Transportudvalget TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9."

Transkript

1 Transportudvalget TRU alm. del Bilag 29 Offentligt Status & Strategi Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. oktober

2 Program 1. Indledning Bestyrelsesformand Peter Schütze 2. Status SUNDT DSB Økonomidirektør Jacob Kjær 3. Status IC2/4 Direktør for Vedligehold Frank Olesen 4. Den Strategiske Rejse Adm. dir. Jesper T. Lok 2

3 Vi var tæt på afgrunden Resultatprognose Fokusområder Resultat før skat, Koncern. (normaliseret) Mio kr ,200,400,600,800 Resultat før skat Resultat før skat m. effektiviseringer Resultat før skat u. effektiviseringer Normaliserede resultattal. Alle tal vedrør den danske forretning. Gruppe Spare1 område Fokus 1 Togservice Ændring af service,niveau og salgskoncepter 2 Lokoførere 3 Indkøb 4 Vedligehold 5 6 Stationer & Bygninger Kommercielle muligheder Driftsmæssige optimeringer (vagtplaner, ventetider mv.) Stærkere priskonkurrence, færre leverandører samt reduceret brug af konsulenter Øget operationel effektivitet og kontraktstyring Sammenlægning og effektivisering af driftsopgaver hhv. ejendomsopgaver Diverse forretningsudviklingsprojekter 7 Administra, tion & ledelse Overlap af funktioner samt span,of,control Stop blødningen Sundt DSB 3

4 Vi har DSB for at høste stordriftsfordele,30 togsæt,min. 0,5 mia. kr. årligt,mere end tons CO 2 4

5 Sjov form for konkurrence. 220 DB 60 SNCF Tren italia majoritetsejerskab SBB NS Arriva Keolis Trans, dev 11 Omsætning 2009, mia. kr. DSB NSB 7 SJ Konkurrenter i Europa Konkurrencen reelt mellem statsejede selskaber De private aktører er stort set væk Kraftig omsætningsvækst, gennemsnitligt væsentligt mere end DSB Mellemstore spillere købes af de store (DB / Arriva, NS / Abellio, FS / Arriva DE) Liberalisering øges, EU regulering skærpes og konkurrencen mellem de statsejede fortsætter DSB s vinkel DSB s statsejede konkurrenter ekspanderer, nogle endda i nye industrier Det handler om at være effektive og fastholde værdien af stordriftsfordelen Alternativet til DSB vil blive et andet statsejet selskab, opgaven er den samme, men Danmark taber sektorekspertise 5

6 Fragmentering gør kollektiv transport mindre attraktivt for kunderne 6

7 Infrastrukturel kompetence 1 svær at genopbygge 7

8 Segmenter og nøgletal 1H 2012 Mio. kr. Billetindtægt -/rejser Trafikkontrakt -/person km. Fjern & Regional S-tog Øresund Udland* Togdrift ,37 kr ,28 kr ,79 kr ,94 kr ,09 kr ,86 kr ,53 kr. Vedligehold Kort & Godt Stabe* * Total* P&L Indtægter i alt EBITDA Resultat af primær drift FTE (gns.) Tog km (tus.) Rejser (tus.) Person km (mio.) Kontraktform Netto Netto Brutto Brutto *excl. DSB First Väst ** inkl. Kommerciel, Økonomi, Personale og centrale stabe 8

9 Gæld og aktiver Rentebærnede gæld vs. aktiver DSB s samlede kort, og langfristede gæld er ca. 18 mia. kr., i forhold til virksomhedens størrelse ikke unormalt k ṙ io m Aktiver* Nettorentebærende gæld Forholdet mellem EBITDA og rentebærende gæld har udviklet sig fra knap 4 i 2006 til i 2011 at nå et uacceptabelt niveau på 7 mod målet om maksimalt på 5,6 *Aktiver består af alene af Transportmateriel, Grund og Bygninger og ikke resten af aktiverne Den samlede aktivmasse for bygninger og tog er ca. 17 mia. ud af de samlede anlægsaktiver på ca. 23 mia. kr. Aktiverne består primært af tog og ejendomme, der vurderes passende konservativt. Væksten i aktiverne er drevet af investeringer i tog, primært IC4 Egenkapitalen er ca. 5 mia 9

10 Største udfordringer IC4 Rejsekort Overenskomstfornyelsen 300 mio. kr Gennemførelsen af SUNDT DSB 10

11 Status SUNDT DSB 11

12 Strategien SUNDT DSB Tre mål Seks programmer Fire forberedelses1 spor Side 12 12

13 Status SUNDT DSB P4 P1 Virksomhed, ejere & partnere Grundfortællingen Den Store Sammenhæng Bedre planlægning Optimeret planproces ved etablering af planlægningscenter Bedre systemudnyttelse Klar kobling mellem drift og planlægning P2 Præstation i DSB Værdiskabelsesmodel for DSB Funktionsbeskrivelser og indplacering i leverancekæden P3 Kunder til tiden Etablering af internationalt benchmark samarbejde Bedre driftsstabilitet i normalsituation Hurtig genopretning ved uorden Fælles rettidighedsprogram P5 Enkelt DSB Højere effektivitet og besparelse P6 Individuel kollektiv transport Standarder for kommunikation Kvalitetssikring af trafikinformation Individuel information på nye platforme 13 Side 13

14 Status Økonomi i balance Løn Indkøb Kommerciel Samlet 650m 175m 175m 1000m To år tilbage. Omkring 40% i mål. 14 Side 14

15 Status Tog du vil stole på Rettidighed, F&R (5.59 min.) 100% Rettidighed, S-tog (2.29 min.) 100% 95% 95% procent 90% 85% 80% procent 90% 85% 80% I 2012 har DSB på såvel F&R og S,tog mere end opfyldt kravene til rettidighed Rettidighed, F&R Trafikkontraktsmål Rettidighed, S-tog Trafikkontraktsmål procent Pålidelighed, F&R 100% 98% 96% 94% 92% 90% procent Pålidelighed, S-tog 100% 98% 96% 94% 92% 90% Der har historisk været en mindre fokus på pålidelighed hvilket afspejles i tallene. I 2012 har DSB via et øget fokus og en række initiativer, ligget lige omkring og i perioder over det kontraktuelle krav til pålidelighed Pålidelighed, F&R Trafikkontraktsmål Pålidelighed, S-tog Trafikkontraktsmål Forsinkelsesårsag, F&R 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% DSB Banedanmark Andre operatører Eksterne forhold Forsinkelsesårsag, S-tog 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% S-tog Banedanmark Eksterne forhold Mange forhold medvirker til at forårsage forsinkelser på jernbanenettet. For ca. 40% vedkommende skyldes det DSB s forhold. 15

16 Status IC2/4 16

17 IC2/4 Leverance status IC4 Der er leveret 57 togsæt af den samlede ordre på 83 IC4,togsæt: ƒ53 af disse er leveret af AnsaldoBreda og 4 er såkaldte NT,togsæt ombygget af DSB ƒ32 af disse togsæt indgår i driftspuljen ƒde resterende 25 indgår i driftssimuleringspuljen (13) eller er under ombygning (12) IC2 Der er leveret 8 togsæt af den samlede ordre på 23 IC2,togsæt : ƒ6 togsæt indgår i driftssimuleringspuljen, og er 2 under ombygning 17

18 IC4 1 Trafikal status Indsættelsesplan september1december 2012 Blok 1 (afsluttet) Blok 2 Blok 3 4 togsæt dagligt Aalborg Aarhus H og Aarhus, Esbjerg 13. august 23. september 8 togsæt dagligt Aalborg Aarhus H og Aarhus, Esbjerg 24. september 11. november Den netop modtagne ibrugtagnings, tilladelse for IC4 af Trafikstyrelsen giver kun tilladelse til kørsel med 140 km/t i løvfaldsperioden. Det betyder, at togsættene tidligst kan indsættes i Lyn, togsløb i december Juli Rettidighed/ pålidelighed August Rettidighed/ pålidelighed 97,5/97 97/99,, September Rettidighed/ pålidelighed 97/92,,,, ƒ Driften følger indsættelsesplanen og er afviklet tilfredsstillende til dato. Der køres enmandsbetjent på strækningen Aarhus H, Fredericia. ƒ Der køres daglige rotationskørsler mellem værkstederne i Århus og København, deraf nogle koblet. 18

19 IC4 1 I løvfaldsperioden Trafikstyrelsen s har annonceret ibrugtagningstilladelse for IC4 og IC2 frem til 1. oktober 2013 med følgende begrænsninger: ƒmax. hastighed 140 km. i løvfaldsperioden ƒmax. hastighed 160 km. indtil rørføringsforbedringer er udført Der afventes: ƒforslag til varslingssystem fra Banedanmark ƒrapport om Marslev,hændelsen fra Havarikommissionen ƒrapport fra DTU DSB s vinkel: ƒmyndighederne, Banedanmark og DSB bør færdiggøre rapporter om IC4,bremser og glatte skinner hurtigst og i tæt samarbejde med DTU 19

20 Den Strategiske Rejse 20

21 Der skal mere til end blot en bundlinje Effektivitet Kundevækst Rettidighed Kundetilfredshed Omdømme 21 Side 21

22 Den Strategiske Rejse Side 22

23 Den Strategiske Rejse Side 23

24 Den Strategiske Rejse Side 24

25 Den Strategiske Rejse Side 25

26 Den Strategiske Rejse Side 26

27 Den Strategiske Rejse Side 27

28 Den Strategiske Rejse Side 28

29 Den Strategiske Rejse 21

3 DSB årsrapport 2011

3 DSB årsrapport 2011 3 DSB årsrapport 2011 5 DSB - Nu og i fremtiden 3 Forord 6 DSB Nu og i fremtiden 9 DSB - Nu På og sporet i fremtiden af 2011 6 11 Forord Tog til tiden 10 12 DSB Kunder Nu og i fremtiden 12 15 På sporet

Læs mere

Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012)

Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012) 1 2 Halvårsrapport 2012 (1. januar til 30. juni 2012) DSB har i 1. halvår 2012 oplevet kundevækst og bedre økonomi primært som resultat af en forbedret rettidighed. Og det er netop tog til tiden og en

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 (1. januar til 31. marts 2012)

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 (1. januar til 31. marts 2012) 1 2 Delårsrapport for 2012 (1. januar til 31. marts 2012) Første kvartal har været præget af fortsatte økonomiske udfordringer, men også af pæn kundevækst og forbedret rettidighed Jesper T. Lok Strategiske

Læs mere

Halvårsrapport 2011-1 -

Halvårsrapport 2011-1 - Halvårsrapport 2011-1 - 2 - Halvårsrapport 2011 (1. januar til 30. juni 2011) Forord af bestyrelsesformand Peter Schütze og administrerende direktør Christian Roslev Underskud, kundevækst og nye tider

Læs mere

3 DSB Årsrapport 2012

3 DSB Årsrapport 2012 2 3 DSB Årsrapport 2012 4 5 Indhold Forord 6 Den store sammenhæng 8 Produktivitet 9 Rettidighed 10 Kunder 10 Omdømme 12 Trafikkontrakter 12 Materielsituation 12 Udland 13 Ny DSB-lov 14 Beretning og Årsregnskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014

ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 ÅRS- RAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 6 Forord Indhold Forord... 8 Den store sammenhæng... 13 Kultur & Stategi... 13 Formålet med DSB... 13 Vores løfter... 13 Strategisk rejse... 13 Der skal

Læs mere

Hovedregnskabsopstilling og Strækningsregnskab 2012

Hovedregnskabsopstilling og Strækningsregnskab 2012 Hovedregnskabsopstilling og Strækningsregnskab 2012 Vi arbejder for at skabe sammenhæng. Mellem A og B. By og land. Mormor og Viktor. Indtægter og udgifter. Løfter og leverancer. 1 Indhold Forord 2 Nyt

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 -

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse for 2010 (1. januar til 31. december 2010) Et vanskeligt år for DSB Koncernens resultat før skat udgjorde 173 mio. kr. (460 mio. kr.) i 2010, hvilket

Læs mere

2 DSB Årsrapport 2010 DSB Årsrapport 2010 3

2 DSB Årsrapport 2010 DSB Årsrapport 2010 3 DSB Årsrapport 2010 Indhold Indhold 4 Et udfordrende år for DSB 6 Et godt kerneprodukt er det vigtigste 14 DSB s internationale aktiviteter 18 Med dygtighed ind i fremtiden 21 Samfundsansvar er en naturlig

Læs mere

ØGET KONKURRENCEUDSÆTTELSE AF JERNBANESEKTOREN

ØGET KONKURRENCEUDSÆTTELSE AF JERNBANESEKTOREN ØGET KONKURRENCEUDSÆTTELSE AF JERNBANESEKTOREN 2009 The Boston Consulting Group Amaliegade 15 1256 Copenhagen K Denmark Tel. +45 77 32 34 00 Fax +45 77 32 34 99 THE BOSTON CONSULTING GROUP, DENMARK REGISTRATION

Læs mere

EFFEKTIVISERING AF DSB UDKAST. 16. august 2011 UDARBEJDET FOR FINANSMINISTERIET OG TRANSPORTMINISTERIET. www.quartzco.com

EFFEKTIVISERING AF DSB UDKAST. 16. august 2011 UDARBEJDET FOR FINANSMINISTERIET OG TRANSPORTMINISTERIET. www.quartzco.com UDKAST EFFEKTIVISERING AF DSB UDARBEJDET FOR FINANSMINISTERIET OG TRANSPORTMINISTERIET 16. august 2011 www.quartzco.com DENMARK SWEDEN NORWAY Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Inkognitogata 35 2200 Copenhagen

Læs mere

Resumé 4. Indledning 7. Rapportens formål 7 Trafikstyrelsens indkøb af offentlig servicetrafik 7 Rapportens indhold 7 Rapportens struktur 8

Resumé 4. Indledning 7. Rapportens formål 7 Trafikstyrelsens indkøb af offentlig servicetrafik 7 Rapportens indhold 7 Rapportens struktur 8 Trafikkøb 2010 Indhold Resumé 4 Indledning 7 Rapportens formål 7 Trafikstyrelsens indkøb af offentlig servicetrafik 7 Rapportens indhold 7 Rapportens struktur 8 Trafikstyrelsens udbud 9 Formål med udbud

Læs mere

EFFEKTIVISERING AF DSB. 28. oktober 2011. www.quartzco.com

EFFEKTIVISERING AF DSB. 28. oktober 2011. www.quartzco.com EFFEKTIVISERING AF DSB 28. oktober 2011 www.quartzco.com DENMARK SWEDEN NORWAY Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Inkognitogata 35 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0256 Oslo +45 33 17 00 00 +46 (0)8 614

Læs mere

Årsrapport 2014 Metroselskabet I/S

Årsrapport 2014 Metroselskabet I/S Årsrapport 214 Metroselskabet I/S Årsrapport 214 Indhold Indhold 1. Året kort 2. Metroselskabets forretningsstrategi 3. Metroselskabets anlægsaktiviteter Igangværende anlægsprojekter Cityringen Nordhavn

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

Marts 2006 Årsrapport 2005

Marts 2006 Årsrapport 2005 Marts 2006 Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Forfatter mail: @bane.dk Telefon: 8234

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Landsdækkende Pendlertræf 2012

Landsdækkende Pendlertræf 2012 Landsdækkende Pendlertræf 2012 Deltagerliste, Pendlertræf 2012 Anne Kjellerup, Korsør København Bror Arnfast, Skive Aarhus Danny W. Pedersen, Roskilde København Elsa Munk Rasmussen, Holbæk København Helge

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Tirsdag den 04. december 2014 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

DSB i forandring Gruppe 7 Bo, Jason, Julie, Marie & Kamilla 09-04-2014

DSB i forandring Gruppe 7 Bo, Jason, Julie, Marie & Kamilla 09-04-2014 DSB i forandring Gruppe 7 Bo, Jason, Julie, Marie & Kamilla 09-04-2014 Indholdsfortegnelse Opgaveformulering... 3 Indledning... 4 DSB's interessenter... 5 Et hurtigt overblik... 6 SWOT-analyse... 6 S &

Læs mere

Hovedpunkter 3. Ledelsens påtegning 21. Hovedtal og nøgletal for koncernen 4. Den uafhængige revisors erklæringer 22. Synlige resultater 5

Hovedpunkter 3. Ledelsens påtegning 21. Hovedtal og nøgletal for koncernen 4. Den uafhængige revisors erklæringer 22. Synlige resultater 5 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2014 Hovedpunkter 3 Hovedtal og nøgletal for koncernen 4 Synlige resultater 5 Strategisk udvikling 6 Krav og mål 6 Koncernens strategiramme 6 Fokusområder 8 Koncernens

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Onsdag den 27. november 2013 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Årsrapport. Introduction

Årsrapport. Introduction Årsrapport 2014 Introduktion Introduction Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder

Læs mere

Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement. Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2012

Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement. Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2012 Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement Selvstyrets Aktieselskaber - Årlig Redegørelse til Inatsisartut 2012 EM 2012/omdeles Oktober 2012 Forord De fleste borgere er

Læs mere

april 2005 Årsrapport 2004

april 2005 Årsrapport 2004 april 2005 Årsrapport 2004 14. april 2005 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Forfatter mail: Telefon: 8234 0000 Telefon direkte: INDHOLD 1. BERETNING 5 1.1. Hovedopgaver

Læs mere

Koncernårsrapport 2014

Koncernårsrapport 2014 Koncernårsrapport 2014 Introduktion Introduction Koncernårsrapport Koncernårsrapport For at gøre denne rapport mere overskuelig og brugervenlig offentliggør TDC Group en koncernårsrapport, som ikke indeholder

Læs mere

Skagen. Frederikshavn. Aalborg Ø. Ryomgård. Odense. Nyborg. Ringe. Korinth

Skagen. Frederikshavn. Aalborg Ø. Ryomgård. Odense. Nyborg. Ringe. Korinth Virksomhedsregnskab 2001 Hovedbane Regionalbane S-bane Lokalbane Godsbane Godsbane p.t. spærret Skagen Hillerød Restbane Ringbane ( planlagt ) Hirtshals Frederikssund Amters og privates baner med passagertrafik

Læs mere

DSB S-tog a/s 2007* 2008 2009 2010 2011

DSB S-tog a/s 2007* 2008 2009 2010 2011 DSB S-tog a/s årsrapport 2011 Hoved- og nøgletal DSB S-tog a/s 2007* 2008 2009 2010 2011 Resultatopgørelse i mio. kr. Passagerindtægter 1.055 1.031 1.077 1.097 1.206 Indtægt fra trafikkontrakt 1.422 1.355

Læs mere

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Resultat for 2013 5 Forventninger til 2014 5 Hovedtal og

Læs mere