Referat af HHG- generalforsamling d. 17/ Vi startede med en præsentationsrunde af de tilstedeværende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af HHG- generalforsamling d. 17/2-2015 Vi startede med en præsentationsrunde af de tilstedeværende:"

Transkript

1 Referat af HHG- generalforsamling d. 17/ Vi startede med en præsentationsrunde af de tilstedeværende: Anders Buhl, sekretariatsleder af Herning Idrætsråd Christian Søndergaard, repræsentant for Gjellerup Sdr. (GS) i bestyrelsen Jeppe Brodersen Møller, repræsentant for KLG Gymnastik i bestyrelsen Jesper Hvid Grønbæk, bestyrelsesmedlem i HHG Bertel Juulsgaard, fungerende kasserer Susanne Pedersen, formand for Gjellerup Sdr. Kurt Søndergaard, Idrætskonsulent ved DGI Midtjylland Gymnastik & Fitness og økonomiansvarlig for HHG Bjarne Nielsen, formand for HHG Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere - Susanne Pedersen, formand for Gjellerup Sdr. vælges til dirigent 2. Beretning ved formanden - Formand, Bjarne Nielsen aflægger beretning, hvortil der knyttes enkelte kommentarer. - Se nederst for Beretningen m. kommentarer tilføjet med skråskrift. 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse, v. Kurt Søndergaard - Kurt starter med at præsenterer, hvordan den administrationen af økonomien indtil d. 1/ har været varetaget af DGI, og hvordan man har kunnet anskue HHG s samlede økonomi som en silo indlejret i DGI. - Pr. 1/ er det kun økonomien vedr. Landsdelsholdene (senere L- hold), der varetages af DGI med halvårlige afregning til HHG. Da driften af L- holdene fortsat er en omfangsrig affære, er dette en god aftale, da DGI på samme tid vil kunne notere sig en stor omsætning ifbm. L- holdene. - Se bilag for regnskab og præsentation af administrationsforhold - Kommentarer: - Regnskabet er godkendt af Arne Wendelbo. - Kurt: Det flotte resultat skyldes hovedsageligt, at L- holdene fortsat har en god størrelse. Specielt Junior- og Ynglingeholdet genererer et positivt resultat, og Rep.- holdet har i den sidste. - Kurt: måske fint nok, at HHG ikke var ude at søge om sponsorater i samme tidsrum som 3 af holdene var ude at søge penge til deres udlandsture - Bertel: Kurt har gjort og gør et flot stykke arbejde! Det er store beløb, der går igennem foreningen, og det er nødvendigt at have en god egenkapital som stødpude ift. fremtidige investeringer. Vi skal huske det unikke i, at vi har vores egne faciliteter til vores L- hold det ser man ikke mange andre steder. 4. Behandling af indkommende forslag - Ingen forslag modtaget 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

2 - Samtlige bestyrelsesmedlemmer er på valg kun Jeppe Bak ønsker ikke genvalg. - Følgende blev valgt (parenter angiver repræsentantskabsforhold): i. Bjarne Nielsen, Carmen Hansen, Tina Mailil (DGI), Jesper Hvid (DGI), Jeppe Møller (KLG), Christian Søndergaard (GS), Niclas Samuelsen (GS) - Bestyrelsen konstituerer sig selv jf. vedtægterne. 6. Valg af revisor og revisorsuppleant - Revisor: Arne Wendelbo - Revisorsuppleant: Klaus Vorup 7. Nedsætte udvalg til udformningen af fremtidige lejekontrakter - Da nuværende kontrakter omkring de faste timer i Gymnastikhallen ophører pr. 1/8-2015, vil HHG indbyde samarbejdsklubberne GS og KLG til en drøftelse om fremtiden. - I den nuværende form har GS og KLG i nogle tilfælde måttet betale store ekstra beløb relateret til nyindkøb og vedligehold. Vi vil gerne undersøge muligheden for, at den vedligehold og en årligt budgetteret udgift til nyindkøb kan inkorporeres i den generelle husleje. 8. Evt. - Kurt overbringer en hilsen fra DGI Midtjyllands Gymnastikudvalg, der siger tak for det arbejde HHG gør for gymnastikken og i særdeleshed ifbm. Landsdelsholdene i DGI Midtjylland Hammerum. - Jesper Hvid orienterer om MegaMix, som er et gymnastikstævne HHG har overtaget. HHG har førhen prøvet at stable en seniorstævne på benene, men har nu fået muligheden for at overtage dette i forvejen velfungerende stævne. Stævnet foregår d. 5. April i Arena Midt i Kjellerup, hvor det har hørt hjemme over en årrække. Carmen Hansen og Richard Poyner- Rasmussen er tovholdere på stævnet. 9. Info fra Herning Idrætsråd v. sekretariatsleder Anders Buhl - Anders forklarer kort om baggrunden for Herning Idrætsråd (IR). - Vision er central for Idrætsrådets arbejde, hvor det i 2015 er målet at 50 % af befolkningen skal være aktive i en forening og 75 % generelt skal være aktive. Pt. er Herning Kommune ca personer under målet for de 50 % foreningsaktive. - Generelt er Idrætsrådet til for foreninger, skoler og idrætssøgende i det hele taget. - De vil gerne gøre det lettere at være forening, specielt mhp. Administrationen, hvor IR kan yde hjælp i form af rådgivning. - IR arbejder pt. på at komme ud til så mange generalforsamlinger/årsmøder som muligt rundt om i kommunen for at høre, hvad der rører sig rundt omkring i foreningerne. - Vi takker meget for besøget, og ser frem til fremtidig sparring eksempelvis ift. et område som; en højere grad af engagering af de frivillige. Både opgavefrivillige og kernefrivillige.

3 Formandens beretning år 2014 År 2014 har igen været et begivenhedsrigt år for Hammerum Herred Gymnastik. Vi har haft nogle flotte opvisninger, 3 hold har været på udlandsture, endnu engang er vores samarbejdsklub blevet Danmarksmestre, vi har igen afholdt et succesfuldt SpringMekka, og sidst men ikke mindst har vi foretaget en længe ventet udskiftning af den 13 år gamle springgrav, som kun kunne lade sig gøre, takket være et stort og flot tilskud fra Herning Kommune og frivilligt arbejde fra en masse gymnaster! Stort tak til alle dem! Her kommer et overblik over nogle af de arrangementer, som HHG har haft med at gøre. HHG- generalforsamling, d. 18. Februar 2014 Så vidt jeg ved, så gik alt godt J Og Kurt Søndergaard kunne præsentere et flot regnskab for 2013 det samme kan han gøre for 2014 lige om lidt! Generalprøve for L- hold, d. 23. Februar 2014 Alle L- hold var igen samlet i Holing i trygge rammer for at give holdene et godt rygstød og en sidste mulighed for at stille skarpt på detaljen inden opvisningssæsonen for alvor gik i gang. Forårsopvising i Kongrescentret + Forårsfest, d Marts 2014 Gatsby- tema til forårsfesten, med et lille positivt resultat: kr. I 2015 afholdes der Farmerfest Landsdelsholdskavalkade, d. 2. Maj 2014 Igen afholdt Gymnasiehallen i Herning, med et positivt resultat på: kr. Udlandsture i 2014: Juniorholdet i Calella, Spanien: d. 28. Juni 6. Juli Ynglingeholdet & Spring Elite i Riccione, Italien: d. 28. Juni 5. Juli SpringMekka, d. 11. Og Oktober 2014 Kursus om lørdagen, så hjælperne kan nå at restituere søndag, inden de skal være 120% på mandag- tirsdag. Igen med kursister udefra. Positive tilbagemeldinger. 64 deltagende gymnaster 12 hjælpere foruden instruktørerne: Christian Søndergaard og Jesper Hvid

4 Fortsat en stor succes, som bl.a. bygger på det gode samarbejde med GS og KLG, repræsenteret ved hhv. Louise Knudsen og Klaus Vorup. Vi fortsætter igen i år. Kurt: kunne det være en ide, at køre en sideløbende rytmedel eller indlægge rytmeelementer undervejs? Susanne: mange af pigerne melder sig netop til pga. det rene springindhold, og hun oplever at flere GS- piger ikke tager på Juniorholdet netop fordi de ikke kan få lov at springe. Kurt: DGI Midtjylland vil fortsat hjælpe til med administration og promotion. Der er et godt udbytte for alle parter både økonomisk såvel som reklamemæssigt, og DGI Midtjylland har med stor succes forsøgt at kopiere arrangementet til Nr. Søby ved Skive. Anders: Det er bl.a. aktiviteter som SpringMekka, som Herning Idrætsråd gerne vil være med til at gøre lettere tilgængeligt FOR ALLE BØRN OG UNGE i Herning Kommune ved at samle informationerne ét sted på Idrætsrådet vil gerne udvide ferieaktiviteterne fra de nuværende uge 27 og 32 til også at inkludere uge 42 og uge 7. SPORTolv, d. 8. November 2014 SPORTolv er SCH s tilbagevendende arrangement, der melder om flere og flere besøgende for hvert arrangement. Efter sidste arrangement i november snakkede Kai om ca børn og unge. RIGTIG MANGE af disse besøger Gymnastikhallen i løbet af aftenen, og derfor er SCH meget glade for vores tilstedeværelse. Næste arrangement er lørdag d. 7. Marts 2015, og igen lørdag d. 19. September 2015 forhåbentlig tidsnok til, at vi kan lokke flere gymnaster på vores hold inden tilmeldingsfristen lukker 1. Oktober. Kurt: Må man gerne lave PR? Og i så fald hvordan? PR behøver ikke nødvendigvis at være rettet direkte mod deltagelse på L- holdene, men også generel PR for det gymnastikhold, som SPORTolv- deltagerne har i deres nærområder. På den måde vil vi måske på sigt generere flere gymnaster til vores L- hold, men kan vi i første omgang aktivere flere unge i lokalforeningerne, er vi nået langt! Vedligehold Da vi altid ønsker at tilbyde det bedste til vores medlemmer, så har vi igen i år gravet dybt i lommerne, så vores center kan fremstå sikkert og samtidig være udgangspunktet for den fortsatte udvikling for alle vores gymnaster.

5 Takket være Herning Kommunes Kultur og Fritidsudvalg har vi kunnet gennemføre en omfattende udskiftning af den store 6x6,36m springgrav, og vi er kommet igennem 2014 med et nettoforbrug på vedligeholdelseskontoen på Herning Kommunes Kultur og Fritidsudvalg ydede et bidrag på kr. Dvs. at vi reelt havde et bruttovedligehold på kr.!!!! Springgrav, renovering og reparation ( kr.) Udskiftning af stortrampolinduge ( kr.) Fjedre til stortrampolin m.m. (7.450 kr.) Anskaffelser På indkøbssiden var der i det forgangne år mindre aktivitet end vi længe har set J Og vi fik endda afsat den gamle Pro- track til en værdi af kr., så vi sluttede derfor med nettoanskaffelser for kun 7.535,97 kr. Det eneste større indkøb en ny 25m tilløbsmåtte, som kan bruges både til tilløb ved trampet og springbaner. I parentes skal det bemærkes, at vi også har fået en 6m Pro- track, som blev erhvervet sammen med den nye springgrav fra Eurogym. Foreningens økonomi Det skal også med, at HHG pr. 1/ nu drives som en selvstændig forening med egne bankkonti hos Ringkjøbing Landbobank. HHG har indtil nu ligget indlejret i DGI Midtjyllands konti, men ifbm. en større omstrukturering ved DGI, blev det besluttet, at HHG skulle skilles ud fra DGI Midtjylland. DGI Midtjylland vil stadig varetage administrationen af L- holdene, men den daglige drift af foreningen ligger hos os, i Hammerum Herred Gymnastik. Bertel Juulsgaard har sagt ja til at fungere som kasserer i denne opstarts/overgangsperiode det har sine klare fordele eftersom Bertel i sin tid var med til at danne HHG, samt er en erfaren regnskabsstyrer + bruger af Conventus, som vi gerne i endnu højere grad vil benytte os af i fremtiden i HHG. Indtil videre tak for hjælpen Bertel! Kontraktlige forhold Sidst skal det bemærkes, at de gældende kontrakter med hhv. Gjellerup Sdr. S.G.&I. og KLG Gymnastik ophører pr. 1/8-2015, og derfor vil vi gerne lægge op til genforhandling af nye kontrakter, der i højere grad skal tilpasses de økonomiske forhold, foreningen står overfor hver sæson. Men mere om dette senere. Med disse ord vil jeg afslutte formandens beretning og give ordet tilbage til dirigenten.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Kolding Boldklub generalforsamling referat d. 24. Februar 2015 kl. 19.00 i klubhuset

Kolding Boldklub generalforsamling referat d. 24. Februar 2015 kl. 19.00 i klubhuset Kolding Boldklub generalforsamling referat d. 24. Februar 2015 kl. 19.00 i klubhuset Generalforsamlingens referat er følgende: 1) Valg af dirigent a. Charlotte Szocska bliver valgt som dirigent b. General

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:30 Varde Cykelklub s lokaler på Håndværkervej 10A, 6800 Varde. DAGDORDEN 1. Valg af dirigent. Dirigent Johan Brøndsted

Læs mere

Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune.

Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune. Referat. Årsmøde 18. marts 2015 kl. 19.00 på Den Jydske Haandværkerskole, Hadsten. Mødet startede med et indlæg af Thorbjørn Ovedal, sekretariatsleder, Skive Idrætssamvirke. Thorbjørn fortalte om Skive

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering.

b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering. Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 5. maj 2008 1. Valg af dirigent Tom blev valgt med akklamation & konstaterede at forsamlingen var lovligt indkaldt 2. Valg af referent Turid blev valgt 3. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger Generalforsamling onsdag d. 25/3 2014 kl. 19.30 i Voerladegård Skole 1. Valg af dirigent Lars L. er valgt som dirigent Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jvf. vedtægterne 2. Aflæggelse af formandens

Læs mere