå, at man blev lovet flere betjente, og nu er vi færre end før. Formanden: Rent politisk har vi haft et blødt punkt i befolkningens øjne vedr. evnen til at administrere penge, og nu har vi ikke hul igennem til befolkningen - før vi kan redegøre for, hvad politiet reelt kan præstere med de bevilgede midler. Alternativet er en bagudrettet diskussion om, hvor synd det er for os. Jørgen, Silkeborg. Hverken forbundet eller politiforeningen er kritiske nok. Det virker som om, foreningen giver køb på for meget over for ledelsen. Formanden: Det er jeg ikke enig i. Før endte vi med at skyde os selv i foden. Vi fremstillede os som inkompetente fjolser, og det endte med, at vi blev sendt under administration. Derfor er det vigtigt at være en del af dialogen og en del af diskussionen om budgetanalyser og nu politianalyserne - ellers taber vi definitivt terræn. Jeppe, Silkeborg: Vi sidder for meget med ved bordet. Vi skal koncentrere os om det vi reelt kan ændre. F.eks. trivsel. Har foreningen reelt nogen indflydelse på f.eks. økonomi? Foreningen skal mere varetage det enkelte medlem frem for at sidde til bords med direktøren. Formanden: Vi er mere enige end du tror. Vi forholder os til den virkelighed, der er. Vi siger netop, at vi er dem vi er og fokuserer ikke så meget på omlægninger. Jeppe, Silkeborg: Vi skal passe på at vi ikke fremstår som bedste venner. Vi skal være mere kritiske og sende flere signaler om at vi sætter en grænse. En skarpere profil er ønskværdigt. Formanden: Vi kunne godt lave en skarpere profil, og så smide det hele væk. Vi vælger at finde den bedste løsning for flest mulige kollegaer. Vi skal skabe langsigtede perspektiver for kollegaernes skyld, som det skete med stationeringsaftalen. Gert, Silkeborg: Det kunne være at vi en gang i mellem, når ledelsen kommer med et oplæg, skal træde tilbage, så vi ikke bliver en del af de dårlige beslutninger. Det kunne også synliggøre den forskel, der er mellem forening og ledelse. Formanden: Mht. stationsaftalen kunne vi nemt have endt med, at alle kollegaer endte med en omstationering. Ejvind, Silkeborg: Grunden til at vi blev sat under administration var vel i bund og grund af en dårlig økonomichef hos RPCH? Formanden: De gamle principper spillede fallit, og derfor skred korthuset i sandet. Ejvind, Silkeborg. Vi har hørt, at der står 5 på venteliste til VC. Hvorfor skal Silkeborg så stadig tvinge folk derop? Formanden: Ej kendskab til, hvor mange der står på venteliste til VC. Som udgangspunkt ingen på venteliste. Men følger op på det. Udvikling i kredsen: Rene, VC. Vores problem er, at vi er for få folk og for mange opgaver. Er det ikke nødvendigt at skære noget væk og fokusere på det vigtigste? 4.

5 Formanden: Jo, netop. Derfor er vi også nødt til at være en del af processen og få ledelsen til at være klart i mælet. Helle, VC. Hvad gør man for at få ledelsen til at tage stilling? Formanden: Vi forsøger med samarbejdet i SU og i det generelle samarbejde, at få ledelsen til at melde klart ud. Det vi kan konstatere er, at vi er de folk vi er nu. Og det skal der prioriteres ud fra. Jens Erik Damgaard, Ringkøbing: Vi skal holde sammen og gøre opmærksom på, at vi kan det vi kan og ikke mere. Vi må ikke påtage os mere, end vi har kræfter til. Vi er nødt til at blive skarpere til at afvise opgaver, som vi ikke magter. Ulrik, Herning. Er vi ikke der, hvor der er skåret ind til benet? De opgaver vi har, er det vi skal. Næstformanden: Der er ikke tvivl om, at ledelsen har ansvar for at prioritere hvilke opgaver der er vigtigste. Vi er nødt til at skyde den opgave til ledelsen. Den enkelte medarbejder har ikke ansvar for at prioritere og fordele arbejdet. Erik, Herning. Lederne gør, hvad de kan. Det er længere oppe, at udfordringerne ligger og ikke på det praktiske plan. Henrik, VC. Diskussionen minder lidt om den, vi har haft om planlægningen af weekendvagter. Folk kunne ikke forstå fordelingen af weekendvagter, da de så planen på papir. På samme måde hører vi ikke om dem, som har for mange opgaver. LEAN har i Syd og Sønderjylland givet en meget bedre fordeling af arbejdsopgaverne. Formanden. Diskussionen er relevant, men det er ikke den samlede løsning, fordi summen i sidste ende er, at der også skal være en overordnet prioritering over, hvad politiet skal tage sig af. LEAN er et godt værktøj i hverdagen, men det løser ikke de overordnede problemer i politiet. [Pause og indlæg ved Peter Ibsen] Efter en kort pause gik forbundsformand, Peter Ibsen på talerstolen og gennemgik de aktuelle ting i forbundsregi. Efter frokost genoptog dirigenten gennemgangen af formandens beretning herunder. Intern Ressourceallokering MVJYL Peder, VC. Vi skal passe på, vi ikke klynker. Vi må huske at se os omkring i samfundet. Laver vi de rigtige processer som medspiller i ændringer, kan vi forbedre arbejdet med vores kerneydelser. Vi har faktisk aldrig prøve at spare før. Kurt, Ikast: Vores ledelse og den lokale politiforening har lyttet til medarbejderne i Ikast og gået ind i personalepolitikken m. prioritering og fordeling af ressourcer. Det vil vi gerne rose vores lokalpolitiforening samt den lokale ledelse. Erik, VC. Det har været en lang proces og den er udmøntet. Nu mangler vi at logistikken følger med. Det virker som om, det ikke er lykkedes at få det hele til at følge med. Fordelingen er ikke på plads, og det er ikke særlig godt. 5.

6 Jeppe, Viborg. Det går utrolig stærkt i en omskiftelige verden. Vi har flådestyring og i stedet for at forflytte folks tjenested, kunne man så ikke bruge flådestyring mere? Var det ikke også en ide at få Holstebro lokalstation og vagtcentralen lagt sammen og blive selvstyrende, så vi kan undgå at tvangsflytte medarbejdere? Formanden. Vi havde en interesse i at få ressourceallokeringen iværksat, med forsæt til at få det rullet ind i den almindelig personalerokering, til- og afgange m.m. Der var nået meget, hvis vi kunne komme væk fra assistancer og afgivelser, som helt klart er gode på kort sigt, men som man ikke kan bygge på i længden. Jacob, Hundeafd. Kunne foreningen ikke gøre lidt mere for at undgå forflyttelser, f.eks. at dele servicecentret op på flere stationer. Formanden: Det forsøgte vi også, men fremover er målet at opfylde servicecentret med adm. ansatte. I øvrigt er målet selvfølgelig at undgå tvangsforflyttelser. Jacob, Hundeafd. Foreningen kunne godt arbejde mere for at beholde stillingerne ude på de forskellige stationer og ikke centralisere alt. Formanden. Vi har en stor interesse i, at der ligger arbejdsopgaver rundt omkring, især opgaver der kan varetages af ældre personale eller kolleger, der i øvrigt ikke kan have konfronterende tjeneste. Problemet er, hvor vi får disse opgaver placeret. Det vil være en kombination af stationer og centrale afdelinger. Peter, OPA. Vi er selv skyld i at servicecentret bliver centraliseret. Vi er for dårlige til, f.eks. at logge på Solidus og hjælpe med at løse de problemer, der opstår, når vi sidder langt fra hinanden. Vi skal gribe i egen barm. Formanden. Servicecentret og indevagtsordningen er resultatet af politiske beslutning. Allan, Herning. Kan slet ikke genkende, at indevagten er for dårlige til at logge på Solidus og hjælpe til. Jeppe, Viborg. Hvad er foreningens mål? Skal man stille med sponsorvagter rundt omkring eller vil foreningen arbejde på at der bliver fyldt op i Holstebro så vi undgår spons? Formanden. Vi vil arbejde på et mere naturligt flow, så der ikke løbende skal besættes så mange stillinger, og så folk i stedet i videst mulig omfang søger frivilligt. Der skal være en naturlig bemanding, rundt omkring i kredsen. I praksis kan det ikke bare løses ved at fylde op i Holstebro. Jacob, hundeafdelingen. Vil gerne opfordre til at vi bevarer opgaverne rundt omkring på stationerne, hvor folk de arbejder og bor. Næstformanden: I begyndelse var planen at bemandingen af servicecentret skulle ske med administrative. Så kom fyringsrunden og ændre forholdene. Vi kom med et forslag med om splitte servicecentret op til de forskellige stationer. Det ville ledelsen ikke med til. Nu er tanken at servicecentret på sigt bemandes med administrative, og politiansatte langsomt kan komme retur til egen station. Det er ikke foreningens politik at centralisere arbejdsopgaverne i Holstebro. Vi har ikke interesse i at få en personaleophobning i de centrale afdelinger. Formanden. Vi kan ikke i praksis komme uden om problemet med afgivelser, men vi skal selvfølgelig søge at minimere tvangsforflytninger og helst undgå det! 6.

7 Peter, OPA. Vi skal jo også passe på, at de centrale afdelinger kun kan besættes af Holstebrofolk. Det giver en dynamik, at man kan søge stillinger i de centrale afdelinger. Jacob, hundeafd. Opfordrer foreningen til at arbejde på at flytte nogle af arbejdspladserne væk fra Holstebro. Formanden: Hvad der sker på længere sigt med servicecenter og VC i lyset af evt. landsdækkende centraliseringer ved vi ikke, men det er givet, at de i den nu kendte sammenhæng forbliver i Holstebro. Og vi skal fortsat sikre personaleforholdene i de respektive afdelinger. Kaj Bjørn, Holstebro. Tager LEAN hensyn til kollegaer med fysiske og psykiske skavanker? Kommer de omkringliggende stationer til Holstebro og hjælper med morgenanholdte? Hvad er politiets kerneområder? Formanden: Vi har længe diskuteret kerneområderne og vi er nødt til at imødekomme fortsat at uddanne specialister. Det har vi en politifaglig interesse i yderligere at udbygge. Mht. lokalstationerne er det en meget teknisk diskussion. LEAN har for så vidt ikke nogen betydning for håndtering af de fysiske og psykiske skavanker. Jens Erik Damgaard, Ringkøbing: Vi beholder gerne de anholdte, hvis vi har forholdene til det. Med hensyn til centralisering. Jeg har hele tiden været bannerfører for, at vi beholdt f.eks. hundeafdelingerne i Ringkøbing, men det var der ikke opbakning til. Patruljeplanen: Krydspresset og de afledte følgevirkninger: Kompetenceudvikling: Faggrænser: Strategien er lagt. Men hvor ligger den nu? Hvad gør vi? OK11 udmøntning Lokalløn og lederprojekt: Erik, Herning. Med hensyn til lederprojektet. Dejligt at det kom i gang, men vi havde håbet på noget mere. Vi har fået nogle smuler fra de riges bord, men vi vil gerne vide, hvad der sker videre frem. Juristerne har forhandlet væsentlig bedre forhold hjem end det Forbundet kan præstere. Formanden: Med hensyn til lokallønsmidlerne i år er der d.d. på grund af en regnefejl fundet kr. mere i den decentrale pulje som skal fordeles i år. Ikke at pengene var væk men de var fejlagtigt blevet noteret som bundne i tidligere aftaler. 3-partsforhandlinger: 7.

8 Organisationsudviklingen Forbund og forening: Henrik, VC. Det var et godt træk at få organiseret mellemledergruppen-gruppen. Vi har fået et fælles forum, og foreningen skal have stor ros for den omorganisering. Studiekreds 2011/12: Afskedigelser og nyorganisering af det ADM område. Henning, Silkeborg. Lokalpolitiet kan ikke komme længere ned med det antal administrative, der er nu. Formanden. Det er vi helt enige om. Håbet er, at det ændres, hvis økonomien bliver bedre. Personalepolitik. Erik, Herning. Mht. MUS. Før kunne medarbejderen selv vælge sin samtaleleder, men nu er det systemet, der vælger, hvem den enkelte skal afholde MUS-samtale med? Næstformanden: Vi har fokus på det. Der er tvivl om, hvor mange der reelt afholder MUS og hvad er resultatet af MUS-samtalerne. PPU ser på sagen, og spørgsmålet er helt klart noget, der skal tages op. Irwin, Ringkøbing: Vi er da alle tvunget til at sende skema omkring MUS ind, så det bør da være nemt at få svar på. Næstformanden: Vi har bedt personaleafdelingen om svar på spørgsmålet. Tallene ligger i personaleafdelingen. Personalepolitikken er sat under pres med den nuværende situation. En af de ting som ikke er lykkedes særlig godt er, at få personalepolitikken udbredt rundt omkring. F.eks. tror mange at fridøgnsbanken er afskaffet, og det er den faktuelt ikke. Trivsel. Den nye SU-uddannelse Bach.udd. Allan, Holstebro. Vi skal være opmærksom på de nye folk, der kommer. Når de kommer tilbage fra skolen, skal vi være opmærksom på, at de ikke er på niveau på det praktiske plan. Formanden: Der bliver en omstillingsproces. Det er svært at vurdere, hvor vi ender med det, men vi skal være opmærksom på ændringerne. Grundlæggende er det dog vigtigt at få opdateret uddannelsen og samtidig vedligeholde det eksisterende personale, så vi ikke laver a og b betjente. Materiel. Erik, Herning. Vi er nået der til, hvor vi går kompromis med tingene. Bilerne er nedslidte og materiellet dårligt. Hvorfor er der ikke en pulje, hvor der er mulighed for at betale for nedslidt materiel? Henrik, Thisted (Uniforms og udrustnings udvalg). Det er korrekt, at vi som selvstændig kreds betaler for en bil, når den kommer til Danmark i stedet for, når den ankommer til kredsen. Li- 8.

9 geledes på uniformsområdet. Hver gang undskylder man sig med økonomien, og det er igen det, vi er oppe imod. Formanden: Det vi kan gøre er, at forsøge at dokumentere de problemer, der er, og så prøver vi i foreningsregi at forbedre forholdene. Kaj Bjørn: hvordan klæder vi materielt vores folk på? Vi skal gøre mere for at få bilerne til syn hver år og også uddanne vores folk bedre til de biler, vi har. Er det ikke et problem, at vi får blandede bilmærker rundt omkring? Var det ikke bedre med en ens vognpark. Formanden: Mht. kørsel arbejdes der pt. på en uddannelse. Henrik, Thisted (UUU). Før havde vi kun et bilmærke. Men vi er ramt af problematikken med økonomi. Der har været flere synspunkter. Automatgear er efterhånden ikke så fremmed mere. Der er ikke dokumenterbart flere skader med patruljevogne med automatgear. Vi forsøger at få de bedste biler til vores medlemmer og forventer, at alle kan køre dem. Niels Brohm, hundeafd. Vi har presset på for at få de bedste biler til hele kredsens medarbejdere. Mht. sikkerheden har vi bragt op, at udrykningskøretøjer skal synes 1 gang om året. Politiets biler er dog ikke anført som udrykningskøretøjer og synes derfor kun hvert 4. år, da de kun undtagelsesvis bruges til udrykningskørsel. Allan, Herning. Hvorfor går vi så meget op i syn? Et service er meget mere gennemgribende end et syn. Det der er vigtigt er, at serviceeftersynene foretages, og at vi gør opmærksom på det, når vi har haft en lang eftersættelse eller lign. Emnet gav anledning til en generel debat omkring de sikkerhedsmæssige og økonomiske forhold omkring kredsens udrykningskøretøjer. POLSAG. Henning, Silkeborg. Håber aldrig at vi bliver testkreds igen til lignede projekter. POLVAGT Allan, Herning. Hvad er status på prioritetstallene, der er meget uoverskuelige i POLVAGT. Formanden. Problematikken er rejst for SAP-gruppen, men der er p.t. ikke noget svar på spørgsmålet. Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP en). Jacob, Hundeafd. Er man berettiget til at få tillidsmand med til møder i DUP? Det er lidt usikkert. Formanden: Ja! Det er korrekt, at der er fremkaldt en del usikkerhed omkring emnet. Men man har krav på en bisidder. Helt overordnet er der ikke de store ændringer i forhold til det gamle system med statsadvokaten. Det der er meget vigtigt er, at det enkelte medlem giver lyd fra sig, når man modtager en klage fra DUP. Kontakt den enkelte tillidsmand så denne kan iværksætte den fornødne bistand. Forbundet har aftalt et møde m. DUP en for at få afklaret en række forhold. Leif, Thisted. Opfordrer til, at man undgår telefoniske afhøringer, fordi man står dårligt, hvis man efterfølgende bliver sigtet. 9.

10 Formanden. Netop. Lad være med at foretage noget, før tillidsrepræsentanten er orienteret og kan iværksætte bistand. Niels Brohm: Vi skal huske, at DUP er nedsat, fordi der tidligere var for få, der fik medhold i klagerne. Til orientering. Henning, Silkeborg. Nu er der notitssager, hvor man blot skal bekræfte, man har været på stedet og undgå nærmere beskrivelser for at undgå en evt. sigtelse. Formanden: Lad os få det nye system kørt ind og så tage stilling til, hvor dan det virker, når vi ved lidt mere omkring det nye klagesystem. Retspolitik At opstille produktionsmål for sigtelser og varetægtsfængslede. Afslutningsvis Beretningen blev godkendt med akklamation. Ad. Punkt 7 Fremlæggelse af regnskaberne. Kasserer, Karl Johan Johansen fremlagde regnskabet som var sendt rundt til klubberne. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Regnskabet godkendt med akklamation. Ad. 8 Fastsættelse af diæter, befordringsgodtgørelse og honorarer.. Næstformanden fremlagde forslag om fastholdelse på refusionsbeløb på 24 kr. og et kontingent på 100 kr. for passive medlemmer, jf. det udsendte bilag. Forslaget blev vedtaget med akklamation. Ad. 9 Fastsættelse af fordeling af kontingent. Næstformanden fremlagde forslag om fastsættelse af diæter og befordringsgodtgørelse, jf. det udsendte bilag. På foranledning oplyste næstformanden, at der i forhold til sidste års diæter og befordringsgodtgørelse ikke var nogle ændringer. Forslaget blev vedtaget med akklamation. Ad. 10 Behandling af forslag. Der var ingen indkomne forslag. Ad. 11 Valg af formand (Jørgen Fisker på valg). Næstformanden foreslog Jørgen Fisker. Valgt med akklamation. Ad. 12 Valg af revisor. Jens Møller Jensen, VC blev valgt som revisor. 10.

11 Ove Færch Nielsen, Herning blev valgt som revisor. Begge med akklamation. Ad. 13 Eventuelt. Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere som ønskede ordet og takkede afslutningsvis for god ro og orden. Formanden takkede for valget. Han takkede endvidere for Johans rolle som dirigent og for deltagernes bidrag til debatten. Der er nok at arbejde med i bestyrelsen. Det er en lang dag, men det har den fordel, at vi får vendt nogle ting og dermed input til det videre arbejde. Han opfordrede til at tage fat i debatten derhjemme på stationen/afdelingen og afsluttede dermed generalforsamlingen. Mikkel Bunch-Bertelsen Referent Johan Richtendorff Dirigent Jørgen Fisker Formand 11.

Referat fra generalforsamling i MVJYL Politiforening 21. marts 2013 på Nørre Vosborg,

Referat fra generalforsamling i MVJYL Politiforening 21. marts 2013 på Nørre Vosborg, Referat fra generalforsamling i MVJYL Politiforening 21. marts 2013 på Nørre Vosborg, Vemb. Dagsorden: 1. Generalforsamlingen åbnes. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg. 5.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2014.

Referat fra generalforsamling i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2014. Referat fra generalforsamling i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2014. Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening afholdt den 5. marts 2014 kl. 1500 generalforsamling på politigården i Herning.

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2015.

Referat fra generalforsamling i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2015. Referat fra generalforsamling i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2015. Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening afholdt den 2. marts 2015 kl. 15.00 generalforsamling på politigården i Viborg.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00139 22. april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 24. april 2014 kl. 1000-1200 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2017.

Referat fra generalforsamlingen i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2017. Referat fra generalforsamlingen i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2017. Midt- og Vestjyllands Politis Sprogforening afholdt den 9. marts 2017 kl. 15.00 generalforsamling på politigården i Holstebro.

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Generalforsamlingen 2012 referat

Generalforsamlingen 2012 referat 03. mar 2015 JIJ/ 2012-SL211NJ-09183 SLNJ Generalforsamlingen 2012 referat Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 16 21 Indskrivning fra kl. 15-16 Sted: Hotel Hvide Hus, Aalborg Indkaldte: Kreds Nordjyllands

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 9. marts 2016 kl. 18.30-21.30 Restaurant Latinerly, Sct. Mathiasgade

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00041 3. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 5. februar 2015 kl. 0930 1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Lov for Midt- og Vestjyllands Politiforening Stiftet den 22. august 2006

Lov for Midt- og Vestjyllands Politiforening Stiftet den 22. august 2006 Lov for Midt- og Vestjyllands Politiforening Stiftet den 22. august 2006 AFSNIT 1 ORGANISATIONSFORHOLD 1 Navn. Stk. 2 Tilslutning til foreningen. Formål og tilhørsforhold. Stk. 4 Opgaver. AFSNIT 2 MEDLEMSFORHOLD

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen efter afbud ikke.

Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen efter afbud ikke. Referat fra Generalforsamling den 16. november 2006, kl. 19.30 i Forsamlingshuset Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Alle medlemmer er indkaldt via: Club Corvette Denmarks hjemmeside / Forum / CCD-Nyt 1-2015

Alle medlemmer er indkaldt via: Club Corvette Denmarks hjemmeside / Forum / CCD-Nyt 1-2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Club Corvette Denmark. Søndag d.12 april 2015 kl. 13:00 på Hotel Antvorskov Trafikcenter Alle 4, 4200 Slagelse Motorvejsafkørsel 39. www.hotelantvorskov.dk Alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 7. Januar 2015 Klokken 13.00-16.00 Høgevej 25 B Hos Claus 1. Nyt fra Formanden: Kristine er inviteret til møde omkring indkøbsaftaler sammen med Stefan fra Skolelederforeningen.

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere