Bestyrelse. Krisekommunikation - etablering og opretholdelse af et beredskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelse. Krisekommunikation - etablering og opretholdelse af et beredskab"

Transkript

1 Presse Bestyrelse Myndigheder Kunder Krisekommunikation Ledelse Ejere Medarbejdere? Krisekommunikation - etablering og opretholdelse af et beredskab

2 Dette White Paper beskriver et koncept for implementering og opretholdelse af et beredskab til krisekommunikation. Konceptet er udviklet i et samarbejde mellem WalkTheTalk og medic-com, og har blandt andet taget udgangspunkt i interviews og samtaler med virksomhedsledere og kommunikationseksperter. Udarbejdet af medic-com/v Nina Kjærgaard og WalkTheTalk/v Aage Knudsen 2005 Version 1.1:

3 Del 1: Krisekommunikation Kriser i virksomheden virksomheden i krise En krise har et element af overraskelse i sig. Men selvom kriser kommer overraskende og ubelejligt, er de ikke nødvendigvis uforudsete. I mange virksomheder kan man nemlig identificere de hændelser, der udløser kriser: De hændelser, som forhåbentligt ikke indtræffer, men som med en vis sandsynlighed alligevel rammer på et eller andet tidspunkt. Man vil ofte også være i stand til både at give et bud på disse hændelsers hyppighed og konsekvens. Med et billede af, hvad der kan ske, hvor ofte det sker og hvilken konsekvens det får, har man de bedste muligheder for at forberede sig. Forberedelse af kommunikation i en krisesituation er strategisk planlægning der: Reducerer den risiko og usikkerhed der er forbundet med krisen. Giver virksomheden større kontrol over egen situation når krisen opstår. Krisesituationer kan blandt andet opstå i forbindelse med: Arbejdsulykker Transportulykker Defekt produkt Uventede alvorlige bivirkninger Tilbagekaldelse af produkt Fejlslagne projekter Aktivistaktioner Uetisk opførsel Retssager Dawn raids Pressehetz Sabotage af faciliteter og produkter Gidselsituationer Krisescenarierne er unikke for den enkelte virksomhed, men fælles for alle er, at omverdenens oplevelse af kriserne årsager og dens konsekvenser kan være helt afgørende for virksomheden. Negative oplevelser kan ændre markedssituation og image drastisk og medføre store værditab. I værste fald kan markedets og investorernes negative oplevelser true virksomhedens eksistens. Dårlig omtale har kostet Merlin millioner: I november 2004 tiltrådte en ny direktør hos den Coop-ejede elektronikkæde Merlin. Hans klare målsætning var at vende et forventet underskud i 2004 på 25 mio. kr. til overskud i Da regnskabet for 2004 var gjort op 4 måneder senere, var underskuddet i stedet vokset til 62 mio. kr. Hvad var der sket på disse 4 måneder? Ifølge direktøren var en dårlig omtale bl.a. i TV-programmet Kontant en væsentlig årsag: Den omtale har kostet os mange millioner. Vi kan ikke gøre tabet op endnu, for vi har endnu ikke genvundet det tabte, udtalte direktøren til pressen. Coop har et ønske om at frasælge Merlin og må i den forbindelse se et større værditab i øjnene. Som direktøren udtaler: Det er indlysende nemmere at få en god pris for Merlin, hvis man kan præstere gode tal i stedet for tab. Kilde: Dagbladet Børsen og Coops hjemmeside

4 Det handler om omdømme og tillid Et vigtigt redskab til at klare sig igennem krisesituationer er kommunikation. Krisekommunikationen er således virksomhedens redskab til at påvirke interessenternes oplevelse med henblik på at begrænse konsekvenserne: Til at få kunderne til fortsat at være loyale (og købe virksomhedens produkter) Til at få banker og investorerne til at fastholde eller øge deres indskud Til at få medarbejderne på alle niveauer til fortsat at arbejde loyalt for virksomheden Til at få medierne til at behandle situationen nuanceret Krisekommunikation handler om omdømme og tillid: Om at kommunikere før krisen opstår for at skabe tillid, kommunikere når krisen opstår for at bevare mest mulig tillid og kommunikere efter krisen er overstået for at genoprette tabt tillid. Omdømme Med krisekommunikation Uden krisekommunikation Krisen opstår Krisekommunikation er redskabet til at minimere konsekvensen af en krise, f.eks. ved at minimere fald i virksomhedens omdømme og for på den måde at beskytte den investering, der løbende gøres for at øge omdømmet Arthur Andersens omdømme blev udslettet af erhvervsskandaler Gennem de sidste årtier har Arthur Andersen været verdens største og mest velrenommerede revisionsselskab. Efter indblanding i to af de helt store erhvervsskandaler i vor tid, eksisterer selskabet i praksis ikke mere i revisionsbranchen. Værdien i selskabet faldt så meget, at aktiviteterne nemt kunne overtages af konkurrenterne. En af de afgørende hændelser i forløbet var, at alle offentlige kunder i USA trak sig ud af samarbejdet med Arthur Andersen med henvisning til at selskabet udtrykte modvilje mod at samarbejde med myndighederne i de verserende retssager. Firmaet blev dømt for at have forsøgt at påvirke vidner i sagsforløbet. En af de få omsætningsskabende aktiviteter Arthur Andersen har i dag, er et konferencecenter uden for Chicago.

5 Krisekommunikation som strategisk værktøj Strategi handler om at øge virksomhedens værdi og beskytte investeringerne. Kommunikation er et af de midler virksomheder anvender, for at skabe så godt et udgangspunkt som muligt for den strategiske udvikling. Virksomheden kan således via sin løbende, eksterne kommunikation: Udbygge og vedligeholde virksomhedens image i omverdenen Forbedre og effektivisere kontakten med virksomhedens interessenter og kunder Udbygge kontakten med relevante interesseorganisationer Løbende deltage i samfundsdebatten med henblik på at forebygge forvrængede indlæg i pressen (f.eks. om virksomhedens påvirkning af det omgivende miljø) og med henblik på at gøre virksomhedens holdninger offentligt kendte (corporate PR) Samtidig bør virksomheden planlægge, hvordan kommunikationen skal foregå, når krisen opstår: Tilrettelægge hvordan virksomheden organiserer sin krisekommunikation. Beslutte hvem der skal/kan informeres hvornår. Og hvilke kanaler, der skal benyttes. Søge alliancepartnere til brug i krisesituationer med henblik på at styrke troværdigheden, f.eks. i forhold til myndighederne. Virksomhedens forberedelse og planlægning af denne kommunikation i krisesituationer samles mest bekvemt i en krisekommunikationshåndbog. Krisekommunikationshåndbogen Udarbejdelse af en krisekommunikationshåndbog udgør et centralt element i opbygning af et kriseberedskab. Krisekommunikationsplanen giver operationelle retningslinjer for håndtering af krisesituationen med henblik på at minimere eller endog eliminere eventuelle negative konsekvenser. Krisekommunikationshåndbogen tager udgangspunkt i, at man har identificeret og vurderet de relevante krisesituationer og deres konsekvenser. Og at man baseret på disse overvejelser har planlagt, hvem der skal kommunikere med hvem i en given situation, herunder hvordan kommunikationen skal være (indhold og stil), samt hvilke kommunikationskanaler, der skal anvendes. Krisekommunikationshåndbogen omfatter blandt andet forhold som: En beskrivelse af de forskellige krisescenarier (hændelser, konsekvenser). Kriseorganisationen med nøjagtig angivelse af, hvem der deltager og hvilken rolle den enkelte indtager. Forankring i linieorganisationen, herunder forhold omkring vagtplaner, vedligeholdelse af beredskab, opdatering af håndbog mv. Målgrupper for kommunikation, hvad man vil opnå gennem kommunikationen. Kommunikationskanaler. Budskaber, der skal kommunikeres og fælles holdninger og værdier, der skal lægges til grund for formuleringerne. Særlige juridiske forhold, der skal tilgodeses (f.eks. ansvarsmæssige forhold). Tilgængelige fysiske faciliteter (IT, telefoner, lokaler, overnatning)

6 Når krisen kommer Når krisen truer eller opstår, tilsidesætter medlemmerne af kriseorganisationen deres daglige rutineopgaver og varetager krisehåndtering ind til krisen er overstået og opgaverne i forbindelse med krisen er løst. Eksempel: Frivillige brandkops Et lokalt, frivilligt brandkorps er et eksempel på en kriseorganisation. Brandkorpsets opgave er at håndtere den krise, der opstår ved brand. Til daglig varetager medlemmerne af kopset normale funktioner i samfundet. Når brandalarmen lyder smider de hvad de har i hænderne og træder ind i kriseorganisationen. Den lokale bagermester styrter ud af sin butik, ifører sig sit brandmandsudstyr og tilslutter sig korpset i den rolle, han på forhånd har fået tildelt og er trænet i. Når branden er slukket går han tilbage til butikken og genoptager bagergerningen. 2 gange om året mødes brandkorpset til uddannelse og træning for at være bedst muligt forberedt. Når et medlem træder ud, træder et nyt ind og sætter sig grundigt ind i sin rolle. En gang imellem udsættes brandkorpset for en falsk alarm, hvor det bliver testet og skal bevise, at beredskabet fungerer efter de normer, der er sat op. Kriseorganisationen fungerer, når krisen opstår. Mellem kriserne skal den holdes allert, den skal uddannes og den skal hele tiden være i beredskab. Derfor er kriseorganisationen forankret i linieorganisationen, hvor der ligger et ansvar for vurdering af trusselsbillede, opdatering af krisekommunikationshåndbogen, uddannelse og test af kriseorganisationen, samt opretholdelse af vagtplaner.

7 Del 2: Opbygning af et kriseberedskab Ledelsesbeslutning Beslutning om igangsætning af et projekt til etablering af et beredskab for krisekommunikation forudsætter, at der skabes overblik over virksomhedens trusselsbillede gennem besvarelse af følgende spørgsmål: Hvilke hændelser kan udløse en krise? Hvor ofte forekommer disse situationer? Hvad er konsekvenserne? De direkte? De indirekte? Hvilke mulige kriser bør vi forberede os på? Hvad vil etablering af et beredskab indebære hos os? Hvad koster etableringen? Hvad koster vedligeholdelsen? Hvad kan vi opnå i forhold til de opstillede konsekvenser? På markedet? Hos medarbejderne? Hos ejere og investorer? Kan det betale sig? Hvad er Total Cost of Ownership eller Return on Investment af et kommunikationsberedskab? Vi anbefaler at disse spørgsmål belyses gennem en foranalyse med følgende forløb: 4-10 interviews med topledere og nøglepersoner (Ideelt set omfatter dette også repræsentanter for nøglekunder, ejerkredsen og bestyrelsesmedlemmer) Workshop for virksomhedens ledelse: Trussel, konsekvens og afgrænsning. Foranalysen afsluttes med et projektoplæg fra WalkTheTalk og medic-com, inkl. økonomisk vurdering.

8 Opbygning og opretholdelse af beredskabet Når beslutning om etablering af et krisekommunikationsberedskabet er truffet, kan det betragtes ud fra 3 faser: 1. Udvikling og implementering: De relevante krisescenarier identificeres, beskrives og klassificeres, beredskabet planlægges, organiseres og testes, og de involverede uddannes. Denne fase afsluttes med godkendelse af en krisekommunikationshåndbog og idriftsættelse af beredskabet. 2. Drift: Beredskabet er på plads og fungerer i det omfang der opstår kriser. 3. Evaluering og revision: Beredskabet evalueres, og der foretages nødvendige revisioner med udgangspunkt i erfaringer og ændringer i trusselsbilledet. Udviklings- og implementeringsfasen gennemføres én gang, mens de to andre faser indgår i et cyklisk forløb. Risiko - konsekvens (Foranalyse) Afgrænsning (Ledelsesbeslutning) Interessentanalyse (Interviews) Procesudvikling Organisering Casebaseret test Krisekommunikation Rapportering Evaluering Revision Casebaseret uddannelse Uddannelse Test Udvikling og implementering Drift Evsluering og revison Koncept for udvikling, drift og opfølgning på et beredskab for krisekommunikation udviklet af

9

10 medic-com medic-com beskæftiger sig med kommunikationsfaglige problemstillinger og drives af Nina Kjærgaard. Nina Kjærgaard er uddannet cand.ling.merc. fra Handelshøjskolen i København og Master i Professionel Kommunikation fra RUC og har mere end 10 års erfaring med kommunikation, specielt inden for medicinalindustrien. medic-com Waldemar Holmers Gade København Ø Tlf: Hjemmeside: WalkTheTalk WalkTheTalk beskæftiger sig med strategiimplementering og drives af Aage Knudsen. Aage Knudsen er uddannet civilingeniør og har mange års konsulent- og ledelseserfaring, bl.a. fra direktørstillinger hos Capgemini og Oracle. WalkTheTalk Solbakken Holte Tlf Hjemmeside:

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240

Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240 Hovedopgave Cand.merc.aud. Erhvervsøkonomisk Institut Udarbejdet af: Anika Egeskov Pedersen Vejleder: Torben Rasmussen Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240 Handelshøjskolen

Læs mere

Når det går helt galt Krisekommunikation

Når det går helt galt Krisekommunikation 3.9 Når det går helt galt Krisekommunikation Alle kan komme ud for kriser, med eller uden egen skyld, og for de mest udsatte vil kriser blive mere reglen end undtagelsen. At kunne håndtere en krise, fra

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li ERM i BRFkredit Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306 Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li Vejleder: Peter Adelhardt Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006 ESL Eksamens opgave Hold 16 Maj 2006 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Opgave 1 Risikoanalyse... 3 Indledning... 3 Udkast til en generisk model for IT-risikoanalyse... 3 Identifikation af risici... 4 Gennemførelse

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Koncernrapportering 8.2. af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk

Koncernrapportering 8.2. af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk Koncernrapportering Koncernrapportering af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk Danske virksomheder har gennem de seneste år investeret enorme summer i effektivisering af de operationelle

Læs mere

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER RISK MANAGEMENT Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Indhold Forord............................. 3 Sammenfatning........................

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub. Uanset

Læs mere

GOD SELSKABSLEDELSE. i mindre og mellemstore virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr.

GOD SELSKABSLEDELSE. i mindre og mellemstore virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr. GOD SELSKABSLEDELSE i mindre og mellemstore virksomheder Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr.dk FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER NOVEMBER 2004

Læs mere

E-survey: Generalforsamlingen 2014 - det aktive ejerskab. Resultater og trends. certainty ingenuity advantage

E-survey: Generalforsamlingen 2014 - det aktive ejerskab. Resultater og trends. certainty ingenuity advantage E-survey: Generalforsamlingen 2014 - det aktive ejerskab Resultater og trends certainty ingenuity advantage Indhold Indhold Forord.............................................. 2 Konklusioner..........................................

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE RISK MANAGEMENT November 2007 Strategisk risikostyring er værdiskabende En struktureret tilgang til risikostyring i alle led af virksomheden

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Forord....................................................... 3 1. Indledning.................................................

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

Jette R. Bækgaard UCN 30-5-2013 Signe N. Andersen Hovedopgave 4SØKA AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING

Jette R. Bækgaard UCN 30-5-2013 Signe N. Andersen Hovedopgave 4SØKA AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING Hovedopgave udarbejdet af Jette Rosenkjær Bækgaard og Signe Nygaard Andersen 4SØKA University College Nordjylland Vejleder: Peter Laigaard Antal anslag: 158.301

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk

Læs mere