Opsamling fra temadag om fritidsliv den 13. maj 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamling fra temadag om fritidsliv den 13. maj 2011"

Transkript

1 Opsamling fra temadag om fritidsliv den 13. maj 2011 Som lovet på Integrationsministeriets temadag om udsatte børn og unges fritidsliv den 13. maj 2011, får I hermed en kort opsamling på dagens vigtigste diskussioner og emner. Opsamlingen er på ingen måde udtømmende, men vil, som selve temadagen, kort berøre en række af de mange udfordringer, metoder og indsatser, der er forbundet med udsatte børn og unges fritidsliv. Opsamlingen er struktureret efter temadagens emneblokke. Slides fra de forskellige oplæg kan findes på Integrationsministeriets underside om Partnerskab om ungestrategier (www.inm.dk/partnerskab). Velkomst og indledning Oplæg: Baggrunden for Integrationsministeriets partnerskab med seks udvalgte kommuner v. Karen Binger Holm, projektkoordinator for partnerskaber for ungestrategier i Integrationsministeriet. Det er en forudsætning for en vellykket integrationsindsats, at kommunerne prioriterer indsatsen, at de opstiller klare mål for indsatsens resultater og følger konsekvent op på, om målene nås. Derudover er det centralt, at de lokale aktører samarbejder om indsatsen og afklarer, hvem der har ansvaret for, at barnet eller den unge får de nødvendige tilbud. Det interessante er netop, at redskaberne til at styrke børnene og de unges inklusion faktisk allerede er udviklet og tilstede i kommunerne det er manglende koordination af indsatsen på tværs, der er den største barriere! Derfor har denne temadag også særligt fokus på samarbejde om fritidsindsatsen, og hvordan vi ved styrket samarbejde og koordination kan give disse børn og unge mulighed for at aktivt fritidsliv. På den baggrund indgik Integrationsministeriet i 2009 partnerskabsaftaler med Fredensborg, Albertslund, Hvidovre, Slagelse, Odense og Holstebro Kommune. Partnerskaberne er med til at sikre, at der igangsættes en lang række forskellige aktiviteter målrettet forskellige grupper af nydanske børn og unge - tidlig indsats i småbørnsfamilier, fagligt svage elever i grundskolen, unge uden uddannelse og job, kriminalitetstruede, og isolerede nydanske piger og kvinder. 1

2 Integration igennem det frivillige idræts- og foreningsliv Oplæg: Potentialer og udfordringer ved integration gennem det frivillige idræts- og foreningsliv v. Ditte Rejnholdt Rudolfsen, fuldmægtig i Integrationsministeriet - Mange forskellige indsatser og aktører: Idræts- og foreningslivet samt frivillige sociale aktører. De etniske minoritetsforeninger ligger sig under begge og kan noget helt særligt de er både brobyggere og ambassadører. - Udfordringer ved integration gennem idræts- og foreningslivet: o De frivillige har ikke altid lyst til at løse de sociale udfordringer forbundet med socialt udsatte unge i foreninger. o Det som bærer en klub er ofte forældreopbakningen: Hvordan honorerer og styrker man dette forældresamarbejde? o De frivillige er: gråhårede, veluddannede kvinder over 50. Vi får derfor én type aktiviteter. Rammer de målgruppen? Aktiviteterne bliver på den måde ikke særlig nuancerede. o 67 % etniske danskere deltager i foreningsaktiviteter, her er tilsvarende kun 40 % for nydanskere. - Integrationsministeriets strategi på det frivillige område: Mangfoldigt foreningsdanmark: o Flere frivillige (kvalificerede frivillige) o Styrke lokalt samarbejde om integrationsindsatsen o Vi skal prioritere de brede samarbejdsrelationer. - Spørgsmål: Hvad er en socialt frivillig? o Svar: I en idrætsforening er der en frivillig som typisk vil spille fodbold med sine unger. Er der for mange problemer, så stopper de. Den sociale frivillige kan også rumme disse udsatte unger. - Spørgsmål: Hvordan mobiliserer man disse frivillige? o Svar: Rekrutteringen skal måske ske bredere, ikke bare forældre, men også udefrakommende. Evt. i lokalsprøjten. o Som idrætsforening sætter man sig selv i et dilemma er ungerne engagerede nok. Det kræver også en erkendelse fra foreningernes side. Har man også behov for moren. Den skal sælges internt. - Integrationsministeriet udgiver snarest (foråret 2011) fem forskellige konkrete, og praktiske metodekatalog relateret til den frivillige integrationsindsats: forældreinddragelse, kapacitetsopbygning og øget inddragelse af etniske minoritetsforeninger i foreningslivet, venskabsog kontaktfamilier, mentorprogrammer samt styrket samarbejde om den lokale integrationsindsats. 2

3 Oplæg: Organisering af integrationsindsatsen gennem det lokale fritids- og foreningsliv v. Michala Holm, integrationskoordinator i Slagelse Kommune - Arbejdet med fritidsliv i en kommune: o Traditionelt, så er fritidsliv som en blok under uddannelse og job. Men et aktivt fritidsliv handler også om at have et godt skoleforløb. Det skal ses som en sammenhæng og ikke adskilt. o Det handler ligeså meget om at man internt i kommunen får slået fast, hvilken betydning fritidslivet har. o Hvad kan forvaltningen kultur og fritid. De skal forstå sig som et sted, hvor man også arbejder med udsatte børn og unge. - Styrke, støtte og aflastning af vores frivillige foreningsliv. Hvis de skal løfte integrationsopgaven, har de en række udfordringer, der skal mødes bl.a. af kommunen o Hvad sker der i Slagelse. Vi har mange foreninger, og de ligger spredt gerne langt fra de udsatte boligområder. Det er en udfordring, eftersom disse tilbud gerne skal ligge tæt på boligen. o De unge føler sig ikke repræsenteret det frivillige foreningsliv. Der er groft sagt tre grupper: Pigerne +12 (dem vi hører mindst til). De må ikke lave aktiviteter med det andet køn, de er derhjemme og holder sig i baggrunden. Storebrorgruppen: Deres identitet er bygget op om, at de ikke passer ind nogle steder. De er udfordrende, er ikke nødvendigvis længere i systemet og har en offermentalitet. Lillebror/søster-gruppen: Nødvendigt at aktivere forældrene inden de bliver marginaliseringstruede. o De klassiske foreninger skal åbnes op (det er de også indstillede på, men det kræver en aktiv indsats). De har også brug for at rekruttere børn og unge (motivation), men de har ikke redskaberne. - Anbefalinger til samarbejdet med det frivillige idræts- og foreningsliv: o Når vi går ind i samarbejdet med foreningerne, er det vigtigt at vi ikke forlanger en masse papirmateriale af foreningerne. o Det handler også om at hype at fodboldklubberne kan noget særligt. o Det er vigtigt, at der er én indgang til kommunen, så man ikke som forening er i tvivl om, hvor man skal henvende sig. o Man skal turde noget, når man arbejder med storebror-målgruppen, det er ofte en meget udadreagerede gruppe, man skal være modig. Hvis de vil have en thaiboksingklub, så er det det, man skal gå efter. 3

4 o Tænk i alternative, kreative baner: Eksempelvis et familiegolf-projekt. Kvinderne inviteres ud for at spille golf. Børnene rekrutteres gennem forældrene. Forældrene får en oplevelse, som smitter af på ungerne. o Lav en fritidssommercamp i samarbejde med SSP. Her støttes de frivillige til også at have noget med denne gruppe af unge at gøre. o Det er afgørende, at man har noget fedt at tilbyde den unge noget de virkelig gider komme for at lave. Det handler om at være innovative. Man skal turde prøve nogle ting af. - Vedr. fritidsguider og foreningsmentorer: o Fritidsguider: Det er nemmere at rekruttere seniorer end unge. Slagelse har et godt samarbejde med Ældresagen. Rollemodeller, der tager ud på skolerne. De ældre kan være gode til at tage hjem til familierne, og tage den kontakt, men de unge tager ud på skolerne. o Foreningsmentorer: Fordelen er, at man har én kontaktperson. Den første man møder tager en rundt og viser hvordan og hvorfor. Forældrekontakten afgørende. Vil man være en mangfoldig forening, kræver det en mentor, som kan gøre tingene på en ny måde og skabe forbindelse til foreningens udsatte børn og unge. Genkendelse og tryghed er meget vigtig. Fritidspas og fritidsliv i kommunen Oplæg: Samarbejde på tværs om fritidspas v. Baris Atak, integrationskoordinator i Høje-Taastrup Kommune - Lokale udfordringer: o 20 % af unge i års alderen er ikke aktive i det organiserede fritidsliv. De fordeler sig relativt ujævnt med mange i sportsklubber og langt færre i fx musiske skoler. En udfordring er, at man skal skrive sig op på fx de kreative musiske skoler et halvt år i forvejen. - Fritidspas: o Efter prøveperioden med fritidspas forsætter over halvdelen som betalende medlemmer. Det spreder sig som ringe i vandet, vennerne kommer med, når først deres kammerat starter. Ungerne klarer meget af det selv. o Da projektmidlerne udløb fik byrådet gennemført en permanentliggørelse i budgetforhandlingerne i 2008 o Udsatte børn og unge er sikret frit kontingent på op til seks måneder. Den maksimale værdi er på 1000 kr. o Fritidspas skal være ét tiltag blandt mange. De forskellige tiltag skal hænge sammen. - De forskellige parters roller: o Kontaktlærerne: Kontakt til forældre, det skal ikke kun være én lærer, der tager denne ordning til sig. Alle lærere på alle skoler, skal kende til denne lærer. Kontaktlæreren er også en, der følger op på om eleverne fortsætter. Husk løbende fællesmøder. 4

