Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen"

Transkript

1 Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut Marts 2010

2 Indholdsfortegnelse Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Udgivet af Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv, i forbindelse med projektet Styrkelse af arbejdsmiljøet i ældreplejen med intelligent teknologi. Finansieret af Forebyggelsesfonden. Teknologisk Institut Center for Arbejdsliv Gregersensvej Taastrup Tlf.: Mail: Marts 2010 Redigering: Toke Skou Larsen ISBN nr.: Teknologi i ældreplejen 2 Flere gevinster med den nye teknologi 4 Implementering 6 - Tag udgangspunkt i behovet 8 - Tid til etiske overvejelser 9 - Nedsæt en projektgruppe 10 - Involver borgere og pårørende 10 - Vigtig ledelsesopbakning 12 - Ildsjæle brænder igennem 13 - Løbende evaluering 14 Kontakt 15 1

3 Teknologi i ældreplejen Selvkørende støvsugere, tryghedsalarmer og automatiske toiletter, der selv kan skylle og tørre brugeren, er et lille udpluk af de teknologier, som kan lette hverdagen for både borgere og medarbejdere i ældreplejen. I en tid, hvor antallet af ældre bliver større og større, og behovet for pleje- og omsorgspersonale vokser til det næsten uopnåelige, kan det være en rigtig god ide at se på mulighederne for at overlade udvalgte og ofte nedslidende arbejdsopgaver til teknologiske hjælpemidler, så der kan frigives mere tid til den personlige pleje og omsorg. Center for Arbejdsliv på Teknologisk Institut har netop afsluttet et projekt på fem forskellige plejehjem, hvor i alt 11 forskellige teknologier er blevet prøvet af i løbet af en 15 måneders periode fra januar 2009 til marts Der er både gode og lærerige erfaringer fra dette projekt, og de kan alle være gavnlige i arbejdet med, hvordan ny teknologi kan bruges i ældreplejen fremover. Nogle teknologier har været lettere at implementere end andre, men alle teknologier har haft fokus på at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne, nedsætte behovet for hjælp og dermed øge værdigheden for borgeren, samt øge effektiviteten på arbejdspladsen. I denne pjece kan du læse om de erfaringer, der er indsamlet i løbet af projektet, og få konkrete bud på hvad der skal til for at sikre en vellykket implementering af nye teknologiske hjælpemidler. 2

4 Strygerobot skåner ryg og skuldre Husassistent Marlene Davidsen på plejecentret Kastanjehaven har fået en strygerobot. Den sparer hende fem timers hårdt strygearbejde om ugen, og har betydet, at hun er stoppet med at gå til fysioterapeut, fordi hendes rygsmerter er forsvundet. Marlene har fået mere tid til andre opgaver, og hun kan hver dag tage hjem med god samvittighed, fordi der er rent bord

5 Flere gevinster med ny teknologi Udgangspunktet for projektet med teknologi i ældreplejen var, at teknologierne skulle forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne, der bruger teknologien. Men derudover har teknologierne både medført større værdighed for borgerne og en øget effektivisering. Forbedret arbejdsmiljø En strygerobot, en selvkørende støvsuger eller en robust og fleksibel personlift er alle teknologier, der skåner medarbejderne for hårde og opslidende opgaver, og dermed forbedrer arbejdsmiljøet. Øget værdighed for borgeren Når teknologierne kan gøre borgerne selvhjulpne, og de for eksempel selv kan klare et toiletbesøg på det automatiske douchetoilet, øges borgernes værdighed. Øget effektivisering De rigtige teknologier, så som selvkørende gulvvaskere, kan skabe en optimering af arbejdet, så der kan bruges flere timer på de opgaver, som maskinerne ikke kan varetage herunder mere tid til den menneskelige kontakt og omsorg. Mange teknologier giver ikke udelukkende forbedringer i én af ovenstående kategorier, men skåner både medarbejderen, hjælper borgeren og effektiviserer arbejdsgangene. 4

6 Implementering Når de nye teknologier ruller ind på gangene, er der som regel god stemning og masser af gåpåmod hos medarbejdere og ledere, men entusiasmen kan desværre hurtigt aftage, når de første småproblemer begynder at opstå. Det er nogle gange helt trivielle ting som at finde plads i et skab til en ny type støvsuger, eller at medarbejderne simpelthen glemmer at bruge de nye redskaber, fordi gamle vaner styrer arbejdsrutinerne. For at teknologierne skal blive til succeser, er det vigtigt, at man forsøger at holde fokus og energien. Vaner er noget af det sværeste at ændre, og har man i 18 år taget fat i spanden og gulvmoppen, når man skal vaske gulv, kan det være vanskeligt at vænne sig til at tage den selvkørende gulvvasker i stedet. Og hvordan er det nu lige, man fylder vand på, og hvor kan den køre, så de ældre ikke falder over den? Heldigvis kan man gøre meget for at nedtone vanernes magt, så de nye teknologier får en fair chance. Først og fremmest er det vigtigt at være opmærksom på, hvor væsentlig en velplanlagt implementering er. Man skal have en god plan for, hvordan man får diskuteret alt fra, hvorfor der overhovedet skal indføres ny teknologi, til hvordan de pårørende reagerer på de nye teknologier i ældreplejen. At benytte proceskonsulenter, der kan støtte udarbejdelsen af en plan og vejlede og rådgive i de enkelte faser, kan lette arbejdet for ledelse og medarbejdere samt sikre fokus og sparring. 5 5

7 Pedel Gert Nørskov fra Kastanjehaven har en rygskade, der betyder, at han ikke kan løfte tunge ting. Men med den automatiske trappetjener, kan han let gå op og ned af trapper med tunge læs på sækkevognen. 6

8 Hvis implementeringen af nye teknologier skal være succesfuld, skal teknologierne indgå som naturlige hjælpemidler i dagligdagen, og det kan være en stor opgave at tage de nye teknologier til sig og skrotte gamle vaner. Mange af de medarbejdere i plejesektoren, der kan have glæde af ny teknologi, er ikke vant til at arbejde med teknologi. De har valgt at arbejde med mennesker, og det kan derfor være en stor udfordring at vænne sig til at bruge de nye maskiner og teknologier. Derfor er det nødvendigt at have en god plan for, hvordan implementeringen skal forløbe. Tag udgangspunkt i behovet Evaluér Tid til etiske overvejelser Bak op om ildsjælene Nedsæt en projektgruppe 7 Opbakning fra ledelsen Involver borgere og pårørende Af cirklen fremgår nogle af de vigtigste aspekter i implementeringen af ny teknologi. De følgende sider vil uddybe de forskellige temaer. 7

9 Tag udgangspunkt i behovet Brugerne ved bedst Når der skal vælges teknologier til en arbejdsplads, er det utrolig vigtigt, at det er medarbejderne, der skal bruge de nye teknologier, der er udgangspunktet for valget af teknologier. For det er de personer, der bedst ved, hvor de nedslidende og trivielle opgaver findes. Det vil naturligvis være en ledelsesmæssig beslutning at afgøre, om man gerne vil arbejde med den nye teknologi, men når det kommer til valget af teknologier og selve implementeringen, er det i høj grad medarbejderne, der skal på banen. Det kan være en god ide at starte hele forløbet med en workshop, hvor ledere og medarbejdere fortæller om deres udfordringer og belastninger i det daglige arbejde. Denne viden kan bruges som afsæt til at søge teknologiske løsninger. En solid inddragelse af medarbejderne vil også have den positive effekt, at de føler ejerskab for projektet. Når de selv har været med til at vælge, hvilke teknologier, der skal indføres, vil de måske gå et par ekstra skridt for at få det til at fungere senere i processen. Der vil givetvis komme tidspunkter, hvor det er lettere at ty til de gamle vaner, selvom det på den lange bane er bedre at investere tid i implementeringen af de nye teknologier. Der kan være udfordringer med: - Gamle vaner - Teknologiens formåen - Arbejdsgange, der skal ændres - Nye kompetencekrav 8

10 Tid til etiske overvejelser Der er mange myter og fordomme forbundet til brugen af teknologier inden for plejeog omsorgsområdet, og det er derfor vigtigt at få talt med både medarbejdere, borgere og pårørende om deres forventninger til teknologierne. Især medarbejderne, der skal bruge den nye teknologi, skal føle sig trygge. Brugen af teknologi i ældreplejen rejser naturligt spørgsmål om, hvad god pleje og omsorg er. Derfor er det vigtigt at skabe rum til dialog om de etiske aspekter ved brug af ny teknologi særligt når den nye teknologi benyttes i arbejdet direkte med borgere. Den faglige vurdering er meget vigtig, når man anvender teknologiske hjælpemidler. Teknologierne er ikke løsrevne maskiner med deres egne liv, de er derimod redskaber, som udelukkende bør bruges på baggrund af grundig omtanke fra fagpersoner. Og så er det vigtigt at slå fast, at formålet med den nye teknologi ikke er at erstatte medarbejderne med maskiner. Tværtimod er hele ideen, at teknologierne skal overtage de vanskelige, trivielle og nedslidende opgaver, så medarbejderne får mere tid til det, som de er bedst til nemlig den menneskelige omsorg og kontakt. 9 Med Paro i armene føler flere demente et meningsfuldt samvær, hvor deres omsorg bliver positivt modtaget og gengældt. Det er dog ikke alle demente, der har gavn af Paro, og det sætter krav til medarbejderne om at bruge Paro fornuftigt og i de rigtige situationer. 9

11 Nedsæt en projektgruppe Succesen med et teknologiimplementeringsprojekt øges, når der nedsættes en projektgruppe til at fastholde implementeringen af de nye teknologier på et godt fremadskridende spor. Ved at have en projektgruppe er der en gruppe medarbejdere og ledere, der føler et ekstra ansvar for, at projektet skrider fremad. Arbejdspladsen får en synlig gruppe, som de øvrige medarbejdere kan gå til, når de har spørgsmål og input. Projektgruppen bør bestå af både ledelses- og medarbejderrepræsentanter, og det er vigtigt, at der afsættes tid til, at projektgruppen mødes og kan drøfte udfordringer og dele gode erfaringer i forbindelse med teknologiimplementeringen. Brug af en proceskonsulent til at støtte gruppen øger succesraten. Involver borgere og pårørende Selvom brugen af teknologi primært har betydning i dagligdagen for medarbejderne, er det vigtigt, at både borgere og pårørende er involveret i implementeringsprocessen. Borgere og deres pårørende kan byde ind med vigtig viden om effekter af brugen af ny teknologi. Samtidig mindskes fordomme og frygt for ny teknologi, når kendskab og viden formidles før og under implementeringen. Mange mennesker er naturligt skeptiske over for at bruge teknologi i ældreplejen, da de frygter, at den menneskelige omsorg forsvinder. Denne involvering kræver tid samt koordinering. Projektets succes kan i høj grad afhænge af denne involvering. Mange forskellige kommunikative midler må tages i brug - lige fra åbne dialogmøder til nyhedsbreve, opslag med videre. 10

12 11 Med en ny og anderledes personlift kan sygehjælper Jane Bengtson let forflytte de ældre til en stol eller kørestol, så de bliver placeret helt tilbage i sædet. Det betyder, at sygehjælperen ikke behøver at skubbe og trække den ældre på plads, og dermed skåner hun ryg og arme. 11

13 Vigtig ledelsesopbakning I arbejdet med at få ændret de gamle vaner, så teknologierne kommer til deres ret, spiller ledelsen en central rolle. Ledelsen skal klart tilkendegive, at den satser på den nye teknologi, at det er ok at være i tvivl om, hvordan den virker, og at der er tid og plads til, at medarbejderne kan lave fejl og gøre sig sine erfaringer. Ledelsen skal, som ved en hver anden forandring, opstille mål og retning for forløbet. Med sit engagement og aktive deltagelse skal lederen vise, at der er fokus og opbakning omkring implementeringen af den nye teknologi, udvikling af nye kompetencer og ændring af arbejdsgange. 12

14 Ildsjæle brænder igennem I løbet af projektets afprøvning af teknologier, har det vist sig utrolig gavnligt, hvis der er en eller flere ildsjæle ude på arbejdspladserne. Medarbejdere, der virkelig har lyst til at få teknologierne til at lykkes, og som ser dem som kærkomne arbejdsredskaber frem for irriterende belastninger. 13 Husassistent Inge Bendtsen på plejecentret Kastanjehaven er begejstret for at få hjælp af robotstøvsugere og -gulvvaskere til at klare de nedslidende rengøringsopgaver. Men det kræver omstilling fra gamle til nye vaner, hvis man skal have gavn af teknologierne. Inge har selv måttet bøje et lille stykke jern, som hun bruger til at rense den selvkørende robot. 13

15 Løbende evaluering Det er altid vigtigt løbende at evaluere projekter. - Har teknologierne den ønskede effekt? - Kan vi gøre noget for at få implementeringen til at glide lettere? - Kan teknologierne forbedres? Spørgsmål som disse er relevante både i løbet af et projekt og selvfølgelig ved afslutningen af et projekt. Hvis ikke man får stillet disse spørgsmål, går man glip af muligheden for at gøre brugen af teknologi endnu bedre, til gavn for både medarbejdere, borgere, pårørende og arbejdsgivere. Evaluer også i driftsfasen, for eksempel halvårligt på MED-møder. Det er ikke alle teknologier, der er relevante alle steder, og kommer man til den konklusion, at en bestemt teknologi skaber mere irritation end gavn, er der selvfølgelig ingen grund til at bevare den. 14

16 Kort og godt - Tag udgangspunkt i behovet - Nedsæt en projektgruppe - Giv plads til etiske overvejelser om ny teknologi samt god pleje og omsorg - Involver borgere og pårørende - Sørg for god ledelsesopbakning, især når de første problemer melder sig - Bak op om ildsjælene - Løbende evaluering af teknologier og arbejdsmetoder På hjemmesiden kan du se videoer med nogle af teknologierne fra projektet i brug og høre om de erfaringer, medarbejderne har haft med teknologierne i forbindelse med projektet Styrkelse af arbejdsmiljøet i ældreplejen med intelligent teknologi. Har du lyst til at vide mere om mulighederne for at bruge teknologi i plejesektoren, så kontakt Charlotte Færch Lotz til en uforpligtende snak på mail: eller på tlf.: Teamleder Charlotte Færch Lotz, Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv 15

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen Ældres erfaringer med velfærdsteknologi En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen April 2012 Arbejdsliv Ældres erfaringer med velfærdsteknologi - En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere