Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit, Jonas og Thomas (Kildehæfter) Referent: Katri 1) Velkommen til Lasse der er suppleant i bestyrelsen Bestyrelsen ønsker at kunne udvide til at rumme 8 medlemmer fordi den har haft svært ved at nå alle opgaver. Katri undersøger hvordan det rent praktisk skal foregå på generalforsamlingen. Jesper har snakket med Finn Høeghøj som en slags ekstern ekspert/konsulent, og det er han positiv over for. 2) Euroclassica konferencen sidste opsamling Konferencens enkelte dele gennemgås og planlægges endeligt. 3) Kurser Haldkursus: Programmet er sendt ud. George s oplæg og den efterfølgende diskussion skal tilgodese et behov for en afklaring om syntaktisk analyse og hvordan det fortolkes. Der er også lavet nogle ændringer i forhold til tidligere år, så opgavekommissionen ikke gennemgår opgaven som indledning. Nye bøger og materialer: Sophie og Katri aftaler nærmere med Peter og Karen om den antikke litteratur og historie der er relevant for Holberg (og omvendt), for at deres oplæg kan følges af en workshop hvor der undersøges hvordan Holberg kan inddrages i undervisningsforløb. Innovation: Kurset er i gang med at blive udviklet. Der er innovationskonferencer i september hvor der er workshops med oplæg fra de klassiske fag, men da der formentlig kun vil være få klassikerlærere med på konferencen, kan oplægsholdere fra konferencen godt gå igen. Desuden skal der være en form for introduktion til innovation. Lokalmøderne: Christel vil tage kontakt til lokalformændene og også minde dem om at bestyrelsen meget gerne vil holde møde med dem i forbindelse med januarmødet januar i Aarhus foreslås for Logosredaktionen, så lokalformændene derefter kan inviteres til samme tid. Det er planen at de får mere frie hænder end de har haft det seneste par år til at lave programmet, evt kan det være som et ren aftenprogram eller eftermiddagsprogram med et interessant oplæg efterfulgt af et punkt om sidste nyt fra foreningen.

2 4) Konkurrencer Gruppen der arbejder med udvikling af materiale om talent i oldtidskundskab har udarbejdet årets konkurrence i oldtidskundskab. Modellen minder om tidligere års model. Det er vigtigt at der i formidlingen af den også bliver gjort opmærksom på at elever med græsk kan deltage. Latinkonkurrencen kører videre som tidligere. Desuden er der forslag om en ny form for latinkonkurrence med latinske indskrifter i Danmark. 5) Logos 1. Redaktionen 7 medlemmer mødes en gang om året hvor temanumre planlægges et år frem. Historikere er tema i november. Der er underredaktioner i temaer. 2. Forsøget med no. 3 som elektronisk blad: a) Det sættes op som det plejer forhåbentlig kan man bladre første nummer er frit tilgængeligt. b) Besked til medlemmerne om hvordan det skal foregå annonceres via FB, googlegruppe, nyhedsbrev, den gamle mailadresse-liste. c) Tidsplan: Der er ikke så mange reaktioner fra læserne på nyheden om det elektroniske blad. Et meningsmålingsmodul vil komme med i det elektroniske blad, så folk kan svare på et spørgeskema der skal samles op på den i slutningen af september. Hans har sendt det videre til Allan, men den kan ændres indtil kort før bladet udkommer. Thomas fortæller at der i Pernille og Allans software er muligheder for et elektronisk blad med f.eks. video. d) Hans beder bestyrelsen overveje at sætte kontingentet op, især hvis generalforsamlingen viser sig at ønske det trykte medlemsblad. 3) Hans gennemgår mulige scenarier for hvordan medlemsbladet fortsætter papir, skiftevis, delt stof så noget kommer på hjemmesiden og noget kommer trykt. Hans gennemgår fordele og ulemper. Elementer af diskussion på baggrund af Hans gennemgang af fordele og ulemper. - Det er i alles interesse at der kommer flere læsere. Vil der komme flere medlemmer hvis medlemsskabet er billigere? Og vil det være billigere at producere bladet hvis man gør det elektronisk. - Et enkelt trykt nummer mindre per år/eller et enkelt elektronisk nummer per år vil være den besparelse som ved samme frekvens af numre ville koste alle medlemmer 100 kr. mere i kontingent.

3 - Et scenarium kan være at lave flere kontingentsatser, f.eks. sådan at dem der modtager bladet elektronisk, vil få et lavere kontingent det er dog besværligt at administrere og kan volde en del problemer hvis gamle numre af Meddelelser og Logos ligger på foreningens hjemmeside. - Hvis Logos skal være elektronisk, bør man i højere grad tænke Logos som et elektronisk medlemsblad med et andet format og derfor mulighed for at kunne noget andet end det trykte, altså sådan at man ikke bare overfører det fysiske blad til en elektronisk version. - Man kan få tidsskriftstøtte hvis man har fire numre per år men det kræver bl.a. at det er offentligt tilgængeligt. - Det kan være svært at sætte kontingentet op når medlemsskabet i forvejen ikke er billigt i forhold til andre foreningen især ikke for dem der kun har et af de klassiske fag. Vi kan heller ikke vide om medlemmerne vil betale mere for medlemskab for at få en fysisk version af bladet. - Udgifterne alene til Logos overstiger i øjeblikket foreningens medlemsindtægter. - Bestyrelsen er meget glade for redaktionens store arbejde med at gøre Logos til et flot og betydningsfuldt medlemsblad. Databasen med gamle numre af Logos og Meddelelser: Bestyrelsen ønsker at gamle numre af Logos og Meddelelser skal kunne hentes af foreningens medlemmer på hjemmesiden. De gamle numre skal skannes og Rene er ved at udvikle en læser til dem. De gamle numre skal skannes ind. Annemarie Torresin har formentlig de gamle numre af Meddelelser. Mette skriver til Sys der forsøger at skaffe dem. Jesper skriver til Werk for at høre om de har kopi af de gamle numre af Meddelelser og Logos elektronisk. Logos inviterer bestyrelsen til deres møde i januar. Forslag til Logos fra det faglige forum: Rapporter fra positive klassiker-historier kan bringes i bladet. 6. Kildehæfter Redaktionen: Arkivet er flyttet til Lemvig hvor gymnasiet er meget hjælpsomt, og Thomas er nu ansvarlig for økonomi, lager og forsendelse. Jonas sætter hæfterne op senest den elektroniske udgave Oraklet i Delfi. Hjemmeside for Kildehæfter fungerer. Økonomi: ser god ud ( ), men der er heller ikke sendt hæfter ud endnu det koster ca per bog. Den elektroniske udgave er til gengæld gratis. Redaktionen undersøger muligheder for at Oraklet i Delfi kan laves som print-on-demand for dem der gerne vil have en rigtig bog.

4 Fremtidige udgivelser: 1) Lasses oversættelse af Senecas Medea + Heroinebrevene (Medea til Jason + Hypsipyle til Jason) (Simon Lauersen og Søren Sørensen) og nogle af Metamorfoserne + noget perspektivmateriale. 2) Fagdidaktik (Jens opfordring): der er fundet nogle gode tekster fra Meddelelser. Ny e-bog: Møgeltoft vil gerne genudgive Henrik Haarløvs Karakteres. Der er mange bøger i lageret som er svære at komme af med Latinordbogen: der er en del problemer med den elektroniske version Gyldendal har lavet den billigste løsning, og derfor er der nogle fejl i den. Der skal laves en redigering af den for at den kan bruges. Rasmus foreslår at fonde kan søges Redaktøren er interesseret i at udvikle noget materiale til Folkeskolen efter forbillede fra Iris Project undervisningsmateriale der bygger på Ovid. Lørdag den 23. august Til stede: Rasmus, Christel, George, Mette, Sophie, Jesper (bestyrelsen) og Jens 7. Fagkonsulenten Jens giver en generel orientering der er konferencer i AP, og Innovation. Latin C konferencen er den 23. oktober på Odense Katedralskole. 8. Det faglige forum Forslag om systematisering af aktiviteter der forbinder universiteter, kulturinstitutioner og gymnasier via Klassikerforeningen. Det er en gammel idé i Klassikerforeningen der er taget op. Det foreslås at bestyrelsen laver et menupunkt på hjemmesiden hvor flest muligt skal optræde som mulige kandidater til at stå for indslag i gymnasieundervisningen. Lærerne kan kontakte dem. Christel vil tage kontakt til repræsentanter for universiteterne Katri kontakter kulturinstitutioner. Rasmus og Katri prøver at organisere et kulturforum sammen med Jens hvor klassikerkulturinstitutioner/kulturinstitutioner inviteres. 9. Udviklingsprojekter Igangværende, afsluttede, fremtidige Undervisningsformer i oldtidskundskab blev bevilget. Christian Halvgaard fra Himmelev, Katja Holm fra Borupgaard Gymnasium, Mette Marie Dons Christensen fra Roskilde Gymnasium, Søren Timroth fra Virum Gymnasium, Sanne Thrane fra Hvidovre Gymnasium deltager i gruppen. Rasmus er tovholder.

5 Talent i oldtidskundskab er i gang. Produktet bliver et kursus. Afsluttede: samarbejde i blandede studieretninger. Jesper undersøger om der er en fra projektgruppen der vil skrive om projektet til Logos. Fremtidige: bestyrelsen vil tage spørgsmålet om evt. nye projekter hvis der bliver en ny pulje at søge. 10. Generalforsamling 2014 Vedtægtsændringer: fra 7 til 8 medlemmer (i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende) + at vedtægtsændringer kan foregå hvor mindst 2/3 af generalforsamlingen stemmer for. Desuden udpeges lokalformænd af bestyrelsen. Grunden til at ændringerne ønskes er at det er meget dyrt og besværligt at ændre små elementer der ikke forpligter medlemmerne. Bestyrelsesmedlemmer sender inputs til Rasmus til formandsberetningen inden 1. oktober. Mailen gives titlen til formandsberetningen. 11. Diskussionen om grundforløbet, mv. Rektorforeningen og GL ønsker grundforløbet nedlagt. Bestyrelsen mener fortsat at grundforløbet er vigtigt for at kvalificere elevernes valg af studieretning. 12. Evt. Hjemmesiden, Antikken.nu: Lasse, der allerede har bidraget med meget til antikken.nu, vil gerne arbejde videre med den. Bestyrelsen vil gerne bruge siden mere til materiale for både folkeskoleelever og gymnasieelever. Bla. kunne det være spændende med en blog-funktion hvor f.eks. klassikerelever skriver. Formandens mission er at foreningen skal nå op på 800 medlemmer inden Der skal skrives rundt til alle sammen med det elektroniske Logos med 10 gode grunde til at være medlem. De studerende skal rekrutteres. Bestyrelsen inviterer dem fra Odense til nye bøger kurset.

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

Dagsorden til generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf

Dagsorden til generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf 1 Dagsorden til generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf Generalforsamlingen fandt sted den 11. november 2009 kl. 19.30 på Kursuscenter Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Dagsorden:

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

RSK møde 20. og 21. juni 2009

RSK møde 20. og 21. juni 2009 RSK møde 20. og 21. juni 2009 1. SINDSROBØN... 2 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER... 2 3. PRÆSENTATIONSRUNDE... 2 4. OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN... 3 5. GODKENDELSE AF REFERAT... 3

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf. Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009. Konstitueringen. August 2009

Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf. Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009. Konstitueringen. August 2009 1 Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009 August 2009 Konstitueringen Ved generalforsamlingen i 2007 gik 5 medlemmer af bestyrelsen for Historielærerforeningen

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

I dette nummer kan du læse om:

I dette nummer kan du læse om: NR. 121 MARTS 2005 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk I dette nummer kan du læse om: Referat fra Generalforsamlingen. SAGs bestyrelse og udvalg. Sommerrevyens status.

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.30.

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.30. Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 Sted: Forsamlingshuset Kulturstaldene Onkel Dannys Plads 5, Halmtorvet 13, 1700 København V. Dagsorden 1: Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Servicegruppemøde. Søndag den 31. August 2014. Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted.

Servicegruppemøde. Søndag den 31. August 2014. Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted. SGM Servicegruppemøde Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted. Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens arbejde : www.aca- danmark.dk/servicegruppen/servicegruppens-

Læs mere

Mandag d. 29. oktober kl. 18.00. Tilstede

Mandag d. 29. oktober kl. 18.00. Tilstede DL-møde 29.10 2013 DL-møde 29.10 2013... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Medlemsdatabase status, nye, udmeldte... 4 4. Optimering af opgaver... 5 5. Status

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere