Introduktionshæfte til Anæstesiologisk Afdeling. Hospitalsenheden Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktionshæfte til Anæstesiologisk Afdeling. Hospitalsenheden Horsens"

Transkript

1 Introduktionshæfte til Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens

2 Introduktionshæftet er udarbejdet af introduktionslægerne Line Kirkegaard Rasmussen og Mette Poulsen i efteråret Hæftet er godkendt af den uddannelsesansvarlige overlæge Claus Tscherning Petersen. Det holdes ajour af afdelingens uddannelsesansvarlige yngre læge (UKYL) og revideres hvert halve år.

3 Velkommen Kære kollega Velkommen til Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens. Dette introduktionshæfte til afdelingen indeholder en række nyttige og praktiske informationer. Hæftet skal betragtes som et supplement til afdelingens uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen som findes på Videreuddannelsesregion Nords hjemmeside (www.videreuddannelsen-nord.dk). På afdelingen er der gode og stærke traditioner i forhold til uddannelse af introduktionslægerne. Det er også en afdeling med mange engagerede læger, en god team spirit og et godt arbejdsmiljø. Tonen på afdelingen er således god og uformel, og humor er en del af dagligdagen. Vi glæder os til det fremtidige samarbejde med dig! De første dage på afdelingen Den første dag møder du klokken 7.45 til afdelingens morgenkonference i anæstesiologisk konferencelokale, som du finder på 1. sal (benyt indgang G). Hvis du ikke tidligere har været ansat på Hospitalsenheden Horsens, skal du til fælles personaleintroduktion klokken 8.30, som foregår i Den Blå Café ved indgang C. Den fælles personaleintroduktion strækker sig over 3 dage. På 4. dagen er der introduktion til afdelingen kombineret med en præsentation af afdelingens udstyr og en introduktion til luftvejshåndtering. Denne introduktionsdag foregår som udgangspunkt sammen med din hovedvejleder. Planen for den videre introduktion fremgår af oversigten over din afsnitstilknytning, som du har modtaget af den uddannelsesansvarlige overlæge. 2

4 Arbejdsplan Arbejdsplanen rundsendes på mail. Ofte kommer der en foreløbig vagtplan, hvor vagterne er fordelt, men hvor de forskellige dagsfunktioner for de enkelte dage endnu ikke er angivet. Denne kommer enten på mail eller i dueslagene på sekretariatet (ligger på gangen ned til intensivafsnittet). Ønsker om fri skal du indgive to måneder i forvejen der rundsendes altid en mail, når tiden er inde til at indgive ønsker. Den aktuelle arbejdsplan ligger i konferencelokalet i et stort gult format. Eventuelle ændringer, såsom intern vagtbytning (bemærk at normperioden er på 14 uger), sygdom, overarbejde og såfremt man har været på transport, noteres på denne. Ændringer registreres derefter i lønsystemet af sekretær Hanne Isager Nielsen. Hver dag laves der en oversigt over morgendagens arbejdsfordeling, som gennemgås ved morgenkonferencen så alle ved, hvor alle er. På denne daglige oversigt og på arbejdsplanen findes en række forkortelser. Følgende forkortelser repræsenterer de funktioner, som introduktionslægerne kan varetage: Amb = anæstesiambulatorium til klokken (tirsdage til klokken 18.00) AV = aften-nattevagt i hverdage fra klokken til klokken 8.15 AV1 = aften-nattevagt fredage fra klokken til klokken 9.30 AVL = aften-nattevagt lørdage fra klokken til klokken 9.30 AVS = aften-nattevagt søndage fra klokken til klokken 8.15 NCE = narko curare elektrochok D = dagsfunktion som kan variere for eksempel anæstesigivning til NCEbehandlinger eller forefaldende arbejde på den centrale operationsgang (COP) DK = Dagskirurgisk Center DS = dagvagt i weekender fra klokken 9.00 til Intensiv = stuegang på intensivafsnittet Kalder = dagsfunktion hvor forvagtstelefonen passes Stue = lægestue på COP For de resterende forkortelser se S-drevet: TEKST\Vagtplaner\Koder\ Vagtkodedefinitioner august 2013.doc. 3

5 Beskrivelse af de forskellige funktioner på Anæstesiologisk Afdeling Kalder Man passer forvagtstelefonen, og går således til eventuelle hjertestop, akutte medicinske kald og traumekald. Se endvidere afsnittet De væsentligste opgaver som kan forekomme i løbet af vagten. Derudover hjælper man til med forefaldende arbejde i afdelingen. Tirsdage og torsdage varetages anæstesien til DC-konverteringer på Hjertemedicinsk Afdeling M2 sammen med en anæstesisygeplejerske. Patientjournalerne er færdigskrevet klokken 10, hvorefter der gås anæstesitilsyn. DC-konverteringerne startes umiddelbart derefter (gerne klokken 10.30). Såfremt kalder-funktionen tildeles en introduktionslæge gøres der opmærksom på dette ved morgenkonferencen, således at introduktionslægen kan få tilstrækkelig opbakning ved for eksempel traumekald. Narko Curare Elektrochok (NCE) = elektrochokbehandling Mandage, onsdage og fredage sørger man for anæstesigivningen til elektrochokbehandlinger, som foregår klokken 8.30 i opvågningsafsnittet sammen med en anæstesisygeplejerske og personale fra Psykiatrisk Afdeling. Første gang man som introduktionslæge tildeles denne funktion, skal en mere erfaren kollega gå med for at supervisere til de første anæstesier. Se instruks: Anæstesi til ECT (NCE behandling) på søgeportalen e-dok.rm.dk. Koordinator på COP Funktionen varetages af en speciallæge eller en 1. reservelæge. Denne har telefon Derudover er der dagligt tre læger på operationsgangen. I forhold til forskellig information omkring nye tiltag på COP se mappen COP-info til læger, som findes på S-drevet under Anæstesi. Lang dag (på COP) Efter eftermiddagskonferencen passes COP og opvågningsafsnittet af en speciallæge eller en 1. reservelæge frem til klokken 20.00, som således principielt varetager alt forefaldende lægearbejde her. Der henvises derfor til denne læge (telefon 25416) ved kontakt til forvagtstelefonen vedrørende arbejdsopgaver relateret til COP og opvågningsafsnittet. Efter klokken overgår disse arbejdsopgaver til vagtholdet. Lægestue (stue) på COP Som udgangspunkt er der hver dag en stue på COP, der bemandes af en yngre læge. Når man har stuefunktion, møder man klokken 7.30 på operationsgangen på afdelingssygeplejerske Lisbeth Vilstrup Nielsens kontor (i bunden af 4

6 operationsgangen og på højre hånd) sammen med anæstesisygeplejerskerne. Ønsker man at passe en bestemt operationsstue i uddannelsesmæssigt øjemed, kontaktes koordinator på COP dagen inden, som vil forsøge at efterkomme ens ønske. Lørdagsstue Hver lørdag er der en speciallæge eller en 1. reservelæge på COP fra klokken 8.00 til 15.24, som principielt varetager alt forfaldende lægearbejde her og på opvågningsafsnittet. Der henvises derfor til denne læge (telefon 25416) ved kontakt til forvagtstelefonen vedrørende arbejdsopgaver relateret hertil. Efter klokken overgår disse arbejdsopgaver til vagtholdet. Dagskirurgisk Center (DKC) Her varetages elektiv dagskirurgi på raske patienter, dvs. ASA klasse 1 og 2 patienter. DKC bemandes af en til to læger dagligt, hovedsageligt speciallæger. På DKC foregår introduktionslægernes primære introduktion til anæstesigivning. Intensiv Som introduktionslæge går man superviseret stuegang på en til to intensivpatienter. Se mappen Intensiv - Læger, som findes på S-drevet under Anæstesi. Anæstesiambulatoriet Ambulatoriet bemandes dagligt af en læge og tre anæstesisygeplejersker. Lægens opgaver er at lave anæstesitilsyn, at rådgive anæstesisygeplejerskerne i deres tilsyn samt at gennemgå og kvittere for parakliniske undersøgelser. Som udgangspunkt er der patienter i ambulatoriet fra klokken 9.00, indtil da går man til hånde på COP. Arbejdsdagen i anæstesiambulatoriet går til klokken 16.00, dog til klokken på tirsdage. Se mappe i anæstesiambulatoriet Nyt fra anæ. amb.. Vagten (samt kalderfunktion i dagtid) Som introduktionslæge har man den første aften-nattevagt, når den cirka tre måneders introduktionsperiode er gennemført. Forud for den første vagt har man to til tre følgevagter, som går fra klokken til klokken Placeringen af disse vagter planlægger introduktionslægen selv. En følgevagt erstatter således en almindelig dagsfunktion, så man kan holde en fridag, og der dermed opnås næsten timeneutralitet. Følgevagterne noteres på den store gule arbejdsplan, som ligger i konferencelokalet. I hverdage Ved aften-nattevagter i hverdage møder man klokken 14.30, og har således 15 minutter til at gennemlæse dagens stuegangsnotater fra intensivafsnittet i CIS (journalsystemet på intensivafsnittet). Derefter deltager man i eftermiddagskonferencen klokken til cirka klokken 15.15, hvorefter vagten begynder. 5

7 I weekender Ved aften-nattevagter i weekender møder man klokken til vagtoverlevering i personalestuen på intensivafsnittet. I overlapsperioden (klokken ) mødes den kommende og afgående forvagt samt bagvagten. Dette primært med henblik på hvad der sker i huset samt highlights vedrørende patienterne på intensivafsnittet. Herefter kan dagens stuegangsnotater fra intensivafsnittet i CIS gennemlæses. Ved dagvagter i weekender møder man klokken 9.00 til morgenmad (forvagten tager morgenbrød med på lørdage) og vagtoverlevering på afdelingssygeplejerske Yvonne Lundbergs kontor, som ligger på gangen ned til intensivafsnittet. På lørdage hjælper forvagten til med stuegang på intensivafsnittet, da der er en læge på COP (se lørdagsstue). På søndage varetager forvagten som udgangspunkt alt forfaldende lægearbejdet på COP og opvågningsafsnittet selvfølgelig i tæt samarbejde med bagvagten. Vagtværelse Vagtværelset ligger på gangen ved receptionen. Nøglen til vagtværelset hænger på forvagtstelefonen. I receptionen findes en reservenøgle til vagtværelset. Sengelinned findes i linneddepotet overfor vagtværelset. Man skifter sengetøj om morgenen, så den kommende forvagt møder ind til en ren seng Mad i vagten Personalekantinen holder åbent fra klokken til mandage til torsdage. I personalekantinen findes madautomater, som er tilgængelige hele døgnet via id-kortet, som man også betaler med. De væsentligste opgaver som kan forekomme i løbet af vagten Tilkald til Fødeafdelingen Forvagten kaldes ved dårligt barn eller forventet dårligt barn ved for eksempel instrumentel forløsning. Ring straks til bagvagten og vagthavende anæstesisygeplejerske. Som introduktionslæge kan man deltage i fælles tematræning med Fødeafdelingen og eftermiddagsundervisning i neonatal genoplivning. Se blandt andet instrukserne: Respiratorisk påvirkede nyfødte ansvarsfordeling og Neonatale klargøring inden transport Lommevejledning på søgeportalen e-dok.rm.dk. Fødeepiduraler Forvagten kaldes ved behov for anlæggelse af epidural blokade på Fødeafdelingen. Der er et kvalitetsmål (NIP fødsler), som angiver, at anlæggelsen skal startes (dvs. anlæggelse af lokal analgesi i huden) indenfor en time, fra fødeepiduralen er bestilt. Jordemoderen på stuen registrerer tiden. Som introduktionslæge går man først alene til anlæggelse af fødeepidural, når 6

8 kompetancekortet Epidural blokade er godkendt. Se instruks: Epidural analgesi til fødende på søgeportalen e-dok.rm.dk. Akutte sectioer Se retningslinje Melderutiner Sectio caesarae på søgeportalen e-dok. rm.dk. Nervus femoralis blokade Fra 1. juli 2013 er ultralydsvejledt anlæggelse af nervus femoralis blokade, på mistanken om hoftebrud forud for røntgenundersøgelse, en opgave der tilhører Anæstesiologisk Afdeling. Blokket anlægges i Akutafdelingen. Se instruks: UL-vejledt femoralis-blok til hoftefraktur patienter i skadestuen på søgeportalen e-dok. rm.dk. Traumekald Forvagt, bagvagt og anæstesisygeplejerske modtager hver især traumekaldet over telefonen (tryk under accept på telefonen, når kaldet modtages) sammen med det resterende traumeteam. Patienterne modtages direkte på traumestuen i Akutafdelingen. Ortopædkirurgisk bagvagt eller eventuelt mellemvagt er traumeleder. Som introduktionslæge deltager man i et 1-dagskursus i traumeteamtræning. Se instruks: Delplan 2a Traumemanual på søgeportalen e-dok.rm. Akut medicinsk kald Når akutte medicinske patienter triageres til rødt triageniveau af Akutafdelingens visitatorsygeplejersker tilkaldes akut medicinsk modtageteam. Forvagt og anæstesisygeplejerske modtager hver især det akutte medicinske kald over telefonen (tryk under accept på telefonen, når kaldet modtages) sammen med det resterende modtageteam, som tæller medicinsk mellemvagt (akutlæge frem til klokken 23.00) og forvagt, bioanalytikere, serviceassistenter samt skadestuesygeplejersker. Det er medicinsk mellemvagt, som er teamleder. Hjertestop Forvagt og anæstesisygeplejerske modtager hver især hjertestopkaldet over telefonen (tryk under accept på telefonen, når kaldet modtages) sammen med det resterende hjertestopteam bestående af medicinsk mellemvagt og forvagt samt to serviceassistenter. Medicinsk mellemvagt er hjertestopleder. I samarbejde med anæstesisygeplejersken sikres frie luftveje, eventuelt intubation og ved behov anlægges intravenøsadgang. Som introduktionslæge deltager man i den obligatoriske hjertestopundervisning herunder basal og avanceret genoplivning i starten af introduktionsuddannelsen. Intensiv Forvagten kontaktes som udgangspunkt ved spørgsmål angående patienterne på intensivafsnittet. Derudover 7

9 kan forvagten blive kontaktet med henblik på tilsyn af patienter, som ønskes vurderet i forhold til eventuel overflytning til intensivafsnittet. Alle patientoverflytninger og arbejdet generelt med intensivpatienterne foregår i tæt dialog med bagvagten. Se mappen Intensiv - Læger, som findes på S-drevet under Anæstesi. Undervisning, kurser og møder Daglige konferencer Afdelingens konferencer afvikles i anæstesiologisk konferencelokale. Morgenkonferencen er fra klokken 7.45 til cirka 8.00, hvorefter der er intensivkonference for de læger, som skal gå stuegang på intensivafsnittet og det afgående vagthold. Eftermiddagskonferencen er fra klokken til cirka 15.15, hvor patienterne på intensivafsnittet gennemgås, og hvor der orienteres om igangværende og planlagte operationer i vagten. Morgenundervisning Der foregår formaliseret undervisning hver torsdag fra klokken 8.15 til cirka klokken Torsdagsundervisningen varetages af afdelingens læger eller udefra inviterede gæster. Hver anden torsdag i måneden erstattes torsdagsundervisningen med yngre lægerådsmøde for alle sygehusets yngre læger. Sygehusets fællestillidsrepræsentant rundsender en mødeindkaldelse indeholdende dagsorden og mødested. Den sidste torsdag i hver måned er allokeret til klinisk morgenmøde, som er fællesundervisning for alle sygehusets læger. 5-minutter Hver tirsdag, onsdag og torsdag er der et 5 minutters undervisningsindslag i forlængelse af eftermiddagskonferencen, som varetages af afdelingens læger på skift, og hvor emnet er valgfrit. Undervisningsplanen lægges af UKYL og rundesendes månedligt på mail. Som nystartet introduktionslæge tildeles man 5-minutter til at præsentere sig selv. Andre undervisningstilbud for afdelingens introduktionslæger Et endagskursus i traumeteamtræning, som udbydes to gange årligt (kontakt afdelingslæge Omar Rian) Fælles tematræning med Fødeafdelingen (kontakt overlæge Tom Krintel Petersen) Eftermiddag med gennemgang af neonatal genoplivning (kontakt uddannelsesansvarlig overlæge Claus Tscherning Petersen) Basal genoplivning (en del af den fælles personaleintroduktion til sygehuset) Avanceret genoplivning (spørg efter den læge som er ansvarlig for hjertestopundervisningen) Simulationstræning på COP (kontakt overlæge Lisbet Tokkesdal Jensen) 8

10 Blokskolen (konstakt afdelingens UKYL) Et årshjul for afdelingens undervisningstilbud er aktuelt under udarbejdelse og nye undervisningstiltag er i støbeskeen herunder undervisning i ultralydsundersøgelse. Kurser under introduktionsuddannelse I løbet af introduktionsuddannelsen tilbydes syv specialespecifikke kurser af Videreuddannelsesregion Nord. De specialespecifikke kurser er et supplement til den kliniske uddannelse, og det forventes at introduktionslægen deltager i kurserne. Kurserne er dog ikke obligatoriske i forhold til godkendelsen af introduktionsuddannelsen. Afdelingens UKYL står for tilmeldingen af introduktionslægerne til kurserne, orienteringen af skemalægger omkring kursusdatoerne samt rundsending af programmet over kursusrækken til introduktionslægerne. I introduktionsuddannelsen indgår ét obligatorisk kursus vejledningskurset. Tilmeldingen skal ske på www. rn.plan2learn.dk, opret dig som Ny bruger og find derefter kurset i kursuskataloget. Man får tjenestefri med løn til deltagelse i kurserne og der udbetales befordringsgodtgørelse (find rejseberegningsskemaet på intranettet under Rejser og kurser ). Der opfordres til samkørsel eller anvendelse af afdelingens klippekort til tog. Andre møder Hvert kvartal afholdes yngre lægemøde på afdelingen, hvor mødeindkaldelsen rundsendes af afdelingens tillidsrepræsentant. Lægemøder for enten alle afdelingens læger eller blot speciallægerne afholdes mandage efter eftermiddagskonferencen. Den ledende overlæge indkalder til disse møder. Andre praktiske oplysninger Afdelingens skemalægger er overlæge Elsebeth Haunstrup Krogh. Ved sygdom meddeles dette til forvagten ( ) inden morgenkonferencen, og man raskmelder sig ligeledes ved at kontakte forvagten inden den pågældende dags eftermiddagskonference. Vedrørende graviditet og anæstesi se instruks: Gravide personaler hos anæstesi og OP på søgeportalen e-dok.rm. dk. På Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins hjemmeside (www. dsaim.dk, under uddannelse) findes målbeskrivelsen og porteføljen for introduktionsuddannelsen. På Videreuddannelsesregion Nords hjemmeside (www. videreuddannelsen-nord.dk) findes afdelingens uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen. 9

11 Tjekliste inden den første aften-nattevagt På næste side finder du en tjekliste, som du kan bruge til forberedelse forud for din første aften-nattevagt. Klip den eventuelt ud og tag den i lommen i forbindelse med dine følgevagter. God vagt. Se næste side 10

12 Tjekliste inden den første aften-nattevagt Set vagtværelset og linneddepotet Telefonlister Kode til EPJ Kode til CIS Kode til RIS Kode til Impax Kode til medicinskabet på COP Tilstrækkeligt antal følgevagter (oftest to-tre styks) Kan lave et anæstesitilsyn i EPJ Kan lave indlæggelse i CIS Kan bestille røntgenundersøgelse i RIS Set Fødeafdelingen Har fået gennemgået Sechers bord Har læst relevante instrukser Kendskab til afdelingens to typer af smertepumper (manualer findes i medicinrummet på COP)

13

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus 1 Indledning Anæstesiologi og Intensiv Medicin omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus Læge. (stillingsnummer og ansættelsesperiode) Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord.2 Afdelingsbeskrivelse

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Aarhus Universitetshospital: Skejby Sygehus, Psykiatrisk Hospital og Aarhus Sygehus. Sammensætning af

Læs mere

Hvidovre Gynækologi og obstetrik

Hvidovre Gynækologi og obstetrik Hvidovre Gynækologi og obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015

Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Beredskabsplan Ortopædkirurgisk afdeling November 2013

Beredskabsplan Ortopædkirurgisk afdeling November 2013 1 Beredskabsplan Ortopædkirurgisk afdeling November 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Afdeling O ved aktivering af beredskab 1.1.1. Tilkaldsliste læger 1.1.2. Tilkaldsliste plejepersonale 1.1.3.

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Rammer og retningslinjer for arbejdsplanlægning i Onkologisk ambulatorium

Rammer og retningslinjer for arbejdsplanlægning i Onkologisk ambulatorium Rammer og retningslinjer for arbejdsplanlægning i Onkologisk ambulatorium Baggrund Vi skal fortsat leve op til direktionens udmeldelse om at vise rettidig omhu og afdelingsledelsen budskab om at organisationen

Læs mere

Uddannelsesprogram * Introduktionsuddannelse * Gynækologi obstetrik. Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram * Introduktionsuddannelse * Gynækologi obstetrik. Næstved Sygehus Næstved Sygehus Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen i Gynækologi

Læs mere

Gode kliniske ophold Hvordan?

Gode kliniske ophold Hvordan? Gode kliniske ophold Hvordan? Peter Bytzer & Lasse Bremholm Medicinsk afdeling, Køge Sygehus Det er ikke raketvidenskab Hvordan vurderer du overordnet afdelingen som uddannelsessted for tredjesemesterkandidatstuderende

Læs mere

Klinisk undervisning i Aarhus

Klinisk undervisning i Aarhus Klinisk undervisning i Aarhus Aarhus Universitetshospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Y Brendstrupgårdsvej 1000 8200 Aarhus N Link til grunduddannelserne på AUH:http://auh.intranet.rm.dk/personale/uddannelse/grunduddannelse

Læs mere

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Side 6: Hvordan ser dit amt ud? Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Psykiatrien i Storstrøms Amt modtager patienter fra hele Storstrøms Amt, der har ca. 260.000 indbyggere. Voksenpsykiatrien

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram. for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers

Uddannelsesprogram. for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, klinisk lektor Hans Boie hansboie@rm.dk Revideret

Læs mere

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis H:S Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis maj 2005 1. Resume af hændelsen En patient med type 2 diabetes skal opereres. Efter anæstesiens start ordineres

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Anæstesiolisk afdeling R Nr.: BEREDSKABSPLAN AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Ansvar: Afdelingsledelsen Baggrund kvalitetsmål: Formål: Afgrænsning:

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi. Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi. Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus Indledning Anæstesiologi omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og understøttelse af

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/ Uddannelsesprogram Nordsjællands Hospital Hillerød 03.11.2014/ AS Introduktionsstilling i Gynækologi og Obstetrik ved Nordsjællands Hospital Hillerød afdeling G. Generel information om afdelingen finder

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus HOTKOK Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus Et tværfagligt kursus tilrettelagt af obstetrisk og anæstesiologisk afdeling samt Dansk Institut for Medicinsk Simulation ved jordemoder Henriette

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET

INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET I denne personalepolitik tages der udgangspunkt i den overordnede personalepolitik, der er for Regionshospitalet Horsens og Brædstrup og i den personalepolitik,

Læs mere

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram For fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 23. oktober 2014 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (FAM), Regionshospitalet Horsens og uddannelsesforløbet

Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (FAM), Regionshospitalet Horsens og uddannelsesforløbet Uddannelsesprogram for Klinisk basisuddannelse Regionshospitalet Horsens + Regionspsykiatrien Horsens og Odder Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (), Regionshospitalet Horsens

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelse i KLINISK ONKOLOGI. Region Nord

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelse i KLINISK ONKOLOGI. Region Nord Side 1 Uddannelsesprram for ntroduktionsuddannelse i KLNSK ONKOLOG Region Nord Onkolisk afdeling, Århus Sygehus Onkolisk afdeling, Aalborg Sygehus Medicinsk afdeling, Viborg Sygehus Medicinsk afdeling,

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Vestsjællandshospital, Holbæk Gyn

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 15. december 2014 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-59-10 Referat fra uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi URSARN Torsdag den

Læs mere

1. Indledning 3. 3. Præsentation af kompetenceudvikling 6

1. Indledning 3. 3. Præsentation af kompetenceudvikling 6 Bente Malling, uddannelsesansvarlig overlæge, MHPE Januar 2004 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet 3 2.1 Beskrivelse af afdelingen 3 2.1.1 Anæstesigivning 3 2.1.2

Læs mere

At arbejde i traumeteam

At arbejde i traumeteam At arbejde i traumeteam Kommunikation, samarbejde og ledelse Resource Management Få overblik Prioritere og fordele opgaverne Ledelse og team-koordinering God og sikker kommunikation Mobilisering av tilgængelige

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 7. februar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Intern Medicin Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 03.07.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Velkommen til Anæstesiologisk Afdeling Roskilde Sygehus. Roskilde Sygehus er et universitetssygehus i samarbejde med Københavns Universitet.

Velkommen til Anæstesiologisk Afdeling Roskilde Sygehus. Roskilde Sygehus er et universitetssygehus i samarbejde med Københavns Universitet. Velkommen til Anæstesiologisk Afdeling Roskilde Sygehus Roskilde Sygehus er et universitetssygehus i samarbejde med Københavns Universitet. Sygehuset omfatter følgende afdelinger og specialer: Kirurgisk

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

REFERAT. Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers

REFERAT. Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 8910 2000 www.regionshospitaletranders.dk REFERAT Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd på Regionshospitalet Randers Dato 10-04-2015

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

For hver kompetence skal der være følgende billede:

For hver kompetence skal der være følgende billede: For hver kompetence skal der være følgende billede: 1.Der skal være formuleret et tydeligt forventningsbillede (kende til/kunne udføre.) 2.Der skal være mulighed for at angive medarbejderens egen vurdering

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I Intern Medicin ENDOKRINOLOGISK AFDELING AALBORG SYGEHUS Hans-Henrik Lervang, Uddannelsesansvarlig overlæge HHL@RN.DK Februar 2009 INDHOLD 1. Indledning Introduktionsuddannelsen

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Hillerød Sygehus

Læs mere

Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark

Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund...

Læs mere

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) REMMANDATIN FR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) De enkelte anæstesiologiske afdelinger skal beskrive, hvorledes de opfylder denne standard med hensyn til anæstesiologiske

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg 2009 INDHOLD Indledning Uddannelsesforløbet Obligatoriske kurser

Læs mere

Den Kliniske Basisuddannelse

Den Kliniske Basisuddannelse Den Kliniske Basisuddannelse Uddannelsesprogram for Akutafdelingen FAME Hospitalsenheden Vest (HEV) Regionshospitalet Herning og Regionspsykiatrien Herning Marts 2009 Uddannelsesprogram for følgende forløb

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin MÅLBESKRIVELSE FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I ANÆSTESIOLOGI INTRODUKTIONSUDDANNELSE D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i anæstesiologi

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Uddannelse i Akutmedicin for læger

Uddannelse i Akutmedicin for læger Uddannelse i Akutmedicin for læger Generel beskrivelse Uddannelse i akutmedicin for læger skal bl.a. understøtte udvikling af faglighed, kvalitet, hensigtsmæssige patientforløb og ledelse i de fælles

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 !"# Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskrivelse af specialet Intern Medicin: Nefrologi... 3 Generelt... 3 Specialet i Videreuddannelsesregion Nord... 3 1.2 Beskrivelse af uddannelsens opbygning...

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende på 11. og 12. modul. Anæstesiologisk afdeling 2015.

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende på 11. og 12. modul. Anæstesiologisk afdeling 2015. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende på 11. og 12. modul. Anæstesiologisk afdeling 2015. Anæstesiologisk afdeling Køge sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf. 47 32 64 16 Uddannelsesansvarlig:

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Intern medicinske del i Hoveduddannelse Almen Medicin, Region Øst. For læge. I perioden: til

Uddannelsesprogram for den Intern medicinske del i Hoveduddannelse Almen Medicin, Region Øst. For læge. I perioden: til Kardiologisk Sektion Medicinsk Enhed Hvidovre Hospital Kettegaard Alle 30 2650 Hvidovre Uddannelsesprogram for den Intern medicinske del i Hoveduddannelse Almen Medicin, Region Øst For læge.. I perioden:

Læs mere

Aarhus Traumecenter, Aarhus Universitetshospital Årsrapport 2012

Aarhus Traumecenter, Aarhus Universitetshospital Årsrapport 2012 1 Aarhus Traumecenter, Aarhus Universitetshospital Årsrapport 2012 Traumecentret, Fælles Akutafdeling Aarhus Universitetshospital Aarhus Traumecenter Årsrapport 2012 2 Forord: Denne årsrapport giver en

Læs mere

Portefølje. Juni 2010

Portefølje. Juni 2010 INTRODUKTIONSUDDANNELSEN I ANÆSTESIOLOGI Portefølje Juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Overgangsordning 3 Forord 4 Samlet oversigt over kompetencevurderinger 7 Uddannelsesplan 8 Generelle vurderinger 10 Cusumscore

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E.

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E AFSNIT E5 og E6 Tlf: 8949 4146 VELKOMMEN TIL Ortopædkirurgisk Afdeling Afsnit E5 og E6 Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2008-0299 Ortopædkirurgisk afdeling

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit?

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit? Kære gravide Velkommen til Akut Svangreafsnit på Hospitalsenhed Midt. Denne mappe er til dig og din partner. Den indeholder informationer, som I kan få brug for under indlæggelsen på Akut Svangreafsnit.

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

DEN NÆRVÆRENDE SAMTALE

DEN NÆRVÆRENDE SAMTALE DEN NÆRVÆRENDE SAMTALE TEMADAG UNIVERSITY COLLEGE AALBORG Mandag d. 26. oktober 2009 Hvorfor et Patientklagenævn? Disciplinerende funktion Styrke kvalitet i Sundhedsvæsenet Hvorfor klage? Være med til

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold

Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold Indkvartering Dette er en oversigt over de indkvarteringsmuligheder, der eksisterer i forbindelse med klinikophold uden for pendlermulighed.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Årsberetning 2007 for LAKK

Årsberetning 2007 for LAKK Årsberetning 2007 for LAKK 1. Baggrund Denne årsberetning beskriver de aktiviteter, som har været omfattet af LAKK s virksomhed i 2007. De beskrevne aktiviteter skal ses i lyset af, at jeg først pr. 1/3

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Portefølje D A S A I M. November 2013. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Portefølje D A S A I M. November 2013. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin INTRODUKTIONSUDDANNELSEN I ANÆSTESIOLOGI Portefølje November 2013 D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Kompetencevurderingsredskaber 4 Samlet oversigt

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser Indholdsfortegnelse Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2 - Nøglebegreber Kurser og undervisningsdage 3 - Obligatoriske kurser - Introdag og undervisningsdage i Almen Praksis Ansættelse

Læs mere

Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Michael Giessing,

Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Michael Giessing, 4.2. Introduktionsprogram Beskrivelse af praksis Vi er en kompagniskabspraksis bestående af 4 læger: Læge Dorthe Houe, læge Michael Giessing, læge Lars Ebbe Pedersen og læge Christina Kaas Løber. At vi

Læs mere

Afdelingens supplerende information til sygehusets beredskabsplan.

Afdelingens supplerende information til sygehusets beredskabsplan. Journal nr.: Infonet-DokID140981 Dato: 03.12.2013 Udarbejdet af: Afdelingsledelsen, Psykiatrisk Afdeling Svendborg E-mail: Psyk.Svendborg@rsyd.dk Telefon: 63202323 Afdelingens supplerende information til

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere