Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK DEN NY OPERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK DEN NY OPERA"

Transkript

1 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK DEN NY OPERA Lene Bak Juni 2014

2 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger 2 3 Rammer og tal Aktivitet og organisation Økonomi Vurdering af rammer og tal 7 4 Kunstnerisk aktivitet Operaens tradition og forestillinger Forestilling Barberen i Sevilla Vurdering af den kunstneriske aktivitet 11 5 Forankring og synlighed Lokal forankring og samarbejde Kommunikation og synlighed Vurdering af forankring og synlighed 13 6 Metode dataindsamling 14

3 1 INDLEDNING Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst (PUS eller udvalget) har ønsket en uvildig evaluering af det musikdramatiske egnsteater Den Ny Opera i Esbjerg i forbindelse med teatrets nuværende aftaleperiode ( ). Til det formål har udvalget indgået aftale med dramaturg og chefkonsulent Lene Bak (evaluator), som har gennemført evalueringen i perioden februar juni Den Ny Opera har eksisteret siden 1999 og er organiseret som en forening, hjemmehørende i Esbjerg Kommune. Operaens samlede omsætning er på mellem 9,8 og 11 mio. kr./år, heraf % egenomsætning. De overordnede formål med evalueringen er formuleret af Kulturstyrelsen: Formål med evalueringen 1. Medvirke til udvikling af teatrets faglige og kunstneriske niveau gennem dialog med aftaleparterne 2. Sikre at de statslige tilskud til teatret og refusion af kommunens udgift hertil bliver anvendt i tråd med det generelle kunstneriske og faglige niveau for egnsteatre. Evalueringen er baseret på både kvalitative og kvantitative data og vurderer hhv.: 1. Økonomiske og organisatoriske forhold 2. Kunstneriske aktiviteter og kvalitet 3. Lokal forankring 4. Kommunikationsevne og synlighed. Evaluators dataindsamling har bestået af hhv. desk research (selvevaluering, årsrapporter, presseklip og bred orientering i operaens programmer mv.), besøg på operaen og overværelse af den seneste egenproduktion Barberen i Sevilla, interviews med hhv. operaens ledelse og bestyrelse, Esbjerg Kommunes kulturudvalgsformand og -direktør samt gruppeinterview med operaens ledelse og Esbjerg Kommune. Metoden til at vurdere den kunstneriske kvalitet tager udgangspunkt i Ønskekvistmodellen, beskrevet i kapitel 6. Evaluator vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for et godt samarbejde med alle aktører! Lene Bak, Juni 2014 Evaluering af Egnsteatre i Danmark DEN NY OPERA Side 1

4 2 RESUMÉ AF KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Det er evaluators grundlæggende vurdering, at Den Ny Opera er et professionelt og veldrevet musikdramatisk teater, der arbejder med operagenren i form af både klassikere og nyopsætninger, samt at teatret lever op til målene i egnsteateraftalen På den baggrund anbefales det, at Esbjerg Kommune viderefører egnsteateraftalen med Den Ny Opera. Konkret er vurderingerne endvidere de følgende: Den Ny Opera har nogle hensigtsmæssige organisatoriske, fysiske og økonomiske rammer med forskellige plusser og minusser. Basisorganisationen er meget lille, hvilket på den ene side gør den sårbar, men på den anden side fleksibel. Operaen har til huse i Musikhuset Esbjerg, hvilket giver optimale fysiske rammer, samtidig med at det er en dyr løsning relativt set. Operaen har en meget engageret operachef, der formår at tiltrække store kunstnere til sine opsætninger. Samlet set er det vurderingen, at Esbjerg Kommune får meget for sine penge. Evaluator anbefaler, at Den Ny Opera og Esbjerg Kommune drøfter mulighederne i en evt. udvidelse af ejerkredsen, så en eller flere andre kommuner også får operaforestillinger og tilsvarende bidrager økonomisk. Det kunstneriske niveau er generelt højt. Det gælder både på det kunstfaglige og formidlingsmæssige område. Den Ny Opera vil noget med sine opsætninger og sit meget varierede repertoire; den kan noget baseret på professionel ledelse og rammer, og den skal noget, nemlig gøre opera mere tilgængeligt for flere mennesker. Den lokale forankring er stærk, med en stor medlemskreds og højt aktivitetsniveau både i og uden for teatersalen. Fra Esbjerg Kommunes side er der stor tilfredshed med operaen og dens vurderede brandingværdi for byen. På PR- og markedsføringsområdet står operaen ikke så stærkt. Organisationen besidder ikke tilstrækkeligt med hverken ressourcer eller kompetencer, så arbejdet er lagt ud til Musikhuset. Evaluator anbefaler, at Den Ny Opera søger at finde nye, supplerende måder at arbejde med PR og markedsføring og således opprioriterer den generelle synlighed. Evaluering af Egnsteatre i Danmark DEN NY OPERA Side 2

5 Samlet set kan dette konkretiseres ved hjælp af en SWOT-analyse. STYRKER MULIGHEDER Lille fleksibel basisorganisation, dedikeret stab Engageret operachef med mange kompetencer Gode og professionelle fysiske rammer Gode netværk internt i Musikhuset og eksternt Generelt veldrevet økonomisk fundament Kunstnerisk høj kvalitet, stærkt skuespil, instruktion, kropssprog (ikke mindst ift. operagenren) Operagenren udvides og udvikles Højt aktivitetsniveau Fleksibilitet i kunstneriske valg, stor og relevant forestillingsportefølje Stor tilgængelighed, operafims modvirkes Stor lokal forankring og opbakning i og uden for teatersalen Ambassadørrollen fungerer effektivt, stor brandingværdi for Esbjerg Kommune Stor synlighed og gennemslagskraft i Esbjerg og udenfor i operakredse Sammenhæng med Esbjerg Kommunes vækststrategi og ift. kulturel fødekæde Bestyrelsessammensætning ændres: Færre politikere, flere med virksomhedskompetencer Udvid ejerkredsen. Flere kommuner giver bedre økonomisk fundament Generationsskifte i bestyrelsen Synligheden kan øges både i og uden for Esbjerg Udnyt de pædagogiske aktiviteter ift. skolereformen Markedsføring og publikumskontakt hjemtages/ omorganiseres (perspektiver undersøges) Markedsføringskompetencer, herunder digitale og sociale medier, opprioriteres Den regionale kulturaftale og de 28 kulturambassadører inddrages i PR og sociale medier SVAGHEDER TRUSLER Sårbar basisorganisation (alt beror på én mand) Dyre fysiske rammer Forretningsmodellen bevirker, at operaen udliciterer væsentlige dele af sit markedsføringsansvar/sin publikumskontakt Turnémuligheden bliver stadig vanskeligere, dyrere Generel økonomisk udfordring med den nye lov Evt. vigende statsligt tilskud ift. huslejeloft Evaluering af Egnsteatre i Danmark DEN NY OPERA Side 3

6 3 RAMMER OG TAL 3.1 Aktivitet og organisation Initiativet til at etablere Den Ny Opera blev taget af studerende ved Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg, som en videreudvikling af den semiprofessionelle scene Sydvestjysk Operaensemble. Operaen er organisatorisk hjemmehørende i Esbjerg Kommune, der er hovedtilskudsyder. Operaen har siden etableringen i 1999 boet og haft fast spillested i Musikhuset Esbjerg. Musikhuset har en stor sal med pladser og over 400 m 2 scene, en lille teater- og koncertsal med i alt 425 pladser samt en foyerscene. Operaen spiller på alle tre scener. Forretningsmodellen er således, at operaen sælger sine forestillinger til Musikhuset, som så har den billetsælgende kontakt til publikum. I samme bygningskompleks er i øvrigt Esbjerg Kunstmuseum, diverse foredrags- og mødeaktiviteter samt en café og restaurant. Operaens formål er, jf. vedtægterne, at drive teatervirksomhed, i særlig grad musikdramatik med to-tre årlige produktioner, hhv. opera, operette, musicals og børneteater mv. Herudover kan operaen selv producere ny dansk musikdramatik, indgå i pædagogisk samarbejde med skoler og andre institutioner samt lave opsøgende musikteater. Gennem de 15 foregående år har operaen hvert år opsat og/eller produceret 1-2 voksenforestillinger og 1 børneforestilling. Der spilles årligt ca. 50 forestillinger, dels lokalt i Musikhuset Esbjerg, dels på turné til landets teaterforeninger, skoler mv. Repertoiret er bredt, fra klassikere som Figaros bryllup (Mozart) til nyskrevet musikdramatik for børn og voksne. Især skal bemærkes Wagnersatsningen, hvor operaen opsatte Nibelungens Ring over en femårig periode ( ). En oversigt over operaens produktioner over tid følger hermed: Oversigt over Den Ny Operas produktioner : Verdi: Falstaff Rossini: Askepot Guldberg: Prinsesse Guldbold (uropf.) 2000: Donizetti: Elskovsdrikken Offenbach: Orfeus i underverdenen Guldberg: Prinsesse Guldbold 2001: Carl Nielsen: Maskarade Händel: Orlando Guldberg: Rumleskaft (uropf.) 2002: Strauss: Flagermusen Donizetti: Don Pasquale Guldberg: Den fortryllede Prinsesse (uropf.) 2003: Mozart: Don Giovanni Wagner: Rhinguldet (Ringen I) Guldberg: Den fortryllede Prinsesse 2004: Rossini: Tyrken i Italien Händel: Rinaldo Guldberg: Prinsesse Guldbold 2005: Mozart: Figaros Bryllup Wagner: Valkyrien (Ringen II) Guldberg: Prinsessen på pebernødden (uropf.) 2006: Mozart: Cosi fan tutte Guldberg: Prinsessen på pebernødden 2007: Pape: Til døden os Wagner: Siegfried (Ringen III) Guldberg: Rumleskaft 2008: Reesen: Farinelli Wagner: Ragnarok (Ringen IV) Guldberg: Den kloge dronning (uropf.) 2009: Rossini: Barberen i Sevilla Puccini m.fl.: La Boheme cabaret Guldberg: Den kloge dronning 2010: Mozart: La Finta Giardiniera (1.opf. i DK) Britten: The turn of the screw Guldberg: Den fortryllede Prinsesse 2011: Händel: Xerxes Nielsen: Maskarade freden er forbi (parodi, uropf.) Guldberg: Den fortryllede Prinsesse 2012: Purcell: The Opera Pub Mozart: Tryllefløjten Karlsen og Bruun: Halløj i Firmaet (uropf.) 2013: Fjeldmose: Billederne Synger m. OIM (uropf.) Guldberg: Drengen, der ikke kunne blive bange (uropf.) Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore det hele sejler (parodi, uropf.) m. Operaen i Midten og Figaros 2014: Rossini: Barberen i Sevilla Magnar Åm: Isslottet (uropf.) Frandsen: Et Dukkehjem (uropf.) m. Fynske Opera 2015: Leman og Holbek: The Rosenbergs (uropf.). Evaluering af Egnsteatre i Danmark DEN NY OPERA Side 4

7 Den Ny Opera er organiseret i en forening med en bestyrelse bestående af syv medlemmer, udpeget for en fireårig periode: to repræsentanter for Esbjerg Kommunes byråd, en for regionsrådet, Region Syddanmark, en for Syddansk Musikkonservatorium, en for publikumsorganisationen Teater- og Musikhusvennerne, en medarbejderrepræsentant samt et medlem valgt af foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling. Bestyrelsesformanden har gennem en årrække været Birger Kledal (Kledal), fhv. gymnasierektor og valgt af foreningen. Ledelsen er samlet i én kunstnerisk, administrativ og teknisk person, operachef Lars Ole Mathiasen (Mathiasen). Han er medstifter af operaen og har i alle 15 år været kunstnerisk leder. Siden 2009 har han også varetaget den administrative ledelse. Herudover er ansat en sparringspartner for operachefen, Jakob Næslund Madsen (en tredjedel tid), og en regnskabsmedarbejder, Laila Ibsen (fuld tid). Der er ikke noget fast ensemble, og såvel kunstnerisk som teknisk personale ansættes ad hoc. Sangere, instruktører, scenografer mv. ansættes målrettet til den enkelte produktion, idet operaen tilstræber en vis kontinuitet og netværksopbygning i valg af kunstnere. Musikken hentes ligeledes ind ad hoc, dog med faste samarbejdspartnere i Barokksolistene, Sønderjyllands Symfoniorkester og Esbjerg Ensemble. I forhold til teknisk personale trækker operaen på Musikhusets stab, ligesom operachefen ofte selv er udførende også på det tekniske område. Operaen har egnsteateraftale med Esbjerg Kommune ( ). Ifølge aftalen er formålet: Formål for Den Ny Opera i aftaleperioden, januar 2012 december 2015 At producere professionel scenekunst primært musikdramatik for borgerne i Esbjerg Kommune, subsidiært gennem turnévirksomhed i ind- og udland at virke som kulturelle ambassadører for Esbjerg Kommune. Konkret skal operaen producere mindst to nye egen- eller samproduktioner årligt. En del af operaens virke skal rette sig mod børn og unge (forestillinger og pædagogisk samarbejde), og operaen skal indgå i netværk med byens øvrige kulturinstitutioner og kulturelle vækstlag. Den kulturelle ambassadørrolle vægtes højt: Gennem sit virke skal Den Ny Opera medvirke til at skærpe Esbjerg Kommunes kulturelle profil blandt andet ved at manifestere sig som en udadvendt og dynamisk kulturinstitution, der tager afsæt i byens og egnens særlige forudsætninger og behov. 3.2 Økonomi Den Ny Opera har i aftaleperioden haft en samlet årlig omsætning på mellem 9,8 og 11 mio. kr. (se tabel 1). Esbjerg Kommune har ydet et årligt tilskud på 5,5-5,6 mio. kr., hvoraf staten, jf. Egnsteaterloven 1, har refunderet 41 % ( kr.) i 2012 og 41,5 % ( kr.) i Refusion for 2014 er på 40 %. Det særlige statslige tilskud (overtaget fra Ribe Amt i forbindelse med strukturreformen) udgør endvidere 1 Den endelige refusionsprocent fastlægges som forholdet mellem statens bevilling til egnsteaterrefusion på finansloven og de samlede refusionsberettigede kommunale driftstilskud til egnsteatre. Evaluering af Egnsteatre i Danmark DEN NY OPERA Side 5

8 kr. Operaen skaffer en egenomsætning på % fra salg af billetter/forestillinger og fra sponsorer, fonde og øvrige indtægtsskabende aktiviteter. Huslejen udgør mellem 21 og 29 % af de samlede omkostninger (se tabel 2), hvilket er højt i forhold til andre egnsteatre. Omkostningen er baseret på, Esbjerg Kommune lejer Teatersalen af den erhvervsdrivende fond Musikhuset Esbjerg i 145 dage årligt. Den Ny Opera fremlejer herefter Teatersalen af Esbjerg Kommune i 117 dage årligt og betaler herfor en leje svarende til 117/145 af den kommunale lejeudgift. Herudover har Den Ny Opera udgifter til leje af værksted og lager hos private udlejere i Esbjerg og Holsted. De to følgende tabeller giver et overblik over Den Ny Operas økonomi, hhv. omsætning og omkostninger i måleperioden Tabel 1: Omsætningsfordeling, i kr. (op-/nedrundet) og procent af samlet beløb kr % 2013 kr % Egenomsætning i alt Salg af forestillinger Sponsor, fonde, øvrige aktiviteter % 9 % 6 % % 9 % 4 % Tilskud i alt Esbjerg Kommune Særligt statstilskud (amt) Projektstøtte (Kunststyrelsen) % 50 % 27 % 8 % % 57 % 30 % 0 % Omsætning i alt % % Tabel 2: Omkostningsfordeling, i kr. (op-/nedrundet) og procent af samlet beløb kr % 2013 kr % Husleje Produktion Turnéomkostninger Løn (faste og eksterne) Øvrige omkostninger % 10 % 10 % 53 % 6 % % 7 % 5 % 54 % 5 % Omkostninger i alt % % Resultat Operaens forskellige omsætningsniveauer i de to år afspejler blandt andet, at der i 2013 blev lavet to (ud af tre) samproduktioner, mod tre egenproduktioner i Det relativt store overskud i 2013 skal ses som led i en økonomisk plan om at rette op på operaens negative egenkapital (2012: kr.), hvilket således er lykkedes. Evaluering af Egnsteatre i Danmark DEN NY OPERA Side 6

9 3.3 Vurdering af rammer og tal Det er evaluators samlede vurdering, at Den Ny Opera er veldrevet, med nogle hensigtsmæssige organisatoriske, fysiske og økonomiske rammer. Organisationen er meget lille, og operachefen bemander hver opsætning med eksterne kræfter. Dette giver fundament for fleksibilitet, fornyelse og frie kunstneriske valg. Samtidig tilstræbes en vis kontinuitet. Dette øger mulighederne for pædagogiske og andre aktiviteter ud over de egentlige forestillinger, idet kunstnerne på den måde får en vis tilknytning til operaen og Esbjerg. Forudsætningen for, at denne model fungerer, er, at operachefen besidder mange forskellige kompetencer kunstneriske, administrative, teknisk-/praktiske og sociale. Bestyrelsesformanden bekræfter, at dette er tilfældet. Han fremhæver herudover, at operachefen formår at skabe en "alt kan lade sig gøre"-stemning, og selv gå forrest heri både når det gælder kunstneriske valg (fx Wagner-satsningen) og praktiske udfordringer. Selv fremhæver Mathiasen, at netværket både internt i Musikhuset og eksternt til kunstnere og øvrige er afgørende. Musikhuset er et stort professionelt sted, og parterne i huset har ifølge Mathiasen et godt samarbejde og er fleksible. Operaen har herved flere muligheder, end hvis den boede for sig selv. Bestyrelsessammensætningen følger foreningens vedtægter. Det er evaluators vurdering, at tre politikere (ud af syv medlemmer) er relativt mange. Sammensætningen kunne i højere grad afspejle kompetencer vedr. strategi og virksomhedsdrift med henblik på at supplere og udvide sparring til operaens ledelse samt en generel ambition om at nå bredere målgrupper. Ligeledes anbefales, at organisationen udarbejder en plan for generationsskifte i bestyrelsen. Økonomien ser generelt fornuftig ud. Det skal her påpeges, at opera som genre er dyr i forhold til anden scenekunst. Ud fra den vinkel er det evaluators vurdering, at kommunen får meget for sine penge. Operaens og kommunens ledelser påpeger begge et fremtidigt økonomisk problem i tilknytning til evt. ny teaterlov. Hvis de foreliggende forslag fastholdes, må egnsteatrenes husleje max udgøre 15 % af de samlede udgifter. Dette vil i runde tal give operaen en manko på kr. Der er ikke pt. nogle bud på løsning af en sådan økonomisk udfordring for operaen. Evaluator har i forbindelse med evalueringen foreslået parterne at overveje en udvidelse af ejerkredsen. Det sker med inspiration fra egnsteatret Operaen i Midten, der er ejet af fire kommuner, Holstebro, Herning, Struer og Ikast-Brande; de fire betaler forholdsmæssigt efter indbyggertal og får tilsvarende antal forestillinger og aktiviteter. Hvilke kommuner der i givet fald kunne være relevante, kunne bero på en analyse og forhandlinger med de pågældende. Det kunne fx være Sønderborg (hvor operaen i forvejen har samarbejde med symfoniorkestret), Vejle (der har et musikhus nogenlunde som Esbjergs) eller Billund- Grindsted (som har en stor strategisk børnesatsning: Capital of Children). Eksemplerne står for evaluators egen regning. Forretningsmodellen, hvor operaen sælger forestillinger, og hvor Musikhuset står for markedsføring og publikumskontakt, kan efter evaluators vurdering problematiseres. Operachefen erkender denne problemstilling, men ser ikke et hensigtsmæssigt alternativ i at trække opgaven hjem i organisationen. Evaluering af Egnsteatre i Danmark DEN NY OPERA Side 7

10 4 KUNSTNERISK AKTIVITET 4.1 Operaens tradition og forestillinger Den Ny Opera producerer og viser musikdramatik, primært opera i form af både egenproduktioner og samproduktioner af klassikere og nye stykker så vidt muligt i fuld skala. Det vil sige med alle de sangere og orkestermedlemmer, som partitur og manuskript lægger op til. I særlige sammenhænge arbejder operaen også med operetter, musicals og operastykker i mindre format, tilpasset anledning og muligheder. Netop "fuld skala-ambitionen" fremhæver operalederen som et særkende for Den Ny Opera i forhold til andre lokale operaer, ligesom han ser det som en vigtig faktor i forhold til at tiltrække de store kunstneriske profiler. Repertoirevalget består af en vekslen mellem klassikere og nye værker, ofte i lidt alternative nyfortolkninger og bearbejdninger med kant. Ledelsen er meget opmærksom på, at opera er en snæver genre, der pr. tradition alene appellerer til en smal målgruppe, og operaen arbejder til stadighed med at udfordre dette. Som det udtrykkes af ledelsen: "Alle skal inviteres indenfor og føle sig på rette sted, hvad enten man er uden noget kendskab til genren eller er en erfaren operagænger". Den kunstneriske tilgængelighed vægtes således højt altid baseret på den kunstneriske kvalitet. Denne dobbeltambition forfølges på forskellig vis: I valg af sangere/skuespillere, hvor såvel de musikalske som de sceniske kompetencer prioriteres; i scenografi og opsætning, hvor der til stadighed tænkes i, hvordan værket bringes ud til og i samspil med publikum, og i forhold til totaloplevelsen. Den Ny Opera har i perioden vist syv produktioner, med i alt ca. 100 forestillinger og publikummer, fordelt som vist i tabellen nedenfor. Tabel 3: Antal produktioner, forestillinger og publikummer Produktioner Forestillinger Publikummer Produktioner 2012 Tryllefløjten (Nyproduktion) Halløj i Firmaet (Nyproduktion) The Opera Pub (Nyproduktion, semiscenisk) Maskarade (Genopførelse, semiscenisk) Total Produktioner 2013 Billederne synger (Ny samproduktion) Drengen, der ikke kunne blive bange (Nyproduktion) Pinafore (Ny samproduktion) Total Evaluering af Egnsteatre i Danmark DEN NY OPERA Side 8

11 Som det fremgår af tabellen, er de enkelte produktioner meget forskellige i volumen, og det giver ikke mening at foretage tværgående sammenligninger. Generelt gælder, at børne-/unge-forestillingerne tegner det største antal publikum, hvilket beror på, at der sælges til hele skoleklasser, samt at de åbne arrangementer uden for teatersalen ligeledes når ud til et større publikum. De mere klassiske forestillinger i salen når et mindre antal publikummer. Der kan alene beregnes belægning på de sidstnævnte. Tabel 4: Antal spillede forestillinger og belægningsprocenter i 2012 (procentpoint afrundet til nærmeste hele tal) Forestillinger 2012 Antal spillede forestillinger Antal publikum Heraf inviterede Heraf betalende Antal pladser Belægning Værdibelægning Tryllefløjten % 60 % Halløj i Firmaet % 54 % De åbne arrangementer og øvrige sekundære aktiviteter omfatter en række mindre events, hvor opera kobles til/med andre arrangementer som små kunstneriske oplevelser, supplementer og appetitvækkere i forhold til det brede publikum. I perioden har disse bestået i fx Operafrokost, hvor publikum spiser frokost i Musikhusets restaurant/foyer og herudover får en oplevelse med de for tiden engagerede sangere fra operaen. Det gælder fx i The Opera Pub, hvor publikum sidder ved cafeborde og nyder et glas vin sammen med et udpluk af udvalgte operastykker, akkompagneret af det norske ensemble Barokksolistene. Herudover indgår Den Ny Opera i Esbjerg Kommunes Kulturnat og øvrige tværgående kulturbegivenheder (beskrives i kapitel 5.1). De pædagogiske aktiviteter foregår typisk på skolernes klassetrin. Her tages fx udgangspunkt i kendte folkeeventyr, der er kendte universer for eleverne, og som herigennem leder dem ind i operauniverset, der ofte er ukendt for børnene. De valgte temaer er relevante i forhold til de pågældende børnegrupper såsom venskab, mobning, jalousi, kærlighed. 4.2 Forestilling Barberen i Sevilla Evaluator har haft mulighed for at se en forestilling i Musikhuset Esbjerg, Barberen i Sevilla (den eneste, der spillede i evalueringsperioden). Stykket er sat op af Jakob Næslund Madsen (ledelsessparringspartneren på 1/3 tid) og Joachim Knop. De to har sammen stået for opsætninger på Den Ny Opera ad flere omgange. Næslund Madsen spiller og synger Grev Almaviva, og Knop spiller og synger barberen Figaro. De øvrige roller besættes med hhv. Liv Oddveig Midtmageli (Rosina), Morten Staugaard (Doktor Bartolo), Jesper Brun- Jensen (Musiklærer Don Basilio) og Lisbeth Kjærulff (stuepigen Berta). Det norske ensemble Barokksolistene står for musikken. Den samlede musikalske ledelse og dirigentopgaven varetages af operachefen Mathiasen, og Stine Martinsen står for scenografi. Alle har tidligere medvirket i en eller flere af Den Ny Operas opsætninger. Der synges på dansk, og flere replikker fremsiges uden sang. Handlingen er som i mange operastykker meget enkel, mens afviklingen er kompleks med diverse forviklinger, misforståelser og benspænd frem mod målet. Den unge smukke Rosina attrås af de to mænd Evaluering af Egnsteatre i Danmark DEN NY OPERA Side 9

12 greven og doktoren, mens Rosina selv er forelsket i en ung studerende tror hun. Denne er imidlertid identisk med greven, som har forklædt sig for at sikre sig, at Rosina bliver forelsket i ham uafhængig af hans titel og penge. Barberen Figaro fungerer som mellemmand, budbringer og hjælper. Og i sidste øjeblik får de to, Rosina og greven, hinanden. Stykket starter med, at Barberen, Figaro, kommer ind på scenen ikke som Figaro, men som Papageno fra Tryllefløjten. Denne reference til sidste års forestilling fanger de faste operagængere med det samme, og scene og sal "klikker" således hurtigt; der grines. Herefter kommer karakteren tilbage nu som barber. Han spørger bredt ud i salen, om publikum virkelig gider se forestillingen. Greven, som er placeret blandt publikum i salen, insisterer og fortæller, at han er lun på Rosina. Han hentes op på scenen, spiller en kikset kærlighedssang på guitar og sluses herefter ind i forestillingen. Og nu er både de faste og nye operapublikummer sluset godt med ind i værket man føler sig "på rette sted", jf. operaledelsens ambition (beskrevet ovenfor). Herefter kører forestillingen nogenlunde efter forskrifterne, dog med en række mindre brud og greb, som kunne beskrives som verfremdungseffekter (Brecht), herunder 3-4 dialoger mellem barberen og greven "udenfor" stykket ( Hvordan går det?, Er du ved at få hende på krogen? mv.). Alt i alt anvendes gode greb til at få åbnet forestillingen, skabe dialog mellem værk og publikum og successivt lade tilskuerne være med i en vis selvironisk distance til operaen som klassisk (finkulturel) genre. Det fungerer fint i forhold til den tilgængelighed, som operaledelsen netop ønsker at medvirke til. Evaluators oplevelse ved premieren var, at salen i den grad anerkendte og værdsatte dette. Der blev både grinet og applauderet meget. Det er tilsvarende evaluators vurdering, at opsætningen var flot og stærk, og at disse greb fungerede godt. Dog ville en lille justering i balancer med nedtoning af netop disse virkemidler have få stykket til at fremstå endnu stærkere. Alle medvirkende er professionelt uddannet, heraf en del med flere uddannelser. Operachefen er uddannet ved Kungliga Musikhögskolan i Stockholm og Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. De øvrige har tilsvarende uddannelse fra danske og svenske musikkonservatorier og operaakademier. Jesper Brun-Jensen dog fra Statskonservatoriet i Sofia, Bulgarien, og Morten Staugaard fra skuespillerskolen i Odense. Det norske ensemble Barokksolistene spiller på originalinstrumenter. Som del af Den Ny Operas kunstneriske tilgang sker valget af kunstnere med udgangspunkt i deres sangkompetencer, men herudover med stor vægt på den sceniske performance. Forestillingen Barberen i Sevilla er et klart udtryk for, at dette er lykkedes, og at det styrker den generelle gennemslagskraft og publikums oplevelse. Der var flot karakterspil fra hovedparten af de medvirkende, ikke mindst de to modne karakterer, Doktor Bartolo og Musiklærer Don Basilio. Men også stuepigen Berta fremstår scenisk stærkt, hvilket er interessant, idet hun faktisk kun har en arie ret langt henne i stykket. Hun spiller sin birolle hele vejen igennem stærkt, og man bliver yderligere positivt bekræftet, da man finder ud af, at hun også synger godt. Næslund Madsen står som den formelle instruktør, med bistand fra Knop. De to har samtidig store roller, og instruktionen har (ifølge Næslund Madsen) i praksis fungeret kollektivt, så alle har bidraget og afprøvet. Evaluering af Egnsteatre i Danmark DEN NY OPERA Side 10

13 Det er der kommet en dynamisk og helstøbt fremstilling ud af. Især timingen er flot med en del sceniske overraskelser og stærke tableauer, baseret på et generelt meget levende kropssprog. Der arbejdes med flere sansemidler, fx et badekar fuld af vand og sæbeskum, som forskellige af karaktererne stiger op i, går ud af, gemmer sig i med og uden tøj. Og når Barberen, efter en tur i karret, vrider sit tøj styk for styk, sker det med en timing og rytme, der fint understøtter musikken. Samlet set er konklusionen, at Den Ny Opera med opsætningen af Barberen i Sevilla i den grad lever op til sine kunstneriske visioner og ambitioner. Forestilling, instruktion og performance er funderet på klare og solide kunstneriske kompetencer og kvaliteter, samtidig med at opsætningen forholder sig frit til operagenren og prioriterer at nå og berøre sit publikum og åbne værket for den enkelte tilskuer hvad enten denne er vant til opera eller er ny. Dagbladet Politiken anmeldte søndagens premiere tirsdag d. 29. april med fire ud af seks hjerter. Her hedder det bl.a. (efter kort handlingsreferat): "Det lyder kompliceret, men det er det ikke. Slet ikke. Det er folkeligt og let. Med glimrende timing og overraskende drejninger får det lille hold frembragt deres helt egen Rossini-opera fyldt med forklædninger og forvekslinger som en undskyldning for at synge nogle af operahistoriens smukkeste arier. Anmeldelser fra operaens besøg i Folketeatret var endnu mere positive. Her havde hele fire landsdækkende dagblade anmeldelser. Kristelig Dagblad, Gregersdh.dk og KultuNaut gav forestillingen fem ud af seks stjerner, Berlingske fire. Den Ny Opera havde købt et kulturkommunikationsbureau til at hjælpe med PR i København, og det er operalederens vurdering, at dette havde stor betydning for medieomtale og søgning i København. 4.3 Vurdering af den kunstneriske aktivitet Det er evaluators vurdering, at Den Ny Opera ud lever op til egnsteateraftalen og målene for aftaleperioden vedrørende egnsteateraktiviteter. På baggrund af det samlede materiale og analysen af Barberen i Sevilla er det ligeledes vurderingen, at operaen leverer høj kvalitet i forhold til alle tre parametre i Ønskekvistmodellen. Den Ny Opera har klare kunstneriske og publikumsmæssige ambitioner, den vil noget, levere kvalitetsopera til et bredt publikum, den kan noget med professionel ledelse og rammer, der gør det muligt at tiltrække stærke operaprofiler, og den skal noget, den vil gøre opera mere tilgængelig, gå i dialog med publikum og udfordre genren. I første halvdel af aftaleperioden har operaen produceret fire nye egenproduktioner og to nye samproduktioner. Videre er der for planlagt tre nye (sam-)produktioner. Den samlede portefølje over 15 år vidner om en stor variation i repertoirevalg; her er både store, tunge klassikere Wagners Ringen med fuld besætning og nyskrevne og lettere produktioner som Halløj i Firmaet. Ikke mindst set i lyset af, at operagenren er en dyr kunstart, er det vurderingen, at Esbjerg Kommune og dens borgere får særdeles meget for pengene. Evaluering af Egnsteatre i Danmark DEN NY OPERA Side 11

14 5 FORANKRING OG SYNLIGHED 5.1 Lokal forankring og samarbejde Den Ny Operas lokale forankring og samarbejde omfatter ud over forestillingerne i Musikhuset Esbjerg samarbejde med en række kulturinstitutioner, visninger på andre lokaliteter samt den pædagogiske virksomhed. De lokale samarbejdspartnere er især Musikhuset Esbjerg, Esbjerg Ensemble og Esbjerg Kunstmuseum. Esbjerg Ensemble er et af landets førende kammermusikensembler, og med dem har Den Ny Opera produceret flere forestillinger, herunder Halløj i Firmaet (2012) og den planlagte forestilling Et dukkehjem (2014). De to parter arrangerer endvidere hvert år en fælles udendørskoncert, Opera på torvet, i forbindelse med Esbjerg Festuge. Med Esbjerg Kunstmuseum er der løbende samarbejdsprojekter i krydsfeltet maleri, skulptur/sang, musik. Børneoperaen Billederne synger (2013) havde således premiere i kunstmuseets udstilling. Ligeledes laver de to parter hvert år sammen et indslag på Esbjerg Kulturnat. Øvrige centrale samarbejdspartnere er hhv. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole samt Treenighedskirkens Drenge- og mandskor. Det er Den Ny Operas plan at intensivere samarbejdet med disse to parter og med Esbjergs Kulturskole. Dette med henblik på at bidrage til at realisere Esbjerg Kommunes kulturpolitik vedr. styrkelse af vækstlagene og sikre hele fødekæden. Generelt har operaen et godt samarbejde med Esbjerg Kommune og de øvrige kultur- og udviklingsaktører. Esbjerg Kommune arbejder målrettet med tværgående udviklingspartnerskaber mhp. at skabe rammer for synergi. Konkret sidder operachefen i fire tværgående udviklingsfora: Vækstlagsforum (med fokus på kulturelle fødekæder), Marketingsgruppen, Kulturforum og Eventforum. På nationalt plan samarbejder Den Ny Opera med de øvrige lokale operaer, Figaros (Aarhus), Den Fynske Opera og Operaen i Midten. Samarbejdet består i samproduktioner, som fx Billederne synger (med Operaen i Midten), Pinafore det hele sejler (med Figaros) og den planlagte Et dukkehjem (med Den Fynske Opera). Den Ny Opera turnerer ikke så meget som tidligere. Endelig har Den Ny Opera planer om at inddrage fransk barokopera i repertoiret og her søge samarbejde med de nyere danse-/teatermiljøer. 5.2 Kommunikation og synlighed Som beskrevet arbejder Den Ny Opera meget med tilgængelighed, og dette kommer til udtryk i operaens publikumstilslutning og den generelle synlighed i kommunen, vurderer operaens ledelse. Esbjerg og omegns borgere er ikke som udgangspunkt et operapublikum, men Den Ny Operas strategi lykkes, og operaen formår at nå ud til en bredere målgruppe end den traditionelle, dels i forhold til børne- og ungegrupperne, dels i forhold til lidt yngre personer end prototypen på en operagænger. Der er dog fortsat et stort potentiale her, vurderer såvel leder som bestyrelsesformand, og det skal der arbejdes videre med. Især børn og unge vil få fortsat stigende opmærksomhed. Støtteforeningen Den Ny Opera har ca. 100 medlemmer. Hertil kommer den bredere publikumsforening "Teater- og Musikhusvennerne" i fællesskab med Musikhuset. Denne har ca medlemmer. Evaluering af Egnsteatre i Danmark DEN NY OPERA Side 12

15 Operaledelsen beklager, at det af økonomiske grunde er vanskeligt at turnere med de store forestillinger, idet der her ellers er mulighed for at skabe stor/øget synlighed, samtidig med at det er ledelsens oplevelse, at der er et stort potentielt publikum at få i tale. Konkret refereres til gæstespillet med Händels opera Xerxes på Det Kgl. Teater i Her var hhv. 900 og publikummer til de to forestillinger på trods af at der ikke var lavet systematisk PR-arbejde. Operaen oplevede, at den første aftens succes bevirkede, at mange købte billet til næste forestilling, altså at mund til mund og sociale medier medvirkede til et forøget salg. På den professionelle PR- og markedsføringsside står operaen generelt ikke så stærkt. Med den meget lille stab er der hverken ressourcer eller kompetencer til dette. Men som nævnt har operaen købt professionel bistand til PR og presse i forhold til operaens forestilling på Folketeatret med meget positive resultater. Manglende tilstedeværelse på de sociale medier fremhæves ligeledes af operaledelsen som en svaghed. Den Ny Opera har og vedligeholder hjemmesiden men herudover er operaen ikke til stede på andre medier. 5.3 Vurdering af forankring og synlighed Den lokale forankring er stærk, og der er generelt stor tilfredshed med Den Ny Operas måde at være alternativt egnsteater i Esbjerg og omegn. Kommunens kulturpolitikere og kulturchef fremhæver operaen og operaledelsen for både kunstnerisk kvalitet og stort engagement sammen med evnen og viljen til at samarbejde og tilpasse sig lokale muligheder. I forbindelse med både turneer og lokale forestillinger oplever kommunen, at Den Ny Opera fungerer som stærke og loyale kulturambassadører for Esbjerg. Samarbejdet med de øvrige kulturinstitutioner mv. virker ligeledes hensigtsmæssigt. Det er samtidig evaluators vurdering, at samarbejdet med unge semiprofessionelle med fordel kan intensiveres til gavn for både de unge, operaen og Esbjerg Kommune i forhold til kultur- og vækstlagsstrategierne. Videre er det vurderingen, at samarbejdet med de øvrige lokale operaer om samproduktioner virker godt og udbytterigt. Herved opnås mere opera for pengene på tværs af kommuner og egnsteateraftaler, og der skabes rammer for kunstnerisk og kollegial sparring i et miljø, der som udgangspunkt er meget snævert og traditionsbundet. Den Ny Opera kan med fordel styrke sit fokus på PR og markedsføring, herunder brug af de nyere og sociale medier. Her ser evaluator det største udviklingspotentiale for operaen. De mennesker, som allerede kender operaen, anerkender og holder af forestillinger, kunstnerisk tilgangsvinkel såvel som kompagni. Men det umiddelbart potentielle publikumsunderlag vurderes at være langt større og muligt at nå via relativt enkle kommunikations- og PR-tiltag. Ligeledes kan operaen arbejde mere målrettet og aktivt med de lokale støtte-/venneforeninger. Det er her evaluators vurdering, at en øget klarhed over formål med hhv. støtteforening og publikumsforening, hvem disse omfatter, og hvordan de adresseres og udnyttes, rummer potentiale for operaen. Evaluering af Egnsteatre i Danmark DEN NY OPERA Side 13

16 6 METODE DATAINDSAMLING Evalueringen er gennemført over fire faser ud fra følgende fremgangsmåde: Metoder og interessenter Desk research Interviews Aftale- og dokumentationsmateriale, herunder teatrets selvevaluering, årsrapporter, presseklip og bred orientering i teatrets omfattende arkiv Indledende møde med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Interviews med operachefen og dennes sparringspartner samt bestyrelsesformand og -medlem Interviews med Esbjerg Kommunes kulturudvalgsformand og kulturchef Gruppeinterview med ledende medarbejdere fra Den Ny Opera og Esbjerg Kommune Forestillinger og andre aktiviteter Afrapportering Set den seneste egenproduktion Barberen i Sevilla Udarbejdet nærværende rapport Præsenteret rapporten for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Det metodiske greb, der ligger til grund for at evaluere den kunstneriske aktivitet, er Ønskekvistmodellen. Ønskekvistmodellen er udviklet af forskere fra Aarhus Universitet 2. Den udgør en enkel model for, hvordan man på struktureret vis kan diskutere og vurdere kvalitet i den performative kunst. Ønskekvistmodellen skitserer kunstnerisk kvalitet som en kombination af Villen, Kunnen og Skullen, forstået som Engagement, Evner og Nødvendighed. 2 Ønskekvistmodellen: Kunstnerisk kvalitet i performativ kunst, Klim 2003 samt Ønskekvisten: En håndbog i evaluering af teater, dans og musik, Klim 2005, begge Jørn Langsted, Karen Hannah og Charlotte Rørdam Larsen, Aarhus Universitet. Evaluering af Egnsteatre i Danmark DEN NY OPERA Side 14

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune ÅBENT UDBUD Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016 Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune KONTAKTINFORMATION Udbuddet varetages af Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune. Tilbud

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater 2017-20 1. Aftaleparter Randers EgnsTeater og Randers Kommune, Favrskov Kommune og Lemvig Kommune. 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V LiMFJORDSIEA1REr Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Limfjordsteatret d. 7. nov. 2012 Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016 Hermed fremsender vi den endelige

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro 1.1.2018-31.12.2020 Godkendt i bestyrelsen 16. december 2016 FORSLAG til godkendelse i Holstebro Kommune Red. 6.1.2017/LG Jnr. nr. 20.01.02-P27-1-16 Slots-

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM Egnsteateraftale vedr. Teatret OM 1. Aftaleparter Teatret OM (herefter kaldt teatret) og Ringkøbing-Skjern Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK OPERAEN I MIDTEN

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK OPERAEN I MIDTEN Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK OPERAEN I MIDTEN Lene Bak Juni 2014 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger 4 3 Rammer og

Læs mere

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding og studieby. Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005337003 Kommune 6000 Mungo Park Udviklingsforvaitningen og Nytorv 11 Egnsteateraftale mellem By- og Ko mm un Aftalen omhandler Kommunes tilskud

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Undersøgelsen vedrører sæsonen 2015/2016. Det betyder, at indberetningen skal omfatte aktiviteter i perioden 1.7-2015 til 30.6-2016. Formålet

Læs mere

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS kompetencecenter kompetencecenter for DanSk ScEnEkUnST Et kompetencecenter er tænkt som et supplement til eksisterende konstruktioner og organisationer, der hjælper scenekunsten

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK TEATRET OM

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK TEATRET OM Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK TEATRET OM Lene Bak Juni 215 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger... 2 3 Rammer og

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020

Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020 Strategiplan og plan for kunstnerisk aktivitet for Teatret Undergrunden 2017-2020 Undergrunden vil i en ny aftaleperiode 2017-2020 bestræbe sig på at blive et centrum for musikteater på højst mulige kvalitetsniveau,

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden Udkast version 6-23.10.12 Himmerlands Teater Driftsaftale om grundlag for drift i perioden 1.1.2013 31.12.2016. 1. Aftalepartnere: Den selvejende institution Himmerlands Teater Mariagerfjord Kommune 2.

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK EGNSTEATRET UNDERGRUNDEN

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK EGNSTEATRET UNDERGRUNDEN Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK EGNSTEATRET UNDERGRUNDEN Lene Bak December 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet Udvikling af Kulturtorvet - Aktionsproces Kommissorium og procesbeskrivelse, 03.03.16 1 Baggrund Allerød Byråd har besluttet at prioritere udvikling af et Kulturtorv på området omkring Byens Plads. Det

Læs mere

Aah/ Aftale mellem. Egnsteater Furesø og Furesø Kommune. Slettet: Slettet: 14:43:00 Slettet: 14:23: :38:36

Aah/ Aftale mellem. Egnsteater Furesø og Furesø Kommune. Slettet: Slettet: 14:43:00 Slettet: 14:23: :38:36 Aah/19.3.2012 Aftale mellem Egnsteater Furesø og Furesø Kommune 1 Egnsteateraftale mellem Det musikdramatiske Egnsteater Furesø (herefter kaldt teatret) og Furesø Kommune (herefter kaldt kommunen) For

Læs mere

Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune

Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune Sagsid: 11/34174 1. september 2012 Sagsbehandler: Frank Reeckmann Chefkons. Kultur og Udvikling fre@syddjurs.dk Egnsteateraftale for perioden

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret 1. januar december 2020 Udgave til politisk godkendelse

Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret 1. januar december 2020 Udgave til politisk godkendelse Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret 1. januar 2017 31. december 2020 Udgave til politisk godkendelse 1. Aftaleparter Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om scenekunst

Bekendtgørelse af lov om scenekunst LBK nr 30 af 14/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2013-019456 Senere ændringer til forskriften LOV nr 458 af 14/05/2014

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6. Hjemsted

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015 Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 RAMMEAFTALE FOR ODENSE TEATER DEN SYDDANSKE LANDSDELSSCENE FOR PERIODEN 2012-15 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen

Læs mere

Der er ikke et lovmæssigt grundlag, der forpligter Roskilde Kommune til at yde tilskud til kulturelle foreninger. Kriterier:

Der er ikke et lovmæssigt grundlag, der forpligter Roskilde Kommune til at yde tilskud til kulturelle foreninger. Kriterier: Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Roskilde Teater 1. oktober 2015 Mellem Roskilde

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK SYDDJURS EGNSTEATER

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK SYDDJURS EGNSTEATER Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK SYDDJURS EGNSTEATER Lene Bak Juni 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger... 2 3

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck

Læs mere

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden Udkast version 4-26.7.12 Himmerlands Teater Driftsaftale om grundlag for drift i perioden 1.1.2013 31.12.2016. 1. Aftalepartnere: Den selvejende institution Himmerlands Teater Mariagerfjord Kommune 2.

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Kulturudvalget Drøftelse Ib Christensen Henvendelse fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst vedrørende små storbyteatre i Aarhus Kommune. Baggrund:

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Små Storbyteatre. Sundheds- og Kulturudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Små Storbyteatre. Sundheds- og Kulturudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 4. Små Storbyteatre 2015-059705 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og kulturudvalget drøfter planerne for små storbyteatre i aftaleperioden 2017-20. Drøftelserne danner baggrund

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre

Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15, stk. 5, 15 a, stk. 3, 15 b, stk. 5 og 15 d, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 4. juni 2012 som ændret ved lov nr. 458

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak

Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak 1. Aftaleparter Dansk Rakkerpak (herefter

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Teater Cantabile 2. Vordingborg Kommune. For perioden

Egnsteateraftale mellem. Teater Cantabile 2. Vordingborg Kommune. For perioden Egnsteateraftale mellem Teater Cantabile 2 og Vordingborg Kommune For perioden 01.01.17 31.12. Aftalen er indgået i henhold til bekendtgørelse om Lov om scenekunst LBK nr. 30 af 14/01/2014, og Bekendtgørelse

Læs mere

1. Resume Det er et mål i Aarhus Kommunes kulturpolitik, at byens kulturtilbud har en høj kvalitet.

1. Resume Det er et mål i Aarhus Kommunes kulturpolitik, at byens kulturtilbud har en høj kvalitet. Notat Emne: Kunstfaglige evalueringer af kulturinstitutioner i Aarhus Til: Kulturudvalget d. 24. februar 2015 Side 1 af 8 Kunstfaglige evalueringer af kulturinstitutioner 2015/2016 1. Resume Det er et

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV. Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann

EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV. Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann Maj 2015 INDLEDNING 12.december, 2013, indgik Svendborg Kommune, Kulturministeriet og BaggårdTeatret ny egnsteateraftale

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK BAGGÅRDTEATRET

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK BAGGÅRDTEATRET Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK BAGGÅRDTEATRET Lene Bak December 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger... 2 3

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK ODIN TEATRET

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK ODIN TEATRET Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK ODIN TEATRET Lene Bak Juni 2014 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger 2 3 Rammer og tal

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre BEK nr 759 af 24/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2013-017151 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om egnsteatre

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HOLBÆK TEATER

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HOLBÆK TEATER Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HOLBÆK TEATER Lene Bak Juni 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger... 2 3 Rammer

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 Købe Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 10. november

Læs mere

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Del 1: Egnsteater i Thisted Kommune Thy Teater er Thisted Kommunes ubetinget største leverandør af professionel scenekunst. Med 109 forestillinger i 2010 og 120 forestillinger

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

1. Resume Det er et mål i Aarhus Kommunes kulturpolitik, at byens kulturtilbud har en høj kvalitet.

1. Resume Det er et mål i Aarhus Kommunes kulturpolitik, at byens kulturtilbud har en høj kvalitet. Notat Emne: Kunstfaglige evalueringer af kulturinstitutioner i Aarhus Til: Kulturudvalget d. 28. oktober 2014 Kopi til De kunstfaglige råd: Musikudvalget, Billedkunstudvalget, Kunstrådet Kunstfaglige evalueringer

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK LIMFJORDSTEATRET

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK LIMFJORDSTEATRET Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK LIMFJORDSTEATRET Lene Bak Juni 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger... 2 3 Rammer

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins.

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins. Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 162 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/ /2008

FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/ /2008 FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/2005 2007/2008 FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/2005 2007/2008 Udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

CPH Harbour Festival

CPH Harbour Festival Internt oplæg CPH Harbour Festival Kulturhavn vokser! Udarbejdet af: Have PR & Kommunikation Intro Idéen bag CPH Harbour Festival er at skabe en international, lokalt forankret kulturfestival i byens nye

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde BEK nr 1130 af 25/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-010573 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Det

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 07. juni 2012.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 07. juni 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 07. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume Ved Kulturforliget Kulturen på skinner frem mod

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m2. BYENS HUS BYENS BYGGERI UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium og Skuespiluddannelsen

Læs mere

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark 12. februar 2012 Politisk udgangspunkt Udviklingen af Kulturministeriets uddannelser skal ske i overensstemmelse med regeringens ambition

Læs mere

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering jung zusammen 15 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af jung zusammen... 3 Mål og målopfyldelse... 4 Rekruttering... 4 Højskoleopholdet... 4 Ungdomsparlamentet...

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Train

Rammeaftale om det regionale spillested Train Rammeaftale om det regionale spillested Train 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Train. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Resultataftale for Den Jyske Opera for

Resultataftale for Den Jyske Opera for Resultataftale for Den Jyske Opera for 2008-2011 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedr. aftalen side 3 2. Formålsbeskrivelse side 4-5 3. Omverdensanalyse side 6-7 4. Den Jyske Operas strategi side

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af teaterloven (Udmøntning af aftale om en række ændringer på teaterområdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven 2011/1 LSF 98 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 29. februar 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere