69. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "69. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING"

Transkript

1 69. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

2 2 PROPEL Nr. 1/2012 Aktivitetskalender PROPEL denne gang Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen får glæde af dig. Ny udvalgsformand Knud Bisgaard har taget over Effektudvalget har atter adresse i Aalborg. Knud Bisgaard overtog hvervet som udvalgsformand til nytår, og varelageret er nu i Knuds varetægt. PROPEL for sig selv Lovene skal overholdes Dette nummer af medlemsbladet får du uden det sædvanlige omslag Flyvevåbnet. Årsagen er, at flyvevåbnets medarbejderblad denne gang ikke udkommer før i slutningen af februar. Men da FSF s love foreskriver, at alle generalforsamlinger skal afholdes i februar, og at der skal indkaldes til dem i PROPEL med mindst 10 dages varsel, har forretningsudvalget vedtaget, at vi må afholde den ekstraudgift det er, at udsende foreningens blad separat. Vi beklager naturligvis, at du derfor kommer til at undvære Flyvevåbnet denne gang, men som med alt andet her i samfundet er love jo noget, der skal respekteres og overholdes. Det er i øvrigt ikke for at spare, at PROPEL denne gang kun er på 12 sider. Det skyldes simpelthen, at der kun er en enkelt afdeling, der har indsendt stof til februarnummeret. Men det har jo også været jul og nytår og alt det der. Godt nytår Redaktionen Knud er nu efterlønner efter et varieret arbejdsliv, blandt andet har han i over 20 år været civilarbejder på Flyvestation Aalborg. Jeg blev indkaldt til Jyske Telegrafregiment i Aarhus i 1969 og efter rekruttiden kom jeg til Nr. Uttrup kaserne i 2. Jyske Brigade fortæller Knud. Men jeg har været medlem af Flyverhjemmeværnet i år og var våbenmester fra 1995 til I hjemmeværnet havde vi indendørsskydning sammen med Flyvevåbnets Soldaterforening, og det er på den måde jeg er blevet medlem af foreningen. Vores lokalformand Helge Hoff har i et års tid forsøgt at overtale mig til at overtage effektudvalget, og nu er det så lykkedes for ham. Jeg glæder mig til samarbejdet med afdelinger, lokalafdelinger og medlemmer i det hele taget, samt i forretningsudvalget, som jeg jo samtidig blev medlem af. Redaktionen byder Knud Bisgaard hjerteligt velkommen og ønsker held og lykke med det nye job.

3 PROPEL Nr. 1/ Flyversoldatens Ur Uret uddelt for niende gang Den 24. november blev augustholdet 2010 hjemsendt fra AFTC i Karup. Som det efterhånden er blevet en tradition, var FSF s landsformand til stede for at overrække Flyversoldatens Ur til den soldat, som hele holdet havde udpeget som den bedste soldaterkammerat. Kaj Clausen sagde, at begrundelsen denne gang var, at den valgte er åben og imødekommende overfor alle og vil alle det bedste helt uden fordomme, han bekymrer sig om andre og er altid klar til at hjælpe, taler med alle og er altid i godt humør, han har et smittende, godt humør og er altid en god kammerat. Herefter bad han Mathias Lytzen komme op og modtage det flotte armbåndsur. (Se forsiden) Minder fra 2011 Flyversoldatens ur Det er blevet en tradition, at FSF uddeler et elegant armbåndsur til den bedste kammerat på hvert hold værnepligtige. Modtageren udvælges af hele holdet, og derfor kan vi være ret sikre på, at det er den rette person, der bliver hyldet. Ved uddelingen i juli blev der sagt: At Flyvevåbnets Soldaterforening belønner netop den bedste soldaterkammerat, er der en helt indlysende årsag til. Det er fordi, foreningens formål er at bevare det gode kammeratskab, vi fik, mens vi var i Flyvevåbnet. I soldaterforeningen kan vi fortsætte med at møde de gode venner, vi fik den gang. Og vi kan bevare venskabet i mange år. Flyversoldatens Ur Den 24. marts blev decemberholdet 2010 hjemsendt fra AFTC i Karup, og ved den lejlighed foretog Ernst fra PR-udvalget overrækkelsen af Flyversoldatens Ur nr. 7. Begrundelse lød kort og præcist: Holdets bedste soldaterkammerat er utroligt hjælpsom i delingen. Han er god til at få arrangeret ting for delingen. Sidst, men ikke mindst, er han altid er i godt humør. Det kan du være stolt af! Mathias Lytzen var tydeligt glad over at være den soldat, som hele augustholdet havde peget på som den bedste kammerat. Lederen af flyvevåbnets basisuddannelse premierløjtnant Martin Olsen tog herefter ordet, og sagde henvendt til Mathias: Den udmærkelse, du her har fået fra soldaterforeningen, er en, du med rette kan være rigtig stolt af. Den har du nemlig ikke fået, fordi du har gjort dig særligt bemærket i en sportsgren eller en militær disciplin, - nej det er en, som alle dine kammerater har syntes, du skal have, fordi du er den person, du nu en gang er. Det var Heine Scriver Poulsen fra 1. deling holdet havde sagt det om. Og Heine var meget stolt, da han til applaus fra alle holdkammeraterne modtog det flotte FSF-armbåndsur. Den 14. juli lød det: Dine kammerater har valgt dig til den bedste soldaterkammerat med følgende begrundelse: Fordi du har udvist utrolig stor loyalitet og ærlighed over for alle i delingen. Fordi du gerne tager det man kalder - den farlige snak med alle, både om private og militære ting. En snak der altid hjælper. Og fordi du har et fysisk overskud, med hvilket du altid hjælper andre. Denne gang var modtageren der blev så rosende omtalt Mikkel Bang Hedelund. Hjerteligt til lykke med Flyversoldatens Ur. Den 24. november blev det tredie ur i 2011 som omtalt på side 3 tildelt Mathias Lytzen. Ny adresse, telefonnr. eller kontakt forretningsføreren Ur nummer 10 Når det indeværende decemberhold skal hjemsendes den 22. marts, er det tiende gang, uret skal tildeles. I den anledning er vi i øjeblikket ved at undersøge, om der kan sættes ekstra kolorit på ceremonien.

4 4 PROPEL Nr. 1/2012 Soldaterforeningens gave til Majestæten Der findes kun den ene Den 14. januar havde Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor - Hendes Majestæt Dronning Margrethe II - 40 års regentjubilæum. I den anledning havde FSF fået fremstillet en unik vase, som landsformand Kaj Clausen og forretningsfører Harry Sørensen overrakte jubilaren på Amalienborg dagen før jubilæet. De lykønskede på foreningens vegne Majestæten med den runde dag, og Harry Sørensen fortalte om den meget komplicerede fremstillingsproces, som vasen havde gennemgået. Der var afsat 5 minutter til audiensen, og da køen både før og efter vores repræsentanter var lang, varede besøget eksakt 5 minutter. Foto: Harry Sørensen Som den kunstner dronningen er, lyttede hun meget interesseret til beretningen om, hvordan vasen havde fået sit meget elegante udseende. Harry fortæller, at Dronningen virkede meget glad for gaven. - Flere gange sagde hun: Den er utrrolig flot, samtidig med at hun takkede for den og bad os hilse kunstneren. Vasen er 36 cm. høj og har i forhold til størrelsen er ret lille flade at stå på. Det talte man også om, og Dronningen mente, at den nok ikke skulle stå i et lille hus tæt på en vej, hvor der kører mange lastbiler forbi. Det kommer den sikkert heller ikke til. Da Dronning Margrethe fyldte 70 år i april 2010 leverede Glashuset i Lønstrup den glaskunst som Flyvevåbnets Soldaterforening gav foreningens protektor i fødselsdagsgave. Dronningen var den gang meget interesseret i, hvordan gaven var produceret, så Glashuset blev spurgt igen her til 40-års regentjubilæet, og de foreslog en vase, der skulle produceres på en måde, man ikke havde prøvet før. De fik ordren. Fremstillingen af vasen starter med et lille anfang af klart glas, som med en jernpibe pustes til en boble, der formes spids. Så valses et lag sort farve ud over boblen, og herefter pålægges to lag klart glas imens der formes, pustes og køles så vasen ikke deformeres. Mens piben drejes med håndkraft i en rulleanordning, påsættes den opvarmede, hvide stribe som en spiral fra et andet jern. Så lukkes pibens blæsehul, og en anden pibe påsættes et andet sted på vasen for at den kan roteres i den retning, den røde stribe skal pålægges i. Der opvarmes og formes igen før det lag klart glas pålægges, hvor den røde stribe så skal lægges på ved hjælp af rulleanordningen. Vasen opvarmes og formes oval med to korkpuder, hvorefter den ved hjælp af lidt flydende glas monteres på et punteljern. Nu kan blæsehullet åbnes og påføres den øverste kantfarve, og efter en grundig opvarmning i den 1100 grader varme ovn, får monteringsglasset et par afkølende dråber vand så punteljernet kan slås af. Efter en nat i afspændingsskabet tages vasen ud, slibes flad i bunden og lægges endelig i en syrebehandling for at få den matte overflade. Flere forsøg mislykkedes Processen skulle gentages 12 gange, før Anders Vange og Andreas Poulsen fra Glashuset i Lønstrup var tilfredse med resultatet. Men som sagt havde firmaet heller aldrig tidligere lavet en glasvase på denne måde. Og man laver heller aldrig en magen til.

5 PROPEL Nr. 1/ Landsskydning Om generalforsamlinger I første kvartal af 2012 afholdes der som sædvanligt landsskydning på 15 meter indendørsbane. Der konkurreres om følgende fornemme titler: Individuelle skydninger: Landsskytte bedste herre under 55 år Landsskytte bedste dame under 55 år Veteranlandsskytte bedste herre som er fyldt 55 år Veteranlandsskytte bedste dame som er fyldt 55 år Holdskydninger: Landsskyttehold bedste herreskyttehold med skytter under 55 år Landsskyttehold bedste dameskyttehold med skytter under 55 år Veteranlandsskyttehold bedste herreskyttehold med skytter som er fyldt 55 år Veteranlandsskyttehold bedste dameskyttehold med skytter som er fyldt 55 år Prisen for deltagelse er uændret den beskedne sum af 15,- kroner pr. skytte. Vil du bevise, at du er den bedste skytte i FSF, bliver du nødt til at deltage i den landsskydning, der afholdes i din lokalafdeling. Kontakt din formand, skydeudvalgsformand eller undertegnede for yderligere oplysninger. Skydeudvalget ønsker alle medlemmer et godt nytår og håber på stor deltagelse i forårets skydninger. Med venlig hilsen Finn Schjoldager Formand for Skydeudvalget Det er sæson for ordinære generalforsamlinger. Derfor har redaktionen klippet lidt i den del af foreningens love, som bestemmer, hvordan den slags foregår. Om afdelinger Lovene foreskriver i 10, hvordan foreningens 4 afdelinger skal ledes: a. En afdelingsbestyrelse består af minimum fem medlemmer. Formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer vælges af afdelingens årlige ordinære generalforsamling. Formanden er på valg i lige år og kassereren i ulige år. Alle valg gælder for to år, genvalg kan finde sted. Får flere kandidater samme antal stemmer, afgøres valget ved lodtrækning. b. Efter generalforsamlingen og inden 15. marts afholder bestyrelsen konstituerende møde, hvor der vælges næstformand og evt. sekretær. Endvidere udpeges to medlemmer, der sammen med afdelingens formand udgør afdelingens repræsentation i foreningens repræsentantskab. Om generalforsamlinger I 14 står følgende: a. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Bestyrelsens indkaldelse skal ske i nærmest forudgående nummer af PROPEL, dog mindst med ti dages varsel. b. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. c. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle afdelingens anliggender og er beslutningsdygtig, når lovlig indkaldelse har fundet sted. d. Der føres protokol over forhandlingerne. 16 Dagsorden for ordinære generalforsamlinger. 1. Valg af dirigent og evt. stemmetællere. 2. Formanden fremlægger årsberetning til godkendelse. 3. Kassereren aflægger revideret årsregnskab til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af formand og kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 6. Valg af én kritisk revisor. 7. Valg af suppleant for kritisk revisor. 8. Eventuelt. Om lokalafdelinger I 19 står der blandt andet: Valg af bestyrelse til en lokalafdeling skal finde sted efter samme principper som valg af bestyrelse til en afdeling. Det skal bestyrelserne huske! Umiddelbart efter generalforsamlingen skal afdelingers og lokalafdelingers reviderede regnskab indsendes til landsformanden. Rettidigt indsendt regnskab er betingelsen for udbetaling af afdelingstilskud. Umiddelbart efter det konstituerende møde skal bestyrelsesliste indsendes til landsnæstformanden til brug for revision af håndbogen. Lovene kan du finde i deres fulde ordlyd på under menuen Organisation/Håndbogen Se indkaldelserne på side 6 og 7!

6 6 PROPEL Nr. 1/2012 FSF Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: Onsdag den 22. februar kl i Flyvestuen på FSN Aalborg Tilmelding til formanden på tlf FSF Karup Henning Halkjær , Mobil E-post: Hjemmeside: Mandag den 20. februar kl. 18 på Rindsholm Kro, Gl. Århusvej 323, Viborg Husk at generalforsamlingen er med damer! Pris 100 kr. pr person. Medlemmer gratis. Drikkevarer er for egen regning. Generalforsamlingen begynder ca. kl Lokalafdeling Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: Onsdag den 22. februar kl i Flyvestuen på FSN Aalborg Tilmelding til formanden på tlf Lokalafdeling Vendsyssel Knud Bidstrup Jensen, Færøvej 10, 9800 Hjørring. Tlf.: , E-post: Mandag den 13. februar kl på Vanstedgård, Åstrupvej 200, 9800 Hjørring Under generalforsamlingen underholder Frode damerne og fortæller om kroen og dens omgivelser. Tilmelding senest den 11. februar på tlf eller mobil FSF Skrydstrup Jens Yttung, Hillerup Engevej 11, Hillerup, 6760 Ribe. Telefon , Mobil E-post: Mandag den 27. februar kl. 20 på Flyvestation Skrydstrup Vi starter i cafeteriet kl til en gang gule ærter Tilmelding senest d. 19. februar på tlf , mobil eller arb Lokalafdeling Thy-Mors Knud Larsen, Lupinvej 15, 7700 Thisted. Tlf.: Onsdag den 15. februar kl i Beredskabsstyrelsen Nordjyllands lokaler, Simons Bakke 25, Thisted Vi mødes i Vagten. Lokalafdeling Skrydstrup Poul-Erik Lund Frandsen, Bygmarken 44, Skrydstrup, 6500 Vojens. Telefon , Mobil Tirsdag den 21. februar kl i Propelstuen på Fighter Wing Skrydstrup Vi starter med spisning i cafeteriet kl Ledsagere er meget velkomne Tilmelding senest den 10. februar til Poul-Erik tlf , mobil eller Jan tlf , mobil Lokalafdeling Vestsjælland Jan Christensen, Mosevej 20, 4200 Slagelse. Tlf.: , Mobil E-post: Torsdag den 23. februar kl. 19 i Peter Ålborgstuen på Antvorskov kaserne Lokalafdeling Vandel Jens Chr. Nielsen, Vestergårdsvej 29, 6051 Almind Tlf , Mobil Onsdag den 22. februar kl i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, Vandel. Tilmelding senest den 20. februar på tlf

7 PROPEL Nr. 1/ Lokalafdeling Vestjysk Lis Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding Telefon , Mobil E-post: Onsdag den 22. februar kl. 19 på Østerhedevej 19, 6690 Gørding Efter generalforsamlingen er der gule ærter. Husk tilmelding senest den 18. februar på tlf , mobil eller FSF Værløse-Jonstrup Jørgen Amonsen, Refsnæsgade 54, 1. tv., 2200 København N. Tlf.: , Mobil: , E-post: Onsdag den 15. februar kl. 19 på Pedersholm. Alle medlemmer er velkomne. Tilmelding til efterfølgende smørrebrød senest den 5. februar på tlf efter kl. 18 eller på Lokalafdeling Als-Sundeved Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg. Tlf.: Torsdag den 9. februar hos formanden Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg. Formanden viser film Efter generalforsamlingen nyder vi kaffen og formanden viser en spændende film. Mød op med forslag til aktiviteter og/eller udflugter m.m. Eller få en ny og aktiv bestyrelse. Lokalafdeling Kalundborg Ole B Jakobsen, Gl. Rørbyvej 29, 4400 Kalundborg Tlf.: , Mobil E-post: Fredag den 17. februar kl. 18 I Marinehjemmeværnets lokaler, Nørre Allé Kalundborg Husk damerne er velkomne Efter mødet serveres der gule ærter for egen regning. Tilmelding senest den 10. februar på tlf eller Lokalafdeling Odense Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, Revninge, 5300 Kerteminde Tlf.: Torsdag den 9. februar kl. 18 på Højstrup bygning 24, Vibelundsvej, Odense (kør ind fra Stegsted) Tilmelding senest den 2.februar på tlf , eller Lokalafdeling Nordvestsjælland Ole F. Olsen, Ljungbyvej 2,Postboks 51, 4340 Tølløse Tlf.: , Mob.: , E-post: Fredag den 17. februar kl. 18 hos Ove Nielsen, Vandværksvej 7, 4440 Mørkøv, tlf Vi starter med fællesspisning Tilmelding senest den 13. februar på tlf eller Lokalafdeling Sydfyn Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager Tlf Tirsdag den 21. februar kl. 19 i Bowl n Fun, Nyborgvej 4 i Svendborg Tilmelding til efterfølgende bowling kl. 20 på tlf senest 19. februar Lokalafdeling Bornholm Elmer Berg-Hansen, Sønder Mosevej 1, 3730 Neksø. Tlf.: Torsdag den 16. februar kl på Radarhoved Bornholm Foreningen er vært ved et mindre traktement Tilmelding senest den 9. februar på tlf

8 8 PROPEL Nr. 1/2012 FSF Værløse-Jonstrup Jørgen Amonsen, Refsnæsgade 54, 1. tv., 2200 København N. Tlf.: , Mobil: , E-post: En rigtig hyggeaften Historisk Nostalgi Igen en hyggelig Julefrokost på Soldaterstuen, Pedersholm Den sidste dag i november var absolut ikke ligesom sidste år, hvor det var bidende koldt. I år var det efterårslunt og bussen kørte os direkte til porten. Fremmødet var heller ikke som sidste år desværre. Jeg ved ikke hvad der var mere tiltrækkende end hygge og dejlig mad denne onsdag aften. Som jeg husker det, var der ikke fodbold i fjernsynet. Jeg synes mange af medlemmerne snyder sig selv for nogle hyggelige oplevelser fordi de ikke deltager i arrangementerne. Der er længere til Pedersholm, end der var til Værløse, vil nogen nok sige. Så må jeg svare, at det da kommer an på hvor vi kommer fra, men det er da rigtigt, at vi der kommer fra København og omegnen har fået længere at køre, men der kører tog og bus lige til døren, og hvis du hellere vil køre i bil, så gør ligesom andre af os gør, hægt dig på en der har bil, som alligevel skal på Stuen og giv ham så et benzintilskud, eller hvis du selv kører, så tilbyd andre at køre med. En af efterårets korte mørke aftner var en håndfuld af os til et meget spændende foredrag på Holmen i Marinestuen. Foredraget var arrangeret af DADV (De Allieredes Danske Våbenfæller). Det var tidligere medlemmer af Den Danske Brigade i Sverige, der fortalte om indkvartering, uddannelse, skyderierne på Jagtvej og befrielsen d. 5. maj Det var en meget spændende aften og det var en opløftende oplevelse, at være sammen med så mange friske og rørige veteraner, 66 år efter at de var vendt hjem til Danmark igen. Vi er glade for, at vi engang imellem klikker ind på KSS- Hjemmesiden, for det var her vi så annonceringen af foredraget. Nå, men julefrokosten var, som nævnt i overskriften rigtig hyggelig. Vi havde den store glæde, at Landsformanden, Landsnæstformanden, Afdelingsformanden, vores forrige Landsformand og hans kone, deltog sammen med alle os andre menige medlemmer. Der var så megen snak, at vi næsten glemte at spise den dejlige mad, som i år var en platte, og drikke de gode øl og varmende snapse. Efter spisningen med efterfølgende lotteri, kaffe og Kransekage på Fod, var alle flinke med at hjælpe til med oprydningen og vi fik ønsket hver andre en go jul og et godt nytår. Tak for et godt og hyggeligt arrangement!

9 PROPEL Nr. 1/ Generalforsamling Afholdes i Soldaterstuen på Pedersholm, onsdag den 15. februar kl.19. Bus 312 fra Frederikssund Station kl. 18:53. Dagsorden ifølge lovene - se side 5. Alle medlemmer er velkomne til generalforsamlingen, men vil du spise et stykke mad efter generalforsamlingen, så skal du tilmelde dig til spisning, senest den 05. februar 2012 på Tlf efter kl. 18 eller på Hygge i Soldaterstuen Følgende onsdage fra kl. 19, ses vi på Pedersholm, Roskildevej 161, Frederikssund: 15. februar (men først efter generalforsamlingen), 21. marts og 18. april. Hvis du ikke er selvkørende, så er Bus 312 fra Frederikssund Station kl. 18:53 det bedste bud. Det er også muligt at tage bus 312 fra Ølstykke Station kl. 18:05, men så møder du allerede kl. 18:23 og så kan du risikere at møde en bestyrelse, der ikke har tid til at snakke med dig, eller endnu værre Stuen er ikke åben endnu. Skydning Indendørsskydning, 15m Bane. Høje Gladsaxe 2, kld. begge de anførte datoer kl. 19. Datoerne er flg. onsdage: 01. februar, 07. marts (Landsskydning). Kontaktperson: Jørgen Hinrichsen Tovholder: Bente fra Gladsaxe Skytteforening. KSS Skydning mellem KSS Foreningerne, afholdes fredag den 24. februar kl. 18:30. Se mere i afsnittet om Københavnske Soldaterforeningers Samvirke. Københavnske Soldaterforeningers Samvirke. Aktivitetetskalender: Den 24. februar kl. 18:30 afholdes den årlige 15 m skydning mellem KSS Foreningerne. Skydningen afvikles på skydebanen Amager Landevej 221, 2770 Kastrup. Det koster 30,- kr. pr. individuel skytte og 60,- kr. for holdskydning. Du kan også købe 5 Prøveskud til 12,- kr. som samtidig er en Præmiekonkurrence. Der er mulighed for at spise fra kl Gule ærter med tilbehør, som koster kr og tilmelding er nødvendig til Peter Christensen Parbst Tlf: , Mobil: eller mail: senest fredag d.17. februar Du skulle prøve at møde op, selvom du ikke plejer at skyde. Det er altid særdeles hyggeligt, og du kommer samtidig til at være sammen med nogle friske Drenge og Piger fra andre værn. Søndag den 15. april kan du komme på en Gardehusarbustur hvor du kan opleve Hesteeskadronens stalde og værksteder, Gardehusar Regimentets Historiske Samling i Slagelse samt Gardehusarregimentets Veteran, Panser, og Køretøjsforening i Næstved. I skrivende stund er det ikke muligt at fortælle de nærmere detaljer, men ha tålmodighed og glæd dig til næste nummer af PROPEL. Se evt. mere på: Kastellet Vi har tidligere skrevet om aktiviteter på Kastellet, og det vil vi fortsat gøre. Kastellet er jo en perle i det gamle København, og tidligere lovede din lokalredaktør at skrive lidt om Kastellets historie. Det er der imidlertid mere kompetente personer, der nu har gjort. Hvis du går ind på følgende link, index.php?page=kastellet-som-det-ikke-blev så kan du læse om Kastellet, som det aldrig blev og samtidig få en virtuel rundtur. Der er skrevet en bog om emnet af Bjørn Westerbeek Dahl. Den og andre bøger, skrevet af entusiaster fra Kastellets Venner, kan købes på samme hjemmeside. Lokalredaktør: Torben Ek Foto: Kurt Sørensen og DADV Minder fra 2011 Godt nytår Traditionelt er der ikke ret meget stof fra afdelinger og lokalafdelinger til PROPELs februarnummer. Det er også tilfældet i år. Derfor er der plads til at se tilbage på hvad det skete i Når man bladrer i de 6 PROPEL ler kan man se, at der er masser af arrangementer i afdelinger og lokalafdelinger, - godt for det - men på foreningsplan er der en enkelt begivenhed, der springer i øjnene, som jeg genopfrisker herunder. Med venlig hilsen Ernst Poul Christensen æresmedlem nr. 13 Poul var kasserer og bestyrelsesmedlem i lokalafdelingen i Aalborg uafbrudt i 45 år. Han var kasserer i Afdelingen (tidl. Kredsen) i 35 år samt revisor i De samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg i 22 år. Derudover også i landsledelsen som effektudvalgsformand gennem mange år. Det var bare et par af begrundelserne for, at Poul Christensen i starten af året blev FSF s 13. æresmedlem og derfor kom på forsiden af medlemsbladets februarnummer. Desværre fik Poul omtale igen allerede i juni, da formanden i Aalborg, Helge Hoff blandt andet skrev : En legende og æresmedlem i det Nordjyske er borte Lige før påske fik vi den sørgelige meddelelse om, at vores gode ven og soldaterkammerat, Poul Christensen, var sovet stille ind efter nogen tids sygdom. Han blev 76 år. Pouls udadvendte personlighed gjorde, at han var god til at kommunikere med alle. Han havde et lyst sind og var altid god for en god historie med en vovet kant. Han havde en naturlig evne til at tryllebinde en forsamling med sin naturlige charme. Poul havde desuden en klar holdning til Flyvevåbnets Soldaterforening og var absolut gennem mange år sammen med sin kone Jonna primus motor både i det Nordjyske og på landsplan. I lokalafdelingen var han gennem de senere år den store mentor, hvis gode råd og vejledning vil blive dybt savnet. Æret være Pouls minde.

10 10 PROPEL Nr. 1/2012 Den længste billedtekst nogensinde Dette er den længste billedtekst vi nogensinde har bragt. Den er skrevet på baggrund af oplysninger fra en pensioneret observatør, der for mere end 40 år siden fløj med som observatør på Artilleriflyverbatteri Vandels Piper L-18 C Super Cub. Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Vi begynder med den røde knap længst til venstre. Den er til at trække ud. Det er mixture håndtaget til karburatoren (Lean-funktionen) for indstilling af benzin-luftblandingen. Man skal her lytte sig til, når motoren går helt rent, i modsætning til de nyere fly eksempelvis T-17, som har en indikator for om brændstofblandingen er indstillet bedst muligt. Næste instrument mod højre er omdrejningstælleren for motoren med arbejdsområdet markeret med grønt. Lidt under midten på instrumentet ses tachometret eller timetælleren. (Det var den, Mester NIL troede han kunne manipulere med). Historien om Mester NIL bringes i næste nummer. Næste instrument er fartmåleren, som viste Indicated Airspeed (indikeret flyvehastighed) i knots (sømil 1,852 km.). Igen med arbejdsområdet markeret med grønt. De oprindelige originale amerikanske fartmålere angav farten i MPH (amerikanske mil per time lig med1,609 km.), men blev udskiftet med den viste. Læg mærke til de to tykke ledninger/kabler som er tapet til det venstre rør i vinduet over instrumentbordet. De går op til en ekstra fartmåler, som sidder på det samme rør helt oppe ved taget. Det er til benefice for instruktøren bagi og vi andre som sad sammesteds. Det blev kun monteret i Y-652 og Y-654. Den mørkegrå knap mellem de to instrumenter er defrosteren til karburatoren. Varmen fra karburatoren forhindrede dannelse af is i karburatoren. Risikoen for dannelse af karburatoris var størst ved temperaturer lige omkring frysepunktet i fugtigt vejr. Under kompasset ses krængningsviseren. Meget simpel uden gradsangivelser eller dikkedarer. De små tynde streger i buen er dog omtalt i manualen med cirka værdier.

11 PROPEL Nr. 1/ Næste instrument er højdemåleren/ Altimeter med angivelser i fod. I nederste venstre kant af højdemåleren ses stilleskruen for indstilling af den aktuelle flyveplads højde over havet i QFF (Lufttrykket ved den aktuelle landingsplads overflade). Den aktuelle QFF ses i det lille vindue mellem tallene 2 og 3. I det skraverede felt ses hvor mange gange à 1000 fod viserne har været rundt. Den maksimal tilladte flyvehøjde var fod. Det tog en rum tid at komme derop, og for den sags skyld ned igen. Piperen kunne jo ikke spinne ned som T-17, hvor man kunne smide mere end 5000 fod på 40 sekunder. Instrumentet længst mod højre viser øverst motorens olietryk og nederst dens olietemperatur. Den grå knap længst mod højre er primerhåndtaget/ håndpumpe, som man pumpede 3-4 gange inden start for at bringe benzin op til karburatoren. Den blanke genstand ovenpå instrumentbordet er nøglen til shelteren! Den lille firkantede kasse under primerhåndtaget er en eftermontering til den civile VHF-radio. I den operative tid havde vi ingen radio ombord, som kunne komme i forbindelse med hverken militære eller civile ATC, men derimod en batteridrevet radiostation ud af kanonkuglefolket (læs Artillerister) benævnt AN/PRC-9. Den sad under instrumentbordet mellem de to røde arme fra rorlåsen. Batterikassen hertil sad dog under observatørsædet. Det var en blandet fornøjelse at skulle skifte dette batteri under flyvning. Hovedet langt ned mellem benene og halvt føle sig frem til låseanordninger og kabelstik og endelig få det nye batteri forbundet til radioen. Mærkedage februar-marts 80 år /52 Jørgen Stevn, Parkvej 106, 7500 Holstebro /53 Ejner Arno Verner Jeppesen, Anholtvej 4, 8800 Viborg /52 Frode Lund Nielsen, Skærgårdsvej 7, 7400 Herning apr/61 Erik Hejlsø, Kometvej 12, 4040 Jyllinge /53 Arne Rasmussen, Rosengårdsvej 7, 6800 Varde /52 Preben Frimand Christiansen, Vinkelvej 35, 3600 Frederikssund /51 Gunnar Lystlund Jensen, Niels Juhlers Toft 22, 6500 Vojens /53 Jørgen Jørgensen, Sundgade 41,st., 6320 Egernsund /52 Ejnar Mildahl Nielsen, Neptunsvej 70,2.th., 8260 Viby J 75 år /57 Thorleif Sølvhjelm, Holkebjergvej 15, 5250 Odense SV /57 Hans Erik Andersen, Boholtevej 65,2.th., 4600 Køge /57 Ejvind Knudsen, Bovænget 33, 7000 Fredericia /56 Preben Mathias Greve, Baneløkken 18 st.tv., 2730 Herlev /60 Jørgen Hinrichsen, Græshaven 17, 2730 Herlev /57 Gert Sterup Dinesen, Händelsvej 10, 7400 Herning /57 Arne Rasmussen, Engtoften 26, 2760 Måløv /56 Verner A. Schou Helenius, Hovedgaden 137, 8961 Allingåbro /57 Martin Brandstrup, Gl. Skivevej 62,1.th., 8800 Viborg 70 år /61 Jørgen Torben Fredeløkke, Nyborgvej 93A, 5700 Svendborg /62 Knud Sørensen, Søndermarken 3, 9850 Hirtshals /63 Ole Hansen, Romdrupvej 109, 9270 Klarup /62 John Preben Eriksen, Kometvej 38A, 4700 Næstved /61 Hugo Nørgaard, Øster Alle 9, 7400 Herning /61 Johannes Heinrich Knudsen, Christians X Vej 9, 6070 Christiansfeld /61 Preben Pedersen, Bogø Hovedgade 5, 4793 Bogø By /63 Birger Johansen, Allikevænget 3, 4060 Kirke Såby /62 Peter Malle Andersen, Døvnældevej 2, 4470 Svebølle /62 Benny Gregersen, Skovvej 50, 4622 Havdrup 65 år /67 Kaj Mortensen, Svendborgvej 56, 5750 Ringe /67 Viggo Søndergaard, Uglesøvej 3F, 8600 Silkeborg /67 Keld Damkjær Hansen, Glentevej 49, 7430 Ikast /67 Kristian Johnsen, Ribevej 205, 6040 Egtved /64 Peter Ringtved, Bæverbo 12, 2665 Vallensbæk Strand /66 Henning Bohl, Palleshøj 2, 7400 Herning /68 Kjeld Nygaard, Hagbardsvej 21, 3650 Ølstykke /61 Egon Pedersen, Havsnæsvej 3, 4900 Nakskov /67 Bent Ove Hansen, Halskovvej 51, 01, 4220 Korsør /67 Bent Møllegård Nielsen, Søstedvej 15, 5792 Årslev 60 år aug/72 Chr. Høgh Jensen, Bavnehøj 20, 8500 Grenå nov/72 Jørn Eskild Hansen, Rørkærvej 36, 6270 Tønder aug/72 Jørn Juul Kristensen, Ranunkelvej 5, 9520 Skørping maj/72 Poul Nørgaard Tornhøjparken 165,9220 Aalborg Ø 50 år maj/83 Carsten Tingberg, Hedevænget 1, 5853 Ørbæk feb/81 Mads Hansen Johnsen, Paabyvej 1,st.tv., 6000 Kolding feb/80 Steen Knud Hansen, Bregnevej 22, 7470 Karup J maj/83 Jan Michaelsen, Læstenvej 14, 8990 Fårup nov/81 Lars Sylvest Vestergaard, Rønne Alle 44,8600 Silkeborg maj/83 Torben Damgaard Kristensen, Frydebovej 26, 7700 Thisted aug/82 Hans Jordan Kroman, Møllergade 61A, 1., 5700Svendborg nov/84 Lars Rohde Hansen, Dyssevej 19, 4000 Roskilde aug/81 John Toft Varming, Gl. Grænse Vej 24, 6760 Ribe 40 år Tommy Jensen, Århusvej 22G, 1. tv., 8940 Randers V aug/92 Henrik Pommergaard Hansen, Nielstrupvej 20, 4690 Haslev nov/92 Thomas Benedikt Franch, Holbækvej 20, st. th., 4000 Roskilde feb/93 Anders Winther Rasmussen, Ydinggade 30, 8752 Østbirk Husk at du selv skal meddele det til forretningsføreren, hvis du ikke ønsker dine runde fødselsdage offentliggjort i PROPEL. Helt ude til venstre findes en meget væsentlig kontrol - Throttle - eller på dansk gashåndtaget Sidst, men nok allervigtigst styrepinden midt i cockpittet, her effektivt holdt i rostilling af rorlåsen. Denne artikel er forfattet af PROPEL s mangeårige leverandør af stof om bedagede flyvemaskiner, Niels Schaiffel-Nielsen, som i sin tid arbejdede på Flyvestation Vandel, hvor hærens Piper L-18 var stationeret indtil 11 af dem brændte ved en hangarbrand den 19. april Redaktionen

12 Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe Ærespræsident: Chefen for FTK Generalmajor Henrik Røboe Dam Landsformand Kai Clausen, Ved Store Dyrehave 40, st. tv., 3400 Hillerød Tlf.: , E-post: Næstformand Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg Tlf.: , mobil E-post: Forretningsfører Harry Sørensen, Hans Egedesvej 9, 9800 Hjørring Tlf.: , mobil: , E-post: Jubilæumsudvalget Bent Petersen, Solsortevej 7, 7100 Vejle Tlf. og fax: , mobil , E-post: Redaktionsudvalget Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse Tlf.: , E-post: PR-udvalget Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Tlf.: , E-post: Skydeudvalget Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring Tlf.: , E-post: Effektudvalget Knud Bisgaard, Agertoften 3, 9460 Brovst Tlf.: , E-post: Redaktion af PROPEL Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Tlf.: , E-post: Ansvarshavende redaktør Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: , E-post: FSF s hjemmeside: - E-post: PROPEL udkommer den 1. eller den første hverdag herefter i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Deadline for stof til bladet findes i kalenderen på side 2. Artikler optaget under navn står for den enkelte indsenders egen regning og kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF s mening. Indsender er ansvarlig for tilladelse til brug af fotos. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret, samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at betydningsfuldt indhold aldrig udelades. Hjemmesiden: Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på hjemmesiden, sendes til E-post adressen: Sikreste og hurtigste metode til indsendelse af stof er: Tekst: Skriv i tekstbehandling, helst Word, og hæft filen ved en til eller i nødstilfælde: Send teksten, helst maskinskrevet, med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Billeder: Digitale fotos i JPG- eller TIF-format, indtil ca. 5 MB vedhæftet til Over 5 MB i alt: på CD-rom samt papir-billeder med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Papirbilleder og CD-rom er returneres kun på forlangende. Adresseændring meddeles til forretningsføreren. Har du set det elegante slips som effektudvalget tilbyder? Sammen med slipset får du den smarte guld -slipsenål, som forhindrer at slipset dyppes i sovsen, når afdelingen byder på spisning med hele svineriet. Skaf dig et sæt i afdelingen eller køb det direkte fra effektudvalget - vejledende pris kun 165 kr. Afsender: Flyvevåbnets Soldaterforening, Hans Egedesvej 9, 9800 Hjørring

PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011. Foto: Torben Ek

PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011. Foto: Torben Ek 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Foto: Torben Ek 2 PROPEL Nr. 1/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 5/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2013. 70. årgang Nr. 3. Generalforsamlinger. Avedøre Flyveplads.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2013. 70. årgang Nr. 3. Generalforsamlinger. Avedøre Flyveplads. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2013 70. årgang Nr. 3 Generalforsamlinger Side 3-5 Besøg hos Airbus Avedøre Flyveplads Side 10-11 Side 5 Foto: EKF PROPEL 1 Det sker i FSF Mød

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2014 71. årgang Nr. 3 Grafik: ekf PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 4/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

PROPEL AIR SH W INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008

PROPEL AIR SH W INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING BUREAU117 Årets offcielle AIR SHOW logo er designet af Rasmus Vind, Haderslev. AIR SH W D A N I S H A I R S

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj 2013. 70. årgang Nr. 4. Landsskydning 2013. Årgangsjubilæer. Find et fly.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj 2013. 70. årgang Nr. 4. Landsskydning 2013. Årgangsjubilæer. Find et fly. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Maj 2013 70. årgang Nr. 4 Landsskydning 2013 Side 4-5 Find et fly Årgangsjubilæer Side 10-11 Side 6 Foto: EKF PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Juni 2014. 71. årgang Nr. 5. Foto: ekf PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Juni 2014. 71. årgang Nr. 5. Foto: ekf PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Juni 2014 71. årgang Nr. 5 Foto: ekf PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige uger...

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. September 2014. 71. årgang Nr. 7. Foto: Ikke oplyst PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. September 2014. 71. årgang Nr. 7. Foto: Ikke oplyst PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening September 2014 71. årgang Nr. 7 Foto: Ikke oplyst PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage

Læs mere

KAF ønsker Godt Nytår

KAF ønsker Godt Nytår 95. ÅRGANG - 2005 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS KAF ønsker Godt Nytår Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 97. ÅRGANG - 2007 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år Januar 2014 Juletid Livgarden imponerer i Kosovo GF for Vejle og Omegn 100 år Præsidiet 1-14 Kære Garderkammerater Så er det atter en gang blevet tid til at sende jer alle en Nytårshilsen tid til at sige

Læs mere

KAF ønsker. Godt Nytår

KAF ønsker. Godt Nytår 94. ÅRGANG - 2004 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS KAF ønsker Godt Nytår Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

1 1 0 0 1 1.. Å Å R R G G A A N N G G 2 - - 2011 NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL Kastellet 2010

1 1 0 0 1 1.. Å Å R R G G A A N N G G 2 - - 2011 NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL Kastellet 2010 101. ÅRGANG - 2011 - NR. NR. 1-1 FEBRUAR - FEBRUAR / MARTS / MARTS / APRIL / APRIL Kastellet 2010 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er

Læs mere

100. ÅRGANG - 2010 NR. 1 - FEBRUAR /MARTS/APRIL DEN 03.12.99 SIDSTE SKYDNING MED 150 MM KANONER PÅ STEVNSFORT

100. ÅRGANG - 2010 NR. 1 - FEBRUAR /MARTS/APRIL DEN 03.12.99 SIDSTE SKYDNING MED 150 MM KANONER PÅ STEVNSFORT 100. ÅRGANG - 2010 NR. 1 - FEBRUAR /MARTS/APRIL DEN 03.12.99 SIDSTE SKYDNING MED 150 MM KANONER PÅ STEVNSFORT Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - marts 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - marts 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 2 - marts 2005 5. årgang Indhold nr 2. 2005 571 nye ansigter og et nyt bataljons mærke.......3 Generalforsamling, Sergent klubben............6 Generalforsamling, Antvorskov 6 Stormvejr

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 95. ÅRGANG - 2005 37283 KAF.indd 1 NR. 3 - JUNI / JULI / AUGUST 06/06/05 12:34:52 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers

Læs mere

lice.d o p ry ilita.m w w w MARTS 2004 - NR. 3

lice.d o p ry ilita.m w w w MARTS 2004 - NR. 3 www.militarypolice.dk MARTS 2004 - NR. 3 Salg - udlejning og vurdering af erhvervsejendomme Ring for materiale og besigtigelse. Soldatersange - og tapre historier 350 sider med illustrationer. Hardback-bog.

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

Kystartilleriforeningens medlemmer med familie. ønskes en glædelig jul samt. et godt og lykkebringende nytår. Forretningsudvalget

Kystartilleriforeningens medlemmer med familie. ønskes en glædelig jul samt. et godt og lykkebringende nytår. Forretningsudvalget 102. ÅRGANG - 2012 NR. 5 - JANUAR/FEBRUAR/MARTS/APRIL Kystartilleriforeningens medlemmer med familie ønskes en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår Forretningsudvalget Kystartilleribladet

Læs mere

Januar 2015. Indsamling i Køge

Januar 2015. Indsamling i Køge Januar 2015 Stærekassen indviet Indsamling i Køge RKG 2014-II på øvelse i Tyskland Præsidiet 1-15 Præsidenten har ordet Et nyt år truer. Nej, sådan ser vi ikke på det i De Danske Garderforeninger (DG).

Læs mere

Deadline: Den 1. marts 2012

Deadline: Den 1. marts 2012 Indholdsfortegnelse: Aktivitetskalender 2 Leder 3 Nytårshilsen fra DAR 4 Krigsfanger 6 Lokalt og RegionsNyt 7 Nytårshilsen 8 40 års jubilæum 9 Lokalt og RegionsNyt 10 Mærkedage 14 Billeder fra Nørrejyske

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Indhold nr. 2 Da tøjlen skiftede hånd...3 Heltene hyldes i Holstebro!...5 5-kamp cup...7 Forsidebillede: Oberst Tommy M. Paulsen, klar til de opgaver der følger

Læs mere

fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk

fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk Nr. 2 Marts 2011 tel. & fax +45 33 12 82 53 postgiro nr: 102-3071 danske bank: 3015-127201 e-mail: mwm@mwmorch.dk dk-1054 københavn k peder skrams

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang Indhold nr. 2 Regimentschefens leder...3 Døgnøvelse I - Luksusophold i Kastrup Skov...4 Ambassadørmodtagelse i København...5 II PNINFBTN skydeperiode uge 12...6

Læs mere