Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus"

Transkript

1 Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus Formanden Svend Ole Gammelgård bød velkommen til generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Advokat C.J. Mazanti blev enstemmig valgt. Mazanti bekræfter generalforsamlingens lovlige indvarsling jf. vedtægternes 9 i. 2. Formandens beretning Endnu et år er gået og det er tid til at samle op på året Det blev om noget et spændende og anderledes år med mange udfordringer. Der var i særdeleshed mange udfordringer på den interne side og her tænker jeg jo på vores flytning fra Tvismark til Havneby, det gav mange spekulationer som man skulle forholde sig til men det valgte vi hurtig at tage som en udfordring og en mulighed for at udvikle os i nye rammer. Som tingene ser ud nu så er vi blevet bekræftet i at det er den rigtige beslutning vi har truffet, vi var meget begrænset i vores rammer i Tvismark og det gjorde det umuligt at tænke nye tanker omkring information og salg til vores turister. Vi mener virkelig at vi nu er fremtidssikret i mange år hvad angår de bygningsmæssige forhold. Under hele processen har vi haft en god dialog og samarbejde med kommunen og det er helt klart min fornemmelse at kommunen har lige så store ambitioner med turismen i vores område som vi selv og vores medlemmer har. Selv om vi er enige om målet så er det meget vigtig at vi samarbejder tæt med kommunen og sikrer os at vi samler kræfterne omkring det som betyder noget for udviklingen og det er meget vigtig at vi orienterer hinanden igennem processen så den ene hånd ved hvad den anden gør. Vi mener faktisk også at det er meget vigtig at de enkelte byrådsmedlemmer ved hvilke opgaver turistforeningen tager sig af men i allerhøjeste grad også hvilke projekter foreningen har gang i både i forhold til samarbejdet med andre destinationer og foreninger men også hvilke puljer der er søgt penge fra og til hvad. Derfor vil vi endnu engang meget gerne have lov til at henstille til kommunen at vi får lov til at deltage i en orienterende byrådsmøde hvor vi kan give alle byrådsmedlemmer en grundig orientering om rigets tilstand i Rømø Tønder Turistforening. Vi er i øjeblikket i gang med at skrive et nyt kontraktgrundlag sammen med kommunen. Sidste år blev det aftalt at vi sammen med kommunen skulle lave en tilfredshedsundersøgelse af både kommunens og turistforeningens arbejde, det har dog vist sig at der er lige stor tilfredshed med begge parter. Det er ganske udmærket at få lavet en sådan undersøgelse men det trækker virkelig tænder ud at få lavet undersøgelsen og efterfølgende få det gennemarbejdet. Det er derfor mit håb at vi ikke hvert år skal bruge resurser på at lave en sådan undersøgelse, det tager rigtig lang tid og resurserne kan altså bruges betydelig bedre på andre ting end på at gentage den slags undersøgelser. Vi har også et godt samarbejde med de andre kommuner langs Vadehavet og det er et samarbejde som vi skal værne omkring og udbygge men det skal være med omtanke. Vi skal søge mere fælles overordnet markedsføring da Nationalpark Vadehavet er et sammenhængende område som bedst markedsføres samlet, men hvad man lokalt i de enkelte turistforeninger og kommuner vælger at markedsføre sig på det kan nu engang ikke gøres i fællesskab og her skal vores egne stærke sider virkelig springe frem i vores egen markedsføring. Der er ingen tvivl om at vi har set en opgave i hurtigt at komme i gang med markedsføringen af Nationalparken da nyhedsinteressen har været stor og her har det været vigtig at følge lige efter for at følge op på denne nyhedsinteresse. Men Nationalpark Vadehavet er jo 1

2 et ganske nyt fænomen og der ligger rigtig mange opgaver i den kommende tid for at komme videre med udnyttelsen af de muligheder som vi tror den bringer med sig, det er opgaver set i et større perspektiv og det er opgaver lokalt sammen med vores medlemmer såvel store som små, vi har alle en forpligtigelse til og en udfordring med at bearbejde mulighederne og forhåbentlig efterfølgende at høste frugterne. Jeg tror at vi vil få en gevinst af at være hurtig ude og her skal vores chef og medarbejdere virkelig have ros for at være på mærkerne. Vi har et stærkt samarbejde med de andre 4 kommuner som er med i samarbejdet omkring Sydvestjysk Udviklingsforum også kaldet SVUF. For øjeblikket er der snak om en ny struktur omkring turismen i de 5 kommuner. Det er en proces som vi absout har blandet os i fordi der er visse ting som vi mener at kan bruge men også vigtige ting som vi ikke mener kan gennemføres i forhold til det oplæg som ligger. Vi er enige i at vi alle kan drage nytte af en stærk fælles markedsføring af området, men når det kommer til at beslutte hvordan tingene skal køre lokalt så er det helt klart vores mening at det kun kan styres lokalt og af folk som har en fornemmelse af virkeligheden i området og som har kontakten til de lokale aktører. Helt ærlig så er det vores opfattelse at udfordringerne med at udvikle en turistforening der er sammenlagt af 6 forskellige foreninger har været store men absolut spændende og hverken os som forening eller vores medlemmer er klar til at tage endnu et stort skridt i retning af mere overordnet styring og vi i bestyrelsen er meget i tvivl om det overhovedet nogensinde bliver en fordel når det drejer sig om turisme. I sidste weekend var vi i Rundetårn i København hvor vi sammen med de andre kommuner omkring Nationalparken havde en kæmpe kunstudstilling som skal skabe opmærksomhed omkring vores område, det er et rigtig godt eksempel på hvordan vi i fællesskab kan skabe opmærksomhed både omkring turisme men også med mulighed for opmærksomhed omkring bosætning af vores område og så kan man virkelig sige at kræfterne samles om flere målgrupper. Udstillingen kører frem til den 13 maj. Rømø Tønder Turistforening har igennem årene, og 2011 er ingen undtagelse, fået tildelt mange penge fordi der er blevet søgt til nogle rigtig gode projekter, penge som virkelig har gjort en forskel når det gælder om at kunne starte og udvikle nye tiltag til gavn for vores medlemmer og turismen generelt i vores område og det er selvfølgelig en model som vi også fremover vil gøre brug af når det gælder udvikling og nye tiltag i forhold til Nationalparken. Derfor vil jeg gerne slå et slag for at vi alle hjælper til med at vi får endnu flere medlemmer i turistforeningen. Der er desværre alt for mange som ikke er medlem af vores forening og jeg vil tillade mig at sige at de kører på frihjul i forhold til at deltage i den samlede udvikling. Der ligger som sagt mange store udfordringer foran os og jo flere vi er til at bære byrderne jo stærkere står vi når der skal søges midler. Er man en del af fællesskabet har man jo også mulighed for at præge beslutningerne, med andre ord lad i fællesskab prøve om det er hverve nye medlemmer i det kommende år. Rømø Tønder Turistforening har også i indeværende år haft et godt økonomisk resultat og det er vi rigtig glade for og det giver en vis ro på bagsmækken når der er styr på økonomien. Helt fra sammenlægningens start har vi kørt med en negativ egenkapital på godt en million kr. og det ser ud til at vi i de sidste to år stort set har fået gjort kål på den. Det kræver en del likvide midler på kontoen når man deltager i projekter hvor der modtages tilskud fra EU, her skal vi selv lægge pengene ud indtil projektet er kørt og der er aflagt et regnskab og det giver altså en del træk på kontoen men projekterne er livsvigtige for vores fortsatte drift. Jeg vil gerne slutte med at sige tak til vores medlemmer for samarbejdet i det forløbne år, jeg føler virkelig at vi trækker på fælles hammel i udviklingen af turismen men jeg føler stadig at hamlen skal gøres stærkere og bredere det er vores fælles opgave fremover. Også en stor tak til medarbejderne for den store indsats der gøres hver dag for at drive vores forening og servicere vores turister og medlemmer. En særlig tak til jer alle for den store indsats i forbindelse med flytningen af turistkontoret til Havneby, det var virkelig en holdindsats der blev gjort i den forbindelse, tak for det. Til dig Bodil skal der også lyde en stor tak for din kæmpe indsats, jeg har på fornemmelsen at Rømø Tønder Turistforening efterhånden fylder det meste af dit liv det er prisværdig, du er en kæmpe vidensbank 2

3 som ved rigtig meget om turisme, du er serviceminded og vellidt i dine samarbejdskredse. Tak til jer alle både på kontoret i Tønder og på Rømø. Der skal også lyde en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, i er altid parate til en god saglig debat om turisme og til fordel for turismen. Tak. Kommentarer: Niels Vase, Øster Højst: Hvorfor bliver nye erhvervsmedlemmer ikke kontaktet af turistforeningen? Formanden: Der registreres mange nye medlemmer i erhvervsregisteret hver dag, men vi vil arbejde på sagen. Mogens Gabs, Jejsing: 1. Søgning på turistforeningens hjemmeside på tysk har mangler. Svar Svend Ole Gammelgård/Bodil Glistrup: Vores nye hjemmeside går i luften i disse dage, og her er fejl og mangler blevet udbedret 2. Johnny Søtrup arbejder aktivt på, at gøre Esbjerg til Ehvervsmetropole i Sydvest hvad arbejder Rømø-Tønder Turistforening på? Svar Bodil Glistrup: Vi arbejder bl.a. på at trække flere brudepar til Tønder Kommune, ved at lave en ny brochure. 3. Turist- og udviklingschefens beretning Vi har talt utroligt meget om krise i Vi har nærmest ikke kunnet åbne en avis eller tænde for fjernsynet, før vi har fået denglobale krise slynget i ansigtet: Vi har igen og igen hørt om finanskrisen og gældskrisen, og at statsbankerotten truer ligerundt om hjørnet i Grækenland. Men heldigvis er der da også gode nyheder indimellem: I USA er arbejdsløsheden nu faldet adskillige måneder i træk, og den tyske økonomi voksede med 3% i Turismen påvirkes selvfølgelig af økonomien ude i den store verden. Den internationale turisme oplevede i 2009 en nedgang på 4 %, men i 2010 og 2011 gik det faktisk fremad igen trods finanskrisen. Ser vi kun på Nordeuropa, var situationen imidlertid en lidt anden. Her var der nedgang i 2009, og det fortsatte i Først i 2011 begyndte det at gå fremad igen nemlig med et pluspå 5 %. Efter to rigtig kedelige turistår ser det altså ud til, at turismen i Nordeuropa kom på ret køl igen i Og udsigterne for 2012 er bestemt ikke så dårlige: I hvert fald viser en ny rejsenalyse fra januar 2012, at hver fjerde tysker vil rejse mere i 2012 end i Overnatninger og turismeomsætning Vi kan genfinde den udvikling, som vi ser i hele Nordeuropa, i de tal, som vi har for turismen i Tønder Kommune. I 2009 havde vi en nedgang i det samlede antal registrerede overnatninger i kommunen på 6½ %, i 2010 måtte vi notere en yderligere nedgang på 2 %. Det særlige i 2010 var imidlertid, at vi faktisk havde fremgang i antallet af overnatninger i de udlejede feriehuse, mens campingpladserne havde en ganske betydelig nedgang. Det spændende er så: hvordan gik det i 2011? Har vi igen haft fremgang ligesom i resten af Nordeuropa? Vi har desværre endnu ikke alle tallene fra Danmarks Statistik, og derfor kan vi ikke svare endegyldigt på spørgsmålet. Vi ved, at nedgangen på campingpladserne fortsatte i 2011, og at der var en lille fremgang på hoteller og feriecentre. Men det vigtigste tal mangler vi, fordi vi endnu ikke kan sige, hvor mange overnatninger der var i de udlejede feriehuse. Det eneste, vi ved, er at Feriepartner Rømø havde et fint år i 2011 med en fremgang på 3 %. Hvordan det er gået de øvrige feriehusudlejningsfirmaer, får vi først at vide fra Danmarks Statistik i midten af april. På landsplan var fremgangen i antallet af overnatninger i udlejede feriehuse i 2011 på 1,2 %, men vi har da lov at håbe, at fremgangen er større i Tønder Kommune end i landet som helhed. 3

4 Antallet af overnatninger fortæller noget om turismen og dens udvikling i vores kommune. Men mindst lige så interessant er den omsætning, som turisterne skaber i kommunen. Desværre er den nyeste beregning fra VisitDenmark af turismeomsætningen i Tønder Kommune fra Den viser, at værdien af turisternes forbrug i kommunen dengang var 974 mio. kr. Trods finanskrisen er jeg temmelig sikker på, at det beløb nu ligger på den gode side af 1 mia. kr. Et flot beløb, som ingen vist kunne tænke sig at undvære! Markedsføring Rømø-Tønder Turistforenings fornemste opgaver er at arbejde for at tiltrække flere turister og at sørge for, at de får den service og information, de har brug for, når de er kommet hertil. Først og fremmest markedsfører vi Tønder Kommune i Danmark og Tyskland, fordi det er her, vi henter langt den største del af vore gæster. Faktisk kommer 76 % af gæsterne i vores feriehuse fra Tyskland. Men vi arbejder også på det norske, engelske, hollandske og italienske marked og det gør vi primært sammen med Turistgruppen Vestjylland og VisitDenmarks kontorer i disse lande. I Holland har vi et samarbejde med Dansk Feriehus Bookingbureau. Vores markedsføringsredskaber omfatter: Fyrtårnskatalog Ferieguide Kultur- og oplevelsesfolder Ferieavis Messeavis Magasin med temaruter Annoncering nationalt, regionalt og lokalt Pressearbejde og journalistbesøg Sidst, men absolut ikke mindst: Hjemmesiden. I det hele taget må vi sige, at vi markedsfører os mere og mere online. Hertil kommer messedeltagelsen, hvor vi i 2010 og 2011 bl.a. deltog på de to store danske messer i Bella Center i København og i Herning. Af særlig betydning var det, at vi på disse to messer for første gang kunne slå på Nationalpark Vadehavet, og vi oplevede stor interesse for Nationalparken hos det danske feriepublikum. Når markedsføringen har virket, som den skal, og turisterne har bestemt sig for at besøge os eller allerede er kommet, får de så al den hjælp, de har brug for, på turistbureauerne på Rømø og i Tønder samt på informationsbureauet i Arrild. De kan også benytte vores sms-service eller de kan bruge de 20 infostandere, som vi i 2010 fik sat op rundt om i kommunen. Nye tilbud til turisterne Det er vigtigt, at vi hele tiden er på forkant med udviklingen og tænker i nye baner. Turisterne bliver stadig mere kræsne, og vi skal hele tiden være klar med nye og spændende tilbud. I 2011 udviklede vi således hele 6 forskellige temaruter gennem kommunen og på kryds og tværs af grænsen. Formålet er naturligvis at give turisterne inspiration til at besøge hele kommunen og at inddrage de highlights, som findes syd for grænsen. De 6 ruter har vi kaldt: Børneruten, Nationalparkruten, Slotte, herregårde, kirker og klostre, Den kulturhistoriske rute, Historieruten og Kunst- og kunsthåndværkerruten. Ruterne findes både på vores hjemmeside og i et hæfte, som turisterne kan få i hånden inden sæsonen. Vi er i færd med at udarbejde en appetizer, der skal ligge ude på overnatningsstederne. Vi forventer også at have to nye ruter klar til sæsonen: en riderute over grænsen, der også indeholder oplysninger om de faciliteter, vi har i kommunen, samt en gastronomirute. Det samme gælder en ny bryllupsfolder og små foldere, hvor alle ruterne er beskrevet hver for sig indledte vi et tættere samarbejde med kollegaerne på Sylt, som bl.a. betyder, at vores brochurer nu får en bedre distribution på Sylt og dermed forhåbentlig er med til at øge antallet af Sylt-gæster, der tager på en endagstur med færgen til Rømø og videre rundt i Tønder Kommune. Samarbejde med Tønder Kommune Samarbejdet med Tønder Kommune blev yderligere udviklet i Vi er glade for, at kommunen forstår turismens store betydning i kommunen, og vi ser det som et godt signal, at turismen nu er kommet ind under økonomiudvalget. Vi synes selvfølgelig, at det er meget positivt, at Tønder Kommune har bevilget 3 mio. kr. over 4 år til udvikling af 4

5 turismen i kommunen. Det betyder, at der er blevet iværksat en række forskellige tiltag, og at der er skabt et større fællesskab omkring turismen og indsatsen for at tiltrække og servicere turisterne. Eksempelvis har kommunen igangsat en række netværksmøder med turismens forskellige aktører i kommunen og et af resultaterne er nogle kurser, som laves sammen med Oplevelsernes Academy. Vi tror på, at vi på den måde kan være med til at give turisterne en endnu bedre velkomst i Tønder kommune og dermed i sidste ende forlænge turisternes ophold og skabe en øget turismeomsætning. Jeg vil også nævne, at samarbejdet med kommunen betyder, at der nu ansættes en bycenterchef for hele Tønder kommune. Den ny bycenterchef bliver også leder af turistbureauet i Tønder. Der er etableret en styregruppe, bestående af Tønder Handelsstandsforening, Rømø-Tønder Turistforening og Tønder Erhvervsforum, og lønnen kommer fra handelsstandsforeningen, kommunen og turistforeningen. Vi håber efterhånden at få alle byer i kommunen med. Det er et spændende initiativ, som vi ser frem til at få ført ud i livet. Vi håber og tror, at den ny bycenterchef kan være med til at skabe et bedre samspil mellem turisme og handelsliv til gavn og glæde for begge parter. Samarbejde i regionen Mange af de aktiviteter, som vi er involveret i, gennemfører vi sammen med partnere og gode kolleger. På regionalt plan er vi således med i VisitSyddanmark, som styrer flere forskellige projekter, som vi er med i. VisitSyddanmark er det ny navn for det regionale turismeselskab, som tidligere hed Syddansk Turisme. En meget vigtig samarbejdspartner for os er Sydvestjysk Udviklingsforum i daglig tale: SVUF hvor vi arbejder sammen med Varde, Esbjerg, Vejen og Fanø kommuner. Sekretariatet i Esbjerg og turistbureauerne i de fem kommuner løser i fællesskab en række opgaver, f.eks. fælles hjemmeside, fælles profilkatalog og fælles PR-indsats. Et af de store projekter i SVUF er Vadehavsprojektet. Det har fået en bevilling på 16 mio. kr., og de penge skal bruges til oplevelsesudvikling. Det handler om at øge kvaliteten i de eksisterende tilbud og om at skabe nye tilbud til vore gæster og dermed i sidste ende om at øge omsætningen, indtjeningen og beskæftigelsen. I Vadehavsprojektet har vi i 2011 bl.a. lavet en Vadehavskogebog, som er blevet en kæmpesucces, og vi har også skabt en lammefestival, der skal være med til at gøre opmærksom på Vadehavslammene. Blandt de mange andre initiativer i Vadehavsprojektet vil jeg nævne en krondyrfestival, en cykelrute, en kunstrute samt udstillingen Kunst i Rundetårn i København i perioden til Vadehavsprojektet slutter med udgangen af 2012, og SVUF er derfor i gang med en ny strategi for de fem kommuner, der handler om, hvordan vi kan arbejde endnu mere sammen om at løse forskellige opgaver. Strategien fremlægges for politikerne i april. I SVUF arbejder vi også med at lægge en strategi for, hvordan vi bedst muligt kan udvikle og markedsføre de fyrtårne, vi har. Vi har i den sammenhæng gennemført strategidage i Tønder, Møgeltønder, Højer og Havneby, og vi forventer at kunne udvide denne proces til også at omfatte andre byer i kommunen. En anden meget vigtig samarbejdspartner er Nationalpark Vadehavet. Vi er glade og stolte over, at Nationalparken netop i disse dage er ved at etablere sit sekretariat på Tønnisgaard selvom så også det betød, at turistforeningen måtte finde nye lokaler. Det vender jeg tilbage til om lidt. Samarbejde på tværs af grænsen I 2011 fortsatte det grænseoverskridende samarbejde mellem Sydvestjylland og Nordtyskland i projektet Vestkystturisme, som i 2010 fik bevilget et EU-tilskud på næsten 5 mio. kr. Rømø- Tønder Turistforening er lead partner, og på den danske side er også Turistgruppen Vestjylland og Skærbæk Fritidscenter med i projektet. På den tyske side har vi to rigtig gode og stærke partnere, nemlig Nordsee-Tourismus-Service og Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland, der begge hører hjemme i Husum. Projektet går ud på at udvikle turismen langs vestkysten på tværs af grænsen. Vi har i 2011 bl.a. gennemført et større analysearbejde, der har givet os masser af god viden om, hvad turisterne søger i vort område og vi har faktisk også fået et større kendskab til, hvorfor der er nogen, der fravælger vores område som feriested. Endelig fortæller analyserne os noget om, i hvilket omfang turisterne i vores område tager til Tyskland på éndagsture og omvendt. Analyserne har bekræftet os i, at der er et ganske stort potentiale i at arbejde sammen turistmæssigt på tværs af grænsen. I projektet har vi i 2011 bl.a. gennemført produktkendskabsture for turistfolk på begge sider af grænsen, vi har annonceret i kataloger og magasiner og vi har udarbejdet de 6 temaruter, som jeg nævnte tidligere. Projektet løber indtil begyndelsen af 2013, men samarbejdet i projektet har været så godt, at vi besluttede at søge om Eumidler til et nyt, grænseoverskridende projekt. Det lykkedes, og 1. januar 2012 startede vi så på projektet Natur og 5

6 turisme med fokus på Nationalparkerne. Det er stadigvæk Rømø-Tønder Turistforening, der er lead partner, men deltagerkredsen er blevet udvidet med SVUF (i stedet for Turistgruppen Vestjylland) og de to nationalparker på begge sider af grænsen. EU-tilskuddet er på 4,8 mio. kr., og projektet har en varighed på 3 år. Som navnet siger, handler det i det ny projekt først og fremmest om nationalparkerne, og hvordan de kan blive så attraktive som muligt for turisterne uden at det går ud over naturbeskyttelsen. Vi skal med andre ord være med til at udvikle en strategi for bæredygtig turisme i nationalparkerne. Nationalparken syd for grænsen har eksisteret i mange år, så det er også en del af projektet, at vi på den danske side kan lære af deres erfaringer. Andre aktiviteter Og så er der alle de andre ting, vi har gang i. Først og fremmest vil jeg nævne, at vi er ved at lave en ny hjemmeside, som for første gang vil blive præsenteret for offentligheden her på generalforsamlingen af Annemarie Kruse fra SVUF. Alle interesserede turismeaktører kan naturligvis gøre brug af den ny hjemmeside og få links til den. I de sidste måneder af 2011 udarbejdede de fire turistorganisationer i de sønderjyske kommuner Aabenraa, Sønderborg, Haderslev og Tønder en fælles ansøgning til Region Syddanmark om at få midler til at lave destinationsudvikling. Ansøgningen fokuserer meget på vores fælles historie og på de to jubilæer: 150 året for 1864 og 100 året for begyndelsen på 1. verdenskrig og dermed udgangspunktet for Genforeningen i Jeg vil også nævne, at konsulentfirmaet COWI for Tønder Kommune og Rømø-Tønder Turistforening har lavet en tilfredshedsanalyse af det arbejde, som vi udfører i Rømø-Tønder Turistforening. Desværre har under halvdelen af de adspurgte svaret, og vi ved ikke, hvem der har svaret, og hvem der ikke har svaret. Når undersøgelsen kommer frem til, at 64 % er tilfredse med Turistforeningen, ved vi altså ikke, om dem, der er tilfredse, er medlemmer af Turistforeningen eller ej. På den baggrund sætter vi spørgsmålstegn ved undersøgelsens validitet, og vi mener, at det slet ikke er muligt at konkludere på turismeerhvervets tilfredshed, således som COWI gør det. Ifølge undersøgelsen har 68 % af de adspurgte haft kontakt med Turistforeningen. Vi er godt klar over, at der sikkert er mange, som ikke ved, hvad vi faktisk laver i turistforeningen. Derfor har vi besluttet, at vi vil gennemføre 4 fyraftensmøder, hvor vi fortæller om vore mange aktiviteter. Til disse møder vil vi invitere både medlemmer og ikkemedlemmer og dermed får vi forhåbentlig åbnet endnu fleres øjne for den rolle, som turistforeningen spiller. Og så kunne man jo håbe, at vi også får flere medlemmer ud af det! Endelig vil jeg kort nævne nogle af de større aktiviteter, som vi er i gang med at planlægge lige i øjeblikket: Den 28. april starter det store elbil-ralley med en prolog, og dagen efter går starten i Tønder på en 3-dages etape til Hamburg. Vi er også med til at markedsføre den store golffestival på kommunens tre golfbaner, der varer tre dage i september. Afslutning Vi kan atter engang se tilbage på et særdeles aktivt år med mange nyskabelser. Nyt EU-projekt, nye temaruter, nye tiltag omkring Vadehavet for nu blot at nævne et par initiativer. Og så skete der jo altså også det, at vi i 2011 begyndte at forberede os på at flytte fra Tønnisgaard, hvor turistbureauet ellers har holdt til i ca. 45 år. Jeg må vel være ærlig og sige, at det var en tanke, som jeg havde lidt svært ved at vænne mig til. På den anden side var det jo af stor betydning, at Nationalpark Vadehavets sekretariat kunne blive placeret på Rømø og nu hvor flytningen til de ny lokaler i Havneby er en realitet, må jeg sige, at det ganske vist var en krævende proces men hvor er det blevet godt! Jeg og medarbejderne glæder os hver eneste dag, vi går på arbejde, og for vores gæster er det naturligvis også et kæmpefremskridt. Alene det, at vi har fået næsten tre gange så meget plads som før gør en kolossal forskel. Jeg vover det ene øje og påstår, at Tønder Kommune med turistbureauet i Havneby har fået et af Danmarks absolut flotteste turistbureauer! Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til vore mange samarbejdspartnere og sparringspartnere i og uden for kommunen, til Tønder Kommune, Tønder Bank, Advokat Mazanti og RSM Plus ved statsautoriseret revisor Erik Haase. Tak for et positivt samarbejde og jeres store engagement. Der skal også lyde en stor tak til bestyrelsen i Rømø- Tønder Turistforening for et givtigt og behageligt samarbejde i årets løb. En særlig tak til dig, Svend Ole. Du er en utrolig god formand, og jeg er glad for at have dig som backing group i forhold til de mange opgaver, der skal løses, og de mange beslutninger, der skal træffes. Ikke mindst i forbindelse 6

7 med flytningen har du løst en kæmpeopgave og knyttet de mange tråde, så resultatet blev så godt, som det er blevet. Også speciel tak til næstformanden, Poul Thude, fordi du har deltaget i alle matriceturen. Sidst, men ikke mindst, en stor tak til hele personalet på de tre kontorer. I yder en stor og professionel indsats, og I lever op til vores mål om, at vi i Tønder Kommune skal være de bedste til at servicere vore mange feriegæster, og at Tønder Kommune skal være det bedste feriested. En speciel tak til dig Inge, du har tjek på tingene og klarer hele fem regnskaber det er rigtig flot. 4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse Regnskabet blev gennemgået af statsautoriseret revisor Erik Haase. Regnskabet blev enstemmig godkendt. Kommentarer: Ulrik Christensen, Dayz Rømø: Lønomkostningerne virker meget høje til 13 medarbejdere. Bliver der brugt for mange ressourcer på personalet i forhold til markedsføringen? Erik Haase / Inge Frøslev/ BodilGlistrup: Lønudgifterne er inkl. barsel mm., lønningerne til turistguiderne ligger med ind i omkostningerne, desuden inkl alle projekttimer. Turistforeningen bruger 1,2 mio kroner pr. år på markedsføring. 5. Behandling af indkomne forslag Der var ingen forslag. 6. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår Der blev vedtaget uændrede kontingentsatser til Bestyrelsesvalg: Opmærksomheden henledes på, at der skal foretages valg af 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Til valg står: 1. Gunnar Møller ønskede ikke genvalg 2. Hanne Pedersen ønskede ikke genvalg 3. Henrik Mowinkel 4. Mette Skriver 5. Søren Hansen Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer: 1. Asmus Lund, Arrild Camping 2. Dieter Bockholt, Westwind Havneby 3. Mogens Gabs Alle kandidater præsenterede sig kort. Efter afstemningen blev stemmerne talt op af revisor Erik Haase og regnskabschef Inge Frøslev Stemmerne fordelte sig som følgende: Asmus Lund: 30 Søren Hansen: 28 7

8 Dieter Bockholt: 28 Henrik Mowinkel: 27 Mette Skriver: 31 Mogens Gabs: 16 Dermed blev følgende bestyrelsesmedlemmer valgt/genvalgt: Asmus Lund, Søren Hansen, Dieter Bockholt, Henrik Mowinkel, Mette Skriver. 8. Valg af suppleanter Forslag til de to suppleanter: 1. Gert Nissen 2. Pia Thomsen Suppleanterne blev bibeholdte. 9. Valg af revisor Statsautoriseret revisor Erik Haase blev enstemmig genvalgt. 10. Eventuelt Ingen emner. Tilføjelse til dagsordenen: Indlæg ved Thomas Holst, Nationalpark Vadehavet: Thomas Holst, sekretariatsleder for Nationalpark Vadehavet, præsenterede Nationalparkens muligheder i forhold til turismen. Indlæg ved Anne Marie Kruse, Sydvestjysk Udviklingsforum: Anne Marie Kruse præsenterede turistforeningens nye hjemmeside, som er moderne og dynamisk. Desuden får Rømø og Tønder nu deres egne hjemmesider: 8

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Kommune Kongevej 57 Att.: Økonomiudvalget Tønder d. 11/8 2015 nder, den 10. august 2015 Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Handelsstandsforening ansøger om økonomiske

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

BUSINESS REGION ESBJERG

BUSINESS REGION ESBJERG BUSINESS REGION ESBJERG v. Kommunaldirektør Mogens Pedersen SIGNAL FRA BRUXELLES-SEMINARET Borgmestrene fra Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen Kommune vil i fællesskab arbejde med at fremme udviklingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Visit Roskilde

Vedtægter for. Foreningen Visit Roskilde Vedtægter for Foreningen Visit Roskilde 1 NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Visit Roskilde. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune. 2 FORMÅL: Foreningens har til formål at fremme turisterhvervet

Læs mere

Formandens beretning: NYKØBING FALSTER TURISTFORENING (NFT)

Formandens beretning: NYKØBING FALSTER TURISTFORENING (NFT) Formandens beretning: NYKØBING FALSTER TURISTFORENING (NFT) Der skyder i disse år frivillige initiativer op overalt i landet, der er båret af borgernes engagement, og ønske om selv at gøre noget ved samfundet

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014 Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Agenda 1. Velkomst Præsentationer bordet rundt 2. Nyeste viden Hvordan

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Bestyrelsen Fomars Billund den 4. december 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Tid: Den 27. november 2015 kl. 11 13. Sted: Hotel Legoland konferencecentret, U2 Deltagere: Hele bestyrelsen deltog.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 2011 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Brødremenighedens hotel

Brødremenighedens hotel Referat Mødedato 23.11.2017 Deltagere Mødested/lokale Brødremenighedens hotel Mødetidspunkt kl. 19.00 Morten Paaske, Lars Henrik Larson, Klaus Paaske, Hans Nissen, Erik Kill, Erik Gram-Hansen, Chresten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Indledning. Vi vil på de kommende sider komme med vores forslag til Nationalparkplanen.

Indledning. Vi vil på de kommende sider komme med vores forslag til Nationalparkplanen. Indledning Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) er en fælleskommunal forening. Medlemmerne er Varde, Esbjerg, Tønder, Fanø og Vejen kommuner. SVUF har fokus på vækst og udvikling samt sikring af gode rammebetingelser

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN

V E D T Æ G T E R. for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN V E D T Æ G T E R for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er TURISMENETVÆRK SJÆLLAND-MØN. Foreningens hjemsted er i den kommune, hvor foreningens til enhver tid

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretninger. 3. Regnskab. 4. Forslag fra andelshavere / bestyrelsen. Referat af Generalforsamling 2013 afholdt torsdag, den 21. november 2013 i Tyrsted-Uth Kirkes Sognehus,

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved.

Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl. 10.00 15.00 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. Landdistrikternes Fællesråd Dagsorden: 09:30 Ankomst, registrering og morgenkaffe 10:00 Landdistrikternes

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme pr. 31.3.2014 Side 1 af 7 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Turisme med binavnene Ringkøbing Fjord Turismecenter og Destination Ringkøbing

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub.

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub. Dansk Skak Unions 4. hovedkreds Formanden Kai Bjørnskov, Birkevej 28, 6100 Haderslev Haderslev, den 15.2.2015 Til FU og alle klubformænd Årets hovedkredsgeneralforsamling finder sted den 21. februar kl.

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

VEDTÆGTER. RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr

VEDTÆGTER. RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr VEDTÆGTER for RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr. 13947112 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Rømø-Tønder Turistforening med hjemsted i Tønder Kommune. Foreningens formål er, at 2 Formål - samle turisterhvervet

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra Udviklingen fra til overnatninger på Fyn Ekskl. Feriehuse Udv Udv% 2.365.536 2.43.533 64.997 2,75 1.93.813 1.951.781 47.968 2,52 457.314 478.754 21.44 4,69 Tyskland 233.957 236.675 2.718 1,16 Holland 61.41

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere