Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune."

Transkript

1 Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. 2013

2 Navn Adresse Produktionsskolen i Herning Kommune Sebbesandevej 2b, Tjørring, 7400 Herning. Telefon Fax Hjemmeside Skolekode Produktionsskolen i Herning Kommune er en selvejende institution, der er godkendt efter lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts Bestyrelsen er skolens øverste myndighed og består af 5 personer: John Egebjerg udpeget fra Erhvervsskolen Herningsholm. Hans Jessen udpeget fra LO Herning Ikast. Steen Jonassen udpeget fra LBR. Morten Knudsen udpeget fra DA. Poul Kr. Dam udpeget fra Herning Byråd. Skolens vedtægter er godkendt af Herning Kommune, der yder det lovbestemte grundtilskud til skolen. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Ålborg Virksomhedsplanen er udarbejdet som et styringsværktøj for ledelse og medarbejdere.

3 Information om skolen. Produktionsskolen i Herning Kommune bor til leje i en kommunalt ejet ejendom på Sebbesandevej 2b, 7400 Herning med ca m2. inkl. div. udhuse plads til 71 elever. Afdelingen er en ordinær produktionsskoleafdeling med følgende værksteder: Træ, metal, kantine, Teater, IT, Grafisk og et Multiværksted. Almen undervisning: Alle elever skal til samtale/test i dansk og matematik. Alle elever indgår i almene undervisningsforløb i løbet af en uge. Ved særlige udfordringer eller ønsker kan elever indgå i flere undervisningsforløb. Der tilbydes 9. klasses eksamensforberedelse i dansk og matematik. Forløbet afsluttet med ekstern eksamen. Målgruppe: Unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og ikke umiddelbart er i stand til at gennemføre en sådan uddannelse eller har afbrudt en ungdomsuddannelse. De unge skal have afsluttet undervisningspligten. De unge kan optages som led i kommunal aktivering. De unge kan optages i forbindelse med EGU. De unge kan optages i forbindelse med et Særligt tilrettelagt undervisningsforløb. De unge skal kunne drage nytte af opholdet på skolen.

4 Skolens dagligdag: Vi vægter fælles værdier og normer. Vi arbejder derfor aktivt i det fælles rum med morgensang, fælles måltider og fælles aktiviteter på tværs af værksteder: fællessport om fredagen, temauger, lejrskoler, messebesøg, foredrag, virksomhedsbesøg, ekskursioner og andet der giver mening i forhold til de unges forløb på skolen. Skolen arbejder aktivt med mødestabilitet, som første forudsætning for både afklaring samt afmelding til ungdomsuddannelse. Dernæst arbejder vi aktivt med de sociale kompetencer, som er næste forudsætning at elevernes planer kan lykkes. Samtidig arbejder vi systemisk med de forskellige udfordringer, som eleverne ønsker hjælp til. Der udarbejdes individuel elektronisk forløbsplan kaldet Nordplaner/RKA. Denne indeholder oplysninger som værkstedsleder / uu-vejleder skal bruge sammen med eleven i det kommende forløb. Mindst hver 6. uge bliver forløbsplanen revideret sammen med skriftlig evaluering af indsats/indlæring på værkstedet. Der bliver taget udgangspunkt i den enkelte elev, når der tales om værkstedsvalg og mål for opholdet. Skolen udsteder kompetencebeviser til elever ved afsluttet ophold. Kompetencebeviset dokumenterer varighed og indhold af det konkrete forløb og dokumentere de værkstedsfaglige kompetencer, som eleven har opnået under produktionsskoleforløbet. Opholdet skal have til hensigt at afklare eleven til uddannelse eller arbejde. Når eleven forlader Produktionsskolen, er det målet at eleven er afklaret vedr. uddannelsesretning og karrierevalg. Produktionsskolen afklarer først, om eleven kan indgå i et ordinært uddannelsesforløb. Hvis ikke det er tilfældet vil skolen prøve at afklare til EGU uddannelse. Hvis det heller ikke er muligt, vil skolen afklare til STU eller et andet kommunalt tilbud, som er passende for den enkelte. Der kan være andre problematikker i elevens omgivelser/liv, der gør det vigtigt at samarbejde med forældre, institutioner, kontaktpersoner, læger og andre vigtige personer i elevens liv. Dette gør skolen, under nødvendig hensyntagen til de andre elever på det enkelte værksted. Eleverne møder 31,25 timer om ugen 5 dage om ugen. Når eleven har været tilknyttet i 4 uger, kan eleven komme i et praktikforløb i en ekstern virksomhed/institution. Dette praktikforløb bruges som afklaringsværktøj for eleven og værkstedsleder/vejleder. Skolen har mange praktikværter, som vi har et godt samarbejde med.

5 Eleven skal også vurdere om et ophold på en ungdomsuddannelse i kombinationsforløb, til afklaring af evt. optag på den pågældende uddannelse, kan være nyttigt. Skolen har flere samarbejdsaftaler med forskellige skoler vedr. kombinationsforløb. Skolen har samarbejdet med Herningsholm vedr. udvidelse af tilbuddene om kombinationsforløb på Herningsholm, sådan vi langt flere muligheder for tilbud til eleverne. EGU: Produktionsskolen og Herning Kommune har indgået samarbejdsaftale vedr. EGU Herning. Produktionsskolen har overtaget ansvaret for EGU Herning pr. Januar Området er efter beslutning i Byrådet blevet kraftigt opnormeret, sådan EGU Herning nu kan rumme 40 pladser, hvoraf 10 er offentlige pladser. Der er ansat 2 fuldtidsvejledere på Produktionsskolen, som skal beskæftige sig med EGU. EGU er en 2 årig uddannelse for unge under 30 år, som er uddannelsesparate: kan arbejde 37 timer om ugen, er branche afklarede og har et ønske om en uddannelse uden for meget skole. Uddannelsen består af minimum 20 ugers skole og resten af uddannelsen er i praktik hos en praktikvært. Praktikværten skal udbetale elevløn i praktiktiden i skoledelen får eleven skoleydelse. Når eleven er færdig med uddannelsen er eleven dagpengeberettiget. Produktionsskolen i Herning Kommune er glade for at have fået overdraget opgaven med EGU og er glade for at Byrådet har besluttet at udvide EGU Herning til 40 pladser, idet uddannelsesbilledet har manglet et sådant tilbud i Herning Kommune. Vi har et meget tæt og positivt samarbejde med Herning Kommune vedr. EGU og forventer et stadigt tættere samarbejde både med Beskæftigelsesforvaltning og UU Samarbejdspartnere: Vi samarbejder tæt med UU. Vi samarbejder tæt med Herning Kommune. Vi samarbejder tæt med Herningsholms Erhvervsskole Herning. Vi samarbejder tæt med Hedebo, Ungeteamet, Handyjob og andre kommunale institutioner. Vi er repræsenteret i SSP+, Uddannelsesrådet, Styregruppen, og vejledernetværket samt andre initiativer på lokalt niveau. UU - Herning har fast kontor på skolen. Vi har fastlagt 2 årlige møder med Socialforvaltningen/UU i Herning Kommune. Vi har fastlagt 1 årligt møde med Hedebo. Vi har fastlagt 1 årligt møde med Fonden Sparta. Vi har samarbejdsaftaler med Herning Kommune / UU, Herningsholm, VUC Herning, Agroskolen, UC Holstebro samt SOSU Herning og Fonden Sparta.

6 Mission: Produktionsskolen i Herning Kommune bidrager til at udvikle elevens personlige, sociale og faglige kompetencer samt styrke deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked. Værdier: Tillid. Engagement. Rummelighed Vision: Produktionsskolen i Herning Kommune vil styrke samarbejdet med det lokale erhvervsliv, erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner. Produktionsskolen i Herning Kommune vil være kendt og respekteret for dets spidskompetencer. Produktionsskolen i Herning Kommune vil øge udslusningen af elever til ungdomsuddannelserne herunder EGU og STU. Mål for arbejdet i Fælles mål: Udvikling - og udstedelse af kompetencebeviser til elever ved afsluttet ophold. Arbejde på en flytning af den samlede skole til Herning by. Individuelle mål for værkstederne Kantineværkstedet: IT værkstedet overtager kantinens arbejde en dag hver måned, kantineværkstedet tager de pågældende dage på virksomhedsbesøg og eksklusioner. Værkstedslederen går fra til individuelt elevarbejde to eftermiddag ugentligt.

7 Metal/vedligehold: 1 gang i kvartalet: Arrangeres relevante udflugter - eller der arbejdes med samarbejdsøvelser gruppevis i værkstedet: eksempelvis selvtillidsøvelser eller mentoring, omkring forskellige udfordringer som elev gruppen kunne have. Eleverne sendes på gange om året. At oparbejde en mere stationær produktion indenfor smede faget. Multiværkstedet: Udvikle værkstedsopgaver forbundet med frivilligt arbejde. Udvikling af samarbejdet mellem Grafisk værksted og Multiværkstedet om fremstilling og montering af skilte. Teater: Intensivere den kunstneriske og æstetiske inspiration udefra, f.eks. ved museumsbesøg, møde kunstnere, kunstskoler osv. Intensivere synliggørelsen af teaterlinjen og dens produktioner udenfor skolen. Værkstedsleder og værkstedsassistent skal arbejde på et større samarbejde vedr. elevernes afklaring og udslusning. Værkstedsassistenten skal indgå på lige fod i forhold til elevsamtaler og planlægning af dagligdagen. Almenundervisning: Søge og indsamle viden om begrebet dyskalkuli og udvikle materiale til undervisning ud fra Björn Adlers tanker om Kognitiv Træning i Matematik Oprette et drengehold og et pigehold i engelsk.

8 Træ: Intensivere opsøgning og opfølgning af praktikpladser. Optimerer deltagelsen i relevante udstillinger og messer. It: Etablere certificerende undervisning. Overtage kantineværkstedet og dets opgaver en dag månedligt. Kvart årlige arrangement i samarbejde med Multiværkstedet arrangement hvor elever underviser ældre borgere: Junior møder senior omkring IT og internet Grafisk: Udvikle elektroniske elevopgaver - på differentieret niveau indenfor Indesign, fotoshop Illustrator. Opgaver, der varierer i sværhedsgrad i forhold til værkstedets teknisk faglige taksonomi. Udvikle på værkstedstiltag, der understøtter elevers dannelse og forståelse som borger i det danske samfund. Eks temaer som: SKAT, at flytte hjemmefra.

9

10 Økonomi: Skolen bliver finansieret af Undervisningsministeriet. Skoleformen er på Finansloven og afregnes i 2013 pr. årselev som følger: Driftstaxameter Bygningstaxameter Udslusningstilskud Deltagere i kombinationsforløb Skoleydelse pr. uge: Under 18 år 658 Over 18 år hjemmeboende 849 Over 18 år udeboende Kommunalt grundtilskud Taxametertilskud er pr. årselev, som er en elev i 30 timer om ugen i 40 uger. Skoleydelse er brutto pr. uge. Kommunalt grundtilskud er 1 gang årligt. Der er for 2013 budgetteret med i indtægter samt i udgifter inkl. EGU som skal fremgå separat i regnskabet, da det er at regne for IDV.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne... 3 Værdigrundlag:... 4 Skolesyn... 4 Målsætninger for 2012: bestyrelsens nye mål indsættes.... 4 2. Målgrupper... 6

Læs mere

Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro

Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Virksomhedsplan 2012 Indholdsfortegnelse 2 1. Beskrivelse af Produktionsskolen Nordvestjylland 3 1.1. Produktionsskolens bestyrelse

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Virksomhedsplanen er gældende for året 2015 Udarbejdet og senest revideret den 18. februar 2015 af André Gremaud, forstander Side

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplanen er gældende for året 2014 Udarbejdet/senest revideret den 4. februar 2014 af André Gremaud, forstander Navn Odder Produktionsskole Adresse Rønhøjvej

Læs mere

Virksomhedsplan. 1.Forord. 2. Mission. 3. Vision. 4. Værdigrundlag. 5. Mål. 6. Målgruppe. 7. Produktion og undervisning

Virksomhedsplan. 1.Forord. 2. Mission. 3. Vision. 4. Værdigrundlag. 5. Mål. 6. Målgruppe. 7. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 1.Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 4.1 Menneskesyn 4.2 Lovgrundlag 5. Mål 5.1 Undervisning 5.2 Produktion 5.3 Personlige og sociale mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole Virksomhedsplan Kalundborgegnens Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Lovændringer... 3 Væsentlige

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard.

Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard. 1 Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard.dk www.kongshojgaard.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Virksomhedsplan - 2013

Virksomhedsplan - 2013 Produktionsskolen Medieskolen Lyngby Virksomhedsplan - 2013 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Organisation

Læs mere

Virksomhedsplan - 2014

Virksomhedsplan - 2014 Produktionsskolen Medieskolen Lyngby Virksomhedsplan - 2014 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Organisation

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Virksomhedsplan - 2015

Virksomhedsplan - 2015 Produktionsskolen Medieskolen Lyngby Virksomhedsplan - 2015 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Organisation

Læs mere

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Industrimarken 2 3300 Frederiksværk tlf.: 47 72 43 00 www.pnuc.dk post@pnuc.dk Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013.

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013. Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013. BESKRIVELSE. Produktionshøjskolen Labore blev stiftet i 1981 og er beliggende på adressen Øster Kringelvej 32 i Egå. Skolen har pr. september 1999 skiftet

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 2013 Aalborg Produktionsskoles bestyrelse skal hvert år udarbejde en virksomhedsplan med angivelse af mål og målgruppe samt indholdet af undervisningen og produktionsvirksomheden.

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de 1 r for je Fælles retningslin g n i n s i v r e d un stitutioner på de sikrede in Fælles retningslinjer for undervisningen sikrede institutioner på de Fælles retningslinjer for undervisning på de sikrede

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015. Hjørring Produktionsskole

VIRKSOMHEDSPLAN 2015. Hjørring Produktionsskole VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Hjørring Produktionsskole Indholdsfortegnelse Bestyrelsen:... 3 Personale:... 3 Medarbejdermøde:... 4 Tillidsrepræsentant:... 5 Sikkerhedsorganisation:... 5 Samarbejdsudvalg:... 5

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 VIRKSOMHEDSPLAN 2013 Udarbejdet i henhold til: LOV OM PRODUKTIONSSKOLER. LBK nr. 785 af 06.07.2006 AF MEDARBEJDERE, LEDELSE OG BESTYRELSE PÅ HOBRO PRODUKTIONSHØJSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Formål og virksomhed... 3 Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles mål... 3 Mål for den enkelte deltager... 4 Mission... 4 Vision... 4 Rammer og organisation...

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Fonden Bo- og Beskæftigelse

Fonden Bo- og Beskæftigelse Fonden Bo- og Beskæftigelse (Selvejende institution) Et tilbud om bolig, beskyttet beskæftigelse, afklaringsforløb, ungdomsuddannelse og samvær til personer med en Autisme-Spektrum-Forstyrrelse (ASF) SL

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Meritten Produktionshøjskole

Meritten Produktionshøjskole Meritten Produktionshøjskole Virksomhedsplan 2012-13 Udarbejdet den 16.03.2012 Af: Conny Petersen på vegne af bestyrelsen M e r i t t e n Side 1 Indhold Indhold... 2 1.0 Indledning... 3 2.0 Historie...

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere