Dagsorden: Ankomst og kort præsentation Niels Hartvig, direktør i UMBRACO-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx"

Transkript

1 NR 2 MARTS 2013 Kære Steinerskoler lærere, elever, bestyrelser, forældre og venner af skolerne Vi arbejder i øjeblikket på at få Sammenslutningens nye hjemmeside færdig, hvorfra det også vil blive muligt at læse og tilmelde sig Nyhedsbrevet. Allerede nu vil vi gerne opfordre jer til at dele Nyhedsbrevet med så mange som muligt, fx ved at give adgang til det fra jeres egen hjemmeside. Layoutet er under udvikling. OG så en opfordring fra Sammenslutningens PRudvalg til at alle skoler sender repræsentanter til PRmødet og -kurset 20. april på Odenseskolen. Der bliver virkeligt noget at tage med hjem for dem der overvejer at sætte skolen på Facebook, ikke lige kan huske det med nyhedstrekanten eller gerne vil vide hvordan man får skolens hjemmeside gjort interessant og skriver et godt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet sendes direkte til alle skoler og delegeretkredsmedlemmer, alle er velkomne til at skrive til Nyhedsbrevet. Send evt. bidrag til MVH Randi Pisani NB! Mit arbejdstelefonnummer er , det er ofte åbent ud over de almindelige arbejdstider, men send ellers en SMS, så ringer jeg tilbage.

2 Dette Nyhedsbrev indeholder: Vil du være med til at oplyse om Steinerskoler og præge debatten? En tekst lige til skolebladet fra PRudvalget PRmøde og kursus i Odense 20. april Tag med, du bliver klog af det! Referat fra det første PRmøde i Odense 19. januar er vedhæftet denne nyhedsmail som selvstændig pdf - Læs det - du bliver glad af det! Interview med efterskoleelev Nynne Kofoed Wagner Læs hvorfor hun glæder sig til at vende tilbage til Steinerskolen Interview med Nanna Herluf, der er PRansat på Steinerskolen i Aarhus Hvad er det hun laver, og hvad synes skoleleder Jørn Bendixen at skolen får ud af det? Samarbejde mellem Steineruddannelserne i Danmark og Norge Mette Jacobsen fra Seminariestøttekredsen fortæller bl.a. at den første danske studerende har fået sin SU med til Steinerhøyskolen. Vil du være med til at oplyse om steinerskoler og præge debatten? Steinerskolerne trænger til en mere aktiv og åben profil udadtil. En gruppe forældre er nu i gang med et spændende PR-initiativ, som indbefatter ny hjemmeside for Steinerskolerne, promotion video og etablering af et netværk af PR-kontakter. Arbejdet vil foregå i samarbejde med vores nyansatte kommunikationsmedarbejder, Randi Pisani. Vi søger forældre fra alle landets Steinerskoler, som vil være med til at indsamle, udvikle og anvende PRmateriale for at oplyse om, hvad Steinerskolerne kan tilbyde og for at øge interessen for Steinerpædagogik. Interesseret i at være med eller høre nærmere om vores initiativ? Så skriv til Henriette Nikolaisen eller Steen Ingwersen

3 PR-møde og -kursus i Odense lørdag d. 20. april kl PRudvalgets første møde d. 19. januar havde meget stor opbakning fra skolerne og som det fremgår af det vedhæftede referat spudlende det med gode ideer. En del af de fremmødte efterlyste konkret viden om hvordan et PRudvalg kan gribe sine opgaver an, andre viste sig heldigvis meget villige til at dele ud af deres viden og erfaringer. Det har resulteret i at vi på det kommende møde i Odense d. 20. april kan tilbyde at alle i skolernes PRudvalg kan få opdateret deres viden: Dagsorden: Ankomst og kort præsentation Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- Kan en god hjemmeside give flere elever på skolen? Og hvad skal den så kunne? Thomas Hovgaard, pressekonsulent, Landbrug & Fødevarer Hvad er det egentlig pressen vil have? Og hvordan giver vi dem det? FROKOST Nanna Herluf, PR-medarbejder Sydskolen Hvad skal skolen med Facebook og hvordan gør man det? Jan Magnusson, Vidarskolen Hvad er et godt Nyhedsbrev? Opsamling og diskussion af udvalgets organisation og videre arbejde. Herunder bl.a. er der behov for en styregruppe, hvilke beføjelser har udvalget, kan vi udpege fagspecialister, hvad er kommunikationsvejen hvornår er det ring til Randi og hvornår skal en idé igennem det lokale udvalg, skolebestyrelsen eller Sammenslutningen. TILMELDING SKAL SKE INDEN 13. APRIL til Randi Pisani: Husk! Optimalt er det selvfølgelig hvis PRudvalget på hver enkelt skole omfatter både lærere, bestyrelse, forældre og elever. Men vigtigere er at sikre nogle gode kommunikationsveje, således at de venlige kommunikationsnørder har pædagogiske insidere at spille bold op ad, og lærerne ved hvor de skal gå hen for at få omsat de gode ideer de ikke selv har tid til at søsætte.

4 Jeg glæder mig til hovedfag og hæfter Nynne Kofoed Wagner fortæller her hvorfor hun efter sommerferien kommer tilbage til Rudolf Steinerskolen i Aarhus og tager 11. og 12. klasse efter at have været et år på efterskole. Man kan ikke spejle sig i tal På efterskolen fylder karaktererne rigtigt meget, selvom det for mange lidt er et friår. På efterskolen er det sådan, at når man er sikker på, at man har gjort nok for at få en bestemt karakter, så slapper man af og gider ikke følge med i undervisningen. Karakterer er ikke særligt konstruktive, uanset om de er gode eller dårlige, siger de ikke hvad man kan gøre bedre og hvordan man skal gribe det an. Når man får vidnesbyrd er der derimod fokus på hvad der er godt, og der er nogle konstruktive råd, så man ved hvordan man kan gøre det bedre. I vidnesbyrden føler jeg at jeg kan genkende mig selv. Som elever kan vi spejle os i den og sige det kan jeg godt se.... Det kan man jo ikke med et tal. I vidnesbyrden kan man mærke at lærerne kender én, det er et samarbejde om at hver enkelt får mest muligt ud af undervisningen. Jeg savner at skrive selv Det der overraskede mig mest ved undervisningen på efterskolen, var at computeren blev brugt til alting. Der var ingen der tog noter i timerne eller skrev i hånden. Man downloader lærerens slideshow og så ligger det på computeren. Der kan du hente det fra til eksamen. Man behøver ikke tænke så meget, og det bliver faktisk lidt kedeligt. Det er noget helt andet når man har skrevet noter, har lavet dem til en tekst og så skriver det ind i hæftet. Man mærker at man har lært noget. Forskellen på om formlen kommer først Jeg oplever også at vi på Steiner i højere grad bliver øvet i selv at finde løsningerne og fokusere på indholdet, fx når vi skriver tekster. Det er måske mest tydeligt i matematik. Jeg er vant til at vi arbejder os hen til formlen og når vi finder den, har vi som regel også forstået emnet. På efterskolen er det omvendt, her får vi formlen og skal øve os i at bruge den, men vi behøver ikke rigtigt forstå den. Det gør det svært at huske det vi lærer, synes jeg. Husk fremtiden Der er én ting jeg synes er vigtigt for Steinerskolerne, og det er hele tiden at sikre at vi har lært de redskaber at kende som bliver forventet når vi skal videre i uddannelsessystemet. Det drejer sig fx om excel og almindelige layoutprogrammer som andre i folkeskolen og på gymnasier bruger meget. Vi skal lære at bruge dem, men de skal ikke overtage undervisningen. Tilbage til Steinerkolen Det har været vigtigt for mig på efterskolen at se noget andet og være sammen med nogle med andre holdninger. Men jeg er glad for at jeg skal tilbage til Steiner. Jeg glæder mig til at få kunst, håndværk og musik igen, det gør skoledagen mere afvekslende. Men jeg glæder mig allermest til hovedfag og til at arbejde med mine egne hæfter. Det er en helt anden måde at lære på.

5 Nanna sørger for at skolen i Aarhus bliver set Nanna Herluf er ansat 8 timer ugentligt som PRmedarbejder på Steinerskolen i Aarhus. Hun er selv elev fra skolen og har en søn i skolens 9. klasse, desuden er hun pædagog i børnehaven Solhjems skovgruppe. Nanna fortæller om sit PR arbejde for skolen: Da jeg for fire år siden blev valgt ind i skolens bestyrelse, valgte jeg at gøre skolens hjemmeside til mit fokusområde. Den trængte vældigt til et løft. Jeg havde inden da lavet en hjemmeside for mit eget firma, men havde ellers ingen særlige forudsætninger. Skolens hjemmeside fik jeg lidt hjælp til fra en programmør, siden har jeg bl.a. lavet børnehavens. Da jeg blev ansat var det bl.a. for at hjælpe med at introducere intranet for både lærere og forældre, det bruger jeg stadig lidt tid på at vedligeholde, ligesom jeg hjælper med at løbe beskeder til forældrene igennem, få dem sat op på det rigtige brevpapir osv. Men min primære opgave er at vedligeholde hjemmesiden, så den altid er opdateret og der ikke ligger gammelt eller irrelevant materiale. Desuden står jeg for skolens Facebook profil, her linker jeg til andre danske og udenlandske skoler og relevante organisationer og institutioner. De oplysninger jeg får fra andre skoler og det materiale jeg finder ad denne vej linker jeg også til fra skolens hjemmeside. På den måde giver hjemmesiden også et godt indblik i hvad der foregår andre steder. I forbindelse med fester og arrangementer står jeg for indsamling af billeder og for at det rigtige materiale er tilgængeligt. Det er vigtigt at skolen præsenterer sig godt på fx uddannelsesmessen og til arrangementer som Classic Car Race, der foregår lige udenfor skolen og hvor vi bliver set af mange. At vi er synlige, med til arrangementer og har en god hjemmeside, tror jeg giver forældre og andre oplevelsen af at vi er en levende, aktiv og moderne skole. Jørn Bendixen, skoleleder: Det er helt sikkert en gevinst at vi har fået Nanna ansat. Hun står for det PR arbejde, som tidligere kom i anden række efter undervisning og skolens øvrige dagligdag, selvom vi godt vidste at det var vigtigt. I starten var det mere blandet hvilke opgaver hun tog sig af, nu er det primært hjemmesiden. Den er ofte nye forældres første møde med skolen og vi kan mærke på responsen at folk lægger mærke til at hjemmesiden er nem at gå til, indeholder de oplysninger de søger og at den er opdateret. Den giver et godt indtryk af skolen og har helt sikkert ført til flere henvendelser. En anden vigtig funktion Nanna har, er at hun holder snor både i de faste årlige begivenheder og i særarrangementerne. Det gælder både de interne på skolen, men også de eksterne som skolen deltager i. Alle både forældre, lærere og bestyrelse - ved hvem de skal henvende sig til angående arrangementer. Nanna kan på den måde være med til at sørge for at invitationer kommer ud i god tid, at det materiale der skal laves, er færdigt når det skal bruges og at det der foregår også er synligt på hjemmesiden.

6 Samarbejde mellem Steineruddannelserne i Danmark og Norge Mette Jacobsen beretter her fra Seminariestøttekredsens besøg på Steinerskolen i Oslo. Dansk studerende optaget med SU på Rudolf Steiner Høyskolen I Norge har Rudolf Steiner Høyskolen gennem de sidste 10 år taget skridtet ind i det norske universitets- og højskolesystem. Det har været et meget omfattende arbejde, som betyder at det i dag er muligt at tage en bachelor som lærer, børnehavepædagog samt socialpædagog. Indtil nu har der kun været ganske få danske studerende på Steinerhøyskolen, hovedsagelig pga. manglende SU. Men da det for nylig er lykkes en kommende dansk studerende at få godkendt bachelorlæreruddannelsen i Norge som SU berettiget, giver det helt nye perspektiver for fremtiden! Gode muligheder for fremtidigt samarbejde med Norge Vi har ingen akkrediteret Steinerlæreruddannelse i Danmark. Og vi kan se på aldersfordelingen på lærerstaben på de danske Steinerskoler at der inden for de næste 5 10 år vil blive stor mangel på unge Steinerlærere. På mødet med Rudolf Steiner Høyskolen var vores kernespørgsmål: Samarbejde mellem Steinerhøyskolen og andre læreruddannelser. Fx muligheden for at få merit hvis man fx har læst de første to år på Den frie lærerskole i DK og eventuelt haft et års praktik på en Steinerskole. Hvordan får vi gjort unge studerende opmærksom på mulighederne for uddannelse på Steinerhøyskolen. Kan vi se os i en fælles fremtidig læreruddannelse. Vi var enige om at alt taler for at intensivere samarbejdet. Mødet var første skridt i den retning. De næste skridt vil være dels at udbrede kendskabet til at det nu er muligt at tage SU med sig fra Danmark, dels at arbejde videre med ideen om en fælles nordisk uddannelse, som en af flere muligheder for at uddanne sig til Steinerlærer i Danmark. RANDI PISANI PR Ansvarlig SAMMENSLUTNINGEN AF FRIE RUDOLF STEINER SKOLER I DANMARK NYHEDSBREVET: KONTAKT RANDI PISANI, TLF

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Mit eventyr med Diplomuddannelsen

Mit eventyr med Diplomuddannelsen Mit eventyr med Diplomuddannelsen Oplæg til HK konferencen d. 24. 25. september 2009 i Fåborg Jeg vil starte med kort at præsentere mig selv. Jeg hedder Maria Bagge Nielsen, jeg er 36 år, gift og har to

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE Kendskab og holdning En undersøgelse foretaget af Frivilligrådet på Frivillig Fredag 2012 Copyright Frivilligrådet Udarbejdet af Sofie Billekop, udviklingskonsulent

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid Juni 2012 FKF-NYT Vi vil have den bedste folkeskole * Dimittendforslaget * Go e ting *

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere