EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD"

Transkript

1 EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD Kirsten Petersen Pd.d. og forsker på MarselisborgCentret 1 Præsentationen vil tage udgangspunkt i resultater af evaluering foretaget i Region Hovedstaden og Københavns Kommune i 2012 med særlig fokus på implementeringsprocessen

2 FORMÅL At undersøge og vurdere implementeringen af IMR i socialpsykiatriske botilbud At komme med anbefalinger til den videre implementering Evalueringen er rettet mod selve implementeringsprocessen: - hvor langt var man nået? - hvilke erfaringer havde man opnået? 2

3 DESIGN OG METODE multiple-casestudy design, 5 cases (=botilbud) kvalitative dataindsamlingsmetoder: individuelle og gruppeinterview, uformelle samtaler og observation De centrale aktørers perspektiv på implementeringen: - borgerne, medarbejderne, projektlederne og lederne analyse og fortolkning: - meningskondensering - hvad tales der om - meningsfortolkning tolkning af det der tales om 3

4 TILGANG TIL EVALUERINGEN TRIN 1: Indblik og forståelse af det enkelte botilbud`s implementering af IMR set ud fra de forskellige aktørers perspektiv TRIN 2: Fortolkning af datamaterialet på tværs af botilbuddene, - hvad kendetegner implementeringsprocessen, hvilke anbefalinger kan der gives på baggrund i resultaterne af analysen 4

5 FORSKELLIGE PERSPEKTIVER Borgernes perspektiv Medarbejdernes perspektiv Projektledernes perspektiv Ledernes perspektiv 5

6 Motivation BORGERNES PERSPEKTIV Social betydning Det betyder noget at det er en lille gruppe syns jeg, jeg kan godt lide arbejdsformen Udbytte - Forventning om at opnå bedring (det gir) mulighed for at udvikle sig i helbredende retning. 6

7 MEDARBEJDERNES PERSPEKTIV Engagement Stor interesse for programmet Jeg har ikke oplevet for nuværende noget der ikke er relevant, tværtimod Udfordring Ændringer af gældende praksis bliver nødvendigt Jeg har været meget i tvivl, hvis nogen har haft det dårligt, skal jeg være loyal overfor beboerne eller kollegerne, men samtidig er det vigtigt at det er et lukket rum 7

8 PROJEKTLEDERNES PERSPEKTIV Organisering Valg af kompetente medarbejdere udvælge nogen (medarbejdere) som er god i en gruppe som er i stand til at tage styringen, og generelt har de kompetencer der skal til for at styre en gruppe Tilpasning Ændring af programmet jeg syns ikke IMR lægger op til dialog, jeg ved godt at recovery er hele tanken bag der er fokus på ting som er for sygdomsorienteret 8

9 LEDERNES PERSPEKTIV Evidens Begrundelse for implementering Socialpsykiatrien mangler evidensbaserede metoder. Kvalitetsudvikling Implementeringen er med til at udvikle kvaliteten personale ressourcer til IMR, tilrettelæggelse af vagtplaner, uddannelse af personale og kompetenceudvikling 9

10 HVAD KENDETEGNER IMPLEMENTERINGEN Foreløbig implementering af IMR i de 2 botilbud: - undersøgelse, tilpasning og installering af IMR, udvælgelse af medarbejdere, medarbejdertræning Supervision og programevaluering foregår kun i et af botilbuddene (bestilt fra USA) Planlægning af implementering er i gang i 3 af botilbuddene: - inddragelse af borgere i undersøgelse og tilpasning af IMR, udvælgelse af medarbejdere og medarbejdertræning 10 Reference: Dean Fixen s trin

11 IMPLEMENTERING DEAN FIXEN S MODEL Investigation and ajustment Program instalation Temporary implementatio n Full implementation Innovation and develpment Program retention 11

12 ANBEFALINGER Organisering og tilrettelæggelse af IMR således at der tages højde for flere elementer til opnåelse af en succesfuld implementering af programmet Forskning i implementeringsprocessen & effekt af IMR nødvendig for at kvalificere proces og outcome Kvalitetsudvikling af IMR programmet: - tilpasning til dansk kontekst & involvering af borgerne i evalueringer 12

13 KONKLUSION Ressourcekrævende proces - rekruttering af personale til at implementere programmet - kompetenceudvikling af personale mhp. undervisning - organisering og tilpasning af IMR Kvalificering af implementeringsprocessen - tid og ressourcer til implementering (team) - Kompetenceudvikling af medarbejdere og projektledere - supervision af ekspert i IMR - udvikling af en evidensbaseret praksis i øvrigt - Iværksættelse af løbende programevaluering - sikring af programfasthed måling af fidelity 13

14 ANBEFALINGER Scenarie 1: IMR indgår i udvikling af en evidensbaseret praksis - sikre programfasthed vha. programevaluering, kompetenceudvikling og supervision. - overveje implementering af andre evidensbaserede metoder Scenarie 2: IMR er inspirationskilde til udvikling af et undervisningsbaseret og recovery-orienteret tilbud - afklare hvilke elementer der tages fra IMR og hvorfor - afklare hvilket indhold der tilføjes og hvorfor - ikke kalde det IMR Scenarie 3: IMR bidrager til udvikling af et tværsektorielt tilbud - udbyde IMR som et evidensbaseret og tværsektorielt tilbud - uddannelse af IMR-eksperter til ivaretagelse af fælles tilbud 14

15 DISKUSSION 1. Hvilket scenarie for implementering af IMR er hensigtsmæssig? 2. Hvilke udfordringer opstår i mødet mellem det sociale arbejdes praksis og arbejdet med at implementere et evidensbaseret programmer? 3. Hvordan imødekomme disse udfordringer? 15

16 TAK FOR I DAG! Kontaktoplysninger: Kirsten Petersen Mobilnr

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Metode Seniorpraksis

Metode Seniorpraksis Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

Implementering et spørgsmål om forandring og oversættelse

Implementering et spørgsmål om forandring og oversættelse Implementering et spørgsmål om forandring og oversættelse Af Charlotte Holmer Kaufmanas, specialkonsulent, Socialstyrelsen Holbæk Kommune, Specialrådgivningen 18. marts 2014 Indhold og mål Oplæggets mål:

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland Case-beskrivelse kategori 3: Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland 24. september 2010 At medarbejdere, brugere og pårørende kan se sig selv i relation til andre og andet giver

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering VIDA-modelrapport 2 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering Kristina Kristoffersen, Ove Steiner Rasmussen & Bente Jensen (red.) VIDA-forskningsserien

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Med udgangspunkt i erfaringer med samarbejdsprojekt imellem Kolding Kommune og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Afdeling,

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Mere end flødeskum Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indhold Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Side 1 Fakta om standardprogrammet Side 2 Holberghus - med løftet pande - og kvalitet Side

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere