Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer?"

Transkript

1 Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? og Foreningen Vestdansk Investeringsfremme bidrog til, at det kinesiske vindmøllefirma Envision Energy etablerede sit globale innovationscenter i Silkeborg Kommune Foto: Envision Energy i Jiangyin i Kina. Håndbog i kommunal investeringsfremme - udarbejdet af og Foreningen Vestdansk Investeringsfremme

2 Ulla Astmann, regionsrådsformand og formand for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme, introducerer: Udenlandske investeringer er stærkt efterspurgte af mange kommuner, regioner og lande i Europa. Udenlandske investeringer skaber videntunge jobs, forstærker de lokale kompetenceklynger og styrker eksport og konkurrenceevne. Den internationale konkurrence om udenlandske virksomheders etablering er hård. Derfor bør den enkelte kommune være bedst muligt forberedt, hvis en udenlandsk investor viser interesse for at etablere sig i kommunen. har på vegne af Foreningen Vestdansk Investeringsfremme udarbejdet denne håndbog, der sammen med et tilbud om opfølgende møder, forbereder kommunen på samarbejdet med udenlandske investorer. Bag håndbogen ligger et analysearbejde foretaget af konsulentfirmaet Damvad, som påpeger, at det varierer i hvor høj grad kommunerne er forberedte på udenlandske investeringer. Det kan håndbogen hjælpe med at rette op på. Danske kommuner tiltrækker videntunge udenlandske virksomheder Samarbejdet mellem Foreningen Vestdansk Investeringsfremme og har årligt skabt eller fastholdt over 400 arbejdspladser i de vestdanske kommuner siden Et godt eksempel er det kinesiske vindmøllefirma Envision Energy, som etablerede sig i 2010 i Silkeborg Kommune. Her har virksomheden åbnet sit globale innovationscenter, som fokuserer på udviklingen af havvindmøller. Den videntunge virksomhed har over 25 medarbejdere og udvider i øjeblikket med produktion og testfaciliteter i Frederikshavn og Thyborøn. Ulla Astmann Foreningen Vestdansk Investeringsfremme er et samarbejde mellem i Udenrigsministeriet og Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Foreningen har syv regionale projektledere i Aalborg, Herning, Aarhus og Odense.

3 Udenlandske virksomheder styrker kommunens vækst og beskæftigelse Udenlandske virksomheder i Danmark tegner sig for 23 procent af dansk erhvervslivs samlede omsætning, 18,8 procent af alle privat ansatte og 26,6 procent af Danmarks eksport. Samtidig er kun 1,2 procent af de private virksomheder i Danmark udenlandsk ejede. Kort sagt spiller udenlandske virksomheder en stor rolle i dansk økonomi. For kommunerne betyder det arbejdspladser, udvikling og internationalisering. Dels har udenlandske virksomheder ofte flere ansatte, dels skabes der arbejdspladser hos underleverandører og i serviceindustrien. Samtidig styrkes kommunale og regionale erhvervsklynger, når ny faglig viden, processer og ledelse blandes med eksisterende danske kompetencer. Det er internationaliseringens positive effekter i en nøddeskal. Og en tilfreds udenlandsk investor, som har styrket sin forretning ved at placere sig i Danmark, er ofte også en god ambassadører for kommunen og for Danmark, som lokker fremtidige investorer til. Invest in Denmarks opgave er både at tiltrække nye videnstunge udenlandske virksomheder eller at fastholde lukningstruede arbejdspladser via udenlandske investeringer. Efter Motorola lukkede sin store afdeling i Aalborg, var involveret, da en gruppe medarbejdere blev koblet sammen med den amerikanske antennevirksomhed Molex, som nu er etableret i byen. Stærke danske kompetencer tiltrækker udenlandske virksomheder Danmark har erfaringsmæssigt de bedste muligheder for at tiltrække udenlandske virksomheder indenfor brancher, hvor Danmark og danske kommuner har nogle helt særlige styrkepositioner. Derfor har Invest in Denmark typisk de største chancer for at tiltrække udenlandske virksomheder inden for Clean tech, ICT, Life Science og det maritime område, hvor de danske kompetencer er særligt stærke. De udenlandske virksomheder, som samarbejder med, er indbyrdes meget forskellige og betjenes selvfølgelig efter deres individuelle behov. Der er hovedsageligt tale om store eller mellemstore udenlandske virksomhed, som vælger Danmark enten for vores kompetencer eller for den markedsadgang, som vores gode infrastruktur og placering i Europa giver. De kompetencedrevne udenlandske virksomheder bliver nødt til at placere deres forskning og udvikling der, hvor de videntunge medarbejdere enten er eller gerne vil bo med deres familier. Når markedsadgang vejer tungest, er særlige sprogkompetencer f.eks. i grænseregioner en vigtig parameter. Læs s præsentation af de danske kompetencer på

4 Udenlandske investorer efterspørger detaljeret viden om kommunens kompetencer og tilbud. Hver udenlandske virksomhed har sine egne behov og stiller egne krav til en potentiel værtskommune. De store multinationale koncerner har ofte en specialiseret enhed, som udvælger nye destinationer for virksomhedens udenlandske investeringer efter en fast skabelon, hvor en række lande og kommuner vil blive sammenlignet, før virksomhedens ledelse beslutter sig. Mindre virksomheder er ofte mindre strukturerede, og en udenlandsk investering i f.eks. Danmark er en stor beslutning, som kan have afgørende betydning for virksomhedens fremtid. Hvor de store internationale koncerner er bevidste om deres investeringspotentiale for den enkelte kommune og derfor stiller store krav og med kort varsel, kan den mindre virksomheds manglende erfaring og forsigtighed trække processen i langdrag. Her følger en liste over en typisk investors ønsker til viden om den kommune, man overvejer at etablere en virksomhed i: Kort info om by/kommune gerne med tal for arbejdsstyrke, uddannelsesniveau, vækst i kommunen, beskæftigelsesprocent, skoler (inkl. fremmedsprog), transport mv. Korte beskrivelser af kommunens kompetenceklynger f.eks. uddannelsesinstitutioner, videntunge virksomheder, eventuelle beskæftigelsesprogrammer, f.eks. for bestemte typer nyligt afskedigede faglærte (og husk også nabokommuners og regioners kompetencer, fordi ingen udenlandsk virksomhed tænker i snævre kommunale grænser) Oversigt over relevante netværk f.eks. brancheorganisationer, forsknings- og innovationsnetværk, klynger, væksthuse mv. Oversigt over gennemsnitspriser for leje/køb af grunde og erhvervsejendomme gerne med konkrete eksempler Oversigt over lokale støttemuligheder, f.eks. byggemodning, uddannelse, infrastruktur Oversigt over lokale advokater, ejendomsmæglere, revisorer etc. Oversigt over kontaktpunkter i kommunen typisk erhvervsfremmeafdelingen - OG HUSK AT ALT MATERIALE BØR VÆRE PÅ ENGELSK

5 Hvordan bistår udenlandske virksomheder? Foreningen Vestdansk investeringsfremme og har som målsætning at skabe eller fastholde især videntunge arbejdspladser i Danmark. Det gør med en omfattende fortrolig og gratis rådgivning til den enkelte potentielle investor, blandt andet i form af: Virksomhedsrettede analyser herunder benchmarking i forhold til konkurrentlande som Sverige, Tyskland og Holland Kontakt til potentielle forretningspartnere, myndigheder, universiteter, netværk og serviceudbydere som advokater, rekrutteringsbureauer mv. Vi arrangerer factfinding besøgsprogrammer i Danmark for seriøse udenlandske investorer Praktisk hjælp ved virksomhedsopstart Aftercare-møder med udenlandske virksomheder, som allerede har etableret sig i Danmark s organisation matcher dansk udbud med udenlandsk efterspørgsel er en global organisation med medarbejdere på danske ambassader, handelskontorer og innovationscentre i Asien, Europa og Nordamerika. I Danmark benytter i alt otte regionale projektledere i Aalborg, Herning, Aarhus, Odense og Roskilde. Dertil kommer medarbejdere placeret i Udenrigsministeriet i København. Medarbejderne i Danmark opsøger kompetenceklynger, innovationsnetværk, virksomheder og kommuner i Danmark for at have det fulde overblik over danske kompetencer, som kan være interessante for udenlandske investorer. Medarbejderne i Asien, Europa og Nordamerika opsøger årligt mere end 1500 nøje udvalgte udenlandske virksomheder med forslag til konkrete investeringsprojekter i Danmark. 30 udenlandske factfinding besøg i Vestdanmark om året tilrettelægger skræddersyede besøgsprogrammer, hvor vi inviterer seriøse, potentielle investorer til factfinding i Danmark. Nogle besøgsprogrammer har meget specifikt fagligt indhold, rettet f.eks. mod dansk mobiltelefon teknologi. Andre er mere orienterede mod danske arbejdsmarkedsforhold, skatteregler, rekruttering eller andet. I mange factfinding besøg vil det være oplagt at involvere én eller flere kommuner, hvor typisk vil foreslå involvering af erhvervschefen, borgmesteren eller andre relevante samtalepartnere. Et velforberedt factfinding besøg er et afgørende bidrag, når en udenlandsk virksomhed skal vælge det land og den kommune, man vil foretage sin næste investering i.

6 Hvordan forbereder kommunen sig på udenlandske investeringer? IDK er Danmarks nationale investeringsfremmeorganisation og vi er specialister i at håndtere udenlandske virksomheder, som overvejer at investere i Danmark. Modtager kommunen en henvendelse fra en udenlandsk virksomhed, er Invest in Denmark kun et kort opkald væk. De regionale projektledere i Aalborg, Herning, Aarhus, Odense og Roskilde eller medarbejderne i hovedkontoret i København står til rådighed med sparring, analyser og planlægning af eventuelle besøg i kommunen. Hvad har den velforberedte kommune klar på hylderne? Selvom alle potentielle investorer har behov for skræddersyede informationer, er der en række gennemgående behov, som den enkelte kommune med fordel kan have forberedt én gang for alle. Og husk at alt materiale inklusive informationer på hjemmesider til udenlandske virksomheder bør være på engelsk: Kort info om by/kommune gerne med tal for arbejdsstyrke, uddannelsesniveau, vækst i kommunen, beskæftigelsesprocent, skoler (inkl. fremmedsprog), transport mv. Korte beskrivelser af kommunens kompetenceklynger f.eks. uddannelsesinstitutioner, videntunge virksomheder, eventuelle beskæftigelsesprogrammer, f.eks. for bestemte typer nyligt afskedigede faglærte (og husk også nabokommuners og regioners kompetencer, fordi ingen udenlandsk virksomhed tænker i snævre kommunale grænser) Oversigt over relevante netværk f.eks. brancheorganisationer, forsknings- og innovationsnetværk, klynger, væksthuse mv. Oversigt over gennemsnitspriser for leje/køb af grunde og erhvervsejendomme gerne med konkrete eksempler Oversigt over lokale støttemuligheder, f.eks. byggemodning, uddannelse, infrastruktur Oversigt over lokale advokater, ejendomsmæglere, revisorer etc. Oversigt over kontaktpunkter i kommunen typisk erhvervsfremmeafdelingen One-stop shop for udenlandske virksomheder i hver kommune Det er en god service at skabe et tydeligt entry point i kommunen for udenlandske virksomheder, meget gerne i form af en navngivet person, f.eks. erhvervschefen. Den udenlandske investor har ingen forudsætninger for at manøvrere i en dansk forvaltning, og slet ikke på dansk. For og Foreningen Vestdansk Investeringsfremme er det også en stor hjælp i analyse- og kortlægningsarbejdet, at kommunen har opstillet en simpel lokal vejviser til de personer og afdelinger i kommune, som kan blive involveret i en udenlandsk investering.

7 Kommunernes Emma Gad for arbejdet med udenlandske virksomheder 1. Kommuniker klart og tydeligt og på godt engelsk. Danmark vælges ofte på danske medarbejderes kompetencer, herunder deres sprogkundskaber 2. Acceptér at virksomheden tænker kommercielt Alle udenlandske virksomheder fokuserer på vækst og profit, og kan i princippet bare placere sig i et andet land eller region. Fokusér derfor på virksomhedens behov - ikke kommunens. 3. Respektér virksomhedens tidsplan og ønsker Involvér kun personer, der kan bidrage med relevante informationer til virksomheden. Et typisk besøgsprogram rummer mange møder med myndigheder, virksomheder, eksperter og uddannelsesinstitutioner. I nogle tilfælde betyder det rette niveau i form af erhvervschef eller borgmester meget, i andre tilfælde efterspørges kun faglig ekspertise. Respektér virksomhedens deadlines. 4. Udgangspunktet er fuld fortrolighed Alle udtalelser til pressen bør aftales med virksomheden og. Af konkurrencehensyn eller hensyn til børsregler kan afsløring af et virksomhedsbesøg i en kommune helt ødelægge en potentiel investering. 5. Tålmodighed betaler sig Store udenlandske investeringer kan trække ud, fordi mange lande besøges inden beslutningen træffes, og fordi mange forskellige afdelinger i virksomheden skal tages med på råd. Små investeringer kan trække ud, fordi virksomhedsejeren måske tøver inden den beslutning træffes, som kan betyde alt for virksomhedens fremtid. Den grundige, tålmodige og fleksible kommune belønnes til gengæld med en ofte langvarig satsning til gavn for beskæftigelse og internationalisering. 6. Benyt og de regionale projektledere i Foreningen Vestdansk Investeringsfremme skaber eller fastholder typisk mere end 1000 hovedsageligt videntunge arbejdspladser om året i Danmark fordelt på ca. 40 virksomheder i en række kommuner i hele landet. Medarbejderne står til rådighed for kommunerne med sparring med kort varsel.

8 Sådan kontakter kommunen s regionale projektledere står parat til rådgivning og konkret assistance med kort varsel, hvis en udenlandsk virksomhed henvender sig direkte til kommunen. De regionale projektledere deltager også gerne i kommunens forberedende arbejde, så kommunen er klar den dag, en udenlandsk investor dukker op. Vi er nemme at få fat i, kontakt os: Aalborg Niels Jernes Vej Aalborg East Aarhus C/O MedTech Innovation Center (MTIC) Tueager Aarhus N Herning Birk Centerpark Herning København Ministry of Foreign Affairs of Denmark Asiatisk Plads København K Odense Syddanske Forskerparker Forskerparken Odense M Roskilde CAT Science Universitetsparken Roskilde

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer?

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? Invest in Denmark bidrog til, at det kinesiske vindmøllefirma Envision Energy etablerede sit globale innovationscenter i Silkeborg Kommune. Foto: Envision

Læs mere

Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder

Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder Udarbejdet af Copenhagen Capacity i samarbejde med 15 kommuner i hovedstadsområdet som led i projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI). - en

Læs mere

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående Rapport om tiltrækning og fastholdelse af udenlandske investeringer Kommissorium for styrket koordination og fastholdelse af indsatsen for at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder i Danmark INDLEDNING

Læs mere

KINA. Et buldrende potentiale fra øst

KINA. Et buldrende potentiale fra øst KINA Et buldrende potentiale fra øst Udarbejdet af: Research Manager, Peter Munkholm Nielsen og Research Assistant Veronica O'Sullivan Freltoft 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 BETYDNINGEN

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Eksport & Internationalisering September 2012

Eksport & Internationalisering September 2012 Eksport & Internationalisering September 2012 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland, september 2012 REDAKTION Regional udvikling, Region Sjælland i samarbejde med Væksthus Sjælland Lars Tomlinson, ltom@regionsjaelland.dk

Læs mere

Regionale vækstpartnerskaber

Regionale vækstpartnerskaber Regionale vækstpartnerskaber Juni 1 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Regeringen og Vækstforum Nordjylland... 5 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden... 17 Regeringen og Bornholms

Læs mere

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Analysen er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen REG LAB Forsknings- og Innovationsstyrelsen Aalborg Samarbejdet

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Analyse af behovet for en regional strategi for tiltrækning og fastholdelse af internationalt talent UDARBEJDET AF: Peter Munkholm Nielsen, Research Manager & Klaus

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

Innovationscenter. Nuuk

Innovationscenter. Nuuk Idé-oplæg: Innovationscenter i Nuuk Interessentanalyse August 2008 2 Innovationscenter i Nuuk Idéoplæg Interessentanalyse August 2008 3 4 Indhold INDHOLD... 5 FIGURLISTE... 5 TABELLISTE... 6 1 INDLEDNING...

Læs mere

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Iværksætterindeks for nydanskere 2013

Iværksætterindeks for nydanskere 2013 Iværksætterindeks for nydanskere 2013 13169 Etnisk Erhvervsfremme INCUBA Science Park Katrinebjerg Bygning II, etage 3 Åbogade 15 8200 Aarhus N Tlf.: 70 22 01 96 www.etniskerhvervsfremme.dk www.entrepreneurshipindenmark.dk

Læs mere

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 08/2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 8/2010 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Publikationen kan også hentes

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere