Johan Richtendorff blev valgt med akklamation. Han takkede for valget og godkendte indkaldelsen til generalforsamlingen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Johan Richtendorff blev valgt med akklamation. Han takkede for valget og godkendte indkaldelsen til generalforsamlingen."

Transkript

1 Referat fra ordinær generalforsamling i Midt- og Vestjyllands Politiforening tirsdag den 27. marts 2012 klokken på Østergårds Hotel, Silkeborgvej 94, 7400 Herning. Dagsorden: 1. Generalforsamlingen åbnes. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg. 5. Godkendelse af mandater og fuldmagter. 6. Beretning om virksomheden. 7. Fremlæggelse af regnskaberne. 8. Fastsættelse og fordeling af kontingent. 9. Fastsættelse af diæter, befordringsgodtgørelse og honorarer. 10. Behandling af forslag. 11. Valg af formand (Jørgen Fisker på valg). 12. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. (Jens Møller Jensen, Vagtcentralen, på valg som revisor). (Ove Færch Nielsen, Herning, på valg som revisorsuppleant). 13. Eventuelt. Ad 1 Generalforsamlingen åbnes. Formanden åbnede mødet og bød velkommen. Ad 2 Valg af dirigent. Johan Richtendorff blev valgt med akklamation. Han takkede for valget og godkendte indkaldelsen til generalforsamlingen. Ad 3 Valg af referent. Mikkel Bunch Bertelsen blev valgt. Ad 4 Valg af stemmeudvalg. Michael Tykgaard, Karl Johan Johansson og Jan Park-Thomsen blev valgt med akklamation. Ad. 5 Godkendelser af fuldmagter. Dirigenten godkendte fuldmagter og optalte de tilstedeværende deltagere: Følgende klubber var mødt:

2 Holstebro: 5 del. og 1 fm. Herning: 9 del. og 2 fm. Viborg: 9 del. og 1 fm. Silkeborg: 5 del og 2 fm. Thisted: 6 del og 1 fm. Skive 3 del og 1 fm. Ringkøbing: 4 del. og 2 fm. CE: 5 del og 1 fm. Pk-Vpk: 7 del og 1 fm. VC: 5 del og 1 fm. Færdselsafd.: 3 del. og 1 fm. Hundeafd.: 3 del og 1 fm. Ad. 6 Beretning om virksomheden. Formanden gennemgik den skriftlige beretning, som er tilgængelig på POLNET og forinden generalforsamlingen udsendt til deltagerne. Han aflagde herefter en kort mundtlig beretning. Dirigenten gennemgik herefter de forskellige punkter i den skriftlige beretning og gav ordet frit til spørgsmål og kommentarer: Atriumdebatten: Ingen kommentarer. Samfundsforhold: Gert, Silkeborg: Er flerårsaftalen en god ting, og vil det resultere i flere penge til politiet? Formanden: Det vil ikke give anledning til flere penge, men i stedet en intern diskussion mellem kredsene om, hvem der skal have og hvem der skal give. Overordnet tror jeg ikke det rykker noget, medmindre der sker ændringer i samfundsforholdene som f.eks. en bandekrig eller lignende. Dilemmaet er, at der skal afgives folk et sted, før der kan tilføres folk et andet sted. Ellers går regnskabet ikke op. Gert, Silkeborg: Vi skal være meget på vagt over at afgive arbejdsfunktioner i politiet. Formanden: Ja, men vi skal være mere offensive i diskussionen om afgivelser af funktioner. Problemet er bare, at vi udadtil har svært ved at forsvare nogle af de områder, vi p.t. sidder på. Samtidig er der nogle områder inden for fx. efterforskning som ikke bliver varetaget. Vi skal derfor være mere offensive også i vores egen diskussion om, hvad vi vil afgive, og hvad vi vil styrke i stedet. Den politifaglige Udvikling herunder Politianalyser. Henning, Silkeborg: Er der nyt omkring antallet af administrative ansatte i servicecentret? Formanden: Jeg har ikke hørt nyt heromkring. Henning, Silkeborg: Hvor meget indflydelsen får politiforeningen i forhold til politianalyserne? 2.

3 Formanden: Det er korrekt at der inden sommerferien skal ligge et resultat af de første fem politianalyser. Jeg ved ikke, hvor meget der er besluttet på forhånd, men tilkendegivelserne er, at der vil ske inddragelse. Carsten, hundafdelingen: Hvad er ledelsens interesse i at lave besparelser? Formanden: Det er en blandet diskussion. På den ene side vil man gerne spare men også bevare, men det er en langstrakt diskussion. Hovedsigtet er, at politiet så vidt mulig selv skaffer sig råderum til selv at omdisponere midlerne i stedet for, at det er finansministerens konsulenter. Gert, Silkeborg. Pengene suges ud af kassen, selv om vi centraliserer. I bund og grund kan vi ligeså godt beholde mandskabet på stationerne i stedet for at centralisere, da besparelsen ikke er særlig stor. Erik, Herning. Hvad er det vi vil i Midt og Vestjyllands politi? Det er vigtigt, at vi holder sammen i kredsen. Internt skal vi fastlægge, hvad vi vil og kan med de ressourcer vi har. Kurt Halkjær, Ikast: Hvis vi centraliserer, får vi et antal specialister og kan måske spare noget mandkraft. F.eks. som regionsmodellen. Centralisering vil også forbedre samarbejdet kredsene i mellem. Kunne det være en idé, at man gik over til en regionsløsning? Formanden: Jeg tror ikke man vil diskuterer politikredse nu her efter reformen. Det bliver på et mere teknisk plan i form af centraliseringer af opgaver eller opgavefællesskaber. Som tingene udvikler sig nu, bliver det i fremtiden, i realiteten, én stor politikreds. Politiet er presset, fordi der sidder nogle udenfor, som går ind på politiets kerneområder og stiller spørgsmål til politiets formåen inden for specifikke domæner. Derfor er der nogle specialiseringer, man er nødt til at udbygge og udvikle. Jan, færdselsafd. Hvis vi gennemfører alle de besparelser og foretager en centralisering, hvad er der så at komme efter, og hvad er det der gør politiet attraktivt? Formanden: Vi vil formentlig i fremtiden se nogle regionale forskelle og vores kreds vil blive ramt på de forskelle. Der ligger en kæmpe udfordring for vores område. Jens Erik Damgaard, Ringkøbing: Hvad er kerneydelsen? - Vi skal være tæt på borgerne. Advarer mod centraliseringer er det blevet bedre nu? Er vi nærmere borgerne nu? Formanden: Samtidig med centralisering/specialisering stilles der et større krav til politiet fra borgerne og politikerne. Ejvind, Silkeborg: Man kan godt være enige i, at vi er uenige, men vi forholder os ikke til geografien. Vi har landets største politikreds og derfor koster det mere at drive en afdeling, fordi vi skal køre meget længere og har større udgifter til driftsmidler. Det er for nemt ikke at forholde sig til geografien. Formanden: Som vi snakkede om til studiekredsafslutningen kan hovedbestyrelsen ikke blive enige om parametrene for kredsene. Vi mangler et gennemskueligt system omkring de særlige forhold regionerne imellem. Gennemskueligheden burde vi dog kunne blive enige om. Torben, VC: Er vi ikke endt et sted, hvor vi er gået i gang med en reform, som vi ikke havde råd til? Formanden: Jo, men det er en diskussion, vi har haft siden reformstarten. Den politiske diskurs har ændret sig siden, og fokus er ændret. Vi har en anden virkelighed end før, og den politiske dagsorden er fundamentalt anderledes i dag med en udelukkende økonomisk dagsorden. 3.

4 Torben, VC. Den almindelige borger kan da ikke forstå, at man blev lovet flere betjente, og nu er vi færre end før. Formanden: Rent politisk har vi haft et blødt punkt i befolkningens øjne vedr. evnen til at administrere penge, og nu har vi ikke hul igennem til befolkningen - før vi kan redegøre for, hvad politiet reelt kan præstere med de bevilgede midler. Alternativet er en bagudrettet diskussion om, hvor synd det er for os. Jørgen, Silkeborg. Hverken forbundet eller politiforeningen er kritiske nok. Det virker som om, foreningen giver køb på for meget over for ledelsen. Formanden: Det er jeg ikke enig i. Før endte vi med at skyde os selv i foden. Vi fremstillede os som inkompetente fjolser, og det endte med, at vi blev sendt under administration. Derfor er det vigtigt at være en del af dialogen og en del af diskussionen om budgetanalyser og nu politianalyserne - ellers taber vi definitivt terræn. Jeppe, Silkeborg: Vi sidder for meget med ved bordet. Vi skal koncentrere os om det vi reelt kan ændre. F.eks. trivsel. Har foreningen reelt nogen indflydelse på f.eks. økonomi? Foreningen skal mere varetage det enkelte medlem frem for at sidde til bords med direktøren. Formanden: Vi er mere enige end du tror. Vi forholder os til den virkelighed, der er. Vi siger netop, at vi er dem vi er og fokuserer ikke så meget på omlægninger. Jeppe, Silkeborg: Vi skal passe på at vi ikke fremstår som bedste venner. Vi skal være mere kritiske og sende flere signaler om at vi sætter en grænse. En skarpere profil er ønskværdigt. Formanden: Vi kunne godt lave en skarpere profil, og så smide det hele væk. Vi vælger at finde den bedste løsning for flest mulige kollegaer. Vi skal skabe langsigtede perspektiver for kollegaernes skyld, som det skete med stationeringsaftalen. Gert, Silkeborg: Det kunne være at vi en gang i mellem, når ledelsen kommer med et oplæg, skal træde tilbage, så vi ikke bliver en del af de dårlige beslutninger. Det kunne også synliggøre den forskel, der er mellem forening og ledelse. Formanden: Mht. stationsaftalen kunne vi nemt have endt med, at alle kollegaer endte med en omstationering. Ejvind, Silkeborg: Grunden til at vi blev sat under administration var vel i bund og grund af en dårlig økonomichef hos RPCH? Formanden: De gamle principper spillede fallit, og derfor skred korthuset i sandet. Ejvind, Silkeborg. Vi har hørt, at der står 5 på venteliste til VC. Hvorfor skal Silkeborg så stadig tvinge folk derop? Formanden: Ej kendskab til, hvor mange der står på venteliste til VC. Som udgangspunkt ingen på venteliste. Men følger op på det. Udvikling i kredsen: Rene, VC. Vores problem er, at vi er for få folk og for mange opgaver. Er det ikke nødvendigt at skære noget væk og fokusere på det vigtigste? 4.

5 Formanden: Jo, netop. Derfor er vi også nødt til at være en del af processen og få ledelsen til at være klart i mælet. Helle, VC. Hvad gør man for at få ledelsen til at tage stilling? Formanden: Vi forsøger med samarbejdet i SU og i det generelle samarbejde, at få ledelsen til at melde klart ud. Det vi kan konstatere er, at vi er de folk vi er nu. Og det skal der prioriteres ud fra. Jens Erik Damgaard, Ringkøbing: Vi skal holde sammen og gøre opmærksom på, at vi kan det vi kan og ikke mere. Vi må ikke påtage os mere, end vi har kræfter til. Vi er nødt til at blive skarpere til at afvise opgaver, som vi ikke magter. Ulrik, Herning. Er vi ikke der, hvor der er skåret ind til benet? De opgaver vi har, er det vi skal. Næstformanden: Der er ikke tvivl om, at ledelsen har ansvar for at prioritere hvilke opgaver der er vigtigste. Vi er nødt til at skyde den opgave til ledelsen. Den enkelte medarbejder har ikke ansvar for at prioritere og fordele arbejdet. Erik, Herning. Lederne gør, hvad de kan. Det er længere oppe, at udfordringerne ligger og ikke på det praktiske plan. Henrik, VC. Diskussionen minder lidt om den, vi har haft om planlægningen af weekendvagter. Folk kunne ikke forstå fordelingen af weekendvagter, da de så planen på papir. På samme måde hører vi ikke om dem, som har for mange opgaver. LEAN har i Syd og Sønderjylland givet en meget bedre fordeling af arbejdsopgaverne. Formanden. Diskussionen er relevant, men det er ikke den samlede løsning, fordi summen i sidste ende er, at der også skal være en overordnet prioritering over, hvad politiet skal tage sig af. LEAN er et godt værktøj i hverdagen, men det løser ikke de overordnede problemer i politiet. [Pause og indlæg ved Peter Ibsen] Efter en kort pause gik forbundsformand, Peter Ibsen på talerstolen og gennemgik de aktuelle ting i forbundsregi. Efter frokost genoptog dirigenten gennemgangen af formandens beretning herunder. Intern Ressourceallokering MVJYL Peder, VC. Vi skal passe på, vi ikke klynker. Vi må huske at se os omkring i samfundet. Laver vi de rigtige processer som medspiller i ændringer, kan vi forbedre arbejdet med vores kerneydelser. Vi har faktisk aldrig prøve at spare før. Kurt, Ikast: Vores ledelse og den lokale politiforening har lyttet til medarbejderne i Ikast og gået ind i personalepolitikken m. prioritering og fordeling af ressourcer. Det vil vi gerne rose vores lokalpolitiforening samt den lokale ledelse. Erik, VC. Det har været en lang proces og den er udmøntet. Nu mangler vi at logistikken følger med. Det virker som om, det ikke er lykkedes at få det hele til at følge med. Fordelingen er ikke på plads, og det er ikke særlig godt. 5.

6 Jeppe, Viborg. Det går utrolig stærkt i en omskiftelige verden. Vi har flådestyring og i stedet for at forflytte folks tjenested, kunne man så ikke bruge flådestyring mere? Var det ikke også en ide at få Holstebro lokalstation og vagtcentralen lagt sammen og blive selvstyrende, så vi kan undgå at tvangsflytte medarbejdere? Formanden. Vi havde en interesse i at få ressourceallokeringen iværksat, med forsæt til at få det rullet ind i den almindelig personalerokering, til- og afgange m.m. Der var nået meget, hvis vi kunne komme væk fra assistancer og afgivelser, som helt klart er gode på kort sigt, men som man ikke kan bygge på i længden. Jacob, Hundeafd. Kunne foreningen ikke gøre lidt mere for at undgå forflyttelser, f.eks. at dele servicecentret op på flere stationer. Formanden: Det forsøgte vi også, men fremover er målet at opfylde servicecentret med adm. ansatte. I øvrigt er målet selvfølgelig at undgå tvangsforflyttelser. Jacob, Hundeafd. Foreningen kunne godt arbejde mere for at beholde stillingerne ude på de forskellige stationer og ikke centralisere alt. Formanden. Vi har en stor interesse i, at der ligger arbejdsopgaver rundt omkring, især opgaver der kan varetages af ældre personale eller kolleger, der i øvrigt ikke kan have konfronterende tjeneste. Problemet er, hvor vi får disse opgaver placeret. Det vil være en kombination af stationer og centrale afdelinger. Peter, OPA. Vi er selv skyld i at servicecentret bliver centraliseret. Vi er for dårlige til, f.eks. at logge på Solidus og hjælpe med at løse de problemer, der opstår, når vi sidder langt fra hinanden. Vi skal gribe i egen barm. Formanden. Servicecentret og indevagtsordningen er resultatet af politiske beslutning. Allan, Herning. Kan slet ikke genkende, at indevagten er for dårlige til at logge på Solidus og hjælpe til. Jeppe, Viborg. Hvad er foreningens mål? Skal man stille med sponsorvagter rundt omkring eller vil foreningen arbejde på at der bliver fyldt op i Holstebro så vi undgår spons? Formanden. Vi vil arbejde på et mere naturligt flow, så der ikke løbende skal besættes så mange stillinger, og så folk i stedet i videst mulig omfang søger frivilligt. Der skal være en naturlig bemanding, rundt omkring i kredsen. I praksis kan det ikke bare løses ved at fylde op i Holstebro. Jacob, hundeafdelingen. Vil gerne opfordre til at vi bevarer opgaverne rundt omkring på stationerne, hvor folk de arbejder og bor. Næstformanden: I begyndelse var planen at bemandingen af servicecentret skulle ske med administrative. Så kom fyringsrunden og ændre forholdene. Vi kom med et forslag med om splitte servicecentret op til de forskellige stationer. Det ville ledelsen ikke med til. Nu er tanken at servicecentret på sigt bemandes med administrative, og politiansatte langsomt kan komme retur til egen station. Det er ikke foreningens politik at centralisere arbejdsopgaverne i Holstebro. Vi har ikke interesse i at få en personaleophobning i de centrale afdelinger. Formanden. Vi kan ikke i praksis komme uden om problemet med afgivelser, men vi skal selvfølgelig søge at minimere tvangsforflytninger og helst undgå det! 6.

7 Peter, OPA. Vi skal jo også passe på, at de centrale afdelinger kun kan besættes af Holstebrofolk. Det giver en dynamik, at man kan søge stillinger i de centrale afdelinger. Jacob, hundeafd. Opfordrer foreningen til at arbejde på at flytte nogle af arbejdspladserne væk fra Holstebro. Formanden: Hvad der sker på længere sigt med servicecenter og VC i lyset af evt. landsdækkende centraliseringer ved vi ikke, men det er givet, at de i den nu kendte sammenhæng forbliver i Holstebro. Og vi skal fortsat sikre personaleforholdene i de respektive afdelinger. Kaj Bjørn, Holstebro. Tager LEAN hensyn til kollegaer med fysiske og psykiske skavanker? Kommer de omkringliggende stationer til Holstebro og hjælper med morgenanholdte? Hvad er politiets kerneområder? Formanden: Vi har længe diskuteret kerneområderne og vi er nødt til at imødekomme fortsat at uddanne specialister. Det har vi en politifaglig interesse i yderligere at udbygge. Mht. lokalstationerne er det en meget teknisk diskussion. LEAN har for så vidt ikke nogen betydning for håndtering af de fysiske og psykiske skavanker. Jens Erik Damgaard, Ringkøbing: Vi beholder gerne de anholdte, hvis vi har forholdene til det. Med hensyn til centralisering. Jeg har hele tiden været bannerfører for, at vi beholdt f.eks. hundeafdelingerne i Ringkøbing, men det var der ikke opbakning til. Patruljeplanen: Krydspresset og de afledte følgevirkninger: Kompetenceudvikling: Faggrænser: Strategien er lagt. Men hvor ligger den nu? Hvad gør vi? OK11 udmøntning Lokalløn og lederprojekt: Erik, Herning. Med hensyn til lederprojektet. Dejligt at det kom i gang, men vi havde håbet på noget mere. Vi har fået nogle smuler fra de riges bord, men vi vil gerne vide, hvad der sker videre frem. Juristerne har forhandlet væsentlig bedre forhold hjem end det Forbundet kan præstere. Formanden: Med hensyn til lokallønsmidlerne i år er der d.d. på grund af en regnefejl fundet kr. mere i den decentrale pulje som skal fordeles i år. Ikke at pengene var væk men de var fejlagtigt blevet noteret som bundne i tidligere aftaler. 3-partsforhandlinger: 7.

8 Organisationsudviklingen Forbund og forening: Henrik, VC. Det var et godt træk at få organiseret mellemledergruppen-gruppen. Vi har fået et fælles forum, og foreningen skal have stor ros for den omorganisering. Studiekreds 2011/12: Afskedigelser og nyorganisering af det ADM område. Henning, Silkeborg. Lokalpolitiet kan ikke komme længere ned med det antal administrative, der er nu. Formanden. Det er vi helt enige om. Håbet er, at det ændres, hvis økonomien bliver bedre. Personalepolitik. Erik, Herning. Mht. MUS. Før kunne medarbejderen selv vælge sin samtaleleder, men nu er det systemet, der vælger, hvem den enkelte skal afholde MUS-samtale med? Næstformanden: Vi har fokus på det. Der er tvivl om, hvor mange der reelt afholder MUS og hvad er resultatet af MUS-samtalerne. PPU ser på sagen, og spørgsmålet er helt klart noget, der skal tages op. Irwin, Ringkøbing: Vi er da alle tvunget til at sende skema omkring MUS ind, så det bør da være nemt at få svar på. Næstformanden: Vi har bedt personaleafdelingen om svar på spørgsmålet. Tallene ligger i personaleafdelingen. Personalepolitikken er sat under pres med den nuværende situation. En af de ting som ikke er lykkedes særlig godt er, at få personalepolitikken udbredt rundt omkring. F.eks. tror mange at fridøgnsbanken er afskaffet, og det er den faktuelt ikke. Trivsel. Den nye SU-uddannelse Bach.udd. Allan, Holstebro. Vi skal være opmærksom på de nye folk, der kommer. Når de kommer tilbage fra skolen, skal vi være opmærksom på, at de ikke er på niveau på det praktiske plan. Formanden: Der bliver en omstillingsproces. Det er svært at vurdere, hvor vi ender med det, men vi skal være opmærksom på ændringerne. Grundlæggende er det dog vigtigt at få opdateret uddannelsen og samtidig vedligeholde det eksisterende personale, så vi ikke laver a og b betjente. Materiel. Erik, Herning. Vi er nået der til, hvor vi går kompromis med tingene. Bilerne er nedslidte og materiellet dårligt. Hvorfor er der ikke en pulje, hvor der er mulighed for at betale for nedslidt materiel? Henrik, Thisted (Uniforms og udrustnings udvalg). Det er korrekt, at vi som selvstændig kreds betaler for en bil, når den kommer til Danmark i stedet for, når den ankommer til kredsen. Li- 8.

9 geledes på uniformsområdet. Hver gang undskylder man sig med økonomien, og det er igen det, vi er oppe imod. Formanden: Det vi kan gøre er, at forsøge at dokumentere de problemer, der er, og så prøver vi i foreningsregi at forbedre forholdene. Kaj Bjørn: hvordan klæder vi materielt vores folk på? Vi skal gøre mere for at få bilerne til syn hver år og også uddanne vores folk bedre til de biler, vi har. Er det ikke et problem, at vi får blandede bilmærker rundt omkring? Var det ikke bedre med en ens vognpark. Formanden: Mht. kørsel arbejdes der pt. på en uddannelse. Henrik, Thisted (UUU). Før havde vi kun et bilmærke. Men vi er ramt af problematikken med økonomi. Der har været flere synspunkter. Automatgear er efterhånden ikke så fremmed mere. Der er ikke dokumenterbart flere skader med patruljevogne med automatgear. Vi forsøger at få de bedste biler til vores medlemmer og forventer, at alle kan køre dem. Niels Brohm, hundeafd. Vi har presset på for at få de bedste biler til hele kredsens medarbejdere. Mht. sikkerheden har vi bragt op, at udrykningskøretøjer skal synes 1 gang om året. Politiets biler er dog ikke anført som udrykningskøretøjer og synes derfor kun hvert 4. år, da de kun undtagelsesvis bruges til udrykningskørsel. Allan, Herning. Hvorfor går vi så meget op i syn? Et service er meget mere gennemgribende end et syn. Det der er vigtigt er, at serviceeftersynene foretages, og at vi gør opmærksom på det, når vi har haft en lang eftersættelse eller lign. Emnet gav anledning til en generel debat omkring de sikkerhedsmæssige og økonomiske forhold omkring kredsens udrykningskøretøjer. POLSAG. Henning, Silkeborg. Håber aldrig at vi bliver testkreds igen til lignede projekter. POLVAGT Allan, Herning. Hvad er status på prioritetstallene, der er meget uoverskuelige i POLVAGT. Formanden. Problematikken er rejst for SAP-gruppen, men der er p.t. ikke noget svar på spørgsmålet. Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP en). Jacob, Hundeafd. Er man berettiget til at få tillidsmand med til møder i DUP? Det er lidt usikkert. Formanden: Ja! Det er korrekt, at der er fremkaldt en del usikkerhed omkring emnet. Men man har krav på en bisidder. Helt overordnet er der ikke de store ændringer i forhold til det gamle system med statsadvokaten. Det der er meget vigtigt er, at det enkelte medlem giver lyd fra sig, når man modtager en klage fra DUP. Kontakt den enkelte tillidsmand så denne kan iværksætte den fornødne bistand. Forbundet har aftalt et møde m. DUP en for at få afklaret en række forhold. Leif, Thisted. Opfordrer til, at man undgår telefoniske afhøringer, fordi man står dårligt, hvis man efterfølgende bliver sigtet. 9.

10 Formanden. Netop. Lad være med at foretage noget, før tillidsrepræsentanten er orienteret og kan iværksætte bistand. Niels Brohm: Vi skal huske, at DUP er nedsat, fordi der tidligere var for få, der fik medhold i klagerne. Til orientering. Henning, Silkeborg. Nu er der notitssager, hvor man blot skal bekræfte, man har været på stedet og undgå nærmere beskrivelser for at undgå en evt. sigtelse. Formanden: Lad os få det nye system kørt ind og så tage stilling til, hvor dan det virker, når vi ved lidt mere omkring det nye klagesystem. Retspolitik At opstille produktionsmål for sigtelser og varetægtsfængslede. Afslutningsvis Beretningen blev godkendt med akklamation. Ad. Punkt 7 Fremlæggelse af regnskaberne. Kasserer, Karl Johan Johansen fremlagde regnskabet som var sendt rundt til klubberne. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Regnskabet godkendt med akklamation. Ad. 8 Fastsættelse af diæter, befordringsgodtgørelse og honorarer.. Næstformanden fremlagde forslag om fastholdelse på refusionsbeløb på 24 kr. og et kontingent på 100 kr. for passive medlemmer, jf. det udsendte bilag. Forslaget blev vedtaget med akklamation. Ad. 9 Fastsættelse af fordeling af kontingent. Næstformanden fremlagde forslag om fastsættelse af diæter og befordringsgodtgørelse, jf. det udsendte bilag. På foranledning oplyste næstformanden, at der i forhold til sidste års diæter og befordringsgodtgørelse ikke var nogle ændringer. Forslaget blev vedtaget med akklamation. Ad. 10 Behandling af forslag. Der var ingen indkomne forslag. Ad. 11 Valg af formand (Jørgen Fisker på valg). Næstformanden foreslog Jørgen Fisker. Valgt med akklamation. Ad. 12 Valg af revisor. Jens Møller Jensen, VC blev valgt som revisor. 10.

11 Ove Færch Nielsen, Herning blev valgt som revisor. Begge med akklamation. Ad. 13 Eventuelt. Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere som ønskede ordet og takkede afslutningsvis for god ro og orden. Formanden takkede for valget. Han takkede endvidere for Johans rolle som dirigent og for deltagernes bidrag til debatten. Der er nok at arbejde med i bestyrelsen. Det er en lang dag, men det har den fordel, at vi får vendt nogle ting og dermed input til det videre arbejde. Han opfordrede til at tage fat i debatten derhjemme på stationen/afdelingen og afsluttede dermed generalforsamlingen. Mikkel Bunch-Bertelsen Referent Johan Richtendorff Dirigent Jørgen Fisker Formand 11.

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 7. Januar 2015 Klokken 13.00-16.00 Høgevej 25 B Hos Claus 1. Nyt fra Formanden: Kristine er inviteret til møde omkring indkøbsaftaler sammen med Stefan fra Skolelederforeningen.

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning.

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning. Referat Generalforsamling i Dansk Ride Instruktør Forening fredag, den 6. februar 2015 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Elmosevej 24A, Fløjstrup 8330 Beder E mail: drif@drif.dk Tlf.: 20

Læs mere

Københavns Politi: Amager: Introduktionsforløbet varer i alt ni dage fordelt over tre uger. De resterende dage står den på patruljekørsel.

Københavns Politi: Amager: Introduktionsforløbet varer i alt ni dage fordelt over tre uger. De resterende dage står den på patruljekørsel. Goddag til nye praktikanter Dansk Politi har ringet til landets politikredse for at høre, hvordan et typisk introduktionsprogram for PGII ere ser ud hos dem. Nedenfor kan du se et sammenkog af svarene.

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde lørdag d. 12. maj 2012 kl.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference)

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl Ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere