Introduktionshæfte til Anæstesiologisk Afdeling. Hospitalsenheden Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktionshæfte til Anæstesiologisk Afdeling. Hospitalsenheden Horsens"

Transkript

1 Introduktionshæfte til Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens

2 Introduktionshæftet er udarbejdet af introduktionslægerne Line Kirkegaard Rasmussen og Mette Poulsen i efteråret Hæftet er godkendt af den uddannelsesansvarlige overlæge Claus Tscherning Petersen. Det holdes ajour af afdelingens uddannelsesansvarlige yngre læge (UKYL) og revideres hvert halve år.

3 Velkommen Kære kollega Velkommen til Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens. Dette introduktionshæfte til afdelingen indeholder en række nyttige og praktiske informationer. Hæftet skal betragtes som et supplement til afdelingens uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen som findes på Videreuddannelsesregion Nords hjemmeside (www.videreuddannelsen-nord.dk). På afdelingen er der gode og stærke traditioner i forhold til uddannelse af introduktionslægerne. Det er også en afdeling med mange engagerede læger, en god team spirit og et godt arbejdsmiljø. Tonen på afdelingen er således god og uformel, og humor er en del af dagligdagen. Vi glæder os til det fremtidige samarbejde med dig! De første dage på afdelingen Den første dag møder du klokken 7.45 til afdelingens morgenkonference i anæstesiologisk konferencelokale, som du finder på 1. sal (benyt indgang G). Hvis du ikke tidligere har været ansat på Hospitalsenheden Horsens, skal du til fælles personaleintroduktion klokken 8.30, som foregår i Den Blå Café ved indgang C. Den fælles personaleintroduktion strækker sig over 3 dage. På 4. dagen er der introduktion til afdelingen kombineret med en præsentation af afdelingens udstyr og en introduktion til luftvejshåndtering. Denne introduktionsdag foregår som udgangspunkt sammen med din hovedvejleder. Planen for den videre introduktion fremgår af oversigten over din afsnitstilknytning, som du har modtaget af den uddannelsesansvarlige overlæge. 2

4 Arbejdsplan Arbejdsplanen rundsendes på mail. Ofte kommer der en foreløbig vagtplan, hvor vagterne er fordelt, men hvor de forskellige dagsfunktioner for de enkelte dage endnu ikke er angivet. Denne kommer enten på mail eller i dueslagene på sekretariatet (ligger på gangen ned til intensivafsnittet). Ønsker om fri skal du indgive to måneder i forvejen der rundsendes altid en mail, når tiden er inde til at indgive ønsker. Den aktuelle arbejdsplan ligger i konferencelokalet i et stort gult format. Eventuelle ændringer, såsom intern vagtbytning (bemærk at normperioden er på 14 uger), sygdom, overarbejde og såfremt man har været på transport, noteres på denne. Ændringer registreres derefter i lønsystemet af sekretær Hanne Isager Nielsen. Hver dag laves der en oversigt over morgendagens arbejdsfordeling, som gennemgås ved morgenkonferencen så alle ved, hvor alle er. På denne daglige oversigt og på arbejdsplanen findes en række forkortelser. Følgende forkortelser repræsenterer de funktioner, som introduktionslægerne kan varetage: Amb = anæstesiambulatorium til klokken (tirsdage til klokken 18.00) AV = aften-nattevagt i hverdage fra klokken til klokken 8.15 AV1 = aften-nattevagt fredage fra klokken til klokken 9.30 AVL = aften-nattevagt lørdage fra klokken til klokken 9.30 AVS = aften-nattevagt søndage fra klokken til klokken 8.15 NCE = narko curare elektrochok D = dagsfunktion som kan variere for eksempel anæstesigivning til NCEbehandlinger eller forefaldende arbejde på den centrale operationsgang (COP) DK = Dagskirurgisk Center DS = dagvagt i weekender fra klokken 9.00 til Intensiv = stuegang på intensivafsnittet Kalder = dagsfunktion hvor forvagtstelefonen passes Stue = lægestue på COP For de resterende forkortelser se S-drevet: TEKST\Vagtplaner\Koder\ Vagtkodedefinitioner august 2013.doc. 3

5 Beskrivelse af de forskellige funktioner på Anæstesiologisk Afdeling Kalder Man passer forvagtstelefonen, og går således til eventuelle hjertestop, akutte medicinske kald og traumekald. Se endvidere afsnittet De væsentligste opgaver som kan forekomme i løbet af vagten. Derudover hjælper man til med forefaldende arbejde i afdelingen. Tirsdage og torsdage varetages anæstesien til DC-konverteringer på Hjertemedicinsk Afdeling M2 sammen med en anæstesisygeplejerske. Patientjournalerne er færdigskrevet klokken 10, hvorefter der gås anæstesitilsyn. DC-konverteringerne startes umiddelbart derefter (gerne klokken 10.30). Såfremt kalder-funktionen tildeles en introduktionslæge gøres der opmærksom på dette ved morgenkonferencen, således at introduktionslægen kan få tilstrækkelig opbakning ved for eksempel traumekald. Narko Curare Elektrochok (NCE) = elektrochokbehandling Mandage, onsdage og fredage sørger man for anæstesigivningen til elektrochokbehandlinger, som foregår klokken 8.30 i opvågningsafsnittet sammen med en anæstesisygeplejerske og personale fra Psykiatrisk Afdeling. Første gang man som introduktionslæge tildeles denne funktion, skal en mere erfaren kollega gå med for at supervisere til de første anæstesier. Se instruks: Anæstesi til ECT (NCE behandling) på søgeportalen e-dok.rm.dk. Koordinator på COP Funktionen varetages af en speciallæge eller en 1. reservelæge. Denne har telefon Derudover er der dagligt tre læger på operationsgangen. I forhold til forskellig information omkring nye tiltag på COP se mappen COP-info til læger, som findes på S-drevet under Anæstesi. Lang dag (på COP) Efter eftermiddagskonferencen passes COP og opvågningsafsnittet af en speciallæge eller en 1. reservelæge frem til klokken 20.00, som således principielt varetager alt forefaldende lægearbejde her. Der henvises derfor til denne læge (telefon 25416) ved kontakt til forvagtstelefonen vedrørende arbejdsopgaver relateret til COP og opvågningsafsnittet. Efter klokken overgår disse arbejdsopgaver til vagtholdet. Lægestue (stue) på COP Som udgangspunkt er der hver dag en stue på COP, der bemandes af en yngre læge. Når man har stuefunktion, møder man klokken 7.30 på operationsgangen på afdelingssygeplejerske Lisbeth Vilstrup Nielsens kontor (i bunden af 4

6 operationsgangen og på højre hånd) sammen med anæstesisygeplejerskerne. Ønsker man at passe en bestemt operationsstue i uddannelsesmæssigt øjemed, kontaktes koordinator på COP dagen inden, som vil forsøge at efterkomme ens ønske. Lørdagsstue Hver lørdag er der en speciallæge eller en 1. reservelæge på COP fra klokken 8.00 til 15.24, som principielt varetager alt forfaldende lægearbejde her og på opvågningsafsnittet. Der henvises derfor til denne læge (telefon 25416) ved kontakt til forvagtstelefonen vedrørende arbejdsopgaver relateret hertil. Efter klokken overgår disse arbejdsopgaver til vagtholdet. Dagskirurgisk Center (DKC) Her varetages elektiv dagskirurgi på raske patienter, dvs. ASA klasse 1 og 2 patienter. DKC bemandes af en til to læger dagligt, hovedsageligt speciallæger. På DKC foregår introduktionslægernes primære introduktion til anæstesigivning. Intensiv Som introduktionslæge går man superviseret stuegang på en til to intensivpatienter. Se mappen Intensiv - Læger, som findes på S-drevet under Anæstesi. Anæstesiambulatoriet Ambulatoriet bemandes dagligt af en læge og tre anæstesisygeplejersker. Lægens opgaver er at lave anæstesitilsyn, at rådgive anæstesisygeplejerskerne i deres tilsyn samt at gennemgå og kvittere for parakliniske undersøgelser. Som udgangspunkt er der patienter i ambulatoriet fra klokken 9.00, indtil da går man til hånde på COP. Arbejdsdagen i anæstesiambulatoriet går til klokken 16.00, dog til klokken på tirsdage. Se mappe i anæstesiambulatoriet Nyt fra anæ. amb.. Vagten (samt kalderfunktion i dagtid) Som introduktionslæge har man den første aften-nattevagt, når den cirka tre måneders introduktionsperiode er gennemført. Forud for den første vagt har man to til tre følgevagter, som går fra klokken til klokken Placeringen af disse vagter planlægger introduktionslægen selv. En følgevagt erstatter således en almindelig dagsfunktion, så man kan holde en fridag, og der dermed opnås næsten timeneutralitet. Følgevagterne noteres på den store gule arbejdsplan, som ligger i konferencelokalet. I hverdage Ved aften-nattevagter i hverdage møder man klokken 14.30, og har således 15 minutter til at gennemlæse dagens stuegangsnotater fra intensivafsnittet i CIS (journalsystemet på intensivafsnittet). Derefter deltager man i eftermiddagskonferencen klokken til cirka klokken 15.15, hvorefter vagten begynder. 5

