Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendom 7 Vallerbækvej 10"

Transkript

1 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården køber ejendom 6, som lægges sammen med Christen Henrichsen ~ F.D Lars Christensen Mads Pedersen Peder Pedersen Johan Vendel Bräuner. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme hartkorn (ejendom 6 + ejendom 7) Philip Jacobsen Bräuner, hans bror køber ejendom Visti Jacobsen ~ F.E Sælger parcel 7b til svigersønnen Mikkel Simonsen til ny ejendom Sælger parcel 7c til sønnen Philip Frederik Vistisen til ejendom Jacob Vistisen Køber parcellerne 5n m.fl. af Thora Feddersen fra ejendom Mageskifter med Jens Chr. Sørensen ejendom 8, afstår parcellerne 5t og 14e og får parcellerne 8m, 5u og 6d Sælger 5æ til Chr. Larsen Balle ejendom Adkomst til Karen Marie Vistisen Sælger parcel 7f til Christen Jacobsen til ejendom Sælger parceller 7e, 5u, 6d, 5n, 6e og 6i til sønnen Borath Chr. Jacobsen til ny ejendom F.S. Visti Vistisen Sælger parcellerne 7h + 5r til Christen Jensen Lassen til ny ejendom Niels Peter Nielsen F.S. Peder Groesen Nielsen Kristian Marinus Pedersen, hans svoger. F.D. = Formandens datter. F.E. = Formandens enke. F.S. = Formandens søn.

2 Jens Madsen Jens Madsen gift ca med Maren Sørensdatter. Deres børn: 1. Mads Jensen, født Ole Jensen, født 1753, død Overtog faderens fæstegård. 3. Mads Jensen, født Christen Jensen, født Maren Jensdatter, født Søren Jensen, født Jens Madsen blev begravet 21. september Folketælling En gård. Karup sogn: Ole Jensen 34 år 1. ægteskab husfader bonde og gårdbeboer Karen Pedersdatter 28 år 1. husmoder Jens Olsen 6 år deres barn Anna Maria Olsdatter 3 år Maren Sørensdatter 60 år enke efter 2. ægteskab husfaderens moder Søren Jensen 22 år ugift tjener broderen

3 Ole Jensen Ole Jensen blev døbt 3. april 1753 og var søn af Jens Madsen og Maren Sørensdatter i Karup. Som voksen overtog han forældrenes fæstegård i Karup. Gården hørte under godset Aunsbjerg, og var på hartkorn 1 Tønde, 6 Skæpper, 2 fjerdingkar og 1 Album. Den 25. december 1780 blev han trolovet med Karen Pedersdatter, født ca. 1759, og parret blev viet den 11. februar i Karup kirke (noteret i Thorning kirkebog). Deres forlovere var Rasmus Møller og Lars Sørensen, begge af Karup. Ved folketællingen i 1787 havde de to børn, og Oles mor Maren Sørensdatter og hans bror Søren Jensen boede hos dem. Ved den næste folketælling i 1801 var der kun Ole og Karen med deres seks børn på gården. I 1793 var der 9 fæstebønder i Karup under Aunsbjerg gods. De skulle være hovfri, dog skulle de hvert år udføre arbejde ved grøftens opkastning, forrette 66 gangdage (hoveriarbejde uden hest og vogn) og foretage 6 rejser på 2 a 3 mils længde for herremanden. I 1802 blev der foretaget en brandtaksation på gården, og på det tidspunkt stod Ole Jensen som ejer og beboer af gården. Det var en firelænget bindingsværksgård, hvor stuehuset på 10 fag lå mod nord. Bygningen må have været ret gammel, for noget af huset var muret og noget var med klinede vægge. Det var indrettet med stuer, kamre, køkken og bryggers, hvor der var en indmuret kobberkedel. Skorstenen og bageovnen var bygget af vindtørrede sten. På alle bygningerne var der lyngtag. Huset mod vest var på 8 fag. Der var klinede vægge, og den blev brugt til lade og tærskelo. Det søndre hus var på 10 fag og for det meste klinede vægge. Det blev brugt til hølade og fårehus, og det østre hus var på 6 fag og blev brugt til fæhus. Et fag er afstanden (ca. 2 meter) mellem to bærende stolper). Hele gården blev takseret til 440 Rigsdaler. I 1803 fik Ole Jensen skøde på gården for 410 Rigsdaler. Gårdens ny hartkorn var på 1 Tønde, 3 skæpper og 2 Fjerdingkar. I 1805 købte Ole Jensen endnu en gård (senere Matr.nr. 6), der hørte under Aunsbjerg gods. Gården var også på hartkorn 1 Tønde, 3 Skæpper og 2 Fjerdingkar, og købesummen var denne gang 90 Rigsdaler. Gården var tidligere fæstet af Niels Bødker. Den eneste klausul, der hvilede på gårdene var, at de ikke måtte sælges til en hovedgård eller til at gøre hoveri Ole Jensen sammenlagde de to gårde og havde herefter et hartkorn på 2 Tønder og 7 Skæpper. På grund af de sandede jorder var området omkring Karup de lavest boniterede i Danmark (80,6 hektar pr. tønde). Det vil sige, at Ole Jensen efter sammenlægningen af gårdene ejede ca. 420 Tønder land. I 1805 var Karen Pedersdatter død, og Ole Jensen ønskede at overlade gårdens drift til næste generation. Deres ældste søn Jens var 24 år, og aldersmæssigt havde han alderen til at kunne overtage gården; men af en eller anden årsag fik han den ikke, og han var død inden 1817, hvor han ikke blev nævnt i faderens skifte. Det blev derfor datteren Anne Marie Olesdatter på 19 år, der blev gift og blev den næste husmoder på gården. Efter brylluppet solgte Ole Jensen gården til svigersønnen Christen Henrichsen og gik på aftægt hos dem. Ole var på det tidspunkt 52 år og havde stadig de to yngste piger på 8 og 6 år hos sig. I efteråret 1810 døde datteren Anne Marie Olesdatter uden at efterlade sig børn. De eneste arvinger efter hende var derfor Christen Henrichsen og Ole Jensen. Da der blev afholdt skifte, mødte Ole Jensen op og erklærede, at han som myndig mand selv kunne skifte og dele med svigersønnen. Det blev accepteret af myndighederne, og skifteforretningen sluttede. Herefter blev aftægtskontrakten mellem Ole Jensen og svigersønnen korrigeret og tinglæst. (Se vedlagte bilag).

4 Tre måneder efter Anne Marie Olesdatters død solgte Christen Henrichsen gården og flyttede fra sognet. Gården blev solgt flere gange efter hinanden, uden at der blev bygget en bolig til Ole Jensen, som det var aftalt i aftægtskontrakten. Han valgte at gå rettens gang, og den 3. februar 1812 faldt dommen, og gårdens daværende ejer Mads Pedersen blev pålagt at bygge huset. Ole Jensen blev boende på gården til sin død i juni 1817, hvor der blev foretaget et skifte efter ham (se vedlagte bilag). Han blev 64 år gammel. I kirkebogen ved hans begravelse blev han kaldt Ole Jensen Mølle. Ole Jensen og Karen Pedersdatter fik 7 børn. 1. Jens Olesen, født ca Ikke nævnt i faderens skifte. 2. Anne Marie Olesdatter, født ca Død 1810 i Karup. 3. Peder Olesen, født ca Anne Olesdatter, født ca Død 27/ i Resen. 5. Niels Olesen, født ca Kirsten Olesdatter, født ca Maren Olesdatter, født ca ad 1. Anne Marie Olesdatter, født ca blev gift med Christen Henrichsen, der kom fra Fabjerg i Ringkøbing sogn. Christen Henrichsen fik skøde på gården, læst 27. maj 1805, og der blev oprettet en aftægtskontrakt mellem Christen Henrichsen og Ole Jensen. Anne Marie Olesdatter døde i 1810 uden at efterlade sig børn 26 år gammel. ad 3. Peder Olesen, født ca Han blev gift med Kirsten Jensdatter fra Haderup og bosatte sig som husmand i Resen, Viborg amt. ad 4. Anne Olesdatter, født ca Hun blev gift med gårdmand Thomas Pedersen i gården Mølgaard, Resen sogn. Død den 27/ år. ad 5. Niels Olesen, født ca I 1821 var han tjenestekarl og rejste fra Karup til Resen sogn. I 1837 var han kommet til Vrads, hvor han samme år blev gift: Enkemand Niels Olesen af Blesberghus, 2. ægteskab og enkekone Else Marie Andreasdatter af Blesberghus. Ved folketællingen 1855, Vrads sogn nævnes: Niels Olesen, 61 år, husmand, født Karup sogn, Viborg amt. Else Marie Andreasen, 84 år, hans kone. Hane Rasmussen, 13 år, tjenestepige. Hans hustru, Else Marie Andreasen døde 1855, 83 år, og Niels Olesen døde 9/8-1863, 66 år og var da husfæster på Torup mark. ad 6. Kirsten Olesdatter, født ca gift 12/ i Resen, Fjends herred med søsteren Annes efterladte mand, Thomas Pedersen fra Mølgaard i Resen sogn. ad 7. Maren Olesdatter, født ca Blev 1815 konfirmeret i Karup. NOTE - Jordens bonitet: (TRAP DANMARK, bind 17 side 451)

5 Folketællinger. En gård. Karup sogn: 1787: Ole Jensen 34 år 1. ægteskab husfader Bonde og gårdbeboer Karen Pedersdatter 28 år 1. ægteskab husmoder Jens Olsen 6 år Deres barn Anna Maria Olsdatter 3 år Maren Sørensdatter 60 år enke efter 2. ægteskab Husfaderens moder Søren Jensen 22 år ugift Tjener broderen 1801: Ole Jensen 48 år 1. ægteskab husbonde Bonde og gårdbeboer Karen Pedersdatter 44 år 1. ægteskab hans kone Jens Olsen 20 år deres barn Anne Maria Olsdatter 15 år Anna Olsdatter 13 år Niels Olsen 7 år Kirsten Olsen 4 år Maren Olsen 2 år

6 SKØDE. Hans Egidius til Liselund og Søren Schjøtt til Kølholt gør vitterligt at have solgt, skødet og afhændet lige som vi med dette vort skøde som vi og vore arvinger sælger og afhænder vi til Ole Jensen i Karup den gård som han bebor med dens tilhørende af bygninger, besætning og inventarium, såvel som de gården tilskiftede jorder som står for hartkorn, ager og eng 1 tdr. 3 skp. 2 fdk. Intet i nogen måde undtagen men alt med samme ret og rettighed, som vi den selv ejet og haft haver efter det og derpå af sl. Hr. Hans Ammitzbøll meddelt i skøde af 24. juni Og da Ole Jensen endelig og rigtig har betalt os for denne gård den købesum som vi har været enige om, nemlig 410 rdl. skriver fire hundrede og ti rigsdaler, så erklærer vi hermed os og vore arvinger ingen mere lod, del, ret eller rettighed at have til, eller udi fornævnte gård, men samme skal med alt sit tilhørende og tilliggende følge og tilhøre Ole Jensen og hans arvinger, som en fuldkommen ejendom, hvilket vi og vore arvinger altid vil blive pligtige at hjemle ham efter loven. I øvrigt anmærkes det, at denne gård, ifølge den herfæstede købekontrakt, ingensinde må anvendes til nogen hovedgårds komplettering. Dette vort skøde, som i medhold af hans kongelige majestæts allernådigste bevilling af 9. august 1797 udstæder på stemplet papir til 24 skil., som og ukaldet, inden tingslæses og protokolleres. Viborg, den 23. juni 1803 Hans Ægidius Schjøtt Fremlagt og læst i Lysgaard-Hids herreders ret den 4. juli 1803 og købekontrakten forevist. Ved den virkelige dommers forfald, som konstitueret Linnet Kilde: Lysgaard Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP 10 side 46)

7 Matr.nr. 7 Panteforskrivning. Underskrevne selvejer Ole Jensen i Karup tilstår hermed at være skyldig til Hr. Søren Schiøtt til Kølholt 301 Rigsdaler. Ole Jensen satte i pant for lånet: 1ste prioritet på den gård (tidligere beboet af Niels Bødker), som han dags dato har fået skøde på. Hartkorn Karup 23. juni Læst 28. november 1803

8 BRANDTAKSATION Karup sogn 20/ En gård ejes og beboes af Ole Jensen. a. Stuehuset i nord 10 fag, 7 ¼ alen dyb, ege under- og dels ege og fyr overtømmer, dels murede, dels klinede vægge, lyngtag. Til stuer, kamre, køkken og bryggers, med loft, vinduer og døre, en indemuret kobberkedel på ½ tønde, en skorsten og bageovn af vindtørrede sten. Takseret á fag 16 Rd er 160 Rd b. Det vestre hus 8 fag, 7 ¾ alen dyb, ege under- og fyr overtømmer, klinede vægge, lyngtag. Til lade og tærskelo. Takseret á fag 15 Rd er 120 c. Det søndre hus 10 fag, 6¼ alen dyb, ege under- og overtømmer, for det meste klinede vægge, lyngtag. Til hølade og fårehus. Takseret á fag 12 Rd er 120 d. Det østre hus 6 fag, 5 ¾ alen dyb, ege under- og overtømmer, klinede vægge, lyngtag, til fæhus. Takseret á fag 6 Rd 4 Mrk er 40 Rd 440 Rd Forsvarlig imod ildsfare og er ej forhen forsikret. De anordnede brandredskaber er forefindende. Lysgaard herred. Brandtaksation: (S2 61 fol )

9 AFTÆGTSKONTRAKT Imellem mig underskrevne Christen Hendrichsen og min Svigerfader Ole Jensen i Karup Ifølge den forening som er sket imellem os ved Skiftets Slutning den 28. November 1810 efter min sl. Hustrue Anne Olufsdatter, saaledes. 1. Om saa skeer, at nogen af os bliver til sinds at adskilles med Bord og Disk, da opsætter jeg Christen Hendrich naar forlanges et Hus paa fiere fag paa Niels Bødkers gaards Plads med Loft, Vinduer og Døre saaledes, at min Svigerfader kan være tient med at beboe samme og et Støkke Jord sønden for Huuset indhegnet til Kaalhauge for ham. 2. Aarlig at levere til ham 2½ Tønde Rug, 1 Tønde Byg og 4 Skæpper Boghvede som maa være fin og sund og ydes i 2de Terminer, nemlig til hvert aars Michelsdag det halve og til hvert aars Paaske det andet halve. 3. Aarlig 24 Læs Heede Tørv af den beste sort at skaffe bierget og hiemført. 4. skal bemelte min Sviger Fader have 4re Faaer som skal være 2de malke Faaer eller Faaer som ere med Lam, og de andre 2de i andet aar som skal fodres og græses med Gaardens egne Faaer som han imidlertid maae benytte sig af saa godt som han ved, vil og kan. 5. En halv Sengested og Klæder. Der til den gamles Kiste og en Skab. En stor Jern Gryde, en? Anker, et Kar, 1 stripper, en Spinde Rok og et par Karer. 6. Leverer ieg aarlig til ham hvert aars St. Hans Dag 6 Pund Smør og 6 Pund Ost og ligeledes til hvert aars Nytaars Dag 6 Pund Smør og 6 Pund Ost. Denne Forning som saaledes imellem os med velberaad Hue ieg oprettet skal af mig Christen Henrichsen i alle Dele? efterkommet. Karup, den 30. November 1810 Christen Hendrichsen Ole Jensen Med ført Pen Til Vitterlighed Peder Rasmussen Jacob Rasmussen Læst ved Lysgaard og Hids Herreders Ret den 21. Januar Og derefter samme Herreders Pantebog N. 6 tilført. Holstein Kilde: Lysgaard- Hids herreds skøde- og panteprotokol. (B47-SP11 fol. 160)

