Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus"

Transkript

1 Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus Formanden Svend Ole Gammelgård bød velkommen til generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Advokat C.J. Mazanti blev enstemmig valgt. Mazanti bekræfter generalforsamlingens lovlige indvarsling jf. vedtægternes 9 i. 2. Formandens beretning Endnu et år er gået og det er tid til at samle op på året Det blev om noget et spændende og anderledes år med mange udfordringer. Der var i særdeleshed mange udfordringer på den interne side og her tænker jeg jo på vores flytning fra Tvismark til Havneby, det gav mange spekulationer som man skulle forholde sig til men det valgte vi hurtig at tage som en udfordring og en mulighed for at udvikle os i nye rammer. Som tingene ser ud nu så er vi blevet bekræftet i at det er den rigtige beslutning vi har truffet, vi var meget begrænset i vores rammer i Tvismark og det gjorde det umuligt at tænke nye tanker omkring information og salg til vores turister. Vi mener virkelig at vi nu er fremtidssikret i mange år hvad angår de bygningsmæssige forhold. Under hele processen har vi haft en god dialog og samarbejde med kommunen og det er helt klart min fornemmelse at kommunen har lige så store ambitioner med turismen i vores område som vi selv og vores medlemmer har. Selv om vi er enige om målet så er det meget vigtig at vi samarbejder tæt med kommunen og sikrer os at vi samler kræfterne omkring det som betyder noget for udviklingen og det er meget vigtig at vi orienterer hinanden igennem processen så den ene hånd ved hvad den anden gør. Vi mener faktisk også at det er meget vigtig at de enkelte byrådsmedlemmer ved hvilke opgaver turistforeningen tager sig af men i allerhøjeste grad også hvilke projekter foreningen har gang i både i forhold til samarbejdet med andre destinationer og foreninger men også hvilke puljer der er søgt penge fra og til hvad. Derfor vil vi endnu engang meget gerne have lov til at henstille til kommunen at vi får lov til at deltage i en orienterende byrådsmøde hvor vi kan give alle byrådsmedlemmer en grundig orientering om rigets tilstand i Rømø Tønder Turistforening. Vi er i øjeblikket i gang med at skrive et nyt kontraktgrundlag sammen med kommunen. Sidste år blev det aftalt at vi sammen med kommunen skulle lave en tilfredshedsundersøgelse af både kommunens og turistforeningens arbejde, det har dog vist sig at der er lige stor tilfredshed med begge parter. Det er ganske udmærket at få lavet en sådan undersøgelse men det trækker virkelig tænder ud at få lavet undersøgelsen og efterfølgende få det gennemarbejdet. Det er derfor mit håb at vi ikke hvert år skal bruge resurser på at lave en sådan undersøgelse, det tager rigtig lang tid og resurserne kan altså bruges betydelig bedre på andre ting end på at gentage den slags undersøgelser. Vi har også et godt samarbejde med de andre kommuner langs Vadehavet og det er et samarbejde som vi skal værne omkring og udbygge men det skal være med omtanke. Vi skal søge mere fælles overordnet markedsføring da Nationalpark Vadehavet er et sammenhængende område som bedst markedsføres samlet, men hvad man lokalt i de enkelte turistforeninger og kommuner vælger at markedsføre sig på det kan nu engang ikke gøres i fællesskab og her skal vores egne stærke sider virkelig springe frem i vores egen markedsføring. Der er ingen tvivl om at vi har set en opgave i hurtigt at komme i gang med markedsføringen af Nationalparken da nyhedsinteressen har været stor og her har det været vigtig at følge lige efter for at følge op på denne nyhedsinteresse. Men Nationalpark Vadehavet er jo 1

2 et ganske nyt fænomen og der ligger rigtig mange opgaver i den kommende tid for at komme videre med udnyttelsen af de muligheder som vi tror den bringer med sig, det er opgaver set i et større perspektiv og det er opgaver lokalt sammen med vores medlemmer såvel store som små, vi har alle en forpligtigelse til og en udfordring med at bearbejde mulighederne og forhåbentlig efterfølgende at høste frugterne. Jeg tror at vi vil få en gevinst af at være hurtig ude og her skal vores chef og medarbejdere virkelig have ros for at være på mærkerne. Vi har et stærkt samarbejde med de andre 4 kommuner som er med i samarbejdet omkring Sydvestjysk Udviklingsforum også kaldet SVUF. For øjeblikket er der snak om en ny struktur omkring turismen i de 5 kommuner. Det er en proces som vi absout har blandet os i fordi der er visse ting som vi mener at kan bruge men også vigtige ting som vi ikke mener kan gennemføres i forhold til det oplæg som ligger. Vi er enige i at vi alle kan drage nytte af en stærk fælles markedsføring af området, men når det kommer til at beslutte hvordan tingene skal køre lokalt så er det helt klart vores mening at det kun kan styres lokalt og af folk som har en fornemmelse af virkeligheden i området og som har kontakten til de lokale aktører. Helt ærlig så er det vores opfattelse at udfordringerne med at udvikle en turistforening der er sammenlagt af 6 forskellige foreninger har været store men absolut spændende og hverken os som forening eller vores medlemmer er klar til at tage endnu et stort skridt i retning af mere overordnet styring og vi i bestyrelsen er meget i tvivl om det overhovedet nogensinde bliver en fordel når det drejer sig om turisme. I sidste weekend var vi i Rundetårn i København hvor vi sammen med de andre kommuner omkring Nationalparken havde en kæmpe kunstudstilling som skal skabe opmærksomhed omkring vores område, det er et rigtig godt eksempel på hvordan vi i fællesskab kan skabe opmærksomhed både omkring turisme men også med mulighed for opmærksomhed omkring bosætning af vores område og så kan man virkelig sige at kræfterne samles om flere målgrupper. Udstillingen kører frem til den 13 maj. Rømø Tønder Turistforening har igennem årene, og 2011 er ingen undtagelse, fået tildelt mange penge fordi der er blevet søgt til nogle rigtig gode projekter, penge som virkelig har gjort en forskel når det gælder om at kunne starte og udvikle nye tiltag til gavn for vores medlemmer og turismen generelt i vores område og det er selvfølgelig en model som vi også fremover vil gøre brug af når det gælder udvikling og nye tiltag i forhold til Nationalparken. Derfor vil jeg gerne slå et slag for at vi alle hjælper til med at vi får endnu flere medlemmer i turistforeningen. Der er desværre alt for mange som ikke er medlem af vores forening og jeg vil tillade mig at sige at de kører på frihjul i forhold til at deltage i den samlede udvikling. Der ligger som sagt mange store udfordringer foran os og jo flere vi er til at bære byrderne jo stærkere står vi når der skal søges midler. Er man en del af fællesskabet har man jo også mulighed for at præge beslutningerne, med andre ord lad i fællesskab prøve om det er hverve nye medlemmer i det kommende år. Rømø Tønder Turistforening har også i indeværende år haft et godt økonomisk resultat og det er vi rigtig glade for og det giver en vis ro på bagsmækken når der er styr på økonomien. Helt fra sammenlægningens start har vi kørt med en negativ egenkapital på godt en million kr. og det ser ud til at vi i de sidste to år stort set har fået gjort kål på den. Det kræver en del likvide midler på kontoen når man deltager i projekter hvor der modtages tilskud fra EU, her skal vi selv lægge pengene ud indtil projektet er kørt og der er aflagt et regnskab og det giver altså en del træk på kontoen men projekterne er livsvigtige for vores fortsatte drift. Jeg vil gerne slutte med at sige tak til vores medlemmer for samarbejdet i det forløbne år, jeg føler virkelig at vi trækker på fælles hammel i udviklingen af turismen men jeg føler stadig at hamlen skal gøres stærkere og bredere det er vores fælles opgave fremover. Også en stor tak til medarbejderne for den store indsats der gøres hver dag for at drive vores forening og servicere vores turister og medlemmer. En særlig tak til jer alle for den store indsats i forbindelse med flytningen af turistkontoret til Havneby, det var virkelig en holdindsats der blev gjort i den forbindelse, tak for det. Til dig Bodil skal der også lyde en stor tak for din kæmpe indsats, jeg har på fornemmelsen at Rømø Tønder Turistforening efterhånden fylder det meste af dit liv det er prisværdig, du er en kæmpe vidensbank 2

3 som ved rigtig meget om turisme, du er serviceminded og vellidt i dine samarbejdskredse. Tak til jer alle både på kontoret i Tønder og på Rømø. Der skal også lyde en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, i er altid parate til en god saglig debat om turisme og til fordel for turismen. Tak. Kommentarer: Niels Vase, Øster Højst: Hvorfor bliver nye erhvervsmedlemmer ikke kontaktet af turistforeningen? Formanden: Der registreres mange nye medlemmer i erhvervsregisteret hver dag, men vi vil arbejde på sagen. Mogens Gabs, Jejsing: 1. Søgning på turistforeningens hjemmeside på tysk har mangler. Svar Svend Ole Gammelgård/Bodil Glistrup: Vores nye hjemmeside går i luften i disse dage, og her er fejl og mangler blevet udbedret 2. Johnny Søtrup arbejder aktivt på, at gøre Esbjerg til Ehvervsmetropole i Sydvest hvad arbejder Rømø-Tønder Turistforening på? Svar Bodil Glistrup: Vi arbejder bl.a. på at trække flere brudepar til Tønder Kommune, ved at lave en ny brochure. 3. Turist- og udviklingschefens beretning Vi har talt utroligt meget om krise i Vi har nærmest ikke kunnet åbne en avis eller tænde for fjernsynet, før vi har fået denglobale krise slynget i ansigtet: Vi har igen og igen hørt om finanskrisen og gældskrisen, og at statsbankerotten truer ligerundt om hjørnet i Grækenland. Men heldigvis er der da også gode nyheder indimellem: I USA er arbejdsløsheden nu faldet adskillige måneder i træk, og den tyske økonomi voksede med 3% i Turismen påvirkes selvfølgelig af økonomien ude i den store verden. Den internationale turisme oplevede i 2009 en nedgang på 4 %, men i 2010 og 2011 gik det faktisk fremad igen trods finanskrisen. Ser vi kun på Nordeuropa, var situationen imidlertid en lidt anden. Her var der nedgang i 2009, og det fortsatte i Først i 2011 begyndte det at gå fremad igen nemlig med et pluspå 5 %. Efter to rigtig kedelige turistår ser det altså ud til, at turismen i Nordeuropa kom på ret køl igen i Og udsigterne for 2012 er bestemt ikke så dårlige: I hvert fald viser en ny rejsenalyse fra januar 2012, at hver fjerde tysker vil rejse mere i 2012 end i Overnatninger og turismeomsætning Vi kan genfinde den udvikling, som vi ser i hele Nordeuropa, i de tal, som vi har for turismen i Tønder Kommune. I 2009 havde vi en nedgang i det samlede antal registrerede overnatninger i kommunen på 6½ %, i 2010 måtte vi notere en yderligere nedgang på 2 %. Det særlige i 2010 var imidlertid, at vi faktisk havde fremgang i antallet af overnatninger i de udlejede feriehuse, mens campingpladserne havde en ganske betydelig nedgang. Det spændende er så: hvordan gik det i 2011? Har vi igen haft fremgang ligesom i resten af Nordeuropa? Vi har desværre endnu ikke alle tallene fra Danmarks Statistik, og derfor kan vi ikke svare endegyldigt på spørgsmålet. Vi ved, at nedgangen på campingpladserne fortsatte i 2011, og at der var en lille fremgang på hoteller og feriecentre. Men det vigtigste tal mangler vi, fordi vi endnu ikke kan sige, hvor mange overnatninger der var i de udlejede feriehuse. Det eneste, vi ved, er at Feriepartner Rømø havde et fint år i 2011 med en fremgang på 3 %. Hvordan det er gået de øvrige feriehusudlejningsfirmaer, får vi først at vide fra Danmarks Statistik i midten af april. På landsplan var fremgangen i antallet af overnatninger i udlejede feriehuse i 2011 på 1,2 %, men vi har da lov at håbe, at fremgangen er større i Tønder Kommune end i landet som helhed. 3

4 Antallet af overnatninger fortæller noget om turismen og dens udvikling i vores kommune. Men mindst lige så interessant er den omsætning, som turisterne skaber i kommunen. Desværre er den nyeste beregning fra VisitDenmark af turismeomsætningen i Tønder Kommune fra Den viser, at værdien af turisternes forbrug i kommunen dengang var 974 mio. kr. Trods finanskrisen er jeg temmelig sikker på, at det beløb nu ligger på den gode side af 1 mia. kr. Et flot beløb, som ingen vist kunne tænke sig at undvære! Markedsføring Rømø-Tønder Turistforenings fornemste opgaver er at arbejde for at tiltrække flere turister og at sørge for, at de får den service og information, de har brug for, når de er kommet hertil. Først og fremmest markedsfører vi Tønder Kommune i Danmark og Tyskland, fordi det er her, vi henter langt den største del af vore gæster. Faktisk kommer 76 % af gæsterne i vores feriehuse fra Tyskland. Men vi arbejder også på det norske, engelske, hollandske og italienske marked og det gør vi primært sammen med Turistgruppen Vestjylland og VisitDenmarks kontorer i disse lande. I Holland har vi et samarbejde med Dansk Feriehus Bookingbureau. Vores markedsføringsredskaber omfatter: Fyrtårnskatalog Ferieguide Kultur- og oplevelsesfolder Ferieavis Messeavis Magasin med temaruter Annoncering nationalt, regionalt og lokalt Pressearbejde og journalistbesøg Sidst, men absolut ikke mindst: Hjemmesiden. I det hele taget må vi sige, at vi markedsfører os mere og mere online. Hertil kommer messedeltagelsen, hvor vi i 2010 og 2011 bl.a. deltog på de to store danske messer i Bella Center i København og i Herning. Af særlig betydning var det, at vi på disse to messer for første gang kunne slå på Nationalpark Vadehavet, og vi oplevede stor interesse for Nationalparken hos det danske feriepublikum. Når markedsføringen har virket, som den skal, og turisterne har bestemt sig for at besøge os eller allerede er kommet, får de så al den hjælp, de har brug for, på turistbureauerne på Rømø og i Tønder samt på informationsbureauet i Arrild. De kan også benytte vores sms-service eller de kan bruge de 20 infostandere, som vi i 2010 fik sat op rundt om i kommunen. Nye tilbud til turisterne Det er vigtigt, at vi hele tiden er på forkant med udviklingen og tænker i nye baner. Turisterne bliver stadig mere kræsne, og vi skal hele tiden være klar med nye og spændende tilbud. I 2011 udviklede vi således hele 6 forskellige temaruter gennem kommunen og på kryds og tværs af grænsen. Formålet er naturligvis at give turisterne inspiration til at besøge hele kommunen og at inddrage de highlights, som findes syd for grænsen. De 6 ruter har vi kaldt: Børneruten, Nationalparkruten, Slotte, herregårde, kirker og klostre, Den kulturhistoriske rute, Historieruten og Kunst- og kunsthåndværkerruten. Ruterne findes både på vores hjemmeside og i et hæfte, som turisterne kan få i hånden inden sæsonen. Vi er i færd med at udarbejde en appetizer, der skal ligge ude på overnatningsstederne. Vi forventer også at have to nye ruter klar til sæsonen: en riderute over grænsen, der også indeholder oplysninger om de faciliteter, vi har i kommunen, samt en gastronomirute. Det samme gælder en ny bryllupsfolder og små foldere, hvor alle ruterne er beskrevet hver for sig indledte vi et tættere samarbejde med kollegaerne på Sylt, som bl.a. betyder, at vores brochurer nu får en bedre distribution på Sylt og dermed forhåbentlig er med til at øge antallet af Sylt-gæster, der tager på en endagstur med færgen til Rømø og videre rundt i Tønder Kommune. Samarbejde med Tønder Kommune Samarbejdet med Tønder Kommune blev yderligere udviklet i Vi er glade for, at kommunen forstår turismens store betydning i kommunen, og vi ser det som et godt signal, at turismen nu er kommet ind under økonomiudvalget. Vi synes selvfølgelig, at det er meget positivt, at Tønder Kommune har bevilget 3 mio. kr. over 4 år til udvikling af 4

5 turismen i kommunen. Det betyder, at der er blevet iværksat en række forskellige tiltag, og at der er skabt et større fællesskab omkring turismen og indsatsen for at tiltrække og servicere turisterne. Eksempelvis har kommunen igangsat en række netværksmøder med turismens forskellige aktører i kommunen og et af resultaterne er nogle kurser, som laves sammen med Oplevelsernes Academy. Vi tror på, at vi på den måde kan være med til at give turisterne en endnu bedre velkomst i Tønder kommune og dermed i sidste ende forlænge turisternes ophold og skabe en øget turismeomsætning. Jeg vil også nævne, at samarbejdet med kommunen betyder, at der nu ansættes en bycenterchef for hele Tønder kommune. Den ny bycenterchef bliver også leder af turistbureauet i Tønder. Der er etableret en styregruppe, bestående af Tønder Handelsstandsforening, Rømø-Tønder Turistforening og Tønder Erhvervsforum, og lønnen kommer fra handelsstandsforeningen, kommunen og turistforeningen. Vi håber efterhånden at få alle byer i kommunen med. Det er et spændende initiativ, som vi ser frem til at få ført ud i livet. Vi håber og tror, at den ny bycenterchef kan være med til at skabe et bedre samspil mellem turisme og handelsliv til gavn og glæde for begge parter. Samarbejde i regionen Mange af de aktiviteter, som vi er involveret i, gennemfører vi sammen med partnere og gode kolleger. På regionalt plan er vi således med i VisitSyddanmark, som styrer flere forskellige projekter, som vi er med i. VisitSyddanmark er det ny navn for det regionale turismeselskab, som tidligere hed Syddansk Turisme. En meget vigtig samarbejdspartner for os er Sydvestjysk Udviklingsforum i daglig tale: SVUF hvor vi arbejder sammen med Varde, Esbjerg, Vejen og Fanø kommuner. Sekretariatet i Esbjerg og turistbureauerne i de fem kommuner løser i fællesskab en række opgaver, f.eks. fælles hjemmeside, fælles profilkatalog og fælles PR-indsats. Et af de store projekter i SVUF er Vadehavsprojektet. Det har fået en bevilling på 16 mio. kr., og de penge skal bruges til oplevelsesudvikling. Det handler om at øge kvaliteten i de eksisterende tilbud og om at skabe nye tilbud til vore gæster og dermed i sidste ende om at øge omsætningen, indtjeningen og beskæftigelsen. I Vadehavsprojektet har vi i 2011 bl.a. lavet en Vadehavskogebog, som er blevet en kæmpesucces, og vi har også skabt en lammefestival, der skal være med til at gøre opmærksom på Vadehavslammene. Blandt de mange andre initiativer i Vadehavsprojektet vil jeg nævne en krondyrfestival, en cykelrute, en kunstrute samt udstillingen Kunst i Rundetårn i København i perioden til Vadehavsprojektet slutter med udgangen af 2012, og SVUF er derfor i gang med en ny strategi for de fem kommuner, der handler om, hvordan vi kan arbejde endnu mere sammen om at løse forskellige opgaver. Strategien fremlægges for politikerne i april. I SVUF arbejder vi også med at lægge en strategi for, hvordan vi bedst muligt kan udvikle og markedsføre de fyrtårne, vi har. Vi har i den sammenhæng gennemført strategidage i Tønder, Møgeltønder, Højer og Havneby, og vi forventer at kunne udvide denne proces til også at omfatte andre byer i kommunen. En anden meget vigtig samarbejdspartner er Nationalpark Vadehavet. Vi er glade og stolte over, at Nationalparken netop i disse dage er ved at etablere sit sekretariat på Tønnisgaard selvom så også det betød, at turistforeningen måtte finde nye lokaler. Det vender jeg tilbage til om lidt. Samarbejde på tværs af grænsen I 2011 fortsatte det grænseoverskridende samarbejde mellem Sydvestjylland og Nordtyskland i projektet Vestkystturisme, som i 2010 fik bevilget et EU-tilskud på næsten 5 mio. kr. Rømø- Tønder Turistforening er lead partner, og på den danske side er også Turistgruppen Vestjylland og Skærbæk Fritidscenter med i projektet. På den tyske side har vi to rigtig gode og stærke partnere, nemlig Nordsee-Tourismus-Service og Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland, der begge hører hjemme i Husum. Projektet går ud på at udvikle turismen langs vestkysten på tværs af grænsen. Vi har i 2011 bl.a. gennemført et større analysearbejde, der har givet os masser af god viden om, hvad turisterne søger i vort område og vi har faktisk også fået et større kendskab til, hvorfor der er nogen, der fravælger vores område som feriested. Endelig fortæller analyserne os noget om, i hvilket omfang turisterne i vores område tager til Tyskland på éndagsture og omvendt. Analyserne har bekræftet os i, at der er et ganske stort potentiale i at arbejde sammen turistmæssigt på tværs af grænsen. I projektet har vi i 2011 bl.a. gennemført produktkendskabsture for turistfolk på begge sider af grænsen, vi har annonceret i kataloger og magasiner og vi har udarbejdet de 6 temaruter, som jeg nævnte tidligere. Projektet løber indtil begyndelsen af 2013, men samarbejdet i projektet har været så godt, at vi besluttede at søge om Eumidler til et nyt, grænseoverskridende projekt. Det lykkedes, og 1. januar 2012 startede vi så på projektet Natur og 5

6 turisme med fokus på Nationalparkerne. Det er stadigvæk Rømø-Tønder Turistforening, der er lead partner, men deltagerkredsen er blevet udvidet med SVUF (i stedet for Turistgruppen Vestjylland) og de to nationalparker på begge sider af grænsen. EU-tilskuddet er på 4,8 mio. kr., og projektet har en varighed på 3 år. Som navnet siger, handler det i det ny projekt først og fremmest om nationalparkerne, og hvordan de kan blive så attraktive som muligt for turisterne uden at det går ud over naturbeskyttelsen. Vi skal med andre ord være med til at udvikle en strategi for bæredygtig turisme i nationalparkerne. Nationalparken syd for grænsen har eksisteret i mange år, så det er også en del af projektet, at vi på den danske side kan lære af deres erfaringer. Andre aktiviteter Og så er der alle de andre ting, vi har gang i. Først og fremmest vil jeg nævne, at vi er ved at lave en ny hjemmeside, som for første gang vil blive præsenteret for offentligheden her på generalforsamlingen af Annemarie Kruse fra SVUF. Alle interesserede turismeaktører kan naturligvis gøre brug af den ny hjemmeside og få links til den. I de sidste måneder af 2011 udarbejdede de fire turistorganisationer i de sønderjyske kommuner Aabenraa, Sønderborg, Haderslev og Tønder en fælles ansøgning til Region Syddanmark om at få midler til at lave destinationsudvikling. Ansøgningen fokuserer meget på vores fælles historie og på de to jubilæer: 150 året for 1864 og 100 året for begyndelsen på 1. verdenskrig og dermed udgangspunktet for Genforeningen i Jeg vil også nævne, at konsulentfirmaet COWI for Tønder Kommune og Rømø-Tønder Turistforening har lavet en tilfredshedsanalyse af det arbejde, som vi udfører i Rømø-Tønder Turistforening. Desværre har under halvdelen af de adspurgte svaret, og vi ved ikke, hvem der har svaret, og hvem der ikke har svaret. Når undersøgelsen kommer frem til, at 64 % er tilfredse med Turistforeningen, ved vi altså ikke, om dem, der er tilfredse, er medlemmer af Turistforeningen eller ej. På den baggrund sætter vi spørgsmålstegn ved undersøgelsens validitet, og vi mener, at det slet ikke er muligt at konkludere på turismeerhvervets tilfredshed, således som COWI gør det. Ifølge undersøgelsen har 68 % af de adspurgte haft kontakt med Turistforeningen. Vi er godt klar over, at der sikkert er mange, som ikke ved, hvad vi faktisk laver i turistforeningen. Derfor har vi besluttet, at vi vil gennemføre 4 fyraftensmøder, hvor vi fortæller om vore mange aktiviteter. Til disse møder vil vi invitere både medlemmer og ikkemedlemmer og dermed får vi forhåbentlig åbnet endnu fleres øjne for den rolle, som turistforeningen spiller. Og så kunne man jo håbe, at vi også får flere medlemmer ud af det! Endelig vil jeg kort nævne nogle af de større aktiviteter, som vi er i gang med at planlægge lige i øjeblikket: Den 28. april starter det store elbil-ralley med en prolog, og dagen efter går starten i Tønder på en 3-dages etape til Hamburg. Vi er også med til at markedsføre den store golffestival på kommunens tre golfbaner, der varer tre dage i september. Afslutning Vi kan atter engang se tilbage på et særdeles aktivt år med mange nyskabelser. Nyt EU-projekt, nye temaruter, nye tiltag omkring Vadehavet for nu blot at nævne et par initiativer. Og så skete der jo altså også det, at vi i 2011 begyndte at forberede os på at flytte fra Tønnisgaard, hvor turistbureauet ellers har holdt til i ca. 45 år. Jeg må vel være ærlig og sige, at det var en tanke, som jeg havde lidt svært ved at vænne mig til. På den anden side var det jo af stor betydning, at Nationalpark Vadehavets sekretariat kunne blive placeret på Rømø og nu hvor flytningen til de ny lokaler i Havneby er en realitet, må jeg sige, at det ganske vist var en krævende proces men hvor er det blevet godt! Jeg og medarbejderne glæder os hver eneste dag, vi går på arbejde, og for vores gæster er det naturligvis også et kæmpefremskridt. Alene det, at vi har fået næsten tre gange så meget plads som før gør en kolossal forskel. Jeg vover det ene øje og påstår, at Tønder Kommune med turistbureauet i Havneby har fået et af Danmarks absolut flotteste turistbureauer! Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til vore mange samarbejdspartnere og sparringspartnere i og uden for kommunen, til Tønder Kommune, Tønder Bank, Advokat Mazanti og RSM Plus ved statsautoriseret revisor Erik Haase. Tak for et positivt samarbejde og jeres store engagement. Der skal også lyde en stor tak til bestyrelsen i Rømø- Tønder Turistforening for et givtigt og behageligt samarbejde i årets løb. En særlig tak til dig, Svend Ole. Du er en utrolig god formand, og jeg er glad for at have dig som backing group i forhold til de mange opgaver, der skal løses, og de mange beslutninger, der skal træffes. Ikke mindst i forbindelse 6

7 med flytningen har du løst en kæmpeopgave og knyttet de mange tråde, så resultatet blev så godt, som det er blevet. Også speciel tak til næstformanden, Poul Thude, fordi du har deltaget i alle matriceturen. Sidst, men ikke mindst, en stor tak til hele personalet på de tre kontorer. I yder en stor og professionel indsats, og I lever op til vores mål om, at vi i Tønder Kommune skal være de bedste til at servicere vore mange feriegæster, og at Tønder Kommune skal være det bedste feriested. En speciel tak til dig Inge, du har tjek på tingene og klarer hele fem regnskaber det er rigtig flot. 4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse Regnskabet blev gennemgået af statsautoriseret revisor Erik Haase. Regnskabet blev enstemmig godkendt. Kommentarer: Ulrik Christensen, Dayz Rømø: Lønomkostningerne virker meget høje til 13 medarbejdere. Bliver der brugt for mange ressourcer på personalet i forhold til markedsføringen? Erik Haase / Inge Frøslev/ BodilGlistrup: Lønudgifterne er inkl. barsel mm., lønningerne til turistguiderne ligger med ind i omkostningerne, desuden inkl alle projekttimer. Turistforeningen bruger 1,2 mio kroner pr. år på markedsføring. 5. Behandling af indkomne forslag Der var ingen forslag. 6. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår Der blev vedtaget uændrede kontingentsatser til Bestyrelsesvalg: Opmærksomheden henledes på, at der skal foretages valg af 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Til valg står: 1. Gunnar Møller ønskede ikke genvalg 2. Hanne Pedersen ønskede ikke genvalg 3. Henrik Mowinkel 4. Mette Skriver 5. Søren Hansen Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer: 1. Asmus Lund, Arrild Camping 2. Dieter Bockholt, Westwind Havneby 3. Mogens Gabs Alle kandidater præsenterede sig kort. Efter afstemningen blev stemmerne talt op af revisor Erik Haase og regnskabschef Inge Frøslev Stemmerne fordelte sig som følgende: Asmus Lund: 30 Søren Hansen: 28 7

8 Dieter Bockholt: 28 Henrik Mowinkel: 27 Mette Skriver: 31 Mogens Gabs: 16 Dermed blev følgende bestyrelsesmedlemmer valgt/genvalgt: Asmus Lund, Søren Hansen, Dieter Bockholt, Henrik Mowinkel, Mette Skriver. 8. Valg af suppleanter Forslag til de to suppleanter: 1. Gert Nissen 2. Pia Thomsen Suppleanterne blev bibeholdte. 9. Valg af revisor Statsautoriseret revisor Erik Haase blev enstemmig genvalgt. 10. Eventuelt Ingen emner. Tilføjelse til dagsordenen: Indlæg ved Thomas Holst, Nationalpark Vadehavet: Thomas Holst, sekretariatsleder for Nationalpark Vadehavet, præsenterede Nationalparkens muligheder i forhold til turismen. Indlæg ved Anne Marie Kruse, Sydvestjysk Udviklingsforum: Anne Marie Kruse præsenterede turistforeningens nye hjemmeside, som er moderne og dynamisk. Desuden får Rømø og Tønder nu deres egne hjemmesider: 8

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 VELKOMST Formand Per Bonke bød velkommen til Danske Torpares 34. ordinære generalforsamling i IDA Mødecenter i København.

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen.

Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen. Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen. Det er urealistisk at tro, at de seneste års økonomiske krise er overstået. Der er stadig mange virksomheder, som har det svært

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007 Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007 Søren Clemmensen, formand Velkommen til mødet. Der skal vælges en dirigent vi foreslår Jørgen Lange, og skal høre om der er andre forslag.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

1. Valg af dirigenter Bestyrelsen foreslår Birgit Fuglsbjerg, Rønde Højskole og Kenneth Jakobsen, Mariager Højskole, som vælges.

1. Valg af dirigenter Bestyrelsen foreslår Birgit Fuglsbjerg, Rønde Højskole og Kenneth Jakobsen, Mariager Højskole, som vælges. Referat af Generalforsamling 2015 1. Valg af dirigenter Bestyrelsen foreslår Birgit Fuglsbjerg, Rønde Højskole og Kenneth Jakobsen, Mariager Højskole, som vælges. Dirigenterne konstaterer, at generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere