Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv."

Transkript

1 Cirkulære om organisationsaftale for Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr PKAT nr og 0226 J.nr /02-23

2 Dataark PKAT med specifikation 0051 Helseassistenter og laboratoriemestre 0226 Fagfotografer, inspektører Fællesoverenskomst Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAOfællesoverenskomsten) Forhandlingsberettiget organisation(er) Serviceforbundet Meddelelse ved opsigelse gives til Pensionskasse Den forhandlingsberettigede organisations lokalafdeling eller hovedkontor, jf. fællesoverenskomsten SAMPENSION ATP-sats ATP, sats A 2

3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Organisationsaftale 1. Organisationsaftalens dækningsområde Lønsystemet Basisløn for Fagtotografer Basisløn for Inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen Basisløn for Helseassistenter og Laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv Basisløn for elever Arbejdstid Ikrafttræden og opsigelse

4 4

5 Cirkulære om organisationsaftale for fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen, samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommisionering mv. Generelle bemærkninger 1. Finansministeriet og Serviceforbundet har den 27. august 2013 indgået vedlagte organisationsaftale for fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen, samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv. 2. Organisationsaftalen udgør sammen med OAO-fællesoverenskomsten det samlede overenskomstgrundlag. 3. Organisationsaftalen har virkning fra den 1. april I forbindelse med OK13 er organisationsaftale for fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen og optikere sammenskrevet med organisationsaftale for helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv. 5. Alle grundbeløb er justeret til 31. marts 2012-niveau. 6. Optikere ved Kennedy Centret er overgået til Region Hovedstaden og dermed udskrevet af organisationsaftalen. 7. Cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, er opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre bemærkninger er opført under "Generelle bemærkninger". Uanset placeringen er bemærkningerne Finansministeriets bemærkninger og ikke en del af aftaleteksten. 5

6 Ikrafttræden Dette cirkulære har virkning fra 1. april Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 4. maj 201 om organisationsaftale for fagfotografer og inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen og optikere (Perst.nr ) og Universitets- og Bygningsstyrelsens cirkulære nr af 7. november 2011 om organisationsaftale for helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv. Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen Den 29. august 2013 P.M.V. E.B. David Sembach 6

7 Organisationsaftale for fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen, samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten med Offentlig Ansattes Organisationer. 1. Organisationsaftalens dækningsområde Organisationsaftalen omfatter følgende grupper: Stk. 2. Fagfotografer Organisationsaftalen gælder for fotografer, der udelukkende eller i den væsentligste del af arbejdstiden er beskæftiget med teknisk fotografisk arbejde, det vil sige for eksempel røntgenfotografarbejde, klinisk fotografarbejde, AV-, ITVog filmarbejde mv., men ikke pressefotografarbejde og ej heller arbejde, der henføres til de grafiske eller reprotekniske fag. Cirkulærebemærkninger til 1, stk. 2: Opmærksomheden henledes på lovbekendtgørelse nr. 202 af 27. februar 2010 om lov om ophavsret, 3: Ophavsmanden har krav på at blive navngivet i overensstemmelse med, hvad god skik kræver, såvel på eksemplarer af værket som når dette gøres tilgængeligt for almenheden. Stk. 2. Værket må ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart Stk. 3. Sin ret efter denne paragraf kan ophavsmanden ikke frafalde, medmindre det gælder en efter art og omfang afgrænset brug af værket. Stk. 3. Inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen Ansættelse som inspektør ved Sikkerhedsstyrelsen forudsætter en relevant faglig uddannelse og erfaring samt en yderligere uddannelse/oplæring, der varer op til 3 år afhængig af hidtidig uddannelse/aflønning. 7

8 Inspektøren skal selvstændigt kunne gennemføre kontrolsager, herunder: a) Gennemføre kontrol og tilsyn med elektrisk materiel og elektriske installationer. b) Gennemføre den administrative sagsbehandling. c) Varetage kontakten med de involverede parter. d) Varetage økonomien i forbindelse med kontrol- og tilsynsopgaverne overfor virksomheder, laboratorier m.fl. Inspektøren skal kunne gennemføre eller deltage i kontrolkampagner og - projekter samt i rapporteringen heraf. Inspektøren skal desuden kunne deltage i løsning af Sikkerhedsstyrelsens informationsopgaver, herunder holde foredrag mv. Stk. 4. Helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv. a) Helseassistenter, der har aflagt en prøve, der er fastsat af Dansk Dekommissionering. Prøven forventes afholdt inden for 1 år efter ansættelsen. b) Laboratoriemestre, der er ansat ved Dansk Dekommissionering og RisøDTU. 2. Lønsystemet Lønsystemet er etableret i henhold til den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet måtte være nævnt i denne aftale. Stk. 2. Lønsystemet består af en basisløn, der kan suppleres med en tillægsdel. Tillægsdelen omfatter lokalt aftalte funktionstillæg, kvalifikationstillæg, engangsvederlag og resultatløn. Stk. 3. Alle basislønninger er anført i grundbeløb pr. år (31. marts niveau). Stk. 4. Overtidsbetaling beregnes pr. time som 1/1924 af den samlede faste løn, eksklusiv eventuelt rådigheds-/merarbejdstillæg. Stk. 5. Ved ansættelse på deltid ydes forholdsmæssig løn. 8

9 3. Basisløn for Fagfotografer Løngruppe 1 omfatter stillinger som ikke-faglærte fotografer kr. Stk. 2. Løngruppe 2 omfatter stillinger som faglærte fotografer kr. Stk. 3. Oprykning til aflønning som faglært fotograf kan finde sted, når den ikke-faglærte fotograf er fyldt 30 år og har en anciennitet på 10 år, heraf 1 år på ansættelsesstedet. Den pågældende ikke-faglærte fotograf må endvidere kunne dokumentere en alsidig oplæring, som kan sidestilles med uddannelsen til fotograf. 4. Basisløn for Inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen Løngruppe 3 omfatter inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen : a) Ved ansættelsen ydes en basisløn på kr. b) Efter gennemgang af det af Sikkerhedsstyrelsen fastsatte uddannelsesforløb og en intern oplæring henføres den ansatte til en basisløn på kr. c) Inspektører, som varetager særlige selvstændige og kvalificerede arbejdsopgaver, kan af styrelsen oprykkes til en basisløn på kr. 5. Basisløn for Helseassistenter og Laboratoriemestre ved Dansk Dekommisionering mv. Løngruppe 4 omfatter helseassistenter kr. Stk. 2. Løngruppe 5 omfatter laboratoriemestre kr. 9

10 6. Basisløn for elever Løngruppe 6 omfatter elever på 17 år og derover, som antages til uddannelse inden for fotograffaget på dertil godkendte oplæringssteder kr. Stk. 2. Voksenelever, som antages til uddannelse inden for fotograffaget, der ved ansættelsen er fyldt 25 år: kr. Cirkulærebemærkninger til 6 stk. 1: Hvis der undtagelsesvis ansættes elever under 17 år, aftales lønnen konkret mellem institutionen og den forhandlingsberettigede organisation. Elever er omfattet af rammeaftalen om nye lønsystemer, og der kan derfor i stedet for de hidtidige anciennitetstrin aftales lokale tillæg mv. til den aftalte basisløn. 7. Arbejdstid De ansatte er omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Stk. 2. Inspektører er omfattet af de for tjenestemænd gældende regler om merarbejde. 8. Ikrafttræden og opsigelse Organisationsaftalen har virkning fra 1. april 2013 og kan af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts dog tidligst 31. marts Samtidig ophæves organisationsaftale af 27. april 2011 for fagfotografer og inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen og optikere (Perst.nr ) og Universitets- og Bygningsstyrelsens cirkulære nr af 7. november 2011 om organisationsaftale for helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv. 10

11 København, den 27. august 2013 Serviceforbundet Kim Vormsby Finansministeriet P.M.V. E.B. David Sembach 11

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) Cirkulære om organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) 2013 Cirkulære af 4. juli 2013 Modst.nr. 021-13 PKAT nr. 236, 238, 240 J.nr. 12-333/00-61 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE 2013 1 Indhold Side ORGANISATIONSAFTALE... 3 I. DEL... 3 1. Organisationsaftalens område... 3 9.A. Arbejdstid... 4 9.B. Deltid... 4 9 C. Plustid...

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013 Virksomhedsoverenskomst mellem DSB Vedligehold A/S og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2013 I n dh oldsfortegn else: Vejledende bemærkninger til Virksomheds overenskomsten

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl.

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. Side 1 Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. KL Fagligt Fælles Forbund - 3F Indholdsfortegnelse Side 40.01 Side 2 Kapitel

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 1 Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 2 Side

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere