blicher RE VISION & RADGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "blicher RE VISION & RADGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB"

Transkript

1 blicher RE VISION & RADGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB 3 ENPA! BUDGET FOR 2015 ANDELSBOLIGFORENINGEN ØRNSØ LYSBROPARKEN SILKEBORG i i Blicher i Herning: Blicher Ikast: Blicher Silkeborg: Blicher i Aulum: østergade 48 østerport Søndergade 25 Rugbjergvej 6 DK-7400 Herning Dk-7430 Ikast DK-8600 Silkeborg Dk-7490 Aulum Tel Tel Tel Tel Fax Fax Fax Fax

2 2 Indholdsfortegnelse Bestyrelsespâtegning 3 Revisors erkkering om opstilling af budget 4 Budgetforudsetninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatbudget for Noter til budget 8-9

3 3 Bestyrelsespàtegning Bestyrelsen frem1gger herved budget for Andelsboligforeningen ørnsø for Budgettet efter samme regnskabsprincipper, som anvendes ved udarbejdelsen af foreningens ârsrapport og under hensyntagen til de anførte forudsetninger. aflgges Budgettet indstilles iii generalforsamlingens godkendelse. Silkeborg, den Vi Henning R smussen Formand Frank Jacobsen Nestformand. -c Poul Rasmussen Pia Gam elgaard Kasserer Sekreter Bruno Binnerup / Godkendt pa foreningens generalforsamling, den 19. marts 2015 Dirigent

4 4 Revisors erkhering om opstilling af budget Ti! medlemmerne I Ande!sbo!igforeningen ørnsø, Silkeborg Vi har opstillet budgettet for Andelsboligforeningen ørnsø, Silkeborg for regnskabsàret 1. januar december 2015 pa grundlag af oplysninger og forudsetninger, som bestyrelsen har tilvejebragt. Budgettet omfatter budgetforudsetninger, resultatbudget og noter. Vi har udført opgaven I op!ysninger. overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle Vi har anvendt vores faglige ekspertise iii at assistere bestyre!sen med at udarbejde og presentere budgettet i overensstemmelse med principperne I Arsregnskabsloven og den valgte presentation. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisor!oven og FSR - danske revisorers Etiske reg!er for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. Budgettet samt nøjagtigheden og fu1dstendigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af budgettet, er bestyrel sens ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erkheringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fu1dstendigheden af de oplysninger, bestyrelsen har givet os ti! brug for at opstille budgettet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i Arsregnskabsloven og den valgte presentation. Silkeborg, den Vt i blichcr REVISION & RADGIVNING Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Bemsen Re istreret revisor

5 5 Budgetforudsatninger Boligafgift Deter forudsat, at boligafgiften er undret i Administration Det er forudsat, at administration fortsat udføres af ekstern Ieverandør. Renteswaps Renteswap kr reguleres pr. 1/ Det forudsettes, at ydelserne pr. 30/ og pr. 31/ er undret i forhold til 30/ Prioritetslàn Det er forudsat, at der i 2015 ikke foretages afvikling af andelsboligforeningens prioritets1n, samt at bidragssatsen er uendret med 1,0%. Det er forudsat, at rentesatser er uendret i hele 2015, samt at forudstningerne for beregning stemmer overens med de nuwerende aftaler. Reservering Der er afsat kr til frerntidig vedligeholdelse.

6 6 Anvendt regnskabspraksis Budgettet for Andelsboligforeningen ørnsø er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i ársregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andeisboliglovens 5, stk. 11, 6, stk. 2 og 8 og foreningens vedtegter. Budgettet afigges i danske kroner. Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, sà denne bedst viser foreningens aktivitet i regnskabsáret. Indtagter Boligafgift og Iejeindtegt vedrørende regnskabsperioden indgàr i resultatopgørelsen. Omkostninger Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgàr i resultatopgørelsen. Finansielle poster Finansielle indtegter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Finansielle indtegter bestàr af renter af bankindestâender. Finansielle omkostninger bestàr af regnskabsperiodens renter og bidrag vedrørende prioritetsge1d og betalinger for renteswap. Forsiag til resultatdisponering Under resultatdisponering indgàr bestyrelsens forsiag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forsiag om overførsel iii andre reserver, f.eks. reservation af beløb til dekning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger pa foreningens ejendom. Forsiag om overførsel af beløb til overført resultat my. er alene specificeret af hensyn til at kunne vurdere, hvorvidt den opknevede boligafgift er tiistrekke1ig til at dekke betalte prioritetsafdrag med fradrag af ikke likvide omkostninger (regnskabsmessige afskrivninger my.).

7 7 Resultatbudget for 2015 (tkr.) Budget Realiseret Budget Note INDTIEGTER Boligafgifter INDT/EGTER IALT OMKOSTNINGER Ejendomsskatter Ejendomsudgifter Adrninistrationsudgifter Drift af fielieshus OMKOSTNINGER 1ALT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Finansielle poster Renteindtegter Prioritetsrenter Swapnom Swap nom Finansielle poster ialt ARETS RESULTAT FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING Henheggelser til fremtidig vedligeholdelse Betalte prioritetsafdrag Overført restandel af àrets resultat IALT

8 8 Noter til budget (tkr.) Budget Realiseret Budget NOTE 1 BOLIGAFGIFTER 34 x x 3 rndr. (2014: 34 x x 3 mdr.) x x 9 mdr x x 12 mdr BOLIGAFGIFTER IALT NOTE 2 EJENDOMSOMKOSTNINGER Renovation Forsikringer Fe11esbe1ysning Drift elevator Smàreparationer og udgifter vedr. udendørs arealer Reparation af vandinstallationer Overført fra hensetteiser Màtteservice Serviceaftale Naturgas Vinduespolering EJENDOMSOMKOSTNINGER IALT NOTE 3 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Kontorartikier, tif, porto og gebyrer mm Administrationshonorar, bestyrelse Gayer og blomster Mødeudgifter Forsikring, arbejdsskade og bestyrelsesansvar Kontingent ABF Revision og regnskabsmssig assistance øvrig regnskabsmessig assistance Administrationshonorar Juridisk assistance Indbetalt vedr. saig ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER IALT

9 9 Budget Realiseret Budget NOTE 4 FIELLESHUS Lejeindtegter Vand Varme Driftsudgifter FIELLESHUS IALT

Lørdagsjazzen i Roskilde. Årsregnskab 2014. CVR-nr. 12892942

Lørdagsjazzen i Roskilde. Årsregnskab 2014. CVR-nr. 12892942 Årsregnskab 2014 CVR-nr. 12892942 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 2 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S Årsregnskab for 2013 Kelstrup Strand Vandværk I/S c/o Søren Salling Lind (formand) Kelstrup Kystvej 5 6100 Haderslev CVR-nr. 12 53 75 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Byens Netværk. Specifikationer til årsrapporten for 2014

Byens Netværk. Specifikationer til årsrapporten for 2014 Byens Netværk Specifikationer til årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning i Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2 Regnskabspraksis 3 Specifikationer

Læs mere

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr.

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr. Andelsb oligforenin gen Bagervænget III 427IJøng Årsrapport for 21 N.e gistrerecle yevis orer Kalundborgr e.j -tr.tr18 I Corlcr Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere

CVR-nr. 25 60 64 26. Frederikshavn Elhandel A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014

CVR-nr. 25 60 64 26. Frederikshavn Elhandel A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014 CVR-nr. 25 60 64 26 Frederikshavn Elhandel A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2

Læs mere

Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2013/14

Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2013/14 Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2 Specifikationer

Læs mere

Årsrapport for 2014 for Egense Nord Digelaug Egense Hjørnet 25, Egense 9280 Storvorde CVR-NR. 32385184

Årsrapport for 2014 for Egense Nord Digelaug Egense Hjørnet 25, Egense 9280 Storvorde CVR-NR. 32385184 Registreret Revisor - FSR - Danske Revisorer Erling G. Jensen, Tofthøjvej 11B, 9280 Storvorde, tlf.: 98 31 88 55, mobil: 40 33 99 88, e-mail: egj@egj-revision.dk Årsrapport for 2014 for Egense Nord Digelaug

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

CVR-nr. 27 19 63 57. Assens Marina A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2014

CVR-nr. 27 19 63 57. Assens Marina A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2014 CVR-nr. 27 19 63 57 Assens Marina A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for Indholdsfortegnelse Side Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 1 Regnskabspraksis 2 Specifikationer

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28/4 2015 Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Trinord Årsrapport 2014

Trinord Årsrapport 2014 Trinord Årsrapport 2014 Trinord INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsens påtegning 2 Den kritiske revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelsen

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene wvwv. primorevision.dk An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 264 Hedehusene AnsneppoRT 1. januar 214-31. december 214 (25. Regnskabsår) t{ 2o1s MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* Ringstedvej

Læs mere

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09 l dænrevi REVISIONSFIRMAET OSSEN & NIELSEN A/S REG 1ST RER ET REVISIO NSA KT IES ELSK AB Andelsboligforeningen Grønningen I Årsrapport 2014 CVR nr. 29 49 45 09 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014 c/o Formand Jan Lisberg Bogfinkevej 4 9575 Terndrup CVR-nr. 11882110 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup Revisor Gruppen Holbæk Nygode 6 Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 414 Borup AnSneGNSKAB 211 Registreref Revisor FRR. Fronk Petersen Tlf. 59 43 38 32. Fox 59 43 38 42. post@revisor-gruppen.dk

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014)

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere