Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendom 7 Vallerbækvej 10"

Transkript

1 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården køber ejendom 6, som lægges sammen med Christen Henrichsen ~ F.D Lars Christensen Mads Pedersen Peder Pedersen Johan Vendel Bräuner. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme hartkorn (ejendom 6 + ejendom 7) Philip Jacobsen Bräuner, hans bror køber ejendom Visti Jacobsen ~ F.E Sælger parcel 7b til svigersønnen Mikkel Simonsen til ny ejendom Sælger parcel 7c til sønnen Philip Frederik Vistisen til ejendom Jacob Vistisen Køber parcellerne 5n m.fl. af Thora Feddersen fra ejendom Mageskifter med Jens Chr. Sørensen ejendom 8, afstår parcellerne 5t og 14e og får parcellerne 8m, 5u og 6d Sælger 5æ til Chr. Larsen Balle ejendom Adkomst til Karen Marie Vistisen Sælger parcel 7f til Christen Jacobsen til ejendom Sælger parceller 7e, 5u, 6d, 5n, 6e og 6i til sønnen Borath Chr. Jacobsen til ny ejendom F.S. Visti Vistisen Sælger parcellerne 7h + 5r til Christen Jensen Lassen til ny ejendom Niels Peter Nielsen F.S. Peder Groesen Nielsen Kristian Marinus Pedersen, hans svoger. F.D. = Formandens datter. F.E. = Formandens enke. F.S. = Formandens søn.

2 Jens Madsen Jens Madsen gift ca med Maren Sørensdatter. Deres børn: 1. Mads Jensen, født Ole Jensen, født 1753, død Overtog faderens fæstegård. 3. Mads Jensen, født Christen Jensen, født Maren Jensdatter, født Søren Jensen, født Jens Madsen blev begravet 21. september Folketælling En gård. Karup sogn: Ole Jensen 34 år 1. ægteskab husfader bonde og gårdbeboer Karen Pedersdatter 28 år 1. husmoder Jens Olsen 6 år deres barn Anna Maria Olsdatter 3 år Maren Sørensdatter 60 år enke efter 2. ægteskab husfaderens moder Søren Jensen 22 år ugift tjener broderen

3 Ole Jensen Ole Jensen blev døbt 3. april 1753 og var søn af Jens Madsen og Maren Sørensdatter i Karup. Som voksen overtog han forældrenes fæstegård i Karup. Gården hørte under godset Aunsbjerg, og var på hartkorn 1 Tønde, 6 Skæpper, 2 fjerdingkar og 1 Album. Den 25. december 1780 blev han trolovet med Karen Pedersdatter, født ca. 1759, og parret blev viet den 11. februar i Karup kirke (noteret i Thorning kirkebog). Deres forlovere var Rasmus Møller og Lars Sørensen, begge af Karup. Ved folketællingen i 1787 havde de to børn, og Oles mor Maren Sørensdatter og hans bror Søren Jensen boede hos dem. Ved den næste folketælling i 1801 var der kun Ole og Karen med deres seks børn på gården. I 1793 var der 9 fæstebønder i Karup under Aunsbjerg gods. De skulle være hovfri, dog skulle de hvert år udføre arbejde ved grøftens opkastning, forrette 66 gangdage (hoveriarbejde uden hest og vogn) og foretage 6 rejser på 2 a 3 mils længde for herremanden. I 1802 blev der foretaget en brandtaksation på gården, og på det tidspunkt stod Ole Jensen som ejer og beboer af gården. Det var en firelænget bindingsværksgård, hvor stuehuset på 10 fag lå mod nord. Bygningen må have været ret gammel, for noget af huset var muret og noget var med klinede vægge. Det var indrettet med stuer, kamre, køkken og bryggers, hvor der var en indmuret kobberkedel. Skorstenen og bageovnen var bygget af vindtørrede sten. På alle bygningerne var der lyngtag. Huset mod vest var på 8 fag. Der var klinede vægge, og den blev brugt til lade og tærskelo. Det søndre hus var på 10 fag og for det meste klinede vægge. Det blev brugt til hølade og fårehus, og det østre hus var på 6 fag og blev brugt til fæhus. Et fag er afstanden (ca. 2 meter) mellem to bærende stolper). Hele gården blev takseret til 440 Rigsdaler. I 1803 fik Ole Jensen skøde på gården for 410 Rigsdaler. Gårdens ny hartkorn var på 1 Tønde, 3 skæpper og 2 Fjerdingkar. I 1805 købte Ole Jensen endnu en gård (senere Matr.nr. 6), der hørte under Aunsbjerg gods. Gården var også på hartkorn 1 Tønde, 3 Skæpper og 2 Fjerdingkar, og købesummen var denne gang 90 Rigsdaler. Gården var tidligere fæstet af Niels Bødker. Den eneste klausul, der hvilede på gårdene var, at de ikke måtte sælges til en hovedgård eller til at gøre hoveri Ole Jensen sammenlagde de to gårde og havde herefter et hartkorn på 2 Tønder og 7 Skæpper. På grund af de sandede jorder var området omkring Karup de lavest boniterede i Danmark (80,6 hektar pr. tønde). Det vil sige, at Ole Jensen efter sammenlægningen af gårdene ejede ca. 420 Tønder land. I 1805 var Karen Pedersdatter død, og Ole Jensen ønskede at overlade gårdens drift til næste generation. Deres ældste søn Jens var 24 år, og aldersmæssigt havde han alderen til at kunne overtage gården; men af en eller anden årsag fik han den ikke, og han var død inden 1817, hvor han ikke blev nævnt i faderens skifte. Det blev derfor datteren Anne Marie Olesdatter på 19 år, der blev gift og blev den næste husmoder på gården. Efter brylluppet solgte Ole Jensen gården til svigersønnen Christen Henrichsen og gik på aftægt hos dem. Ole var på det tidspunkt 52 år og havde stadig de to yngste piger på 8 og 6 år hos sig. I efteråret 1810 døde datteren Anne Marie Olesdatter uden at efterlade sig børn. De eneste arvinger efter hende var derfor Christen Henrichsen og Ole Jensen. Da der blev afholdt skifte, mødte Ole Jensen op og erklærede, at han som myndig mand selv kunne skifte og dele med svigersønnen. Det blev accepteret af myndighederne, og skifteforretningen sluttede. Herefter blev aftægtskontrakten mellem Ole Jensen og svigersønnen korrigeret og tinglæst. (Se vedlagte bilag).

4 Tre måneder efter Anne Marie Olesdatters død solgte Christen Henrichsen gården og flyttede fra sognet. Gården blev solgt flere gange efter hinanden, uden at der blev bygget en bolig til Ole Jensen, som det var aftalt i aftægtskontrakten. Han valgte at gå rettens gang, og den 3. februar 1812 faldt dommen, og gårdens daværende ejer Mads Pedersen blev pålagt at bygge huset. Ole Jensen blev boende på gården til sin død i juni 1817, hvor der blev foretaget et skifte efter ham (se vedlagte bilag). Han blev 64 år gammel. I kirkebogen ved hans begravelse blev han kaldt Ole Jensen Mølle. Ole Jensen og Karen Pedersdatter fik 7 børn. 1. Jens Olesen, født ca Ikke nævnt i faderens skifte. 2. Anne Marie Olesdatter, født ca Død 1810 i Karup. 3. Peder Olesen, født ca Anne Olesdatter, født ca Død 27/ i Resen. 5. Niels Olesen, født ca Kirsten Olesdatter, født ca Maren Olesdatter, født ca ad 1. Anne Marie Olesdatter, født ca blev gift med Christen Henrichsen, der kom fra Fabjerg i Ringkøbing sogn. Christen Henrichsen fik skøde på gården, læst 27. maj 1805, og der blev oprettet en aftægtskontrakt mellem Christen Henrichsen og Ole Jensen. Anne Marie Olesdatter døde i 1810 uden at efterlade sig børn 26 år gammel. ad 3. Peder Olesen, født ca Han blev gift med Kirsten Jensdatter fra Haderup og bosatte sig som husmand i Resen, Viborg amt. ad 4. Anne Olesdatter, født ca Hun blev gift med gårdmand Thomas Pedersen i gården Mølgaard, Resen sogn. Død den 27/ år. ad 5. Niels Olesen, født ca I 1821 var han tjenestekarl og rejste fra Karup til Resen sogn. I 1837 var han kommet til Vrads, hvor han samme år blev gift: Enkemand Niels Olesen af Blesberghus, 2. ægteskab og enkekone Else Marie Andreasdatter af Blesberghus. Ved folketællingen 1855, Vrads sogn nævnes: Niels Olesen, 61 år, husmand, født Karup sogn, Viborg amt. Else Marie Andreasen, 84 år, hans kone. Hane Rasmussen, 13 år, tjenestepige. Hans hustru, Else Marie Andreasen døde 1855, 83 år, og Niels Olesen døde 9/8-1863, 66 år og var da husfæster på Torup mark. ad 6. Kirsten Olesdatter, født ca gift 12/ i Resen, Fjends herred med søsteren Annes efterladte mand, Thomas Pedersen fra Mølgaard i Resen sogn. ad 7. Maren Olesdatter, født ca Blev 1815 konfirmeret i Karup. NOTE - Jordens bonitet: (TRAP DANMARK, bind 17 side 451)

5 Folketællinger. En gård. Karup sogn: 1787: Ole Jensen 34 år 1. ægteskab husfader Bonde og gårdbeboer Karen Pedersdatter 28 år 1. ægteskab husmoder Jens Olsen 6 år Deres barn Anna Maria Olsdatter 3 år Maren Sørensdatter 60 år enke efter 2. ægteskab Husfaderens moder Søren Jensen 22 år ugift Tjener broderen 1801: Ole Jensen 48 år 1. ægteskab husbonde Bonde og gårdbeboer Karen Pedersdatter 44 år 1. ægteskab hans kone Jens Olsen 20 år deres barn Anne Maria Olsdatter 15 år Anna Olsdatter 13 år Niels Olsen 7 år Kirsten Olsen 4 år Maren Olsen 2 år

6 SKØDE. Hans Egidius til Liselund og Søren Schjøtt til Kølholt gør vitterligt at have solgt, skødet og afhændet lige som vi med dette vort skøde som vi og vore arvinger sælger og afhænder vi til Ole Jensen i Karup den gård som han bebor med dens tilhørende af bygninger, besætning og inventarium, såvel som de gården tilskiftede jorder som står for hartkorn, ager og eng 1 tdr. 3 skp. 2 fdk. Intet i nogen måde undtagen men alt med samme ret og rettighed, som vi den selv ejet og haft haver efter det og derpå af sl. Hr. Hans Ammitzbøll meddelt i skøde af 24. juni Og da Ole Jensen endelig og rigtig har betalt os for denne gård den købesum som vi har været enige om, nemlig 410 rdl. skriver fire hundrede og ti rigsdaler, så erklærer vi hermed os og vore arvinger ingen mere lod, del, ret eller rettighed at have til, eller udi fornævnte gård, men samme skal med alt sit tilhørende og tilliggende følge og tilhøre Ole Jensen og hans arvinger, som en fuldkommen ejendom, hvilket vi og vore arvinger altid vil blive pligtige at hjemle ham efter loven. I øvrigt anmærkes det, at denne gård, ifølge den herfæstede købekontrakt, ingensinde må anvendes til nogen hovedgårds komplettering. Dette vort skøde, som i medhold af hans kongelige majestæts allernådigste bevilling af 9. august 1797 udstæder på stemplet papir til 24 skil., som og ukaldet, inden tingslæses og protokolleres. Viborg, den 23. juni 1803 Hans Ægidius Schjøtt Fremlagt og læst i Lysgaard-Hids herreders ret den 4. juli 1803 og købekontrakten forevist. Ved den virkelige dommers forfald, som konstitueret Linnet Kilde: Lysgaard Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP 10 side 46)

7 Matr.nr. 7 Panteforskrivning. Underskrevne selvejer Ole Jensen i Karup tilstår hermed at være skyldig til Hr. Søren Schiøtt til Kølholt 301 Rigsdaler. Ole Jensen satte i pant for lånet: 1ste prioritet på den gård (tidligere beboet af Niels Bødker), som han dags dato har fået skøde på. Hartkorn Karup 23. juni Læst 28. november 1803

8 BRANDTAKSATION Karup sogn 20/ En gård ejes og beboes af Ole Jensen. a. Stuehuset i nord 10 fag, 7 ¼ alen dyb, ege under- og dels ege og fyr overtømmer, dels murede, dels klinede vægge, lyngtag. Til stuer, kamre, køkken og bryggers, med loft, vinduer og døre, en indemuret kobberkedel på ½ tønde, en skorsten og bageovn af vindtørrede sten. Takseret á fag 16 Rd er 160 Rd b. Det vestre hus 8 fag, 7 ¾ alen dyb, ege under- og fyr overtømmer, klinede vægge, lyngtag. Til lade og tærskelo. Takseret á fag 15 Rd er 120 c. Det søndre hus 10 fag, 6¼ alen dyb, ege under- og overtømmer, for det meste klinede vægge, lyngtag. Til hølade og fårehus. Takseret á fag 12 Rd er 120 d. Det østre hus 6 fag, 5 ¾ alen dyb, ege under- og overtømmer, klinede vægge, lyngtag, til fæhus. Takseret á fag 6 Rd 4 Mrk er 40 Rd 440 Rd Forsvarlig imod ildsfare og er ej forhen forsikret. De anordnede brandredskaber er forefindende. Lysgaard herred. Brandtaksation: (S2 61 fol )

9 AFTÆGTSKONTRAKT Imellem mig underskrevne Christen Hendrichsen og min Svigerfader Ole Jensen i Karup Ifølge den forening som er sket imellem os ved Skiftets Slutning den 28. November 1810 efter min sl. Hustrue Anne Olufsdatter, saaledes. 1. Om saa skeer, at nogen af os bliver til sinds at adskilles med Bord og Disk, da opsætter jeg Christen Hendrich naar forlanges et Hus paa fiere fag paa Niels Bødkers gaards Plads med Loft, Vinduer og Døre saaledes, at min Svigerfader kan være tient med at beboe samme og et Støkke Jord sønden for Huuset indhegnet til Kaalhauge for ham. 2. Aarlig at levere til ham 2½ Tønde Rug, 1 Tønde Byg og 4 Skæpper Boghvede som maa være fin og sund og ydes i 2de Terminer, nemlig til hvert aars Michelsdag det halve og til hvert aars Paaske det andet halve. 3. Aarlig 24 Læs Heede Tørv af den beste sort at skaffe bierget og hiemført. 4. skal bemelte min Sviger Fader have 4re Faaer som skal være 2de malke Faaer eller Faaer som ere med Lam, og de andre 2de i andet aar som skal fodres og græses med Gaardens egne Faaer som han imidlertid maae benytte sig af saa godt som han ved, vil og kan. 5. En halv Sengested og Klæder. Der til den gamles Kiste og en Skab. En stor Jern Gryde, en? Anker, et Kar, 1 stripper, en Spinde Rok og et par Karer. 6. Leverer ieg aarlig til ham hvert aars St. Hans Dag 6 Pund Smør og 6 Pund Ost og ligeledes til hvert aars Nytaars Dag 6 Pund Smør og 6 Pund Ost. Denne Forning som saaledes imellem os med velberaad Hue ieg oprettet skal af mig Christen Henrichsen i alle Dele? efterkommet. Karup, den 30. November 1810 Christen Hendrichsen Ole Jensen Med ført Pen Til Vitterlighed Peder Rasmussen Jacob Rasmussen Læst ved Lysgaard og Hids Herreders Ret den 21. Januar Og derefter samme Herreders Pantebog N. 6 tilført. Holstein Kilde: Lysgaard- Hids herreds skøde- og panteprotokol. (B47-SP11 fol. 160)

10 SKIFTE Død: Aftægtsmand Ole Jensen i Karup Reg. 27. juni 1817 Arvingerne: Søn Peder Olesen 26 år Niels Olesen 23 år Datter Anne Olesdatter, gift med gårdmand Thomas Pedersen i Resen. Kirsten Olesdatter 20 år Maren Olesdatter 17 år Thomas Pedersen fra Resen blev de 2 umyndige døtre, og kurator for den mindreårige søn Niels. Ole Jensens ejendele: 1 blå kjole 1 stribet trøje 1 par læderbukser 1 skjorte 1 par strømper 1 par træsko 1 hat 2 huer 1 blå prikket tørklæde 1 blårstoffet olmerdugs Overdyne 2 lagner 1 hovedpude 1 underdyne 1 flaske 1 sort lergryde og 1 lerpotte 1 lille trækar med bånd om 1 Får og 1 lam 1 skab Arvingerne angav at den afdødes aftægt for sidst forløben halve år fra første november forrige år til Påske dette år som blev foregivet at være 4½ skæppe rug og 1 skæppe boghvede, som Visti Jacobsen skylder efter aftægtskontrakt, og at Philip Jakobsen ifølge samme kontrakt skylder 3 skæpper rug, 2 skæpper byg og 1 skæppe boghvede og 6 pund ost, hvilket blev tilstået af Philip Jacobsens og Visti Jacobsens hustruer i hendes mands fraværelse, som mødte under skiftet. Forretningen blev derpå sluttet og med samtliges underskrift bekræftet, samt udsat til skifteforvalterens nærmere bestemmelse. Kjellerup På værge for de umyndige og kurator for den mindreårige. Thomse Pederse Den mindreårige søn Niels Olesen Visti Jacobsens hustru Phillip Jacobsen med ført pen Anne Katrine Jespersdatter med ført pen med ført pen Som vitterligheds vidner og vurderingsmænd Jacob Rasmussen Christen Sørensen Kilde: Lysgaard og Hids herreds skifteprotokol (B side 12)

11 SKIFTE År 1818 den 6. august blev på herredskontoret foretaget skiftet efter afdøde aftægtsmand Ole Jensen af Karup af skifteforvalteren herredsfoged Holstein med vitterlighedsvidnerne Truchmann og Rasmussen, begge af Dalsgaard. Ved skiftet var i dag mødt samtlige de myndige arvinger hvoriblandt svigersønnen Thomas Pedersen af Resen. Siden sidste skiftesamling ved døden havde mistet sin hustru Anne Olesdatter og var igen bleven gift med søsteren til hende, Kirsten Olesdatter. Den ældste søn blev beskikket til værge for den umyndige datter Maren Olesdatter, og til kurator for hans mindreårige broder Niels Olesen. Stervboets ved skiftesamlingen den 27. juni 1817 registrerede og vurderede effekter var ved auktion afholdt 1. juli 1817 udbragt til 51 rd 1 mrk 12 sk sedler Fragår auktionsomkostninger: For udstedte plakater 2 re 2 mrk 2 sk ¼ procent Auktionsforretningens beskrivelse 1 re 4 mrk 13 sk Igen 47 rd 0 mrk 1 sk Videre vidste ingen at beregne boet til indtægt. Arvingen Thomas Pedersen anmeldte at have til gode i boet Videre gæld blev ikke anmeldt. Rigtighed tilstod de vedkommende 41 rd 0 mrk 1 sk Fragår skiftets bekostning: Skrivesalarium til skifteforvalteren efter sportelsreglementets 86 1 procent 0 rd 3 mrk 0 sk Efter ditto 1/3 procent til kongens kasse Afgiften til justitsfondet efter sportels- Reglementets Skrivesalarium for skiftebrevet 2 ark Afgiften heraf til justitsfondet Vitterligshedsvidner og vurderingsmænd Stemplet papir til skiftebrevets beskrivelse Sognefoged for tilsigelse Er sølv 5 rd 0 mrk 14 sk Eller navn værdi 6 rd 2 mrk 10 sk Igen til deling 34 rd 3 7 sk Som deles mellem arvingerne således: Sønnen Peder Olesen en broderlod med 9 rd 5 mrk 4 2/7 sk Sønnen Niels Olesen en ditto med /7 Datteren Anne Olesdatter forhen gift med Thomas Pedersen /7 Datteren Kirsten Pedersdatter gift med Thomas Pedersen /7 Datteren Maren Olesdatter /7 Udgør ovenmeldte Skifteforvalteren udbetalte straks til arvingerne den dem her tildelte arvelod. Den umyndiges lod blev modtaget af værgen for at anvende til hendes fornødenhed. Så blev også Thomas Pedersen udbetalt de ham i boet tilgodehavende 6 rd. Således skiftet sluttet. H. Holm Peder Olesen (med ført pen) Niels Olesen (med ført pen) Thomas Pedersen (med ført pen) Chr. Trochmann Chr. Rasmussen Kilde: Lysgård og Hids herreds skifteprotokol (B side 251b)

12 Christen Henrichsen I folketællingen 1801 tjente Christen Henrichsen, 31 år og søsteren Maren Henrichsdatter, 32 år på Vester Mølle i Fabjerg sogn. Den 23. maj 1805 fik han skøde på Ole Jensens gård, Matr. 7 i Karup. Købesummen var på 190 Rigsdaler, og så skulle Christen Henriksen betale den gæld, der var på stedet. Gården var på 2 Tønder og 7 Skæpper. Samtidig blev han gift med Ole Jensens datter Anne Marie på 19 år, og Ole Jensen gik på aftægt. Der blev lavet en kontrakt mellem dem, som ikke blev tinglyst. Anne Marie Olesdatter døde i efteråret 1810 uden at efterlade børn. Ole Jensen og Christen Henrichsen delte selv boet efter Anne Marie, og samtidig korrigerede de aftægtskontrakten, som de nu fik tinglyst. Få måneder senere solgte Christen Henrichsen gården for 1200 Rigsdaler til Lars Christensen af Over Uhre, og derefter forlod Christen Henrichsen byen.

13 SKØDE. Ole Jensen i Karup vitterliggør at have solgt, skødet og afhændet, lige som jeg herved sælger, skøder og afhænder til Christen Henriksen fra Faberg min iboende og tilhørende gård her i Karup, der står for hartkorn 2 tdr. 7 skp. På vilkår: 1 At køberen betaler den på ejendommen hæftende gæld. 2 At gården ingensinde ifølge kongelig anordninger må bruges til nogen hovedgårds komplettering. Og da nu køberen har betalt mig den accorderede købesum 190 rdl. siger et hundrede halvfemsindstyve rigsdaler, så tilhører ham og hans arvinger bemeldte solgte gård med bygninger, besætning, inventarium og ejendomme, undtagen hvad ved aftægtsforening under dags dato meldt er, som jeg skal være pligtig efter loven at hjemle. Dette mit udgivne skøde som af mig er egenhændig underskrevet og forseglet, som. mig ukaldig inden, tinglæses og protokolleres. Karup den 23. maj 1805 Ole Jensen At ingen købekontrakt eller nogen anden skriftligt dokument er oprettet imellem sælger og køber, denne handel betræffende, undtagen ommeldte aftægtsforening, kan, om forlanges, med ed bekræftes. Datum ut supra Ole Jensen Christen Henriksen Forelagt og læst for Lysgaard-Hids herreders ret den 27. maj 1805 tilstår i den?? dommers forfald, som konstitueret Curtz Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol B 47 Sp 10 side 138.

14 SKIFTE Aar 1810 den 28. November mødte paa Skifteforvalterens Hr. Herredsfoged Holsteins Vegne hans Skriver Lars Frederich Stylsvig af Dalsgaard med Vitterligheds Vidner Sognefoged Peder Rasmussen og Jacob Rasmussen, begge af Karup hos Gaardmand Christen Hendrichsen i Karup for efter Anmeldelse at begynde Skifte efter hans Afdøde Hustrue Anne Marie Olesdatter. Ved Skiftet var tilstæde Enkemanden Christen Hendrischen. Den Afdøde blev angivet ingen Livsarvinger at have efterladt sig, hvorimod hendes Fader Ole Jensen af Karup, meldte sig som Eneste Arving efter den Afdøde og erklærede, at han selv ville som myndig Mand Skifte og Deele med Enkemanden. De tilstæ(dev)ærende Vitterligheds Vidner bevidnede at bemelte Ole Jensen var den afdødes Fader, og at hun eij havde efterladt sig Livsarvinger, saa fratraadte Skifteforvalteren Skiftet, og paalagde Vedkommende at holde sig Forordningen af 8. Februar 1810 efterrettelig. Enkemanden Christen Henrichsen Den Afdødes Fader Ole Jensen med ført Pen Som Vitterligheds Vidner. Peder Rasmussen Jacob Rasmussen Begge af Karup Kilde: Skifteprotokol for Lysgaard herred (B47 318)

15 I løbet af ganske kort tid blev gården solgt 4 gange. Det virker lidt ejendommeligt, at købsdatoerne er ulogiske; men der må have foreligget nogle mundtlige købsaftaler, som danner grundlag for rækkefølgen. Lars Christensen Lars Christensen af Over Uhre købte gården for 1200 Rigsdaler af Christen Henrichsen den 2. marts 1811, tinglæst 11. maj 1812, og solgte den videre for 1400 Rigsdaler til Mads Pedersen. Mads Pedersen Mads Pedersen købte gården for 1400 Rigsdaler af Lars Christensen den 28. april 1812, tinglæst 25. maj 1812, og solgte den videre for 1400 Rigsdaler til Peder Pedersen. Hver gang gården blev solgt, fulgte aftægtskontrakten til Ole Jensen med; men huset, som var aftalt i kontrakten, var endnu ikke bygget. Ole Jensen klagede derfor til retten, og den 3. februar 1812 blev Mads Pedersen, der på den tid ejede gården, dømt til at bygget huset. Det var muligvis en af grundene til, at Mads Pedersen solgte gården videre til samme pris, som han selv havde givet. Peder Pedersen Peder Pedersen i Vallerbæk købte gården for 1400 Rigsdaler af Mads Pedersen den 28. april 1812, tinglæst 19. maj Samme dag, som han købte gården, solgte han den videre til Johan Wendel Breuner for 1000 Rigsdaler. Det ser ejendommelig ud, at prisen kunne falde så drastisk på så kort tid; men forklaringen er jo nok den, at det var kort før, landet gik bankerot.

16 SKØDE. Underskrevne Christen Henrichsen i Karup gør vitterlig at have skødet og afhændet lige som jeg ved dette mit skøde sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til Lars Christensen af Over Uhre eller arvinger en mig tilhørende og påboende gård i Karup by, som står for hartkorn nye matrikel 2 tdr. 7 skp. med al den rettighed, herlighed, pligter og byrder som gården tilhører, hvilken gård som er udskiftet af fællesskabet og assureret i brandkassen for den sum 490 rdl. fra nu af skal tilhøre fornævnte Lars Christensen eller hans arvinger med al den fuldkommen ejendoms ret som jeg den selv ejet og haft haver og den mig ved skøde under 23. mai 1805 af forrige ejer Ole Jensen ibedem og overdraget er for den sum 1200 rdl. siger tolv hundrede rigsdaler, og da ovenmeldte købesum i dag er mig redelig og rigtig af køberen udbetalt, så gives herved fuldkommen kvittering for samme. Så skal fornævnte solgte gård være køberen og hans arvingers som en fuldkommen ejendoms ret, hvortil jeg og mine arvinger efter loven er pligtig at hjemle. Dette mit udgivne skøde, som mig ukaldig ingen tinge kan læses og protokolleres, har jeg ej alene egenhændig underskrevet og forseglet, men endog formået tvende vitterlighedsmænd nemlig, Peder Rasmussen og Michel Nielsen i Karup med mig at underskrive og forsegle. Karup den 2. marts Christen Henrichsen Til vitterlighed Peder Rasmussen Michel Nielsen. Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 11. maj Og herefter samme herreders pantebog no. 6 tilført. På det solgte hartkorn har sælgeren lovligt skøde og samme er frigivet for foregående forhæftelser uden for så vidt angår en af Christen Henrichsen og Ole Jensen den 30. november 1810, tinglæst den 21. januar 1811 oprettet aftægtskontrakt. Holstein. Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP11 side 330).

17 SKØDE. Underskrevne Lars Christensen af Uhre gør vitterlig at jeg ved herhæftede originale købekontrakt af 11. april 1811 har solgt den mig i Karup tilhørende af Christen Henrichsen købte gård stående for ager og engs hartkorn 2 tdr. 7 skp. til Mads Pedersen for den sum 1400 rdl. og da han nu har betalt mig den købesum således som købekontrakten bestemmer, så skøder jeg ham herved i overensstemmelse med samme kontrakt bemeldte hartkorn med bygninger, ejendomme, rettigheder og byrder alt således som jeg selv har ejet det. Af købekontraktens vilkår gentages her det 3die, nemlig at Mads Pedersen skal opfylde den under 30. november 1810 mellem Christen Henrichsen og Ole Jensen oprettede aftægtskontrakt og altså levere denne hvad han efter samme kontrakt har at fordre lige som Mads Pedersen også ifølge herredstings dom af 3. februar dette år skal opføre det deri og i aftægtskontrakten anmeldte hus for hvilken præstationer Ole Jensen bliver præ??iteret i ejendommen ligeledes gentages den 5. post nemlig at ejendommen ikke må sælges til at komplettere nogen hovedgård eller til at gøre hoveri. Til bekræftelse under mit navn og segl i tvende vitterlighedsvidners overværelse. Ovre Uhre den 2. april Laurs Christensen Som overværende og vitterlighedsvidner Peder Rasmussen Karup A. Dehn Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 25. maj Og købekontrakt på vedbørligt papir forevist. Der efter samme herreders pantebog no. 6 tilført. På det solgte hartkorn har sælgeren lovligt skøde og samme er frigivet for foregående forhæftelser uden for så vidt angående en af Christen Henrichsen og Ole Jensen under 30. november 1810 tinglæst 21. januar 1811 oprettet aftægtskontrakt. Holstein. Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP11 side 357).

18 SKØDE. Underskrevne Mads Pedersen i Karup gør vitterligt at jeg ved forhæftede originale købekontrakt af 17. november 1811 har solgt den mig i Karup tilhørende af Lars Christensen købte gård stående for ager og engs hartkorn 2 tdr. 7 skp. Til Peder Pedersen i Vallerbæk for den sum 1400 rdl. Og da han nu har betalt mig denne købesum, således som købekontrakten bestemmer, så skøder jeg ham herved i overensstemmelse med samme købekontrakt bemeldte hartkorn med bygninger, ejendommens rettigheder og byrder, som jeg selv har ejet det. Af købekontraktens vilkår gentages her det 3die, nemlig at Peder Pedersen skal opfylde den under 20. november 1810 imellem Christen Henrichsen og Ole Jensen oprettede aftægtskontrakt og altså leverer denne hvad han efter samme kontrakt har at fordre, nemlig fødevarernes udredelse samt tørvenes hjembringning og fårenes foder og græsning. Ligeledes gentages den 5te post nemlig at ejendommen ikke må sælges til at komplettere nogen hovedgård eller til at gøre hoveri. Til bekræftelse under min hånd og segl i tvende vitterlighedsvidner overværelse. Karup den 28. april 1812 Mads Pedersen med ført pen Til vitterlighed Peder Rasmussen Dehn Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 19. maj Og købekontrakt på vedbørligt papir forevist.. Derefter samme herreders pantebog no. 6 tilført. På det solgte har sælgeren lovligt skøde og samme er frigivet for foregående forhæftelser uden for så vidt angående den i skødet til ommeldte og tinglæste opholdskontrakt. Holstein. Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP11 side 352).

19 Johan Wendel Jacobsen Bräuner Johan Wendel Bräuner købte gården for 1000 Rigsdaler og fik skødet den 28. april 1812, tinglæst 11. maj 1812, af Peder Pedersen i Vallerbæk. Ifølge kontraktens vilkår skulle han overholde aftægtskontrakten til Ole Jensen med fødevarernes udredelse, tørvenes hjembjergning og fårenes foder og græsning. Desuden skulle Maren Jensdatter, der boede til leje på gården, have lov til at grave 16 læs tørv på gårdens hede uden vederlag, så længe hun blev på gården. Et halvt år senere delte han gården i to ens dele, hver med et hartkorn på 1 tønde, 3 skæpper og 2 fjerdingkar. Derefter solgte han den ene gård til sin bror, Philip Bräuner. Den anden gård solgte Johan Wendel Bräuner i december 1813 til Philip Jakobsen fra Firehuse i Frederiks sogn. Johan Wendel Bräuner blev født i 1790 og var søn af Jacob Bräuner og hustru Anne Cathrine Dürr i Trehuse, Frederiks sogn. Tilsyneladende tog han aldrig selv ophold på gården, men blev boende i Frederiks. I løbet af 1814 blev han indskrevet i Thorning kirkebog som tilflytter fra Frederiks sogn. Han var da 23 år og benævnes bondekarl. Samme år i november blev han gift i Thorning og var da gårdejer i Nørre Knudstrup i Thorning sogn, hvor han blev til sin død i 1859.

20 SKØDE. Underskrevne Peder Pedersen af Vallerbæk gør vitterligt at jeg ved forhæftede originale købekontrakt af 14. november 1811 har solgt den mig i Karup tilhørende af Mads Pedersen købte gård stående for ager og engs hartkorn 2 tdr. 7 skp. Til Johan Vindel Breiner af Trehuse i Frederiks sogn for den sum 1000 rdl. Og da han nu har betalt mig denne købesum således som købekontrakten bestemmer, så skøder jeg ham herved i overensstemmelse med samme kontrakt bemeldte hartkorn med bygninger, ejendomme, rettigheder og byrder som jeg selv har ejet det. Af købekontraktens vilkår gentages her den 3die post, nemlig at Johan Vindel Breiner opfylder den under 30. november imellem Christen Hartvigsen (Henrichsen) og Ole Jensen oprettede aftægtskontrakt og altså levere denne hvad han efter samme kontrakt har at fordre, nemlig fødevarernes udredelse, tørvenes hjembringning og fårenes foder og græsning, som og at opfylde samme poster med husinderste Maren Jensdatter til at lade hende grave seksten læs tørv på gårdens hede uden vederlag så længe hun i huset forbliver. Ligeledes forbinder sælgeren sig efter købekontraktens 4de post at udrede alle kongelige skatter og udgifter som hæfter på gården alle til 1ste maj 1812 på tid at blive at betale. Ligeledes gentages den 5. post nemlig at ejendommene ikke må sælges til at komplettere nogen hovedgård eller til at gøre hoveri. Til bekræftelse under min hånd og segl i tvende vitterlighedsvidners overværelse. Vallerbæk den 28. april 1812, Peder Pedersen med ført pen Som ovennævnte og vitterlighedsvidner Peder Rasmussen Dehn Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 11. maj Og da købekontrakten på vedbørligt stemplet papir forevist. På det solgte hartkorn er egentlig 2 gårde enhver af hartkorn 1 tdr. 3 skp. 2 fdk. fra oprindelsen af solgte fra Aunsberg gods med 2de særskildte skøder fra Ægidius og Schjøtt til Ole Jensen fra sælgeren lovligt skøde og adkomst og alt det solgte hartkorn er fri for foregående forhæftelser (resten ulæseligt) Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47 SP11 side 329).

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Bakkely Vallerbækvej 50

Bakkely Vallerbækvej 50 Ejendom 19 Engbjerggaard Vallerbækvej 65 Ejer: 1853 Philip Frederik Vistisen køber parcel 10b af Ane Christensdatter ejendom 10 til ny ejendom 19. 1855 Køber parcel 7c af Visti Jacobsen, ejendom 7. 1863

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Ejendom 3. Kirkegaard / Langborggaard Ericavej 57

Ejendom 3. Kirkegaard / Langborggaard Ericavej 57 Ejendom 3. Kirkegaard / Langborggaard Ericavej 57 Ejer: Fæster: 1788 Kærsholm. Søren Christensen 17? Peder Glud i Bøgild. Anders Jensen ~ F.D. 1800 Anders Jensen. 1802 Christen Andersen. 1802 Rasmus Pedersen

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Ejendom 12 Bilskovhus senere Siiggaard Aarestrupvej 65

Ejendom 12 Bilskovhus senere Siiggaard Aarestrupvej 65 Ejendom 12 Bilskovhus senere Siiggaard Aarestrupvej 65 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Niels Pedersen 1801 Ægidius og Schiøtt. 1791 Niels Olesen ~ F.E. 1803 Niels Olesen. 1830 F.S. Niels Nielsen. 1832 Adkomst

Læs mere

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter.

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter. Ejendom 18. Ejer: 1855 Else Cathrine Pallesdatter køber parcel 11d af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1868 Mikkel Christensen. 1894 Ove Chr. Hansen ~ F.D. 1918 Johan Georg Johansen. 1924

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Christensen. Aunsbjerg 1766 F.S. Thyrie Sørensen. Død ca. 1804 1800 Mikkel Nielsen, hans egen fæstegård. 1804 Mikkel Nielsen, Thyrie Sørensens fæstegård

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Ejendom 10 Vallerbækvej 13. Nygaard

Ejendom 10 Vallerbækvej 13. Nygaard Ejendom 10 Vallerbækvej 13 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Ammitsbøll. 1798 Ægidius m.fl. Christen Larsen. 1803 Christen Larsen. 1817 Poul Michelsen ~ F.D. 1853 Sælger en parcel matr.nr. 10b til Frederik Philbert

Læs mere

Ejendom 9 Alskovvej 55

Ejendom 9 Alskovvej 55 Ejendom 9 Alskovvej 55 Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Kieldsen. 1787 Jens Christensen. Giørup m.fl. Jens Christensen. 1809 Christen Jensen. 1839 F.S. Lars Christensen Balle. 1843 Sælger parcel 9b til Niels

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Aar 1814 den 21 May blev holdet Registrering og Vurdering efter Aftægtsmand Peder

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Nr. 105 Dødsfaldets anmeldelses dato 24. Juni 1835 Abraham Christensen Aars i Sundbye Husmand Skifte holdt og sluttet udi Designet nr.

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer:

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: 1855 Hans Pedersen køber parcel 11b af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1863 Køber parcel 12d af sin svigerfar Jens Nielsen. 1883 Sælger parcel 11e

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1804 Hans Jensen. 1809 Mads Christensen (Mads Doss) ~ F.E. 1818 F.B. Kjeld Christensen. 1826 Thyge Christensen Faarbech. 1834

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

1930 Otto Andersen sælger til Emmanuel Nielsen, læst 25/3 1930. 1932 Emmanuel Nielsen sælger til Niels Mikael Pedersen, læst 11/3 1932.

1930 Otto Andersen sælger til Emmanuel Nielsen, læst 25/3 1930. 1932 Emmanuel Nielsen sælger til Niels Mikael Pedersen, læst 11/3 1932. Ejendom 8 Karup møllegaard Ejer: Fæster: Aunsbjerg 1730 ca. 1753 Mads Hansen. Ca. 1753 1757 Ukendt. 1757 1772 Christen Pedersen. 1772 1802 Rasmus Pedersen. 1803 Jesper Nielsen. 1821 Peder Mortensen Bjerring.

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3

Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3 Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3 (E-A) Hans Due født 16??, død 1735. Hans Hansen Due født ca. 1710, død 13-5-1767. hustru Anna Jensdatter født?, død 1759. (E-AA) 1773 Mandagen den 4 Januar Trol: Mogens Hansen Due

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke Kilde Lundsteen: Noter: Ane #10 i "Slægten fra Stagetorn i Oppe-Sundby sogn". Omtalt s. 30 i bogen "Trævlerødder". Ved skifte 1841 står der at alt er afstået til svigersønnen

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK 1690-1697 Indtastet af Peter Ohm-Hieronymussen 2007 efter Max Hansens originale arbejde udført gennem mange år. Gennemset og revideret af Max Hansen og Kirstin Nørgaard-Pedersen.

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del,

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, 1794-1832 Johanne Marie Jensdatter, Drejø, V-32, 20.06.1794 ~ Niels Rasmussen, husmand Rasmus Nielsen, 3 år Formynder Han Rasmussen, husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer:

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer: Kongevejen 41 Timesgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matrikel nr. 18 Lønholt by, Grønholt sogn, nu matr. 18a Lønholt by, Grønholt sogn, som er på 11.498m2.. Afgav 15. april 1874 matr.nr. 18d Lønholt

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere