Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2."

Transkript

1 Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde Velkommen v. Tine Nielsen Oplæg om facebook og uddeling af erfaringer v. Astrid Haug Debat om fremtidens praksissektor Repræsentantskabet Udpegninger til uddannelsesudvalg både UCC og Metropol Regnskab Nyt fra Eventuelt Evaluering af møde Velkommen v. Tine Nielsen Mødeleder: Tine Nielsen Tilstede og afbud: Medlemmer: Tine, Marie, Charlotte, Nanja (pkt. 1-4), Per, Jes, Kirsten, Katja, Malene, Tilde og Børge. Bettina deltog som suppleant. Afbud medlemmer: Regitze, Line, Thomas, Mette og Carsten. Godkendelse af resten af dagsorden (efter oplægget). Den er godkendt. Referent: Tenna von Cappeln 2. Oplæg om facebook og uddeling af erfaringer v. Astrid Haug Astrid Haug rådgiver organisationer om sociale medier og digital strategi, især i forhold til politisk kommunikation, og hun vil holde et oplæg om, hvordan vi kan bruge de digitale medier i vores situation. Det er muligt at læse mere om hende på hjemmesiden her: Side 1 af 7

2 Kort referat af oplægget: Fra envejskommunikation, modtager, via pressen til dialog, borger som medskaber frem for modtager. Hvis du vil have fat i en folketingspolitiker, så kontakt dem på twitter. Gå ikke ind og kontakt via en pressemedarbejder. På twitter kan man følge et hashtag. Fx kan man følge #dkpol og #sundpol, som følger al politik i Danmark og al sundhedspolitik i Danmark. Det er helt åbent. Man kan ikke blokere eller smide folk ud. Man kan dog anmelde nogen til twitter, hvis de opfører sig forkert eller forkasteligt. På kan man søge på sundhed eller andet, og så se kommentarer uden at skulle være på twitter. Tag udgangspunkt i, hvad man gerne vil sige, og så se på, hvad er målgruppen interesseret i. Her skal man finde et overlap. Hvad har brugerne brug for at få af oplysninger? Det er vigtigt at skabe relevans. Godt indhold: - Noget der kan fortælles videre en god historie - Gerne visuelt - Er relevant for følgerne: overraskende, underholdende, følelsesladet, vigtigt - Skal hjælpe folk til at gøre noget (hvordan kommer du videre med sådan kan du få hjælp til det her ) - Har den rette timing - Nogle gange behøver det ikke at være så kompliceret - Infografikker kan være en måde at kommunikere på - Kan vi vise et problem grafisk, så er det en god idé Om Danske Fysioterapeuter i Region Hovedstaden: Hvem er målgruppen: Medlemmerne. Indirekte politikerne. Mål: Øge medlemmernes kontakt til foreningen. I dag skal man være aktiv (ved at like, kommentere, dele mm.) på vores side, før man kan se det. Man kan selv være med til at sætte gang i det. Godt med debatter, men husk at overveje hvorfor man vil bruge debatten og hvordan. Hvad kan vi give medlemmerne? Fx værktøjer af forskellig art. Politisk karakter vise medlemmerne, hvad der foregår i region hovedstaden. Lige nu arbejder vi meget med det, som vi som bestyrelse synes er interessant. Noget af det de oplever i deres hverdag er jo også politik. Det er vores ønske at prøve at sprede de ting vi taler om til nogle flere. Det er en god idé at opstille mål for anvendelsen af facebook. Side 2 af 7

3 Ressourcer: Fandt bestyrelsen på hjemmesiden. Jo mere man kan løfte det fælles, jo bedre virker det. Hjælp hinanden. Vidensdeling om sociale medier og indhold. Det kan man eksempelvis gøre via en lukket facebook-gruppe. Find klare mærkesager Det gælder om at få politiske budskaber solgt til politikerne. Måske finde ud af, hvad vores tre mærkesager? Det er en god idé at få formuleret det klart. Bestyrelsesmedlemmernes lokale historier vil vi gerne have, så vi kan få det sendt ud. Send budskaber ud på politikernes facebooksider. Brug konkret case det er et godt værktøj. Afrunding af oplægget fra Astrid Haug: Brug for at få bestyrelsens tilbagemelding på, hvad bestyrelsen tænker, og hvor vi kan være aktive. Tine har brug for hjælp for at få noget liv på vores egen side, og så er der det element, der handler om at holde kontakten vedlige på facebook, twitter, linkedin, eller hvor det nu er. Vores egen personlige profil eller side: hvis man har evner for at komme i dialog med politikere på siderne, så er det fint. Hvad skal ind på hjemmesiden, og hvad skal på facebook? Primær målgruppe er medlemmerne i region hovedstaden. Kommunikeret foreningens arbejde, holdninger mm. til medlemmerne. Vi bør ikke lægge os fast på særlige former for indlæg. Det handler om at nå ud til medlemmerne ud med forskellige budskaber. Fordi vi har en medlemsskare, der er så uhomogen, så er det også meget forskelligt hvad de ønsker at vide noget om. Men vi bør nok også have flere ting med noget kant på. Jo flere, der kommenterer på noget, jo bredere når man ud. Vil I være med til at få vores facebookside mere ud over rampen ved at like, dele og kommentere på nogle af de indslag, vi laver. Det er tidligere vedtaget, at alle i regionsbestyrelsen kan blive administratorer på facebooksiden. Man skal bare lige skrive sit navn før kommentaren. Man kan også sende et billede og en opdatering til Tine eller Tenna. Vil I tage en aktiv del i det? Tjek op på facebooksiden, så kan man like det, kommentere det mm., så vil det være en rigtig god idé. Hvad vil vi have på vores hjemmeside? Der er ikke noget, der har ændret sig på hjemmesiden. Det er noget der har en lidt længere holdbarhed. Man kan godt linke til hjemmesiden på facebooksiden. Side 3 af 7

4 Tine har brug for regionsbestyrelsen til at holde og skabe kontakter med politikerne. Bestyrelsen vil gerne være mere aktive, men der skal snakkes mere om, hvordan vi konkret kan gøre det. 3. Debat om fremtidens praksissektor Hvordan skal fremtidens praksissektor se ud? Hvad mener vi i bestyrelsen om det? For at kunne få en god og konstruktiv debat på bestyrelsesmødet bedes bestyrelsen på forhånd læse om, hvad debatten omhandler. Se hjemmesiden: og det sidste fagblad (nr.3) Kort om hvad praksissektoren er: Der er to dele af praksissektoren. Det ene er dem der arbejder uden at patienterne får tilskud, og så er der den del hvor patienterne får tilskud. Vi taler her om den del, hvor patienterne får tilskud til. Speciale 51: Almen fysioterapi: Tilskud, så patienten betaler 60,7 % selv. ca bliver behandlet årligt. Speciale 62: Vederlagsfrie ordning. Der er fuld dækning for patienten. Dette område er reguleret via overenskomster med Regionernes lønnings- og takstnævn (RLTN), hvor kommunerne også sidder med. Der hvor det offentlige giver tilskud for behandling, er der helt faste takster. Man kan ikke afvige på prisen, og ydelserne ligger også fast. Man kan fx ikke give laserbehandling. Antallet af fysioterapeuter med ydernummer er også reguleret af RLTN Som det ser ud lige nu, så er der ikke kommet et eneste nyt ydernummer de sidste seks år her i regionen. Kapaciteten er ikke blevet udvidet. Vi er på vej ind i en situation, hvor der kommer mange nyuddannede på arbejdsmarkedet, som også kunne være interesserede i at få ydernumre. Hvilke elementer vil vi gerne lave om på (hvis vi kan få lov?). Og hvad vil vi gerne bevare. Det offentlige betaler 1,1 milliarder til ordningen. Og det er nok ikke sandsynligt at der kommer mange flere penge i ordningen. Hvis vi nu skulle opfinde en praksissektor i dag: hvordan kunne vi tænke os at bruge 1,1 mia. på fysioterapi, hvordan skulle det så se ud? Skal alle have adgang til det? Skal der være en stor geografisk spredning. Kan vi prøve at diskutere, hvad det ideelle ville være uden at tænke på, hvordan systemet ser ud i dag? Følgende emner blev diskuteret: Lighedsprincip, pengene bør følge borgeren, direkte adgang, kvalitetssikring og specialisering (fx kunne man se på Holland), hensyn til patienter og fysioterapeuter, arbejdssikkerhed i at have ydernummer, stærekasseprincippet (det offentliges tanke er, at jo flere ydernumre des flere patienter), men der er ventetider på klinikkerne, der er historisk mange der arbejder med egen klinik uden for sygesikringen, lighedsprincip for Side 4 af 7

5 PT, egenbetaling, ansættelsesform. 4. Repræsentantskabet HB har sagt god for en skabelon til præsentation af repræsentanterne. Ideen er at lave en test inspireret af den kandidat-test, som DR lavede i forbindelse med kommunalvalget 2013: Er det én, som I vil bruge? Alle mener, at det er en fin idé, men at spørgsmålene skal være gennemtænkte. Det skal være muligt at skrive en tekst om ens holdninger og hvad man går op i, og så kan spørgsmålene være et supplement. Der blev desuden talt om selve opstillingen til repræsentantskabet og regionsbestyrelserne. Det foregår vidt forskelligt, og måden det foregår på er lidt uklar. Måske bør vi retænke, hvordan det foregår. Overvej hvilke spørgsmål som I gerne vil svare på, og meld gerne tilbage til Tine. Udvidet regionsbestyrelsesmøde Det står ikke længere i vedtægterne, at det skal holdes et medlemsmøde om repræsentantskabet.. Set i lyset af at vedtægtsseminar blev aflyst og at det er vigtigt for afvikling ar repræsentantskabet, at der kommer tilbagemeldinger på vedtægtsforslaget før materialet til repræsentantskabet bliver udsendt, så vi ikke bruger tiden på at diskutere form, men indhold Tine foreslår derfor at vi til RB-mødet i september invitere alle repræsentanter i regionen til at diskutere vedtægter. Ann Sofie kommer gerne og holder et oplæg. Her kan vi komme med forslag til ændringer så det kan nå at blive rettet til inden materialet bliver udsendt. Dette blev vedtaget. Dialogmøde Bestyrelsen mener, at det kunne være spændende at lave et dialogmøde med nogle af de emner, som skal diskuteres på repræsentantskabet, som har en bredere interesse. Børge og Jes melder sig til at lave et dialogmøde. Bornholm medlemsmøde Der er enighed om at gentage indholdet fra dialogmødet på Bornholm. Side 5 af 7

6 5. Udpegninger til uddannelsesudvalg både UCC og Metropol Indstilling: Tine Nielsen til begge udvalg. Bestyrelsen udpeger Tine til begge udvalg. 6. Regnskab Der ligger regnskab for Vi har et stort overskud i regionen igen i år. Hvordan kan vi få mere politik ud af pengene? Bilag: regnskabet Regnskabet fremlægges. Der er igen overskud i år. Hvordan får vi mere politik for pengene? Bestyrelsen beslutter at ansætte endnu en studentermedhjælper. 7. Nyt fra Formand, Tine Nielsen: Samarbejdet med dansk sygeplejeråd og ergoterapeutforeningen møde for visitatorer i hele hovedstaden. Tre møder. Første møde er d De har gjort det samme i Sjælland med stor succes for at få lavet et netværk. Charlotte: TR holder møde på mandag. De har et spændende emne, der hedder ytringsfrihed. KBH arbejder videre med tillidsdagsorden. Arbejdes på et møde d.8.april. Alle borgmestre og ledere er inviteret til et seminar. KFF regi også et møde. KBH samlet det administrative arbejde: koncernservice (embedsværk og ikke forhandlingsorgan), ekstra HRafdeling. På tværs af alle afdelingerne. Men der er ikke overordnet MEDudvalg, som har de samme kompetencer som et hovedmed har i en kommune og en region, og derfor lever koncernservice deres eget liv. Agerer arbejdsgiver. Ser efter vilkår for TR mv. Det kan have afgørende betydning for TR i kommunen. Børge: Medlemsmødeudvalget. Prøver at nå tre. 3.juni er det første. Det handler om elstimulation. De to andre emner er ultralydsskanning og faldforebyggelse. Det bliver efter sommerferien. 8. Eventuelt Intet til eventuelt. 9. Evaluering af møde Charlotte: Fint sted, nemt at komme hertil for mig. Spændende at få nogle folk udefra. Pas på at de ikke bliver for lange. Vi skal nå at runde dem ordentligt af. Det var fint denne gang, og fint at samle enderne bagefter. Side 6 af 7

7 Tilde: God dynamik med nogen udefra. God forplejning. Børge: Dårlig lyd i lokalet. Beliggenheden er god. Kirsten: Rart at komme til Amager nogle gange for at have kontakt til hovedkontoret. Nanja: Svært at finde parkering. Side 7 af 7

Dato for møde: 20. aug. 2013

Dato for møde: 20. aug. 2013 Referat Referat for møde i: Regionsbestyrelsen i region hovedstaden Referant: Tenna von Cappeln Dato for møde: 20. aug. 2013 Dato for udarbejdelse: 6. sept. 2013 Referat til regionsbestyrelsesmøde 20.

Læs mere

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen.

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen 19.06.2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 28.06.2013 Deltagere: Tine Nielsen, Regitze Visby, Tilde Randsborg, Nanja H.

Læs mere

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Deltagere: Harald, René, Ole Svendsen, Steen, Kurt, Leif, Frederik, Bettina, Pia, Helle, Ask, Susanne, June, Sofie 1. Sladder på Facebook og i den virkelige verden

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Referatet er godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Til stede: Ditte G, Kristina, Isak, Cathrine, Lars, Steffen, Ditte, 2 tolke 1 Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

FÅ NYE KURSISTER VIA SOCIALE MEDIER

FÅ NYE KURSISTER VIA SOCIALE MEDIER FÅ NYE KURSISTER VIA SOCIALE MEDIER FÅ NYE KURSISTER VIA DE SOCIALE MEDIER 4 Introduktion 4 Tal om din passion 5 Find dine nye kursister 6 FACEBOOK 7 Kort om Facebook 7 Inden du går i gang 8 Sådan opretter

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Beretning 2010. Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2010. Indledning s. 2. Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3

Beretning 2010. Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2010. Indledning s. 2. Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3 Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2010 Beretning 2010 Indledning s. 2 Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3 Regionsbestyrelsens arbejdsgrupper s. 5 Fremtidens forening/rekruttering s.

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 (Deltagerliste findes til slut i referatet) Dagsorden 1) Kort fra TRR og Årskonference 2) Kort fra regionsbestyrelsen 3) Regions TR møder;

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere