April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER"

Transkript

1 April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

2 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Det er frivilligt Kommende begivendheder Referat fra konference om Livsfarlig ledelse Opdateret hjemmeside Succesfortælling fra en læser SUDOKU Selvvalgte kurser CAFÉ-eftermiddag: Utilsigtede hændelser i kommunen Hvordan forhindrer vi, at personalet bliver syge af arbejdet? Kursus i osteoporose Nyt hold til NADA uddannelse Tilmeldingskupon Klubbestyrelsen NY HJEMMESIDE" SE SIDE 13 Deadline for det næste nyhedsblad er den 1. juli 2014 Ansvarshavende bladudvalg: Annie Schacht, Solvej Skærbæk, Kirsten Mikkelsen, Loni Bjerre, Helle Kurup og Jytte Dylmer Forsidefoto: Tryk: Oplag: sxc.hu WERKs Gra iske Hus a s, Aarhus eksemplar

3 APRIL DET ER FRIVILLIGT Kommuner over hele landet bruger millioner på at organisere frivillige, som er indstillet på at lave ulønnet arbejde i sundhedssektoren. Mange frivillige har egentlige vagtplaner og opgaver, som skal løses, hvis hverdagen skal hænge sammen. Opgaverne er mangeartede, og ofte må kommunerne investere i kortere kurser for at sikre, at de frivillige faktisk har kompetencer til at løse opgaverne. Det er selvfølgelig prisværdigt, at så mange borgere har tid og lyst til at investere ressourcer i velgørende arbejde. Og samfundet har alle dage haft gavn af, at borgere på frivillig basis har givet en hånd med ved eksempelvis større arrangementer. Men de mangeartede opgaver som hjælperer i caféerne, som chauffører, som vågekoner, som gartnere m.v. øger behovet for, at vi fortsætter debatten om, hvornår der er brug for ansatte lønnede og faglærte medarbejdere, og hvornår frivillige kan tage over i forhold til de mange opgaver, som vi ikke længere når i dagligdagen. Det er et faktum, at kommuner og regioner har sparet rigtig meget igennem de seneste år, og det betyder i praksis, at der er langt færre ansatte til at tage sig af de mange vigtige opgaver. I dagligdagen er de frivillige derfor en kærkommen hjælp. Men hvad betyder det for de borgere, som er a hængige af hjælp? Og hvad betyder det for kvaliteten af det arbejde der skal gøres? De leste borgere har det svært ved at være a hængige af hjælp fra andre. De færreste mennesker tænker over, hvor private vi faktisk ofte er, og mange oplever det som grænseoverskridende, når man pludseligt er nødt til at involvere andre i de private stunder. Men at være a hængig af hjælp kan betyde, at private skuffer og skabe ikke længere er private, ligesom private vaner pludseligt skal deles med andre. Det er fundamentalt for et velfærdssamfund, at den hjælp som vi eventuelt bliver a hængige af, gives på en måde, som sikrer os maksimal fortrolighed. På samme måde er det fundamentalt for kvaliteten af hjælpen til de svageste i samfundet, at den gives på en måde som forebygger forværringer, smerter og helbred i almindelighed. Netop borgernes privatliv er ofte helt overset i debatten om frivilliges indtog i ældreplejen. For selv om der næppe er tvivl om, at de mange frivillige gerne vil det bedste for de svageste borgere i samfundet, så risikerer vi, at omsorgen i stedet bliver til et egentligt overgreb mod den enkelte. Det er eksempelvis afgørende vigtigt, at vi søger at få a klaret, om den døende vil bryde sig om en frivillig vågekone? Og for den demente, som i forvejen kæmper for at få styr på egen tilværelse, kan det være direkte skadeligt, at skulle forholde sig til mange forskellige mennesker, som måske tilmed interferer på den dementes enemærker. De færreste af os har overvejet, hvad der er vigtigt for os, hvis vi pludseligt ikke længere selv er i stand til at udtrykke vores egne behov. Og det er et væsentligt element

4 4 NYHEDSbladet i den professionelle indsats, at vi får afdækket den enkelte borgers private vaner, ønsker og behov netop fordi det har så stor en betydning for kvaliteten af vores indsats. Og i takt med, at antallet af frivillige på vores arbejdspladser stiger, er det et evigt dilemma at overveje, hvilke indsamlede oplysninger vi kan dele med de frivillige? Og hvordan sikrer vi, at Marie ikke er tvangsindlagt til fællessang i dagligstuen, hvis hun ikke bryder sig om det? Og hvordan sikrer vi, at den frivillige får kendskab til smitsomme lidelser som kræver forebyggelse i forhold til andre, uden at vi samtidig bryder vores tavshedspligt? De svageste borgere har krav på fortrolighed, værdighed og professionalisme. I takt med at lere og lere frivillige overtager hverdagen på vores arbejdsområder skrider dette væsentlige fundament i velfærden. Det er desværre et helt overset element i debatten om frivillige. Annie Schacht Formand FØLG OS PÅ FACEBOOK SOCIAL- OG SUNDHEDS- ASSISTENTKLUBBEN I AARHUS

5 APRIL KOMMENDE BEGIVENHEDER I SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTKLUBBEN I 2014 SÆT X I KALENDEREN ALLEREDE NU! Der a holdes CAFÉ-eftermiddag for social- og sundheds- assistentklubbens medlemmer i FOA Århus lokaler. TEMA: Utilsigtede hændelser i kommunen Tilmelding senest 2. juni 2014 Den 12. juni kl Den 26. juni kl Der a holdes foredrag ved Neuropsykolog Dorthe Birkmose og cand. merc. og forfatter Christian Ørsted, i FOA Århus lokaler. Tilmelding senest 26. maj 2014 Den 28. august kl Der a holdes kursus i Osteoporose ved Overlæge Eva Ebbehøj, i FOA Århus lokaler. Tilmelding senest 28. juli Den november kl Der a holdes NADA uddannelse ved Mette og Lars Wiinblad i FOA Århus lokaler. Den 4. dag annonceres senere. Tilmelding senest 12. september 2014.

6 6 NYHEDSbladet KONFERENCE 2014 TEMA: LIVSFARLIG LEDELSE Der var 92 medlemmer fremmødte til konferencen. Formand Annie Schacht bød på bestyrelsens og social- og sundhedsassistentklubbens vegne velkommen til konferencen, som skulle ledes af konferencier Jan Helbak. Oplægsholder Christian Ørsted holdt oplæg om temaet Livsfarlig ledelse. Christian Ørsted er forfatter, ledelsesrådgiver, underviser og foredragsholder. Her følger uddrag fra hans foredrag: Hvordan kan vi være verdens lykkeligste nation og alligevel brænde ud som aldrig før? Hvordan de ineres det, at være verdens lykkeligste? tillid! Jo bedre man kan lide ens arbejde og jo mere ansvar man føler for det, jo mere er man i farezonen for at blive stresset og man er i farezonen for at bryde sammen. Når man holder sammen, så er det oftest på den forkerte måde, fordi man glemmer sig selv. Men hvad er det, der gør, at vi passer på hinanden! Vi har forpligtigelse til at gøre, hvad der forventes af os, men har ikke altid tiden til det. Det er tankevækkende, at for 30 år siden var folk ikke stressede på trods

7 APRIL af, at de arbejdede lere timer om ugen. Forskellen er, at da de ik fri fra arbejde, så havde de fri. Som oftest kan man ikke selv mærke, at man har stress. Myten siger, at perfektionisten får stress! Forskning viser dog, at der ingen sammenhæng er mellem personlighed og stress. Når man arbejder er der en selv, gruppen, ledelsen og det arbejde man skal nå. Den enkelte opdager først selv, at der er noget galt. Den enkelte får at vide, at det er ens egen skyld og at den enkelte skal give en løsning på problemet. Man lærer derfor ikke at gøre opmærksom på problemet. Som regel løses problemerne på det forkerte niveau. Problemet er som regel ikke på det enkelte individ men i gruppen. Og stressniveauet kan stige under bestemte ledelser specielt de kontrollerende. Ofte får individet at vide, at det skal gå til psykolog, hvilket giver følelsen af, at det er dem, der er noget galt med. Det betyder, at man egentlig tramper på dem, der ligger ned i stedet for at tage problemerne op på gruppe- og ledelsesniveau og individet kan være bange for at sygemelde sig, da det kan være bange for, om der er et arbejde at vende tilbage til. I Danmark har vi of icielle statistikker for dødsfald på grund af stress/arbejdsrelateret stress. I 2013 døde 1400 af arbejdsrelateret stress. Til sammenligning døde 180 i tra ikken i Danmark i Hvordan taler man i det hele taget om stress i dag! Som oftest taler vi om alt andet end det, der er årsagen til stress. Men hvad er stress?! Det kommer som regel fra vores arbejdsliv og så breder det sig til vores familieliv. Problemerne på arbejdspladsen har tendens til at blive vedligeholdt, fordi vi tager ansvar. De som går ned i arbejdstid, har større risiko for at få stress, da arbejdet skal løses på kortere tid på grund af fællesskabet mellem kolleger. Hvis man bliver et par ekstra timer på jobbet, kan man gå hjem med lettet hjerte, fordi man har nået at løse de opgaver, som ikke kunne nås inden for arbejdstiden. Når en kollapser af stress, hvad gør man så? Straks-sygemelding på evt. 14 dage den fysiske arbejdsbelastning er nedsat til nul, men den psykiske belastning er steget, da man ikke ved, hvad der skal ske, derfor har man risiko for at kollapse igen. Det øger belastningen, når man ikke ved, hvem der skal lave ens arbejde og hvad der kommer til at ske. Man skal derfor være god til at sige fra! Men hvis man bliver god til at sige fra, hvad sker der så? Det er som regel de gode og spændende opgaver, man mister, når man er god til at sige fra. Ledelsen tror, det er fordi, man ikke gider arbejde. Man skal tænke sig om, inden man siger fra. Det er bedst at sige fra, når man har overskud og overblik. Hvis man er presset, har man ikke overblikket og man kommer til at sige fra på et forkert grundlag og på den forkerte måde. Vi

8 8 NYHEDSbladet kan ændre på, hvilke arbejdsopgiver man giver, men ikke på folks arbejdsstolthed. Det kan være svært at sige tingene som enkeltperson, da det kan have stor konsekvens for den enkelte. Men når man er en gruppe, så rykker man sammen. Man kan klare ret store private problemer og samtidig klare sit arbejde. I en organisation med hierarki, har man ingen ind lydelse og det kan gøre os syge. Hvis man har lere opgaver privat, som er i kon likt med hinanden, så stiger ind lydelsen, men hvis det samme sker på arbejdspladsen, så falder ind lydelsen. Der er ikke noget i vejen med dem, der får stress. Det skal være et fælles ansvar at hjælpe dem, der får stress. Man skal ikke skabe en kultur, hvor stress trives. Hvis man oplever, at ens nærmeste leder behandler en uretfærdigt, kan man få stress og depressionssymptomer. Forskellen på stress og depression er, at ved stress er man stadig klar til at rykke og klar til at kæmpe. Ved depression er man ikke klar længere, man har simpelthen givet op. Man starter som regel med stress, som går over i en depression, så der skal sættes tidligt ind. Problemet er ikke den enkelte og belastning er noget, man kan gøre noget ved. i vores arbejde! Nej vi skal tale om, hvad der er vigtigt også for at kunne sige fra. Myte: Ros er godt så må meget ros være meget godt!! Fakta er, at man bliver gladere af ros men også dummere. Ved ros har man lyst til at få mere ros, men man ved ikke, hvad man skal gøre for at få mere og så har man tendens til at lave det samme, som ikke bliver ved med at udløse ros. Hvis man har tillid til sin leder, kan man tale med sin leder om, hvordan det kan blive bedre fremover. Lederen bliver også bedre til at forstå, hvad der foregår. Egentlig burde lederen være taknemmelig for medarbejdere, der brokker sig, fordi det betyder, at de er engagerede og bekymrer sig. Det er rigtig godt at snakke om, hvad der går godt, men det skal ikke være på bekostning af, hvad der går dårligt. Ledelse er ikke en stilling, men en handling. Man kan være ikke-leder men alligevel tage ledelsesansvar. Kæmp for at få lere klare rammer! Det største problem er ikke uvidenhed, men illusionen om, at vi ved det. Myte: Vi får den adfærd, vi belønner. Er det egentlig adfærd, vi belønner i stedet for resultater! Belønning giver fokus på belønning i stedet for på opgaven. Kan der sættes et tal op for det vigtigste Christian Ørsted takkede for dagen. Efter kaffepause bød konsulent Jan Helbak velkommen. Jans opgave var at samle op på, hvad der var blevet sagt i løbet af dagen, men Jan havde tænkt sig en lidt anden tilgang. Han vil-

9 APRIL le i stedet lægge op til, at deltagerne fortalte, hvad der var blevet sagt, som havde betydning for dem. Derfor ville Jan spørge deltagerne om, hvad der var blevet sagt? Og om hvad der ikke blev sagt? Med det sidste mente Jan, at man ofte kommer til en konference eller en undervisning med forventning om, hvad der vil blive sagt eller om, hvad man gerne vil høre. Ofte hører man noget helt andet end det, der bliver sagt og man hører det, på en måde som man ønsker, det bliver sagt. Så spørgsmålene var, hvordan deltagerne opfattede, hvad der blev sagt og har de siddet med en forventning om noget, der ikke blev sagt. ET UDPLUK FRA SALEN OM, HVAD DER BLEV SAGT: 1. Livsfarlig ledelse er, at der ikke er klarhed. 2. Frihed i opgaveløsning, så man ved, hvad der bliver forventet af en dør af arbejdsrelateret stress. 4. Lederen skal være glad for, at man brokker sig. 5. Det er ikke den enkeltes ansvar at være overbelastet/stresset. 6. Det er ikke kun min skyld, at jeg føler mig stresset men også min arbejdsplads og ledelsen. 7. Vi løber hurtigere og hurtigere, men løber vi i samme retning? 8. En leder er ikke en stilling men et ansvar.

10 10 NYHEDSbladet 9. Vi skal interessere os for hinanden og tale sammen 10. Der er ikke noget galt med den, der bliver ramt af stress. 11. Dem der snakker om stress er ikke dem, der har det men det er dem der ikke snakker om det, der har stress. 12. Man skal interessere sig for, hvorfor der er sygefravær i stedet for, hvorfor det er så højt. ET UDPLUK FRA SALEN OM, HVAD DER IKKE BLEV SAGT: 1. Handlingslammet ledelse. 2. Det kan være svært at følge med og være positiv i det. 3. Få redskaber til at forbedre muligheden for at komme i bedre tale med lederen. 4. Hvilken betydning får det på lang sigt, at så mange bliver stressede. Jan havde tænkt sig, at konferencedeltagerne på 2. dagen ik lov til at diskutere det, der har været optræk til af diskussion på 1. dagen. På baggrund af hvad de havde hørt, ville Jan fortsætte og stille spørgsmålet; Hvorfor er det egentlig, at man diskuterer dette emne i dag og ikke for 15 år siden? Det ville derfor betyde, at det var deltagerne, som kom til at samle den røde tråd og ikke Jan. Der var en, der spurgte til, hvad samfundet mon sagde til de ting, der var blevet diskuteret. Det lagde kimen for 2. dagens oplæg. DAG 2 startede kl. 9.15, hvor formanden bød velkommen og gav ordet til Jan Helbak som fulgte op på de ting, der blev sluttet af med på dag 1. Som opsummering på dag 1, forklarede Jan, at der skulle ske en drøftelse af, hvad det egentlig er for en situation, som deltagerne sidder i i dag, ikke kun som enkelt personer men også som grupper. Vi skal kigge væk fra den enkelte leder og den enkelte person og i stedet kigge på et system, som vi har meget ringe ind lydelse på, lige meget om vi er nede på gulvet eller som topchef. Livsfarlig ledelse bunder i virkeligheden i, at lederne ikke har særlig stor ind lydelse på de ting, de skal vide for at lede. Ofte ser man ikke lederen men snarere en forventning om, at lederen dolker en bagfra. Og det betyder, at man kan miste følsomheden for situationen. Man kan få en kynisk stilling til situationen og værre en kynisk stilling til sig selv. Så hvorfor overhovedet anstrenge sig! Vi skal have professionaliseret vores offentligt ansatte, så de ikke går på arbejde som enkelt personer, men som ansatte der har fået en uddannelse, der gør dem professionelle. Det giver myndighed og det er i myndigheden, at man agerer som person. Man begyndte i sin tid at måle faggrupperne, men hvordan kan man egentlig måle arbejdet! Man målte derfor på tid. Borgernes ydelser/operationer blev målt på tid. Og tid blev gjort op i penge. Ved tidtagning er patienten ikke længere målet for arbejdet, men den der gør, at man kan beholde sit arbejde og at jeg og mit team kan fastholde normeringen.

11 APRIL Den faglige identitet bliver ødelagt, når man ikke længere kan udføre sit arbejde tilstrækkeligt og det vendes som regel indad mod sig selv, hvilket giver frustrationer og det gode humør vender sig til en kynisk holdning i forhold til hinanden, man opfatter den ikke som en kynisk holdning men som en overlevelsesmekaniske. Det sker, når man fratager myndighed og når man piller den faglige identitet fra hinanden. Ledere er underlagt nøjagtig de samme normer som dem, de skal lede, da de er underlagt et budget. Hvad sker der i et system, som man stort set ikke har indsigt i og hvor det man går og laver til dagligt kan være væk fra den ene dag til den anden; man føler sig fremmed og begynder at hyppe sit eget. Skal der overhovedet være social-og sundhedsassistenter på fremtidens super sygehus! Er der en proces i gang, hvor der ikke er nogen tilbage i Mange diskuterer det kan man overhovedet beholde sit job. Man bliver fortrængt fra stuerne og ud på gangene. Flere og lere social- og sundhedsassistenter har ikke med de patienter er at gøre, som de gerne vil have. Det er vanskeligt at reagere overfor. Men der er opfundet en enkelt lille sætning, som skal holde jer i ro og få jer til at forstå, at jeres krav og forventning har I slet ikke krav til at have: Patienten i centrum. Det cirkulerer i hverdagen vi ejer ikke patienten eller bygningerne vi følger patienten. Man ser planerne for de store sengeafdelinger /ledelser under fælles tag, som betyder, at man nedbryder afdelinger og som gør, at personalet hele tiden skal lytte sig efter patienten. Af dagligdagsbetydning betyder det, at dagligdagsfællesskaber som kollegialt fællesskab går i opløsning. Man står enkeltvis hele tiden til regnskab og er ikke længere i et kollektiv. Det betyder, at man skal dele operationsstuer, man skal dele sengestuer, ambulatorier og den ene dag kan man være det ene sted og den næste dag et andet. For det menneskelige er det vigtigt at have et ståsted, ellers bliver man rodløs og så skal der ikke meget til før et menneske knækker. Vi er ved at få et system bygget op, så der ikke skal så meget til, før vi knækker, fordi vores modstandskraft ikke længere er til stede. Kollektivet har mistet sin kraft. Det har ikke med den enkelte medarbejder eller leder at gøre. Ingen har haft tanken da de har været interesseret i effektivitet. Der er blevet gennemført krav om, at man skulle have så og så meget effektivitet. Man vil have en bestemt effekt og så tilpasser man organisationen efter det, men der bliver ikke tilført ekstra ressourcer. Man skal udføre lere opgaver og løbe hurtigere. Man får ansvaret lagt på sig. Man ser bort fra en række samfundsmæssige sociale faktorer, borgeren skal have det så godt som overhovedet muligt og dem der har med borgeren at gøre, måles på om borgeren så også har det godt. Jan havde tænkt på, hvad grunden egentlig var til, at konferencedeltagerne var på konferencen? Det er fordi, de er interesseret i temaet og i at være på konference og de er også interesseret i at være sammen med hinanden. Men hvorfor? De er her, fordi de er social- og sundhedsassistenter og det er de, fordi de synes, det er et spændende arbejde. De har knyttet sig til en arbejdsfunk-

12 12 NYHEDSbladet tion, de har valgt at være social- og sundhedsassistenter, fordi de synes, det er den mest spændende måde at sælge deres arbejdskraft på. De har valgt at komme her for at forbedre deres situation som social- og sundhedsassistent. Når man skærer al romantikken til side, så er det vigtigste, om de har et job, så de kan tjene en løn, som de kan leve af. Men det er ikke kun her og nu, men også under pensionen. Det er derfor ekstremt vigtigt at holde arbejdskraften ved lige. Man skal passe på det dyrebareste man har og det er sig selv. Derfor er det også vigtigt, at I har arbejdsbetingelser som gør, at I også har det godt om 25 år. Hvis I ikke kan arbejde om 25 år eller om kortere tid, er der ikke lyse udsigter. Derfor er det vigtigt at få tilrettelagt sit arbejde, så man faktisk kan gå på arbejde de næste 25 år. Som kollektivt/ fagforening er det ikke at undgå livsfarlig ledelse men at undgå livsfarligt arbejde. Når man skærer ned et sted, hvor man tror det er fornuftigt, så får det konsekvenser et andet sted. Hvis der er noget, der kan ødelægge et kollektiv, så er det, hvis man får individuel løn. Hver især vil placere sig strategisk og placere sig der, hvor man ved, at der bliver kigget på en. Individuel løn er smålighed og tanken på sig selv. Man samarbejder ikke, når man kæmper individuelt for at få mere i løn. Tanker, bekymringer skal samles i fagforeningen. Hvis konferencedeltagene skulle gå fra konferencen og sige, at de har en opgave, som de skal dyrke det næste år, så er det at få samlet nogle af spørgsmålene op i det daglige arbejde og konkludere om det er nogle spørgsmål, som kan samles op i FOA. Hvordan skal FOA ellers kunne øge ind lydelsen på, at der kan handles på situationer, før der opstår problemer. Hvor mange har ikke deltaget i trivselsundersøgelser på arbejdspladsen! Man kan ikke meningsfyldt udfylde undersøgelsernes skemaer, som går igen år efter år og hvor der henvises til, at det går jo meget godt! FOA formanden kan ikke gøre noget, når undersøgelserne viser, at trivslen går godt. Jan opfordrede til, at man med de problemer der opleves, prøver at bruge fagforeningen, fordi det er på den måde, man kan få formuleret det som kollektive problemer og kollektivt ansvar. Begynd at handle kollektivt indenfor bestemte rammer som er FOA og klubben! Dette var Jan Helbaks slutord. Annie Schacht tog ordet og opfordrede til at klubbestyrelsen laver en agenda og samler de ting, som der er brug for at sende videre til fagforeningen. Sammen er vi stærkest! Der vil blive inviteret til et netværksmøde fra kl datoen udmeldes senere. Der var herefter en evaluering fra deltagerne som formanden takkede for, evalueringen vil blive taget til efterretning. På bestyrelsens vegne blev alle takket for at deltage i konferencen og debattere socialog sundhedsassistenternes fremtid.

13 APRIL TJEK JÆVNLIGT SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT KLUBBENS HJEMMESIDE DET ER HER KLUBBEN MED KORT VARSEL KAN UDSENDE MEDDELELSER TIL JER

14 14 NYHEDSbladet LÆSERBREV SUCCESFORTÆLLING FRA EN LÆSER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT BIRGITTE BOJSEN GIVER LÆRERE OG PÆDAGOGER NADA-BEHANDLINGER ANSATTE PÅ GYVELHØJSKOLEN I GALTEN FØLER SIG MINDRE STRESSEDE, EFTER DE HAR FÅET DEN SÆRLIGE ØREAKUPUNKTUR, NADA. Af Anders Schou Social- og sundhedsassistent Birgitte Bojsen har givet 26 lærere og pædagoger på Gyvelhøjskolen behandlinger med NADA. 12 af de ansatte har kontinuerligt fået behandlinger i de ire måneder, hvor Birgitte Bojsen har tilbudt NADA på skolen. Flere fortæller, at de efter behandlingerne føler sig mindre stressede, siger social- og sundhedsassistenten. Også skolelederen på Gyvelhøjskolen, Jørgen Fjord, mener, at NADA har haft en positiv effekt på de ansatte Det vigtige for mig er, at de ansatte selv oplever, at de har fået det bedre. En ansat har for eksempel fortalt, at hun sover bedre efter behandlingerne, siger han. NADA er da også en form for øreakupunktur, som skal skabe en bedre fysisk og psykisk balance og blandt andet modvirke stress. Øreakupunkturen bliver ofte brugt i psykiatrien og i misbrugsbehandlinger, men Birgitte Bojsen ik den idé, at hun ville afprøve, hvordan behandlingerne virker på ansatte, der er på en almindelig arbejdsplads. Gyvelhøjskolen var et oplagt valg, fordi Birgitte Bojsen som skolebestyrelsesmedlem kender skolen, og fordi hendes mand er skolelærer. Derfor kender hun udfordringerne i en travl skolehverdag, som ikke er blevet mindre efter lærerkon likten og folkeskolereformen. Nogle hænger stadig fast i dyndet efter det forløb og kan for eksempel være mere påvirkede, hvis de skal tackle vanskelige elever. Det kan give stress og sygefravær, fortæller Birgitte Bojsen. I VIRKSOMHEDSPRAKTIK Hun tilbød personalet NADA-behandlinger på Gyvelhøjskolen, da hun sidst i 2013 og først i 2014 var i en ire måneder lang virksomhedspraktik på skolen. Birgitte Bojsen har sklerose og er derfor godkendt til et leksjob, som hun i udgangspunktet selv skal inde. Hun ved hvordan sygdommen kan udvikle sig, fordi hun i lere år arbejdede på skleroseklinikken, inden sygdommen brød ud. Så da Birgitte Bojsen ik idéen om at afprøve NADA som stressbekæmper, forsøgte hun samtidig at skabe sit eget job. Skoleleder Jørgen Fjord var positiv overfor social-

15 APRIL og sundhedsassistentens tanker, og hun blev i første omgang ansat i tre måneders virksomhedspraktik som senere blev forlænget med en måned. Birgitte Bojsen håbede, at hun derefter kunne blive ansat i leksjob. Skolelederen foreslog nogle nærliggende institutioner, at de og Gyvelhøjskolen gik sammen om at inansiere en fælles NADA-ordning, som de kunne tilbyde deres personalegrupper, og hvor Birgit Bojsen kunne være ansat i leksjob. Men institutionerne syntes ikke, at de kunne inde pengene, og så var der ikke råd til projektet. I stedet vil social- og sundhedsassistenten nu tilbyde Gyvelskolens ansatte, at de kan betale hende for NADA-behandlinger. Flere har spurgt, hvordan deres behandlinger kunne fortsætte, når min virksomhedspraktik stoppede, og jeg har derfor lovet, at jeg fortsat vil behandle dem, fortæller Birgitte Bojsen, som glæder sig over, at Gyvelhøjsskolen stiller et lokale til rådighed, så behandlingerne fortsat sker på de ansattes arbejdsplads. Indtægterne fra behandlingerne vil kun delvist blive modregnet i den ledighedsydelse, som Birgitte Bojsen modtager. VINDERNE AF SUDOKUKONKURRENCEN FRA FEBRUAR-NUMMERET ER: Ester Dohn - Viby J Lykke Givskud - Højbjerg Ulla Flink Nielsen - Egå VI ØNSKER TILLYKKE Gevinsten kan a hentes i klubben i åbningstiden. SUDOKU Sæt din logik på prøve med dette spil, der har taget verden med storm! Hver række, søjle og 3x3 kasse skal indeholde alle tal fra 1-9. Der er på forhånd placeret nogle af tallene i Sudoku-opgaven og man skal så ved hjælp af logisk tankegang og ræsonnement prøve at regne ud, hvilke tal de øvrige felter skal indeholde. Der kræves ingen særlige matematiske evner for at kunne løse en Sudoku. Deadline for sudoku løsning er den 1. juli 2014, herefter vil der ske lodtrækning. God fornøjelse.

16 16 NYHEDSbladet Navn: Adresse: Sendes til: Social- og sundhedsassistentklubben Christian X s Vej Viby J Senest den 1. juli 2014.

17 APRIL SELVVALGTE KURSER MÅLGRUPPE Betalende medlemmer af social- og sundhedsassistentklubben. Målet er at yde tilskud til medlemmer af klubben til selvvalgte kurser, uddannelser, workshops, temadage, studieture og konferencer, samt andre udviklingstiltag for medlemmerne. De bevilgede midler kan anvendes til dækning af kursusudgifter, køb af bøger og materialer til kurset og transport. Der kan ikke bevilges til kurser og andet hvor arbejdsgiveren, FOA eller klubben i forvejen dækker kursusudgift, udgift til materialer eller transport. Du har mulighed for at søge op til kr. pr. år. Det er først-til-mølle princippet der gælder. Klubben afsætter kr. pr. år til formålet. Husk at medsende kvittering, bankoplysninger, CPR-nummer og en begrundelse for ansøgningen. Hvis du synes det kursus du har deltaget i, er relevant for andre medlemmer af social- og sundhedsassistentklubben, modtager klubben gerne et indlæg til bladet med en kort beskrivelse af dit udbytte. OBS! MEDLEMMER AF FOA-PSYKIATRI: Er du medlem af FOA psykiatri, skal du søge om tilskud der igennem. OBS! Der må påregnes en behandlingstid på op til en måned fra modtagelse af ansøgningen i klubben. HEJSA HAR DU HUSKET AT HENTE DIN NYE TASKE. TASKEN ER GRATIS FOR ALLE KLUBBENS MEDLEMMER. Venlig hilsen Klubbestyrelsen

18 18 NYHEDSbladet CAFÉ-EFTERMIDDAG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTKLUBBENS MEDLEMMER TEMA: UTILSIGTEDE HÆNDELSER I KOMMUNEN TID OG STED Torsdag den 12. juni 2014 kl i FOA Århus lokaler. Er du også i tvivl eller har du bare lyst til at mødes med kollegerne og få en god drøftelse om 'utilsigtede hændelser' i almindelighed er du/i meget velkommen til at deltage. Nedenstående er de mest almindelig stillede spørgsmål fra klubbens medlemmer. Hvad sker der når jeg indberetter en utilsigtet hændelse? Kan jeg indberette en utilsigtet hændelse anonymt? Hvad skal indberetningerne gøre godt for? Kan jeg blive indkaldt til en tjenestelig samtale med ledelsen? Hvilke rettigheder har jeg? Kan jeg miste min autorisation hvis jeg laver en utilsigtet hændelse? TILMELDING nødvendig af hensyn til forplejning. Du kan tilmelde dig via hjemmesiden eller via mail eller SMS tlf senest den. 2. juni 2014

19 APRIL HVORDAN FORHINDRER VI, AT PER- SONALE BLIVER SYGE AF ARBEJDET? VED PSYKOLOG DORTHE BIRKMOSE OG LEDELSESRÅDGIVER CHRISTIAN ØRSTED Dorthe Birkmose har skrevet bogen Når gode mennesker handler ondt, og Christian Ørsted har skrevet bogen Livsfarlig ledelse. De to bøger supplerer hinanden i en samlet beskrivelse af, at både medarbejdere og ledere i stigende grad risikerer at blive syge og forråede af deres arbejde. Besparelserne og effektiviseringer har og får store konsekvenser. Dorthe Birkmose beskrev på sidste års konference, hvordan forråelsesprocessen sker og hvordan vi på trods af gode intentioner kan gøre andre mennesker ondt. Christian Ørsted beskrev på dette års konference, hvordan myter om effektivitet, motivation og anerkendelse fører til en ledelsesstil, der gør os syge af stress. Temaaftenen bygger ovenpå de hidtidige oplæg ved at stille skarpt på, hvad vi kan gøre for at undgå forråelse og livsfarlig ledelse. Hvad kan man hver især gøre? Og endnu vigtigere: Hvad kan vi gøre i fællesskab? Måske skal vi til at skabe nogle nye fællesskaber for at skabe en modbevægelse til den livsfarlige ledelse Hvis man ikke har deltaget i konferencerne, kan det anbefales, at man læser de to bøger og orienterer sig på de to hjemmesider og Torsdag den. 26. juni 2014 kl i FOA Århus. TILMELDINGSFRIST: Den 26. maj. Tilmelding er nødvendig af hensyn til plads og forplejning. Du hører kun fra klubben hvis der skal trækkes lod om pladserne, ellers møder du bare op på dagen.

20 20 NYHEDSbladet KURSUS I OSTEOPOROSE TIDSPUNKT Den 28. august kl FORMÅL At social- og sundhedsassistenter får opdateret den sidste nye viden om sygdommen. Kursus omhandler blandt andet: fysiologi og patofysiolgi udredning/undersøgelser forebyggelse behandling smertebehandling UNDERVISER Overlæge Eva Ebbehøj, Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Kurset er gratis for betalende medlemmer af social- og sundhedsassistentklubben. Der udstedes kursusbevis. TILMELDING hjemmesiden eller på SMS Sidste frist for tilmelding er den 28. juli Skulle du blive forhindret i at deltage, venligst kontakt da klubben og afmeld så en kollega eventuelt ka n få din plads. Kurset a holdes i FOA Århus Hvis du ikke hører fra klubben er du optaget på kurset. Der serveres kaffe/te med brød og frugt

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Er vi blevet klogere af privatisering?....................... 3 Kommende begivenheder...........................................

Læs mere

August 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

August 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2012 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Er vi blevet klogere af privatisering........................ 3 Kære kollega idéer til overenskomstforhandlinger................

Læs mere

August 2013 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

August 2013 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Livsfarlig ledelse........................................... 3 Arbejder du ved en praktiserende læge?............................

Læs mere

Formanden præsenterede bestyrelsen der var til stede på konferencen:

Formanden præsenterede bestyrelsen der var til stede på konferencen: Notatreferat fra konference 2014 for social- og sundhedsassistentklubbens medlemmer mandag den 31. marts tirsdag den 1. april på Pejsegården i Brædstrup Tema: Livsfarlig ledelse Der var ca. 75 fremmødte

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

På toppen hele arbejdslivet

På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet Vejledning 1 På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet er en aktivitetsrække fyldt med saft og kraft. Aktiviteter til dig i generation plus og fastansat i Fredensborg

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

September 2011 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

September 2011 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER September 2011 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Vi gør en forskel............................................ 3 Gæstebud: Den dybe tallerken skal

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter April 2010 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse LEDEREN: Med mennesker er intet sikkert............................. 3 Regionale FOA-medlemmer ud af KTO..............................

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

April 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

April 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER April 2012 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Overenskomst 2013....................................... 3 Konference på Skanderborghus.....................................

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

Fakta NLP Terapeuten NLP Terapeuten NLP Terapeuten

Fakta NLP Terapeuten NLP Terapeuten NLP Terapeuten Fakta Kommunikation er den afgørende faktor for, om du lykkes med dine mål og dit liv. Uddannelsen handler om, hvordan vores tanker udtrykkes gennem vores ord, og om hvordan vi kan påvirke egne tankemønstre

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Dialogmøde med oplæg om 8 brancher og stress 06.11.2014

Dialogmøde med oplæg om 8 brancher og stress 06.11.2014 Dialogmøde med oplæg om 8 brancher og stress 06.11.2014 Vivi Imer Hansen, forhenværende projektleder Stress-sygemeldt tilbage til arbejdet Formål med projekt Stresssygemeldt tilbage til arbejdet Tidlig,

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015 Kursusdag på Den 26. marts 2015 Landsforeningen Mad&Læring og afholder kursusdag! Hvordan laver man billig, velsmagende, økologisk mad i hverdagen - som unge mennesker ikke kan lade være med at sætte tænderne

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Januar 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Januar 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Januar 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Leder For meget forlangt?... 3 Undersøgelse af Århus kommunes ressourceforbrug omkring elever... 5 Nye udfordringer

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Det pædagogiske område uddannelse2002 Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Dagpleje Skab forandring som dagplejepædagog/dagplejeleder seks målrettede kursustilbud i 2002 Dagplejeområdet

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Stresscoaching Forebyg Stress Stress Coaching Team Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Mange tror, at stress

Læs mere

Kort om undersøgelsen

Kort om undersøgelsen Kort om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført fra 30. marts til 23. april 2012 af BP Research en analyseenhed under BEDRE PSYKIATRI. 352 pårørende har medvirket i den webbaserede undersøgelse. Respondenterne

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere