Velkommen til ekstraordinær generalforsamling i Prime Office A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til ekstraordinær generalforsamling i Prime Office A/S"

Transkript

1 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling i Prime Office A/S

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Betinget forslag om nedsættelse af aktiekapitalen 3. Betinget forslag om forhøjelse af aktiekapitalen 4. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen 5. Orientering om betinget købsaftale vedrørende 59% af K/S Danske Immobilien 6. Eventuelt 2

3 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen indstiller at Henrik Demant vælges som dirigent og som referent. 3

4 Bestyrelsesformand Flemming Lindeløv orienterer om baggrund for den ekstraordinære generalforsamling og Selskabets direktør Mogens V. Møller orienterer om K/S Danske og de økonomiske realiteter. 4

5 To væsentlige forhold Selskabets strategisk overvejelser Købsmuligheden og selve kontrakten 5

6 Købskontraktens væsentlige forhold Købspris fastlagt til bogført værdi pr ,9 mio. EUR. Købspris bekræftes af valuar FAKT 129 mio. EUR Finansiering bekræftet af Nykredit Renteswap med udløb i 2026 afvikles for sælgers regning Sælger beholder 6% og selskabet sparer 6,5% i afgift. Driftsindtjening frem til closing tilfalder køber. Driftsindtjening frem til afvikling tilfalder sælger Alle skatter er for sælgers ansvar og regning 15% holdes tilbage i 2 år KFI fortsætter som ejer af 35% af kapitalen, da man ikke vil sælge til bogført værdi Arla bevarer 6% af kapitalen i minimum 5 år

7 Regnskabstal beregnet den Resultatbudget Koncern Beløb i DKK /2015 2/2016 3/2017 4/2018 5/2019 Nettoom sætning Driftsomkostninger (20.436) (20.618) (20.802) (20.988) (21.198) Dagsværdiregulering af investeringsejendomme Bruttoresultat Salgs- og administrationsomkostninger (10.519) (10.602) (10.685) (10.770) (10.877) Resultat af prim ær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (15.619) (15.227) (14.299) (13.370) (12.442) Tibageførelse af rentesw ap Resultat før skat Skat af periodens resultat (13.946) (15.880) (16.307) (16.735) (17.160) Årets resultat Fordeling af årets resultat Koncern Beløb i DKK /2015 2/2016 3/2017 4/2018 5/2019 Moderselskabsaktionær Ikke kontrollerende interesse Bruttoresultat

8 Bestyrelsesformand Flemming Lindeløv orienterer om baggrund for den ekstraordinære generalforsamling og Selskabets direktør Mogens V. Møller orienterer om K/S Danske og de økonomiske realiteter. 8

9 Orientering om betinget købsaftale vedrørende 59% af K/S Danske Immobilien Selskabet har den 2. februar 2015 indgået betinget købsaftale vedrørende selskabets erhvervevelse af 59 % af andelene i K/S Danske Immobilien. Bestyrelsen vil orientere om de væsentligste vilkår og betingelser i købsaftalen. 9

10 K/S Danske Immobilien Historiske resultatopgørelser fra 2006 til 2014 Alle tal i DKK Bruttoleje Tomgangsleje Nettoleje Vedligeholdelse Forvalter Øvrige omkostninger Resultat af primær drift Renteudgifter, netto Resultat før kurs- og værdiregulering Kursregulering Resultat før værdiregulering Værdiregulering ejendomme Årets resultat

11 Koncernstruktur DYBBØL INVEST A/S PO Wandsbek GmbH 94,8% PO Holding Germany GmbH 100% K/S DANSKE IMMOBILIEN 59% PO Hamburger Chaussee GmbH 94% PO Kohlmarkt GmbH 94% PO Walkerdamm GmbH 100% Office-kamp Immobilien GmbH 94% 11

12 Regnskabstal beregnet den Resultatbudget Koncern Beløb i DKK /2015 2/2016 3/2017 4/2018 5/2019 Nettoom sætning Driftsomkostninger (20.436) (20.618) (20.802) (20.988) (21.198) Dagsværdiregulering af investeringsejendomme Bruttoresultat Salgs- og administrationsomkostninger (10.519) (10.602) (10.685) (10.770) (10.877) Resultat af prim ær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (15.619) (15.227) (14.299) (13.370) (12.442) Tibageførelse af rentesw ap Resultat før skat Skat af periodens resultat (13.946) (15.880) (16.307) (16.735) (17.160) Årets resultat Fordeling af årets resultat Koncern Beløb i DKK /2015 2/2016 3/2017 4/2018 5/2019 Moderselskabsaktionær Ikke kontrollerende interesse Bruttoresultat

13 Likviditetsbudget beregnet den Likviditetsbudget Koncern Beløb i DKK /2015 2/2016 3/2017 4/2018 5/2019 Resultat før skat Afdrag (12.235) (27.235) (27.235) (27.235) (27.235) Dagsværdiregulering af investeringsejendomme 0 (6.417) (6.450) (6.482) (6.514) Udbytte 0 (10.000) (10.000) (10.000) (10.000) Likviditet Akk. likviditet

14 Balancetal pr Balance, aktiver 14

15 Balancetal pr

16 Nøgletal Koncern 1/2015 2/2016 3/2017 4/2018 5/2019 Forrentning af egenkapitalen før skat (pct.) 14,42% 11,75% 11,02% 10,38% 9,82% ROIC 27,02% 30,77% 31,60% 32,43% 33,25% Soliditetsgrad (pct.) 29,49% 31,73% 33,93% 36,08% 38,20% Loan to value (LTV) 0,70 0,68 0,66 0,64 0,62 NIBD / Equity 2,33 2,06 1,83 1,63 1,45 ICR 4,57 5,17 5,56 6,01 6,52 EBITDA/ NIBD 7,93% 9,01% 9,40% 9,80% 10,24% Resultat pr. aktie (EPS) 8,46 9,67 9,93 10,20 10,46 EBIT pr. aktie (EUR) 21,59 23,81 24,04 24,28 24,51 Udbytte pr. aktie (DPS) 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 16

17 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Betinget forslag om nedsættelse af aktiekapitalen 3. Betinget forslag om forhøjelse af aktiekapitalen 4. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen 5. Orientering om betinget købsaftale vedrørende 59% af K/S Danske Immobilien 6. Eventuelt 1

18 Betinget forslag om nedsættelse af aktiekapitalen Betinget forslag om nedsættelse af aktiekapitalen fra DKK med DKK til DKK til henlæggelse til en særlig reserve ved reduktion af den nominelle størrelse af selskabets aktier fra DKK 100 pr. aktie til DKK 50 pr. aktie og dermed ændring af vedtægternes pkt. 4.1 og pkt Bestyrelsen foreslår at nedsætte selskabets aktiekapital fra DKK med DKK til DKK til henlæggelse til en særlig reserve ved reduktion af den nominelle størrelse af selskabets aktier fra DKK 100 pr. aktie til DKK 50 pr. aktie og dermed at ændre vedtægternes pkt. 4.1 og pkt i overensstemmelse med det fremlagte udkast. Forslaget er betinget af, at bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 2 vedtages og gennemføres. 1

19 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Betinget forslag om nedsættelse af aktiekapitalen 3. Betinget forslag om forhøjelse af aktiekapitalen 4. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen 5. Orientering om betinget købsaftale vedrørende 59% af K/S Danske Immobilien 6. Eventuelt 19

20 Betinget forslag om forhøjelse af aktiekapitalen Betinget forslag om forhøjelse aktiekapitalen fra DKK med DKK til DKK ved kontant indskud og dermed ændring af vedtægternes pkt. 4.1 Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af aktiekapitalen med fra DKK med DKK til DKK ved kontant indskud med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer og dermed ændring af vedtægternes pkt Forslaget er betinget af, at bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 1 vedtages og gennemføres. 20

21 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Betinget forslag om nedsættelse af aktiekapitalen 3. Betinget forslag om forhøjelse af aktiekapitalen 4. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen 5. Orientering om betinget købsaftale vedrørende 59% af K/S Danske Immobilien 6. Eventuelt 21

22 Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til afgørelse af, om betingelserne i dagsordenens pkt. 1 og pkt. 2 er opfyldte Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til (i) at anmelde beslutningerne og vedtægtsændringerne i henhold til dagsordenens pkt. 1 og pkt. 2 til Erhvervsstyrelsen, (ii) at afgøre, om betingelserne for gennemførelse af forslagene i henhold til dagsordenens pkt. 1 og pkt. 2 er opfyldte, (iii) senest 8 uger efter generalforsamlingens afholdelse at meddele Erhvervsstyrelsen, om grundlaget for registrering af de anmeldte beslutninger er opfyldt, og (iv) at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen og det vedtagne, som måtte være påkrævet for at opnå registrering. 22

23 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Betinget forslag om nedsættelse af aktiekapitalen 3. Betinget forslag om forhøjelse af aktiekapitalen 4. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen 5. Orientering om betinget købsaftale vedrørende 59% af K/S Danske Immobilien 6. Eventuelt 23

24 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Betinget forslag om nedsættelse af aktiekapitalen 3. Betinget forslag om forhøjelse af aktiekapitalen 4. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen 5. Orientering om betinget købsaftale vedrørende 59% af K/S Danske Immobilien 6. Eventuelt 24

25 Backup 25

26 Indhold af backup Generelt Tidsplan Baggrunden for købet Finansieringsanalyse af det samlede selskab Vurdering Hovednøgletal og EVA Investeringer A-byer og B-C og D byer Tegning K/S Danske - primært Orientering om K/S Danske og byer Baggrund Aktuelle tal for 2014 Investeringsbyer og lejligheder Investeringer Due diligence

27 Tidsplan Dato Begivenhed Offentliggørelse af Prospektet Ekstraordinær generalforsamling i Selskabet Sidste dag for handel med Eksisterende Aktier inklusive Tegningsretter Første dag for handel med Eksisterende Aktier eksklusive Tegningsretter Optagelse af Tegningsretter til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Handelsperiode for Tegningsretter påbegyndes Tildelingstidspunkt for Tegningsretter (kl. 12:30) Tegningsperiode for Udbudte Aktier påbegyndes Handelsperiode for Tegningsretter afsluttes Tegningsperiode for Udbudte Aktier afsluttes Allokering af Resterende Aktier og offentliggørelse af resultat af Udbuddet Afregning af de Resterende Aktier Registrering af de Udbudte Aktier ved Erhvervsstyrelsen De Udbudte Aktier optages til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Registrering af kapitalforhøjelsen i VP Securities A/S (kl.17:59) Sammenlægning af de Udbudte Aktier med de Eksisterende Aktier i VP Securities A/S

28 Derfor investeres i K/S Danske Immobilien 11 års proof of concept Eksisterende ejerkreds deltager med 41% (KFI 35% og Arla 6%). Købskontrakt afsluttet efter Prime Office A/S ønsker Økonomi forbedret via stigende husleje og lavere renter Soliditet og kapitalstruktur konservativ Spredning på 75% i bolig og 25% i kontor Højt afkast i forhold til risiko Løbende udbytte Lave omkostninger Erfaren ledelse Professionel bestyrelse

29 Finansieringsstruktur og varighed Koncerngæld Gæld og sikring Hedgeinstrument eller obligation Lån Sikret swap Løbetid i år Varighed rente rente i DKK Prime Office Realkredit ,4824 2,08% Bank ,5 0,0554 3,60% Gæld i alt K/S Danske Realkredit variabel ,50 0,1102 1,20% Realkredit fast 5 år ,00 0,8330 1,23% Renteswap ,4791 1,80% Statslån ,5958 2,00% Gæld i alt Samlet gæld ,5558 1,83%

30 Hovednøgletal og EVA metodik Samlet Heide Lensahn Schleswig Lübeck Tönning Leje , , , , , ,13 Vedligeholdelse , , , , , ,50 Modernisering , ,32-593, , , ,88 Tomme lejemål , , , , ,70 571,57 Forvalter , , , , , ,23 Hensat debitorer , , , , ,93 0,04 Grundleje , , ,42 Resultat før renter , , , , , ,91 Antal lejligheder Tomme Antal m , , , , , ,20 Fordeling i procent 100,00 19,5% 5,0% 36,8% 38,2% 0,5% Nøgletal Leje pr. m2 4,77 5,01 4,79 4,36 5,08 4,48 Resultat pr. m2 37,16 37,54 38,20 35,96 38,16 34,88 Egenkapital , , , , , ,78 Forrenting 16% 16% 17% 17% 16% 18%

31 Vurderinger af selskabets ejendomme K/S Danske og Prime Office A/S 31

32 Vurdering fra FAKT

33 Vurdering af selskabets ejendomme Von Borries Adviory Partners (tidligere Engel & Völkers) har udarbejdet nye vurderingsrapporter for samtlige ejendomme. Dagsværdi af koncernens ejendomme i 2014 udgør T.DKK mod T.DKK sidste år. Købet af PO Wandsbek GmbH har for regnskabsåret 2014 forøget koncernens portefølje af ejendomme. Dagsværdiregulering af koncernens ejendomme for 2014 udgør T.DKK (1.007). Bestyrelsen ønske at modtage uafhængige vurderingsrapporter for samtlige ejendomme minimum hvert tredje år. 33

34 Udvikling i ejendommenes værdi og lejeindtægter Mio. DKK Selskab Vurdering Leje Vurdering Leje Vurdering Leje PO Kohlmarkt 171,6 10,6 173,7 10,6 170,4 10,4 Office Kamp 26,0 1,9 26,8 2,0 26,0 1,8 PO Hamburger Chausse 45,1 3,3 42,6 3,3 43,1 2,9 PO Walkerdamm 54,3 3,8 57,3 4,5 PO Wandsbek 28,2 1,6 Ialt 242,7 15,8 297,4 19,7 325,0 21,3 34

35 Investeringer 35

36 Gennemførte investeringer

37 Investeringsbudget 2015

38 Ejendomme i K/S Danske Immobilien Lübeck Slesvig Heide Lensahn 38

39 Kort om K/S Danske Immoblilien K/S Danske Immobilien er stiftet i 2003, hvor selskabet købte en ejendomsportefølje af LEG, der dengang var ejet af delstaten Schleswig-Holstein. Selskabet er stiftet med en egenkapital på 20 mio. Euro Der er udelukkende tale om boligejendomme Porteføljen består af ejendomme i de nordtyske byer Lübeck, Heide, Lensahn og Schleswig Selskabet har siden købet løbende investeret i ejendomsporteføljen for over 30 mio. Euro Selskabet har siden 2004 fulgt en masterplan for Schleswig med fokus på udlejning af tomme lejligheder med solidt resultat til følge. Via en aktiv forretningsplan er antallet af ledige lejemål reduceret drastisk. Porteføljen har en nettoleje på ca. 10,8 mio. Euro fordelt på 3232 lejligheder med et samlet areal på m 2.

40 Fordeling på byer og beliggenhed Tönning Portefølje januar 2010 Heide 629 Lensahn 162 Lübeck Schleswig Tönning 16 Total lejligheder.

41 Hovedtal lejligheder Alle Antal lejligheder Tomgang Tomgang i % 4,8% 4,1% 3,3% 3,7% 2,8% 1,6% 2,2% 2,0% 2,4% Lübeck Antal lejligheder Tomgang Tomgang i % 2,5% 0,6% 0,6% 1,5% 0,9% 0,5% 1,0% 0,7% 0,9% Slesvig Antal lejligheder Tomgang Tomgang i % 8,2% 8,7% 7,1% 7,4% 5,5% 3,2% 3,9% 4,1% 5,0% Heide/Tönning Antal lejligheder Tomgang Tomgang i % 3,0% 1,7% 0,6% 0,3% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% Lensahn Antal lejligheder Tomgang Tomgang i % 5,6% 8,0% 6,8% 7,4% 6,8% 3,1% 8,0% 4,3% 3,7%

42 Hovedtal for tomgang

43 Hovedtal for 2014 tomgang pr. by

44 Hovedtal for udskiftning 2014

45 Hovedtal for 2014 netto leje pr. måned

46 Hovedtal for 2014

47 Hovedtal for 2014 Investeringer 2014

48 Investeringsbudget 2015

49 Ejendomme i K/S Danske Immobilien Lübeck 49

50 Lübeck Hovedtræk ved byen Hansestaden Lübeck er en historisk by, der er centrum for det østlige og sydøstlige i delstaten Schleswig-Holsten. Siden 1975 har byen været på UNESCO liste for verdenskultur byer Aksen Lübeck-Hamborg udbygges stadig og Lübeck s arbejdspladser spiller en betydelig rolle i serviceerhverv som turisme og transport Infrastruktur og fritidsmuligheder kan betegnes som god Lübecks universitetshospital er kendt overalt i Tyskland Store muligheder indenfor kultur og kunst. Travemünde og Ostseebad trækker hvert år mange turister

51 Hovedtal for byen Indbyggere , der falder svagt frem mod Der er husholdninger, der falder svagt frem mod 2015 Arbejdsløshedsprocent over landsgennemsnit Nettoindkomst for husholdningerne lidt under gennemsnit Aldersstruktur: 16% er under 18, 63% mellem 19 og 64 år, 21% over 65 år. Stigende efterspørgsel efter kvalitetslejligheder Væsentlige parametre ved udlejning: bydel, lejlighedens stand og det relative lejeniveau. Øvrigt Der investeres betydelige midler i Lübeck blandt de største ejendomsselskaber.

52 Lübeck fordeling på bydele Ej.nr. Antal Bydel Kücknitz / Herrenwyk Kücknitz / Siems St. Gertrud / Karlshof St. Gertrud / Marli St. Gertrud / Marli St. Gertrud / Eichholz St. Lorenz - Nord St. Lorenz - Nord St. Lorenz - Süd St. Lorenz - Süd Buntekuh Buntekuh Moisling Moisling Moisling Moisling Total: 1234

53 Lübeck investeringsoversigt

54 Lübeck Bydel St. Lorenz - Süd Georgstr. 6-12, Meierstr Töpferweg 47-55, Dornestr. 61, 61a-d, 63, 63a-d, 65, 65a-d, 67, 67a-b (WI ) Stærke sider Almindeligt boligområde God instrastruktur. Muligheder God udlejningssituation i Georgstr. 6-12, Meierstr , (og i Töpferweg / Dornestraße facade og tag er renoveret i Køkken og bad skal moderniseres i løbet af en årrække, og der er betydelige lejereserver

55 Lübeck St. Lorenz - Nord Bydel St. Lorenz - Nord Eutiner Str a Schönböckener Str c Stærke sider God lejestruktur og godt område God beliggenhed og gode lejligheder Udlejning er let. Muligheder Når man fastholder vedligeholdelsesstandard og løbende moderniserer er der gode muligheder for lejestigninger

56 Lübeck St. Gertrud Bydel St. Gertrud Arnimstr. 82 Forstmeisterweg 83 Marliring 94 Brandenbaumer Feld 10/10a Stærke sider Efterspørgsel er god Alle lejligheder har balkon God lejestruktur Markedslejen Muligheder Arnimstr. Moderniseret og leje hævet Forstmeisterweg og Marliring vil ved modernisering af lejligheder have betydelig lejereserve.

57 Armin Str. Lübeck

58 Modernisering Armin Str. i 2007 Investering: ,00 Leje hævet fra 3,7 til 5,7 Før og efter

59 Im Brandenbaumer Feld

60 Marliring

61 Marliring

62 Im Brandenbaumer Feld

63 Lübeck - Kücknitz Bydel Kücknitz Siemser Landstr. 1 / 1a und 8 / 8a Hochofenstr c Styrker Alt er samlet et sted God infrastruktur Beboere er knyttet til området Muligheder De fleste investeringer kan lægges direkte på lejen (vinduesudskiftning) Nødvendig småinvestering til malerarbejde af opgange

64 Lübeck - Buntekuh Bydel Buntekuh Korvettenstr (Korvettenstr , Styrker Atttraktive ejendomme Børnefamilier Grønt område God infrastruktur Muligheder Investeringer kan overvæltes på lejen, der er forholdsvis lav

65 Lübeck - Moisling Bydel Moisling Brüder-Grimm-Ring 4, 4a Heinzelmännchengasse 9-11 Loreleiweg 4-12 Fasanenweg 1-7, 2, 2a, 4, 4a, 6, 6a, Moislinger Mühlenweg 27-29, Rebhuhnweg 2-8 Styrker Kvalitetsejendomme Mange børnefamilien og god efterspørgsel efter lejligheder Muligheder Offentlige finansierede ejendomme, og der er på sigt lejereserver. Husleje er så lav som 3,6 pr. eter.

66 Ejendomme i K/S Danske Immobilien Slesvig 66

67 Schleswig Fordeling på bydele

68 Antal boliger i Slesvig Altstadt: den gamle bydel, der er gennem renoveret i de senere år. Friedrichsberg: ligger ca. 1 km fra centrum og er også en gammel bydel Neustadt: Udbygning fra Altstadt, da pladsen blev trang. Mange off. bygninger og boliger, der typisk er i to og tre etager St. Jürgen: ligger ca meter nord for Altstadt og og blev udbygget i 60 og 70 erne. Boliger er typisk i flere etager Neustadt 25% Friedrichsberg 3% Altstadt 5% St. Jürgen 67% Bydel Antal Neustadt 296 St. Jürgen 798 Altstadt 59 Friedrichsberg 38 I alt 1191

69 6 ejendomme i Schleswig er renoveret som denne Ny miljørigtig facade, nye vinduer, nyt indgangsparti og lejligheder moderniseret

70 Drei Kronen i Slesvig

71 Drei Kronen

72 Drei Kronen, bagside

73 Soltenbeerenhof i Slesvig

74 Modernisering Danziger Str før Investering:

75 Ejendomme i K/S Danske Immobilien Heide 75

76 Heide Antal ejendomme 19 Antal lejligheder 632

77 Heide Stærke sider og muligheder Der er solid efterspørgsel fra oplandet, og tomgangen er faldet markant i takt med at lejligheder er moderniseret og vedligeholdt. Kvaliteten af lejlighederne er bedre end konkurrenter på grund af foretagne investeringer, og udlejning sker til stigende priser.

78 Ejendomme i K/S Danske Immobilien Lensahn 78

79 Lensahn Antal ejendomme 1 Antal lejligheder 162

80 Lensahn Stærke sider og muligheder Byen ligger tæt på Ostseebad og Heiligehafen Alle faciliteter som skole, læger og indkøbsmuligheder lige i nærheden Alle lejligheder har loggia og balkon Solid efterspørgsel efter mindre lejligheder Opdeling af større lejligheder til mindre enheder kan give større leje.

81 Lensahn 81

82 Lensahn 82

83 Prime Office A/S udvanding Udvanding som følge af aktimission Tegningskurs pr. aktie i DKK 50,00 Egenkapital pr. aktie á nom. DKK 100 før aktieemission 108,07 Ændring i egenkapitalen pr. aktie på grund af tegning af nye aktier -39,72 Egenkapital pr. aktie efter aktieemission 68,36 Udvanding af eksisterende aktier i procent -36,72% Udvanding pr. nye aktier i DKK -18,36

84 Prime Office A/S årsrapport 2014 Resultatopgørelse Koncern Beløb i DKK Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster (5.254) (4.521) (9.915) (16.333) (17.003) Resultat før kurs- og værdiregulering Resultat før skat (15.039) (3.869) Årets resultat (16.184) (2.542) Totalindkomstopgørelse Årets totalindkom st (14.422) (388) 84

85 Prime Office A/S årsrapport 2014 Balance Koncern Beløb i DKK Balance Aktiver Investering i materielle anlægsaktiver (45) Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital i alt Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt

86 Prime Office A/S årsrapport 2014 Nøgletal Koncern Forrentning af egenkapitalen før skat (pct.) 9,32% 10,74% 6,93% (15,63)% (3,72)% Forrentning af egenkapitalen efter skat (pct.) 8,09% 8,86% 6,47% (16,82)% (2,45)% Soliditetsgrad (pct.) 36,02% 35,74% 32,19% 29,12% 37,95% Udlejningsgrad (pct.) 99,24% 99,17% 98,73% 99,54% 98,00% Antal aktier i alt (stk.) Antal egne aktier (stk.) Markedsværdi (T.DKK) Børskurs (DKK) 65,5 62,00 59,00 59,00 70,00 Indre værdi (DKK) 107,44 97,52 87,96 80,74 94,13 Kurs/indre værdi 0,61 0,64 0,67 0,73 0,74 Loan to value (LTV) 0,61 0,60 0,62 0,65 0,54 Resultat pr. aktie (EPS) 8,58 8,35 5,38 (14,79) (2,61) EBIT pr. aktie (DKK) 15,75 14,56 15,38 1,22 12,37 Price Earnings (PE) 7,63 7,42 10,96 (3,99) (26,82) Udbytte pr. aktie (DPS)

87 Hovedtræk fra due diligence rapport

88 Hovedindhold af datarum I forbindelse med d.d. 88

89 Investeringer samlet til 2021 K/S Danske Daten Cluster Gesamt Balcony Cold water meter Elevator 0 Facade Heating other Roof staircase underground pipes 0 Window Gesamtergebnis Lübeck Daten Cluster Gesamt Balcony Cold water meter Elevator 0 Facade Heating other Roof staircase underground pipes 0 Window Gesamtergebnis Schleswig Daten Cluster Gesamt Balcony Cold water meter Elevator 0 Facade Heating other Roof staircase underground pipes 0 Window Gesamtergebnis

90 Tab på debitorer er begrænset

91 Ejendommenes driftsomkostninger undersøges løbende

92 Resultat pr. ejendom

93 Resultat pr. Ejendom Analyse med forvalter bis kleinere Instandhaltungsmaß nahmen für die Erneuerung/Reparat ur von Gasthermen, sowie Instandsetzung von Putzschäden an der Fassade in 2014 Instandhaltung + Modernisierung: Hohe Fluktuation und viele Wohnungen müssen vor Neuvermietung hergerichtet werden / Gebäudeabsackung wurde in 2014 behoben Instandhaltung + Modernisierung: Hohe Fluktuation und viele Wohnungen müssen vor Neuvermietung hergerichtet werden; Erneuerung Aufzug und Maßnahmen für Brandschutz in 2014 durchgeführt Ort Gesamt Keine Aufteilung Objektsummen Georgstr / Meierstr Siemser Landstr. 1, 1A, 8, 8A Heinzelmännchengasse Töpf 47-55, Dorne 61-61D, 63-63D, Korvettenstr Korvettenstr , Forstmeisterweg 83 Lübeck Lübeck Lübeck Lübeck Lübeck Lübeck Lübeck Umsatzerlöse Sollmiete ,41 0, , , , , , , , ,65 Erlösschmälerungen Leerstand ,26 0, , , ,91 0, , , , ,85 Erlösschmälerungen Mietminderungen ,27 0, ,27 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erlösschmälerungen Ertragsverzicht ,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erlösschmälerungen mietfreie Zeit ,01 0, ,01 0,00 0,00 0,00 354,00 182,50 871,87 300,00 übrige Erlöse ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,50 Summe ,30 0, , , , , , , , ,30 = Anteil an Umsatzerlösen gesamt in Prozent 100,00 2,29 0,62 0,70 5,41 5,77 4,59 3,78 = Anteil an Erlösschmälerungen gesamt in Prozent 100,00 0,34 0,13 0,00 1,60 0,59 1,91 0,81 sonstige Erträge ,31 0, ,31-343,51 0,00-30, ,47-708, ,36-852,63 Ergebnis Betriebskosten ,75 0, ,75 745,70 276,00 0, , , , ,78 Instandhaltung ,16 0, , , , , , , , ,72 Modernisierung ,80 0, , ,61 0,00 0, , ,91 0, ,67 Übrige Aufwendungen Verwaltervergütung ,05 0, , , , , , , , ,36 AfA Mietforderungen ,83 0, , , ,45 463, , ,03 807, ,48 Vermietungskosten ,97 0, ,97 444,67 126,20 144, , ,50 913, ,62 Erbbauzinsen ,19 0, ,19 0,00 119,64 0,00 0, , ,38 0,00 Rechts- und Anwaltskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Aufwendungen , ,73-42,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe , , , , , , , , , ,46 Zinsergebnis Zinserträge 671,00-671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsaufwand und Finanzierungskosten ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe ,84-671, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis: , , , , , , , , , ,30 Überschussgrad in Prozent: 64,66 60,14 49,24 81,79 44,47 66,74 70,73 21,69 Leerstand in Prozent: 3,28 0,61 2,71 0,00 2,64 0,75 1,82 1,31 Anzahl Wohnungen: Wohnfläche m 2 : , , , , , , ,29 Jahressollmiete pro m 2 : 59,53-65,05-171,15-59,74-71,53-58,68-45,50-68,00

94 Resultat pr. Ejendom analyse med forvalter

95 Investeringsbyer og den effeciente rand

96 Prisudvikling boliger i Tyskland for A-D byer 96

97 Priser i A D byer 97

98 Tyskland har mange byer med over 200T. indbyggere 98

99 Investeringsbyer og efficiente rand boliger 99

100 Investeringsbyer og efficiente rand - kontor 100

101 Risiko og afkast 101

102 Scenario analyse for stigende risiko i huspriserne 102

103 Hovedkonklusioner om det tyske ejendomsmarked 103

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Prime Office A/S. (Periode: 1. januar - 30. juni 2015)

Prime Office A/S. (Periode: 1. januar - 30. juni 2015) Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S Aarhus, den 12. august 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 97/2015 Side 1 af 29 Prime Office A/S Delårsrapport for 1. halvår 2015 (Periode:

Læs mere

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 Bestyrelsesmøderefer 3. december 2012 BESTYRELSESMØDEREFERAT 2 sider Den 3. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde i BioPorto A/S, CVR-nr. 17500317. Dagsordenen

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 Dagsorden 1) Redegørelse for forløbet af tilbagekøbstilbuddet 2) Kapitalnedsættelse og køb af egne aktier 3) Ændring af selskabets vedtægter

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014 Ekstraordinær generalforsamling 4. november 2014 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital og ændring af aktiernes stykstørrelse 2. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Ordinær Generalforsamling, 22. oktober 2014

Ordinær Generalforsamling, 22. oktober 2014 Ordinær Generalforsamling, 22. oktober 2014 Velkommen ved formand Henrik Frisch Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2011

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 90 / 2012 Birkerød, 29. februar 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Dato: 29.04.2014 Emne: Ordinær Generalforsamling Tid: Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 Sted: Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Charlottenlund, den 11. juli 2014 Meddelelse nr. 131 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Fredag den 11. juli 2014 kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Årsrapport 2014 for Prime Office A/S

Årsrapport 2014 for Prime Office A/S Årsrapport 2014 for Prime Office A/S (CVR-nr. 30558642) Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 DK-1007 København K Aarhus, den 25. marts 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 73/2015 Selskabsoplysninger Selskab

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S CVR.-NR: 34 01 84 13 Den 28. august 2007, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. Til

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H+H International A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H+H International A/S Til aktionærerne i H+H International A/S H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon info@hplush.com www.hplush.com CVR No. 49 61 98 12 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

property acquisitions, development & management

property acquisitions, development & management property acquisitions, development & management Idegrundlag: Køb, salg, formidling og udvikling af bolig- og erhvervsejendomme hovedsageligt i Hamborg og nærmeste omegn til det professionelle, semiprofessionelle

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Ordinær Generalforsamling, 11. oktober 2013

Ordinær Generalforsamling, 11. oktober 2013 Ordinær Generalforsamling, 11. oktober 2013 Velkommen ved formand Henrik Frisch Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642)

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Prime Office A/S UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Udbud af 2.128.876 stk. nye aktier a nominelt DKK 50 til DKK 50 per aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Exiqon A/S ("Selskabet") Fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling den 4. april 2013. 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Bestyrelsens beretning foreslås

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Som tidligere meddelt blev ordinær generalforsamling i Dantherm A/S afholdt i dag den 29. april 2015. Der henvises til dagsordenen på side 2. Formandens beretning

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012 Berlin III A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2013 Birkerød, 28. februar 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli

Læs mere