5 o Den kommunale tovholder: kontakten til foreningerne. Kommer med forespørgslen. Den ansvarlige for mødet med foreningen. Ikke det samme som at man følger den enkelte til og fra aktiviteten - Anbefalinger: o Skab først et overblik: Træd eksempelvis ind i et klasselokale, tæl hvor mange går til noget? (cirka 20 % var ikke aktive i gennemsnit) o Nødvendigt at sikre opbakning fra skolerne: Beskrivelse af ordningen sendes ud til lærerne fra start. Vigtigt de er med, så det ikke er noget, som påduttes af forvaltningen. Det handler om, at lærerne skal tage ordningen til sig! Opbakningen fra skolerne er ofte afhængig af, at kontaktlæreren er engageret og kan motivere lærerne. Det er et langt træk, men bliver gradvist bedre og nemmere med tiden, når ordningen efterhånden er blevet hverdag. o Nødvendigt at sikre opbakning fra foreningslivet: Nogle foreninger gav meget modspil til at starte med. Man skal bruge tid i opstartsfasen på at forklare, at kommunen ikke vil tørre det sociale ansvar af på foreningerne: Når I får problemer, så kom med dem, så tager vi den som forvaltning videre. Fritidspasset blev vendt til noget positivt. o Nødvendigt med kontinuerlig opfølgning på de udsatte børn og unge: Hvis der er problemer, så indgå i dialog om løsninger med foreningerne og skolerne. - Udfordringer: o Forældreopbakningen mangler. Kommunen har søgt midler til deltids-folk : Målet er at få engageret forældrene. Det skal gøres til stævner, i forhold til vasketøj og kagebagning. De frivillige skal også fastholdes. o Der skal skaffes flere frivillige trænere. o konsekvens: der er ikke nok frivillige ressourcer til at løfte den sociale opgave. Oplæg: Fritidspas på det kommunale budget v. Merete Scheelsbeck, Formand for Fritids- og Kulturudvalget i Høje-Taastrup Kommune. - Fra politik til virkelighed: o Som de fleste andre kommuner, har Høje-Taastrup kommune formuleret nogle relativt abstrakte politiske hensigtserklæringer på fritidsområdet. Det er svært at være uenig i disse hensigtserklæringer. Udfordringen er at efterleve det, og nå hen til målet i praksis. o Udfordringerne i Høje-Taastrup: Lav foreningsdeltagelse, specielt blandt udsatte nydanske børn og unge, borgernes sundhedstilstand, udsatte boligområder (manglende netværk). o Fordele i Høje-Taastrup: Et veludviklet foreningsliv og gode idrætsfaciliteter o Politisk forslag: Ansøge satspuljemidler til fritidspas. 5

6 - Spørgsmål: Hvordan skal man som projektmager præsentere erfaringerne og resultaterne fra et projekt, hvis man skal have størst sandsynlighed for at projektet økonomisk set bliver forankret i kommunens driftsbudget? o Svar: Politikerne læser utroligt mange forslag, erfaringsopsamlinger mv. dagligt. Det er derfor nødvendigt, at projektets resultater præsenteres kort, klart og helst statistisk: hvad kan man få ud af det nu og i fremtiden? Eventuelt skal man også komme med forslag til hvor man alternativt kan spare penge i budgettet. Derudover skal der være konstant opfølgning flere gange om året. Workshop 1: Fritidsguider og mentorer Oplæg: Guideprojektet et samarbejde mellem Københavns Kommune og Dansk Flygtningehjælp v. Mette Ovgaard Jensen, integrationskonsulent i Københavns Kommune: - Kort om guideprojektet: o Mere end 15 lokale partnere, der har ansat studentermedhjælpere til at rekruttere unge, servicere frivillige, samarbejde lokalt mv. Helhedsplaner, lokaludvalg, biblioteker mv. o Mange aktører med i projektet (9 lokale koordinatorer, frivillige, foreninger, kommunen, DFH): Svært for projektleder at have kontakt med familier og børn, ikke ressourcer hertil. o Frivillige hovedsageligt rekrutteret på længerevarende uddannelser. o Fokus på lokale partnerskaber: Eksempelvis Haraldsgadeskvarterets Områdeløft, Helhedsplanen i Mjølnerparket, helhedsplanen i Aldersrogade, 2200 Kultur (bibliotek), Nørrebro lokaludvalg, Integration og Fritid: Man deler alle udgifterne, men der er selvfølgelig mange interesser i forhold til hvilke børn der skal guides i hvilke situationer. - Udfordringer o Frivillige: Hvordan får man fat i ældre frivillige, hvis der ikke er uddannelsesinstitutioner i lokalområdet. o Forældreopbakningen er en konstant udfordring o Det er stressende konstant at skulle arbejde under tidsbegrænsede pulje- eller fondsmidler o Foreningsguiderne er støttet af INM, men bevillingen stopper ved årets udgang. - Dilemmaer: o Skal deltagelse være gratis for udsatte børn og unge? Mange argumenter for og imod det kan være problematisk at fordre en gratiskultur, men på den anden side, er det måske nødvendigt at risikere frem for at de unge ikke laver noget i deres fritid. - Anbefalinger: o Fokusér på det sociale for at fastholde de gode frivillige kræfter: Det er sagen der får folk ind, men det sociale der fastholder folk. 6

7 o Brug studentermedhjælpere til så mange ting som muligt de er effektive, dygtige og frem for alt: billige! o Metode: Få fat i børnene på de lokale skoler igennem det personlige møde, én til én. o Den frivillige står for kontakt til foreningen, opfølgning for at sikre fastholdelse. Oplæg: Arbejdet med at oprette et korps af fritidsguides i Avedøre Stationsby v. Camilla Graversgaard Nielsen, projektmedarbejder i Fritidsbutikken i Avedøre - Udgangspunktet: o Tre skoler: Avedøre Skole, Frydenhøjskole og Enghøjskolen, hvoraf den sidste er eneste skole inden for bymurene o På Enghøjskolen er eleverne generelt mindre aktive målet er at øge elevernes deltagelse i fritidslivet både i Avedøre Stationsby (inden for murene) og i de omkringliggende kvarterer. - Fritidsguiderne: o Bred sammensætning meget forskellige baggrunde, dog er alle studerende. o Aflønnede for at sikre gode rollemodeller med en helt afgørende - naturlig tilgang til børnene. - Anbefalinger: o Hvis børnene ikke kan komme til aktiviteterne (uden for bymurene ) lad aktiviteterne komme til dem: Lav fx streetaktiviteter (Streetmekka og GAM3) eller satellitklubber til etablerede foreninger uden for bymurene. o Nødvendigt at sikre, at der er forankring i foreningerne, når man laver arrangementer og events i udsatte boligområder. Det skal være muligt for foreningerne at kunne tage imod de mange nye børn som bliver rekrutteret via sådanne events. Ofte er der ikke plads. - Spørgsmål: Hvordan kan man bedst klæde fritidsguider og mentorer på til arbejdet med udsatte unge? Svar: o Frivillige skal i starten følges med en erfaren guide og møde hyppigt med andre guides. o Introkursus, introhæfte, hjælpsom hjemmeside mv. o Forskellige sociale arrangementer skal prioriteres o En mangfoldig frivilligskare sikrer et godt arbejdsmiljø o Der skal være en klar rollefordeling og nogle engagerede og hjælpsomme ledere o Anerkendelse o Imødekommenhed fra organisationen o Mulighed for videreudvikling af kompetencer og indflydelse på sigt 7

8 - Spørgsmål: Hvordan kan guides og mentorer bidrage til at fastholde de unge i fritidsaktiviteter? Svar: o Nødvendigt med et tæt samarbejde med foreningerne o Kapacitetsopbygning af de lokale foreninger o Flere frivillige og frivillige der konstant følger op o Familierne skal inddrages i langt højere grad - Spørgsmål: Hvordan kan kommunen bedst støtte op om fritidsguiderne og mentorerne? Svar: o Ved at skabe én indgang for frivillige, ledere og andre fra det lokale foreningsliv o Ved at give foreningslivet og mentorerne en følelse af opbakning o Sikre synlighed o Lave partnerskaber med frivillige organisationer Workshop 2: Fritidsjob og lommepengeprojekt Oplæg: Fritidsjobindsatsen i København v. Tine Michael-Lindhard, projektleder i Københavns Kommune - Baggrund for indsatsen: o Målsætning: Skaffe fritidsjobs til under 18 år i folkeskole. Mere specifikt er det unge i udsatte boligområder. Spørgsmålet er, hvordan vi bryder den sociale arv. o Jobcenter København skal behandle fritidsjobs på lige fod med ordinære jobs, herunder opslag, samtale, ansættelsesforhold, fyringer mv. o Prøvede først at lave en kampagne med fokus på positive rollemodeller. Det eneste de unge fik ud af det var tegnet overskæg. Det virkede ikke og blev meget kritiseret for ikke at tænke på de unges præmisser. Kampagnen blev i samarbejde med unge revideret til: Vil du være psyko-rig? - det virkede. o Det de unge efterspurgte var reelle jobs. o Faktum: De, der får et fritidsjob, kommer statistisk set ofte videre både i en ungdomsuddannelse og senere rigtige jobs. - Fritidsjobindsatsen o Konceptet er unikt for København, men der er stadig elementer, der kan overføres. o Det er ikke noget problem for de unge at få et job, men udfordringen er, hvordan de unge beholder det. o Har samarbejde med jobindex, hvilket er en platform, som kommunerne kan koble sig op på. Her kan man uploade sit CV. Selvom virksomhederne ofte ikke gider de unge, har dette samarbejde alligevel skaffet de unge rigtig mange jobs. o Har hjemmeside med do s & dont s, en hvordan beholder man sit job-quiz. Grundlæggende er det de unge, der fortæller. 8

9 o Fra 2009 til 2013 er der internt i Københavns Kommune afsat 2 mio. kr. årligt til oprettelse af interne fritidsjobs rettet mod unge fra 14 års alderen til 18 år på ordinære vilkår. Det er en stor succes selvom nogle kollegaer har været skeptiske. o Fagbevægelsen var dog skeptisk, da de frygtede, at ordningen ville erstatte reelle stillinger både i forvaltningen og fx i institutioner. Der ligger dog nu en overenskomst med Københavns Kommune, som løser stridighederne. o Der bliver ikke foretaget en visitering. Det er for alle, også pigerne med Louis Vuitton. Det er nødvendigt, for at det skal være så normalt som muligt. Du bliver også fyret. Der er samtale og du skal skrive en ansøgning. o Dog bliver der lavet enkelte undtagelser hvis SSP eller Hotspot påpeger at en specifik ung ville have godt af et tilbud om fritidsjob. Det er en fordel, for i andre udsatte boligområder (fx Vollsmose) går der blandt de unge rygter om, at du skal lave ballade for at kunne få et job. o Indsatsen er forankret i jobcenteret (Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning) for at understrege betydningen af skabelsen og formidlingen af ordinære fritidsjobs frem for mere socialt anlagte projekter og ordninger i BUF i regi af fx ungdomsskoler. Men det skal understreges, at projektet har en sådan karakter, at tværsektorielt samarbejde mellem forvaltninger ofte er nødvendigt. Derudover kræver denne indsats, at BIF tænker ud over forvaltningens normale ressortområde (arbejdsdygtige på 18 år eller derover), idet målgruppen reelt er yngre end 18 år. o Der er ansat tre konsulenter i projektet, der varetager kontakten til virksomheder. - Anbefalinger o Lokale jobsøgningskurser: konsulenter tager ud i udsatte boligområder og i jobcentret o Tværgående samarbejde, herunder også internt mellem forvaltninger o Positive rollemodeller - Udfordring: o Når du bliver 18, så forsvinder alle mulighederne. På sigt vil KK gerne opdrage virksomhederne til at præmiere de unge, der tager en ungdomsuddannelse, ved at give dem et studiejob. Oplæg: Lommepengeprojekt i Tjansen v. Frits Lebahn, projektleder i Vejle Kommune - Baggrund: o Vi er ikke et projekt, men en fast del af Vejle Kommune. Vi anskuer fritidsjobs på samme måde som ordinære jobs. o Fokuserer på Løget By og Nørremarken. Unge i disse to områder kan blive ansat via os. Vi vejleder alle, men ift. Ansættelse så ligger fokus på disse to boligområder. Flytter man fra disse områder, mens man er ansat, så fortsætter man. o Vi vil gerne give de samme muligheder, som de unge børn fra villakvartererne. 9

10 o Et fritidsjob giver langt mere end bare jobbet. Det giver en mulighed for at arbejde med den forpligtende relation, at opnå tillid til en voksen. - Tjansens formidling af fritidsjobs og lommepengeprojekter: o I modsætning til Københavns Kommunes strategi med at bruge ordinære jobkanaler til at finde fritidsjobs, bruger Tjansen i langt højere grad lokale netværk til at skabe og formidle fritidsjobs. Derfor er lokalkendskab og opsøgende arbejde fra Tjansens medarbejdere en helt afgørende forklaring på succesen. o Man får 49 kr. i timen arbejder normalt ca. 12 timer om ugen. o Tjansen arbejder for at skabe almindelige coolie-jobs. Men vil også gerne belønne de unge, som tager en uddannelse ved at tilbyde stillinger, som kræver en boglig uddannelse. o Mange unge i de to boligområder har hverken primær (har selv haft et job) eller sekundær (forældrene har haft et job) erhvervserfaring. De ved derfor ikke hvordan de skal håndtere at ansøge, være til samtale eller at udføre et job på lige vilkår med andre. De mangler en arbejdsidentitet. Problemet ligger dog ofte også hos forældrene, der mangler en forståelse for de krav der stilles, når man er på arbejde. Til gengæld har unge med fritidsjobs ofte en sekundær afsmitning på vennerne. o Processen: Vi starter med at skitsere de unges eksisterende netværk. Hvem kender de, der har et job. Mange afviser, men når vi udfylder skemaet sammen, kommer de i tanke om flere. Vi bruger dette netværk bevidst. Dette skema er et af de vigtigste værktøjer og bruges ved alle de unge. Herefter udformes en standardkontrakt og en guide til regler for arbejdsmarkedet. o Som udgangspunkt er det for alle børn og unge. Der er dog enkelte grupper, som er sværere at skaffe jobs til, og det er de piger, der bærer tørklæde, de unge, der går på Charlotteskolen (en specialskole for børn med indlæringsvanskeligheder) samt de børn som ikke er særligt gamle. Det er dog vigtigt at man allerede fokuserer indsatsen i 5-6-års alderen. o Selvom Tjansen laver meget af forarbejdet, skal den unge dog selv lave et CV, skrive en jobansøgning og til samtale førend de kan få et fritidsjob. Hvis vi sørgede for alle trin i processen, ville de unge ikke få ejerskab til arbejdspladsen i samme grad. o Kontakten til virksomhederne er en konstant udfordring: Dels udfordrende at etablere den første kontakt, men også nødvendigt at overbevise dem om, at selv udsatte unge skal have en chance (eller tre) mere. 10

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS Styrket integrationssamarbejde mellem frivillige, foreninger og kommuner Af Michael Karlsen Fuldmægtig i Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Indhold 1: Den frivillige illi

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

ForeningsMentor i Tilst

ForeningsMentor i Tilst ForeningsMentor i Tilst Projektresumé ForeningsMentor i Tilst har til formål at hjælpe børn og unge i udsatte positioner med at få en aktiv fritid. Frivillige foreningsmentorer bygger bro mellem foreninger

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser 1 Fritidsjobsindsatser 2 Program Børn og unge aktiviteter i selvevalueringerne Effekter af fritidsjob Fire veje til fritidsjob Debat i plenum og i grupper 3 De mest udbredte aktiviteter 33 Væresteder og

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 BLAND DIG BLAND I DIG BYEN I MED BYEN BORGER SKAB + INKLU KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 SION »Der skal være nogen, der tager hånden, når man rækker den frem.«bajram Fetai fodboldspiller og

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Partnerskab om ungestrategier

Partnerskab om ungestrategier UDKAST Partnerskab om ungestrategier Partnerskabsaftale mellem Hvidovre Kommune og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om indsatsen for nydanske børn og unge 2010 2013 Side 1 af 17 Aftale

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Jens SuneJakobsen Uddannet folkeskolelærer 1999 Bach. Institut for Idræt - KU Motionsansvarlig i Projekt for familier med overvægtige børn (PlusKidz)

Jens SuneJakobsen Uddannet folkeskolelærer 1999 Bach. Institut for Idræt - KU Motionsansvarlig i Projekt for familier med overvægtige børn (PlusKidz) Jens SuneJakobsen Uddannet folkeskolelærer 1999 Bach. Institut for Idræt - KU Motionsansvarlig i Projekt for familier med overvægtige børn (PlusKidz) 2001/02 i samarbejde med Rigshospitalet, KK, Julemærkehjem,

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Handicappede i foreningslivet

Handicappede i foreningslivet Juni 2015 / coh UDKAST Handicappede i foreningslivet - Fritidsguider kan være en del af løsningen til tilgangen Projekt: Team af frivillige fritidsguider etableres og tilføres kompetencer / uddannes til

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr.

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 2 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik Sagsnr. 2011-39890

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune IDAN Idrættens største udfordringer III 4. september 2013 Om Høje-Taastrup Kommune 48.000 borgere en

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Fælles orientering til politikere Status maj 2015

Fælles orientering til politikere Status maj 2015 Partnerskab til forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed Ballerup, Herlev og Gladsaxe Kommuner samt Vestegnens Politi Fælles orientering til politikere Status maj 2015 KØBENHAVNS VESTEGNS Hvorfor

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Midtvejskonference i Fra Sport til Job

Midtvejskonference i Fra Sport til Job Invitation Midtvejskonference i Fra Sport til Job Partnerskaber mellem kommuner og sportsklubber viser nye veje til job og uddannelse for unge nydanskere Dato: Tirsdag den 23. november kl. 14.00 18.00

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet VEJLEDNING Mentorordning: De unge skal holdes i hånden ved hjælp af en mentor. Det er vigtigt med nogle, der kan "samle den unge op" og guide den Mentorordningen kan være 1) individuelt tilpassede forløb,

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Forældrene på banen. Breddeidrætskonference. den 11. juni Kultur- og Fritidsafdelingen. Fælles- og Kulturforvaltningen

Forældrene på banen. Breddeidrætskonference. den 11. juni Kultur- og Fritidsafdelingen. Fælles- og Kulturforvaltningen Breddeidrætskonference Kultur- og Fritidsafdelingen den 11. juni 2012 Disposition - Kort om Køge Kommune - Introduktion til Forældrene på banen Formål, metode, målgruppe og ide - Samarbejdsrelationer &

Læs mere

Projektbeskrivelse 1 Projektets titel

Projektbeskrivelse 1 Projektets titel ! "# $ %&' %&' $ ()*) ()*) Oplysningerne i projektbeskrivelsen udgør projektplanen. Oplysningerne i projektbeskrivelsen skal danne grundlag for beslutningen om, hvorvidt projektet skal gennemføres. Punkterne

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

Bilag 1 - Interviewguides

Bilag 1 - Interviewguides Bilag 1 - Interviewguides De unge, UU-vejledere, Virksomhedsleder, lærer og Fritidsjobkonsulent Gitte Interviewguide de unge Hver er de unge alder, fritidsjoberfaringer, skole Betydningen af at have et

Læs mere

- med målrettet rådgivning og vejledning til trænere og ledere i klubberne

- med målrettet rådgivning og vejledning til trænere og ledere i klubberne Fodbold for alle Inklusion gennem Fodbold - med målrettet rådgivning og vejledning til trænere og ledere i klubberne 1 Fodbold for alle Inklusion gennem Fodbold - med målrettet rådgivning og vejledning

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi 01.06.2016. Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi Forord Siden 2012 har Frederikssund Kommune, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, modtaget et stadigt stigende antal flygtninge.

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge.

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Dato: 26-11-2007 Sagsnr.: 2007-40002 Dok.nr.: 2007-441804 Bilag 1 Rammer for ressourcecenter på ydre Nørrebro Borgerrepræsentationen

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen Kultur- og Fritidsforvaltningen er af forvaltningen den

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune Jobcenter Brøndby 2010 Aktører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Relevante uddannelsesinstitutioner Jobcentret Børneforvaltningen Mål/succeskriterier Formål 1. Der mangler gennemsigtighed ift. de forskellige

Læs mere

Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015

Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015 Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015 Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne 01-10-2015 Hvad? Hvordan? Formålet med

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN

SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN Foto: KØS Museum for kunst i det offentlige rum. Fotograf: Anders Sune Berg EN VARIG INDSATS FOR LIGHED I SUNDHED Sammen om sundhed

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Frederikssund Kommunes integrationsstrategi

Frederikssund Kommunes integrationsstrategi 08.06.2016. Frederikssund Kommunes integrationsstrategi Forord Siden 2012 har Frederikssund Kommune, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, modtaget et stadigt stigende antal flygtninge. At flytte

Læs mere

Torben Møller-Hansen, dir. Vi skal ikke gentage fejlene.. 4 konkrete indgange til samarbejdet

Torben Møller-Hansen, dir. Vi skal ikke gentage fejlene.. 4 konkrete indgange til samarbejdet Torben Møller-Hansen, dir. Vi skal ikke gentage fejlene.. Ingen integration uden erhvervslivet Tænk kontakten og samarbejdet på en ny måde Synliggør den lokal værdi og det fælles engagement 4 konkrete

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Anbefalinger til integrationsprogrammet

Anbefalinger til integrationsprogrammet Anbefalinger til integrationsprogrammet Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter Tidlig indsats er essentiel og kan ske gennem inddragelse af civilsamfundet Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet

Læs mere

Ungdomsskolens klubmedarbejdere i Odense er fritidsspilfordelere

Ungdomsskolens klubmedarbejdere i Odense er fritidsspilfordelere Fritidsspilfordeler Fritids og ungdomsklubber din fritidsspilfordeler Ungdomsskolens klubmedarbejdere i Odense er fritidsspilfordelere for børn og unge. I klubberne har vi et særligt fokus på at bane vejen

Læs mere

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme Oplæg på workshop d. 31. maj 2011 ved Integrationsprisforum i Vejle Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme v/ centerleder Mette Boel Hvad er visionerne? Flere nydanske iværksættere og virksomheder overlever

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Indledning Byrådet har besluttet at der skal udarbejdes en beskæftigelsespolitik. Udvalget for beskæftigelse har i efteråret 2007 arbejdet med at formulere denne

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Innovation og arbejdsmarkedsudvidelse

Innovation og arbejdsmarkedsudvidelse Innovation og arbejdsmarkedsudvidelse Partnere AOF Midt - Herning afdelingen (Projektleder) Att. Afdelingsleder Birgitte Frydensbjerg Gl. Landevej 3 7400 Herning Tlf. 2025 0622 eller bifr@aof.dk Erhvervsrådet

Læs mere

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose 1 Integrationschef Birgitte Vinsten, Odense Kommune Mail: bmvc@odense.dk, mobil 23629501 Indsatser

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Muligheder for det frivillige arbejde

Muligheder for det frivillige arbejde Køb bøger i dag. 180 kr. Muligheder for det frivillige arbejde V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Flygtningeindsatsen. Aalborg Kommune

Flygtningeindsatsen. Aalborg Kommune Flygtningeindsatsen Aalborg Kommune Antal flygtninge Nul-kommune fra 2003-2013 Fra 1. juli 2014 til 1. september 2016 har Aalborg Kommune modtaget ca. 820 flygtninge. Heraf ca. 170 børn (0-17 år) Herudover

Læs mere

Idrættens outsidere. Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idrætten

Idrættens outsidere. Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idrætten Idrættens outsidere Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idrætten Center for forskning i Idræt, Sundhed & Civilsamfund www.sdu.dk/cisc Institut for Idræt & Biomekanik Syddansk

Læs mere

Skolerådets arbejde vedrørende ungdomsskolens heltidsundervisning. Den 2. februar 2012

Skolerådets arbejde vedrørende ungdomsskolens heltidsundervisning. Den 2. februar 2012 Skolerådets arbejde vedrørende ungdomsskolens heltidsundervisning Den 2. februar 2012 Skolerådets arbejde Et uafhængigt formandskab (5 medlemmer) 21 medlemmer (interesseorganisationer) Rådgivning til ministeren

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

Strategi for beskæftigelsesindsatsen i Værebro Park

Strategi for beskæftigelsesindsatsen i Værebro Park Strategi for beskæftigelsesindsatsen i Værebro Park Indledning En af de fire målsætninger for Social balance i Værebro Park er, at alle unge skal være i job eller ALLE. Dette er en ambitiøs målsætning,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

SSP FRITIDSPAS VEJEN TIL DET GODE BØRNE- OG UNGDOMSLIV

SSP FRITIDSPAS VEJEN TIL DET GODE BØRNE- OG UNGDOMSLIV SSP FRITIDSPAS VEJEN TIL DET GODE BØRNE- OG UNGDOMSLIV fritidspasordning for 6-17 årige SSP Helsingør Kommune tilbyder en ordning med FRITIDSPAS, som giver mulighed for at børn og unge i alderen 6-17 år

Læs mere

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune s børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune Dette er et uddrag af den samlede Børnepolitik indeholdende de fem temaer, der er opstillet mål for: Tema: Sundhed... 3 Tema: Fysiske rammer... 4 Tema:

Læs mere