10 SKIFTE Død: Aftægtsmand Ole Jensen i Karup Reg. 27. juni 1817 Arvingerne: Søn Peder Olesen 26 år Niels Olesen 23 år Datter Anne Olesdatter, gift med gårdmand Thomas Pedersen i Resen. Kirsten Olesdatter 20 år Maren Olesdatter 17 år Thomas Pedersen fra Resen blev de 2 umyndige døtre, og kurator for den mindreårige søn Niels. Ole Jensens ejendele: 1 blå kjole 1 stribet trøje 1 par læderbukser 1 skjorte 1 par strømper 1 par træsko 1 hat 2 huer 1 blå prikket tørklæde 1 blårstoffet olmerdugs Overdyne 2 lagner 1 hovedpude 1 underdyne 1 flaske 1 sort lergryde og 1 lerpotte 1 lille trækar med bånd om 1 Får og 1 lam 1 skab Arvingerne angav at den afdødes aftægt for sidst forløben halve år fra første november forrige år til Påske dette år som blev foregivet at være 4½ skæppe rug og 1 skæppe boghvede, som Visti Jacobsen skylder efter aftægtskontrakt, og at Philip Jakobsen ifølge samme kontrakt skylder 3 skæpper rug, 2 skæpper byg og 1 skæppe boghvede og 6 pund ost, hvilket blev tilstået af Philip Jacobsens og Visti Jacobsens hustruer i hendes mands fraværelse, som mødte under skiftet. Forretningen blev derpå sluttet og med samtliges underskrift bekræftet, samt udsat til skifteforvalterens nærmere bestemmelse. Kjellerup På værge for de umyndige og kurator for den mindreårige. Thomse Pederse Den mindreårige søn Niels Olesen Visti Jacobsens hustru Phillip Jacobsen med ført pen Anne Katrine Jespersdatter med ført pen med ført pen Som vitterligheds vidner og vurderingsmænd Jacob Rasmussen Christen Sørensen Kilde: Lysgaard og Hids herreds skifteprotokol (B side 12)

11 SKIFTE År 1818 den 6. august blev på herredskontoret foretaget skiftet efter afdøde aftægtsmand Ole Jensen af Karup af skifteforvalteren herredsfoged Holstein med vitterlighedsvidnerne Truchmann og Rasmussen, begge af Dalsgaard. Ved skiftet var i dag mødt samtlige de myndige arvinger hvoriblandt svigersønnen Thomas Pedersen af Resen. Siden sidste skiftesamling ved døden havde mistet sin hustru Anne Olesdatter og var igen bleven gift med søsteren til hende, Kirsten Olesdatter. Den ældste søn blev beskikket til værge for den umyndige datter Maren Olesdatter, og til kurator for hans mindreårige broder Niels Olesen. Stervboets ved skiftesamlingen den 27. juni 1817 registrerede og vurderede effekter var ved auktion afholdt 1. juli 1817 udbragt til 51 rd 1 mrk 12 sk sedler Fragår auktionsomkostninger: For udstedte plakater 2 re 2 mrk 2 sk ¼ procent Auktionsforretningens beskrivelse 1 re 4 mrk 13 sk Igen 47 rd 0 mrk 1 sk Videre vidste ingen at beregne boet til indtægt. Arvingen Thomas Pedersen anmeldte at have til gode i boet Videre gæld blev ikke anmeldt. Rigtighed tilstod de vedkommende 41 rd 0 mrk 1 sk Fragår skiftets bekostning: Skrivesalarium til skifteforvalteren efter sportelsreglementets 86 1 procent 0 rd 3 mrk 0 sk Efter ditto 1/3 procent til kongens kasse Afgiften til justitsfondet efter sportels- Reglementets Skrivesalarium for skiftebrevet 2 ark Afgiften heraf til justitsfondet Vitterligshedsvidner og vurderingsmænd Stemplet papir til skiftebrevets beskrivelse Sognefoged for tilsigelse Er sølv 5 rd 0 mrk 14 sk Eller navn værdi 6 rd 2 mrk 10 sk Igen til deling 34 rd 3 7 sk Som deles mellem arvingerne således: Sønnen Peder Olesen en broderlod med 9 rd 5 mrk 4 2/7 sk Sønnen Niels Olesen en ditto med /7 Datteren Anne Olesdatter forhen gift med Thomas Pedersen /7 Datteren Kirsten Pedersdatter gift med Thomas Pedersen /7 Datteren Maren Olesdatter /7 Udgør ovenmeldte Skifteforvalteren udbetalte straks til arvingerne den dem her tildelte arvelod. Den umyndiges lod blev modtaget af værgen for at anvende til hendes fornødenhed. Så blev også Thomas Pedersen udbetalt de ham i boet tilgodehavende 6 rd. Således skiftet sluttet. H. Holm Peder Olesen (med ført pen) Niels Olesen (med ført pen) Thomas Pedersen (med ført pen) Chr. Trochmann Chr. Rasmussen Kilde: Lysgård og Hids herreds skifteprotokol (B side 251b)

12 Christen Henrichsen I folketællingen 1801 tjente Christen Henrichsen, 31 år og søsteren Maren Henrichsdatter, 32 år på Vester Mølle i Fabjerg sogn. Den 23. maj 1805 fik han skøde på Ole Jensens gård, Matr. 7 i Karup. Købesummen var på 190 Rigsdaler, og så skulle Christen Henriksen betale den gæld, der var på stedet. Gården var på 2 Tønder og 7 Skæpper. Samtidig blev han gift med Ole Jensens datter Anne Marie på 19 år, og Ole Jensen gik på aftægt. Der blev lavet en kontrakt mellem dem, som ikke blev tinglyst. Anne Marie Olesdatter døde i efteråret 1810 uden at efterlade børn. Ole Jensen og Christen Henrichsen delte selv boet efter Anne Marie, og samtidig korrigerede de aftægtskontrakten, som de nu fik tinglyst. Få måneder senere solgte Christen Henrichsen gården for 1200 Rigsdaler til Lars Christensen af Over Uhre, og derefter forlod Christen Henrichsen byen.

13 SKØDE. Ole Jensen i Karup vitterliggør at have solgt, skødet og afhændet, lige som jeg herved sælger, skøder og afhænder til Christen Henriksen fra Faberg min iboende og tilhørende gård her i Karup, der står for hartkorn 2 tdr. 7 skp. På vilkår: 1 At køberen betaler den på ejendommen hæftende gæld. 2 At gården ingensinde ifølge kongelig anordninger må bruges til nogen hovedgårds komplettering. Og da nu køberen har betalt mig den accorderede købesum 190 rdl. siger et hundrede halvfemsindstyve rigsdaler, så tilhører ham og hans arvinger bemeldte solgte gård med bygninger, besætning, inventarium og ejendomme, undtagen hvad ved aftægtsforening under dags dato meldt er, som jeg skal være pligtig efter loven at hjemle. Dette mit udgivne skøde som af mig er egenhændig underskrevet og forseglet, som. mig ukaldig inden, tinglæses og protokolleres. Karup den 23. maj 1805 Ole Jensen At ingen købekontrakt eller nogen anden skriftligt dokument er oprettet imellem sælger og køber, denne handel betræffende, undtagen ommeldte aftægtsforening, kan, om forlanges, med ed bekræftes. Datum ut supra Ole Jensen Christen Henriksen Forelagt og læst for Lysgaard-Hids herreders ret den 27. maj 1805 tilstår i den?? dommers forfald, som konstitueret Curtz Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol B 47 Sp 10 side 138.

14 SKIFTE Aar 1810 den 28. November mødte paa Skifteforvalterens Hr. Herredsfoged Holsteins Vegne hans Skriver Lars Frederich Stylsvig af Dalsgaard med Vitterligheds Vidner Sognefoged Peder Rasmussen og Jacob Rasmussen, begge af Karup hos Gaardmand Christen Hendrichsen i Karup for efter Anmeldelse at begynde Skifte efter hans Afdøde Hustrue Anne Marie Olesdatter. Ved Skiftet var tilstæde Enkemanden Christen Hendrischen. Den Afdøde blev angivet ingen Livsarvinger at have efterladt sig, hvorimod hendes Fader Ole Jensen af Karup, meldte sig som Eneste Arving efter den Afdøde og erklærede, at han selv ville som myndig Mand Skifte og Deele med Enkemanden. De tilstæ(dev)ærende Vitterligheds Vidner bevidnede at bemelte Ole Jensen var den afdødes Fader, og at hun eij havde efterladt sig Livsarvinger, saa fratraadte Skifteforvalteren Skiftet, og paalagde Vedkommende at holde sig Forordningen af 8. Februar 1810 efterrettelig. Enkemanden Christen Henrichsen Den Afdødes Fader Ole Jensen med ført Pen Som Vitterligheds Vidner. Peder Rasmussen Jacob Rasmussen Begge af Karup Kilde: Skifteprotokol for Lysgaard herred (B47 318)

15 I løbet af ganske kort tid blev gården solgt 4 gange. Det virker lidt ejendommeligt, at købsdatoerne er ulogiske; men der må have foreligget nogle mundtlige købsaftaler, som danner grundlag for rækkefølgen. Lars Christensen Lars Christensen af Over Uhre købte gården for 1200 Rigsdaler af Christen Henrichsen den 2. marts 1811, tinglæst 11. maj 1812, og solgte den videre for 1400 Rigsdaler til Mads Pedersen. Mads Pedersen Mads Pedersen købte gården for 1400 Rigsdaler af Lars Christensen den 28. april 1812, tinglæst 25. maj 1812, og solgte den videre for 1400 Rigsdaler til Peder Pedersen. Hver gang gården blev solgt, fulgte aftægtskontrakten til Ole Jensen med; men huset, som var aftalt i kontrakten, var endnu ikke bygget. Ole Jensen klagede derfor til retten, og den 3. februar 1812 blev Mads Pedersen, der på den tid ejede gården, dømt til at bygget huset. Det var muligvis en af grundene til, at Mads Pedersen solgte gården videre til samme pris, som han selv havde givet. Peder Pedersen Peder Pedersen i Vallerbæk købte gården for 1400 Rigsdaler af Mads Pedersen den 28. april 1812, tinglæst 19. maj Samme dag, som han købte gården, solgte han den videre til Johan Wendel Breuner for 1000 Rigsdaler. Det ser ejendommelig ud, at prisen kunne falde så drastisk på så kort tid; men forklaringen er jo nok den, at det var kort før, landet gik bankerot.

16 SKØDE. Underskrevne Christen Henrichsen i Karup gør vitterlig at have skødet og afhændet lige som jeg ved dette mit skøde sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til Lars Christensen af Over Uhre eller arvinger en mig tilhørende og påboende gård i Karup by, som står for hartkorn nye matrikel 2 tdr. 7 skp. med al den rettighed, herlighed, pligter og byrder som gården tilhører, hvilken gård som er udskiftet af fællesskabet og assureret i brandkassen for den sum 490 rdl. fra nu af skal tilhøre fornævnte Lars Christensen eller hans arvinger med al den fuldkommen ejendoms ret som jeg den selv ejet og haft haver og den mig ved skøde under 23. mai 1805 af forrige ejer Ole Jensen ibedem og overdraget er for den sum 1200 rdl. siger tolv hundrede rigsdaler, og da ovenmeldte købesum i dag er mig redelig og rigtig af køberen udbetalt, så gives herved fuldkommen kvittering for samme. Så skal fornævnte solgte gård være køberen og hans arvingers som en fuldkommen ejendoms ret, hvortil jeg og mine arvinger efter loven er pligtig at hjemle. Dette mit udgivne skøde, som mig ukaldig ingen tinge kan læses og protokolleres, har jeg ej alene egenhændig underskrevet og forseglet, men endog formået tvende vitterlighedsmænd nemlig, Peder Rasmussen og Michel Nielsen i Karup med mig at underskrive og forsegle. Karup den 2. marts Christen Henrichsen Til vitterlighed Peder Rasmussen Michel Nielsen. Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 11. maj Og herefter samme herreders pantebog no. 6 tilført. På det solgte hartkorn har sælgeren lovligt skøde og samme er frigivet for foregående forhæftelser uden for så vidt angår en af Christen Henrichsen og Ole Jensen den 30. november 1810, tinglæst den 21. januar 1811 oprettet aftægtskontrakt. Holstein. Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP11 side 330).

17 SKØDE. Underskrevne Lars Christensen af Uhre gør vitterlig at jeg ved herhæftede originale købekontrakt af 11. april 1811 har solgt den mig i Karup tilhørende af Christen Henrichsen købte gård stående for ager og engs hartkorn 2 tdr. 7 skp. til Mads Pedersen for den sum 1400 rdl. og da han nu har betalt mig den købesum således som købekontrakten bestemmer, så skøder jeg ham herved i overensstemmelse med samme kontrakt bemeldte hartkorn med bygninger, ejendomme, rettigheder og byrder alt således som jeg selv har ejet det. Af købekontraktens vilkår gentages her det 3die, nemlig at Mads Pedersen skal opfylde den under 30. november 1810 mellem Christen Henrichsen og Ole Jensen oprettede aftægtskontrakt og altså levere denne hvad han efter samme kontrakt har at fordre lige som Mads Pedersen også ifølge herredstings dom af 3. februar dette år skal opføre det deri og i aftægtskontrakten anmeldte hus for hvilken præstationer Ole Jensen bliver præ??iteret i ejendommen ligeledes gentages den 5. post nemlig at ejendommen ikke må sælges til at komplettere nogen hovedgård eller til at gøre hoveri. Til bekræftelse under mit navn og segl i tvende vitterlighedsvidners overværelse. Ovre Uhre den 2. april Laurs Christensen Som overværende og vitterlighedsvidner Peder Rasmussen Karup A. Dehn Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 25. maj Og købekontrakt på vedbørligt papir forevist. Der efter samme herreders pantebog no. 6 tilført. På det solgte hartkorn har sælgeren lovligt skøde og samme er frigivet for foregående forhæftelser uden for så vidt angående en af Christen Henrichsen og Ole Jensen under 30. november 1810 tinglæst 21. januar 1811 oprettet aftægtskontrakt. Holstein. Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP11 side 357).

18 SKØDE. Underskrevne Mads Pedersen i Karup gør vitterligt at jeg ved forhæftede originale købekontrakt af 17. november 1811 har solgt den mig i Karup tilhørende af Lars Christensen købte gård stående for ager og engs hartkorn 2 tdr. 7 skp. Til Peder Pedersen i Vallerbæk for den sum 1400 rdl. Og da han nu har betalt mig denne købesum, således som købekontrakten bestemmer, så skøder jeg ham herved i overensstemmelse med samme købekontrakt bemeldte hartkorn med bygninger, ejendommens rettigheder og byrder, som jeg selv har ejet det. Af købekontraktens vilkår gentages her det 3die, nemlig at Peder Pedersen skal opfylde den under 20. november 1810 imellem Christen Henrichsen og Ole Jensen oprettede aftægtskontrakt og altså leverer denne hvad han efter samme kontrakt har at fordre, nemlig fødevarernes udredelse samt tørvenes hjembringning og fårenes foder og græsning. Ligeledes gentages den 5te post nemlig at ejendommen ikke må sælges til at komplettere nogen hovedgård eller til at gøre hoveri. Til bekræftelse under min hånd og segl i tvende vitterlighedsvidner overværelse. Karup den 28. april 1812 Mads Pedersen med ført pen Til vitterlighed Peder Rasmussen Dehn Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 19. maj Og købekontrakt på vedbørligt papir forevist.. Derefter samme herreders pantebog no. 6 tilført. På det solgte har sælgeren lovligt skøde og samme er frigivet for foregående forhæftelser uden for så vidt angående den i skødet til ommeldte og tinglæste opholdskontrakt. Holstein. Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47-SP11 side 352).

19 Johan Wendel Jacobsen Bräuner Johan Wendel Bräuner købte gården for 1000 Rigsdaler og fik skødet den 28. april 1812, tinglæst 11. maj 1812, af Peder Pedersen i Vallerbæk. Ifølge kontraktens vilkår skulle han overholde aftægtskontrakten til Ole Jensen med fødevarernes udredelse, tørvenes hjembjergning og fårenes foder og græsning. Desuden skulle Maren Jensdatter, der boede til leje på gården, have lov til at grave 16 læs tørv på gårdens hede uden vederlag, så længe hun blev på gården. Et halvt år senere delte han gården i to ens dele, hver med et hartkorn på 1 tønde, 3 skæpper og 2 fjerdingkar. Derefter solgte han den ene gård til sin bror, Philip Bräuner. Den anden gård solgte Johan Wendel Bräuner i december 1813 til Philip Jakobsen fra Firehuse i Frederiks sogn. Johan Wendel Bräuner blev født i 1790 og var søn af Jacob Bräuner og hustru Anne Cathrine Dürr i Trehuse, Frederiks sogn. Tilsyneladende tog han aldrig selv ophold på gården, men blev boende i Frederiks. I løbet af 1814 blev han indskrevet i Thorning kirkebog som tilflytter fra Frederiks sogn. Han var da 23 år og benævnes bondekarl. Samme år i november blev han gift i Thorning og var da gårdejer i Nørre Knudstrup i Thorning sogn, hvor han blev til sin død i 1859.

20 SKØDE. Underskrevne Peder Pedersen af Vallerbæk gør vitterligt at jeg ved forhæftede originale købekontrakt af 14. november 1811 har solgt den mig i Karup tilhørende af Mads Pedersen købte gård stående for ager og engs hartkorn 2 tdr. 7 skp. Til Johan Vindel Breiner af Trehuse i Frederiks sogn for den sum 1000 rdl. Og da han nu har betalt mig denne købesum således som købekontrakten bestemmer, så skøder jeg ham herved i overensstemmelse med samme kontrakt bemeldte hartkorn med bygninger, ejendomme, rettigheder og byrder som jeg selv har ejet det. Af købekontraktens vilkår gentages her den 3die post, nemlig at Johan Vindel Breiner opfylder den under 30. november imellem Christen Hartvigsen (Henrichsen) og Ole Jensen oprettede aftægtskontrakt og altså levere denne hvad han efter samme kontrakt har at fordre, nemlig fødevarernes udredelse, tørvenes hjembringning og fårenes foder og græsning, som og at opfylde samme poster med husinderste Maren Jensdatter til at lade hende grave seksten læs tørv på gårdens hede uden vederlag så længe hun i huset forbliver. Ligeledes forbinder sælgeren sig efter købekontraktens 4de post at udrede alle kongelige skatter og udgifter som hæfter på gården alle til 1ste maj 1812 på tid at blive at betale. Ligeledes gentages den 5. post nemlig at ejendommene ikke må sælges til at komplettere nogen hovedgård eller til at gøre hoveri. Til bekræftelse under min hånd og segl i tvende vitterlighedsvidners overværelse. Vallerbæk den 28. april 1812, Peder Pedersen med ført pen Som ovennævnte og vitterlighedsvidner Peder Rasmussen Dehn Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 11. maj Og da købekontrakten på vedbørligt stemplet papir forevist. På det solgte hartkorn er egentlig 2 gårde enhver af hartkorn 1 tdr. 3 skp. 2 fdk. fra oprindelsen af solgte fra Aunsberg gods med 2de særskildte skøder fra Ægidius og Schjøtt til Ole Jensen fra sælgeren lovligt skøde og adkomst og alt det solgte hartkorn er fri for foregående forhæftelser (resten ulæseligt) Kilde: Lysgaard og Hids herreders skøde- og panteprotokol (B47 SP11 side 329).

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Christensen. Aunsbjerg 1766 F.S. Thyrie Sørensen. Død ca. 1804 1800 Mikkel Nielsen, hans egen fæstegård. 1804 Mikkel Nielsen, Thyrie Sørensens fæstegård

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer:

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: 1855 Hans Pedersen køber parcel 11b af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1863 Køber parcel 12d af sin svigerfar Jens Nielsen. 1883 Sælger parcel 11e

Læs mere

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1804 Hans Jensen. 1809 Mads Christensen (Mads Doss) ~ F.E. 1818 F.B. Kjeld Christensen. 1826 Thyge Christensen Faarbech. 1834

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Ejendom 32 Viborgvej 49.

Ejendom 32 Viborgvej 49. Ejendom 32 Viborgvej 49. Ejer: 1899 Simon Pedersen køber af Lars Larsen Balle fra ejendom nr. 5 parceller 5ah og 6r til ny ejendom. 1906 F.S. Peder Dusinus Pedersen. 1908 Anders Rasmussen. 1909 Simon Pedersen.

Læs mere

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejer: 1838 Andreas Andreasen Berthel køber af Johannes Jacobsen Lauth matr.nr. 3b fra ejendom 3 til ny ejendom. 1860 Christen Nielsen. 1892 F.D. Niels Christian

Læs mere

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 1880 Niels Veller Hansen. 1895 Sælger parcel 2c til Jens Chr. Jensen til ejendom 3. 1913 F.S. Ole Hansen. 1919 Køber parcel 2c og 3k fra købmand I.C. Nielsen fra ejendom

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejer: Thora Feddersen sælger fra ejendom 5 parcellerne 5o, 6f, 14d, 5p, 6g, 5q og 6h til 1877 Jens Jensen af Uhre. 1879 F.S. Anders Jensen (starter ejendommen). 1885

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Ejendom 27 Østergade 28. Ejer:

Ejendom 27 Østergade 28. Ejer: Ejendom 27 Østergade 28. Ejer: 1890 Abraham Johansen Møller køber parcel 10d af Visti Andersen ejendom 10 til ny ejendom. 1890 Christen Andersen fra Mønsted. 1895 Niels Nielsen. 1898 Christen Andersen.

Læs mere

Historien om Ole Overuhre!

Historien om Ole Overuhre! Historien om Ole Overuhre! Ole Madsen, eller mange steder i kirkebogen for Haderup kaldet Ole Uhr eller Ole Overuhre. Herunder indførslen fra Haderup kirkebog: Her er teksten oversat til noget læsbart:

Læs mere

Gård nr. 4 - Egedevej 125

Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 4-a, Frenderup By Areal (1809) Hvedparcel = 620.770 alen 2 4 mseparceller på tilsammen = 47.130 alen 2 Samlet areal = 667.900 alen

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Det var skiftedag i Skyum for nu næsten 200 år siden. For udover udskiftningen af jorder og parceller blev i løbet

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

RASMUS JENSEN. Født i Ålsrode 1792. *

RASMUS JENSEN. Født i Ålsrode 1792. * MATR. NR. 34. RASMUS JENSEN Født i Ålsrode 1792. * 1793. Søndagen efter Nytårsdag den 6, januar havde Jens Sørensen - gårdmand - og hustru Else Clausdatter af Ålsrode en søn til dåben i Ålsø kirke, som

Læs mere

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Fæstebrev 10/11 1749 Anpart i tvillinggård Fæstebrev 10/3 1755 + Oluf Hansen Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Slægten i Hvetbo herred

Slægten i Hvetbo herred Slægten i Hvetbo herred - om Jacob Andersens aner Foreløbigt manuskript af Jan Løve Østerbye juni 1997 Rev: november 2005 Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Kort over Hune, Saltum,

Læs mere

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Fæstebrev Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Hans Pedersen Fæstebrev Peder Jensen d 1747 Karen Pedersdatter d 12/7 1719 Jngeborg Hansdatter d 6/10 1748 Auktionsskøde 8/10 1755 + Hans Hansen d Birte

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Gaarden Store Rævdal s historie.

Gaarden Store Rævdal s historie. Gaarden Store Rævdal s historie. Gården har matrikel nr. 1o3 a. m. II. af Ørsø fjerding og er beliggende i Dronninglund by og sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt. Forord Dette afsnit om Store Rævdal

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Københavns Universitets Fæsteprotokol. 1719-1778. Side 244.

Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Københavns Universitets Fæsteprotokol. 1719-1778. Side 244. 1 Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Sengeløse Sogns Kirkebog begynder i året 1672. Og året efter får den første Fæster ( som kan Dokumenteres ), døbt en Datter. 1673. 21. 12 Døbes Mads Pedersens

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Oksbøl Søndergade Oksbøl Østergade Oksbølvej Povlsvej Præstegårdsvej Svarretoft Tvedgårdvej Tvendalvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg 1787-1834 1

Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg 1787-1834 1 Ejendomsudviklingen 1787-1834.rtf, s.1 Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg 1787-1834 1 Ager = Agger 6-7-3-1 2 el. husbond 3 4.9.1786 (1787) stormskade: juli 1787 Niels Madsen, fæstebonde, 65 år 7-6-3-1

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789.

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Skifte-Forretning Efter Anders Andersen som Boede og døde i Roding udi Wildberg Sogn.

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

1664-1957: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie

1664-1957: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie 1664-1957: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie Vejhuset i Torsted Udskiftningskort no 28 - Niels Jensen Hørdum v. Hr Steenstrup - sandsynligvis under ny matr. no 1 Fæstere ca 1735 Hans

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter Matr. nr. 1a Aalsbo by Rørup Hegnsgaard Peder Hansen Gertrud Rasmusdatter Niels Pedersen Købt 11/1 1668 Hans Lauritsen Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter Fæstebrev

Læs mere

Slægten fra Gyldenholm

Slægten fra Gyldenholm Slægten fra Gyldenholm 1. generation Gyldenholms stuehus Gyldenholms gårdsplads 1. Jens Madsen; 1,2 I Asnæs by lå vest for den gamle kirkegård en gård, som beboedes af Niels Jensen og hans hustru Else

Læs mere

MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG

MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG Matr nr KATHOLMS JORDEBOG 1688 Brugere Id. Skp. Fdk.. ^ 1 Chresten Knudsen 6 5 1 1 2 Søren Thomassen 6 1 1 1 3 Birgitte Sørensdatter 6 5 1 0 4 Jens Knudsen 6 2 2 1 5

Læs mere

(Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.)

(Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.) Udskiftning af Harring og Koldby Byer. (Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.) (Ved Lærer A. Christensen, Harring. ANNO 1792, den 15. Oktober mødte Amtmanden og Landvæsenskommissærerne

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Bønder på Vestegnen... I

Bønder på Vestegnen... I Proband 1 Sørine Kirstine Nielsen blev født 9. juli 1884 på Rødegård i Islevmark, Rødovre Sogn, og døbt 7. september 1884 i Rødovre Kirke. Faddere: Moderen, gårdejer Niels Sørensen, Brøndbyvester, gårdejer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Slægtsbog for. Gerda Sørensen

Slægtsbog for. Gerda Sørensen Slægtsbog for Gerda Sørensen (1921-2008) Tre søstre Else, Inger og Gerda i 1999. Et ufuldendt studie af Jan Løve Østerbye oktober 2008 Forord Foranlediget af moster Ingers 100 års fødselsdag og Benediktes

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 1 Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 Maren Christensdatter i Såderup, Skellerup, 07-01-1721, I-2 (3) ~ Rasmus Rasmussen Rasmus Rasmussen 5½ år, værge Lars Rasmussen Greve i Såderup Elisabeth Sophie

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f:

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f: Brandforsikringsprotokollen for Køge 1801 1810: fol 43, forsikring No.66 Matr. No. 43, Vester Gade Nordre Side Vertshuusholder Hans Jørgen Sonne No. i Taxationsprotokollen 22 1 Bygninger: a. Forhuus 1000

Læs mere

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Skøde 29/10 1896 + Frederik Jensen Vedding f. 25/2 1864 Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/10 1878 Skøde

Læs mere

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster:

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster: Eierlav. Sterup Sterup Fælled Sterup Svennum Jerslev Nordøstlige del Sterup Fælled Jerslev Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Sterup Fælled Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Jerslev

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 MATRIKEL NR. 5 KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 Matr nr. 1 CHRISTEN KNUDSEN 6 5 1 1 2 SØREN THOMSEN 6 1 1 1 3) BIRGITTE SØRENSDATTER 6 5 1 0 4 JENS KNUDSEN 6 2 2 1 5 INGVAR RASMUSSEN 7 0 0 1 6 NIELS RASMUSSEN

Læs mere