DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?"

Transkript

1 Hellerup DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Retningslinierne forklarer, hvorfor I bør lave en forretningsorden for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen og hvad der kan stå i den. Retningslinierne her er nr. 2 i en række af DUAB-retningslinier, som forklarer de forskellige arbejdsopgaver i DUAB og i afdelingerne. Retningslinierne gennemgår de regler, som er fastlagt i bl.a. lovgivningen, DUAB s vedtægter og administrationsaftalen med UngesBoligService.dk, men kommer også med forslag til, hvad I som afdelingsbestyrelse selv kan vælge at gøre. Retningslinierne er en vejledning til afdelingsbestyrelserne i deres løbende arbejde ikke en fortolkning af lovgivning, vedtægter osv. Hvis der opstår tvivl om forhold, der er omtalt i retningslinierne, er det derfor altid lovgivningen, DUAB s vedtægter, indgåede kontrakter og konkrete beslutninger truffet i DUAB s repræsentantskab og organisationsbestyrelse, der gælder. DUAB s organisationsbestyrelse har startet arbejdet med at lave retningslinierne, fordi vi gerne vil gøre det lettere for afdelingsbestyrelserne, ejendomsinspektørerne og UngesBoligService.dk at løse deres opgaver og samarbejde, samtidig med at vi sikrer at vi får en fælles forståelse for, hvem der gør hvad og hvordan det skal gøres. Retningslinierne har været sendt til gennemlæsning i afdelingsbestyrelserne, inden de blev endelig godkendt af organisationsbestyrelsen. Vi vil gerne takke de afdelingsbestyrelser, der kom med kommentarer og forslag, for deres bidrag. Retningslinierne kommer ud til jer efterhånden som vi får dem udarbejdet, så vi kan lære af jeres erfaringer med at bruge dem, når vi skal lave de næste retningsliner eller samle op på dem, vi allerede har lavet. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til retningslinierne, så skriv til Gregers Andersen, Vi kommer også gerne ud til et afdelingsbestyrelsesmøde eller afdelingsmøde og gennemgår dem sammen med jer. Med venlig hilsen - DUAB s organisationsbestyrelse Denne retningslinie er vedtaget af DUAB s organisationsbestyrelse den 8. januar

2 Overskrifter: 1. Hvad er en forretningsorden? 2. Hvorfor bør I lave en forretningsorden? 3. Sådan laver I en forretningsorden 4. DUAB s forslag til forretningsorden for afdelingsbestyrelsens arbejde 5. Hvordan ændrer I jeres forretningsorden? 6. Når I har lavet en forretningsorden 1. Hvad er en forretningsorden? En forretningsorden er en liste over alle de regler, I selv beslutter skal gælde for arbejdet i jeres afdelingsbestyrelse både under møderne og i det arbejde, der foregår mellem møderne. Det er jeres egne regler, som I selv kan ændre, hvis der er behov for det. 2. Hvorfor bør I lave en forretningsorden? Den vigtigste grund til at I bør lave en forretningsorden for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen er, at alle både bestyrelsesmedlemmer og beboere i afdelingen bør vide, hvordan de vigtigste ting skal foregå og hvem der kan beslutte hvad. Hvis I skriver en god forretningsorden i et sprog I selv forstår, kan I undgå tvivl og konflikter om, hvad der skal gøres i situationer hvor I ikke alle er enige i afdelingsbestyrelsen. På den måde er forretningsordenen med til at sikre, at I kan koncentrere jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen om de vigtige konkrete sager, fordi I er enige om spillereglerne. Forretningsordenen gør det også lettere for nye medlemmer af bestyrelsen at sætte sig ind i, hvordan bestyrelsen arbejder. DUAB har et sæt vedtægter, som er de overordnede regler for, hvordan ting skal foregå i DUAB og afdelingerne. Disse regler kan der ikke laves undtagelser for, for de er fastlagt for at sikre, at beboernes lovsikrede minimumsrettigheder overholdes. Men på en række områder har DUAB ikke fastlagt detaljerede regler for, hvordan arbejdet skal foregå i den enkelte afdelingsbestyrelse. Her er det op til den enkelte afdelingsbestyrelse at bestemme, så længe det I beslutter ikke er i modstrid med DUAB s vedtægter (det er derfor, DUAB skal gennemlæse jeres forretningsorden når I har lavet den, så vi er sikre på at de passer med vedtægterne). I kan finde DUAB s vedtægter på Det er især vedtægternes om ledelsen af afdelingerne, der er interessant for jer, når I laver jeres forretningsorden. 3. Sådan laver I en forretningsorden I dette papir finder I DUAB-organisationsbestyrelsens forslag til, hvordan en forretningsorden for en afdelingsbestyrelse kan se ud. Nogle steder står der kommentarer i kursiv for at forklare et forslag eller komme med gode ideer til, hvad I også kan tage med i jeres forretningsorden. 2

3 Det er jer som afdelingsbestyrelse, der selv bestemmer, om I vil have en forretningsorden, hvad der skal med i den og hvordan det skal formuleres. Det, vi har taget med i dette forslag, er prøvet af med gode resultater og formuleringerne er lavet så klart som muligt for at undgå, at man kan blive uenige om hvordan de skal læses og forstås. Men gode forslag kan ikke erstatte jeres egne oplevelser og erfaringer med, hvordan virkeligheden er i jeres afdeling. Derfor er det vigtigt, at I gennemtænker, hvordan jeres forretningsorden skal se ud for at fungere hos jer. Hvis I fx er en lille afdeling eller det er svært at få valgt en afdelingsbestyrelse med mange medlemmer, kan I vælge i forretningsordenen, at jeres afdelingsbestyrelse består af relativt få medlemmer (så længe det bare er et ulige antal og mindst tre). Hellere have en lille afdelingsbestyrelse, der fungerer, end en stor, der ikke gør. Vi har sikret, at alle forslagene er i overensstemmelse med de overordnede krav i DUAB s vedtægter. Hvis I skriver noget andet end det, vi foreslår, eller ændrer det senere, skal I selv kontrollerere, at det ikke er i modstrid med DUAB s vedtægter. Hvis I gerne vil have hjælp i jeres afdelingsbestyrelse til at lave en forretningsorden eller har spørgsmål til noget i vores forslag, kan I kontakte Gregers Andersen på Vi kommer også gerne ud og deltager i et møde om det. 4. DUAB s forslag til forretningsorden for afdelingsbestyrelsens arbejde: Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i afdelingsbestyrelsen som fastsat i DUAB s vedtægter 17 stk. 12. Afdelingsbestyrelsen vedtager selv forretningsordenen. Forretningsordenen diskuteres og vedtages hvert år på det første afdelingsmøde efter den nye afdelingsbestyrelse er valgt, men kan i øvrigt ændres efter de regler, der er fastsat i forretningsordenen. Det er klogt at have et fast tidspunkt, hvor man gennemgår forretningsordenen for at se om den trænger til ændringer og hvis man gør det, når der er valgt ny bestyrelse, sikrer man også at nye bestyrelsesmedlemmer lærer forretningsordenen at kende fra starten. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og må derfor ikke være i modstrid med dem. 1. Afdelingsbestyrelsens opgaver Afdelingsbestyrelsen er valgt af beboerne på afdelingsmødet til at træffe beslutninger i spørgsmål som handler om afdelingen. Det er afdelingsmøderne, hvor alle afdelingens beboere kan deltage og stemme, der beslutter hvilke opgaver afdelingsbestyrelsen skal eller må træffe beslutninger om. Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være valgt på et afdelingsmøde for at afdelingsbestyrelsen er lovlig. Afdelingsbestyrelsen må ikke selv udpege nye bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter. Hvis I har brug for nye 3

4 bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter i løbet af året, må I indkalde til et ekstraordinært afdelingsmøde for at få dem valgt. I den sammenhæng skal I huske, at der ikke er noget krav til, hvor mange beboere der møder op til afdelingsmødet hvis det er lovligt indkaldt til alle beboere, er det nok hvis de der gerne vil vælges, selv er til stede. Hvis jeres afdelingsmøde har besluttet, at afdelingsbestyrelsen har nogle særlige tilbagevendende opgaver hvert år, fx at sørge for at den årlige sommerfest eller julefrokost bliver afholdt, kan det være en god ide at skrive dem ind i forretningsordenen så behøver I ikke lede i gamle referater for at huske, at det er jeres opgave. Men husk samtidig at lade være med at fylde forretningsordenen med alle mulige småting og engangs-opgaver ellers bliver den uoverskuelig og svær at bruge. 2. Afdelingsbestyrelsens rolle som bindeled Afdelingsbestyrelsen er bindeled mellem afdelingens beboere, DUAB s organisationsbestyrelse, administrationen som foretages af UngesBoligService.dk og afdelingens ejendomsinspektør. Hvis I vil, kan I skrive noget mere om, hvordan denne kontakt foregår, fx hvis det er formanden, der står for kontakten med UngesBoligService.dk. Det er især en god ide at skrive lidt om, hvordan bestyrelsens kontakt med ejendomsinspektøren skal foregå, fx at han skal med til minimum et afdelingsbestyrelsesmøde hvert halve år (se også punkt 21). 3. Arbejdsdelingen mellem Afdelingsbestyrelsen, DUAB og UngesBoligService.dk Arbejdsdelingen mellem afdelingsbestyrelsen, DUAB s organisationsbestyrelse og UngesBoligService.dk er, at organisationsbestyrelsen og UngesBoligService.dk har det overordnede ansvar for vedligeholdelsen og administrationen af afdelingen. Afdelingsbestyrelsens ansvar er at holde øje med, at det sociale liv i afdelingen fungerer på en tilfredsstillende måde, at der bliver taget godt mod nye beboere, at beboerne følger de spilleregler, der er fastsat i afdelingens husorden og at samarbejdet i hverdagen mellem afdelingen, ejendomsinspektøren og kontaktpersonerne i UngesBoligService.dk fungerer som det er aftalt. Det er afdelingsbestyrelsens ansvar at diskutere disse emner og sørge for, at der bliver stillet forslag og truffet beslutninger på afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsens møder, hvis der er behov for ændringer eller løsninger på problemer. 4. Nedsættelse af udvalg under afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper eller udvalg til at tage sig af særlige opgaver og udpege beboere eller andre med tilknytning til afdelingen til at sidde i dem. Afdelingsbestyrelsen bestemmer sammen med udvalgets/arbejdsgruppens medlemmer, hvilke opgaver udvalget/arbejdsgruppen skal arbejde med og hvordan ansvarsfordelingen er mellem afdelingsbestyrelsen og udvalget/arbejdsgruppen. Det kan være en god ide at skrive lidt mere om, hvordan I kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper, fx om alle beboere skal have tilbuddet om at melde sig, hvordan man konkret udvælger folk, hvordan de skal være i kontakt med afdelingsbestyrelsen, om der for hver udvalg/arbejdsgruppe skal laves et stykke papir der beskriver de opgaver der skal løses osv. Husk at selv om I giver fx en arbejdsgruppe ansvaret for at løse nogen af de opgaver, der hører under afdelingsbestyrelsen, er det stadig jer som afdelingsbestyrelse der i sidste ende har det overordnede ansvar for at opgaverne 4

5 bliver løst tilfredsstillende. Derfor er det vigtigt, at I sikrer jer at I kan følge med i, hvad arbejdsgrupper og udvalg laver. 5. Afdelingsbestyrelsens oplysningspligt Afdelingsbestyrelsen har ansvaret for at oplyse afdelingens beboere om, hvad der sker i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen kan vælge at give udvalg ansvar for at informere beboerne. Hvis I vil have beboernes opbakning til jeres arbejde, skal de vide at det er vigtigt og det kan de bedst se, hvis I med jævne mellemrum fortæller dem hvad I laver. Det kan også være en måde at inspirere nye folk til at gå med i bestyrelsen. I kan uddybe punktet ved at skrive, hvordan beboerne skal oplyses om I laver et nyhedsbrev eller beboerblad, om oplysningerne skal slås op på særlige opslagstavler eller findes på afdelingens hjemmeside osv. Tænk jer godt om, så I vælger en løsning, I også har kræfter til at føre ud i livet; det er bedre at love lidt og så holde det, end at love mere end man kan holde. I bør også overveje, hvordan jeres beboere skal kunne komme i kontakt med jer. Har formanden fx en ugentlig træffetid på telefonen eller skal man skrive en emai? 6. Markvandringer og fornyelses- og forbedringsplaner Det er afdelingsbestyrelsens opgave at diskutere og tage stilling til fornyelses- og forbedringsplaner, der vedrører afdelingen. Afdelingsbestyrelsen skal diskutere fornyelses- og forbedringsplaner med ejendomsinspektøren og UngesBoligService.dk, inden der træffes beslutninger. Beslutningerne om fornyelser og forbedringer skal holdes inden for det budget, der er fastlagt for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen deltager sammen med ejendomsinspektøren og UngesBoligService.dk i den årlige markvandring, hvor afdelingens tilstand gennemgås og behov for fornyelser og forbedringer diskuteres. I kan læse mere om markvandringen i DUAB-retningslinie nr. 1 om ejendomsinspektørens arbejde. Det er en god ide at fastsætte et eller to tidspunkter på året, hvor afdelingsbestyrelsen fast har på sin dagsorden at der skal tales om fornyelses- og forbedringsplaner, så det bliver en fast arbejdsgang I kan planlægge efter og så jeres ejendomsinspektør kan forberede det. 7. Afdelingens budget Efter den årlige markvandring i foråret gennemgår afdelingsbestyrelsen forslaget til afdelingens budget fra UngesBoligService.dk og kommer med kommentarer og forslag, inden det fremlægges til godkendelse på afdelingsmødet. 8. Beslutninger på afdelingsmøder eller ved beboerafstemninger Det er afdelingsbestyrelsens ansvar at indkalde afdelingsmødet. De nærmere forhold omkring indkaldelsen aftales med UngesBoligService.dk. Afdelingsbestyrelsen kan beslutte, at diskussioner og beslutninger, der ellers er afdelingsbestyrelsens opgave, skal foregå på et afdelingsmøde / beboermøde eller ved afstemning blandt alle afdelingens husstande. Beslutninger der fører til større udgifter i afdelingen og dermed huslejestigning for beboerne, skal fremlægges for beboerne til godkendelse på et ordinært eller ekstraordinært afdelingsmøde / beboermøde. 5

6 I kan også skrive, hvis I har besluttet at gøre det til en fast tradition, at der skal foregå noget særligt i forbindelse med afdelingsmødet, fx den årlige beboerfest, udnævnelsen af årets beboer eller lignende. Den slags ting kan gøre det mere hyggeligt og socialt at være med til afdelingsmødet og det kan få flere beboere til at deltage. 9. Det konstituerende afdelingsbestyrelsesmøde Senest to uger efter at afdelingsbestyrelsen er valgt på det ordinære afdelingsmøde holder afdelingsbestyrelsen sit konstituerende møde, hvor den gennemgår og vedtager sin forretningsorden og fordeler poster og opgaver. Hvis afdelingsmødet ikke har valgt formand, næstformand og kasserer, fordeler afdelingsbestyrelsen disse poster på sit konstituerende møde. I kan også vælge at oprette andre faste poster, fx en netværks-ansvarlig eller en ansvarlig for festlokalet, som I så fordeler blandt bestyrelsens medlemmer på det konstituerende møde, hvis ikke de vælges direkte på afdelingsmødet. Det er en god ide at skrive et par linier om hvilke opgaver, der ligger i den enkelte tillidspost, så der er klarhed over hvem der skal gøre hvad. 10. Kassereren og afdelingsbestyrelsens økonomi Afdelingsbestyrelsen vælger et af sine medlemmer til kasserer. Kassereren er ansvarlig for, at afdelingsbestyrelsen bruger sit rådighedsbeløb efter DUAB s regler. Kassereren laver regnskabet for afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb og fremlægger det til godkendelse på afdelingsbestyrelsesmødet, inden det skal fremlægges på afdelingsmødet. I kan læse mere om rådighedsbeløbet i DUAB-retningslinie nr. 5. Det er op til afdelingsmødet at bestemme, om afdelingsbestyrelsens regnskab for rådighedsbeløbet skal godkendes på afdelingsmødet, eller om bestyrelsen selv godkender det og kun fremlægger det til orientering på afdelingsmødet så det skal I huske at få afdelingsmødet til at træffe en beslutning om. 11. Indkaldelse af afdelingsbestyrelsen Det er afdelingsbestyrelsens formand eller næstformanden, hvis formanden er forhindret der har ansvar for at indkalde afdelingsbestyrelsen til møde på de tidspunkter bestyrelsen har valgt (fx en fast dag hver måned), når formanden mener der er brug for et møde, eller hvis et medlem af bestyrelsen vil have indkaldt til møde. Dagsordenen til et bestyrelsesmøde skal sendes til alle medlemmer af bestyrelsen senest en uge før mødet afholdes. I kan også overveje at sætte en tidsfrist for, hvornår skriftlige oplæg til beslutninger skal udsendes, for at sikre at bestyrelsesmedlemmerne har tid til at læse det ordentligt igennem. Tænk også over, hvordan I vil informere beboerne om, at der er indkaldt til bestyrelsesmøde og hvad der er på dagsordenen. Slår I indkaldelsen op på opslagstavlen, lægger I den ud på hjemmesiden eller skal den omdeles/ es til alle beboere? Hvis et medlem af bestyrelsen ønsker indkaldt til bestyrelsesmøde, skal mødet indkaldes med en uges varsel senest tre hverdage efter at bestyrelsesmedlemmet har bedt om at få indkaldt til møde. 6

7 I kan også overveje at skrive, om der er en fast mødeleder typisk formanden, og hvis ikke vedkommende er til stede, så næstformanden eller I kan lade mødeleder-posten gå på omgang. 12. Ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde Afdelingsbestyrelsen kan indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde med kortere varsel end der ellers er fastsat, hvis det er nødvendigt for at træffe en hastebeslutning. Hvis der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, skal formanden forsøge at finde et tidspunkt for mødet, hvor flest mulige bestyrelsesmedlemmer kan deltage trods det korte varsel. 13. Afbud til bestyrelsesmøder Bestyrelsesmedlemmer, som er forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, skal melde afbud til formanden (eller næstformanden, hvis formanden er forhindret) hurtigst muligt efter at have modtaget indkaldelsen og senest dagen før mødet. 14. Beslutningsdygtighed For at et bestyrelsesmøde kan tage beslutninger skal mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder enten formanden eller næstformanden, være til stede. I kan også vælge et mindre antal end halvdelen, hvis I synes det er for højt. Det vigtigste er at I er enige om, hvor mange der skal være til stede for at kunne træffe beslutninger. 15. Afstemninger I udgangspunktet stemmer bestyrelsen ved håndsoprækning, hvis en beslutning skal træffes ved afstemning. Hvis mindst ét medlem af bestyrelsen ønsker det, skal en beslutning træffes ved skriftlig afstemning. Ved personvalg, hvor der er flere opstillede kandidater end der skal vælges, skal valget altid foregå ved skriftlig afstemning. Hvis et forslag får lige mange stemmer for og imod ved en afstemning, falder forslaget. Resultatet af afstemninger skal altid stå i mødereferatet. Det er vigtigt, at det altid står klart i mødereferatet, hvilke beslutninger der bliver truffet og hvordan det skete, så I undgår uenigheder senere om, hvad der egentlig blev besluttet. 16. Formandsafgørelser Mellem afdelingsbestyrelsens møder kan formanden træffe afgørelse i mindre væsentlige sager. Formanden skal orientere bestyrelsen som sine afgørelser på det næste bestyrelsesmøde. I kan overveje at skrive mere præcist, hvilke slags afgørelser formanden kan træffe på den måde fx om der er en grænse for, hvor mange penge en sådan afgørelse må koste, før bestyrelsen skal spørges. 17. Bestyrelsesmedlemmernes habilitet Før bestyrelsen træffer en beslutning, skal der tages stilling til, om et eller flere bestyrelsesmedlemmer er inhabile i forhold til den konkrete beslutning. Inhabilitet kan enten afgøres ved en flertalsafstemning, hvor det eller de bestyrelsesmedlemmer, hvis habilitet der er tvivl om, deltager i debatten og afstemningen, 7

8 eller ved at vedkommende på forhånd erklærer sig inhabil og afstår fra at deltage i sagens videre behandling. Folk, som er erklæret inhabile, må ikke være til stede i lokalet under behandlingen af den sag, hvor de er inhabile. Grundlaget for vurderingen er Lov om almene boligers 18, som siger at et medlem af en afdelingsbestyrelse ikke må deltage i behandlingen af sager, hvori den pågældende eller andre, som vedkommende ved slægtskab eller på anden måde er nært knyttet til, har en særinteresse. Det er dog ikke nok til at blive erklæret inhabil, at man kender eller er uven med en person, hvis sag skal behandles i afdelingsbestyrelsen. Det skal altid nævnes i referatet, hvis et eller flere afdelingsbestyrelsesmedlemmer erklærer sig eller bliver erklæret inhabile i en sag. Hvis I kommer i tvivl om, om et bestyrelsesmedlem er inhabilt i forhold til en konkret beslutning, kan I kontakte UngesBoligService.dk og få rådgivning. 18. Bestyrelsesmedlemmernes tavshedspligt Medlemmerne af afdelingsbestyrelsen har tavshedspligt om sager, der vedrører en eller flere beboeres personlige forhold, fx i forbindelse med behandlingen af klagesager. I kan læse mere om behandlingen af beboerklager i DUAB-retningslinie nr Referat Til hvert bestyrelsesmøde skal der tages et referat, hvor det som minimum skal fremgå: Hvor og hvornår mødet blev holdt Hvilke bestyrelsesmedlemmer der var til stede på mødet og hvem der havde meldt afbud og om nogen forlod eller ankom til mødet undervejs Hvem der var mødeleder og hvem der tog referat Hvad der var på mødets dagsorden Hvilke beslutninger der blev truffet under de enkelte punkter på dagsordenen herunder hvis nogen af bestyrelsesmedlemmerne ønsker taget til referat, at de var uenige i en bestyrelsesbeslutning og hvorfor de var uenige. I fastsætter selv, hvem der skal tage referatet om I har en fast referent eller lader det gå på omgang - og om det skal dække mere end de fire punkter ovenfor. Nogen gange kan det være vigtigt, at man også refererer de diskussioner, der foregik før man traf en beslutning, for at man bagefter kan huske hvorfor man traf beslutningen. Men man skal også gerne undgå at gøre referaterne så lange og komplicerede, at det bliver svært at bruge dem til noget. Det er også en god ide at I fastlægger, hvordan referaterne skal opbevares, så I eller afdelingsbestyrelsen efter jer kan finde dem igen. I kan enten lave en bestyrelsesmappe eller lægge dem ud på jeres hjemmeside det sidste har den fordel, at referaterne så også kan læses af de beboere, der er interesseret. Referatet skal sendes eller omdeles til alle bestyrelsesmedlemmer, alle afdelingens husstande, ejendomsinspektøren og UngesBoligService.dk (Gregers Andersen, senest to uger efter mødet. Referatet godkendes på næste bestyrelsesmøde. 8

9 20. Suppleanter til afdelingsbestyrelsen Suppleanter til afdelingsbestyrelsen kan deltage i bestyrelsens møder og modtager indkaldelser og referater på lige fod med de almindelige bestyrelsesmedlemmer, bortset fra at suppleanterne ikke har stemmeret ved afstemninger i bestyrelsen. Hvis et medlem af afdelingsbestyrelsen flytter fra afdelingen eller på grund af længevarende sygdom eller lignende træder ud af afdelingsbestyrelsen, skal suppleanten indkaldes. Hvis et bestyrelsesmedlem vil trække sig fra sin post, skal beskeden gives til formanden eller næstformanden eller på et bestyrelsesmøde. Derefter indtræder bestyrelsesmedlemmets suppleant i bestyrelsen. Husk at suppleanter også skal være valgt på et afdelingsmøde for at være med i bestyrelsen. 21. Gæster fra DUAB og UngesBoligService.dk Repræsentanter for DUAB s organisationsbestyrelse og UngesBoligService.dk, herunder afdelingens ejendomsinspektør, kan deltage uden stemmeret i afdelingsbestyrelsens møder. 22. Øvrige gæster Repræsentanter for udvalg og arbejdsgrupper i afdelingen kan deltage uden stemmeret i afdelingsbestyrelsens møder, hvis der er relevante emner på dagsordenen. Desuden kan afdelingsbestyrelsen beslutte at invitere andre som gæster uden stemmeret til møderne, hvis det er relevant i forhold til behandlingen af et emne. Overvej om møderne i afdelingsbestyrelsen (på nær lukkede punkter, hvor I behandler personfølsomme sager) skal være åbne for alle beboere. Det kan være en god måde for beboere, som har lyst til at snuse til bestyrelsesarbejdet før de overvejer at selv at stille op til bestyrelsen, til at finde ud af hvad arbejdet går ud på og det kan bruges til at involvere beboerne i diskussioner om sager, de er særligt interesserede i. 5. Hvordan ændrer I jeres forretningsorden? Forretningsordenen er jeres egne spilleregler, så I bestemmer også selv, hvordan de skal kunne ændres. Men hvis man skal kunne stole på, at spillereglerne holder, skal man ikke kunne ændre dem når som helst og uden forudgående varsel, hvis et flertal ønsker det i en situation. En af de vigtigste funktioner, en forretningsorden har, er nemlig at beskytte mindretal ved at sikre, at de har ret til at få indkaldt til møder, få deres holdninger taget til referat, få skriftlige afstemninger osv. Derfor foreslår vi, at I som en del af forretningsordenen nedskriver nogle regler for, hvordan forretningsordenen kan ændres. Her er nogle ofte anvendte forslag, I kan overveje: Forslag til ændringer af forretningsordenen skal udsendes på skrift til alle medlemmer af bestyrelsen et antal dage inden et møde, for at de kan behandles på mødet. Udsendes de for sent, må de vente til næste møde. Ændringer af forretningsordenen kan kun foretages under et særligt punkt i starten af et møde. De ændringer, der vedtages her, gælder så fra det øjeblik de er vedtaget, dvs. også resten af mødet. Derimod kan der ikke undervejs i resten af mødet stilles 9

10 forslag om at ændre forretningsordenen. Man kan også i stedet vælge at skrive, at vedtagne ændringer af forretningsordenen først gælder fra og med næste bestyrelsesmøde. Formålet er, at et flertal ikke midt i behandlingen af en sag skal kunne ændre spillereglerne og dermed stille mindretallet svagere end den minimumsbeskyttelse, forretningsordenen gav dem fra starten. Hvis I allerede har en forretningsorden, men er i tvivl om, om den overholder DUAB s vedtægter eller hvordan I bør ændre den, er I velkomne til at kontakte DUAB s organisationsbestyrelse så hjælper vi jer gerne med gode råd og vurderinger i den konkrete situation (find adresserne på 6. Når I har lavet en forretningsorden Når I har lavet jeres forretningsorden for afdelingsbestyrelsen, skal I sende den til Gregers Andersen fra UngesBoligService.dk så DUAB s organisationsbestyrelse og UngesBoligService.dk ved hvordan arbejdet foregår hos jer og så vi er sikre på, at de er i overensstemmelse med DUAB s vedtægter. På den måde er I også med at hjælpe os i vores arbejde med at klæde nye afdelingsbestyrelser på, fordi vi kan bruge forretningsordener fra forskellige afdelinger til at vise, hvordan man kan indrette sig. I får besked fra UngesBoligService.dk, hvis DUAB s organisationsbestyrelse senere beslutter at ændre disse retningslinier for afdelingsbestyrelsernes forretningsorden. 10

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSBESTYRELSEN

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSBESTYRELSEN FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSBESTYRELSEN 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i afdelingsbestyrelsen på Birkerød Kollegiet, som fastsat i DUAB s vedtægter 17 stk. 12.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 4 til afdelingsbestyrelserne: Sådan behandles klager fra beboere i DUAB s afdelinger

DUAB-retningslinie nr. 4 til afdelingsbestyrelserne: Sådan behandles klager fra beboere i DUAB s afdelinger Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 4 til afdelingsbestyrelserne: Sådan behandles klager fra beboere i DUAB s afdelinger Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Regler for fremleje i DUAB s afdelinger

Regler for fremleje i DUAB s afdelinger Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 11 til afdelingsbestyrelserne: Regler for fremleje i DUAB s afdelinger Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 1 til afdelingsbestyrelserne: Ejendomsinspektørernes opgaver i DUAB s afdelinger

DUAB-retningslinie nr. 1 til afdelingsbestyrelserne: Ejendomsinspektørernes opgaver i DUAB s afdelinger Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 1 til afdelingsbestyrelserne: Ejendomsinspektørernes opgaver i DUAB s afdelinger Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole

Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sejs Skole Indhold 1. Gyldighed 1 2. Skolebestyrelsens ansvar og beføjelser 1 3. Skolebestyrelsens sammensætning 1 4. Valgforhold 1 5. Afholdelse af bestyrelsesmøder

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder.

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder. Vedtægter for Vildtbanegård I 1 Bebyggelsen "Vildtbanegård I", er en selvstændig afdeling under Vildtbanegård - Det sociale Boligselskab af 29.Januar 1946, bestående af 600 lejemål med hjemsted i Ishøj

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Konstituering. Mellem første og andet bestyrelsesmøde afholder faste udvalg et møde, hvor der vælges en kontaktperson og udformes en handlingsplan.

Konstituering. Mellem første og andet bestyrelsesmøde afholder faste udvalg et møde, hvor der vælges en kontaktperson og udformes en handlingsplan. FORRETNINGSORDEN FOR FF s BESTYRELSE Konstituering Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse, der består af 9 medlemmer, tiltræder pr. 1. januar og holder sit konstituerende møde senest 15. januar.

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen Forretningsorden Organisationsbestyrelsen Godkendt af organisationsbestyrelsen 13-08-2012 Indhold 1. Organisationsbestyrelsens ansvar... 3 2. Prokura m.m.... 3 3. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom....

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Forretningsorden for afdelingsbestyrelser side 1 Vedtaget den 11.06. 2001 FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGENSBESTYRELSER... Som retningslinier for afdelingsbestyrelsernes arbejde gælder

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

SPILLEREGLER FOR MØDER. Sådan kan en forretningsorden se ud

SPILLEREGLER FOR MØDER. Sådan kan en forretningsorden se ud SPILLEREGLER FOR MØDER Sådan kan en forretningsorden se ud Udgivet februar 1998 2 Udgiver: Tryk: Layout: Tekst: Tegninger: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17 1552 København V Telefon:

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 2 Guide Bestyrelsens opgaver Denne guide er skrevet til jer, der skal

Læs mere

Vedtægter for bestyrelsen

Vedtægter for bestyrelsen Vedtægter for bestyrelsen 1 Formål Formålet med at oprette en bestyrelse er at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på principperne for klubbens daglige virke. Bestyrelsen skal endvidere bidrage

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Limfjorden

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Limfjorden Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Limfjorden Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.aau.dk Anne Tonboe Sekretariatschef Tlf. 9635 9495 at@adm.aau.dk 30. maj 2005 AT/lt J.nr. 2005-003/01-0002

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden:

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden: Vedtaget d. 22. november 2014 Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse CISV Danmark er etableret som en selvstændig organisation i Danmark. CISV Danmark er tilsluttet CISV International og agerer

Læs mere

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen NY I AFDELINGSBESTYRELSEN I dag er afdelingsmødet den øverste myndighed i afdelingen. Det er her, beboerne stemmer om ændringer i reglementet og

Læs mere

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. Vedtægter 1 Navn og hjemsted a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark. 2 Formål og

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014 Forretningsorden Pr. 5. marts 2014 FORRETNINGSORDEN 1.0 FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.1 Forretningsorden er fastsat af bestyrelsen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen er

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

Vedtægter for AL2bolig

Vedtægter for AL2bolig Vedtægter for AL2bolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er AL2bolig Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud.

Læs mere

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger Forretningsorden for Scleroseforeningens Lokalafdelinger 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til Foreningens vedtægter 5. 2 2.1. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence. En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence

Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence. En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence Rent historisk Historisk set skete der det, at i 1998 blev de regler, der regulerer almene

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Dagsorden. Den har I indflydelse på.. men

Dagsorden. Den har I indflydelse på.. men Hvem bestemmer hvad Dagsorden Den har I indflydelse på.. men Lidt om lovgivning Afdelingsbestyrelsen og dens rolle Samarbejde med inspektør og administration Budget og beboermødet og jeres rolle De almene

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet udføres til

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSBESTYRELSEN LUNDEGÅRDEN INDHOLD

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSBESTYRELSEN LUNDEGÅRDEN INDHOLD -------------------------------------------------- FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSBESTYRELSEN LUNDEGÅRDEN INDHOLD 1 Indledning. 2 2 Konstituering og mødeplanlægning. 3 3 Deltagere i afdelingsbestyrelsesmødet.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser Nedenstående styrelsesvedtægt tager sit afsæt i bekendtgørelsen af lov om social

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk ungdomsraad@haderslev.dk Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd 1 Organisering af arbejdet i Ungdomsrådet

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 2. udkast af 19.03.2004 til forretningsorden for bestyrelsen Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed.

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed. Vedtægter SAND Fyn 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er SAND Fyn Stk. 2. SAND udvalget er medlem af SAND De hjemløses landsorganisation, og er forpligtet til at arbejde inden for rammerne af de vedtægter,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO)

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO) Vedtaget af bestyrelsen efteråret 2005 Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO)

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Standardforretningsorden for kollegiale organer

Standardforretningsorden for kollegiale organer Rektorsekretariatet Dokument dato: 30/5 2005 Dokumentansvarlig: Bettina Thomsen/ Signe Hernvig Senest revideret: 30/5 2005 Senest revideret af: Anne Tonboe Dato for næste revision: Medio 2018 Godkendt

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Indhold. Zealand Business College Næstved vedtægter 2011/2012. FORORD Disse vedtægter er tilpasset efter Elevrådsbekendtgørelsen af 31. maj 1991.

Indhold. Zealand Business College Næstved vedtægter 2011/2012. FORORD Disse vedtægter er tilpasset efter Elevrådsbekendtgørelsen af 31. maj 1991. FORORD Disse vedtægter er tilpasset efter Elevrådsbekendtgørelsen af 31. maj 1991. Indhold Kapitel 1 Navn & formål Kapitel 2 Størrelse og sammensætning Kapitel 3 Elevrådet Kapitel 4 Valg Kapitel 5 Formandskabet

Læs mere

Vedtægter Business Center Bornholm (BCB)

Vedtægter Business Center Bornholm (BCB) Vedtægter Business Center Bornholm (BCB) 1 - Formål 1.1 Business Center Bornholm er en selvejende institution, der har til formål at medvirke til at understøtte og udbygge det bornholmske erhvervsliv,

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere