WAVES Juni 2004 nr. 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WAVES Juni 2004 nr. 15"

Transkript

1 WAVES Juni 2004 nr. 15 herning shipping a.s.

2 INDHOLD I smult vande Nu også med papirløs revision Den daglige ledelse lader sig gerne teste 04 Portræt af to i bestyrelsen Portræt af en medarbejder Sikkerhedsofficer Tim Engel Pedersen.. 06 Navngivning af nybugning M/T Sofie Theresa Storudvidelse med indbygget fremtid.. 08 Stafetten Freddy Flindt-Petersen Livet til søs Danny McLaughlin Shipping uddannelsen i Danmark Lysgard Fonden støtter musiktalent De små grønne mænd på den røde planet Flåde liste WAVES TEAM Udgiver Website Forsidefoto Redaktion Grafisk herning shipping a.s. Olufsvænget 29 DK-7400 Herning Phone Fax Nybygning M/T Sofie Theresa Vitta Lysgaard [ansv.] Gorm Albrechtsen Kurt H. Jørgensen Rikke Hornshøj I smult vande Sprogbrug i management-verdenen henter ofte inspiration fra den maritime verden, fordi udtryk herfra siger ligeud, hvad det drejer sig om. Så hvis en virksomhed befinder sig i høj sø eller i smult vande, er ingen i tvivl om, hvad der menes. Sidstnævnte udtryk er mest dækkende for rederiets nuværende situation, og det er vi glade for. For at bruge et andet udtryk, så ved vi godt, at bølgerne kan gå højt, når opgaverne ikke udføres efter forskrifterne. Når jeg på denne plads tidligere har sendt løftede pegefingre til hele organisationen om, at vi kun accepterer bedst mulig performance i enhver henseende, er det ikke for at udstille interne problemer. Vi gør det for at sende et signal internt som eksternt om, at her er intet at skjule, og vi tør godt fortælle åbent og ærligt, når der er fundet nye områder til forbedring. I vores øjne er det naivt at forestille sig, at man totalt kan undgå fejl den største fejl er imidlertid, hvis man ikke lærer af sine erfaringer. Derfor er det meget glædeligt, at jeg kan oplyse om, at de ønskede justeringer og forbedringer på vetting-området har indfundet sig, således at vi igen performer som forventet af markedet. Øvelsen viser, at det er vigtigt at fastholde et højt ambitionsniveau og ikke affinde sig med det næstbedste. Tak til dem, som fastholdt kursen undervejs. Tankmarkedet er som altid stærkt konkurrencepræget, men også her befinder rederiet sig i rolige farvande med god beskæftigelse. Med kontorer i tre lande har vi en nærhed i markedet, der gør det muligt at identificere gode transporter og fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Samtidig er vore medarbejdere konstant på farten for at afsøge nye muligheder, såvel markedsmæssigt som produktmæssigt. Rederiets tonnage såvel egen tonnage som indchartret har aldrig været større, og vi tilstræber en kontinuerlig fornyelse, således at vi altid er i front i forhold til lovgivning, internationale regler og markedets krav til kvalitet. Aktuelt er m/t Sofie Theresa efter en vellykket prøvesejlads på vej ind i normalt drift i løbet af sommeren. Med hensyn til internationale standarder er det glædelig at se, at landene omkring Østersøen nu endelig er blevet enige om at stoppe sejlads af olieprodukter i enkeltskrogede skibe. Rederiet har længe anbefalet yderligere stramninger på dette punkt, og nu krydser vi fingre for, at det ikke bliver ved snakken denne gang, men at der sættes handling bag de flotte ord. Og uden for vinduerne i rederiets kontor i Herning har håndværkerne travlt med byggeriet, der skal øge hovedkontoret med 400 kvm til i alt kvm, således at kontor- og personalefaciliteterne matcher rederiets aktivitetsniveau. Så på mange områder er der god grund til at glæde sig over en positiv og gunstig udvikling. Og det gør vi så, idet vi samtidig sender et ønske om en god sommer til forretningsforbindelser, venner af huset samt alle medarbejdere. Med venlig hilsen Nu også med papirløs revision Det elektroniske samarbejde mellem rederiet og revisionsselskabet PricewaterhouseCoopers er yderligere udviklet For cirka halvandet år siden kunne Waves fortælle historien om, at rederiet var gået over til papirløse regnskaber. Al dokumentation var elektronisk, og i samarbejde med revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers blev der fundet en model, så der kunne udarbejdes elektroniske årsregnskaber i gruppen af selskaber omkring rederiet. Nu er udviklingen kommet et skridt videre, idet PricewaterhouseCoopers i videst muligt omfang også reviderer via on-line adgang til rederiets edbsystemer. For økonomidirektør Svend Erik Nielsen er det naturligt at fokusere på yderligere effektive arbejdsgange og dermed minimering af de administrative omkostninger. Meget konkret udtrykt betyder det, at når først et dokument et oprettet elektronisk eller indscannet, ser han ingen grund til efterfølgende at printe det ud eller finde det frem fysisk igen. Og det er heller ikke nødvendigt, fastslår partner Lise Kaae Løvbjerg, PricewaterhouseCoopers, der de seneste otte år har betjent rederiet og dermed været tovholder i den elektroniske proces omkring regnskaber og revision. Tværtimod mener hun, at de elektroniske muligheder forbedrer kvaliteten af revisionen. Partner, Lise Kaae Løvbjerg fra PriceWaterhouseCoopers og herning shippings økonomidirektør, Svend Erik Nielsen. Planlægningen af revisionen og gennemførelsen heraf sker primært fra kontoret i Vejle. Revisionen kan gennemføres på gunstige tidspunkter. Herudover bliver man ikke afbrudt i sit arbejde, fordi der skal søges uddybende data i arkiverne. Alle oplysninger er tilgængelige, og derfor kan man gøre en problemstilling færdig med det samme. Overblikket er bedre, og det giver forbedrede muligheder for at udvælge sig stikprøver til nærmere undersøgelse, siger Lise Kaae Løvbjerg. Ved at være mere opsøgende og analyserende vil hun også gerne bidrage til, at revision ikke kun er et nødvendigt onde, fordi lovgivningen forlanger det, men også kan opfattes som en værdiskabende aktivitet. I stedet for at betragte revisionen som en kontrol af det foreliggende regnskab kan den i lige så høj grad opfattes som et bidrag til at forbedre processerne i hverdagen. Lise Kaae Løvbjerg har i sit revisionsarbejde haft fuld online adgang til alle rederiets data. Udover egentlig regnskabsmateriale altså også alle underbilag, registreringer, kontrakter, aftaler mellem selskaberne, bestyrelsesreferater mm. Ved mere specifikke undersøgelser har rederiet med kort varsel kunnet åbne adgang til de ønskede oplysninger eller fremsende de ønskede filer. På et tidspunkt gik der nærmest sport i det. Og derfor vil man kunne se, at der er mailet på de mærkeligste tider af døgnet, hvilket har speedet tempoet markant op, siger Lise Kaae Løvbjerg. Tidsforløbet til udarbejdelse af regnskaber samt revision er afkortet betydeligt i forhold til tidligere, og det på trods af at rederiet undervejs har øget aktiviteten og antallet af skibe betydeligt. Barsel ingen hindring På det personlige plan var det også en fordel for Lise Kaae Løvbjerg, at rederiet og hendes firma havde etableret samarbejdet papirløst. Hun løste nemlig opgaverne samtidig med, at hun var på barselsorlov fra firmaet. Dette lod sig kun gøre, fordi hun via opkobling kunne arbejde hjemmefra. Havde vi arbejdet traditionelt, ville det være nødvendigt at sætte en anden medarbejder ind i sagen, og det ville have besværliggjort arbejdet, mener Lise Kaae Løvbjerg. Tryk Broløs Grafisk Form & Tryk Vitta Lysgaard waves 3

3 Portræt af to i bestyrelsen Den daglige ledelse lader sig gerne teste To medlemmer af bestyrelsen for herning shipping har samme indgang til et mangeårigt arbejde for tankskibsrederiet med Danmarks nok mest usædvanlige adresse, i hedens hovedstad Herning langt fra vand og hav. Både nuværende formand Finn Ladefoged Jensen, Vejle, og bestyrelsesmedlem, advokat Søren Thygesen, Herning, var knyttet til rederiet som eksperter på hver deres område, den ene som revisor og den anden som advokat, før de af rederiets ejere blev opfordret til at indtræde i bestyrelsen. Vi bringer her et portræt af de to bestyrelsesmedlemmer i herning shipping a.s. Virksomheden nyder respekt Jeg tøvede ikke et øjeblik med at sige ja. Virksomheden nyder stor respekt og med rette, for den er gennemsyret af holdninger til tingene og præget af ærlighed, troværdighed og punktlighed. Så præcist udtrykker advokat Søren Thygesen sit syn på den virksomhed, han har siddet i bestyrelsen for siden begyndelsen af 90 erne. En karakteristik så positiv som var det af Danmarks største virksomhed i branchen, A.P. Møller. Begge er præget af høj kvalitet fra tanke til handling, mener Søren Thygesen, der var advokat for herning shipping fra I den sammenhæng var rederiet nu ingen god klient for en advokat. Der var simpelthen ingen konflikter, som kunne munde ud i retssager, spøger han og mener selv, at grunden til at der blev peget på netop ham næppe var noget større kendskab til rederidrift. Det var snarere mit kendskab til jura og til almindelig sund fornuft, siger Søren Thygesen og tilføjer, at mange af de beslutninger, der tages i en bestyrelse netop bør være præget af en god portion sund fornuft. Sagt på jævnt dansk drejer det sig om at have begge ben på jorden, at tro på sagen og ikke at skræve videre, end at bukserne kan holde. Sagt af en advokat med møderet for landsret og højesteret og som drev advokatfirma i Herning før partnerskabet i det nuværende advokatfirma Dahl, Koch & Boll. Udtalelsen om kendskab til rederidrift modereres på god advokat-vis således: Det er jo den daglige ledelse, der driver virksomheden, ikke bestyrelsen. Vi skal sikre en dygtig daglig ledelse, og vi skal være med til at fastlægge strategier, visioner og i det hele den mere langsigtede planlægning. Søren Thygesen, advokat, 55 år. Arbejdsplads advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll, Kaj Munksvej 4, Herning. Bopæl i Lind. Gift med praktiserende læge Lisbeth Sommer, tre voksne børn. Fritidsinteresser golf, rejser, bøger og en smule jagt. Bestyrelsesmedlem Søren Thygesen. Finn Ladefoged Jensen, direktør, 61 år. Arbejdsplads firmaet Euro Steel, Hedensted. Bopæl i Vejle. Gift med Frida og har to voksne børn, Marie og Jens. Fritidsinteresser jagt, natur, og skovdrift. En særlig begivenhed i december 1978 førte til et langvarigt venskab mellem Knud Lysgaard og Finn Ladefoged Jensen, da familierne mødtes i Beirut i anledning af, at hver familie adopterede en lille pige, henholdsvis Maria og Marie. Knud Lysgaard og Finn Ladefoged Jensen opdagede hurtigt, at de havde mange fælles interesser og sammenfaldende holdninger til mangeartede problemstillinger. Finn Ladefoged Jensen praktiserede på dette tidspunkt som statsautoriseret revisor, og under opholdet drøftedes blandt andet mulige modeller for en virksomheds generationsskifte. I 1979 blev Finn Ladefoged Jensen inviteret til Herning for at drøfte problematikkerne for et igangsat generationsskifte i herning shipping. Samme år tiltrådte Finn Ladefoged Jensen som revisor for selskabet og senere i 1983 som generalforsamlingsvalgt revisor i bensinselskabet Uno-X. Det hele startede altså som lidt af en tilfældighed, der fik vidtrækkende konsekvenser for mig, som dengang ingen indsigt eller særlig interesse havde for rederidrift, siger Finn Ladefoged Jensen. Bestyrelsesmedlem: Finn Ladefoged Jensen Kendskabet til de holdninger, som Vitta og Knud Lysgaard stod for gjorde det let for mig at være med, da jeg i 1994 blev opfordret til at indtræde i bestyrelsen for rederiet, fortæller Finn Ladefoged Jensen. Samme år var han i øvrigt tiltrådt som direktør for et transportfirma med landsomfattende aktiviteter. I dag er han direktør for et jern- og stålfirma i Hedensted. Om de holdninger, der efter hans mening karakteriserer de to nøglepersoner bag rederiet siger Finn Ladefoged Jensen, at ord som troværdighed og vederhæftighed falder ham på læben. Jeg lægger i det, at man kan stole på og regne med en person, der har det som ledetråd. Størst indtryk for bestyrelsesformanden gør måske konstateringen, at ledelsen af herning shipping ikke blot stiller store krav til sig selv og sine omgivelser, men også er parat til hele tiden at lade sig teste på, om man lever op til disse krav i den fælles organisation. Det er stærke dyder, men det kan også give slemme øretæver, i hvert fald hvis man ikke forretningsmæssigt evner at leve op til forpligtende krav. Formanden viser dog ikke synlig nervøsitet hertil, men fastslår, at en bestyrelse virkelig har noget at forholde sig til, når en ledelse tør gøre brug af nye ledelsesværktøjer, vil prøve dem af og lade sig måle på resultatet. Helt uden kamp går det ikke altid for sig. Ledelsen ved, hvad vi tænker og kender vore holdninger, men tør også tage en fight. Det er helt legalt, siger herning shippings bestyrelsesformand. 4 waves waves 5

4 Portræt af en medarbejder: Ejerskab gør hele forskellen Manualer kan kopieres, men det kan engagement og indstilling ikke Navngivning af nybygning M/T Sofie Theresa For tankskibsrederiet hernings nye Safety Officer, Tim Engell Pedersen, er der ingen tvivl om, hvordan rederiet kan gøre en forskel: Det kan man i satsningen på sit personale. I daglig drift er det mandskabet, der er rederiets ansigt udadtil. Deres evne til at levere en last sikkert og til tiden, og deres evne til at imødekomme transportkøbernes krav til effektivitet, fleksibilitet og god tankrensning kan give konkurrencefordele. Og kan de tilmed levere de ønskede serviceydelser med venlighed, så kan man ligefrem forestille sig, at samarbejdspartnerne glæder sig til at få besøg af skibet igen. Min ønskesituation er, at mandskabet aktivt har valgt rederiet til som arbejdsplads. Her er man ikke blot for at tjene sin hyre men også, fordi man har lyst. Man føler et ægte engagement for opgaverne og er enig i de værdier og holdninger, rederiet bygger sin virksomhed på, siger Tim Engell Pedersen og opsummerer det hele i ét ord: Ejerskab. Med ejerskab står rederiet langt stærkere. Ideer, standarder og manualer kan kopieres, men det kan ejerskab ikke. Ejerskab bygger på dialog og ikke på ordrer. Det er bedre, at man løser en opgave, fordi man har forstået indhold og nødvendighed, end fordi man har fået det påbudt. Således ridser han betydningen af ejerskab op, idet han konstaterer, at rederiet netop i vid udstrækning er karakteriseret ved, at alle medarbejdere føler dette ejerskab. Tim Engell Pedersen ser som forholdsvis ny medarbejder med friske øjne på rederiet. Med en fortid i bl.a. Rederiet A.P. Møller Mærsk skulle man ellers mene, at han er godt vant, men han bedyrer, at selv hos branchens storebror omtales det lille Herning-rederi med stor respekt. Tim Engell Pedersens karriere startede hos Lauritzen og søværnet. Hos Rederiet A.P. Møller Mærsk var arbejdsområdet først container- og forsyningsskibe, senere blev det personalerettede opgaver omkring skibsofficeruddannelsen, rekruttering mm. En lyst til at arbejde videre i det spændende krydsfelt mellem personale, sikkerhed, management og kvalitetssikring har så ført ham til Herning, hvor han foruden en travl arbejdsdag også får tid til at læse jura på universitetet i Århus. Én vigtig fællesnævner har Tim Engell Pedersen identificeret mellem Rederiet A.P. Møller Mærsk og tankskibsrederiet herning: Begge rederier er behæftet med et kvalitetsstempel og ikke uden grund for begge steder er viljen til altid at være den bedste inden for sit felt. Lørdag den 22. maj afholdtes dåbsfest for herning shippings seneste nybygning; M/T Sofie Theresa på Dearsan værftet i Tuzla, Istanbul. Fyrre indbudte gæster deltog i navngivningen, der bla. bød på skibsrundvisning og efterfølgende reception, førend dagen succesfuldt afrundedes ved festmiddag på Swisshotel Bosphorus om aftenen. Direktør for Astas Shipping Mr. Asim Yildiz indledte navngivningsceremonien med at rette en tak til herning shipping og alle de fremmødte gæster og gav derefter ordet til skibets gudmoder, Sofie Theresa Lysgaard, der ligeledes holdt en takketale og udtrykte de varmeste ønsker for skibets sikre færden videre rundt i verden. Herefter gav skibets gudmoder som traditionen foreskriver det, sig i kast med at slå champagneflasken mod nybygningens skibsside. Men der måtte adskillige forsøg til, før flasken endelig knustes mod skibssiden, og skibet traditionen tro kunne få sit navn. Herefter begav alle gæster sig ombord på skibet til en grundig rundvisning, der inkluderede alt lige fra bro til maskinrum og dæk. Efter inspektion af skibet tog gæsterne i bus til reception i Astas Shippings nye hovedkvarter i Istanbul, hvor Astas var værter for en let buffet. Gæsterne nød eftermiddagens solskin samt udsigten over vandet på terrassen ved hovedkontoret. Der blev udvekslet gaver og skålet førend turen gik tilbage til Swisshotel, hvor gæsterne kunne nå en omklædning før aftenens festmiddag begyndte. Sikkerhedsofficer Tim Engell Pedersen I begge rederier hersker en flot korpsånd, hvor man er stolte over at tilhøre et særdeles godt team. Rent konkret betyder det, at jeg skal vise mine kolleger til søs, at jeg ikke er en modstander i det daglige arbejde, fordi der stilles en række krav. De skal opfatte mig som deres support til at udføre arbejdet bedre. Deres hjælp til en nemmere hverdag. For Tim Engell Pedersen vil det være et mål at fastholde ambitionen om branchens højeste standard. Rederiet vil altid være et skridt foran konkurrenterne. Så hvis markedets krav skærpes, vil det kun være en fordel for rederiet. Dåbsfesten forløb planmæssigt og skibet blev navngivet på festlig og behørig vis.skibets prøvesejlads er berammet til den 28 juni, og forventes snarest herefter at afgå fra værftet på sin jomfrurejse. M/T Sofie Theresa er bygget til deep sea ice class 1C, men forventes fortrinsvis at skulle operere i fart under sydlige himmelstrøg, umiddelbart efter dets afgang fra værftet i Tuzla. Gudmoder Sofie Theresa Lysgaard, Skibsreder Vitta Theresa Lysgaard og Kaptajn Freddy Flindt-Petersen ved navnvgivningsceremonien i Istanbul. 6 waves waves 7

5 Stor-udvidelse med indbygget fremtid Mange overvejelser om teknologiske tigerspring i rederiets nye byggeri Det krav, vi har til størrelsen af en sådan skærm, kan bare ikke imødekommes af leverandørerne. Men ser vi tilbage på den teknologiske udvikling i de seneste 1-2 år, er det slet ikke urealistisk at forestille sig en eventuel plasma-skærm i den størrelse, vi måtte ønske os. Uanset hvilken kilde, vi vælger til fremvisning af billedet, bliver der fortsat mulighed for tilslutning af stort set alt udstyr som PC, DVD eller VCR. På lydsiden vil vi have mulighed for at vælge en traditionel løsning med frithængende højttalere eller indbyggede højttalere i dobbelte vægge. Et spændende alternativ til netop disse to løsninger er loftsplader med skjulte ultratynde højttalere, fortæller rederiets IT-Manager. Det nye konferencelokale vil også i fremtiden rumme diverse former for trådløst udstyr, og naturligvis vil der også være traditionel adgang til netværk. Mulighederne er mange, og lige nu kan det være svært at låse sig fast på bestemte teknologier. Meget kan nå at ændre sig på et års tid, og det bliver spændende for alle, hvordan det endelige resultat vil se ud. Det vi vil ha, findes endnu ikke. Så kort og kontant udtrykker IT-manager Sonny Juhl sine forventninger til noget af det højtekniske udstyr i den kommende udbygning af rederiets hovedkontor i Herning. De aktuelle byggeplaner omfatter som omtalt i seneste udgave af Waves en udvidelse i form af en tilbygning på ca. 400 kvadratmeter, så man når op på 1100 kvm. i alt. Udvidelsen giver plads til et rigtigt server-rum. Det opbygges efter alle gængse foreskrifter, og bliver nyt knudepunkt for alt inden for telefoni og data i rederiet. Konference på storskærm Med nybygningen får rederiet bedre plads til alle samt fornøjelse af nye konference-faciliteter. Lige her kommer det nyeste IT-udstyr ind i billedet. Konferencelokalet bliver dobbelt så stor som det nuværende, og for tiden er man i gang med at undersøge, hvad det optimale udstyr vil være. Moderne teknologi rummer mange varianter af AV-udstyr. For eksempel bruger vi i dag en loftsmonteret projektor, og det vil også være en mulighed i det nye lokale, siger Sonny Juhl. Men den optimale løsning er uden tvivl en plasma- eller lcd-storskærm. Gåde Et vægtproblem Familien bestod af far, mor, søn og datter. Faderen vejede 1 1 /2 gange så meget som moderen. Sønnens vægt var gennemsnittet af, hvad faderen og moderen vejede. Sønnen vejede 1/3 mere end datteren. Tilsammen vejede familien 300 kg. Hvad vejede de hver især? Løsningsforslag sendes til redaktionen på 8 waves waves 9

6 Stafetten: En arbejdsdag i Tuzla Freddy Flindt Petersen er, efter Waves 14 redaktionens afslutning, blevet udpeget som stafetmodtager i denne udgave af Waves, idet den tidligere stafetmodtager, Sofie Theresa Lysgaard, ønskede at give stafetten videre til dén kaptajn, der skulle sejle det nye skib, hun er gudmoder til, ud på dets første jomfrurejse. Da vi på Waves redaktionen og i rederiets bemandingsafdeling ved Waves 14 redaktionens afslutning ikke med sikkerhed, kunne udpege dén kaptajn, der skulle sejle nybygningen ud på dens første jomfrusejlads, kan vi først i denne udgave hermed løfte sløret for, at stafetten er langet videre fra skibets gudmoder, Sofie Lysgaard, til skibets første Kaptajn Freddy Flindt-Petersen Vi starter dagen hernede på samme måde som så mange andre steder med morgenmad i vores Rainbow residens. Med vi mener jeg: enten maskinchef Erik Max Andersen eller Lars Kieler og undertegnede, der bor i en 2-værelses lejlighed med en pragtfuld udsigt over Marmara Havet. Denne morgen er trafikken intens, det virker næsten som om, nogle af vore medtrafikanter forsøger at kvalificere sig til Formula 1. i Tyrkiet til næste år, gad vide om de alle er inspireret af, at de er ved at bygge en formula-1-bane udenfor byen for tiden. forsynet os med diverse sikkerhedsudstyr, begiver vi os nu afsted på dagens første færden rundt på værftet og ombord på skibet for at foretage dagens første inspektion og sige dagens første Günaydin (godmorgen). For mange kan al den leben rundt omkring på værftet virke som en stor bi-tue, men alle ved præcis, hvad de skal lave og udfører hver deres individuelle opgave. Dog var det lidt mærkeligt i starten at opleve, at det tyrkiske sikkerhedsniveau ikke helt svarede til dét, som vi er vant til fra Danmark. Men der sker næsten ingen uheld på værftet, så alle ved åbenbart, hvad de skal passe på og hvilke forholdsregler, de skal tage. Alt afhængig af skibets byggefase er der mange forskellige ting, der skal tjekkes, inspiceres eller store eller små beslutninger, der skal træffes; såsom f.eks. hvor man skal placere forskellige ting, eller flytning af fejlplaceret udstyr (efter vor mening), eller godkendelse af forskellige emner m.m. På dette nybygningsprojekt har vi haft engelsktalende samarbejdspartnere, idet Astas Shipping har engelsktalende medarbejdere ansat, dvs. Hakan Kuscu og Serkan Bayram, der begge arbejder i et kontor lige ved siden af vort kontor; og sammen med disse folk, arbejder vi hver dag på at bygge en prægtigt og godt skib; og jeg må indrømme, at jeg synes, hun er et meget smukt skib. Det er efterhånden blevet tid til frokost, så vi kører ned på én af de mange små lokale restauranter,der ligger i nærheden af værftet. Det tyrkiske køkken er ret kendt for sine mange lækkerier. Okay betegnelsen restaurant er måske ikke så dækkende, idet de steder, der serverer frokost, måske nærmere må betegnes som en mellemting mellem restauranter, sådan som vi traditionelt set kender dem med hvide duge; og et træskur med et par plastik stole udenfor! Så alt afhængig af stedet kan både restauranternes menuer og betjening variere en del. Vel tilbage på værftet er det nu blevet tid for enten endnu en skibsinspektion, et møde med Astas Shipping eller blevet tid til at få lavet lidt papirarbejde på kontoret. Der er mange forskellige slags papirarbejde at lave, eller folk der skal informeres om noget, eller ordrer der skal afgives osv. osv. I disse moderne tider med mobilttelefoner er der ikke meget fred og ro. Det er derfor ikke unormalt, at vi, udover vor almindelige morgeninspektion, tager turen ombord på skibet adskillige gange på én dag. De ved, at det er bedst at ringe til os på mobilen, før de foretager sig noget, idet vi ellers efterfølgende vil protestere, hvis der er taget en fejlagtig beslutning. Af og til, og mindst én gang om ugen, afholdes der møde med Astas Shipping, der er præsenteret ved hr. Asim Yildiz og hr. Taskin og nogle lokale folk. På dette møde diskuteres alle større problemer, planer gennemgåes og terminer opstilles, idet vi alle stræber efter det samme mål; nemlig at fuldføre projektet med at få bygget et godt solidt og operationsdygtigt skib. En normal dag på værftet slutter ofte med endnu en tur rundt på skibet, inden vi forlader værftet, for at sikre at alle de mundtlige aftaler er overholdt og udført som aftalt. Vel hjemvendt til vor Rainbow residens er det blevet tid for et brusebad og lidt senere måske aftensmad på Rainbow Caféen, eller på en af de mange restauranter der ligger i Tuzla midtby. Eller måske spiser vi hjemme i vor egen lejlighed; for selvom det tyrkiske køkken er formidabelt ; så serverer de ikke rugbrød eller svinekød. Efter morgenmaden slår vi tit en smut forbi Rainbow caféen for at nyde en ekstra kop kaffe med vor udlejer Caj Langer og måeke høre nogle nyheder eller rygter fra de øvrige værfter i området. Vel ankommet til værftet tilbringer vi noget tid på vort kontor, der ligger under beddingen og derfor ofte er et ret larmende sted at opholde sig. Efter at vi har gennemgået vor post, skiftet tøj og Løsning på gåden i Waves 14 Hvorfra havde Holm sin viden?: Det korrekte svar på gåden er: Det var en kvindelig skolekammerat! Vinderen af konkurrencen blev: Gary Smyth fra Precision Liquid Ltd i Irland, der får tilsendt tre flasker god rødvin fra redaktionen i Herning. 10 waves waves 11

7 Livet til søs: Gode råd på internettet Bruger fritid på at skabe et forum for erfaringsudveksling for søfolk Shippinguddannelsen i Danmark Artikel af gæsteskribent Per Bjerg fra Maritimt Uddannelsescenter Vest Alle kender historien om tankskibet Prestige, der forliste ud for Spaniens kyst. Og de fleste har fulgt, hvorledes de europæiske regeringer efterfølgende har forlangt bedre sikkerhed til søs og rettet kritik mod olietransporter i enkeltskrogede skibe. Men hvor mange kender historien om kaptajnen på Prestige, der rent faktisk følte sig utryg og derfor bad om at komme i havn? Og hvor mange ved, at kaptajnen kom fængsel, hvorimod dem, der nægtede ham havneplads, gik fri? m/t Maria Theresas maskinchef Daniel Mclaughlin i daglig tale blot kalder Danny kender historien, og han fortæller den gerne. Søfolk har til alle tider fortalt historier, og Danny mener, at moderne søfolk skal fortælle hinanden historier for bl.a. at kunne inspirere hinanden og for at manøvrere uden om andres fejltagelser. Hans moderne fortælleteknik har udmøntet sig i hjemmesiden danshipweb.com. På danshipweb.com samles ideer og erfaringer. Alle kan bidrage, og alle kan drage nytte af oplysningerne. Danny udfører alt arbejdet omkring hjemmesiden, og det er helt tydeligt, at hans drivkraft er en faglig stolthed kombineret med et idealistisk ønske om, at alle søfolk vil hinanden det allerbedste. 13 år i rederiet Daniel Mclaughlin er, som navnet antyder, irer. Mere end halvdelen af hans 44-årige liv er tilbragt som sømand. Oprindelig sejlede han for en god bekendt af Herning, nemlig E. Slobben i Holland, men i 1991 påmønstrede han m/t Grete Theresa, der dengang primært var beskæftiget med gasolie og melasse i indenrigsfart. skibe, når de er i byen. Men nærheden betyder også, at man kan være lidt udsat, hvis der pludselig sker noget. Således sad han på restaurant med familien 23. december, da deepwell pumperne på m/t Marianne Theresa skulle repareres. Som sømand kender man betydningen af, at skibet er fuldt operationsdygtigt, fortæller Danny. Man fornemmer hans tilfredsstillelse ved at få ting til at fungere. Og man mærker en perfektionisme omkring alt fra beskrivelse af forretningsgange til orden på skibets værksted. Worst case er, at jeg skal lede efter værktøj i høj sø med strømafbrydelse derfor skal alt være på sin plads, forklarer Danny om sit velindrettede og ryddelige værksted på m/t Maria Theresa. Et skib, som han har lært at kende fra den første stålplade. Lige så meget, som Danny elsker at løse de daglige opgaver på sit skib, holder han af de specielle udfordringer, man kan blive udsat for i rederiets tjeneste. En periode var han således udstationeret i Tyrkiet, hvor han fulgte byggeriet af m/t Maria Theresa, ligesom han var med på jomfrusejladsen til Hamburg for to år siden, hvor skibets gudmor, Maria Lysgaard, overraskede besætningen med sit besøg første gang, skibet var i europæisk havn. I 2001 indgik Esbjerg Handelsskole (EHS) og Maritimt Uddannelsescenter Vest (MUV) i en fælles 2-årig elevuddannelse for shippingelever. Bag initiativet stod Danmarks Rederiforening og Danmarks Skibsmæglerforening. Grundtanken var, at man i Danmark for første gang forenede de forskellige interessenter i søfartserhvervet, nemlig uddannelser fra land- og søsiden. Valget faldt på Fanø, hvor MUV havde kursus- og overnatningsfaciliteter, som kunne imødekomme de behov, der blev stillet til komfort og social omgang blandt eleverne, samt det omgivende maritime miljø. Idéen var også, at eleverne på de forskellige hold fik mulighed for at knytte en netværksforbindelse, som kunne være fremmende og udviklende for erfarings- og kommercielt samarbejde i det videre karriereforløb. Uddannelsen er opbygget over et 2-årigt forløb. Det forudsættes, at eleverne har gennemgået et HTX- eller HH forløb.herefter er den teoretiske uddannelse på Fanø opbygget af 4 moduler: 1. Modul 1 uge Introduktion 2. Modul 2 uger Generel shipping 3. Modul 2 uger Sø Trampfart 4. Modul 2 uger Specialefag (Sø-transport/linie, og Søret) Hvert modul afsluttes med en prøve, hvor den krævede minimumskarakter er 6. Det endelige uddannelsesforløb afsluttes med en projektopgave, som skal forsvares. Underviserne består af erfarne personer fra shipping erhvervet, som dagligt beskæftiger sig med de emner, der undervises i. Den kommercielle- og maritime erhvervsdel bliver dækket af undervisere fra EHS og MUV. Indtil videre har man uddannet et hold i 2003 (21 elever) og i 2004 (32 elever). Holdet, der forventes afsluttet i 2005 består af (44 elever). Efterhånden har man fået etableret et internet dialogvindue, hvor eleverne kan mødes og udveksle oplysninger og erfaringer om uddannelsen og deres dagligdag. Fra erhvervet har man fornemmet en stadig større opbakning bag uddannelsesforløbet, og fra EHS og MUV konstaterer man, at ikke alene det formelle lovgivningsmæssige og konventionsbetingede samarbejde mellem land- og søorganisationen bliver behandlet og diskuteret. Men samtidigt kan man gennem projektbesvarelserne iagttage en forståelse for den befragtnings-, operations-, og resultatmæssige interaktion mellem alle aktørerne, herunder sø og land, som betinger en succesfuld udgang på et virksomhedsmæssigt eventyr. Rederiet Herning-Shipping A/S har indtil nu haft tre elever, som har gennemgået dette uddannelsesforløb. Projektopgaverne, der er blevet forsvaret blandt disse elever, beskæftiger sig med emnerne: Mulighederne for et mindre rederi, Nødvendigheden for økonomisk vækst samt Dokumentation af kvalitet som en kommerciel parameter. Nogle tidligere elever er allerede placeret på oversøiske destinationer, og Rederiet Herning-Shipping A/S har en netop uddannet shippingelev siddende i kontoret i Rotterdam. Den efterfølgende påmønstring på m/t Vitta Theresa kan han takke for ret så afgørende begivenheder i sit liv. Kraftigt inspireret af Niels Chr. Lilleøre og Frede Hansen lærte Danny at tale dansk, og i forbindelse med skibets forlængelse i Kleipeda mødte han sin hustru, Violeta, med hvem han har en datter. Familien er i dag bosat i Vlaardingen i Holland. Måtte afbryde restaurant-besøg Og netop placeringen ved havnen i Rotterdam giver Danny mulighed for at besøge de danske Daniel Mclaughlin, maskinchef på m/t Maria Theresa og ophavsmanden bag danshipweb.com. I løbet af uddannelsen gennemgår eleverne et væld af forskellige emner, bl.a.: MODUL 1: (1 uge) Kendskab til branchen, Transportformer, Geografi og kultur, Praktisk erhvervsret. MODUL 2: (2 uger) Geografi og kultur, Generel shipping, Konnossementer+Certepartier, Told- og markedsforhold, Logistik, Internationale betalinger, Salg- og kundeservice, Tværfagligt arbejde. MODUL 3: (2 uger) Tværfagligt arbejde, Transportmidler/godstyper, Farligt gods og miljø, Logistik, Transportforløbet, Søtransportens dokumenter, Transportjura, Befragtning+Operation, Klarering. MODUL 4: (2 uger) Specialefag: Søtransport/linie og Søret. 12 waves waves 13

8 Lysgaard Fonden støtter musiktalent Investering i sjældent instrument muliggør fortsat udvikling De små, grønne mænd på Den Røde Planet Lysgaard Fonden har igennem årene støttet mange gode kulturelle formål, især med udgangspunkt i Herning men også uden for området. Det seneste tiltag hører til i den sjældne kategori, idet fonden har investeret i et dyrt musikinstrument for at støtte en ung musikers fortsatte udvikling. Den danske violinist Jakob Bruun kommer ud af en musikalsk Herning-familie, og hans talent åbenbarede sig tidligt. Kontakten til fonden blev etableret for cirka ti år siden, og kontinuerligt er hans musikalske uddannelse støttet på forskellig vis. Således har fonden bidraget til, at Jakob Bruun har kunnet uddannet sig på musikkonservatoriet. For tiden uddanner den 19-årige musiker sig ved Højskole for Musik og Teater i Rostock. Og det er i forbindelse med studierne her, at hans violinlærer Christiane Hutcap har anbefalet et bedre instrument til at udvikle sig yderligere. For nogen tid siden gav fonden derfor tilsagn om at støtte erhvervelsen af en bedre violin, og sammen med sin far drog Jakob Bruun til London. Her besøgte de en lang række violinbyggere og violinhandlere for at lede efter et velegnet instrument, og Jakob Bruun fik lejlighed til på stedet at afprøve 30 forskellige violiner. Det helt rigtige instrument fandt de dog ikke, men turen var udbytterig derved, at de blev meget mere afklarede omkring, hvad de skulle lede efter. Ad snørklede kanaler identificerede de derefter en violin bygget af Francois Louis Pique i Frankrig i 1790 erne hos en forhandler i New York. Forhandleren lagde derefter på en rejse til Europa vejen omkring København, hvor det lykkedes at få et møde i stand, og Jakob Bruun fik lejlighed til at låne og afprøve instrumentet i fire dage. Og derefter var sagen klar: Her var det rette instrument. Og det er så det instrument, som Lysgaard Fonden nu har erhvervet for et sekscifret beløb i dollars og derefter udlåner til Jakob Bruun. Vel er det et stort beløb, men vi har vurderet, at det var bedre at lave en stor og målrettet indsats ét sted i stedet for at sprede mange småbeløb ud. Det har vi gjort i en række andre tilfælde og dermed glædet mange formål. Det er vores håb, at Jakob Bruun må fortsætte sin udvikling, og det er vores indtryk, at han vil kunne nå langt, siger Vitta Lysgaard. Jakob Bruun glæder sig over den flotte hjælp, idet han var nået så langt som han kunne nå med sit nuværende instrument. Omkring violiner gælder, at der er noget særligt ved gamle instrumenter nogle karakteristiske egenskaber i tonekvalitet og klanglig volumen. Især ved internationale konkurrencer viser det sig, at deltagerne bruger instrumenter af meget høj standard. Med det generøse udlån af den mere end 200 år gamle violin mener Jakob Bruun, at han får en stor chance for at fortsætte sin udvikling, der foreløbig har budt på en række priser ved forskellige musikog talentkonkurrencer, bl.a. Berlingske Tidendes Musikkonkurrence, Jacobs Gades Talentpris og Anker Buchs pris. Betragtninger om ligheder mellem rumfærd og rederidrift Mens vi herhjemme parkerer bilen søndag morgen foran bageren eller hjemme i carporten, har amerikanerne med største selvfølgelighed placeret et par biler på den røde planet Mars sådan cirka 400 millioner kilometer hjemmefra. Mennesket er nået til Mars, og vi står der næsten. Robotbilerne Spirit og Oppertunity tøffer rundt og snuser efter spor af Mars-fortiden, og forleden fik den ene for første gang gravet sig ned under overfladen, mens den anden fræsede hul i en sten og undersøgte stenens indre. I Danmark har vi også fået vores lille del af berømmelsen. De danske magneter, som har bragt os helt frem i forreste forskerrække, har indfanget deres første slibestøv på Mars, et mørkt materiale bestående af magnetit og basalt. Motorstop I det hele taget er det utroligt, hvad man kan præstere. Hvor der er biler vil der være motorstop, men da der rigtig kneb, fik amerikanerne marsbilen Spirit til at køre igen. Det har fået Hernings naturvejleder, Jørgen F. Mortensen, til at filosofere: Kunne man da for pokker ikke lave noget tilsvarende på vores hjemlige Jord, spørger han. Tænk hvis et motorstop kan repareres pr. mobiltelefon fra den lokale mekaniker. Det kan man åbenbart på Mars, men endnu ikke i Herning! Man kan ellers fint kommunikere med disse maskiner på en fjern planet ude i rummet. Der er naturligvis en vis tidsforsinkelse, cirka 20 minutter fra man sender besked til robotten, til ordren udføres, så systemet dur ikke i tæt trafik, men det er der jo så vidt man ved ikke meget af på Mars. Foreløbig kun nogle få landsatte køretøjer med km. mellem deres p-pladser. Så til søs Men man kan kommunikere, og hvor bringer det os så hen? Ikke for at sidestille Mars-ekspeditioner med rederidrift, men der er dog visse paralleller, siger herning shippings tekniske chef, Tom Bach Mortensen. Vi sender sejlads- og operationsordrer fra rederi til skib og forventer at disse ordrer udføres og rapporteres tilbage til rederiet. Og ligesom på Mars er det naturligvis af største betydning, at kommunikationen foregår i et klart sprog, så der ikke opstår misforståelser. Herning shipping har i de senere år spredt sine aktiviteter udover en større og større del af jordkloden, siger Tom Bach Mortensen. På de skibe, der er langt væk fra Europa, føler man måske, at der er meget større afstand mellem skib og rederi, end hvis skibet sejlede i nordeuropæiske fart. Vi bør drage nytte af de kommunikationsmidler, der er til disposition i et moderne rederi, og dermed styrke effektiviteten. Med de kommunikationsmidler, vi har til rådighed i dag, er skib og rederi aldrig længere væk fra hinanden end nærmeste telefon. Det var dengang: Indtil nu er det ikke lykkedes at finde overbevisende spor efter liv på planeten. Men det har ikke forhindret spekulationer. De grønne mænd fra Mars: Berømte forfattere har skildret marsmændene som væsener med særlige evner. Ofte som en trussel mod Jorden eller mod menneskene, som ville underlægge sig det engang højt kultiverede Mars. Mest opsigt vakte dog den amerikanske forfatter H.G. Wells Klodernes Kamp, der i sin tid blev udsendt som radiohørespil i USA. Lytterne kunne høre hvordan rumfartøjer fra Mars landede rundt om i Amerika og spredte skræk og rædsel. Det værste var, at mange lyttere tog radioudsendelsen for gode varer, og gik fuldstændig i panik. Det er historiens mest kendte eksempel på misinformation. Radiohørespillet havde dog ligesom romanen en morale. De barske Mars-mænd blev jordet af en lille jordisk bakterie. Hvad enten det var influenza eller hønsepest antydede historien, at man åbenbart har nogle helt andre bakterier på Mars. Det er måske dem, Spirit og Oppertunity leder efter Mars er halv så stor som Jorden. storme, og den største vulkan i solsystemet, ere end et jord-døgn, men et Mars- Temperaturen er fra plus 20 grader Olympos Mons hæver sig år er næsten dobbelt så langt som til minus 140 graders celsius. Mars 24 km. op på Mars. et Jord-År. er den fjerde planet fra Solen og Mars er opkaldt efter den græske Mars har været besøgt mange kaldes også Den Røde Planet, fordi krigsgud Ares, og måneden marts gange. Man leder efter spor af den er dækket af klipper og rødt er opkaldt efter Mars. vand. 14 waves støv. Ofte er der gigantiske støv- Et Mars-døgn er 37 minutter læng- waves 15 FAKTA

9 Nyt om navne Nyansættelser m.m. Nye ansatte Kim Møller Kristiansen teknisk indkøber på Herning-kontoret Agnete Fenger regnskabsassistent på Herning-kontoret Frank Heilmann Lyberth Piotr Winiarczuk Søren Benthin Thorup Pedersen Kalmalau Sope Janusz Marciniak Bent Krejlgaard Morten Andersen Jesus Supilanas Lagera Rufino Vega Datiles Leonito Tagle Macayaon Manuel Laquio Robante Jose Elisan Demavivas Alex S. Asis Lito Torres Alcantara Hermino Pacia Rey Tamagos Orquinaza Buenaventura Cahusa Loberiano Martin Petersen Norbert Jan Jagusiak Bodil Lang Pallisgaard Thomas Vejen Romeo Aloro Villacarlos Forfremmelser: Per Knox Sørensen kaptajn Keld Møller-Nielsen kaptajn Thomas Hedegaard Andersen overstyrmand Anders Fink Jensen overstyrmand Keld Møller-Nielsen overstyrmand Søren Benthin Thorup Pedersen overstyrmand Finn Flormann Henningsen overstyrmand Thomas Wang Larsen overstyrmand Fødselsdage Michael Swedzinski 60 år d Niels Peder Holme Rasmussen 50 år d Michael Zachau 50 år d Jubilæum Ove Nykjær 10 år d m/t Annelise Theresa m/t Anette Theresa m/t Aqipi Ittuk m/t Birthe Theresa m/t Bitten Theresa m/t Dagmar Theresa m/t Ditte Theresa m/t Ellen Theresa m/t Else Marie Theresa m/t Grete Theresa m/t Jette Theresa m/t Laila Theresa m/t Maria Theresa m/t Marianne Theresa m/t Pia Theresa m/t Sofie Theresa m/t Vitta Theresa T.C. skibe: m/t Annette J m/t Antares m/t Apache 1 m/t Aztek m/t Betty Theresa m/t Bralanta m/t Charlotte Theresa m/t Inzhener Lupichev m/t Mamry m/t Navitas Prelude m/t Navitas Quest m/t Seatrust m/t Serra Theresa m/t Vityaz Management skibe: m/t British Shield lpg/c Gas Pioneer Flåde-liste

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005 Det grænseløse arbejde Hvilke årsager kan der være til, at mange føler sig pressede i hverdagen? Tilgangen til problemstillingen - overskrifterne

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

22 ADVOKATEN 08/12 NEW YORK

22 ADVOKATEN 08/12 NEW YORK SERIE NEW YORK Advokat i udlandet FARVEL, DANMARK Det kræver sin kvinde eller mand at slå igennem som advokat i udlandet. Ikke bare skal de juridiske kompetencer være på plads. Den juridiske viden skal

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS!

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS! FOR FANDEN, JENS! 31 En personlig beretning af Jens Rønn om faglige ambitioner og angsten for at blive syg igen. Af Jens Rønn Jeg hører sjældent musik. Ja, det er ikke mange gange i mit liv, jeg har hørt

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Ålborg tur-retur 1990

Ålborg tur-retur 1990 Ålborg tur-retur 1990 Af: Jens Lausten Hansen (SCK-Nyt 4/1990). Lille forhistorie: Fem ryttere som ikke kendte hinanden inden de 1000 km. Pause i Vildbjerg. Fra venstre Jens Lausten Hansen, Kurt, Helge

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

- et varmt og rart sted

- et varmt og rart sted - et varmt og rart sted KOSTSKOLEN I SØNDERJYLLAND Kostskolen er et dejligt sted, hvor alle mennesker kan være. Lærerne er gode til at lære os nye ting. Man får mange venner her nede og alle er næsten

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Backcasting for Dummies

Backcasting for Dummies JOHN BERN & CO. Backcasting for Dummies Alle mennesker kan have glæde af tankerne bag fremtidsviften og troen på, at man kan skabe sin egen fremtid. Men mange har ikke tålmodighed eller evner til at sætte

Læs mere

Passion for tømmerhandel

Passion for tømmerhandel år med byggeri Passion for tømmerhandel Det hele startede i 1974. Drivkraften var en passion for tømmerhandel for medejer Vagn Hansen. Stedet var Øster Jølby midt på Mors, og det blev begyndelsen på den

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

4. generation fører forretningen videre

4. generation fører forretningen videre 1981 2011 4. generation fører forretningen videre 1 Splinterny rustvogn VEJEN: Møbelhandler Søren Fischer Viig, som også driver Fischers Begravelsesforretning i Vejen og P. Brøggers Begravelsesforretning

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

10-En ting du ikke kan skjule.

10-En ting du ikke kan skjule. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 10-En ting du ikke kan skjule. Du vil sikkert give mig ret i at vi

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

Kapitel 1. Det l a nge blik

Kapitel 1. Det l a nge blik Kapitel 1 Det l a nge blik Kirurgen sagde:»jeg vil foretage en nethindeoperation på dit venstre øje.«det var gode nyheder, men så fortsatte han med at sige, at jeg skulle rekreere mig efter operationen

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

FLOTILLEBLADET HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0. Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet.

FLOTILLEBLADET HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0. Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet. FLOTILLEBLADET 2015 HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0 Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet. HVF 244 TIL NYTÅRSGUDSTJENESTE 2015 startede, traditionen

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

FORBERED DIT BARN PÅ HYPNOSEN..

FORBERED DIT BARN PÅ HYPNOSEN.. FORBERED DIT BARN PÅ HYPNOSEN.. Hypnoseværkstedet HYPNOSE MED BØRN * Nørrevej 6. 6340 Kruså *tlf. 74678290 1 VEJLEDNING I AT FORBEREDE BØRN PÅ HYPNOSEN. FØRST DET PRAKTISKE ANKOMST, PARKERING OG VENTEVÆRELSE

Læs mere

Bilag 1: Interview med Lars Winge

Bilag 1: Interview med Lars Winge Bilag 1: Interview med Lars Winge 2 K (Kristoffer Merrild): Godt det er møde med Lars Winge der er øhh CSR chef i DSB L (Lars Winge): Jah jeg er chef for intern kommunikation og CSR 4 K: Hvor lang tid

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Bilag B: Transskription af interview med kunde 1 - Morten Bjergen

Bilag B: Transskription af interview med kunde 1 - Morten Bjergen Bilag B: Transskription af interview med kunde 1 - Morten Bjergen Han er konsulent ved LeaderLab i Viborg og har haft mange forskellige hold ude på Camp Lynderup. Jeg mødte ham på Viborg Landbrugsskole.

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1 The tall ships races 2015 Aalborg Nyhedsbrev nr. 1 Oktober 2014 Velkommen til det første nyhedsbrev for The Tall Ships Races 2015 Aalborg. Frem til begivenheden afholdes fra den 1. til den 4. august 2015,

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Året gang hos familien Boss Henrichsen, som det gik i Bad Soden, med alle dets glæder og oplevelser.

Året gang hos familien Boss Henrichsen, som det gik i Bad Soden, med alle dets glæder og oplevelser. Året gang hos familien Boss Henrichsen, som det gik i Bad Soden, med alle dets glæder og oplevelser. Kære Venner og Familie, Jan som Julemand uden at blive genkendt af Björn Året 2002 var i vores familie

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY Medierne flyder med negative historier om den tilfældige service vi udsætter vores turister for. Det ernoget skidt - men nu synes jeg du skal have denne inspiration direkte

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja NYHEDSBREV December 2013 Cambodja Et begivenhedsrigt år Solen skinner fra en næsten skyfri himmel, temperaturen har lige sneget sig op over de 25 grader (efter en lidt kølig periode...), træerne foran

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere