69. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "69. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING"

Transkript

1 69. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

2 2 PROPEL Nr. 1/2012 Aktivitetskalender PROPEL denne gang Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen får glæde af dig. Ny udvalgsformand Knud Bisgaard har taget over Effektudvalget har atter adresse i Aalborg. Knud Bisgaard overtog hvervet som udvalgsformand til nytår, og varelageret er nu i Knuds varetægt. PROPEL for sig selv Lovene skal overholdes Dette nummer af medlemsbladet får du uden det sædvanlige omslag Flyvevåbnet. Årsagen er, at flyvevåbnets medarbejderblad denne gang ikke udkommer før i slutningen af februar. Men da FSF s love foreskriver, at alle generalforsamlinger skal afholdes i februar, og at der skal indkaldes til dem i PROPEL med mindst 10 dages varsel, har forretningsudvalget vedtaget, at vi må afholde den ekstraudgift det er, at udsende foreningens blad separat. Vi beklager naturligvis, at du derfor kommer til at undvære Flyvevåbnet denne gang, men som med alt andet her i samfundet er love jo noget, der skal respekteres og overholdes. Det er i øvrigt ikke for at spare, at PROPEL denne gang kun er på 12 sider. Det skyldes simpelthen, at der kun er en enkelt afdeling, der har indsendt stof til februarnummeret. Men det har jo også været jul og nytår og alt det der. Godt nytår Redaktionen Knud er nu efterlønner efter et varieret arbejdsliv, blandt andet har han i over 20 år været civilarbejder på Flyvestation Aalborg. Jeg blev indkaldt til Jyske Telegrafregiment i Aarhus i 1969 og efter rekruttiden kom jeg til Nr. Uttrup kaserne i 2. Jyske Brigade fortæller Knud. Men jeg har været medlem af Flyverhjemmeværnet i år og var våbenmester fra 1995 til I hjemmeværnet havde vi indendørsskydning sammen med Flyvevåbnets Soldaterforening, og det er på den måde jeg er blevet medlem af foreningen. Vores lokalformand Helge Hoff har i et års tid forsøgt at overtale mig til at overtage effektudvalget, og nu er det så lykkedes for ham. Jeg glæder mig til samarbejdet med afdelinger, lokalafdelinger og medlemmer i det hele taget, samt i forretningsudvalget, som jeg jo samtidig blev medlem af. Redaktionen byder Knud Bisgaard hjerteligt velkommen og ønsker held og lykke med det nye job.

3 PROPEL Nr. 1/ Flyversoldatens Ur Uret uddelt for niende gang Den 24. november blev augustholdet 2010 hjemsendt fra AFTC i Karup. Som det efterhånden er blevet en tradition, var FSF s landsformand til stede for at overrække Flyversoldatens Ur til den soldat, som hele holdet havde udpeget som den bedste soldaterkammerat. Kaj Clausen sagde, at begrundelsen denne gang var, at den valgte er åben og imødekommende overfor alle og vil alle det bedste helt uden fordomme, han bekymrer sig om andre og er altid klar til at hjælpe, taler med alle og er altid i godt humør, han har et smittende, godt humør og er altid en god kammerat. Herefter bad han Mathias Lytzen komme op og modtage det flotte armbåndsur. (Se forsiden) Minder fra 2011 Flyversoldatens ur Det er blevet en tradition, at FSF uddeler et elegant armbåndsur til den bedste kammerat på hvert hold værnepligtige. Modtageren udvælges af hele holdet, og derfor kan vi være ret sikre på, at det er den rette person, der bliver hyldet. Ved uddelingen i juli blev der sagt: At Flyvevåbnets Soldaterforening belønner netop den bedste soldaterkammerat, er der en helt indlysende årsag til. Det er fordi, foreningens formål er at bevare det gode kammeratskab, vi fik, mens vi var i Flyvevåbnet. I soldaterforeningen kan vi fortsætte med at møde de gode venner, vi fik den gang. Og vi kan bevare venskabet i mange år. Flyversoldatens Ur Den 24. marts blev decemberholdet 2010 hjemsendt fra AFTC i Karup, og ved den lejlighed foretog Ernst fra PR-udvalget overrækkelsen af Flyversoldatens Ur nr. 7. Begrundelse lød kort og præcist: Holdets bedste soldaterkammerat er utroligt hjælpsom i delingen. Han er god til at få arrangeret ting for delingen. Sidst, men ikke mindst, er han altid er i godt humør. Det kan du være stolt af! Mathias Lytzen var tydeligt glad over at være den soldat, som hele augustholdet havde peget på som den bedste kammerat. Lederen af flyvevåbnets basisuddannelse premierløjtnant Martin Olsen tog herefter ordet, og sagde henvendt til Mathias: Den udmærkelse, du her har fået fra soldaterforeningen, er en, du med rette kan være rigtig stolt af. Den har du nemlig ikke fået, fordi du har gjort dig særligt bemærket i en sportsgren eller en militær disciplin, - nej det er en, som alle dine kammerater har syntes, du skal have, fordi du er den person, du nu en gang er. Det var Heine Scriver Poulsen fra 1. deling holdet havde sagt det om. Og Heine var meget stolt, da han til applaus fra alle holdkammeraterne modtog det flotte FSF-armbåndsur. Den 14. juli lød det: Dine kammerater har valgt dig til den bedste soldaterkammerat med følgende begrundelse: Fordi du har udvist utrolig stor loyalitet og ærlighed over for alle i delingen. Fordi du gerne tager det man kalder - den farlige snak med alle, både om private og militære ting. En snak der altid hjælper. Og fordi du har et fysisk overskud, med hvilket du altid hjælper andre. Denne gang var modtageren der blev så rosende omtalt Mikkel Bang Hedelund. Hjerteligt til lykke med Flyversoldatens Ur. Den 24. november blev det tredie ur i 2011 som omtalt på side 3 tildelt Mathias Lytzen. Ny adresse, telefonnr. eller kontakt forretningsføreren Ur nummer 10 Når det indeværende decemberhold skal hjemsendes den 22. marts, er det tiende gang, uret skal tildeles. I den anledning er vi i øjeblikket ved at undersøge, om der kan sættes ekstra kolorit på ceremonien.

4 4 PROPEL Nr. 1/2012 Soldaterforeningens gave til Majestæten Der findes kun den ene Den 14. januar havde Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor - Hendes Majestæt Dronning Margrethe II - 40 års regentjubilæum. I den anledning havde FSF fået fremstillet en unik vase, som landsformand Kaj Clausen og forretningsfører Harry Sørensen overrakte jubilaren på Amalienborg dagen før jubilæet. De lykønskede på foreningens vegne Majestæten med den runde dag, og Harry Sørensen fortalte om den meget komplicerede fremstillingsproces, som vasen havde gennemgået. Der var afsat 5 minutter til audiensen, og da køen både før og efter vores repræsentanter var lang, varede besøget eksakt 5 minutter. Foto: Harry Sørensen Som den kunstner dronningen er, lyttede hun meget interesseret til beretningen om, hvordan vasen havde fået sit meget elegante udseende. Harry fortæller, at Dronningen virkede meget glad for gaven. - Flere gange sagde hun: Den er utrrolig flot, samtidig med at hun takkede for den og bad os hilse kunstneren. Vasen er 36 cm. høj og har i forhold til størrelsen er ret lille flade at stå på. Det talte man også om, og Dronningen mente, at den nok ikke skulle stå i et lille hus tæt på en vej, hvor der kører mange lastbiler forbi. Det kommer den sikkert heller ikke til. Da Dronning Margrethe fyldte 70 år i april 2010 leverede Glashuset i Lønstrup den glaskunst som Flyvevåbnets Soldaterforening gav foreningens protektor i fødselsdagsgave. Dronningen var den gang meget interesseret i, hvordan gaven var produceret, så Glashuset blev spurgt igen her til 40-års regentjubilæet, og de foreslog en vase, der skulle produceres på en måde, man ikke havde prøvet før. De fik ordren. Fremstillingen af vasen starter med et lille anfang af klart glas, som med en jernpibe pustes til en boble, der formes spids. Så valses et lag sort farve ud over boblen, og herefter pålægges to lag klart glas imens der formes, pustes og køles så vasen ikke deformeres. Mens piben drejes med håndkraft i en rulleanordning, påsættes den opvarmede, hvide stribe som en spiral fra et andet jern. Så lukkes pibens blæsehul, og en anden pibe påsættes et andet sted på vasen for at den kan roteres i den retning, den røde stribe skal pålægges i. Der opvarmes og formes igen før det lag klart glas pålægges, hvor den røde stribe så skal lægges på ved hjælp af rulleanordningen. Vasen opvarmes og formes oval med to korkpuder, hvorefter den ved hjælp af lidt flydende glas monteres på et punteljern. Nu kan blæsehullet åbnes og påføres den øverste kantfarve, og efter en grundig opvarmning i den 1100 grader varme ovn, får monteringsglasset et par afkølende dråber vand så punteljernet kan slås af. Efter en nat i afspændingsskabet tages vasen ud, slibes flad i bunden og lægges endelig i en syrebehandling for at få den matte overflade. Flere forsøg mislykkedes Processen skulle gentages 12 gange, før Anders Vange og Andreas Poulsen fra Glashuset i Lønstrup var tilfredse med resultatet. Men som sagt havde firmaet heller aldrig tidligere lavet en glasvase på denne måde. Og man laver heller aldrig en magen til.

5 PROPEL Nr. 1/ Landsskydning Om generalforsamlinger I første kvartal af 2012 afholdes der som sædvanligt landsskydning på 15 meter indendørsbane. Der konkurreres om følgende fornemme titler: Individuelle skydninger: Landsskytte bedste herre under 55 år Landsskytte bedste dame under 55 år Veteranlandsskytte bedste herre som er fyldt 55 år Veteranlandsskytte bedste dame som er fyldt 55 år Holdskydninger: Landsskyttehold bedste herreskyttehold med skytter under 55 år Landsskyttehold bedste dameskyttehold med skytter under 55 år Veteranlandsskyttehold bedste herreskyttehold med skytter som er fyldt 55 år Veteranlandsskyttehold bedste dameskyttehold med skytter som er fyldt 55 år Prisen for deltagelse er uændret den beskedne sum af 15,- kroner pr. skytte. Vil du bevise, at du er den bedste skytte i FSF, bliver du nødt til at deltage i den landsskydning, der afholdes i din lokalafdeling. Kontakt din formand, skydeudvalgsformand eller undertegnede for yderligere oplysninger. Skydeudvalget ønsker alle medlemmer et godt nytår og håber på stor deltagelse i forårets skydninger. Med venlig hilsen Finn Schjoldager Formand for Skydeudvalget Det er sæson for ordinære generalforsamlinger. Derfor har redaktionen klippet lidt i den del af foreningens love, som bestemmer, hvordan den slags foregår. Om afdelinger Lovene foreskriver i 10, hvordan foreningens 4 afdelinger skal ledes: a. En afdelingsbestyrelse består af minimum fem medlemmer. Formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer vælges af afdelingens årlige ordinære generalforsamling. Formanden er på valg i lige år og kassereren i ulige år. Alle valg gælder for to år, genvalg kan finde sted. Får flere kandidater samme antal stemmer, afgøres valget ved lodtrækning. b. Efter generalforsamlingen og inden 15. marts afholder bestyrelsen konstituerende møde, hvor der vælges næstformand og evt. sekretær. Endvidere udpeges to medlemmer, der sammen med afdelingens formand udgør afdelingens repræsentation i foreningens repræsentantskab. Om generalforsamlinger I 14 står følgende: a. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Bestyrelsens indkaldelse skal ske i nærmest forudgående nummer af PROPEL, dog mindst med ti dages varsel. b. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. c. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle afdelingens anliggender og er beslutningsdygtig, når lovlig indkaldelse har fundet sted. d. Der føres protokol over forhandlingerne. 16 Dagsorden for ordinære generalforsamlinger. 1. Valg af dirigent og evt. stemmetællere. 2. Formanden fremlægger årsberetning til godkendelse. 3. Kassereren aflægger revideret årsregnskab til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af formand og kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 6. Valg af én kritisk revisor. 7. Valg af suppleant for kritisk revisor. 8. Eventuelt. Om lokalafdelinger I 19 står der blandt andet: Valg af bestyrelse til en lokalafdeling skal finde sted efter samme principper som valg af bestyrelse til en afdeling. Det skal bestyrelserne huske! Umiddelbart efter generalforsamlingen skal afdelingers og lokalafdelingers reviderede regnskab indsendes til landsformanden. Rettidigt indsendt regnskab er betingelsen for udbetaling af afdelingstilskud. Umiddelbart efter det konstituerende møde skal bestyrelsesliste indsendes til landsnæstformanden til brug for revision af håndbogen. Lovene kan du finde i deres fulde ordlyd på under menuen Organisation/Håndbogen Se indkaldelserne på side 6 og 7!

6 6 PROPEL Nr. 1/2012 FSF Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: Onsdag den 22. februar kl i Flyvestuen på FSN Aalborg Tilmelding til formanden på tlf FSF Karup Henning Halkjær , Mobil E-post: Hjemmeside: Mandag den 20. februar kl. 18 på Rindsholm Kro, Gl. Århusvej 323, Viborg Husk at generalforsamlingen er med damer! Pris 100 kr. pr person. Medlemmer gratis. Drikkevarer er for egen regning. Generalforsamlingen begynder ca. kl Lokalafdeling Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: Onsdag den 22. februar kl i Flyvestuen på FSN Aalborg Tilmelding til formanden på tlf Lokalafdeling Vendsyssel Knud Bidstrup Jensen, Færøvej 10, 9800 Hjørring. Tlf.: , E-post: Mandag den 13. februar kl på Vanstedgård, Åstrupvej 200, 9800 Hjørring Under generalforsamlingen underholder Frode damerne og fortæller om kroen og dens omgivelser. Tilmelding senest den 11. februar på tlf eller mobil FSF Skrydstrup Jens Yttung, Hillerup Engevej 11, Hillerup, 6760 Ribe. Telefon , Mobil E-post: Mandag den 27. februar kl. 20 på Flyvestation Skrydstrup Vi starter i cafeteriet kl til en gang gule ærter Tilmelding senest d. 19. februar på tlf , mobil eller arb Lokalafdeling Thy-Mors Knud Larsen, Lupinvej 15, 7700 Thisted. Tlf.: Onsdag den 15. februar kl i Beredskabsstyrelsen Nordjyllands lokaler, Simons Bakke 25, Thisted Vi mødes i Vagten. Lokalafdeling Skrydstrup Poul-Erik Lund Frandsen, Bygmarken 44, Skrydstrup, 6500 Vojens. Telefon , Mobil Tirsdag den 21. februar kl i Propelstuen på Fighter Wing Skrydstrup Vi starter med spisning i cafeteriet kl Ledsagere er meget velkomne Tilmelding senest den 10. februar til Poul-Erik tlf , mobil eller Jan tlf , mobil Lokalafdeling Vestsjælland Jan Christensen, Mosevej 20, 4200 Slagelse. Tlf.: , Mobil E-post: Torsdag den 23. februar kl. 19 i Peter Ålborgstuen på Antvorskov kaserne Lokalafdeling Vandel Jens Chr. Nielsen, Vestergårdsvej 29, 6051 Almind Tlf , Mobil Onsdag den 22. februar kl i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, Vandel. Tilmelding senest den 20. februar på tlf

7 PROPEL Nr. 1/ Lokalafdeling Vestjysk Lis Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding Telefon , Mobil E-post: Onsdag den 22. februar kl. 19 på Østerhedevej 19, 6690 Gørding Efter generalforsamlingen er der gule ærter. Husk tilmelding senest den 18. februar på tlf , mobil eller FSF Værløse-Jonstrup Jørgen Amonsen, Refsnæsgade 54, 1. tv., 2200 København N. Tlf.: , Mobil: , E-post: Onsdag den 15. februar kl. 19 på Pedersholm. Alle medlemmer er velkomne. Tilmelding til efterfølgende smørrebrød senest den 5. februar på tlf efter kl. 18 eller på Lokalafdeling Als-Sundeved Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg. Tlf.: Torsdag den 9. februar hos formanden Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg. Formanden viser film Efter generalforsamlingen nyder vi kaffen og formanden viser en spændende film. Mød op med forslag til aktiviteter og/eller udflugter m.m. Eller få en ny og aktiv bestyrelse. Lokalafdeling Kalundborg Ole B Jakobsen, Gl. Rørbyvej 29, 4400 Kalundborg Tlf.: , Mobil E-post: Fredag den 17. februar kl. 18 I Marinehjemmeværnets lokaler, Nørre Allé Kalundborg Husk damerne er velkomne Efter mødet serveres der gule ærter for egen regning. Tilmelding senest den 10. februar på tlf eller Lokalafdeling Odense Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, Revninge, 5300 Kerteminde Tlf.: Torsdag den 9. februar kl. 18 på Højstrup bygning 24, Vibelundsvej, Odense (kør ind fra Stegsted) Tilmelding senest den 2.februar på tlf , eller Lokalafdeling Nordvestsjælland Ole F. Olsen, Ljungbyvej 2,Postboks 51, 4340 Tølløse Tlf.: , Mob.: , E-post: Fredag den 17. februar kl. 18 hos Ove Nielsen, Vandværksvej 7, 4440 Mørkøv, tlf Vi starter med fællesspisning Tilmelding senest den 13. februar på tlf eller Lokalafdeling Sydfyn Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager Tlf Tirsdag den 21. februar kl. 19 i Bowl n Fun, Nyborgvej 4 i Svendborg Tilmelding til efterfølgende bowling kl. 20 på tlf senest 19. februar Lokalafdeling Bornholm Elmer Berg-Hansen, Sønder Mosevej 1, 3730 Neksø. Tlf.: Torsdag den 16. februar kl på Radarhoved Bornholm Foreningen er vært ved et mindre traktement Tilmelding senest den 9. februar på tlf

8 8 PROPEL Nr. 1/2012 FSF Værløse-Jonstrup Jørgen Amonsen, Refsnæsgade 54, 1. tv., 2200 København N. Tlf.: , Mobil: , E-post: En rigtig hyggeaften Historisk Nostalgi Igen en hyggelig Julefrokost på Soldaterstuen, Pedersholm Den sidste dag i november var absolut ikke ligesom sidste år, hvor det var bidende koldt. I år var det efterårslunt og bussen kørte os direkte til porten. Fremmødet var heller ikke som sidste år desværre. Jeg ved ikke hvad der var mere tiltrækkende end hygge og dejlig mad denne onsdag aften. Som jeg husker det, var der ikke fodbold i fjernsynet. Jeg synes mange af medlemmerne snyder sig selv for nogle hyggelige oplevelser fordi de ikke deltager i arrangementerne. Der er længere til Pedersholm, end der var til Værløse, vil nogen nok sige. Så må jeg svare, at det da kommer an på hvor vi kommer fra, men det er da rigtigt, at vi der kommer fra København og omegnen har fået længere at køre, men der kører tog og bus lige til døren, og hvis du hellere vil køre i bil, så gør ligesom andre af os gør, hægt dig på en der har bil, som alligevel skal på Stuen og giv ham så et benzintilskud, eller hvis du selv kører, så tilbyd andre at køre med. En af efterårets korte mørke aftner var en håndfuld af os til et meget spændende foredrag på Holmen i Marinestuen. Foredraget var arrangeret af DADV (De Allieredes Danske Våbenfæller). Det var tidligere medlemmer af Den Danske Brigade i Sverige, der fortalte om indkvartering, uddannelse, skyderierne på Jagtvej og befrielsen d. 5. maj Det var en meget spændende aften og det var en opløftende oplevelse, at være sammen med så mange friske og rørige veteraner, 66 år efter at de var vendt hjem til Danmark igen. Vi er glade for, at vi engang imellem klikker ind på KSS- Hjemmesiden, for det var her vi så annonceringen af foredraget. Nå, men julefrokosten var, som nævnt i overskriften rigtig hyggelig. Vi havde den store glæde, at Landsformanden, Landsnæstformanden, Afdelingsformanden, vores forrige Landsformand og hans kone, deltog sammen med alle os andre menige medlemmer. Der var så megen snak, at vi næsten glemte at spise den dejlige mad, som i år var en platte, og drikke de gode øl og varmende snapse. Efter spisningen med efterfølgende lotteri, kaffe og Kransekage på Fod, var alle flinke med at hjælpe til med oprydningen og vi fik ønsket hver andre en go jul og et godt nytår. Tak for et godt og hyggeligt arrangement!

9 PROPEL Nr. 1/ Generalforsamling Afholdes i Soldaterstuen på Pedersholm, onsdag den 15. februar kl.19. Bus 312 fra Frederikssund Station kl. 18:53. Dagsorden ifølge lovene - se side 5. Alle medlemmer er velkomne til generalforsamlingen, men vil du spise et stykke mad efter generalforsamlingen, så skal du tilmelde dig til spisning, senest den 05. februar 2012 på Tlf efter kl. 18 eller på Hygge i Soldaterstuen Følgende onsdage fra kl. 19, ses vi på Pedersholm, Roskildevej 161, Frederikssund: 15. februar (men først efter generalforsamlingen), 21. marts og 18. april. Hvis du ikke er selvkørende, så er Bus 312 fra Frederikssund Station kl. 18:53 det bedste bud. Det er også muligt at tage bus 312 fra Ølstykke Station kl. 18:05, men så møder du allerede kl. 18:23 og så kan du risikere at møde en bestyrelse, der ikke har tid til at snakke med dig, eller endnu værre Stuen er ikke åben endnu. Skydning Indendørsskydning, 15m Bane. Høje Gladsaxe 2, kld. begge de anførte datoer kl. 19. Datoerne er flg. onsdage: 01. februar, 07. marts (Landsskydning). Kontaktperson: Jørgen Hinrichsen Tovholder: Bente fra Gladsaxe Skytteforening. KSS Skydning mellem KSS Foreningerne, afholdes fredag den 24. februar kl. 18:30. Se mere i afsnittet om Københavnske Soldaterforeningers Samvirke. Københavnske Soldaterforeningers Samvirke. Aktivitetetskalender: Den 24. februar kl. 18:30 afholdes den årlige 15 m skydning mellem KSS Foreningerne. Skydningen afvikles på skydebanen Amager Landevej 221, 2770 Kastrup. Det koster 30,- kr. pr. individuel skytte og 60,- kr. for holdskydning. Du kan også købe 5 Prøveskud til 12,- kr. som samtidig er en Præmiekonkurrence. Der er mulighed for at spise fra kl Gule ærter med tilbehør, som koster kr og tilmelding er nødvendig til Peter Christensen Parbst Tlf: , Mobil: eller mail: senest fredag d.17. februar Du skulle prøve at møde op, selvom du ikke plejer at skyde. Det er altid særdeles hyggeligt, og du kommer samtidig til at være sammen med nogle friske Drenge og Piger fra andre værn. Søndag den 15. april kan du komme på en Gardehusarbustur hvor du kan opleve Hesteeskadronens stalde og værksteder, Gardehusar Regimentets Historiske Samling i Slagelse samt Gardehusarregimentets Veteran, Panser, og Køretøjsforening i Næstved. I skrivende stund er det ikke muligt at fortælle de nærmere detaljer, men ha tålmodighed og glæd dig til næste nummer af PROPEL. Se evt. mere på: Kastellet Vi har tidligere skrevet om aktiviteter på Kastellet, og det vil vi fortsat gøre. Kastellet er jo en perle i det gamle København, og tidligere lovede din lokalredaktør at skrive lidt om Kastellets historie. Det er der imidlertid mere kompetente personer, der nu har gjort. Hvis du går ind på følgende link, index.php?page=kastellet-som-det-ikke-blev så kan du læse om Kastellet, som det aldrig blev og samtidig få en virtuel rundtur. Der er skrevet en bog om emnet af Bjørn Westerbeek Dahl. Den og andre bøger, skrevet af entusiaster fra Kastellets Venner, kan købes på samme hjemmeside. Lokalredaktør: Torben Ek Foto: Kurt Sørensen og DADV Minder fra 2011 Godt nytår Traditionelt er der ikke ret meget stof fra afdelinger og lokalafdelinger til PROPELs februarnummer. Det er også tilfældet i år. Derfor er der plads til at se tilbage på hvad det skete i Når man bladrer i de 6 PROPEL ler kan man se, at der er masser af arrangementer i afdelinger og lokalafdelinger, - godt for det - men på foreningsplan er der en enkelt begivenhed, der springer i øjnene, som jeg genopfrisker herunder. Med venlig hilsen Ernst Poul Christensen æresmedlem nr. 13 Poul var kasserer og bestyrelsesmedlem i lokalafdelingen i Aalborg uafbrudt i 45 år. Han var kasserer i Afdelingen (tidl. Kredsen) i 35 år samt revisor i De samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg i 22 år. Derudover også i landsledelsen som effektudvalgsformand gennem mange år. Det var bare et par af begrundelserne for, at Poul Christensen i starten af året blev FSF s 13. æresmedlem og derfor kom på forsiden af medlemsbladets februarnummer. Desværre fik Poul omtale igen allerede i juni, da formanden i Aalborg, Helge Hoff blandt andet skrev : En legende og æresmedlem i det Nordjyske er borte Lige før påske fik vi den sørgelige meddelelse om, at vores gode ven og soldaterkammerat, Poul Christensen, var sovet stille ind efter nogen tids sygdom. Han blev 76 år. Pouls udadvendte personlighed gjorde, at han var god til at kommunikere med alle. Han havde et lyst sind og var altid god for en god historie med en vovet kant. Han havde en naturlig evne til at tryllebinde en forsamling med sin naturlige charme. Poul havde desuden en klar holdning til Flyvevåbnets Soldaterforening og var absolut gennem mange år sammen med sin kone Jonna primus motor både i det Nordjyske og på landsplan. I lokalafdelingen var han gennem de senere år den store mentor, hvis gode råd og vejledning vil blive dybt savnet. Æret være Pouls minde.

10 10 PROPEL Nr. 1/2012 Den længste billedtekst nogensinde Dette er den længste billedtekst vi nogensinde har bragt. Den er skrevet på baggrund af oplysninger fra en pensioneret observatør, der for mere end 40 år siden fløj med som observatør på Artilleriflyverbatteri Vandels Piper L-18 C Super Cub. Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Vi begynder med den røde knap længst til venstre. Den er til at trække ud. Det er mixture håndtaget til karburatoren (Lean-funktionen) for indstilling af benzin-luftblandingen. Man skal her lytte sig til, når motoren går helt rent, i modsætning til de nyere fly eksempelvis T-17, som har en indikator for om brændstofblandingen er indstillet bedst muligt. Næste instrument mod højre er omdrejningstælleren for motoren med arbejdsområdet markeret med grønt. Lidt under midten på instrumentet ses tachometret eller timetælleren. (Det var den, Mester NIL troede han kunne manipulere med). Historien om Mester NIL bringes i næste nummer. Næste instrument er fartmåleren, som viste Indicated Airspeed (indikeret flyvehastighed) i knots (sømil 1,852 km.). Igen med arbejdsområdet markeret med grønt. De oprindelige originale amerikanske fartmålere angav farten i MPH (amerikanske mil per time lig med1,609 km.), men blev udskiftet med den viste. Læg mærke til de to tykke ledninger/kabler som er tapet til det venstre rør i vinduet over instrumentbordet. De går op til en ekstra fartmåler, som sidder på det samme rør helt oppe ved taget. Det er til benefice for instruktøren bagi og vi andre som sad sammesteds. Det blev kun monteret i Y-652 og Y-654. Den mørkegrå knap mellem de to instrumenter er defrosteren til karburatoren. Varmen fra karburatoren forhindrede dannelse af is i karburatoren. Risikoen for dannelse af karburatoris var størst ved temperaturer lige omkring frysepunktet i fugtigt vejr. Under kompasset ses krængningsviseren. Meget simpel uden gradsangivelser eller dikkedarer. De små tynde streger i buen er dog omtalt i manualen med cirka værdier.

11 PROPEL Nr. 1/ Næste instrument er højdemåleren/ Altimeter med angivelser i fod. I nederste venstre kant af højdemåleren ses stilleskruen for indstilling af den aktuelle flyveplads højde over havet i QFF (Lufttrykket ved den aktuelle landingsplads overflade). Den aktuelle QFF ses i det lille vindue mellem tallene 2 og 3. I det skraverede felt ses hvor mange gange à 1000 fod viserne har været rundt. Den maksimal tilladte flyvehøjde var fod. Det tog en rum tid at komme derop, og for den sags skyld ned igen. Piperen kunne jo ikke spinne ned som T-17, hvor man kunne smide mere end 5000 fod på 40 sekunder. Instrumentet længst mod højre viser øverst motorens olietryk og nederst dens olietemperatur. Den grå knap længst mod højre er primerhåndtaget/ håndpumpe, som man pumpede 3-4 gange inden start for at bringe benzin op til karburatoren. Den blanke genstand ovenpå instrumentbordet er nøglen til shelteren! Den lille firkantede kasse under primerhåndtaget er en eftermontering til den civile VHF-radio. I den operative tid havde vi ingen radio ombord, som kunne komme i forbindelse med hverken militære eller civile ATC, men derimod en batteridrevet radiostation ud af kanonkuglefolket (læs Artillerister) benævnt AN/PRC-9. Den sad under instrumentbordet mellem de to røde arme fra rorlåsen. Batterikassen hertil sad dog under observatørsædet. Det var en blandet fornøjelse at skulle skifte dette batteri under flyvning. Hovedet langt ned mellem benene og halvt føle sig frem til låseanordninger og kabelstik og endelig få det nye batteri forbundet til radioen. Mærkedage februar-marts 80 år /52 Jørgen Stevn, Parkvej 106, 7500 Holstebro /53 Ejner Arno Verner Jeppesen, Anholtvej 4, 8800 Viborg /52 Frode Lund Nielsen, Skærgårdsvej 7, 7400 Herning apr/61 Erik Hejlsø, Kometvej 12, 4040 Jyllinge /53 Arne Rasmussen, Rosengårdsvej 7, 6800 Varde /52 Preben Frimand Christiansen, Vinkelvej 35, 3600 Frederikssund /51 Gunnar Lystlund Jensen, Niels Juhlers Toft 22, 6500 Vojens /53 Jørgen Jørgensen, Sundgade 41,st., 6320 Egernsund /52 Ejnar Mildahl Nielsen, Neptunsvej 70,2.th., 8260 Viby J 75 år /57 Thorleif Sølvhjelm, Holkebjergvej 15, 5250 Odense SV /57 Hans Erik Andersen, Boholtevej 65,2.th., 4600 Køge /57 Ejvind Knudsen, Bovænget 33, 7000 Fredericia /56 Preben Mathias Greve, Baneløkken 18 st.tv., 2730 Herlev /60 Jørgen Hinrichsen, Græshaven 17, 2730 Herlev /57 Gert Sterup Dinesen, Händelsvej 10, 7400 Herning /57 Arne Rasmussen, Engtoften 26, 2760 Måløv /56 Verner A. Schou Helenius, Hovedgaden 137, 8961 Allingåbro /57 Martin Brandstrup, Gl. Skivevej 62,1.th., 8800 Viborg 70 år /61 Jørgen Torben Fredeløkke, Nyborgvej 93A, 5700 Svendborg /62 Knud Sørensen, Søndermarken 3, 9850 Hirtshals /63 Ole Hansen, Romdrupvej 109, 9270 Klarup /62 John Preben Eriksen, Kometvej 38A, 4700 Næstved /61 Hugo Nørgaard, Øster Alle 9, 7400 Herning /61 Johannes Heinrich Knudsen, Christians X Vej 9, 6070 Christiansfeld /61 Preben Pedersen, Bogø Hovedgade 5, 4793 Bogø By /63 Birger Johansen, Allikevænget 3, 4060 Kirke Såby /62 Peter Malle Andersen, Døvnældevej 2, 4470 Svebølle /62 Benny Gregersen, Skovvej 50, 4622 Havdrup 65 år /67 Kaj Mortensen, Svendborgvej 56, 5750 Ringe /67 Viggo Søndergaard, Uglesøvej 3F, 8600 Silkeborg /67 Keld Damkjær Hansen, Glentevej 49, 7430 Ikast /67 Kristian Johnsen, Ribevej 205, 6040 Egtved /64 Peter Ringtved, Bæverbo 12, 2665 Vallensbæk Strand /66 Henning Bohl, Palleshøj 2, 7400 Herning /68 Kjeld Nygaard, Hagbardsvej 21, 3650 Ølstykke /61 Egon Pedersen, Havsnæsvej 3, 4900 Nakskov /67 Bent Ove Hansen, Halskovvej 51, 01, 4220 Korsør /67 Bent Møllegård Nielsen, Søstedvej 15, 5792 Årslev 60 år aug/72 Chr. Høgh Jensen, Bavnehøj 20, 8500 Grenå nov/72 Jørn Eskild Hansen, Rørkærvej 36, 6270 Tønder aug/72 Jørn Juul Kristensen, Ranunkelvej 5, 9520 Skørping maj/72 Poul Nørgaard Tornhøjparken 165,9220 Aalborg Ø 50 år maj/83 Carsten Tingberg, Hedevænget 1, 5853 Ørbæk feb/81 Mads Hansen Johnsen, Paabyvej 1,st.tv., 6000 Kolding feb/80 Steen Knud Hansen, Bregnevej 22, 7470 Karup J maj/83 Jan Michaelsen, Læstenvej 14, 8990 Fårup nov/81 Lars Sylvest Vestergaard, Rønne Alle 44,8600 Silkeborg maj/83 Torben Damgaard Kristensen, Frydebovej 26, 7700 Thisted aug/82 Hans Jordan Kroman, Møllergade 61A, 1., 5700Svendborg nov/84 Lars Rohde Hansen, Dyssevej 19, 4000 Roskilde aug/81 John Toft Varming, Gl. Grænse Vej 24, 6760 Ribe 40 år Tommy Jensen, Århusvej 22G, 1. tv., 8940 Randers V aug/92 Henrik Pommergaard Hansen, Nielstrupvej 20, 4690 Haslev nov/92 Thomas Benedikt Franch, Holbækvej 20, st. th., 4000 Roskilde feb/93 Anders Winther Rasmussen, Ydinggade 30, 8752 Østbirk Husk at du selv skal meddele det til forretningsføreren, hvis du ikke ønsker dine runde fødselsdage offentliggjort i PROPEL. Helt ude til venstre findes en meget væsentlig kontrol - Throttle - eller på dansk gashåndtaget Sidst, men nok allervigtigst styrepinden midt i cockpittet, her effektivt holdt i rostilling af rorlåsen. Denne artikel er forfattet af PROPEL s mangeårige leverandør af stof om bedagede flyvemaskiner, Niels Schaiffel-Nielsen, som i sin tid arbejdede på Flyvestation Vandel, hvor hærens Piper L-18 var stationeret indtil 11 af dem brændte ved en hangarbrand den 19. april Redaktionen

12 Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe Ærespræsident: Chefen for FTK Generalmajor Henrik Røboe Dam Landsformand Kai Clausen, Ved Store Dyrehave 40, st. tv., 3400 Hillerød Tlf.: , E-post: Næstformand Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg Tlf.: , mobil E-post: Forretningsfører Harry Sørensen, Hans Egedesvej 9, 9800 Hjørring Tlf.: , mobil: , E-post: Jubilæumsudvalget Bent Petersen, Solsortevej 7, 7100 Vejle Tlf. og fax: , mobil , E-post: Redaktionsudvalget Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse Tlf.: , E-post: PR-udvalget Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Tlf.: , E-post: Skydeudvalget Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring Tlf.: , E-post: Effektudvalget Knud Bisgaard, Agertoften 3, 9460 Brovst Tlf.: , E-post: Redaktion af PROPEL Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Tlf.: , E-post: Ansvarshavende redaktør Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: , E-post: FSF s hjemmeside: - E-post: PROPEL udkommer den 1. eller den første hverdag herefter i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Deadline for stof til bladet findes i kalenderen på side 2. Artikler optaget under navn står for den enkelte indsenders egen regning og kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF s mening. Indsender er ansvarlig for tilladelse til brug af fotos. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret, samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at betydningsfuldt indhold aldrig udelades. Hjemmesiden: Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på hjemmesiden, sendes til E-post adressen: Sikreste og hurtigste metode til indsendelse af stof er: Tekst: Skriv i tekstbehandling, helst Word, og hæft filen ved en til eller i nødstilfælde: Send teksten, helst maskinskrevet, med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Billeder: Digitale fotos i JPG- eller TIF-format, indtil ca. 5 MB vedhæftet til Over 5 MB i alt: på CD-rom samt papir-billeder med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Papirbilleder og CD-rom er returneres kun på forlangende. Adresseændring meddeles til forretningsføreren. Har du set det elegante slips som effektudvalget tilbyder? Sammen med slipset får du den smarte guld -slipsenål, som forhindrer at slipset dyppes i sovsen, når afdelingen byder på spisning med hele svineriet. Skaf dig et sæt i afdelingen eller køb det direkte fra effektudvalget - vejledende pris kun 165 kr. Afsender: Flyvevåbnets Soldaterforening, Hans Egedesvej 9, 9800 Hjørring

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste.

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste. Afsnit: 17.0. Afdelingerne/Lokalafdelinger Dato: 8. april 2008 Side: Enhver afdeling/ lokalafdeling skal ledes af en bestyrelse, som det fremgår af foreningens love 11. Afdelingsbestyrelsens pligter fremgår

Læs mere

PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011. Foto: Torben Ek

PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011. Foto: Torben Ek 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Foto: Torben Ek 2 PROPEL Nr. 1/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger.

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger. Skydeudvalget Håndbog Afsnit : 14.0. Skydeudvalget Dato: 9. juni 2008 Side: Skydeudvalgets formand vælges af repræsentantskabet og indtræder som medlem af dette samt i forretningsudvalget. Valget gælder

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2014 71. årgang Nr. 3 Grafik: ekf PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL M.V. 1 1. Foreningens navn er Vandreforeningen Fodslaw. 2. Foreningens hjemsted er Viborg kommune. 3. Foreningen er tilsluttet Dansk Motions

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde lørdag d. 12. maj 2012 kl.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere