Games to Go! MONOPOLY Rules (SCANDI) Games to Go! MONOPOLY Rules (SCANDI) Bild 1 Figur 1 Figur 1 Kuva 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Games to Go! MONOPOLY Rules (SCANDI) Games to Go! MONOPOLY Rules (SCANDI) Bild 1 Figur 1 Figur 1 Kuva 1"

Transkript

1 Bild 1 Figur 1 Figur 1 Kuva Hasbro. All rights reserved. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. Det bärbara spelet för fastighetshandel Det bærbare spil, hvor der handles ejendomme Spillet om eiendom og rikdom - der du vil Tuttu kiinteistöpeli kulkee nyt mukana 00219i179 Monopoly G2G.indd /6/06 10:42:29 am

2 S Innehåll: 1 självhäftande spelplan, 1 spelbräde, 1 kartongark med lagfartskorten och listor för chans och allmänningar, 6 spelpjäser i plast, 6 plastnycklar, Monopoly-pengar, 3 tärningar, 32 hus och 12 hotell. I den här versionen av Monopol är gatorna från Atlantic City i USA. Det var de gatorna som spelets upphovsman Charles B. Darrow använde när hans spel började säljas på ett varuhus i Philadelphia Efterfrågan blev så stor att han inte hann med alla beställningar utan sålde rättigheterna till spelföretaget Parker Games. Resten är historia. Idag har över 200 miljoner spel sålts över hela världen, vilket gör Monopol till det mest köpta spelet genom alla tider. SPELET I KORTHET Monopoly går ut på att bli så rik som möjligt genom att köpa, hyra ut och sälja egendomar den mest förmögna spelaren vinner! Börja på rutan GO (GÅ), kasta tärningarna och flytta din spelpjäs runt spelplanen. Om du hamnar på en tomt som inte redan ägs av någon annan spelare kan du köpa den från banken. Om du bestämmer dig för att inte köpa egendomen bjuds den ut till försäljning på auktion. Spelare som äger egendomar inkasserar hyra från motspelare som hamnar på dessa tomter. Hyrorna för egendomarna stiger rejält i och med uppförandet av hus och hotell. Därför är det klokt att bebygga så många tomter som möjligt. Om du behöver mer pengar kan du inteckna dina egendomar hos banken. Du måste alltid följa anvisningarna när du hamnar på rutor för Community Chest (allmänningar) och Chance (chans). Ibland händer det att du får gå i fängelse. FÖRBEREDELSER Avlägsna skyddspapperet från båda delarna av den självhäftande spelplanen och klistra fast spelplanen på plastbrädet så att Monopoly-logotypen hamnar i mitten. (Se bild 1). Ta loss lagfartskorten och listorna för chans och allmänningar från kartongarket. Ta loss spelpjäserna från deras fästen (använd en sax om det behövs). Ställ spelpjäserna på rutan GO (GÅ). Lägg nycklarna, husen, hotellen och tärningarna bredvid spelplanen. Sortera pengarna och lägg valörerna i olika högar intill spelplanen. Varje spelare väljer en spelpjäs. BANKEN En spelare utses att, förutom att spela själv, ansvara för banken. Varje spelare erhåller $1 500 uppdelat i följande valörer: Två x $500 Fyra x $100 En x $50 En x $20 Två x $10 En x $5 Fem x $1 Resten av pengarna förvaras i banken. Banken kan aldrig gå i konkurs. Banken kan vid behov låna ut obegränsade belopp i form av skuldbrev, som skrivs på vanligt papper. SÅ HÄR SPELAR DU Spelarna kastar i tur och ordning två tärningar. Den spelare som slår högst börjar. FLYTTA RUNT SPELPLANEN Den första spelaren slår två tärningar och flyttar sin spelpjäs medsols i pilens riktning. En spelare kan göra något av följande beroende på vilken ruta som han eller hon hamnar på: köpa egendomar eller tomter och bygga hus eller hotell tvingas att betala hyra om egendomen redan ägs av en annan spelare betala skatt slå tärningarna för en chans- eller allmänningsuppgift gå i fängelse stanna på rutan Free Parking (fri parkering) inkassera $200 i lön vara på besök i fängelset. DUBBELSLAG Om du slår lika har du rätt att först flytta spelpjäsen som vanligt och sedan slå tärningarna och flytta en gång till. Om du slår lika tre gånger i rad måste du emellertid Gå i fängelse. Turen går vidare till nästa spelare. PASSERA GO (GÅ) Varje gång du hamnar på eller passerar rutan GO (GÅ) får du $200 från banken. HAMNA PÅ EN LEDIG EGENDOM Om du hamnar på en egendom som inte redan ägs av en annan spelare kan du köpa den från banken för det belopp som anges på spelplanen. Om du bestämmer dig för att köpa egendomen betalar du beloppet till banken och erhåller i utbyte ett ägarbevis i form av ett lagfartskort för egendomen. Om du bestämmer dig för att inte köpa egendomen måste banken genast bjuda ut den på auktion. Den spelare som bjuder högst betalar köpesumman till banken och erhåller lagfartskortet som ägarbevis. HAMNA PÅ EN ÄGD EGENDOM När du hamnar på en egendom som ägs av en annan spelare tvingas du att betala hyra till spelaren i enlighet med vad som står på lagfartskortet. Det är en klar fördel att äga samtliga tomter i en färggrupp. I så fall har ägaren rätt att ta ut dubbel hyra för obebyggda tomter inom gruppen (d.v.s. tomter utan varken hus eller hotell). En spelare som äger en hel färggrupp kan ta ut dubbel hyra om någon av tomterna är intecknad. HAMNA PÅ STATLIGA VERK Om du hamnar på någon av dessa rutor kan du köpa det statliga verket om det inte redan ägs av någon annan spelare. Precis som med övriga egendomar betalar du det pris som anges på spelplanen till banken. Om det statliga verket redan ägs av en annan spelare måste du betala hyra till ägaren. Hyran beräknas utifrån värdet på de slagna tärningarna. Om spelaren bara äger ett av de statliga verken blir hyran fyra gånger värdet på de slagna tärningarna. Om spelaren äger båda de statliga verken måste du betala tio gånger värdet på de slagna tärningarna. Om du bestämmer dig för att inte köpa det statliga verket bjuds det ut till försäljning på auktion. Du kan också delta i budgivningen. HAMNA PÅ TÅGSTATIONER Om du hamnar på en tågstation som inte redan ägs av en annan spelare kan du köpa den. Annars auktioneras den ut av banken. Du kan också delta i budgivningen. Om stationen redan ägs av en annan spelare måste du betala ägaren det belopp som anges på lagfartskortet. Beloppet varierar beroende på hur många andra stationer som spelaren äger. HAMNA PÅ CHANCE (CHANS) ELLER COMMUNITY CHEST (ALLMÄNNING) När du hamnar på någon av dessa rutor kastar du tre tärningar. Om du exempelvis slår 12 läser du motsvarande chans eller allmänning på uppdragskorten. Du måste utföra angiven åtgärd direkt, såvida du inte får en Du slipper ut ur fängelse -nyckel. I så fall tar du en nyckel och sparar den tills du behöver den. Om du uppmanas att betala böter betalar du angivet belopp till banken. FREE PARKING (FRI PARKERING) Om du hamnar på den här rutan stannar du tills det är din tur igen. Du behöver inte betala något om du hamnar här och du kan fortsätta att göra affärer som vanligt. FÄNGELSE Du måste gå i fängelse om: du hamnar på rutan med texten IN JAIL (I FÄNGELSE) eller du har hamnat på en ruta för chans eller allmänning och slår ett tärningstal motsvarande uppmaningen gå i fängelse eller du slår lika tre gånger i rad i179 Monopoly G2G.indd /6/06 10:42:30 am

3 Turen går vidare till nästa spelare när du skickas i fängelse. Du har inte rätt att inkassera $200 i lön, oavsett var du befinner dig på spelplanen. När du sitter i fängelse kan du inkräva hyra på egendomar under förutsättning att de inte är intecknade. För att släppas ut ur fängelset måste du göra något av följande: slå lika någon av följande tre gånger som det är din tur eller använda en Du slipper ut ur fängelse -nyckel om du har en sådan eller betala böter på $50 eller köpa en Du slipper ut ur fängelse -nyckel från en annan spelare till överenskommet pris. När du har slagit tärningarna tre gånger måste du betala böter på $50 till banken, såvida du inte slår lika. Därefter slipper du ut och kan genast flytta framåt från fängelset så många steg som tärningarna visar. Om du inte uttryckligen skickas i fängelse utan bara hamnar på fängelserutan är du bara på besök, vilket inte medför några skyldigheter eller plikter. Gå vidare som vanligt nästa gång det är din tur. HUS Du måste äga en hel färggrupp innan du kan köpa hus från banken. Om du köper ett hus kan du bygga det på valfri tomt i gruppen. Nästa hus som du köper måste byggas på någon av de obebyggda tomterna i samma eller i en annan komplett färggrupp som du äger. På lagfartskortet ser du hur mycket varje hus kostar. När det är din tur kan du köpa och bygga så många hus du vill och/eller som din ekonomi tillåter, upp till högst fyra per tomt. Tänk dock på att du måste bygga jämnt. Du kan inte bygga ett andra hus på en tomt förrän du har byggt ett hus på var och en av de andra tomterna i gruppen. Därefter kan du börja bygga ett andra hus, följt av ett tredje och fjärde. Även husförsäljningen måste vara jämn. Du kan inte bygga hus om någon av tomterna i samma färggrupp är intecknad. HOTELL Du måste ha fyra hus på varje tomt i en komplett färggrupp innan du kan köpa ett hotell. Du köper hotell på samma sätt som hus. Hotellen kostar fyra hus, som lämnas tillbaka till banken, plus det pris som anges på lagfartskortet. Obs! Du kan bara bygga ett hotell per tomt. SÄLJA EGENDOM Obebyggda tomter, tågstationer och statliga verk kan säljas till en annan spelare i en privat uppgörelse till ett överenskommet pris. Det är emellertid förbjudet att sälja en tomt om det finns byggnader på någon av tomterna i färggruppen. Om en ägare vill sälja en tomt i en färggrupp måste samtliga byggnader på tomterna lämnas tillbaka till banken. Intecknad egendom kan inte säljas till banken, utan bara till andra spelare. En spelare kan när som helst sälja tillbaka hus och hotell till banken. Banken betalar hälften av det pris som spelaren betalade för husen. För hotell betalar banken hälften av hotellpriset plus halva priset för de fyra hus som lämnades in i samband med hotellköpet. INTECKNINGAR Spelarna kan inteckna sina egendomar via banken om de behöver mer pengar. Inteckningsvärdet för respektive egendom anges på baksidan av lagfartskortet. Räntan för inteckningar är 10 %. Denna måste betalas tillbaka, jämte hela lånebeloppet, vid återbetalningen. Om en intecknad egendom säljs kan den nya ägaren välja att betala tillbaka hela lånet på en gång genom att betala värdet som anges på kortet plus 10 % ränta. Om köparen väljer att behålla inteckningen måste han eller hon ändå betala räntan. Om ägaren betalar tillbaka lånet senare erläggs en extra ränta på 10 % utöver värdet som visas på kortet. För att markera att en egendom är intecknad vänder spelaren lagfartskortet så att baksidan (röd) hamnar uppåt. Innan en spelare kan inteckna en tomt måste han eller hon lämna tillbaka alla byggnader på den och andra tomter i samma färggrupp till banken. KONKURS Om du är skyldig banken eller en annan spelare mer pengar än vad dina tillgångar är värda blir du försatt i konkurs, vilket betyder att spelet är slut för din del. Om skulden är till banken, går alla dina kontanter och lagfartsbevis till banken. Banken auktionerar sedan ut dina egendomar till högstbjudande. Du måste lämna tillbaka alla Du slipper ut ur fängelse -nycklar om du har några. Om du försätts i konkurs av en annan spelare säljs dina hus och hotell till banken till halva ursprungspriset och spelaren i fråga övertar alla dina kontanter, lagfarter och Du slipper ut ur fängelse -nycklar. Om du äger intecknad egendom måste du även lämna över den till spelaren, som genast måste betala 10 % och sedan välja att behålla inteckningen eller betala tillbaka hela lånet direkt. SÅ HÄR VINNER DU Den spelare som är sist kvar vinner. ANMÄRKNINGAR Du måste vara uppmärksam på när andra spelare hamnar på dina egendomar för att inkassera hyra. Om du inte har tillräckligt med kontanter för att betala dina hyresskulder kan du betala en del i kontanter och en del i egendom. Pengar kan bara lånas ut till en spelare av banken och endast genom inteckning av egendom. Indhold: 1 selvklæbende spillebræt, 1 fod til spillebræt, DK 1 kortark med skødekort og lister med Chanceog Kommunekasse-opgaver, 6 spillebrikker i plast, 6 nøgler i plast, Monopoly-penge, 3 terninger, 32 huse og 12 hoteller. Gaderne i denne udgave af Monopoly er opkaldt efter gaderne i Atlantic City, USA. Disse gadenavne blev brugt i spillet af dets opfinder, Charles B. Darrow, da han begyndte at sælge spillet i et supermarked i Philadelphia i Efterspørgslen var for stor, og han kunne ikke følge med ordrestrømmen, så han solgte rettighederne til Parker Games, og resten er historie. I dag er spillet blevet solgt i flere end 200 millioner eksemplarer verden over, hvilket gør Monopoly til verdens mest solgte spil. SPILLET I KORTE TRÆK Monopoly er et spil om køb, udlejning og salg af ejendomme med så stor gevinst, at spillerne forøger deres rigdom den rigeste vinder i sidste ende spillet. Begynd på feltet GO (START), og flyt din brik rundt på spillebrættet i overensstemmelse med det antal øjne, terningerne viser. Hvis din brik lander på en ejendom, der ikke allerede ejes af en anden spiller, kan du købe ejendommen af banken. Hvis du vælger ikke at købe ejendommen, sælges den på auktion til den højestbydende. Spillere, der ejer ejendomme, opkræver leje fra modspillere, der lander på ejendommene. Hvis du bygger huse og hoteller, stiger lejen, du kan opkræve, væsentligt, så det er klogt at bebygge så mange grunde som muligt. Hvis du har brug for flere penge, kan banken give dig lån mod at få pant i dine ejendomme. Du skal altid følge instruktionerne, når du lander på felterne Community Chest (Kommunekasse) og Chance. Nogle gange bliver du sendt i fængsel. FORBEREDELSER Fjern beskyttelsespapiret fra bagsiden af de to halvdele af det selvklæbende spillebræt, og klæb halvdelene på plasticfoden til spillebrættet. Sørg for, at Monopoly-logoet kommer til at passe rigtigt sammen i midten. (Se figur 1). Fjern skødekortene og listerne over Chance- og Kommunekasse-opgaver fra kortarket. Frigør spillebrikkerne og nøglerne fra rammerne (brug om nødvendigt en saks). Placer derefter spillebrikkerne på feltet GO (START). Læg nøglerne, husene, hotellerne og terningerne ved siden af spillebrættet. Sorter pengene, og læg hver værdi i en bunke ved spilbrættet. Hver spiller vælger derefter en brik i179 Monopoly G2G.indd /6/06 10:42:31 am

4 BANKEN En spiller vælges som bankør i tillæg til vedkommendes normale rolle i spillet. Bankøren giver hver spiller $1.500 fordelt på følgende værdier: To x $500 Fire x $100 En x $50 En x $20 To x $10 En x $5 Fem x $1 Alle resterende penge opbevares i banken. Banken kan aldrig gå fallit, men kan udstede så mange penge som nødvendigt i form af gældsbreve skrevet på almindeligt papir. SÅDAN SPILLES SPILLET Hver spiller slår efter tur med to terninger. Spilleren med den højeste samlede værdi lægger ud. TRÆK Den første spiller slår med to terninger og flytter sin spillebrik rundt på brættet i urets retning som angivet ved pilen. En spiller kan gøre et af følgende afhængigt af det felt, vedkommende lander på: købe byggegrunde eller andre ejendomme betale leje ved at lande på en ejendom, som ejes af en anden spiller betale skat slå for at få en Chance- eller Kommunekasse-opgave gå i fængsel slappe af på feltet Free Parking (Gratis parkering) hæve $200 i løn være på besøg i fængslet. TO ENS Hvis du slår to ens med terningerne, må du flytte som normalt og derefter slå og flytte igen. Hvis du imidlertid slår to ens tre gange i træk, skal du med det samme gå i fængsel. Dette afslutter din tur. PASSÉR GO (START) Hver gang din brik enten lander på eller passerer GO (START), betaler bankøren dig $200. HVIS EN SPILLER LANDER PÅ EN EJENDOM, DER IKKE EJES AF NOGEN Hvis du lander på en ejendom, der ikke ejes af nogen, har du mulighed for at købe ejendommen af banken til den pris, der fremgår af spillebrættet. Hvis du vælger at købe, skal du betale banken for ejendommen, og til gengæld modtager du skødekortet på ejendommen som bevis for, at du ejer den. Hvis du vælger ikke at købe den, skal bankøren med det samme udbyde ejendommen til salg ved auktion. Den højestbydende skal betale bankøren med penge og modtager det tilhørende skødekort som bevis på ejerskab. HVIS EN SPILLER LANDER PÅ EN EJENDOM, DER EJES AF EN ANDEN SPILLER Hvis du lander på en ejendom, der ejes af en anden spiller, kan ejeren kræve leje af dig i henhold til de oplysninger, der fremgår af skødekortet. Det er en fordel at eje samtlige grunde i en hel farvegruppe. Ejeren må i så fald kræve dobbelt leje for ubebyggede grunde i ejendommen (dvs. grunde uden huse eller hoteller). En ejer, som har en komplet farvegruppe, må kræve dobbelt leje, hvis en vilkårlig af grundene er belånt. HVIS EN SPILLER LANDER PÅ FORSYNINGSSELSKABER Hvis du lander på et af disse, må du købe forsyningsselskabet, medmindre det allerede ejes af en anden spiller. Som ved de andre ejendomsfelter skal du betale banken den pris, der fremgår af det tilsvarende felt. Hvis Forsyningsselskabet allerede ejes af en anden spiller, kan du blive bedt om at betale leje til ejeren i overensstemmelse med den terningeværdi, du slog får at nå frem til feltet. Hvis ejeren kun har et af forsyningsselskaberne, vil lejen være fire gange det, terningerne viser. Hvis begge forsyningsselskaber ejes af den samme spiller, skal du betale ti gange det beløb, terningerne viser. Hvis du beslutter ikke at købe, skal bankøren udbyde forsyningsselskabet til salg til højestbydende. Du har også lov til at afgive bud. HVIS EN SPILLER LANDER PÅ STATIONER Hvis du lander på en station som den første, har du mulighed for at købe den. I modsat fald auktioneres den bort af banken. Du har også lov til at afgive bud. Hvis stationen allerede ejes af en anden spiller, når du lander på den, skal du betale det beløb, der fremgår af skødekortet. Det skyldige beløb varierer i henhold til det antal stationer, spilleren ejer. HVIS EN SPILLER LANDER PÅ CHANCE ELLER COMMUNITY CHEST (KOMMUNEKASSEN) Hvis du lander på et af disse felter, skal du slå med tre terninger. Hvis du f.eks. slår 12, skal du udføre Chance- eller Kommunekasse-opgaven med tallet 12. Du skal udføre den krævede handling med det samme, medmindre du får en kom ud af fængslet gratis -nøgle. Hvis det er tilfældet, må du tage en nøgle og beholde den, indtil du har brug for den. Når du får besked på at betale en bøde som følge af et terningeslag til en Chance- eller Kommunekasse-opgave, skal pengene betales til banken. FREE PARKING (GRATIS PARKERING) Hvis du lander på dette felt, kan du slappe af her, indtil det er din tur igen. Der er ingen straf forbundet med at lande på dette felt, og du kan stadig gennemføre transaktioner som normalt. FÆNGSEL Du skal gå i fængsel, hvis: du lander på feltet IN JAIL (I FÆNGSEL), eller du slår Chance-/Kommunekasse-opgaven gå i fængsel, eller du slår to ens tre gange i træk. Din tur slutter, når du sendes i fængsel. Du får ikke $200 i løn, uanset hvor på brættet du befinder dig. Når du er i fængsel, kan du opkræve leje af dine ejendomme, såfremt de ikke er belånt. Hvis du vil på fri fod igen, skal du gøre et af følgende: slå to ens i en af dine næste tre ture, eller bruge en kom ud af fængslet gratis -nøgle, hvis du har en, eller betale en bøde på $50, eller købe en kom ud af fængslet gratis -nøgle af en anden spiller til en i fællesskab aftalt pris. Umiddelbart efter at have slået med terningerne for tredje gang skal du betale en bøde på $50 til banken, medmindre du slår to ens. Du sættes herefter fri og kan med det samme flytte det antal felter videre fra fængslet, der svarer til dit terningekast. Hvis du ikke sendes i fængsel, men i løbet af spillet lander på fængselsfeltet, er du bare på besøg og pådrager dig ingen straf. Næste gang det er din tur, flytter du fremad som normalt. HUSE Du skal eje en komplet farvegruppe, før du kan købe huse af banken. Hvis du køber et hus, må du sætte det på en hvilken som helst grund i gruppen. Det næste hus, du køber, skal placeres på en ubebygget grund i den samme eller en anden komplet farvegruppe, du ejer. Prisen på hvert enkelt hus fremgår af skødekortet. Du må når som helst, mens det er din tur, købe og opføre så mange huse, din dømmekraft og finansielle situation tillader, dog maks. fire huse på hver grund. Byggeriet skal imidlertid fordeles ensartet. Du må ikke bygge mere end et enkelt hus på en grund i en farvegruppe, før du har bygget et hus på alle de andre grunde i gruppen. Du kan derefter begynde at bygge et andet hus og derefter et tredje og et fjerde. Salg af huse skal også udføres jævnt. Der må ikke bygges huse, hvis nogen ejendom i samme farvegruppe er belånt i179 Monopoly G2G.indd /6/06 10:42:32 am

5 HOTELLER Du skal have fire huse på hver grund i en komplet farvegruppe, før du kan købe et hotel. Hoteller købes på samme måde som huse og koster fire huse (husene returneres til banken) plus den pris, der fremgår af skødekortet. Bemærk: Der må kun opføres ét hotel på hver grund. SALG AF EJENDOMME Ubebyggede ejendomme, jernbanestationer og forsyningsselskaber kan sælges til en hvilken som helst spiller ved en privat transaktion for en sum, som ejeren er villig til at acceptere. Ingen grund må imidlertid sælges til en anden spiller, hvis der er bygninger på nogen af grundene i farvegruppen. Hvis ejeren ønsker at sælge en grund i en farvegruppe, skal vedkommende returnere alle opførte bygninger fra de tilhørende grunde til banken. Belånte ejendomme må ikke sælges til banken, men kun til andre spillere. Spillere kan når som helst sælge huse og hoteller tilbage til banken. Banken betaler halvdelen af prisen, der oprindeligt blev betalt for husene. For hoteller betaler banken halvdelen af kontantprisen for selve hotellet og halvdelen af prisen for de fire huse, der blev overdraget til banken ved købet af hotellet. BELÅNING Spillerne kan belåne deres ejendomme i banken for at skaffe kapital. Ejendommenes belåningsværdi er trykt på bagsiden af skødekortene. Renten ved belåning er 10 %. Renten skal betales sammen med hele det lånte beløb, når gælden bliver indfriet. Hvis en belånt ejendom sælges, kan den nye ejer vælge at indfri gælden med det samme ved at betale værdien, der fremgår af kortet, og 10% i rente. Hvis vedkommende ikke indfrier gælden, skal renten alligevel betales. Hvis gælden indfries på et senere tidspunkt, skal der betales yderligere 10 % i rente sammen med værdien, der fremgår af kortet. For at vise at en ejendom er belånt, vendes skødekortet om, så dets bagside (den røde side) vender opad. Før en grund belånes, skal spilleren returnere alle bygninger på selve grunden og på alle andre grunde i farvegruppen til banken. FALLIT Hvis du skylder banken eller en anden spiller flere penge, end du kan skaffe fra dine aktiver, erklæres du fallit og går ud af spillet. Hvis du skylder banken penge, får banken alle dine penge og skøder. Bankøren bortauktionerer herefter hver enkelt ejendom til højestbydende. Du skal aflevere eventuelle kom ud af fængslet gratis -nøgler og lægge dem ved siden af spillebrættet. Hvis du erklæres fallit af en anden spiller, sælges dine huse og hoteller til banken til det halve af deres oprindelige pris, og den pågældende spiller får eventuelle penge, skøder og kom ud af fængslet gratis -nøgler, du måtte eje. Hvis du ejer belånt ejendom, skal denne også overdrages til den pågældende spiller. Vedkommende skal betale 10 % i rente med det samme og derefter vælge, om belåningen skal opretholdes eller indfries. SEJR Den sidste spiller, der er tilbage i spillet, vinder. BEMÆRKNINGER TIL SPILLET Du skal selv holde øje med, om du er berettiget til at opkræve leje på dine egne ejendomme. Hvis du skylder mere i leje, end du kan betale med kontanter, kan du betale din kreditor delvist med kontanter og delvist med ejendom. Penge kan kun udlånes til en spiller af banken og kun ved belåning af ejendom. N Innhold: 1 selvklebende spillebrett, 1 spillebrettbase, 1 ark med skjøtekort og lister over sjanse- og prøv lykken-oppgaver, 6 spillebrikker av plast, 6 plastnøkler, Monopoly-penger, 3 terninger, 32 hus og 12 hoteller. Gatene i denne utgaven av Monopol er fra Atlantic City i USA. Dette er de gatene skaperen av spillet, Charles P. Darrow, hadde med da han begynte å selge det i en butikk i Philadelphia i Ettespørselen var så stor at han ikke kunne dekke den, og han solgte rettighetene til Parker Games. Resten er historie. Frem til i dag er mer enn 200 millioner spill solgt over hele verden, og Monopoly er bestselgeren blant spillene gjennom alle tider. SPILLET I KORTE TREKK Monopoly er spillet der dere kjøper, leier ut og selger eiendommer på en så lønnsom måte at spillerne øker sin rikdom. Den rikeste blir den endelige vinneren. Du starter fra GO-feltet (START) og flytter rundt brettet i samsvar med terningkastene. Når brikken din lander på en eiendom som ingen har kjøpt, kan du kjøpe den fra banken. Hvis du velger ikke å kjøpe den, blir den auksjonert bort til den som byr høyest. Spillere som har eiendommer, krever inn leie fra motstandere som lander der. Når du har bygd hus og hoteller, blir leien spillerne betaler på eiendommer mye høyere, så det er lurt å bygge på så mange tomter som mulig. Hvis du trenger å skaffe mer penger, kan du pantsette eiendommer i banken. Du må alltid følge instruksjonene du får når du lander på feltene Community Chest (Prøv lykken) og Chance (Sjanse). Av og til blir du sendt i fengsel. FORBEREDELSER Fjern beskyttelsen fra begge halvdelene av det selvklebende spillebrettet, og fest kartongstykkene på plastbasen. Pass på at Monopoly-logoen i midten blir riktig (se figur 1). Ta skjøtekortene og listene over sjanse- og prøv lykken-oppgaver ut av kartongarket. Løsne spillebrikkene og nøklene fra rammene (bruk en butt saks om nødvendig). Plasser så spillebrikkene på feltet GO (START). La nøklene, husene, hotellene og terningene ligge ved siden av spillebrettet. Ta pengene fra hverandre, og legg sedler i bunker etter verdi ved siden av spillebrettet. Hver spiller velger så en spillebrikke. BANKEN En av spillerne blir valgt til banksjef i tillegg til å være spiller. Banksjefen gir hver spiller $ 1500 delt opp på denne måten: 2 x $ x $ x $ 50 1 x $ 20 2 x $ 10 1 x $ 5 5 x $ 1 Resten av pengene oppbevares i banken. Banken går aldri konkurs. Den kan utstede så mange penger som nødvendig i form av tilgodelapper skrevet på vanlig papir. SLIK SPILLER DERE Spillerne kaster to terninger etter tur. Spilleren med høyest sum begynner. FLYTTE Den første spilleren kaster to terninger og flytter spillebrikken med klokken rundt på brettet i pilens retning. Spilleren må gjøre ett av følgende avhengig av hvilket felt hun eller han lander på: Kjøpe tomter eller andre eiendommer Betale leie hvis man lander på en eiendom som noen har kjøpt Betale skatt Kaste for å få en sjanse- eller prøv lykken-oppgave Gå i fengsel Slappe av på feltet Free Parking (Gratis parkering) Motta lønn på $ 200 Være bare på besøk i fengselet i179 Monopoly G2G.indd /6/06 10:42:32 am

6 TO LIKE Når du får to like på terningene, kan du flytte som vanlig og deretter kaste og flytte igjen. Hvis du imidlertid får to like tre ganger etter hverandre, må du straks gå i fengsel. Turen din er da over. PASSERE START Hver gang brikken din enten lander på eller passerer GO (START), betaler banksjefen deg $ 200. LANDE PÅ EIENDOM INGEN HAR KJØPT Når du lander på en eiendom ingen har kjøpt, har du muligheten til å kjøpe den fra banken til den prisen som står på spillebrettet. Hvis du velger å kjøpe, betaler du banken for eiendommen og får til gjengjeld skjøtekortet for denne eiendommen som et bevis på at du eier den. Hvis du velger ikke å kjøpe, må banksjefen straks legge denne eiendommen ut for salg på auksjon. Den som byr høyest, må betale med kontanter til banken, og får skjøtekortet som bevis på eierskapet. NÅR DU LANDER PÅ EN EIENDOM NOEN EIER Når du lander på en eiendom en annen spiller eier, krever denne spilleren inn leie fra deg i samsvar med det som står på skjøtekortet. Det er en fordel å eie alle tomtene i en fullstendig fargegruppe. Eieren kan da kreve dobbel leie for ikke utbygde eiendommer (tomter som ikke har hus eller hotell). En spiller som eier en hel fargegruppe, kan kreve dobbel leie hvis en hvilken som helst av tomtene er pantsatt. NÅR DU LANDER PÅ SELSKAPER Når du lander på et av disse, kan du kjøpe selskapet hvis ingen har gjort det allerede. Som for andre eiendomsfelter betaler du banken den prisen som står på dette feltet. Hvis noen allerede eier selskapet, kan du bli bedt om å betale leie i samsvar med terningkastet som førte deg dit. Hvis eieren har bare ett av selskapene, blir leien 4 ganger det terningene viser. Hvis den samme spilleren eier begge selskapene, må du betale 10 ganger det terningene viser. Hvis du bestemmer deg for ikke å kjøpe, auksjonerer banksjefen bort eiendommen til den som byr høyest. Du kan også være med på å by. NÅR DU LANDER PÅ STASJONER Hvis du er den første som lander der, kan du kjøpe stasjonen. Ellers blir den auksjonert bort av banken. Du kan også være med på å by. Hvis stasjonen allerede er kjøpt av noen når du ankommer, må du betale det beløpet som står på skjøtekortet. Beløpet du må betale, avhenger av antall stasjoner denne spilleren eier. NÅR DU LANDER PÅ CHANCE (SJANSE) ELLER COMMUNITY CHEST (PRØV LYKKEN) Når du lander på disse feltene, kaster du tre terninger. Hvis du for eksempel får 12, matcher du tallet 12 med den tilsvarende sjanse- eller prøv lykken-oppgaven på oppgavekortene. Du må straks gjøre det som kreves, med mindre du får et slippe ut av fengsel gratis -kort. Hvis du får det, kan du ta en nøkkel og ta vare på den til du trenger den. Når du blir bedt om å betale en bot som et resultat av et sjanse- eller prøv lykken-terningkast, må du betale disse pengene til banken. FREE PARKING (GRATIS PARKERING) Hvis du lander på dette feltet, slapper du av her til det er din tur igjen. Det er ingen straff for å lande her, og du kan gjennomføre transaksjoner som vanlig. FENGSEL Du må gå i fengsel hvis du lander på feltet IN JAIL (I FENGSEL), eller terningkastet gir deg sjanse-/prøv lykken-oppgaven Gå i fengsel, eller du får to like på tre terningkast etter hverandre. Din tur avsluttes når du blir sendt i fengsel. Du kan ikke heve lønn med $ 200 uansett hvor du er på brettet. Mens du er i fengsel, kan du kreve leie på eiendommer hvis de ikke er pantsatt. For å komme ut av fengselet må du gjøre ett av følgende: få to like på terningkast på én av de neste tre turene dine, eller bruke en slippe ut av fengsel gratis -nøkkel hvis du har noen, eller betale en bot på $ 50, eller kjøpe en slippe ut av fengsel gratis -nøkkel fra en annen spiller til en pris dere blir enige om. Umiddelbart etter at du har kastet terningene for tredje gang, må du betale en bot på $ 50 til banken hvis du ikke har fått to like. Så kan du straks komme ut og flytte fremover fra fengselet det antallet felter terningene viser. Hvis du ikke sendes i fengsel, men lander på feltet IN JAIL (I FENGSEL) mens du spiller, er du bare på besøk og blir ikke straffet. På neste tur flytter du fremover som vanlig. HUS Du må eie en fullstendig fargegruppe før du kjøper hus fra banken. Hvis du kjøper ett hus, kan du sette det på hvilken av tomtene du vil i gruppen. Det neste huset må settes på en ubebygd tomt i denne eller en annen fullstendig fargegruppe du eier. Prisen på hvert hus står på skjøtekortet. Du kan når som helst under turen din kjøpe og sette opp så mange hus du synes er lurt, og som du har økonomi til opptil maskmalt fire per tomt. Du må imidlertid bygge jevnt. Du kan ikke bygge mer enn ett hus på noen tomt i en fargegruppe før du har bygd ett hus på alle tomtene i denne gruppen. Så kan du begynne å bygge hus nummer to, etterfulgt av et tredje og fjerde. Når du selger hus, må dette også gjøres jevnt. Du kan ikke bygge hus hvis noen tomt i den samme fargegruppen er pantsatt. HOTELLER Du må ha fire hus på hver enkelt tomt i en fullstendig fargegruppe før du kan kjøpe et hotell. Hoteller kjøper du på samme måte som hus, og koster fire hus som leveres tilbake til banken pluss prisen som står på skjøtekortet. Merk: Du kan bygge bare ett hotell på en tomt. SELGE EIENDOM Tomter som ikke er utbygd, og jernbanestasjoner og selskaper kan selges til hvilken som helst spiler for en sum som er akseptabel for eieren. Men ingen tomt kan selges til en annen spiller hvis det står noen bygning på noen tomt i denne fargegruppen. Hvis en eier ønsker å selge en tomt fra en fargegruppe, må hun eller han levere alle bygningene som er satt opp på disse tomtene, til banken. Pantsatt eiendom kan ikke selges til banken, men bare til andre spillere. Spillere kan selge hus og hoteller tilbake til banken når som helst. Banken betaler halvparten av den opprinnelige prisen som er betalt for hus. For hoteller betaler banken halvparten av prisen for hotellet pluss halvparten av prisen for de fire husene som banken fikk da hotellet ble kjøpt. PANTSETTING Spillere kan pantsette eiendommene sine i banken for å skaffe flere penger. Pantsettelsesverdien på hver eiendom står bak på skjøtekortet. Renten på pantelån er 10 %. Denne må betales sammen med hele beløpet som er lånt når pantet blir hevet. Hvis en pantsatt eiendom blir solgt, kan den nye eieren velge å heve pantet straks ved å betale det beløpet som står på kortet, og 10 % rente. Hvis spilleren ikke hever pantet, må hun eller han likevel betale renten. Hvis spilleren hever pantet senere, må hun eller han betale ytterligere rente på 10 % i tillegg til beløpet som står på kortet. For å vise at eiendommen er pantsatt, snur du skjøtekortet slik at baksiden (rød) vender opp. Før en tomt pantsettes, må spilleren levere alle bygninger som står på den og på alle andre tomter i fargegruppen, tilbake til banken i179 Monopoly G2G.indd /6/06 10:42:33 am

SPIL HURTIGERE MONOPOLY PÅ TID

SPIL HURTIGERE MONOPOLY PÅ TID SPIL HURTIGERE Hvis du kender MONOPOLY og vil spille lidt hurtigere: Start med, at bankøren blander ejendomskortene og giver 2 til hver spiller Spillerne betaler med det samme prisen for de ejendomme,

Læs mere

OPBEVARING. INDHOLD: 1 spillebræt, 1 spilenhed, 6 MONOPOLY-bankkort, 6 brikker, 30 ejendomskort, 32 huse, 12 hoteller og 2 terninger.

OPBEVARING. INDHOLD: 1 spillebræt, 1 spilenhed, 6 MONOPOLY-bankkort, 6 brikker, 30 ejendomskort, 32 huse, 12 hoteller og 2 terninger. ALDER 8+ OPBEVARING 2-6 SPILLERE. Læg de 6 brikker i de særlige åbninger i bankørens bakke, så de ikke bliver ridset. 2. Vent på, at spilenheden slukker automatisk (den går i dvale, når den ikke har været

Læs mere

2-6 SPILLERE. FORMÅL MED SPILLET At blive sidste spiller tilbage, efter at alle andre er gået bankerot.

2-6 SPILLERE. FORMÅL MED SPILLET At blive sidste spiller tilbage, efter at alle andre er gået bankerot. Hvis du kender Monopoly og vil spille lidt hurtigere: 1. Start med, at bankøren blander ejendomskortene og giver to til hver spiller. Spillerne betaler med det samme prisen for grundene, de modtager, til

Læs mere

2-6 SPILLERE. Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme. www.hasbro.dk

2-6 SPILLERE. Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme. www.hasbro.dk Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme Spider-Man og alle relaterede figurer: TM & 2007 Marvel Characters, Inc. Spider-Man-filmelementer: 2002-2007 Columbia Pictures Industries, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk THE SIMPSONS & 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Distribueret i Norden af Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup. Made in Ireland www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1 Om disse regler Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere

12+ 3 6 45+ REGLER DK 2

12+ 3 6 45+ REGLER DK 2 12+ 3 6 45+ REGLER DK 2 INDHOLD SPILLETS FORMÅL Spillet går ud på at bygge byen Metropol med en strategi, så din formue vokser, og du bliver den mest velhavende spiller ved spillets afslutning. Byggetilladelse

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder.

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder. WORLD CEO OM SPILLET I WORLD CEO skal du: - opkøbe lande - investere i aktier og få dine aktiekurser til at stige - handle med lande, aktier og andre værdier med de øvrige spillere - konkurrere med dine

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede.

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0306 Klageren: XX Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0206 Klageren: XX på vegne YY 0590 Oslo, Norge. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

Matador. Hvert hus koster: 2000 Et hotel koster: 2000 + 4 huse Pantsætningsværdien er 2000 kr.

Matador. Hvert hus koster: 2000 Et hotel koster: 2000 + 4 huse Pantsætningsværdien er 2000 kr. Matador Problembeskrivelse Matador består af en spilleplade med 40 felter, biler (som udgør spillebrikker), to terninger, huse, hoteller, lykkekort, pengesedler og skødekort. Hvert felt har et nummer og

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby USER_BABY_L.indd 1 2010-03-25 11:39:20 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Baby är avsedd att användas då ryggsmärtor uppstår i samband med graviditet. Gördeln kan användas av personer med

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan?

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan? Wild West Express et brætspil for 2-5 spillere fra 12 år. Indhold Spilleplade, 20 små tog, 10 store tog, 10 desperadobrikker, to sherifbrikker, gods- og passagersymbolbrikker, 30 stationsflag, 18 dynamitbrikker,

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Fyrretræ Furutre Furuträ Umalet Umalt Umålad Industrimalet Industrimalt Industrimålad jvk.dk nvk.nu jvk.se Tillykke med

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

TWISTE. Approval: Conf. Originator: Ped. www.hasbro.se. www.hasbro.fi. www.hasbro.no. www.hasbro.dk. www.hasbro.dk

TWISTE. Approval: Conf. Originator: Ped. www.hasbro.se. www.hasbro.fi. www.hasbro.no. www.hasbro.dk. www.hasbro.dk 2011 Hasbro. Med ensamrätt. Tillverkad av: Hasbro A, Route de Courroux 6, 2800 Delemont CH. Representerad av: Hasbro Europe, 2 Roundwood Ave, tockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1AZ. UK. Hasbro ordic

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Sommerstevnet 2014 Side 1 Rytterne har ordet! Sommerstevnet arrangeres den først uken i juli. Stevnet strekker seg over en periode på 9 dager. Uten frivillig

Læs mere

Design and Quality IKEA of Sweden

Design and Quality IKEA of Sweden A E I SY 6 5 A B C D E F G H I J K L M M L K J H 4 D CB F G Design and Quality IKEA of Sweden DANSK 4 NORSK 30 SUOMI 56 SVENSKA 82 DANSK INDHOLD Advarsel/Sikkerhed Forholdsregler... 5 Sikker betjening...

Læs mere

Spørsmål og svar - MyTeam

Spørsmål og svar - MyTeam Spørsmål og svar - MyTeam Efkon AB 2010-2013 Mange tak till den danske oversættelse af Michael Neergaard, Næstved/Herlufsholm Håndbold. 1. SPØRGSMÅL OG SVAR... 2 1.1. VI VILL SNABBT VETA HUR MÅNGA SOM

Læs mere

ET HURTIGT SPIL TIDSBEGRÆNSET SPIL

ET HURTIGT SPIL TIDSBEGRÆNSET SPIL ET HURTIGT SPIL BRAND Hvis du kender MONOPOLY og vil spille lidt hurtigere: 1. Før spillet starter, blander bankøren ejendomskortene og giver 2 kort til hver spiller. Spillere, som får ejendomskort, skal

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Bestilling av uniformer: Slik går du frem:

Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Jeg gjør den delen av jobben som går mot Norges Røde Kors. Jeg bistår ikke med å finne rett størrelse. Jeg vedlikeholder en liste som viser hvem som har hvilke

Læs mere

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer?

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer? NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.d København den 13. marts 2012 Til Folketingets Transportudvalg og Skatte- og afgiftsudvalg Danske bilister sparer årlig

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste (Se siderne 243-260 i Bind I) Referent:

Læs mere

Din bruksanvisning PIONEER DEH-P6900IB http://no.yourpdfguides.com/dref/1232529

Din bruksanvisning PIONEER DEH-P6900IB http://no.yourpdfguides.com/dref/1232529 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

2-6 SPILLERE. FORMÅL MED SPILLET At blive sidste spiller tilbage, efter at alle andre er gået bankerot.

2-6 SPILLERE. FORMÅL MED SPILLET At blive sidste spiller tilbage, efter at alle andre er gået bankerot. Originator: TK Approval: Final ROD:00.00 File Name: 00114i08 Originator: TK Approval: Final ROD:00.00 File Name: 00114i08 Christiania: Lilla: CITY: Amagertorv (Strøget): Nyhavn: Et politisk tankeeksperiment

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås 87-7883_man.indd 2011-08-30, 11.39.42 Art. 87-7883 Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås Original

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

IT utan gränser en resa i Norden

IT utan gränser en resa i Norden IT utan gränser en resa i Norden Preben Mejer: Senior Vice President Direktør Ny teknologi på Dette indlæg handler om en rejse gennem Norden i 2012. Den teknologiske udvikling bringer en masse nye udfordringer

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

3. møtedag onsdag 25. august PLENARMØTE. Behandling av emnet: Behövs ändringar i gällande regler om äkta makars förmögenhetsförhållanden?

3. møtedag onsdag 25. august PLENARMØTE. Behandling av emnet: Behövs ändringar i gällande regler om äkta makars förmögenhetsförhållanden? 3. møtedag onsdag 25. august PLENARMØTE Behandling av emnet: Behövs ändringar i gällande regler om äkta makars förmögenhetsförhållanden? Bilag VI Advokat SIGRID BECKMAN Herr ordförande, mina herrar och

Læs mere

Prospekt. Florida A/S Deleboliger

Prospekt. Florida A/S Deleboliger Prospekt Florida A/S Deleboliger Fantastisk firma feriebolig mulighed Hvad er et køb af bolig som dele ejendom Man siger at en virksomheds vigstigste recurse er medarbejderne derfor skal de belønnes optimalt

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA 23552 NAVY-X HIGH 23552 Navy-X hög Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Navy-X är avsedd att användas vid lättare ryggbesvär så som ryggsmärta

Læs mere

Torsdag den 23. august 1990 kl. 14:00 Sektionsmøde. Franchising. Referat: Del I, s. 387. Debatleder: Departementschef Poul Lundbæk Andersen, Danmark

Torsdag den 23. august 1990 kl. 14:00 Sektionsmøde. Franchising. Referat: Del I, s. 387. Debatleder: Departementschef Poul Lundbæk Andersen, Danmark Torsdag den 23. august 1990 kl. 14:00 Sektionsmøde Franchising Referat: Del I, s. 387. Debatleder: Departementschef Poul Lundbæk Andersen, Danmark 400 Talere: Debatlederen, departementschef Poul Lundbæk

Læs mere

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her!

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Vikingtur til Danmark

Vikingtur til Danmark Oseberg Båtlag og Agenda Kurs + Reiser as inviterer til: Vikingtur til Danmark 2.-27. oktober Etter en lang og innholdsrik sesong 2 for Saga Oseberg er det på tide at vi retter blikket utover og får nye

Læs mere

VESTBY SENTRUM. Felles midtveismøte 20.10.2014 - Tegnestuen Vandkunsten

VESTBY SENTRUM. Felles midtveismøte 20.10.2014 - Tegnestuen Vandkunsten VESTBY SENTRUM Felles midtveismøte 20.10.2014 - Tegnestuen Vandkunsten Placering i regionen OSLO TOG 33 min E6 42 min VESTBY Afstand fra Oslo Fremtidig placering i regionen Holmenkollen 39 min med T-banen

Læs mere

Handlingsplan for støy. Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk

Handlingsplan for støy. Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk Handlingsplan for støy Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk Notat Trondheim Havn UDVIDELSE AF TRONDHEIM HAVN ORKANGER Handlingsplan vedrørende støjforhold 8. oktober 2014 Projekt nr. 217657-01

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET Original manual 2012-10-29 Biltema Nordic Services AB PORTABEL KEMTOALETT FÖRORD Portabel kemtoalett

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET FÖRORD Portabel kemtoalett som inte kräver några yttre anslutningar eller genomföringar i båtskrovet,

Læs mere

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss.

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss. Samtalsledarna samlade utanför Bäckaskogs slott. Samtaleledere samlet udenfor Bäckaskogs Slot. Udviklet Utvecklad kommunikation kommunikation og bedre trivsel och bättre trivsel og bedre møde och bemötande

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Tasty food dehydrator

Tasty food dehydrator Tasty food dehydrator 5 drying trays Large drying surface Ø 33 cm 2 power settings For fruit and mushrooms Transparent lid Retains the vitamins 6775_UL_UVN_020913.indd 1 9/2/2013 12:38:28 PM Bruksanvisning

Læs mere

Verktyg och tillbehör/værktøj og tilbehør Verktøy og tilbehør

Verktyg och tillbehör/værktøj og tilbehør Verktøy og tilbehør Create with 600407 SV Fimo Soft är en mjuk och smidig lera som är mycket lätt och rolig att arbeta med. Fimo-leran finns i en mängd olika färger och du kan använda den till att göra figurer, scrapbookingdekorationer,

Læs mere

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet.

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. MARC NEWSON FOR Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. Godt design har altid handlet om tidsløse produkter... som har en følelse af kvalitet. MARC NEWSON SMEG-INTE

Læs mere

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread //

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread // Kitchen prestige // motorized toaster // Automatic lowering & lifting of bread // Automatic lid saves time and energy // Automatic lid will keep the toaster free of dust // 4 functions: Defrost, re-heat,

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik 1 / 5 29.7.2008 10:54 Skak regler Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne Flyttning af hver enkel brik - Kongen - Dronningen - Tårnet - Løberen - Springeren - Bonden Spillet Skakmat

Læs mere

INFORMASJONSSKRIV NR. 5/2010

INFORMASJONSSKRIV NR. 5/2010 INFORMASJONSSKRIV NR. 5/2010 LEDEREN HAR ORDET Innhold Side 1 : Lederen har ordet Side 2 : Grasfrøblandingene Side 2 : Erfaringsgruppene Side 3 : Studietur til Slovakia Side 5-7: Nyhedsbrev Slagtekalve

Læs mere

SOLAR POWER GARDEN LAMP

SOLAR POWER GARDEN LAMP MODEL 80640 SOLAR POWER GARDEN LAMP INSTRUCTION MANUAL DK BEDLAMPE MED SOLCELLER Brugsanvisning N BEDLAMPE MED SOLCELLER Bruksanvisning S TRÄDGÅRDSLAMPA MED SOLCELLER Bruksanvisning 2 3 4 FI AURINKOKENNOILLA

Læs mere

Scandinavian Languages 2h

Scandinavian Languages 2h THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SESSION 2002-03 SCANDINAVIAN STUDIES Scandinavian Languages 2h 1 O June, 9.30-12.30 In line with Faculty recommendations these papers will be anonymously marked.

Læs mere

Etik i markedsanalyse via Sociale Medier

Etik i markedsanalyse via Sociale Medier Etik i markedsanalyse via Sociale Medier IDÉ OG GENNEMFØRELSE SKISMA? Traditionel MR...a solution to a lack of information fokusgrupper f2f telefon (CATI) mystery shopping pen & paper etnografi offline

Læs mere

Originator: Y Approval: Conf ROD: 00.00 File N

Originator: Y Approval: Conf ROD: 00.00 File N HASBRO-, HASBRO GAMING-, NERF-, TRANSFORMERS- og MONOPOLY-navnet og -logoet er varemærker, der tilhører Hasbro. Spillebrættets særegne design, de 4 hjørnefelter, MR. MONOPOLYnavnet og -figuren samt de

Læs mere

Bruksanvisning for KM4 TT/KM4/KM4-DOS/DOS

Bruksanvisning for KM4 TT/KM4/KM4-DOS/DOS NO Bruksanvisning for KM4 TT/KM4/KM4-/ Les før bruk og lagre på et trygt sted. Generell sikkerhet. Dette er før du bruker kaffekvern. Ved bruk av elektriske apparater, må grunnleggende sikkerhetsregler

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

Vest Sverige. (Skåne, Blekinge, Kronobergs och Hallands län) Ansvariga utredare: Hans Briggmar, Attila Fazekas, Torvald Höjerback. Ansvarig utredare:?

Vest Sverige. (Skåne, Blekinge, Kronobergs och Hallands län) Ansvariga utredare: Hans Briggmar, Attila Fazekas, Torvald Höjerback. Ansvarig utredare:? Sverige Lovgivning Sverige var det første land med en TS-lov i 1972 Hvordan Til egen læge, videre til en psykiater eller psykolog. De vil så s eom man lider af ensidnsygdom eller ikke. Der undersøges for

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen

Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen SKANDINAVISKA KLUBBENS ÅRSMÖTE fredagen den 22 feb. 2013, kl 13.30 1. Ordföranden öppnar årsmötet.

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

virksomhedsobligationer

virksomhedsobligationer Epletrær, Æbletræ, 1907. 1907. Av Michael Af Michael Ancher, Ancher, en av en Skagenmalerne. af Skagensmalerne. Bildet Billedet tillhører tilhører Skagens Skagen Museum Museum (beskåret). (detalje). SKAGEN

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA Flere og flere sportsfaciliteter, anvendes til andre aktiviteter end sport. For at gøre dette muligt, kræves mobile gulve der hurtigt og nemt forvandler din stadion til

Læs mere