UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015."

Transkript

1 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel UMV: Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen Fase 3: En handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen UMV en er tilgængelig på skolens hjemmeside: Vi har indberettet vores UMV til Undervisningsmiljøkortet (www.um-kort.dk): ja x UMV en er udarbejdet i et samarbejde mellem: Undervisningsmiljørepræsentanterne Sikkerhedsrepræsentanten Skolens ledelse

2 Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet Sådan greb vi kortlægningen an Anvendte værktøjer og metoder, tidsramme for kortlægningen samt angivelse af hvem der var involveret Kortlægningen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse for eleverne i klasse via værktøjet Termometret på Dansk Center for Undervisningsmiljøs hjemmeside. Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen Det viste kortlægningen De overordnede resultater af kortlægningen Resultatet af kortlægningen set i en sammenligning med landsgennemsnittet kan læses herunder (dataudtræk fra d ): Gennemsnit Hummeltofteskolen (Point 0-10, hvor 10 er bedst) Emne Hummeltofteskolen Pr Generel tilfredshed Mobning 7.8 7,8 DK Underspørgsmål mobning Klasselæreren 7.0 6,9 Stress Rammer Rammer ,1 Kost og rygning Side 2 af 8

3 Generel tilfredshed Hummeltofteskolen har et godt undervisningsmiljø. Eleverne er generelt tilfredse med at gå i skole. Næsten 98 % af eleverne er glade for at gå på skolen. De fleste er trygge og glæder sig til at se deres kammerater. Svarene ligger over landsgennemsnittet. Mobning Hummeltofteskolen har en mobbefrekvens med en score på 7.8, hvilket ligger på landsgennemsnittet. Til underspørgsmålene om mobning ligger vi lige 0.1 under gennemsnittet. Her ønsker vi at lave tiltag, da skolens politik til forebyggelse og håndtering af mobning lægger vægt på, at vi handler både foregribende, og så snart tendenser til mobning registreres. Den andel af elever, som har oplevet eller været tilskuere til mobning, svarer, at mobningen ofte har karakter af øgenavne/grimme ord samt hånlige bemærkninger frem for mere fysiske greb. Derfor ønsker skolen at sætte fokus på sprogtonen, og hvad den betyder for alles velbefindende. Desuden svarer næsten halvdelen af eleverne, at de ikke ved, om skolen har regler mod mobning. Derfor ønsker uvm-gruppen at lave en kampagne for skolens politik til forebyggelse og håndtering af mobning. Klasselæreren De fleste elever svarer, at de har en god relation til deres klasselærer, få svarer negativt. Ledelsen og de konkrete klasselærere vil lave konkrete individuelle initiativer i de klasser, hvor de få negative svar hører til. Derudover sætter det pædagogiske personale fokus på relationsarbejde og god klasseledelse. Stress Hummeltofteskolen scorer relativt lavt i kategorien stress, en lille smule under landsgennemsnittet. 20 % af eleverne oplever at de tit har for meget at se til generelt, og 55 % siger sommetider. 32 % føler sig stresset på grund af lektier tit. Dette områder ønsker uvm-gruppen at sætte fokus på næste skoleår. Rammer Svarene angående rammer 1 og 2 vedrører det fysiske og æstetiske miljø. Her ligger besvarelserne lige omkring landsgennemsnittet. Eleverne er glade for deres klasselokaler og faglokalerne. Eleverne oplever mangler ved toiletforholdene, temperaturen i klasseværelserne, muligheden for at opbevare overtøj i udskolingen, fysiske rum til fordybelse, skolens boldbaner og udendørsområder til aktiviteter, mulighederne for at kunne indstille stole og især borde samt en del larm, støj og rod. Derudover opleves problemer med rengøringen. Kost og rygning Hummeltofteskolen scorer højt på området kost og rygning. Få elever ryger, og de fleste elever får både morgenmad og frokost - og sund mad efter deres egen opfattelse. Side 3 af 8

4 Vi kan konstatere følgende positive og negative sider ved undervisningsmiljøet Dét er positivt Generel tilfredshed God relation mellem elever og deres klasselærer Eleverne er glade for deres kammerater Dét kan vi forbedre (eventuelle undervisningsmiljøproblemer) 1.a Kendskab til politik til forebyggelse og håndtering af mobning 1.b Sprogtonen: Øgenavne/grimme ord og hånlige bemærkninger 2. Endnu bedre relation mellem elever og lærere som grundlag for læring 3. Boldbaner og udendørs aktivitetsområder Klasselokalerne 4. Toiletforhold Faglokalerne Få elever, der ryger - og de fleste elever får morgenmad og frokost 5. Det fysiske miljø i klassen: Lidt for meget rod, larm og støj, mulighed for ro, rengøring, temperatur i klaselokaler samt mulighed for indstilling af stole og især borde 6. Koordinering af lektiemængde Sådan drøftede vi resultaterne fra kortlægningen Hvordan resultaterne blev bearbejdet, og hvem der var med til at kommentere resultaterne Skolens undervisningsmiljøgruppe bestående af fire undervisningsmiljø-repræsentanter og skolens ledelse har afholdt tre møder, hvor resultatet af undersøgelsen er gennemdrøftet, og undervisningsmiljøvurderingen med tilhørende handleplan er udarbejdet. Side 4 af 8

5 Fase 3: Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet Opgaver, som vi har valgt at arbejde videre med Opgave/ tiltag Ønsket mål Start /slut Ansvarlig 1.a Kendskab til politik til forebyggelse og håndtering af mobning: Skolen vil gerne have, at eleverne får et bedre kendskab til skolens mobbepolitik. I den forbindelse vil elevrådet lave en plakatkampagne. Elevrådet og AKT-teamet introducerer mobbepolitikken ude i klasserne. At alle elever kender Hummeltofteskolens politik til forebyggelse og håndtering af mobning Ledelsen, AKT-teamet og elevrådet 1.b Sprogtonen: Øgenavne/grimme ord og hånlige bemærkninger Elevrådet laver nogle temamøder med fokus på, hvordan det er muligt at mindske negativ sprogtone så som øgenavne/grimme ord og hånlige kommentarer. Herunder indhentes ideer til, hvordan det er muligt at forbedre sprogtonen. Ideerne gives videre til skolens ledelse, som behandler forslagene i teamkoordinatorgruppen. 2. Endnu bedre relation mellem elever og lærere som grundlag for læring: Lærerne vil i skoleåret lave en indsats for, at elever føler sig som en del af fællesskabet i gode relationer i undervisningen ved at benytte god klasseledelse, samarbejdsorienterede undervisningsformer fx KIEmodellen og ved at holde klassemøder og elevsamtaler, som er gode platforme for tryghed. Forum teater er også en god mulighed. Elevrådet drøfter, hvad en god relation mellem lærere og elever vil sige, og lærerne vil i forskellige mødefora have relationsarbejde på som tema. 3. Boldbaner og udendørs aktivitetsområder: Skolen har i fået ny asfalt og nye opstregede bold- og ostebaner i skolegården. I søger ledelsen om fondsmidler til at lave et stort projekt med henblik på at skabe et udendørs miljø på Hummeltofteskolen, som lægger op til fysisk aktivitet både i skoletiden og efter skoletid. At eleverne taler i en ordentlig sprogtone til hinanden At der er gode relationer mellem elever og lærere som grundlag for læring At Hummeltofteskolen får etableret et udendørs aktivitetsområde Ledelsen, elevrådet og teamkoordinatorerne Ledelsen, lærerne og elevrådet Ledelsen i samarbejde med elevrådet Side 5 af 8

6 Hvis ledelsen får positivt svar fra ansøgninger, inddrages elevrådet med henblik på at designe miljøet. Der er koblet en arkitekt på projektet, hvor der pt. tales om skabelse af aktive miljøer med fx citybokse, out-door fitness og opstregninger i skolegården fx med flere fodbold- og høvdingeboldbaner. 4. Toiletforhold: På Hummeltofteskolen er toiletterne i god stand for de ældste elever men ikke i A-bygningen. Der bliver i sommerferien 2012 iværksat en prioriteret indsats for A- bygningen, så der bygges tre nye toiletter, og de eksisterende renoveres og males. Ligeledes lægges ny gulvbelægning på. Elevrådet vil tage punktet om at holde toiletterne i god stand op ude i klasserne for at gøre alle elever opmærksomme på deres rolle i at holde toiletterne. Derudover skal elever have information om, at gårdtoiletterne er blevet renoveret og fremstår i fin stand. Ledelsen laver endnu en opstramning på procedurer ang. rengøring. 5. Det fysiske miljø i klassen: At få ordentlige toiletforhold Juli 2012 samt Ledelsen, teknisk serviceleder og elevrådet Lidt for meget rod, larm og støj - mulighed for ro og fordybelse I begyndelsen af skoleåret laver alle klasser og årgange en indsats for at indrette et godt fysisk undervisningsmiljø i og omkring klasserne. Her aftales samværsregler, procedurer for oprydning og gode opbevaringsmuligheder for overtøj og materialer. Lærerne inddrager eleverne i æstetisk udnyttelse af opslagstavlerne og rummene. For at skabe mulighed for mere fordybelse i udskolingen, som ikke har et gangmiljø, laves en kampagne for eleverne, om at de kan benytte frokostlokalet på 1. sal og det grønne rum til gruppearbejde. Desuden åbnes udskolingens personalerum til anvendelse af elever under opsyn af lærer. At minimere rod, larm og støj og give mulighed for ro og fordybelse Klasselærerne Side 6 af 8

7 Rengøring: Ledelsen igangsætter en fast procedure med tilbagemelding fra lærerne på opsatte sedler i klasseværelserne om rengøringsstandarden, således at rengøringsfirmaet mindst hver uge får tilbagemelding. At rengøringsstandarden højnes Ledelsen og teknisk serviceleder Temperatur i klaselokaler Teknisk serviceleder og ledelsen laver en beskrivelse af, hvordan varmen reguleres, hvilket ikke er lige til, da noget af systemet reguleres centralt kommunalt. At regulere temperaturen i klaseværelserne hurtigt og smidigt Teknisk serviceleder og ledelsen Mulighed for indstilling af stole og især borde Teknisk serviceleder tilbyder at komme rundt i klasserne i begyndelsen af skoleåret for indstilling af borde og stole. Klasselærerne skal skrive til teknisk serviceleder på intra for hjælp, hvilket naturligvis også kan ske i løbet af året. 6. Koordinering og tilpasning af lektiemængde Eleverne oplever at lektiemængden i udskolingen i perioder kan være for stor. Derfor tager udskolingslærerne dette punkt op i fællesskab i årgangsteamene, så der bliver koordineret mellem de store faglige og tværfaglige lektier, således at de ikke kommer til at ligge samtidigt. At alle elever har tilpas indstillet bord og stol At koordinere lektiemængden over tid i udskolingen Teknisk serviceleder Ledelsen og udskolingslærerne Sådan lavede vi handlingsplanen Beskrivelse af fremgangsmåden, og hvem der var med til arbejdet Ud fra drøftelsen af kortlægningen punkt for punkt udvalgte undervisningsmiljørepræsentanterne sammen med ledelsen en række punkter, som der blev foretaget en fælles brainstorm på med henblik på handlingsplanen. Ledelsen skrev herefter forslag til handlingsplanen, som gruppen herefter gennemarbejdede én gang til. Side 7 af 8

8 Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen Vores retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen Opgave Hvem står for opfølgning? Hvornår? Hvordan? Opfølgningen på handleplanen sker løbende. Undervisningsmiljøgruppen foretager en vurdering af, hvorvidt ændringerne i relation til handleplanen har haft den ønskede effekt. Skolens ledelse har det overordnede ansvar for opfølgningen med inddragelse af uvm-gruppen Forår 2013 Drøftelser i uvm-gruppen og med inddragelse af skolens to elevråd. Sådan lavede vi retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen Beskrivelse af fremgangsmåden, og hvem der var med til arbejdet Retningslinjerne er drøftet og besluttet i undervisningsmiljøgruppen. Vi har indberettet vores UMV til Undervisningsmiljøkortet (www.um-kort.dk) den 22. juni 2012 Vi vil påbegynde arbejdet med vores næste UMV i Side 8 af 8

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2016

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2016 UMV Sådan! Her indsætter I skolens logo Undervisningsmiljøvurdering for Dato: juni 2014 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2016 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

UMV. Undervisningsmiljøvurdering for Nilen Privatskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. januar 2011

UMV. Undervisningsmiljøvurdering for Nilen Privatskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. januar 2011 UMV Dato: 25. marts 2011 Undervisningsmiljøvurdering for Nilen Privatskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. januar 2011 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Århus Produktionsskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_2011_

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Århus Produktionsskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_2011_ UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Århus Produktionsskole Dato:_30-11-2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_2011_ UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2006

Undervisningsmiljøvurdering 2006 Undervisningsmiljøvurdering 2006 Social- og Sundhedsskolen, Århus Udarbejdet af Sikkerhedsudvalget og Elevrådet Indhold Forord side 3 Anvendt metode side 4 Deltagere i undersøgelsen side 5 Hvad viser undersøgelsen

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Skoleplan 09 11. Stolpedalsskolen

Skoleplan 09 11. Stolpedalsskolen Skoleplan 09 11 Stolpedalsskolen Denne publikation er Stolpedalsskolens skoleplan for de kommende 2 år. Planen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse. Planen

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse I slutningen af skoleåret 2010/1011 gennemførte vi en undervisningsmiljøundersøgelse blandt alle skolens elever. 126 elever deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ Håndbog for studerende Indhold Indledning SIDE 4 Kapitel 2: Forberedelse SIDE 12 Kapitel 1: Fem spørgsmål om undervisningsmiljø SIDE 6 Forholdende for internationale studerende

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere