Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre"

Transkript

1 Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre

2 Udgivet af ÆldreForum, september 2009 Design: DanChristensenDesign MDD Fotos: Steen Evald: side 3. Geir Haukursson: side 13, 17, 56, 58, 78, 81, 128, 130. Niels Nyholm: side 15, 21, 27. Henning Hammelsvang: side 48, 62. Preben Søborg: side 53. Det Aktiverende Team, Gentofte Kommune: Øvrige billeder samt forside. Tryk: tryk team svendborg ISBN: ISBN: Publikationen kan bestilles hos ÆldreForum, tlf , eller på hjemmesiden hvor den også kan downloades. Gengivelse af artikler med forfatternavn, eller længere uddrag heraf i blade, tidsskrifter, bøger o.lign. kræver tilladelse fra både forfatter og ÆldreForum. Øvrige artikler, herunder artikler skrevet af ÆldreForum, kan frit gengives i deres helhed med kildeangivelse. ÆldreForum er et uafhængigt råd, oprettet under Indenrigs- og Socialministeriet, som skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på alle ældrelivets områder. Rådet skal desuden bidrage til at synliggøre ældres ressourcer og til at nuancere billedet af ældre og det at blive ældre. ÆldreForum udsender løbende publikationer med information, inspiration og debatskabende stof om ældretilværelsen, initierer forskning og arrangerer konferencer m.m. Rådet inddrager forskere, administratorer, fagpersoner og organisationer samt kommuner og ældreråd m.fl. i rådsarbejdet.

3 Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre 1

4 Det er vigtigt at holde sig i gang hele livet. En løbetur, en gåtur i skoven eller en tur op ad trappen med fyldte indkøbsposer. Hvilken aktivitet man kaster sig over afhænger selvfølgelig af alder og fysisk formåen, men en aktiv hverdag gør kroppen stærkere og sjælen gladere. Tag nu manden på 96 år, der sammen med flere andre beboere på et plejecenter har en fast dag om ugen, hvor han spiller balancebanko et spil der kombinerer klassisk banko med forskellige fysiske øvelser. Han laver også gymnastikøvelser hver dag for at holde fysikken i orden. Det betyder, at han selv kan klare de fleste af hverdagens gøremål, noget han sætter en stor ære i at kunne. Forestil dig også en kvinde på 87 år, der en gang om ugen dyrker vandgymnastik, som giver bevægelighed og udholdenhed i kroppen. Hun deltager også i flere aktiviteter på plejecentret, hvor hun blandt andet hjælper med at passe blomster, og sammen med andre beboere sørger hun for et flot ugentligt kaffebord. Aktiviteterne giver hende motion og bevægelse, og bidrager også til at give indhold i hverdagen. Historierne inspirerer. De viser, at selvom kroppen efter mange år er slidt, er det vigtigt at bruge sig selv fysisk og holde sig i 2

5 form. Jeg ønsker selv i min egen alderdom at holde mig fysisk aktiv, leve sundt, og satse på at kunne klare så meget som muligt selv, så længe jeg kan. Jeg synes, at det giver rigtig god mening at holde kroppen i gang. Det giver mere energi, et større overskud, og kroppen styrkes og forfalder ikke lige så hurtigt. Det giver slet og ret større livskvalitet. Jeg er sikker på, at de fleste ønsker at kunne klare sig selv så længe som muligt. Men kroppens formåen daler jo i takt med, at alderen sætter sine spor. Forskningen viser, at regelmæssig fysisk aktivitet har en positiv effekt på alle, uansat alder og fysisk formåen. Jeg håber derfor, at dette idékatalog kan inspirere både ældre borgere og plejepersonale til både fysiske og mentale aktiviteter, som kan holde kroppen og hovedet i gang, bidrage til at modstå sygdomme og være med til at øge livskvaliteten i det daglige for de ældre borgere. Karen Ellemann Indenrigs- og socialminister 3

6 Forord De senere års forskning har vist betydningen af fysisk aktivitet for alle aldersgrupper, dvs. at regelmæssig aktivitet giver positive resultater, uanset alder, og uanset om man tidligere har været fysisk aktiv. Mens der er mange tilbud om fysisk aktivitet til mobile ældre, er tilbuddene til mindre mobile ældre mere begrænsede. ÆldreForum har derfor tidligere iværksat initiativer med inspiration til fysisk aktivitet for denne gruppe; blandt andet et Træningsprogram i 2002, og i 2005 et Motionskort med øvelser, der udføres parvis. Det er imidlertid en generel erfaring og påvist ved undersøgelser, at der ikke i alle plejehjem og -centre er nok opmærksomhed på fysisk aktivitet. Det kan bl.a. skyldes mangel på ressourcer, eller at ledelse og medarbejdere ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på, at også beboere i plejehjem og plejecentre har nytte af at træne og bevæge sig så meget som muligt i hverdagen. ÆldreForum har derfor set et behov for at skabe yderligere opmærksomhed om dette meget vigtige område, og samtidig bidrage med inspiration og fornyelse. På denne baggrund har ÆldreForum sammen med Dansk Arbejder Idrætsforbund taget initiativ til dette Idékatalog, ved at opfordre plejehjem og -centre over hele 4

7 landet til at indsende beskrivelser af øvelser og andre fysiske aktiviteter, som praktiseres i hverdagen. De indkomne forslag er derefter samlet i Idékataloget. Fra ÆldreForum skal der lyde en tak til de institutioner, som imødekom opfordringen og indsendte idéer og beskrivelser. Ikke mindst tak til Det Aktiverende Team i Gentofte Kommune, som udover at bidrage med konkrete ideer, også gav tilladelse til at anvende et udvalg af deres illustrationer. En særlig tak til cand. scient., ph.d. Lis Puggaard, som har bidraget med kapitlerne Træning af skrøbelige ældre kan det lade sig gøre? og Motion og bevægelse i plejehjemmets have, på gangarealer og i den private bolig. En særlig tak går også til ergoterapeut Hanne Finsen, souschef i Nyborg Kommune, som i lighed med Lis Puggaard har bidraget med inspiration og gode råd. Indhold og formuleringer i Idékataloget er naturligvis alene ÆldreForums ansvar. Povl Riis Formand for ÆldreForum September

8 Indhold Indenrigs- og socialminister Karen Elleman Forord Povl Riis, formand for ÆldreForum Idékatalog baggrund og formål Baggrund Formål Målgruppe Idékatalogets opbygning Motion i hverdagen hvorfor være fysisk aktiv? Fysisk aktivitet og hverdagens gøremål Psykiske, sociale og kognitive virkninger af fysisk aktivitet Motion for hjernen Identitet og roller Forebyggelse af sygdom Motivation Barrierer mod fysisk aktivitet Spørg om deltagernes ønsker

9 Indhold Forskellige aktiviteter Gymnastik og boldspil m.m Aktiverende pleje Hverdagsrehabilitering genopfriskningstræning.. 21 Fritidsaktiviteter Puljen til udvikling af bedre ældrepleje Træning af skrøbelige ældre kan det lade sig gøre?.. 24 Lis Puggaard, cand. scient, ph.d. Fysisk kapacitet Følger af nedsat fysisk kapacitet Følger af sengeleje Kroppens aldring og arbejdsevne Aldring i muskulaturen Muskelstyrke Bevægelighed Aldring i kredsløbet kondition Aldring i sanser og nervesystem Balance Reaktion og koordination Det er aldrig for sent at træne Styrketræning Konditionstræning Skrøbelige ældres træningsbehov Træning af kondition og styrke Hensyn ved træning Utrænede ældre

10 Indhold Meget svækkede ældre Træning af muskelstyrke Belastning Træning af kondition Øvelser & Aktiviteter Øvelser for sengeliggende Gymnastik for sengeliggende ældre I Gymnastik for sengeliggende ældre II Muskler i ansigt og mund Muskler i ansigt og mund Gymnastik og hverdagsliv Gymastikøvelser Opvarmning med ærteposer Stolegymnastik Stolegymnastik Gymnastikprogram for demensafsnit Vandgymnastik Balanceøvelser for demente Balancebanko Øvelse med viskestykke bevægelighed Styrkeøvelse med elastik Styrkeøvelse i kørestole tvekamp Styrkeøvelse med plasticflaske Rejse og sætte sig på stol styrkeøvelse Gang på stedet konditionsøvelse Konditionsøvelse med arme og ben

11 Indhold Kropsbevidsthed ChinaBall Kinabold Op fra gulvet Hverdagsliv Madgruppe Kaffebord Hverdagsaktiviteter i plejeboliger Boldspil og andre kasteøvelser m.m Avishockey Boldøvelse præsentationsrunde Mønsterbold Ballon Volley Ballontennis Ballonspil med store balloner Ballonkrig Bowling Boldglæde Håndklædekast Faldskærm med bold Kaste bold i basketnet Boldspil på bord Kast med ærteposer Magnetisk pilespil Tæppefliser Øvelser med tov Tørklædedans Redskaber og træningsmaskiner

12 Indhold Individuelle aktiviteter Cykling indendørs Cykelture på parallelcykel Udstrækning, afspænding og åndedræt Udstrækning Afspænding og massage Åndedrætsøvelse Dans med musik og sang Balledans Spil og andre mentale aktiviteter Kapla Klovnespil Kvadrat-bingo Spidsmus Stavespil Fra dig til mig Kryds og bolle Puslespilsstafet Wii video sports-spil Maling på lærred Skibet er ladet med Tankeleg Gætte ordsprog Billedlotteri Udeliv & andre fritidsaktiviteter Gåture Helsegynge

13 Indhold Olympiade Fritidsaktiviteter i et leve-bo-miljø Kvindegruppe Mandegruppe Motion og bevægelse i plejehjemmets have, på gangarealer og i den private bolig Lis Puggaard, cand. scient, ph.d. Den private bolig Fælles gangarealer Haven og andre fælles udendørs arealer Eksempler på organisering af kommunale aktiviteter Det Aktiverende Team i Gentofte Kommune Projekt Fokusskifte i Høje-Taastrup Kommune Projekt Livskraft i seniorlivet i Kerteminde Kommune 130 Folkesundhedspladser i Vordingborg Kommune Yderligere inspiration Øvelser for ansigt og mund Gymnastik og andre øvelser Bold- og kasteøvelser samt andre lege Afslapning Dans og musik Spil og anden mental aktiviter Udeliv og fritidsaktiviteter Bidragydere

14 1 Idékatalog baggrund og formål Baggrund Som den øvrige befolkning kan beboere i plejehjem og -centre, samt andre svage ældre, opnå store fordele ved at røre sig i dagligdagen. Fx udsættes mange skrøbelige ældre dagligt for at udføre handlinger, der ligger tæt på eller overstiger deres fysiske formåen. Men regelmæssig fysisk aktivitet kan medvirke til at vedligeholde evnen til at klare hverdagens almindelige gøremål og aktiviteter. I nogle tilfælde kan regelmæssig træning ligefrem føre til større selvhjulpenhed. Motion kan således både udskyde, mindske og forebygge behov for hjælp. Motion giver endvidere større velvære og bedre trivsel. Fysisk aktivitet er også et godt middel til at forebygge en række sygdomme, der er udbredt blandt ældre. Samtidig er det en meningsfuld beskæftigelse, som kan fremme social deltagelse. De gavnlige virkninger har fået Sundhedsstyrelsen 1 til generelt at anbefale ældre at få pulsen op i mindst 30 minutter hver dag. Og samtidig træne især styrke og kondition, men også balance og bevægelighed, på et niveau, som passer den enkelte. Når kronisk sygdom eller andre årsager til nedsat funktion begrænser mulighederne for fysisk udfoldelse, råder Sundhedsstyrelsen til ikke at droppe bevægelse helt, men at være så fysisk aktiv som muligt. For ældre med nedsat mobilitet er det særlig vigtigt at bevare en fysisk aktiv livsstil. Formål Hensigten med dette Idékatalog er at inspirere personale i plejesektoren til at motivere og støtte især beboere i plejehjem og plejecentre, men også andre skrøbelige ældre, til at være mere fysisk og mentalt aktive i hverdagen. Medarbejderne kan derved bi- 12

15 1. Idékatalog baggrund og formål drage til at vedligeholde og evt. forbedre beboernes mulighed for at fungere så selvstændigt som muligt. En række plejehjem, plejecentre og dagcentre har på ÆldreForums og Dansk Arbejder Idrætsforbunds opfordring indsendt beskrivelser af aktiviteter og øvelser til Idékataloget. Det er ikke tilstræbt, at de indsamlede aktiviteter og øvelser har en videnskabelig dokumenteret virkning. Tanken har derimod først og fremmest været at iværksætte en bred erfaringsopsamling og videreformidle forslag, som ud over at skabe fysisk og mental aktivitet, også kan skabe liv, sociale oplevelser og glæde for ældre mennesker. Institutionernes bidrag er enkelte steder suppleret med yderligere forslag. Mange af de indsendte forslag er på én gang både fysisk og mentalt stimulerende, og sigter i lige så høj grad mod at inddrage psykiske og sociale aspekter ved samvær. Når for eksempel Sofie Amalie Gårdens Plejehjem på Frederiksberg arrangerer Musik & Bevægelse, er formålet både at tilbyde deltagerne meningsfulde oplevelser og samvær 13

16 1. Idékatalog baggrund og formål med andre, og samtidig bidrage til at bevare eller styrke deres færdigheder. Plejehjemmet påpeger også, at aktiviteten styrker den psykiske tilstand, og at deltagerne bevarer følelsen af at have værdi og besidde ressourcer. Erfaringen er, at beboerne trofast og med glæde møder op til træningen for at holde sig i gang. De får igen glimt i øjet, og glemmer alt andet omkring sig. Og hvor begyndere på holdet ofte kan have svært ved fx at kaste og gribe en bold, går det oftest bedre efter et stykke tid. Målgruppe Idékataloget tager som nævnt sigte på aktiviteter for skrøbelige ældre. Og variationen i aktiviteterne afspejler, at gruppen langt fra er ens. Hvor nogle er mentalt friske, er andre ramt af demens i forskelligt omfang. Nogle lider af andre kroniske sygdomme, og graden af selvhjulpenhed spænder fra personer som selv færdes ude og inde, evt. med rollator, til personer med meget begrænset eller ingen mobilitet. Hvor nogle umiddelbart har energi og overskud til at deltage i aktiviteter, mangler andre lysten. Andre igen kan slet ikke eller kun i begrænset omfang deltage aktivt, men sætter pris på at indgå i fællesskabet. Idékatalogets opbygning For hurtigt at kunne orientere sig på tværs i Idékataloget, er sider med øvelser og aktiviteter markeret med en blå bjælke. Kapitler og anden tekst, der sætter de praktiske øvelser ind i en større sammenhæng, er markeret med en grøn bjælke. I kapitel 2, Motion i hverdagen hvorfor være fysisk aktiv?, gøres rede for de gavnlige virkninger af fysisk aktivitet, og der er eksempler på, hvordan pleje- og omsorgsmedarbejdere kan motivere beboere til at bevæge sig mere i hverdagen. I kapitel 3, Træning af skrøbelige ældre kan det lade sig gøre?, beskriver Lis Puggaard kroppens fysiske aldring og giver eksempler på, hvordan dette påvirker evnen til at udføre praktiske gøremål i hverdagen. Det fremgår ligeledes, at også skrøbelige ældre ved regelmæssig fysisk træning kan vedligeholde og måske ligefrem forbedre deres fysiske kapacitet, og dermed deres praktiske formåen. Kapitel 4, Øvelser og aktiviteter, indeholder institutionernes forslag til aktiviteter og øvelser. Herfra kan hentes inspiration på 14

17 1. Idékatalog baggrund og formål kryds og tværs til at sammensætte et større program. Ved hver aktivitet er nævnt nødvendige rekvisitter, samt forslag til, hvordan aktiviteterne kan tilrettelægges og udføres. Hvor institutionerne har bidraget med særlige bemærkninger eller konkrete erfaringer, er disse medtaget. Ved hver ny kategori af øvelser er der endvidere afsat plads til læserens egne observationer eller overvejelser. Institutionernes bidrag er enkelte steder suppleret med yderligere øvelser. I kapitel 5, Motion og bevægelse i plejehjemmets have, på gangarealer og i den private bolig, giver Lis Puggaard eksempler på, hvordan gangarealer og udendørs arealer let kan indrettes, så de indbyder og motiverer til fysisk aktivitet. Der er endvidere eksempler på træning, som er velegnet til boliger med begrænset plads. Kapitel 6, Eksempler på organisering af kommunale aktiviteter, viser eksempler på, hvordan kommuner og institutioner har organiseret aktiviteter i hverdagen. Kapitel 7, Yderligere inspiration, henviser til andre inspirationskilder til fysisk aktivitet, herunder til Dansk Arbejder Idrætsforbund. Sidst i kataloget er medtaget en oversigt over de institutioner og kommuner, som har bidraget til Idékataloget. ÆldreForum, September 2009 Note: 1) Sundhedsstyrelsens anbefalinger kan i sin helhed læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Seneste_nyheder/fysisk_aktivitet_aeldre2008.aspx?lang=da 15

18 2 Motion i hverdagen hvorfor være fysisk aktiv? Uanset alder og helbred er det tæt forbundet med velbefindende at kunne fylde sin dagligdag med tilpas krævende gøremål og aktiviteter. Samtidig er det en stor tilfredsstillelse at være selvhjulpen. Men det kræver en vis fysisk form at kunne fylde dagen og ugen med meningsfulde gøremål og aktiviteter. Fysisk aktivitet og hverdagens gøremål Når beboere i plejeboliger og andre ældre føler det vanskeligt, eller ligefrem uoverkommeligt, at udføre helt almindelige daglige opgaver, kan det skyldes, at den såkaldte fysiske kapacitet er lav. Lav fysisk kapacitet kan fx vise sig ved nedsat muskelstyrke i benene, der bl.a. kan gøre det vanskeligt at rejse og sætte sig, samt at gå og stå. Eller ved lav kondition, der viser sig ved, at man hurtigt bliver forpustet og tømt for energi. Også nedsat balanceevne, der bl.a. øger risikoen for fald, samt stive led og muskler, der fx gør det vanskeligt at løfte armene, så man kan tage en bluse over hovedet eller rede sig i nakken, er udtryk for lav fysisk kapacitet. Fysisk kapacitet kaldes også fysisk arbejdsevne eller fysisk form. Når arbejdsevnen er lav, er det vanskeligt at opretholde et hverdagsliv med sædvanlige rutiner og sociale kontakter i og uden for boligen. Ved at være fysisk aktiv er det derimod muligt at påvirke den fysiske arbejdsevne i positiv retning hele livet. Regelmæssig motion kan således være med til at fastholde, forbedre eller udskyde tab af praktiske færdigheder, og der er store muligheder for at opnå gode resultater med fysisk træning af beboere i plejeboliger. Ofte ses de største forbedringer hos personer med et lavt udgangspunkt. Det er således aldrig for sent at begynde at være aktiv. 16

19 2. Motion i hverdagen Psykiske, sociale og kognitive virkninger af fysisk aktivitet Motion giver hurtigt større velvære. Virkningen fremhæves bl.a. i flere af institutionernes bidrag til Idékataloget, hvor det ofte fremgår, at aktiviteten får smilet frem eller bringer glimtet i øjet tilbage. Andre fysisk aktive ældre beretter om mere selvtillid og selvrespekt, hvad der øger lysten til at indgå i sociale sammenhænge. Samtidig kan fysisk aktivitet øge mobiliteten, så det bliver lettere at komme i kontakt med andre og dermed forebygge social isolation. Også energiniveauet stiger, når man er fysisk aktiv. Fysisk aktivitet er ligeledes godt for hjernen og de kognitive, dvs. forstandsmæssige, funktioner. Motion forbedrer kredsløbet og dermed hjernens forsyning med blod og energi, hvad der især forbedrer opmærksomhed og korttidshukommelse og dermed indlæring. Motion for hjernen Som resten af kroppen skal også hjernen bruges for at undgå, at den ruster. Ældres kognitive funktioner er i høj grad sårbare over for både sygdom og mangel på vedligeholdelse, og især funktioner som opmærk- 17

20 2. Motion i hverdagen somhed og korttidshukommelse er udsat for alderstilknyttet reduktion. I de senere år har flere videnskabelige undersøgelser imidlertid stort set samstemmende vist, at det er muligt at træne de kognitive funktioner hele livet og at det aldrig er for sent at begynde! Der kan fx opnås tydelige resultater med målrettet kognitiv træning i form af hjernegymnastik som spil m.m., og opgaver, hvor der er flere bolde i luften, er gode til at træne kognitiv kapacitet. Også spil og leg kan styrke hjernen. Er der en vis risiko forbundet med legen, øger det legelysten hos nogle, og samtidig aktiverer risici tænkning og fantasi. Også opmærksomhed og korttidshukommelse kan trænes målrettet. Ældre har en særlig fordel i spil og lege, hvor erfaringen kan anvendes til at genkende mønstre i spillet eller legen. Hjernen bruger genkendte mønstre til at løse nye opgaver. Det er velkendt, at visse sygdomme, fx demens, giver forstandsmæssige forringelser. I mange af de indsendte spil og andre mentale aktiviteter, der er beskrevet i kapitel 4, Øvelser og aktiviteter, er det dog tilladt at samarbejde om at løse opgaven, og enhver kan således bidrage efter formåen. Også personer med demens kan ofte have stor fornøjelse af at deltage i spil m.m., der for det meste indeholder elementer, som mange har stiftet grundigt bekendtskab med tidligere i livet. Identitet og roller Følelsen af identitet er vigtig for trivsel og livskvalitet, og netop deltagelse i aktiviteter sammen med andre kan styrke den enkeltes identitet. Under samværet får deltagerne bl.a. lejlighed til at præsentere nye sider af sig selv, samt påtage sig selvvalgte roller, hvad der også kan styrke identiteten. Forebyggelse af sygdom Motion er også et godt middel til at forebygge sygdomme som hjerte-kar-symptomer, nedsat lungefunktion, sukkersyge, forhøjet blodtryk, gigt og knogleafkalkning. Depression og ængstelse kan ligeledes forebygges med fysisk aktivitet. Motion giver endvidere bedre appetit og fordøjelse. Forbrændingen sættes i vejret, og gør det bl.a. lettere at opnå et ønsket vægttab. Tilmed opnås en sund og behagelig træthed og dermed bedre søvn, når man har rørt sig i løbet af dagen. 18

21 2. Motion i hverdagen Motivation Ikke alle har umiddelbart lyst til at bevæge sig mere, end de plejer. Og selv om der er mange gode grunde til at være fysisk aktiv, ved kun de færreste ældre, at fysisk aktivitet hjælper dem til at klare dagligdagen bedre. Mange ved heller ikke, hvordan de skal være aktive, for at det virker. Det er derfor vigtig at informere om fordelene ved at være fysisk aktiv, og hvor meget deltagerne kan forvente at få ud af deres indsats. Medarbejderne har således et særligt ansvar for at motivere beboere til at bevæge sig mere i hverdagen. Samtidig føler de fleste ældre større tryghed og tillid til personer, de kender og ser jævnligt, hvorfor der er større sandsynlighed for, at de især lytter til kendte medarbejdere. Medarbejderne kan fx tale med beboerne om, at humør og velvære bliver bedre, og at de får mere energi, når de har rørt sig. Det er områder, hvor de fleste hurtigt mærker en forbedring. Ofte kan det også være relevant at tale om, at mange sygdomme holdes bedre i skak ved bare lidt motion. Og selv lidt bevægelse er med til at udskyde tab af funktionsevne. Vil man blive bedre til at udføre daglige gøremål, skal den fysiske aktivitet dog både være regelmæssig og rumme en rimelig belastning, så aktiviteten føles anstrengende at udføre. I kapitel 3, Træning af skrøbelige ældre kan det lade sig gøre? er det uddybet, hvorfor motion og bevægelse gør det lettere at vedligeholde og måske styrke praktiske færdigheder, ligesom det beskrives, hvordan man nemt kan holde øje med, hvor meget en aktivitet belaster udøveren. Synes der ikke at være nogen fremgang at spore, er det værd at huske på, at alle færdigheder hurtigt forfalder, hvis de ikke bruges og vedligeholdes. Virkningen af motion kan således også være, at funktionsniveauet opretholdes eller at tab udskydes. Det gælder således om at bevare motivationen, og forsat være så aktiv som muligt i hverdagen. Kan man ikke få 30 minutters daglig motion, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, er lidt bevægelse bedre end ingen. Barrierer mod fysisk aktivitet Ud over at fortælle om fordelene ved at røre sig, kan medarbejderne øge motivationen ved at mindske nogle af de typiske barrierer mod fysisk aktivitet. En del ældre forbinder motion med, at de bliver forpustede, eller at det gør ondt, og tror derfor ikke, at de kan tåle det. Men 19

22 2. Motion i hverdagen medarbejderne kan mindske eller fjerne unødig bekymring ved at fortælle, at fysisk aktivitet i starten kan give åndenød og evt. mindre smerter, hvilket skyldes, at kroppen er utrænet. Og at det er normalt at føle sig øm, stiv og træt de første dage efter aktiviteterne, men at det som regel er tegn på, at træningen har haft en vis virkning. Smerter under aktiviteterne, der skyldes sygdom, kræver sundhedsfaglig vejledning. Frygt for at falde eller blive skadet afholder også mange ældre fra at bevæge sig unødigt og få motion. Aktiviteterne bør derfor generelt tilpasses deltagernes forudsætninger, så risikoen for, at der opstår skader, er så lille som mulig. Utryghed kan også nedsættes eller fjernes, hvis en medarbejder deltager i aktiviteten eller er inden for synsvidde, og hurtigt kan komme til hjælp, hvis der opstår utryghed. Nogle ældre orker ikke at være aktive, fordi de føler sig gamle og trætte. Det er vigtigt at acceptere, at nogle, måske i perioder, ønsker at være i fred. Men alle bør oplyses om muligheder og fordele ved fysisk aktivitet, så de ved, hvad de evt. går glip af. Og de bør spørges igen, hvis overskuddet på et tidspunkt lader til at være lidt større. Spørg om deltagernes ønsker Det er vigtigt at tale med beboerne om deres behov og ønsker. Finder deltagerne ikke aktiviteterne meningsfulde, forsvinder motivationen hurtigt. Omvendt øger indflydelse på egne forhold følelsen af at have kontrol over sit eget liv, og det styrker lysten til at deltage. En undersøgelse1 viser, at næsten 65 pct. af undersøgelsens beboere på plejehjem ikke finder, at de har et aktivt liv, fx med fysisk aktivitet. For nogle af disse beboere kan muligheden for samvær med andre lokke dem til at deltage i aktiviteter, som de ellers ikke ville deltage i. Og jo flere muligheder, jo lettere er det at finde noget for enhver interesse og forudsætning. Fysisk aktivitet kan indgå i hverdagen på flere måder. Fx som regelmæssig gymnastik og boldspil m.m., daglige gøremål eller mere målrettet træning. Forskellige aktiviteter Gymnastik og boldspil m.m. Gymnastik, boldøvelser og andre målrettede aktiviteter kan give alsidig motion og derved påvirke den fysiske arbejdsevne i positiv retning. Eksempler på målrettetede 20

23 2. Motion i hverdagen aktiviteter er beskrevet i kapitel 4, Øvelser og aktiviteter og i kapitel 5, Motion og bevægelse i plejehjemmets have, på gangarealer og i den private bolig. Aktiverende pleje Almindelige daglige gøremål, som at rede håret, vaske sig og tage strømper på, er også velegnede som vedligeholdende træning for skrøbelige beboere. Omvendt taber ældre hurtigt færdigheder, når personalet hjælper med eller overtager noget, beboerne selv stadig kan. Flere undersøgelser peger på, at beboere i plejehjem og i plejecentre er for inaktive og inddrages for lidt i daglige gøremål. Det er derfor vigtigt, at pleje- og omsorgspersonalet er bevidst om at inddrage beboerne, og kun hjælper og støtter i det omfang, det er nødvendigt. Ved i højere grad at sidde på hænderne, kan medarbejderne være med til at udskyde tidspunktet, hvor en beboer får behov for mere hjælp. En sådan aktiverende pleje kan give nogle beboere en mere aktiv livsstil, og en dagligdag med meningsfyldt indhold. Det fører til større velbefindende og understreger, at der er tale om en bolig til forskel fra en institution. Også dette bidrager til at bevare følelsen af kontrol over egen hverdag, og styrker værdighed og livskvalitet. Hverdagsrehabilitering genopfriskningstræning Nogle beboere ønsker måske målrettet træning for at styrke eller genvinde en tidligere færdighed. Hjemmeplejen har flere steder i landet gode erfaringer med hverdagsrehabilitering, hvor ældre i stedet for at få hjælp til at vaske sig, klæde sig på og spise m.m., i en periode intensivt trænes til igen at kunne klare disse gøremål. Selv ældre, som har været meget syge, er langsomt, men effektivt trænet op nogle i en grad, så de igen bliver selvhjulpne. Træningen udføres af en terapeut, eller af den daglige social- og sundhedshjælper under supervision af en terapeut. Nogle beboere i plejeboliger kan uden tvivl på tilsvarende vis have glæde af en lignende genopfrisknings-indsats, hvor pleje- og omsorgsmedarbejderne som en del af de daglige rutiner intensivt træner, støt- 21

24 2. Motion i hverdagen ter eller vejleder beboeren til helt eller delvis at kunne udføre udvalgte gøremål. Hvilke gøremål indsatsen skal rettes imod, bør aftales med beboeren selv. Det skal være meningsfuldt for beboeren, dvs. noget vedkommende gerne vil blive bedre til. Målet skal samtidig være realistisk. For nogle beboere er det vigtigt, at målet kan nås rimeligt hurtigt, så tålmodigheden ikke sættes på for stor en prøve. Andre kan fastholde motivationen i længere tid, hvis de får støtte i hverdagen. Det er også en hjælp, når medarbejderne er opmærksomme på små fremskridt, giver positiv tilbagemelding, og sætter nye mål, når de tidligere er nået. Om et mål er realistisk eller ej, kan være svært at afgøre. Svaret afhænger af beboeren, men også personalets forventninger og holdninger spiller en rolle, som et eksempel fra en ny dansk undersøgelse af indflytning i plejecentre viser. 2, 3 De ældre indflyttere i undersøgelsen havde store forventninger til den lovede, individuelle genoptræning. De forventede, at genoptræningen ville forbedre deres fysiske færdigheder, så de fx igen kunne færdes på egen hånd. De nye beboere var villige til at arbejde hårdt med genoptræning, men oplevede både, at den tildelte genoptræning to gange om ugen ikke var nok til at opnå en forbedring, og at medarbejderne i plejecentrene ikke delte deres egen forventning om forbedring. I stedet så medarbejderne vedligeholdelse som et mere realistisk mål, og støttede derfor ikke beboerne ved at træne de ønskede færdigheder i dagligdagen uden for træningscentret. Tabet af fysisk funktion, som havde ført til beslutning om plejebolig, fortsatte trods genoptræningen, begrænsede yderligere beboernes handlemuligheder og øgede deres afhængighed. Undervejs mistede beboerne motivationen. Og, viser undersøgelsen, samtidig med at de selvstændige handlemuligheder aftog og afhængigheden steg, begyndte beboerens identitet at smuldre, og en tiltagende institutionalisering satte ind. Fritidsaktiviteter Ud over en hverdag tilpas fyldt med rutineprægede gøremål, har ældre også behov for aktiviteter, der bibringer dem særlige glæder og oplevelser. Som inspiration til aktiviteter, der kan give et afbræk i hverdagens rutiner, er der i afsnittet Udeliv og andre fritidsaktiviteter, kapitel 4, eksempler på aktiviteter, som kan markere en forskel fra dagligdagen. Ture og 22

Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv

Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv Horsens 8. marts 2010 Lis Puggaard, chefkonsulent Fremtidens ældre! Det forudses, at der i den kommende ældrebefolkning vil være en stor gruppe

Læs mere

Motion. for polioramte

Motion. for polioramte Motion for polioramte 2 Motion for polioramte Motion for polioramte Som polioramt kan man opleve, at kræfterne svinder, når man bliver ældre, og det er vigtigt at overveje, om den nedsatte styrke skyldes,

Læs mere

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvad er pensionistidræt? Er du pensionist eller efterlønsmodtager i Struer Kommune kan du deltage i vores træningstilbud.

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvad er pensionistidræt? Er du pensionist eller efterlønsmodtager i Struer Kommune kan du deltage i vores træningstilbud. AKTIVITET PENSIONIST IDRÆT 2014/2015 HVORFOR DYRKE IDRÆT? FORDI REGELMÆSSIG FYSISK AKTIVITET OG IDRÆTSUDØVELSE FORBEDRER DIN KONDITION, MUSKELSTYRKE, LEDBEVÆGELIGHED, KOORDINATION OG PSYKISKE VELVÆRE,

Læs mere

Information og træningsprogram til hjertepatienter

Information og træningsprogram til hjertepatienter Patientinformation Information og træningsprogram til hjertepatienter Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Rev. okt. 2010 Information om fysisk aktivitet Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle voksne

Læs mere

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen.

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Referat PolioCafé den 8. september 2014 Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Fra januar bliver poliocaféen afholdt den 1. mandag i måneden

Læs mere

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre 18 smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre Smerter i ryg og bækken er den hyppigste årsag til sygefravær blandt gravide kvinder og bækkenløsning i graviditeten koster det danske samfund 300.000 sygedage

Læs mere

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvor foregår det? I Drengesalen i Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5. 7600 Struer

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvor foregår det? I Drengesalen i Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5. 7600 Struer AKTIVITET PENSIONIST IDRÆT 2015/2016 HVORFOR DYRKE IDRÆT? FORDI REGELMÆSSIG FYSISK AKTIVITET OG IDRÆTSUDØVELSE FORBEDRER DIN KONDITION, MUSKELSTYRKE, LEDBEVÆGELIGHED, KOORDINATION OG PSYKISKE VELVÆRE,

Læs mere

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre!

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre! Hold dig aktiv hver dag Det er aldrig for sent at begynde at træne - vi kan gøre det bedre! Når du bliver ældre og skridtene lidt kortere, kan det være fristende at give lidt efter og gøre mindre for holde

Læs mere

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre!

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre! Hold dig aktiv hver dag Det er aldrig for sent at begynde at træne - vi kan gøre det bedre! Vejledning Når du bliver ældre og skridtene lidt kortere, kan det være fristende at give lidt efter og gøre mindre

Læs mere

Hvordan får man raske ældre til at træne

Hvordan får man raske ældre til at træne Hvordan får man raske ældre til at træne Horsens 12. marts 2012 Lis Puggaard Hvorfor træne? Aktive leveår Fysisk aktivitet, håndbog om forebyggelse og behandling, SST, 2011 Den onde cirkel? Inaktivitet

Læs mere

Bevægelse hele livet vil du med?

Bevægelse hele livet vil du med? Bevægelse hele livet vil du med? Inspiration til øvelser Hvorfor motionere? Og hvor meget? Hvis du ikke har tid til at motionere nu, skal du huske at afsætte tid til sygdom senere, siger professor og overlæge

Læs mere

Sæt fokus på det aktive liv Vi sætter fokus på det aktive liv for at:

Sæt fokus på det aktive liv Vi sætter fokus på det aktive liv for at: Sæt fokus på det aktive liv At bevæge sig både fysisk og mentalt er vigtigt igennem hele livet. I Favrskov Kommune sætter vi derfor fokus på dagligdagens små aktiviteter til at styrke krop og sind. Når

Læs mere

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Til patienter og pårørende Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Energibesparende råd og tips til hverdagen Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Læs mere

CMT intro september 2016 Behandling og træning. Fysioterapeut Pia Zinck Drivsholm

CMT intro september 2016 Behandling og træning. Fysioterapeut Pia Zinck Drivsholm CMT intro 16-18 september 2016 Behandling og træning Fysioterapeut Pia Zinck Drivsholm Fysiske symptomer ved CMT Nedsat kraft Nedsat balance Ændret følesans Nedsat ledbevægelighed Smerter Træthed Hvorfor

Læs mere

Velkommen til kræftrehabilitering. Information om fysisk aktivitet under og efter behandling

Velkommen til kræftrehabilitering. Information om fysisk aktivitet under og efter behandling Velkommen til kræftrehabilitering Information om fysisk aktivitet under og efter behandling Velkommen til kræftrehabilitering i Guldborgsund Rehabilitering Guldborgsund Kommune tilbyder kræftrehabilitering

Læs mere

Bevæg dig bevar dig. Lis Puggaard Frederikssund 2012. lpuggaard@gmail.com

Bevæg dig bevar dig. Lis Puggaard Frederikssund 2012. lpuggaard@gmail.com Bevæg dig bevar dig Lis Puggaard Frederikssund 2012 Fremtidens ældre! Det forudses, at der i den kommende ældrebefolkning vil være en stor gruppe sunde og raske, mens en tilsvarende stor gruppe vil være

Læs mere

Motion. Fordele og motionsformer. Oplæg af Merete Andreasen

Motion. Fordele og motionsformer. Oplæg af Merete Andreasen Motion Fordele og motionsformer Oplæg af Merete Andreasen 1 Motion / fysisk aktivitet Hvorfor motion / fysisk aktivitet? Forbedrer velværet Er nødvendigt for at vores krop fungerer ordentligt Der er både

Læs mere

Motion - fysisk aktivitet

Motion - fysisk aktivitet Motion - fysisk aktivitet under din tilknytning til Sygehus Himmerland Velkommen til Sygehus Himmerland Fysisk aktivitet giver velvære og glæde - ved at bevæge dig, medvirker du til at bevare dit humør,

Læs mere

Grundtræning. Hvad er grundtræning?

Grundtræning. Hvad er grundtræning? Grundtræning Hvad er grundtræning? Træning der går ud på at forbedre en persons fysiske tilstand (præstationsevne), fx: Konditionstræning Aerob (når der er ilt nok) Anaerob (når der ikke er ilt nok) Muskeltræning

Læs mere

Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Terapiafdelingen. Træningsprogram efter hoftealloplastik

Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Terapiafdelingen. Træningsprogram efter hoftealloplastik Generel information Det er vigtigt, at du hele tiden tager hensyn til smerter i forbindelse med træning og dagligdags aktiviteter. Dvs. du må gerne mærke ømhed og let smerte under træningen, men ikke opleve

Læs mere

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser Undervisning i varmtvandsbassin Med øvelser 2 Undervisning i varmtvandsbassin Undervisning i varmtvandsbassin Mange mennesker med gigt har stor gavn og glæde af undervisning i varmt vand. Det styrker muskler,

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Sammensæt dit eget styrketræningsprogram

Sammensæt dit eget styrketræningsprogram Sammensæt dit eget styrketræningsprogram Af Fitnews.dk - tirsdag 08. januar, 2013 http://www.fitnews.dk/artikler/sammensaet-dit-eget-styrketraeningsprogram/ Et af de spørgsmål, vi oftest får stillet her

Læs mere

Varierer du din træning?

Varierer du din træning? Varierer du din træning? Af Fitnews.dk - onsdag 19. december, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/varierer-du-din-traening/ Når du ved, at du træner de muskler, du ønsker, og samtidig kan få en øget effekt

Læs mere

Opgavekort til Stjerneløb

Opgavekort til Stjerneløb Opgavekort til Stjerneløb Her finder du otte opgavekort, som kan bruges til et stjerneløb enten i forløbet Fit for fight eller Træk vejret. Til en klasse på 25-30 elever er det en god ide at lave et løb

Læs mere

ÆUDRE FORUM. Socialudvalget, Sundhedsudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 160, SUU alm. del Bilag 137 Offentligt

ÆUDRE FORUM. Socialudvalget, Sundhedsudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 160, SUU alm. del Bilag 137 Offentligt Socialudvalget, Sundhedsudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 160, SUU alm. del Bilag 137 Offentligt ÆUDRE Socialudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K. ÆldreForum Edisonsvej 18,1. 5000 Odense

Læs mere

Træn sammen med glæde!

Træn sammen med glæde! Træn sammen med glæde! Disse øvelser hjælper dig til at holde dig i form og dermed lette hverdagen. Samtidig er de tænkt som et fornøjeligt samvær med besøgende familie og venner, fordi alle øvelser kræver,

Læs mere

Guide: Hvil dig... og kom i form

Guide: Hvil dig... og kom i form Guide: Hvil dig... og kom i form Vi fokuserer på sved, puls og præstation. Men det er i pauserne, hvor du ikke træner, at du bliver hurtigere og stærkere. Af Line Feltholt, januar 2012 03 Hvil dig... og

Læs mere

Træningsprincipper Generelle guidelines. Træning og Dystrofia myotonica Marts 2015 Bente Kristensen

Træningsprincipper Generelle guidelines. Træning og Dystrofia myotonica Marts 2015 Bente Kristensen Træningsprincipper Generelle guidelines Træning og Dystrofia myotonica Marts 2015 Bente Kristensen Formålet med træning: At forbedre eller vedligeholde funktioner At forebygge senfølger Konditions-forbedrende

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE Hellerup Tlf: 39 77 70 70 Lyngby Tlf: 45 93 39 33 Odense Tlf: 65 48 70 70 www.cfrhospitaler.dk 1 Ved en operation for spinalstenose, fjerner man det knoglevæv, der trykker

Læs mere

En sund og aktiv hverdag

En sund og aktiv hverdag Der er noget, du skal vide om En sund og aktiv hverdag Til dig der har hukommelsesbesvær Denne pjece er til borgere med hukommelsesbesvær. Pjecen er udarbejdet af Maja Ajslev med inspiration fra Løsninger

Læs mere

Velkommen til hjertegenoptræning og undervisning på Roskilde Sygehus

Velkommen til hjertegenoptræning og undervisning på Roskilde Sygehus Velkommen til hjertegenoptræning og undervisning på Roskilde Sygehus Hjertebogen tilhører Fra d. / 20 til d. / 20 dag og dag kl. til Denne bog skal fungere som et træningsredskab for dig, der træner på

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

K R A Motion. Fysisk aktivitet. - også når du er indlagt. Sund Info

K R A Motion. Fysisk aktivitet. - også når du er indlagt. Sund Info K R A Motion Fysisk aktivitet - også når du er indlagt Sund Info Hvorfor motion og fysisk aktivitet? Motion og fysisk aktivitet er af stor betydning for din generelle sundhed. I dag er det videnskabeligt

Læs mere

Guide: Sådan får du mere aktivitet ind i hverdagen

Guide: Sådan får du mere aktivitet ind i hverdagen Guide: Sådan får du mere aktivitet ind i hverdagen Stillesiddende arbejde øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme og tidlig død Af Lisbeth Kjær Larsen, 29. oktober 2012 03 Stolen er den store dræber 05 Fem

Læs mere

3 seje programmer til fitnesscentret: I topform med 3 X FITNESS OM UGEN MINUTTER

3 seje programmer til fitnesscentret: I topform med 3 X FITNESS OM UGEN MINUTTER Husk hviledage! Alle tre træningsprogrammer udfordrer din styrke og kondition. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at holde en hviledag efter hvert træningspas. 28 I FORM 4/2016 3 seje programmer til

Læs mere

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp?

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Maja Schick Sommer Fysioterapeut, cand.scient.san., Ph.d stud. Carina Nees Fysioterapeut, Master i Idræt og Velfærd Center for Kræft og Sundhed,

Læs mere

Skrald, andebrød og fejekost

Skrald, andebrød og fejekost inspirationshæfte Skrald, andebrød og fejekost Dagligdags gøremål er god træning Skrald, andebrød og fejekost Dagligdags gøremål er god træning Når du bliver ældre og begynder at føle, at du kan mindre

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FYSISK TRÆNING FOR BRAND- OG AMBULANCEFOLK

BRANCHEVEJLEDNING FYSISK TRÆNING FOR BRAND- OG AMBULANCEFOLK BRANCHEVEJLEDNING FYSISK TRÆNING FOR BRAND- OG AMBULANCEFOLK Du skal give dig tid til at motionere, ellers skal du give dig tid til sygdom på et senere tidspunkt Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op

Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op Du er blevet opereret i hjertet og har fået dit brystben skåret op. Det betyder, at din vejrtrækning er påvirket efter

Læs mere

Pust liv i hverdagen energibesparende arbejdsmetoder

Pust liv i hverdagen energibesparende arbejdsmetoder Pust liv i hverdagen energibesparende arbejdsmetoder Har du behov for yderligere rådgivning i energibesparende arbejdsmetoder, har du mulighed for at få kontakt til en ergoterapeut i kommunen eller på

Læs mere

Detræning - hvor hurtig bliver du i dårlig form

Detræning - hvor hurtig bliver du i dårlig form Detræning - hvor hurtig bliver du i dårlig form Af Fitnews.dk - torsdag 05. juli, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/detraening-hvor-hurtig-bliver-du-i-darlig-form-2/ Dette kunne også ske for mindre seriøst

Læs mere

Øvelser til fysisk træning af børn og unge ha ndboldspillere. Praksis hæfte. Udarbejdet af Lars Dalhoff

Øvelser til fysisk træning af børn og unge ha ndboldspillere. Praksis hæfte. Udarbejdet af Lars Dalhoff Øvelser til fysisk træning af børn og unge ha ndboldspillere Praksis hæfte Udarbejdet af Lars Dalhoff Træningsøvelser inspiration til fysisk træning af børn Opvarmning og koordinationstræning: (handler

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT

TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 2210 (i tidsrummet kl. 8-15) TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen,

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

Rigshospitalet. Træningsprogram når du ligger i sengen

Rigshospitalet. Træningsprogram når du ligger i sengen Rigshospitalet Træningsprogram når du ligger i sengen 2 Træningsprogram når du ligger i sengen Dette program er udarbejdet til dig, som er sengeliggende. Det består af otte øvelser, der træner de store

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING TRILLIUMS CIRKELTRÆNING Med Cirkeltræning kan du inden for en begrænset tid opnå effekt på både styrke, kondition og sundhed. Her får du alle redskaber, der skal til for at dit første cirkelprogram kan

Læs mere

Nej tak! Sund hele livet. helse: tema

Nej tak! Sund hele livet. helse: tema Tema Sund hele livet Nej tak! Vidste du, at din styrke og kondition bliver nedsat med alderen? Lær at teste dig selv og se, hvor god din fysiske form er og få samtidig viden om anerkendte træningsmetoder.

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE MOBILITET MOBILITET

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE MOBILITET MOBILITET AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE 1 Der er forskel på, hvordan multipel sklerose påvirker den enkeltes mobilitet. For at få bedre viden om emnet, gennemførte man for nogle år siden en stor international undersøgelse.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet for børn og unge (5-17 år)

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet for børn og unge (5-17 år) Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet for børn og unge (5-17 år) 1) Vær fysisk aktiv mindst 60 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige

Læs mere

HUSK I FORM LØBET 2016 DAG 1 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6. 1 km langsomt. Pause: 1 min x 4. Pause: 2 min x 4. Pause: 2 min. 2 km fart.

HUSK I FORM LØBET 2016 DAG 1 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6. 1 km langsomt. Pause: 1 min x 4. Pause: 2 min x 4. Pause: 2 min. 2 km fart. 3 kvinder blev flere minutter hurtigere sådan gjorde de! HUSK I FORM LØBET 2016 På kun 30 dage kan du forbedre din løbetid, hvis du følger I FORMs løbeprogram. Alle kan være med, for programmet tager udgangspunkt

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

Kropslige øvelser til at mestre angst

Kropslige øvelser til at mestre angst Fysioterapien 2015 Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Kropslige øvelser til at mestre angst Om pjecen I denne pjece kan du læse om, hvad der sker i kroppen, når du får angst,

Læs mere

Fysioterapeut Sisse Berner

Fysioterapeut Sisse Berner Fredericia 25 sep. 2010 Wegeners Granulomatose Fysioterapeut Sisse Berner Hvad skal vi nå i dag Præsentation Træning Øvelser Afslutning Sisse Berner Sisse Berner Fysioterapeut Efteruddannelse BAT Pilates

Læs mere

Faldforebyggelse Savner du selskab til maden, så få dig en spiseven

Faldforebyggelse Savner du selskab til maden, så få dig en spiseven Faldforebyggelse Hvad kan du selv gøre for at forebygge fald: Hjemmets indretning Undgå løse tæpper og ledninger. Sørg for god plads og gode lysforhold, både nat og dag. Skridsikkert underlag i badeværelse.

Læs mere

Max løft. Af Fitnews.dk - onsdag 04. juli, 2012. http://www.fitnews.dk/artikler/max-loft/

Max løft. Af Fitnews.dk - onsdag 04. juli, 2012. http://www.fitnews.dk/artikler/max-loft/ Max løft Af Fitnews.dk - onsdag 04. juli, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/max-loft/ Hvad vil det sige, at øge styrken? Det er ikke altid helt klart, men det drejer sig grundlæggende om at kunne løfte

Læs mere

fysisk aktivitet, motion, træning Har du ikke tid til at dyrke motion nu, må du sætte tid af til sygdom senere.

fysisk aktivitet, motion, træning Har du ikke tid til at dyrke motion nu, må du sætte tid af til sygdom senere. 10 nemme øvelser 40 råd om fitness FITNESS fysisk aktivitet, motion, træning Har du ikke tid til at dyrke motion nu, må du sætte tid af til sygdom senere. Fitness = allround motion og træning giver: VELVÆRE,

Læs mere

Har du også et ømt punkt? AquaPunkt

Har du også et ømt punkt? AquaPunkt Har du også et ømt punkt? AquaPunkt Hvor er dit ømme punkt? I lænden, knæet eller et helt tredje sted? Du er ikke alene. Over halvdelen af os har i de sidste par uger haft ondt i led, ryg eller muskler.

Læs mere

AUTONOMI & MENINGSFULD AKTIVITET PÅ PLEJEHJEM - ergoterapi i ældres hverdagsliv

AUTONOMI & MENINGSFULD AKTIVITET PÅ PLEJEHJEM - ergoterapi i ældres hverdagsliv AUTONOMI & MENINGSFULD AKTIVITET PÅ PLEJEHJEM - ergoterapi i ældres hverdagsliv Høje Tåstrup 17. januar 2011 Mette Andresen, ergoterapeut & PhD Jeg vil da gerne være med til at bestemme over, hvad jeg

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

ØVELSER TIL ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1

ØVELSER TIL ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1 ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1 VELKOMMEN... INDHOLD Kære læser Denne folder introducerer dig til stepøvelser, hvor du bruger en stepbænk eller et trappetrin. Folderen er udarbejdet

Læs mere

Visitatorernes årsmøde Svendborg Demenskoordinator Jette Gerner Kallehauge

Visitatorernes årsmøde Svendborg Demenskoordinator Jette Gerner Kallehauge Visitatorernes årsmøde 8.11.2016 Svendborg Demenskoordinator Jette Gerner Kallehauge jegk@regionsjaelland.dk Rehabilitering: Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger,

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

INDHOLD. Øvelse 5. saven 66

INDHOLD. Øvelse 5. saven 66 INDHOLD INDLEDNING 7 FALDULYKKER OG BALANCE 11 TÆNK SUNDHED OG BALANCE IND I DIN HVERDAG 19 Gener og gode vaner 21 Fødderne 22 Benene 25 Maven og fordøjelsen 28 Knoglerne 33 Ryggen 35 Brystkassen 38 Nakken

Læs mere

AquaMama. Vandtræning for gravide

AquaMama. Vandtræning for gravide AquaMama Vandtræning for gravide AquaMama AquaMama er seks effektive øvelser, der holder dig i form, mens maven vokser. Øvelserne er udviklet af Gigtforeningen i samarbejde med Rigshospitalets specialister.

Læs mere

Træningsprogram efter hofteartroskopi fase 2

Træningsprogram efter hofteartroskopi fase 2 Træningsprogram efter hofteartroskopi fase 2 Øvelser efter hofteartroskopi uge 3-5 Dette program indeholder progression af de indledende øvelser, som du har udført de første uger efter operationen. I de

Læs mere

TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK

TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Helhedsorienteret sundhedsfremme

Helhedsorienteret sundhedsfremme SYGEFRAVÆR ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER 17. oktober 2008 Tiltag til nedbringelse af sygefravær Helhedsorienteret sundhedsfremme Initiativtager: Lederen af børneinstitutionen eller ældrecentret Sundhed er

Læs mere

Guide: Frygt ikke styrketræning

Guide: Frygt ikke styrketræning Guide: Frygt ikke styrketræning Kvinder i alle former har gavn af styrketræning. Og nej, kvinder får ikke store muskler af at styrketræne. Af Krisztina Maria, februar 2013 03 Frygt ikke styrketræning 05

Læs mere

GÅ TRYGT HÅND I HÅND GENNEM ET AKTIVT SENIORLIV MED TRÆNING FØR PLEJE. gennem et aktivt seniorliv

GÅ TRYGT HÅND I HÅND GENNEM ET AKTIVT SENIORLIV MED TRÆNING FØR PLEJE. gennem et aktivt seniorliv GÅ TRYGT HÅND I HÅND GENNEM ET AKTIVT SENIORLIV MED gennem et aktivt seniorliv Tag hånd om en aktiv tilværelse Træning før Pleje er et nyt visitationskoncept fra Aalborg Kommune, hvor vi sammen med dig

Læs mere

Tekst, øvelser og tilrettelæggelse Sundheds- og idrætskonsulent Karin Schultz, Ældre Sagen

Tekst, øvelser og tilrettelæggelse Sundheds- og idrætskonsulent Karin Schultz, Ældre Sagen Tekst, øvelser og tilrettelæggelse Sundheds- og idrætskonsulent Karin Schultz, Ældre Sagen Økonomi, salg og markedsføring Markedskonsulent Søren Høyer, Ældre Sagen Øvelser, indtaling og indspilning Instruktør

Læs mere

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring Ud af comfortzonen med Krisztina Maria FYSISK OG MENTAL UDFORDRING INDHOLD:

Læs mere

TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER

TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 2210 (i tidsrummet kl. 8-15) TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2007-0216

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Sådan træner du maven stærk & stram Styrk kroppens holdning med Krisztina Maria Guide til stærk og stram mave 2 Træn

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES

INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES Af Fitnews.dk - onsdag 05. marts, 2014 http://www.fitnews.dk/artikler/indre-motivation-er-noeglen-til-succes/ ER NØGLEN TIL SUCCES INDRE MOTIVATION Træning giver øget

Læs mere

Træningsdagbog. Hjerteinsufficiens/HIK. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien/MT

Træningsdagbog. Hjerteinsufficiens/HIK. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien/MT Træningsdagbog Hjerteinsufficiens/HIK Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien/MT Indhold Hjerteinsufficiens Træning Gode råd i forbindelse med træningen Hjemmeøvelser Andre

Læs mere

Sådan får jeg en aktiv hverdag

Sådan får jeg en aktiv hverdag EN INFORMATIONS- FOLDER Fredericia Kommunes Sundhedsguide Sådan får jeg en aktiv hverdag Sundhedssekretariatet Charlotte Skau Pawlowski Lena Abildgren Petersen 1 Baggrund I Fredericia Kommune vil vi gerne

Læs mere

Træningsdagbog. Hjerterehabilitering. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostik Center Fysioterapien/MT

Træningsdagbog. Hjerterehabilitering. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostik Center Fysioterapien/MT Træningsdagbog Hjerterehabilitering Regionshospitalet Silkeborg Diagnostik Center Fysioterapien/MT Indhold Hjertet Gode råd i forbindelse med træningen Træning Træning efter hjerteholdets afslutning Træningsdagbog

Læs mere

Personaer af patienter

Personaer af patienter Personaer af patienter Persona: Et fiktivt eksempel på en patient, som illustrerer patientens udfordringer og andre ting, man skal være opmærksom på, når man skal udvikle løsninger til den pågældende patientgruppe

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...6 Det rette tilbud til den

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Præstationsforbedrende Træning

Præstationsforbedrende Træning Præstationsforbedrende Træning FLO ORBALL SPILLEREN Forfattere: Rikke Petersen og Michael Kock Foto: IFF INDHOLD Introduktion 4 Sæson trappe 5 Definition af begreber 7 Øvelsebeskrivelse 8 - Skulderpres

Læs mere

Meningsfuld hverdag for dig Historier om rehabilitering K O L D I N G K O M M U N E

Meningsfuld hverdag for dig Historier om rehabilitering K O L D I N G K O M M U N E intr Meningsfuld hverdag for dig Historier om rehabilitering K O L D I N G K O M M U N E Meningsfuld hverdag for dig Meningsfuld hverdag for dig er en rehabiliteringsindsats for beboere på kommunens plejecentre.

Læs mere

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Hos Dansk Fitness kan du gå til mange forskellige hold. Det er ikke alle centre som tilbyder alle hold, men alle

Læs mere

Terapiafdelingen. Patienter med KOL. Patientvejledning

Terapiafdelingen. Patienter med KOL. Patientvejledning Terapiafdelingen Patienter med KOL Patientvejledning Hvad er KOL? KOL betyder Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Symptomerne er åndenød, hoste, øget slimproduktion og nedsat aktivitetsniveau. Når man har

Læs mere

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater.

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater. Smidighed er vigtig for at kroppen kan fungere og præstere optimalt. Og der er en vis range of motion (ROM) i leddene, som er optimal for forskellige sportsgrene og aktiviteter. Men smidighed alene er

Læs mere

Ondt. i ryggen? Dit liv

Ondt. i ryggen? Dit liv Sundhed Livs store serie om sundhed Dit sunde liv Hver måned går vi i dybden med din sundhed: marts: underlivet april: overgangsalderen maj: hold vægten i balance juni: solen og din hud juli: pas på hjertet

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

guide Fra tyndfed til fit for fight sider Ud af comfortzonen med Krisztina Maria August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Fra tyndfed til fit for fight sider Ud af comfortzonen med Krisztina Maria August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 10 sider Guide: Sådan bliver du stærk Fra tyndfed til fit for fight Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Krisztina Maria INDHOLD

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede

Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede Tekst: Maj Bruun Wahl, fysioterapeut Foto: Lars Bahl 2 TRÆN DERHJEMME Øvelser til whiplashskadede I dette hæfte præsenteres du for en række lette øvelser, du

Læs mere