Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet!"

Transkript

1 Vejledning til introperioden Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet! Indholdsfortegnelse Vejledning til introperioden... 1 Indledning... 2 Hjemmesiden... 2 Logbog... 2 Opgaverne... 3 Kuglen triller... 3 Videnssøgning... 3 Skitsen... 3 Baggrundsviden til læreren... 4 Naturvidenskabelig arbejdsmetode (NVA)... 4 Spræng ballonen... 4 Lærerens forberedelse... 5

2 Indledning Denne vejledning er et supplement til den lærervejledning, som følger med et helt Naturfagsmaraton. I denne vejledning er det kun Introperioden, som vil blive gennemgået Introperioden er som udgangspunkt frivillig for lærere og elever at deltage i, men i introperioden vil eleverne lære at arbejde med åbne opgaver, således at de ved slutningen af perioden har metoder og strategier til at angribe de NFM-opgaver, som de møder i forberedelsesperioden. Ofte vil arbejdet i starten være meget lærerstyret læreren har valgt og introducerer de faglige emner, metoder og opgavetyper, som eleverne skal møde første gang. Gennem introperioden går elevernes arbejde fra at være meget lærerstyret til at være mere og mere på egen hånd. Dette sker i takt med, at eleverne bliver fortrolige med metoder, strategier og opgavetyper. Hjemmesiden I introperioden skal eleverne også lære at bruge den interaktive hjemmeside, som er en del at hele forløbet i Naturfagsmaraton. I denne periode skal eleverne hente opgaver og holde sig opdateret igennem de beskeder som vil komme på hjemmesiden. Til hjemmesiden vil der være to forskellige logins: 1. Se login gives til elever eller forældre som kun skal læse på hjemmesiden 2. Hold login gives til dem som senere skal skrive i logbogen(i forberedelsesperioden) eller generelt til dem som skal redigere på hjemmesiden. I forberedelsesperioden skal eleverne skrive logbog på hjemmesiden, og logbogen indgår på lige fod med de andre opgaver i konkurrencen ved det afsluttende arrangement. Har klasse ikke skrevet logbog sker der ikke andet end at klassen ikke får point i logbogsopgaven I introperioden kan eleverne skrive logbog til øvelsesopgaverne. Logbogen til øvelsesopgaverne indgår ikke i konkurrencen ved det afsluttende arrangement, men er kun en øvelse. Logbog Klasserne skal føre en logbog på over deres arbejde med løsning af NFM-opgaver og kan også gøre det i forbindelse med øvelsesopgaverne. Ved at benytte hold-login får man adgang til at skrive og indsætte billeder i logbogen. I logbogen skal eleverne fortælle om, hvordan deres arbejdsproces har været, og hvordan de er kommet frem til løsningerne på opgaverne. Nogle af de ting, de kan komme ind på, er: Hvordan har klassen fordelt opgaverne? Hvilke forskellige løsningsforslag er blevet overvejet og afprøvet? Hvilke problemer er opstået, og hvordan er de blevet løst? Hvor langt er klassen med de forskellige opgaver? Hvor har man søgt hjælp/viden? Hvilke aftaler er indgået til næste gang? Kort sagt er det målet at logbogen skal beskrive gruppens arbejde med opgaven, så en udenforstående kan får indsigt i gruppens tanker, hensigter og handlinger i arbejdet frem mod løsningen af opgaven. Vi er naturligvis klar over at det at skrive en sådan logbog er svært for elever i klasse og forventer heller ikke at eleverne mestre disciplinen de første gange de møder den. Logbogen tæller med i konkurrencen på lige fod med de andre NFM-opgaver og den må meget gerne indeholde mange billeder, arbejdstegninger m.m.

3 Opgaverne Til introperioden er der 5 opgaver, som eleverne skal løse. Opgaverne skal laves i den rækkefølge som opgaverne ligger i, da der er en progression i opgaverne. Nedenunder kan du se hvad eleverne skal lære i de forskellige opgaver: I hele forberedelsesperioden skal klassen føre logbog, og den bliver bedømt i den sidste uge inden konkurrencedagen. Kuglen triller I denne opgave skal eleverne lære at lave en systematisk undersøgelse. Det, der er i fokus er, at eleverne skal lære, at de kun må ændre på en ting ad gangen når de eksperimenterer. Det betyder at når eleverne afprøver deres opfindelser, og de vil forbedre deres opfindelse, så må de kun lave én ændring på deres opfindelse inden de afprøver igen. Laver de flere ændringer på samme tidspunkt så kan eleverne ikke konkludere, hvilken af ændringerne der har givet en bedre eller dårligere opfindelse. Videnssøgning I denne opgave skal eleverne lære at søge viden om de emner som de skal arbejde med. I opgaven er der lagt op til, at eleverne skal søge viden om massefylde på Internettet, men det vigtige er også at eleverne finder flere hjemmesider med de samme oplysninger, for på den måde at sikre sig at oplysningerne er rigtige. De handler også om at give eleverne inspiration til hvor de kan finde viden. Det er ikke alt eleverne kan finde i bøger eller på Internettet. Nogle gange bliver de nød til at spørge sig frem hos f.eks.: Fagpersoner - gartnere, murere, tømrer, læger, ingeniører osv. Forældre - eleverne må gerne inddrage deres forældre og blive inspireret af dem Andre lærer på skolen matematiklæreren, billedkunstlæreren, sløjdlæreren osv. Skitsen I denne opgave skal eleverne lære at lave en skitse af deres ideer. Det er der flere grunde til: 1. Det er en god øvelse, at eleverne lærer at blive konkrete i deres idefase. 2. Det det bliver nemmere for eleverne, at gennemskue hvilke materialer de har brug for, for at bygge deres opfindelse. 3. Eleverne kan gemme skitser fra deres idefase og finde dem frem igen, hvis de har brug for nye eller andre ideer I opgaven er det vigtigt, at eleverne også øver sig i at de selv skal lave en plan for at skaffe materialerne, så det ikke bliver læreren, der skal løbe rundt og finde materialer. Eleverne skal lære at lave materialelister, som de hver især skal skaffe til den næste lektion. De skal altså øve sig i at medbringe materialer hjemmefra fra lektion til lektion.

4 Baggrundsviden til læreren Denne baggrundsviden skulle gerne give læreren et indblik i de vigtigste spilleregler, som gælder, når grupperne laver systematiske undersøgelser. Det er vigtigt, at eleverne får et værktøj, de kan overskue, forstå og bruge. Vi har derfor valgt en simplificeret model, som inddeler en systematisk undersøgelse i 4 faser 1 : Et indledende forsøg, hvor eleven får indtryk af fænomenet og af hvilke variable, der kan ændres fra forsøg til forsøg. Formålet er, at eleverne kan være mere kvalificerede, når de skal opstille en liste over variable Opstilling af en liste over forhold/variable, som kunne have betydning for forsøgets udfald. På listen medtages alt, som kunne tænkes at have betydning for forsøgets udfald, og ikke kun det, der sandsynligvis eller helt sikkert har. Den egentlige undersøgelse, hvor eleverne holder alle variable fast, bortset fra en, som de ændrer fra forsøg til forsøg. Af resultaterne fremgår det, om den undersøgte variabel har betydning for forsøgsresultatet. Den undersøgte variabel kan efterfølgende inddeles i betydningsfulde og betydningsløse. Formidling af undersøgelser, resultater og konklusion således, at konklusionen underbygges. Naturvidenskabelig arbejdsmetode (NVA) Naturvidenskabelig arbejdsmetode skal ses som elevernes arbejdsredskab når de arbejder med åbne opgaver. Metoden skal bruges til at holde styr på elevernes arbejdsproces, da modellen/metoden holder styr på de forskellige faser, som eleverne skal arbejde sig igennem for at løse en åben opgave. Det er en god idé, at eleverne kender og træner metoden før modtagelse af NFM-opgaverne. Vi har i elevguiden lavet to modeller af metoden og en vejledningsvideo, som kan støtte eleverne i deres arbejde med (NVA). Arbejdsmodel, som den første model hedder, gennemgår med tekst og piktogrammer og er tænkt til den første præsentation af metoden for eleverne. Den anden model ( Oversigt ) kan anvendes af eleverne efterhånden som de bliver mere fortrolige med metoden. En gruppe, som samarbejder om at løse en opgave, kunne f.eks. have modellen liggende på bordet, som hjælp til at strukturere deres arbejde og huske dem på hvor i processen de er nået. Spræng ballonen I denne opgave skal eleverne bruge alle de ting de har øvet og lært i arbejdet med de øvrige opgaver. Denne opgave ligner i sin udformning og åbenhed de opgaver, som eleverne senere i forberedelsesperioden vil modtage. 1 Fase 1-3 efter kap. 15 i Carl Jørgen Veje, Natur/teknik i folkeskolen hvorfor og hvordan, Malling Beck

5 Lærerens forberedelse Nedenfor er der lagt et forslag til en oversigt over hvilken rækkefølge materialerne kan bruges og beskrevet hvilke materialer som læreren skal have skaffet til de forskellige opgaver. Oversigt En oversigt for introperioden kunne se således ud: 1. Læreren viser vejledningsvideo Hvad er et NFM? for klassen 2. Introduktion til hjemmesiden vha. Videovejledning til eleverne i brug af hjemmesiden 3. Introduktion af Naturvidenskabelig metode vha. vejledningsvideo om NVA 4. Introduktion af og arbejde med Kuglen triller 5. Introduktion af og arbejde med Videnssøgning 6. Introduktion af og arbejde med Skitsen 7. Introduktion af og arbejde med NVA 8. Introduktion af og arbejde med Spræng ballonen Materialer til opgaverne Opgave 1 Kuglen triller Bøger til at lægge under rampen Brædder eller en plade som kan fungere som ramper Evt. tape til at tape rampen fast til gulvet Kugler som eleverne kan trille med glaskugler eller stålkugler Opgave 2 - Den naturvidenskabelige arbejdsmetode (NVA) Kopier opgaven ud til hver elev Find 3. vejledningsvideo og Power Pointen på hjemmesiden og vis dem for eleverne Opgave 3 Videnssøgning Reservere computere til eleverne Kopier opgaven ud til eleverne Opgave 4 Skitsen Kopier opgaven ud til alle eleverne Sørge for at eleverne har adgang til sløjd og billedkunst for at hente materialer Opgave 5 Spræng ballonen Balloner Sørge for at eleverne har adgang til sløjd og billedkunst for at hente materialer

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 28 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvorfor dyr ser forskellige

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Vurdering ved hjælp af portfolio

Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering ved hjælp af portfolio Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium REGNELUDO Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8 Aalborg Seminarium Regneludo.... 3 Indledning:... 3 Arbejde med tal og algebra... 3 Kommunikation og problemløsning... 4 Leg som arbejdsproces

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

9 Statistik og sandsynlighed

9 Statistik og sandsynlighed Side til side-vejledning 9 Statistik og sandsynlighed Faglige mål Kapitlet Statistik og sandsynlighed tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Deskriptorer: kunne gennemføre og beskrive en statistisk

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1 Elevvejledning til ElevIntra Version 4.2.1 Marts 2006 1 1 Fra elevrådet...3 2 Galleriet...4 3 Nyhedsarkivet...5 4 Webaviser...6 5 Klassens opslagstavle...7 6 Udstillinger...8 7 Klassearkivet...10 8 Min

Læs mere

Forfatterportræt Forløbsvejledning

Forfatterportræt Forløbsvejledning Forfatterportræt Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4.

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler Lærervejledning Foreløbig version til de to første kapitler Talsystemet og at gange Kernebogen s. 5-25 Fælles Mål Eleven kan anvende flercifrede naturlige Eleven har viden om naturlige tals tal til at

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet?

Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet? LÆRERVEJLEDNING Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet? Fjernvarmeskolen.dk et gratis undervisningsmateriale til 7. 9. klasse 1 Energiproduktion og forsyning er et aktuelt emne både globalt

Læs mere

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider Lær at læse på fagportal - greb og begreb om hjemmesider Trin: Fag: Tid: 1. klasse kan også anvendes på 2. - 3. klassetrin Dansk N/T 10 lektioner Manchet For at eleverne kan få de nødvendige it-læsekompetencer,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere