MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER"

Transkript

1 MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet er et samarbejde mellem Århus Kommunes Biblioteker, Gentofte Bibliotekerne og Herning Bibliotekerne. Projektet er gennemført fra marts 2010 til maj 2011.

2 Manual til markedsføring af licenser Modellen for markedsføring beskrevet i det følgende bygger på erfaringer fra projektet Licenser til masserne og består af tre dele: 1) Intern kompetenceudvikling (Undervisningsmaterialet findes i separate filer) 2) PR-kampagne på biblioteket (Pr-materialet findes i separate filer) 3) Ekstern PR-kampagne hos samarbejdspartnere Efter den generelle manual følger fem konkrete eksempler på kampagner fra Licenser til masserne. Vælg en licens: Det er mest overskueligt kun at have fokus på en licens af gangen. Alternativt skal man udvælge 2-3 licenser om samme emne eller til samme målgruppe. Tænk i, hvad der gør en licens salgbar og stil nogle kriterier op, den skal opfylde f.eks. fjernadgang, brugervenlighed, bred appel. Definer målgruppe: Hvem kunne være interesseret i den pågældende licens, og i hvilken situation kunne de have behov for den? Målgruppeanalyse kan laves på forskellig vis alt efter, hvor meget tid, du har til rådighed. Det kan laves som en skrivebordsundersøgelse ved at trække på viden fra tidligere undersøgelser af målgruppen. Her kan der f.eks. være hjælp at hente hos Danmarks Statistik, Kulturvaneundersøgelsen eller hos undersøgelser fra andre biblioteker. Du kan også arrangere et fokusgruppeinterview med medlemmer fra målgruppen. Eller du kan snakke med organisationer, der arbejder med den specifikke målgruppe. Hvis din målgruppe er kunstinteresserede, er det oplagt at snakke med et museum. Kontakt licensudbyder: Inden du sætter gang i alt for meget, kontakt licensudbyder for at sikre dig, at denne ikke planlægger ændringer i licensen i din kampagneperiode: Navn, logo og brugergrænseflade. Det kan også være, at licensudbyder har materiale, du kan benytte til kampagnen. Sæt mål for kampagnen. Hvad skal denne kampagne gøre? Øge kendskab blandt brugerne? Øge kendskab blandt kollegaerne? Øge brugen af licenserne? Hvor mange skal kende og/eller bruge licensen ved kampagnens afslutning? Beslut, hvordan forløbet skal evalueres. Hvordan du vælger at evaluerer, hænger sammen med din målsætning for kampagnen Det kan for eksempel være en evaluering på brug: Statistik fra udbyder, på kendskab (lave en mini-brugerundersøgelse eller undersøgelse blandt kollegaer). Du vil have brug for et sammenligningsgrundlag f.eks. hvad var brugen i den tilsvarende periode sidste år eller hvor mange kendte i udgangspunktet licensen? Planlæg kampagnen ud fra din viden om målgruppen. Hvilke medieplatforme og samarbejdspartnere skal i spil? Vær opmærksom på, at der kan være problemer i forhold til at lave digital markedsføring, da licensen kun er tilgængelig inden for kommunens grænser. Du skal Side 1

3 altså helst kunne ramme kommunens borgere. Husk, at det vigtigste redskab i din markedsføring er dine kollegaer. Det er i høj grad dem, der i hverdagen i udlånet skal gøre brugerne opmærksomme på licensen. Derfor kan det være en god idé, at en del af kampagnematerialet på en eller anden måde understøtter dem i denne direkte formidling. Sørg for, at der er visuel sammenhæng i din kampagne. Kontakt evt. grafikere. Etabler partnerskaber ud af huset. Kortlæg de relevante samarbejdspartnere i din kommune. Vær opmærksom på, at antallet af samarbejdspartnere har betydning for relationen. Har du mange samarbejdspartnere, vil de typisk fungere som distributører af det materiale, du sender til dem. Til gengæld når du potentielt ud til mange. Færre samarbejdspartnere vil øge chancen for at gøre samarbejdspartneren til en ambassadør for biblioteket. Forbered dig, inden du kontakter samarbejdspartneren: Hvordan får du forklaret, hvad licensen er og hvad præcis vil du gerne have samarbejdspartneren til at gøre. I projektet fik vi overvejende positive tilbagemeldinger. Du kan efter kampagnen er afsluttet, høre samarbejdspartneren, om hvilke erfaringer han har gjort sig. Planlæg intern kompetenceudvikling. Husk, at det vigtigste redskab i din markedsføring er dine kollegaer. Derfor skal de være godt klædt på. Planlæg en kort introduktion af licensen, hvor de også selv prøver at lave forskellige opgaver. En times varighed er meget passende og så kan det passes ind inden åbningstid. Introduktionen skal gennemføres umiddelbar før kampagnen går i gang. Sørg i øvrigt for at holde dine kollegaer orienteret om kampagnen. Lav udstillingsmiljø på biblioteket. Det kan tage mange former. Generelt vil vi anbefale, at det placeres et centralt sted i biblioteket, hvor mange brugere kommer forbi. Det kan være en udstilling om den pågældende licens, eller den kan indgå som del af en emneudstilling. Licensen kan formidles via en trykfølsom skærm med diasshow, en pc eller et fysisk materiale: Flyer, dvdbox med introfilm eller lign. Det kan være en idé at støtte brugeren i at bruge udstillingen, hvis man har pc eller trykfølsom skærm, kan personalet lave søgninger her sammen med brugeren. Lav kampagne på hjemmeside, facebook eller hvor I ellers er digitalt tilstede. Det kan være løbende nyheder, bannere eller lign. Distribuer kampagnematerialer. Det kan være en god idé selv at tage rundt med pr-materialet. Det giver en mulighed for at møde samarbejdspartnerne face-to-face og se, hvor ens prmateriale bliver placeret. Følg kampagnen tæt Sker der noget ved udstillingsmiljøet i biblioteket. Der kan være behov for at ændre eller flytte udstilling undervejs. Hvordan går det hos samarbejdspartnerne? Evaluer kampagnen. Vurder kampagnen ud fra de mål, du indledningsvist satte dig. God fornøjelse Side 2

4 Kampagne for danske-dyr.dk Målgruppe: Børnefamilien Karakteristika ved målgruppe: IT-vante, interesse for dyr og natur: Besøger oftere end andre dyreparker, zoo og cirkus, travl hverdag Brugssituation: Læring gennem leg. Hvordan får vi fat i dem?: Markedsføring gennem netværk. Vi går gennem voksne, der har kontakt til børnene/børnefamilien. Samarbejdspartnere: SFOer, spejderledere, naturvejledere, parkbetjente Konkrete aktiviteter Alle samarbejdspartnere fik tilsendt en adventure -pakke med redskaber til at planlægge en god dag i naturen. Pakken indeholdt: Poster til o-løb, et quizhæfte børnene efterfølgende kunne få med hjem samt en flyer, hvor børnene havde mulighed for at deltage i en konkurrence Konkurrence: Børnene kunne ved at sende et postkort via danske-dyr.dk med rigtigt svar vinde præmier som friluftsudstyr, dyrebøger og spil om dyr. Alle præmier var sponsoreret. På biblioteket: Udstilling af præmierne i konkurrencen, trykfølsom skærm med diasshow og mulighed for at trykke sig ind på danske-dyr.dk og udstilling af pr-materiale. Samt bannere på bibliotekets hjemmeside Side 3

5 Udstillingsmiljø på biblioteket Udklippede poter bliver brugt til at markere sammenhæng mellem montren, hvor præmierne var udstillet og skærmen. Udstilling af præmier Her er pr-materialet blevet brugt til at pynte op ved skærmen. Side 4

6 Kampagne for studenterpakken Licenser: Faktalik, Global Issues in Cotext og Student Resources in Context Målgruppe: Studerende Karakteristika ved målgruppen: Vil gerne holdes lidt i hånden, vil helst have kilder på dansk, men har engelskkundskaberne, oplever ofte biblioteket som kedeligt, bruger internet og mobil meget. Brugssituation: Opgaveskrivning Hvordan får vi fat i dem?: Markedsføring gennem uddannelsesinstitutioner Samarbejdspartnere: Gymnasierne, handelsskoler, klasse Konkrete aktiviteter: Alle samarbejdspartnere fik tilsendt folder til udlevering til underviserne, der minder dem om licenserne. Alle samarbejdspartnere fik tilbud om en sms-ordning, som eleverne kunne tilmelde sig og modtage en sms, der mindede om licenserne, på tidspunkter, hvor det var relevant i forhold til deres opgave skrivning. På biblioteket: Plakater af grædende elev + tudekiks (blanket) udleveret ved bibliotekarbordet Trykfølsom skærm med diasshow med mulighed for at trykke sig ind i baserne. Samt bannere på bibliotekets hjemmeside. Side 5

7 Udstillingsmiljø på biblioteket Denne plakat hang rundt om i udlån og hos samarbejdspartnere. Den henviser til bibliotekaren, hvor man kan få udleveret en tudekiks (blanket med hjælp til søgning) Her ses skærm, tudekiks og folder til undervisere Side 6

8 Kampagne for Library Press Display Målgruppe: New Comers Karakteristika ved målgruppen: arbejdsmigranter og uddannelsessøgende, er i Danmark i en periode, er højtuddannede, faglærte og ufaglærte, deres forestilling om biblioteket tager udgangspunkt i det biblioteksvæsen, de kender fra deres hjemland Brugssituation: At holde sig opdateret om, hvad der sker i hjemlandet Hvordan får vi fat i dem?: Markedsføring gennem de netværk/myndigheder, de allerede er i forbindelse med Samarbejdspartnere: Borgerservice, sprogskoler, universitet, netværk f.eks. International Society Konkrete aktiviteter: Alle samarbejdspartnere fik udleveret en enkel flyer på engelsk: Den starter ved trin 1: Hvordan bliver jeg oprettet som bruger på biblioteket. Mange samarbejdspartnere havde et nyhedsbrev, hvor de gjorte opmærksom på LPD. På biblioteket: Udlevering/udstilling af flyer Trykfølsom skærm med diasshow med mulighed for at trykke sig ind i basen. Samt bannere på bibliotekets hjemmeside Side 7

9 Udstillingsmiljø på biblioteket Slideshowet for Library Press Display er bevidst lavet så visuelt som muligt. Sådan, at det kan tiltrække mennesker, der taler vidt forskellige sprog. Ved at klikke på et lands flag kommer man direkte ind i aviserne fra det pågældende land. Brugerne havde svært ved at forstå, at man kunne trykke på skærmen. Derfor forsøgte vi efter lidt tid at sætte hænder på skærmene. Side 8

10 Kampagne for Grove Art Målgruppe: Den kunstinteresserede Karakteristika ved målgruppen: En 1/3 af borgerne har været på kunstudstilling inden for det sidste år, kulturbærerne: Primært kvinder (+ mand med som påhæng),+ 50 år, lang eller mellemlang uddannelse, tid til interesser (børnene er flyttet) Brugssituation: Nysgerrig omkring specifikt emne inden for kunst eller arkitektur Hvordan får vi fat i dem?: Markedsføring gennem kulturinstitutioner og oplysningsforbund Samarbejdspartnere: Muséer, gallerier, kunstforeninger, AOF, FOF og Folkeuniversitetet Konkrete aktiviteter: Alle samarbejdspartnere fik tilsendt et pænt postkort, vi vurderede ville passe ind hos kunstinstitutioner samt appellere til, at man tager det med hjem. På biblioteket: Udlevering/udstilling af postkort Trykfølsom skærm med diasshow med mulighed for at trykke sig ind i basen. Samt bannere på bibliotekets hjemmeside Side 9

11 Udstillingsmiljø på biblioteket Vinklen for slideshowene på bibliotekerne var Grove Art som en måde at forberede en kulturrejse på. Her er lavet et baggrundstapet med forskellige spørgsmål, man kan få svar ved en søgning i Grove Art. Side 10

12 Kampagne for litteraturpakken Licenser: Forfatterweb, Literature Resource Center (og Litteratursiden) Målgruppe: Den litteraturinteresserede Karakteristika ved målgruppen: Kender og bruger bibliotekets tilbud, 31% læser skønlitteratur dagligt eller næsten hver uge, sandsynligheden for at læse skønlitteratur stiger med uddannelsesniveau, flere kvinder end mænd læser skønlitteratur, sandsynligheden for at læse skønlitteratur stiger med alderen Brugssituation: Nysgerrig omkring specifikt emne inden for litteratur Hvor får vi fat i dem? Gennem steder og butikker, hvor litteraturinteresserede samles Samarbejdspartnere: Læsekredsene, boghandlerne, arrangører af litterære arrangementer f.eks. AOF Konkrete aktiviteter: Alle samarbejdspartnere fik tilsendt en folder, der kort beskriver 3 gode digitale tilbud til den litteraturinteresserede. På biblioteket: Udlevering/udstilling af postkort Trykfølsom skærm med diasshow med mulighed for at trykke sig ind i basen. Samt bannere på bibliotekets hjemmeside Side 11

13 Udstillingsmiljø på biblioteket Pr-materialet er udstillet sammen med skærmen. Nederst indgår skærmen som en del af en udstilling Ugens forfatter, hvor der også udstilles bøger af den pågældende forfatter. Side 12

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til biblioteker vedrørende undervisning i formationssøgning i gymnasiet zzz 07-10-2011 Indhold 1.

Læs mere

Manual til markedsføring af mobile løsninger

Manual til markedsføring af mobile løsninger Manual til markedsføring af mobile løsninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse

Læs mere

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Indholdsfortegnelse 1. Projektforslagets mål... 3 2. Målgruppe... 3 2.1 Målgruppebeskrivelse... 3 2.2 Kendskabsgrad hos målgruppen... 4 2.3

Læs mere

Kom & Kvit Manual til koordinator

Kom & Kvit Manual til koordinator Manual Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen 1 Kræftens Bekæmpelse Kom & Kvit Manual til koordinator 3. udgave December 2013 2 Kom & Kvit - sådan kan det gå for sig Borgeren møder en annonce, en plakat,

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til gymnasielærer vedrørende undervisning i mationssøgning i gymnasiet 1 Indhold 1. Baggrund for

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

EVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET RØDOVRE, HVIDOVRE OG KØBENHAVNS KOMMUNE

EVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET RØDOVRE, HVIDOVRE OG KØBENHAVNS KOMMUNE EVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET RØDOVRE, HVIDOVRE OG KØBENHAVNS KOMMUNE Foto: Jeppe Carlsen RAPPORT AF HANNE BEBENDORF SCHELLER OG CAMILLA FALDT THOMSEN FOREBYGGELSE- & DOKUMENTATIONSAFDELINGEN, FYSISK

Læs mere

Evaluering Projekt MIX

Evaluering Projekt MIX Evaluering Projekt MIX MIX din læsning og få lyst til mere var arbejdstitlen på dette projekt udført i samarbejde mellem Greve, Hvidovre og Køge Biblioteker. Det endelige brand er MIX og det nyudviklede

Læs mere

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013 Netværkslokomotivet - på sporet af uddannelse og viden Udarbejdet af: Indhold Konklusion... 3 Indledning... 6 Formål og metode... 7 Netværkslokomotivets metoder...

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold:

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe 1. 3Semester DK Indledning Livet er en nogle gange

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Formidling på mobile enheder Workshop omkring koncepter

Formidling på mobile enheder Workshop omkring koncepter Formidling på mobile enheder Workshop omkring koncepter Workshop afholdt i Århus og Kolding Forår 2012 Koncept Workshop 1 Indholdsfortegnelse Baggrund...4 Personas og målgrupper...4 Sammenfatning...5 KU#1

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere