2. Godk. af ref. fra forrige møde. 7. Spg. fra Kenneth om blacklist af medhj Godk. af forretningsorden. 9. Opfølgning på aktionsliste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Godk. af ref. fra forrige møde. 7. Spg. fra Kenneth om blacklist af medhj. 2008. 8. Godk. af forretningsorden. 9. Opfølgning på aktionsliste"

Transkript

1 21. februar 2009 Referat Mødedato og tid 21. februar :00 Sted Mødeleder Referent Festivalkontoret Einar Pia Emne Bestyrelsesmøde Dagsorden 1. Godk. af dagsorden samt valg af ref. 2. Godk. af ref. fra forrige møde 3. Økonomi 4. Nyt fra udvalgene 5. Status medhjælperfest 6. Formandsmøde 7. Spg. fra Kenneth om blacklist af medhj Godk. af forretningsorden 9. Opfølgning på aktionsliste 10. Runden 11. Evt. Deltagere Einar - Kirsten - Mona - Kenneth Anders Mette - Pia Fraværende Henning - Thomas S - Thomas J Referat sendes i øvrigt til Knud Jensen (kontoret) Samsø Festival Marsk Stigsvej Samsø Tlf: Fax Internet:

2 2 Ad 1. Godk. af dagsorden samt valg af ref. Kisser mindede om at vi fortsat ikke har behandlet emnet omkring medhjælpere (påhæng), hvis timer arbejdes ind af deres ægtefælle. Har før været et punkt, der blev udskudt fordi alle ikke var til stede. Punkt udskudt igen, da der også var fraværende til dette bestyrelsesmøde. Ad 2. Godk. af ref. fra forrige møde Ad 2:Beslutningen om campinglængde vendt igen og vi fastholder 6 meter grænsen. Ad 3: Kørerbøger, som Pia har bestilt er ankommet til gennemsyn. Bøger ok. Pia bestiller til alle. Ad 3 :IP telefoni iværksættes på kontoret d. 4/3. Ad 3:Aftalen omkring Frikadelleboden, skal Knud informeres om, så han ved vi forventer han orientere boden om vores beslutning. Uvist om Thomas S har gjort det? Ad 6:Der bliver ikke beregnet gebyr på køb af billetter til medhj. fest. Forventes i øvrigt at Henning fortsat har kontakt til festudvalget omkring økonomien. Ad 3. Økonomi Bogføring status billigbilletter Billetsalget har overgået alle forventninger. Vi er tæt på ca solgte billetter. Salget er dog gået i stå nu. Men med offentliggørelsen af yderligere 2 navne lige før næste prisskift, sker der måske noget igen. Teltsalget er desværre ikke kommet i gang. Lyskæder køb/lejer? Beslutning: Skal lejes ved Godik. Ændringer og opfølgning til budget. Henning er i dialog med Annette om nyt Kaffebar projekt. Pladsgruppen påpeger er der jo også skal tages højde for alle de ting der skal opbygges. Færgedriften. Kisser og Einar har snakket med Bornholmstrafikken. Der er udpeget en bestemt kontaktperson. Det lader til at der ikke bliver brug for fysiske rekvisitionssedler. Der gives et rekvisitionsnummer pr. reservation. Det kan ombookes. Nummer skal blot oplyses ved ankomst til færgen, her noteres nummerpladen og der afregnes på en baggrund med festivalen. Ombookinger kan således foretages direkte mellem Leverandør og færgeselskab. I aftalen indgår at vi må publicere vores trygsager på alle deres overfarter. Det er endnu ikke afklaret om der bliver indført reservation om søndagen. Kræves pladsbillet, har Bormholmstrafikken fået tilbudt at sidde på festivalpladsen, hvor Jette før sad. Når behov for reservationer til transport af materiel er kendt skal færgeselskabet informeres. Jo hurtigere jo bedre.

3 3 Ad 4. Nyt fra udvalgene Pladsgruppen Udestår endelig aftale om placering af ansvar for Godik kontakt. Foreløbig sammensætter Pia bestillingen, men forventer Thomas J tager den praktiske del, med modtagelse af materiel og kontakten til Godik, når bestilling er afsluttet. Lyskæder skal lejes ved Godik meter med 3 meter mellem fatningerne. Der skal ikke lejes pærer. Pia opdaterer Godik bestillingen. Kommunen er ved at være klar til start på kloakarbejdet. Endelig beslutning om toilettyper udestår. Træk & slip ved Badeland er planlagt, men måske det også kunne være en mulighed på Camp2. Alt hvad det indebærer af pumper, slanger, brønde og tanke skal gennemtænkes, så vi ikke får problemer med hverken stoppede toiletter eller at pumpe væk fra toiletvognene. Pia gjorde opmærksom på at de nye toiletvogne fra Godik, til erstatning for de grønne træk & slip, har håndtørrer. Stiller formentlig større krav til strøm. Til gengæld sparrer vi håndarkene og har ingen risiko for stoppede toiletter pga af dem. Pr-gruppen Sidste års Citrus Media aftale har Mette forsøgt at sætte sig ind i, men uden held. Oplysningerne har ikke været tilgængelige hos hverken Citus Media eller os selv!! Der må ikke længere reklameres på uddannelsessteder, for noget der indeholder alkohol. Anders har til Mette foreslået busreklamer. Mette har fået et tilbud på hånden i uge Busreklame på 40 busser i Århus. 10 busser i Odense og 10 busser i København. Derudover 10 busskur pladser efter eget valg i Århus. Beslutning: Busreklame vedtaget. Mette har solgt reklamer til Beach Volley banderne. Mangler nu at få defineret bandestørrelser m.v. Samarbejde mellem Mette og Anders. Bannere på Pit Stop har BT efterlyst. Der skal udtænkes muligheder. Mette snakker med Thomas J og Henning. Kisser efterlyste status vedr. Intersport. Der er ikke lukket nogle aftale, men det er i toppen af Mettes to do liste. Der udestår således også fortsat bestilling af medhjælper t-shirts. 20 års jubilæum. Skal der udgives en bog?? Er aftalen med Signe helt droppet? Aftalen med Signe forventes at være droppet. Mette har et tilbud fra Outsource marketing. Mulighederne er et magasin der udkommer før festival, efter festival eller slet ikke. Magasin droppes og der planlægges i stedet for at starte et arbejde allerede nu med henblik på at lave en 25 års jubilæumsudgave. Martin Eybye inddrages med henblik på allerede i år at få fundet frem til

4 4 gæster/medhjælpere, der måtte have været med i de første 20 år. Mette tager kontakt til Martin. Kirsten snakker med Kirsten Garde om salg af annoncer til programmet. Peter og Mette skal snakke sammen om input til programmet. Deadline for indhold til program skal fastsættes. Deadline for annoncesalg uge 14. Input fra alle andre er også uge 14. Alle bør komme med input og forholde sig til indholdet. Reklamepladserne er ikke forbeholdt erhvervsdrivende på Samsø. 14 dage til opsamling af input. 14 dage til opsætning. Uge 19 læses korrektur. Klar til tryk i uge 20. Forventet færdig uge 24. Mette efterspørger annoncepriserne. Mon efterspørge en ordentlig korrektur på programmet så pinlige fejl fra tidligere år undgås. Da indholdet også de tidligere år er udsendt til alle, med henblik på at læse korrektur, må der her være tale om en opstramning af at alle forholder sig til indholdet. Forretningsudvalget. intet nyt. Ad 5. Status medhjælperfest ca. 70 tilmeldinger modtaget. Festudvalget, bestyrelsen og fotografer tilmeldes uden betaling. Påhæng til bestyrelsen samt alle andre tilmeldes og opkræves via tilmeldingssiden. Ad 6. Formandsmøde Dagsorden for mødet, vores ideer til indsatsområder, bespisning. Pia s bud på en dagsorden. Noterne er blot uddybende kommentarer, der ikke vil fremgå af den officielle dagsorden. Input/kommentarer modtages gerne. 1. Velkomst v/einar (5 min) NOTE--praktisk orientering om mødet, mappen og forplejningen. Forventningen er korte orienteringer fra bestyrelsen og god tid til gruppesnak. Mulighed for input til dagsorden indtil dette punkt er lukket. Præsentation af referant og henstilling til at alle kort siger hvem de er og hvilket område de kommer fra, når de siger noget i den store forsamling. Ved gruppesnak forventes at der laves kort referat fra hver gruppe, som skal indgå i det samlede referat. 2. Organisation og ansvarsfordeling (20 min) a. Herunder præsentation af formand og sub er NOTE--organisationsplan vises i på lærred, mens det enkelte bestyrelsesmedlem præsentere sig selv og sine ansvarsområder samt de respektive tilhørende formænd/subformænd. 3. Forretningsudvalg v/einar (15 min) a. Forretningsorden b. Beredskabsplan c. Færgesituation NOTE--kort orientering om forretningsorden (som der blev talt om på generalforsamlingen) samt beredskabsplanen og en kort orientering om færgesitu-

5 5 ationen. 4. Økonomi, Budget indkøb & Salg v/henning (15 min) NOTE--kort orientring om budget. Forventes interessant for det enkelte område at kende deres budget i store tal. 5. Personale v/pia (20 min) a. Medhjælperkartotek b. Vagtplaner c. Bestillingslister d. Rettigheder, pligter og instrukser NOTE--lille opdatering på regler, aftaler og forventninger til opdatering i kartoteket. Orientering am deadline for aflevering af vagtplaner. Kort orientering om at medhjælperantal og arbejdstimer er i fokus i år og forventes ændret til næste år. Formålet er at inddrage formænd og subber i en læsning. Måske øge arbejdstimer op mod de 24 timer. Opfølgning på bestillingslister og forventningerne til håndteringen af dem. 6. Bespisning v/mona (10 min) NOTE-- Orientering om styring og kontrol af spisning før, under og efter festival. Oplysning om afkrydsning på armbånd. Regler og forventninger. 7. Pladskoordination v/pladsgruppen (15 min) a. Pladsindretning b. Strøm c. Arbejdsweekend NOTE--Hvordan indrettes pladsen i grove træk. Vigtige/markante ændringer. Oplysning om strømperioder. Oplysning om arbejdsweekender og hvordan man tilmelder sig og giver input til den. 8. Afrunding før gruppesnak. v/einar (10 min) NOTE--Spørgsmål kommentarer og input af fælles interesse. 9. FROKOST ca. kl. 12: Gruppesnak. (13:00-15:30) v/best. koordinator NOTE--opsamling fra gruppesnak foretages af de enkelte grupper og indmeldes til samlet referat. Ad 7. Spg. fra Kenneth om blacklist af Den afsatte mødetid var udløbet, da dette punkt blev nået. medhj Ad 8. Godk. af forretningsorden Ad 9. Opfølgning på aktionsliste Opdateret af referent efter mødet. Ad 10. Runden Ad 11. Evt.

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi 23. marts 2009 Referat Mødedato og tid 23. marts 2009 20:00 Sted Mødeleder Referent Festivalkontoret Einar Pia Emne Bestyrelsesmøde Dagsorden 1. Godk. af dagsorden, vag af ref. 2. Godk. af ref. fra seneste

Læs mere

2. Godk. af ref. fra sidste møde. 3. Fastsætte møde række indtil uge 29. 5. Medhjælper og formandsstatus. 7. Opfølgning på aktionslisten

2. Godk. af ref. fra sidste møde. 3. Fastsætte møde række indtil uge 29. 5. Medhjælper og formandsstatus. 7. Opfølgning på aktionslisten 7. maj 2009 Referat Mødedato og tid 7. maj 2009 20:00 Sted Mødeleder Referent Festivalkontoret Einar Pia Emne Bestyrelsesmøde Dagsorden 1. Godk. af dagsorden, valg af ref. 2. Godk. af ref. fra sidste møde

Læs mere

Formandsmøde - Tunø Festival

Formandsmøde - Tunø Festival 29. april 2010 Referat Mødedato og tid 6. maj 2010 19.00 Sted Risdalsvej 59, 8260 Viby J Mødeleder Referent Ditte Løgager Emne Formandsmøde - Tunø Festival Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af mødeleder 3.

Læs mere

Dagsorden til formandsmøde

Dagsorden til formandsmøde 29. april 2014 Referat Mødedato og tid 30. april 14 19.00 Sted Risdalsvej 59, kld Mødeleder Referent Ditte Løgager Emne Dagsorden til formandsmøde Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af mødeleder 3. Orientering

Læs mere

Beretning for 2011. 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival

Beretning for 2011. 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival Beretning for 2011 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival Aldrig har vi haft større omsætning end i år. Den slog sidste års rekord med næsten 1 million. Det vil Henning i sin aflæggelses

Læs mere

Formandsmøde - Tunø Festival

Formandsmøde - Tunø Festival 9. april 2013 Referat Mødedato og tid 9. april 2013 19.00 Sted Risdalsvej 59, 8260 Viby J Mødeleder Referent Ditte Løgager Emne Formandsmøde - Tunø Festival Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af mødeleder 3.

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Nadia, Holland, Baagøe, Kåre, Parbæk, Thorup Afbud: Bo, Kathrine Ikke fremmødt: - Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1.

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Beboerrådsmøde d. 01.12.11

Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Tilstede: Cecilie K (447), Cecilie (439), Morten (340), Jannie (126), Jens (425), Susanne (246), Signe (433) Fraværende: Jakob (348), Martin (847) 1. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015 Referat af: Bestyrelsesmøde I det nye Kridthus Tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 19.15 21.00 Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal) - Økonomi for maj 2015 er omdelt med en forbrugs % på 102 % denne

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Marts/April 2006 44. Årgang

Marts/April 2006 44. Årgang Marts/April 2006 44. Årgang Frederiksborg Amts Motorklub Fredensborg-Humlebæk Moto Cross Klub Melby Micro Cross Club Hundested Moto Cross Klub www.kejserdalen.dk og www.microcross.dk Aktivitetskalender

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Formandsmøde - Tunø Festival

Formandsmøde - Tunø Festival 15. juni 2010 Referat Mødedato og tid 15. juni 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Risdalsvej 59, Viby Hans Lydiksen Ditte Løgager Emne Formandsmøde - Tunø Festival Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af mødeleder

Læs mere