7 I weekender Ved aften-nattevagter i weekender møder man klokken til vagtoverlevering i personalestuen på intensivafsnittet. I overlapsperioden (klokken ) mødes den kommende og afgående forvagt samt bagvagten. Dette primært med henblik på hvad der sker i huset samt highlights vedrørende patienterne på intensivafsnittet. Herefter kan dagens stuegangsnotater fra intensivafsnittet i CIS gennemlæses. Ved dagvagter i weekender møder man klokken 9.00 til morgenmad (forvagten tager morgenbrød med på lørdage) og vagtoverlevering på afdelingssygeplejerske Yvonne Lundbergs kontor, som ligger på gangen ned til intensivafsnittet. På lørdage hjælper forvagten til med stuegang på intensivafsnittet, da der er en læge på COP (se lørdagsstue). På søndage varetager forvagten som udgangspunkt alt forfaldende lægearbejdet på COP og opvågningsafsnittet selvfølgelig i tæt samarbejde med bagvagten. Vagtværelse Vagtværelset ligger på gangen ved receptionen. Nøglen til vagtværelset hænger på forvagtstelefonen. I receptionen findes en reservenøgle til vagtværelset. Sengelinned findes i linneddepotet overfor vagtværelset. Man skifter sengetøj om morgenen, så den kommende forvagt møder ind til en ren seng Mad i vagten Personalekantinen holder åbent fra klokken til mandage til torsdage. I personalekantinen findes madautomater, som er tilgængelige hele døgnet via id-kortet, som man også betaler med. De væsentligste opgaver som kan forekomme i løbet af vagten Tilkald til Fødeafdelingen Forvagten kaldes ved dårligt barn eller forventet dårligt barn ved for eksempel instrumentel forløsning. Ring straks til bagvagten og vagthavende anæstesisygeplejerske. Som introduktionslæge kan man deltage i fælles tematræning med Fødeafdelingen og eftermiddagsundervisning i neonatal genoplivning. Se blandt andet instrukserne: Respiratorisk påvirkede nyfødte ansvarsfordeling og Neonatale klargøring inden transport Lommevejledning på søgeportalen e-dok.rm.dk. Fødeepiduraler Forvagten kaldes ved behov for anlæggelse af epidural blokade på Fødeafdelingen. Der er et kvalitetsmål (NIP fødsler), som angiver, at anlæggelsen skal startes (dvs. anlæggelse af lokal analgesi i huden) indenfor en time, fra fødeepiduralen er bestilt. Jordemoderen på stuen registrerer tiden. Som introduktionslæge går man først alene til anlæggelse af fødeepidural, når 6

8 kompetancekortet Epidural blokade er godkendt. Se instruks: Epidural analgesi til fødende på søgeportalen e-dok.rm.dk. Akutte sectioer Se retningslinje Melderutiner Sectio caesarae på søgeportalen e-dok. rm.dk. Nervus femoralis blokade Fra 1. juli 2013 er ultralydsvejledt anlæggelse af nervus femoralis blokade, på mistanken om hoftebrud forud for røntgenundersøgelse, en opgave der tilhører Anæstesiologisk Afdeling. Blokket anlægges i Akutafdelingen. Se instruks: UL-vejledt femoralis-blok til hoftefraktur patienter i skadestuen på søgeportalen e-dok. rm.dk. Traumekald Forvagt, bagvagt og anæstesisygeplejerske modtager hver især traumekaldet over telefonen (tryk under accept på telefonen, når kaldet modtages) sammen med det resterende traumeteam. Patienterne modtages direkte på traumestuen i Akutafdelingen. Ortopædkirurgisk bagvagt eller eventuelt mellemvagt er traumeleder. Som introduktionslæge deltager man i et 1-dagskursus i traumeteamtræning. Se instruks: Delplan 2a Traumemanual på søgeportalen e-dok.rm. Akut medicinsk kald Når akutte medicinske patienter triageres til rødt triageniveau af Akutafdelingens visitatorsygeplejersker tilkaldes akut medicinsk modtageteam. Forvagt og anæstesisygeplejerske modtager hver især det akutte medicinske kald over telefonen (tryk under accept på telefonen, når kaldet modtages) sammen med det resterende modtageteam, som tæller medicinsk mellemvagt (akutlæge frem til klokken 23.00) og forvagt, bioanalytikere, serviceassistenter samt skadestuesygeplejersker. Det er medicinsk mellemvagt, som er teamleder. Hjertestop Forvagt og anæstesisygeplejerske modtager hver især hjertestopkaldet over telefonen (tryk under accept på telefonen, når kaldet modtages) sammen med det resterende hjertestopteam bestående af medicinsk mellemvagt og forvagt samt to serviceassistenter. Medicinsk mellemvagt er hjertestopleder. I samarbejde med anæstesisygeplejersken sikres frie luftveje, eventuelt intubation og ved behov anlægges intravenøsadgang. Som introduktionslæge deltager man i den obligatoriske hjertestopundervisning herunder basal og avanceret genoplivning i starten af introduktionsuddannelsen. Intensiv Forvagten kontaktes som udgangspunkt ved spørgsmål angående patienterne på intensivafsnittet. Derudover 7

9 kan forvagten blive kontaktet med henblik på tilsyn af patienter, som ønskes vurderet i forhold til eventuel overflytning til intensivafsnittet. Alle patientoverflytninger og arbejdet generelt med intensivpatienterne foregår i tæt dialog med bagvagten. Se mappen Intensiv - Læger, som findes på S-drevet under Anæstesi. Undervisning, kurser og møder Daglige konferencer Afdelingens konferencer afvikles i anæstesiologisk konferencelokale. Morgenkonferencen er fra klokken 7.45 til cirka 8.00, hvorefter der er intensivkonference for de læger, som skal gå stuegang på intensivafsnittet og det afgående vagthold. Eftermiddagskonferencen er fra klokken til cirka 15.15, hvor patienterne på intensivafsnittet gennemgås, og hvor der orienteres om igangværende og planlagte operationer i vagten. Morgenundervisning Der foregår formaliseret undervisning hver torsdag fra klokken 8.15 til cirka klokken Torsdagsundervisningen varetages af afdelingens læger eller udefra inviterede gæster. Hver anden torsdag i måneden erstattes torsdagsundervisningen med yngre lægerådsmøde for alle sygehusets yngre læger. Sygehusets fællestillidsrepræsentant rundsender en mødeindkaldelse indeholdende dagsorden og mødested. Den sidste torsdag i hver måned er allokeret til klinisk morgenmøde, som er fællesundervisning for alle sygehusets læger. 5-minutter Hver tirsdag, onsdag og torsdag er der et 5 minutters undervisningsindslag i forlængelse af eftermiddagskonferencen, som varetages af afdelingens læger på skift, og hvor emnet er valgfrit. Undervisningsplanen lægges af UKYL og rundesendes månedligt på mail. Som nystartet introduktionslæge tildeles man 5-minutter til at præsentere sig selv. Andre undervisningstilbud for afdelingens introduktionslæger Et endagskursus i traumeteamtræning, som udbydes to gange årligt (kontakt afdelingslæge Omar Rian) Fælles tematræning med Fødeafdelingen (kontakt overlæge Tom Krintel Petersen) Eftermiddag med gennemgang af neonatal genoplivning (kontakt uddannelsesansvarlig overlæge Claus Tscherning Petersen) Basal genoplivning (en del af den fælles personaleintroduktion til sygehuset) Avanceret genoplivning (spørg efter den læge som er ansvarlig for hjertestopundervisningen) Simulationstræning på COP (kontakt overlæge Lisbet Tokkesdal Jensen) 8

10 Blokskolen (konstakt afdelingens UKYL) Et årshjul for afdelingens undervisningstilbud er aktuelt under udarbejdelse og nye undervisningstiltag er i støbeskeen herunder undervisning i ultralydsundersøgelse. Kurser under introduktionsuddannelse I løbet af introduktionsuddannelsen tilbydes syv specialespecifikke kurser af Videreuddannelsesregion Nord. De specialespecifikke kurser er et supplement til den kliniske uddannelse, og det forventes at introduktionslægen deltager i kurserne. Kurserne er dog ikke obligatoriske i forhold til godkendelsen af introduktionsuddannelsen. Afdelingens UKYL står for tilmeldingen af introduktionslægerne til kurserne, orienteringen af skemalægger omkring kursusdatoerne samt rundsending af programmet over kursusrækken til introduktionslægerne. I introduktionsuddannelsen indgår ét obligatorisk kursus vejledningskurset. Tilmeldingen skal ske på www. rn.plan2learn.dk, opret dig som Ny bruger og find derefter kurset i kursuskataloget. Man får tjenestefri med løn til deltagelse i kurserne og der udbetales befordringsgodtgørelse (find rejseberegningsskemaet på intranettet under Rejser og kurser ). Der opfordres til samkørsel eller anvendelse af afdelingens klippekort til tog. Andre møder Hvert kvartal afholdes yngre lægemøde på afdelingen, hvor mødeindkaldelsen rundsendes af afdelingens tillidsrepræsentant. Lægemøder for enten alle afdelingens læger eller blot speciallægerne afholdes mandage efter eftermiddagskonferencen. Den ledende overlæge indkalder til disse møder. Andre praktiske oplysninger Afdelingens skemalægger er overlæge Elsebeth Haunstrup Krogh. Ved sygdom meddeles dette til forvagten ( ) inden morgenkonferencen, og man raskmelder sig ligeledes ved at kontakte forvagten inden den pågældende dags eftermiddagskonference. Vedrørende graviditet og anæstesi se instruks: Gravide personaler hos anæstesi og OP på søgeportalen e-dok.rm. dk. På Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins hjemmeside (www. dsaim.dk, under uddannelse) findes målbeskrivelsen og porteføljen for introduktionsuddannelsen. På Videreuddannelsesregion Nords hjemmeside (www. videreuddannelsen-nord.dk) findes afdelingens uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen. 9

11 Tjekliste inden den første aften-nattevagt På næste side finder du en tjekliste, som du kan bruge til forberedelse forud for din første aften-nattevagt. Klip den eventuelt ud og tag den i lommen i forbindelse med dine følgevagter. God vagt. Se næste side 10

12 Tjekliste inden den første aften-nattevagt Set vagtværelset og linneddepotet Telefonlister Kode til EPJ Kode til CIS Kode til RIS Kode til Impax Kode til medicinskabet på COP Tilstrækkeligt antal følgevagter (oftest to-tre styks) Kan lave et anæstesitilsyn i EPJ Kan lave indlæggelse i CIS Kan bestille røntgenundersøgelse i RIS Set Fødeafdelingen Har fået gennemgået Sechers bord Har læst relevante instrukser Kendskab til afdelingens to typer af smertepumper (manualer findes i medicinrummet på COP)

13

Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015

Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, Sønderborg Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning:

Læs mere

Velkommen til Anæstesiologisk Afdeling Roskilde Sygehus. Roskilde Sygehus er et universitetssygehus i samarbejde med Københavns Universitet.

Velkommen til Anæstesiologisk Afdeling Roskilde Sygehus. Roskilde Sygehus er et universitetssygehus i samarbejde med Københavns Universitet. Velkommen til Anæstesiologisk Afdeling Roskilde Sygehus Roskilde Sygehus er et universitetssygehus i samarbejde med Københavns Universitet. Sygehuset omfatter følgende afdelinger og specialer: Kirurgisk

Læs mere

Bilag: Hjælpeskemaer til den individuelle uddannelsesplan

Bilag: Hjælpeskemaer til den individuelle uddannelsesplan Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Roskilde Sygehus a. Medicinsk afdeling på Roskilde Sygehus b. Præsentation af nefrologisk sektion c. Vagtforhold d. Arbejdstider e. Konferencer, undervisning og

Læs mere

Ebeltoft Lægehus. . www.elh.dk

Ebeltoft Lægehus. . www.elh.dk Ebeltoft Lægehus. www.elh.dk Velkommen til Ebeltoft lægehus, som er et stort hus med mange mennesker. Derfor denne præsentation af læger, personale, huset og dagens gang. Men først lidt om, hvordan vi

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Ole Weis Bjerrum Overlæge, dr.med, klinisk lektor, (uddannelsesansvarlig ole.weis.bjerrum @ regionh.dk

Ole Weis Bjerrum Overlæge, dr.med, klinisk lektor, (uddannelsesansvarlig ole.weis.bjerrum @ regionh.dk Ole Weis Bjerrum Overlæge, dr.med, klinisk lektor, (uddannelsesansvarlig ole.weis.bjerrum @ regionh.dk Beskrivelse af specialet intern medicin : hæmatologi Hæmatologi er læren om blodsygdomme. Specialet

Læs mere

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Holbæk Sygehus a. De medicinske afdelinger på Holbæk Sygehus b. Præsentation af nefrologisk afsnit c. Præsentation af de øvrige medicinske afdelinger d. Vagtforhold

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Roskilde Sygehus Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Køge Sygehus Kirurgisk Afdeling Herlev Hospital

Roskilde Sygehus Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Køge Sygehus Kirurgisk Afdeling Herlev Hospital Roskilde Sygehus Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Køge Sygehus Kirurgisk Afdeling Herlev Hospital Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Uddannelsesprogrammet beskriver hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer

Læs mere

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 7. februar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10 UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10 Blok 10: Omfatter ansættelse på Anæstesisektor Nordjylland, Aalborg universitetshospital Randers Centralsygehus Programmet er udarbejdet af: Afdelingslæge

Læs mere

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Intern Medicin: Geriatri

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Intern Medicin: Geriatri Uddannelsesprogram For hoveduddannelsesstilling i Intern Medicin: Geriatri Geriatrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Klinik Medicin, Sygehus Vendsyssel Målbeskrivelse 2013 Godkendt 3. juli 2015

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet og de involverede ansættelsessteder,

Læs mere

Personalehåndbog for vikarer

Personalehåndbog for vikarer Personalehåndbog for vikarer Velkommen til Psykiatriens Vikarcenter. Vi ønsker dig velkommen som vikar i Vikarcentret, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig. I psykiatrien arbejder vi ud fra et

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau Semester efterår 2011 indholdsfortegnelse 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus og kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering.

Læs mere

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR 2015 KØBENHAVNS VAGTBUREAU VELKOMMEN TIL FORÅRSSEMESTERET 15 Semesterhæftet tilbydes til samtlige lægestuderende i København. Layout: Dixen Design Tryk: PE offset A/S

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 Velkomstmappen...2 Introduktionsprogram for nyansat plejepersonale...3 Første dag på afdelingen... 3 Introduktionsperiode 4 uger (sidemandsoplæring)...

Læs mere

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud!

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! En etnografisk undersøgelse af koordinering og kommunikation under akutte patientforløb AkutFlow Caretech Innovation Louise Mejnertz Oktober 2011 Louise Mejnertz

Læs mere

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Planlægningsafdelingen 2-52-00097-2009 31. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XIII 4 dec 35 årgang 0907-5658 2002-2003M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift MOK præsenterer den årlige tradition: Venstrehåndsnissen (og ikke mindst en enkelt højrehåndsnisse)

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

Introduktionsprogram til Vikarkorpset på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Introduktionsprogram til Vikarkorpset på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Introduktionsprogram til på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Velkommen til s timelønnede team vi ser frem til et konstruktivt og positivt samarbejde. Du bedes læse dette introduktionsprogram og derefter

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere