NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 20 den 17. maj Hospitalsledelsen: Big Bang 3. juni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 20 den 17. maj 2013. Hospitalsledelsen: Big Bang 3. juni"

Transkript

1 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 20 den 17. maj 2013 Hospitalsledelsen: Big Bang 3. juni 3. juni bliver en mærkedag for Hospitalsenhed Midt og for Region Midtjylland. Umiddelbart efter døgnets begyndelse kobles RH Viborg og RH Skive på Region Midtjyllands elektroniske patientjournal, MidtEPJ. Hermed er det kliniske personale - ikke bare i HE Midt, men i hele regionen - forenet i den samme patientjournal. Regionshospitalerne i Viborg og Skive er nemlig de sidste, der "rulles ud" på MidtEPJ. Viborgs og Skives første skridt ind i MidtEPJ blev taget i januar med overgangen til BookPlan. I april fulgte ibrugtagning af CCL - Klinisk Logistik. Vi véd, at rigtig mange - med Sundheds-It i spidsen - har gjort en kæmpeindsats for at sikre, at vi også når godt i mål med det tredje, sidste og afgørende træk. Her på forkant vil vi også gerne sige tak for det store engagement, Go Live'erne - afsnittenes egne undervisere - har vist for at blive klar til at kunne hjælpe kollegerne godt i gang med MidtEPJ. Et goddag til MidtEPJ er samtidig et farvel til ViborgEPJ. Vi ser frem til at blive en del af en elektronisk patientjournal med potentiale og garanti for udvikling. Og vi ser frem til, at HE Midt-fusionen slår igennem på vores vigtigste kliniske it-redskab. (Læs mere om MidtEPJ på side 2). Portør har bedt om kollegernes input til smarte løsninger Kent Simmelkjær er til daglig portør og tillidsmand på RH Viborg. I disse uger har han samtidig et andet opdrag. Han er med i to af de ti arbejdsgrupper i HE Midt, der skal komme med oplæg til, hvordan der i ny- og ombyggede lokaler kan spares tid og penge. Kent Simmelkjær har fokus på områderne Serviceblok samt Forsyning, logistik og sporbarhed. Som portør kommer han og kollegerne i alle afkroge af det 13 etager høje hospital, og mange idéer til tids- eller ressourcebesparende arbejdsgange kan ligge gemt her, mener han. Derfor har han bedt alle de portører, han er TR for, Portører i aktion på RH Viborg om at byde ind med gode idéer, der kan bringes i spil som effektiviseringforslag. - Portører ser rigtig meget i alle afdelinger og servicefunktioner. Måske kunne noget af det, vi ser, gøres på en smartere måde og dermed blive en besparelse i tid eller penge. Vi kender selvfølgelig ikke alle regler for alt, vi ser fx omkring hygiejne. Men lige nu må det ikke dræbe de gode idéer. Alt må komme i spil, siger Kent Simmelkjær. Læs mere om portørens idéjagt på intranet. Effektivisering - har du en god idé? HE Midt er på udkig efter flere gode og oplagte måder at gøre tingene mere effektivt og økonomisk fordelagtigt på i hverdagen i forbindelse med udbygning og ombygning i hhv. Viborg, Silkeborg og Hammel. Hvordan sparer vi tid, arbejdsgange, materialer og hvordan får nogle patienter måske et bedre tilbud ved selv at varetage ansvar og opgaver ifm. egen pleje- og behandlingsplan? Det kan være idéer både i dit eget afsnit eller på tværs. Det kan være noget, som vi ikke behøvede at bruge tid eller penge på, hvis vi havde den gode idé til at gøre det på en ny måde. Klik på den gule knap på intranettet og bidrag med din idé. HE Midt har aktuelt brug for alles input, da ud- og ombygningerne i både Viborg, Silkeborg og Hammel stiller os over for et effektiviseringskrav på 6 %. I kroner og øre betyder det, at HE Midt skal skære 102 mio. kr. af budgettet. Budgettet reduceres, når de nye eller ombyggede faciliteter tages i brug. Effektiviseringsgevinsten er en forudsætning for, at vi kan få lov til at bygge ud og bygge om. For nylig har hospitalsledelsen nedsat ti arbejdsgrupper, der også skal komme med forslag til mere effektiv drift i forbindelse med ibrugtagning af nye/nyrenoverede bygninger. Arbejdsgrupperne kan også bruge din idé. side 1 / 5

2 Succes med Forskningens Døgn i HE Midt Den 2. maj åbnede alle fire hospitaler i HE Midt dørene til åbent hus i anledning af Forskningens Døgn. Dagen gav ikke bare mulighed for at vise den omfattende forskningsaktivitet, som er en integreret del af vores hospitalsenhed; det var også en enestående anledning til at vise interesserede borgere, hvor meget HE Midt kan i både Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive. I år var anden gang, HE Midt bød offentligheden indenfor til Forskningens Døgn. Alt i alt var der i år flere besøgende end i 2012 og endnu mere at se, røre ved og høre om hospitalerne. Hospitalsledelsen ønsker traditionen og det store engagement videreført. Næste år ligger det landsdækkende Forskningens Døgn-arrangement den april, og en af de dage, vil blive med åbent hus i HE Midt. Så snart den endelige dato ligger fast, kan det læses i HE Midts NYHEDSbrev. Til åbent hus på RH Silkeborg var dagkirurgiens stue 3 i dagens anledning forvandlet til besøgsstue. Medarbejdere i HE Midt tester nye uniformer 35 medarbejdere ved RH Viborg tester for tiden første udgave af de nye uniformer, som ventes taget i brug i løbet af På Patienthotellet er 20 medarbejdere trukket i de nye klæder, mens også 12 portører og tre læger er udpeget som testbrugere på de nye uniformer. Det er et par år siden, Region Midtjylland indledte arbejdet med at skabe nye uniformer til alt hospitalspersonale. Siden er en designkonkurrence blevet afviklet, ligesom blandt andet materialer og farver er blevet testet og diskuteret. Nu er turen så kommet til at prøve de nye bukser, skjorter, kitler og T-shirts af i den praktiske hverdag, blandt andet altså på RH Viborg. De involverede medarbejdere skal eksempelvis vurdere de nye uniformers pasformer, komfort Syv medarbejdere ved Patienthotellet og funktionalitet. på RH Viborg i helt nyt antræk. Fra serviceassistenterne på Patienthotellet lyder den foreløbige dom, at uniformerne er pæne og behagelige, men mangler skrålommer og bæltestropper til telefoner, nøgler og lommebøger. Læs mere på intranettet. Tidligere har også medarbejdere på M1 på RH Silkeborg testet stoffet til de nye uniformer. Hold dig opdateret om overgangen til MidtEPJ Spændingen stiger i takt med, at 3. juni - datoen for RH Viborgs og RH Skives overgang til MidtEPJ - nærmer sig med hastige skridt. Husk, at Sundheds-It løbende udsender "EPJ nyhedsbrev" med nyheder og vigtig information om udrulningen. Se nr. 4 fra 6. maj, som bl.a. omhandler bestilling af labels til patientidentifikation; nye rutiner til bestilling af senge i Viborg; vikarkoder i MidtEPJ og indtastning af henvisninger i MidtEPJ. Nr. 5, som udkom 16. maj, handler om brug af Go Live-personer efter overgangen; "hvem-hvad-hvornår-drejebog"; tilgang til gamle data samt information om vagtplaner og kommandocentral i den første tid efter overgangen. I "overgangs-tiden" vil adgangen til information om implementeringen af MidtEPJ i Viborg og Skive være ekstra let via en knap på forsiden af intranettet "EPJ Midt 3. juni". Herfra klikker du på "Nyhedsbreve" for at komme til oversigten. MidtEPJ-knap afløser genvej til Patientsikkert Sygehus Der er et begrænset antal genvejsknapper på intranet-forsiden. Derfor må Patientsikker Sygehus-knappen midlertidigt vige pladsen for en genvej til MidtEPJ-implementering. Via knappen finder du information om den forestående implementering af MidtEPJ på regionshospitalerne i Viborg og Skive - blandt andet kan du let klikke dig videre til viden om arbejdsgange og moduler, finde vejledninger og navigationssedler, oplysninger på relevante kontaktpersoner og nyhedsbreve. Når HE Midt er på den anden side af MidtEPJ-udrulningen på RH Viborg og RH Skive, vil der igen være plads til den blå knap. Men informationen om 3. juni Patientsikkert Sygehus er ingenlunde forsvundet fra intranettet. Klik på "Kvalitet" i den blå bjælke på intranet. Her finder du al informationen om Patientsikkert Sygehus. side 2 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 20 den 17. maj 2013

3 Børn, biler og brændte dæk i Viborg Det omrejsende motorsportsarrangement Motorsport For Life lagde tirsdag d. 14. maj vejen forbi RH Viborg. Et afspærret p-område var i dagens anledning forvandlet til en racerbane. Her kunne børn og unge med tilknytning til HE Midts børneafdeling prøve sig selv af som co-drivere i en rallybil og se opvisninger med racere på både to og fire hjul. En lang række frivillige og professionelle kørere stod dagen igennem klar til at vise alverdens former motoriserede hestekræfter frem for patienter, pårørende og alle andre med lidt benzin i blodet, som måtte være blevet lokket til at den gennemtrængende lugt og lyden af ivrige hestekræfter. Læs hele reportagen fra Motorsport For Life på intranettet, hvor du også kan se Region Midtjyllands videoreportage fra arrangementet. Regionshospitalet Viborg opruster behandling af hovedpine og spasticitet Da den akutte behandling af patienter med blødning og blodprop i hjernen (apopleksi) blev samlet på hospitalerne i Aarhus og Holstebro, fik Neurologisk Afdeling i Viborg en ny opgave med at udvikle et center for klassisk neurologi. Dette center er nu kommet godt fra start. Blandt de første resultater er en ny klinik for patienter med spasticitet eller ufrivillige sammentrækninger og kramper i musklerne (dystoni). Nogle patienter bliver behandlet med botulinum-toxin, der får musklerne til at slappe af og dæmper reflekser. Andre af Spasticitetsklinikkens patienter kommer for at få opfyldt en pumpe, der indsprøjter medikamentet baclofen i rygmarvsvæske-hulrummet for at behandle deres invaliderende spasticitet og dystoni. Hovedpine er centrets næste indsatsområde. En hovedpineklinik er under udvikling - med tilbud om undersøgelse og behandling af patienter med svære, invaliderende hovedpinesygdomme, fx hyppig migræne eller spændingshovedpine, klyngehovedpine og medicin- og overdoseringshovedpine. Hovedpineklinikken kommer også til at omfatte en hovedpineskole, hvor patienterne lærer at mestre deres hovedpine. Læs mere på intranettet. Grænsehandel med viden om hygiejne Det tværsektorielle klyngesamarbejde mellem Hospitalsenhed Midt og kommunerne i hospitalsenhedens optageområde blev en anelse tættere, da HE Midts hygiejnesygeplejersker forleden inviterede hygiejnenøglepersoner fra kommunerne med til deres kursus i infektionshygiejne på ledige pladser. - Kommunerne har endnu ikke opbygget en hygiejneorganisation som den, vi har. Så de tog med kyshånd mod vores tilbud om at optage nogle af deres hygiejne/nøglepersoner på vores kursus, fortæller de to hygiejnesygeplejersker Karin Winther og Alice Sørensen. Kurset i infektionshygiejne varer to dage og er målrettet hygiejne/nøglepersoner og andre sundhedsmedarbejdere med direkte pleje- eller behandlingskursus for hospitals- og kommuneper- Deltagerne på første fælles hygiejnemæssig kontakt med patienter / borgere. I kurset deltog 11 af hospitalsenhedens ansatte og 8 fra primærsektoren. jerske Karin Winther - det er hende, sonale. Dog mangler hygiejnesygeple- "Virkelig øjenåbner i forhold til organisering og udfordringer i primærsektor". der har taget billedet! "Meget lærerigt med tværsektorielle input". "Rigtig godt at være et blandet hold fra primær- og sekundærtjeneste". "Fint med input fra kommunefolkene". "Godt med dialog mellem primær- og sekundærsektor". Sådan lyder nogle af deltagernes evalueringsudsagn. Ny telefonbog installeret på intranettet Det er slut med at rive sig i håret, når man skal finde en kollega, som man kun kan huske fornavnet på. En ny telefonbog er blevet installeret på intranettet (søgefelt øverst til højre), og den fungerer på en anden måde, end vi er vant til. Hvis du for eksempel skal finde Peter fra Hospitalsapoteket, så kan du nøjes med bare at skrive 'peter apotek'. Den nye telefonbog er baseret på et princip, der hedder fuzzy logic. Det betyder, at søgemaskinen både leder efter præcist de ord, du har skrevet i søgefeltet, og de der ligner. Foruden personlige telefonnumre indeholder telefonbogen også de ca funktionstelefonnumre, der findes i Region Midtjylland, såsom vagttelefonnumre og afdelingstelefonnumre. Læs mere om den nye telefonbog på intranettet. side 3 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 20 den 17. maj 2013

4 side 4 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 20 den 17. maj 2013 Lad HE Midts revyhold arrangere din afdelings forårsfest! Hospitalsenhed Midts revyhold slipper både gækken og ulven løs. Det sker fredag den 14. juni ved et brag af en fest i Løgstrup Hallen lidt uden for Viborg på vej mod Skive. - Vi starter klokken med at spise lækker buffet-mad fra den lokale, velestimerede Hjarbæk Kro. - Herefter tager revyholdet pulsen på "Sygehuset" i en forrygende revy. - Og så er der ellers dans til god diskoteksmusik. Som noget nyt har I mulighed for at tage gamle kolleger, kærester eller andet godtfolk med. Til den uhørt lave pris af 250 kroner pr. snude. Drikkevarer købes i hallen. Du tilmelder dig ved at overføre 250 kroner gange det ønskede antal billetter til reg. nr konto nr Husk at skrive navn, og hvilket bord du / I ønsker at sidde ved. Billetterne fordeles efter "først til mølle-princippet". Men husk, at sidste frist for tilmelding er 7. juni. Ulven kommer! 14. juni kl i Løgstrup hallen Layout: Kommunikation Foto: Klinisk foto Hospitalsenhed Midt Lokal ildsjæl bag europæisk sårkonference Bella Centret i København danner i disse dage rammen om årsmødet for det europæiske sårselskab - European Wound Management Association (EWMA). Flere end 3000 sårinteresserede læger og sygeplejersker fra hele Europa deltager i mødet, der løber af stabelen maj. Blandt årsmødets arrangører kommer den ene fra Hospitalsenhed Midt. Det er Eskild W. Henneberg - mangeårig specialeansvarlig overlæge i Karkirurgisk Afdelings Sårcenter - nu tilknyttet Sårcentret som lægefaglig ekspert. Henneberg er også formand for Dansk Selskab for Sårheling (DSFS) - og det er i denne egenskab, han er det europæiske årsmødes danske medvært sammen med EWMA's formand og sekretær. Som medvært har han været centralt RH Viborg. Eskild W. Henneberg i Sårcentret på placeret i planlægningen af det største møde nogensinde i selskabets historie. Desuden får han nogle travle dage under selve årsmødet. Læs mere på intranettet. Ondt i nakke og skuldre? Download ny app fra job og krop -kampagnen Job & Krop er en landsdækkende kampagne iværksat af Videncenter for Arbejdsmiljø. Kampagnen skal styrke formidlingen af viden om sundt arbejdsmiljø på offentlige arbejdspladser og blæser til kamp mod smerter i muskler og led. Job & krop er blevet implementeret i forskellige tempi i HE Midt siden begyndelsen af 2012, blandt andet på RH Hammel Neurocenter med elastikker og en fælles holdindsats. Som en del af den landsdækkende kampagnne er der nu også udviklet en gratis app til smartphones. Via app en kan du få gode råd og blandt andet se forslag til øvelser på video. App en er udviklet både til iphone og Android-smartphones og kan downloades her. Læs mere om job- og krop kampagnen og sundhedsfremme på HE Midt på intranettet. Husk at opdatere din autosignatur i Outlook Det er vigtigt, at vi husker kontaktoplysninger, når vi benytter elektronisk post som medarbejdere i Hospitalsenhed Midt. Derfor skal du sikre dig, at dine kontaktinformationer altid fremgår af din autosignatur i Outlook. Du skal skrive hvem du er, fra hvilken del af HE Midt du skriver fra, og hvordan din modtager kan kontakte dig hver gang du besvarer en mail. Et forslag til en nem og overskuelig autosignatur kan du se et eksempel på her til højre. Genvej til skabelonen finder du her: Sådan indsætter du autosignatur i Outlook-programmet. Hvis du bruger den web-baserede adgang til Outlook hjemmefra (via Web Access), skal du også opdatere din autosignatur her: Sådan indsætter du autosignatur i Web Access. Hvis du mailer fra fx smartphones, ipads og andre elektroniske enheder, skal du ligeledes oprette autosignatur særskilt på hver enhed. Læs mere om opsætning af autosignatur på intranettet.

5 Ny aftale vedr. tolkeydelser i Region Midtjylland Region Midtjylland har pr. 1. maj indgået en ny aftale vedr. tolkeydelser. I aftalen er der indgået kontrakt med tre leverandører: Tolkecentret, Translations Bureau Danmark og Tolketjenesten. Som led i den nye aftale, er der lagt vægt på øget brug af videotolkning. Region Midtjylland opfordrer til, at videotolkning så vidt muligt tænkes ind i tolkesituationen. Læs mere om tolkeydelser i Region Midtjylland (pdf). Aftalen gælder frem til 31. januar Leverandørerne kan findes i Region Midtjyllands indkøbsaftalekatalog. Se vejledning til at finde tolkeaftalerne (pdf). Bestilling af tolk skal foregå via Bookplan. Se vejledning fra e-dok ift. at booke tolk i Bookplan (Word). Retningslinjen vedr. tolkebistand ( ) er under revidering pga. de nye aftaler. For spørgsmål kontakt venligst Ingrid Kaster fra Økonomi & Plan, lokalnr Midt i sundhedsretten Så er der nyt om patientjura på Juridisk Funktions site på intranettet Midt i sundhedsretten - denne gang et nyt afsnit om brochurer, pjecer, informationsmateriale m.v. i forhal og venteværelser. I klummen behandler Juridisk Funktion spørgsmål om sundhedsret. Siden udbygges løbende og indeholder for øjeblikket afsnit om aktindsigt, tavshedspligt, sikker mail, notater i journalen, ansvarsskader, mulighed for fravalg af læge - og nu altså også om, hvilke brochurer, pjecer og informationsmateriale der kan/må ligge fremme i venteværelser og lignende på hospitalsenheden. Du finder klummen under Sådan gør vi > Juridiske spørgsmål og svar. Nyhedsbrevet udgives af hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt I Deadline for indlæg til nyhedsbrevet er tirsdag kl. 15 Tekst og layout: Kommunikation I Foto: Klinisk Foto og Kommunikation Kontakt: I telefon: side 5 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 20 den 17. maj 2013

Nyhedsbrev. Hospitalsenhed Midt uge 8 den 22. februar 2013. 672 nye parkeringspladser på RH Viborg

Nyhedsbrev. Hospitalsenhed Midt uge 8 den 22. februar 2013. 672 nye parkeringspladser på RH Viborg Nyhedsbrev Hospitalsenhed Midt uge 8 den 22. februar 2013 672 nye parkeringspladser på RH Viborg Det er med stor glæde, at vi i denne uge kan imødekomme det påtrængende behov for flere p-pladser på RH

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

tema: NY PÅ HOSPITALET

tema: NY PÅ HOSPITALET Aarhus Universitetshospital personaleblad 05 2012 tema: NY PÅ HOSPITALET Mary giver lettere adgang til australske kræfterfaringer 4 Digital indkaldelse af patienter på vej 12 Gang i byggeriet 14 Redaktion:

Læs mere

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014. Hospitalsledelsen: HE Midt går forrest med ambulant hofteoperation

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014. Hospitalsledelsen: HE Midt går forrest med ambulant hofteoperation NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014 Hospitalsledelsen: HE Midt går forrest med ambulant hofteoperation Med indførelsen af ambulante hofteoperationer har Center for Planlagt Kirurgi

Læs mere

Projekt Stuegang. satte gang i omsætningen

Projekt Stuegang. satte gang i omsætningen NYHEDS BREVET mıdtnyt Projekt Stuegang satte gang i omsætningen side 2-3 Se prototyper på ny uniform på et hospital nær dig Ny MED- og Arbejdsmiljøaftale... Regionen rundt Nr. 02 24. januar 2013 side 4

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

Det sidste blad? side 8. Fremtidens arbejdsplads side 14. Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro. juni 2014 Nr. 02

Det sidste blad? side 8. Fremtidens arbejdsplads side 14. Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro. juni 2014 Nr. 02 juni 2014 Nr. 02 Det sidste blad? side 8 Fremtidens arbejdsplads side 14 Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro Medarbejderblad Hospitalsenheden Vest 1 Under Vesten leder Redaktion Kommunikationschef

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012. Central rolle inden for logistik og transport

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012. Central rolle inden for logistik og transport NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012 Central rolle inden for logistik og transport Hospitalsenhed Midt er blevet betroet en central rolle i Region Midtjyllands arbejde med at omorganisere

Læs mere

Patienten som partner

Patienten som partner Aarhus Universitetshospital personaleblad 01 2014 Patienten som partner Patienter skal i fremtiden være mere involveret og aktive i deres egne behandlinger. Pulsen sætter fokus på patienten som partner

Læs mere

- digitalt personalemagasin for Viborg Kommune www.viborg.dk/forum. Indsats for udsatte børn. Hjerneskader. Digital post

- digitalt personalemagasin for Viborg Kommune www.viborg.dk/forum. Indsats for udsatte børn. Hjerneskader. Digital post - digitalt personalemagasin for Viborg Kommune www.viborg.dk/forum Indsats for udsatte børn Hjerneskader Digital post forum nr. 2 / MARTS 2013 Forum / KORT NYT Kommune-ekspressen klar til start Af Grethe

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Thy-Mors vil være landets PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN

Sygehus Thy-Mors. Thy-Mors vil være landets PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN Patientsikkert sygehus: Thy-Mors vil være landets første tryksårsfrie sygehus Tværfaglig indsats mellem sektorer: Psykiatrien leverer hjælp ud af huset til Aalborg Sygehus Sygehus Thy-Mors PERSONALEMAGASINET

Læs mere

TEMA. Christian: Jeg har været under uddannelse i to årtier. 14 Taget er røget af hovedkorridoren. 17 Spar penge med MidtTransport

TEMA. Christian: Jeg har været under uddannelse i to årtier. 14 Taget er røget af hovedkorridoren. 17 Spar penge med MidtTransport Aarhus Universitetshospital personaleblad 04 2013 TEMA Efter- og videreuddannelse Læs mere side 6 Christian: Jeg har været under uddannelse i to årtier 14 Taget er røget af hovedkorridoren 17 Spar penge

Læs mere

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne Nr. 5 11. marts 2009 midt nyt FOTOS: JØRN GADE, KOMMUNIKATION Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne ved MidtLab s konference om innovation.

Læs mere

Store visioner søges til storhospital i Vest side 7

Store visioner søges til storhospital i Vest side 7 UnderVesten Marts 2010 Nr. 01 3 UnderVesten Marts 2010 Nr. 01 Store visioner søges til storhospital i Vest side 7 Hvad er meningen med sygehusplanerne? side 12 Godt samarbejde giver Danmarks hurtigste

Læs mere

Mette letter trykket på en irriteret mave

Mette letter trykket på en irriteret mave NYHEDS BREVET mıdtnyt Nr. 11 30. maj 2013 FORSKNING Mette letter trykket på en irriteret mave side 2 Anna Amalierne skubber til den sociale ansvarlighed side 4 Regionen rundt side 6 Mette letter trykket

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

fusion i midt en Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Regionshospitalet Viborg, Skive Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg. Side 5-6.

fusion i midt en Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Regionshospitalet Viborg, Skive Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg. Side 5-6. Regionshospitalet Viborg, Skive Uge 9-10 I 3. marts I 2011 Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg. Side 5-6. Billedet af hospitalsfusionen i midten af Midt er blevet lidt skarpere. Side 3-4.

Læs mere

Når opgaver holder flyttedag 2

Når opgaver holder flyttedag 2 Når opgaver holder flyttedag En artikelserie om opgaveflytning på Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Indholdsfortegnelse Side Når opgaver holder flyttedag 2 Et hus med puls 3 Ud over det sædvanlige

Læs mere

fokus på diabetes og fødder

fokus på diabetes og fødder Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter december 2011 10 verdens diabetes dag: fokus på diabetes og fødder nyvalgt: initiativrig, rapkæftet professionel dokumenter afleveres i den digitale postkasse

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Denne bogs tekst og billeder er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug må kun ske efter aftale med forfatter.

Denne bogs tekst og billeder er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug må kun ske efter aftale med forfatter. Sælg (meget) mere med nyhedsbreve Majbritt Lund 2014 1. udgave 2014 ISBN: 978-87-996803-0-6 Denne bogs tekst og billeder er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug må kun

Læs mere

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014 BERETNING 2015 Blodprøver i Aarhus åbner øjne Det korte og nye Langstrakt overenskomst i lægepraksis Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber

Læs mere

Esset. Vi er til for dig og for hinanden. På arbejde med hjertet God service er kernen i vores job Skal vi så åbne den isbod?

Esset. Vi er til for dig og for hinanden. På arbejde med hjertet God service er kernen i vores job Skal vi så åbne den isbod? Esset Esset Særnummer November 2010 På arbejde med hjertet God service er kernen i vores job Skal vi så åbne den isbod? Vi er til for dig og for hinanden 4 PORTAL, PLAKAT OG PIXI 6 KORT NYT 8 PÅ ARBEJDE

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

Kommunikationshåndbog

Kommunikationshåndbog Kommunikationshåndbog Indhold Kommunikationshåndbog... 1 1 Kommunikationskanaler... 1 1.1 Hjemmeside www.lunge.dk... 2 1.2 Danmarks Lungeforenings medlemsblad LUNGENYT... 2 1.3 Patientnetværket Snak om

Læs mere