Rapport. Reduktion af patogene bakterier ved. sous vide behandling af kød ved 58 C. Annemarie Gunvig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport. Reduktion af patogene bakterier ved. sous vide behandling af kød ved 58 C. Annemarie Gunvig"

Transkript

1 Rapport Reduktion af patogene bakterier ved sous vide behandling af kød ved 58 C 15. juli 2014 Proj.nr Version 01 AGG/HNH Annemarie Gunvig Baggrund Sammendrag I catering- og kødbranchen har der inden for de seneste år været stor fokus på at anvende sous vide behandling af kød ved temperaturer under 75 C. Med denne tilberedningsmetode kan der opnås mere saftigt kød med en rødere kerne. Ifølge bekendtgørelse om fødevarehygiejne (Bek. Nr. 788 af 24/7 2008), 24, stk. 2, kan varmebehandling ved lavere temperaturer end 75 C anvendes, hvis det kan dokumenteres, at varmebehandlingen ikke indebærer nogen sundhedsfare. Denne rapport indeholder resultater fra forsøg på DMRI, der dokumenterer inaktivering af L. monocytogenes under sous vide behandling af forskellige kødudskæringer ved 58 C. Formål Formålet er at dokumentere drab af L. monocytogenes under sous vide behandling ved 58 C i forskellige kødudskæringer og sammenholde resultaterne med teoretiske beregninger. Konklusion Under opvarmning til 58 C sker der en varmeadaption af L. monocytogenes i kamben, hjerter, kam u/fedtkant og krebinetter, hvilket giver en D-værdi der er ca. 2 gange højere end den laboratoriebestemt D-værdi. I dette forsøg med rullepølse (med højt fedtindhold og tilsat salt) øges D-værdien med en faktor 22. Resultatet bør verificeres før der angives anbefalinger for sous vide behandling af rullepølse og lign. salt- og fedtholdige produkter. Det anbefales, at holdetiden beregnes med udgangspunkt i, at L. monocytogenes skal inaktiveres med 4 log cfu/g under holdetiden. 1

2 Baggrund I catering- og kødbranchen har der inden for de seneste år været stor fokus på at anvende sous vide behandling af kød ved temperaturer under 75 C. Med denne tilberedningsmetode kan der opnås mere saftigt kød med en rødere kerne. Ifølge bekendtgørelse om fødevarehygiejne (Bek. Nr. 788 af 24/7 2008), 24, stk. 2 kan varmebehandling ved lavere temperaturer end 75 C anvendes, hvis det kan dokumenteres, at varmebehandlingen ikke indebærer nogen sundhedsfare. Denne rapport indeholder resultater fra forsøg på DMRI, der dokumenterer inaktivering af L. monocytogenes under sous vide behandling af forskellige kødudskæringer ved 58 C. Rapporten indeholder følgende punkter: Begrundelse for valg af testorganisme Beskrivelse af fremgangsmåde til praktiske forsøg Resultater og diskussion Sammenligning med resultater for teoretisk vurdering af inaktivering. Formål Formålet er at dokumentere drab af L. monocytogenes under sous vide behandling ved 58 C i forskellige kødudskæringer og sammenholde resultaterne med teoretiske beregninger. Valg af testorganisme Det er relevant at anvende en testorganisme med høj varmeresistens, så det sikres at relevante patogener inaktiveres. Ligeledes skal det sikres, at der ikke er sket en kraftig vækst af patogener under opvarmning. L. monocytogenes har en høj varmeresistens sammenlignet med andre patogene bakterier. Den høje varmeresistens afspejles i høje D-værdier i forhold til f.eks. Salmonella og vegetative celler af C. perfringens (se tabel 1). Det er derfor relevant at anvende en cocktail af L. monocytogenes stammer som testorganisme, da drab af denne også vil sikre drab af de øvrige vegetative patogener. For L. monocytogenes ses i tabel 1, at hurtig opvarmning resulterer i D58 C-værdi på 13 min mod 14 min ved langsom opvarmning, hvilket ikke er signifikante forskelle i forhold til den øvrige variation, der findes mellem bakteriestammer og temperatur/tid forhold under industriel produktion (Hansen og Knöchel, 1996). I sous vide behandlede kødudskæringer med forskellige dimensioner varierer temperaturstigning pr. minut fra 2,4 C/min (hakkebøffer) til 0,2 C/min (okseinderlår). Ud 2

3 fra resultaterne fra Hansen og Knöchel, 1996, antages det, at temperaturstigninger pr. minut i dette interval ikke giver anledning til varmeadaptation. Sammenlignes D-værdier for L. monocytogenes i hakket oksekød med hhv. 30,5 og 2 % fedt (se tabel 1), som er udført under de samme forhold ses, at D-værdien ca. fordobles i hakket oksekød med høj fedtprocent. Ved teoretiske beregninger af reduktion under varmebehandling skal der vælges en høj D- værdi, så en evt. øgning af D-værdi pga. af varmeadaptation vil være inkluderet i beregningen Tabel 1. Eksempler på D58 C-værdier og z-værdier for L. monocytogenes, Salmonella og vegetative celler C. perfringens bestemt i fersk kød. Bakterie Produkt Temp. L. mono Kyllingefilet (<10% fedt) L. mono Svinekød 40% fedt L. mono Hakket oksekød (30,5%/2% fedt) L. mono Oksekød >10 C stigning/min. L. mono Oksekød 0,6 C stigning/min. L. mono Oksekød 0,3 C stigning/min. ( C) D-værdi (min) z-værdi ( C) Kilde 58 18,1* 6,3 Doyle et al ,5 14,8* 5,92 Murphy et al ,2 5,8/2,6 6,3/5,17 Doyle et al ,01* 6,9 Hansen & Knöchel, ,01* 6,5 Hansen & Knöchel, ,3* 6,6 Hansen & Knöchel, 1996 Salmonella Oksekød 58 8,65 6,01 Juneja et al Salmonella Svinekød 58 6,68 7,1 Juneja et al Salmonella Kylling 58 7,08 6,11 Juneja et al Salmonella Svinekød 58 11,08* 5,89 Murphy et C. perfringens (vegetative celler) C. perfringens (vegetative celler) al Oksekød 57,5 10,2 6,74 Juneja & Marmer, 1998 Kalkunkød 57,5 9,1 6,77 Juneja & *=omregnet med logd/z konceptet fra D-værdien ved 60 C Marmer,

4 Forekomst af L. monocytogenes i fersk kød Generelt eksisterer der ikke mange undersøgelser for prævalens af L. monocytogenes på slagtelinier. L. monocytogenes isoleres oftere fra detailudskæringer, hvilket skyldes, at kødet kan forurenes med L. monocytogenes både fra slagtekrop og udstyr m.m. Rhoades et al. (2009) refererer FSIS s undersøgelse af hakket oksekød (1996), hvor der var 52 positive prøver ud af 99. De positive prøver havde et gennemsnit på 2,9 MPN/g. Nørrung et al (1999) har påvist L. monocytogenes i et niveau på L. monocytogenes/g i 12 ud af 343 prøver af fersk kød (uspecificeret), hvilket svarer til 3,5 % positive prøver. Det høje indhold blev fundet i hakket kød (uspecificeret). Multistiksaltet kød er valgt som worst case i forhold til krav til varmebehandlingens drabseffekt på L. monocytogenes, da centrum af kød vil kunne forurenes med bakterier. På fersk kød er bakterier udelukkende på overfladen. Antages det, at der på overfladen af fersk kød kan påvises 100 L. monocytogenes/g, vil multistiksaltet kød i værst tænkelige tilfælde indeholde cfu/g i centrum af steg eller bøf. L. monocytogenes kan opformeres med 2 log i multistiksaltet kød under kølelagring (5 C) i 19 dage i værst tænkelige tilfælde (Gunvig, 2006). Sammenholdt med at fersk kød kan indeholde 100 L. monocytogenes/g, vil der teoretisk kunne være maksimalt L. monocytogenes/g i centrum af en steg. Hvis varmebehandling af marineret kød sikrer en 4 log reduktion af L. monocytogenes, vurderes det derfor, at produktet er sikkert til konsum umiddelbart efter varmebehandling. Sandsynligheden for overlevende bakterier vil være lav, og ifølge mikrobiologiske kriterier for fødevarer (2005) accepteres op til 100 L. monocytogenes/g i produktet ved udløb af holdbarhed (Vejl. Nr af 23/12/2005). Holdbarhed af sous vide kød kan sættes til 5 dage ved køleopbevaring, da der ikke er krav til listeria stabilisering, hvis holdbarheden af produktet er <5 dage (Vejl. Nr af 23/12/2005). En varmebehandling der sikrer en 4 log reduktion af L. monocytogenes (f.eks bakterier reduceres til 1) antages at være tilstrækkelig til, at produktet er mikrobiologisk acceptabelt, når det spises umiddelbart efter varmebehandling eller senest efter 5 dages køleopbevaring. 4

5 Opformeringer af C. perfringens under opvarmning Ved opvarmning til 58 C i centrum kan opvarmningstiden være på mere end 2 timer i store kødudskæringer. Det er derfor relevant at vurdere om der er risiko for opformering af C. perfringens til et uacceptabelt niveau. Ved temperaturer over 50 C forventes der ingen vækst af C. perfringens under opvarmning (Fødevarestyrelsen, 2005). Duan et al har vist, at C. perfringens kan opformeres under langsom opvarmning (4 timer) til 53 C med 3 log og med D53 C=320 min. Tiden i temperaturintervallet C skal derfor minimeres. Ved omregning af D53 C= 320 min for C. perfringens til andre tilberedningstemperaturer med log D/z konceptet (z= 6,7 C, Juneja & Marmer, 1998) er D-værdien for C. perfringens lavere end for L. monocytogenes, svarende til at der vil opnås mere end 4 log reduktion af vegetative celler af C. perfringens ved 58 C. Prædiktion af vækst af C. perfringens i Combase predictive models (ph=6,0 og 0,5% NaCl) for en tid- og temperaturprofil for opvarmning af en skinke (d=6,0-6,5 cm) viser, at C. perfringens ikke opformeres inden for 1,5 time i intervallet C (muligt temperaturinterval i Combase models), se figur 1. Figur 1. Output fra C. perfringens model i Combase Predictive models for temperaturprofil for opvarmning af skinke (d=6,0-6,5 cm) Accessed 15. juli Skinke (d= 6-6,5 cm, opvarmet til 58 C). Prediktionsinterval for temperatur= C 5

6 Med baggrund i ovenstående er L. monocytogenes valgt som indikatororganisme for sikker varmebehandling ved temperaturer <75 C, da denne bakterie har en relativ høj varmeresistens. Vegetative celler af C. perfringens, Salmonella og E.coli vil være inaktiveret tidligere end L. monocytogenes, da de har en lavere D-værdi. Forsøgsdesign Fremgangsmåde Kam u/fedtkant, krebinetter, hjerter, kamben og rullepølse er sous vide behandlet ved 58 C i sous vide kar fra Classic Gastro A/S, model 40 kg. Der blev udtaget prøver til bestemmelse af antal L. monocytogenes ved forsøgsstart, når centrumtemperturen i produktet var 58 C (=Tc) og herefter 2, 5, 10 og 15 min efter at Tc var opnået, i alt 5 gange under holdetid ved 58 C. Fra hvert udtag var der 3 gentagelser. Opvarmningsprofilerne for hver forsøgsrunde blev registreret ved at isætte Testo temperaturfølere i centrum af 4 produkter pr. sous vide behandling. Temperaturen blev registreret hvert minut. Podecocktail Podecocktailen bestod af en blanding af følgende stammer af L. monocytogenes i forholdet 1:1: Der anvendes en cocktail af følgende stammer: DMRICC 3012 (miljø) (D60 C= 1,77 min) DMRICC 4106 (human) (D60 C = 0,58 min) DMRICC 4124 (kød, serotype 1) (D60 C = 1,67 min) DMRICC 4127 (pølse, serotype 4) (D60 C = 0,58 min) DMRICC 4140 (bacon) (D60 C = 0,55 min) Disse stammers D-værdier svarer til gennemsnitsværdien for D60 C =2,33 min for 940 L. monocytogenes stammer i forskellige produkter (Asselte et al, 2006). Hver stamme var dyrket i BHI ved 37 C natten over og efterfølgende blev de blandet i forholdet 1:1. Podecocktailen blev farvet med grøn frugtfarve (Dr. Øtker) i forholdet 11:1 (12x fortynding). Indledningsvis var grøn frugtfarves påvirkning af vækst af L. monocytogenes testet. Resultaterne viste, at vækst af L. monocytogenes ikke blev påvirket af grøn frugtfarve i den valgte fortynding (x12) (Gunvig, 2012c). 6

7 Analyser De grønfarvede områder blev udskåret med steril skalpel. Antal L. monocytogenes blev bestemt på Oxford-agar (Oxoid CM0856) og blev inkuberet ved 37 C i 2 døgn. Produkter Kam u/fedtkant 3 stege pr. kam: Højde 5-5,5 cm Bredde 13 cm Længde 15 cm Kultur og frugtfarve blev injiceret i centrum af stegen Krebinetter (12% fedt) 2 g kød blev tilsat 0,1 ml af den farvede podecocktail og placeret i centrum af krebinetter (70 g), som var nedkølet til 5 C. Herefter blev placeret endnu en krebinet af 70 g og de to skiver blev presset sammen med en bøfformer. I hver pakke var der tre krebinetter á 140 g. Hjerter: Hjertet blev flækket, hjerteklapper, blodårer mv. blev fjernet og skåret i 0,5 cm strimler i hjertets tykkelse 800 gram hjerter blev lagt i plastpose, og der blev tilsat 10 ml af farvet cocktail, svarende til ca. 1 x 10 7 cfu/g hjerter. Herefter kom massen i kogepose CN300, 150x550 mm, hvor hjerterne blev presset sammen så kogeposen (CN300, 150x550 mm) blev vakuumpakket ved en længde på 21 cm. Herved var højden 3,5 cm. 7

8 Kamben: Helt rack af smalt kamben Kultur og frugtfarve blev injiceret mellem 3. og 4. ribben fra nakkeenden, hvor højden af kambenene er størst. Hvis det første kamben (som på billedet) ikke er helt, talte det ikke med. Rullepølse 3 stk. pr. hele rullepølse Tender pork fra Danish Crown Højde 8 cm Bredde 8 cm Længde 10 cm Kultur og frugtfarve blev injiceret i musklen tættest på centrum Databehandling D58C-værdier er bestemt som hældningen af regression linjen for de logaritmerede kimtal versus tid (se bilag 2). Resultater Tid- og temperaturprofiler I sous vide karret blev der anvendt vandværksvand, som var ca. 20 C. Inden for få min var vandtemperaturen ca. 40 C og opvarmningen til den endelige vandtemperatur (TC+ 2 C) var opnået inden for 20 min. I tabel 1 ses, at opvarmningstiden til 58 C varierer mellem min for udskæringer med en lav højde (krebinetter, kamben, hjerter). Opvarmningstiden for hjerter adskiller sig markant fra kamben og krebinetter ved at have en opvarmningstid på 88 min mod min for kamben og krebinetter. Det kan skyldes, at fyldningsgraden af karret var 2-4 gange højere ved varmebehandling af hjerter i forhold til krebinetter og kamben. Det betyder, at varmeoverførselen tager længere tid, da vandmængden er mindre ved varmebehandlingen af hjerter. 8

9 Ved opvarmning af kamben er der en stor variation i mellem de fire målinger (se bilag 1), hvilket skyldes at produktet er meget uensartet i forhold til de andre produkter. Opvarmning af rullepølse til 58 C i centrum har en markant fladere kurve, specielt i starten tager det lang tid inden temperaturen begynder at stige. Det kan skyldes fedtlaget på ydersiden af rullepølse, da det vil virke varmeisolerende. Tabel 1. Målt reduktion af L. monocytogenes i forskellige produkter efter opvarmning til 58 C (=Tc) og målte D58 C-værdier og holdetid ved 58 C til 4 log for hele processen. Produkt Temperatur (TC) Tid til TC (timer) Reduktion ved Tc (log) Målte D58 Cværdi** (min) Holdetid til 4 logred ved 58 C for hele processen (min) Stam me D58 Ci (min) Kam >6 -* 3,9 Kamben ,2 10,63 40,4 3,9 Krebinetter ,5 10,45 36,6 3,9 Hjerter ,1 10,55 30,6 3,9 Rullepølse ,35 88, ,9 *D-værdi er ikke beregnet da L. monocytogenes var under detektionsgrænsen efter at Tc var opnået. ** rådata kan ses i bilag 1. Drab af L. monocytogenes I tabel 1 ses, at reduktion af L. monocytogenes under opvarmning varierer fra 0,2 til >6 log. Mere end 6 logs reduktion opnås i kam, hvor temperaturen i centrum er mellem 50 C og 58 C i ca. 60 min. Dette er i overensstemmelse med resultater fra et tidligere forsøg (Gunvig, 2011b). I kamben og krebinetter er der opnået en reduktion på hhv. 0,2; 0,5 g af L. monocytogenes. I disse to produkter er temperaturen i intervallet C i 10 til 15 min, hvilket svarer til at de to opvarmningsforløb har samme F-værdi. I hjerter er der opnået en højere reduktion af L. monocytogenes, da temperaturen er i intervallet fra C i ca. 40 min (~ en højere F-værdi), da opvarmningen har taget længere tid pga. en større fyldningsgrad i sous vide karret. Rullepølse adskiller sig ved, at tiden i intervallet C er 60 min, men reduktionen er 1,35 log mod >6 log i kam. Det skyldes sandsynligvis, at der sker en varme-adaptation sandsynligvis på grund af af fedtets beskyttende effekt og indhold af salt i produktet. Asselte et al (2006) har dokumenteret at salt i produktet øger varmeresistens af L. monocytogenes. Ved vurdering af varmedrab i sous vide produkter er det vigtigt, at det er de konkrete tid-/temperatur-profiler som indgår i vurderingen, da varmedrabet varierer betydeligt i forhold til 9

10 tiden i intervallet C, og opvarmningstiden påvirkes af produktets form og sammensætning (varmeledning afhænger af fordeling af vand, protein, fedt, ben, bindevæv osv.) samt karrets fyldningsgrad og vandcirkulation m.m. D58 C-værdier for L. monocytogenes i forskellige sous vide produkter Ud fra fem målinger af kimtal for L. monocytogenes under holdetiden ved 58 C) er der beregnet en D58 C-værdi for L. monocytogenes for hvert produkt. I tabel 1 ses, at D58 C for L. monocytogenes er ca. 10,5 min for kamben, krebinetter og hjerter. Det er ca. 2,5 gang højere end podecocktailens D-værdi bestemt i kødemulsion uden langsom opvarmning, som er 3,9 min for den mest varmeresistente stamme (DMRICC 3012) i cocktailen (Jacobsen, 2011). Det tyder på at der sker en varmeadaptation under opvarmningen på grund af varierende varmeledning. Doyle et al refererer flere undersøgelser som viser, at D-værdier øges med stigende fedtindhold i kød. Med en D58 C= 10,5 min betyder det, at der kræves en holdetid på 42 min ved 58 C for at opnå en reduktion af L. monocytogenes på 4 log. I rullepølse er der målt en minimal reduktion under holdetiden ved 58 C, hvilket resulterer i D58 C= 88,5 min svarende til en meget kraftig varmeadaptation. D-værdien øges med en faktor 22 i forhold til laboratorieværdier for de anvendte stammer. Denne øgning af D-værdien er væsentligt højere end de forskelle på en faktor 2-2,5, som er vist i Doyle et al, 2001 og Murphy et al., Den markante forskel må tilskrives kombinationen af, at rullepølsebakterier er beskyttet af fedtet og at produktets saltindhold øger varmeresistensen. Resultatet indikerer, at produkter med salt og markante fedtlag ikke er velegnet til sous vide behandling. En verifikation af resultatet for rullepølse bør foretages inden der gives anbefaling for sous vide behandling af rullepølse og lignende produkter. På baggrund af ovenstående anbefales det, at varmedrabet på 4 log af L. monocytogenes skal opnås under holdetiden ved 58 C for at inkludere en sikkerhedsmargin i forhold til evt. varmeadaptation, produktsammensætningens påvirkning på L. monocytogenes og forskel i fyldningsgrad af sous vide kar m.m. 10

11 Teoretisk sikkerhedsvurdering af holdetid Tabel 2. Beregning af reduktion under opvarmning ud fra målt tid-og temperatur profil og beregnet holdetid til 4 log reduktion af L. monocytogenes med D60 C= 8,7 min og z=6,3 C* Produkt Temperatur Tid til TC Beregnet Beregnet tid* ved 58 Tid til 4 logred (TC) reduktion C for at opnå 4 logred under holdetiden*** ved Tc (log (min) for hele proces- (min) cfu/g)* sen Kam ,2 33 Kamben ,3 67 Krebinetter , , 3 Hjerter ,0 53 Rullepølse ,9 38 *D60 C= 8,7 min og z=6,3 C er anvendt til beregning. Omregnet med log D/z til D58 C =18,4 min **= (4 log cfu/g- log reduktion under opvarmning) * 18,4 min (D58 C) ***= 4*18,4 min I tidligere rapport er det anbefalet at anvende en D60 C=8,7 min og z=6,3 C til beregning af holdetider for et konkret produkt med en kendt tid/temperatur-profil (Gunvig et al., 2011a). Ved at vælge en høj D-værdi til beregning af holdetid sikres det, at der inkluderes en sikkerhedsmargin i forhold til variation i D-værdier for L. monocytogenes stammer og evt. varmeadaptation under processen. I tabel 2 ses, at ud fra de målte tid- og temperatur-profiler er de beregnede holdetider ved 58 C højere end de holdetider, der er bestemt ud fra målte D-værdier (se tabel 1). De beregnede holdetider inkluderer reduktion under opvarmning. Hvis der ønskes en yderligere sikkerhedsmargin, kan det vælges, at reduktion på 4 log af L. monocytogenes udelukkende skal opnås i holdetiden, dvs. at reduktion under opvarmning ikke indgår i beregningen. I disse tilfælde vil den beregnede holdetid ved 58 C være 4 x 18,4 min (D-værdi for kyllingekød, Doyle et al., 2001) = 73,6 min uanset størrelse på kødet. Undtaget er rullepølse, hvor den teoretiske holdetid er væsentlig kortere. Ud fra dette enkeltstående forsøg tages der forbehold for, at sous vide behandle produkter med salt som indeholder tykke fedtlag i produktet. Sammenligning af vandbads- og sous vide forsøg I hakkebøffer (140 g og 9-15% fedt, d=10 cm og h=1,5 cm), som er varmebehandlet i laboratorievandbad er der målt en reduktion på 1,1 log ved Tc, som opnås efter 23 min. Efter en holdetid på 30 min ved 58 C var L. monocytogenes reduceret med >6,7 log (Gunvig et al, 2012). 11

12 Ved sous vide behandling af krebinetter i sous vide kar blev der målt en reduktion af L. monocytogenes på 0,4 log under opvarmning til 58 C (37 min). De to opvarmningsprofiler giver en F60 C, D=8,7min på 3,59 min og 2,31 min for hhv. krebinetter og hakkebøffer. Resultatet for krebinetter er i overensstemmelse med resultatet for den målte D-værdi på ca. 10 min. I hakkebøffer er der målt en ca. 2,5 gange højere reduktion, hvilket tyder på at der ikke er sket en varmeadaptation under opvarmning af hakkebøffer i laboratorievandbad, hvor vandtemperaturen fra processens start var 58 C. Det understreger, at det er vigtigt at der inkluderes i sikkerhedsmargin ved beregning af holdetider. Konklusion Under opvarmning til 58 C sker der en varmeadaption af L. monocytogenes i kamben, hjerter, kam u/fedtkant og krebinetter, hvilket giver en D-værdi der er ca. 2 gange højere end den laboratoriebestemte D-værdi. I dette forsøg med rullepølse (med højt fedtindhold og tilsat salt) øges D-værdien med en faktor 22. Resultatet bør verificeres før der angives anbefalinger for sous vide behandling af rullepølse og lignende salt- og fedtholdige produkter. Det anbefales, at holdetiden beregnes med udgangspunkt i, at L. monocytogenes skal inaktiveres med 4 log cfu/g under holdetiden. Referencer Sidste opdatering 1. Anonym (2008). Bekendtgørelse om fødevarehygiejne nr. 788 af 24/07/ Anonym (2005) Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer. Vejledning nr af 23/12/ van Asselt, E. D. and Zwietering, M. H. (2006). A systematic approach to determine global thermal inactivation parameters for various food pathogens. Int. J. of Food Microbiology, 107, p

13 4. Combase Predictive models. accessed 15. Juli Doyle, M. E., Mazzotta, A. S., Wang, T., Wiseman, D. W. and Scott, V. N. (2001). Heat Resistance of L. monocytogenes. J. of Food Protection, Vol. 64, No. 3, p Duan, Z., T. B. Hansen, T. H. Hansen, P. Dalgaard and S. Knöchel. (2013). Predicting outgrowth and inactivation of Clostridium perfringens in meat products during Low Temperature Long Time (LTLT) heat treatment. In Proceedings 8th Int. Conference on Predictive Modelling in Food, Paris September, p Fødevarestyrelsen (2005) Fakta om fødevarehygiejne. Bakterier Juni 2005, 4. Opgave, 1. Oplag. ISBN Gunvig, A., T. Jacobsen and M. A. Tørngren (2012). How to make safe, juicy and rose beef patties for the food service sector. In proceedings 58th Int. Congress of Meat Science and Technology, August 2012, Montreal, Canada. 9. Gunvig, A. (2006). Marinering af svinekød. Lagesammensætningens og emballagens betydning for opformering af L. monocytogenes i marineret svinekød. Projekt 18499, rapport, SF: Slagteriernes Forskningsinstitut. 10. Gunvig, A. (2011a). Sikkerhedsvurdering af sous vide behandling ved 53 C. Proj. Nr Konsulentopgave for Landbrug & Fødevarer. 11. Gunvig, A. (2011b). Test af reduktion af L. monocytogenes, Salmonella, VTEC og C. perfringens ved varmebehandling til 53 C og 58 C i centrum og med holdetider. Proj. Nr , Rapport, LTLT behandling af kød. 12. Hansen, T.B. & S. Knöchel (1996). Thermal inactivation of L. monocytogenes during rapid and slow heating in sous vide cooked beef. Lett. Appl. Microbiol. 22, p Jacobsen, T. (2011). D-værdi bestemmelse af listeria og Streptococcus thermophilus. Rapport. D3 Sous vide. Proj. nr

14 14. Juneja, V.K., Marmer, B.S (1998). Thermal inactivation of Clostridium perfringens vegetative cells in ground beef and turkey as affected by sodium pyrophosphate, Food Microbiology, 1998, 15, Juneja, V.K., Eblen, B.S., Ransom, G.M. (2001). Thermal inactivation of Salmonella spp. in chicken broth, beef, pork, turkey, and chicken: determination of D- and Z- values. Journal of Food Science, Vol. 66, No Murphy, R. Y., B.L. Beard, E.M. Martin, L.K. Duncan and J. A. Marcy (2004). Comparative Study of Thermal Inactivation of Escherichia coli O157:H7, Salmonella and Listeria monocytogenes in Ground Pork. J. of Food Science. Vol. 69. Nr Nørrung, B, Andersen J. K., Schlundt, J. (1999). Incidence and control of Listeria monocytogenes in foods in Denmark. Int. J. of Food Microbiology. 53, p Rhoades, J. R., Duffy, G. and Koutsoumanis, K. (2009). Prevalence and concentration of verocytotoxigenic Escherichia coli, Salmonella enterica and Listeria monocytogenes in the beef production chain: A review. Food Microbiology, 26, p

15 Tid- og temperatur-profiler for opvarmning til 58 C Kam, 58 C Krebinetter, 58 C Bilag 1. Hjerter, 58 C Kamben, 58 C Rullepølse, 58 C 15

16 Beregning af D-værdi ved 58 C Bilag 2 D58 C= 10,44932 Tid til 4 log reduktion 41,79728 Ud fra Tomas værdier: DMRICC log D58 C= 0, , D58= 3, , Tid til 4 log reduktion: 15, ,67281 Målt D60=1.77 1,77 1,67 z= 6 5,4 D58 C 10,6383 Tid til 4 log red. 42,

17 D58 C 10,54852 Tid til 4 log red. 42,19409 D58 C 88, Tid til 4 log red 353,

26. september 2011 erstatter 19. august 2011 Proj.nr Version 5 AGG/MT. Rapport Sikkerhedsvurdering af sous vide varmebehandling ved 53 C

26. september 2011 erstatter 19. august 2011 Proj.nr Version 5 AGG/MT. Rapport Sikkerhedsvurdering af sous vide varmebehandling ved 53 C Rapport Sikkerhedsvurdering af sous vide varmebehandling ved 53 C 26. september 2011 erstatter 19. august 2011 Proj.nr. 1379348-17 Version 5 AGG/MT Annemarie Gunvig Baggrund Sammendrag I cateringbranchen

Læs mere

Rapport. Dokumentationsmateriale for anbefalinger til sikker tilberedning. af svine- og oksekød. Annemarie Gunvig

Rapport. Dokumentationsmateriale for anbefalinger til sikker tilberedning. af svine- og oksekød. Annemarie Gunvig Rapport Dokumentationsmateriale for anbefalinger til sikker tilberedning 20. august 2014 Proj.nr. 1379348-37 AGG/JUSS af svine- og oksekød Annemarie Gunvig Baggrund Sammendrag Ifølge bekendtgørelse om

Læs mere

Rapport. Sikkerhed og gastronomisk kvalitet af LTLT-tilberedt kød Slutrapport. Baggrund. Mari Ann Tørngren

Rapport. Sikkerhed og gastronomisk kvalitet af LTLT-tilberedt kød Slutrapport. Baggrund. Mari Ann Tørngren Rapport Sikkerhed og gastronomisk kvalitet af LTLT-tilberedt kød Slutrapport Mari Ann Tørngren 27. februar 2012 Proj.nr. 2000232 Version 1 MATN/MT Baggrund Sous-vide betyder under vakuum og blev opfundet

Læs mere

Varmebehandling. Tina Beck Hansen. FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014

Varmebehandling. Tina Beck Hansen. FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014 Varmebehandling Tina Beck Hansen FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014 Varmebehandlingsteori hvad er det? Mikroorganismers varmetolerance Varmes drabseffekt Ækvivalente behandlinger Tilstrækkelig

Læs mere

Bedre spisekvalitet mindre svind

Bedre spisekvalitet mindre svind Bedre spisekvalitet mindre svind Hanne Castenschiold Chefkonsulent Afsætning, Ernæring & Markedsudvikling hca@lf.dk maj 2013 Skabe og formidle viden Ernæring og sundhed Køds positive og negative betydning

Læs mere

Rapport. God slagtehygiejne ved høj hastighed. Bestemmelse af nølefase for udvalgte salmonella isolater. Hardy Christensen og Vinnie H.

Rapport. God slagtehygiejne ved høj hastighed. Bestemmelse af nølefase for udvalgte salmonella isolater. Hardy Christensen og Vinnie H. Rapport God slagtehygiejne ved høj hastighed 13. november 2013 Proj.nr. 2001472 Version 1 VHR/JUSS Bestemmelse af nølefase for udvalgte salmonella isolater Hardy Christensen og Vinnie H. Rasmussen Sammendrag

Læs mere

Tabel 1. Økologiske foodservice-produkter testet i forsøg 1 og forsøg 2. 5. Kamsteg med sprød svær 2. Krebinetter (hakket kød)

Tabel 1. Økologiske foodservice-produkter testet i forsøg 1 og forsøg 2. 5. Kamsteg med sprød svær 2. Krebinetter (hakket kød) Rapport Økologisk svinekød med høj spisekvalitet Optimeret sous vide-tilberedning af økologisk svinekød Svinekam, krebinetter, culotte og schnitzler (Forsøg 1) 9. juli 2014 Proj.nr. 2002284-14 Version

Læs mere

Slide 4. Heating rate Heat shock (46 C, 30 min) 10.4. Slide 5. Opvarme til lavere temperatur end 75 o C. L. monocytogenes 4D Salmonella 4D

Slide 4. Heating rate Heat shock (46 C, 30 min) 10.4. Slide 5. Opvarme til lavere temperatur end 75 o C. L. monocytogenes 4D Salmonella 4D Varmebehandling og Nedkøling: Opvarmning og nedkøling De grundlæggende processer Susanne Knøchel Institut for Fødevarevidenskab KU Hvis opvarmning og nedkøling kan styres og monitoreres præcist kan der

Læs mere

Slutrapport. Udvidelse af Listeria-model. Annemarie Gunvig

Slutrapport. Udvidelse af Listeria-model. Annemarie Gunvig Slutrapport Udvidelse af Listeria-model 28. december 203 Proj.nr.200026 0 AGG/JUSS Annemarie Gunvig Baggrund Formål Konklusion Indledning Den eksisterende Listeria model ønskes udvidet, så der kan prædikteres

Læs mere

Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker

Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker 1 Varmebehandlede kødprodukter I denne guide beskrives nogle metoder, der hyppigt anvendes ved frems lling af kødprodukter, som

Læs mere

Denne rapport dokumenterer betydningen af forskellige LTLT-behandlinger på de tre økologiske foodserviceprodukter listet under forsøg 2 i tabel 1.

Denne rapport dokumenterer betydningen af forskellige LTLT-behandlinger på de tre økologiske foodserviceprodukter listet under forsøg 2 i tabel 1. Rapport Økologisk svinekød med høj spisekvalitet Optimeret sous vide-tilberedning af økologisk svinekød Kamsteg, kotelet og hamburgerryg (Forsøg 2) 10. juli 2014 Proj.nr. 2002284-14 Version 1 MATN/MTDE/AGG/MT

Læs mere

Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY

Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY Proj.200302 Version 1 AGLK/JUSS Udvikling af hazards på forskellige båndtyper af plast med varierende kødbelægninger og miljøforhold (temperatur, luftfugtighed (deliverable

Læs mere

Varmebehandling. Hansen, Tina Beck. Publication date: Document Version Peer reviewed version. Link back to DTU Orbit

Varmebehandling. Hansen, Tina Beck. Publication date: Document Version Peer reviewed version. Link back to DTU Orbit Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 19, 2017 Varmebehandling Hansen, Tina Beck Publication date: 2014 Document Version Peer reviewed version Link back to DTU Orbit Citation (APA): Hansen, T. B. (2014).

Læs mere

Prædiktiv mikrobiologi

Prædiktiv mikrobiologi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Prædiktiv mikrobiologi Hansen, Tina Beck Publication date: 2015 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Hansen, T. B. (2015).

Læs mere

Rapport. Optimal brug af ressourcer i den sorte ende Forsøg med recirkulering af vand i hårstødere. Hardy Christensen og Vinnie H.

Rapport. Optimal brug af ressourcer i den sorte ende Forsøg med recirkulering af vand i hårstødere. Hardy Christensen og Vinnie H. Rapport Optimal brug af ressourcer i den sorte ende Forsøg med recirkulering af vand i hårstødere 26. november 2013 Proj.nr. 2002277 Version 01 HCH/VHR/JUSS Hardy Christensen og Vinnie H. Rasmussen Sammendrag

Læs mere

Det var en meget begrænset reduktion af patogener, der kunne opnås under produktion af nøglehulsmærkede spegepølser.

Det var en meget begrænset reduktion af patogener, der kunne opnås under produktion af nøglehulsmærkede spegepølser. Rapport Kødprodukter med mindre salt, nitrit og fosfat 6. december 2016 Projektnr. 2003820 LNG/MT Henfald af patogener i spegepølser med lavt salt- og fedtindhold Lise Nersting og Annemarie Gunvig Baggrund

Læs mere

Varmetolerance. Hansen, Tina Beck. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Varmetolerance. Hansen, Tina Beck. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Varmetolerance Hansen, Tina Beck Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Hansen, T. B. (2016).

Læs mere

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter 16.6.216 Proj.nr.22983 HVHE/LNG/JUSS Tilsætning af fugt og reduktion af procestider og temperaturer ved fremstilling af frankfurter mhp at minimere svind

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Delprojekt 2: Tilberedt kød 2012-2013 J. nr.: 2011-20-64-00328 (under hovedprojekt 2011-20-64-00326, Offentlig kontrol af mikrobiologiske kriterier for produkter i

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Rapport 31. marts 2015

Rapport 31. marts 2015 Rapport 31. marts 2015 Proj.nr.2000251 Salt og fedtreducerede kødprodukter af god kvalitet Version 1 AGLK/JUSS Slutrapport Anette Granly Koch Formål Projektets mål var at undersøge og følge op på, hvordan

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

I al sin enkelthed handler det om at vælge sin sluttemperatur, tilberedningstid, sætte vandbadet til den temperatur og så ellers have tålmodighed

I al sin enkelthed handler det om at vælge sin sluttemperatur, tilberedningstid, sætte vandbadet til den temperatur og så ellers have tålmodighed Sous-vide nørderi Sous vide er en metode til at lavtemperatur-tilberede mad. Meget som min røgegrill. I steder for grillkul kommer varmepåvirkningen fra vand som holdes ved en konstant (lav) temperatur.

Læs mere

29-10-2012. Muligheder for saltreduktion i kødprodukter. Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk

29-10-2012. Muligheder for saltreduktion i kødprodukter. Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk Muligheder for saltreduktion i kødprodukter Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk 1 Udviklingsprojekter med fokus på saltreduktion i kødprodukter Deltagere: Fødevareinstituttet-DTU, Syddansk

Læs mere

15 Svind under tilberedning og frem til servering

15 Svind under tilberedning og frem til servering 15 Svind under tilberedning og frem til servering Her kan du læse om Variationer i svind Tilberedningssvind Ovntemperaturens betydning Skal stegen hvile? Hvile- og nedkølingssvind Varmholdningssvind Skæresvind

Læs mere

Sikker fremstilling af fermenterede pølser

Sikker fremstilling af fermenterede pølser Sikker fremstilling af fermenterede pølser Tina Beck Hansen FVST, specialiseringskursus i fermentering 24. oktober 2016 Generisk pølsefremstilling Effekt af proces på patogene mikroorganismer Styringsmuligheder

Læs mere

Procesteknologisk overvågning

Procesteknologisk overvågning Procesteknologisk overvågning 18. december 2013 Proj.nr. 2000204 JMS/LBG Nyhedsbrev nr. 20 December 2013 Formålet med nyhedsbrevet fra DMRI Hygiejne og Forædling er at viderebringe og perspektivere viden

Læs mere

Biokonservering af koldrøget laks

Biokonservering af koldrøget laks Af Lilian Nilsson og Lone Gram Afdeling for Fiskeindustriel Forskning, Danmarks Fiskeriundersøgelser Biokonservering af koldrøget laks - hvordan man forhindrer vækst af Listeria i fiskeprodukter er en

Læs mere

KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT. Listeria monocytogenes i produkter på markedet J. nr.: BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT. Listeria monocytogenes i produkter på markedet J. nr.: BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Listeria monocytogenes i produkter på markedet J. nr.: 2010-20-64-00288 BAGGRUND OG FORMÅL Projektets formål var at opnå en større viden om forbrugernes eksponering

Læs mere

Sikker fremstilling af fermenterede fødevarer - pølser og kål som cases

Sikker fremstilling af fermenterede fødevarer - pølser og kål som cases Sikker fremstilling af fermenterede fødevarer - pølser og kål som cases Tina Beck Hansen FVST, Fødevare København 5. september 2017 Generisk fremstilling af fermenterede fødevarer Effekt af proces på patogene

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Slagtehygiejne i små slagtehuse. SVIN 2010-2011 J. nr.: 2008-20-64-00914 BAGGRUND OG FORMÅL Formålet med projektet var at undersøge om små slagtehuse overholder gældende

Læs mere

At vurdere om NitFom kan anvendes på slagtelinjen til prædiktion af slagtekroppes fedtkvalitet.

At vurdere om NitFom kan anvendes på slagtelinjen til prædiktion af slagtekroppes fedtkvalitet. Rapport Fedtkvalitet i moderne svineproduktion NitFom til måling af fedtkvalitet i svineslagtekroppe Chris Claudi-Magnussen, DMRI og Mette Christensen, Carometec 23. maj 2014 Projektnr. 2001474 CCM Indledning

Læs mere

1. En systematisk metode til risikoanalyse, udpegning af kritiske kontrolpunkter og HACCP-plan

1. En systematisk metode til risikoanalyse, udpegning af kritiske kontrolpunkter og HACCP-plan Baggrund: I projektet Kulinarisk madkvalitet på sygehusene i Region Sjælland har Viffos i samarbejde med forskere på Fødevareinstituttet på DTU udviklet værktøjer til at styre og dokumentere fødevaresikkerheden,

Læs mere

Nyt værktøj til risikoanalyse for fødevareproduktion.

Nyt værktøj til risikoanalyse for fødevareproduktion. Nyt værktøj til risikoanalyse for fødevareproduktion. Baggrund: I projektet Kulinarisk madkvalitet på sygehusene i Region Sjælland har VIFFOS i samarbejde med forskere på Fødevareinstituttet på DTU udviklet

Læs mere

Nyt værktøj til Risikoanalyse for fødevareproduktion

Nyt værktøj til Risikoanalyse for fødevareproduktion Nyt værktøj til Risikoanalyse for fødevareproduktion Rapport er udarbejdet 2010 i VIFFOS af: Birgitte Sterup Hansen Heidi Friis Hansen Anette Kamuk i samarbejde med Tina Beck Hansen, DTU Fødevareinstituttet

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød J. nr.: 2014-24-60-00077 15.12.2015 Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i perioden marts-juni 2015 gennemført en kontrolkampagne rettet mod kvaliteten

Læs mere

Sous-vide, din vej til en succesfuld køkkenøkonomi og smagsoplevelse

Sous-vide, din vej til en succesfuld køkkenøkonomi og smagsoplevelse Sous-vide, din vej til en succesfuld køkkenøkonomi og smagsoplevelse - Lang holdbarhed på køl - Ingen svind - Hurtig tilberedning - Excellent smagsoplevelse Hvad er Sous-Vide? Begrebet sous-vide er fransk

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Salmonella i svinekød i detail J. nr.: 2010-20-64-00219 BAGGRUND OG FORMÅL CKL projekter fra 2002 og 2006 viser, at Salmonella forekomsten i hele svinekødstykker steg

Læs mere

Best Practice på slagteriet optimering af kritiske kontrolpunkter Milepæl 3.2 Lene Meinert, Hardy Christensen og Jens Würtz

Best Practice på slagteriet optimering af kritiske kontrolpunkter Milepæl 3.2 Lene Meinert, Hardy Christensen og Jens Würtz Notat Global meat 27. november 2014 Projektnr. 2003027-14 Init. LME/HCH/MT Best Practice på slagteriet optimering af kritiske kontrolpunkter Milepæl 3.2 Lene Meinert, Hardy Christensen og Jens Würtz Baggrund

Læs mere

Rapport. Sund tilberedning Delopgave 1b. Potentielle naturlige antioxidanter Screeningsforsøg med udvalgte råvarer i modelsystemer for marinader

Rapport. Sund tilberedning Delopgave 1b. Potentielle naturlige antioxidanter Screeningsforsøg med udvalgte råvarer i modelsystemer for marinader Rapport Sund tilberedning Delopgave 1b. Potentielle naturlige antioxidanter Screeningsforsøg med udvalgte råvarer i modelsystemer for marinader Kirsten Jensen 3. marts 2014 Proj.nr. 2002283-14 Version

Læs mere

Susanne Mansdal Teamleder Mikrobiologisk laboratorium

Susanne Mansdal Teamleder Mikrobiologisk laboratorium Årsrapport 2012 31. marts 2013 Proj.nr. 2000207 SUM/JUSS Mikrobiologisk beredskab Sammendrag I projektet Mikrobiologisk beredskab sikres opdateret viden om mikrobiologiske analysemetoder. Virksomhederne

Læs mere

Mikrobiologiske kriterier for fødevarer Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Fortolkning af undersøgelsesresultaterne

Mikrobiologiske kriterier for fødevarer Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Bilag 1 Mikrobiologiske kriterier for fødevarer Kapitel 1. Fødevaresikkerhedskriterier 1.1. Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Kapitel 2. Proceshygiejnekriterier 2.1. Kød og kødprodukter 2.1.1. Fortolkning

Læs mere

Mikrobiologisk sikker smørrebrødsog sandwichproduktion med IT Tina Beck Hansen

Mikrobiologisk sikker smørrebrødsog sandwichproduktion med IT Tina Beck Hansen Mikrobiologisk sikker smørrebrødsog sandwichproduktion med IT Tina Beck Hansen Forudsætninger for mikrobiologiske forudsigelser Risikoen ved smørrebrød og sandwich Resultater fra projektet Redskabets ide

Læs mere

Procesteknologisk overvågning

Procesteknologisk overvågning Procesteknologisk overvågning 28. marts 2014 Proj.nr. 2000204 KABM Nyhedsbrev nr. 21 Marts 2014 Formålet med nyhedsbrevet fra DMRI Hygiejne og Forædling er at viderebringe og perspektivere viden om alternative

Læs mere

Bilag B1 Slagtning (slagtesvin, søer og orner) overordnet hazard analyse

Bilag B1 Slagtning (slagtesvin, søer og orner) overordnet hazard analyse Landbrug & Fødevarer/DMRI 21. januar 2014 MOL/HCH Bilag B1 Slagtning (slagtesvin, søer og orner) overordnet hazard analyse Nedenstående oversigt er en opsummering af en overordnet hazard analyse med udgangspunkt

Læs mere

Rapport. Optimering af recept og proces for bevarelse af nitrits effekt i kogte kødprodukter. Flemming Hansen. Sammendrag

Rapport. Optimering af recept og proces for bevarelse af nitrits effekt i kogte kødprodukter. Flemming Hansen. Sammendrag Rapport 16. dec 2015 2003017-15 FH Optimering af recept og proces for bevarelse af nitrits effekt i kogte kødprodukter Flemming Hansen Sammendrag Baggrund Na-nitrit er stadig et af de vigtigste konserveringsmidler

Læs mere

Salt på godt og ondt i kødprodukter. Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut

Salt på godt og ondt i kødprodukter. Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut Salt på godt og ondt i kødprodukter Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut Salt - helt generelt Salt har været brugt til konservering siden middelalderen en

Læs mere

Rapport 19. januar 2016

Rapport 19. januar 2016 Rapport 9. januar Proj.nr. Holdbarhed af svinekødsudskæringer efter simuleret Version transport ved frost (- o C) LHHR/MT Louise Hededal Hofer Baggrund og formål Sammendrag I projektet Afklaring af maksimal

Læs mere

I projektet Kødprodukter med mindre salt, nitrit og fosfat skal fosfat- og nitriterstattere undersøges for deres funktionalitet i kødprodukter.

I projektet Kødprodukter med mindre salt, nitrit og fosfat skal fosfat- og nitriterstattere undersøges for deres funktionalitet i kødprodukter. Rapport Undersøgelse af fosfat- og nitriterstattere i kogt skinke Opdateret mht nitriterstattere NatPre T-10 der indeholder nitrit Jens Møller og Lise Nersting 20. oktober 2016 P.nr. 2003820-15 Version

Læs mere

Rapport. Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen

Rapport. Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen Rapport Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen 26. april 2012 Proj.nr. 2001028 Version 1 LRK/MT Sammendrag Brug af alternative fodermidler som f.eks.

Læs mere

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 vfl.dk 1 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter

Læs mere

Sous-vide, din vej til en succesfuld køkkenøkonomi og smagsoplevelse

Sous-vide, din vej til en succesfuld køkkenøkonomi og smagsoplevelse Sous-vide, din vej til en succesfuld køkkenøkonomi og smagsoplevelse - Lang holdbarhed på køl - Ingen svind - Hurtig tilberedning - Excellent smagsoplevelse Hvad er Sous-Vide? Begrebet sous-vide er fransk

Læs mere

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning.

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning. Rapport Spisegrisen: Alternative racer Kvalitet af spegepølser Dato: 14. marts 2011 Proj.nr.: 2000219-01 Version: 1 CB/MDAG/MT Camilla Bejerholm og Margit Dall Aaslyng Baggrund Sammendrag I projektet:

Læs mere

Salmonella i svinekød i detailslagterforretninger håndteringens betydning J. nr.:

Salmonella i svinekød i detailslagterforretninger håndteringens betydning J. nr.: KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Salmonella i svinekød i detailslagterforretninger håndteringens betydning J. nr.: 2009-20-64-00171 BAGGRUND OG FORMÅL Formålet med projektet er at afklare håndteringens

Læs mere

Procesteknologisk overvågning. Nyhedsbrev nr. 22

Procesteknologisk overvågning. Nyhedsbrev nr. 22 Procesteknologisk overvågning Juli 2014 Proj.nr. 2000204 KABM Nyhedsbrev nr. 22 Juli 2014 Formålet med nyhedsbrevet fra DMRI Hygiejne og Forædling er at viderebringe og perspektivere viden om alternative

Læs mere

Rapport. Optimeret produktion af forædlede kødprodukter

Rapport. Optimeret produktion af forædlede kødprodukter Rapport Optimeret produktion af forædlede kødprodukter 8. marts 216 Proj.nr. 22983 Version 1 LNG/MT Varmebehandling af hamburgerryg til lavere kernetemperatur mhp. at reducere svind og procestid samt forbedre

Læs mere

Præsentation af værktøjer fødevaresikkerhed-risikoanalyse

Præsentation af værktøjer fødevaresikkerhed-risikoanalyse Præsentation af værktøjer fødevaresikkerhed-risikoanalyse VIFFOS: Heidi Friis Hansen, Birgitte Sterup Hansen, Anette Kamuk DTU Food: Tina Beck Hansen Konference 10.-11. marts 2010 v/ Anette Kamuk VIFFOS;

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Salmonella i svinekød håndteret i en gros J. nr.: 2010-20-64-00220 BAGGRUND OG FORMÅL CKL projekter fra 2002 og 2006 viser, at forekomsten af Salmonella i hele svinekødstykker

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Sidste nyt om patogener i dansk og udenlandsk kød og hvordan man sporer kilden til fødevarebårne sygdomsudbrud

Sidste nyt om patogener i dansk og udenlandsk kød og hvordan man sporer kilden til fødevarebårne sygdomsudbrud Sidste nyt om patogener i dansk og udenlandsk kød og hvordan man sporer kilden til fødevarebårne sygdomsudbrud Diætistmøde i DMA den 25. 26. september 2008 Kontorchef Karin Breck, Kontor for mikrobiologisk

Læs mere

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Rapport om Kontrol i 29 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Marts 21 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Case-by-case kontrollen...3 3. Virksomhedernes ansvar...3

Læs mere

Rapport. Tilvækstproblematik Slutrapport. Hardy Christensen. Sammendrag. Baggrund

Rapport. Tilvækstproblematik Slutrapport. Hardy Christensen. Sammendrag. Baggrund Rapport Tilvækstproblematik Slutrapport 18. august 2010 Proj.nr. 1379712 Version 01 HCH/LHAN Hardy Christensen Sammendrag Baggrund Der er gennemført en række forsøg i forbindelse med marinering af kyllingeprodukter.

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Sammendrag Der er produceret fem forskellige krydsninger: DLY, MD, MLY, ID, ILY.

Sammendrag Der er produceret fem forskellige krydsninger: DLY, MD, MLY, ID, ILY. Rapport Spisegrisen - alternative racer Effekt af modning på tekstur afhængig af krydsning Af Camilla Pauli/Margit D. Aaslyng 24. august 2010 Proj.nr 1378783-01 Version 1 MDAG/MT Baggrund Sammendrag Der

Læs mere

Det gennemsnitlige indhold af mættede fedtsyrer beregnes herefter for de to kategorier køer/kvier og ungtyre/kalve hver for sig på følgende måde:

Det gennemsnitlige indhold af mættede fedtsyrer beregnes herefter for de to kategorier køer/kvier og ungtyre/kalve hver for sig på følgende måde: Skatteudvalget 2010-11 L 111, endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Rapport 8. december 2010 Projektnr. 1379380-01 NTM, CCM Estimat for mættet fedt i dansk okse- og kalvekød Sammendrag Baggrund: Med

Læs mere

PRODUKTFOKUS - BURGLET - NR. PF-I Sætter. smagen i centrum

PRODUKTFOKUS - BURGLET - NR. PF-I Sætter. smagen i centrum PRODUKTFOKUS - BURGLET - NR. PF-I-003-2010 Sætter smagen i centrum produktfokus 1 2 3 Koldt vand, hakket kød og Burglet. Vand, det hakkede kød og den afvejede mængde Burglet blandes grundigt. Kødet formes

Læs mere

Rapport. Spisegrisen - alternative racer. Sensorisk kvalitet af ribbenssteg. Margit D. Aaslyng

Rapport. Spisegrisen - alternative racer. Sensorisk kvalitet af ribbenssteg. Margit D. Aaslyng Rapport Spisegrisen - alternative racer 24. august 2010 Proj.nr. 1378783-01 Version 1 AG/MT Sensorisk kvalitet af ribbenssteg Margit D. Aaslyng Formål Sammendrag Formålet med forsøget er at sammenligne

Læs mere

Sikker fremstilling af fermenterede pølser

Sikker fremstilling af fermenterede pølser Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 30, 2017 Sikker fremstilling af fermenterede pølser Hansen, Tina Beck Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit Citation

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Formålet er at udvikle antimikrobielle lager, som sikrer, at holdbarheden for kyllingefileter altid er mindst 9-12 dage ved 5 C.

Formålet er at udvikle antimikrobielle lager, som sikrer, at holdbarheden for kyllingefileter altid er mindst 9-12 dage ved 5 C. Rapport Holdbarhed af kyllingeudskæringer tilsat lage 23. december 2014 Projekt nr. 2003032 JBOE/JUSS Jannie Bøegh-Petersen Sammendrag Baggrund Marinerede kyllingelår og brystfileter sælges med en holdbarhed

Læs mere

Mikrobiologiske processer og sundhed

Mikrobiologiske processer og sundhed Mikrobiologiske processer og sundhed 1. CASE: Hjælp en landmand med sundhedsproblemer i svinebesætning En landmand, der fodrer sine grise med vådfoder, oplever døde grise og grise med diarre. Han frygter

Læs mere

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til?

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? CENTRE OF EXPERTISE FOR FOOD MICROBIOLOGY Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? Anne Elsser-Gravesen ISI Protection Januar 2015 follow us on w w w. i s i f o o d p r o t e c

Læs mere

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL ERFARING NR. 1322 En ringanalyse med 6 laboratorier har vist god analysesikkerhed for fedtsyreprofiler og jodtal i foder og rygspæk. Den analysemæssige

Læs mere

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA I STORKØKKEN

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA I STORKØKKEN EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA I STORKØKKEN STORKØKKEN DER PRODUCERER OG LEVERER FÆRDIGRETTER TIL ÆLDRE Når et storkøkken laver en prøveplan, skal planen blandt andet beskrive, hvor, hvor

Læs mere

Fremstilling af spegepølser En guide til slagterbutikker

Fremstilling af spegepølser En guide til slagterbutikker Fremstilling af spegepølser En guide til slagterbutikker 1 Guiden er lavet i et samarbejde mellem DMRI Teknologisk Ins tut og DSM. Guiden er ikke udtømmende. 2 Denne guideline handler udelukkende om produk

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Salmonella Dublin i oksekød, 2014

Salmonella Dublin i oksekød, 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 13, 217 Salmonella Dublin i oksekød, 214 Aabo, Søren; Hansen, Tina Beck Publication date: 21 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication Citation

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen

Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen 19. januar 2017 Proj.nr. 2004279 Version 1 Indledning Råvaren er den største

Læs mere

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien Rapport 31.12.2014 2003024 RENPÅNY Version1 AGLK/JUSS Kunder og myndigheders forventninger til risikobaseret rengøring (Milepæl 1, deliverable 1.1) Anette Granly Koch Baggrund Indledning Målet med denne

Læs mere

Årsrapport 2014. Mikrobiologisk beredskab og laboratoriefaciliteter. Sammendrag

Årsrapport 2014. Mikrobiologisk beredskab og laboratoriefaciliteter. Sammendrag Årsrapport 2014 Mikrobiologisk beredskab og laboratoriefaciliteter 31. marts 2015 Proj.nr. 2000207 SUM/RS/JUSS Sammendrag I projektet Mikrobiologisk beredskab og laboratoriefaciliteter sikres virksomhederne

Læs mere

Pakkemetode forringer kødets kvalitet

Pakkemetode forringer kødets kvalitet Pakkemetode forringer kødets kvalitet Når kød pakkes i beskyttende atmosfære kan det blive både tørt og sejt, og det kan se gennemstegt ud uden at være det, viser ny forskning. 18 Tekst: Ina Clausen foto:

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Brug af analyser i tilsynet - Er det umagen værd?

Brug af analyser i tilsynet - Er det umagen værd? Brug af analyser i tilsynet - Er det umagen værd? Niels L. Nielsen Fødevarestyrelsen Kontoret for kontrolstyring Kontoret for kontrolstyring 1 Emner: Prøveudtagning hvorfor? Hvor sikre er beslutninger

Læs mere

Rapport om kontrol i 2015 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen

Rapport om kontrol i 2015 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Rapport om kontrol i 215 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Juni 216 Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning... 3 2. Case-by-case-kontrollen...

Læs mere

2 Baggrunden for specifikationerne til udskæringerne

2 Baggrunden for specifikationerne til udskæringerne 2 Baggrunden for specifikationerne til udskæringerne Her kan du læse om ESS-FOOD's nummerbetegnelse ESS-FOOD's skærekrav Fremmedlegemer Ensretning af udskæringsnavne Svær, spæk, fedt eller talg? Metoder

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

Biologi A. Studentereksamen. Tirsdag den 28. august 2012 kl. 9.00-14.00. Af opgaverne 1, 2, 3 og 4 skal tre og kun tre af opgaverne besvares

Biologi A. Studentereksamen. Tirsdag den 28. august 2012 kl. 9.00-14.00. Af opgaverne 1, 2, 3 og 4 skal tre og kun tre af opgaverne besvares Biologi A Studentereksamen Af opgaverne 1, 2, 3 og 4 skal tre og kun tre af opgaverne besvares Vejledende opgavesæt 1 Tirsdag den 28. august 2012 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 8 sider Opgave 1. Respiratorisk

Læs mere

Saltning. Tina Beck Hansen. FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014

Saltning. Tina Beck Hansen. FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014 Saltning Tina Beck Hansen FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014 Saltning af kød hvordan og hvorfor? Saltningsingrediensers funktioner Salts konserverende effekt Salt, vandindhold og vandaktivitet

Læs mere

BC Slagter sortiment. BC Catering Kolding A/S Kokbjerg 28 6000 Kolding Tlf. 76 32 18 00 Fax. 76 32 18 10 www.bcck.dk

BC Slagter sortiment. BC Catering Kolding A/S Kokbjerg 28 6000 Kolding Tlf. 76 32 18 00 Fax. 76 32 18 10 www.bcck.dk BC Slagter sortiment BC Catering Kolding A/S Kokbjerg 28 6000 Kolding Tlf. 76 32 18 00 Fax. 76 32 18 10 www.bcck.dk VuiV Oksekød Vi har en række oksekødsprodukter fra andre leverandører på lager. Danish

Læs mere

Analyse af ammoniakemission efter udspredning af svinegylle med 4 forskellige ph værdier

Analyse af ammoniakemission efter udspredning af svinegylle med 4 forskellige ph værdier US AARH Analyse af ammoniakemission efter udspredning af svinegylle med 4 forskellige ph værdier Notat om effekt af forsuret gylle ved udspredning på ubevokset jord Tavs Nyord og Kristian Kristensen, Det

Læs mere

Desinfektion - overordnet set

Desinfektion - overordnet set Desinfektion - overordnet set Temadag for Hygiejnekontaktpersoner 31. marts 2014 Bodil Forman Hygiejnesplejerske Stigende antibiotikaforbrug til mennesker og dyr her i landet har bevirket en stigende forekomst

Læs mere

KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk

KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk Mette Marie Løkke, Postdoc, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Rikke Engelbrecht, Kalveekspert, Vestjysk Landboforening Mere fokus

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 43 058 Konserveringsteknikker for kødprodukter Udviklet af: Johnny Larsen og Ulla Uebel Uddannelsescentret i Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde

Læs mere

OPSAMLING. Projektmøde Mættende og velsmagende fødevarer med kød. DMRI, Roskilde Tirsdag d.28.februar 2012

OPSAMLING. Projektmøde Mættende og velsmagende fødevarer med kød. DMRI, Roskilde Tirsdag d.28.februar 2012 OPSAMLING Projektmøde Mættende og velsmagende fødevarer med kød DMRI, Roskilde Tirsdag d.28.februar 2012 Deltagere Heidi Nilsson (Stryhns) Jan Steffensen (Tulip) Verner Elmstrøm (DLG) Ronni Isvik (Madkulturen)

Læs mere

Gravide og råmælksoste. Susan Rønholt Hansen / Claus Heggum

Gravide og råmælksoste. Susan Rønholt Hansen / Claus Heggum Gravide og råmælksoste Susan Rønholt Hansen / Claus Heggum Flowdiagram for ostefremstilling Opvarmning af mælk til 32gr Syrevækker og løbe Modning Opvarmning til 50gr Lagesaltning Afkøling og valleaftapning

Læs mere

Rapport. Baggrund. Formål. Gennemførelse. Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød. Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig

Rapport. Baggrund. Formål. Gennemførelse. Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød. Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig Rapport Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød 23. januar 2012 Proj.nr. 2000711 Version 1 MATN/AGG/MT Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig Baggrund Fersk kyllingekød afsættes typisk i detailhandlen

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 9. marts 2011 FVM 875 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

VIdEn VÆKST BalancE. BaSiSark MØRT OG IKKE TØRT - STEGNING AF KØD. BaSISarK 1/9

VIdEn VÆKST BalancE. BaSiSark MØRT OG IKKE TØRT - STEGNING AF KØD. BaSISarK 1/9 VIdEn VÆKST BalancE BaSiSark MØRT OG IKKE TØRT - STEGNING AF KØD BaSISarK 1/9 Indhold Hakkebøf 2 Bøf 3 Svinekotelet 4 Skinkeschnitzel 5 Skinkemignon 6 Frikadeller 7 HUSK de 8 stegeråd 8 2/9 Hakkebøf 1

Læs mere

Præsentation af Fokus værktøjerne Fokus Fødevarer v/ Margit Dörffer og Erik Frydendal Fokus værktøjerne Hvad og hvem er Fokus? Fokus kravspecifikationer Fakta om grønt, pålæg, fjerkræ og kød Fokus hjemmesiderne

Læs mere