Velkommen til ekstraordinær generalforsamling i Prime Office A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til ekstraordinær generalforsamling i Prime Office A/S"

Transkript

1 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling i Prime Office A/S

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Betinget forslag om nedsættelse af aktiekapitalen 3. Betinget forslag om forhøjelse af aktiekapitalen 4. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen 5. Orientering om betinget købsaftale vedrørende 59% af K/S Danske Immobilien 6. Eventuelt 2

3 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen indstiller at Henrik Demant vælges som dirigent og som referent. 3

4 Bestyrelsesformand Flemming Lindeløv orienterer om baggrund for den ekstraordinære generalforsamling og Selskabets direktør Mogens V. Møller orienterer om K/S Danske og de økonomiske realiteter. 4

5 To væsentlige forhold Selskabets strategisk overvejelser Købsmuligheden og selve kontrakten 5

6 Købskontraktens væsentlige forhold Købspris fastlagt til bogført værdi pr ,9 mio. EUR. Købspris bekræftes af valuar FAKT 129 mio. EUR Finansiering bekræftet af Nykredit Renteswap med udløb i 2026 afvikles for sælgers regning Sælger beholder 6% og selskabet sparer 6,5% i afgift. Driftsindtjening frem til closing tilfalder køber. Driftsindtjening frem til afvikling tilfalder sælger Alle skatter er for sælgers ansvar og regning 15% holdes tilbage i 2 år KFI fortsætter som ejer af 35% af kapitalen, da man ikke vil sælge til bogført værdi Arla bevarer 6% af kapitalen i minimum 5 år

7 Regnskabstal beregnet den Resultatbudget Koncern Beløb i DKK /2015 2/2016 3/2017 4/2018 5/2019 Nettoom sætning Driftsomkostninger (20.436) (20.618) (20.802) (20.988) (21.198) Dagsværdiregulering af investeringsejendomme Bruttoresultat Salgs- og administrationsomkostninger (10.519) (10.602) (10.685) (10.770) (10.877) Resultat af prim ær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (15.619) (15.227) (14.299) (13.370) (12.442) Tibageførelse af rentesw ap Resultat før skat Skat af periodens resultat (13.946) (15.880) (16.307) (16.735) (17.160) Årets resultat Fordeling af årets resultat Koncern Beløb i DKK /2015 2/2016 3/2017 4/2018 5/2019 Moderselskabsaktionær Ikke kontrollerende interesse Bruttoresultat

8 Bestyrelsesformand Flemming Lindeløv orienterer om baggrund for den ekstraordinære generalforsamling og Selskabets direktør Mogens V. Møller orienterer om K/S Danske og de økonomiske realiteter. 8

9 Orientering om betinget købsaftale vedrørende 59% af K/S Danske Immobilien Selskabet har den 2. februar 2015 indgået betinget købsaftale vedrørende selskabets erhvervevelse af 59 % af andelene i K/S Danske Immobilien. Bestyrelsen vil orientere om de væsentligste vilkår og betingelser i købsaftalen. 9

10 K/S Danske Immobilien Historiske resultatopgørelser fra 2006 til 2014 Alle tal i DKK Bruttoleje Tomgangsleje Nettoleje Vedligeholdelse Forvalter Øvrige omkostninger Resultat af primær drift Renteudgifter, netto Resultat før kurs- og værdiregulering Kursregulering Resultat før værdiregulering Værdiregulering ejendomme Årets resultat

11 Koncernstruktur DYBBØL INVEST A/S PO Wandsbek GmbH 94,8% PO Holding Germany GmbH 100% K/S DANSKE IMMOBILIEN 59% PO Hamburger Chaussee GmbH 94% PO Kohlmarkt GmbH 94% PO Walkerdamm GmbH 100% Office-kamp Immobilien GmbH 94% 11

12 Regnskabstal beregnet den Resultatbudget Koncern Beløb i DKK /2015 2/2016 3/2017 4/2018 5/2019 Nettoom sætning Driftsomkostninger (20.436) (20.618) (20.802) (20.988) (21.198) Dagsværdiregulering af investeringsejendomme Bruttoresultat Salgs- og administrationsomkostninger (10.519) (10.602) (10.685) (10.770) (10.877) Resultat af prim ær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (15.619) (15.227) (14.299) (13.370) (12.442) Tibageførelse af rentesw ap Resultat før skat Skat af periodens resultat (13.946) (15.880) (16.307) (16.735) (17.160) Årets resultat Fordeling af årets resultat Koncern Beløb i DKK /2015 2/2016 3/2017 4/2018 5/2019 Moderselskabsaktionær Ikke kontrollerende interesse Bruttoresultat

13 Likviditetsbudget beregnet den Likviditetsbudget Koncern Beløb i DKK /2015 2/2016 3/2017 4/2018 5/2019 Resultat før skat Afdrag (12.235) (27.235) (27.235) (27.235) (27.235) Dagsværdiregulering af investeringsejendomme 0 (6.417) (6.450) (6.482) (6.514) Udbytte 0 (10.000) (10.000) (10.000) (10.000) Likviditet Akk. likviditet

14 Balancetal pr Balance, aktiver 14

15 Balancetal pr

16 Nøgletal Koncern 1/2015 2/2016 3/2017 4/2018 5/2019 Forrentning af egenkapitalen før skat (pct.) 14,42% 11,75% 11,02% 10,38% 9,82% ROIC 27,02% 30,77% 31,60% 32,43% 33,25% Soliditetsgrad (pct.) 29,49% 31,73% 33,93% 36,08% 38,20% Loan to value (LTV) 0,70 0,68 0,66 0,64 0,62 NIBD / Equity 2,33 2,06 1,83 1,63 1,45 ICR 4,57 5,17 5,56 6,01 6,52 EBITDA/ NIBD 7,93% 9,01% 9,40% 9,80% 10,24% Resultat pr. aktie (EPS) 8,46 9,67 9,93 10,20 10,46 EBIT pr. aktie (EUR) 21,59 23,81 24,04 24,28 24,51 Udbytte pr. aktie (DPS) 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 16

17 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Betinget forslag om nedsættelse af aktiekapitalen 3. Betinget forslag om forhøjelse af aktiekapitalen 4. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen 5. Orientering om betinget købsaftale vedrørende 59% af K/S Danske Immobilien 6. Eventuelt 1

18 Betinget forslag om nedsættelse af aktiekapitalen Betinget forslag om nedsættelse af aktiekapitalen fra DKK med DKK til DKK til henlæggelse til en særlig reserve ved reduktion af den nominelle størrelse af selskabets aktier fra DKK 100 pr. aktie til DKK 50 pr. aktie og dermed ændring af vedtægternes pkt. 4.1 og pkt Bestyrelsen foreslår at nedsætte selskabets aktiekapital fra DKK med DKK til DKK til henlæggelse til en særlig reserve ved reduktion af den nominelle størrelse af selskabets aktier fra DKK 100 pr. aktie til DKK 50 pr. aktie og dermed at ændre vedtægternes pkt. 4.1 og pkt i overensstemmelse med det fremlagte udkast. Forslaget er betinget af, at bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 2 vedtages og gennemføres. 1

19 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Betinget forslag om nedsættelse af aktiekapitalen 3. Betinget forslag om forhøjelse af aktiekapitalen 4. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen 5. Orientering om betinget købsaftale vedrørende 59% af K/S Danske Immobilien 6. Eventuelt 19

20 Betinget forslag om forhøjelse af aktiekapitalen Betinget forslag om forhøjelse aktiekapitalen fra DKK med DKK til DKK ved kontant indskud og dermed ændring af vedtægternes pkt. 4.1 Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af aktiekapitalen med fra DKK med DKK til DKK ved kontant indskud med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer og dermed ændring af vedtægternes pkt Forslaget er betinget af, at bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 1 vedtages og gennemføres. 20

21 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Betinget forslag om nedsættelse af aktiekapitalen 3. Betinget forslag om forhøjelse af aktiekapitalen 4. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen 5. Orientering om betinget købsaftale vedrørende 59% af K/S Danske Immobilien 6. Eventuelt 21

22 Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til afgørelse af, om betingelserne i dagsordenens pkt. 1 og pkt. 2 er opfyldte Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til (i) at anmelde beslutningerne og vedtægtsændringerne i henhold til dagsordenens pkt. 1 og pkt. 2 til Erhvervsstyrelsen, (ii) at afgøre, om betingelserne for gennemførelse af forslagene i henhold til dagsordenens pkt. 1 og pkt. 2 er opfyldte, (iii) senest 8 uger efter generalforsamlingens afholdelse at meddele Erhvervsstyrelsen, om grundlaget for registrering af de anmeldte beslutninger er opfyldt, og (iv) at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen og det vedtagne, som måtte være påkrævet for at opnå registrering. 22

23 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Betinget forslag om nedsættelse af aktiekapitalen 3. Betinget forslag om forhøjelse af aktiekapitalen 4. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen 5. Orientering om betinget købsaftale vedrørende 59% af K/S Danske Immobilien 6. Eventuelt 23

24 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Betinget forslag om nedsættelse af aktiekapitalen 3. Betinget forslag om forhøjelse af aktiekapitalen 4. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen 5. Orientering om betinget købsaftale vedrørende 59% af K/S Danske Immobilien 6. Eventuelt 24

25 Backup 25

26 Indhold af backup Generelt Tidsplan Baggrunden for købet Finansieringsanalyse af det samlede selskab Vurdering Hovednøgletal og EVA Investeringer A-byer og B-C og D byer Tegning K/S Danske - primært Orientering om K/S Danske og byer Baggrund Aktuelle tal for 2014 Investeringsbyer og lejligheder Investeringer Due diligence

27 Tidsplan Dato Begivenhed Offentliggørelse af Prospektet Ekstraordinær generalforsamling i Selskabet Sidste dag for handel med Eksisterende Aktier inklusive Tegningsretter Første dag for handel med Eksisterende Aktier eksklusive Tegningsretter Optagelse af Tegningsretter til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Handelsperiode for Tegningsretter påbegyndes Tildelingstidspunkt for Tegningsretter (kl. 12:30) Tegningsperiode for Udbudte Aktier påbegyndes Handelsperiode for Tegningsretter afsluttes Tegningsperiode for Udbudte Aktier afsluttes Allokering af Resterende Aktier og offentliggørelse af resultat af Udbuddet Afregning af de Resterende Aktier Registrering af de Udbudte Aktier ved Erhvervsstyrelsen De Udbudte Aktier optages til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Registrering af kapitalforhøjelsen i VP Securities A/S (kl.17:59) Sammenlægning af de Udbudte Aktier med de Eksisterende Aktier i VP Securities A/S

28 Derfor investeres i K/S Danske Immobilien 11 års proof of concept Eksisterende ejerkreds deltager med 41% (KFI 35% og Arla 6%). Købskontrakt afsluttet efter Prime Office A/S ønsker Økonomi forbedret via stigende husleje og lavere renter Soliditet og kapitalstruktur konservativ Spredning på 75% i bolig og 25% i kontor Højt afkast i forhold til risiko Løbende udbytte Lave omkostninger Erfaren ledelse Professionel bestyrelse

29 Finansieringsstruktur og varighed Koncerngæld Gæld og sikring Hedgeinstrument eller obligation Lån Sikret swap Løbetid i år Varighed rente rente i DKK Prime Office Realkredit ,4824 2,08% Bank ,5 0,0554 3,60% Gæld i alt K/S Danske Realkredit variabel ,50 0,1102 1,20% Realkredit fast 5 år ,00 0,8330 1,23% Renteswap ,4791 1,80% Statslån ,5958 2,00% Gæld i alt Samlet gæld ,5558 1,83%

30 Hovednøgletal og EVA metodik Samlet Heide Lensahn Schleswig Lübeck Tönning Leje , , , , , ,13 Vedligeholdelse , , , , , ,50 Modernisering , ,32-593, , , ,88 Tomme lejemål , , , , ,70 571,57 Forvalter , , , , , ,23 Hensat debitorer , , , , ,93 0,04 Grundleje , , ,42 Resultat før renter , , , , , ,91 Antal lejligheder Tomme Antal m , , , , , ,20 Fordeling i procent 100,00 19,5% 5,0% 36,8% 38,2% 0,5% Nøgletal Leje pr. m2 4,77 5,01 4,79 4,36 5,08 4,48 Resultat pr. m2 37,16 37,54 38,20 35,96 38,16 34,88 Egenkapital , , , , , ,78 Forrenting 16% 16% 17% 17% 16% 18%

31 Vurderinger af selskabets ejendomme K/S Danske og Prime Office A/S 31

32 Vurdering fra FAKT

33 Vurdering af selskabets ejendomme Von Borries Adviory Partners (tidligere Engel & Völkers) har udarbejdet nye vurderingsrapporter for samtlige ejendomme. Dagsværdi af koncernens ejendomme i 2014 udgør T.DKK mod T.DKK sidste år. Købet af PO Wandsbek GmbH har for regnskabsåret 2014 forøget koncernens portefølje af ejendomme. Dagsværdiregulering af koncernens ejendomme for 2014 udgør T.DKK (1.007). Bestyrelsen ønske at modtage uafhængige vurderingsrapporter for samtlige ejendomme minimum hvert tredje år. 33

34 Udvikling i ejendommenes værdi og lejeindtægter Mio. DKK Selskab Vurdering Leje Vurdering Leje Vurdering Leje PO Kohlmarkt 171,6 10,6 173,7 10,6 170,4 10,4 Office Kamp 26,0 1,9 26,8 2,0 26,0 1,8 PO Hamburger Chausse 45,1 3,3 42,6 3,3 43,1 2,9 PO Walkerdamm 54,3 3,8 57,3 4,5 PO Wandsbek 28,2 1,6 Ialt 242,7 15,8 297,4 19,7 325,0 21,3 34

35 Investeringer 35

36 Gennemførte investeringer

37 Investeringsbudget 2015

38 Ejendomme i K/S Danske Immobilien Lübeck Slesvig Heide Lensahn 38

39 Kort om K/S Danske Immoblilien K/S Danske Immobilien er stiftet i 2003, hvor selskabet købte en ejendomsportefølje af LEG, der dengang var ejet af delstaten Schleswig-Holstein. Selskabet er stiftet med en egenkapital på 20 mio. Euro Der er udelukkende tale om boligejendomme Porteføljen består af ejendomme i de nordtyske byer Lübeck, Heide, Lensahn og Schleswig Selskabet har siden købet løbende investeret i ejendomsporteføljen for over 30 mio. Euro Selskabet har siden 2004 fulgt en masterplan for Schleswig med fokus på udlejning af tomme lejligheder med solidt resultat til følge. Via en aktiv forretningsplan er antallet af ledige lejemål reduceret drastisk. Porteføljen har en nettoleje på ca. 10,8 mio. Euro fordelt på 3232 lejligheder med et samlet areal på m 2.

40 Fordeling på byer og beliggenhed Tönning Portefølje januar 2010 Heide 629 Lensahn 162 Lübeck Schleswig Tönning 16 Total lejligheder.

41 Hovedtal lejligheder Alle Antal lejligheder Tomgang Tomgang i % 4,8% 4,1% 3,3% 3,7% 2,8% 1,6% 2,2% 2,0% 2,4% Lübeck Antal lejligheder Tomgang Tomgang i % 2,5% 0,6% 0,6% 1,5% 0,9% 0,5% 1,0% 0,7% 0,9% Slesvig Antal lejligheder Tomgang Tomgang i % 8,2% 8,7% 7,1% 7,4% 5,5% 3,2% 3,9% 4,1% 5,0% Heide/Tönning Antal lejligheder Tomgang Tomgang i % 3,0% 1,7% 0,6% 0,3% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% Lensahn Antal lejligheder Tomgang Tomgang i % 5,6% 8,0% 6,8% 7,4% 6,8% 3,1% 8,0% 4,3% 3,7%

42 Hovedtal for tomgang

43 Hovedtal for 2014 tomgang pr. by

44 Hovedtal for udskiftning 2014

45 Hovedtal for 2014 netto leje pr. måned

46 Hovedtal for 2014

47 Hovedtal for 2014 Investeringer 2014

48 Investeringsbudget 2015

49 Ejendomme i K/S Danske Immobilien Lübeck 49

50 Lübeck Hovedtræk ved byen Hansestaden Lübeck er en historisk by, der er centrum for det østlige og sydøstlige i delstaten Schleswig-Holsten. Siden 1975 har byen været på UNESCO liste for verdenskultur byer Aksen Lübeck-Hamborg udbygges stadig og Lübeck s arbejdspladser spiller en betydelig rolle i serviceerhverv som turisme og transport Infrastruktur og fritidsmuligheder kan betegnes som god Lübecks universitetshospital er kendt overalt i Tyskland Store muligheder indenfor kultur og kunst. Travemünde og Ostseebad trækker hvert år mange turister

51 Hovedtal for byen Indbyggere , der falder svagt frem mod Der er husholdninger, der falder svagt frem mod 2015 Arbejdsløshedsprocent over landsgennemsnit Nettoindkomst for husholdningerne lidt under gennemsnit Aldersstruktur: 16% er under 18, 63% mellem 19 og 64 år, 21% over 65 år. Stigende efterspørgsel efter kvalitetslejligheder Væsentlige parametre ved udlejning: bydel, lejlighedens stand og det relative lejeniveau. Øvrigt Der investeres betydelige midler i Lübeck blandt de største ejendomsselskaber.

52 Lübeck fordeling på bydele Ej.nr. Antal Bydel Kücknitz / Herrenwyk Kücknitz / Siems St. Gertrud / Karlshof St. Gertrud / Marli St. Gertrud / Marli St. Gertrud / Eichholz St. Lorenz - Nord St. Lorenz - Nord St. Lorenz - Süd St. Lorenz - Süd Buntekuh Buntekuh Moisling Moisling Moisling Moisling Total: 1234

53 Lübeck investeringsoversigt

54 Lübeck Bydel St. Lorenz - Süd Georgstr. 6-12, Meierstr Töpferweg 47-55, Dornestr. 61, 61a-d, 63, 63a-d, 65, 65a-d, 67, 67a-b (WI ) Stærke sider Almindeligt boligområde God instrastruktur. Muligheder God udlejningssituation i Georgstr. 6-12, Meierstr , (og i Töpferweg / Dornestraße facade og tag er renoveret i Køkken og bad skal moderniseres i løbet af en årrække, og der er betydelige lejereserver

55 Lübeck St. Lorenz - Nord Bydel St. Lorenz - Nord Eutiner Str a Schönböckener Str c Stærke sider God lejestruktur og godt område God beliggenhed og gode lejligheder Udlejning er let. Muligheder Når man fastholder vedligeholdelsesstandard og løbende moderniserer er der gode muligheder for lejestigninger

56 Lübeck St. Gertrud Bydel St. Gertrud Arnimstr. 82 Forstmeisterweg 83 Marliring 94 Brandenbaumer Feld 10/10a Stærke sider Efterspørgsel er god Alle lejligheder har balkon God lejestruktur Markedslejen Muligheder Arnimstr. Moderniseret og leje hævet Forstmeisterweg og Marliring vil ved modernisering af lejligheder have betydelig lejereserve.

57 Armin Str. Lübeck

58 Modernisering Armin Str. i 2007 Investering: ,00 Leje hævet fra 3,7 til 5,7 Før og efter

59 Im Brandenbaumer Feld

60 Marliring

61 Marliring

62 Im Brandenbaumer Feld

63 Lübeck - Kücknitz Bydel Kücknitz Siemser Landstr. 1 / 1a und 8 / 8a Hochofenstr c Styrker Alt er samlet et sted God infrastruktur Beboere er knyttet til området Muligheder De fleste investeringer kan lægges direkte på lejen (vinduesudskiftning) Nødvendig småinvestering til malerarbejde af opgange

64 Lübeck - Buntekuh Bydel Buntekuh Korvettenstr (Korvettenstr , Styrker Atttraktive ejendomme Børnefamilier Grønt område God infrastruktur Muligheder Investeringer kan overvæltes på lejen, der er forholdsvis lav

65 Lübeck - Moisling Bydel Moisling Brüder-Grimm-Ring 4, 4a Heinzelmännchengasse 9-11 Loreleiweg 4-12 Fasanenweg 1-7, 2, 2a, 4, 4a, 6, 6a, Moislinger Mühlenweg 27-29, Rebhuhnweg 2-8 Styrker Kvalitetsejendomme Mange børnefamilien og god efterspørgsel efter lejligheder Muligheder Offentlige finansierede ejendomme, og der er på sigt lejereserver. Husleje er så lav som 3,6 pr. eter.

66 Ejendomme i K/S Danske Immobilien Slesvig 66

67 Schleswig Fordeling på bydele

68 Antal boliger i Slesvig Altstadt: den gamle bydel, der er gennem renoveret i de senere år. Friedrichsberg: ligger ca. 1 km fra centrum og er også en gammel bydel Neustadt: Udbygning fra Altstadt, da pladsen blev trang. Mange off. bygninger og boliger, der typisk er i to og tre etager St. Jürgen: ligger ca meter nord for Altstadt og og blev udbygget i 60 og 70 erne. Boliger er typisk i flere etager Neustadt 25% Friedrichsberg 3% Altstadt 5% St. Jürgen 67% Bydel Antal Neustadt 296 St. Jürgen 798 Altstadt 59 Friedrichsberg 38 I alt 1191

69 6 ejendomme i Schleswig er renoveret som denne Ny miljørigtig facade, nye vinduer, nyt indgangsparti og lejligheder moderniseret

70 Drei Kronen i Slesvig

71 Drei Kronen

72 Drei Kronen, bagside

73 Soltenbeerenhof i Slesvig

74 Modernisering Danziger Str før Investering:

75 Ejendomme i K/S Danske Immobilien Heide 75

76 Heide Antal ejendomme 19 Antal lejligheder 632

77 Heide Stærke sider og muligheder Der er solid efterspørgsel fra oplandet, og tomgangen er faldet markant i takt med at lejligheder er moderniseret og vedligeholdt. Kvaliteten af lejlighederne er bedre end konkurrenter på grund af foretagne investeringer, og udlejning sker til stigende priser.

78 Ejendomme i K/S Danske Immobilien Lensahn 78

79 Lensahn Antal ejendomme 1 Antal lejligheder 162

80 Lensahn Stærke sider og muligheder Byen ligger tæt på Ostseebad og Heiligehafen Alle faciliteter som skole, læger og indkøbsmuligheder lige i nærheden Alle lejligheder har loggia og balkon Solid efterspørgsel efter mindre lejligheder Opdeling af større lejligheder til mindre enheder kan give større leje.

81 Lensahn 81

82 Lensahn 82

83 Prime Office A/S udvanding Udvanding som følge af aktimission Tegningskurs pr. aktie i DKK 50,00 Egenkapital pr. aktie á nom. DKK 100 før aktieemission 108,07 Ændring i egenkapitalen pr. aktie på grund af tegning af nye aktier -39,72 Egenkapital pr. aktie efter aktieemission 68,36 Udvanding af eksisterende aktier i procent -36,72% Udvanding pr. nye aktier i DKK -18,36

84 Prime Office A/S årsrapport 2014 Resultatopgørelse Koncern Beløb i DKK Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster (5.254) (4.521) (9.915) (16.333) (17.003) Resultat før kurs- og værdiregulering Resultat før skat (15.039) (3.869) Årets resultat (16.184) (2.542) Totalindkomstopgørelse Årets totalindkom st (14.422) (388) 84

85 Prime Office A/S årsrapport 2014 Balance Koncern Beløb i DKK Balance Aktiver Investering i materielle anlægsaktiver (45) Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital i alt Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt

86 Prime Office A/S årsrapport 2014 Nøgletal Koncern Forrentning af egenkapitalen før skat (pct.) 9,32% 10,74% 6,93% (15,63)% (3,72)% Forrentning af egenkapitalen efter skat (pct.) 8,09% 8,86% 6,47% (16,82)% (2,45)% Soliditetsgrad (pct.) 36,02% 35,74% 32,19% 29,12% 37,95% Udlejningsgrad (pct.) 99,24% 99,17% 98,73% 99,54% 98,00% Antal aktier i alt (stk.) Antal egne aktier (stk.) Markedsværdi (T.DKK) Børskurs (DKK) 65,5 62,00 59,00 59,00 70,00 Indre værdi (DKK) 107,44 97,52 87,96 80,74 94,13 Kurs/indre værdi 0,61 0,64 0,67 0,73 0,74 Loan to value (LTV) 0,61 0,60 0,62 0,65 0,54 Resultat pr. aktie (EPS) 8,58 8,35 5,38 (14,79) (2,61) EBIT pr. aktie (DKK) 15,75 14,56 15,38 1,22 12,37 Price Earnings (PE) 7,63 7,42 10,96 (3,99) (26,82) Udbytte pr. aktie (DPS)

87 Hovedtræk fra due diligence rapport

88 Hovedindhold af datarum I forbindelse med d.d. 88

89 Investeringer samlet til 2021 K/S Danske Daten Cluster Gesamt Balcony Cold water meter Elevator 0 Facade Heating other Roof staircase underground pipes 0 Window Gesamtergebnis Lübeck Daten Cluster Gesamt Balcony Cold water meter Elevator 0 Facade Heating other Roof staircase underground pipes 0 Window Gesamtergebnis Schleswig Daten Cluster Gesamt Balcony Cold water meter Elevator 0 Facade Heating other Roof staircase underground pipes 0 Window Gesamtergebnis

90 Tab på debitorer er begrænset

91 Ejendommenes driftsomkostninger undersøges løbende

92 Resultat pr. ejendom

93 Resultat pr. Ejendom Analyse med forvalter bis kleinere Instandhaltungsmaß nahmen für die Erneuerung/Reparat ur von Gasthermen, sowie Instandsetzung von Putzschäden an der Fassade in 2014 Instandhaltung + Modernisierung: Hohe Fluktuation und viele Wohnungen müssen vor Neuvermietung hergerichtet werden / Gebäudeabsackung wurde in 2014 behoben Instandhaltung + Modernisierung: Hohe Fluktuation und viele Wohnungen müssen vor Neuvermietung hergerichtet werden; Erneuerung Aufzug und Maßnahmen für Brandschutz in 2014 durchgeführt Ort Gesamt Keine Aufteilung Objektsummen Georgstr / Meierstr Siemser Landstr. 1, 1A, 8, 8A Heinzelmännchengasse Töpf 47-55, Dorne 61-61D, 63-63D, Korvettenstr Korvettenstr , Forstmeisterweg 83 Lübeck Lübeck Lübeck Lübeck Lübeck Lübeck Lübeck Umsatzerlöse Sollmiete ,41 0, , , , , , , , ,65 Erlösschmälerungen Leerstand ,26 0, , , ,91 0, , , , ,85 Erlösschmälerungen Mietminderungen ,27 0, ,27 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erlösschmälerungen Ertragsverzicht ,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erlösschmälerungen mietfreie Zeit ,01 0, ,01 0,00 0,00 0,00 354,00 182,50 871,87 300,00 übrige Erlöse ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,50 Summe ,30 0, , , , , , , , ,30 = Anteil an Umsatzerlösen gesamt in Prozent 100,00 2,29 0,62 0,70 5,41 5,77 4,59 3,78 = Anteil an Erlösschmälerungen gesamt in Prozent 100,00 0,34 0,13 0,00 1,60 0,59 1,91 0,81 sonstige Erträge ,31 0, ,31-343,51 0,00-30, ,47-708, ,36-852,63 Ergebnis Betriebskosten ,75 0, ,75 745,70 276,00 0, , , , ,78 Instandhaltung ,16 0, , , , , , , , ,72 Modernisierung ,80 0, , ,61 0,00 0, , ,91 0, ,67 Übrige Aufwendungen Verwaltervergütung ,05 0, , , , , , , , ,36 AfA Mietforderungen ,83 0, , , ,45 463, , ,03 807, ,48 Vermietungskosten ,97 0, ,97 444,67 126,20 144, , ,50 913, ,62 Erbbauzinsen ,19 0, ,19 0,00 119,64 0,00 0, , ,38 0,00 Rechts- und Anwaltskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Aufwendungen , ,73-42,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe , , , , , , , , , ,46 Zinsergebnis Zinserträge 671,00-671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsaufwand und Finanzierungskosten ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe ,84-671, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis: , , , , , , , , , ,30 Überschussgrad in Prozent: 64,66 60,14 49,24 81,79 44,47 66,74 70,73 21,69 Leerstand in Prozent: 3,28 0,61 2,71 0,00 2,64 0,75 1,82 1,31 Anzahl Wohnungen: Wohnfläche m 2 : , , , , , , ,29 Jahressollmiete pro m 2 : 59,53-65,05-171,15-59,74-71,53-58,68-45,50-68,00

94 Resultat pr. Ejendom analyse med forvalter

95 Investeringsbyer og den effeciente rand

96 Prisudvikling boliger i Tyskland for A-D byer 96

97 Priser i A D byer 97

98 Tyskland har mange byer med over 200T. indbyggere 98

99 Investeringsbyer og efficiente rand boliger 99

100 Investeringsbyer og efficiente rand - kontor 100

101 Risiko og afkast 101

102 Scenario analyse for stigende risiko i huspriserne 102

103 Hovedkonklusioner om det tyske ejendomsmarked 103

Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S

Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Flemming Lindeløv. 3. Fremlæggelse af årsregnskab v/ adm. direktør

Læs mere

Velkommen til. Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S

Velkommen til. Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S Velkommen til Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Flemming Lindeløv. 3. Fremlæggelse af årsregnskab

Læs mere

PRIME OFFICE A/S. DELÅRSRAPPORT FOR KVARTAL Perioden i overskrifter

PRIME OFFICE A/S. DELÅRSRAPPORT FOR KVARTAL Perioden i overskrifter AARHUS, DEN 15. NOVEMBER FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 121/ PRIME OFFICE A/S. DELÅRSRAPPORT FOR 1.-3. KVARTAL (PERIODE: 1. JANUAR 30. SEPTEMBER ) Perioden i overskrifter Lejeindtægter steget med 2,3% Udlejningsprocent

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, 25. august 2008 Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Prime Office

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Aarhus kulturhovedstad i Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S

Aarhus kulturhovedstad i Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S Aarhus kulturhovedstad i 2017 Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år v/bestyrelsesformand

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

Prime Office A/S. (Periode: 1. januar - 30. juni 2015)

Prime Office A/S. (Periode: 1. januar - 30. juni 2015) Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S Aarhus, den 12. august 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 97/2015 Side 1 af 29 Prime Office A/S Delårsrapport for 1. halvår 2015 (Periode:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling 2008

Velkommen til ordinær generalforsamling 2008 Velkommen til ordinær generalforsamling 2008 Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. 22. april 2008 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Fremlæggelse af årsrapport og forslag om udlodning

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 Bestyrelsesmøderefer 3. december 2012 BESTYRELSESMØDEREFERAT 2 sider Den 3. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde i BioPorto A/S, CVR-nr. 17500317. Dagsordenen

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 Dagsorden 1) Redegørelse for forløbet af tilbagekøbstilbuddet 2) Kapitalnedsættelse og køb af egne aktier 3) Ændring af selskabets vedtægter

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014 Ekstraordinær generalforsamling 4. november 2014 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital og ændring af aktiernes stykstørrelse 2. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 5/2014 26. august 2014 Delårsrapport, 2. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 14 Børsmeddelelse nr. 6/2014 29. oktober 2014 Delårsrapport, 3. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

2. juli 2014 kl. 12.00

2. juli 2014 kl. 12.00 Til aktionærerne i Access Small Cap A/S København, 13. juni 2014 Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Access Small Cap A/S. Den ekstraordinære generalforsamling finder sted

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling 2011

Velkommen til ordinær generalforsamling 2011 Velkommen til ordinær generalforsamling 2011 Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. 26. april 2011 Dirigent Som generalforsamlingens dirigent har bestyrelsen udpeget Michael Budtz advokat

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 16 Børsmeddelelse nr. 8/2016 31. august 2016 Delårsrapport, 2. kvartal 2016 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2016 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015 ROSAHUS ApS Lergravsvej 23 4100 Ringsted Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/01/2016 Hans Jørgen Lambertsen Dirigent

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2017 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2017 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 25/2017 29. august 2017 Delårsrapport, 2. kvartal 2017 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2017 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

ERIKSGAARD INVEST OG UDLEJNING A/S

ERIKSGAARD INVEST OG UDLEJNING A/S ERIKSGAARD INVEST OG UDLEJNING A/S Eriksborgvej 25 8960 Randers SØ Årsrapport 1. januar - 31. december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Frank

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 6/2015 20. april 2016 Delårsrapport, 1. kvartal 2016 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 31.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 16 Børsmeddelelse nr. 10/2016 28. oktober 2016 Delårsrapport, 3. kvartal 2016 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2016 for. Resultatet af ejendommenes drift pr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Ordinær Generalforsamling, 22. oktober 2014

Ordinær Generalforsamling, 22. oktober 2014 Ordinær Generalforsamling, 22. oktober 2014 Velkommen ved formand Henrik Frisch Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem skal indberettes og offentliggøres

Skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem skal indberettes og offentliggøres 30. august 2016 Skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær a) Stilling/titel Prime Office A/S, som er det noterede selskab sælger egne aktier. b) LEI-kode 1 b)

Læs mere

K/S FYLLEBROVAGEN, HALMSTAD

K/S FYLLEBROVAGEN, HALMSTAD K/S FYLLEBROVAGEN, HALMSTAD Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2015 Per Brøndum Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2011

Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2011 Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2011 Selskabsoplysninger Selskabet Scandinavian Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 28 98 25 50 Regnskabsår:

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

PRIME OFFICE A/S DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

PRIME OFFICE A/S DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 AARHUS, DEN 15. NOVEMBER 2016 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 109/2016 PRIME OFFICE A/S DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 (PERIODE: 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2016) Perioden i overskrifter Lejeindtægter stigende

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping

K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping c/o InvestorService A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) CVR nr. 29 93 35 61 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse.

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2008. Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indgåelse af betinget

Læs mere

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed.

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup den 31. august 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 / 2006. Delårsrapport for perioden 01.07.2005 til 30.06.2006 Bestyrelsen i Schaumann Properties

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S mandag, den 22. marts 2010, kl. 15.00 Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse,

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev d. 13.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. JANUAR MARTS EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR

PERIODEMEDDELELSE 1. JANUAR MARTS EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR PERIODEMEDDELELSE 1. JANUAR - 31. MARTS EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Årsrapportens fotos Motiverne i årsrapporten viser detaljer fra selskabets

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere