Mundtlig beretning ved formanden for Investeringsfondsbranchen, direktør Tage Fabrin-Brasted, Nykredit Portefølje Administration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundtlig beretning ved formanden for Investeringsfondsbranchen, direktør Tage Fabrin-Brasted, Nykredit Portefølje Administration"

Transkript

1 Det talte ord gælder Investeringsfondsbranchens årsmøde 20. april Mundtlig beretning ved formanden for Investeringsfondsbranchen, direktør Tage Fabrin-Brasted, Nykredit Portefølje Administration Slide 1: Forside Tak for ordet godt at se så mange er mødt frem. Jeg vil gerne i dag bruge anledningen til at se tilbage på de vigtigste begivenheder og tendenser, vi så i det forgangne år. Jeg vil også se lidt fremad og fortælle om, hvad Investeringsfondsbranchen særligt vil fokusere på i det kommende år. Et af vores fokusområder og hovedtemaet for årsmødet her i dag er bedre rammer for opsparing. Og så vil jeg runde en sag, der ligger mig og mange af jer på sinde: Nemlig hvordan vi bidrager til, at København forsvarer og udbygger sin position som et nordisk center for kapitalforvaltning. Det vil kræve et tæt samarbejde mellem branchen, politikerne, Finanstilsynet og Skatteministeriet. Et af mine hovedbudskaber er, at der er behov for en forenkling af skattereglerne, så det bliver nemmere at spare op, og at Danmark får lige konkurrencevilkår i forhold til andre lande. Formandens beretning ver FINAL3 Side 1 af 10

2 Slide 2: Udviklingen i 2015 Men lad os begynde med nogle hovedtal på udviklingen i Stadig flere danskere har i løbet af 2015 valgt at placere deres opsparing i investeringsfonde. Antallet af private opsparere steg i 2015 med Det er en udvikling, der er fortsat ind i 2016, så der nu er ca danskere, der sparer direkte op i investeringsfonde. Dermed er de seneste års tilbagegang målt på antal private opsparere vendt. Tilgangen skyldes formentligt, at der ikke længere er noget afkast at hente på indlånskonti. Det får mange til at jagte afkast og derfor påtage sig mere risiko. Her er investeringsfonde et oplagt valg. For når man ønsker at påtage sig mere risiko, er det vigtigt at sørge for en god risikospredning. Og risikospredning kommer med i købet, når man vælger en investeringsfond. Slide 3: Formuen steg også i 2015 Investorernes samlede formue i investeringsbeviser steg i løbet af 2015 med 139 mia. kr. til mia. kr. Heraf udgjorde det samlede indskud af nye penge 59 mia. kr. Resten af stigningen stammer fra kursgevinster med fradrag af de udbytter, som er udbetalt til investorerne. Der har været kritik af, at stigningen i formuen i 2015 ikke er kommet investorerne til gode i form af lavere omkostninger. Som det også fremgår af Investeringsfondsbranchens Anbefalinger om best practice for ledelse af investeringsforeninger, er det en opgave for bestyrelserne i de enkelte investeringsforeninger, at der er sammenhæng mellem investeringsstrategi, omkostningsniveau og værdiskabelse for investorerne. Det kan ske ved eksempelvis at fokusere på passiv forvaltning, eller det kan ske ved at udvælge dygtige aktive forvaltere med det formål at slå markedet. Det afgørende er, at man har en strategi for at skabe værdi for investorerne efter omkostninger. Det er i øvrigt værd at bemærke, at det i 2015 og 2016 er blevet billigere at handle investeringsfonde. Det skyldes, at flere udbydere af investeringsfonde har valgt at fjerne tegningsprovisionen. IFB har som brancheorganisation ikke en holdning til, om de enkelte medlemmer skal vælge den ene eller den anden strategi. Man skal kunne redegøre for, at strategien bedst muligt varetager investorernes interesser og det er der forskellige veje til. Formandens beretning ver FINAL3 Side 2 af 10

3 Slide 4: Investeringsfonde har givet langt mere end bankbogen I 2015 var afkastet på det danske aktiemarked igen blandt de bedste i verden. Den typiske aktiefond med danske aktier gav et afkast på 33 pct. Fonde med globale, europæiske og nordamerikanske aktier gav typisk pct. i afkast til de danske investorer. På amerikanske aktier kom hele afkastet fra stigningen i dollarkursen. Obligationsfondene havde generelt et svært år i De fleste fonde med danske obligationer gav et afkast omkring minus en halv procent. Fonde med udenlandske obligationer havde også tab. Ser man et tiår tilbage, så har det været klogt at investere sine penge i investeringsbeviser i stedet for at holde dem på bankbogen. Over de seneste 10 år har investeringsfonde ifølge tal fra Finanstilsynet haft et gennemsnitligt årligt afkast på 7,3 pct. Tilsvarende har det gennemsnitlige årlige afkast på indestående på bankbogen været 1,9 pct. ifølge Nationalbanken. Det vil sige, at en investering på kr. i investeringsfonde ultimo 2004 typisk ville være godt kr. værd i Hvis pengene var blevet stående på bankbogen, ville de blot være blevet til kr. Det svarer til, at investeringsfonde gav et afkast, der var ca. fem gange højere end bankbogen i denne ti-årige periode. Og det er vel at mærke i en periode, hvor vi oplevede den største finansielle krise i mands minde. Det viser, at investeringsfonde er et godt og robust værktøj til langsigtet opsparing. Slide 5: Investeringsfonde har givet langt mere end bankbogen De danske familier har rigtigt mange penge stående på bankbogen. Mere præcist 855 mia. kr. i 2015, svarende til kr. pr. hustand. Og nu er renten som bekendt nul. Mange af de penge kunne de enkelte forbrugere og samfundet i det hele taget have fordel af at investere. [KLIK] Hvis man leger med tanken om, at danskerne fra 2004 havde valgt at investere halvdelen af deres indestående på bankkontoen i investeringsfonde, så havde danskerne alt andet lige været ca. 260 mia. kr. rigere i dag før skat. Det svarer til godt kr. pr. hustand. Formandens beretning ver FINAL3 Side 3 af 10

4 Slide 6: De ældre generationer har de største formuer Det er ikke overraskende den ældre generation, der har sparet mest op. Langt den største andel af formuen, 68 pct., ligger hos dem, der er 60 år eller ældre. Slide 7: De unge investerer mere Man kan imidlertid glæde sig lidt over, at de årige faktisk øgede deres antal af investeringsbeviser markant i 2015 med en vækst på over 30 pct. men de kommer også fra et meget lavt udgangspunkt. Slide 8: De ældre generationer har tjent godt de senere år Det er hverken nyt eller mærkeligt, at det er de ældre, der har sparet op. Det ville tværtimod være underligt, hvis det var omvendt. De ældre generationer eller vi knapt så unge som jeg måske rettelig skal til at sige har trods alt haft et helt liv til opsparingen, mens de unge først for alvor skal i gang med det. Men ikke alt er helt, som det plejer. De ældre generationer har de senere år fået et stadig større forspring i opsparing i forhold til de unge. De senere års pengepolitiske medicin, som centralbankerne har ordineret, med ekstremt lave renter og store opkøb af værdipapirer har haft det gode formål at holde hånden under samfundsøkonomien og beskæftigelsen. Men noget tyder på, at medicinen også har haft bivirkninger. De meget store stigninger, der er sket i aktivpriserne, hænger i høj grad sammen med de lave renter. De store stigninger har selvfølgelig gavnet de nuværende ejere af aktiverne: De ældre generationer. Men hvis vi kigger ind i en fremtid med relativt lav vækst og fortsat lave renter, så vil det udfordre de kommende opsparere. Hvis ikke væksten kommer, kan en af konsekvenserne blive, at de yngre generationer alt andet lige får behov for at spare mere op, arbejde længere, nedsætte deres forbrugsforventninger eller en kombination af de tre. Blandt andet derfor er det helt afgørende, at der skabes de bedst mulige rammer for opsparing i Danmark. Gode opsparingsrammer kan bidrage til at finansiere væksten jf. bl.a. den seneste tids debat om, hvordan pensionspenge kan bringes i spil til finansiering af små og mellemstore virksomheder. Formandens beretning ver FINAL3 Side 4 af 10

5 Slide 9: Investeringsfonde er danskernes foretrukne investeringsredskab Investeringsfonde er danskernes foretrukne måde at spare op på. Som sagt ejer ca danskere investeringsfonde direkte. Tæller man indirekte ejerskab via pensionsopsparingen med, så er tallet over 4 mio. danskere. Investeringsfonde giver mulighed for at få del i værdiskabelsen på de finansielle markeder og få mere ud af opsparingen uanset, hvor mange penge man har. Alligevel har de danske investeringsfonde været genstand for kritik. Det har været en uholdbar situation for branchen. Vi er fast besluttet på at leve op til og bevare investorernes tillid, så danskerne fortsat har lyst til at spare op i investeringsfonde. Det skal være helt tydeligt, at investorernes interesser kommer i første række. Det indebærer en mere offensiv holdning til at adressere kritikpunkter. Eksempelvis gennem selvregulering i branchen. Det har IFB blandt andet gjort ved at udarbejde best practice for ledelse af investeringsforeninger og ved at forbedre informationerne om danske investeringsfonde både på investering.dk og i foreningernes egne materialer. Senest har IFB indført en brancheanbefaling om, at IFB s medlemmer viser nøgletallene active share og tracking error for aktiefonde for at bidrage til debatten om aktiv forvaltning. Det er en tilgang, vi har tænkt os at fortsætte. Jeg vil i den sammenhæng gerne takke for et godt og konstruktivt samarbejde med Finanstilsynet. Vi har en fælles interesse i at sikre en høj grad af tillid til markedet for opsparing i Danmark. Det er et samarbejde, vi ser frem til at fortsætte og udbygge. Formandens beretning ver FINAL3 Side 5 af 10

6 Slide 10: Implementering af MiFID II Lad os nu vende os mod nogle af de fokusområder, der optager branchen i år og som også vil gøre det flere år frem. Et af de helt store temaer er implementeringen af MiFID II-direktivet. Når MiFID II er omsat til dansk lovgivning vil det blandt andet betyde, at pengeinstitutter kun må modtage provisioner fra investeringsfonde, hvis de aktivt tilbyder en løbende service f.eks. i form af løbende rådgivning. MiFID II skærper også kravene til de oplysninger om omkostninger og provisioner, som pengeinstitutterne skal give til deres kunder forud for købet og løbende i årene derefter. Samlet set er det IFB s opfattelse, at MiFID II forbedrer vilkårene for investorerne. Vi mener i den forbindelse også, at det er i investorernes interesse fortsat at have mulighed for at købe investeringsbeviser med indbygget adgang til rådgivning. Dog er vi bekymret for, at man planlægger at fremrykke en del af implementeringen af direktivet, så provisionsforbuddet i porteføljeplejeordninger træder i kraft allerede 1. januar De nye regler giver en mere enkel betalingsstruktur for investorerne, og det er positivt, men tidsfristen er en udfordring for branchen. EU-kommissionen, EU-parlamentet og den europæiske tilsynsmyndighed, ESMA, anbefaler en udsættelse til 1. januar 2018, da de ikke er blevet færdige til tiden med de regler, der bestemmer, hvad branchen skal leve op til. Der er endvidere et behov for, at myndighederne afklarer investorernes skattemæssige situation. Dansk lovgivning indeholder tidsfrister, der bestemmer, hvor lang tid branchen har til at etablere de produkter, som pengeinstitutterne fremover får brug for og til at flytte kundernes opsparing på en betryggende måde til de nye produkter. Det vil være en kæmpe udfordring. Vi arbejder konstruktivt med Erhvervs- og Vækstministeriet, med Finanstilsynet og med andre relevante parter for at sikre, at implementeringen sker på en gennemarbejdet måde, der resulterer i en god løsning for investorerne. Formandens beretning ver FINAL3 Side 6 af 10

7 Slide 11: Bedre rammer for opsparing Et andet tema, der ligger os på sinde, er, hvordan vi i Danmark skaber bedre rammer for opsparing. Det er et stort, vidt forgrenet og på mange måder uhåndgribeligt emne. Men i virkeligheden diskuterer vi det hele tiden blot med udgangspunkt i den ene eller den anden enkeltsag: Formidlingsprovision, MiFID II, pensionsbeskatning, investeringskultur, aktiesparekonto og så videre. Investeringsfondsbranchen ønsker, blandt andet gennem dette årsmøde, at sætte fokus på danskernes opsparing og rammerne for opsparing. Udover det nære fokus på de private opsparere, mener vi også, det er vigtigt at have blik for den samfundsøkonomiske betydning af opsparingen. IFB vil arbejde for det overordnede mål, at der skal være de bedst mulige rammer og incitamenter for privat opsparing. For det første skal det være nemt at spare op og investere. Det skal være lige så let at spare op i aktier, obligationer og investeringsbeviser, som at have pengene stående på bankbogen. For det andet må skattesystemet ikke forhindre, at danskerne får en optimal opsparing. Det indebærer, at skatten på investeringer bør forenkles, så almindelige danskere selv kan forstå systemet. For det tredje bør viden om grundlæggende privatøkonomiske forhold, herunder opsparing, populært sagt ligestilles med viden om fx Romerrigets storhed og fald. Det er især i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, der bør sættes fokus på viden om privatøkonomi. Der er en ny gymnasiereform på vej, hvor regeringen lægger op til øget fokus på erhvervsøkonomi. Det vil efter vores opfattelse være vigtigt også at styrke forståelse for privatøkonomi og investering som en del af den almene dannelse. Formandens beretning ver FINAL3 Side 7 af 10

8 Slide 12: Lige vilkår på skatteområdet Også i 2016 bliver et af de centrale temaer for branchen arbejdet med at sikre lige konkurrencevilkår på skatteområdet i Danmark og adgang til EU s indre marked for investeringsfonde. De danske skatteregler udgør i dag en skattemur omkring Danmark, der blokerer for både eksport og import. Skattereglerne forhindrer også, at danske udbydere af investeringsfonde kan samle administrationen af deres udenlandske investeringsfonde i Danmark. Udviklingen er simpelthen løbet fra skattereglerne. En ændring af skattereglerne vil skabe mulighed for øget eksport af danske investeringsfonde. Det vil tiltrække og fastholde højproduktive arbejdspladser i Danmark inden for både finans- og it-området. Og det vil også øge antallet af arbejdspladser hos advokater og revisorer, der hjælper os med at håndtere fondene. Skatteministeriet offentliggjorde i november 2015 dets Analyse af beskatningen af investeringsinstitutter og deres investorer. Ved analysens offentliggørelse inviterede Skatteministeren til videre drøftelser. IFB har på den baggrund søgt en dialog med såvel Skatteministeriet som bredt på Christiansborg. IFB har oplevet bred politisk enighed om behovet for at fjerne den danske skattemur for investeringsfonde. Mange er faktisk blevet overrasket over at høre, at denne mur findes, når nu landene omkring os for længst har tilpasset deres skattelovgivning til en verden med mere international konkurrence om investorernes penge. IFB har på baggrund af Skatteministeriets analyse arbejdet videre med en model, der tager højde for Skatteministeriets bekymringer. Den model, vi er kommet frem til, har vi bedt førende eksperter trykprøve. De er kommet frem til, at det er muligt at lave en løsning, der både tager højde for Skatteministeriets bekymringer og behovet for at vælte den danske skattemur. Det er således muligt at opnå et robust og bedre værn mod omgåelse af de danske skatteregler og samtidig fjerne de eksisterende barrierer. Investeringsfondsbranchen sender en appel til Christiansborg om at rive skattemuren ned i stedet for at bygge den endnu højere med lovforslaget L123, som i øjeblikket behandles i Folketinget. Formandens beretning ver FINAL3 Side 8 af 10

9 Slide 13: København: Nordens hovedstad for kapitalforvaltning og fondsadministration? Nu til et spørgsmål, der også er genstand for vores paneldiskussion senere i dag. København har gennem de seneste år opnået positionen som Nordens hovedstad for kapitalforvaltning. Men i hvilket omfang vil vi i Danmark fremover satse på kapitalforvaltning? For mig at se kan vi i Danmark godt hæve vores ambitionsniveau og være stolte af, hvad vi har at byde på. Kapitalforvaltning er en af Danmarks relativt få højproduktive kompetenceklynger. Dansk kapitalforvaltning udviklede sig i 1990 erne og 2000 erne, fordi de store danske pensionskasser og fonde udsatte kapitalforvalterne for international konkurrence på hjemmemarkedet ved at sammenligne kapitalforvalterne med udlandet. Det medførte, at branchen øgede sin produktivitet og konkurrencedygtighed. Fremover kan vi forvente, at konkurrencen mange steder i den finansielle sektor vil handle om, hvordan man bedst kan bruge ny teknologi til at forbedre produktiviteten til gavn for kunderne. Derfor er det vigtigt for finansmiljøet i København, at start-up virksomheder inden for finans-it, der vil udfordre den eksisterende industri, vælger at etablere sig i Danmark fremfor i andre lande. Derfor er det positivt, at Københavns Kommune i samarbejde med den finansielle sektor, IT-virksomheder, uddannelsesinstitutioner og en række andre arbejder på at udvikle København som base for nye finans-it virksomheder. Men det kræver, at vi har en stærk finansiel sektor. Uden en stærk finansiel sektor, ingen fintech virksomheder. Det gælder også inden for kapitalforvaltning. IFB mener, det er tid til at satse på eksport af dansk kapitalforvaltning og have samme fokus på rammevilkårene her, som man kender det fra andre danske kompetenceklynger såsom medicinalindustri, design og miljøteknologi. Den danske eksport af kapitalforvaltning sker især i individuelle forvaltningsaftaler med store udenlandske investorer som eksempelvis pensionskasser. Men til det brede marked og de lidt mindre investorer er der ikke de samme muligheder. Her blokerer de danske skatteregler nemlig for eksport af investeringsfonde, som henvender sig til alle typer af investorer. Der er således et betydeligt uudnyttet eksportpotentiale. Formandens beretning ver FINAL3 Side 9 af 10

10 Slide 14: Hovedbudskaber Afslutningsvis vil jeg opsummere mine vigtigste budskaber: For det første: Efter nogle år med nedgang i antallet af investorer var der i 2015 væsentlig flere danskere, der begyndte at spare op i investeringsfonde. Danskerne har stadig ca. 855 mia. kr. til at stå på deres indlånskonti, som det for mange vil være en fordel at investere. Så der er fortsat et stort potentiale. For det andet: Det skal være tydeligt, at investorernes interesser kommer i første række. Branchen ønsker at adressere kritiske debatter proaktivt, eksempelvis gennem selvregulering i branchen. Det ønsker vi et tæt samarbejde med Finanstilsynet om. For det tredje: Vi skal skabe gode rammer for opsparing. Dels af hensyn til opsparerne, dels fordi gode opsparingsrammer kan bidrage til at finansiere væksten i samfundet. En vækst- og produktivitetsfremmende økonomisk politik kombineret med gode opsparingsrammer er den medicin, de europæiske samfund og Danmark har brug for. For det fjerde: Der er behov for lige konkurrencevilkår på skatteområdet, for at branchen kan fastholde og tiltrække aktivitet og arbejdspladser til Danmark til gavn for hele samfundet. Skattereglerne bør derfor tilpasses udviklingen som landene omkring os allerede har gjort. Slide 15: Afslutning Tak for opmærksomheden. Formandens beretning ver FINAL3 Side 10 af 10

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 9 Offentligt Folketingets Skatteudvalg København, den 27. april 2016 L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne L123 førstebehandles d. 28. april i Folketinget.

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015.

Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015. Det talte ord gælder Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015. Mundtlig beretning ved formanden for Investeringsfondsbranchen, direktør Tage Fabrin-Brasted, Nykredit Invest DIAS 1 Risikospredning

Læs mere

MiFID II forandrede markedet - status og perspektiver. Eric Christian Pedersen, Formand for Investering Danmark

MiFID II forandrede markedet - status og perspektiver. Eric Christian Pedersen, Formand for Investering Danmark MiFID II forandrede markedet - status og perspektiver Eric Christian Pedersen, Formand for Investering Danmark MiFID II ændrer produkter og tilbud til investorerne AGENDA MiFID II giver bedre oplysninger

Læs mere

Hvordan kan L 123 lukke skattehuller effektivt med færre skadevirkninger for investorerne?

Hvordan kan L 123 lukke skattehuller effektivt med færre skadevirkninger for investorerne? Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 11 Offentligt Hvordan kan L 123 lukke skattehuller effektivt med færre skadevirkninger for investorerne? 12. maj 2016 Stort behov for bedre balance i L 123 IFB siger

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

ANALYSE. Markedsstatistik

ANALYSE. Markedsstatistik ANALYSE 2016 Markedsstatistik 27. januar 2017 Markedsstatistik 2016 Formuen i de danske investeringsfonde fortsatte væksten i 2016 og steg til 1.974 mia. kr. Samtidig udbetalte de danske investeringsforeninger

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 13. november 2015 J.nr. 15-3006067 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 31 af 16. oktober 2015

Læs mere

INVESTOR- PORTRÆT 2015

INVESTOR- PORTRÆT 2015 INVESTOR- PORTRÆT 215 Analyse marts 216 FORORD Investeringsfonde tilbyder en nem og ukompliceret adgang til at investere på finansielle markeder over hele verden. Det er der næsten 8. danskere, der har

Læs mere

ANALYSE 2016 INVESTORPORTRÆT

ANALYSE 2016 INVESTORPORTRÆT 216 INVESTORPORTRÆT INVESTORPORTRÆT 216 Revideret udgave Dette er en revideret udgave af investorportrættet 216. Den oprindelige udgave blev offentliggjort d. 21. april 217. I forhold til den oprindelige

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V)

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning som eksporterhverv udfordringer og muligheder Konference 31. oktober 2013 klokken 10.00 16.00 på Christiansborg Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning

Læs mere

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER]

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] Tak for invitationen til at komme her i dag. Og lad mig gå lige til sagen og tale lidt om socialisme. Jeg kan huske,

Læs mere

Skatteudvalget L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Skatteudvalget L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens slutrapport på pressemøde den 31. marts 2014 Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 213 Et portræt af de 8. private investorer i de danske investeringsforeninger Investeringsbeviser er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor køber investeringsbeviser,

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2013

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2013 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2013 Markedets bedste livscyklusafkast Præmieindbetalinger i vækst Livscyklusprodukter, mellem risiko, 15 år til pension Afkast 1. halvår 2013 Pct. 7,0 6,0 5,0 6,4% 5,6% 4,0

Læs mere

Markedet for investeringsforeninger i 2012

Markedet for investeringsforeninger i 2012 Analyse januar 2013 2011 28. januar 2013 Markedet for investeringsforeninger i 2012 Gode afkast og fortsat medlemstilgang sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.214 mia.

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Investeringsforeningen IR Invest

Investeringsforeningen IR Invest Investeringsforeningen IR Invest Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen IR Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.irnvest.dk E-mail:

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2018

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2018 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen StockRate Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.stockrateinvest.dk

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2017

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen StockRate Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.stockrateinvest.dk

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00

Læs mere

Ministerens tale til Investordagen, Dansk Aktionærforenings årsdag kl. 13.00-13.30.

Ministerens tale til Investordagen, Dansk Aktionærforenings årsdag kl. 13.00-13.30. Ministerens tale til Investordagen, Dansk Aktionærforenings årsdag kl. 13.00-13.30. [DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at komme og give mit besyv med på dansk aktionærforenings årsdag. Man

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Afkastrapport for danske investeringsfonde

Afkastrapport for danske investeringsfonde Afkastrapport for danske investeringsfonde 2 ANALYSE INDLEDNING Det finansielle marked er et vigtigt element i at skabe et samfund rigere på muligheder. For selvom der er andet end penge her i livet, er

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Et portræt af de investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de investorer i de danske investeringsforeninger Analyse januar 2009 Et portræt af de 850.000 investorer i de danske investeringsforeninger InvesteringsForeningsRådet har taget initiativ til at udarbejde denne samlede beskrivelse af de 850.000 danskere,

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev PROVISIONSFORBUD VED UAFHÆNGIG INVESTERINGS- RÅDGIVNING OG PORTEFØLJEPLEJE 9.12.2015 Fra 1. januar 2017 indføres med implementeringen af MiFID II et

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 12 af 16. november Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 12 af 16. november Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF). Skatteudvalget 2018-19 L 26 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt 21. november 2018 J.nr. 2018-6527 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 26 - Forslag til Aktiesparekontolov. Hermed sendes svar

Læs mere

1. kvartal 2011 i Nordea Liv & Pension

1. kvartal 2011 i Nordea Liv & Pension 1. kvartal 2011 i Nordea Liv & Pension Begivenheder Velkommen til nyt elektronisk kvartalsregnskab Regnskab Nordea Liv & Pension introducerer her et nyt og læsevenligt kvartalsregnskab. Med vores nye

Læs mere

I LIKVIDATION I LIKVIDATION

I LIKVIDATION I LIKVIDATION I LIKVIDATION Halvårsrapport for 2018 1 Halvårsrapport 2018 2 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nielsen Global Value I Likvidation c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere

Ny hjemmeside skal øge investorernes viden

Ny hjemmeside skal øge investorernes viden Stærk dansk kompetenceklynge inden for investering Øget fokus på god ledelse IFR BLIVER TIL IFB BEDRE OVERBLIK FOR INVESTORER: Ny hjemmeside skal øge investorernes viden IFR April 2014 IFB-magasinet er

Læs mere

Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler

Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Bank Forsikring Pension Få mere til dig selv med InvestorPlus Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler InvestorPlus AB 21062018

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Værdiskabelse og omkostninger i investeringsfonde

Værdiskabelse og omkostninger i investeringsfonde 2015 Værdiskabelse og omkostninger i investeringsfonde IFR BLIVER TIL IFB 1 Forord Investeringsfonde giver alle danskere nem adgang til at investere i værdipapirer, uanset hvor mange penge, de har. Dermed

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 2010 blev et godt år for de danske investeringsforeninger og deres 820.000 private investorer. De bedste afdelinger gav afkast på over 40 pct. til investorerne.

Læs mere

marts 2018 Indtjening i sektoren

marts 2018 Indtjening i sektoren marts 218 Indtjening i sektoren Bank- og realkreditkoncerners årsregnskaber 217 INTRODUKTION Fremgangen i dansk økonomi har for alvor bidt sig fast. De gode tider slår også igennem i bankerne, som har

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Indhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2

Indhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2 Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Fundamental Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.fundamentalinvest.dk E-mail: fi@invest-administration.dk

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Det talte ord gælder. InvesteringsForeningsRådets årsmøde 23. april Mundtlig beretning.

Det talte ord gælder. InvesteringsForeningsRådets årsmøde 23. april Mundtlig beretning. Det talte ord gælder InvesteringsForeningsRådets årsmøde 23. april 2013. Mundtlig beretning. Formand for InvesteringsForeningsRådet, vicedirektør Finn Kjærgård, Danske Invest PLANCHE 1 INDLEDNING I min

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Talepapir analyse af skatteregler for investeringsinstitutter. Samrådsspørgsmål AT

Talepapir analyse af skatteregler for investeringsinstitutter. Samrådsspørgsmål AT Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 531 Offentligt J.nr. 13-0175558 Den Talepapir analyse af skatteregler for investeringsinstitutter SAU alm. del Spørgsmålet Samrådsspørgsmål

Læs mere

Vedtægter for Investeringsfondsbranchen (Danish Investment Association)

Vedtægter for Investeringsfondsbranchen (Danish Investment Association) Vedtægter for Investeringsfondsbranchen (Danish Investment Association) (Vedtaget på generalforsamlingen den 3. maj 2017) Hjemsted og formål 1. Investeringsfondsbranchens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

L 123 de mest nødvendige justeringer for at undgå lovforslagets væsentligste skadevirkninger for danske opsparere og dansk konkurrenceevne

L 123 de mest nødvendige justeringer for at undgå lovforslagets væsentligste skadevirkninger for danske opsparere og dansk konkurrenceevne Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 13 Offentligt Notat København, 10. maj 2016 L 123 de mest nødvendige justeringer for at undgå lovforslagets væsentligste skadevirkninger for danske opsparere og dansk

Læs mere

Tag hånd om din formue

Tag hånd om din formue Tag hånd om din formue -Skal du spare op i din virksomhed eller via din pension? v/formuekonsulent Susanne Rømer Strategi - risikospredning er sund fornuft Frie midler Manglende risikospredning Ejendom

Læs mere

Redigering Layout Mandag

Redigering Layout Mandag 4 investor Redigering Nicolaj Vorre Layout Julie Hugger Petersen Mandag den 4. februar 2013 Christian og Henrik Tiedemann er søn og far, men også krafterne bag den uafhængige investeringsforening Independent

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

FSR-SURVEY. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning.

FSR-SURVEY. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning FSR-SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST INDHOLD Foreningsoplysninger 3 Resultat og formue 4 Anvendt regnskabspraksis 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning 5 Halvårsregnskab: 1. januar

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

HP Fonds og HP Invest i Børsen

HP Fonds og HP Invest i Børsen HP Fonds og HP Invest i Børsen I forbindelse med Specialforeningen HPs modtagelse af Morningstar Award 2013 i kategorien DKK Korte Obligationer, har Børsen den 15. april 2013 bragt 2 artikler om HP Invest

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere