Nordens største venskabsbykædes historie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordens største venskabsbykædes historie"

Transkript

1 Nordens største venskabsbykædes historie Teksten er blevet til på den måde at hvert led i venskabsbykæden har skrevet sin version. Disse forskellige versioner er sammenskrevet af Viggo Thirup, Herning. De enkelte venskabsbyer har herefter ansvaret for at revidere og ájourføre deres afsnit. Originalversionen ligger i alle venskabsbyer og redigeredes indtil 2004 af Hans Chr. Wiwe, Herning, derefter af Alis Kjems, Herning. Ændringer og tilføjelser sendes til Ca. indbyggertal o side Siglufjord, Island den og Herning, Danmark den og Vänersborg, Sverige den og Holmestrand, Norge den og Åland, Ålandsøerne den og Kangasala, Finland den og Ejde, Færøerne den og Husby, Sydslesvig den dan. 4 og Arsuk, Grønland den og Utajärvi, Finland, kom med som Vänersborgs finske fadderskab fra 1946, men trak sig ud igen på grund af sproget, da ingen kunne forstå og tale svensk i året 1976, hvor byen derfor blev erstattet af Kangasala. I. SOM DET BEGYNDTE DE NI STEDER Stiftelsesdato (i parentes) og baggrund for at danne nordiske foreninger i vor venskabsbykæde. Rækkefølgen bestemt af alder med Siglufjord som den første, og Arsuk som den sidste. Mine (Viggo Thirups) referater af de ni originale redegørelser er skrevet på et skandinavisk sprog. 1. Siglufjord ( ) Ophavsmand og første formand i Siglufjord, hvis Nordenforening blev stiftet , var byfoged Gudmund Hannesson. Formålet var bedre kontakt med de andre nordiske nationer. Til Siglufjord kom nordiske fiskere, som deltog i det livlige sildefiskeri nord for Island. De ville søge hvile og forskellige job i byen, og de blev godt modtaget af de nordiske konsuler, som fik Side 1 af 30

2 travlt. En af Nordenforeningens væsentlige opgaver i begyndelsen var at støtte Finland, der var blevet hårdt ramt af russiske angreb. Vinterkrigen var svær for det finske folk, som dog viste et utroligt mod og udholdenhed hele tiden. Norden i Siglufjord lavede pengeindsamling for Røde Kors, som bragte hjælpen til Finland. 2. Herning ( ) Landsforeningen Det frie Nord blev stiftet med Danmarks tidligere forsvarschef Erik Witt som initiativtager. Formålet var at styrke det danske folks ansvarsbevidsthed som nordisk folk ved at fremme værneviljen og ud fra erkendelsen af et nordisk skæbnefællesskab at arbejde for det stærkest mulige samvirke mellem Nordens folk og lande. Herningafdelingen af Det frie Nord blev stiftet Blandt initiativtagerne var følgende, som kom til at udgøre den første styrelse: o Assurandør Sigurd Christensen, formand fra 1943 til sin død 1968 o Overpostbud H. Andersen, kasserer o Llærerinde Estrid Skodshøj, sekretær o Llandinspektør S. Daniel Kristensen, næstformand o Dommer Knud Thestrup, næstformand o Bankdirektør Hugo Thomsen o Fru Kirsten Nielsen. De velbesøgte møder måtte somme tider aflyses på grund af risikoen for indgreb fra den tyske besættelsesmagt. En del af Nordenfolkene var også frihedskæmpere. Ved befrielsen havde Herningafdelingen af Det frie Nord 1372 medlemmer. I 1946 sammensluttedes Det frie Nord og Foreningen Norden til én forening med navnet Foreningen Norden. I Herning skete sammenslutningen Nu gik arbejdet ind på at finde venskabsbyer i Norden. I den første protokol hedder det fra : Direktør Wendt har meddelt, at Herning ikke kan få Ørebro til Broderskabsby, men derimod har Herning fået tildelt Vänersborg. I protokollen fra læser man: Formanden meddelte, at der var indledt Forhandlinger med den svenske og norske Broderskabsby henholdsvis Vänersborg og Holmestrand. Styrelsen lod udarbejde en præsentationsskrivelse om Herning beregnet til myndigheder og befolkning i venskabsbyerne. Samtidig henvendte man sig i Herning til byråd, lærerkreds og ungdomsorganisationerne for at få så bred en kontaktflade til de to byer som muligt. I protokollen fra bruges betegnelsen venskabsby, der blev afløser for ordet broderskabsby i begyndelsen. 3. Vänersborg ( ) Side 2 af 30

3 14 dagar före krigsslutet samlades många Vänersborgare i läroverkets aula, hvor borgmästare R. Sandén framsatte förslag om att bilda en lokalafdelning av Föreningen NORDEN. Der var från hans och andres side utfört ett betydande förarbete. Det var inte svårt vid denna tid att få gehör för den nordiska tanken. Finland hade genomkämpet sina två krig. Danmark och Norge had varit ockuperade sedan Svenskarna var skakade och öpna för nordisk samverkan. Mötet utsåg en styrelse med 20 ledamoter för att få en så allsidig representation som möjligt. Innan årets slut hade man över 100 mycket aktiva och engagerade medlemmar. En av de första och främsta uppgifterna blev att i samverkan med kommunledning etablera vänortskontakter med i första hand orter i Danmark och Norge. Beträffande Finland fanns i Vänersborg liksom i alla svenska kommuner vid denna tid en organiserad kontakt med en fadderort i Finland. Vänersborgs finska fadderort hette Utajärvi, som den nordiska vänortsrörelsen fick överta från den mäktiga folkrörelsen för gemenskapen mellan Finland och Sverige. fadderortrörelsen. Detta var vanligt förekommande i Sverige efter krigsslutet. 4. Holmestrand ( ) Verdenskrigen hadde på mange måter skapt et behov for nærmere kontakt mellom mennesker i de nordiske land. Det folkelige og kulturelle fellesskapet som eksisterte måtte utvikles videre. Krigen hadde vist at folkene i de nordiske land sto sammen og kunne hjelpe hverandre selv under vanskelige forhold. Danskepakkene og svenskesuppa hadde vært synlige for mange nordmenn. Men det var skolebarnsutvekslingen, som var den direkte foranledningen til stiftelsen av lokallaget. 14. maj 1946 var interesserte samlet i Den Tordenskjoldske skoles sangsal. Den danske presseattasje i Norge, redaktør Sigvald Christensen talte om Danmark i dag. Det første arbeitsudvalg blev nedsatt: Gudrun Tornberg, Guro Nordahl-Olsen, Ingmar Clausen, Leif Hovde, Vera Nerdrum, Ragnar Winsnes, Lars Løvvdal, Johan Moskvil. De ble lokallagets første styrelse. Den første protokolllen kan fortelle om et medlemstall på 62. Ved stiftelsesmøtet ble det kjent, at Herning på den jyske hede og residensstaden Vänersborg skulle bli Holmestrands to første vennskapsbyer. Omkring 17. maj 1949 hade Holmestrand det første stevne med deltagere fra vennskapsbyerne. Utstrakt samarbeid mellom det kommunale och det folkelige vennskapsbyarbeidet i vor kedja. 5. Åland ( ) Erfarenheterna under första världskriget väckte insikter i de nordiske länderna om vikten av samarbete över gränserna. De som tog initiativ var politiker, företagsledare och tjänstemän, särskilt sådana som deltagit i förhandlingar om varuutbyte och transporter under världskrigets gränsblockader. Side 3 af 30

4 Under våren 1919 bildades Norden-föreningar i Danmark, Norge och Sverige. Island stifftade sin Norrøna Felagid I Finland grundades Pohjola-Norden Til dessa landsomfattande föreningar kom så Färöarna som första självstyrande område med sitt Norrøna Felagid Tanken om Föreningen Norden på Åland väcktes och diskuterades under hösten Initiativtagere var dåvarande talmannen i Ålands landsting, Thorvald Eriksson, och Islands honorärkonsul på Åland, försäkringsdirektör William Nordlund. 6. marts 1970 konstituerade man Ålands NORDEN med docent Peter Wahlberg som ordförande, och rektor Erik Fagerlund som sekreterare. Som revisorer valdes ekonom Vigmar Karlsson och bankdirektör Hugo Eriksson med lärare Otto Berg och fru Ragnhild Jansson som suppleanter. Ôvriga medlemmar i styrelsen blev ritare Åke Aspbäck, rektor Rolf Carlsson, talman Thorvald Eriksson, lantråd Martin Isaksson, prostenwaldemar Nyman och bibliotekarie Inga-Britt Öfverström. Vid direktörsmötet på Biskops Arnö i maj 1970 medregnes Föreningen NORDEN som medlem i Nordenförbundet. En betydande del av verksamheten var utvecklandet av vänortskontakter som grund för den nordiska gemenskapen. 6. Kangasala ( ), (Utajärvi indtil 1975) Bakgrunden till att Föreningen NORDEN grundades i Kangasala är ett tillfälligt sammanträde år 1976 av aktiva människor i kulturnämnden, som ville skaffa internationella kontakter för olika kulturföreningar inom kommunen. Svenska språkets lärarinna Pirkko Lampinen hade i sin tidigare hemstad Joensuu sysslat mycket med nordiska frågar och Föreningen Norden. Hon och andra aktivister, Lottamaja Poussa, Riita Turtonen, Pentti Peltonen och Torsti Tulenheimo föreslog, att man skulle grunda en förening också i Kangasala. Förslaget fick et positivt mottagande. Redan den blev Föreningen Norden i Kangasala grundad. Pirkko Lampinen blev ordförande till år Til styrelsen valdes också bibliotekarie Irmeli Holmberg (gift Outinen), undervisningsråd Rauna Mattila, ungdomssekreterare Pentti Peltonen, ekonom Lottamaija Poussa, studerande Torsti Tulenheimo och kultursekretarie Riitta Turtonen. Både Poussa och Tulenheimo var kommunalfullmáktige. Man sökte kontakt med Föreningen Norden i Finland för at komme med i någon vänortskedja. På grund av kommunsammenslagning var det inte möjligt at förnya förbindelsen med en tidigare fadderort i Sverige. I stället rekommanderades Kangasala att ta platsen av kommunen Utajärvi, som hade avträtt sin plats i vänortskedjan. Detta blev godkänt och så kom Kangasala in i kedjan, som redan omtattade Herning, Holmestrand, Siglufjördur och Vanersborg. Viggo Thirup, Herning, och Leif Götblad, Vänersborg, gjorde ett värdefullt arbete för föreningens verksamhet och framtid. Side 4 af 30

5 7. Ejde ( ) I sommeren 1981 havde en flok på ca. 25 NORDEN-medlemmer fra Åland, Vänersborg, Holmestrand og Herning tilrettelagt en Færøtur. Daværende bygderådsformand Regin Ellingsgaard i Ejde blev kontaktet af deltagerne, om de kunne komme til Ejde og tale om evt. indlemmen i kæden. Der blev skaffet husly til alle. Tingene blev drøftet ved møde i boldklubbens lokale, hvor man spiste en middag bestående af helleflynder, kartofler, kaffe og kager. Viggo Thirup, der som alle er bekendt med har været primus motor i foreningernes arbejde, overrakte Bettemi Egilstrød en viking som symbol på vennebysammenholdet. Pirkku Lampinen fra Kangasala bød velkommen til stævne i byen 1982 og bad den dygtige maler Ole Egilströd, Ejde, have nogle malerier med, og Oli kvitterede med tak. Den 15. sept blev Foreningen Norden i Ejde stiftet. Første bestyrelse: Petur Reinert, formand, Oli Egilstrød, næstformand, Petur Joensen, sekretær, Oddny Lützen, kasserer, Anna Christiansen, medlem. 8. Husby ( ) Siden 1963 har der været en lokalafdeling af Foreningen NORDEN for det danske mindretal i Sydslesvig. Op til 1985 deltog medlemmerne fra Husby og omegn i venskabsbystævner som en del af Herninggruppen, idet det danske mindretal fra Husby har haft en fadderskabsforbindelse (venskabsbyforbindelse) til Herning igennem mange år. I forlængelse af dette deltog to lærere fra Husby i kædens første lærerseminar i Herning Herefter kom Husby til at spille en lidt mere selvstændig rolle, og efterhånden udviklede der sig et regulært NORDEN-arbejde på stedet blev Husby anerkendt som ny venskabsby i kæden. 9. Arsuk (1986) Der kom brev til Arsuk bygderåd fra Ivigtut kommune, at Herning i Danmark stadig var interesseret i en venskabsby i Grønland. Da Ivigtut kun har danskere, ville de anbefale Arsuk at tage mod tilbuddet, da der var ene grønlændere. Arsuk blev meget glade for endelig at kunne få en venskabsby efter så mange års søgen. De havde søgt at få en i Danmark, men fik nu med et slag mange venskabsbyer rundt i hele Norden. De er eneste bygd i Grønland, der har flere venskabsbyer. De fik velkomstbrev til kæden fra Viggo Thirup. Side 5 af 30

6 De ville være med i Ejdestævnet 1987, men der kom pludselig så mange torsk, at de ikke kunne få tid at rejse væk fra den indtægt. Men de har været med i Kangasalastævnet 1989 og de fleste stævner siden da, ligesom de selv har modtaget gæster i år Drivende kræfter har været Peter Sørensen og Susanne og Niels Peter Mikaelsen. II. SOM DET FORTSATTE DE NI STEDER 1. Siglufjord fra Herning tilbud om venskabsbykontakt i kredsen, hvor også Vänersborg og Holmestrand var med fire fra Siglufjord med til stævne i Herning. Islandske flag overrakt Herning. Besøgte venskabsbyerne i Norge og Sverige stævne i Utajärvi, hvor Siglufjord ikke var med, men det islandske flag overrakt af Sigurd Christensen, Herning første stævne på Island. Gæster fra Herning: Lise Aarsleff og Sigurd Christensen, fra Vänersborg Henry Larson og E.G. Engquist og fra Utajärvi Arne Sarmola. Fru Phral fra Alversund bragte Holmestrands hilsen. Ikke mange deltagere dengang, men stort program ikke angivet, men der var stævne i Holmestrand Overlæge Olafur Thorsteinsson og fru Kirstine deltog i Vänersborgstævnet Herning og 1955 Utajärvi ikke nævnt af Siglufjord stævne med alle byer i Siglufjord. Byvåben fra hver venskabsby overrakt. Holmestrand vært i 58, Vänersborg 59, hvor Siglufjord var repræsenteret af borgmester Baldur Eiriksson, som også var Nordenformand. Han var også med i Herning Udstilling af venskabsbybilleder først i Siglufjord , hvor der var generalforsamling i Siglufjord, og samme år kunne udstillingen ses i Utajärvi, hvor der var stævne Ingen aktiviteter fra maj 61 til maj 65. Foreningskrisen løses ved, at styrelsen beder næstsidste formand, Sigurd Gunnlaugsson, om at tiltræde posten igen. Ved stævnet 1965 i Herning overrakte kommunaldirektøren med frue Gunnar Gunnarssons samlede værker til Herning. Det var måske for at sige tak for det årlige juletræ til torvet i Siglufjord, som Herning i nogle år havde sendt derop. Det blev så en skik at kvittere for juletræerne med bøger. Samme år fik Færøerne ret til at deltage i Nordenforeningen (NB: Denne meddelelse passer ikke sammen med det indledende afsnit fra Åland, hvor det hævdes, at Norræne Felagid opstod i 1951) stævne i Holmestrand. Side 6 af 30

7 1968 festår: 50 års købstadsret , 150 års handelsret markeret ved venskabsbystævnet bliver Sig. Gunnl. afløst som formand af skoleinspektør Johann Johansson. 1974, der også var et festår, 1100 år siden første bosættelse, , måtte aflyses, da ingen af venskabsbyerne kunne gøre sig fri hjemmefra på datoen 17. juni tiltræder Sigurd Gunnlaugsson for tredje gang formandsposten. Siglufjord anbefaler, at Ejde på Færøerne skulle med som venskabsby i kæden. Siglufjord Boldklub havde i flere år haft kontakt med drenge- og pigehold i fod- og håndbold i Ejde venskabsbystævne i Vänersborg. Nordenforeningens formand repræsenterede også Siglufjord kommune. Fra nu af mere støtte fra kommunen til Nordenforeningen. Samtidig med at Ejde kom ind, meldte Utajärvi sig ud af kæden, fordi de svensktalende havde forladt byen. I stedet kommer Kangasala med som finsk venskabsby. Også Åland kom på tale som venskabsby. Herningstævnet Fra Siglufjord kun borgmester og frue. Kangasala og Ålands landkommuner er nu med. På stævnet blev der lavet plan for de næste fire år, hvor Siglufjord var vært Emnet var Kultur og skoler i Norden med indledende foredrag af rektor E. Dreyer Jørgensen, Herning. Som ret lille og fjerntliggende venskabsby har Siglufjord ikke muligheder for meget andet end de årlige stævner. Dog får vi besøg og drager selv ud med musikanter, sangere, sportsfolk, skoleklasser og lærere, samt foredragsholdere med rejsefilm og dias. Positivt med de foregående styremøder med planlægning af emner og programmer. Men hvordan fremtiden vil udvikle sig, vides ikke. Nutid ændres hurtigt, og der er megen kamp om folks tid og interesse. Den kamp må vi fortsætte med første stævne i Kangasala. Siglufjord var repræsenteret af kirkekor, præsten Vigfus og frue samt Nordenformand Sig. Gunnlaugsson sagde Sig. G. for tredje gang farvel til formandsposten (20 år i alt), og der blev sagt hjertelig tak for langt og godt arbejde. Han fulgtes af Julius Juliussen i kun to år på grund af sygdom. Og så kom næstformanden Vigfus på formandsstolen. Han repræsenterede både NORDEN og kommunen ved Holmestrandstævnet Juli 1984 stævne i Vänersborg.med Siglufjord kirkekor, NORDEN-folk o. fl. August 84 deltog 5 lærere fra Siglufj. i lærerseminaret i Herning. I 1985, ungdommens år, indbød Herning til kæmpestævne med op til 1100 deltagende NORDEN-gæster. Siglufjords brassband var med. Det gik meget fint, og der blev fortjent ros til dem, som forberedte dette store projekt og ikke mindst til NORDEN-foreningens formand, Viggo Thirup, som klarede godt sit store ansvar stævne i Siglufjord, hvor deltagerne sejlede med kystvagtens skib til polarcirklen med sol og 24 graders varme og landede på Grimsey, mens andre kørte i bus til Skagafjord. Side 7 af 30

8 August 1987 stævne på Åland, hvortil vi kom ved fællesrejser og gæsteophold hos andre vennebyer kom grønlandske Arsuk og Husby i Sydslesvig med som nr. 8 og 9 i vor kæde. I Husby syd for den danske grænse er der kun tale om det danske mindretal. Tilsluttet Foreningen NORDEN. Kommunen, der har tysk flertal, er ikke med i den nordiske venskabsbykæde Eidis første stævne, med imponerende modtagelse af hele byen. 23 delt. fra Siglufj., bl.a. kvintet fra brassbandet. 50-årsfest for Siglufjord NORDEN fejret ved generalforsamlingen Forhenv. formand Th. Ragnar Jonasson skrev en artikel i Morgenbladid om de 50 år. Stævnet i Kangasala havde hjemmehåndarb., nationaldragter, folkemusik og folkedans som emner. 14 fra Siglufj. Nordiske visesangere ledet af Frank Johnson, Vänersborg, i sept. 89. Dejligt besøg i den mørke tid. Vigfus flytter til nyt embede i Reykjavik og efterfølges som formand i Siglufj.af næstformanden, Anton V. Johannsson. Stævnet i Husby præget af 20 børnetegninger fra kl.fra hver by. 7 fra Siglufjord var gæster ved stævnet. Man enedes om, at det ikke for tiden var aktuelt med at optage baltiske byer i den nordiske kæde. Herning Gymnasium på besøg en dag med en klasse på Islandsudveksling med Akureyri gymnasium. De blev bespist i Menighedshjemmet stævne i Holmestrand. Fotoudstilling fra venskabsbyerne. Fra Sigl. deltog i alt 36. Herningstævne 1992 med ønske om børne-og musikkorps fra vennebyerne dør Sigurd Gunnlaugsson, 85 år gammel. Havde været formand i Siglufjords NORDEN i over 20 år stævne i Siglufjord med 110 gæster. Formand: Sigurd Hlødvesen fejrer Vänersborg byens og kommunens 350 år. Stævne Fra Siglufj. 44 deltagere, deriblandt kirkekoret på Åland med kun 2 fra Sigl i Eidi, som overtog værtsskabet i stedet for Arsuk, der gerne ville vente. Arsuk mødte ikke i 94 og 95, men havde været med i Herning 1992 og Siglufjord Det er svært at få støtte til rejseudgifter. Krise over hele Island. Men det klares dog. Arsuk på Grønland holder stævne Stor opgave, men godt klaret. August 97 pigefodboldturnering arrangeret af Thormoduur rammi (Thormod den stærke) = byens største fiskerifirma, sammen med Siglufjord Boldklub. Dette år deltog Ejde med et hold. Der deltog o piger. Juni 98 i Kangasala. God rejse for Siglufjord, der gerne laver større rejse samtidig. Side 8 af 30

9 Juli 99 stævne i Husby, 2 delt.+ ægtefæller fra Sigl. kommune stævne i Siglufj. stort festår med 1000 år fra kristendommens vedtagelse på Thingvalla. Gaveforslag fra Nordenforeningerne var bibler på alle de nordiske sprog. 148 deltagere fra venskabsbyerne, deraf 34 kommunale var Herning vært, mens Holmestrand var det i Her sluttes så Siglufjords NORDEN-historie for årene Den lidt mere fyldige artikel, som har dannet grundlag for ovenstående, kan skaffes fra Foreningen NORDENS arkiver. Viggo Thirup, den 18. juli Herning (Foreningen NORDEN stiftet ) I pinsen 1947 rejser 30 NORDEN-folk, skolefolk og kommunale folk til Vänersborg. Også i 48 og 49 var der tilsvarende ture, der blev så populære, at man måtte udvælge de 30 deltagere ved lodtrækning. Genvisit fra Vänersborg i september to af årene og det tredje år i forbindelse med det store nordiske møde på Himmelbjerget den På Norges nationaldag, 17.5., rejste i 1949 en Herninggruppe til Holmestrand. Flagstævner Men ellers var det stævnet her , vi betragter som det første venskabsbystævne, hvor vi fik besøg fra alle fire venskabsbyer, og hvor vi begyndte rækken af flagstævner. Ideen kom fra Hernings NORDEN-formand, Sigurd Christensen. Hver by skænker sit nationale flag til værtsbyen. I Herning hejses de fem nordiske flag i Sdr. Anlæg som vidnesbyrd om sammenholdet i søskendeflokken, og efter hver hejsning synges den pågældende nationalsang af de mange hundrede festdeltagere. Senere ved middagen på Gregersens Hotel takkes og tales af: Kontorchef Sigurd Gunnlaugsson, Siglufjord (initiativtager til NORDEN-foreningen i Siglufjord 1938 og æresmedlem af islandske NORDEN fra 1984), Lærer A. Laithinen, Utajärvi, brandmand W. Tandberg, Holmestrand, pastor Swarén, Vänersborg og Hernings tak ved assurandør Sigurd Christensen og borgmester Munch Poulsen. Til Utajärvi sendes æbler og bøger. Ved generalforsamlingen 1950 taler pastor Swarén om Utajärvi. Vor formand besøger Vänersborgs generalforsamling sammen med Varehuset Tage s juniorchef, Chr. Sander, der viser en nyoptagen Herningfilm. (Chr. Sander var i styrelsen og næstformand i mange år). Vi NORDEN-folk fra Herning var med til følgende: Sommeren 1950 flagstævne i Utajärvi flagstævne i Siglufjord over flere dage. Side 9 af 30

10 August 1952 flagstævne i Holmestrand samtidig med byens 200-års-jubilæum. Regnvejr gør det nødvendigt med flagceremonien i biograflokalet. Før jul kasser æbler til Siglufjord års-jubilæum i Herning med besøg eller telegrammer fra venskabsbyerne. Sommeren 1953 flagstævne i Vänersborg. Byvåbenstævner Efter flagstævnernes ophør foreslog Sigurd Christensen en runde med byvåben, så hver gæstende venskabsby overrakte sit byvåben til værtsbyen i Herning med 30 nordiske gæster. Talerne ved våbenoverdragelsen var: Fra Siglufjord borgmester John Kjartansen, fra Utajärvi Dr. Tuoheeimo, fra Vänersborg rektor Henry Larsson (ihærdig Nordensjæl i hele sin rektortid og som pensioneret), fra Holmestrand redaktør Rud Hansen. (Ifølge Herning Folkeblad Claus Marcussen). De fire venskabsbyers våben har siden dengang hængt ved indgangen til byrådssalen på Rådhuset byvåbenstævne i Utajärvi. Formand Sigurd Christensen besøgte Siglufjord sommeren 1955 og erfarede, at man deroppe ønskede sig et grantræ til at rejse som juletræ foran kirken. Lige siden har Herning NORDEN hvert år sendt et stort grantræ, som Herning Kommune betaler. Til gengæld sender Siglufjord hvert år en boggave til Herning på islandsk sprog. Samlingen på Centralbiblioteket er på mere end 100 bind i dag, hvor dette skrives, år byvåbenstævne i Siglufjord, pinsen 1958 i Holmestrand, i Vänersborg med alle byer repræsenteret og 30 med fra Herning. Skiftevis stævner i de forskellige byer i kæden med forskellige programmer med musikkorps og kvindeligt gymnastikhold fra Holmestrand. Atletikfolk fra Vänersborg i Utajärvi, hvor formanden med frue er de eneste fra Herning. Siglufjord udsætter 1962, og der er ringe Nordeninteresse i Holmestrand i nogle år deltager 26 fra Herning i Vänersborgstævne. April 1966 sangkor fra Siglufjord i Herning stævne i Utajärvi, og ved midsommer 1967 er 17 fra Herning med i Holmestrand fejrer Herning-NORDEN 25-års-jubilæum. Samme år dør formanden gennem alle 25 år, Sigurd Christensen, Siglufjord holder jubilæum og venskabsbystævne 1968 med den nye Herningformand Eli Jepsen som deltager. Vänersborg udskyder sit stævne til 1970 i anledning af byjubilæet over 100 nordiske gæster til stævne i Herning. 1972, 1973 og 1974 synes der ikke at have været stævner. Omkring 1. sept Holmestrandstævne med 35 deltagere fra Herning stævne i Vänersborg. Side 10 af 30

11 Nye venskabsbyer optages i kæden: Ved stævnet i Vänersborg 1976 melder Utajärvi sig ud af venskabsbykæden, fordi ingen i byen længere forstår og taler svensk. I stedet får vi som finsk venskabsby Kangasala ret tæt ved Tampere. Samtidig får vi Ålands 15 landkommuner som ålandsk venskabsby. Siglufjord foreslår på mødet i Vänersborg, at også Ejde bliver med som færøsk venskabsby. Dette vedtages, og pludselig er vor kæde forøget med flere led. Fra 1977 og 1978 er Ejde, Kangasala og Åland nye selvstændige led. Kr. Himmelfart i 1978 åbner Herning stævnet med navnet Nordiske dage i Mindeparken på befrielsesaftenen 4.4. med fakkeloptog af spejdere fra Herning og musikkorps og kor fra Holmestrand, i alt 250 nordiske gæster fra Herning sammen med NORDEN-venner fra Holmestr., Vänersborg, Kangasala og Åland i en busrejse østen om på Island op til Siglufjordstævnet. Sommeren 1980 er Ålands landkommuner første gang værter ved et stævne. I busrejsen deltager 12 dansksindede fra Hernings sydslesvigske fadderskabsby, Husby. Ved et besøg derfra i Herning udtalte Viggo Thirup, at det ville være skønt at få Husby med i det nordiske venskabsbysamarbejde. Tanken vinder tilslutning, Husby bliver selvstændig venskabsby, den ottende i vor kæde. Eidi deltager ikke i stævnerne 1978, 1979 og Dette bevirker, at flere ved de årlige styremøder ønsker bygden erstattet med en anden færøsk venskabsby. Viggo Thirup, der leder møderne, beder om tålmodighed. Og sagen går i orden. Sommeren 1981 er Ejde vært for første gang. Juni 1982 er Kangasala første gang vært ved venskabsbystævne. Vor bus har 37 fra Herning og 13 fra Husby, mens en personbil med familien Egilstrød fra Ejde følger med bussen. Der plantes et stort bøgetræ fra Herning uden for rådhuset som symbol på venskabet. Desværre gik træet ud den følgende vinter stævne i Holmestrand, hvor hver by havde fremstillet en præsentationsplakat om sig selv. Disse blev brugt og fornyet ved følgende stævner. ANDRE NORDENINITIATIVER MELLEM VENSKABSBYERNE Foruden stævner er der tosidede aktiviteter mellem byerne var Vänersborg musikskole på besøg i Herning Musikskole. Mange gange har Herning også haft besøg af Holmestrand Ungdomsorkester, der har musiceret i gaderne og uden for plejehjem og sygehus. To gange har skolekor fra Herning været i Kangasala, to gymnastikhold, atletik- og orienteringshold ligeså. Børnetegninger og gymnasieklasser er blevet udvekslet. Mest udveksling har der været inden for skolen. I Herning har Nordisk Skoleudvalg, der i mange år var ledet af Alis Kjems, arrangeret en række gensidige klassebesøg, oftest til Holmestrand og Vänersborg. Men også Arsuk, Siglufjord, Ejde, Åland, og Kangasala har været mål for Side 11 af 30

12 klasseudveksling. Ved 40-års-jubilæet i 1983 blev der af de mange pengegaver oprettet en nordisk rejsefond på kr., hvis renteafkast bruges som støtte for unge grupper på nordisk rejse. Til at opildne lærerne i det nordiske samarbejde afholdes lærerseminar hvert 3. år. Initiativ udgået fra Herning , 1987 Vänersborg, 1990 Holmestrand, 1992 Kangasala, 1995 Herning igen, 1997 Husby, 1999 Vänersborg igen. Og 2002 er Holmestraznd værtsby igen. Fællesnordisk lejrskole med elever fra Kangasala, Husby, Herning og Holmestrand i Høyvangen, Norge, februar 1989, og 1999 i Sydslesvig med 210 elever fra kl i Ejde, Herning, Holmsetrand, Husby, Kangasala, Vänersborg og Åland. Men ved siden af alle de andre nordiske aktiviteter fortsætter venskabsbystævnerne hvert år stævne i Vänersborg. For at orientere Hernings indbyggere om vore nordiske venskabsbyer har NORDEN lavet udstillinger i byens vinduer og har benyttet Herning Radio med udsendelser og Herningaviser med store artikler om venskabsbyerne plantes Hernings NORDEN-træ, en birk, der senere under Nordialen 1985 får selskab af birke fra hver af venskabsbyerne. Denne venskabslund var i god vækst, men måtte flyttes på grund af bygningsudvidelse, først til Hedeagerkirken og ved stævnet i 2001 erstattet af egetræer ved indfaldsvejen fra Holstebro iydunparken. Nordialen var i ungdommens år med 1100 gæster, de fleste som unge grupper på besøg hos Herning-unge er Husby blevet selvstændig part i kæden og indbyder til stævne Grønne nordiske dage med sang og musik i Herning. Her deltager for første gang Arsuk som grønlandsk venskabsby. Arsukkontakten kom i stand, fordi tandlæge Klaus Lytzhøft, Herning, havde været deroppe i embeds medfør. På hans og Viggo Thirups anbefaling blev Arsuk optaget som niende part i vor kæde, Nordens eneste med ni led. Der har været flere skoleklasser fra Arsuk på besøg i Herning. Arsuk har været pænt med til stævner siden 1992, og var selv vært i Stævne i Herning 2001 afvikledes på Agroskolen i Hammerum. I forbindelse med stævnet indviedes Ydunparken med nyplantede egetræer og en natursten med teksten Nordisk venskab. Ved indvielsen serveredes friske jordbær. Navneskilt ved hvert af de 9 træer. Januar 2004 opsattes en informationstavle med kort information om Hernings 8 venskabsbyer. Herning har haft følgende formænd: Konsul Sigurd Christensen , Konsul Eli Jepsen , Seminarielektor Viggo Thirup , Seminarielektor Hans Chr. Wiwe Side 12 af 30

13 (Foto: Viggo Thirup) Fra venstre Niels Peter Mikaelsen, Arsuk, Sigbritt Finne, Åland, Bettemi Egilstrød, Eidi, Anton Johannsson, Siglufjord, Sirkka Eriksen, Holmestrand, Ingvar Ekbrand, Vänersborg, Lottamaija Poussa, Kangasala, Svend Kohrt, Husby og Hans Chr. Wiwe, Herning deltog Herning Musikskole i stævnet i Vänersborg med ungdomssymfoniorkestret. 3. Vänersborg (Foreningen NORDEN stiftet ) Under pingsten mottog NORDEN i Vänersborg 30 gäster från Herning og Holmestrand. Ett 15- tal Vänersborg-NORDEN återgäldade besøket i Herning under 4-dagars besøk i den danske vänorten i samband med det store nordiska møtet på Himmelsbjerget den 13. juli 1947.En Vänersborgflicka har varit Hernings första Lucia juni 1948 var det dags för Vänersborg at inbjuda Herning och Holmestrand. Benämningen vänortsmøte var inte i bruk, men programmet blev mönsterbildande för senera träff. Rektor Ernst Lundberg tog imot och fikk inkvarterede delegationerna från vänorterna. Festgudstjänst med altartjänst av fem präster, alla i skrud. Komminister Bengt Swarén talade svensk og finsk.- Svenska Flaggans Dag inföll netop den söndag, den 6. juni, og alla marscherade med i tåget var V.borg igen värd på Flaggans Dag 6. juni. Nu var också Siglufjord med var 40 deltagare från alla fyra vänorter och därtill40 ungdomare som ingick i Holmestrands musikkår. Vänersborgordförande hette nu Henry Larsson, som varit en mycket engagerad styrlseledamot/sekr från starten 1945 och kommit att räknas till de främsta veteranerna i lokalavdelningen et stort antal med i Utajärvi dansk kulturvecka på museet. Konstutställning Med Dannebrog i topp. Stor publikframgång. Också norsk kulturvecka Vänersborg värd för årets vänortsmöte juni med de flesta deltagerna från Herning. Side 13 af 30

14 1970 Vänortsmöte uppgifter saknas maj 1976 vänortsmöte med stor anslutning. Från Holmesrand 115 deltagare med ungdomsmusikkåren och idrottande ungdomar. Mötet bliver historiskt: Siglufjord föreslår Eidi på Færöarne med i kedjan. Utajärvi ser sig nödsakat att lämna vänortsgemenskapen, da svenskspråkigheten er drastiskt minskat. Ny finsk vänort bliver Kangasala. Även Åland upptagas. Leif Göthblad, ordförande i Vänersborg, lägger ner ett stort engagement och reser på vinteren til Kangasala., som inom ett år bliver finsk vänort i kedjan Vänortsmöte i Visornas Vänersborg juni. Vissång, folkdans, Birger Sjöberg-spelat i Skräckleparken blev för många en stor och minnesrik upplevelse. Kyrkokören från Siglufjördur och orgelkoncert. Islands nationaldag och republikens 40 årsd jubileum 17 juni inföll under vänortsmötet. Till det första vänortsmötet i Husby 1989 reser 10 NORDENfolk och 4 kommunala representanter från Vänersborg. Och fick mycke stimulerande erfarenheter och inntryck. Ordf orande Ingvar Ekbrand hade varit med vid de danska möter före da juni 3.juli vänortsmöte firar Vänersborgs 350 års jubileum med särskilt sång oc usikgrupper.med ungdomar från samtliga vänortar.också Margrethekoret från Flensborg. Hanna Juul. Viceordförande i Vänersborg hade sammanställt en sånghäfte. UNGDOMSPROJEKT:OCH SKOLAN: Sommaren 1988 och 1989 deltog finska vänortnordjobbare från Kangasala fem veckor i Vänersborg, och 3 från Vänersborg bereddes sommararbete i Siglufj. och Eidi. Studiebesök, klassutbyte, brevväxling, musikgruppor, kör och lägerskolor. Inspirerande lärare, mycket betydelsefult. V. har svarat för planeringen och gennbemförandet av lärarseminarer 87 och 99. I Maritha Ackermann har Vänersborg under senare år haft en initiativrik och drivande kraft. NORDENS DAG 23. MARS. firas sedan 1992 med föreläsningar på gymnasieskolan och Öppet hus i föreningans lokal vid Vänortsplatsen. Kommunen anlade 1988 en plats med namnet Vänortsplatsen vid korsningen Edsgatan/Järnvägsparken, vid gågatan och i stadens centrum. Otta blomsterrabatter och parksoffor med nordiska flaggorna ger fin effekt. I närheten Föreningen NORDENs lokal med skyltfönster mot gatan. 4. HOLMESTRAND (Foreningen NORDEN stiftet ) Holmestrands tur med byvåpenstevne 1952 efter at have holdt flaggstevne Ordfører Karl G. Andersen og formann John Miller mottok våbnene fra Herning, Vänersborg, Siglufjørdur Side 14 af 30

15 og Utajärvi. Stor deltakelse. Sterk kontrast til forslaget om at nedlegge lokallaget 3 år tidligere. Men Nordisk Aluminium og Holmestrand kommune lovet at hjelpe. Mange aktiviteter og utvekslinger fant sted. Af ledende personer i styrelsen: Oddm. Dyrseth, Jon Chr. Steen, Tove Miller, Sando, Bergny Steen og Kjell Arvidsen. I perioden 1966 til 1973 delte Oddm. Dyrseth og Egil Haavik vervet som ordførende. Vennskapsbysrevnet 1967 blev en fulltreffer, skriver lokalavisen Jarlsberg, med omvisning på Nordisk og Langøya. Årsmøtet 1973 valgte Dagfinn Larsen som formann. Omtrent samtidig ble Viggo Thirup valgt i Herning og Leif Göthblad i Vänersborg felles nordiske styremøter i Vänersborg mellom Nordenforeningene. Prinsipper vedtatt for det fortsatte samarbete Utajärvi ut av kjeden og ind kom Kangasala fra Finland. Eidi på Færøyene kom med efter forslag fra Siglufjørdur, og samme år kom alle Ålands 15 landkommuner med som vennskabsby. Utvidelsen og store arrangementer krevde formalisert samarbeid med kommunen. Derfor en samarbidsavtale med kulturetaten i kommunen var store delegasjoner fra alle vennskapsbyer til stevne i Holmestrand, 1976 var 115 deltakere fra Holmestrand med til stevne i Vänersborg Lilla Paris De nordiske dager i Herning.samlet over 100 deltakere fra Holmestrand ledet av Ingv. Grønnerød og ordfører Manni Nordli. Fest i gymnasiets aula med vårens aller første bøketreer i fullt flor til Siglufljørdur og 1980 til Åland klaret fint af Ragnhild Jansson og hendes medhjelpere fra Ålands landkommuner. Og 1981 var færøske Ejde for første gang vært for et vennskapsbystrevne. Særlig forbindelse mellem Holmestrand og Ejde, der siden 1985 hvert år har modtaget juletræ fra de norske venner var Kanasala for første gang vært ved et stort stevne., hvor lederne for de syv venskbabyer alle var med 1983 var 300 gæster med til stevnet i Holmestrand kommer det danske mindretal fra Husby i Sydslesvig med som den ottende part i vor kjede. Juni 1991 vennskapsbystevne med Siglufjord Kirkekor og andre.gæster fra alle venskabsbyer. Byvandring og vandring opp og ned på fjellet, Fjordtur fra Brygga. Det historiske spil KRISTINA AV TUNSBERG av Kåre Holt spilles på Slottsfjellet i Tønsberg. Planting av vennskapsbytreer i Bassengparken. Side 15 af 30

16 Billedet ovenfor er taget af Svend Andersen, Holmestrand. I stævnet i 1991 deltog fra venstre Viggo Thirup, Herning, Sigurdur Hlödvesson, Siglufjord, Peter Reinert, Eidi, Dagfinn Larsen, Holmestrand, Ragnhild Jansson, Åland, Svend Kohrt, Husby, Ingvar Ekbrand, Vänersborg og Tuomo Nisula, Kangasala. Arsuk var ikke repræsenteret. Billedet til højre viser Inger og Viggo Thirup, Herning, i samtale med Peter Reinert fra Eidi ved stævnet i Holmestrand 1991 (foto: Bettemi Egilstrød?). Juni Holmestrand by feirer 250-årsjubileum. Vennskapsbystevnet ble et fint tilskudd til Kulturfestivalen dette året. Det ble et vellykket stevne. Dansegruppen fra Eidi fikk den store ære å danse for kongeparet, som besøkte byen i anledning byjubileet. Siste dagen ble det avduket en steinrøys, med ni store steiner på byens flotteste utsikt. Nordenrøysa bærer navn til alle våre vennskapsbyer. Den er satt sammen av ulike steiner fra Holmestrand og omegn. Da Grønland hadde oppnådd samme status i Nordisk Råd som Færøyene blev det naturligt, at der også blev en grønlandsk venskabsby i vor nordiske kæde. Side 16 af 30

17 Arsuk i Frederikshåb kommune kom med i vor kæde som den niende i kedjen. Den store afstand til de øvrige orter i kedjen har ikke forhindret dem i at være med som gæster og også være indbyder til sommer-stevne. Den 14. novembe 1986 holder Holmestrand NORDEN sit 40 årsjubileum.med gjester fra Herning, Vänersborg, og Ejde. Også fire tidligere formænd var til stede. Festen måtte flyttes fra Casino til Borgen på grund af den store tilsluting.- mere end 125 deltagere.de tro mest langveisfarne gjester var Petur Reinert og Olé Egilstrød fra Eidi. En særlig hilsen ble sendt til Kangasala, som feiret 10-års. I 1996 feiret Foreningen Norden i Holmestrand sitt 50-årsjubileum. Det var gjester fra Herning, Husby, Vänersborg Alle skoler er medlemmer af Foreningen NORDEN. Dette er betigelsen for at få støtte til utveksling. Hvert år får skolemedlemmer en skolepakke med stof om de andre nordiske lande. Lærerseminarer har været araangert i vår kedje siden august 1984 for første gang i Herning. Holmestrand var stedet nu i mai Seminaret samlet deltakere fra Herning, Kangasala, Vänersborg og Eidi. Tema for seminaret denne gangen var Lokalhistorie i undervisningen. Det ble et fint seminar i samarbeid med museumspedagog ved Nord-Jarlsbergmuseene, Holmestran kommune og Foreningen Norden. Forrige gang vi hadde lærerseminar i Holmestrand var Tema for seminaret var Leirskole. I januar 1991 møttes klasser fra Kangasala, Herning, Husby og Holmestrand til en ukes leiskole på Høvringen i Rondane. Der er internett-kommunikation mellem skoler i Holmmestrand og skoler i Herning og Vänersborg. Også brevskrivning finder sted mellem skoleklasser. Det er ofte utveksling av klasser mellom Herning og Holmestrand. Siste utveksling var i Tre 7. klasser fra Ekeberg skole besøkte Skalmejeskolen i Sunds. Foreningen NORDENs formænd gjennem 50 år: 1946 Guro Nordahl-Olsen, 1965 Oddmund Dyrseth 1948 Ingm. Jahren Egil Haavik 1949 Guro Nordahl-Olsen 1969 Oddmund Dyrseth 1949 Ingm. Jahren Egil Haavik 1951 Walter Tandberg 1973 Dagfinn Larsen 1953 Ingm. Jahren 1977 Ingvar Grønnerød : John Miller 1983 Dagfinn Larsen 1993 Rutt Solum Larsen 1998 Tor Li 1999 Sirkka Eriksen Side 17 af 30

18 5. ÅLAND (Foreningen NORDEN stiftet ) Mariehamn inledde vänortsförbindelse med Slagelse från Föreningen NORDEN på Åland valde att koordinere landsbygdkommunerne 15 som èn vänort, och första gången de deltok i vännortsträff var i Herning 1978, och då deltok Ragnhild Jansson, Marianne Sjölund och Håkan Lundberg. Kom med i Kangasalabussen til Herning. De nya vänorter togs emot med entusiam.1979 var ingen från Åland med i träffet i Siglufjord tog Åland initiativ til Nordisk Träff för hela vänortsverksamheten. Vår vänortskedja önskade ett eget program for att befästa samhörigheten. Inkvartering i Gäddviken gästhem och däromkring. De åländska kommuners värder var bland andra Uno Sviberg, Lemland, och Anne-Maj Pehrsson, Sund. Utfärd til Föglö där Henrik Nylund stod för värdskapet, i han hem, en genuin föglögård. Spelmanslaget musicerade och där bjöds på kaffe med dopp. På kvällen bondbröllop var Ragnhild Jansson reseledare för sex ålänninger til Färöarna først i Torshavn med omgivningar och sedan den 20. juli i Eidi, där programmet innehöll rundturer och dernäst med ordinarie båten til Suderö. Âven tur i små båtar till f ågelgrottorna väst på Vestmannaberg träff i Kangasala juni, en vecka med gediget program, besök i museet, orgelfabriken samt herrgårdarena Liuksiala och Wääksy. I konstutställningen deltok från Åland Henrik Nylund och Klas Lindström. Henrik Nylund avled under våren. De åländska kommunerna representerades av Uno Sviberg, Lemland och Holger J. Eriksson, Jomala. Åländfska ungdomar framförde ett musikprogram. Mellan de gästande ungdomar ordnades idrottstävlingar. Vid temaföreläsningar om Kommunen som arrangör för kultur- och intresseverksamhet anförde Ragnhild Jansson åländska förhållandena. Från Herning et bokträd som planterades som symbol för det väksande vänortsarbetet. Alla vänorter medförde littet jord som tillfördes roten för god tillväxt juni i Holmestrand, Informationsmaterial från varje vänort Sparbankens fönster. En vänskapslund planterades med ett träd för varje vänort. Kommunrepresentanter från Åland: Runa + Lisa Jansson, Saltvik, och Eva-Lisa Pelin, Lumparland. Föreningen NORDEN företräddes av Ragnhild Jansson. Side 18 af 30

19 1984 i Vänersborg juni. Stadens 350 årsjubileum firades. Lilla Paris av Birger Sjöberg framfördes som friluftsteater i Skräkleparken. Från Åland deltok åtta personer, därav kommunrepr. Erik Wennstrom, Finström, och Einar Holmberg, Brandö. Ragnhild Jansson från Föreningen Norden var reseledare i Herning juni til Nordialen som uppmärksammade ungdomsåret. St. Hans afton med en åländsk midsommarstång, framstället på stället. Där var så många Ål ändinge,,att de hade egen buss. Bland deltagarne var bl. a. Jomalas kantor Göran Blomquist med en grupp ungdomar med sång. Komm.rep. Håkan Södermann. Flammande bål vid Herningsholm, Ålands ungdomar sång med känsla. Blomquist orgel och sång mycket bra. Midsommarstången stälts upp Siglufjord juni. Sju från Åland. Ingen kom. Repr. Ragnhild Jansson framförde hälsningar. En dagsutflykt til kustvaktfartyget Odin till Grimsey nord for Island under polcirklen med tjugo graders värme. Vänortslund planerades vid kyrkan på Åland augusti. Öppningshögtidligheten i självstyrelsegården med traditionelle hälsningar, flagghissning och nationalsångerna. Innkvarteringen var på Godby Kongresshotell och närområdena samt Gäddviken gästhem. Kvälls samkväm bjöd på rökta flundror och potatissallad. Andra dagen rundtur i Sund oh Vårdö. Kommunens repr. Be På kvällen huvudfesten på Breidablick där även åländska kommunrepr. Deltok som värder. Söndag gudstjänst i Jomala, med Siglufjord kyrkokör. Jomala församling bjöd på kyrkkaffe. 225 gäster totalt, Alla vänortar deltok Eidi 1-3. juli. Reste med Vänersborggruppen för att få kat. Med Smyril från Bergen til Færöerna. Ellva ålänninger med. Kom.repr. Marianne Grönholm, Jomala. Ragnhild Jansson planterade Ålandsträdet i vänortlunden vid kyrkan Kangasala juni. Tem: konsthantverk med utställning från vänorterna. Även folkdrakt visning. Från Åland visades Vårdödräkten. I stället för trädplantering hade man i Kangasala satt upp en vägvisare med avståndet till de olika vänorterna angivna. Föreningen NORDENs verksamhetsledare Runa Lisa Jansson företrädde både de åländska kommunerna och Föreningan NORDEN. Svårt att få deltakere vid midsommartid Husby i Sydslesvig juli. Husby ligger i den dansktalande delen av Sydslesvig. Man har danska skoler och annan verksamhet för at bevara språket, med bidrag från danska statan,, Side 19 af 30

20 Tidigare hade Husby ingått i Herning-gruppen, men så småningom erkänts som egen medlem i vänortskedjan. Fem Nordenmedlemmer från Åland deltok. Samtidigt hade man anordnat ett scoutläger där en grupp sjöscouter från Finström deltog jämte ett par förälddrapar som ledare. Et besök i vikingatida köpcentret Hedeby. I en skola i Husby hade man utställning av barnteckningar. Den ble senare utställt i i Jomala kommunbibliotek. Husby kommun deltog inte som arrangör, varför ingen kom.rer. var inbjudenm, F reningen NORDEN företräddes av Ragnhild Jansson Holmestrand juni. vandringar i staden. Friluftsteater på Slottsfjellet med Kåre Holt: Kristina av Tunsberg, Fotoutställning där Godby skola deltog med bilder. Resan var tilsammans med Kangasalaborna i deres buss. Kommunrepr.: Gudrun Salmén, Saltvik m. make och Hagar Törnroosm,, Kumlinga m. make. De skötte om planteringen av trädet i vänortslunden Herning maj Rubriken: Grøna nordiska dagar.. Natyrbruksskolan, Carl Henning Pedersen och Else Alfelts museum och Herning konstmuseum. Bjork planterat för Arsuk, som nu upptogs i vänortsringen. Nu var kedjan komplett med företrädare för alla lände och självstyrande områden i Norden. Fyra Ålänninger med Ingmar Palmroos, Kumlinge, som kom.repr. och Ragnh. Jansson för NORDEN Siglufjord, men ingen deltog från Åland juni 3, juli. Tema: Musik och vissång. Ingen sångere från Åland, men vissångerskan Hanne Juul, Vänersborg sjöng åländska folkvisor. Olika torgkoncerter inngick i programmet. Britt-Mari Ljungdahl, Jomala m. make och Hagar Dahl, Sund, företrädde kommunerna och Ragh. Jansson NORDEN Åland 29. juni 2. juli, Tema: Sjöfart och havsdmiljö. Inleddes i torsdag i Självstyrelsegården. Fredagen seminar på Ålands folkhögskola, där sjökapten Justus Harberg berättade om Ålands sjöfart genom tiderna. Vänersborgs kommunordförande om deres sjöfart och utveckling. Besök på Lindenvarvet och Sjökvarteret, Midddag i barken Pommern. Side 20 af 30

21 Stævnedeltagere på Pommern. Fra venstre: Niels Peter, Einer og Kristian fra Arsuk. H. C. Wiwe med ryggen til, Per- Arne Söderström fra Vänersborg, Gudrun og Annika Wiwe i samtale. Foto: Märtha Söderström, Vänersborg. Lördag igen på folkhögskolan: marinbiolog Teemu Tast : Östersjöns övergödning och åtgärder mot detta. Ingvar Ekbrand om miljøarbetet i Vänersborg. Jakt- och fiskemuseet i Eckerö. Festmiddag i Solbacka.med dragspel och grönlandsdans. Gudstjänst i Finströms kyrka. Kommunerna hade fördelt uppgåverna Eidi juni. Kommunrepr. Lisbeth Eriksson, Föglö och Sigbrittt Finne för Föreningen Norden Arsuk juni. Hantverksuttällningar med valroossbetar och renhorn samt pärlbroderier. Man bygde en vardi, ett stenröse till minne av det förste vänortsmötet på Grönland. Det grönländska klimatet med häftiga väderomslag gav prov på levnadsförhållandena, storm och dimma försenade hemresan med ett par dygn. Sigbritt Finne från Föreningen NORDEN. och från kommunerna deltok Pär Olof Jansson, Jomala, och Runa Lisa Jansson, Saltvik Kangasala juni med temat: natur. Promenadvägar med frågeskylter. Blandade grupper.prisutdelning för de bästa lagen. Med sjöbuss runt insjösystemet. Kom.repr. Viveke Side 21 af 30

22 Eriksson, Finström, Lisbeth Eriksson, Föglö, Lars Holmbrtg, Lemland. Föreningen NORDEN: Ragnh. Jansson Husby. Vänortslunden kompletterades med att lägga stenplattor med vänortsnamn, Gudstjänsten i Hellig Ånds kirkan. Komrepr. Mia Björling, Geta och Susanne He riksson, Hamarland. Föreningen NORDEN.: Sigbritt Finne Siglufjord juli. Välkomst i Idottshuset. Rundtur i byn. Fjordtur m. räddninskryssare. Sillmuseet med et litet humoristiskt skådespel om hur sillen rensades och saltades. Oförliknelig kakbord tilll kyrkkaffet. Kommunale repr. Jan-Erik Mattsson, Eckerö, Maria Westerberg, Kökar, och Runa Lisa Jansson, Saltvik. Föreningen NORDEN av Sigbritt Finne. Gemensamt styrelsemöte planerer för kommande år samt presenterer program och kurser, som ordnas under året på respektive orter så som olika seminarier och ungdomsaktiviteter. De kommunale gåver vid träffarne deponeras i Kommunörbundets kontor. I Nordenförbundets mest utvecklade vänortskedja ingår nio parter. Historiken sammanstäld av Ragnhil Jansson, enligt uppdrag. 6. KANGASALA (Foreningen NORDEN stiftet ) Första träff med andra vänorter var Herning Kangasalas nordister tog del i mötet med 40 personer. Gruppen övernattade på turen i Vänersborg och fick så kontakt med den svenska vänorten. Mötet i Herning var en fin, oförglömlig upplevelse för den unga föreningen och gav exemplet på, hur ett vänortsmöte kunde arrangeras. Medlemmarna i Kangasala-föreningen har aktivt tagit del i alla vänortsmöten, som har varit stora upplevelser för deltagarna. Kommunen har från börjat skickat sina egna representanter på alla möten. År 1982 var det Kangasalas tur att första gången ordna vänortsmötet. På det mötet deltog över 200 nordister från alla dåtida vänorter. Under temat Skogen blev Kangasala med sin natur, kultur och människor bekant för alla deltagare. Som symbol på vänskapet planterades vänortsträd från alla vänorter, bl.a. ett stort bokträ från Herning, som tyvärr gick ut följande vinter. Det andra vänortsträffet i Kangasala var år 1989, då alla vänorter för första gången samlades, för då kom också deltagare från Husby och Arsuk till mötet. Till temat konsthandverk ordnades en Side 22 af 30

23 utställning från vänorterna med folkdräktvisning. I stället för träplantning ställdes upp en vägvisare, där avståndet till olika vänorterna var angivet. Det tredje mötet i Kangasala var år 1998 med temat: Att röra sig ute och inne. Programmet innehöll olika aktiviteter inom temat: promenad i skogen, paddling, båtkryssning, besök i bilmuseum, dansing osv. Ca. 150 deltagare. Kangasala som den östligaste vänorten hat trots språkgränsen haft alltid aktiva och initiativrika personer, som har lagt mycket arbete i att främja det nordiska samarbetet. Föreningen har också fått mycket stöd och nya ideér från andra vänorters aktivister. Speciellt har Svend Kohrt från Husby skapat nya, färska ideer för samarbetet som t ex. Nordiska lärarseminarier, legerskolor, elevutbyte osv. Konferencen i Husby 1992 var inspirerande och initiativrik såsom Husbys roll i det hela. Kangasalas första ordförande, aktiv, inspirerande och positiv Pirkko Lampinen gjorde ett stort, värdefullt arbete under föreningens första åren. Da skapades goda forhållanden till kommunen, andra föreningar, Förbundet Norden i Finland, medlemmar och andra intresserade. Pirkko gav tillsammans med sin styrelse - formen till föreningens verksamhet och till vänortsmötena. Med andra skolorienterade personer som Rauno Mattila, Tuomo Nisula och Arja Haavisto åstadkom hon nya former för nordiskt samarbete inom skolväsendet i Kangasala. Föreningens 2. ordförande år var rektor Tuomo Nisula, som fortfarande är medlem i föreningens styrelse. Han har medverkat b.a. i att varje skola har ett nordisk skolansvarande. Som ordförande i Förbundets skolnämnd och medlem i förbundsstyrelsen har Nisula skapat ett system av skolansvariga för hela landet samt utvecklat nordiskt undervisningsmaterial för skolor. Han har också varit aktiv i projektet Den nya skolan på nordiskt nivå. Som en aktiv och högt värderad person har Tuomo gjort fint PR för förenigen och hela Norden. Den 3. ordföranden Lottamaija Poussa har styrt föreningen fr.o. m. år Hon har arbetat intensivt med att knyta bättre förbindelser mellan föreningarna Norden, kommunerna och näringslivet. På grund av detta ordnades år 2001 i Kangasala en nordisk konferens till representanter av vänorternas kommuner och föreningar med syftet att skapa nya samarbetsformer. Konferensen fick stöd av EU och verkade som uppföljning till konferensen i Husby Kommunen har delegerat till föreningen rätten och förpliktelsen att sköta alla vänortskontakter. Som ersättning betalar kommunen medlemsavgift för varje invånare, men stöder föreningen med extra pengar, när det gäller att ordna vänortsmöte. Side 23 af 30

24 Kangasala har också vänort i Tyskland och i Estland. Den estländka kommunen Räpina har tagit del i några vänortsmöten och konferensen i Kangasala. Herning har inbjudit två gånger några lärare från Räpina för att bekanta sig med skolverket i Danmark. Räpinas roll som utomstående medlem har diskuterats i olika sammanhang. Som symboler för den nordiska vänortskedjan har olika träd planterats, och vid kommunalhuset står en vägvisare med namn och avstånd till alla vänorter. Bilder och målningar av vänorter finns i skolor och böcker i biblioteket och på kommunens hemsidor finns material av vänorter. Kangasala har varit med i alla vänortsmöten, lärarseminarier, legerskolor o.a. aktiviteter, som t. ex. Gröna familjer, nordjobb, elevutbyte. Unga musiker, skolklasser, sportföreningar, synnerligen fotballspelare bl.a. har haft kontakt med vänorter. Kangasala har arrangerat lärarseminarier och kommer att ordna en i år 2004 igen. För sin 20 års jubileum 1996 har Kangasala tillverkat en T-shirt med nordiskt motiv. Denna NORDEN-T-shirt finns numera hos många nordister i alla vänorter och verkar på sitt sätt som symbol för denna utomordentligt fina vänortskedja. Styremøde i Kangasala Fra venstre: Ruth Solem Larsen, Holmestrand, Ragnhild Jansson, Åland, Trond Aas?? og???, Holmestrand, Stig??, Marita Ackermann og Ingvar Ekbrand, Vänersborg, stående i baggrunden:???,??? og Sigurdur Hlødvesson, Siglufjord. Foto: H.C.Wiwe. Side 24 af 30

25 Der afholdes styremøde ved samtlige venskabsbystævner, og mødet slutter som regel med at ordförerklubban gives videre til næste stævnearrangør. Her er det Foreningen Nordens formand i Kangasala der giver formandskabet videre til Husby, her repræsenteret ved lederen af det nordiske informationskontor i Flensborg, Anette Jensen. Foto: H.C.Wiwe 7. EIDE (Foreningen NORDEN stiftet ) 1982: Verner, Lisabett, Oli og Bettemi Egilstrød kørte i privatbil ifølge med Herningbussen til Kangasala, hvor Egilstrød fik solgt en del malerier deltog 2 fra kommunen og 4 Nordenfolk i Holmestrandstævnet deltog samme antal i Vänersborg. Eides første bomærke var heraldiskt, lavet i 1993 af Rasmus Joensen og Oli Egilstrød stor deltagelsemved Hernings nordiale inkl. piger og drenge sportsfolk stor deltagelse i Siglufjord, også af idrætsudøvere. Ved det stiftende møde den 15. sept var 26 personer mødt. Ejde blev en underafdeling af NORDEN på Færøerne. Formænd siden oprettelsen: Petur Reinert fra sept. 89 feb Oli Egilstrød feb. 92 feb.2000 Bettemi Egilstrød fra feb til d.d. Andre styrelsesmedl.: Dorthea Kruse Sørensen,, kasserer fra 88 d.d. Petur Joensen, sekretær fra sept. 86 aprik 90 Petur Simonsen, sekretær apr. 90 d.d. Anna Kristiansen, best.medl. sept. 86 feb. 93 Ruth Pedersen, best. Feb feb. Feb. 93 Erling Petersen, best. feb.-97 d. d. Svanhild Vesturdal best. feb. 99 d.d. Oddny Lützen, kasserer sept. 86 feb, 88 Suppleanter: Johannes Vesturdal, Regin Ellingsgård, foruden før nævnte best., der periodevis har været suppleanter før medl.valg. Revision: Jogvan K. Mørkøre sept. 86 fr. 88 Side 25 af 30

26 Petur Simonsen fra feb. 88 d.d. Medlem Oli Ejdesgaard har været hjælpsom til sin død i praktisk sammenhæng ved stævner o.l. Tilsvarende kan siges om Simun Jóhan Volles. Pr. febr består styrelsen af: Bettemi Egilstrød, formand, Erling Petersen, næstformand, Dorthea Kruse Sørensen, kasserer, Petur Simonsen, sekt. & revisor Svanhild Vesturdal, best.medl. Marna Nolsøe Joensen, suppl. Der har været to vennebystævner efter foreningens oprettelse: 29. juni 4. juli 1988:Alle gæster i bus fra Skansen til Ejde kl Modtagelse og indkvartering. Kl. 20 gymn.opv. ved hold fra Herning. 30. juni båd til Vestmannahavn eller på gr. af vejret alternativ tur til Vidareidi. Fodboldkamp mellem Eidi og Siglufjord. 1. juli Best.møde på hotel Eidi, træplantning, kortere udflugter, maleriudstilling af Eidimalere, arkæolohgiske fund på Ejdi, gammelt legetøj, gamle beklædningsgenstande, færøsk robåd med tilbehør. Kl. 20 Aftenhygge i gymnastiksalen. 2. juli Ophold på Skansen i Thorshavn, madpakker spist, til Kirkjubø, Lagtingshuset og Landstyret, rundtur i byen, middag på hotel, underholdning af dansespil, sang og kædedans m.m. 3. juli Gudstjeneste i Eidis kirke, kirkekaffe, kort udflugt, kl. 19 middag for gæster og værter i forsamlinghuset i Nordskåle. 4. juli afrejse. Næste stævne juni 1996: Åbning af stævnet på sportsplads samt danseopvisning i gymn.salen heldagstur til nordøerne, Vidareidi m. kirke og spisning. Klaksvig kirke, tilbage via Funding og Gjógv Styrelsesmøde på skolen, forskellige arr. Så som fremvisning af bygdesavnet, samt mulighed for sejltur i gammel bygget færøbåd kl. 19. Festaften for gæster og værter i Nordskåle Højmesse i Eidis kirke samt kirkekaffe og afsked. Side 26 af 30

27 Ved venskabsbystævnerne er Eidi ofte repræsenteret ved dansegruppen der mange gange har underholdt og inviteret publikum med i dansen. Her truppen i Kangasala Foto:?, Eidi. De fleste venskabsbyer har parklignende områder med et træ plantet for hver venskabsby. Dog ikke på Grønland, og i Vänersborg har man et torv med bænke og flagstænger. På Færøerne bliver træerne ikke rigtigt til noget. Foto: H. C. Wiwe Side 27 af 30

28 8. Husby (Foreningen NORDEN stiftet ) Kronologisk opstilling i meget kort form: 1985 deltagelse i lærerseminaret i Herning, 1985 første besøg i Husby, 1986 første egentlige rejse fra Husby til Holmestrand, 1987 besøg fra Holmestrand 1989 Husby bliver anerkendt som ny venskabsby i kæden, 1990 Venskabsbystævne i Husby 1992 Venkabsbykonference på Christianslyst i Sydslesvig om kædens fremtidige arbejde, 1996 tur til 17. maj-festlighederne i Holmestrand, 1999 lærerseminar i Husby med god tilslutning, 1999 Nordisk Lejrskole i Sydslesvig med 265 deltagere, 2000 Venskabsbystævne i Husby. Denne Husbyredegørelse er lavet af Sven Kohrt og bearbejdet lidt kun lidt af Viggo Thirup den 1. oktober Arsuk (Foreningen NORDEN stiftet ) var der for første gang venskabsystævne i Arsuk. Ca 50 nordenvenner fra venskabsbyerne deltog i et stævnet der blev forlænget med 3 døgn pga. af storm. Oli og Bettemi Egilstrød, Eidi, og Susanne og Niels Peter Mikaeelsen, Arsuk, ved festmiddagen. Foto:?, Arsuk Side 28 af 30

29 Tv: Oli Egilstrød afslører som den ældste formand skelettet til den varde der skal bygges ved kirken, til minde om stævnet. Peter Sørensen, Arsuk kigger på. Foto: Cecilie Hansen, Arsuk. Th: H. C. Wiwe; Herning, ved den færdige varde. Foto: Gudrun Ring Wiwe Gaverne til værterne ved det første stævne i Arsuk var de nordiske flag. Ovenfor lokalafdelingernes formænd med deres gave. Da Husby og Herning har samme flag, står Husbys formand med det grønlandske flag som var Husbys gave. Holmestrand og Vänersborg var ikke repræsenteret ved sin formand. Fra venstre: Lottamaija Poussa, Kangasala,?, Holmestrand, Oli Egilstrød, Eidi, Sigurdur Hlødvesson, Siglufjord, Hans Chr. Wiwe, Herning, Svend Kohrt, Husby, Anne-Marie Anderson, Vänersborg og Sigbritt Finne, Ålandsøerne. Side 29 af 30

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

Foreningen NORDEN Herning-afdelingen

Foreningen NORDEN Herning-afdelingen Foreningen NORDEN Herning-afdelingen Program 2009/2010 Udsmykning i Nordvesthallen ved årets venskabsbystævne Kangasala Siglufjord Holmestrand Eidi Arsuk Husby Vänersborg Ålandsøerne Til lokalafdelingens

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

Foreningen NORDEN. Odense Afdeling

Foreningen NORDEN. Odense Afdeling Foreningen NORDEN Odense Afdeling Sæsonprogram 2017-2018 Foreningen NORDEN bliver 100 år i 2019. Foreningen NORDEN blev startet som en fredsbevægelse i Danmark, Sverige og Norge kort efter afslutningen

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Program 2012/2013. Kangasala Siglufjord Holmestrand Eidi Arsuk Husby Vänersborg Ålandsøerne Foreningen NORDEN Herning-afdelingen

Program 2012/2013. Kangasala Siglufjord Holmestrand Eidi Arsuk Husby Vänersborg Ålandsøerne Foreningen NORDEN Herning-afdelingen Kangasala Siglufjord Holmestrand Eidi Arsuk Husby Vänersborg Ålandsøerne Foreningen NORDEN Herning-afdelingen Program 2012/2013 For årets venskabsbystævnevært, Vänersborg, har skibsfarten betydet meget.

Læs mere

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org Kultur i Norden Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat tosa@norden.org 1 Agenda Det nordiska samarbetet Nordiskt samarbetet kring kultur Bidrag till kommuner Kunskap om möjligheter

Læs mere

i Århus 12 16 november 2012

i Århus 12 16 november 2012 i Århus 12 16 november 2012 MÅNDAGEN den 12 november Ankomst till hotell för deltagare från Sverige och Norge ca kl 14:30. Eftermiddagssmörgås och kaffe eller te. Deltagare från Danmark anländer direkt

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Vejens konstruktion. Vejens konstruktion

Vejens konstruktion. Vejens konstruktion Ordförande og sekreterare gruppen Land DK FI NO SE IS Rolf Johansen Vegvesen Peter Ekdahl Rambøll Ordförande Mads Jegsen Nynas Matti Vehviläinen Vägförvaltningen Haraldur Sigursteinsson Vegagerðin Sekretærere

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

Foreningen NORDEN. Odense Afdeling

Foreningen NORDEN. Odense Afdeling Foreningen NORDEN Odense Afdeling Sæsonprogram 2016-2017 Nordisk klassisk musik og eventyr Tirsdag den 23. august, onsdag 24. august, torsdag den 25. august, alle dage kl. 19-20 Sted: Lotzes Have, 5000

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Team Rolator Vi kommer fra Søborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Gladsaxe skole Type

Læs mere

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1 Private foreningsarkiver Arkiv F 95, Sydslesvig afdeling Oprettet 1964, 20/1 Formand for, Sydslesvig afd. var 1964-1987 provst Karstoft, Flensborg, 1988 - Sv. Kohrt, Husby. afl. af provst Karstoft, Flensborg,

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Tivoliklubben ------------------ Side 2

Tivoliklubben ------------------ Side 2 Tivoliklubben Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB blev stiftet ved et møde i Tivoli den 12. juni 1925 og kan således i år fejre sit 85 års jubilæum. I den anledning udsendes dette lille festskrift til

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

petanque bornholm 2013 - præsentation af holdene A/S Team Bornholm * Ndr. Kystvej 34 * DK-3700 Rønne www.teambornholm.dk * info@teambornholm.

petanque bornholm 2013 - præsentation af holdene A/S Team Bornholm * Ndr. Kystvej 34 * DK-3700 Rønne www.teambornholm.dk * info@teambornholm. petanque bornholm 2013 - præsentation af holdene A/S Team Bornholm * Ndr. Kystvej 34 * DK-3700 Rønne www.teambornholm.dk * info@teambornholm.dk Agger Petanqueklub (Danmark) Kontaktperson: Henning Bjørn

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Jubilæums program. Kl. 19:00 - Ældre "fester & danser" i Den gamle forsamlingshus. Orkestre Peter Grønvold og Hendrik Danielsen.

Jubilæums program. Kl. 19:00 - Ældre fester & danser i Den gamle forsamlingshus. Orkestre Peter Grønvold og Hendrik Danielsen. ^ 250-N[K \ NALUUTTORSIOItPaa Mandag 15/7 Jubilæums program Start af Jubilæet Kl. 09:00 - Tale for at markere jubilæet (Koordinatoren - kommunalbestyrelsesmedlemmer holder tale) Fællesspisning for at markere

Læs mere

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Grandma s Cookies Vi kommer fra Västerås Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 11 jenter og 10 gutter. Vi representerer Internationella

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening Jensen Søren Peder 1932 Formand 1932-12-19 Vib. Sveigård M.R 1932 Kasserer Knudsen Karen 1932 Nielsen Emma (Møller) 1932 Torrup Jensen Søren Peder 1932 Formand 1933-09-11 Sveigård M.R. 1932 Kasserer Gade

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august September 2010 September September 2010 2 å er vi atter Så klar er til vi atter skrive klar et til nyt at skrive kapitel et nyt kapitel vores gildehistorie.. i vores gildehistorie.. uppe g hvad skal Og

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Frits som 6-åring med to søstre

Frits som 6-åring med to søstre Frits Larsen Hans far hette Peter Kristian Larsen og hans mor Hanne Katrine, f.lyster. Det kom syv barn til sammen. Frits var den eldste sønnen. Peter Larsen ble frelst som ung. Frits syntes det var en

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Frederik Grønbech Kure Ertel

FIRST LEGO League. Sorø Frederik Grønbech Kure Ertel FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget De unge grever Vi kommer fra Greve Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 0 jenter og 6 gutter. Vi representerer Greve Ungdomsskole Type

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Twix's Mean Machines Vi kommer fra Haderup Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 2 gutter. Vi representerer Haderup Skole

Læs mere

Nordisk som mål blålys eller nordlys?

Nordisk som mål blålys eller nordlys? S I S TE U T K AL L E L SE TI L DE T N O R DI S KE S P R Å KFE LLE SSKAP E T? Nordisk som mål blålys eller nordlys? Foto: Merete Stensby Hovedbudskabet i denne artikel er at undervisningen i talesprog

Læs mere

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Danmark Finland Begrebet fritidsinstitution benyttes her som fælles betegnelse for fritidshjem og skolefritidsordninger

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Foreningen NORDEN Herning-afdelingen

Foreningen NORDEN Herning-afdelingen Kangasala Siglufjord Holmestrand Eidi Arsuk Husby Vänersborg Ålandsøerne Foreningen NORDEN Herning-afdelingen Program 2010/2011 Fra årets venskabsbystævne i Siglufjord Foto: Svend Erik Jensen Til lokalafdelingens

Læs mere

Brug byen / Använd staden

Brug byen / Använd staden Brug byen / Använd staden Lærervejledning og introduktion. Analyse af bygninger og byrum for 3.-5.klasse. Undervisningsmaterialet indeholder en introduktion til at arbejde med arkitektur i undervisningen

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 16 1. sal: Dagcenteret: 7. årgang 4. udgave 1. september 2016 3. Inge Elisabeth Ramberg 22. Jacky Aage Schmidt 2. sal: 1. Lilli Erika Olsen 4. Anna Kathrine Madsen 6. Karen Østergaard 9. Martha Gotfred

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø 2012

FIRST LEGO League. Sorø 2012 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Team All Stars! Vi kommer fra Dianalund Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 5 jenter og 4 gutter. Vi representerer Holbergskolen Type

Læs mere

Venskabsbyforeningen i Ribe Postboks 72 DK-6760 Ribe NYHEDSBREV 2/2008

Venskabsbyforeningen i Ribe Postboks 72 DK-6760 Ribe NYHEDSBREV 2/2008 Venskabsbyforeningen i Ribe Postboks 72 DK-6760 Ribe www.ribe-venskabsbyforening.dk kontakt@ribe-venskabsbyforening.dk kontakttlf. 7542 3546 Ribe, marts 2008 NYHEDSBREV 2/2008 Dette Nyhedsbrev indeholder

Læs mere

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Sæsonstart Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Vi har nu danset de to første måneder af sæsonen 14-15 og kan konstatere, at vi har haft en medlemstilgang, der bevirker at vi på en normal

Læs mere

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962 FDF NÆSTVED 100 år 1. Oktober 2008 1958-1983 I 1958 var Poul Andersen tiltrådt som kredsfører og sammen med Biering- Sørensen - og senere i 1962 med pastor Steno Hansen som formand førte han trofast kredsens

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren.

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Lørdag den 26. april 2008 startede to af Hjemmeværnsdistrikt Himmerland Thy `s minibusser på en forud planlagt tur til Hjemmeværnets museum i Frøslevlejren. Turen

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Årsberetning for 2014 inkl. planerne for 2015 samt Planer vedrørende fremtidige indkvarteringsmuligheder

Årsberetning for 2014 inkl. planerne for 2015 samt Planer vedrørende fremtidige indkvarteringsmuligheder Årsberetning for 2014 inkl. planerne for 2015 samt Indhold: 2014: - Besøg fra Ely i dagene 13.-16. juni - Besøg i Ratzeburg, i dagene 15.-17. august - Besøg fra Krems og Ratzeburg, i dagene 4./5.-7. september

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Der er desværre ikke så meget læsestof denne gang, så jeg beder Jer se på hjemmesiden www.nihekla.dk, hvor der vil stå en masse om arrangementer.

Der er desværre ikke så meget læsestof denne gang, så jeg beder Jer se på hjemmesiden www.nihekla.dk, hvor der vil stå en masse om arrangementer. Hekla Nyt Så blev det tid til næste Hekla Nyt. Jeg beklager, det er kommet så sent, men der har været problemer med elektronikken og været ramt af sygdom, så har først kunne færdiggøre bladet nu. Der er

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79

Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79 Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79 Mødested: Færgekroen, Færgevej 1, 9560 Hadsund 2. onsdag i hver måned - Afbud senest tirsdag kl. 16.00 på www.hadsundinnerwheel.dk Side 1 Onsdag,

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

Årsberetning 2014. Generalforsamling 15 marts 2015. Sankthansdag i kirken den 23 juni 2014

Årsberetning 2014. Generalforsamling 15 marts 2015. Sankthansdag i kirken den 23 juni 2014 Årsberetning 2014 Generalforsamling 15 marts 2015 Sankthansdag i kirken den 23 juni 2014 DANSK KOLONI- OG SØMANDSKIRKE THORILD WULFFSGATAN 8 413 19 GÖTEBORG ÅRSBERETNING FOR DEN DANSKE KIRKE I GØTEBORG

Læs mere

Generalforsamling i Folkevirke Vesthimmerland

Generalforsamling i Folkevirke Vesthimmerland Nyhedsbrev for februar 2017 Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i februar 2017. Kom og få ny viden og udbytte af at være sammen med andre aktive folkevirker. Læs mere om Folkevirkes mange

Læs mere

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Kom til Skt. Hans aften ved Teglværkssøen i Ådum torsdag den 23. juni Kl. 19.30 er grillen varm, så I kan købe

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Grundtvigsk Foredragsforening - Sædding Den 26. april 1983 blev den grundtvigske foredragsforening i Sædding

Læs mere

Isen lå og ventede på os. Allerede dagen efter ankomsten tog vi afsted ud til bygden, Ikerasak.

Isen lå og ventede på os. Allerede dagen efter ankomsten tog vi afsted ud til bygden, Ikerasak. Torshavn 6 juni 2007-06-10 Til Nordplus Junior. Tak for jeres tilskud til vores studietur til Uummannaq. Vi er vel tilbage på Færøerne efter en uforglemmelig tur til Uummannaq. Vores kontaktpersoner i

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

Venskabsbyforeningen i Ribe Gl. Koldingvej 29 DK-6760 Ribe NYHEDSBREV 1/2009

Venskabsbyforeningen i Ribe Gl. Koldingvej 29 DK-6760 Ribe NYHEDSBREV 1/2009 Venskabsbyforeningen i Ribe Gl. Koldingvej 29 DK-6760 Ribe www.ribe-venskabsbyforening.dk kontakt@ribe-venskabsbyforening.dk kontakttlf. 7542 3546 Ribe, marts 2009 NYHEDSBREV 1/2009 Årsmødet: 35 medlemmer

Læs mere

CAFÈ SOMMERFUGLEN. Colstruphuset, Sdr. Alle 24, Holstebro. Program: Sommer 2017 til sommer Alle mennesker med demens,

CAFÈ SOMMERFUGLEN. Colstruphuset, Sdr. Alle 24, Holstebro. Program: Sommer 2017 til sommer Alle mennesker med demens, CAFÈ SOMMERFUGLEN Colstruphuset, Sdr. Alle 24, Holstebro Program: Sommer 2017 til sommer 2018 Alle mennesker med demens, hukommelsesproblemer og lignende og deres pårørende, venner og frivillige er velkomne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København

Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København Afholdt mandag den 10. marts 2014 kl. 19.00 i Skt. Andreas Kirkes kirkesal i Gothersgade 148, København K 1. Formand

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere