Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til"

Transkript

1 Bilag 1 Observationsnoter fra den 9. juni 11 på Gudenåcentret Fælles personalemøde for alle 4 afdelinger på plejehjemmet Jeg lagde ud med at blive introduceret Da alle medarbejdere var dukket op sagde Kent et par ord om mig Han nævnte, at jeg er i gang med at skrive mit speciale, og at ham og Ditte havde givet mig lov til at lave observationer på Gudenåcentret Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv Jeg lagde vægt på, at jeg IKKE skal rapportere tilbage til ledelsen, og at jeg udelukkende laver observationerne for min egen og specialets skyld samt at formålet ikke er at kontrollere medarbejderne dette har jeg slet ikke forstand på Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til Jeg understregede desuden, at alle vil blive anonymiseret, så de kunne trykt udtale sig, uden at frygte at blive hængt ud i opgaven Der var en enkelt af medarbejderne, der spurgte om jeg interesserede mig for ledelsesformen også top down eller bottum up, og jeg svarede, at det gør jeg Efter mit oplæg fortsatte mødet som det plejer Der er et problem med, hvor vagtplanerne skal ligge. Hver morgen har planlæggerne brug for at vide, hvem der skal møde på arbejde, og hvis ikke de ligger et bestemt sted, kan medarbejderne ikke finde dem. Det blev derfor drøftet, hvor vagtplanerne skal ligge, og det blev besluttet, at de fremover skal have en fast plads i personalestuen. Der var enkelte af medarbejderne, der konsekvent lægger ud med en negativ tone. Da det er besluttet, bakker Kent op Derefter spørges der, hvem der står for oprydningen (Der er store omrokeringer i gang, hvis konsekvens blandt andet er, at pladsen bliver mere trang i personalestuen, hvorfor der snakkes om, hvordan man kan skabe mere plads). Kent lægger op til, at de selv styrer det. Der bliver spurgt, om det er helt umuligt at få sat nogle reoler op på væggene, og Kent svarer, at intet er umuligt og hvis de har en idé til en løsning, skal de bare have den solgt til de rette (jeg forestiller mig at han mener ledelsen og pedellen) Diskussion om, at personalestuen er for lille Kent spørger, om medarbejderne har forslag til, hvordan dette kan løses 1

2 Forslag om, at pauserne deles op, så ikke alle medarbejdere holder pause samtidig dette afvises dog hurtigt af både Kent og medarbejderne med den begrundelse, at det vil gå ud over det sociale og fælleskabet Der nedsættes et udvalg bestående af en medarbejder fra hver gruppe samt en sosu assistent og pedellen, der skal finde en løsning på problemet Kent lægger op til, at der er opbakning uanset hvilken løsning de finder På et tidspunkt har der åbenbart været problemer med, at den ene gruppe manglede timer, fordi denne gruppe er mere plejekrævende end de andre. Dette er blevet løst af medarbejderne selv, idet en medarbejder fra en af de andre grupper i en periode lægger nogle af sine timer i gruppen Kent spørger til, hvordan weekenden er dækket Generelt er der mange af medarbejderne, der er negativt indstillet til det meste. Medarbejderne stiller sig hurtigt på bagbenene. Der er også mange medarbejdere, der ikke tager del i debatterne Senere sidder jeg i personalestuen, mens der spises frokost En medarbejder kommer ind, og de andre spørger om ikke hun er på vej hjem (hun ytrede tidligere ønske om at gå tidligt, hvis der var folk nok på arbejde). Det er hun ikke, da hun ikke har fået lov af en af de andre i gruppen. Medarbejderen er i øjeblikket "udstationeret" i en anden gruppe end sin egen (hvilket medarbejderne selv efter Kents udsagn har bestemt skal ske, for at alle kan se, at der ikke er nogen grupper, der har det hårdere end andre). Det lyder til, at begrundelsen udelukkende ligger i "udstationeringen" med udgangspunkt i, at når medarbejderen er lovet væk, så kan vedkommende ikke bare gå hjem, selvom der er folk nok på arbejde En medarbejder (elev) udtrykker utilfredshed med ledelsen og især Kent, fordi han efter sigende taler ned til medarbejderne, som om de er børn og reelt ikke lader dem bestemme selv Umiddelbart oplever jeg, at Kent gør nogle gode ting, som fx at lægge op til, at medarbejderne kan bestemme en del selv Men samme medarbejder som før nævner også, at det ikke er alle medarbejdere, der egner sig til selvledelse Der er utilfredshed med jobrotationen (til trods for, at Kent siger, de selv har foreslået det), og de nævner selv, at det er pga manglende planlægning 3 Til frokost fortæller en medarbejder desuden, at de mangler udstyr på den ene afdeling, som de har på nogle af de andre afdelinger (det lyder til at være noget ekstra til en seng), men som åbenbart ikke kan bevilges. Dette til trods for, at medarbejderne vurderer at det er et hjælpemiddel, der er behov for 2

3 De enkelte afdelinger er ikke indrettet specielt i forhold til en bestemt type beboere, men én afdeling (grøn) er meget belastet af tunge beboere. Medarbejderne oplever, at hvis der er to lejligheder ledige samtidig i forskellige grupper, kan de ikke selv få lov til at bestemme, hvor de nye beboere skal placeres, selvom det kan være hensigtsmæssigt i forhold til fordelingen af tunge beboere Kent fortæller, at når medarbejderne er utilfredse med nogle ting, er det ikke altid ham de kommer til. Hvis det for eksempel er noget pedellen skal ordne, kan de godt have spurgt Kent først, men bagefter gået direkte til pedellen, og bedt ham udbedre problemet. Efter frokostpausen valgte jeg at afslutte dagens observationer 3

4 Bilag 2 Observationsnoter fra den 16. juni 11 på Gudenåcentret Jeg observerede et vagtskifte, hvor dagsholdet videregiver informationer til aftenholdet En medarbejder fortæller, at vedkommende har givet en af beboerne et bad, da hun fandt det mere hensigtsmæssigt end bare at vaske ham i sengen Flere af beboerne går i perioder med ble, og det drøftes, at det ville være nemmere med en anden type ble, der ikke kræver, at "patienten" (min brug af ordet) skal have bukserne helt af, hver gang han/hun skal skiftes Der er flere af beboerne, der døjer med sidde og liggesår, så medarbejderne snakker om, at man godt kan opfordre disse beboere til selv at skifte stilling når de for eksempel sidder i deres kørestol En af beboerne er meget træt i øjeblikket, og vil kun ligge på sofaen. En medarbejder har været der inde flere gange i løbet af dagen for at holde øje med beboeren, og tjekke op på, at vedkommende har det godt En beboer får i øjeblikket sonde, men medarbejderen siger, at vedkommende egentlig spiser fint selv drøfter, om man skal droppe sonden. Jeg observerede, at medarbejderne ikke går hjem, før det tidspunkt deres vagt er slut også selvom afløseren egentlig er kommet (hvis dette er en regel fra ledelsens side tyder det på mangel på tillid til medarbejderne) 1

5 Bilag 3 Observationsnoter fra den 17. juni 11 på Gudenåcentret Jeg observerede et vagtskifte, hvor nattevagterne giver informationer videre til dagvagterne En beboer havde bedt en af nattevagterne om en sovepille, og fik det Der snakkes om, at der er for mange på arbejde til dagsvagten og for få til aftenvagten, og at der derfor skal sendes en hjem. Det lyder til, at det er noget assistenterne selv klarer Nattevagten informerer om, at en beboer har et sår på armen, som de skal være opmærksomme på Nattevagten informerer om, at en beboer er faldet igen, og de snakker om, at der skal oprettes en "fokusgruppe", så det ikke skal indberettes hver gang. Så er der også mere fokus på problemet Nattevagten foreslår, at når en beboer skal tages op af nattevagten, ville det være rart, hvis nattevagten fik at vide, hvor lang tid det cirka tager med den enkelte beboer, så vedkommende ikke risikerer at sidde og vente længe (det lyder til, det mest er hvis en beboer skal tidligt afsted til læge eller anden behandling, hvor vedkommende bliver hentet i taxa/sygetransport) Døgnrytmeplanerne skal opdateres og læses af afløserne, så nattevagterne slipper for at lægge for mange i seng (det sker åbenbart nogle gange, at en afløser ikke får lagt alle beboerne i seng til tiden) Nattevagten fortæller, at en beboer er i risiko for liggesår, og at vedkommende derfor skal trykaflastes så snart problemet opstår, så man kan være på forkant med det Efter at nattevagterne har informeret assistenterne på dagsvagten, går dagsvagterne ind og informerer de hjælpere, der er på vagten om det foregående døgn En beboer skal vejes en gang om ugen, men det er ikke blevet skrevet i kalenderen, så de kan huske det, hvilket assistenten pointerer er vigtigt især i ferieperioden En assistent vil gerne ind og overvære, hvordan det går holde øje med hjælperne, fordi der ikke er lavet notater om tilstandene (det er tydeligt, at assistenterne er over hjælperne i det indbyrdes hierarki) På hvert team drøftes forskellige ting om de beboere, der er problemer med 1

6 Bilag 4 Observationsnoter fra den 23. juni 11 på Gudenåcentret Møde på den socialpsykiatriske afdeling Solstrålen Kent deltager også i mødet. Det lyder ikke til at han plejer at gøre det, men situationen er lidt særlig, fordi en af beboerne er død dagen før, hvilket tilsyneladende har påvirket mange af medarbejderne Da der snakkes om håndteringen af nogle af beboerne, udtaler Kent, at det jo er medarbejderne, der ved mest om, hvad man skal gøre ved beboerne Medarbejderne tager selv initiativ til at finde dagsordenen frem og vælge tovholder og referent En af medarbejderne tager ordet, og takker Kent for støtte i forbindelse med hjælp, når tingene brænder på Kent sætter medarbejderne ind i det praktiske omkring et dødsbo på plejehjemmet og taler med medarbejderne om deres oplevelse af situationen dagen før. En af medarbejderne pointerer, at der skal ansættes en ny medarbejder på grund af langtidssygdom, hvilket bakkes op af Kent En medarbejder refererer til et fællesmøde Der har været kritik af Kent, som han har taget til efterretning, og Kent beder folk komme til ham, hvis de føler, de ikke bliver hørt, så han kan gøre noget ved det Ifm. Dødsfaldet havde der været problemer med at få fat på vagtlægen, men medarbejderne havde taget det i egen hånd Der snakkes om, hvad der rør sig i gruppen: En medarbejder er træt og udkørt og ytrer glæde over snart at skulle på ferie Generelt lyder det til, at medarbejderne i afdelingen er hårdt presset En beboer skal til at have støttestrømper på af nattevagten, hvilket er en beslutning, der er taget af medarbejderne i samarbejde med beboeren selv, da de fandt det mest hensigtsmæssigt, at vedkommende fik dem på så tidligt som muligt En medarbejder fortæller om en beboers forbinding, der er gået lidt i stykker, og informerer om, at det er vigtigt, at denne bliver rettet, med det samme, der opdages skader på forbindingen Medarbejderne diskuterer, om beboerne skal vækkes om natten for at blive skiftet. Medarbejderne på Solstrålen har erfaring med, at en bestemt beboer sagtens kan samarbejde om at blive skiftet, selvom vedkommende næsten sover 1

7 En beboer på antabus skal muligvis ud af sin medicin fordi han klarer sig godt. Dog har en medarbejder på eget initiativ spurgt beboeren om hans drikkeri, og det kom frem, at han stadig har lyst til at drikke, hvorfor det besluttes, at han skal fortsætte på antabus. Initiativet roses af Kent Det drøftes, at en beboer har problemer med sin stomi, og hvordan det kan løses. Problemet skaber også psykiske problemer for hende En medarbejder fortæller, at hun har ryddet op i medicinen til en beboer sammen med lægen på eget initiativ Der drøftes, hvordan beboerne skal fordeles på forskellige kontaktpersoner, så det undgås, at der er huller i forbindelse med ferie hen over sommeren. Medarbejderne træffer selv beslutningen om, hvordan de skal fordeles Kent blander sig ikke Kalenderen drøftes og tjekkes Gennem hele forløbet er Kent mest tavs han blander sig ikke 2

8 Bilag Transskribering af møde med Kent Gram (KG) og Ditte Bach Sørensen (DBS), afholdt den 12. april 11 kl på Gudenåcentret, Randers Mødet foregår i et lille mødelokale, hvor de to netop er blevet færdige med at spise frokost. Transskriberingen starter lidt inde i en samtale om projektet Rask i job, som det dokument, jeg fandt på internettet, er en evaluering af. KG har netop fortalt, at Randers Kommune var blevet inviteret med i projekt Rask i job. AK: I er simpelthen blevet inviteret med? KG: og så har det på det tidspunkt været vurderet, om det var noget vi ville tage del i AK: ja KG: øhm AK: og det er område? KG: det er Område Vorup og Område Kildevang som tager del i projektet/ har taget del i projektet DBS: ja AK: men det er ikke afsluttet endnu, vel? KG: det er afsluttet KG: ja, hvad skal jeg sige omkring det, man kan sige Jeg har en projektskrivelse med omkring det, hvor man ligesom har villet kigge lidt på det har noget med fravær at gøre, altså Rask i job er jo at vende den rundt, ikke, men det har jo taget udgangspunkt i, at der er nogle syge medarbejdere, så er der nogle medarbejdere, der har ligget i risikogruppen for at blive syge, og så er der nogle som næsten aldrig er syge. Og projektet det har fokuseret på det. Så screener man medarbejderne og så har man fokuseret på de, der var i risikogruppen i forhold til at lave en indsats overfor dem plus man så laver nogle tværgående fælles tiltag for alle medarbejdere, udvalgte man så simpelthen halvdelen af medarbejdergruppen tilfældigt ved lodtrækning, hvem det var der nu kunne være en del af projektet, så man også havde en kontrolgruppe. Og det var det, der samlet gjorde sig gældende i alle kommuner, og så har der været lidt hoppen ud og ind af kommunerne der har været med, men ellers så det er sådan det overordnede i det. AK: men I har været med hele vejen igennem KG: ja, vi har været med hele vejen igennem AK: ja KG: øhm og man kan sige, det er også der, medledelsesdelen måske bliver sådan mere italesat omkring det fordi at øh, man har så uddannet en række helsepiloter blandt medarbejderne i de her grupper (det er ikke til at høre, hvad han siger, og det lyder som om, han heller ikke selv kan udtale 1

9 ordet) altså der hvor man går ind og laver den aktive indsats. Og uddanne dem til at være coaches i meget lille forstand med de få timers undervisning de har haft, men planen er også at de kan screene deres kolleger mod diverse værdier på dem plus uddanne dem til at være bannerførerer og igangsættere af trivselstiltag og motionstilbud og den slags AK: ja. Så de har skullet være det gode eksempel KG: både være det gode eksempel, men også være den motiverende, altså de motiverende, i forhold til at tage aktiv del i AK: ja KG: så har det overordnet været skruet sådan sammen, at der har været en projektleder i de enkelte kommuner. Her i Randers har vi været to, fordi det var den måde vi valgte det på, hvor jeg så har været projektleder. Det er sådan lidt baggrunden AK: ja KG: der er jo så også kommet en rapport, der ligger ved forebyggelsesfonden. En stor afhandling (DBS: et digert værk) en lidt større afhandling (AK: det plejer de at være), hvor man kan sige, at det rent faktisk har vist sig, at de indsatser, der er gjort i projektet det ikke har haft en effekt. DBS: folk er blevet mere syge faktisk KG: altså, fraværet, man kan ikke sige, at projektet har gjort folk mere syge, men i hvert fald så det kan man siger, det er den resultatmåling der skulle være sådan rent hårdt (AK: det var det man målte på?) det hårde man skulle måle på, og så har der selvfølgelig været en lang række bløde værdier man har målt på. AK: men er det også det I har oplevet at det har været negativt? (en tlf ringer) 3 KG: nej, altså vi oplevede ikke, altså jeg har også lige taget med, hvad er det der hænger ved, noget af det vi har ladet os evaluere på, ikke også, og øhm, helsepiloternes oplevelser har primært være positive, de synes det har været svært med det har været sådan nogle tekniske ting med kalorieberegning, der kunne vi, altså vi skulle have brugt mere tid på, hvordan man skaber motivation blandt kollegaerne, fordi det har været det der har været det svære i det her. Så kan man sige, mange helsepiloter har opnået personlige resultater på motionssiden og også en personlig tilfredsstillelse og de går gladere på arbejde. Men man kan sige jeg har også udtalt mig lidt om, hvordan projektlederdelen har været og der har jeg da i hvert fald måttet erkende, at det at være projektleder for dem, der fysisk er på afstand af centret, det er noget af det, der har været svært med kommunikationen og motivationsmæssigt at være projektleder på det. Og så skal man vi valgte strategisk her hos os at der skulle være en i hver gruppe, og vi måtte næsten frem med pisken og armen om på ryggen og det kan man sige, der skal altså vælges blandt dem, der har lyst til stædigt at holde fast også, i den her opgave, altså det er noget med den her selvledelsesdel, fordi ellers så, hvis man står med en umotiveret pilot i bund og grund så virker det ikke (00:0:47) 2

10 AK: nej DBS: men en anden konsekvens det ville jo også være, at vi er jo to plejehjem og Kent har fysisk tilstede hernede (Gudenåcentret) og projektet har jo altså også foregået oppe på Vorup, og det er det med på afstand. Og hvis vi aldrig fik vredet armen rundt på nogle af de her medarbejdere, så ville de jo stadigvæk lukke alt nyt, altså de ville lukke sig for alt nyt, det har været sådan meget en gammel kultur de synes de gør det godt, og det gør de helt sikkert også, og hvorfor skal vi nu gøre noget anderledes, og hvad er nu det for noget, altså, hvorfor kommer der nu nogen og siger vi skal noget det er nemmere bare at sige nej (KG: ja) og ikke at blive forstyrret (KG: ja). Så det har været den anden (umuligt at høre, hvad hun siger), og det er svært at måle på. KG: altså man kan jo sige, at det har haft også positiv effekt, der er stadigvæk eksempler ude på kildevang, hvor der er en løbegruppe, der er kommet i gang af sig selv, som bliver ved, der er kommet flere medarbejdere, der cykler på arbejde for eksempel. Der er også noget motiverende i det, ikke. Vi har haft en frugtordning under projektet, den har vi også igen, fordi det er noget man ønsker. Så har vi noget pausegymnastik, som medarbejderne selv er styrende på. Nogle uger går det rigtig godt, og så skal der sådan lige pustes lidt til ilden, og så går det faktisk igen godt, i den del af det, hvor energien skal komme fra en selv, og hvor man har plads og mulighed for at kunne gøre det, jo ikke DBS: jeg sad så sent som i går med en hel masse af vores arbejdsmiljørepræsentanter og nogle forskellige repræsentanter ude fra nogle forskellige grupper fordi vi skal lave sådan et personalearrangement. De sidder stadigvæk og snakker om den dag, hvor I var ude i Fjordcentret og kaste med gummistøvler. Så det der sociale er altså også noget af det legeland KG: altså også bare i sidste uge, hvor der var fantastisk vejr, så var der ikke blevet lavet pausegymnastik om morgenen eller morgengymnastik eller hvad vi nu laver, så blev der en så havde de på anden vis aftalt, at nu ville de prøve at koordinere sådan, at man kunne spise frokost sammen, bare sådan at se hinanden, og så er der en af de her piloter, der siger, eller to af dem, der sagde, at nu må vi lige ud i vores areal herude og lave en konkurrence, og så tog vi sådan nogle ski på fødderne og lavede sådan en ski konkurrence, for at lave noget, så altså på den måde er de selvstyrende og medledende i forhold til at få ting til at lykkes, så der er ting, der hænger ved, helt givet, som ikke var der før. AK: så I har ikke oplevet den samme negative, som 3 KG: altså vores fravær er hverken faldet eller steget på baggrund af at være med i projektet vi kan ikke måle det DBS: vi er jo ni, altså ældreområdet er jo delt i ni i Randers, og vi var dem, der lå lavest i 09, så altså om det var det store fokus, eller om det bare var generelt, det er ikke til at vide (KG: nej, det er rigtigt). Så steg fraværet igen i, der havde vi vi havde simpelthen navne på dem, der er de og de langtidssyge, nogle med alvorlige sygdomme, altså, og så er det jo klart, at så ryger vi jo op i rød markering. Så det er tilfældigheder måske, altså AK: der skal ikke så meget til måske DBS: det er jo dejligt at læne sig op af at vi tror altså på, at det har givet en effekt at have fokus, men det er selvfølgeligt svært at bevise 3

11 KG: og på landsplan har det ikke, det skynder jeg mig bare at sige, sådan rent faktuelt, men du vil kunne møde mange af mine projektlederkollegaer rundt omkring i landet, der sidder med den samme erfaring, at der er ting, der har været rigtig gode, men set i forhold til de mange millioner det er jo 22 22, mio på landsplan vi snakker om, så tror jeg nok beskæftigelsesministeren hun havde ønsket sig at have set en større effekt af det AK: når hun nu havde kastet pengene efter det. DBS: men det er også svært at sammenligne, for vi har haft vidt forskellige måder at tackle det. Nogen har jo simpelthen ansat konsulenter til at køre igennem, og nogle har valgt at sige at det er hele ældre det er jo det samme som hvis vi skulle have taget hele Randers kommune, der er kæmpe stor, og nogle har mindre grupper, og Bornholm og Vestjylland det er rigtig svært at lave noget sammenligneligt, så AK: men der har været nogle guidelines til (00::00) KG: ja, det har været sådan en hel, nu har jeg kun lige taget den lille del med, men hvad hedder det altså det har været sådan, der har været underviser på, øh, kan man sige, som har kørt undervisningen og har givet personalet, der har tilmeldt sig, redskaber til hvordan de kunne komme i gang med kollegaerne og der har været undervisningsdage, hvor man har haft de her lege og tiltag og hvad der kan været motiverende, og der har været skemaer de kunne bruge i forhold til at den slags undersøgelser og det har sådan været skåret helt ud i, så på den måde har der været guidelines, ja AK: hvad med medbestemmelse og selvledelse blandt medarbejderne ud over lige det her projekt? Hvordan fungerer deres hverdag? Kan de selv planlægge? Selvfølgelig skal der altid være nogen på vagt, men har de selv mulighed for at KG: nej, vi kan ikke sige, at vi har fri vagtplanlægning på den måde, det har vi ikke, men kommer man med ønsker, så er man bestemt altid villig til at kigge på det. Jeg har en vagtplanlægger, øh, og kan man sige, som har til hovedformål at kigge på vagtplaner, og sammenhængen i det og at der er dækning, men man kan sige, det er også med til at der kan opleves større frihed i forhold til at kunne få fri engang i mellem fordi der er en, der udover de andre ledelsesmæssige problemfelter, så kan have fokus på den del af det. Så jo, medbestemmende, man kan sige, vi sætter nogle kriterier for hvor mange skal være på arbejde til hvornår, men hvem det er, det blander vi os stort set ikke i, andet end vi gerne vil have dokumenteret hvem der er tilstede, hvornår AK: ja, det er klart, der skal jo være 3 KG: stor frihed i forhold til at kunne planlægge ferie også, men igen sat ud fra nogle kriterier og det er klart, lige der hvor man overskrider, hvis vi har et kriterium, der siger, at der skal være 0 % fast personale til stede på dagen, at hvis man kommer til at overskride det og får et nej i den sammenhæng, så kan man godt synes at man ikke er særlig medbestemmende, men i forhold til AK: men når man er på en arbejdsplads som det her, hvor man selvfølgelig har ansvaret for nogle andre personer, så skal der jo være (KG: kriterier) KG: så på den måde så er der medbestemmende 4

12 DBS: altså vi er afhængige af hinanden og en del af fællesskabet KG: ja AK: så er det klart at man kan ikke arbejde hjemmefra DBS: nej, det er svært at tage en hjemmearbejdsdag AK: ja, lige præcis, selvfølgelig er der jo nogle begrænsninger KG: og så vil du da, hvis, jeg tænker, hvis du spørger personalet, vil de da, vil jeg håbe, og det tror jeg faktisk også at mange af dem siger, at de har stor indflydelse på egen arbejdsdag, for der er ikke nogen, der bestemmer, hvad de skal gøre, men man kan sige, vi har jo nogle handleplaner hos den enkelte borger, som vi skal opfylde, kan man sige. De har jo krav på at få nogle ydelser som de nu engang er visiteret til, men hvordan arbejdet det bliver udført, og hvornår det bliver udført, det er der stor planlægningsfrihed til, sådan fagligt sagligt begrundet jo. Det skal hele tiden være sådan, det er ikke så meget om jeg har lyst, mere ud fra den vision vi nu har. Så der tror jeg rent faktisk du vil opleve at der er mange af dem, der siger, at de har stor indflydelse på egen arbejdsdag AK: ja DBS: men også sådan lidt nysgerrigt, vi havde i torsdags sådan et altså vi har et MED udvalg, det ved jeg ikke om du, vi arbejder efter en MED aftale i Randers Kommune, og der sidder alle vores tillidsrepræsentanter fra de forskellige faggrupper og vores arbejdsmiljørepræsentanter, ledelsen sidder der i forhold så der skal være to medarbejdere mere end der er ledere, så vi sidder sådan midt i et stort forum, og der havde vi så brugt en hel dag i torsdags, hvor vi så var oppe på et andet områdecenter, som arbejder meget bevidst med noget, der hedder flextid, hvor de simpelthen selv er med til også at sige, at jeg ved at jeg kommer, jeg skylder de i stedet for at være ansat på vagtplan, der hedder 32 timer, så har de altså en vagt, men planlægger den kun timer, så skylder de jo arbejdspladsen 2 timer hver uge, og det betyder så er det et 6 ugers rul er overstået, så skylder du de der 12 timer, og så er det der, du selv bestemmer, hvornår passer det mig bedst at tage noget ekstra, så man får sin norm ned på nul igen. men det gav dem jo også en kæmpe frihed, at de kunne bytte, og de brugte jo sjældent vikarer, så det var lidt nemmere også at bytte lige over i stedet for at sige at jeg kan simpelthen ikke komme af med en weekend, fordi der i forvejen er en vikar inde, og så kan jeg jo ikke, for der skal være en faglært, eller vi siger 0/0. den vej tænkte jeg, at det var noget nyt, og det er altid godt at høre andre, og så tror jeg, det er noget vi skal have op næste gang vi skal have MED møde, om det er noget vi skal arbejde med. Så der er mange måder at gøre det på, for det synes jeg i hvert fald må være selvbestemmelse. (00::) 3 KG: ja vi hørte jo medarbejderrepræsentanten deroppe udtale at det havde givet stor sammenhold i hele huset, frem for at man var isoleret sådan rent afdelingsmæssigt og kiggede isoleret på det, så kunne man godt levere sin flextid andre steder og det gav stor personlig frihed i ens egen måde at tilrettelægge det på, for man vidste også, at når man så havde fri, så blev man faktisk ikke ringet efter. Det kan man sige, det er faktisk det medarbejderne her hos os udsættes for. Det er at de på en fridag kan blive ringet efter og spurgt om de kan forstyrres den dag til at kunne komme på arbejde. Det er sjældent vi bliver nødt til at pålægge nogle at komme på arbejde, men de kan jo godt føle et vist pres

13 alligevel, og det er et break i ens frihed. (AK: ja, hvis man havde planlagt noget andet) Men det var en anden måde at kigge det på, men man kan sige, det er rigtigt Ditte hun siger, som vores MED udvalg, altså medindflydelsen og medledelsen, der er det også, at tage hvor der er medbestemmelse, ikke, i forhold til hvilke retninger vi prøver at arbejde efter. For hvis MED siger, det synes de er en dårlig idé, det har de været tilbage og spørge deres bagland om, og det er jo klart, vi har jo også lyttelapperne ude som ledere i den sammenhæng, og så drøfter vi det ganske fordomsfrit (er i tvivl om, hvad der egentlig bliver sagt ) AK: MED står bare for MED indflydelse og MED bestemmelse? KG: ja DBS: ja, det er ikke en forkortelse, de tre ord, men det er egentlig KG: det er medindflydelse og lidt medbestemmelse faktisk også, jo ikke AK: og det er det man arbejder med i udvalget? DBS: ja vi har sådan en ramme KG: nogle gange er det 3 DBS: medindflydelse og medbestemmelse, og det er noget KL også vil fremme (er igen lidt i tvivl om, hvad hun egentlig siger, da de snakker i munden på hinanden). Lad mig se hvad der står her (hun bladrer i en folder). Det der, jamen hvad er medbestemmelse, er det fordi, er det helt ude i de enkelte afdelinger, og sige, nu skal jeg tage den beboer før den anden beboer der er jo frie tøjler, men man kan også starte heroppe og sige, hold op hvor synes jeg vores faglige organisationer bliver spurgt til råds rigtig meget, og der er rigtig meget fokus på (kan ikke høre, hvad der bliver sagt) arbejdet generelt. Det er jo, hvad skal man sige, en stor åbningsdør, at man i hvert fald i kommunen også vælger det, og laver de her aftaler AK: ja, men man kan jo også sige, at i forhold til at være leder i en privat virksomhed, der har I altså lige (KG: det er ikke Kaj Holger her, altså det er det ikke), der har I jo lige et ekstra led oven over jer hvis 1 kan gøre det DBS: vi sidder herude som lokal MED, så har vi haft noget der hedder et SektorMED, så sidder der et OmrådeMED og så sidder der faktisk et HovedMED, så altså der kan komme rigtig mange sager, som der skal drysses ned over os alle sammen, hvor vi simpelthen skal give høringssvar på alverdens sjove ting. Nogle gange synes jeg det rammer skævt, nogle gange er det rart at man bliver hørt altså det er begge veje, nogle gange hvor man tænker men vi står med en stor omorganisering, hvor du kan tro, at der har været rigtig meget MED inddragelse i det, og der har man som forvaltning stor stor respekt for vores faglige organisation og gør rigtig meget for at man føler sig hørt. KG: og det går jo også igen i forhold til værdierne for Randers Kommune, der er jo seks værdier, hvor man kan sige, der er jo en del af dem, det altså også skinner igennem der at vi er værdiledet på den måde. Det er hele tiden hvis man kan begrunde fagligt sagligt at handle ud fra det (00:19:) 6

14 DBS: men jeg synes også, nu sad vi jo med en fuldstændig banal ting som vores rygepolitik, som kommunen har en rygepolitik, og så hedder det at det er en privat sag, og at det faktisk ikke skal foregå (KG: på matriklen), så var der nogle af vores organisationer, som virkelig slog sig i tøjet, at det var næsten en hetz mod rygere, så lavede man det sådan at så okay, så må man ryge en cigaret, altså i bunden, det står ikke rigtigt fuldstændig ens, du kan ikke læse det sådan, men det var det vi synes vi kunne melde ud og sige, hvordan skal jeres rygepolitik ude i lokalafdelingerne. Og i MED har vi lavet en rygepolitik, som vi så faktisk godt kunne tænke os blev skærpet lidt der er en oplevelse af, at folk ikke lige retter sig efter den (KG: respekterer den). Der sidder vi i hvert fald på sådan et møde som i torsdags og diskuterer det heftigt, og nej, hvor er det bare en privatsag, folk føler sig virkeligt, det er en mærkesag for nogle, de vil bare have lov til at ryge og, ja men det er, selv det, vi kan ikke bare sige som ledelse, jamen sådan er det (KG: sådan er det). Der er vi ude i en høring. KG: det ville være noget andet i en privat virksomhed, ikke AK: ja DBS: også opsigelse, vi kan sidde med nogle, hvor man tænker (KG: nogle helt klare opsigelser) nu må vores samarbejde holde, det er ikke altid man er enig. Så vi er anderledes. Men omvendte bliver vi jo også mere og mere sammenlignet med det private AK: ja, det ser man da i hvert fald nogle steder DBS: (det er ikke til at høre, hvad hun siger i starten) økonomiske værktøjer og redskaber for løbende ligesom at sammenligne os, hvordan er vi nu og profilerer os 3 KG: og styringsteknologier de ligner meget det private, kan man sige, jo ikke også, det læner sig meget om ad det, og det er jo de samme teorier vi hører om og læser, øh, men hvad kan man sige, når vi er ude og snakke udførsel, så er der nogle andre, i hvert fald, der er vi ude i nogle andre ting også DBS: men der, hvor jeg og det vil jeg også tro, at du, Kent, er optaget af, det er vi kan sidde og lave så mange gode beslutninger, synes vi i ledergruppen isoleret set, vi synes det er fantastisk, og det kan vi faktisk også gøre i vores MED udvalg, nej hvor er det her godt, men hvordan pokker er det så, uanset, hvordan du får det ud, sådan at i hvert fald de fleste medarbejdere også synes, dels at de gider bare læse et referat eller at de tænkte, nå, jeg havde godt nok hørt, men jeg tænkte det havde nok ikke noget med mig at gøre, fordi vores organisation lægger op til rigtig rigtig meget selvbestemmelse hvad har du lyst til, jeg synes virkelig vi er åbne. Men det er bare ikke altid medarbejderne fanger det. Det kan være den måde vi sender budskabet, altså man kan ikke alene stå og fange noget man ikke ved ryger ud i luften, men man synes, ej, nu må I holde, du kan jo selv se, vi har jo snakket om, det står her. Men vi har også nogle medarbejdere, hvor ting glider af KG: nogle glider af, fordi de har besluttet sig for, at det skal være sådan, og nogle der ikke evner, sådan rent kognitivt og emotionelt, eller hvad det nu måtte være at koble sig på det man taler om, og så giver det jo ikke mening, og så er det jo ikke eksisterende kan man sige AK: så I oplever nogle gange, at I har nogle informationer, I gerne vil have ud, og I får egentlig også informeret om dem, men det når bare ikke ud til medarbejderne? 7

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Interviewers spørgsmål og tale står med sort skrift og KEJ svar og tale står med blåt skrift.

Interviewers spørgsmål og tale står med sort skrift og KEJ svar og tale står med blåt skrift. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Bilag 1 Interview med KEJ i eget hjem i en mindre by i Vejle Kommune. KEJ er 93 år gammel og bor i egen

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Indholdsfortegnelse for bilag 2-13 Bilag 2 Interviewguide for interviews med lærere... 2 Bilag 3 Interviewguide

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Interviewer (I): Milica Interviewperson (IP): Kristina Suppleant (S): Jannie I: Ja, altså. Du har altså hørt om hvad vores projekt handler lidt om. Vi er lidt inspireret

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Formanden præsenterede bestyrelsen der var til stede på konferencen:

Formanden præsenterede bestyrelsen der var til stede på konferencen: Notatreferat fra konference 2014 for social- og sundhedsassistentklubbens medlemmer mandag den 31. marts tirsdag den 1. april på Pejsegården i Brædstrup Tema: Livsfarlig ledelse Der var ca. 75 fremmødte

Læs mere

Bilagsliste. Side 68 af 126

Bilagsliste. Side 68 af 126 Bilagsliste Bilag 1: Resultater fra MARS 2008 Bilag 2: Spørgeguide sygeplejersker kvalitativ undersøgelse Bilag 3: Spørgeguide ledere kvalitativ undersøgelse Bilag 4: Svar sygeplejersker kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Bilag 8. Side 1 af 12

Bilag 8. Side 1 af 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Transskribering af interview m. Ea, 14.april

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Bilagsmappe. Efterår. Projektnavn: Jobcenter København. Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023),

Bilagsmappe. Efterår. Projektnavn: Jobcenter København. Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023), Efterår 2013 Bilagsmappe Projektnavn: Jobcenter København Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023), Mette Nielsen (47986) og Heidi á Lakjuni (47973) Vejleder: Christian la Coir

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud!

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! En etnografisk undersøgelse af koordinering og kommunikation under akutte patientforløb AkutFlow Caretech Innovation Louise Mejnertz Oktober 2011 Louise Mejnertz

Læs mere

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål...

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål... Udarbejdet af Lea Pedersen, Udviklingsafdelingen Socialt Rehabiliteringscenter august 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad menes der med dokumentation?... 3 Antal informanter i undersøgelsen:... 3

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Januar 2015. Mini kulturanalyse af fire institutioner indenfor ældreområdet (3 centre og 1 udegruppe) i Morsø kommune

Januar 2015. Mini kulturanalyse af fire institutioner indenfor ældreområdet (3 centre og 1 udegruppe) i Morsø kommune Januar 2015 Mini kulturanalyse af fire institutioner indenfor ældreområdet (3 centre og 1 udegruppe) i Morsø kommune Rapport om kulturanalyse er udarbejdet af: Dorte Lund Petersen Internt dokument University

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE TEMA Hjælp til selvhjælp Historiestafetten: LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

Bilag 4: Indledende interview med Kristian Vøttrup. Interview afholdt Onsdag d. 16/10-2013

Bilag 4: Indledende interview med Kristian Vøttrup. Interview afholdt Onsdag d. 16/10-2013 Bilag 4: Indledende interview med Kristian Vøttrup Interview afholdt Onsdag d. 16/10-2013 Til stede Niels Skov: Niels Kenneth Hansen: Kenneth Mads Therkildsen: Mads Kristian Vøttrup: Kristian Niels 00:04:

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere