Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre"

Transkript

1 Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre

2 Udgivet af ÆldreForum, september 2009 Design: DanChristensenDesign MDD Fotos: Steen Evald: side 3. Geir Haukursson: side 13, 17, 56, 58, 78, 81, 128, 130. Niels Nyholm: side 15, 21, 27. Henning Hammelsvang: side 48, 62. Preben Søborg: side 53. Det Aktiverende Team, Gentofte Kommune: Øvrige billeder samt forside. Tryk: tryk team svendborg ISBN: ISBN: Publikationen kan bestilles hos ÆldreForum, tlf , eller på hjemmesiden hvor den også kan downloades. Gengivelse af artikler med forfatternavn, eller længere uddrag heraf i blade, tidsskrifter, bøger o.lign. kræver tilladelse fra både forfatter og ÆldreForum. Øvrige artikler, herunder artikler skrevet af ÆldreForum, kan frit gengives i deres helhed med kildeangivelse. ÆldreForum er et uafhængigt råd, oprettet under Indenrigs- og Socialministeriet, som skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på alle ældrelivets områder. Rådet skal desuden bidrage til at synliggøre ældres ressourcer og til at nuancere billedet af ældre og det at blive ældre. ÆldreForum udsender løbende publikationer med information, inspiration og debatskabende stof om ældretilværelsen, initierer forskning og arrangerer konferencer m.m. Rådet inddrager forskere, administratorer, fagpersoner og organisationer samt kommuner og ældreråd m.fl. i rådsarbejdet.

3 Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre 1

4 Det er vigtigt at holde sig i gang hele livet. En løbetur, en gåtur i skoven eller en tur op ad trappen med fyldte indkøbsposer. Hvilken aktivitet man kaster sig over afhænger selvfølgelig af alder og fysisk formåen, men en aktiv hverdag gør kroppen stærkere og sjælen gladere. Tag nu manden på 96 år, der sammen med flere andre beboere på et plejecenter har en fast dag om ugen, hvor han spiller balancebanko et spil der kombinerer klassisk banko med forskellige fysiske øvelser. Han laver også gymnastikøvelser hver dag for at holde fysikken i orden. Det betyder, at han selv kan klare de fleste af hverdagens gøremål, noget han sætter en stor ære i at kunne. Forestil dig også en kvinde på 87 år, der en gang om ugen dyrker vandgymnastik, som giver bevægelighed og udholdenhed i kroppen. Hun deltager også i flere aktiviteter på plejecentret, hvor hun blandt andet hjælper med at passe blomster, og sammen med andre beboere sørger hun for et flot ugentligt kaffebord. Aktiviteterne giver hende motion og bevægelse, og bidrager også til at give indhold i hverdagen. Historierne inspirerer. De viser, at selvom kroppen efter mange år er slidt, er det vigtigt at bruge sig selv fysisk og holde sig i 2

5 form. Jeg ønsker selv i min egen alderdom at holde mig fysisk aktiv, leve sundt, og satse på at kunne klare så meget som muligt selv, så længe jeg kan. Jeg synes, at det giver rigtig god mening at holde kroppen i gang. Det giver mere energi, et større overskud, og kroppen styrkes og forfalder ikke lige så hurtigt. Det giver slet og ret større livskvalitet. Jeg er sikker på, at de fleste ønsker at kunne klare sig selv så længe som muligt. Men kroppens formåen daler jo i takt med, at alderen sætter sine spor. Forskningen viser, at regelmæssig fysisk aktivitet har en positiv effekt på alle, uansat alder og fysisk formåen. Jeg håber derfor, at dette idékatalog kan inspirere både ældre borgere og plejepersonale til både fysiske og mentale aktiviteter, som kan holde kroppen og hovedet i gang, bidrage til at modstå sygdomme og være med til at øge livskvaliteten i det daglige for de ældre borgere. Karen Ellemann Indenrigs- og socialminister 3

6 Forord De senere års forskning har vist betydningen af fysisk aktivitet for alle aldersgrupper, dvs. at regelmæssig aktivitet giver positive resultater, uanset alder, og uanset om man tidligere har været fysisk aktiv. Mens der er mange tilbud om fysisk aktivitet til mobile ældre, er tilbuddene til mindre mobile ældre mere begrænsede. ÆldreForum har derfor tidligere iværksat initiativer med inspiration til fysisk aktivitet for denne gruppe; blandt andet et Træningsprogram i 2002, og i 2005 et Motionskort med øvelser, der udføres parvis. Det er imidlertid en generel erfaring og påvist ved undersøgelser, at der ikke i alle plejehjem og -centre er nok opmærksomhed på fysisk aktivitet. Det kan bl.a. skyldes mangel på ressourcer, eller at ledelse og medarbejdere ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på, at også beboere i plejehjem og plejecentre har nytte af at træne og bevæge sig så meget som muligt i hverdagen. ÆldreForum har derfor set et behov for at skabe yderligere opmærksomhed om dette meget vigtige område, og samtidig bidrage med inspiration og fornyelse. På denne baggrund har ÆldreForum sammen med Dansk Arbejder Idrætsforbund taget initiativ til dette Idékatalog, ved at opfordre plejehjem og -centre over hele 4

7 landet til at indsende beskrivelser af øvelser og andre fysiske aktiviteter, som praktiseres i hverdagen. De indkomne forslag er derefter samlet i Idékataloget. Fra ÆldreForum skal der lyde en tak til de institutioner, som imødekom opfordringen og indsendte idéer og beskrivelser. Ikke mindst tak til Det Aktiverende Team i Gentofte Kommune, som udover at bidrage med konkrete ideer, også gav tilladelse til at anvende et udvalg af deres illustrationer. En særlig tak til cand. scient., ph.d. Lis Puggaard, som har bidraget med kapitlerne Træning af skrøbelige ældre kan det lade sig gøre? og Motion og bevægelse i plejehjemmets have, på gangarealer og i den private bolig. En særlig tak går også til ergoterapeut Hanne Finsen, souschef i Nyborg Kommune, som i lighed med Lis Puggaard har bidraget med inspiration og gode råd. Indhold og formuleringer i Idékataloget er naturligvis alene ÆldreForums ansvar. Povl Riis Formand for ÆldreForum September

8 Indhold Indenrigs- og socialminister Karen Elleman Forord Povl Riis, formand for ÆldreForum Idékatalog baggrund og formål Baggrund Formål Målgruppe Idékatalogets opbygning Motion i hverdagen hvorfor være fysisk aktiv? Fysisk aktivitet og hverdagens gøremål Psykiske, sociale og kognitive virkninger af fysisk aktivitet Motion for hjernen Identitet og roller Forebyggelse af sygdom Motivation Barrierer mod fysisk aktivitet Spørg om deltagernes ønsker

9 Indhold Forskellige aktiviteter Gymnastik og boldspil m.m Aktiverende pleje Hverdagsrehabilitering genopfriskningstræning.. 21 Fritidsaktiviteter Puljen til udvikling af bedre ældrepleje Træning af skrøbelige ældre kan det lade sig gøre?.. 24 Lis Puggaard, cand. scient, ph.d. Fysisk kapacitet Følger af nedsat fysisk kapacitet Følger af sengeleje Kroppens aldring og arbejdsevne Aldring i muskulaturen Muskelstyrke Bevægelighed Aldring i kredsløbet kondition Aldring i sanser og nervesystem Balance Reaktion og koordination Det er aldrig for sent at træne Styrketræning Konditionstræning Skrøbelige ældres træningsbehov Træning af kondition og styrke Hensyn ved træning Utrænede ældre

10 Indhold Meget svækkede ældre Træning af muskelstyrke Belastning Træning af kondition Øvelser & Aktiviteter Øvelser for sengeliggende Gymnastik for sengeliggende ældre I Gymnastik for sengeliggende ældre II Muskler i ansigt og mund Muskler i ansigt og mund Gymnastik og hverdagsliv Gymastikøvelser Opvarmning med ærteposer Stolegymnastik Stolegymnastik Gymnastikprogram for demensafsnit Vandgymnastik Balanceøvelser for demente Balancebanko Øvelse med viskestykke bevægelighed Styrkeøvelse med elastik Styrkeøvelse i kørestole tvekamp Styrkeøvelse med plasticflaske Rejse og sætte sig på stol styrkeøvelse Gang på stedet konditionsøvelse Konditionsøvelse med arme og ben

11 Indhold Kropsbevidsthed ChinaBall Kinabold Op fra gulvet Hverdagsliv Madgruppe Kaffebord Hverdagsaktiviteter i plejeboliger Boldspil og andre kasteøvelser m.m Avishockey Boldøvelse præsentationsrunde Mønsterbold Ballon Volley Ballontennis Ballonspil med store balloner Ballonkrig Bowling Boldglæde Håndklædekast Faldskærm med bold Kaste bold i basketnet Boldspil på bord Kast med ærteposer Magnetisk pilespil Tæppefliser Øvelser med tov Tørklædedans Redskaber og træningsmaskiner

12 Indhold Individuelle aktiviteter Cykling indendørs Cykelture på parallelcykel Udstrækning, afspænding og åndedræt Udstrækning Afspænding og massage Åndedrætsøvelse Dans med musik og sang Balledans Spil og andre mentale aktiviteter Kapla Klovnespil Kvadrat-bingo Spidsmus Stavespil Fra dig til mig Kryds og bolle Puslespilsstafet Wii video sports-spil Maling på lærred Skibet er ladet med Tankeleg Gætte ordsprog Billedlotteri Udeliv & andre fritidsaktiviteter Gåture Helsegynge

13 Indhold Olympiade Fritidsaktiviteter i et leve-bo-miljø Kvindegruppe Mandegruppe Motion og bevægelse i plejehjemmets have, på gangarealer og i den private bolig Lis Puggaard, cand. scient, ph.d. Den private bolig Fælles gangarealer Haven og andre fælles udendørs arealer Eksempler på organisering af kommunale aktiviteter Det Aktiverende Team i Gentofte Kommune Projekt Fokusskifte i Høje-Taastrup Kommune Projekt Livskraft i seniorlivet i Kerteminde Kommune 130 Folkesundhedspladser i Vordingborg Kommune Yderligere inspiration Øvelser for ansigt og mund Gymnastik og andre øvelser Bold- og kasteøvelser samt andre lege Afslapning Dans og musik Spil og anden mental aktiviter Udeliv og fritidsaktiviteter Bidragydere

14 1 Idékatalog baggrund og formål Baggrund Som den øvrige befolkning kan beboere i plejehjem og -centre, samt andre svage ældre, opnå store fordele ved at røre sig i dagligdagen. Fx udsættes mange skrøbelige ældre dagligt for at udføre handlinger, der ligger tæt på eller overstiger deres fysiske formåen. Men regelmæssig fysisk aktivitet kan medvirke til at vedligeholde evnen til at klare hverdagens almindelige gøremål og aktiviteter. I nogle tilfælde kan regelmæssig træning ligefrem føre til større selvhjulpenhed. Motion kan således både udskyde, mindske og forebygge behov for hjælp. Motion giver endvidere større velvære og bedre trivsel. Fysisk aktivitet er også et godt middel til at forebygge en række sygdomme, der er udbredt blandt ældre. Samtidig er det en meningsfuld beskæftigelse, som kan fremme social deltagelse. De gavnlige virkninger har fået Sundhedsstyrelsen 1 til generelt at anbefale ældre at få pulsen op i mindst 30 minutter hver dag. Og samtidig træne især styrke og kondition, men også balance og bevægelighed, på et niveau, som passer den enkelte. Når kronisk sygdom eller andre årsager til nedsat funktion begrænser mulighederne for fysisk udfoldelse, råder Sundhedsstyrelsen til ikke at droppe bevægelse helt, men at være så fysisk aktiv som muligt. For ældre med nedsat mobilitet er det særlig vigtigt at bevare en fysisk aktiv livsstil. Formål Hensigten med dette Idékatalog er at inspirere personale i plejesektoren til at motivere og støtte især beboere i plejehjem og plejecentre, men også andre skrøbelige ældre, til at være mere fysisk og mentalt aktive i hverdagen. Medarbejderne kan derved bi- 12

15 1. Idékatalog baggrund og formål drage til at vedligeholde og evt. forbedre beboernes mulighed for at fungere så selvstændigt som muligt. En række plejehjem, plejecentre og dagcentre har på ÆldreForums og Dansk Arbejder Idrætsforbunds opfordring indsendt beskrivelser af aktiviteter og øvelser til Idékataloget. Det er ikke tilstræbt, at de indsamlede aktiviteter og øvelser har en videnskabelig dokumenteret virkning. Tanken har derimod først og fremmest været at iværksætte en bred erfaringsopsamling og videreformidle forslag, som ud over at skabe fysisk og mental aktivitet, også kan skabe liv, sociale oplevelser og glæde for ældre mennesker. Institutionernes bidrag er enkelte steder suppleret med yderligere forslag. Mange af de indsendte forslag er på én gang både fysisk og mentalt stimulerende, og sigter i lige så høj grad mod at inddrage psykiske og sociale aspekter ved samvær. Når for eksempel Sofie Amalie Gårdens Plejehjem på Frederiksberg arrangerer Musik & Bevægelse, er formålet både at tilbyde deltagerne meningsfulde oplevelser og samvær 13

16 1. Idékatalog baggrund og formål med andre, og samtidig bidrage til at bevare eller styrke deres færdigheder. Plejehjemmet påpeger også, at aktiviteten styrker den psykiske tilstand, og at deltagerne bevarer følelsen af at have værdi og besidde ressourcer. Erfaringen er, at beboerne trofast og med glæde møder op til træningen for at holde sig i gang. De får igen glimt i øjet, og glemmer alt andet omkring sig. Og hvor begyndere på holdet ofte kan have svært ved fx at kaste og gribe en bold, går det oftest bedre efter et stykke tid. Målgruppe Idékataloget tager som nævnt sigte på aktiviteter for skrøbelige ældre. Og variationen i aktiviteterne afspejler, at gruppen langt fra er ens. Hvor nogle er mentalt friske, er andre ramt af demens i forskelligt omfang. Nogle lider af andre kroniske sygdomme, og graden af selvhjulpenhed spænder fra personer som selv færdes ude og inde, evt. med rollator, til personer med meget begrænset eller ingen mobilitet. Hvor nogle umiddelbart har energi og overskud til at deltage i aktiviteter, mangler andre lysten. Andre igen kan slet ikke eller kun i begrænset omfang deltage aktivt, men sætter pris på at indgå i fællesskabet. Idékatalogets opbygning For hurtigt at kunne orientere sig på tværs i Idékataloget, er sider med øvelser og aktiviteter markeret med en blå bjælke. Kapitler og anden tekst, der sætter de praktiske øvelser ind i en større sammenhæng, er markeret med en grøn bjælke. I kapitel 2, Motion i hverdagen hvorfor være fysisk aktiv?, gøres rede for de gavnlige virkninger af fysisk aktivitet, og der er eksempler på, hvordan pleje- og omsorgsmedarbejdere kan motivere beboere til at bevæge sig mere i hverdagen. I kapitel 3, Træning af skrøbelige ældre kan det lade sig gøre?, beskriver Lis Puggaard kroppens fysiske aldring og giver eksempler på, hvordan dette påvirker evnen til at udføre praktiske gøremål i hverdagen. Det fremgår ligeledes, at også skrøbelige ældre ved regelmæssig fysisk træning kan vedligeholde og måske ligefrem forbedre deres fysiske kapacitet, og dermed deres praktiske formåen. Kapitel 4, Øvelser og aktiviteter, indeholder institutionernes forslag til aktiviteter og øvelser. Herfra kan hentes inspiration på 14

17 1. Idékatalog baggrund og formål kryds og tværs til at sammensætte et større program. Ved hver aktivitet er nævnt nødvendige rekvisitter, samt forslag til, hvordan aktiviteterne kan tilrettelægges og udføres. Hvor institutionerne har bidraget med særlige bemærkninger eller konkrete erfaringer, er disse medtaget. Ved hver ny kategori af øvelser er der endvidere afsat plads til læserens egne observationer eller overvejelser. Institutionernes bidrag er enkelte steder suppleret med yderligere øvelser. I kapitel 5, Motion og bevægelse i plejehjemmets have, på gangarealer og i den private bolig, giver Lis Puggaard eksempler på, hvordan gangarealer og udendørs arealer let kan indrettes, så de indbyder og motiverer til fysisk aktivitet. Der er endvidere eksempler på træning, som er velegnet til boliger med begrænset plads. Kapitel 6, Eksempler på organisering af kommunale aktiviteter, viser eksempler på, hvordan kommuner og institutioner har organiseret aktiviteter i hverdagen. Kapitel 7, Yderligere inspiration, henviser til andre inspirationskilder til fysisk aktivitet, herunder til Dansk Arbejder Idrætsforbund. Sidst i kataloget er medtaget en oversigt over de institutioner og kommuner, som har bidraget til Idékataloget. ÆldreForum, September 2009 Note: 1) Sundhedsstyrelsens anbefalinger kan i sin helhed læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Seneste_nyheder/fysisk_aktivitet_aeldre2008.aspx?lang=da 15

18 2 Motion i hverdagen hvorfor være fysisk aktiv? Uanset alder og helbred er det tæt forbundet med velbefindende at kunne fylde sin dagligdag med tilpas krævende gøremål og aktiviteter. Samtidig er det en stor tilfredsstillelse at være selvhjulpen. Men det kræver en vis fysisk form at kunne fylde dagen og ugen med meningsfulde gøremål og aktiviteter. Fysisk aktivitet og hverdagens gøremål Når beboere i plejeboliger og andre ældre føler det vanskeligt, eller ligefrem uoverkommeligt, at udføre helt almindelige daglige opgaver, kan det skyldes, at den såkaldte fysiske kapacitet er lav. Lav fysisk kapacitet kan fx vise sig ved nedsat muskelstyrke i benene, der bl.a. kan gøre det vanskeligt at rejse og sætte sig, samt at gå og stå. Eller ved lav kondition, der viser sig ved, at man hurtigt bliver forpustet og tømt for energi. Også nedsat balanceevne, der bl.a. øger risikoen for fald, samt stive led og muskler, der fx gør det vanskeligt at løfte armene, så man kan tage en bluse over hovedet eller rede sig i nakken, er udtryk for lav fysisk kapacitet. Fysisk kapacitet kaldes også fysisk arbejdsevne eller fysisk form. Når arbejdsevnen er lav, er det vanskeligt at opretholde et hverdagsliv med sædvanlige rutiner og sociale kontakter i og uden for boligen. Ved at være fysisk aktiv er det derimod muligt at påvirke den fysiske arbejdsevne i positiv retning hele livet. Regelmæssig motion kan således være med til at fastholde, forbedre eller udskyde tab af praktiske færdigheder, og der er store muligheder for at opnå gode resultater med fysisk træning af beboere i plejeboliger. Ofte ses de største forbedringer hos personer med et lavt udgangspunkt. Det er således aldrig for sent at begynde at være aktiv. 16

19 2. Motion i hverdagen Psykiske, sociale og kognitive virkninger af fysisk aktivitet Motion giver hurtigt større velvære. Virkningen fremhæves bl.a. i flere af institutionernes bidrag til Idékataloget, hvor det ofte fremgår, at aktiviteten får smilet frem eller bringer glimtet i øjet tilbage. Andre fysisk aktive ældre beretter om mere selvtillid og selvrespekt, hvad der øger lysten til at indgå i sociale sammenhænge. Samtidig kan fysisk aktivitet øge mobiliteten, så det bliver lettere at komme i kontakt med andre og dermed forebygge social isolation. Også energiniveauet stiger, når man er fysisk aktiv. Fysisk aktivitet er ligeledes godt for hjernen og de kognitive, dvs. forstandsmæssige, funktioner. Motion forbedrer kredsløbet og dermed hjernens forsyning med blod og energi, hvad der især forbedrer opmærksomhed og korttidshukommelse og dermed indlæring. Motion for hjernen Som resten af kroppen skal også hjernen bruges for at undgå, at den ruster. Ældres kognitive funktioner er i høj grad sårbare over for både sygdom og mangel på vedligeholdelse, og især funktioner som opmærk- 17

20 2. Motion i hverdagen somhed og korttidshukommelse er udsat for alderstilknyttet reduktion. I de senere år har flere videnskabelige undersøgelser imidlertid stort set samstemmende vist, at det er muligt at træne de kognitive funktioner hele livet og at det aldrig er for sent at begynde! Der kan fx opnås tydelige resultater med målrettet kognitiv træning i form af hjernegymnastik som spil m.m., og opgaver, hvor der er flere bolde i luften, er gode til at træne kognitiv kapacitet. Også spil og leg kan styrke hjernen. Er der en vis risiko forbundet med legen, øger det legelysten hos nogle, og samtidig aktiverer risici tænkning og fantasi. Også opmærksomhed og korttidshukommelse kan trænes målrettet. Ældre har en særlig fordel i spil og lege, hvor erfaringen kan anvendes til at genkende mønstre i spillet eller legen. Hjernen bruger genkendte mønstre til at løse nye opgaver. Det er velkendt, at visse sygdomme, fx demens, giver forstandsmæssige forringelser. I mange af de indsendte spil og andre mentale aktiviteter, der er beskrevet i kapitel 4, Øvelser og aktiviteter, er det dog tilladt at samarbejde om at løse opgaven, og enhver kan således bidrage efter formåen. Også personer med demens kan ofte have stor fornøjelse af at deltage i spil m.m., der for det meste indeholder elementer, som mange har stiftet grundigt bekendtskab med tidligere i livet. Identitet og roller Følelsen af identitet er vigtig for trivsel og livskvalitet, og netop deltagelse i aktiviteter sammen med andre kan styrke den enkeltes identitet. Under samværet får deltagerne bl.a. lejlighed til at præsentere nye sider af sig selv, samt påtage sig selvvalgte roller, hvad der også kan styrke identiteten. Forebyggelse af sygdom Motion er også et godt middel til at forebygge sygdomme som hjerte-kar-symptomer, nedsat lungefunktion, sukkersyge, forhøjet blodtryk, gigt og knogleafkalkning. Depression og ængstelse kan ligeledes forebygges med fysisk aktivitet. Motion giver endvidere bedre appetit og fordøjelse. Forbrændingen sættes i vejret, og gør det bl.a. lettere at opnå et ønsket vægttab. Tilmed opnås en sund og behagelig træthed og dermed bedre søvn, når man har rørt sig i løbet af dagen. 18

21 2. Motion i hverdagen Motivation Ikke alle har umiddelbart lyst til at bevæge sig mere, end de plejer. Og selv om der er mange gode grunde til at være fysisk aktiv, ved kun de færreste ældre, at fysisk aktivitet hjælper dem til at klare dagligdagen bedre. Mange ved heller ikke, hvordan de skal være aktive, for at det virker. Det er derfor vigtig at informere om fordelene ved at være fysisk aktiv, og hvor meget deltagerne kan forvente at få ud af deres indsats. Medarbejderne har således et særligt ansvar for at motivere beboere til at bevæge sig mere i hverdagen. Samtidig føler de fleste ældre større tryghed og tillid til personer, de kender og ser jævnligt, hvorfor der er større sandsynlighed for, at de især lytter til kendte medarbejdere. Medarbejderne kan fx tale med beboerne om, at humør og velvære bliver bedre, og at de får mere energi, når de har rørt sig. Det er områder, hvor de fleste hurtigt mærker en forbedring. Ofte kan det også være relevant at tale om, at mange sygdomme holdes bedre i skak ved bare lidt motion. Og selv lidt bevægelse er med til at udskyde tab af funktionsevne. Vil man blive bedre til at udføre daglige gøremål, skal den fysiske aktivitet dog både være regelmæssig og rumme en rimelig belastning, så aktiviteten føles anstrengende at udføre. I kapitel 3, Træning af skrøbelige ældre kan det lade sig gøre? er det uddybet, hvorfor motion og bevægelse gør det lettere at vedligeholde og måske styrke praktiske færdigheder, ligesom det beskrives, hvordan man nemt kan holde øje med, hvor meget en aktivitet belaster udøveren. Synes der ikke at være nogen fremgang at spore, er det værd at huske på, at alle færdigheder hurtigt forfalder, hvis de ikke bruges og vedligeholdes. Virkningen af motion kan således også være, at funktionsniveauet opretholdes eller at tab udskydes. Det gælder således om at bevare motivationen, og forsat være så aktiv som muligt i hverdagen. Kan man ikke få 30 minutters daglig motion, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, er lidt bevægelse bedre end ingen. Barrierer mod fysisk aktivitet Ud over at fortælle om fordelene ved at røre sig, kan medarbejderne øge motivationen ved at mindske nogle af de typiske barrierer mod fysisk aktivitet. En del ældre forbinder motion med, at de bliver forpustede, eller at det gør ondt, og tror derfor ikke, at de kan tåle det. Men 19

22 2. Motion i hverdagen medarbejderne kan mindske eller fjerne unødig bekymring ved at fortælle, at fysisk aktivitet i starten kan give åndenød og evt. mindre smerter, hvilket skyldes, at kroppen er utrænet. Og at det er normalt at føle sig øm, stiv og træt de første dage efter aktiviteterne, men at det som regel er tegn på, at træningen har haft en vis virkning. Smerter under aktiviteterne, der skyldes sygdom, kræver sundhedsfaglig vejledning. Frygt for at falde eller blive skadet afholder også mange ældre fra at bevæge sig unødigt og få motion. Aktiviteterne bør derfor generelt tilpasses deltagernes forudsætninger, så risikoen for, at der opstår skader, er så lille som mulig. Utryghed kan også nedsættes eller fjernes, hvis en medarbejder deltager i aktiviteten eller er inden for synsvidde, og hurtigt kan komme til hjælp, hvis der opstår utryghed. Nogle ældre orker ikke at være aktive, fordi de føler sig gamle og trætte. Det er vigtigt at acceptere, at nogle, måske i perioder, ønsker at være i fred. Men alle bør oplyses om muligheder og fordele ved fysisk aktivitet, så de ved, hvad de evt. går glip af. Og de bør spørges igen, hvis overskuddet på et tidspunkt lader til at være lidt større. Spørg om deltagernes ønsker Det er vigtigt at tale med beboerne om deres behov og ønsker. Finder deltagerne ikke aktiviteterne meningsfulde, forsvinder motivationen hurtigt. Omvendt øger indflydelse på egne forhold følelsen af at have kontrol over sit eget liv, og det styrker lysten til at deltage. En undersøgelse1 viser, at næsten 65 pct. af undersøgelsens beboere på plejehjem ikke finder, at de har et aktivt liv, fx med fysisk aktivitet. For nogle af disse beboere kan muligheden for samvær med andre lokke dem til at deltage i aktiviteter, som de ellers ikke ville deltage i. Og jo flere muligheder, jo lettere er det at finde noget for enhver interesse og forudsætning. Fysisk aktivitet kan indgå i hverdagen på flere måder. Fx som regelmæssig gymnastik og boldspil m.m., daglige gøremål eller mere målrettet træning. Forskellige aktiviteter Gymnastik og boldspil m.m. Gymnastik, boldøvelser og andre målrettede aktiviteter kan give alsidig motion og derved påvirke den fysiske arbejdsevne i positiv retning. Eksempler på målrettetede 20

23 2. Motion i hverdagen aktiviteter er beskrevet i kapitel 4, Øvelser og aktiviteter og i kapitel 5, Motion og bevægelse i plejehjemmets have, på gangarealer og i den private bolig. Aktiverende pleje Almindelige daglige gøremål, som at rede håret, vaske sig og tage strømper på, er også velegnede som vedligeholdende træning for skrøbelige beboere. Omvendt taber ældre hurtigt færdigheder, når personalet hjælper med eller overtager noget, beboerne selv stadig kan. Flere undersøgelser peger på, at beboere i plejehjem og i plejecentre er for inaktive og inddrages for lidt i daglige gøremål. Det er derfor vigtigt, at pleje- og omsorgspersonalet er bevidst om at inddrage beboerne, og kun hjælper og støtter i det omfang, det er nødvendigt. Ved i højere grad at sidde på hænderne, kan medarbejderne være med til at udskyde tidspunktet, hvor en beboer får behov for mere hjælp. En sådan aktiverende pleje kan give nogle beboere en mere aktiv livsstil, og en dagligdag med meningsfyldt indhold. Det fører til større velbefindende og understreger, at der er tale om en bolig til forskel fra en institution. Også dette bidrager til at bevare følelsen af kontrol over egen hverdag, og styrker værdighed og livskvalitet. Hverdagsrehabilitering genopfriskningstræning Nogle beboere ønsker måske målrettet træning for at styrke eller genvinde en tidligere færdighed. Hjemmeplejen har flere steder i landet gode erfaringer med hverdagsrehabilitering, hvor ældre i stedet for at få hjælp til at vaske sig, klæde sig på og spise m.m., i en periode intensivt trænes til igen at kunne klare disse gøremål. Selv ældre, som har været meget syge, er langsomt, men effektivt trænet op nogle i en grad, så de igen bliver selvhjulpne. Træningen udføres af en terapeut, eller af den daglige social- og sundhedshjælper under supervision af en terapeut. Nogle beboere i plejeboliger kan uden tvivl på tilsvarende vis have glæde af en lignende genopfrisknings-indsats, hvor pleje- og omsorgsmedarbejderne som en del af de daglige rutiner intensivt træner, støt- 21

24 2. Motion i hverdagen ter eller vejleder beboeren til helt eller delvis at kunne udføre udvalgte gøremål. Hvilke gøremål indsatsen skal rettes imod, bør aftales med beboeren selv. Det skal være meningsfuldt for beboeren, dvs. noget vedkommende gerne vil blive bedre til. Målet skal samtidig være realistisk. For nogle beboere er det vigtigt, at målet kan nås rimeligt hurtigt, så tålmodigheden ikke sættes på for stor en prøve. Andre kan fastholde motivationen i længere tid, hvis de får støtte i hverdagen. Det er også en hjælp, når medarbejderne er opmærksomme på små fremskridt, giver positiv tilbagemelding, og sætter nye mål, når de tidligere er nået. Om et mål er realistisk eller ej, kan være svært at afgøre. Svaret afhænger af beboeren, men også personalets forventninger og holdninger spiller en rolle, som et eksempel fra en ny dansk undersøgelse af indflytning i plejecentre viser. 2, 3 De ældre indflyttere i undersøgelsen havde store forventninger til den lovede, individuelle genoptræning. De forventede, at genoptræningen ville forbedre deres fysiske færdigheder, så de fx igen kunne færdes på egen hånd. De nye beboere var villige til at arbejde hårdt med genoptræning, men oplevede både, at den tildelte genoptræning to gange om ugen ikke var nok til at opnå en forbedring, og at medarbejderne i plejecentrene ikke delte deres egen forventning om forbedring. I stedet så medarbejderne vedligeholdelse som et mere realistisk mål, og støttede derfor ikke beboerne ved at træne de ønskede færdigheder i dagligdagen uden for træningscentret. Tabet af fysisk funktion, som havde ført til beslutning om plejebolig, fortsatte trods genoptræningen, begrænsede yderligere beboernes handlemuligheder og øgede deres afhængighed. Undervejs mistede beboerne motivationen. Og, viser undersøgelsen, samtidig med at de selvstændige handlemuligheder aftog og afhængigheden steg, begyndte beboerens identitet at smuldre, og en tiltagende institutionalisering satte ind. Fritidsaktiviteter Ud over en hverdag tilpas fyldt med rutineprægede gøremål, har ældre også behov for aktiviteter, der bibringer dem særlige glæder og oplevelser. Som inspiration til aktiviteter, der kan give et afbræk i hverdagens rutiner, er der i afsnittet Udeliv og andre fritidsaktiviteter, kapitel 4, eksempler på aktiviteter, som kan markere en forskel fra dagligdagen. Ture og 22

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre 18 smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre Smerter i ryg og bækken er den hyppigste årsag til sygefravær blandt gravide kvinder og bækkenløsning i graviditeten koster det danske samfund 300.000 sygedage

Læs mere

Bevæg dig bevar dig. Lis Puggaard Frederikssund 2012. lpuggaard@gmail.com

Bevæg dig bevar dig. Lis Puggaard Frederikssund 2012. lpuggaard@gmail.com Bevæg dig bevar dig Lis Puggaard Frederikssund 2012 Fremtidens ældre! Det forudses, at der i den kommende ældrebefolkning vil være en stor gruppe sunde og raske, mens en tilsvarende stor gruppe vil være

Læs mere

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre!

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre! Hold dig aktiv hver dag Det er aldrig for sent at begynde at træne - vi kan gøre det bedre! Vejledning Når du bliver ældre og skridtene lidt kortere, kan det være fristende at give lidt efter og gøre mindre

Læs mere

fysisk aktivitet, motion, træning Har du ikke tid til at dyrke motion nu, må du sætte tid af til sygdom senere.

fysisk aktivitet, motion, træning Har du ikke tid til at dyrke motion nu, må du sætte tid af til sygdom senere. 10 nemme øvelser 40 råd om fitness FITNESS fysisk aktivitet, motion, træning Har du ikke tid til at dyrke motion nu, må du sætte tid af til sygdom senere. Fitness = allround motion og træning giver: VELVÆRE,

Læs mere

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp?

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Maja Schick Sommer Fysioterapeut, cand.scient.san., Ph.d stud. Carina Nees Fysioterapeut, Master i Idræt og Velfærd Center for Kræft og Sundhed,

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Træn sammen med glæde!

Træn sammen med glæde! Træn sammen med glæde! Disse øvelser hjælper dig til at holde dig i form og dermed lette hverdagen. Samtidig er de tænkt som et fornøjeligt samvær med besøgende familie og venner, fordi alle øvelser kræver,

Læs mere

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser Undervisning i varmtvandsbassin Med øvelser 2 Undervisning i varmtvandsbassin Undervisning i varmtvandsbassin Mange mennesker med gigt har stor gavn og glæde af undervisning i varmt vand. Det styrker muskler,

Læs mere

Sådan får jeg en aktiv hverdag

Sådan får jeg en aktiv hverdag EN INFORMATIONS- FOLDER Fredericia Kommunes Sundhedsguide Sådan får jeg en aktiv hverdag Sundhedssekretariatet Charlotte Skau Pawlowski Lena Abildgren Petersen 1 Baggrund I Fredericia Kommune vil vi gerne

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Opgavekort til Stjerneløb

Opgavekort til Stjerneløb Opgavekort til Stjerneløb Her finder du otte opgavekort, som kan bruges til et stjerneløb enten i forløbet Fit for fight eller Træk vejret. Til en klasse på 25-30 elever er det en god ide at lave et løb

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Rigshospitalet. Træningsprogram når du ligger i sengen

Rigshospitalet. Træningsprogram når du ligger i sengen Rigshospitalet Træningsprogram når du ligger i sengen 2 Træningsprogram når du ligger i sengen Dette program er udarbejdet til dig, som er sengeliggende. Det består af otte øvelser, der træner de store

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring Ud af comfortzonen med Krisztina Maria FYSISK OG MENTAL UDFORDRING INDHOLD:

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

SUNDHED I ALDRINGEN - hvad siger forskningen? - hvordan forberede sig? - hvorfor holde sig aktiv? Køge Kommune 2013 Annette Johannesen www.able.

SUNDHED I ALDRINGEN - hvad siger forskningen? - hvordan forberede sig? - hvorfor holde sig aktiv? Køge Kommune 2013 Annette Johannesen www.able. SUNDHED I ALDRINGEN - hvad siger forskningen? - hvordan forberede sig? - hvorfor holde sig aktiv? Køge Kommune 2013 Annette Johannesen www.able.dk Når jeg bliver gammel En håndbog for læsere som er på

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

Øvelsesprogram til brystopererede

Øvelsesprogram til brystopererede Øvelsesprogram til brystopererede Regionshospitalet Randers Fysioterapien Hensigten med denne pjece er at give oplysninger og råd, som kan bidrage til at mindske gener efter brystoperationen. Efter en

Læs mere

a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft

a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft Motivation = motiv til at bevæge sig/flytte sig Motivation har en retning.(mål)og en intensitet. MOTIVATION

Læs mere

Til lærere, som skal gennemføre Unge og PlaySpots. Fysisk aktivitet. - hvad er det og hvorfor skal vi være fysisk aktive?

Til lærere, som skal gennemføre Unge og PlaySpots. Fysisk aktivitet. - hvad er det og hvorfor skal vi være fysisk aktive? Til lærere, som skal gennemføre Unge og PlaySpots Fysisk aktivitet - hvad er det og hvorfor skal vi være fysisk aktive? 1. Baggrund Fysisk aktivitet har betydning for indlæring, trivsel og selvværd blandt

Læs mere

Guide: Gå dig i form - helt uden at løbe

Guide: Gå dig i form - helt uden at løbe Guide: Gå dig i form - helt uden at løbe Læs her hvordan du tager gåturen nogle skridt videre og gør den til motion, der sagtens kan konkurrere med løb. Af Line Felholt, december 2012 03 Gå dig i form

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater.

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater. Smidighed er vigtig for at kroppen kan fungere og præstere optimalt. Og der er en vis range of motion (ROM) i leddene, som er optimal for forskellige sportsgrene og aktiviteter. Men smidighed alene er

Læs mere

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen.

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Sekundære muskelgrupper : Indad-/udadførere, armstrækkere og bøjere, nakke og skuldermuskler, brystmuskler.

Læs mere

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien Patientinformation Genoptræning efter fødsel Fysioterapien Indhold Efter fødslen... side 4 Bækkenbunden... side 5 Knibeøvelser... side 6 Knib inden belastninger... side 7 Målet med bækkenbundstræningen...

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Hos Dansk Fitness kan du gå til mange forskellige hold. Det er ikke alle centre som tilbyder alle hold, men alle

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

MOTION OG MESTRING. Åndedrættet er kroppens motor. Motion og livsstil. Et nyt ståsted. Bliv dus med din krop

MOTION OG MESTRING. Åndedrættet er kroppens motor. Motion og livsstil. Et nyt ståsted. Bliv dus med din krop MOTION OG MESTRING MOTION OG MESTRING Vores Motion og mestringsindsats henvender sig til alle mennesker der har brug for en aktiv indsats der kan hjælpe dem tilbage til arbejdsmarked eller uddannelse,

Læs mere

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Links Brydeskole brydning for børn Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Databaser med lege: FDF legedatabasen www.fdf.dk Legepatrulje www.legepatruljen.dk/lege Instruktionshæfte udarbejdet af: Palle Nielsen,

Læs mere

Patientinformation. TRIN 1 Øvelserne i Trin 1 udføres 1-2 gange dagligt af ca. 15 gentagelser, medmindre andet er anført under den enkelte øvelse.

Patientinformation. TRIN 1 Øvelserne i Trin 1 udføres 1-2 gange dagligt af ca. 15 gentagelser, medmindre andet er anført under den enkelte øvelse. Generel information Øvelsesprogrammet består af 3 Trin. Start med øvelserne i Trin 1 og gå først til næste Trin i øvelsesprogrammet, når du kan udføre øvelserne uden, at du oplever forværring af smerter

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget inforation i KNÆleddet

Læs mere

Et sundt og godt hverdagsliv Det gælder om at holde balancen fysisk, psykisk og socialt

Et sundt og godt hverdagsliv Det gælder om at holde balancen fysisk, psykisk og socialt Hvis du vil læse mere: ÆldreForum udgiver løbende en række publikationer med information, inspiration og debatskabende stof om ældretilværelsen. Publikationerne udsendes til en bred gruppe af modtagere,

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer 2. korrektur Hoftebrud Opereret med søm og skruer Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

HVAD ER MENINGSFULD AKTIVITET BLANDT ÆLDRE PÅ PLEHJEM? METTE ANDRESEN Ergoterapeut & PhD

HVAD ER MENINGSFULD AKTIVITET BLANDT ÆLDRE PÅ PLEHJEM? METTE ANDRESEN Ergoterapeut & PhD HVAD ER MENINGSFULD AKTIVITET BLANDT ÆLDRE PÅ PLEHJEM? METTE ANDRESEN Ergoterapeut & PhD MIT AFSÆT? Data fra forsknings og udviklingsprojekter gennem 10 år med ca. 400 ældre DISPOSITION Hvad er meningsfuld

Læs mere

løbeskolen Kom i form til at løbe 10 km begyndere Træningsprogram af Henrik Jørgensen

løbeskolen Kom i form til at løbe 10 km begyndere Træningsprogram af Henrik Jørgensen løbeskolen Kom i form til at løbe 10 km Træningsprogram af Henrik Jørgensen begyndere Berlingske Tidende [ begyndere] For at kunne gennemføre grundprogrammet og samtidig bevare glæden ved at motionere,

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget INforation under KNÆskallen

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning INGO FROBÖSE Akut rygtræning Lær de rigtige teknikker og få en bedre træning i fitness centeret. Forstå hvordan de forskellige øvelser virker på din krop. Sammensæt dit helt personlige program ud fra dine

Læs mere

Fysisk aktivitet og type 2-diabetes

Fysisk aktivitet og type 2-diabetes Kort fortalt Fysisk aktivitet og type 2-diabetes www.diabetes.dk Forebygge følgesygdomme Bevarer og øger muskelmasserne Styrke hjerte og kredsløb Øge det psykiske og fysiske velvære Medvirke til vægttab

Læs mere

Velkommen. www.aqua-academy.dk

Velkommen. www.aqua-academy.dk Velkommen Rikke Hjorth 15 års erfaring med at undervise aquafitness Raske og syge / varmt og koldt vand 2012 grundlagde AquAcademy Udanner Aquafitness instruktører og afholder inspirationskurser for instruktører

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese 2. korrektur Hoftebrud Opereret med hemiprotese Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Diagnose: Fronto temporal demens

Diagnose: Fronto temporal demens Et borgerforløb. Diagnose: Fronto temporal demens Rehabilitering har som formål at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv på trods af fysiske, psykiske og sociale funktionstab Evidens og viden

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Knæprotese. Øvelsesprogram. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Knæprotese. Øvelsesprogram. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Knæprotese Øvelsesprogram Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Øvelser for patienter med knæprotese Generel information Smertestillende medicin bør tages ca. en halv time

Læs mere

guide slidgigt få styr på dine led sider Februar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide slidgigt få styr på dine led sider Februar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Februar 2015 14 sider slidgigt få styr på dine led Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 SLIDGIGT INDHOLD SIDE 4 Kan du med lethed nå gulvet med håndfladerne, når du står med strakte ben,

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Træn dig op til at løbe 5 kilometer

Træn dig op til at løbe 5 kilometer Træn dig op til at løbe 5 kilometer Overlæge Bente Klarlund Pedersen giver her et bud på, hvordan man kan træne sig op til at løbe fem kilometer. Redigeret i maj 2012 Plan: Løb fem kilometer Overlæge Bente

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Kom i form efter stomioperationen

Kom i form efter stomioperationen Kom i form efter stomioperationen Gode råd og øvelser, før og efter operationen Dedicated to Stoma Care 2 Introduktion Hjælp dig selv tilbage på sporet Der er mange grunde til, at mennesker får en stomi

Læs mere

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE Knogleskørhed - en folkesygdom Knogleskørhed kaldes også for osteoporose. Sygdommen er kendetegnet ved, at knoglerne har mistet så meget styrke, at selv mindre belastninger

Læs mere

Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt

Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt Flere og flere danskere rammes af slidgigt. Forskerne har nu et sikkert bud på, hvad der hjælper, og hvad der ikke gør. Af Heidi Pedersen og Torben Bagge, 04. februar

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

Med kroppen i naturen

Med kroppen i naturen Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Udfordringen: Børns

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle Motion på Recept Bundlinjen Vi taber rigtig mange menneskelige ressourcer på grund af dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at

Læs mere

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 Museskader Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Hvad kan du gøre for at undgå museskader? Museskader

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Golf Fitness - stærkere fysik og bedre golf

Golf Fitness - stærkere fysik og bedre golf Golf Fitness Marina Aagaard Golf Fitness - stærkere fysik og bedre golf aagaard GOLF FITNESS stærkere fysik og bedre golf Marina Aagaard og Forlaget Hovedland Fotos: Claus Petersen, CPhotography, med

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere