Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt"

Transkript

1 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014

2 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Online ISBN Disse paradigmer er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Februar 2014

3 Indhold Kapitel 1 Indledning... 4 Kapitel 2 Prækvalifikationsnotat Prækvalifikationsanmodninger Dokumentations- og mindstekrav Vurdering af opfyldelse af krav til dokumentations- og mindstekrav Prækvalifikationsvurdering Samlet vurdering Indstilling... 9 Kapitel 3 Opfordringsskrivelse Kapitel 4 Afslagsskrivelse - prækvalifikation Kapitel 5 Vurderingsnotat Konditionsmæssighed Tilbudsvurdering Samlet vurdering Indstilling Kapitel 6 Tildelingsskrivelse Kapitel 7 Afslagsskrivelse - Tildeling... 21

4 SIDE 4 KAPITEL 1 INDLEDNING Kapitel 1 Indledning Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opfattelse, at der blandt offentlige ordregivere er stor efterspørgsel efter gode eksempler på, hvordan udbud gennemføres i praksis. Det vil gøre ordregiverne bedre i stand til at udarbejde det relevante materiale i forbindelse med konkrete udbud med henblik på at sænke transaktionsomkostningerne, både i form af administrative omkostninger og i form af risikoen for at blive mødt af klager fra forbigåede ansøgere og tilbudsgivere. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har derfor udarbejdet denne vejledning, der indeholder paradigmer for nogle af ordregivernes mest væsentlige beslutninger under udbudsprocessen, dvs. beslutning om prækvalifikation af ansøgere og beslutning om tildeling af kontrakten. Der er udarbejdet tre paradigmer til hver af disse faser i udbudsprocessen. Til prækvalifikation drejer det sig om et prækvalifikationsnotat, samt henholdsvis brev om afvisning og brev med opfordring til at afgive tilbud. Paradigmet for prækvalifikationsnotat indeholder de nødvendige informationer til brug for vurderingen af, hvilke ansøgere, der skal prækvalificeres og hvilke der skal afvises, og paradigmerne for brevene er udformet, så de berørte parter modtager de nødvendige oplysninger om, hvorfor de er blevet afvist. Til beslutningen om tildeling er der udarbejdet paradigmer for vurderingsnotat samt breve om henholdsvis tildeling og afvisning. Lige som prækvalifikationsnotatet, indeholder vurderingsnotatet de nødvendige oplysninger til brug denne beslutning, dvs. de nødvendige oplysninger til vurderingen af, hvem af tilbudsgiverne, der skal tildeles kontrakten og hvem der skal afvises. Herudover er der paradigmer for henholdsvis brev om afslag og tildeling af kontrakten. Paradigmerne er opbygget således, at ordregivere blot kan indsætte de relevante informationer om dem selv og det konkrete udbud i de kantede parenteser til brug i det praktiske arbejde med udbud af offentlige kontrakter. Det er hensigten, at paradigmerne kan benyttes af både praktikere, der aldrig har prøvet at gennemføre et udbud før, og af mere rutinerede udbudspraktikere.

5 SIDE 5 PARADIGMER FOR PRÆKVALIFIKATION AF ANSØGERE SAMT TILDELING AF KONTRAKT Kapitel 2 Prækvalifikationsnotat Den ordregivende myndighed, [myndighed], har ved udbudsbekendtgørelse nr. [ ], indrykket bekendtgørelse om [udbudsform] af [titel]. Da der er tale om et begrænset udbud, skal potentielle leverandører anmode om prækvalifikation. I udbudsbekendtgørelsen er angivet, at der forventes prækvalificeret [antal] ansøgere. Nedenfor er redegjort for udvælgelsen af de prækvalificerede ansøgere. 2.1 Prækvalifikationsanmodninger Rettidige ansøgninger [myndigheden] modtog rettidigt inden for den i udbudsbekendtgørelsen fastsatte frist den [dato og tidspunkt] prækvalifikationsanmodninger fra følgende ansøgere:» [Ansøger 1]» [Ansøger 2]» [Ansøger 3]» Ikke rettidige ansøgninger [myndigheden] modtog senere end den i udbudsbekendtgørelsen fastsatte frist den [dato og tidspunkt] prækvalifikationsanmodninger fra følgende ansøgere:» [Ansøger 4]» [Ansøger 5]» Som konsekvens af den forsinkede indlevering af anmodning om prækvalifikation, tages de ovenfor i dette punkt anførte ansøgninger ikke i betragtning til prækvalifikation. 2.2 Dokumentations- og mindstekrav Gennemgang af dokumentations- og mindstekrav Betingelserne for deltagelse i udbuddet fremgår af udbudsbekendtgørelsens punkt III.2). Betingelserne i form af dokumentations- og mindstekrav er nærmere beskrevet i det følgende: Punkt III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold» [Her indsættes kopi af de i udbudsbekendtgørelsen pkt. III.2.1) nævnte dokumentationskrav] Punkt III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet» [Her indsættes kopi af de i udbudsbekendtgørelsen pkt. III.2.2) nævnte dokumentationskrav samt eventuelle mindstekrav]

6 SIDE 6 KAPITEL 2 PRÆKVALIFIKATIONSNOTAT Punkt III.2.3) Teknisk kapacitet» [Her indsættes kopi af de i udbudsbekendtgørelsen pkt. III.2.3) nævnte dokumentationskrav samt eventuelle mindstekrav] 2.3 Vurdering af opfyldelse af krav til dokumentations- og mindstekrav Følgende ansøgere vurderes ikke at have opfyldt de i udbudsbekendtgørelsen fremsatte krav til dokumentation [og mindstekrav]:» [Ukonditionsmæssig ansøger 1] [Her indsættes begrundelsen, eksempelvis: "[Ukonditionsmæssig ansøger 1] har angivet kr. som egenkapital og kr. som aktiver i det seneste disponible regnskabsår. Idet soliditetsgraden beregnes som egenkapital delt med aktiver x 100, har [ukonditionsmæssig ansøger 1] dermed en soliditetsgrad på 3,57 %. [Ukonditionsmæssig ansøger 1] lever derfor ikke op til det i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.2) angivne mindstekrav om en soliditetsgrad på min. 5 % i det seneste disponible regnskabsår og kan derfor ikke komme i betragtning til prækvalifikation."]» [Ukonditionsmæssig ansøger 2] [Her indsættes begrundelsen, eksempelvis: [Ukonditionsmæssig ansøger 2] har hverken indsendt en tro og love- erklæring eller en serviceattest indeholdende oplysninger om, hvorvidt ansøgeren har ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Det er på baggrund af de afgivne oplysninger derfor ikke muligt at konstatere, hvorvidt [Ukonditionsmæssig ansøger 2] har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, hvorfor [Ukonditionsmæssig ansøger 2] ikke kan komme i betragtning til prækvalifikation.] Ovennævnte ansøgere vurderes således ikke at have opfyldt de i punkt III.2) fastsatte krav. Som konsekvens anses de pågældende prækvalifikationsanmodninger for ukonditionsmæssige og tages derfor ikke i betragtning ved prækvalifikationsvurderingen, jf. punkt 4 nedenfor. Følgende ansøgere vurderes at have opfyldt de i udbudsbekendtgørelsen fremsatte krav til dokumentation [og mindstekrav]:» [Ansøger 1]» [Ansøger 2]» [Ansøger 3]» [ ] 2.4 Prækvalifikationsvurdering Det fremgår af udbudsbekendtgørelsen, at [ordregiver] agter at begrænse antallet af tilbudsgivere til [antal]. Begrænsningen i antallet vil ske i overensstemmelse med det i udbudsbekendtgørelsen pkt. IV.1.2) anførte. [Indsæt formulering fra udbudsbekendtgørelsen pkt. IV.1.2] [Kriterium 1 - eksempelvis "Referencer"] Ansøgerne er i relation til [kriterium 1 - eksempelvis "vurdering af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.5"] vurderet med følgende overordnede vurderinger: [Her indsættes den relevante vurdering, (en tilfredsheds-

7 SIDE 7 PARADIGMER FOR PRÆKVALIFIKATION AF ANSØGERE SAMT TILDELING AF KONTRAKT skala, en relevansskala, en pointskala eller andet), eksempelvis: Særdeles relevante, meget relevante, relevante, mindre relevante og ikke relevante]. [Her indsættes en beskrivelse af den vurdering, der er foretaget, eksempelvis: "Relevans er vurderet på grundlag af ansøgers beskrivelse af sine referencer sammenholdt med de ydelser, som udbuddet omfatter, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. I.2.5. I jo højere grad leverancerne omfatter de af udbuddet omfattede ydelser, desto mere relevant er leverancerne vurderet."] [Ansøger 1] har [indsæt beskrivelse af, hvad ansøgeren har anført i relation til kriterium 1]. Den samlede vurdering er derfor, at [ansøger 1] har [indsæt resultatet af vurderingen]. [Eksempelvis: [Ansøger 1] har angivet 7 referencer, der alle angår samtlige de typer af tjenesteydelser, der er omfattet af udbudsbekendtgørelsens ydelsesbeskrivelse. Samtlige referencer angår således levering, implementering, vedligehold og videreudvikling/løbende tilpasning af ESDH-systemer. Endvidere angår samtlige referencer systemer, der understøtter følgende processer: skanning, journalisering, registrering og versionsstyring. Ydermere angår samtlige referencer systemer, der understøtter sags- og dokumenthåndtering for flere forskellige enheder og har en model for samarbejde på tværs af enhederne. Endelig angår samtlige referencer kontrakter med et tilsvarende stort antal brugere samt løbende variationer i antallet af brugere. Den samlede vurdering er derfor, at [ansøger 1] har dokumenteret særdeles relevante referencer. [Ansøger 2] har angivet 3 referencer, hvoraf alene én angår levering og implementering af ESDH-systemer. Denne reference angår ikke vedligehold og videreudvikling/løbende tilpasning af ESDH-systemer. Referencen angår journalisering, registrering og versionsstyring, men eksempelvis ikke skanning. Referencen angår endvidere ikke et system, der understøtter sags- og dokumenthåndtering for flere forskellige enheder og har ikke en model for samarbejde på tværs af enhederne. Endelig angår referencen et langt mindre antal af brugere (ca. 10 %) og angår ikke løbende variationer i antallet af brugere. De to øvrige referencer angår levering, implementering, vedligehold og videreudvikling/løbende tilpasning af it-systemer til projektstyring. Disse systemer angår således ikke en egentlig sags- og dokumenthåndtering. Den samlede vurdering er derfor, at [ansøger 2] har dokumenteret mindre relevante referencer.] [Ansøger 3] har [indsæt beskrivelse af, hvad ansøgeren har anført i relation til kriterium 1]. Den samlede vurdering er derfor, at [ansøger 3] har [indsæt resultatet af vurderingen]. [Ansøger 4 ] [Kriterium 2] Ansøgerne er i relation til [kriterium 2] vurderet med følgende overordnede vurderinger: [Ansøger 1] har anført [i relation til kriterium 2]. [Kriterium 2] vurderes som [resultat af vurdering]. [Ansøger 2] har anført [i relation til kriterium 2]. [Kriterium 2] vurderes som [resultat af vurdering]. [Hvis der ikke er flere konditionsmæssige ansøgninger end det antal, som myndigheden agter at prækvalificere, skal der i sagens natur ikke ske en begrænsning af ansøgere. En alternativ formulering af afsnit 4 kan i denne situation eksempelvis være som nedennævnte. Endvidere vil afsnit 5 skulle slettes. "Det fremgår af udbudsbekendtgørelsen, at [ordregiver] agter at begrænse antallet af tilbudsgivere til [antal - eksempelvis fem].

8 SIDE 8 KAPITEL 2 PRÆKVALIFIKATIONSNOTAT Begrænsningen i antallet vil ske i overensstemmelse med det i udbudsbekendtgørelsen pkt. IV.1.2) anførte. Efter ansøgningsfristens udløb, og efter at [ukonditionsmæssig ansøger 1] og [ukonditionsmæssig ansøger 2] er vurderet ukonditionsmæssig, er det konstateret, at der er [antal] ansøgninger om prækvalifikation. Alle disse ansøgninger er vurderet konditionsmæssige i henhold til de krævede betingelser for at deltage i udbuddet. Henset til at der er [antal] ansøgninger, er der ikke foretaget nogen begrænsning i ansøgerfeltet"]. 2.5 Samlet vurdering I nedenstående tabel er de ovenfor anførte vurderinger illustreret. [Indsæt konklusionerne nævnt ovenfor i skemaet] Tabel 2.1 Ansøger [Kriterium 1] [Kriterium 2] [Ansøger 1] [Særdeles relevante] [Ansøger 2] [Ansøger 3] [Ansøger 4] [Ansøger 5] [Den bedste ansøger] Den samlede vurdering er, at [den bedste ansøger] har dokumenteret [her indsættes samlet vurdering] [Eksempelvis: Den samlede vurdering er, at [ansøger 1] har dokumenteret særdeles relevante referencer.] [Den næstbedste ansøger] Herefter følger [den næstbedste], som har dokumenteret [ ] [Den tredjebedste ansøger] Herefter følger [den tredjebedste], som har dokumenteret [ ] [Den fjerdebedste ansøger] Herefter følger [den fjerdebedste], som har dokumenteret [ ] [Den femtebedste ansøger] Herefter følger [den femtebedste], som har dokumenteret [ ] Ovenstående [fem] ansøgere anses for at være de [fem] ansøgere, der har dokumenteret [resultat og kriterium], jf. pkt. II.1.5. [Eksempelvis: Ovenstående fem ansøgere anses for at være de fem ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer] [Ikke prækvalificeret ansøger 1] [I den følgende del af afsnit 5 foretages der en sammenligning mellem den pågældende ikke prækvalificerede ansøger og de prækvalificerede ansøgere.]

9 SIDE 9 PARADIGMER FOR PRÆKVALIFIKATION AF ANSØGERE SAMT TILDELING AF KONTRAKT Herefter følger [ikke prækvalificeret ansøger 1], som har dokumenteret [ ]. [Antal] af de prækvalificerede ansøgere er vurderet til at have [bedre opfyldelse af kriterium], da de har dokumenteret [ ]. I forhold til [antal] af de prækvalificerede ansøgere har [en ikke prækvalificeret ansøger 1] dokumenteret [ ] I forhold til [en anden] af de prækvalificerede ansøgere har [en ikke prækvalificeret ansøger 1] dokumenteret [ ] [Eksempelvis: Herefter følger [ikke prækvalificeret ansøger 1], som har dokumenteret mindre relevante referencer. De fem prækvalificerede ansøgere er vurderet til at have niveaumæssigt væsentlig mere relevante referencer, da to af de prækvalificerede ansøgere har dokumenteret særdeles relevante referencer og de tre øvrige prækvalificerede ansøgere har dokumenteret meget relevante referencer.] [Ikke prækvalificeret ansøger 2] De prækvalificerede ansøgere er vurderet til at have [bedre opfyldelse af kriterium], da de har dokumenteret [ ]. I forhold til [antal] af de prækvalificerede ansøgere har [en ikke prækvalificeret ansøger 2] dokumenteret [ ] I forhold til en anden af de prækvalificerede ansøgere har [en ikke prækvalificeret ansøger 2] dokumenteret [ ] 2.6 Indstilling På baggrund af ovenstående gennemgang indstilles det, at følgende virksomheder prækvalificeres til at afgive tilbud: (Alfabetisk rækkefølge)» [Prækvalificeret ansøger 1]» [Prækvalificeret ansøger 2]» [Prækvalificeret ansøger 3]» [Prækvalificeret ansøger 4]» [Prækvalificeret ansøger 5]» [ ] Dermed vil følgende virksomheder ikke blive opfordret til at afgive tilbud: (Alfabetisk rækkefølge)» [En ikke prækvalificeret ansøger 1]» [En ikke prækvalificeret ansøger 2]» [En ikke prækvalificeret ansøger 3]» [ ]

10 SIDE 10 KAPITEL 3 OPFORDRINGSSKRIVELSE Kapitel 3 Opfordringsskrivelse [Virksomhed] Att.: [Kontaktperson] [Adresse] [Postnummer By] Udbudsbekendtgørelse nr. [ ] - [ ] [Ordregiver] takker [virksomheden] for anmodningen om prækvalifikation som tilbudsgiver på ovennævnte kontrakt. Baseret på [antal] modtagne ansøgninger har [ordregiver] nu udvalgt de [antal] ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud på opgaven. [Ordregiver] kan oplyse, at [virksomheden] er blandt de udvalgte ansøgere. På baggrund af udbudsbekendtgørelsens afsnit IV.1.2) er følgende ansøgere udvalgt (i alfabetisk rækkefølge):» [Ansøger a]» [Ansøger b]» [Ansøger c]» [Ansøger d]» [Ansøger e]» [ ] Fristen for at afgive tilbud er den [dato, klokkeslæt] [Indsæt information omkring hvordan ansøger kan tilgå udbudsmaterialet. Eksempler: 1. Udbudsmaterialet og udbudsdokumenterne er vedhæftet denne og består ud over nærværende opfordringsskrivelse af:» Udbudsbetingelser» Kontrakt med bilag» Skabelon for tro og love-erklæring vedrørende gæld til det offentlige» [andet?] 2. De bedes tilgå udbudshjemmesiden via link og logge ind med det password, som blev tildelt i forbindelse med prækvalifikationen. Udbudsdokumenterne findes under menupunktet udbudsmateriale, som også indeholder en liste over alle udbudsdokumenterne. 3. Udbudsmaterialet og udbudsdokumenterne vil blive fremsendt til alle prækvalificerede ansøgere snarest muligt og senest [dato].]

11 SIDE 11 PARADIGMER FOR PRÆKVALIFIKATION AF ANSØGERE SAMT TILDELING AF KONTRAKT [Indsæt eventuel yderligere information om afgivelsen af tilbuddet. Eksempelvis: [Ansøgeren] vil blive inviteret til et orienteringsmøde. De nærmere detaljer vedrørende orienteringsmødet, herunder dato og sted såvel som tilmeldingsprocedure, vil fremgå af udbudsmaterialet.] [Ordregiver] ser frem til at modtage [virksomhedens] tilbud på ovennævnte kontrakt. Med venlig hilsen [ ]

12 SIDE 12 KAPITEL 4 AFSLAGSSKRIVELSE - PRÆKVALIFIKATION Kapitel 4 Afslagsskrivelse - prækvalifikation [Virksomhed] Att.: [Kontaktperson] [Adresse] [Postnummer By] Udbudsbekendtgørelse nr. [ ] - [ ] [Ordregiver] takker for [virksomhedens] anmodning om prækvalifikation som tilbudsgiver på ovennævnte kontrakt. Baseret på [antal] modtagne ansøgninger har [ordregiver] nu udvalgt de [antal] ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud på opgaven. [Ordregiver] må med beklagelse meddele, at [virksomheden] ikke er blandt de udvalgte ansøgere. De valgte ansøgere er (i alfabetisk rækkefølge):» [Ansøger a]» [Ansøger b]» [Ansøger c]» [Ansøger d]» [Ansøger e]» [ ] [Hvis ansøgningen er ukonditionsmæssig:] Som anført i udbudsbekendtgørelsens punkt [ ] stilles der [bl.a. følgende formelle krav til ansøgningen [eller] bl.a. følgende mindstekrav til ansøgeren]:» [Indsæt formulering fra udbudsbekendtgørelsen ] [Virksomheden] opfylder ikke dette krav, idet [begrundelse indsættes fra prækvalifikationsnotatet. Begrundelsen bør således indeholde en præcis redegørelse for, hvorfor - og på samtlige punkter - ansøgningen ikke overholder de formelle krav, herunder en gengivelse af mindstekrav til egnethed og krav til dokumentation. Eksempelvis: "[Virksomheden] har angivet kr. som egenkapital og kr. som aktiver i det seneste disponible regnskabsår. Idet soliditetsgraden beregnes som egenkapital delt med aktiver x 100, har [virksomheden] dermed en soliditetsgrad på 3,57 %. [Virksomheden] lever derfor ikke op til det i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.2) angivne mindstekrav om en soliditetsgrad på min. 5 % i det seneste disponible regnskabsår og kan derfor ikke komme i betragtning til prækvalifikation."] [Hvis ansøgeren ikke er blandt de bedst egnede:] Som anført i udbudsbekendtgørelsens punkt IV.1.2) er udvælgelsen sket ved valg af de ansøgere, som:» [Indsæt formulering fra udbudsbekendtgørelsen ]

13 SIDE 13 PARADIGMER FOR PRÆKVALIFIKATION AF ANSØGERE SAMT TILDELING AF KONTRAKT Ansøgerne er i relation til [kriteriet/de enkelte kriterier] vurderet med følgende overordnede vurderinger - [fx. efter en relevansskala så som særdeles relevant, meget relevant, relevant, mindre relevant, og ikke relevant, efter en pointskala eller andet]. [Her indsættes en beskrivelse af den vurdering, der er foretaget, eksempelvis: "Relevans er vurderet på grundlag af ansøgers beskrivelse af sine referencer sammenholdt med de ydelser, som udbuddet omfatter, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. I.2.5. I jo højere grad leverancerne omfatter de af udbuddet omfattede ydelser, desto mere relevant er leverancerne vurderet."] [Virksomheden] har [indsæt beskrivelse af, hvad ansøgeren har anført i relation til kriterium 1]]. [Kriterium 1] vurderes som [indsæt vurdering fra prækvalifikationsnotatet. Begrundelsen bør således indeholde en vurdering af, hvordan ansøgningen har klaret sig på hvert enkelt egnethedskrav, herunder i forhold til de ansøgere, der er blevet prækvalificeret. Afslutningsvis kan der gives en sammenfattende vurdering af, hvorfor ansøgeren ikke blev prækvalificeret. Eksempelvis: [Virksomheden] har angivet 3 referencer, hvoraf alene én angår levering og implementering af ESDH-systemer. Denne reference angår ikke vedligehold og videreudvikling/løbende tilpasning af ESDH-systemer. Referencen angår journalisering, registrering og versionsstyring, men eksempelvis ikke skanning. Referencen angår endvidere ikke et system, der understøtter sags- og dokumenthåndtering for flere forskellige enheder og har ikke en model for samarbejde på tværs af enhederne. Endelig angår referencen et langt mindre antal af brugere (ca. 10 %) og angår ikke løbende variationer i antallet af brugere. De to øvrige referencer angår levering, implementering, vedligehold og videreudvikling/løbende tilpasning af it-systemer til projektstyring. Disse systemer angår således ikke en egentlig sags- og dokumenthåndtering. Den samlede vurdering er derfor, at [virksomheden] har dokumenteret mindre relevante referencer.]. [Indsæt vurderingen af ansøgeren i forhold til de prækvalificerede ansøgere fra prækvalifikationsnotatet. Eksempelvis: De fem prækvalificerede ansøgere er vurderet til at have niveaumæssigt væsentlig mere relevante referencer, da to af de prækvalificerede ansøgere har dokumenteret særdeles relevante referencer og de tre øvrige prækvalificerede ansøgere har dokumenteret meget relevante referencer.] [Virksomheden] er derfor ikke blandt de valgte ansøgere. Information om klageprocedurer fremgår af udbudsbekendtgørelsens afsnit VI.4). [Ordregiver] takker for [virksomhedens] henvendelse og interesse og håber, at [virksomheden] vil være interesseret i at deltage i [ordregiverens] andre relevante fremtidige udbud. Med venlig hilsen [ ]

14 SIDE 14 KAPITEL 5 VURDERINGSNOTAT Kapitel 5 Vurderingsnotat Den ordregivende myndighed, [ordregiver], har jf. udbudsbekendtgørelse nr. [ ] gennemført et udbud vedrørende [titel]. [Ordregiver] har rettidigt inden tilbudsfristens udløb den [dato], [klokkeslæt], modtaget tilbud fra følgende tilbudsgivere:» [Tilbudsgiver]» [Tilbudsgiver]» [Tilbudsgiver]» [Tilbudsgiver]» [Tilbudsgiver] 5.1 Konditionsmæssighed Følgende tilbudsgivere har vist sig at opfylde de i udbudsbetingelserne anførte mindstekrav:» [Tilbudsgiver]» [Tilbudsgiver]» [Tilbudsgiver] Følgende tilbudsgivere har vist sig ikke at opfylde de i udbudsbetingelserne anførte mindstekrav:» [Ukonditionsmæssig tilbudsgiver 1] [Her indsættes begrundelsen, eksempelvis: "Der er i udbudsbetingelsernes pkt. 3, fastsat krav om, at tilbuddet skal vedlægges CV'er for minimum 3 tilbudte nøglemedarbejdere. Det er i udbudsbetingelserne samme sted anført, at såfremt der vedlægges færre end 3 CV'er, vil tilbuddet blive anset for ukonditionsmæssigt. Da [Ukonditionsmæssig tilbudsgiver 1] alene har vedlagt ét CV, er tilbuddet fra [Ukonditionsmæssig tilbudsgiver 1] ikke konditionsmæssigt]."» [Ukonditionsmæssig tilbudsgiver 2] [Her indsættes begrundelsen]" Som konsekvens af den konstaterede manglende opfyldelse af mindstekrav indgår de/det ovenfor i dette punkt anførte tilbud ikke i tilbudsvurderingen. 5.2 Tilbudsvurdering De modtagne tilbud vurderes med henblik på at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet ud fra de i udbudsbetingelsernes punkt [ ] fastsatte underkriterier: 1. [Kvalitet] - [ ] % 2. Pris - [ ] % 3. [Yderligere kriterium, evt. flere]- [ ] %

15 SIDE 15 PARADIGMER FOR PRÆKVALIFIKATION AF ANSØGERE SAMT TILDELING AF KONTRAKT Procentsatserne angiver de enkelte underkriteriers relative vægt i tilbudsvurderingen. [Her indsættes beskrivelse af hvordan underkriterierne vurderes sprogligt. Priskriteriet vil som udgangspunkt ikke være underlagt en sproglig vurdering, hvorfor dette kriterium ikke nævnes her. For et kvalitativt underkriterium kan formuleringen eksempelvis være følgende: "Underkriterium 1, "Samlet kompetenceprofil" er i tilbudsvurderingen kategoriseret som værende særdeles tilfredsstillende, meget tilfredsstillende, tilfredsstillende eller mindre tilfredsstillende ] Underkriteriet ["[eksempelvis: Samlet kompetenceprofil]" ( % vægtning)] [Indsæt beskrivelse af underkriterium fra udbudsbetingelserne, eksempelvis: "Underkriteriet "Samlet kompetenceprofil" bedømmes på grundlag af en helhedsvurdering af de af tilbudsgiver fremsendte CV'er for de nøglemedarbejdere, som skal udføre de ydelser, der er beskrevet i kontrakten, navnlig punkt 3. Ordregiver vil således ved evalueringen lægge vægt på, i hvilket omfang den tilbudte samlede kompetenceprofil understøtter udførelsen af de i kontrakten beskrevne ydelser.] [Tilbudsgiver 1 - i alfabetisk rækkefølge] [Her indsæt bedømmelsen. Det er vigtigt, at alle elementer nævnt under underkriteriet (herunder delkriterierne og evt. specifikke krav) indgår i vurderingen, eksempelvis: "[Tilbudsgiver 1] har dokumenteret, at de tilbudte nøglemedarbejdere har indgående kompetencer og erfaringer inden for planlægning, styring og udførelse af komplekse byggerier. Alle de tilbudte nøglemedarbejdere besidder meget relevante kompetencer inden for brugerprocesser, projektering og tilsyn. Den tilbudte projekteringsleder har en betydelig og opdateret ledelsesmæssig og politisk indsigt vedrørende gennemførelsen af komplekse byggerier. Der redegøres indgående for de specialkompetencer, som vil blive allokeret til projektet, navnlig inden for akustik og brand, men også inden for landskab. Det dokumenteres således på overbevisende vis, hvorledes den samlede kompetenceprofil understøtter kontraktens ydelser. Sammenfattende er vurderingen på denne baggrund, at den samlede kompetenceprofil er særdeles tilfredsstillende. [Tilbudsgiver 2] [Indsæt bedømmelse, eksempelvis: "[Tilbudsgiver 2] har dokumenteret, at de tilbudte nøglemedarbejdere har dækkende kompetencer og erfaringer inden for planlægning, styring og udførelse af byggerier. Alle de tilbudte nøglemedarbejdere besidder relevante kompetencer inden for brugerprocesser, projektering og tilsyn. Der er ikke redegjort for, hvorledes specialkompetencer, inden for fx. akustik, brand og landskab, vil blive allokeret til projektet. Det dokumenteres således delvist, hvorledes den samlede kompetenceprofil understøtter kontraktens ydelser.

16 SIDE 16 KAPITEL 5 VURDERINGSNOTAT Sammenfattende er vurderingen på denne baggrund, at den samlede kompetenceprofil er tilfredsstillende".] [Tilbudsgiver 3] [Indsæt bedømmelse.] [Tilbudsgiver 4] [Indsæt bedømmelse.] Underkriteriet ["Pris" ( % vægtning)] [Indsæt beskrivelse af underkriterium fra udbudsbetingelserne, eksempelvis: "Underkriterium 2, Pris er vurderet på grundlag af de modtagne priser, som fremgår af nedenstående skema."] Tabel 5.1 Tilbudsgiver [Tilbudsgiver 1 i alfabetisk rækkefølge] [Tilbudsgiver 2] [Tilbudsgiver 2] [Tilbudsgiver 2] [ ] Pris [Beløb] [Beløb] [Beløb] [Beløb] [ ] [Såfremt der skal udregnes en tilbudsteknisk sum, som i eksemplet ovenfor, anbefales det, at der tilføjes et bilag, hvoraf det fremgår, hvad de af tilbudsgiverne afgivne delpriser er, samt hvad den beregnede tilbudstekniske sum for hver tilbudsgiver er og endelig, hvorledes den fremkommer. Der kan her henvises til bilaget. Ved tilbudsteknisk sum forstås en samlet pris, der udregnes på baggrund af delpriserne afgivet af den enkelte tilbudsgiver til brug for evalueringen af priskriteriet. Såfremt der skal udregnes en tilbudsteknisk sum, er det den, der skal fremgå af skemaet ovenfor] På baggrund af ovenstående er det konstateret, at:» [Tilbudsgiver] har tilbudt den laveste pris» [Tilbudsgiver] har tilbudt den næstlaveste pris» [Tilbudsgiver] har tilbudt den tredjelaveste pris» [Tilbudsgiver] har tilbudt den [fjerde/osv. laveste] pris» [ ] Underkriteriet "[yderligere kriterium, evt. flere]" ( % vægtning) [Indsæt beskrivelse af underkriterium fra udbudsbetingelserne] [Tilbudsgiver 1] [Indsæt bedømmelse. Det er vigtigt, at alle elementer nævnt under underkriteriet (herunder delkriterierne og evt. specifikke krav) indgår i vurderingen, tilsvarende som anført ovenfor vedrørende kvalitet.] [Tilbudsgiver 2] [Indsæt bedømmelse.] [Tilbudsgiver 3] [Indsæt bedømmelse.]

17 SIDE 17 PARADIGMER FOR PRÆKVALIFIKATION AF ANSØGERE SAMT TILDELING AF KONTRAKT [Tilbudsgiver 4] [Indsæt bedømmelse.] 5.3 Samlet vurdering Tilbudsvurderingen har således vist følgende: [Konklusionerne fra ovenfor indsættes i skemaet] Tabel 5.2 Tilbudsgiver [Kvalitet Eksempelvis: Samlet kompetenceprofil] % Pris. % [Yderligere kriterium, evt. flere] % [Tilbudsgiver 1] [Særdeles tilfredsstillende] [Beløb] [Tilbudsgiver 2] [tilfredsstillende] [Beløb] [Tilbudsgiver 3] [Tilbudsgiver 4] [Beløb] [Beløb] På baggrund af ovenstående har [ordregiver] foretaget følgende samlede vurdering af tilbuddene: Vedrørende [Den vindende tilbudsgiver] Til det af [den vindende tilbudsgiver] afgivne tilbud bemærkes, at:» Med hensyn til underkriteriet [Kriterium - eksempelvis: "Samlet kompetenceprofil"], vurderes [den vindende tilbudsgiver] at have tilbudt [Her indsættes vurderingen, eksempelvis: "en særdeles tilfredsstillende - og dermed den bedste - kompetenceprofil."].» [Den vindende tilbudsgiver] har tilbudt den [laveste/næstlaveste/ tredje laveste] pris.» For så vidt angår underkriteriet [indsæt, evt. flere, eller slet punktet, hvis ej relevant] ]vurderes [den vindende tilbudsgiver] at have tilbudt [her indsættes vurdering] løsning.[ ] [Den vindende virksomhed] vurderes at have tilbudt det økonomisk mest fordelagtige tilbud. [Den vindende virksomhed]s vurdering i forhold til de andre tilbudsgivere gennemgås i det følgende: Vedrørende [Tilbudsgiver 2 - dvs. den næstbedste tilbudsgiver] Til det af [tilbudsgiver 2] afgivne tilbud bemærkes, at:» Med hensyn til underkriteriet kvalitet, vurderes [tilbudsgiver 2] at have tilbudt [ ]» [tilbudsgiver 2] har tilbudt den [laveste/næst/tredje/osv. laveste] pris.» For så vidt angår underkriteriet [indsæt, evt. flere] vurderes [tilbudsgiver 2] at have tilbudt en [her indsættes vurdering] løsning. [Her indsættes en opsummering af den relative vurdering mellem den pågældende tilbudsgiver og den vindende tilbudsgiver. Det er vigtigt, at afsnittet afspejler hvert underkriterium, og at tilbudsgiverne vejes op mod hinanden, eksempelvis: "I forhold til [tilbudsgiver 2], der har tilbudt højeste pris, har [den vindende tilbudsgiver] tilbudt en markant lavere pris (ca. 40 pct.). Det er endvidere vurderingen, at [tilbudsgiver 2] har tilbudt

18 SIDE 18 KAPITEL 5 VURDERINGSNOTAT en "tilfredsstillende" samlet kompetenceprofil og dermed en niveaumæssigt noget mindre tilfredsstillende samlet kompetenceprofil end [den vindende tilbudsgiver], der har tilbudt en "særdeles tilfredsstillende" samlet kompetenceprofil. [Tilbudsgiver 2]er således vurderet markant dårligere på pris (der vægter 40 pct.) og noget dårligere på samlet kompetenceprofil (der vægter 60 pct.)"] Vedrørende [Tilbudsgiver 3] Til det af [tilbudsgiver 3] afgivne tilbud bemærkes, at:» I forhold til underkriteriet kvalitet vurderes [tilbudsgiver 3] at have tilbudt [ ].» [tilbudsgiver 3] har tilbudt den [laveste/næst/tredje/osv. laveste] pris.» For så vidt angår underkriteriet [ ] vurderes [tilbudsgiver 3] at have tilbudt en [vurdering] løsning. [Her indsættes en opsummering af den relative vurdering mellem den pågældende tilbudsgiver og den vindende tilbudsgiver. Det er vigtigt, at afsnittet afspejler hvert underkriterium, og at tilbudsgiverne vejes op mod hinanden.] Vedrørende [Tilbudsgiver 4] Til det af [tilbudsgiver 4] afgivne tilbud bemærkes, at:» [tilbudsgiver 4] har tilbudt en [vurdering] kvalitet.» [tilbudsgiver 4] har tilbudt den [laveste/næst/tredje/osv. laveste] pris.» For så vidt angår underkriteriet [ ]vurderes [tilbudsgiver 4] at have tilbudt en [vurdering] løsning. [Her indsættes en opsummering af den relative vurdering mellem den pågældende tilbudsgiver og den vindende tilbudsgiver. Det er vigtigt, at afsnittet afspejler hvert underkriterium, og at tilbudsgiverne vejes op mod hinanden.] 5.4 Indstilling På baggrund af de ovenfor samlede vurderinger indstilles det, at [den vindende tilbudsgiver] tildeles kontrakten. Det indstilles, at følgende tilbudsgivere får afslag: [Tilbudsgiver 2] [Tilbudsgiver 3] [Tilbudsgiver 4] [ ]

19 SIDE 19 PARADIGMER FOR PRÆKVALIFIKATION AF ANSØGERE SAMT TILDELING AF KONTRAKT Kapitel 6 Tildelingsskrivelse [Tilbudsgiver] Att.: [Kontaktperson] [Adresse] [Postnummer By] Meddelelse om tildeling vedrørende kontrakt om [ ], jf. udbudsbekendtgørelse nr. [ ]. Kære [Kontaktperson] [Ordregiver] takker for det af [tilbudsgiver] fremsendte tilbud. [Ordregiver] har gennemført en grundig gennemgang af de [antal] indkomne tilbud og vurderet disse på baggrund af de i udbudsbetingelsernes punkt [ ] nævnte tildelingskriterier. [Ordregiver] kan med glæde meddele, at [tilbudsgiveren] er blevet tildelt kontrakten. Tilbuddene er vurderet ud fra tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" med følgende underkriterier og relative vægt i tilbudsevalueringen. Kvalitet vægtet med [%], pris vægtet med [%] og [yderligere kriterium, evt. flere] vægtet med [%]. [Indsæt nærmere beskrivelse af underkriterierne, og hvorledes de vurderes sprogligt fra vurderingsnotatet, eksempelvis: "Underkriteriet "Pris" er i tilbudsvurderingen vurderet på grundlag af de modtagne priser Underkriteriet "Samlet kompetenceprofil" er i tilbudsvurderingen vurderet på grundlag af en helhedsvurdering af de af tilbudsgiver fremsendte CV'er for de nøglemedarbejdere, som skal udføre de ydelser, der er beskrevet i kontrakten, navnlig punkt 3. Ordregiver har således ved tilbudsvurderingen lagt vægt på, i hvilket omfang den tilbudte samlede kompetenceprofil understøtter udførelsen af de i kontrakten beskrevne ydelser. Underkriteriet, "Samlet kompetenceprofil" er i tilbudsvurderingen kategoriseret som værende særdeles tilfredsstillende, meget tilfredsstillende, tilfredsstillende eller mindre tilfredsstillende.] [Indsæt den sammenfattende vurdering af tilbudsgivers tilbud fra vurderingsnotatet eksempelvis: "Med hensyn til underkriteriet "Samlet kompetenceprofil", vurderes [tilbudsgiver] at have tilbudt en særdeles tilfredsstillende - og dermed den bedste - samlede kompetenceprofil. [Tilbudsgiver] har tilbudt den laveste pris."] Det er [ordregivers] vurdering, at [den vindende virksomhed] i den samlede vurdering har afgivet [det] økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet i forhold til tildelingskriterierne. Som anført i udbudsbetingelsernes punkt [ ] anser [ordregiver] ikke tildelingen af kontrakten for endelig afsluttet, før kontrakten er underskrevet. [Ordregiver] ser derfor gerne, at [tilbudsgiver] frem til underskriftstidspunktet undlader at udsende pressemeddelelser eller

20 SIDE 20 KAPITEL 6 TILDELINGSSKRIVELSE foretage anden offentliggørelse vedrørende aftalen. [Ordregiver] anmoder ligeledes om, at pressemeddelelser eller anden offentliggørelse efter udløbet af standstill-perioden koordineres med [ordregiver]. I henhold til 3 i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (med senere ændringer) må ordregiver tidligst indgå kontrakten efter udløbet af en standstillperiode på 10 kalenderdage [15 hvis fremsendelse med brev] regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til samtlige tilbudsgivere om tildeling af kontrakten. Denne standstill-periode udløber den [dato], hvorfor [ordregiver] ikke vil underskrive og dermed indgå kontrakten før tidligst den [dato]. [Ordregiver] takker for [tilbudsgivers] deltagelse i udbuddet og ser frem til det forestående samarbejde. Med venlig hilsen [ ]

Delaftale 2: B_Storentreprise for kystanlæg og vandbyging (TN457358-02)

Delaftale 2: B_Storentreprise for kystanlæg og vandbyging (TN457358-02) Til ansøgerne STORENTREPRISER VEDR. OPFØRELSE AF VESTRE FJORDPARK DATO 12-6-2015 Aalborg Kommune har ved udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 084-148783 indrykket bekendtgørelse om begrænset udbud af Storentrepriser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266169-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Udbudsbetingelser Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Den ordregivende

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet Rammeaftale 2013-1115-01 Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet November 2013 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 4 1.1 Ordregiver 1.1 4 1.2 Den udbudte ydelse 1.2 4 1.2.1 Ydelsen 1.2 4 1.2.1.1 Nærmere

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION TIL BEGRÆNSET EU-UDBUD VEDRØRENDE

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION TIL BEGRÆNSET EU-UDBUD VEDRØRENDE SPØRGSMÅL OG SVAR TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION TIL BEGRÆNSET EU-UDBUD VEDRØRENDE RAMMEAFTALE OM IT-KONSULENTBISTAND TIL VEDLIGEHOLD, SUPPORT OG VIDEREUDVIKLING AF FAGSYSTEMER TIL DANMARKS MILJØPORTAL

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge 26. februar 2010 Sag 4/0420-0100-0205 / PMK Deres ref. Klage over Fællesindkøb Fyn vedr. accept af dokumentation

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold UDBUDSBETINGELSER ANNONCERING September 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold 1 Indhold 1.Indledning...

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015

Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015 Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015 Skatteministeriet afholdt orienteringsmøde den 4. juni 2015. Spørgsmål og svar fra orienteringsmødet er medtaget i tabellen nedenfor, jf. spørgsmål 2 16. En række

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere