Handel og ansvar. Sådan arbejder din handelsvirksomhed med samfundsansvar og bæredygtighed > SÅDAN. DI Sådan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handel og ansvar. Sådan arbejder din handelsvirksomhed med samfundsansvar og bæredygtighed > SÅDAN. DI Sådan"

Transkript

1 DI Sådan Læs mere om Hvordan CSR kan styrke din virksomheds omdømme og øge medarbejdertilfredsheden i det daglige. Handel og ansvar Sådan arbejder din handelsvirksomhed med samfundsansvar og bæredygtighed > SÅDAN

2 Forord Virksomhedernes samfundsansvar, eller Corporate Social Responsibility (CSR), er for alvor kommet på dagsordenen de seneste par år. Det gælder både i de skrevne og talte medier, men også hos mange af handelsvirksomhedernes professionelle kunder og ikke mindst hos de private forbrugere. Denne tendens kommer også til udtryk ved regeringens lovforslag om, at Danmarks ca største virksomheder skal rapportere om deres samfundsansvar i årsrapporten. Meget tyder altså på, at den opmærksomhed, der nu er på samfundsansvar, er kommet for at blive. Selvom mange danske handelsvirksomheder allerede har flere aktiviteter, der vil kunne kategoriseres som CSR, er det et fåtal, der har formuleret en CSR-strategi eller en officiel virksomhedspolitik på området. Det kan imidlertid være en god ide at få sat sin CSR-indsats i system og fortælle omverdenen om det. Både forbrugere og professionelle kunder i ind- og udland stiller nemlig i stigende grad krav til handelsvirksomhedernes CSRindsats. Derfor har DI Handel lavet denne vejledning til, hvordan man kan få sat sine overvejelser om CSR i system, hvordan man kommer i gang med et CSR-projekt og endelig, hvordan man bedst fortæller om den indsats, virksomheden gør. November 2008 Lars William Wesch Branchedirektør, DI Handel

3 > SÅDAN Indhold Udgivet af DI Tryk: Kailow Graphic A / S Redaktion: Peder Søgaard-Pedersen ISBN: Fotos: Side 4: Lemvigh-Müller På Lemvigh-Müllers lagre er der fokus på medarbejdernes daglige trivsel. 5 Hvad er CSR? 8 Er det relevant for min virksomhed? 10 Solhjulet A/S 13 Hvad får min virksomhed ud af CSR? 16 Dell A/S 19 Hvad kræver det af min virksomhed? 20 Butler A/S 23 Hvordan kommer vi i gang? 26 Skal vi fortælle om det? 28 Lemvigh-Müller A/S 31 DI Handels 10 gode råd om CSR 35 Få mere information Side 12: Solhjulet Martin er folkepensionist og ansat hos Solhjulet A/S, hvor han bl.a. står for oplæring af en af virksomhedens praktikanter i normer og adfærd på en arbejdsplads. Side 14: Dell Fra Dell's fabrik i Brasilien produceres mange af virksomhedens strømsvage computere. Side 18: Butlers Choice Adm. direktør Jacob Stokkebye Gertsen er på besøg hos en vietnamesisk hovedleverandør til Butlers Choice. 2 CSR Sådan

4 >1 Hvad er CSR? CSR dækker over samfundsansvar i bred forstand. Alt lige fra miljø- og arbejdsforhold til udledning af drivhusgasser og virksomhedens etiske og sociale forhold. Bæredygtighed er også et udtryk, der ofte bruges i forbindelse med samfundsansvar. : Corporate Social Responsibility (CSR) er virksomheders frivillige arbejde med sociale, etiske, miljø- og klimamæssige forhold. Bæredygtighed er i virkeligheden det bedste ord for det, der er sagens kerne i CSR, nemlig at virksomhedens aktiviteter skal kunne bære sig selv. Det gælder den økonomiske bæredygtighed, såvel som de konsekvenser virksomhedens drift kan have for sin omverden. Der skal være tale om et forretningsdrevet samfundsansvar, ellers vil virksomhedens CSR-indsats heller ikke være bæredygtig. SÅDAN CSR Sådan 5

5 Konkrete eksempler på CSR Sociale forhold Frivilligt arbejde med sociale forhold er noget, der optager mange handelsvirksomheder. Det drejer sig både om trivsel for medarbejderne i virksomheden og integration af svage beskæftigelsesgrupper. CSR på dette område kan f.eks. være en indsats, der beskæftiger seniorer og folk med nedsat arbejdsevne i virksomheden. CSR i en handelsvirksomhed Medarbejderaktiviteter Forebyggelse Fastholdelse Integration Klimaaktiviteter Reduktion af energiforbrug Optimering af transportforbrug Ansvarlig leverandørstyring Leverandørstyring inden for CSR handler om, at virksomheden stiller krav til sine leverandører. Dette gøres f.eks. ved at udarbejde et adfærdskodeks, i samarbejde med sine leverandører, om at overholde visse minimumsstandarder på et eller flere CSR-områder (f.eks. miljø, klima eller arbejdsforhold). Miljømæssige forhold Miljømæssige forhold kender danske virksomheder godt til, i kraft af de høje miljømæssige krav, der er til virksomheder i Danmark. Men her er det vigtigt at understrege, at CSR kun kan bruges om det, man vil betegne som virksomhedens frivillige ansvar og derfor den miljømæssige indsats, der ligger udover eksisterende lovkrav. En miljømæssig indsats kan f.eks. være, at mindske mængden af affald ved at genbruge større andele af virksomhedens spild. Man kan også indgå aftaler med andre virksomheder, der er i stand til at genanvende virksomhedens spildprodukter. Miljøaktiviteter Materiale- og produktvalg Minimering af spild Genanvendelse CSR Leverandørstyring Udarbejdelse af adfærdskodeks Samarbejde om leverandørkrav Klimamæssige forhold Udledningen af drivhusgasser er et tema, der optager os alle, og klimaudfordringen er derfor et fælles ansvar. Særligt vores energiforbrug i dagligdagen og det brændstof vi bruger til transport, er med til at udlede drivhusgasser og dermed skade klimaet. En klimamæssig indsats i virksomheden kan f.eks. være en politik om at reducere energiforbruget og optimere forbruget af transport. Det vil desuden være en indsats, der er med til at reducere virksomhedens omkostninger på et omkostningstungt område. > Handelsvirksomhedernes CSR-indsats 62 pct. af handelsvirksomhederne svarer bekræftende på, at de i dag stiller etiske, miljømæssige eller sociale krav til deres underleverandører. DI Handels medlemsundersøgelse (august 2008) 6 CSR Sådan CSR Sådan 7

6 >2 Er det relevant for min virksomhed? dens adfærd og dermed deres samfundsansvar. Flere undersøgelser viser nemlig, at der er efterspørgsel på virksomheder, der handler ansvarligt. CSR betyder noget for forbrugerne I hvilken grad har det betydning for dig som forbruger, at den virksomhed, du køber dine varer hos, handler forsvarligt efter sociale, etiske og miljømæssige retningslinjer? I høj grad I nogen grad Ikke alle virksomheder mener, at samfundsansvar og bære dygtighed er relevant for dem. De synes måske, at virksom heden er for lille, eller at kerneforretningen er for specifik til, at man kan iværksætte et meningsfyldt CSR-projekt. Der er dog mange måder at integrere ansvarlighed i sin forretning på. I mindre grad Slet ikke Ved ikke Pct Kilde: DI Handel undersøgelse lavet i samarbejde med IFKA blandt danskere (september 2008) Det er i virkeligheden kun ganske få virksomheder, der har ressourcer til at gennemføre store forkromede CSR-strategier med tilhørende mediekampagner. Mindre kan heldigvis også gøre det. Det vigtigste er, at CSR-projektet er skræddersyet til den enkelte virksomhed og de arbejdsforhold, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere, som virksomheden har. De virksomheder, der har valgt at medvirke i denne pjece, illustrerer netop, at CSR kan være mange ting og ikke behøver at være afhængig af hverken størrelse eller ressourcer. Desuden er samfundsansvar og bæredygtighed ikke længere noget, som kun kræves af globale virksomheder. Lige så ofte er det den mindre og mellemstore virksomheds omverden, der stiller nye krav til virksomhe- Regeringens handlingsplan for samfundsansvar Regeringen har foreslået at gøre det lovpligtigt for Danmarks ca største virksomheder at rapportere om deres samfundsansvar i årsrapporten. Selvom det ikke i øjeblikket gælder for mindre virksomheder, så er de ofte leverandører til de virksomheder, der fremover bliver pålagt at synliggøre deres samfundsansvar eller mangel på samme. Et andet væsentligt element i regeringens CSR-politik er, at fælles statslige indkøbsaftaler fremover vil inddrage krav om samfundsansvar. Meget tyder altså på, at den opmærksomhed, der er på samfundsansvar, er kommet for at blive. 8 CSR Sådan CSR Sådan 9

7 > case Økologi og rummelighed hos Solhjulet A/S < > Solhjulets 3 gode råd Integrér CSR-indsatsen i jeres forretningsstrategi. CSR-initiativet skal tænkes ind i virksomhedens kerneforretning og bør have ledelsens fulde opbakning, inden projektet påbegyndes. Lav forventningsafstemninger. Sørg for at lave konkrete og specifikke målsætninger for projektet, og inddrag med udgangspunkt heri en klar forventningsafstemning fra medarbejderne. Inddrag de berørte medarbejdere i implementeringsfasen. Udvikling af en CSR-strategi kræver en god intern kommunikation og samtidigt, at ledelsen forstår at inddrage medarbejderne i, hvordan strategien helt konkret skal føres ud i livet. Solhjulet er en grossistvirksomhed for økologiske og biodynamiske fødevarer af høj kvalitet. Virksomheden har de seneste par år oplevet en stor vækst og har i dag ca. 40 ansatte. Det skyldes ikke mindst den stigende interesse for økologiske madvarer. Produktsortimentet er nemlig en stor del af Solhjulets bæredygtige profil. Her sælges kun fødevarer, der er godkendt økologiske, og virksomheden er dermed med til at støtte et bæredygtigt landbrug. Udover at føre et bæredygtigt produktsortiment, arbejder Solhjulet også internt med CSR. I samarbejde med Virksomhedsnet Viborg, har Solhjulet valgt at integrere udsatte medborgere i sin medarbejderstab. Det gælder f.eks. ansættelse af seniorer og medarbejdere med nedsat arbejdsevne. Det har ikke kun givet Solhjulet ekstra hænder i dagligdagen, men også givet en større medarbejdertilfredshed blandt det øvrige personale. Personalechef Klaus Bolving udtaler: Det handler om at føle en vis stolthed i det arbejde man laver, og det sted hvor man arbejder. Det giver ikke bare tilfredse medarbejdere, men gør det også nemmere for os at rekruttere det personale, vi har brug for. Den medarbejdertilfredshed kan man dog ikke tage for givet. Derfor er Solhjulet også meget opmærksom på ikke at drive for meget rovdrift på den sociale rummelighed og sammenhængskraft i virksomheden. Det har bl.a. fået Solhjulet til at tage en dialog med medarbejderne omkring CSR-arbejdet, og til at udpege mentorer, der kan hjælpe med at føre CSR-projektet ud i livet. 10 CSR Sådan CSR Sådan 11

8 >3 Hvad får min virksomhed ud af CSR? Samfundsansvar og bæredygtighed handler ligeså meget om nytænkning og problemløsning, som det handler om ansvarlig virksomhedsdrift. Brug derfor CSR til at få løst et konkret problem: 1 Styrkelse af virksomhedens omdømme og brand Virksomheden kan opbygge goodwill ved at fortælle om det gode arbejde og dermed styrke jeres omdømme. Det kan samtidig være et godt værn mod kritik af virksomheden, når I åbner virksomheden for en bredere kreds, der dermed får et bedre kendskab til jer og jeres varemærke. 2 Bedre opfyldelse af kundekrav og præferencer I kan opleve en konkurrencefordel, når I adskiller jer fra de konkurrenter, der ikke fortæller åbent om deres CSR-aktiviteter. Det kan styrke virksomhedens generelle image og efterspørgslen efter jeres produkter. Samtidig har I også et forspring, når kunder og andre interessenter stiller krav om øget dokumentation. SÅDAN 12 CSR Sådan CSR Sådan 13

9 3 Øget medarbejdertilfredshed, nemmere rekruttering og fastholdelse Jeres medarbejdere bliver stolte af at arbejde i en virksomhed, der får positiv omtale eller bliver kendt for at handle konsekvent, når det gælder CSR. De engagerede medarbejdere bliver dermed gode ambassadører for virksomheden blandt deres egen familie og venner. Det gør det samtidigt nemmere at fastholde gode medarbejdere og rekruttere nye. 4 Hvis virksomheden mangler hænder Der findes mange gode eksempler på virksomheder, der har ansat folk med begrænset kontakt til arbejdsmarkedet. Det kan både være ufaglært eller faglært arbejdskraft blandt svagere beskæftigelsesgrupper. 5 Når dine kunders omdømme er på spil I takt med at globaliseringen har gjort verden mindre, er det blevet mere og mere almindeligt for danske handelsvirksomheder at have underleverandører i tredjeverdenslande. Det giver lavere omkostninger, men medfører også en højere risiko for børnearbejde, tvangsarbejde, dårligt arbejdsmiljø, forurening til skade for lokalområdet osv. Hvis din virksomhed har større kunder (eller gerne vil have det) med en stærk offentlig profil og brand, så vil det ofte give en konkurrencemæssig fordel at etablere et adfærdskodeks eller code of conduct for din egen virksomheds underleverandører. Det har typisk også en positiv effekt på produktkvalitet, levering og loyalitet fra underleverandørens side, når det er muligt at etablere et samarbejde omkring ansvarlighed. 6 For at mindske ressourcespildet Indsats for at mindske jeres egen miljøbelastning eller udvikling af en klimastrategi for virksomheden handler ofte om det samme: optimering af virksomhedens ressourceforbrug. I begge tilfælde er man nødt til at skabe sig et overblik over virksomhedens forbrug af energi, transport og brændstof, brug af genanvendelige produkter osv. Det kan være med til at afsløre spild og reducere virksomhedens omkostninger. 7 Lettere adgang til kapital Flere og flere investorer lægger vægt på, at virksomheder opfører sig ansvarligt, og at de på lang sigt kan gøre en god etisk investering. 14 CSR Sådan CSR Sådan 15

10 > case Miljø- og klimaansvar hos Dell > Dell's gode råd om CSR Tag dialogen med de relevante parter. Indled en dialog med de vigtigste aktører også konkurrenter og dem I ikke nødvendigvis er enige med om de svære og kontroversielle emner, f.eks. miljø hos underleverandører. Find jeres fokus. Det er fristende at sprede sig ud over mange aktiviteter, for der er meget, man kan og gerne vil gøre. Men hvis formålet er internt engagement og en positiv profil udadtil, så er det bedst at fokusere indsatsen og udvikle CSR-projektet, så det får gennemslagskraft. Dell Danmark er en del af en global koncern, der sælger computere og computerudstyr til både private og erhvervskunder. Den danske del af koncernen har i dag ca. 50 ansatte. Globalt set har Dell en ambition om at blive den grønneste teknologivirksomhed i verden. Det betyder, at de må tænke miljø ind i alt, hvad de gør, lige fra produktdesign til den daglige drift. På driftssiden tænker virksomheden alternativ energi ind, hvor det er muligt. For eksempel bliver Dell s amerikanske hovedkvarter i Austin, Texas med mere end ansatte, udelukkende drevet af vedvarende energi fra vind og metangas. Dell s egne kunder har også mulighed for at bidrage til et bedre globalt klima, ved at indgå i Plant a Tree eller Plant a forest initiativerne. Her er kunden med til at finansiere beplantning af træer forskellige steder i verden, for at nedbringe konsekvenserne af CO 2 -udledningen fra deres it-løsninger. CO2-neutrale løsninger I Danmark har Dell underskrevet en "Kurveknækker-aftale" med Elsparefonden, der skal understøtte virksomhedens arbejde med at nedbringe elforbruget i virksomheden. I september 2008 annoncerede Dell og Københavns Kommune en aftale indgået under Dell s internationale Plant a Forest -program, hvor der blev plantet 500 træer i forbindelse med kommunens nyindkøbte Dell servere, så løsningen blev CO 2 -Neutral. Derudover støtter Dell også det danske Plant et Træ -program. Klima- og miljøindsatsen fra Dell s side har ikke bare gjort virksomheden attraktiv for nye kunder, men også styrket forholdet til eksisterende kunder. Der er ikke nogen tvivl om, at det er et stærkt argument over for kunder, at dine services og produkter kan understøtte arbejdet med deres egen grønne profil, siger Stig Jørgensen, administrerende direktør for Dell Danmark. Medarbejdertilfredshed og rekruttering er ifølge Stig Jørgensen også en klar gevinst ved Dell s CSR-projekt: Alle vil gerne arbejde et ordentligt sted. En virksomhed med samvittighed, og CSR-arbejde giver både en fællesskabsfølelse og en social dimension til arbejdspladsen. Det bliver derfor også et vigtigt element i rekrutteringssammenhænge. 16 CSR Sådan CSR Sådan 17

11 >4 Hvad kræver det af min virksomhed? Det kræver i første omgang fuld opbakning i ledelsen, når man vil udvikle en CSR-strategi. Dernæst kræver det opbakning og engagement blandt virksomhedens øvrige personale. Derfor er det vigtigt først at få kortlagt, hvad virksomhedens kerneaktiviteter er (indkøb, salg, distribution, kundeservice etc.) og dernæst, hvor virksomheden ville drage nytte af at påbegynde et CSR-projekt. Samfundsansvar og bæredygtighed handler som sagt om at tænke nyt og løse problemer. : Et velfungerende CSR-projekt kræver omtanke og tid. Virksomhedens samfundsansvar er noget, der skal arbejdes strategisk med, hvilket vil sige, at CSR skal gøres til en integreret del af virksomhedens profil. > SÅDAN Strategisk ansvarlighed For at arbejde strategisk med CSR-initiativer, er det vigtigt at udarbejde en formel virksomhedspolitik på det pågældende område. Det forpligter på den ene side virksomheden til at påtage sig et reelt ansvar, men på den anden side giver det også klarhed for virksomhedens omgivelser, hvad hensigten er med projektet. CSR Sådan 19

12 > case Leverandørstyring hos Butler's Choice > Tre gode råd fra Butler s Choice Sørg for at CSR-indsatsen er tilpasset jeres specifikke virksomhed. Start med at identificere hvilke områder af jeres virksomhedsdrift, der kan udgøre en samfundsmæssig og miljømæssig belastning og tag udgangspunkt i det. Undgå at springe over hvor gærdet er lavest. Det nytter ikke noget at kommunikere virksomhedens socialt ansvarlige adfærd, hvis virksomheden samtidigt belaster miljøet hårdt. Tænk utraditionelt og glem alle fordomme. Tving ikke leverandøren fra dag ét til at gøre det ene og det andet. Tag processen i små trin, samtidigt med at samhandlen øges, hvis du tror på leverandøren og dens ledelse. Dermed skabes respekt og forståelse for at løse de fælles problemer. Butler s Choice er en fødevaregrossist der primært sælger fisk som frysevarer, tørret frugt og nødder. Virksomheden har ca. 30 ansatte og sælger til mange af landets store dagligvarekæder. Siden etableringen i 1997 har Butler s Choice arbejdet med grønne værdikæder og social ansvarlighed. Under logoet We Care to be Fair importeres forskellige fiskeprodukter, cashewnødder m.m. fra Vietnam og Indien. Her har de lokale fiskeopdrættere og farmere forpligtet sig til at producere med respekt for mennesker og miljø, at behandle medarbejderne ordentligt og betale dem en aftalt minimumsløn. Adm. direktør Jacob Stokkebye Gertsen mener det derfor alvorligt, når han fastholder, at Butler s Choice skal handle socialt ansvarligt og grønt. Det har betydet, at virksomheden nu kan pryde sig af flere CSR certificeringer, der viser, at der er tale om en etisk forsvarlig virksomhed. Det drejer sig om bl.a. SA 8000 om virksomhedens sociale engagement og ISO om miljøforhold, i både Vietnam og Indien. I 2007 tilsluttede Butler s Choice sig FN s Global Compact, der omhandler virksomhedens ansvar for menneskerettigheder, arbejderrettigheder, miljøet og kampen mod korruption. Det er opnået ved et tæt samarbejde med sine råvareleverandører i Vietnam og Indien, og gennem en længere proces med de internationale organisationer, der udsteder de relevante CSRcertifikater. CSR kan give øget salg og bedre nattesøvn Butler s Choice mener, at den samfundsansvarlige indsats ikke bare giver mere tilfredse og produktive medarbejdere, men også forhøjer kvaliteten og styrker virksomhedens konkurrencedygtighed ved at differentiere deres produkt fra konkurrenternes. Fiskeprodukter fra Butler s Choice er også kendt for sin høje kvalitet, men var det ikke for virksomhedens store CSR-indsats, var der formentlig en del færre, der havde hørt om den lille virksomhed med ca. 30 medarbejdere. < Når folk går i frysedisken i det lokale supermarked, så vil den bevidste forbruger genkende vores logo og nikke genkendende til historien om den lille virksomhed, der gør en forskel. Det er dejligt, at der bliver flere og flere forbrugere, som støtter op om vores værdier, udtaler Jacob Stokkebye Gertsen. Arbejdet med virksomhedens underleverandører er krævende og forudsætter en tæt dialog og forståelse for den kultur og det land, der importeres fra. Vi arbejder for bedre kvalitet i alle led, men vi ser det også som en investering, der vil komme tilbage i form af bedre nattesøvn og større salg af vores varer, udtaler Butler s adm. direktør. 20 CSR Sådan CSR Sådan 21

13 >5 Hvordan kommer vi i gang? Jeres virksomhed er formentlig allerede godt i gang med aktiviteter, der kan karakteriseres som CSR-aktiviteter. Det kan være jeres arbejde med miljø og klima, som f.eks reduktion af energiforbruget og mere effektiv transport af jeres varer. Det kan også være aktiviteter, der varetager de svagere medarbejdere på arbejdspladsen. Uanset om I ønsker at formalisere jeres nuværende CSR-aktiviteter, eller om I vil iværksætte nye, så er de nedenstående fem trin et godt værktøj til at komme i gang. : SÅDAN 22 CSR Sådan CSR Sådan 23

14 Fem trin til en CSR-strategi i din virksomhed Overblik >> Hvad er virksomhedens kerneforretning? >> Hvilke udfordringer hører til virksomhedens dagligdag? >> Hvordan kan CSR bidrage positivt? >> Hvilke CSR-aktiviteter passer til virksomhedens profil, værdier, målsætninger og strategi? >> Dan jer et overblik over jeres interessenter (ansatte, kunder, leverandører osv.) >> Hvem skal være med i arbejdet ledelse, medarbejdere, andre? Vurdering >> Vurdér og prioritér virksomhedens udfordringer >> Overvej relevante CSR-aktiviteter for hver udfordring >> Sæt realistiske og opnåelige mål >> Inddrag de relevante interessenter >> Udnyt DI s værktøjer (se f.eks. og Planlægning >> Lav en handlingsplan for jeres fremtidige CSR-aktivitet(er) >> Start med små projekter >> Udpeg en projektansvarlig >> Fasthold ledelsesmæssigt ansvar i projektet Udførelse/Handling >> Iværksæt første fase af handlingsplanen og følg op med løbende evalueringer >> Husk at tage hensyn til virksomhedens arbejdskultur og forhold for at sikre opbakning blandt de ansatte >> Orientér løbende ledelse og medarbejdere ved f.eks. at have projektet på dagsordenen til månedlige/kvartalsmæssige møder Evaluering >> Vurdér projektets resultater, målsætninger og tilfredshed blandt relevante interessenter >> Lav justeringer og overvej om der skal foretages opfølgende projekter > Øget krav om CSR i handel 74 pct. af de danske handelsvirksomheder vil i de kommende år øge miljøkravene til deres leverandører 60 pct. vil øge kravene til arbejdsmiljø, mens godt halvdelen vil øge kravene til leverandørernes sociale ansvar. > Kommunikation af CSR Under en fjerdedel af handelsvirksomhederne fortæller om deres CSR-aktivitet i pressen, på deres hjemmeside og via andre medier. Kilde: DI Handels medlemsundersøgelse (august 2008) Kilde: DI Handels undersøgelse blandt mindre og mellemstore virksomheder (juni 2008). 24 CSR Sådan CSR Sådan 25

15 >6 Skal vi fortælle om det? : En vigtig del af arbejdet med CSR handler også om at fortælle andre om jeres gode arbejde. Det gælder f.eks. kunder, investorer, medarbejdere og andre interesserede. I kan for eksempel formidle jeres succesfulde CSR-aktiviteter til omverdenen på jeres hjemmeside, i nyhedsbreve, via lokalaviser, over for kunder eller offentlige myndigheder. Vær beredte på spørgsmål Uanset, om virksomheden ønsker at fortælle om CSR-aktiviteter eller ej, så bør I være forberedte på at blive mødt af krav eller spørgsmål fra jeres omverden, der ønsker nærmere information om, hvordan I driver jeres virksomhed. Så I bør have et vist beredskab parat som f.eks. en officiel CSR-politik. Potentielle faldgruber ved CSR Hvis medierne får anledning til at tro, at virksomheden ikke har dokumentationen i orden, eller at virksomheden har manipuleret med data og analyser, kan der opstå problemer. Når man for eksempel fortæller om virksomhedens miljøindsats, skal man sikre sig, at det gælder hele vejen rundt. Er der steder i organisationen med væsentlige miljøproblemer, som ikke tåler dagens lys, så kan det give bagslag at fortie det, også selvom alt andet om virksomhedens miljøindsats passer. CSR-arbejdet krydser grænser, så virksomheder skal både i og uden for Danmark være opmærksomme på de regler, der er opstillet på markedsføringsområdet. I Danmark findes regler om god markedsføringsskik, der bl.a. betyder, at markedsføring ikke må være urigtig, vildledende eller urimeligt mangelfuld. Man skal derudover kunne dokumentere alle påstande. Lov ikke mere end I kan holde Som i al kommunikation, er det vigtigt at holde, hvad man lover. Derfor skal I være præcise i al formidling af CSR-arbejdet. Nok kan CSR være med til at profilere virksomheden overfor kunder og medarbejdere, men samme aktivitet kan også skade virksomhedens omdømme, hvis der er noget, der ikke holder vand. 26 CSR Sådan CSR Sådan 27

16 > case Værdier og socialt ansvar hos Lemvigh-Müller < > Lemvigh-Müllers gode råd CSR skal udspringe af virksomhedens egne værdier. CSR skal være noget, der er indeholdt i de grundværdier, man til daglig forbinder med sin virksomhed og arbejdsplads. Det er forudsætningen for at arbejde strategisk med CSR. Samfundsansvar skal kommunikeres klart og præcist. Det er vigtigt at opsætte nogle konkrete politikker og målsætninger, som man vil være i stand til at efterleve og følge op på hellere simpelt og forståeligt, frem for kompliceret og uopnåeligt. Lemvigh-Müller er Danmarks største stål- og teknikgrossist med knap medarbejdere og en årlig omsætning på næsten 8 mia. kroner. På trods af størrelsen er det en virksomhed, som ikke er bredt kendt i offentligheden, primært fordi den henvender sig til det professionelle marked. Imidlertid er Lemvigh-Müllers adm. direktør Morten Jørgensen både medstifter af Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling og indehaver af næstformandsposten for Det Nationale Netværk, der står for en lang række både nyttige og synlige CSR-aktiviteter. Rådet indgår bl.a. i dialog med myndigheder og NGO er for at skabe en bæredygtig markedsudvikling, mens Det Nationale Netværk er fokuseret på at begrænse social udstødning og øge integrationen på arbejdsmarkedet. Skal leve op til forventningerne For Lemvigh-Müller har det igennem mange år været naturligt at påtage sig et samfundsmæssigt ansvar, men samtidigt har man også været påpasselig med at melde for kraftigt ud om den samfundsmæssige indsats overfor de forskellige interessenter. Det er nødvendigt at strukturere og formalisere sin samfundsmæssige indsats, så man ikke får skabt forventninger, virksomheden i sidste ende ikke kan leve op til. Det gælder ikke bare eksternt overfor kunderne, men også internt i virksomheden, siger Morten Jørgensen. Virksomheden har i dag klare politikker inden for flere af de områder, der ligger under det samlede CSR-begreb. Og specielt på det sociale område yder Lemvigh-Müller allerede en stor indsats, hvilket betød, at de i 2004 blev tildelt Netværksprisen for deres indsats på det sociale område. I takt med samfundets og erhvervslivets stadig større fokusering på klima og miljø ser virksomheden for tiden nærmere på at styrke sin profil inden for disse felter. Integration af samfundsansvar i en virksomhed på vores størrelse vil altid være en løbende proces, men det er vigtigt at gøre det til en del af den almindelige forretningsudvikling, siger Morten Jørgensen og påpeger, at der også er oplagte forretningsmæssige gevinster. Lemvigh-Müllers samfundansvarlige profil, har sammen med virksomhedens konkrete CSR-aktiviteter, givet en markant fremgang i målinger af trivsel og ledelseskvaliteten internt i virksomheden. Det viser netop, at det kan betale sig at gøre en forskel til daglig. 28 CSR Sådan CSR Sådan 29

17 Lav en kommunikationsplan DI Handels 10 gode råd om CSR >> Tegn et landskab over jeres interessenter og udvælg de primære til at høre om jeres CSR-indsats >> Husk den interne kommunikation. Virksomhedens medarbejdere er utrolig vigtige i både udviklingen og kommunikationen af jeres CSRstrategi. >> Indled en dialog med interessenterne og hør om deres forventninger og krav. Formentlig vil jeres erhvervskunder prioritere én type information, hvor jeres leverandører vægter noget andet. Investorer ønsker måske at vide noget om risici og fremtid, mens de private forbrugere måske hellere vil vide, om jeres arbejde påvirker deres dagligdag. >> Overvej, hvilke kanaler I vil benytte jer af over for de forskellige interessenter. Skal det være virksomhedens egne medier (hjemmeside, årsberetning, nyhedsbreve, reklamer) eller ønsker I at komme ud til en bredere kreds, f.eks. via landsdækkende medier eller medier i jeres lokalområde. >> Benyt jer af jeres samarbejdspartnere ved at lade dem fortælle og bakke op om jeres initiativer. Det giver øget troværdighed, hvis andre støtter jeres budskaber ved at udtale sig positivt om jeres CSR-indsats. >> Stil op, når I bliver spurgt. Vær beredte på, at I kan møde spørgsmål, kritik eller i det hele taget blive mere synlige. Har I dokumentation for jeres arbejde, er der ikke noget at frygte. Tværtimod kan I være med til at synliggøre handelserhvervets indsats med CSR og jeres virksomhed i særdeleshed. >> Vurder effekten af jeres kommunikation. Evaluer løbende jeres kommunikationsindsats for at afklare, om det virker efter hensigten. > SÅDAN 1 Gør CSR til en del af virksomhedens forretningsstrategi Hvis ikke I selv kan se en sammenhæng mellem jeres CSR-aktivitet og den daglige drift, kan jeres medarbejdere og kunder heller ikke se det. 2 Sørg for opbakning i ledelsen Hvis ikke ledelsen føler et ansvar for CSR-projektet, så bliver det svært for medarbejderne at prioritere det i deres hverdag. 3 Inddrag medarbejderne Sørg for at engagere medarbejderne i virksomhedens CSRstrategi. Medarbejdere, deres familie og venner kan vise sig at være virksomhedens bedste ambassadører. 4 Tænk utraditionelt Brug jeres CSR-strategi til at få løst et konkret problem i virksomheden. CSR handler også om at tænke nyt og udvikle sin forretning. 5 Find jeres fokus Det kan være fristende at sprede indsatsen ud over mange aktiviteter, men en fokuseret indsats giver et bedre internt engagement og en mere slagkraftig profil udadtil. CSR Sådan 6 Tag snakken med de relevante parter Indled en dialog med de aktører, der har betydning for jeres forretning også konkurrenter og dem I ikke nødvendigvis er enige med. 7 Formuler en klar og konkret CSR-politik En formel virksomhedspolitik forpligter virksomheden til at påtage sig et reelt ansvar, men gør det også nemmere for virksomhedens omgivelser at forholde sig til. 8 Lov ikke mere end I kan holde Lad vær med at fortælle om en CSR-indsats, der endnu ikke er sat i værk. Sørg for altid at kunne dokumentere jeres påstande. 9 Vær ærlig omkring virksomhedens problemer Det virker upålideligt at fortælle om jeres positive CSR-aktiviteter, hvis ikke I også er parate til at omtale virksomhedens udfordringer. Sørg for samtidigt at omtale jeres løsningsforslag. 10 Få andre til at fortælle om virksomhedens CSR-indsats Det virker altid mere troværdigt, at lade tilfredse kunder og samarbejdspartnere fortæller om jeres virksomhed, end hvis I selv gør det. 31

18 Få mere information >> CSRkompasset.dk DI har i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsministeriet og Institut for Menneskerettigheder lavet et konkret værktøj til leverandørstyring på hjemmesiden >> Klimakompasset.dk Få hjælp til at udvikle jeres egen klimastrategi og opstille klimaregnskab på hjemmesiden Her kan du også finde masser af nyttig information, links o.a. >> Overskud med omtanke På hjemmesiden kan du finde kursusmateriale, forskellige CSR-publikationer og konkrete værktøjer til at komme i gang med jeres projekt: >> FN s Global Compact FNs Global Compact er verdens største initiativ for virksomheders samfundsmæssige ansvar. På hjemmesiden kan du få information om, hvordan jeres virksomhed tilslutter sig og hvad de 10 principper indeholder: >> Regeringens handlingsplan Du kan læse hele regeringens handlingsplan for samfundsansvar på hjemmesiden: >> Hvem kan hjælpe os undervejs? Hvis din virksomhed planlægger et nyt CSR-projekt eller vil udbygge det I allerede har sat i værk, så kan du ringe til DI Handel og få råd og vejledning. Ring til og få fat i en CSR-medarbejder. Du kan også læse mere om de virksomheder, der har medvirket i pjecen, på DI Handels hjemmeside: handel.di.dk. 32 CSR Sådan

19 > SÅDAN Danske handelsvirksomheder står ofte i forreste linie, når det gælder omverdenens krav til etik og samfundsansvar. Erhvervskunder, private forbrugere og offentlige indkøbere stiller stadig større krav til samfundsansvar og bæredygtighed. De voksende etiske krav gælder såvel de enkelte produkter som adfærden i den enkelte virksomhed. Kundernes forventninger til handelsvirksomhedernes samfundsansvar strækker sig altså langt ud over det produkt eller den service, som virksomhederne leverer. DI Handel har derfor udarbejdet denne vejledning til, hvordan man kan få sat sine overvejelser om egen CSR-indsats i system, hvordan man kommer i gang med et CSR-projekt og endelig hvordan man fortæller omverdenen om indsatsen. DI Handel 1787 København V Tlf handel.di.dk

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi

CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi Tania Ellis, forfatter til "The New Pioneers", ser en ny trend i bæredygtighed, som hun kalder CSR 2.0. Her er samfundsansvaret integreret i strategien og alle

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Product Sustainability - undgå greenwashing

Product Sustainability - undgå greenwashing DNV Seminar Rikke Topp Petersen Greenwashing Bevidshed blev skabt da miljø kom på dagsordenen i USA i 80 erne Ordet dukkede op i Græsrodsmiljøet i USA i 1990 Ordet blev nævnt første gang i et undergrundstidsskrift

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Liv i boligområderne Mandag den 22. november 2010 Lise Heiner Schmidt 1 Lise COWIs Heiner kommunikationspolitik Schmidt lihs@cowi.dk

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU ISO 26000: Samfundsansvar også en sag for SU 2 Indhold Ansvar et plus for alle... 2 Godt for omgivelserne og godt for virksomheden... 3 ISO 26000 hvad er vigtigt for virksomheden... 4 Et historisk skridt...

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED MILJØ VÆRDI CSR MENNESKER MANG- FOLDIGHED INDHOLD FORORD 3 VÆRDI 4 MILJØ 6 MENNESKER 12 MANGFOLDIGHED 16 2 FORORD Netto er i dag Danmarks største dagligvarekæde. Det er vi blevet, fordi vi tager ansvar,

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009

erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009 Undersøgelse af Dansk Byggeris medlemmers erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009 Besvarelserne Besvarelser fordelt på antal ansatte* Dansk Byggeris medlemssammensætning Besvarelser

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Rådgivning )l SMV Forretningsudvikling (fokus på CSR) Ledelses &organisa)onsudvikling Salg&markedsføring

Rådgivning )l SMV Forretningsudvikling (fokus på CSR) Ledelses &organisa)onsudvikling Salg&markedsføring Rådgivning )l SMV Forretningsudvikling (fokus på CSR) Ledelses &organisa)onsudvikling Salg&markedsføring Personerne bag: Jørgen Hartvig Jørgensen S)na Løndahl Henriksen AGENDA )l inspira)ons foredrag E)k

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Vi handler Det forpligter!

Vi handler Det forpligter! Vi handler Det forpligter! Rundt om madspild en strategisk tilgang 29. Januar 2015 Helene Regnell CSR Direktør Dansk Supermarked Dansk Supermarked kort fortalt 1380 butikker 9 mio. indkøbsture om ugen

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer Samfundsansvar i landbruget Når dyrene trives Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image Mijløaktiviteter - Dyrevelfærd Landbrug & Fødevarer Dyrevelfærd Produktionsdyrenes

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Virksomhedsworkshop Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Projektet er støttet af INTEGRATIONSMINISTERIET og REGION SYDDANMARK Opgaver

Læs mere

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder CSR-rapport 2010 51561 03.11 Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed Side 4 Indsatsområder Side 5 Produkter og services, kundetilfredshed og

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organisationsmanual SIKA Organisationen bag SIKA Rengøring A/S 1 En robust organisation SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktisk og

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

For mere information, kontakt: DET SOCIALE INDEKS fordi trivsel skaber overskud

For mere information, kontakt: DET SOCIALE INDEKS fordi trivsel skaber overskud En brancheindsats med Det Sociale Indeks Et ledelsesværktøj til udvikling af trivsel og rummelighed på arbejdspladsen DET SOCIALE INDEKS S fordi trivsel skaber overskud Sæt fokus på det sociale engagement

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

Brdr. Møller A/S - Grundloven. Side 1

Brdr. Møller A/S - Grundloven. Side 1 Side 1 Side 2 > Vores grundlov Hos Brdr. Møller A/S har vi formuleret en grundlov, der indeholder de helt basale værdier, som vi gerne vil være kendt for, og som vi ubetinget forudsætter som grundlaget

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere