NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 20 den 17. maj Hospitalsledelsen: Big Bang 3. juni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 20 den 17. maj 2013. Hospitalsledelsen: Big Bang 3. juni"

Transkript

1 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 20 den 17. maj 2013 Hospitalsledelsen: Big Bang 3. juni 3. juni bliver en mærkedag for Hospitalsenhed Midt og for Region Midtjylland. Umiddelbart efter døgnets begyndelse kobles RH Viborg og RH Skive på Region Midtjyllands elektroniske patientjournal, MidtEPJ. Hermed er det kliniske personale - ikke bare i HE Midt, men i hele regionen - forenet i den samme patientjournal. Regionshospitalerne i Viborg og Skive er nemlig de sidste, der "rulles ud" på MidtEPJ. Viborgs og Skives første skridt ind i MidtEPJ blev taget i januar med overgangen til BookPlan. I april fulgte ibrugtagning af CCL - Klinisk Logistik. Vi véd, at rigtig mange - med Sundheds-It i spidsen - har gjort en kæmpeindsats for at sikre, at vi også når godt i mål med det tredje, sidste og afgørende træk. Her på forkant vil vi også gerne sige tak for det store engagement, Go Live'erne - afsnittenes egne undervisere - har vist for at blive klar til at kunne hjælpe kollegerne godt i gang med MidtEPJ. Et goddag til MidtEPJ er samtidig et farvel til ViborgEPJ. Vi ser frem til at blive en del af en elektronisk patientjournal med potentiale og garanti for udvikling. Og vi ser frem til, at HE Midt-fusionen slår igennem på vores vigtigste kliniske it-redskab. (Læs mere om MidtEPJ på side 2). Portør har bedt om kollegernes input til smarte løsninger Kent Simmelkjær er til daglig portør og tillidsmand på RH Viborg. I disse uger har han samtidig et andet opdrag. Han er med i to af de ti arbejdsgrupper i HE Midt, der skal komme med oplæg til, hvordan der i ny- og ombyggede lokaler kan spares tid og penge. Kent Simmelkjær har fokus på områderne Serviceblok samt Forsyning, logistik og sporbarhed. Som portør kommer han og kollegerne i alle afkroge af det 13 etager høje hospital, og mange idéer til tids- eller ressourcebesparende arbejdsgange kan ligge gemt her, mener han. Derfor har han bedt alle de portører, han er TR for, Portører i aktion på RH Viborg om at byde ind med gode idéer, der kan bringes i spil som effektiviseringforslag. - Portører ser rigtig meget i alle afdelinger og servicefunktioner. Måske kunne noget af det, vi ser, gøres på en smartere måde og dermed blive en besparelse i tid eller penge. Vi kender selvfølgelig ikke alle regler for alt, vi ser fx omkring hygiejne. Men lige nu må det ikke dræbe de gode idéer. Alt må komme i spil, siger Kent Simmelkjær. Læs mere om portørens idéjagt på intranet. Effektivisering - har du en god idé? HE Midt er på udkig efter flere gode og oplagte måder at gøre tingene mere effektivt og økonomisk fordelagtigt på i hverdagen i forbindelse med udbygning og ombygning i hhv. Viborg, Silkeborg og Hammel. Hvordan sparer vi tid, arbejdsgange, materialer og hvordan får nogle patienter måske et bedre tilbud ved selv at varetage ansvar og opgaver ifm. egen pleje- og behandlingsplan? Det kan være idéer både i dit eget afsnit eller på tværs. Det kan være noget, som vi ikke behøvede at bruge tid eller penge på, hvis vi havde den gode idé til at gøre det på en ny måde. Klik på den gule knap på intranettet og bidrag med din idé. HE Midt har aktuelt brug for alles input, da ud- og ombygningerne i både Viborg, Silkeborg og Hammel stiller os over for et effektiviseringskrav på 6 %. I kroner og øre betyder det, at HE Midt skal skære 102 mio. kr. af budgettet. Budgettet reduceres, når de nye eller ombyggede faciliteter tages i brug. Effektiviseringsgevinsten er en forudsætning for, at vi kan få lov til at bygge ud og bygge om. For nylig har hospitalsledelsen nedsat ti arbejdsgrupper, der også skal komme med forslag til mere effektiv drift i forbindelse med ibrugtagning af nye/nyrenoverede bygninger. Arbejdsgrupperne kan også bruge din idé. side 1 / 5

2 Succes med Forskningens Døgn i HE Midt Den 2. maj åbnede alle fire hospitaler i HE Midt dørene til åbent hus i anledning af Forskningens Døgn. Dagen gav ikke bare mulighed for at vise den omfattende forskningsaktivitet, som er en integreret del af vores hospitalsenhed; det var også en enestående anledning til at vise interesserede borgere, hvor meget HE Midt kan i både Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive. I år var anden gang, HE Midt bød offentligheden indenfor til Forskningens Døgn. Alt i alt var der i år flere besøgende end i 2012 og endnu mere at se, røre ved og høre om hospitalerne. Hospitalsledelsen ønsker traditionen og det store engagement videreført. Næste år ligger det landsdækkende Forskningens Døgn-arrangement den april, og en af de dage, vil blive med åbent hus i HE Midt. Så snart den endelige dato ligger fast, kan det læses i HE Midts NYHEDSbrev. Til åbent hus på RH Silkeborg var dagkirurgiens stue 3 i dagens anledning forvandlet til besøgsstue. Medarbejdere i HE Midt tester nye uniformer 35 medarbejdere ved RH Viborg tester for tiden første udgave af de nye uniformer, som ventes taget i brug i løbet af På Patienthotellet er 20 medarbejdere trukket i de nye klæder, mens også 12 portører og tre læger er udpeget som testbrugere på de nye uniformer. Det er et par år siden, Region Midtjylland indledte arbejdet med at skabe nye uniformer til alt hospitalspersonale. Siden er en designkonkurrence blevet afviklet, ligesom blandt andet materialer og farver er blevet testet og diskuteret. Nu er turen så kommet til at prøve de nye bukser, skjorter, kitler og T-shirts af i den praktiske hverdag, blandt andet altså på RH Viborg. De involverede medarbejdere skal eksempelvis vurdere de nye uniformers pasformer, komfort Syv medarbejdere ved Patienthotellet og funktionalitet. på RH Viborg i helt nyt antræk. Fra serviceassistenterne på Patienthotellet lyder den foreløbige dom, at uniformerne er pæne og behagelige, men mangler skrålommer og bæltestropper til telefoner, nøgler og lommebøger. Læs mere på intranettet. Tidligere har også medarbejdere på M1 på RH Silkeborg testet stoffet til de nye uniformer. Hold dig opdateret om overgangen til MidtEPJ Spændingen stiger i takt med, at 3. juni - datoen for RH Viborgs og RH Skives overgang til MidtEPJ - nærmer sig med hastige skridt. Husk, at Sundheds-It løbende udsender "EPJ nyhedsbrev" med nyheder og vigtig information om udrulningen. Se nr. 4 fra 6. maj, som bl.a. omhandler bestilling af labels til patientidentifikation; nye rutiner til bestilling af senge i Viborg; vikarkoder i MidtEPJ og indtastning af henvisninger i MidtEPJ. Nr. 5, som udkom 16. maj, handler om brug af Go Live-personer efter overgangen; "hvem-hvad-hvornår-drejebog"; tilgang til gamle data samt information om vagtplaner og kommandocentral i den første tid efter overgangen. I "overgangs-tiden" vil adgangen til information om implementeringen af MidtEPJ i Viborg og Skive være ekstra let via en knap på forsiden af intranettet "EPJ Midt 3. juni". Herfra klikker du på "Nyhedsbreve" for at komme til oversigten. MidtEPJ-knap afløser genvej til Patientsikkert Sygehus Der er et begrænset antal genvejsknapper på intranet-forsiden. Derfor må Patientsikker Sygehus-knappen midlertidigt vige pladsen for en genvej til MidtEPJ-implementering. Via knappen finder du information om den forestående implementering af MidtEPJ på regionshospitalerne i Viborg og Skive - blandt andet kan du let klikke dig videre til viden om arbejdsgange og moduler, finde vejledninger og navigationssedler, oplysninger på relevante kontaktpersoner og nyhedsbreve. Når HE Midt er på den anden side af MidtEPJ-udrulningen på RH Viborg og RH Skive, vil der igen være plads til den blå knap. Men informationen om 3. juni Patientsikkert Sygehus er ingenlunde forsvundet fra intranettet. Klik på "Kvalitet" i den blå bjælke på intranet. Her finder du al informationen om Patientsikkert Sygehus. side 2 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 20 den 17. maj 2013

3 Børn, biler og brændte dæk i Viborg Det omrejsende motorsportsarrangement Motorsport For Life lagde tirsdag d. 14. maj vejen forbi RH Viborg. Et afspærret p-område var i dagens anledning forvandlet til en racerbane. Her kunne børn og unge med tilknytning til HE Midts børneafdeling prøve sig selv af som co-drivere i en rallybil og se opvisninger med racere på både to og fire hjul. En lang række frivillige og professionelle kørere stod dagen igennem klar til at vise alverdens former motoriserede hestekræfter frem for patienter, pårørende og alle andre med lidt benzin i blodet, som måtte være blevet lokket til at den gennemtrængende lugt og lyden af ivrige hestekræfter. Læs hele reportagen fra Motorsport For Life på intranettet, hvor du også kan se Region Midtjyllands videoreportage fra arrangementet. Regionshospitalet Viborg opruster behandling af hovedpine og spasticitet Da den akutte behandling af patienter med blødning og blodprop i hjernen (apopleksi) blev samlet på hospitalerne i Aarhus og Holstebro, fik Neurologisk Afdeling i Viborg en ny opgave med at udvikle et center for klassisk neurologi. Dette center er nu kommet godt fra start. Blandt de første resultater er en ny klinik for patienter med spasticitet eller ufrivillige sammentrækninger og kramper i musklerne (dystoni). Nogle patienter bliver behandlet med botulinum-toxin, der får musklerne til at slappe af og dæmper reflekser. Andre af Spasticitetsklinikkens patienter kommer for at få opfyldt en pumpe, der indsprøjter medikamentet baclofen i rygmarvsvæske-hulrummet for at behandle deres invaliderende spasticitet og dystoni. Hovedpine er centrets næste indsatsområde. En hovedpineklinik er under udvikling - med tilbud om undersøgelse og behandling af patienter med svære, invaliderende hovedpinesygdomme, fx hyppig migræne eller spændingshovedpine, klyngehovedpine og medicin- og overdoseringshovedpine. Hovedpineklinikken kommer også til at omfatte en hovedpineskole, hvor patienterne lærer at mestre deres hovedpine. Læs mere på intranettet. Grænsehandel med viden om hygiejne Det tværsektorielle klyngesamarbejde mellem Hospitalsenhed Midt og kommunerne i hospitalsenhedens optageområde blev en anelse tættere, da HE Midts hygiejnesygeplejersker forleden inviterede hygiejnenøglepersoner fra kommunerne med til deres kursus i infektionshygiejne på ledige pladser. - Kommunerne har endnu ikke opbygget en hygiejneorganisation som den, vi har. Så de tog med kyshånd mod vores tilbud om at optage nogle af deres hygiejne/nøglepersoner på vores kursus, fortæller de to hygiejnesygeplejersker Karin Winther og Alice Sørensen. Kurset i infektionshygiejne varer to dage og er målrettet hygiejne/nøglepersoner og andre sundhedsmedarbejdere med direkte pleje- eller behandlingskursus for hospitals- og kommuneper- Deltagerne på første fælles hygiejnemæssig kontakt med patienter / borgere. I kurset deltog 11 af hospitalsenhedens ansatte og 8 fra primærsektoren. jerske Karin Winther - det er hende, sonale. Dog mangler hygiejnesygeple- "Virkelig øjenåbner i forhold til organisering og udfordringer i primærsektor". der har taget billedet! "Meget lærerigt med tværsektorielle input". "Rigtig godt at være et blandet hold fra primær- og sekundærtjeneste". "Fint med input fra kommunefolkene". "Godt med dialog mellem primær- og sekundærsektor". Sådan lyder nogle af deltagernes evalueringsudsagn. Ny telefonbog installeret på intranettet Det er slut med at rive sig i håret, når man skal finde en kollega, som man kun kan huske fornavnet på. En ny telefonbog er blevet installeret på intranettet (søgefelt øverst til højre), og den fungerer på en anden måde, end vi er vant til. Hvis du for eksempel skal finde Peter fra Hospitalsapoteket, så kan du nøjes med bare at skrive 'peter apotek'. Den nye telefonbog er baseret på et princip, der hedder fuzzy logic. Det betyder, at søgemaskinen både leder efter præcist de ord, du har skrevet i søgefeltet, og de der ligner. Foruden personlige telefonnumre indeholder telefonbogen også de ca funktionstelefonnumre, der findes i Region Midtjylland, såsom vagttelefonnumre og afdelingstelefonnumre. Læs mere om den nye telefonbog på intranettet. side 3 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 20 den 17. maj 2013

4 side 4 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 20 den 17. maj 2013 Lad HE Midts revyhold arrangere din afdelings forårsfest! Hospitalsenhed Midts revyhold slipper både gækken og ulven løs. Det sker fredag den 14. juni ved et brag af en fest i Løgstrup Hallen lidt uden for Viborg på vej mod Skive. - Vi starter klokken med at spise lækker buffet-mad fra den lokale, velestimerede Hjarbæk Kro. - Herefter tager revyholdet pulsen på "Sygehuset" i en forrygende revy. - Og så er der ellers dans til god diskoteksmusik. Som noget nyt har I mulighed for at tage gamle kolleger, kærester eller andet godtfolk med. Til den uhørt lave pris af 250 kroner pr. snude. Drikkevarer købes i hallen. Du tilmelder dig ved at overføre 250 kroner gange det ønskede antal billetter til reg. nr konto nr Husk at skrive navn, og hvilket bord du / I ønsker at sidde ved. Billetterne fordeles efter "først til mølle-princippet". Men husk, at sidste frist for tilmelding er 7. juni. Ulven kommer! 14. juni kl i Løgstrup hallen Layout: Kommunikation Foto: Klinisk foto Hospitalsenhed Midt Lokal ildsjæl bag europæisk sårkonference Bella Centret i København danner i disse dage rammen om årsmødet for det europæiske sårselskab - European Wound Management Association (EWMA). Flere end 3000 sårinteresserede læger og sygeplejersker fra hele Europa deltager i mødet, der løber af stabelen maj. Blandt årsmødets arrangører kommer den ene fra Hospitalsenhed Midt. Det er Eskild W. Henneberg - mangeårig specialeansvarlig overlæge i Karkirurgisk Afdelings Sårcenter - nu tilknyttet Sårcentret som lægefaglig ekspert. Henneberg er også formand for Dansk Selskab for Sårheling (DSFS) - og det er i denne egenskab, han er det europæiske årsmødes danske medvært sammen med EWMA's formand og sekretær. Som medvært har han været centralt RH Viborg. Eskild W. Henneberg i Sårcentret på placeret i planlægningen af det største møde nogensinde i selskabets historie. Desuden får han nogle travle dage under selve årsmødet. Læs mere på intranettet. Ondt i nakke og skuldre? Download ny app fra job og krop -kampagnen Job & Krop er en landsdækkende kampagne iværksat af Videncenter for Arbejdsmiljø. Kampagnen skal styrke formidlingen af viden om sundt arbejdsmiljø på offentlige arbejdspladser og blæser til kamp mod smerter i muskler og led. Job & krop er blevet implementeret i forskellige tempi i HE Midt siden begyndelsen af 2012, blandt andet på RH Hammel Neurocenter med elastikker og en fælles holdindsats. Som en del af den landsdækkende kampagnne er der nu også udviklet en gratis app til smartphones. Via app en kan du få gode råd og blandt andet se forslag til øvelser på video. App en er udviklet både til iphone og Android-smartphones og kan downloades her. Læs mere om job- og krop kampagnen og sundhedsfremme på HE Midt på intranettet. Husk at opdatere din autosignatur i Outlook Det er vigtigt, at vi husker kontaktoplysninger, når vi benytter elektronisk post som medarbejdere i Hospitalsenhed Midt. Derfor skal du sikre dig, at dine kontaktinformationer altid fremgår af din autosignatur i Outlook. Du skal skrive hvem du er, fra hvilken del af HE Midt du skriver fra, og hvordan din modtager kan kontakte dig hver gang du besvarer en mail. Et forslag til en nem og overskuelig autosignatur kan du se et eksempel på her til højre. Genvej til skabelonen finder du her: Sådan indsætter du autosignatur i Outlook-programmet. Hvis du bruger den web-baserede adgang til Outlook hjemmefra (via Web Access), skal du også opdatere din autosignatur her: Sådan indsætter du autosignatur i Web Access. Hvis du mailer fra fx smartphones, ipads og andre elektroniske enheder, skal du ligeledes oprette autosignatur særskilt på hver enhed. Læs mere om opsætning af autosignatur på intranettet.

5 Ny aftale vedr. tolkeydelser i Region Midtjylland Region Midtjylland har pr. 1. maj indgået en ny aftale vedr. tolkeydelser. I aftalen er der indgået kontrakt med tre leverandører: Tolkecentret, Translations Bureau Danmark og Tolketjenesten. Som led i den nye aftale, er der lagt vægt på øget brug af videotolkning. Region Midtjylland opfordrer til, at videotolkning så vidt muligt tænkes ind i tolkesituationen. Læs mere om tolkeydelser i Region Midtjylland (pdf). Aftalen gælder frem til 31. januar Leverandørerne kan findes i Region Midtjyllands indkøbsaftalekatalog. Se vejledning til at finde tolkeaftalerne (pdf). Bestilling af tolk skal foregå via Bookplan. Se vejledning fra e-dok ift. at booke tolk i Bookplan (Word). Retningslinjen vedr. tolkebistand ( ) er under revidering pga. de nye aftaler. For spørgsmål kontakt venligst Ingrid Kaster fra Økonomi & Plan, lokalnr Midt i sundhedsretten Så er der nyt om patientjura på Juridisk Funktions site på intranettet Midt i sundhedsretten - denne gang et nyt afsnit om brochurer, pjecer, informationsmateriale m.v. i forhal og venteværelser. I klummen behandler Juridisk Funktion spørgsmål om sundhedsret. Siden udbygges løbende og indeholder for øjeblikket afsnit om aktindsigt, tavshedspligt, sikker mail, notater i journalen, ansvarsskader, mulighed for fravalg af læge - og nu altså også om, hvilke brochurer, pjecer og informationsmateriale der kan/må ligge fremme i venteværelser og lignende på hospitalsenheden. Du finder klummen under Sådan gør vi > Juridiske spørgsmål og svar. Nyhedsbrevet udgives af hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt I Deadline for indlæg til nyhedsbrevet er tirsdag kl. 15 Tekst og layout: Kommunikation I Foto: Klinisk Foto og Kommunikation Kontakt: I telefon: side 5 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 20 den 17. maj 2013

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Region Midtjylland har indgået ny aftale pr. 1. maj 2013 på Tolkeydelser. Aftalen vedrører levering af tolkeydelser til regions hospitaler, institutioner,

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten.

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. Nr. 7 juli 2011 Nyhedsbrev om MidtEPJ i psykiatrien Så er vi i gang Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. I dette nummer af EPJ-nyhedsbrevet

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede Nyhedsbrev 1. 2009 1. Siden sidst..2 Nyhedsbrev x 2 årligt p.gr.a videreuddannelse. Ombygning og flytning af afd.- husk at invitere hygiejneorganisationen med Store rengøringsdag 2. Status 2008.... 3 Sprit

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Tolkeudbud bestilling og fakturering

Tolkeudbud bestilling og fakturering Tolkeudbud bestilling og fakturering 9. Juni 2015 2 Formål i dag Afklare hvilke arbejdsgange relateret til bestilling, dokumentation af tolkesamtale og samtaletidspunkt, kvittering og fakturering systemerne

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Selvevaluering i forhold til Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Statusrapport Hospitalsenhed Midt 2013 Udarbejdet af HR-uddannelse, HE Midt Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2

Læs mere

https://gensidigforsikring.linkgrc.com

https://gensidigforsikring.linkgrc.com Indholdsfortegnelse Log ind... 2 Hjem... 3 Dokumenter... 6 Grupper... 9 Min profil... 20 Log ud... 21 Brugervejledning Fortroligt Side 1/21 Log ind På denne side angives et brugernavn og en adgangskode.

Læs mere

Den Kliniske Databank i Region Syddanmark

Den Kliniske Databank i Region Syddanmark Den Kliniske Databank i Region Syddanmark Data fra udfasede systemer samles og stilles til rådighed til gavn for klinikere, patienter og forskere E-sundhedsobservatoriet, 3. oktober, 2014 Indhold Baggrund

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Sundhedsfaglig videreuddannelse Forår 2015 (Med forbehold for ændringer. Opdateret 08.07.2014)

Sundhedsfaglig videreuddannelse Forår 2015 (Med forbehold for ændringer. Opdateret 08.07.2014) Sundhedsfaglig diplomuddannelse Aarhus 196015001 Feb. marts (præcis Aarhus 10 12.400 periode følger i ) 191015001 Uge 2-14 Tirsdag Aarhus 10 10.800 Metoder i klinisk kvalitetsudvikling 192115551 Uge 2-14

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 26 den 27. juni 2014. Næste. NYHEDSbrev. udkommer 8. august. Hospitalsledelsen: God sommer!

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 26 den 27. juni 2014. Næste. NYHEDSbrev. udkommer 8. august. Hospitalsledelsen: God sommer! Næste NYHEDSbrev udkommer 8. august NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 26 den 27. juni 2014 Hospitalsledelsen: God sommer! Feriestemningen er så småt ved at brede sig rundt på afdelinger, centre og afsnit

Læs mere

Indhold for præsentationen

Indhold for præsentationen Kommunikation hvem, hvad, hvor Erfaringer i forbindelse med bl.a. Patientsikkert Sygehus Stine Rønsholdt kvalitetskonsulent, kvalitet og sundheds-it Hospitalsenheden Horsens www.regionmidtjylland.dk Indhold

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Vejledning for Modeller

Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Chat typer på Cam4You... 3 Min Konto... 4 Gå online... 4 Specielt ved privat chat... 10 Mine indstillinger... 11 Ændre priser...

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

- Forslag til praksis

- Forslag til praksis Sikkerhedsuddannelse for vikarer - Forslag til praksis Psykiatri & Social Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Baggrund og formål...3 1.2 Arbejdsgruppens opgave...3 1.2.1 Afgrænsning...3

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Kontorelev med speciale i offentlig administration

Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administration Indhold Hospitalsenhed Midt...3 Antal ansatte...3 Administration...3 Antal elever...4

Læs mere

Fik drømmejobbet på et wildcard

Fik drømmejobbet på et wildcard Karriere Fik drømmejobbet på et wildcard Den nybagte farmaceut Grith Agth Høgh søgte i foråret 2011 en løntilskudsstilling på Glostrup Hospital for at overbevise medicinsk afdeling M om, at de måtte have

Læs mere

Indhold Hospitalets budget for 2015 2

Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Strategimøde i kantinen 3 TrivselOP indsatsområder 3 Oplev Sundhedsplatformen 5 Kompetenceudviklingspuljen 6 DHL Stafet den 25. august 6 Side 1 / 6 Hospitalets budget

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium Februar 2012 I dette nummer 1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit MM 2 Åbning af KOL-ambulatorium 3 I Patientens Fodspor 4 Tracer i Medicinsk Sengeafsnit og Sengeafsnit M2 5 EPJ-nyt 6 Anonyme henvendelser

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Anvendelse af real-time klinisk information til Ledelsesinformation

Anvendelse af real-time klinisk information til Ledelsesinformation O K T O B E R 2 0 1 0 E L E K T R O N I S K P A T I E N T J O U R N A L Anvendelse af real-time klinisk information til Ledelsesinformation Anders Goul Nielsen, Vice President, Healthcare Systematic Niels

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen på C1 Vi glæder os til at tage imod jer Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære familie Med denne pjece, vil vi gerne fortælle lidt om vores neonatal afsnit, så

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store og

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Nyhedsbrev. Hospitalsenhed Midt uge 8 den 22. februar 2013. 672 nye parkeringspladser på RH Viborg

Nyhedsbrev. Hospitalsenhed Midt uge 8 den 22. februar 2013. 672 nye parkeringspladser på RH Viborg Nyhedsbrev Hospitalsenhed Midt uge 8 den 22. februar 2013 672 nye parkeringspladser på RH Viborg Det er med stor glæde, at vi i denne uge kan imødekomme det påtrængende behov for flere p-pladser på RH

Læs mere

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide Få succes som hjertearbejder Markedsføring- & Omsætningsguide Indledning Få en god og enkel struktur Guiden er til dig, der ønsker at kunne forudsige nogenlunde hvordan din måned kommer til at se ud og

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi nyhedsbrev Nr. 8 4. juli 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Sommerhilsen Sommeren er lige rundt om hjørnet, så nu er det snart tid til, at vi holder fri med familien og får tid til at gøre lige hvad der

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet?

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet? HOSPITALS- HYGIEJNE 2015 KONFERENCE DEN 4. 5. februar 2015 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra: Rigshospitalet Odense Hvidovre Hospital Aarhus Glostrup Hospital Statens Serum Institut Sygehus

Læs mere

For hver kompetence skal der være følgende billede:

For hver kompetence skal der være følgende billede: For hver kompetence skal der være følgende billede: 1.Der skal være formuleret et tydeligt forventningsbillede (kende til/kunne udføre.) 2.Der skal være mulighed for at angive medarbejderens egen vurdering

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Sommerferietiden er ved at være slut for de fleste af os

Sommerferietiden er ved at være slut for de fleste af os Nyhedsbrev Nr. 18 den 13. august 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Sommerferietiden er ved at være slut for de fleste af os Den forfriskende vind tilsat et stænk sol har sørget for fornyet energi i

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Denne pjece er skrevet til flygtninge og indvandrere for at fortælle om indlæggelse på et sygehus i Frederiksborg Amt. Hvad skal du gøre, hvis du

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Resultater fra effektvurderingen af THS

Resultater fra effektvurderingen af THS 10. marts 2010 Resultater fra effektvurderingen af THS Lektor, ph.d., Institut for Ledelse Handelshøjskolen, Aarhus Universitet præsen TATION Deltagere i effektvurderingsprojektet Danni Hundahl, cand.merc.

Læs mere

Brug funktionspostkasserne

Brug funktionspostkasserne nyhedsbrev Nr. 1 24. januar 2013:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Brug funktionspostkasserne Medarbejderne i Regionen gør i højere grad brug af hospitalernes funktionspostkasser i outlook bl.a. af hensyn

Læs mere

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL Nyt værktøj fra Job og Krop-kampagnen giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Nyhedsbrev december 2012

Nyhedsbrev december 2012 Nyhedsbrev december 2012 Kære kolleger Har din kollega fået nyhedsbrevet? Jeg vil begynde årets sidste nyhedsbrev med at takke alle ansatte ved Ejendomscenteret for jeres indsats i forbindelse med etablering

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM 3 HÅNDTER EJENDOMME, ORGANISATIONER OG AFTALER ONLINE Caretakerfm står for CaretakerFacilitiesManagement og er et it-værktøj,

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet Velfærdsteknologi 26. februar/rev. 28. februar 2012/js Tilbuddet er indenfor: Sundhed & Ældre Baggrundsoply s-ninger - Navn på tilbud / eller område som besvarelsen Angiv konkret velfærdsteknologisk tiltag

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø)

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Projekt Forflytning Resultat af spørgeskemaundersøgelse Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Antal besvarelser før-måling: 118 personer Antal besvarelser efter-måling: 106 personer APV

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

Muligheder for innovation på hospitalsniveau V/Kenneth Seerup Jørgensen. Fakta om Svendborg

Muligheder for innovation på hospitalsniveau V/Kenneth Seerup Jørgensen. Fakta om Svendborg Muligheder for innovation på hospitalsniveau V/Kenneth Seerup Jørgensen Fakta om Svendborg Kenneth Seerup Jørgensen 2014 - Administrationschef, Børn og Unge, Svendborg Kommune 2010-13 Chef for Facility

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere