BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET"

Transkript

1 BØRNEINDBLIK 4/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 4/ ÅRGANG 24. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES OPLEVELSER PÅ NETTET UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET Halvdelen af eleverne i 7. klasse har oplevet ubehagelige ting på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet. Undersøgelsen viser også, at mange forældre ikke interesserer sig for, hvad børnene laver på nettet. Børnerådet har spurgt over børn i 7. klasse, om de har oplevet noget på nettet, som de ikke brød sig om. Det er der næsten halvdelen af børnene, der har. Oplevelserne spænder bredt. For eksempel har 13 pct. af børnene oplevet at blive kontaktet af en voksen, de ikke kendte. Og 12 pct. har set billeder eller videoer med krig eller døde mennesker. Samtidig oplever mange af børnene, at deres forældre ikke interesserer sig for, hvad de laver på nettet, og de efterspørger også at få mere viden i skolen om, hvordan de håndterer at være på nettet. Undersøgelsen kalder på handling, mener Ayhan Can, der er medlem af Børnerådet: De voksne omkring børnene skal blive meget bedre til at hjælpe dem med at håndtere de ting, de oplever på nettet. Vi kan ikke skærme børnene fra alt, men vi kan hjælpe dem med, hvordan de kan få en netadfærd, der mindsker risikoen for ubehagelige oplevelser og hvordan de skal reagere, hvis de alligevel oplever noget ubehageligt. Vi skal hjælpe dem med at blive kompetente mediebrugere. Børnerådets undersøgelse viser også, at ca. halvdelen af børnene har set ting med seksuelt indhold på nettet, og at en tredjedel har lavet ting på nettet, de ved, deres forældre ikke vil have. UNDERSØGELSENS HOVEDRESULTATER 47 pct. af de 13-årige har oplevet noget på nettet, som de ikke brød sig om. Det er flere piger (52 pct.) end drenge (41 pct.). Hver tredje (31 pct.) har ikke talt med nogen om det, de har oplevet på nettet, og som de ikke brød sig om. 39 pct. oplever, at deres forældre sjældent eller aldrig interesserer sig for, hvad de laver på nettet. Godt hver fjerde 13-årige (27 pct.) synes, at de lærer for lidt i skolen om at være på nettet. Mindst hver anden har set billeder med seksuelt indhold på nettet. 31 pct. har besøgt hjemmesider eller lavet ting på nettet, som de ved, at deres forældre ikke vil have.

2 BØRNEINDBLIK NR 4 APRIL UBEHAGELIGE OPLEVELSER PÅ NETTET 47 pct. af de 13-årige har oplevet noget på nettet, som de ikke brød sig om. Flere piger (52 pct.) end drenge (41 pct.) har oplevet noget ubehageligt på nettet. Det handler primært om at blive kontaktet af voksne, de ikke kender og modtage grimme kommentarer eller beskeder (figur 1). I uddybende interviews giver nogle af børnene udtryk for, at de tror, at det er mere end 47 pct., for man kan ikke undgå at støde på krænkende og voldsomme ting på nettet, siger de: Andreas: Næsten alle har set noget krænkende eller voldsomt på nettet, de ikke brød sig om. Jeg tror bare, der er nogle, der ikke tør sige det. Interviewer: Hvad tænker du for eksempel, at det kan være? Er det billeder eller video af vold, krig, død eller? Andreas: På mange videoer på Facebook, ser man et eller andet fra krigen i Syrien med børn, der har fået skåret en arm af. Det er rimelig voldsomt. Emil: Jeg sad sammen med én af mine venner og var på Facebook. Så havde én af hans venner liket et bilede, hvor en pige tog en Colaflaske op i Det var rigtig ulækkert. Vi kiggede bare hurtigt væk fra det. Klamt. FIGUR 1: UBEHAGELIGE OPLEVELSER PÅ NETTET HAR DU OPLEVET NOGET PÅ NETTET, SOM DU IKKE BRØD DIG OM? (SÆT KRYDS VED ALLE DE TING, DU HAR OPLEVET, SOM DU IKKE BRØD DIG OM) Nogen skrev noget grimt til mig i en privat besked 14% Jeg så billede/video med personer, der var voldelige 14% Jeg blev kontaktet af en voksen, som jeg ikke kendte 13% Jeg blev kontaktet af et barn eller en ung, jeg ikke kendte 12% Jeg så billede/video af krig eller døde mennesker 12% Nogen skrev noget grimt til mig, som andre kunne se 9% Jeg så billede/video af nøgne mennesker 7% Jeg så billede/video af mennesker, der har sex 6% Andet 6% Nej, jeg har ikke oplevet noget på nettet, som jeg ikke brød mig om 53% Antal svar: åriges oplevelser på nettet er fjerde del af Børnerådets undersøgelse Portræt af 7. klasse. I foråret 2014 offentliggøres hele undersøgelsen med en rapport, der tegner et samlet portræt af 7. klasse i Danmark Undersøgelsens metoder er beskrevet bagest i notatet.

3 BØRNEINDBLIK NR 4 APRIL Man kan ikke føle sig fuldkommen tryg, når man ved, at der kan komme sådan noget frem lige pludselig. Man kan ikke rigtig være tryg på internettet. METTE Børnene fortæller om deres egne talrige oplevelser med ubehagelige ting på nettet, som de gerne ville have undgået. Blandt de interviewede børn er der enighed om, at man ikke selv kan styre, hvad man vil se på nettet. Hvis man søger efter noget til et skoleprojekt, kan der for eksempel lige pludselig dukke nøgne eller døde mennesker op: Mette: Jens: Hans: Jeg var inde på Google for at finde nogle billeder, og så kom der nogle nøgenbilleder frem. Jeg havde søgt på thailandske fængsler til en projektopgave. Det var lidt ubehageligt. Det var sådan lidt ej væk med det. Hvorfor er det der, når man søger på thailandske fængsler? Det var ikke så rart. Man kan ikke føle sig fuldkommen tryg, når man ved, at der kan komme sådan noget frem lige pludselig. Man kan ikke rigtig være tryg på internettet. På Facebook har jeg også nogle gange oplevet, at der kommer videoer med døde mennesker frem, hvor man ligesom kan se sådan noget med krig, hvor man se mennesker blive sprunget i luften og se deres indvolde. Børnene oplever meget voldsomme videoer, som pludselig dukker op. Videoerne starter uventet, så børnene er uforberedte og har ikke mulighed for at undgå at se det ubehagelige indhold: Iben: Jeg har set en video, hvor en mand havde fået bind for øjnene, og så var det nogen, der skar halsen over på ham og kastede ham ned i et hul. Han lå med hovedet brækket af, og det løb ud med blod. Ole: Der er rigtig mange falske videoer. Iben: Den gik bare i gang med det samme, hvor de bare stod og skar i halsen. Interviewer: Men du så hele videoen? Iben: Nej nej, ikke hele videoen. Tina: Men det kommer med det samme, og man kan ikke rigtig gøre noget for at komme væk fra det. De interviewede børn har tænkt over de ubehagelige ting, som de og deres venner har set på nettet. Efter en længere diskussion af de ubehagelige ting, som børn ser på nettet og ikke kan undgå, siger Mads fx, at nogle burde gøre noget ved det: Mads: Jeg synes, man burde lave nogle regler om, at man ikke må se mennesker, der direkte bliver dræbt.

4 BØRNEINDBLIK NR 4 APRIL DIALOG, FORÆLDREINTERESSE OG SKOLE Hver tredje (31 pct.) har ikke talt med nogen om det, de har oplevet på nettet, og som de ikke brød sig om. Blandt dem, som har talt med nogen, er venner den mest anvendte samtalepartner; 50 pct. har talt med venner. Herefter kommer mor, som 24 pct. har talt med (figur 2). 39 pct. oplever, at deres forældre sjældent eller aldrig interesserer sig for, hvad de laver på nettet. Der er markant flere drenge (46 pct.) end piger (31 pct.), der oplever, at deres forældre sjældent eller aldrig interesserer sig for, hvad de laver på nettet (figur 3). Stort set alle de interviewede børn er venner med deres forældre på Facebook og synes, at det er helt ok. En del giver faktisk udtryk for, at de synes, at det er godt, for så kan forældrene passe på dem: Som én af pigerne siger, er det vigtigt, at forældre både beskytter deres børn og giver dem frihed: Iben: Jeg tror, at grunden til, at nogle forældre er opmærksomme, er fordi de ved, at der er skræmmende ting, og det vil de gerne beskytte deres børn mod. Men jeg tror også, det er vigtigt, at man lader børnene være frie. Forældrene skal være med inde over. De skal være opmærksomme, men man skal også have frihed til selv at prøve det af. Det ser heller ikke ud til, at skolen klæder børnene tilstrækkeligt på til at agere trygt på nettet og sociale medier. Mere end hver fjerde 13-årige (27 pct.) synes, at de lærer for lidt i skolen om at være på nettet (figur 4). Emil: Det er fint nok, at de interesserer sig for, hvad jeg laver. Det er bare for at sikre, at jeg ikke bliver mobbet på Facebook eller et eller andet. Det er fint nok. FIGUR 2: DIALOG OM UBEHAGELIGE OPLEVELSER PÅ NETTET HAR DU TALT MED NOGEN OM DET, DU IKKE BRØD DIG OM? (SÆT GERNE FLERE KRYDS) Ja, med venner Ja, med mor Ja, med far Ja, med søskende Andre Ja, med min lærer Ja, med en voksen i klub eller fritidsklub 50% 24% 14% 11% 4% 3% 2% Antal svar: 954 (dem, som har oplevet noget på nettet, som de ikke brød sig om)

5 BØRNEINDBLIK NR 4 APRIL FIGUR 3: DRENGE, PIGER OG FORÆLDRES INTERESSE FOR NETADFÆRD OPLEVER DU, AT DE VOKSNE DERHJEMME INTERESSERER SIG FOR, HVAD DU LAVER PÅ NETTET? % 31% 6% 46% Altid/for det meste Nogle gange Sjældent/aldrig Ved ikke Antal svar: *Inkl. ved ikke 50 29% % % 24% 0 Piger Drenge FIGUR 4: LÆRING OM INTERNETTET I SKOLEN HVOR MEGET LÆRER DU I SKOLEN OM AT VÆRE PÅ NETTET? FX HVAD MAN KAN BRUGE NETTET TIL, OG HVORDAN DU KAN BLIVE BEDRE TIL AT BRUGE DET. 2% 13% 27% For lidt Tilpas For meget Ved ikke Antal svar: %

6 BØRNEINDBLIK NR 4 APRIL STEMNING DERHJEMME OG FORÆLDREINTERESSE Der er en sammenhæng mellem børns oplevelse af stemningen derhjemme og forældreinteresse. Hvis børnene altid oplever en god stemning derhjemme, er der større sandsynlighed for, at de også oplever, at deres forældre interesserer sig for, hvad de laver på nettet, end hvis de ikke så ofte oplever en god stemning derhjemme. Det er fx 41 pct. af dem, der altid oplever en god stemning derhjemme, som altid eller for det meste oplever, at deres forældre interesserer sig for, hvad de laver på nettet. Det er 19 pct. af dem, som sjældent oplever god stemning derhjemme (figur 5). Undersøgelsen peger på, at 13-årige meget gerne vil være i dialog med deres forældre om adfærd på nettet og sociale medier. En del af de interviewede børn siger, at deres forældres interesse giver dem tryghed. De kan fx føle sig beskyttet mod mobning - men det må ikke blive for meget: Interviewer: Spørger jeres forældre til, hvad I laver på nettet? Tina: Ja, hvem jeg skriver med. Mads: Ja, det gør mine forældre også. Interviewer: Er det ok? Mads: Ja, bare det ikke er for voldsomt. FIGUR 5: STEMNING I HJEMMET OG FORÆLDREINTERESSE OPLEVER DU, AT DE VOKSNE DERHJEMME INTERESSERER SIG FOR, HVAD DU LAVER PÅ NETTET? % Altid/for det meste Nogle gange Sjældent/aldrig Antal svar: *Inkl. ved ikke % 22% 37% 31% 29% 40% 19% 21% 0 Altid god stemning derhjemme For det meste god stemning derhjemme Nogle gange/sjældent/aldrig god stemning derhjemme

7 BØRNEINDBLIK NR 4 APRIL Jeg synes, det er sådan lidt...at man ikke kan få lov at være i fred inde på Facebook. Altså for sådan noget sexrelateret noget. NOAH PORNO SOM DEL AF 13-ÅRIGES HVERDAG Undersøgelsen peger på, at porno er en del af mange 13-åriges digitale univers. Mindst halvdelen har set billeder med seksuelt indhold på nettet. Der er langt flere af de 13-årige, der har set billeder med seksuelt indhold uden at tale med nogen om det (31 pct.), end 13-årige, der har set det, og talt med nogen om det (17 pct.). Undersøgelsen viser, at børnene møder seksuelt indhold ufrivilligt. Også på Facebook, som de ellers betragter som et rum til dyrkelse af fælleskaber: Noah: Jeg synes, det er sådan lidt...at man ikke kan få lov at være i fred inde på Facebook. Altså for sådan noget sexrelateret noget. Hvis der endelig er noget, man vil se, så kan man gå på internettet. Det burde jo bare være et medie, hvor man mødes og snakker sammen.specielt når der er nogle, der får deres profiler som 9-10årige. Der er markant flere drenge end piger, det har set billeder med seksuelt indhold på nettet. Godt halvdelen af pigerne siger, at de ikke har set billeder med seksuelt indhold på nettet, mens det for drengenes vedkommende er 30 pct. I de uddybende interview er børnene ikke overraskede over denne kønsforskel. Her giver de udtryk for en stereotyp og traditionel kønsopfattelse, hvor drenge ser porno, fordi de har brug for det: Solvej: Altså, det er fordi, at drenge går ind på sexsider. Det gør piger jo ikke. Interviewer: Gør piger ikke det? Ingrid: Nej. Altså, jeg gør ikke, og jeg tror heller ikke, at nogle af mine veninder gør det. Malte: Drenge føler sig måske mere tiltrukkede af piger. Og så har de måske mere behov for at se noget af deres krop. Noah: Drenge kan jo godt lide at kigge på pigers bryster, og det er jo ikke ulovligt at lægge billeder op på Facebook, hvor man kun står i bikini. Og hvis man går ind på nogle af de der lidt mere sexfixerede sider, så ligger der mange billeder af de der piger, som kun har bh på, og det tror jeg, at der er mange flere drenge end piger, som godt kan lide at kigge på. Solvej: Drenges overkroppe er altså også meget pæne. Nogle gange når der står nogle ude ved stranden. Ingrid: Men det er ikke sådan, at man opsøger det. Det er jo ikke sådan, at man har behov for at se det. Interviewer: Men det har drenge? Solvej: Ja. Blandt dem, som har talt med nogen, har langt størstedelen (90 pct.) talt med venner. Blandt de unge, som ikke har talt med nogen, siger langt størstedelen (80 pct.), at de ikke har brug for at tale med nogen om det seksuelle indhold, de har set. 7 pct. svarer, at det ville være rart at tale med nogen om det.

8 BØRNEINDBLIK NR 4 APRIL FIGUR 6: DIALOG OM PORNO PÅ NETTET HAR DU TALT MED NOGEN OM BILLEDER MED SEKSUELT INDHOLD, SOM DU HAR SET PÅ NETTET? SEKSUELT INDHOLD KAN VÆRE PORNO ELLER PERSONER, DER HAR SEX % 24% 11% 34% 31% 28% 42% 30% 53% Ja Nej Jeg har ikke set billeder med seksuelt indhold på nettet 10% 12% 8% Ved ikke Alle Drenge Piger Antal svar: Ved ikke kan betyde, at barnet ikke ved, om det har set billeder med seksuelt indhold eller ikke ved, om det har talt med nogen om det. Det er dog kun 42 pct., som siger, at de IKKE har set billeder med seksuelt indhold. Altså, det er fordi, at drenge går ind på sexsider. Det gør piger jo ikke. SOLVEJ FORBUDT NETADFÆRD 31 pct. har besøgt hjemmesider eller lavet ting på nettet, som de ved, at deres forældre ikke vil have. 7 pct. har gjort det tit og 24 pct. enkelte gange. Der er markant flere drenge (39 pct.) end piger (24 pct.), der har gjort ting på nettet, som de ved, at deres forældre ikke vil have. I interviewene siger nogle af børnene, at det kan være spændende at se det, som er forbudt: Om børn gør ting på nettet, som de ved, at deres forældre ikke vil have, hænger sammen med deres oplevelser af stemningen derhjemme. Børn, der oplever dårlig stemning derhjemme har i højere grad gjort ting på nettet, som de ved, at deres forældre ikke vil have (figur 8). Undersøgelsen viser desuden, at det er primært er pornosider, som de 13-årige har besøgt, og som de ved, at deres forældre ikke vil have. Jette: Det er nok sådan, at hvis ens forældre siger, at du må ikke gå derind, så vil man jo gerne tjekke det ud. Man vil gerne se, hvad det er, man ikke må se.

9 BØRNEINDBLIK NR 4 APRIL FIGUR 7: PIGER, DRENGE OG FORBUDT NETADFÆRD HAR DU BESØGT HJEMMESIDER ELLER LAVET TING PÅ NETTET, SOM DU VED, AT DE VOKSNE DERHJEMME IKKE VIL HAVE? Drenge Piger Antal svar: % 40 41% % Ja, tit 4% 29% 19% Ja, enkelte gange Nej, aldrig 20% 16% Ved ikke FIGUR 8: FORBUDT NETADFÆRD OG STEMNING DERHJEMME HAR DU BESØGT HJEMMESIDER ELLER LAVET TING PÅ NETTET, SOM DU VED, AT DE VOKSNE DERHJEMME IKKE VIL HAVE? % 51% Ja, tit Ja, enkelte gange Nej, aldrig Ved ikke Antal svar: *inkl. ved ikke % 14% 0 5% 6% Altid god stemning derhjemme 37% 25% 27% 18% 20% 16% For det meste god stemning derhjemme Nogle gange/sjældent/aldrig god stemning derhjemme

10 BØRNEINDBLIK NR 4 APRIL METODE: HVORDAN HAR VI LAVET UNDERSØGELSEN? KVANTITATIV DEL De kvantitative data er resultatet af første spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets nye Børne- og Ungepanel. Spørgeskemaundersøgelsen kalder vi Portræt af 7. klasse. Med portrættet undersøges en række temaer, som er en del af 7.-klasseelevernes liv: Skole, familie, sociale medier, fritid og krop, kærester og følelser. Temaerne er valgt på baggrund af Børnerådets indsatsområder for 2014 samt brainstorms med tre 7. klasser på to forskellige skoler. Spørgsmålene til de enkelte temaer er udviklet af Børnerådet. Derudover har Medierådet for Børn og Unge samt Sex & Samfund bidraget med viden og input til temaerne Sociale medier og Krop, kærester og følelser. Panelet består af elever fra 7. klasse fra 110 klasser fra almenområdet og 11 klasser fra specialområdet 1 fordelt over hele landet børn har svaret på det første spørgeskema. Det giver en svarprocent på 76 pct. De deltagende klasser er en del af et tilfældigt udtræk foretaget af Danmarks Pædagogiske Universitet. Der er lidt flere piger, der har svaret på spørgeskemaet (51,6 pct.), end der er blandt børn i 7. klasse på landsplan (49,1). Læsningen af resultaterne bør tage højde for, at pigerne er en anelse overrepræsentere- 1 Alle specialklasser har haft spørgeskemaet til gennemlæsning og vurderet det egnet til netop deres børn og deres særlige behov. de. Alle sammenhænge i analysen er statistisk signifikante. De er testet med chi-test og har en p-værdi under 0, pct. af børnene, der har deltaget i undersøgelsen, er 13 år, 7 pct. er 12 år, og 12 pct. er 14 år. Vi betegner gruppen samlet set som 13-årige. KVALITATIV DEL Vi har gennemført fire uddybende gruppeinterviews med 19 elever fra 7. klasse på to forskellige skoler lidt uden for københavnsområdet. Interviewene varede min. og var semistrukturerede med en interviewguide, som tog udgangspunkt i resultaterne fra den del af spørgeskemaundersøgelsen, der handlede om nettet og sociale medier. Interviewene handlede om at få de unges forklaringer på resultaterne samt at komme med eksempler fra deres eget liv. ANONYMITET Alle navne er ændrede i rapporten af hensyn til anonymitet. Citater kan være tilpasset af hensyn til læsbarhed. LITTERATUR EU Kids Online 2011 Medierådet for Børn og Unge og Berlingske Media 2013: Teenagere deres private og offentlige liv på sociale medier. Tænketanken Digitale Unge 2013: Fokusgruppeundersøgelse: Inges private og offentlige liv på sociale medier Center for ungdomsforskning 2009: Unge og teknologi BØRNEINDBLIK NR. 4/ ÅRGANG 24. APRIL 2014 ANALYSE HEIDI SØRENSEN T: REDAKTØR BODIL LIV HOLM T: BØRNERÅDET VESTERBROGADE 35A 1620 KØBENHAVN V

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

BØRNEINDBLIK 7/14 UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV

BØRNEINDBLIK 7/14 UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV BØRNEINDBLIK 7/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 7/2014 1. ÅRGANG 8. OKTOBER 2014 ANALYSE: 14-ÅRIGES BEHOV FOR VIDEN OM MEDIER UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV Næsten en tredjedel af alle unge

Læs mere

BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING

BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 2/2015 2. ÅRGANG 26. MAJ 2015 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING Når unge oplever mobning på nettet, reagerer

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN

BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2015 2. ÅRGANG 6. APRIL 2015 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN Hvad vil

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge'

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Oktober 2010 Redaktion Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst og analyse Trine Krab Nyby, Børnerådets

Læs mere

Sammen mod mobning -FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED

Sammen mod mobning -FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED Børnerådets undersøgelse foretages i forbindelse med kampagnen Sammen mod mobning for trivsel, tolerance og tryghed der er iværksat af Undervisningsministeriet og Skolestyrelsen i samarbejde med BUPL,

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Familieformer og skilsmisse

Familieformer og skilsmisse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL Panelrapport nr. 1 / juni 2011 Familieformer og skilsmisse der er ikke noget bedre end at have den hele og rigtige familie BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL BØRNERÅDETS BØRNE-

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 2 Indhold: FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 UNDERSØGELSESPROCEDURE... 3 Spørgeskema... 3 Svarprocent... 4 Anonymitet...

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews

Læs mere

Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen

Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen Undersøgelse: Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen INDLEDNING Online og offline to sider af samme sag Gennem de seneste ti år har Red Barnet udviklet særlige forebyggende og

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UNGES HOLDNINGER TIL PROSTITUTION OG GRÅZONEPROSTITUTION

UNDERSØGELSE AF UNGES HOLDNINGER TIL PROSTITUTION OG GRÅZONEPROSTITUTION UNDERSØGELSE AF UNGES HOLDNINGER TIL PROSTITUTION OG GRÅZONEPROSTITUTION 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen side 3 Hvad er køb og salg af sex for dig? side 5 Hvad betyder samfundets normer og lovgivning

Læs mere

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Kendt fra bl.a. Lille Nørd og andre tv-programmer til børn og unge. Jeg træffer Jeppe på mobilen tirsdag aften, efter jeg er hjemvendt fra et andet vellykket interview

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport

Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport 1. Forord: Kan man spørge børn om skilsmisser? Hvad mener børn om forældres skilsmisse? Hvor meget vil børn selv være med til at bestemme, når mor og far går

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Guide. sociale medier. Lær dit barn at bruge de. Undgå mobning. sider. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris

Guide. sociale medier. Lær dit barn at bruge de. Undgå mobning. sider. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 Undgå mobning sider Lær dit barn at bruge de sociale medier Opdag og bekæmp digital mobning INDHOLD: Far og mor opdager

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere