Introduktionshæfte til Anæstesiologisk Afdeling. Hospitalsenheden Horsens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktionshæfte til Anæstesiologisk Afdeling. Hospitalsenheden Horsens"

Transkript

1 Introduktionshæfte til Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens

2 Introduktionshæftet er udarbejdet af introduktionslægerne Line Kirkegaard Rasmussen og Mette Poulsen i efteråret Hæftet er godkendt af den uddannelsesansvarlige overlæge Claus Tscherning Petersen. Det holdes ajour af afdelingens uddannelsesansvarlige yngre læge (UKYL) og revideres hvert halve år.

3 Velkommen Kære kollega Velkommen til Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens. Dette introduktionshæfte til afdelingen indeholder en række nyttige og praktiske informationer. Hæftet skal betragtes som et supplement til afdelingens uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen som findes på Videreuddannelsesregion Nords hjemmeside ( På afdelingen er der gode og stærke traditioner i forhold til uddannelse af introduktionslægerne. Det er også en afdeling med mange engagerede læger, en god team spirit og et godt arbejdsmiljø. Tonen på afdelingen er således god og uformel, og humor er en del af dagligdagen. Vi glæder os til det fremtidige samarbejde med dig! De første dage på afdelingen Den første dag møder du klokken 7.45 til afdelingens morgenkonference i anæstesiologisk konferencelokale, som du finder på 1. sal (benyt indgang G). Hvis du ikke tidligere har været ansat på Hospitalsenheden Horsens, skal du til fælles personaleintroduktion klokken 8.30, som foregår i Den Blå Café ved indgang C. Den fælles personaleintroduktion strækker sig over 3 dage. På 4. dagen er der introduktion til afdelingen kombineret med en præsentation af afdelingens udstyr og en introduktion til luftvejshåndtering. Denne introduktionsdag foregår som udgangspunkt sammen med din hovedvejleder. Planen for den videre introduktion fremgår af oversigten over din afsnitstilknytning, som du har modtaget af den uddannelsesansvarlige overlæge. 2

4 Arbejdsplan Arbejdsplanen rundsendes på mail. Ofte kommer der en foreløbig vagtplan, hvor vagterne er fordelt, men hvor de forskellige dagsfunktioner for de enkelte dage endnu ikke er angivet. Denne kommer enten på mail eller i dueslagene på sekretariatet (ligger på gangen ned til intensivafsnittet). Ønsker om fri skal du indgive to måneder i forvejen der rundsendes altid en mail, når tiden er inde til at indgive ønsker. Den aktuelle arbejdsplan ligger i konferencelokalet i et stort gult format. Eventuelle ændringer, såsom intern vagtbytning (bemærk at normperioden er på 14 uger), sygdom, overarbejde og såfremt man har været på transport, noteres på denne. Ændringer registreres derefter i lønsystemet af sekretær Hanne Isager Nielsen. Hver dag laves der en oversigt over morgendagens arbejdsfordeling, som gennemgås ved morgenkonferencen så alle ved, hvor alle er. På denne daglige oversigt og på arbejdsplanen findes en række forkortelser. Følgende forkortelser repræsenterer de funktioner, som introduktionslægerne kan varetage: Amb = anæstesiambulatorium til klokken (tirsdage til klokken 18.00) AV = aften-nattevagt i hverdage fra klokken til klokken 8.15 AV1 = aften-nattevagt fredage fra klokken til klokken 9.30 AVL = aften-nattevagt lørdage fra klokken til klokken 9.30 AVS = aften-nattevagt søndage fra klokken til klokken 8.15 NCE = narko curare elektrochok D = dagsfunktion som kan variere for eksempel anæstesigivning til NCEbehandlinger eller forefaldende arbejde på den centrale operationsgang (COP) DK = Dagskirurgisk Center DS = dagvagt i weekender fra klokken 9.00 til Intensiv = stuegang på intensivafsnittet Kalder = dagsfunktion hvor forvagtstelefonen passes Stue = lægestue på COP For de resterende forkortelser se S-drevet: TEKST\Vagtplaner\Koder\ Vagtkodedefinitioner august 2013.doc. 3

5 Beskrivelse af de forskellige funktioner på Anæstesiologisk Afdeling Kalder Man passer forvagtstelefonen, og går således til eventuelle hjertestop, akutte medicinske kald og traumekald. Se endvidere afsnittet De væsentligste opgaver som kan forekomme i løbet af vagten. Derudover hjælper man til med forefaldende arbejde i afdelingen. Tirsdage og torsdage varetages anæstesien til DC-konverteringer på Hjertemedicinsk Afdeling M2 sammen med en anæstesisygeplejerske. Patientjournalerne er færdigskrevet klokken 10, hvorefter der gås anæstesitilsyn. DC-konverteringerne startes umiddelbart derefter (gerne klokken 10.30). Såfremt kalder-funktionen tildeles en introduktionslæge gøres der opmærksom på dette ved morgenkonferencen, således at introduktionslægen kan få tilstrækkelig opbakning ved for eksempel traumekald. Narko Curare Elektrochok (NCE) = elektrochokbehandling Mandage, onsdage og fredage sørger man for anæstesigivningen til elektrochokbehandlinger, som foregår klokken 8.30 i opvågningsafsnittet sammen med en anæstesisygeplejerske og personale fra Psykiatrisk Afdeling. Første gang man som introduktionslæge tildeles denne funktion, skal en mere erfaren kollega gå med for at supervisere til de første anæstesier. Se instruks: Anæstesi til ECT (NCE behandling) på søgeportalen e-dok.rm.dk. Koordinator på COP Funktionen varetages af en speciallæge eller en 1. reservelæge. Denne har telefon Derudover er der dagligt tre læger på operationsgangen. I forhold til forskellig information omkring nye tiltag på COP se mappen COP-info til læger, som findes på S-drevet under Anæstesi. Lang dag (på COP) Efter eftermiddagskonferencen passes COP og opvågningsafsnittet af en speciallæge eller en 1. reservelæge frem til klokken 20.00, som således principielt varetager alt forefaldende lægearbejde her. Der henvises derfor til denne læge (telefon 25416) ved kontakt til forvagtstelefonen vedrørende arbejdsopgaver relateret til COP og opvågningsafsnittet. Efter klokken overgår disse arbejdsopgaver til vagtholdet. Lægestue (stue) på COP Som udgangspunkt er der hver dag en stue på COP, der bemandes af en yngre læge. Når man har stuefunktion, møder man klokken 7.30 på operationsgangen på afdelingssygeplejerske Lisbeth Vilstrup Nielsens kontor (i bunden af 4

6 operationsgangen og på højre hånd) sammen med anæstesisygeplejerskerne. Ønsker man at passe en bestemt operationsstue i uddannelsesmæssigt øjemed, kontaktes koordinator på COP dagen inden, som vil forsøge at efterkomme ens ønske. Lørdagsstue Hver lørdag er der en speciallæge eller en 1. reservelæge på COP fra klokken 8.00 til 15.24, som principielt varetager alt forfaldende lægearbejde her og på opvågningsafsnittet. Der henvises derfor til denne læge (telefon 25416) ved kontakt til forvagtstelefonen vedrørende arbejdsopgaver relateret hertil. Efter klokken overgår disse arbejdsopgaver til vagtholdet. Dagskirurgisk Center (DKC) Her varetages elektiv dagskirurgi på raske patienter, dvs. ASA klasse 1 og 2 patienter. DKC bemandes af en til to læger dagligt, hovedsageligt speciallæger. På DKC foregår introduktionslægernes primære introduktion til anæstesigivning. Intensiv Som introduktionslæge går man superviseret stuegang på en til to intensivpatienter. Se mappen Intensiv - Læger, som findes på S-drevet under Anæstesi. Anæstesiambulatoriet Ambulatoriet bemandes dagligt af en læge og tre anæstesisygeplejersker. Lægens opgaver er at lave anæstesitilsyn, at rådgive anæstesisygeplejerskerne i deres tilsyn samt at gennemgå og kvittere for parakliniske undersøgelser. Som udgangspunkt er der patienter i ambulatoriet fra klokken 9.00, indtil da går man til hånde på COP. Arbejdsdagen i anæstesiambulatoriet går til klokken 16.00, dog til klokken på tirsdage. Se mappe i anæstesiambulatoriet Nyt fra anæ. amb.. Vagten (samt kalderfunktion i dagtid) Som introduktionslæge har man den første aften-nattevagt, når den cirka tre måneders introduktionsperiode er gennemført. Forud for den første vagt har man to til tre følgevagter, som går fra klokken til klokken Placeringen af disse vagter planlægger introduktionslægen selv. En følgevagt erstatter således en almindelig dagsfunktion, så man kan holde en fridag, og der dermed opnås næsten timeneutralitet. Følgevagterne noteres på den store gule arbejdsplan, som ligger i konferencelokalet. I hverdage Ved aften-nattevagter i hverdage møder man klokken 14.30, og har således 15 minutter til at gennemlæse dagens stuegangsnotater fra intensivafsnittet i CIS (journalsystemet på intensivafsnittet). Derefter deltager man i eftermiddagskonferencen klokken til cirka klokken 15.15, hvorefter vagten begynder. 5

7 I weekender Ved aften-nattevagter i weekender møder man klokken til vagtoverlevering i personalestuen på intensivafsnittet. I overlapsperioden (klokken ) mødes den kommende og afgående forvagt samt bagvagten. Dette primært med henblik på hvad der sker i huset samt highlights vedrørende patienterne på intensivafsnittet. Herefter kan dagens stuegangsnotater fra intensivafsnittet i CIS gennemlæses. Ved dagvagter i weekender møder man klokken 9.00 til morgenmad (forvagten tager morgenbrød med på lørdage) og vagtoverlevering på afdelingssygeplejerske Yvonne Lundbergs kontor, som ligger på gangen ned til intensivafsnittet. På lørdage hjælper forvagten til med stuegang på intensivafsnittet, da der er en læge på COP (se lørdagsstue). På søndage varetager forvagten som udgangspunkt alt forfaldende lægearbejdet på COP og opvågningsafsnittet selvfølgelig i tæt samarbejde med bagvagten. Vagtværelse Vagtværelset ligger på gangen ved receptionen. Nøglen til vagtværelset hænger på forvagtstelefonen. I receptionen findes en reservenøgle til vagtværelset. Sengelinned findes i linneddepotet overfor vagtværelset. Man skifter sengetøj om morgenen, så den kommende forvagt møder ind til en ren seng Mad i vagten Personalekantinen holder åbent fra klokken til mandage til torsdage. I personalekantinen findes madautomater, som er tilgængelige hele døgnet via id-kortet, som man også betaler med. De væsentligste opgaver som kan forekomme i løbet af vagten Tilkald til Fødeafdelingen Forvagten kaldes ved dårligt barn eller forventet dårligt barn ved for eksempel instrumentel forløsning. Ring straks til bagvagten og vagthavende anæstesisygeplejerske. Som introduktionslæge kan man deltage i fælles tematræning med Fødeafdelingen og eftermiddagsundervisning i neonatal genoplivning. Se blandt andet instrukserne: Respiratorisk påvirkede nyfødte ansvarsfordeling og Neonatale klargøring inden transport Lommevejledning på søgeportalen e-dok.rm.dk. Fødeepiduraler Forvagten kaldes ved behov for anlæggelse af epidural blokade på Fødeafdelingen. Der er et kvalitetsmål (NIP fødsler), som angiver, at anlæggelsen skal startes (dvs. anlæggelse af lokal analgesi i huden) indenfor en time, fra fødeepiduralen er bestilt. Jordemoderen på stuen registrerer tiden. Som introduktionslæge går man først alene til anlæggelse af fødeepidural, når 6

8 kompetancekortet Epidural blokade er godkendt. Se instruks: Epidural analgesi til fødende på søgeportalen e-dok.rm.dk. Akutte sectioer Se retningslinje Melderutiner Sectio caesarae på søgeportalen e-dok. rm.dk. Nervus femoralis blokade Fra 1. juli 2013 er ultralydsvejledt anlæggelse af nervus femoralis blokade, på mistanken om hoftebrud forud for røntgenundersøgelse, en opgave der tilhører Anæstesiologisk Afdeling. Blokket anlægges i Akutafdelingen. Se instruks: UL-vejledt femoralis-blok til hoftefraktur patienter i skadestuen på søgeportalen e-dok. rm.dk. Traumekald Forvagt, bagvagt og anæstesisygeplejerske modtager hver især traumekaldet over telefonen (tryk under accept på telefonen, når kaldet modtages) sammen med det resterende traumeteam. Patienterne modtages direkte på traumestuen i Akutafdelingen. Ortopædkirurgisk bagvagt eller eventuelt mellemvagt er traumeleder. Som introduktionslæge deltager man i et 1-dagskursus i traumeteamtræning. Se instruks: Delplan 2a Traumemanual på søgeportalen e-dok.rm. Akut medicinsk kald Når akutte medicinske patienter triageres til rødt triageniveau af Akutafdelingens visitatorsygeplejersker tilkaldes akut medicinsk modtageteam. Forvagt og anæstesisygeplejerske modtager hver især det akutte medicinske kald over telefonen (tryk under accept på telefonen, når kaldet modtages) sammen med det resterende modtageteam, som tæller medicinsk mellemvagt (akutlæge frem til klokken 23.00) og forvagt, bioanalytikere, serviceassistenter samt skadestuesygeplejersker. Det er medicinsk mellemvagt, som er teamleder. Hjertestop Forvagt og anæstesisygeplejerske modtager hver især hjertestopkaldet over telefonen (tryk under accept på telefonen, når kaldet modtages) sammen med det resterende hjertestopteam bestående af medicinsk mellemvagt og forvagt samt to serviceassistenter. Medicinsk mellemvagt er hjertestopleder. I samarbejde med anæstesisygeplejersken sikres frie luftveje, eventuelt intubation og ved behov anlægges intravenøsadgang. Som introduktionslæge deltager man i den obligatoriske hjertestopundervisning herunder basal og avanceret genoplivning i starten af introduktionsuddannelsen. Intensiv Forvagten kontaktes som udgangspunkt ved spørgsmål angående patienterne på intensivafsnittet. Derudover 7

9 kan forvagten blive kontaktet med henblik på tilsyn af patienter, som ønskes vurderet i forhold til eventuel overflytning til intensivafsnittet. Alle patientoverflytninger og arbejdet generelt med intensivpatienterne foregår i tæt dialog med bagvagten. Se mappen Intensiv - Læger, som findes på S-drevet under Anæstesi. Undervisning, kurser og møder Daglige konferencer Afdelingens konferencer afvikles i anæstesiologisk konferencelokale. Morgenkonferencen er fra klokken 7.45 til cirka 8.00, hvorefter der er intensivkonference for de læger, som skal gå stuegang på intensivafsnittet og det afgående vagthold. Eftermiddagskonferencen er fra klokken til cirka 15.15, hvor patienterne på intensivafsnittet gennemgås, og hvor der orienteres om igangværende og planlagte operationer i vagten. Morgenundervisning Der foregår formaliseret undervisning hver torsdag fra klokken 8.15 til cirka klokken Torsdagsundervisningen varetages af afdelingens læger eller udefra inviterede gæster. Hver anden torsdag i måneden erstattes torsdagsundervisningen med yngre lægerådsmøde for alle sygehusets yngre læger. Sygehusets fællestillidsrepræsentant rundsender en mødeindkaldelse indeholdende dagsorden og mødested. Den sidste torsdag i hver måned er allokeret til klinisk morgenmøde, som er fællesundervisning for alle sygehusets læger. 5-minutter Hver tirsdag, onsdag og torsdag er der et 5 minutters undervisningsindslag i forlængelse af eftermiddagskonferencen, som varetages af afdelingens læger på skift, og hvor emnet er valgfrit. Undervisningsplanen lægges af UKYL og rundesendes månedligt på mail. Som nystartet introduktionslæge tildeles man 5-minutter til at præsentere sig selv. Andre undervisningstilbud for afdelingens introduktionslæger Et endagskursus i traumeteamtræning, som udbydes to gange årligt (kontakt afdelingslæge Omar Rian) Fælles tematræning med Fødeafdelingen (kontakt overlæge Tom Krintel Petersen) Eftermiddag med gennemgang af neonatal genoplivning (kontakt uddannelsesansvarlig overlæge Claus Tscherning Petersen) Basal genoplivning (en del af den fælles personaleintroduktion til sygehuset) Avanceret genoplivning (spørg efter den læge som er ansvarlig for hjertestopundervisningen) Simulationstræning på COP (kontakt overlæge Lisbet Tokkesdal Jensen) 8

10 Blokskolen (konstakt afdelingens UKYL) Et årshjul for afdelingens undervisningstilbud er aktuelt under udarbejdelse og nye undervisningstiltag er i støbeskeen herunder undervisning i ultralydsundersøgelse. Kurser under introduktionsuddannelse I løbet af introduktionsuddannelsen tilbydes syv specialespecifikke kurser af Videreuddannelsesregion Nord. De specialespecifikke kurser er et supplement til den kliniske uddannelse, og det forventes at introduktionslægen deltager i kurserne. Kurserne er dog ikke obligatoriske i forhold til godkendelsen af introduktionsuddannelsen. Afdelingens UKYL står for tilmeldingen af introduktionslægerne til kurserne, orienteringen af skemalægger omkring kursusdatoerne samt rundsending af programmet over kursusrækken til introduktionslægerne. I introduktionsuddannelsen indgår ét obligatorisk kursus vejledningskurset. Tilmeldingen skal ske på www. rn.plan2learn.dk, opret dig som Ny bruger og find derefter kurset i kursuskataloget. Man får tjenestefri med løn til deltagelse i kurserne og der udbetales befordringsgodtgørelse (find rejseberegningsskemaet på intranettet under Rejser og kurser ). Der opfordres til samkørsel eller anvendelse af afdelingens klippekort til tog. Andre møder Hvert kvartal afholdes yngre lægemøde på afdelingen, hvor mødeindkaldelsen rundsendes af afdelingens tillidsrepræsentant. Lægemøder for enten alle afdelingens læger eller blot speciallægerne afholdes mandage efter eftermiddagskonferencen. Den ledende overlæge indkalder til disse møder. Andre praktiske oplysninger Afdelingens skemalægger er overlæge Elsebeth Haunstrup Krogh. Ved sygdom meddeles dette til forvagten ( ) inden morgenkonferencen, og man raskmelder sig ligeledes ved at kontakte forvagten inden den pågældende dags eftermiddagskonference. Vedrørende graviditet og anæstesi se instruks: Gravide personaler hos anæstesi og OP på søgeportalen e-dok.rm. dk. På Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins hjemmeside (www. dsaim.dk, under uddannelse) findes målbeskrivelsen og porteføljen for introduktionsuddannelsen. På Videreuddannelsesregion Nords hjemmeside (www. videreuddannelsen-nord.dk) findes afdelingens uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen. 9

11 Tjekliste inden den første aften-nattevagt På næste side finder du en tjekliste, som du kan bruge til forberedelse forud for din første aften-nattevagt. Klip den eventuelt ud og tag den i lommen i forbindelse med dine følgevagter. God vagt. Se næste side 10

12 Tjekliste inden den første aften-nattevagt Set vagtværelset og linneddepotet Telefonlister Kode til EPJ Kode til CIS Kode til RIS Kode til Impax Kode til medicinskabet på COP Tilstrækkeligt antal følgevagter (oftest to-tre styks) Kan lave et anæstesitilsyn i EPJ Kan lave indlæggelse i CIS Kan bestille røntgenundersøgelse i RIS Set Fødeafdelingen Har fået gennemgået Sechers bord Har læst relevante instrukser Kendskab til afdelingens to typer af smertepumper (manualer findes i medicinrummet på COP)

13

Introduktionshæfte til. Anæstesiologisk afdeling Regionshospitalet Horsens

Introduktionshæfte til. Anæstesiologisk afdeling Regionshospitalet Horsens Introduktionshæfte til Anæstesiologisk afdeling Regionshospitalet Horsens Introduktionshæftet er udarbejdet af introduktionslægerne Line Kirkegaard Rasmussen og Mette Poulsen i efteråret 2013. Det er revideret

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Klinisk Basisuddannelse

Klinisk Basisuddannelse Klinisk Basisuddannelse på Akutafdelingen Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Akutafdelingen Kære kommende KBU er I denne Kære folder kommende kan du læse KBU er om, hvad Akutafdelingen i

Læs mere

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 INDHOLD VEJLE SYGEHUS S.2 KOLDING SYGEHUS S.6 FREDERICIA SYGEHUS S.9 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU 1. Hvilke uddannelsesforløb

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus www.dagensmedicin.dk/karriere/kbu-guiden/vejle-sygehus

Læs mere

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Sygehus Vendsyssel Flemming Knudsen Uddannelseskoordinerende overlæge, dr.med. Sygehus Vendsyssel har læger ansat i klinisk basisuddannelse ved:

Læs mere

Det gode uddannelsesforløb i FAM

Det gode uddannelsesforløb i FAM Det gode uddannelsesforløb i FAM Yngre læge i FAM, Odense Universitetshospital Sune Laugesen, Uddannelsesansvarlig overlæge Fælles Akutmodtagelse, Medicin, Odense Universitetshospital Disposition Baggrund

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktionsbeskrivelse

Introduktionsbeskrivelse Introduktionsbeskrivelse for læger under uddannelse til speciallæge i almen medicin (bloklæger) på Gynækologisk / obstetrisk afdeling, Roskilde Sygehus. I gynækologi / obstetrik udredes, dignosticeres

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002215 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 13-03-2014 Temaer

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus 1 Indledning Anæstesiologi og Intensiv Medicin omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Børne-ungeafdelingen Hillerød. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Børne-ungeafdelingen Hillerød. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000453 Afdelingsnavn Børne-ungeafdelingen Hillerød Hospitalsnavn Nordsjællands Hospital Besøgsdato

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002310 Afdelingsnavn Anæstesiologisk afdeling Hospitalsnavn Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt Besøgsdato

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Hospitalsenheden Horsens Anæstesiologisk

Læs mere

Sygehus Lillebælt KBU-guide efterår 2016

Sygehus Lillebælt KBU-guide efterår 2016 Sygehus Lillebælt KBU-guide efterår 2016 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU. 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis? (afdelinger, opholdslængde

Læs mere

Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster

Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Introduktion. Psykiatrisk Afdeling Dr. Ingrids Hospital, Nuuk

Introduktion. Psykiatrisk Afdeling Dr. Ingrids Hospital, Nuuk Introduktion Psykiatrisk Afdeling Dr. Ingrids Hospital, Nuuk 12. marts 2006 Generelt Psykiatrisk Afdeling ligger i stueetagen i en fløj af sygehuset. Afdelingen er en åben, akut modtageafdeling primært

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Sygehus Lillebælt KBU-guide, 1. halvår 2018

Sygehus Lillebælt KBU-guide, 1. halvår 2018 Sygehus Lillebælt KBU-guide, 1. halvår 2018 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU. Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis? (afdelinger,

Læs mere

Handleplan for lægelig ansættelse og uddannelse Sygehus Himmerland, Hobro

Handleplan for lægelig ansættelse og uddannelse Sygehus Himmerland, Hobro Handleplan for lægelig ansættelse og uddannelse Sygehus Himmerland, Hobro Fakta om Sygehus Himmerland, Hobro Sygehuset i Hobro modtager både medicinske og kirurgiske patienter, samlet set 6.539 indlæggelser

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Regionshospitalet Silkeborg Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. Medicinsk afdeling Silkeborg almen

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002161 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Randers Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger. Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital

Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger. Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Afdelingsledelsen Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Maj 2012 1 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD tidligere Struktureret ansøgningsskema Baseret på de 7 lægeroller + CV Veldefineret pointtildeling Skriftlig begrundet motivation for ansøgningen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Beskrivelse af afdelingen (COM)

Beskrivelse af afdelingen (COM) Beskrivelse af afdelingen (COM) Center for Ortopædi og Medicin Center for Ortopædi og Medicin (COM) fungerer på 2 matrikler i hhv. Aabenraa og Sønderborg og er en del af Sygehus Sønderjylland. Centeret

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for: Almen blok på ortopædkirurgisk afd. Holbæk Sygehus

Uddannelsesprogram for: Almen blok på ortopædkirurgisk afd. Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for: Almen blok på ortopædkirurgisk afd. Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Uddannelsesforløbet s. 3 3. Afdelingsbeskrivelse s. 4 Introduktion Uddannelse Afdelingens

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001609 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Holbæk Besøgsdato 08-01-2015 Temaer Introduktion

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital. 14.april 2004 / bdp

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital. 14.april 2004 / bdp Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital 14.april 2004 / bdp Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Hvidovre Hospital Kirurgisk Sektion Gastroenheden, Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i almen medicin, kirurgisk del

Hvidovre Hospital Kirurgisk Sektion Gastroenheden, Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i almen medicin, kirurgisk del 1 Hvidovre Hospital Kirurgisk Sektion Gastroenheden, Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i almen medicin, kirurgisk del 2 1. Indledning. Gastroenheden består af kirurgisk afsnit og medicinsk afsnit. Medicinsk

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling ved Sygehus Lillebælt Kolding Januar 2014 Læge: Hovedvejleder: Pernille Lennert, uddannelsesansvarlig overlæge, Sygehus Lillebælt

Læs mere

Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014

Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014 Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014 Flow Sikkert Forberedelse teamet - Køge Sygehus styregruppen: projektgruppen:

Læs mere

AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS

AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS NORMERING Personalet består af: bruttonormering: 42,6 Normering 34,62 sygeplejersker 7,98 sygehjælpere, SSA er og teknikere Fordeling 1 afdelingssygeplejerske,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi & Operations afdeling Bispebjerg Hospital. Region Hovedstaden

Introduktionsprogram for Anæstesi & Operations afdeling Bispebjerg Hospital. Region Hovedstaden Introduktionsprogram for Anæstesi & Operations afdeling Bispebjerg Hospital Region Hovedstaden 30 januar 2008 Version gældende fra: Revideres senest: Ansvarlig: Godkendelse: v.1.01 29 januar 2008 29 januar

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001102 Afdelingsnavn Klinisk Anæstesi Hospitalsnavn Sygehus Vendsyssel Besøgsdato 09-12-2014 Temaer

Læs mere

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus Læge. (stillingsnummer og ansættelsesperiode) Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord.2 Afdelingsbeskrivelse

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIK FOR 2. SEMESTER STUDERENDE PÅ KIRURGISK AFDELING 11-29 JUNI 2012 Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende

Læs mere

Særdeles. X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert

Særdeles. X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002280 Afdelingsnavn Anæstesiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospital Randers Besøgsdato 14-06-2017 Temaer Score Særdeles problematisk Utilstrækkelig Tilstrækkelig

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Akutafdelingen Sjællands universitetshospital Køge

Praktikstedsbeskrivelse Akutafdelingen Sjællands universitetshospital Køge Praktikstedsbeskrivelse Akutafdelingen Sjællands universitetshospital Køge 1 Akutafdelingen Køge 2014-2016 Ansvarlig klinisk underviser og vejleder. Luise Mejsner Bjergsted (mail ved spørgsmål: lmbj@regionsjaelland.dk

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted. Akutafdelingen Køge. Et djævelsk sjovt sted at lære

Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted. Akutafdelingen Køge. Et djævelsk sjovt sted at lære Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted Akutafdelingen Køge Et djævelsk sjovt sted at lære 1 Akutafdelingen Køge 2015-2016 Ansvarlig klinisk underviser og vejleder. Luise Mejsner Bjergsted (mail ved spørgsmål

Læs mere

Introduktion til. Kirurgisk afdeling. Holbæk-Kalundborg Sygehuse

Introduktion til. Kirurgisk afdeling. Holbæk-Kalundborg Sygehuse Introduktion til Kirurgisk afdeling Holbæk-Kalundborg Sygehuse Juni 2010 Afdelingen har et aktivt undervisningsmiljø, ligesom afdelingen underviser studerende på 3. semester på kandidatuddannelsen. Der

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Rammer og retningslinjer for arbejdsplanlægning i Onkologisk ambulatorium

Rammer og retningslinjer for arbejdsplanlægning i Onkologisk ambulatorium Rammer og retningslinjer for arbejdsplanlægning i Onkologisk ambulatorium Baggrund Vi skal fortsat leve op til direktionens udmeldelse om at vise rettidig omhu og afdelingsledelsen budskab om at organisationen

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Status for traumeomsorg

Status for traumeomsorg Status for traumeomsorg i, Danmark BEST nettverksmøte, Bergen 10-12 november 2014 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Akutcenteret Fælles AKUT Afdeling National traumeorganisation Fire danske

Læs mere

Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus og Kalundborg Sygehus.

Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus og Kalundborg Sygehus. 1 1) Medicinsk Afdeling Region Sjælland har et befolkningsunderlag på 806.000 borgere, der betjenes af 2 somatiske sygehusenheder: Sygehus Nord og Sygehus Syd. Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Holstebro Centralsygehus

UDDANNELSESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Holstebro Centralsygehus UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Holstebro Centralsygehus 1 Peter Ekeløf, uddannelsesansvarlig overlæge Januar 2004 Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledning 3 2. Præsentation af

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Roskilde Sygehus Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

Roskilde Sygehus Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Roskilde Sygehus Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet

Læs mere

Hvidovre Gynækologi og obstetrik

Hvidovre Gynækologi og obstetrik Hvidovre Gynækologi og obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001616 Afdelingsnavn Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Hospitalsnavn Holbæk Sygehus Besøgsdato 28-10-2015 Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig

Læs mere

Uddannelsesprogram for. introduktionsuddannelsen

Uddannelsesprogram for. introduktionsuddannelsen Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen Anæstesiologisk Intensiv afdeling V OUH Svendborg Sygehus Maj 2015 Læge: Hovedvejleder: Vibeke Westphal, uddannelsesansvarlig overlæge, OUH Svendborg Sygehus,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000980 Afdelingsnavn Kvindeafdelingen Hospitalsnavn Horsens Besøgsdato 24-03-2015 Temaer Introduktion

Læs mere

Uforudsigelige situationer samt forsyningssvigt

Uforudsigelige situationer samt forsyningssvigt Hver afdeling har en bygningsansvarlig fra Teknisk Afdeling, der sammen med akkrediteringskoordinator vil være behjælpelig med at gennemgå afsnittet og udfylde skemaet i samarbejde med afdelingssygeplejersken.

Læs mere

Døgnrytmeplaner Ortopædkirurgisk afd. B. Ortopædkirurgisk afdeling B Sygehus Sønderjylland Aabenraa Revideret oktober 2009

Døgnrytmeplaner Ortopædkirurgisk afd. B. Ortopædkirurgisk afdeling B Sygehus Sønderjylland Aabenraa Revideret oktober 2009 Døgnrytmeplaner Ortopædkirurgisk afd. B Ortopædkirurgisk afdeling B Sygehus Sønderjylland Aabenraa Revideret oktober 2009 Døgnrytmeplan for 6 14 vagter Kl. 06.00 Kl. 07.00 Kl. 07.15 Kl. 07.30 Kl.. 08.00

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Lægelig videreuddannelse i FAM Akutcentret, Aabenraa

Lægelig videreuddannelse i FAM Akutcentret, Aabenraa Lægelig videreuddannelse i FAM Akutcentret, Aabenraa 18. september 2012 Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Mats Lindberg Uddannelsesansvarlig overlæge AkutCentret, Sygehus Sønderjylland. Optimisme

Læs mere

Introduktion til Kirurgisk afdeling, DIH

Introduktion til Kirurgisk afdeling, DIH Introduktion til Kirurgisk afdeling, DIH Dronning Ingrids Hospital (DIH) Hospitalet blev grundlagt 1954 som tuberkulose-sanatorium og kaldes i daglig tale Sana. Det er Landshospital for Grønland med et

Læs mere

31. januar 2005 / bdp Generelt om Anæstesiologisk afdeling R H:S Bispebjerg Hospital

31. januar 2005 / bdp Generelt om Anæstesiologisk afdeling R H:S Bispebjerg Hospital 31. januar 2005 / bdp Generelt om Anæstesiologisk afdeling R H:S Bispebjerg Hospital - 1 - Generelt om afdelingen Bispebjerg Hospital, der er klassificeret i gruppen Sygehuse med Lands- og Landsdels-specialer

Læs mere

Introduktionsprogram for Operations- og anæstesiologisk afdeling Y Glostrup Hospital

Introduktionsprogram for Operations- og anæstesiologisk afdeling Y Glostrup Hospital Introduktionsprogram for Operations- og anæstesiologisk afdeling Y Glostrup Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Gode kliniske ophold Hvordan?

Gode kliniske ophold Hvordan? Gode kliniske ophold Hvordan? Peter Bytzer & Lasse Bremholm Medicinsk afdeling, Køge Sygehus Det er ikke raketvidenskab Hvordan vurderer du overordnet afdelingen som uddannelsessted for tredjesemesterkandidatstuderende

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Elektivt sectio team. Formål At beskrive organisation for elektivt sectioteam

Elektivt sectio team. Formål At beskrive organisation for elektivt sectioteam Elektivt sectio team Formål At beskrive organisation for elektivt sectioteam Patient- og/eller personalemålgruppe Gravide som skal have foretaget elektivt sectio Obstetriske læger, jordemødre, svangresygeplejersker,

Læs mere

Inspektor genbesøg Århus Amtssygehus, ortopædkirurgisk afdeling den 12. december 2002

Inspektor genbesøg Århus Amtssygehus, ortopædkirurgisk afdeling den 12. december 2002 Inspektor genbesøg Århus Amtssygehus, ortopædkirurgisk afdeling den 12. december 2002 Som følge af inspektorrapporten december 2001 har inspektorerne aftalt og gennemført genbesøg på afdelingen den 12.

Læs mere

BESKRIVELSE af NEONATALKLINIKKEN JULIANE MARIE CENTER - RIGSHOSPITALET

BESKRIVELSE af NEONATALKLINIKKEN JULIANE MARIE CENTER - RIGSHOSPITALET BESKRIVELSE af NEONATALKLINIKKEN JULIANE MARIE CENTER - RIGSHOSPITALET Kursist Neonatalklinikken, GN, er en højt specialiseret afdeling for intensiv neonatologi. Neonatalklinikken har 33 senge og 1000-1200

Læs mere

AFDELINGSSPECIFIK UDDANNELSESPROGRAM FOR PÆDIATRISK ANSÆTTELSE I HOVEDUDDANNELSEN FOR SPECIALET ALMEN MEDICIN

AFDELINGSSPECIFIK UDDANNELSESPROGRAM FOR PÆDIATRISK ANSÆTTELSE I HOVEDUDDANNELSEN FOR SPECIALET ALMEN MEDICIN AFDELINGSSPECIFIK UDDANNELSESPROGRAM FOR PÆDIATRISK ANSÆTTELSE I HOVEDUDDANNELSEN FOR SPECIALET ALMEN MEDICIN 1 Indledning: I hoveduddannelsen til specialet almen medicin indgår 6 måneders hospitalsophold

Læs mere