Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: Naturvejleder: Jakob Konnerup Arbejdssted: Lille Vildmosecentret Adresse: Birkesøvej 16 Postnummer/By: 9280 Storvorde Partnerskab og naturgenopretning i Lille Vildmose Generelt: Året 2010 blev et godt og spændende år for Lille Vildmose og mosens besøgende. Mosen står overfor en fremtid med store naturgenopretningsprojekter, der med vandstandshævninger, træfældning og afgræsning skal skabe nye vådområder og højmoser samt bevarer de nuværende unikke højmoser og naturskove. Allerede i andet halvår af 2010 har man kunne se resultater af genopretningen, idet flere hundrede hektar birkeskov er fældet og derved er der genskabt en storslået udsigten over de åbne og flade højmosearealer. Ligeledes har vandstandshævningerne bevirket at højmoserne er blevet mere fugtige og i mosens gamle gravebaner står der åbent vandspejl til stor glæde for flere tusinde træk-, ande- og vadefugle. Dyrelivet har takket for disse naturforbedringer. I 2010 kunne Lille Vildmose annoncere med både et ynglende par kongeørn og havørn samt store chancer for at mosens besøgende kunne opleve bl.a. odder, trane, rørdrum og rørhøg i de offentlige tilgængelige arealer. Lille Vildmosecentret havde også et godt, men økonomisk trængt år. Regnskabet fra 2009 betød at en naturformidler måtte opsiges, hvorfor centrets faste personale nu er: 1 centerleder, 1 naturvejleder, 1 naturformidler/pedel og en kontorassistent på 20 timer samt 2-3 personer i praktik og jobprøvning. Året har været meget travlt, idet mange lokale og turister fortsat ønsker at besøge Lille Vildmose. For at opretholde det gode serviceniveau er der gjort stor brug af centrets frivillige hjælpere og guider. Centerlederen har brugt meget tid på at sammensætte vagtplaner for bemanding af centrets reception, og naturvejlederen har ligeledes haft et stort arbejde med at finde egnede guider til de mange busture i mosen samt til offentlige arrangementer og rundvisninger på Lille Vildmosecentret. Naturvejlederen har også forestået arbejdet med planlægning og booking af de mange guidede ture i Lille Vildmose. Der har i 2010 været stort tilslutning til centrets offentlige arrangementer, mens antallet af guidede busture for grupper er faldet. Der er dog stadig mange gæster til de offentlige busture ind i de hegnede naturskove, og det større antal offentlige ture i skovene er blevet godt modtaget. 1

2 Lille Vildmosecentret har igen i år udviklet og vedligeholdt det gode samarbejde med bl.a. VisitAalborg og naturvejlederne i Aalborg kommune. I 2010 er der således blevet introduceret et nyt vandre- og cykelkoncept kaldet Spor med Ord. Lille Vildmosecentret har også etableret et fast samarbejde med Skoletjenesten i Aalborg Kommune, således at der hvert år gennemføres minimum 20 fast skolebesøg hhv. 10 i foråret og 10 i efteråret. Lille Vildmosecentrets gode faciliteter betyder, at skolen kan medsende 2 skoleklasser pr. besøg. Ved udgangen af året er Lille Vildmosecentrets økonomi igen blevet stabil, og samtidig er centret med i planlægningen af fremtidens natur og kultur i mosen. Der er bl.a. er planer om etablering af et nyt hegn med fuld offentlig adgang, der muliggør udsætning af store græssere fx elge og krondyr. En ny indhegning vil give mulighed for store naturoplevelser samt bevirke at tidlige tørvegravnings- og sphagnumindvendingsarealer omdannes til vådområder med afgræsning og måske på sigt til højmoser. Ligeledes er der nu skred i planerne om genetablering af Birksø, hvilket vil betyde at en ny fuglelokalitet vil blive etableret kun ca. 800 meter fra Lille Vildmosecentret. En genetableringen af Birksø og den igangværende genetablering af Tofte Fenner umiddelbart syd for centret samt et muligt opkøb af landbrugsarealer umiddelbart vest for centerbygning med henblik på at lave vådområde og evt. fodringsplads for vinterfugle betyder, at Lille Vildmosecentret får udsigt og direkte adgang til den fantastiske natur der kendetegner Lille Vildmose. Forvaltningen af naturen i Lille Vildmose foretages fortrinsvis af Aalborg Kommune (plejemyndighed) og Aage. V. Jensen Naturfond (ejer). Ugentligt er der samtaler mellem områdets driftsleder og centrets personale, hvilket sikre at nye og vigtige oplysninger formidles videre til områdets besøgende. Lille Vildmosecentret deltager også i planerne for fremtidens naturforvaltning i mosen med det ønske, at alle fremtidige projekter skal indeholde planer for offentlig adgang og midler til naturformidling. Højdepunkter i 2010: Åbning af et nyt rovfugletårn inkl. p-plads og plankesti til tårnet. Etablering af ny vandresti omkring naturgenopretningsprojekt Tofte fenner Etablering af et nyt vandre- og cykelkoncept Spor med ord, der er specielt egnet til familier Stort besøgstal til aktiviteter og ture i både påskeferien og efterårsferien Show af Sebastian Klein på Lille Vildmosecentret med 800 besøgende Stort besøgstal til sommerens offentlige børnearrangementer med trolden Lille Vildma Gennemførelse af Mosens Dag med publikumsrekord på 1300 besøgende Gennemførelse af mere end 150 guidede busture for lukkede selskaber Gennemførelse af mere end 100 offentlige arrangementer og ture i Lille Vildmose Opstart af et fast samarbejde med Skoletjenesten i Aalborg Kommune Friluftsrådet har ydet løntilskud til naturvejleder i Lille Vildmosecentret i 3 år med start 1. januar Støtten er givet med udgangspunkt i, at naturvejlederen opfylder nævnte delmål: 1. Sikre fundering og implementering af en ny formidlingsplan for Lille Vildmose. Fokus på nye vandre- og cykelstier samt aktiviteter omkring Lille Vildmosecentret. 2. Udvikle formidlingstilbud vedr. historiske produktionsformer i Lille Vildmose. Fokus på formidling omkring tørvegravning og sphagnumproduktion. 3. Udvikle formidlingen vedr. mosens store naturgenopretningsprojektet. Fokus på Portlandmosen, det nye hegn og etableringen af Birksø. 4. Opfølgning på igangværende projekter 2

3 Delmål 1: Sikre fundering og implementering af en ny formidlingsplan for Lille Vildmose Lille Vildmose er Danmarks største fredning, og vil i de kommende år blive Danmarks største naturgenopretningsprojekt. Naturvejlederen har allerede indgået et konstruktivt samarbejde med bl.a. Aalborg Kommune og Aage V. Jensen Naturfond vedr. formidling af de nu fredede arealer. Naturvejlederen har samarbejdet med Aalborg Kommune vedr. udarbejdelsen af en formidlingsplan for hele Lille Vildmose. Denne formidlingsplan er færdig, og skal nu danne grundlag for forhandlinger om fremtidens formidling af natur og kultur i Lille Vildmose. Naturvejlederen har: i februar 2010 i samarbejde med Aage V. Jensen Naturfond åbnet et nyt Rovfugletårn. Åbningen blev foretaget af Rådmand Marianne Nørgaard. Tårnet erstatter det gamle Rovfugletårn, og give bedre udsigt til bl.a. områdets ørnefoderplads. Efterfølgende er der etableret en plankesti ud til tårnet, således at flere gæster får mulighed for at komme ud til tårnet uden nødvendigvis at skulle bruge gummistøvler. I tårnet er der opsat kikkert og formidlingsplancher. i marts 2010 åbnet en ny vandresti omkring naturgenopretningsprojekt Tofte Fenner. Den nye sti omkranser Tofte Fenner, der tidligere var et graveområde for sphagnumproduktion, men som nu er sat under vand i forsøget på at genetablere sphagnumvæksten. Fra stien er der også udsigt til de vildokser, der afgræsser området. Vandrestien er blevet brugt i forbindelse med flere offentlige vandreture, men også mange gæster har på egen hånd brugt stien. i samarbejde med området driftsleder undersøgt muligheden for at købe landbrugsarealerne vest for Lille Vildmosecentret med henblik på at sættes dem under vand og etablere en foderplads for vinterfugle. Dette jordkøb er i overensstemmelse med formidlingsplanen, der foreslår etablering af et vådområde umiddelbart vest for centret. Et sådan vådområde vil sammenkoble centret med genetableringen af Birksø, og derved skabe bedre forbindelse mellem centret og mosens unikke natur. Landmanden har endnu ikke givet svar på tilbuddet. deltager i flere møder vedr. færdiggørelsen af mosens p-pladser ved udkigstårne og plankestier. Der er besluttet en intelligens løsningsmodel, så gæster ikke kommer i kontakt med nyankomne biler og busser. Ligeledes er der taget en beslutning om skiltning og formidling. I planerne er der taget hensyn til at p-pladserne skal falde naturligt ind i mosens øvrige natur og samtidig virke praktisk og indbydende, så publikum gør mosen til et fast udflugtsmål. gennemført enkelte guidede ture i mosen, hvor der blev formidlet om tankerne bag formidlingsfaciliteterne og formidlingsplanen. Deltagerne har været fra SNS og offentlig forvaltninger samt entreprenører og andre med interesse for plan og tilblivelse af publikumsfaciliteterne. fremvist og fortalt om gennemførte og planlagte faciliteter og stirute i mosen for forskellige journalister. I forbindelse med formidlingsplanen er der samtidig lavet planer for en etablering af et nyt hegn samt udsætning af store græssere som fx elge og krondyr. Dette har vakt stor interesse i medierne, og naturvejlederen har formidlet om de fremtidige planer. lavet to Tv-indslag vedr. fugle og krondyr samt flere radioindslag, hvor nuværende facilitet og tilbud omtales, samt forbedringer der kan forventes i fremtiden ifølge den nye formidlingsplan. taget billeder og lavet tekst til en folder med beskrivelse af primitive overnatningspladser langs mosens vandre- og cykelstier. I Lille Vildmose er der flere primitive overnatningspladser, hvoraf flere er med shelters, bålhytte og multtoilet. Folderen laves i samarbejde med VisitAalborg, der levere skabelon og trykker folderen. Folderen forventes færdig i maj samarbejdet med VisitMariagerfjord vedr. folder om primitive overnatningspladser i Mariagerfjord Kommune. Kommunen ønskede at faciliteterne i Lille Vildmose indgik i folderen. 3

4 Naturvejlederen har fulgt implementeringen af formidlingsplanen tæt. Naturvejlederen har arbejde neutral og tilgodeset den almindelige naturbrugers ønsker og behov, og samtidig har naturvejlederen indhentet meninger og gode råd fra relevante friluftsorganisationer, herunder bl.a. DN og DOF. Nyt tiltag til forstærkning af formidlingen i Lille Vildmoseområdet I samarbejde med naturvejlederne i Aalborg Kommune og VisitAalborg har naturvejleder udarbejdet et nyt vandre- og cykelkoncept kaldet Spor med Ord, der er et nyt formidlingstilbud i Lille Vildmose. Projektet omfatter 24 rygsække, der hver indeholder bl.a. ipod, minihøjtaler, gps, kikkert, feltbøger og kortmateriale. Nord og syd for Limfjorden er der langs Nordsøstien udpeget 40 interessepunkter, hvor relevante personer har indtalt en lille speak. De udvalgte punkter kan være fx udsigtspunkter, historiske bygninger, museer, fugletårne, plankestier over højmosen, shelterpladser eller Lille Vildmosecentret med udstilling og naturlegeplads. Publikum låner rygsækken og kan via gps eller kortmateriale vandre eller cykle langs Nordsøstien og gøre holdt ved de udvalgte punkter. På de udvalgte punkter kan publikum via ipod og højtaler afspille den lille speak og derved få information om lokaliteten. Samtidig bliver der på ipodens skærm fremvist billeder, der passer til speaken fx planter, dyr, historiske billeder m.m. Spor med Ord langs Nordsøstien på nordsiden af Limfjorden har været aktiv siden påske 2010, mens projektet syd for fjorden og gennem Lille Vildmose blev åbnet i efterårsferien Lille Vildmosecentret har været ansvarlig for udpegningen af punkter og personer, der på en 2-3 min. speak kunne formidle om det udvalgte punkt. Aalborg Kommune har lavet indspilning og redigering. Lille Vildmosecentret er udpeget til at varetage den fremtidige vedligeholdelsen af projektet. 4

5 Delmål 2: Udvikle formidlingstilbud vedr. historiske produktionsformer i Lille Vildmose Lille Vildmose har siden 1760 erne været præget af menneskelige produktionsformer. Først blev mosens søer afvandet i jagten på mere landbrugsjord, og kort efter blev Vildmosegaard opført, som hovedgård midt i Lille Vildmose. Senere har tørvegravningen sat tydelige spor i landskabet med afvandingskanaler, tørvegrave og smalsporsbaner. Senest har produktion af sphagnum til jordforbedring bevirket, at mennesker og maskiner har arbejdet i mosen. Lille Vildmose er beliggende i det østlige Himmerland på hævet havbund. De gamle kystskrænter ligger i dag vest for højmosearealerne. I de gamle kystskrænter findes store mængder af kalk, som gennem tiderne har været udnyttet. Gamle kalkminer og ovne vidner om udvinding og brænding af kalk. Naturvejlederen har: på 65 guidede ture i mosen formidlet om mosens gamle produktionsmetoder. Turene har indeholdt formidling om både landbrug, tørvegravning og sphagnumproduktion, og der formidles forskellige natursyn fx benyttelse, beskyttelse og udnyttelse. På turene er blevet fremvist synlige tegn i landskabet fx afvandingskanaler, tørvegrave og sphagnumdynger. bistået centerlederen i arbejdet om etablering af en smalsporsbane ved Lille Vildmosecentret. Frivillige fra Remisen, et kulturhistorisk arbejdende værksted, har allerede istandsat to gammelt lokomotiver og ombygget gamle tørvevogne til personvogne, så besøgende kan køre en tur med det gamle tørvetog. Når banen er etableret vil naturvejlederen udvikle tilhørende formidling. midlertidigt stoppet arbejdet vedr. etablering af et formidlingspunkt ved mosens gamle læssestation. Naturorganisationer og Aage V. Jensen Naturfond har ytret ønske om at læssestationen fjernes, så den ikke længere skæmmer naturen. Naturvejlederens ide om at omdanne læssestation til et formidlingspunkt for tørvegravning, tog og vogne vil formentligt blive flyttet til Lille Vildmosecentret og sammenlagt med planerne om smalsporsbanen ved centret. Derved opnås en synergi mellem oplevelse af at køre i et gammelt tørvetog og en direkte formidling om de gamle produktionsformer. udvidet samarbejde med en lokal landbrugsskole og flere efterskoler, som hvert år har faste besøg i mosen. Der formidles om gamle produktionsmetoder og påvirkninger på landskabet. Efterfølgende besøges et moderne landbrug eller tørvebrug, hvor nutidens teknologi og produktionsmetoder fremvises. Der er i 2010 gennemført 8-10 arrangementer. stoppet arbejdet vedr. restaurering af lokalområdets gamle kalkovne med henblik på at bruge dem til formidling. Kalkovnenes dårlige stand gør en restaurering umulig og jordejeren er ikke interesseret i, at der skal foregå formidling på hans matrikel. indgået et samarbejde med Naturstyrelsen Aalborg, der ejer den største af kalkminerne. Samarbejdet omhandler formidling af kalk og kalkbrænding samt muligheden for at formidle flagermus, der benytter kalkminen til vintersøvn. Der er allerede indgået aftale og annonceret om et arrangement, der starter med film og oplæg i centret, hvorefter der er besøg i kalkminen. Arbejdet med at udvikle formidlingen af historiske produktionsmetoder kræver økonomiske midler via fonde, da etablering af en smalsporsbane med tilhørende formidling er et dyrt projekt (ca. 3 mio. kr.). Lille Vildmosecentret har udfærdiget projektbeskrivelsen og tegninger samt indhentet de nødvendige tilladelser. Ligeledes har flere af de ansøgte fonde givet positivt svar og støttet projektet. Dette bevirker, at der forsat arbejdes på at anlægge en smalsporsbane ved Lille Vildmosecentret, hvor besøgende kan køre med toget og få formidling om de gamle produktionsformer. Mange af mosens besøgende vælger Lille Vildmose som udflugtsmål, fordi de i mosen kan se og opleve sporene samt hører historierne fra den gang de selv eller deres familie gravede tørv. Der er også ønsker fra lokalbefolkningen om mere kulturformidling vedr. gamle produktionsformer. 5

6 Delmål 3: Udvikle formidlingstilbud vedr. mosens store naturgenopretningsprojekter Efter fredningen af Lille Vildmose har Aage V. Jensen Naturfond, Aalborg Kommune og Naturstyrelsen Aalborg iværksat flere genopretningsprojekter. Fælles for projekterne er, at de er meget fokuseret på at skabe forbedringen af mosens karakteristiske naturtyper og forbedre vilkårene for dyr og planter. Naturvejlederen har arbejdet for, at projekterne også kommer til at indeholde planer og midler til formidling af områderne og forbedringerne, herunder adgangsforhold såsom stier og udsigtstårne. Arbejdet har foregået som planlægning og udarbejdelse af en stor ansøgning til EU (Life+ projekt), hvor disse publikumsfaciliteter indgår. Naturvejlederen har: planlagt og koordineret gennemførelsen af 159 guidede ture i mosen, hvor der er formidlet om naturgenopretning og planerne om fremtidigt hegn og udsætning af større græssere. gennemført 65 guidede ture, hvor der er formidlet om naturgenopretningsprojekterne af bl.a. højmosearealerne og de tidligere områder for sphagnumindvendig. Naturvejlederen har fremvist eksempler på både metoder og resultater af genopretningen, og der er ligeledes formidlet om bl.a. natursyn. Formidlingen vil fortsætte i takt med at forbedringerne bliver mere synlige. lavet et afsnit i centrets udstilling, der via plancher beskriver naturgenopretningen af højmosen. Under guidede ture i centrets udstilling forklares teorien om højmosens dannelse og planteliv, som senere på den guidede tur fremvises i naturen. Besøgende får viden om højmosen, og samtidig fremlægger naturvejlederen forskellige natursyn fx benyttelse vs. beskyttelse. deltaget i arbejdet vedr. etablering af et nyt hegn, der muliggør en afgræsning af mosens mellem-område. En afgræsning er nødvendig ved naturgenopretning af de gamle graveområder, og hegnet muliggør en afgræsning med store græssere fx krondyr, elg og bison. medvirket til at der er opsat et demonstrationshegn ved Lille Vildmosecentret, som bruges i formidlingen vedr. planerne om at etablering af en større indhegning med mulighed for udsætning af større græssere. Naturvejlederen har samtidig indhentet viden om bl.a. elge og har tilmeldt sig en studietur til Polen, for at studere forvaltning og formidling af europæisk bison. deltaget i arbejdet vedr. genetableringen af Birksø. Lille Vildmosecentret har sikret, at planerne for genopretningen indeholder bl.a. et rekreativt stisystem langs søen samt opførsel af et nyt udkigstårn ved søen. Genetableringen af Birksø vil bevirke, at Lille Vildmosecentret kommer tættere på mosens natur, og den planlagte smalsporsbane ved centret vil få endestation ved det nye fugletårn, og således blive en ny attraktion. På naturvejlederen mange guidede ture og arrangementer i mosen er der blevet formidlet og fremvist, hvordan naturgenopretningen gennemføres og hvilket resultater den giver. Medierne har vist, hvordan helikoptere har fløjet plader og spuns ind i mosen, hvor specialbyggede maskiner har spærret mosens gamle tørvegrøfter med plader og spuns, og derved skabt en synlig vandstandshævning. Denne mediebevågenhed har betydet, at mosens besøgende vil ud og se disse tiltag. Naturvejlederen har gennemført en naturformidling af metoder og resultater direkte på stedet, og besøgende har haft mulighed for på egen krop at mærke højmosens gyngende grund samt mærke forskellen på arealer under genopretning og arealer under fortsat afvanding. Lille Vildmose vil i de kommende år gennemgå en større udvikling mod oprindelig natur. Et vigtigt element er en forsat formidlingen af de store naturgenopretningsprojekter, for uden baggrund og forståelse for projekterne vil besøgende opleve maskinernes arbejde som hærværk mod naturen. De synlige resultater giver samtidig håb om, at vi kan forbedre levevilkårene for højmosen og evt. genskabe dele af den flora og fauna, der tidligere levede i Danmark. 6

7 Delmål 4: Opfølgning på igangsatte projekter Projektet En bid af Lille Vildmose skal samle markedsføringen af Lille Vildmose, som et fantastisk område med natur, kultur og gode lokale produkter. Projektet har været i en pilotfase, hvor der er blevet produceret vildtprodukter fx spegepølser og røgvarer, som er blevet solgt i centrets reception. i 2010 er der fortsat med produktion og salg af bl.a. spegepølse og røgvarer. Der er ligeledes kommet nye produkter til konceptet bl.a. knapper og spænder i gevir og horn, flere produkter i honning og voks samt kunst på drivtømmer med indsatte udskårne fugle og dyr fra mosen. Disse nye produkter er alle lavet af lokale kunstnere og lokale råvarer fra mosen. indkøbt en ny køler, så produkterne præsenteres bedre samt indkøbt en ny fryser, der muliggør at centret selv kan købe og nedfryse den nødvendige mængde kød. Vildtkødet købes i efteråret i forbindelse med reguleringsjagter i mosens naturskove. Lille Vildmosecentret indviede i 2009 en ny formidlings- og bevægelsesbane, hvor børn i alle aldre kan opleve leg og læring. Banen er opbygget som en naturlegeplads, hvor trolden Lille Vildma er guide og via skilte formidler både opgaver og fakta om mosens dyr. i 2010 er banens brug forøget. Mange lokale bruger banen med tilhørende grillhytte til bl.a. familiearrangementer, børnefødselsdage m.m. i 2010 er banen blevet brugt i forbindelse med flere offentlige arrangementer fx har sommerens børnearrangementer med trolden Lille Vildma været en stor succes. Ligeledes blev banen brugt i forbindelse med et stort arrangement ved sæsonåbning på centret. Lille Vildmosecentret lægger stor vægt i at formidle de mange offentlige faciliteter i mosen fx udkigstårne og plankestier. Ligeledes arrangeres hvert år et antal offentlige bustur ind i de hegnede områder. i 2010 har der været et øget antal af offentlige guidede bustur til de indhegnede skove. i februar 2010 åbnede det nye Rovfugletårn. Efterfølgende blev der etableret en plankesti ud til tårnet, da mange besøgende klagede over vand og sump langs den første adgangsvej. Lille Vildmosecentret afholder hvert år faste arrangementer fx Mosens Dag, hvor der bliver præsenteret lokale råvarer, kunst og kunsthåndværk. Der er mulighed for at opleve, smage og købe bl.a. honning, grøntsager, frugt og ost. Naturvejlederen flår et krondyr der efterfølgende grilles til smagsprøver. Nyt i 2010 var bl.a. arrangement med Sebastian Klein og et biavlerarrangement Publikumsrekord til Mosen Dag i september med 1300 besøgende. En tradition der fortsætter. Besøg af Sebastian Klein, der samlede 800 besøgende, primært børnefamilier Stor tilslutning til arrangementet med en biavler, hvor deltagerne fik viden om bierne og smagte på forskellige typer af honning. Deltagelse af mange børnefamilier. Over 150 besøgende til børnearrangement i efterårsferien, hvor der blev lavet kålrabistuvning og græskarhoved til halloween. Et arrangement i samarbejde med en lokal gårdbutik. Stor tilslutning til de faste arrangementer såsom Ørnens Dag i februar, De Vilde Blomsters Dag i juni og Svampedag i september. Gode traditioner der fortsætter i Der er i 2010 lagt stor vægt på at lave tilbud til børn og børnefamilier, bl.a. ved ugentlige sommerarrangementer med trolden Lille Vildma og arrangementer med fiskeri og vadning ved Ø. Hurup Havn. Lille Vildmosecentret fik i 2010 en ny hjemmeside Kig på hjemmesiden, der er en fælles hjemmeside for både Lille Vildmosecentret og Lille Vildmose. 7

8 Tidsplan for årets arbejde: Lille Vildmosecentret er åbent for publikum hver dag i perioden fra påske til og med efterårsferien. Naturvejlederens arbejde kan derfor groft opdeles i sommerarbejde, hvor der hver dag foregår en direkte formidling til mosens besøgende samt et vinterarbejde, hvor der afrapporteres, planlægges og udvikles og gennemføres videreuddannelse. Sommerhalvåret I sommerhalvåret bruger naturvejlederen primært tid på direkte formidling til områdets besøgende. Formidling sker via guidede ture i mosen de fleste i bus, men også på i biler, på cykel til fods eller på hesteryg. Naturvejlederen har også et stort antal guidede rundvisninger på Lille Vildmosecentret, hvor der fortælles om centrets tilblivelse og rolle i mosen samt skabes forbindelse mellem centrets udstilling og den omkringliggende natur. Denne formidling giver ofte de besøgende motivation til efterfølgende at deltage på en guidet tur eller drager på opdagelse i mosen på egen hånd. Naturvejlederen er også ansvarlig for planlægning og gennemførelse af formidling for skoler og institutioner, der besøger Lille Vildmose. Lille Vildmosecentret har de seneste år forsøgt at skabe et samarbejde med Skoletjenesten i Aalborg Kommune. I 2010 blev der lavet en forsøgsordning med skolebesøg i Lille Vildmose som en del af Skoletjenestens tilbud. Det har været en succes, og der er allerede aftalt minimum 20 skolebesøg i Naturvejlederen står for planlægning og fordelingen af arrangementer til centrets medarbejdere. På ugentlige møder fremlægger naturvejlederen en arbejdsplan for centrets formidlere og frivillige guider. Ligeledes er naturvejlederen ansvarlig for aktiviteter, formidling og pasning af levende dyr i centrets naturværksted samt i centrets udstilling og biograf. Naturvejlederen er ansvarlig for besøg af landsdækkende og udenlandske aviser og Tv, der vises rundt i mosen og på den måde sikres omtale af natur og kultur i Lille Vildmose. Naturvejlederen bruger også tid på nye ideer og tiltag som fx projekt spor med ord. Vinterhalvåret I vinterhalvåret arbejder naturvejlederen administrativt med planlægning, udvikling og afrapportering. Naturvejlederen er ansvarlig for den kommende aktivitetsplan med rundvisninger, guidede ture og flere offentlige arrangementer. Naturvejlederen er også ansvarlig for bl.a. indtastning og indberetning af aktivitetsplanen til forskellige databaser, hjemmesider, brochure m.m. Naturvejlederen deltager i udarbejdelse af centrets markedsføringsplan vedr. annoncer, brochure m.m. Samtidig bruges meget tid på forberedelser og gennemførelse af div. messer og turistarrangementer. I vinterhalvåret deltager naturvejlederen i mange møder vedr. planlægning og udvikling af naturen i Lille Vildmose, ofte i samarbejde med Aalborg Kommune og Aage V. Jensen Naturfond. Naturvejlederen bruger også meget tid på udvikling af nye tilbud og aktiviteter i Lille Vildmose, hvilket også indeholder et stort arbejde med fondsansøgninger. Der fokuseres på nye børnevenlige aktiviteter, udviklingen af nye stier samt på projektet En bid af Lille Vildmose. For at Lille Vildmosecentret kan opret holde det gode serviceniveau er det nødvendigt med et godt hold af frivillige til bl.a. receptionsarbejde, guidning og praktiske opgaver på centerområdet. I vinterhalvåret bruger naturvejlederen tid på at uddanne de frivillige guider samt informere de øvrige frivillige om nye procedure, priser, informationer m.m. Ligeledes arrangeres der div. udflugter og møder, hvor centrets frivillige bliver forkælet. Disse ture og møder arrangeres af naturvejlederen. Det er Lille Vildmosecentret ønske, at mosens gode faciliteter, tilbud og besøgstal opretholdes. Vinterhalvårets arbejde er vigtigt, for at centret hele tiden kan udvikle sig og blive klar til en ny sæson med nye aktiviteter og tilbud til de mange besøgende i Lille Vildmose. 8

9 Liste over formidlingsarrangementer 2010 Antal og fordeling af guidede ture/arrangementer på Lille Vildmosecentret Arrangementer Deltagere Ture i Bo Jakob Bent Frivillige alt Grupper og selskaber Offentlige ture Foredrag, 3 stk. 140 Filmfestival 70 Sebastian Klein 800 Mosens Dag 1300 Samlet Fordeling af arrangementer på forskellige lokaliteter i Lille Vildmose Centret Mosen Tofte Skov Antal ture og arrangementer Høstemark Naturskole Ture i alt Grupper og selskaber Offentlige ture Samlet Rapporten er udfærdiget: Dato: Navn: Naturvejleder Jakob Konnerup 9

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20664 Naturvejleder: Jakob Konnerup Arbejdssted: Lille Vildmosecentret Adresse: Birkesøvej 16 Postnummer/By: 9280 Storvorde Partnerskab og naturgenopretning

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20664 Naturvejleder: Jakob Konnerup Arbejdssted: Lille Vildmosecentret Adresse: Birkesøvej 16 Postnummer/By: 9280 Storvorde Partnerskab og naturgenopretning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Lille Vildmosecentret

ÅRSRAPPORT 2013. Lille Vildmosecentret ÅRSRAPPORT 2013 Lille Vildmosecentret Sæson 2013 Lille Vildmose og Vildmosecentret fortsatte i 2013 den positive udvikling. Året har været præget af mange spændende aktiviteter på centret, og i mosen er

Læs mere

Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge

Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Formål... 2 Ansøgt beløb... 3 Lille Vildmosecentret...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015. Lille Vildmosecentret

ÅRSRAPPORT 2015. Lille Vildmosecentret ÅRSRAPPORT 2015 Lille Vildmosecentret Sæson 2015 I 2015 var der på Lille Vildmosecentret fokus på realiseringen af masterplanen, som blev præsenteret den 24. september 2014. Planen fokuserer primært på

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Lille Vildmosecentret

ÅRSRAPPORT 2014. Lille Vildmosecentret ÅRSRAPPORT 2014 Lille Vildmosecentret Sæson 2014 I 2014 var der på Lille Vildmosecentret fokus på både drift og udvikling. Centret har overtaget driften af Café Soldug med stor succes, især fordi både

Læs mere

ÅRSRAPPORT Lille Vildmosecentret

ÅRSRAPPORT Lille Vildmosecentret ÅRSRAPPORT 2016 Lille Vildmosecentret Sæson 2016 Med denne årsrapport i hånden er det tydeligt at 2016 var et rekordernes år for Lille Vildmosecentret. Der er aldrig før registreret så mange besøg i Lille

Læs mere

VISUALISERING AF SKITSEPROJEKT Åmosen fra fortid til fremtid Udarbejdet af COWI for Skov- og Naturstyrelsen samt Kulturarvsstyrelsen September

VISUALISERING AF SKITSEPROJEKT Åmosen fra fortid til fremtid Udarbejdet af COWI for Skov- og Naturstyrelsen samt Kulturarvsstyrelsen September VISUALISERING AF SKITSEPROJEKT Åmosen fra fortid til fremtid Udarbejdet af COWI for Skov- og Naturstyrelsen samt Kulturarvsstyrelsen September 2006 1 Et åndehul for natur og mennesker Midt mellem Kalundborg,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 41 januar 2013

Nyhedsbrev nr. 41 januar 2013 Søndag d. 27. januar 2013 Nyhedsbrev nr. 41 januar 2013 Jan Skriver udstiller på Nordkraft: Vildmoseforeningen og Nordkraft arrangerer i vinterferieugerne 7 og 8 i samarbejde med journalist og naturfotograf

Læs mere

LIFE LILLE VILDMOSE. Introduktion til projektområde og delprojekter. Roar S. Poulsen Aalborg Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen

LIFE LILLE VILDMOSE. Introduktion til projektområde og delprojekter. Roar S. Poulsen Aalborg Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen LIFE LILLE VILDMOSE Introduktion til projektområde og delprojekter Roar S. Poulsen Aalborg Kommune LIFE - Lille Vildmose - introduktion til projektområdet Lille Vildmose Rammerne: Oprindelse Udstrækning

Læs mere

Anmeldelse af Life+ Naturgenopretningsprojekt i Lille Vildmose projektområde C2, C3, C4 og C9

Anmeldelse af Life+ Naturgenopretningsprojekt i Lille Vildmose projektområde C2, C3, C4 og C9 Aalborg Kommune Kopi til: Naturstyrelsen Tværgående Planlægning Aalborg arealforvaltning J.nr. NST-4160-00001 Ref. bea Den 7. september 2012 Anmeldelse af Life+ Naturgenopretningsprojekt i Lille Vildmose

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 52 september 2014

Nyhedsbrev nr. 52 september 2014 Mandag d. 29. september 2014 Nyhedsbrev nr. 52 september 2014 Plejelauget inviterer til aktiv familiedag i Lille Vildmose. Vi mødes lørdag d. 4. oktober kl. 10.00 på parkeringspladsen ved Lille Vildmosecentret.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Tirsdag d. 5. marts 2013 Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Jan Skriver s fotoudstilling på Nordkraft blev en stor suces: Udstillingen åbnede officielt med fernisering søndag d. 10. februar kl. 16.00. Mange

Læs mere

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk BLÅVAND NATURCENTER Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk Blåvandshuk, Danmarks vestligste punkt, er kendt for sit karakteristiske fyrtårn, det fantastiske fugletræk, de spændende klit- og hedelandskaber og

Læs mere

TURPROGRAM: DN Aalborg inviterer på ture i lokalområdet!

TURPROGRAM: DN Aalborg inviterer på ture i lokalområdet! TURPROGRAM: DN Aalborg inviterer på ture i lokalområdet! TUR 1 Flora og fauna-tur til Lille Vildmose (LANG) Kl. 12.30: Afgang med bus fra hotellet TUR 4 Tur til Reno-Nord (KORT) Kl. 13.00: Afgang med bus

Læs mere

Velkommen til Jungshoved

Velkommen til Jungshoved Velkommen til Jungshoved Her finder I Jungshoved Naturprojekt på Jungshoved Naturprojekt på Jungshoved, Bøndernes Egehoved og Sydgårdens arealer Et sammenhængende naturområde med tre unikke naturtyper:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23004 Navn naturvejleder: Michael Pedersen Navn nærmeste leder: John Munro Arbejdssted: Ledreborg Gods Adresse: Ledreborg Alle 2d Postnummer/By:

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter VEJLEDNING TIL ANSØGNING Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter Fredericia Kommune afsætter årligt en pulje, hvorfra private, organisationer og interessegrupper kan søge om tilskud til

Læs mere

Lokale Grønne Partnerskaber

Lokale Grønne Partnerskaber Projektets titel: Rekreativt friluftsområde i Bøvlingbjerg Hvem er ansøger = den økonomisk ansvarlige part i projektet Organisation: Adresse: Tlf: Evt. webadresse: Bøvling Fri- og Idrætsefterskole, Høvsørevej

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Sti over Bagges Dæmning

Sti over Bagges Dæmning Sti over Bagges Dæmning Projektbeskrivelse 17. september 2010 En sti over Bagges Dæmning vil skabe en enestående mulighed for at færdes tæt på Ringkøbing Fjord og opleve landskabet og naturen uden at forstyrre

Læs mere

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Arealvise beskrivelser Side 1 Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Arealerne ved Mariager Fjord består af

Læs mere

Sundby Sø (Areal nr. 24)

Sundby Sø (Areal nr. 24) Sundby Sø (Areal nr. 24) 1 Beskrivelse Umiddelbart nordvest for Vildsund finder man de afvandede arealer i Sundby Sø og Tagkær Landvindingslag. Her er det besluttet at gennemføre et naturprojekt, der skal

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Nyhedsbrev nr december 2010

Nyhedsbrev nr december 2010 Tirsdag d. 28. december 2010 Nyhedsbrev nr. 32 - december 2010 Det tredje hegn : Siden begyndelsen af november har man langs Vildmosevej ved Vildmosegaard kunnet se en demonstration af det hegn, der forhåbentlig

Læs mere

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 Teknik- & Miljøudvalgets ambitioner for natur er: Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur Bevare, udvikle og pleje

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21954 Navn naturvejleder: Kasper Kollerup Nielsen / Carsten Enemark Navn arbejdsgiver: Fjordcentret Arbejdssted: Voer Færgested og hele Norddjurs

Læs mere

Røjen 26-07-2015 Vedr. sagsnr. 01.03.03-P19-16-15 Etablering af parkeringsplads og opførelse af udsigtstårn.

Røjen 26-07-2015 Vedr. sagsnr. 01.03.03-P19-16-15 Etablering af parkeringsplads og opførelse af udsigtstårn. Røjen 26-07-2015 Vedr. sagsnr. 01.03.03-P19-16-15 Etablering af parkeringsplads og opførelse af udsigtstårn. Til Trine Ross Laursen. Vi er betænkelige og kede af at Aage V. Jensens Naturfond har valgt,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 51 august 2014

Nyhedsbrev nr. 51 august 2014 Mandag d. 14. august 2014 Nyhedsbrev nr. 51 august 2014 Vildmarkstur i Lille Vildmose. Lørdag d. 16. august kl. 10.00-14.00 afholder Vildmoseforeningen sin årlige vildmarkstur i Lille Vildmose. Vi mødes

Læs mere

Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv?

Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv? Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv? Søren Præstholm Specialkonsulent, Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, IGN Frank Søndergaard Jensen Professor, Forskergruppen

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 19176 Naturvejleder: Michael Schack Arbejdssted: Gram Slot Adresse: Slotsvej 54 Postnummer/By: 6510 Gram Kort resumé af årets vigtigste begivenheder:

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Naturværdier i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Antal Spørgeskema om naturværdier Respondenter 33 personer, 23 mænd,

Læs mere

Rydning og hegning af Avernakke, Fejø

Rydning og hegning af Avernakke, Fejø Rydning og hegning af Avernakke, Fejø Afsluttende rapport for projekt 32313-G-13-200M-0089 Gennemført i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, Avernakke Lodsejerforening og Fejø Frilandskvæg Projektperioden

Læs mere

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal Stråmosen naturgenopretning i Ølstykke i Egedal 18. april 2016 extern Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigt, placering, og ejerskab... 4 3. Tidligere initiativer og status...

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

Naturpleje i Terkelsbøl Mose

Naturpleje i Terkelsbøl Mose Naturpleje i Terkelsbøl Mose I dette efterår/vinter gennemføres et større naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose nord for Tinglev. Da denne mose sammen med Tinglev Mose udgør et NATURA 2000-område, har myndighederne

Læs mere

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015 Vejledning til ansøgning Vejle Kommune afsætter igen i 2015 en pulje, hvor private, organisationer og interessegrupper

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Bilag til sammenfattende redegørelse

Bilag til sammenfattende redegørelse Bilag til sammenfattende redegørelse For naturgenopretningsprojekt i Ll. Vildmose September 2013 Titel: Bilag til sammenfattende redegørelse for Naturgenopretning af Ll. Vildmose Udgiver: Naturstyrelsen

Læs mere

LILLE VILDMOSECENTRET MASTERPLAN 2014

LILLE VILDMOSECENTRET MASTERPLAN 2014 LILLE VILDMOSECENTRET MASTERPLAN 2014 Sags nr. : 1232 Dato : 20.06.14 MASTERPLANEN ER UDARBEJDET AF: BYGHERRE OPLEVELSESDESIGN INGENØR ARKITEKT MASTERPLANEN ER FINANSIERET AF: REGION NORDJYLLAND AALBORG

Læs mere

FÅ VIDEN, NETVÆRK OG INSPIRATION

FÅ VIDEN, NETVÆRK OG INSPIRATION OPLEV NATUREN FØRSTE HALVÅR 2016 Foto: Bert Wiklund, bw.foto.dk FÅ VIDEN, NETVÆRK OG INSPIRATION Arrangementer for Hedeselskabets medlemmer 9. februar 2016 Sjælland HVAD GEMMER HAVET Mød Jan Nicolaisen,

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej 8

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Vi har den 18. juni 2015 sendt udkast til afgørelse i sagen. Hertil har vi ikke modtaget bemærkninger.

Vi har den 18. juni 2015 sendt udkast til afgørelse i sagen. Hertil har vi ikke modtaget bemærkninger. Agri Nord Hobrovej 437 9200 Aalborg SV Att.: Hans Ole Kristensen Dato 5. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/06864-20 Side 1/5 Ekspropriation

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23004 Navn naturvejleder: Michael Pedersen Navn arbejdsgiver: John og Silvia Munro Arbejdssted: Ledreborg Gods Adresse: Ledreborg Alle 2 Postnummer/By:

Læs mere

Gislinge Ruterne. Om Gislinge Ruterne. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel.

Gislinge Ruterne. Om Gislinge Ruterne. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Om Gislinge Ruterne Idéen bag Gislinge Ruterne opstod på et Dialogmøde i Gislinge, hvor Gislinge borgere fremkom med et ønske om,

Læs mere

Natur- og Stipuljen 2017

Natur- og Stipuljen 2017 Natur- og Stipuljen 2017 Støtteordning til naturgenopretning, naturpleje og friluftslivsprojekter i Vejle Kommune Vejledning til ansøgning Vejle Kommune afsætter igen i 2017 en pulje, hvor private, organisationer

Læs mere

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans.

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Friluftspolitik Inspiration fra 3 kommuner Herning kommune Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Den nationale friluftspolitik har sat fokus på at styrke vores sundhed og livskvalitet.

Læs mere

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum Returadresse Kjærgaardsvej 8 6950 Ringkøbing _ Miljø og Natur miljo.natur@rksk.dk Sagsbehandler Jakob Bisgaard 99741546 jakob.bisgaard@rksk.dk Dato 25. februar 2009 Sagsnummer 2007023795A Nationalpark

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Kong Valdemars Jagtslot

Kong Valdemars Jagtslot Kong Valdemars Jagtslot Det lille middelaldervoldsted Kong Valdemars Jagtslot ligger i engen langs den tidligere mere vandrige Stensby Møllebæk, som gennem Malling Kløft udmunder i Storstrømmen. Det smukke

Læs mere

Holbæk ruten. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne

Holbæk ruten. Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Holbæk ruten Fine ture i Gislinge-området til fods eller på cykel. Gislinge Ruterne Gislinge Ruterne Oversigtskort Om Gislinge Ruterne Idéen bag Gislinge Ruterne opstod på et Dialogmøde i Gislinge, hvor

Læs mere

Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012

Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012 Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012 INDHOLD OM NATUR- OG FRILUFTSSTRATEGIEN 3 VISION 3 6 INDSATSOMRÅDER 4 1. Beskyttelse af naturen 5 2. Adgang til naturen 6 3. Bynære rekreative områder

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Fugleværnsfondens arbejdsgrupper er uundværlige

Fugleværnsfondens arbejdsgrupper er uundværlige Fugleværnsfondens arbejdsgrupper er uundværlige Jonna Odgaard, journalist og bestyrelsesmedlem i Fugleværnsfonden Uden arbejdsgrupperne går det ikke. Det er Fugleværnsfondens bestyrelse meget bevidst om.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23079 Navn naturvejleder: Majken Fosgerau Salomonsen Navn arbejdsgiver: Økomuseum Samsø Arbejdssted: Økomuseum Samsø/Naturskolen Samsø/Energiakademiet

Læs mere

Ansøgning til Friluftsrådet

Ansøgning til Friluftsrådet t Ansøgning til Friluftsrådet 1. Historisk tilbageblik Thissinghus havn er en 150 år gammel havn som frem til 1974 blev brugt til industri havn i forbindelse med den lokale korn- og foderstofforretning

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg

Forslag til kommuneplantillæg Forslag til kommuneplantillæg til Aalborg Kommuneplan for Naturgenopretningsprojekt i Ll. Vildmose April 2013 1 Kolofon Titel: Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse til Aalborg Kommuneplan

Læs mere

Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling. Skjoldhøj-kilen et rekreativt område. Marts 2005

Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling. Skjoldhøj-kilen et rekreativt område. Marts 2005 Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling Skjoldhøj-kilen et rekreativt område Marts 2005 Spildevandsplan 2003 Indledning I løbet af 2005 gennemføres mindst fem kommunale og statslige anlægsprojekter

Læs mere

Projekt Nye Veje Del 2: Liv på og ved Nissum Fjord 1.

Projekt Nye Veje Del 2: Liv på og ved Nissum Fjord 1. Projekt Nye Veje Del 2: Liv på og ved Nissum Fjord 1. Afsluttende Rapport. 01.06.2009-23.12.2011. Projektet er gennemført af Nissum Fjord Netværket, i partnerskab med Holstebro og Lemvig Kommuner. Styregruppen

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

Møns Klint. Guidet kør selv fototur. Et af Danmarks vidundere

Møns Klint. Guidet kør selv fototur. Et af Danmarks vidundere Guidet kør selv fototur Møns Klint Et af Danmarks vidundere Velegnet til: En naturoplevelse uden lige Landskabsfotografering i et unikt og enestående naturområde Af naturfotograf Bjarne Nybo Medlem af

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til opsætning af formidlingsskjul i skoven ved Stubbe Sø

Ansøgning om tilladelse til opsætning af formidlingsskjul i skoven ved Stubbe Sø 1 Til Syddjurs Kommune, Natur, Miljø og Klima Byg og Miljø Ansøgning om tilladelse til opsætning af formidlingsskjul i skoven ved Stubbe Sø Ansøgningen gælder matr.nr. 12b, Gravlev By, Fuglslev Adresse:

Læs mere

I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål.

I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål. Vejledning Alle punkter i ansøgningsskemaet skal beskrives. I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål. Se endvidere nedenstående

Læs mere

Naturvejlederløntilskud

Naturvejlederløntilskud Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20661 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Rikke Skriver Vesterlund Middelfart Museum Middelfart Museum Adresse: Algade 8 Postnummer/By:

Læs mere

Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland

Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland I første planperiode, som løber fra 2009 til 2012, skal naturtilstanden af eksisterende naturtyper og arter sikres via en naturplan for de enkelte områder.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale

Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale Lønborg Hede Tæt på Ringkøbing Fjord og Skjern åens enge Projektafgrænsning Natura 2000-områder: Skjern Å Ringkøbing Fjord Lønborg Hede Trusler

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Jakob Kofoed Navn nærmeste leder: Vendsyssel Historiske Museum Arbejdssted: Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget Turisme Blå Flag information om og markedsføring af rene strande

Læs mere

Vasevej cykelsti og vejregulering

Vasevej cykelsti og vejregulering Vasevej cykelsti og vejregulering Tegningen viser, hvordan Vasevej ændres - med dobbeltrettet cykel- og gangsti. De røde linjer viser henholdsvis ny kørebane og cykelsti, den hvide det eksisterende vejforløb.

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet.

Bilag 2. Kravspecifikation. Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet. Bilag 2 Kravspecifikation Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet 1 af 7 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Beskrivelse af opgaven...

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ VEDERSØ Midt i den fantastiske natur ligger Vedersø med den typiske vestjyske købmandsgård og det nu nedlagte Vedersø mejeri placeret vis a vis centralt i byen. Mejeriet er restaurere Vedersø er i dag

Læs mere

Som eksempler på synergieffekter kan man eventuelt tage udgangspunkt i følgende fokusområder hen over året:

Som eksempler på synergieffekter kan man eventuelt tage udgangspunkt i følgende fokusområder hen over året: Bilag 2: Nationalparkcenter Først og fremmest vil vi gerne rose bestyrelsen og sekretariatet for et flot stykke arbejde med nationalparkplanen. Visioner og planer er gode og der er ikke mindst i visionsfasen

Læs mere

Aage V: Jensen Naturfond ansøger om dispensation til opførelse af

Aage V: Jensen Naturfond ansøger om dispensation til opførelse af Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby kobenhavn@fredningsnaevn.dk København d. 28. januar 2015 Kampmannsgade 1 1604 København V natur@avjf.dk Telefon 33 13 21 45 www.avjf.dk

Læs mere

Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk

Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk Afrapportering for aktiviteter 1/7 1998-31/12 1998 Kontorets drift: Energi vej lederen er ansat i

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21978 Navn naturvejleder: Kristian Herget Navn arbejdsgiver: Formidlingspartnerskabet Natur, Kultur og Friluftsliv Arbejdssted: Syddjurs Kommune

Læs mere

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune Friluftsliv i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune 1 Antal Spørgeskema om friluftsliv Respondenter 43 personer, 29 mænd,

Læs mere

HENNE // HVOR VESTERHAVET OG LANDSKABET ER EN BEGIVENHED I SIG SELV

HENNE // HVOR VESTERHAVET OG LANDSKABET ER EN BEGIVENHED I SIG SELV HENNE // HVOR VESTERHAVET OG LANDSKABET ER EN BEGIVENHED I SIG SELV SKAGEN OVER SIGTS KORT AALBORG AARHUS NYMINDEGAB HENNE VEJERS STRAND BLÅVAND VARDE KØBENHAVN ODENSE 001 // VISION... 1 Kvaliteter og

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. Formål

PROJEKTBESKRIVELSE. Formål PROJEKTBESKRIVELSE Ansøger: Skov- og Naturstyrelsen Storstrøm, i samarbejde med Næstved og Slagelse Kommuner Kontaktperson: skovrider Claus Jespersen Dato: 5. december 2008 Projektnavn: Næstved-Slagelse-Skælskør-banen

Læs mere

Århus Kommune. Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling. Skjoldhøj-kilen. et rekreativt område. Marts 2005

Århus Kommune. Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling. Skjoldhøj-kilen. et rekreativt område. Marts 2005 Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling Skjoldhøj-kilen et rekreativt område Marts 2005 Spildevandsplan 2003 Indledning I løbet af 2005 gennemføres mindst fem kommunale og statslige anlægsprojekter

Læs mere

DN Fredensborg. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk. Dato: 8. marts 2012. Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal.

DN Fredensborg. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk. Dato: 8. marts 2012. Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Kontakt mail: fredensborg@dn.dk Dato: 8. marts 2012 Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Høringssvar Planstrategi 2011 2014 Fredensborg Byråd har med Planstrategi

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Jakob Kofoed Vendsyssel Historiske Museum Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og Hirtshals

Læs mere

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol.

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol. Landskabet naturen planter og dyr Genner Bugt og dens forlængelse ind i landet, er en gammel tunneldal, skabt under isen i sidste istid. Selve Kalvø er egentlig blot en bakke i landskabet, der stiger op

Læs mere

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark.

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark. Ideer og ønsker til naturstien fra borgerne ved offentlig møde 6. oktober Lokalitet Friluftsliv og motion (herunder faciliteter, som understøtter benyttelsen, samt adgangsforhold) Koordinering med Masterplan

Læs mere

Om Natur- og friluftsstrategien side 3. Vision. side 3. 6 indsatsområder. side 3. 1. Beskyttelse af naturen.. side 4. 2. Adgang til naturen.

Om Natur- og friluftsstrategien side 3. Vision. side 3. 6 indsatsområder. side 3. 1. Beskyttelse af naturen.. side 4. 2. Adgang til naturen. 1 INDHOLD Om Natur- og friluftsstrategien side 3 Vision. side 3 6 indsatsområder. side 3 1. Beskyttelse af naturen.. side 4 2. Adgang til naturen. side 5 3. Bynære rekreative områder. side 6 4. Formidling

Læs mere