Ordinær generalforsamling i foreningen Økologiens Have

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling i foreningen Økologiens Have"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling i foreningen Økologiens Have Dato: onsdag den 13. maj kl kl. 19 Sted: Økologiens Have 1. Valg af dirigent Sanne Rubinke der konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet og indkaldt. 2. Valg af referent Dorte Nielsen 3. Valg af stemmetællere Ole Mouritsen og Ole Brühl 4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning Dette er foreningens 4. ordinære generalforsamling Økologiens Have ApS ApS'et er helt fortid nu. Det blev som bekendt nedlagt sidste år. Der har dog været lidt efterdønninger i den sag både hos advokat og revisor. I sidstnævnte sammenhæng ikke mindst lidt uventede ekstraomkostninger. Haven har nu fået en anden revisor (Christensen & Kjær). Deres priser ser lidt mere spiselige ud. Grøn Festival Grøn festival er blevet afholdt. Flot arrangement, men dårligt vejr. Også i år holder vi Grøn Festival. Det bliver i år 30 august. Og vi har fået kr. fra Miljøministeriet til arrangementet. Det er Henry Lind og Dorte Nielsen, som er tovholdere på det projekt. LAG-projekterne Vi har desværre endnu ikke fået udbetalt penge fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til vores 3 LAG-projekter. Vi går blot og venter, og det må være tæt på. Solcelleanlægget producerer på livet løs. Fra 20. febr til 22. nov (7.799 prod.timer) havde anlægget produceret: 8991 kwh. Og indtægten ved salg af strøm var vist tæt på kr. Plantesalg Vi er spændt på, hvordan vores plantesalg udvikler sig i denne sæson. Det viste gode takter i sidste sæson, og vi har Hanne Næsborg som gartner på projektet, så det skal nok blive godt. Desuden har vi fået en gartnerelev, som kan hjælpe til. Vi har også fået udarbejdet en folder, som skal være med til at markedsføre vores plantesalg.

2 Havens hjemmeside Betalingsløsning er blevet oprettet og webshoppen er kommet i gang. Medlemsbetalinger m.v. Menupunktet "Netværk" er blevet udbygget: Oversigt over arbejdsgrupper (inkl. kontaktdata), Idébank (workshop 11/11-14), Mission, Vision og Værdier. Også kontaktdata og oversigt vedr. daglig leder, bestyrelse og frivillige (ikke alle). Man kan også her se de månedlige vagtplaner. Haven er kommet med i Odder Kommunes Grønne Råd Steen Rågård var 12/ med Grønt Råd til Tunø. De så på de projekter, som et grønt partnerskab omkring Tunø er ved at realisere. LAG Odder har også bidraget med midler. Grønt råd har lavet et idékatalog med mange spændende naturgenopretningsprojekter, stiprojekter og andet. Grønt Råd har fået tildelt en pulje på kr., som nu skal fordeles. Steen nævnte på mødet i Grønt Råd, at nogle af pengene måske man bruges til i Økologiens Have at formidle om de grønne projekter. Mail kommer fra forvaltningen i Odder Kommune inden pengene fordeles. Vi havde ekstraordinær generalforsamling på Café Retro den 11. november 2014 Det havde ikke været muligt for bestyrelsen at have årsregnskaberne for 2013 endeligt på plads ved den sidste ordinære generalforsamling. Derfor den ekstraordinære generalforsamling. Efterfølgende workshop med udgangspunkt i Havens: Mission, Vision og Værdier. Ideer fra denne workshop kan som nævnt ses på hjemmesiden under "netværk". Opstramning vedr. medlemsbetaling Vores medlemskaber har været lidt uklart formuleret. Det er der nu strammet op på se hjemmesiden. Det er bestyrelsens indtryk, at det ikke længere misforstås. Miljøminister Kirsten Brosbøl På vores invitation havde Kirsten Brosbøl meldt tilbage, at hun meget gerne ville komme, men det er endnu ikke lykkedes os at finde et tidspunkt. Og nu er det nok snart urealistisk (valg m.v. taget i betragtning). Havens økonomi en af de store udfordringer Som det fremgår af Havens årsregnskab for 2014, er vi endt med et underskud i 2014, som for en stor del skyldes udgifter i forbindelse med nedlæggelsen af ApS'et (dvs. ekstraordinære udgifter). Vi har skiftet revisor til Christensen og Kjær Den forretningsmæssige side af Haven er svær at løfte. Tingene bider sig selv lidt i halen, men vi ser dog forskellige muligheder:

3 På den korte bane: Skal have tiltrukket flere medlemmer til foreningen. Det må være realistisk. Arbejdsgruppe er i gang (se også folder). Vi er kommet godt i gang med vores plantesalg (se også folder). Forsøge aftale med kommunen i forbindelse med skolehaver / undervisning i Økologiens Have. Forsøge erhverssponsorater (skiltning, arrangementer m.v.) På den mere lange bane: Bedre køkkenfaciliteter, så vi kan få bedre indtjening på det område (væksthuset til selskaber, "restaurant"). Bedre mandskabsfaciliteter, så vi bedre kan være socialøkonomisk arbejdsplads (med støtte). Udbygge Havens indhold, så der kan tiltrækkes flere betalende gæster (fx stor naturlegeplads, skulpturpark (Jørn Rønnau) (vi er i øvrigt stadig med i det fælles projekt) og andre tiltag. Særlige markedsføringsrammer Kulturby 2017 (evt. søge projektpenge senest starten af juni i år) Markedsføringen af Odder Kommune for at tiltrække tilflyttere. Økologiens Have har lavet fribilletter, som af Odder Kommune kan fordeles til potentielle tilflyttere. Havens medarbejdere og frivilliges stor arbejdsindsats Sidst, men ikke mindst: Havens eksistens er helt afhængig af en stor indsats fra Havens mange frivillige og Havens medarbejdere og daglige leder. Så fra bestyrelsen skal der lyde en KÆMPE tak til dem alle. Orientering lidt mere konkret om dagligdagen i Økologiens Have fra Sanne Rubinke i forlængelse af bestyrelsens beretning: Der er en stigning i aktiviteter og salg, og desværre også i udgifter (bl.a. til indlæggelse af fjernvarme, maling af havens bygninger og en ny plæneklipper). Hanne blev udlært gartner i september og blev pr. 1. februar 2015 ansat på ½- tid. Sussie er holdt i haven, men hjælper heldigvis som frivillig. Der kommer mange glade og tilfredse gæster i haven. I august blev Ulrik ansat som pedel på deltid. Vi har ca. 35 frivillige, der tager sig af vedligeholdelse, dyrene, haven, Café/butik, arrangementer, Grøn Festival, pressemeddelelser, nyhedsbreve m.m. Flere frivillige kommer, når der er særlige opgaver. Påbegyndt skoletjeneste (udeundervisning). På sigt med skolehaver. Mange besøg af skoler. Der er indledt et samarbejde med Odder spildevand om projekter til løsning af afledning af regnvand.

4 PR: haven var bl.a. med til at sponsorere hjertestarter. Til gengæld for dette, får haven kurser i førstehjælp for havens medarbejdere. Derudover var haven med til Foodfestival, Eventyr på slottet, Mejlgade og Landmanen kommer til byen. Partnere: Kogræsserforeningen (der har en ko med kalve gående i haven), Biavlerne (der er ved at lave nyt fremvisningssted), Ornitologisk forening (der passer havens fuglekasser). Vi ville gerne have bemandet butikken lidt mere, da der er god gang i plantesalget, men der mangler frivillige. Kommentarer fra medlemmer: Annette: Undersøge om haven kan komme med på Kvicklys reklamespots med en lille film. Ib Salomon: advarer mod skurvogne som mandskabsvogn, da de er dyre i drift. God idé med en naturlegeplads. 5. Godkendelse af regnskabet. Se de udsendte papirer. Regnskabet godkendes. 6. Budget 2015: gennemgås og godkendes. Deminimis-reglerne begrænser havens muligheder for offentlig støtte. Hvorfor vi er underlagt disse regler vides ikke, men vil blive undersøgt. Der er via Socialministeriet søgt midler til et 3-årigt projekt. Annette foreslår et samarbejde med Teknisk Skole elever i skolepraktik som kan hjælpe med at bygge projekter. 7. Medlemskontingent: forslag om uændret medlemskontingent. Det vedtages. 8. Forslag fra Lars Hansen: de 3 ha. I det sydvestlige hjørne bør udnyttes bedre, så der foreslås nedsat ét udviklingsudvalg, der skal komme med forslag til, hvad stykket skal bruges til. Forslaget diskuteres, og sættes til afstemning med flg. Ordlyd: På baggrund af Lars Hansens forslag nedsættes der af bestyrelsen en gruppe til projektet. Projektet skal betragtes som en del af Økologiens Haves helhedsplan, og vil derfor være en del af den løbende udvikling af haven. Forslaget vedtages enstemmigt.

5 9. Elin Kyhl Svendsen vælges som næstformand. Henry Lind vælges til kasserer. 10. Henry Lind, Dorte Nielsen og Pernille Ouzen vælges til bestyrelsen. 11. Nick Sunderland og Helle Fiskbæk vælges som suppleanter. 12. Vi har vedtaget at have statsautoriseret revisor, Christensen og Kjær, derfor vælges ikke revisorsuppleant. Evt. Efter generalforsamlingen blev der serveret kaffe/te og boller. Elin Kyhl fortalte om Verdenshaverne i Gellerup. Referent: Dorte Dato: Dato: Formand: Steen Rågård Dirigent: Sanne Rubinke

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering.

b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering. Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 5. maj 2008 1. Valg af dirigent Tom blev valgt med akklamation & konstaterede at forsamlingen var lovligt indkaldt 2. Valg af referent Turid blev valgt 3. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Generalforsamling 11. marts 2015

Generalforsamling 11. marts 2015 Generalforsamling 11. marts 2015 Vartov Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Beretning fra kredsene 6. Regnskab 7. Budget og fastlæggelse

Læs mere

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl. 19 00 STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938 12. Eventuelt. Thomas Maxe foreslog, at HSC deltager i et projekt for overvægtige børn/familier. Dette var der stor opbakning til i forsamlingen. Endelig overlod dirigenten herefter formanden at takke

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Kolding Boldklub generalforsamling referat d. 24. Februar 2015 kl. 19.00 i klubhuset

Kolding Boldklub generalforsamling referat d. 24. Februar 2015 kl. 19.00 i klubhuset Kolding Boldklub generalforsamling referat d. 24. Februar 2015 kl. 19.00 i klubhuset Generalforsamlingens referat er følgende: 1) Valg af dirigent a. Charlotte Szocska bliver valgt som dirigent b. General

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Lars Koch blev valgt som dirigent og konstaterede

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk Fodbold ordinær generalforsamling Dato & tid: 24. februar 2009 kl. 19.00 Sted: Hedehusene ny Idrætspark, Stenbuen 34, 2640 Hedehusene. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Optælling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere