Bakkens vogtere - den nye udegruppen i Langebro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bakkens vogtere - den nye udegruppen i Langebro"

Transkript

1 Bakkens vogtere - den nye udegruppen i Langebro Fra den 1. maj i 2015 vil Langebro etablere en udegruppe i relation til børnehavegruppen. Nyhedsbrev Maj 2025 Bakkens Vogtere Er storegruppen, samt børn fra mellemgruppen, som bliver udvalgt i turnusordning Kommer til at bruge Bakken til aktiviteter og lege Skal være rollemodeller og kulturbærere for resten af institutionen Vil skabe mulighed for at udfordre de store børn med fokuserede aldersspecifikke pædagogiske aktiviteter, i langt højere grad end i dag Kan være ude hele dagen og har deres hverdag på Bakken De pædagogiske fordele ved at etablere en udegruppe er, at vi kan samle de store børn i én gruppe og de mindre børn i deres egen gruppe. Vi får dermed mulighed for at målrette de pædagogiske aktiviteter til børnenes alder og udviklingstrin i højere grad end vi kan i dag. Vores forventning er at denne struktur, ud over flere målrettede alderssvarende pædagogiske aktiviteter, også vil skabe en større ro i institutionen og mere plads til fordybelse i børnegrupperne. Specifikt for udegruppen de store børn - ser vi nye muligheder for at målrette de pædagogiske aktiviteter til deres alder og forberede dem endnu bedre på deres forestående skolestart. Børnene på 5-6 år er langt mere selvstændige en de øvrige børn i institutionen og kan kognitivt 1

2 forholde sig til deres omverden Bakkens Vogtere vil på en helt anden måde end vi tidligere har gjort, give mulighed for at udfordre og udvikle vores store børn. Det er vigtigt at understrege at udegruppen fortrinsvis er ude, men kan være inde, når de andre er ude, f.eks. om formiddagen. Det er aktiviteterne, der bestemmer om vi er inde eller ude, ikke vejret. Vi planlægger at introducere børnene gradvist til udelivet fra Samlingerne vil vi bruge til at tale om det nye opdeling og Bakkens Vogtere. Pædagogiske Mål for udegruppen At udvikle og understøtte børnenes selvstændighed fysisk, psykisk, socialt og kognitivt. Udegruppen giver de store børn en mulighed for at eksperimentere med at stå på egne ben, men stadig men en voksen inden for rækkevidde. Frihed under ansvar. At børnene opnår en forståelse for menneskets ansvar over for naturen. Udegruppen er Bakkens Vogtere og har som sådan et særligt ansvar for at passe på vores udemiljø, dets planter og dyr. At børnene tilegner sig en forforståelse for naturen, samt hvad denne har af betydning for os som menneske At barnet oplever sig selv som én der kan lære nogen noget. De store børn oplærer mellembørnene i, hvad det vil sige at være Bakkens Vogtere /udegruppe. Mellembørnene oplever at kunne opnå de samme færdigheder som de store gennem øvelse. Bakkens Vogtere er kulturbærere og det er et ansvarsfuldt æresfuldt hverv som går i arv, børnene imellem. Vi drømmer om Regelmæssig bålmad Dyrehold Snitteværksted Kraniesamling Klatretræning Sovende børn i hængekøjer under træernes skygger Insekt-samlinger At passe på vores smukke område sammen med børnene. 2

3 Årets faser for udegruppen Forår og tidlig sommer 2015: 1/3 1/7: den nuværende udegruppe har besøg af børn fra mellemgruppen i en slags turnus-ordning. Her skal der finde en oplæring sted, hvor den kommende storegruppe bliver klædt på til udelivet. Sommer 1/7-1/9: Her afholder både børn og personale sommerferie. Hele børnehavegruppen er slået sammen og vil også i perioder være slået sammen med vuggestuegruppen. Vinter 1/9-1/3: Her er det kun udegruppen der er ude. Der vil dog være undtagelser, når der er behov for det, der er sygdom i institutionen eller afholdes ferier mv. Hverdagen i Udegruppen I sommersæsonen 1/5 til 1/ Dagen starter Kl. 09:30 med morgensamling på Bakken. Herefter fordeles børn og voksne i dagens forskellige pædagogiske aktiviteter og dagen går i gang. Fra morgensamlingen slutter og den 3. medarbejder møder ind kl. ca 10:15 og frem til frokost, skilles de forskellige grupper til de for dagen planlagte aktiviteter. Udegruppens aktiviteter vil fortrinsvist foregå udenfor, men der kan være aktiviteter, som i deres natur kræver at man går indenfor og så er det det vi gør. Der tages hensyn til børn med særlige behov. Kl 11:00 begynder de mindste og de børn fra mellemgruppen som skal spise inde den dag, at gå ind. Kl 11:15 til 12:00 spises der frokost inde. Kl 11:30 til spises der frokost ude. Kl 12:30/12:45 går den første medarbejder hjem. Hele børnehaven samles ca.kl 12:30. Alt afhængig af vejrforhold og lillegruppens søvnbehov vurderes det, om det er inde eller ude, men fortrinsvis ude. Vi søger at indarbejde en fleksibilitet i vores strukturer, 3

4 således at vi kan tage hensyn til børnegruppernes interesser og behov, og vil bruge både inde- og uderummet til dette. I tidsrummet 12:30 til 14:00 er der mulighed for at børnene kan sove eller hvile, samtidig med at personalet afvikler pauser og tager sig af for hånden værende praktiske opgaver. kl 14:15 spiser vi som udgangspunkt eftermiddagsmad ude på legepladsen. Kl 16:00 går den anden medarbejder hjem og vuggestuen kommer på legepladsen. Resten af dagen er børnehaven og vuggestuen slået sammen. Kl 17:00 lukker institutionen og den sidste medarbejder går hjem Vintersæsonen adskiller sig fra sommersæsonen ved at de mindste børn spiser frokost inde på stuen og kommer på legepladsen ca. Kl Bespisning Vi påregner, at bespisningen fortsætter i nuværende form. Pt samarbejdes der med køkkenet omkring de udfordringer udegruppen kan få i forbindelse med frokostsituationen. Turnusordning for mellemgruppen Bakkens Vogtere består primært af storegruppen med børn fra mellemgruppen i turnusordning. Vi vil bestræbe os på at melde ud, hvem af mellemgruppens børn, der skal være i udegruppen i den kommende periode med en uges varsel eller mere med forbehold for ændringer, der kan opstå undervejs. Det er det pædagogiske personale, som bestemmer, hvilke børn, der er i udegruppen ud fra pædagogiske og praktiske hensyn. Trivsel I Langebro - og det gør sig gældende for Bakkens Vogtere som alle andre børn - har vi altid børnene i centrum og vurderer deres behov individuelt. Vi kalder det vores Pædagogisk bagdør, som altid er åben for alle vores børn. Det indebærer, at vi altid stiller en voksen til rådighed, som kan guide og hjælpe et barn med at deltage i de igangværende aktiviteter og fællesskab, hvis der er behov for det. 4

5 Hvis et barn har behov for større tryghed en dag eller en periode end Bakkens Vogtere stiller til rådighed, så fokuserer vi på at guide og stille de rammer til rådighed, som barnet har behov for. Hvis det betyder at barnet skal være med indegruppen, den dag eller i en periode, så gør vi det vi det. Særlige pædagogiske forhold trumfer ALTID vores struktur, og hvis det enkelte barn har brug for at følge en primærpædagog i en periode, så stiller vi det til rådighed. Vores fokus er at børnene er i trivsel, det er alfa og omega i vores arbejde. Vi vil ALTID have fokus på om børnene fryser, er blevet kolde, våde osv. og tage de forholdsregler, der er nødvendige for at de trives. Ny struktur 3 ugers planer Vores nye organisering vil naturligvis kræve en struktureret hverdag. Vi har allerede tidligere på året taget hul på dette og har indført tre-ugers planer, hvor vi fokuserer på et bestemt tema eller projekt og går i dybden med dette igennem hele perioden. Ugeplanerne er tilgængelige på opslagstavlen. Faciliteter og udstyr Ifm. etablering af udegruppen, skal vi naturligvis også have justeret vores udefaciliteter til at understøtte vores arbejde i Bakkens Vogtere. Vi arbejder pt med en sommerversion til den kommende sæson og en mere avanceret vinterversion. Der er tegnet skitser til ombygning og isolering af det store cykelskur, således at vi vil kunne anvende det til Udegruppen, med borde, bænke m.m. i vintersæsonen. Ombygningen af skuret vil kræve en betydelig indsats fra personale of forældre, og vi vil, når planerne er klar, indkalde til arbejdsdage/weekend, så vi i fællesskab kan få etableret et godt miljø for Bakkens Vogtere. Vi har købt knæpuder, spejder service m.m. til børnene, så vi kan komme godt i gang med vores nye udeliv. Vi vil blive klogere efter den første periode mht. hvad vi har behov for at indkøbe af udstyr og hvad vi drømmer om. Vi opdaterer løbende hjemmesiden med vores ideer og drømme - gode ideer og assistance til, hvordan vores liv på bakken kan blive sjovt, interessant, lettere osv. er altid meget velkomne. 5

6 Gode tips til påklædning Sommer / Forår / Efterår Alt efter vejret skal jeres børn klædes på som de er det i dag, med praktisk tøj de kan røre sig, som passer til vejrudsigten. Husk solcremen til sommeren og skiftetøj, hvis der sker et uheld. Vinter Når vi går vinteren i møde vil personalet udarbejde en liste over anbefalet påklædning til Bakkens Vogtere. Personale og vagtplaner Børnehavegruppernes aktiviteter tilrettelægges efter et 3-ugers skema, som følger medarbejdernes vagtplan. Skemaet kan bruges af forældre, til at finde oplysninger omkring personalets ferier, møder m.v. Som udgangspunkt fordeles de voksne på grupperne således: Kl. 7/8:00-13:00 Kl. 9:00-16:00 Kl. 9:00-17:00 Vagten plus en evt. vikar i vintersæsonen er flyder Vagten er i udegruppen Vagten er i indegruppen. I forbindelsen med merindskrivningen af børn, har personalet og bestyrelsen drøftet muligheden for at ansætte en medhjælper i en deltidsstilling. Men indtægten fra det nuværende antal af merindskrevne børn, dækker desværre ikke en deltidsmedarbejders lønudgifter i et helt år. Derfor har personalet besluttet, at spare sammen i sommerhalvåret for at få råd til en medhjælper i vinterhalvåret, når flyverdragter, sne osv. sætter lidt ekstra præs på hverdagen. Vores nye medhjælper vil arbejde i både ude- og indegruppen. Vagtskema vil blive tilrettelagt alt afhængig af personlighed og kompetencer hos vores kommende medhjælper. Prioritering Prioriteringen af udegruppens pædagogiske aktiviteter planlægges ud fra husets planer og fælles behov. Ved sygdom, ferier o.l. kan det forekomme at vi samler hele børnehavegruppen eller tager udegruppen ind, hvis det giver mest mening. Udegruppen har ikke eneret eller førsteret på Bakken. Vi er alle fleksible og giver plads til de respektive gruppers pædagogiske aktiviteter. 6

7 Baggrund for etablering af udegruppen Baggrunden for at personale og bestyrelse i Langebro har besluttet at etablere en udegruppe på Bakken er de massive tilsandingsproblemer af børn over 3 år i vuggestuen. Pga. vores popularitet er de børn, der står på venteliste til at starte i vuggestuen gamle vuggestuebørn. Det betyder at børnene kort efter de er startet i vuggestuen bliver 2 år og 10 måneder, og herefter overgår til at betale børnehavetakst, uafhængigt af om de går i vuggestue eller børnehave. Så længe antallet af pladser i hhv. børnehave og vuggestue ikke er fordelt ca. 70/30%, vil tilsandingen være et tilbagevendende problem. Således vil vi i løbet af forår/sommer 2015 nå op på indskrevne børnehavebørn i DII Langebro. Det giver et økonomisk underskud pr. barn i institutionens meget trængte økonomi, og der era ingen anden løsning på problematikken end at udvide børnehaven i institutionen, så vi skaber plads til vores børn i børnehavealderen. En udvidelse af institutionen er imidlertid ikke en simpel løsning, eftersom institutionen har til huse på Christianshavn Bastion, der er et fredet fortidsmide. Vi har ansøgt om permanent udvidelse af institutionen, hvilket er en længerevarende proces med Københavns Kommune. Etablering af Bakkens Vogtere vil løse vores akutte pladsproblemer i Vi glæder os meget til at komme i gang med projektet og håber, at det kan fortsætte også de kommende år til en mere permanent løsning er mulig. Tidligere års løsning med at beholde de 3-årige børn i vuggestuen, er ikke en mulighed fremadrettet, eftersom denne løsning skaber et økonomisk underskud, som institutionen ikke kan leve med. 7

8 Spørgsmål & Svar Spørgsmål Er børnene ude, hvis det regner hele dagen? Hvor skal de spise frokost når det er koldt, regner eller sner? Hvordan når børnene bliver kolde om vinteren? Kommer de store og små så ikke til at lege sammen mere? Hvornår vil de store børn være inde? Vil de store børn kunne have stille stunder med fordybelse? Hvornår vil de mindre børn komme på Bakken? Svar Ja ligesom i dag er vi ude hele dagen. Vi tilrettelægger vores aktiviteter ift. vejrsituationen og hvis vejrforholdene er ekstreme, går vi naturligvis ind. Vi planlægger at: - bygge en overdækning ifm. skuret, hvor vi kan spise frokost i mildt vejr. - Vi håber at vi kan få skuret isoleret og indrettet med borde og bænke, tæpper og puder til frokostsituationen inden næste vinter. Vi holder altid øje med om de enkelte børn er varmt klædt på og fryser. Bakkens Vogtere vil ikke blive så forskellig fra vores udeliv i dag, hvor vi sørger for at være klædt godt på og holder øje med om børnene bliver gennemblødte våde og gennemkolde. De store og små har mulighed for at lege sammen hver dag. Om morgenen og eftermiddagen er vi sammen og det ændrer sig ikke. Når vores pædagogiske aktiviteter bestemmer dette eller hvis personalet vurderer, at det ikke er forsvarligt at de er ude. Ja vi veksler vores aktiviteter og sørger for at børnenes behov tilgodeses. Vores hængekøjer, det kommende skur og vores bænke vil vi bruge til stille stunder med læsning, tegning o.l. Udegruppen har ikke eneret eller førsteret på Bakken. Vi samarbejder og giver plads til de respektive gruppers pædagogiske aktiviteter og de omgivelser der matcher disse bedst muligt. Send os meget gerne flere spørgsmål så vi kan komme hele vejen rundt om jeres spørgsmål og bekymringer. 8

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Pædagogisk årsplan for. Skovtrolden. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN

Pædagogisk årsplan for. Skovtrolden. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN Pædagogisk årsplan for Skovtrolden 2012 2013 Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN Kyringevej 1, 2700 Brønshøj. Tlf.: 29 21 39 06. E-mail: skovtrolden@stafetten-husum.dk. Hjemmesider: www.skovtrolde.dk.

Læs mere

VELKOMSTFOLDER BØRNEHAVEN I

VELKOMSTFOLDER BØRNEHAVEN I VELKOMSTFOLDER BØRNEHAVEN I Valdemarsgade, Vesterbro, København Velkommen til Valdes Børnehus børnehave Kære nye forældre I vil i denne folder finde følgende informationer om Valdes Børnehus, de vil være

Læs mere

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk Møllehøjens Børnegård Børnehuset Hvidehøj Lillestræde 7, Ganløse Lillestræde 5 3660 Stenløse 3660 Stenløse 7259 9501 7259 9503 Daglig leder: Gitte Arestrup Daglig leder: Maya Grandahl Gitte.arestrup@egekom.dk

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 0 Indholdsfortegnelse: 2. Præsentation af børnehaven... side 2 Åbningstider... side 2 Vi kan træffes på... side 2 Personale... side 3 En typisk dag i børnehaven... side 3-4 Sikkerhedsregler...

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid

Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15 Nærvær Dialog Ansvar Fri tid Indholdsfortegnelse Institutionens værdier s. 3 Dagligdag på Fritten s. 4 Idrætspolitik s. 6 Kreapolitik s. 7 Institutionens mærkedage

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere