Forslag til indhold af praktikopgaver inspiration fra procesområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til indhold af praktikopgaver inspiration fra procesområdet"

Transkript

1 BILAG 1 14.februar 2013 CSH Forslag til indhold af praktikopgaver inspiration fra procesområdet Længde: sider Indhold: Indledning Formål Problemformulering Metode Beskrivelse af materiale/anlæg som indgår i analyse samt analyse Konklusion/anbefalinger Emner i rapporterne: 2-3 kemikalier på virksomheden udvælges, herunder risiko for kemikaliekontakt, grænseværdier og brug af værnemidler mv. beskrives (samme øvelse på malinger?) Pumpeinstallationer som giver driftsproblemer: forslag til løsninger, herunder baggrund for pumpevalg mm (samme øvelse på maleanlæg) Væskehastigheder i procesanlæg med niveauforskelle Inddampning, krystallisation, mængdeberegning, PH Fabriksflow beskrivelse heraf Båndovn og temperaturregulering Side 1/1

2 BILAG 2 14.februar 2013 CSH LEAN i overfladebehandleruddannelsen Sekretariatet har analyseret mulighederne for at få LEAN kompetencer integreret i overfladebehandleruddannelsens områdefag. Herudover er det analyseret om lean kompetencer kan styrkes i uddannelsen gennem en revision af det valgfrie specialefagskatalog. Integration af LEAN kompetencer i overfladebehandleruddannelsens områdefag Sekretariatet har analyseret indholdet af den aktuelle målbeskrivelse og uddannelsesordning for overfladebehandleruddannelsen. Analysen peger på, at uddannelsen er en uddannelse med stærk tyngde på opnåelse af teknisk-faglige kompetencer. Når man læser kompetencemålbeskrivelserne for de enkelte fag, er det tydeligt, at der sigtes på at disse giver eleven teknisk-faglige kompetencer inden for hhv. forbehandling og metalisering, vådlakering og pulverlakering. Det fremgår også af uddannelsesordningen, at der på uddannelsens trin 2 fokuserer på en teknisk-faglig progression i det valgte overfladebehandling speciale. Sekretariatet vurderer, at en måde at få LEAN ind i overfladebehandleruddannelsens områdefag er at søge at få indført en række målpinde fra følgende to EUD-enkeltfag: Produktionsfilosofier, definition og anvendelse (5 dage) Styring og planlægning af vedligeholdelsesarbejde (5 dage) De to fag kompetencemål er vedlagt i bilag 1 og 2 Det er vurderingen at særligt følgende kompetencemål kan være relevante at integrere i overfladebehandleruddannelsen: Side 1/8

3 BILAG 2 Fra faget Produktionsprofiler, definition og anvendelse (5 dage) ville følgende kompetencemål være relevante 1. Eleven kan i relevante produktions- og vedligeholdelsessammenhænge agere hensigtsmæssigt ud fra en grundlæggende viden om forskellige produktionsfilosofier, herunder LEAN-filosofien, og om de samfundsmæssige og økonomiske baggrunde for disse. 2. Eleven kan anvende procesoptimeringsværktøjer og er bevidst om nødvendigheden af, at der løbene sker en optimering af produktionsprocesserne. 3. Eleven kan arbejde med spildreduktion i forskellige produktions- og vedligeholdelsessammenhænge. 4. Eleven kan arbejde med en af LEAN modellerne tilrettet danske forhold. Fra faget Styring og planlægning af vedligeholdelsesarbejde (5 dage) ville følgende kompetencemål være relevante: 1. Eleven kan, gennem løbende ajourføring af viden om nyeste teknikker og processer, medvirke til forbedring af vedligeholdelsessystemer og indpasning af disse i gældende produktionsfilosofier. 2. Eleven kan medvirke til udvikling og udbredelse af en produktionsrelateret vedligeholdelseskultur, baseret på innovativ og kreativ tænk-ning rettet mod optimering af samspillet mellem produktions- og vedligeholdelsesfunktioner Styrkelse af LEAN kompetencer i overfladebehandleruddannelsen gennem en revision af det eksisterende valgfrie specialefagskatalog I dag har overfladebehandleruddannelsen to LEAN fag i det valgfrie specialefagskatalog. Det drejer sig om følgende valgfrie specialefag: Anvendelse af 5-S modellen for operatører (2 dage) Logistik for produktionsmedarbejdere (2 dage) Målbeskrivelsen for disse to AMU fag er vedlagt i bilag 3 og 4. Sekretariatet analyse af uddannelsens faglige indhold peger på, at følgende valgfrie specialefag inden for LEAN vil være mere velegnede som supplement til uddannelsens faglige mål: Side 2/8

4 Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean (1 dag) Lean i vedligeholdet for operatører (1 dag) BILAG 2 Målbeskrivelsen for disse to AMU fag er vedlagt i bilag 5 og 6 Derudover kunne følgende lean fag med fordel indgå i en evt. erhvervsrettet påbygning: Lean værktøjsanvendelse for operatører (5 dage) Operatørstyret optimering af vedligeholdet (5 dage) Målbeskrivelsen for disse to AMU fag er vedlagt i bilag 7 og 8 Side 3/8

5 BILAG 2 BILAG 1 Nummer: Titel: Produktionsfilosofier, definition og anvendelse Kort titel: Pr.fil. def.anv Varighed: 5,0 dage. Godkendelsesperiode: og fremefter Status: KLA Enkeltfagets målpinde: - Eleven kan i relevante produktions- og vedligeholdelsessammenhænge agere hensigtsmæssigt ud fra en grundlæggende viden om forskellige produktionsfilosofier, herunder LEAN-filosofien, og om de samfundsmæssige og økonomiske baggrunde for disse. - Eleven kan anvende procesoptimeringsværktøjer og er bevidst om nødvendigheden af, at der løbene sker en optimering af produktionsprocesserne. - Eleven kan arbejde med spildreduktion i forskellige produktions- og vedligeholdelsessammenhænge. - Eleven kan arbejde med en af LEAN modellerne tilrettet danske forhold. - Eleven har kendskab til situationsbestemt ledelse og læring kan identificere disse begreber som en del af rammerne for de nye produktionsfilosofier. BILAG 2 Nummer: Titel: Styring og planlægning af vedligeholdelsesarbejde Kort titel: Styr.,plan, ved Varighed: 5,0 dage. Godkendelsesperiode: og fremefter Status: KLA Enkeltfagets målpinde: - Eleven kan ud fra opnået viden om betydningen af vedligeholdelsesarbejde indgå på procesledelsesniveau i vedligeholdelsesgrupper. Side 4/8

6 BILAG 2 - Eleven kan, gennem løbende ajourføring af viden om nyeste teknikker og processer, medvirke til forbedring af vedligeholdelsessystemer og indpasning af disse i gældende produktionsfilosofier. - Eleven kan medvirke til, at der i produktionsapparatet er indlagt kontrolfunktioner, således at de eksisterende produktionssystemer alarmerer og tilbagemelder ved opståede fejl - Eleven kan medvirke til udvikling og udbredelse af en produktionsrelateret vedligeholdelseskultur, baseret på innovativ og kreativ tænkning rettet mod optimering af samspillet mellem produktions- og vedligeholdelsesfunktioner BILAG 3 Nummer: Titel: Anvendelse af 5-S modellen for operatører Kort titel: 5-S modellen Varighed: 2,0 dage. Godkendelsesperiode: og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM): GOD Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Ved anvendelsen af de 5 trin i Lean-fremgangsmåden kan deltageren gennemføre et 5-S mål- og resultatstyringsforløb inden for eget produktionsområde. Deltageren kan bidrage til en systematisk forbedring af produktiviteten gennem 5-S konceptets 5 trin; Sorter, System i tingene, Systematisk rengøring, Standardisér og Selvdisciplin. BILAG 4 Nummer: Titel: Logistik for produktionsmedarbejdere Kort titel: Logistik Varighed: 2,0 dage. Godkendelsesperiode: og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM): GOD Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 5/8

7 BILAG 2 Ved anvendelse af principper til logistikoptimering, herunder flowdiagrammer, Lean, og Kaizen kan deltageren udføre optimering af logistikken inden for eget jobområde. Deltageren kan medvirke ved planlægning og effektivisering af vareflow både internt og eksternt samt indgå i projektopgaver inden for styk-, lager-, og automatisk produktion samt styring af 2. og -3. parts logistik. Side 6/8

8 BILAG 2 BILAG 5 Nummer: Titel: Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean Kort titel: Lean Varighed: 1,0 dage. Godkendelsesperiode: og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM): GOD Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere Lean produktionsoptimering. Dette sker med indsigt i de fem Lean principper samt opnået kendskab til et udvalg af Lean værktøjer omkring om spildtyper og flow. BILAG 6 Nummer: Titel: Lean i vedligeholdet for operatører Kort titel: Lean Varighed: 1,0 dage. Godkendelsesperiode: og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM): GOD Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan ved praktisk kendskab til kortlægning af værdistrømmen i vedligeholdet og i samarbejde med andre faggrupper finde og måle flaskehalse og spild i vedligeholdet. Deltageren kan anvende Pareto analyser til at måle og prioritere store problemområder. Deltageren kan anvende problemløsningsværktøjerne "5x Hvorfor", "Fiskebensanalyse" samt "Demings forbedringshjul" i arbejdet med at medvirke til reduktion af uplanlagte stop på produktions- og utility udstyr. Side 7/8

9 BILAG 2 BILAG 7 Nummer: Titel: Lean værktøjsanvendelse for operatører Kort titel: Lean Varighed: 5,0 dage. Godkendelsesperiode: og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM): GOD Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper anvende værktøjerne fra De 5 Leanprincipper, De 7 Spildformer og Kaizen, til forbedring af produktionsprocesser. Dette sker gennem praktisk anvendelse af disse værktøjer samt opnået kendskab til problemløsning, datafremstilling og projektstyring. Kaizen forbedringscyklus er afprøvet i praksis og deltageren er i stand til, at benytte dette værktøj til at opnå en forbedring af en given produktionen. BILAG 8 Nummer: Titel: Operatørstyret optimering af vedligeholdet Kort titel: Vedligehold Varighed: 5,0 dage. Godkendelsesperiode: og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM): GOD Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Gennem anvendelse af kritikalitets- og funktionsanalyser kan deltageren i samarbejde med andre faggrupper fjerne eller minimere tab og spild på grund af produktionsstop. Deltagerne kan kortlægge kritiske funktioner og fejltilstande, og gennemføre konsekvensanalyser og bestemme sikkerhedsmiljø- og økonomiske konsekvenser ved svigt og nedbrud. Deltagerens kan fastlægge optimal vedligeholdsstrategi og udfærdige vedligeholdsplan for produktionsanlæg og produktionsudstyr. Side 8/8

10 BILAG 3 Konference: Det er altså alvorligt, det her Sådan var budskabet fra flere oplægsholdere, da repræsentanter for industriens arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer var samlet på Industriens Uddannelsers årlige konference for udvalgsmedlemmer. Det alvorlige emne: Energi og miljø. Fra tænketanken Concito giver chefkonsulent Susanne Krawack et vue ud over de vilkår, Danmark står med. Vi bliver blandt andet presset fra store produktioner i lande som Kina, Sydkorea og Indien. Og selvom Danmark har nedbragt sit eget CO2-udslip, så har vi med udflytningen af produktionen til netop Kina, Sydkorea og Indien blot flyttet problemet til andre dele af verden. - Det er rigtig alvorligt det her. Vi står med et problem, vi ikke selv kan løse. Vi er udfordret af den økonomiske krise, der blandt andet betyder, at vores risikovillighed ikke er særlig høj, forklarer hun. Susanne Krawack illustrerer, hvor alvorlige klimaudfordringerne er. Energiaftale er nødvendig udfordring for virksomheder Med energiaftalen lægger regeringen vores energiforbrug markant om. Og det er en udfordring for virksomhederne, at Danmark eksempelvis skal gå over til vedvarende energi og minimere brugen af fossile brændstoffer. - Vi skal både reducere energiforbruget, vi skal omstille til mere genbrug og vi skal omstille til kun at bruge vedvarende energi forment i en situation, hvor vi har lav økonomisk vækst. Det der med smid væk det vil vores børnebørn og oldebørn ikke kende til, forudsiger Susanne Krawack. Teknologisk Instituts sektionsleder Vagn Holk Lauridsen, der til daglig arbejder med energioptimering inden for bygningsmasse, er enig. Ligesom Susanne Krawack kan han identificere både hæmmere og fremme for omstillingen til grøn energi. Side 1 af 4

11 BILAG 3 Vagn Holk Lauridsen er desuden projektleder på et EU-projekt om kompetencer inden for energiområdet i byggebranchen, kaldet Build Up Skills. - Vi skal arbejde mere tværfagligt, for vi får en udfordring med, at få forskellige løsninger til at spille sammen. Det kunne eksempelvis være at få solceller og varmepumper til at arbejde sammen, lyder rådet, der fortsætter: - Almindelige medarbejdere skal kunne se potentialer og løsninger i virksomhederne. Det skal ikke bæres af konsulenter. Det skal være en integreret del af både uddannelse og efteruddannelser, opfordrer han. Grundfos tager egen medicin Og lige præcis efteruddannelse i energioptimering arbejder de med i Grundfos, hvor miljøleder Jørgen Kristian Pedersen, forklarer, at en god idé præmieres med 30 kroner til idéen. Og idéer er der nok af, for det seneste år har Grundfos præmieret idéer for kroner. Miljøleder i Grundfos, Jørgen Kristian Pedersen, fortæller, at noget så simpelt som isolering af rør, giver gevinst på bundlinjen. - Vi har i regi af Industriens Fællesudvalg udviklet to AMU-kurser om miljø og energi i industrien. Indtil videre har vi haft 400 medarbejdere igennem. Samtidig har vi miljøkoordinatorer på alle vores fabriksafsnit. Og så tog vi vores egen medicin, forstået på den måde, at vi begyndte at gennemgå vores gamle materiel. Vi har skiftet mange tusinde af vores gamle pumper ud med nye, der svarede til produktionen. Hvorfor bruge en Side 2 af 4

12 BILAG 3 pumpe, der har større kapacitet og dermed højere energiforbrug, end vi har brug for?, spørger han retorisk og fortæller, at Grundfos har sparet 15 % på energiomkostninger og samtidig øget produktionen. Bæredygtighed og faglighed På erhvervsskolen EUC Syd har man netop integreret energioptimering i erhvervsuddannelserne. Allerede på grundforløbet er eleverne igennem et projektforløb, hvor de eksempelvis forbedrer eksisterende installationer eller kommer op med noget helt nyt. Poul Kirkegaard, intern udviklingschef EUC Syd, forklarer: -Den tværfaglige læringsaktivitet vi har på grundforløbet, kommer der meget spændende ud af. De er innovative, de knægte! Undervisningen bliver på den måde en del af deres faglighed. Fuld koncentration fra hele rækken under udviklingschefens oplæg. Hvordan bliver mennesker grønnere? Og netop at få mennesker til at være grønne i handling er noget af det Jeppe Læssøe, der er professor på Aarhus Universitet forsker i. - Problemet med bæredygtighed er, at det også er et etisk spørgsmål. Vi er vokset op med hvad er godt for mig?. Og bæredygtighed handler om det omvendte, hvad er godt for os?. Det er diffust og gør os afmægtige. Hvis vi skal handle, skal det være af lyst, forklarer han. Side 3 af 4

13 BILAG 3 Professor Jeppe Læssøe understreger, at ledelsen skal drive bæredygtighed frem. Jeppe Læssøe peger på, at noget af det vigtigste for medarbejdere er, at ledelsen tror på det og selv driver det frem, at der er en grundig kommunikation, tilstrækkelige ressourcer og sidst, men ikke mindst, at medarbejderne bliver involveret i et energioptimering som en del af en større optimeringsproces i virksomheden. - Hvis man skal have uddannelser i bæredygtighed, så skal man give folk handlekompetencer, uddannelsen skal være aktivt eksperimenterende, tværfaglig, man skal kunne lære gennem eksempler og så skal det indeholde et niveau af kritisk refleksion. Og hvad er det så for mennesker, der kan bære det? Jo, det er medarbejdere, der er engagerede, handlingsog samarbejdsorienterede, vidende, indsigtsfulde og visionære, lyder beskrivelsen. Løs udfordringerne - tænk dig om Du har sikkert også en løsning på fremtidens problemer. Bare tænk dig om! Så kontant og ligefrem er opfordringen fra en lille dreng i et Youtubeklip. Med de ord har deltagerne på den anden årlige konference for udvalgsmedlemmer i Industriens Uddannelser fået en opfordring til det kommende års udvalgsarbejde. Link: Side 4 af 4

14 BILAG 4 Sikkerhed i virksomheden: To nye kurser To nye AMU-kurser er udviklet inden for sikkerhedskultur. På det ene kursus får deltagerne en viden, som er en forudsætning for at udvikle egen sikker adfærd i en produktionsvirksomhed. På det andet kursus lærer deltagerne at gennemføre en hensigtsmæssig dialog om risikoadfærd og give konstruktiv feedback. Ved at arbejde med risikoadfærd og få den vendt til en sikker adfærd kan menneskelige og også økonomiske omkostninger reduceres. Mange virksomheder har indført kvalitetsstyring, miljøstyring og arbejdsmiljøstyring for løbende at afdække risici i forhold til forskellige områder. Det har også hjulpet meget på antallet af arbejdsskader og ulykker. Men selvom der er gjort meget for at organisere og forebygge forkert adfærd, ses alvorlige uheld stadig i form af skader på både mennesker, miljø, maskiner, udstyr, hjælpemidler og mange sygemeldinger. Læs mere om kurserne Sikker adfærd i produktionsvirksomheder, varighed 1 dag, brugerbetaling kr. 178,- Deltageren kan på baggrund af en grundlæggende viden om motivationsteori og arbejdsmiljø medvirke til udvikling af sikker adfærd i produktionsvirksomheder. Deltageren kan anvende en funktionel model for adfærdsregulering herunder udvise kendskab til succesfaktorer og forhindringer, der kan opstå ved ændring af sikkerhedsadfærd. Deltageren kan gennemføre en hensigtsmæssig dialog om risikoadfærd herunder give konstruktiv feedback Udvikling af sikkerhedskultur i industrien, varighed 1 dag, brugerbetaling kr. 178,- Deltageren kan medvirke til at ændre og udvikle en produktionsvirksomheds sikkerhedskultur. Deltageren kan medvirke ved beskrivelse og analyse af en sikkerhedskultur samt afdække barriererne for en mere sikker adfærd i en virksomhed med henblik på en stadig forbedring af arbejdsmiljøresultaterne. Deltageren kan på baggrund af erfaringer fra praktiske arbejdssammenhænge inddrage kolleger i læreprocesser, der sikrer en god sikkerhedskultur. Deltagerne kan i samarbejde med den arbejdsmiljøansvarlige udforme en handleplan med forslag til god personlig og kollegial risikoadfærd på egen arbejdsplads. 03/04/2012

15 BILAG 4 Praktisk information Kursusudbydere: Københavns Tekniske Skole Erhvervsskolen Nordsjælland Tradium EUC Nordvestsjælland Selandia - CEU AMU-Fyn EUC Syd AMU-Vest EUC Lillebælt Learnmark Horsens AMU SYD Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern EUC Nordvest Mercantec EUC Nord AMU Nordjylland Se pris og tilmelding

16 BILAG 5 IFs STRATEGI 2013 indsatsområder December 2012 Industriens Fællesudvalgs (IF) strategiplan for 2013 er et fælles produkt, som er udsprunget af mange positive drøftelser i løbet af 2012 blandt udvalgsmedlemmer i både udviklingsudvalg (UU) og IF udvalg. IF udvalget takker alle udvalgsmedlemmer for deres engagement og for at bidrage med input og holdninger til denne nye strategiplan, som vil blive et anker for IF udvalgets arbejde i Hvis planen skal realiseres, vil det også kræve, at udviklingsudvalgene skal på banen i arbejdet, for at nå de mål, som vi i en god fælles dialog er kommet frem til. IF udvalget Christine Bernt Henriksen Formand, DI Pia Maul Andersen Næstformand, 3F Koncentreret gruppearbejde under IF/UU seminaret 2012 på Hotel Koldingfjord

17 IF s indsatsområder i 2013 Med afsæt i IF udvalgets samt formandskabets drøftelser i løbet af 2012, samt resultatet af IF seminaret den 1. november 1, er det blevet besluttet, at IF skal arbejde med følgende indsatsområder i 2013: 1. Leveringssikkerhed i AMU 2. Jobmobilitet og uddannelse gennem AMU-pakker 3. En ny EUD-amukurs.dk 4. Nye modeller for IF s erhvervsuddannelser 5. Optimering og udvikling af eksisterende IKV/RKV praksis inden for IF s område 6. Mere læsbare websøgetekster og Vis kvalitet-spørgsmål til IF s AMU kurser Arbejdet i udviklingsudvalgene spiller en væsentlig rolle for, at IF opnår succes med de ambitiøse målsætninger og dermed fortsætter arbejdet med at skabe og udvikle attraktive og værdifulde uddannelser til IF s målgruppe. Nogle af indsatområderne henvender sig direkte til udviklingsudvalgene, mens IF udvalget har en større og aktiv rolle i forhold til andre af de seks indsatsområder. De seks udvalgte indsatsområder vil blive uddybet i det følgende. Indsatsområde 1: Leveringssikkerhed i AMU Hvad: Der ønskes igangsat initiativer, som kan øge leveringssikkerheden i AMU Hvorfor: Indsatsen ses som vigtig i forhold til at øge aktiviteten på IF s AMU kurser og sikre flere tilfredse kunder. Indsatsen er også væsentlig, idet hele spørgsmålet om udbud af AMU for tiden drøftes i VEU rådet. De foreløbige resultater af disse drøftelser er, at Ministeriet for Børn og Undervisning har signaleret, at man vil kunne fravige kravet om udbud af alle kurser mindst én gang årligt, hvis efteruddannelsesudvalgene og skolerne via frivillige samarbejdsordninger finder andre, bedre modeller, hvorpå udbuddet og gennemførelsen af AMU kurserne kan øges. Det er vigtigt, at IF bruger denne mulighed til at skabe mere leveringssikkerhed inden for IF s brancheområder. 1 Industriens Fællesudvalg besluttede i maj 2012 at igangsætte en strategiudviklingsproces, som skulle afdække de indsatsområder, som udvalget skulle arbejde med i Meningen var, at denne strategiudviklingsproces skulle give IF udvalget svar på, hvordan der i 2013 kan arbejdes mere specifikt med de overordnede strategiske målsætninger, som blev vedtaget i september De overordnede strategiske målsætninger for IF har siden 2008 været følgende: Behovsafdækning og udvikling Synlighed Kvalitet og evaluering Interessevaretagelse I processen er der lagt vægt på, at strategiudvikling skulle inddrage erfaringer og viden fra alle dele af IF området. Som en del af processen blev SWOT analyser derfor iværksat i alle udviklingsudvalg. Disse blev efterfølgende brugt til at få et mere klart billede af, hvilke strategiske udfordringer og muligheder, IF udvalget har på tværs af de 12 udviklingsudvalg, som dækker IF s område. I starten af november 2012 afholdt IF en konference, hvor medlemmer fra de 12 udviklingsudvalg var inviteret med til at kvalificere konklusionerne omkring IF s strategiske udfordringer og muligheder. På seminaret blev der også arbejdet med at udvikle konkrete forslag til strategiske indsatser for IF udvalget i Side 2 af 6

18 Hvordan: Alle udviklingsudvalg arbejder med indsatsområdet som et projekt, hvor man afprøver forskellige metoder til at sikre leveringssikkerhed. Udvalgene kan i projekterne bl.a. afprøve følgende metoder til at nå målet om leveringssikkerhed: Garantikurser Partnerskabsaftaler/spydspidsskoler med forskellige grader af udbudsforpligtelse Virksomhedsnetværk Oprydning i FKB er, så det bliver lettere at sikre udbud på en hensigtsmæssig måde Nye undervisningsmetoder som f.eks. mobile værksteder og E-learning I arbejdet med denne indsats skal der også trækkes på erfaringer fra andre efteruddannelsesudvalg i fht. at skabe leveringssikkerhed, samt igangsættes pilotprojekter på f.eks. det spåntagende område. IF udvalget skal også indgå i relevante samarbejder på tværs af efteruddannelsesudvalgene og med andre relevante aktører som f.eks. Danske Erhvervsskoler for at løfte indsatsområdet. Succeskriterier: Indsatsområdet er en succes, hvis alle udviklingsudvalg i starten af 2013 har taget stilling til, hvordan de konkret vil arbejde for at skabe leveringssikkerhed samt gennemføre disse initiativer medio Det er også et selvstændigt succeskriterium, at aktiviteten på IF s kurser bliver højere i 2013 som følge af indsatsen med leveringssikkerhed. Indsatsområde 2: Jobmobilitet og uddannelse gennem AMU-pakker Hvad: Det ønskes, at der arbejdes med udvikling af AMU-pakker 2 som led i at understøtte jobmulighederne for ansatte i industrien. Hvorfor: Helt overordnet er indsatsen vigtig i forhold til at øge motivationen hos medarbejdere og virksomheder i fht. at gå i gang med et kompetencegivende uddannelsesforløb. Dette har også stor samfundsøkonomisk gevinst, da pakkerne kan understøtte fortsat beskæftigelse for medarbejdere i industrien. Mere konkret forventes initiativet at kunne give positive effekter i form af: Øget motivation for uddannelse Styrket anerkendelse af kompetencer Bidrage til mere systematisk uddannelsesplanlægning Et godt alternativ til IEUD (individuelle erhvervsuddannelser) 2 På blandt andet synliggøres AMU-pakkerne. Her omtales AMU-pakker, som kursuspakker. Kursuspakker en række sammensatte AMU kurser, som skal gøre det lettere at målrettet et efteruddannelsesforløb. Kursuspakkerne har i dag til formål at opkvalificere til en bestemt jobprofil, et jobområde eller en specialisering i dybden inden for et fag. For nogen vil der være brug for at tage den fulde pakke. For andre er kursuspakkerne en "bruttoliste". Side 3 af 6

19 Sikre at AMU ikke er en kompetencemæssig blindgyde Skabe større identitet omkring AMU-kurserne gennem anerkendte pakker Hvordan: Arbejdet med kursuspakker indeholder udvikling af pakker til flere typer jobprofiler i relation til IF s målgruppe. Der skal ses på muligheden for at udvikle kursuspakker som introduktion til IF s brancheområder, som både muliggør brancheskift (horisontalt kompetenceløft) samt giver introduktion til EUD inden for eksisterende brancheområde (vertikalt kompetenceløft). Sagt på en anden måde: Hvor der er jobs, har vi pakker. Der skal også ses på mulighederne for at udvikle kursuspakker til eksisterende specialist-profiler og eksisterende EUD-profiler såvel som i forhold til fremtidige jobfunktioner, hvor kun dele af kompetencebehovet er kendt her og nu. Som en del af arbejdet med at udvikle kursuspakker, er det vigtigt at orientere sig i, hvilke pakker skolerne allerede markedsfører, og hvilke erfaringer andre efteruddannelsesudvalg har med udbud af kursuspakker. Det er også vigtigt at sikre et højt niveau af leveringssikkerhed for pakkerne, så dette kan indgå som et salgspunkt i markedsføringen af pakkerne. Arbejdet med kursuspakker skal foregå i alle relevante udviklingsudvalg og kan også involvere samarbejde på tværs af flere udviklingsudvalg/efteruddannelsesudvalg. Succeskriterier: Det er et succeskriterium, at alle udviklingsudvalg inden juli 2013 har gennemgået muligheder for sammensætning af nye kursuspakker til relevante akutjob, generelle jobprofiler og specialistprofiler inden for eget brancheområde. Som et led i dette arbejde er det vigtigt at orientere sig i, hvilke redskaber og strategier relevante skoler har i forhold til at udvikle pakker til forskellige jobprofiler. Det er også et succeskriterium for denne indsats, at nye kursuspakker bliver synliggjort via effektiv markedsføring. Indsatsområde 3: EUD/amukurs.dk Hvad: Det ønskes, at man drøfter mulighederne for at oprette en eud.dk portal, som kan give uddannelsessøgende og personer med en GVU plan et hurtigt overblik over mulighederne for erhvervsuddannelse i eget lokalområde eller på relevante fagtekniske skoler i resten af landet. Portalen skal have en kobling til amukurs.dk, så de uddannelsessøgende kan få en form for overblik over mulighederne for kompetencegivende erhvervsuddannelser inden for de enkelte fagområder. Portalen skal også, så vidt muligt, give en god introduktion til de forskellige erhvervsuddannelser, gerne gennem filmklip, der på en let forståelig måde præsenterer indholdet i de forskellige uddannelser. Hvorfor: Portalen kan være et vigtigt redskab til at skabe overskuelighed og overblik i forhold til afklaring og planlægning af et erhvervsuddannelsesforløb for medarbejdere og virksomheder i industrien. Desuden kan portalen være en stor hjælp til at øge gennemskueligheden omkring uddannelsesmuligheder for personer med en GVU plan (hvoraf der i de seneste 3 år er indgået over 1000 på IF s område). Side 4 af 6

20 Hvordan: Arbejdet med dette indsatsområde skal i første omgang fokusere på, hvilke udfordringer og muligheder, der er i forbindelse med at oprette en EUD-portal i relation til IF s erhvervsuddannelser. Samt en indledende drøftelse af portalens funktionalitet set i kombination med målgruppens behov inden for IF s område. Arbejdet vil foregå både i IF udvalget og i regi af IF formandskabet. Succeskriterier: Indsatsområdet er en succes, hvis der i løbet af 2013 er blevet foretaget en yderligere drøftelse og kvalificering af, hvilke udfordringer og muligheder, der knytter sig til oprettelsen af en EUDportal i forhold til at synliggøre IF s erhvervsuddannelser. Samt en nærmere afklaring af, hvilke funktioner, portalen bør indeholde. Det er et selvstændigt succeskriterium, at drøftelserne kan munde ud i et oplæg til et samarbejde med andre uddannelsesudvalg om etablering af en EUD-portal. Indsatsområde 4: Nye modeller for IF s erhvervsuddannelser Hvad: Der ønskes en fortsættelse af det analysearbejde, som blev foretaget af IF-sekretariatet i 2012 omkring mulige nye modeller for IF s erhvervsuddannelser. Hvorfor: Flere af IF s erhvervsuddannelser har svært ved at fungere under de nuværende finansielle rammer for erhvervsuddannelserne. Dertil forventes det, at erhvervsuddannelserne i 2013 vil blive reformeret, og at dette kan få betydning for hvilke muligheder, der er omkring form og indhold for IF s erhvervsuddannelser. Det er derfor vigtigt, at IF har en solid viden om, hvilke muligheder og udfordringer nye modeller for IF s erhvervsuddannelser har, således at der besluttes den bedste løsning under varierende politisk fastsatte rammer for erhvervsuddannelserne. Hvordan: IF sekretariatet fortsætter sit arbejde med at afdække muligheder og udfordringer for de forskellige modeller i forhold til de enkelte IF erhvervsuddannelser. På nuværende tidspunkt er der fem modeller, som skal undersøges nærmere. Arbejdet med de nye modeller skal kobles til de politiske tiltag, som forventes at komme inden for erhvervsuddannelsesområdet i foråret Arbejdet med nye modeller for IF s erhvervsuddannelser bliver tilrettelagt som et projekt med milepæle, eftersom det er et ret omfattende indsatsområde med mange interessenter. Succeskriterier: Indsatsområdet er en succes, hvis der i 2013 bliver foretaget en yderligere afklaring af, hvilke udfordringer og muligheder de nye modeller for IF s erhvervsuddannelser vil kunne give. Det er et selvstændigt succeskriterium, at IF udvalget får større klarhed over, hvilke modeller, der bedst tilgodeser de forskellige styrker og udviklingspotentialer, som hver enkelt af IF s erhvervsuddannelser rummer. Indsatsområde 5: Optimering og udvikling af eksisterende IKV/RKV 3 praksis inden for IF s område 3 Individuel Kompetencevurdering (IKV) / Realkompetencevurdering (RKV) Side 5 af 6

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD:

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: BILAG 1 Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: Input fra Gruppe 2, bestående af UG 2 - Smede og svejseteknik, UU Svejse-, skibsbygning-og støberiindustri, UU Plastindustri, UU Produktør

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00 hos LEGO, Billund Deltagere: Berit Flindt Pedersen Christine Bernt Henriksen Elise Andsager Finn Brøndum

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen Afbud fra: Anne Jensen Leif Kloster

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 11 ARBEJDSMILJØ 12 DET HANDLER OM... LEAN At

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 11 ARBEJDSMILJØ 12 DET HANDLER OM... At udvikle

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Arbejdsgiversiden Kaj Gitte Andersen, Frid, næstformand Lone Gade Kirsten Nielsen Hjøllund (afbud) Morten Karen Søndergård Jensen Indkaldelse til: MØDE

Læs mere

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAG 1: Referat UU MIB&KT 2sep2009 - endelig version.doc DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, august 2014 Titel: Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen Anne Jensen David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet

Læs mere

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014 BILAG 1 29.april 2014 Notat csh Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver Udviklingsudvalg for overfladebehandling har på udvalgsmødet den 20. februar 2014 drøftet mulighederne

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 10 ARBEJDSMILJØ 11 VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere (46541)

Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere (46541) Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere (46541) Undervisermanual Uddannelsen indgår i FKB-nr. 2752: Arbejdets organisering ved produktion i industrien Udarbejdet for Industriens Uddannelser af

Læs mere

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep København den 31. august 2009 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (CBH) HR Manager Marianne Viskum-Olesen (MVO) Produktionsmester David Jensen (DJ)

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

Jobprofiler og uddannelsesstrukturer i overfladebehandlingsbranchen

Jobprofiler og uddannelsesstrukturer i overfladebehandlingsbranchen Jobprofiler og uddannelsesstrukturer i overfladebehandlingsbranchen Analyserapport Maj 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf.

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf. Sådan kommer du igang Følgende skoler er udbyder 2012 udgave NOTE: Dette skæres af Hvor foregår kurserne? Arbejdsmarkedsuddannelserne udbydes via 16 skoler, se bagsiden. Undervis ningen kan også foregå

Læs mere

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område 19. september 2012 ssk/mch Fælles udviklingsredegørelse for industriens område Industriens fælles udviklingsredegørelse beskriver en række generelle behov, tendenser, projekter og initiativer, som Industriens

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet holdes hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg Plan for dagen: 10.00-10.30 Velkomst

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere