Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK DEN NY OPERA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK DEN NY OPERA"

Transkript

1 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK DEN NY OPERA Lene Bak Juni 2014

2 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger 2 3 Rammer og tal Aktivitet og organisation Økonomi Vurdering af rammer og tal 7 4 Kunstnerisk aktivitet Operaens tradition og forestillinger Forestilling Barberen i Sevilla Vurdering af den kunstneriske aktivitet 11 5 Forankring og synlighed Lokal forankring og samarbejde Kommunikation og synlighed Vurdering af forankring og synlighed 13 6 Metode dataindsamling 14

3 1 INDLEDNING Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst (PUS eller udvalget) har ønsket en uvildig evaluering af det musikdramatiske egnsteater Den Ny Opera i Esbjerg i forbindelse med teatrets nuværende aftaleperiode ( ). Til det formål har udvalget indgået aftale med dramaturg og chefkonsulent Lene Bak (evaluator), som har gennemført evalueringen i perioden februar juni Den Ny Opera har eksisteret siden 1999 og er organiseret som en forening, hjemmehørende i Esbjerg Kommune. Operaens samlede omsætning er på mellem 9,8 og 11 mio. kr./år, heraf % egenomsætning. De overordnede formål med evalueringen er formuleret af Kulturstyrelsen: Formål med evalueringen 1. Medvirke til udvikling af teatrets faglige og kunstneriske niveau gennem dialog med aftaleparterne 2. Sikre at de statslige tilskud til teatret og refusion af kommunens udgift hertil bliver anvendt i tråd med det generelle kunstneriske og faglige niveau for egnsteatre. Evalueringen er baseret på både kvalitative og kvantitative data og vurderer hhv.: 1. Økonomiske og organisatoriske forhold 2. Kunstneriske aktiviteter og kvalitet 3. Lokal forankring 4. Kommunikationsevne og synlighed. Evaluators dataindsamling har bestået af hhv. desk research (selvevaluering, årsrapporter, presseklip og bred orientering i operaens programmer mv.), besøg på operaen og overværelse af den seneste egenproduktion Barberen i Sevilla, interviews med hhv. operaens ledelse og bestyrelse, Esbjerg Kommunes kulturudvalgsformand og -direktør samt gruppeinterview med operaens ledelse og Esbjerg Kommune. Metoden til at vurdere den kunstneriske kvalitet tager udgangspunkt i Ønskekvistmodellen, beskrevet i kapitel 6. Evaluator vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for et godt samarbejde med alle aktører! Lene Bak, Juni 2014 Evaluering af Egnsteatre i Danmark DEN NY OPERA Side 1

4 2 RESUMÉ AF KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Det er evaluators grundlæggende vurdering, at Den Ny Opera er et professionelt og veldrevet musikdramatisk teater, der arbejder med operagenren i form af både klassikere og nyopsætninger, samt at teatret lever op til målene i egnsteateraftalen På den baggrund anbefales det, at Esbjerg Kommune viderefører egnsteateraftalen med Den Ny Opera. Konkret er vurderingerne endvidere de følgende: Den Ny Opera har nogle hensigtsmæssige organisatoriske, fysiske og økonomiske rammer med forskellige plusser og minusser. Basisorganisationen er meget lille, hvilket på den ene side gør den sårbar, men på den anden side fleksibel. Operaen har til huse i Musikhuset Esbjerg, hvilket giver optimale fysiske rammer, samtidig med at det er en dyr løsning relativt set. Operaen har en meget engageret operachef, der formår at tiltrække store kunstnere til sine opsætninger. Samlet set er det vurderingen, at Esbjerg Kommune får meget for sine penge. Evaluator anbefaler, at Den Ny Opera og Esbjerg Kommune drøfter mulighederne i en evt. udvidelse af ejerkredsen, så en eller flere andre kommuner også får operaforestillinger og tilsvarende bidrager økonomisk. Det kunstneriske niveau er generelt højt. Det gælder både på det kunstfaglige og formidlingsmæssige område. Den Ny Opera vil noget med sine opsætninger og sit meget varierede repertoire; den kan noget baseret på professionel ledelse og rammer, og den skal noget, nemlig gøre opera mere tilgængeligt for flere mennesker. Den lokale forankring er stærk, med en stor medlemskreds og højt aktivitetsniveau både i og uden for teatersalen. Fra Esbjerg Kommunes side er der stor tilfredshed med operaen og dens vurderede brandingværdi for byen. På PR- og markedsføringsområdet står operaen ikke så stærkt. Organisationen besidder ikke tilstrækkeligt med hverken ressourcer eller kompetencer, så arbejdet er lagt ud til Musikhuset. Evaluator anbefaler, at Den Ny Opera søger at finde nye, supplerende måder at arbejde med PR og markedsføring og således opprioriterer den generelle synlighed. Evaluering af Egnsteatre i Danmark DEN NY OPERA Side 2

5 Samlet set kan dette konkretiseres ved hjælp af en SWOT-analyse. STYRKER MULIGHEDER Lille fleksibel basisorganisation, dedikeret stab Engageret operachef med mange kompetencer Gode og professionelle fysiske rammer Gode netværk internt i Musikhuset og eksternt Generelt veldrevet økonomisk fundament Kunstnerisk høj kvalitet, stærkt skuespil, instruktion, kropssprog (ikke mindst ift. operagenren) Operagenren udvides og udvikles Højt aktivitetsniveau Fleksibilitet i kunstneriske valg, stor og relevant forestillingsportefølje Stor tilgængelighed, operafims modvirkes Stor lokal forankring og opbakning i og uden for teatersalen Ambassadørrollen fungerer effektivt, stor brandingværdi for Esbjerg Kommune Stor synlighed og gennemslagskraft i Esbjerg og udenfor i operakredse Sammenhæng med Esbjerg Kommunes vækststrategi og ift. kulturel fødekæde Bestyrelsessammensætning ændres: Færre politikere, flere med virksomhedskompetencer Udvid ejerkredsen. Flere kommuner giver bedre økonomisk fundament Generationsskifte i bestyrelsen Synligheden kan øges både i og uden for Esbjerg Udnyt de pædagogiske aktiviteter ift. skolereformen Markedsføring og publikumskontakt hjemtages/ omorganiseres (perspektiver undersøges) Markedsføringskompetencer, herunder digitale og sociale medier, opprioriteres Den regionale kulturaftale og de 28 kulturambassadører inddrages i PR og sociale medier SVAGHEDER TRUSLER Sårbar basisorganisation (alt beror på én mand) Dyre fysiske rammer Forretningsmodellen bevirker, at operaen udliciterer væsentlige dele af sit markedsføringsansvar/sin publikumskontakt Turnémuligheden bliver stadig vanskeligere, dyrere Generel økonomisk udfordring med den nye lov Evt. vigende statsligt tilskud ift. huslejeloft Evaluering af Egnsteatre i Danmark DEN NY OPERA Side 3

6 3 RAMMER OG TAL 3.1 Aktivitet og organisation Initiativet til at etablere Den Ny Opera blev taget af studerende ved Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg, som en videreudvikling af den semiprofessionelle scene Sydvestjysk Operaensemble. Operaen er organisatorisk hjemmehørende i Esbjerg Kommune, der er hovedtilskudsyder. Operaen har siden etableringen i 1999 boet og haft fast spillested i Musikhuset Esbjerg. Musikhuset har en stor sal med pladser og over 400 m 2 scene, en lille teater- og koncertsal med i alt 425 pladser samt en foyerscene. Operaen spiller på alle tre scener. Forretningsmodellen er således, at operaen sælger sine forestillinger til Musikhuset, som så har den billetsælgende kontakt til publikum. I samme bygningskompleks er i øvrigt Esbjerg Kunstmuseum, diverse foredrags- og mødeaktiviteter samt en café og restaurant. Operaens formål er, jf. vedtægterne, at drive teatervirksomhed, i særlig grad musikdramatik med to-tre årlige produktioner, hhv. opera, operette, musicals og børneteater mv. Herudover kan operaen selv producere ny dansk musikdramatik, indgå i pædagogisk samarbejde med skoler og andre institutioner samt lave opsøgende musikteater. Gennem de 15 foregående år har operaen hvert år opsat og/eller produceret 1-2 voksenforestillinger og 1 børneforestilling. Der spilles årligt ca. 50 forestillinger, dels lokalt i Musikhuset Esbjerg, dels på turné til landets teaterforeninger, skoler mv. Repertoiret er bredt, fra klassikere som Figaros bryllup (Mozart) til nyskrevet musikdramatik for børn og voksne. Især skal bemærkes Wagnersatsningen, hvor operaen opsatte Nibelungens Ring over en femårig periode ( ). En oversigt over operaens produktioner over tid følger hermed: Oversigt over Den Ny Operas produktioner : Verdi: Falstaff Rossini: Askepot Guldberg: Prinsesse Guldbold (uropf.) 2000: Donizetti: Elskovsdrikken Offenbach: Orfeus i underverdenen Guldberg: Prinsesse Guldbold 2001: Carl Nielsen: Maskarade Händel: Orlando Guldberg: Rumleskaft (uropf.) 2002: Strauss: Flagermusen Donizetti: Don Pasquale Guldberg: Den fortryllede Prinsesse (uropf.) 2003: Mozart: Don Giovanni Wagner: Rhinguldet (Ringen I) Guldberg: Den fortryllede Prinsesse 2004: Rossini: Tyrken i Italien Händel: Rinaldo Guldberg: Prinsesse Guldbold 2005: Mozart: Figaros Bryllup Wagner: Valkyrien (Ringen II) Guldberg: Prinsessen på pebernødden (uropf.) 2006: Mozart: Cosi fan tutte Guldberg: Prinsessen på pebernødden 2007: Pape: Til døden os Wagner: Siegfried (Ringen III) Guldberg: Rumleskaft 2008: Reesen: Farinelli Wagner: Ragnarok (Ringen IV) Guldberg: Den kloge dronning (uropf.) 2009: Rossini: Barberen i Sevilla Puccini m.fl.: La Boheme cabaret Guldberg: Den kloge dronning 2010: Mozart: La Finta Giardiniera (1.opf. i DK) Britten: The turn of the screw Guldberg: Den fortryllede Prinsesse 2011: Händel: Xerxes Nielsen: Maskarade freden er forbi (parodi, uropf.) Guldberg: Den fortryllede Prinsesse 2012: Purcell: The Opera Pub Mozart: Tryllefløjten Karlsen og Bruun: Halløj i Firmaet (uropf.) 2013: Fjeldmose: Billederne Synger m. OIM (uropf.) Guldberg: Drengen, der ikke kunne blive bange (uropf.) Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore det hele sejler (parodi, uropf.) m. Operaen i Midten og Figaros 2014: Rossini: Barberen i Sevilla Magnar Åm: Isslottet (uropf.) Frandsen: Et Dukkehjem (uropf.) m. Fynske Opera 2015: Leman og Holbek: The Rosenbergs (uropf.). Evaluering af Egnsteatre i Danmark DEN NY OPERA Side 4

7 Den Ny Opera er organiseret i en forening med en bestyrelse bestående af syv medlemmer, udpeget for en fireårig periode: to repræsentanter for Esbjerg Kommunes byråd, en for regionsrådet, Region Syddanmark, en for Syddansk Musikkonservatorium, en for publikumsorganisationen Teater- og Musikhusvennerne, en medarbejderrepræsentant samt et medlem valgt af foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling. Bestyrelsesformanden har gennem en årrække været Birger Kledal (Kledal), fhv. gymnasierektor og valgt af foreningen. Ledelsen er samlet i én kunstnerisk, administrativ og teknisk person, operachef Lars Ole Mathiasen (Mathiasen). Han er medstifter af operaen og har i alle 15 år været kunstnerisk leder. Siden 2009 har han også varetaget den administrative ledelse. Herudover er ansat en sparringspartner for operachefen, Jakob Næslund Madsen (en tredjedel tid), og en regnskabsmedarbejder, Laila Ibsen (fuld tid). Der er ikke noget fast ensemble, og såvel kunstnerisk som teknisk personale ansættes ad hoc. Sangere, instruktører, scenografer mv. ansættes målrettet til den enkelte produktion, idet operaen tilstræber en vis kontinuitet og netværksopbygning i valg af kunstnere. Musikken hentes ligeledes ind ad hoc, dog med faste samarbejdspartnere i Barokksolistene, Sønderjyllands Symfoniorkester og Esbjerg Ensemble. I forhold til teknisk personale trækker operaen på Musikhusets stab, ligesom operachefen ofte selv er udførende også på det tekniske område. Operaen har egnsteateraftale med Esbjerg Kommune ( ). Ifølge aftalen er formålet: Formål for Den Ny Opera i aftaleperioden, januar 2012 december 2015 At producere professionel scenekunst primært musikdramatik for borgerne i Esbjerg Kommune, subsidiært gennem turnévirksomhed i ind- og udland at virke som kulturelle ambassadører for Esbjerg Kommune. Konkret skal operaen producere mindst to nye egen- eller samproduktioner årligt. En del af operaens virke skal rette sig mod børn og unge (forestillinger og pædagogisk samarbejde), og operaen skal indgå i netværk med byens øvrige kulturinstitutioner og kulturelle vækstlag. Den kulturelle ambassadørrolle vægtes højt: Gennem sit virke skal Den Ny Opera medvirke til at skærpe Esbjerg Kommunes kulturelle profil blandt andet ved at manifestere sig som en udadvendt og dynamisk kulturinstitution, der tager afsæt i byens og egnens særlige forudsætninger og behov. 3.2 Økonomi Den Ny Opera har i aftaleperioden haft en samlet årlig omsætning på mellem 9,8 og 11 mio. kr. (se tabel 1). Esbjerg Kommune har ydet et årligt tilskud på 5,5-5,6 mio. kr., hvoraf staten, jf. Egnsteaterloven 1, har refunderet 41 % ( kr.) i 2012 og 41,5 % ( kr.) i Refusion for 2014 er på 40 %. Det særlige statslige tilskud (overtaget fra Ribe Amt i forbindelse med strukturreformen) udgør endvidere 1 Den endelige refusionsprocent fastlægges som forholdet mellem statens bevilling til egnsteaterrefusion på finansloven og de samlede refusionsberettigede kommunale driftstilskud til egnsteatre. Evaluering af Egnsteatre i Danmark DEN NY OPERA Side 5

8 kr. Operaen skaffer en egenomsætning på % fra salg af billetter/forestillinger og fra sponsorer, fonde og øvrige indtægtsskabende aktiviteter. Huslejen udgør mellem 21 og 29 % af de samlede omkostninger (se tabel 2), hvilket er højt i forhold til andre egnsteatre. Omkostningen er baseret på, Esbjerg Kommune lejer Teatersalen af den erhvervsdrivende fond Musikhuset Esbjerg i 145 dage årligt. Den Ny Opera fremlejer herefter Teatersalen af Esbjerg Kommune i 117 dage årligt og betaler herfor en leje svarende til 117/145 af den kommunale lejeudgift. Herudover har Den Ny Opera udgifter til leje af værksted og lager hos private udlejere i Esbjerg og Holsted. De to følgende tabeller giver et overblik over Den Ny Operas økonomi, hhv. omsætning og omkostninger i måleperioden Tabel 1: Omsætningsfordeling, i kr. (op-/nedrundet) og procent af samlet beløb kr % 2013 kr % Egenomsætning i alt Salg af forestillinger Sponsor, fonde, øvrige aktiviteter % 9 % 6 % % 9 % 4 % Tilskud i alt Esbjerg Kommune Særligt statstilskud (amt) Projektstøtte (Kunststyrelsen) % 50 % 27 % 8 % % 57 % 30 % 0 % Omsætning i alt % % Tabel 2: Omkostningsfordeling, i kr. (op-/nedrundet) og procent af samlet beløb kr % 2013 kr % Husleje Produktion Turnéomkostninger Løn (faste og eksterne) Øvrige omkostninger % 10 % 10 % 53 % 6 % % 7 % 5 % 54 % 5 % Omkostninger i alt % % Resultat Operaens forskellige omsætningsniveauer i de to år afspejler blandt andet, at der i 2013 blev lavet to (ud af tre) samproduktioner, mod tre egenproduktioner i Det relativt store overskud i 2013 skal ses som led i en økonomisk plan om at rette op på operaens negative egenkapital (2012: kr.), hvilket således er lykkedes. Evaluering af Egnsteatre i Danmark DEN NY OPERA Side 6

9 3.3 Vurdering af rammer og tal Det er evaluators samlede vurdering, at Den Ny Opera er veldrevet, med nogle hensigtsmæssige organisatoriske, fysiske og økonomiske rammer. Organisationen er meget lille, og operachefen bemander hver opsætning med eksterne kræfter. Dette giver fundament for fleksibilitet, fornyelse og frie kunstneriske valg. Samtidig tilstræbes en vis kontinuitet. Dette øger mulighederne for pædagogiske og andre aktiviteter ud over de egentlige forestillinger, idet kunstnerne på den måde får en vis tilknytning til operaen og Esbjerg. Forudsætningen for, at denne model fungerer, er, at operachefen besidder mange forskellige kompetencer kunstneriske, administrative, teknisk-/praktiske og sociale. Bestyrelsesformanden bekræfter, at dette er tilfældet. Han fremhæver herudover, at operachefen formår at skabe en "alt kan lade sig gøre"-stemning, og selv gå forrest heri både når det gælder kunstneriske valg (fx Wagner-satsningen) og praktiske udfordringer. Selv fremhæver Mathiasen, at netværket både internt i Musikhuset og eksternt til kunstnere og øvrige er afgørende. Musikhuset er et stort professionelt sted, og parterne i huset har ifølge Mathiasen et godt samarbejde og er fleksible. Operaen har herved flere muligheder, end hvis den boede for sig selv. Bestyrelsessammensætningen følger foreningens vedtægter. Det er evaluators vurdering, at tre politikere (ud af syv medlemmer) er relativt mange. Sammensætningen kunne i højere grad afspejle kompetencer vedr. strategi og virksomhedsdrift med henblik på at supplere og udvide sparring til operaens ledelse samt en generel ambition om at nå bredere målgrupper. Ligeledes anbefales, at organisationen udarbejder en plan for generationsskifte i bestyrelsen. Økonomien ser generelt fornuftig ud. Det skal her påpeges, at opera som genre er dyr i forhold til anden scenekunst. Ud fra den vinkel er det evaluators vurdering, at kommunen får meget for sine penge. Operaens og kommunens ledelser påpeger begge et fremtidigt økonomisk problem i tilknytning til evt. ny teaterlov. Hvis de foreliggende forslag fastholdes, må egnsteatrenes husleje max udgøre 15 % af de samlede udgifter. Dette vil i runde tal give operaen en manko på kr. Der er ikke pt. nogle bud på løsning af en sådan økonomisk udfordring for operaen. Evaluator har i forbindelse med evalueringen foreslået parterne at overveje en udvidelse af ejerkredsen. Det sker med inspiration fra egnsteatret Operaen i Midten, der er ejet af fire kommuner, Holstebro, Herning, Struer og Ikast-Brande; de fire betaler forholdsmæssigt efter indbyggertal og får tilsvarende antal forestillinger og aktiviteter. Hvilke kommuner der i givet fald kunne være relevante, kunne bero på en analyse og forhandlinger med de pågældende. Det kunne fx være Sønderborg (hvor operaen i forvejen har samarbejde med symfoniorkestret), Vejle (der har et musikhus nogenlunde som Esbjergs) eller Billund- Grindsted (som har en stor strategisk børnesatsning: Capital of Children). Eksemplerne står for evaluators egen regning. Forretningsmodellen, hvor operaen sælger forestillinger, og hvor Musikhuset står for markedsføring og publikumskontakt, kan efter evaluators vurdering problematiseres. Operachefen erkender denne problemstilling, men ser ikke et hensigtsmæssigt alternativ i at trække opgaven hjem i organisationen. Evaluering af Egnsteatre i Danmark DEN NY OPERA Side 7

10 4 KUNSTNERISK AKTIVITET 4.1 Operaens tradition og forestillinger Den Ny Opera producerer og viser musikdramatik, primært opera i form af både egenproduktioner og samproduktioner af klassikere og nye stykker så vidt muligt i fuld skala. Det vil sige med alle de sangere og orkestermedlemmer, som partitur og manuskript lægger op til. I særlige sammenhænge arbejder operaen også med operetter, musicals og operastykker i mindre format, tilpasset anledning og muligheder. Netop "fuld skala-ambitionen" fremhæver operalederen som et særkende for Den Ny Opera i forhold til andre lokale operaer, ligesom han ser det som en vigtig faktor i forhold til at tiltrække de store kunstneriske profiler. Repertoirevalget består af en vekslen mellem klassikere og nye værker, ofte i lidt alternative nyfortolkninger og bearbejdninger med kant. Ledelsen er meget opmærksom på, at opera er en snæver genre, der pr. tradition alene appellerer til en smal målgruppe, og operaen arbejder til stadighed med at udfordre dette. Som det udtrykkes af ledelsen: "Alle skal inviteres indenfor og føle sig på rette sted, hvad enten man er uden noget kendskab til genren eller er en erfaren operagænger". Den kunstneriske tilgængelighed vægtes således højt altid baseret på den kunstneriske kvalitet. Denne dobbeltambition forfølges på forskellig vis: I valg af sangere/skuespillere, hvor såvel de musikalske som de sceniske kompetencer prioriteres; i scenografi og opsætning, hvor der til stadighed tænkes i, hvordan værket bringes ud til og i samspil med publikum, og i forhold til totaloplevelsen. Den Ny Opera har i perioden vist syv produktioner, med i alt ca. 100 forestillinger og publikummer, fordelt som vist i tabellen nedenfor. Tabel 3: Antal produktioner, forestillinger og publikummer Produktioner Forestillinger Publikummer Produktioner 2012 Tryllefløjten (Nyproduktion) Halløj i Firmaet (Nyproduktion) The Opera Pub (Nyproduktion, semiscenisk) Maskarade (Genopførelse, semiscenisk) Total Produktioner 2013 Billederne synger (Ny samproduktion) Drengen, der ikke kunne blive bange (Nyproduktion) Pinafore (Ny samproduktion) Total Evaluering af Egnsteatre i Danmark DEN NY OPERA Side 8

11 Som det fremgår af tabellen, er de enkelte produktioner meget forskellige i volumen, og det giver ikke mening at foretage tværgående sammenligninger. Generelt gælder, at børne-/unge-forestillingerne tegner det største antal publikum, hvilket beror på, at der sælges til hele skoleklasser, samt at de åbne arrangementer uden for teatersalen ligeledes når ud til et større publikum. De mere klassiske forestillinger i salen når et mindre antal publikummer. Der kan alene beregnes belægning på de sidstnævnte. Tabel 4: Antal spillede forestillinger og belægningsprocenter i 2012 (procentpoint afrundet til nærmeste hele tal) Forestillinger 2012 Antal spillede forestillinger Antal publikum Heraf inviterede Heraf betalende Antal pladser Belægning Værdibelægning Tryllefløjten % 60 % Halløj i Firmaet % 54 % De åbne arrangementer og øvrige sekundære aktiviteter omfatter en række mindre events, hvor opera kobles til/med andre arrangementer som små kunstneriske oplevelser, supplementer og appetitvækkere i forhold til det brede publikum. I perioden har disse bestået i fx Operafrokost, hvor publikum spiser frokost i Musikhusets restaurant/foyer og herudover får en oplevelse med de for tiden engagerede sangere fra operaen. Det gælder fx i The Opera Pub, hvor publikum sidder ved cafeborde og nyder et glas vin sammen med et udpluk af udvalgte operastykker, akkompagneret af det norske ensemble Barokksolistene. Herudover indgår Den Ny Opera i Esbjerg Kommunes Kulturnat og øvrige tværgående kulturbegivenheder (beskrives i kapitel 5.1). De pædagogiske aktiviteter foregår typisk på skolernes klassetrin. Her tages fx udgangspunkt i kendte folkeeventyr, der er kendte universer for eleverne, og som herigennem leder dem ind i operauniverset, der ofte er ukendt for børnene. De valgte temaer er relevante i forhold til de pågældende børnegrupper såsom venskab, mobning, jalousi, kærlighed. 4.2 Forestilling Barberen i Sevilla Evaluator har haft mulighed for at se en forestilling i Musikhuset Esbjerg, Barberen i Sevilla (den eneste, der spillede i evalueringsperioden). Stykket er sat op af Jakob Næslund Madsen (ledelsessparringspartneren på 1/3 tid) og Joachim Knop. De to har sammen stået for opsætninger på Den Ny Opera ad flere omgange. Næslund Madsen spiller og synger Grev Almaviva, og Knop spiller og synger barberen Figaro. De øvrige roller besættes med hhv. Liv Oddveig Midtmageli (Rosina), Morten Staugaard (Doktor Bartolo), Jesper Brun- Jensen (Musiklærer Don Basilio) og Lisbeth Kjærulff (stuepigen Berta). Det norske ensemble Barokksolistene står for musikken. Den samlede musikalske ledelse og dirigentopgaven varetages af operachefen Mathiasen, og Stine Martinsen står for scenografi. Alle har tidligere medvirket i en eller flere af Den Ny Operas opsætninger. Der synges på dansk, og flere replikker fremsiges uden sang. Handlingen er som i mange operastykker meget enkel, mens afviklingen er kompleks med diverse forviklinger, misforståelser og benspænd frem mod målet. Den unge smukke Rosina attrås af de to mænd Evaluering af Egnsteatre i Danmark DEN NY OPERA Side 9

12 greven og doktoren, mens Rosina selv er forelsket i en ung studerende tror hun. Denne er imidlertid identisk med greven, som har forklædt sig for at sikre sig, at Rosina bliver forelsket i ham uafhængig af hans titel og penge. Barberen Figaro fungerer som mellemmand, budbringer og hjælper. Og i sidste øjeblik får de to, Rosina og greven, hinanden. Stykket starter med, at Barberen, Figaro, kommer ind på scenen ikke som Figaro, men som Papageno fra Tryllefløjten. Denne reference til sidste års forestilling fanger de faste operagængere med det samme, og scene og sal "klikker" således hurtigt; der grines. Herefter kommer karakteren tilbage nu som barber. Han spørger bredt ud i salen, om publikum virkelig gider se forestillingen. Greven, som er placeret blandt publikum i salen, insisterer og fortæller, at han er lun på Rosina. Han hentes op på scenen, spiller en kikset kærlighedssang på guitar og sluses herefter ind i forestillingen. Og nu er både de faste og nye operapublikummer sluset godt med ind i værket man føler sig "på rette sted", jf. operaledelsens ambition (beskrevet ovenfor). Herefter kører forestillingen nogenlunde efter forskrifterne, dog med en række mindre brud og greb, som kunne beskrives som verfremdungseffekter (Brecht), herunder 3-4 dialoger mellem barberen og greven "udenfor" stykket ( Hvordan går det?, Er du ved at få hende på krogen? mv.). Alt i alt anvendes gode greb til at få åbnet forestillingen, skabe dialog mellem værk og publikum og successivt lade tilskuerne være med i en vis selvironisk distance til operaen som klassisk (finkulturel) genre. Det fungerer fint i forhold til den tilgængelighed, som operaledelsen netop ønsker at medvirke til. Evaluators oplevelse ved premieren var, at salen i den grad anerkendte og værdsatte dette. Der blev både grinet og applauderet meget. Det er tilsvarende evaluators vurdering, at opsætningen var flot og stærk, og at disse greb fungerede godt. Dog ville en lille justering i balancer med nedtoning af netop disse virkemidler have få stykket til at fremstå endnu stærkere. Alle medvirkende er professionelt uddannet, heraf en del med flere uddannelser. Operachefen er uddannet ved Kungliga Musikhögskolan i Stockholm og Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. De øvrige har tilsvarende uddannelse fra danske og svenske musikkonservatorier og operaakademier. Jesper Brun-Jensen dog fra Statskonservatoriet i Sofia, Bulgarien, og Morten Staugaard fra skuespillerskolen i Odense. Det norske ensemble Barokksolistene spiller på originalinstrumenter. Som del af Den Ny Operas kunstneriske tilgang sker valget af kunstnere med udgangspunkt i deres sangkompetencer, men herudover med stor vægt på den sceniske performance. Forestillingen Barberen i Sevilla er et klart udtryk for, at dette er lykkedes, og at det styrker den generelle gennemslagskraft og publikums oplevelse. Der var flot karakterspil fra hovedparten af de medvirkende, ikke mindst de to modne karakterer, Doktor Bartolo og Musiklærer Don Basilio. Men også stuepigen Berta fremstår scenisk stærkt, hvilket er interessant, idet hun faktisk kun har en arie ret langt henne i stykket. Hun spiller sin birolle hele vejen igennem stærkt, og man bliver yderligere positivt bekræftet, da man finder ud af, at hun også synger godt. Næslund Madsen står som den formelle instruktør, med bistand fra Knop. De to har samtidig store roller, og instruktionen har (ifølge Næslund Madsen) i praksis fungeret kollektivt, så alle har bidraget og afprøvet. Evaluering af Egnsteatre i Danmark DEN NY OPERA Side 10

13 Det er der kommet en dynamisk og helstøbt fremstilling ud af. Især timingen er flot med en del sceniske overraskelser og stærke tableauer, baseret på et generelt meget levende kropssprog. Der arbejdes med flere sansemidler, fx et badekar fuld af vand og sæbeskum, som forskellige af karaktererne stiger op i, går ud af, gemmer sig i med og uden tøj. Og når Barberen, efter en tur i karret, vrider sit tøj styk for styk, sker det med en timing og rytme, der fint understøtter musikken. Samlet set er konklusionen, at Den Ny Opera med opsætningen af Barberen i Sevilla i den grad lever op til sine kunstneriske visioner og ambitioner. Forestilling, instruktion og performance er funderet på klare og solide kunstneriske kompetencer og kvaliteter, samtidig med at opsætningen forholder sig frit til operagenren og prioriterer at nå og berøre sit publikum og åbne værket for den enkelte tilskuer hvad enten denne er vant til opera eller er ny. Dagbladet Politiken anmeldte søndagens premiere tirsdag d. 29. april med fire ud af seks hjerter. Her hedder det bl.a. (efter kort handlingsreferat): "Det lyder kompliceret, men det er det ikke. Slet ikke. Det er folkeligt og let. Med glimrende timing og overraskende drejninger får det lille hold frembragt deres helt egen Rossini-opera fyldt med forklædninger og forvekslinger som en undskyldning for at synge nogle af operahistoriens smukkeste arier. Anmeldelser fra operaens besøg i Folketeatret var endnu mere positive. Her havde hele fire landsdækkende dagblade anmeldelser. Kristelig Dagblad, Gregersdh.dk og KultuNaut gav forestillingen fem ud af seks stjerner, Berlingske fire. Den Ny Opera havde købt et kulturkommunikationsbureau til at hjælpe med PR i København, og det er operalederens vurdering, at dette havde stor betydning for medieomtale og søgning i København. 4.3 Vurdering af den kunstneriske aktivitet Det er evaluators vurdering, at Den Ny Opera ud lever op til egnsteateraftalen og målene for aftaleperioden vedrørende egnsteateraktiviteter. På baggrund af det samlede materiale og analysen af Barberen i Sevilla er det ligeledes vurderingen, at operaen leverer høj kvalitet i forhold til alle tre parametre i Ønskekvistmodellen. Den Ny Opera har klare kunstneriske og publikumsmæssige ambitioner, den vil noget, levere kvalitetsopera til et bredt publikum, den kan noget med professionel ledelse og rammer, der gør det muligt at tiltrække stærke operaprofiler, og den skal noget, den vil gøre opera mere tilgængelig, gå i dialog med publikum og udfordre genren. I første halvdel af aftaleperioden har operaen produceret fire nye egenproduktioner og to nye samproduktioner. Videre er der for planlagt tre nye (sam-)produktioner. Den samlede portefølje over 15 år vidner om en stor variation i repertoirevalg; her er både store, tunge klassikere Wagners Ringen med fuld besætning og nyskrevne og lettere produktioner som Halløj i Firmaet. Ikke mindst set i lyset af, at operagenren er en dyr kunstart, er det vurderingen, at Esbjerg Kommune og dens borgere får særdeles meget for pengene. Evaluering af Egnsteatre i Danmark DEN NY OPERA Side 11

14 5 FORANKRING OG SYNLIGHED 5.1 Lokal forankring og samarbejde Den Ny Operas lokale forankring og samarbejde omfatter ud over forestillingerne i Musikhuset Esbjerg samarbejde med en række kulturinstitutioner, visninger på andre lokaliteter samt den pædagogiske virksomhed. De lokale samarbejdspartnere er især Musikhuset Esbjerg, Esbjerg Ensemble og Esbjerg Kunstmuseum. Esbjerg Ensemble er et af landets førende kammermusikensembler, og med dem har Den Ny Opera produceret flere forestillinger, herunder Halløj i Firmaet (2012) og den planlagte forestilling Et dukkehjem (2014). De to parter arrangerer endvidere hvert år en fælles udendørskoncert, Opera på torvet, i forbindelse med Esbjerg Festuge. Med Esbjerg Kunstmuseum er der løbende samarbejdsprojekter i krydsfeltet maleri, skulptur/sang, musik. Børneoperaen Billederne synger (2013) havde således premiere i kunstmuseets udstilling. Ligeledes laver de to parter hvert år sammen et indslag på Esbjerg Kulturnat. Øvrige centrale samarbejdspartnere er hhv. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole samt Treenighedskirkens Drenge- og mandskor. Det er Den Ny Operas plan at intensivere samarbejdet med disse to parter og med Esbjergs Kulturskole. Dette med henblik på at bidrage til at realisere Esbjerg Kommunes kulturpolitik vedr. styrkelse af vækstlagene og sikre hele fødekæden. Generelt har operaen et godt samarbejde med Esbjerg Kommune og de øvrige kultur- og udviklingsaktører. Esbjerg Kommune arbejder målrettet med tværgående udviklingspartnerskaber mhp. at skabe rammer for synergi. Konkret sidder operachefen i fire tværgående udviklingsfora: Vækstlagsforum (med fokus på kulturelle fødekæder), Marketingsgruppen, Kulturforum og Eventforum. På nationalt plan samarbejder Den Ny Opera med de øvrige lokale operaer, Figaros (Aarhus), Den Fynske Opera og Operaen i Midten. Samarbejdet består i samproduktioner, som fx Billederne synger (med Operaen i Midten), Pinafore det hele sejler (med Figaros) og den planlagte Et dukkehjem (med Den Fynske Opera). Den Ny Opera turnerer ikke så meget som tidligere. Endelig har Den Ny Opera planer om at inddrage fransk barokopera i repertoiret og her søge samarbejde med de nyere danse-/teatermiljøer. 5.2 Kommunikation og synlighed Som beskrevet arbejder Den Ny Opera meget med tilgængelighed, og dette kommer til udtryk i operaens publikumstilslutning og den generelle synlighed i kommunen, vurderer operaens ledelse. Esbjerg og omegns borgere er ikke som udgangspunkt et operapublikum, men Den Ny Operas strategi lykkes, og operaen formår at nå ud til en bredere målgruppe end den traditionelle, dels i forhold til børne- og ungegrupperne, dels i forhold til lidt yngre personer end prototypen på en operagænger. Der er dog fortsat et stort potentiale her, vurderer såvel leder som bestyrelsesformand, og det skal der arbejdes videre med. Især børn og unge vil få fortsat stigende opmærksomhed. Støtteforeningen Den Ny Opera har ca. 100 medlemmer. Hertil kommer den bredere publikumsforening "Teater- og Musikhusvennerne" i fællesskab med Musikhuset. Denne har ca medlemmer. Evaluering af Egnsteatre i Danmark DEN NY OPERA Side 12

15 Operaledelsen beklager, at det af økonomiske grunde er vanskeligt at turnere med de store forestillinger, idet der her ellers er mulighed for at skabe stor/øget synlighed, samtidig med at det er ledelsens oplevelse, at der er et stort potentielt publikum at få i tale. Konkret refereres til gæstespillet med Händels opera Xerxes på Det Kgl. Teater i Her var hhv. 900 og publikummer til de to forestillinger på trods af at der ikke var lavet systematisk PR-arbejde. Operaen oplevede, at den første aftens succes bevirkede, at mange købte billet til næste forestilling, altså at mund til mund og sociale medier medvirkede til et forøget salg. På den professionelle PR- og markedsføringsside står operaen generelt ikke så stærkt. Med den meget lille stab er der hverken ressourcer eller kompetencer til dette. Men som nævnt har operaen købt professionel bistand til PR og presse i forhold til operaens forestilling på Folketeatret med meget positive resultater. Manglende tilstedeværelse på de sociale medier fremhæves ligeledes af operaledelsen som en svaghed. Den Ny Opera har og vedligeholder hjemmesiden men herudover er operaen ikke til stede på andre medier. 5.3 Vurdering af forankring og synlighed Den lokale forankring er stærk, og der er generelt stor tilfredshed med Den Ny Operas måde at være alternativt egnsteater i Esbjerg og omegn. Kommunens kulturpolitikere og kulturchef fremhæver operaen og operaledelsen for både kunstnerisk kvalitet og stort engagement sammen med evnen og viljen til at samarbejde og tilpasse sig lokale muligheder. I forbindelse med både turneer og lokale forestillinger oplever kommunen, at Den Ny Opera fungerer som stærke og loyale kulturambassadører for Esbjerg. Samarbejdet med de øvrige kulturinstitutioner mv. virker ligeledes hensigtsmæssigt. Det er samtidig evaluators vurdering, at samarbejdet med unge semiprofessionelle med fordel kan intensiveres til gavn for både de unge, operaen og Esbjerg Kommune i forhold til kultur- og vækstlagsstrategierne. Videre er det vurderingen, at samarbejdet med de øvrige lokale operaer om samproduktioner virker godt og udbytterigt. Herved opnås mere opera for pengene på tværs af kommuner og egnsteateraftaler, og der skabes rammer for kunstnerisk og kollegial sparring i et miljø, der som udgangspunkt er meget snævert og traditionsbundet. Den Ny Opera kan med fordel styrke sit fokus på PR og markedsføring, herunder brug af de nyere og sociale medier. Her ser evaluator det største udviklingspotentiale for operaen. De mennesker, som allerede kender operaen, anerkender og holder af forestillinger, kunstnerisk tilgangsvinkel såvel som kompagni. Men det umiddelbart potentielle publikumsunderlag vurderes at være langt større og muligt at nå via relativt enkle kommunikations- og PR-tiltag. Ligeledes kan operaen arbejde mere målrettet og aktivt med de lokale støtte-/venneforeninger. Det er her evaluators vurdering, at en øget klarhed over formål med hhv. støtteforening og publikumsforening, hvem disse omfatter, og hvordan de adresseres og udnyttes, rummer potentiale for operaen. Evaluering af Egnsteatre i Danmark DEN NY OPERA Side 13

16 6 METODE DATAINDSAMLING Evalueringen er gennemført over fire faser ud fra følgende fremgangsmåde: Metoder og interessenter Desk research Interviews Aftale- og dokumentationsmateriale, herunder teatrets selvevaluering, årsrapporter, presseklip og bred orientering i teatrets omfattende arkiv Indledende møde med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Interviews med operachefen og dennes sparringspartner samt bestyrelsesformand og -medlem Interviews med Esbjerg Kommunes kulturudvalgsformand og kulturchef Gruppeinterview med ledende medarbejdere fra Den Ny Opera og Esbjerg Kommune Forestillinger og andre aktiviteter Afrapportering Set den seneste egenproduktion Barberen i Sevilla Udarbejdet nærværende rapport Præsenteret rapporten for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Det metodiske greb, der ligger til grund for at evaluere den kunstneriske aktivitet, er Ønskekvistmodellen. Ønskekvistmodellen er udviklet af forskere fra Aarhus Universitet 2. Den udgør en enkel model for, hvordan man på struktureret vis kan diskutere og vurdere kvalitet i den performative kunst. Ønskekvistmodellen skitserer kunstnerisk kvalitet som en kombination af Villen, Kunnen og Skullen, forstået som Engagement, Evner og Nødvendighed. 2 Ønskekvistmodellen: Kunstnerisk kvalitet i performativ kunst, Klim 2003 samt Ønskekvisten: En håndbog i evaluering af teater, dans og musik, Klim 2005, begge Jørn Langsted, Karen Hannah og Charlotte Rørdam Larsen, Aarhus Universitet. Evaluering af Egnsteatre i Danmark DEN NY OPERA Side 14

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK OPERAEN I MIDTEN

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK OPERAEN I MIDTEN Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK OPERAEN I MIDTEN Lene Bak Juni 2014 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger 4 3 Rammer og

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015 Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 RAMMEAFTALE FOR ODENSE TEATER DEN SYDDANSKE LANDSDELSSCENE FOR PERIODEN 2012-15 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HOLBÆK TEATER

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HOLBÆK TEATER Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HOLBÆK TEATER Lene Bak Juni 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger... 2 3 Rammer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK ODSHERRED TEATER

Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK ODSHERRED TEATER Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK ODSHERRED TEATER Nicole M. Langkilde Juni 2014 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger 2

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE MELLEM

EGNSTEATERAFTALE MELLEM MELLEM EGNSTEATERAFTALE Høje-Taastrup Kommune 18.05.2010 Fritid og Kultur Lottein 2749545 Sagsbehandler Doknr. Journalnr. gru pper skal tilgodeses. Der skal være alsidighed og kvalitet i udbuddet af Taastrup

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HAMLETSCENEN

Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HAMLETSCENEN Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK HAMLETSCENEN Nicole M. Langkilde Juni 2014 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger 2 3 Rammer

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock 15. januar 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 14 5. december 2014 Tidspunkt: Kl. 8.00 17.00 Sted: Mødelokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg,

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V)

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V) Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 110 Offentligt TALE Arrangement: Åbent samråd om sammensætningen af Det Kongelige Teaters bestyrelse Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: 8. februar 2012

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Et Egnsteater i Kulturregion Vadehavet

Et Egnsteater i Kulturregion Vadehavet Et Egnsteater i Kulturregion Vadehavet 1 Et Egnsteater i Kulturregion Vadehavet Projektrapport Maj 2012 . Indhold Resumé s. 3 Forslag til etablering af et egnsteater i Kulturregion Vadehavet s. 4 Forudsætninger

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA CO LLEG E HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED ER TEATER NOGET FOR DIG? Holbæk Drama College (HDC) tilbyder et 3-årig Scenisk Grund-

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Interview Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Mød KulturERhvervs medlem, Kim Bisgaard i et interview om hjertebarnet, Godsbanen

Læs mere

Bilag 1 Kultur- og fritidsudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2016-2019 serviceudgifter

Bilag 1 Kultur- og fritidsudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2016-2019 serviceudgifter rammeaftalen Bilag 1 Kultur- og fritidsudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2016-2019 serviceudgifter A. Tilpasning af budgettet A.1. I forhold til nuvrende serviceniveau Kr. I 2016 - prisniveau

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Statusrapport for TOBAKKEN

Statusrapport for TOBAKKEN Statusrapport for TOBAKKEN I denne rapport gør TOBAKKEN status over sin virksomhed de første to år af rammeaftalen med Statens Kunstråds Musikudvalg og Esbjerg Kommune for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Nyhedsbrev 2. Årgang nummer 3 - oktober 2008 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 28.11.2012 Onsdag 28.11.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Sport-, Fritid-

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Årsrapport 2013/2014 Hjørring Teater Nørregade 24 9800 Hjørring 46. regnskabsår

Årsrapport 2013/2014 Hjørring Teater Nørregade 24 9800 Hjørring 46. regnskabsår Årsrapport 2013/2014 Hjørring Teater Nørregade 24 9800 Hjørring 46. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Introduktion... 3 Ledelsens påtegning... 4 Revisors påtegning... 5-6 Ledelsens årsberetning... 7-8

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler *Projektets titel Danish Folk, Blues & Ragtime Guitar Festival 2009 *Ansøger: Organisation, kontaktperson, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. woodlyd Kirkegade 3 8881 Thorsø email:info@s-e-s.dk Tlf:

Læs mere

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Af ph.d. Ole Henrik Hansen, Aarhus Universitet Resumé Undersøgelsens mål var at besvare følgende spørgsmål: Spørgsmålet er om ikke dagplejen, med en enkelt

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement Administration af andelsbolig - og ejerforeninger Tillid Nærvær Engagement EN NÆRVÆRENDE VIRKSOMHED Boligadministratorerne er et mellemstort administrationsfirma, med en størrelse der gør, at vi kan drage

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere