Workshopkatalog. Når jeg bli r gammel...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Workshopkatalog. Når jeg bli r gammel..."

Transkript

1 Workshopkatalog Når jeg bli r gammel... 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE WORKSHOP 1 - Logistik, arbejdsprocesser og velfærdsteknologi... 3 Tema 1.1. AFFALDSHÅNDTERING... 3 Tema 1.2. FORFLYTNING... 3 Tema 1.3. ADGANG & TILGÆNGELIGHED... 4 Tema 1.4. RENGØRING... 4 Tema 1.5. VASKETØJSHÅNDTERING... 5 Tema 1.6. UDDANNELSE & REKRUTTERING... 5 WORKSHOP 2 - Oplevelser, aktiviteter og velfærdsteknologi... 6 Tema 2.1. INFORMATIONS- OG NYHEDSFORMIDLING... 6 Tema 2.2. ENSOMHED... 6 Tema 2.3. FYSISK INAKTIVITET... 7 Tema 2.4. SANSESTIMULERING... 7 Tema 2.5. SOCIALE NETVÆRK... 7 Tema 2.6. ERINDRING, LIVSGLÆDE & FREMTID... 8 WORKSHOP 3 - Arkitektur, fleksibilitet, velfærdsteknologi og bæredygtighed... 9 Tema 3.1. BADEVÆRELSET... 9 Tema 3.2. OPHOLDSTUEN... 9 Tema 3.3. KØKKENFACILITETER Tema 3.4. GANGAREALER Tema 3.5. FOYER Tema 3.6. PRIVATLIV OG FÆLLESLIV WORKSHOP 4 Sundheds- og velfærdsteknologi Tema 4.1. REHABILITERING & TRÆNING Tema 4.2. TELEMEDICIN & MEDICINHÅNDTERING Tema 4.3. HJÆLPEMIDLER Tema 4.4. FALDULYKKER OG SENSORER Tema 4.5. MONITORERING OG OVERVÅGNING

3 WORKSHOP 1 - Logistik, arbejdsprocesser og velfærdsteknologi Facilitator: Lars Horsholt Jensen, Cluster Manager, Brains Business ICT North Denmark Workshoppen tager udgangspunkt i at finde løsninger, der kan implementere mere effektive og arbejdskraftbesparende teknologier, der optimerer arbejdsgange og - processer. Der fokuseres på ny teknologi, der kan fjerne eller formindske personalets tidsforbrug på administrative eller praktiske opgaver. Der ses også på teknologi og metoder, der kan understøtte beboernes trivsel og selvhjulpethed i dagligdagen. Det er en generel forudsætning, at løsningerne fastholder eller forbedrer beboernes trivsel og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Workshoppen kan afdække løsninger baseret på eksisterende teknologi, som allerede er i brug på plejeområdet - eller som kan overføres og testes fra andre områder. Der kan også opstilles konkrete forslag til nyudvikling af teknologi og metoder. Tema 1.1. AFFALDSHÅNDTERING Bordformand: Vibeke Jakobsen, bygherrerådgiver, Kuben Management A/S Personalet bruger uforholdsmæssig meget tid på at bortskaffe affald fra boliger, køkkener og fællesarealer. Det er ligeledes vanskeligt at sikre en forsvarlig hygiejne omkring håndteringen af affald. Kan der indbygges centrale skakter, som sikrer nem adgang til bortskaffelse af affald? Er centralt affaldssug en mulighed? Kan robotterne fjerne skrald og er det en effektiv og hygiejnisk løsning? Vi efterspørger integrerede løsninger, der kan sikre at affald fjernes hurtigt, hygiejnisk og effektivt med minimal indsats fra personalet. Vi efterspørger værktøjer til at planlægge de ikke- omsorgsrelaterede opgaver, så de løses på den mest effektive måde. Tema 1.2. FORFLYTNING Bordformand: Trine Damgaard Larsen, plejehjemmet Elmely Medarbejderne bruger mange ressourcer på forflytning og påsætte og aftage sejl, ved toiletbesøg, bad, seng og stol. Der skal altid være to medarbejdere til forflytning. Kan der laves et sejl der ikke skal tages af ved påklædning/afklædning og bad. Et der kan tåle vand og hurtigt er tørt? Kan der laves et liftsystem/sejl der kan betjenes af en medarbejder? Kan der laves et liftsystem/sejl der kan betjene selvstændigt af den mere selvhjulpne borger? 3

4 Vi efterspørger en fleksibel løsning i forhold til liftsystem og sejl der letter arbejdsgangen for medarbejderen og den mere selvhjulpne borger. Tema 1.3. ADGANG & TILGÆNGELIGHED Bordformand: Pia Mehlbye, fællestillidsrepræsentant, Ældre- og Handicapforvaltningen Borgere i kørestol skal ofte have hjælp til at åbne dørene. Medarbejderen skal ofte hjælpe med at åbne dørene. Der bruges meget tid med at finde nøgler til lejlighederne. Kan der laves automatiske åbner, hvordan skal disse betjenes? Kan der laves et system der genkender borgeren og medarbejderne, så døren åbnes og evt. låser/låser op? Vi efterspørger integrerede løsninger, der på en let og sikker måde sikre borgeren og medarbejderne let adgang til boligen og plejehjemmet. Tema 1.4. RENGØRING Bordformand: Jakob Thøgersen, plejehjemsleder, plejehjemmet Lions Parken Medarbejderne bruger meget tid på rengøring. Der bruges en del vand og rengøringsmidler. Der sker slid i skuldre, ryg og arme. Materialerne er ikke rengøringsvenlige og i vådrum, hvor gulvet er skridhæmmende er rengøringen endnu vanskeligere grundet stor friktionsmodstand. Kan der laves et system der minimerer slitage af medarbejderne og hvor forbruget af vand og rengøringsmidler er minimal? Kan der laves gulvbelægning til vådrum, der er skridhæmmende uden stor friktionsmodstand ved gulvvask? Kan robotter helt varetage rengøringen? Vi efterspørger en løsning der sikrer miljøet (vandforbrug og kemikalier), samt tilgodeser arbejdsmiljøet for medarbejderne. Vi efterspørger rengøringsvenlige materialer eller en løsning, hvor rengøringen minimeres væsentligt. 4

5 Tema 1.5. VASKETØJSHÅNDTERING Bordformand: Bente Skovhus Nielsson, ass. leder, plejehjemmet Uttrupgaard Medarbejderne bruger forholdsmæssigt meget tid på transport af vasketøj fra lejlighed til vaskemaskinen. Bruger også forholdsmæssig meget tid på sortering og sammenlægning af tøj. Kan der laves transportable løsninger til håndtering af vasketøj? Kan der findes fuldt automatiseret løsning til hele processen omkring håndtering af vasketøj? Kan der laves et system så tøjet sorteres til den beboer det tilhører? Findes der centrale eller decentrale løsninger der minimerer tidsforbruget. Integrerede løsninger, der kan sikre håndtering af vasketøj uden forbrug af medarbejderressourcer. Tema 1.6. UDDANNELSE & REKRUTTERING Bordformand: Kis Lund, plejehjemsleder, plejehjemmet Elmely Medarbejderne bruger i dag ikke mange teknologiske løsninger. Der arbejdes generelt ud fra faste rutiner, vagtplaner og små teams i boenheder med 10 til 15 beboer. De forskellige faggrupper er forskellige steder i ældreområdet. Kan der være ét team af tværfaglige medarbejdere der arbejder vertikalt på plejehjemmet ud fra beboernes behov? Kan der laves fleksible vagtplaner der efterkommer beboernes behov og medarbejdernes ønsker? Kan der skabes en uddannelse der har fokus på en arbejdsplads som er et Living Lab og hvor den moderne ældre bor og som stiller krav til egen tilværelse? Vi efterspørger et uddannelsesforløb der udvikler tværfagligheden, formidler en kulturændring i arbejdsmetoder og ruster medarbejderne til at arbejde med nye teknologiske løsninger. En uddannelse der har fokus på kommunikation og teamdannelse. Vi efterspørger en vagtplanløsning der er fleksibel så der kan planlægges for en uge til en måned af gangen, alt efter behov og ønsker. Henholdsvis fra beboeren og medarbejderen. 5

6 WORKSHOP 2 - Oplevelser, aktiviteter og velfærdsteknologi Facilitator: Kirsten Skovrup, kontorchef, IT- afdelingen, Ældre- og Handicapforvaltningen Workshoppen tager udgangspunkt i at finde løsninger, der kan medvirke til at sikre en bedre livskvalitet for beboerne. Der fokuseres på afdækning og udforskning af teknologier, praksisser og aktiviteter, der kan sikre en bedre trivsel for beboerne. Målet er at bibeholde og udvide beboernes funktionsniveau gennem f.eks. træning, øget interaktion med pårørende, andre beboere eller ens bredere sociale netværk på eller udenfor plejehjemmet. Derigennem skabes der basis for en øget grad af personlig selvudvikling og selvhjulpethed. Workshoppen kan afdække løsninger baseret på eksisterende teknologi, som allerede er i brug på plejeområdet - eller som kan overføres og testes fra andre områder. Der kan også opstilles konkrete forslag til nyudvikling af teknologi og metoder. Tema 2.1. INFORMATIONS- OG NYHEDSFORMIDLING Bordformand: Tina Olsen, centerleder, Sulsted Ældrecenter Det kan være svært at orientere sig om, hvad der foregår på plejehjemmet. Beboerne og de pårørende vil gerne følge med i både hvad der foregår indenfor murene på plejehjemmet og hvad der foregår i den nære omverden. Personalet anvender en del tid med at svare på forespørgsler fra beboere og pårørende om livet på plejehjemmet. Hvordan informeres beboere, pårørende og personale om hvad der foregår på plejehjemmet? Hvordan skabes en platform til kommunikation mellem beboerne og pårørende? Hvordan får vi bragt verden udenfor ind på plejehjemmet? Vi efterspørger en løsning der indeholder informationer og nyheder om både plejehjemmet og den omgivende verden, såvel nær som fjern, og som gør beboere og pårørende mere selvhjulpne, fordi de er i stand til at orientere sig. Tema 2.2. ENSOMHED Bordformand: Rasmus Bech Frandsen, bygherrerådgiver, Kuben Management A/S For en del af beboerne på plejehjemmet er det forbundet med sorg at komme på plejehjem. Man er klar over, at det er den sidste bolig man har, man har måske lige mistet sin ægtefælle, vennerne er også ofte væk og børn og børnebørn har ikke tid eller er bosiddende andre steder i landet. Venskaber på plejehjemmet kan reducere de ældres ensomhedsfølelse og skabe tilhør til det ny sted. Hvordan kan man gøre beboerne nysgerrige efter at deltage i det sociale liv på plejehjemmet? Hvordan skaber man venskaber på plejehjemmet? Hvad kan personalet gøre for at blive bedre til at takle beboernes ensomhedsfølelse? 6

7 Vi efterspørger værktøjer, såvel digitale som ikke digitale, der kan være med til at give beboeren lyst til samvær og oplevelser og dermed mindske følelsen af ensomhed. Tema 2.3. FYSISK INAKTIVITET Bordformand: Pia Haugaard, aktivitetsmedarbejder, aktivitetscenter Nord Regelmæssig fysisk træning kan vedligeholde og endda forbedre den fysiske funktionsevne. Det gælder også for ældre i plejehjemsboliger, der har forskellige former for funktionsnedsættelser. I nogle tilfælde kan regelmæssig træning endda føre til større selvhjulpenhed. Motion giver desuden større velvære og bedre trivsel. Hvordan motiverer man de ældre til regelmæssig fysisk træning? Hvordan kan beboerne holde deres funktionsevne intakt? Hvordan kan man arbejde med det individuelt og i fællesskab? Kan de fysiske omgivelser hjælpe med til at bibeholde funktionsevnen? Vi efterspørger træningsformer og programmer der kan være med til hjælpe den ældre med at fastholde den funktionsevne man har, måske endda forbedre den. Tema 2.4. SANSESTIMULERING Bordformand: Aase Marie Ottesen, projektleder UCN De fysiske omgivelser og de rum vi opholder os i, giver en påvirkning af vores sanser. Et rum kan indeholde elementer, der stimulerer duft, smag, syn, høre eller følesansen, men også muskel-, led- og balancesansen. Et rum med sanseoplevelser vil kunne danne betydning for den der opholder sig i rummet. Kan hjemmets lys designes til at følge døgnets rytme? Kan man designe et lydbillede til den enkelte bolig og til fællesrum? Kan dufte indgå i sansestimuleringen? Vi efterspørger en atmosfære- designløsning der indeholder lys og lyd og anden sansestimulering. Tema 2.5. SOCIALE NETVÆRK Bordformand: Troels Borup Andersen, konsulent for træningsområdet, Ældre- og Handicapforvaltningen Plejehjemmet har 70 beboere, der bor på 4 etager. Det er ikke sikkert at de beboere man har mest til fælles med bor på samme etage. Det at have venner i nærmiljøet giver en følelse af identitet og ikke at være alene. Det kan også være man har venner eller familie udenfor plejehjemmet som man gerne fortsat vil danne netværk med, så man f.eks. kan bede om der er én i netværket der har tid til at komme på besøg eller gå en tur. Et godt socialt netværk har betydning for beboernes trivsel både fysisk og psykisk. 7

8 Hvordan skaber man sociale netværk på tværs i plejehjemmet? Kan man opbygge sociale netværk med personer og grupper udenfor plejehjemmet? Kan man skabe sociale netværk på tværs af plejehjem f.eks. i kommunen eller i landet? Vi efterspørger en let tilgængelig digital løsning, der kan anvendes til at skabe sociale netværk Tema 2.6. ERINDRING, LIVSGLÆDE & FREMTID Bordformand: Hanne Kræfting, aktivitetsleder, aktivitetscenter Nord, Ældre- og Handicapforvaltningen Erindringen spiller en meget vigtig rolle, når man bliver ældre, korttidshukommelsen bliver svagere, Den ældre erindrer oplevelser fra fortiden via kulturelle genstande som bohave, pyntegenstande, planter, billeder, lyde og dufte, som tilskrives individuel værdi og betydning. At have lyst til at deltage i livet på plejehjemmet og de aktiviteter der foregår, er vigtige for glæden ved at være på plejehjemmet. Kan man indbygge erindringsspor på plejehjemmet? Hvordan bevarer man livsglæden, når man taber funktionsevne og bliver svagere både fysisk og mentalt? Har man en fremtid, når man kommer på plejehjem? Vi efterspørger idéer og metoder til at arbejde med erindring, livsglæde og fremtid. 8

9 WORKSHOP 3 - Arkitektur, fleksibilitet, velfærdsteknologi og bæredygtighed Facilitator: Lars Emborg, Souschef, Nørresundby Boligselskab Workshoppen tager udgangspunkt i at finde løsninger, der udnytter teknologi, design og de seneste byggetekniske metoder til at skabe en fleksibel, dynamisk og levende bygning. Fokus er at afdække erfaringer, teknologier og løsninger, der skaber en sammensmeltning mellem funktionalitet, hjemlighed og design, der sikrer gode arbejdsforhold og høj livskvalitet, samt skaber rammer for bæredygtighed på alle niveauer. Såvel kendte, som anbefalinger fra arbejdsgruppe 1 og 2 mht. teknik og hjælpemidler, indpasset i Workshoppen kan afdække løsninger baseret på eksisterende teknologi, som allerede er i brug på plejeområdet - eller som kan overføres og testes fra andre områder. Der kan også opstilles konkrete forslag til nyudvikling af teknologi og metoder. Tema 3.1. BADEVÆRELSET Bordformand: Henning R. Christensen, konsulent, bygningsafsnittet, Ældre- og Handicapforvaltningen Den enkelte borger/bruger oplever badeværelset som stort, koldt og svært at bevæge sig rundt i på egen hånd. Evt. overskydende m2 kunne anvendes mere hensigtsmæssigt i soverum og/eller stuen. Kan der indrettes fleksibilitet mht. vægge og installationer så det øger selvhjulpenheden? Er loftlifte løsningen? Kan installationer være faste i vægge i forhold til fremtidens højteknologiske sanitet? Vi efterspørger integrerede løsninger der sikre høj grad af selvhjulpenhed, kan minimere m2- kravet til rummet og som samtidig designmæssigt signalere hjemlighed og ikke institutionspræg. Tema 3.2. OPHOLDSTUEN Bordformand: Jytte Kiilsgaard, plejehjemsleder, plejehjemmet Fjordparken Stuen i en 2- rums plejebolig opleves lille og typisk som en gennemgang fra entré til soverum / badeværelse. Kan der indbygges en fleksibel væg mellem soverum og stue således disse rum kan variere i størrelse efter plejebehov? Kan der laves en planløsning hvor stuen ikke opleves som en del af gangen fra entré til badeværelse? Vi efterspørger løsninger der sikre en harmonisk indretning og samtidig har fokus på selvhjulpenhed ved at integrere hjælpemidler som greb, m.v. 9

10 Tema 3.3. KØKKENFACILITETER Bordformand: Niels Henrik Petersen, arkitekt, bygningsafsnittet, Ældre- og Handicapforvaltningen Køkkenet skal indrettes men bruges typisk ikke eller kun meget lidt. Køkkenelementer tager derfor plads som kunne anvendes mere hensigtsmæssigt. Kan der indbygges et standard mini- køkken modul integreret i væg eller skab således køkkenet som udgangspunkt er gemt væk. Kan køkkenet integreres med øvrige funktioner, skabe, depotrum, m.v. En designmæssig løsning der nemt skjuler køkkenet når det ikke bruges og hurtigt og tilgængeligt kan åbnes gerne med minimal indsats fra personalet. Vi efterspørger en kendt løsning eksempelvis fra hotelverdenen. Tema 3.4. GANGAREALER Bordformand: Vibeke V. Kristensen, plejehjemsleder, plejehjemmet Uttrupgaard Gangarealer opleves ofte som lange og triste uden stimulering af sanserne. Kan der indbygges lys og lyd på gangene som stimulere sanser og samtidig virker som orientering? Kan gange indrettes således optræning bliver en naturlig del af hverdagen ved hjælp af teknologiske hjælpemidler eller ved at anvende bygningen interaktivt? Vi efterspørger integrerede løsninger på lys og lyd som kan anvendes i hele bygningen. Tema 3.5. FOYER Bordformand: Per Jensen, sekretariatsleder, Ældre- og Handicapforvaltningen Orienteringsevnen ved ankomst til et plejehjem er oftest ikke brugervenlig. Ved indretning af en større foyer (hotellobby) kan rummet virke uoverskuelig og svært at finde rundt. De forskellige funktioner i foyeren skal opdeles pga. forskellige behov til lys, lyd, ro mv. Kan der indrettes en foyer á la hotellobby hvor rumdelere skaber små rum i rummet? Kan der anvendes interaktive info- skærme som guide til den øvrige del af huset? Vi efterspørger løsninger på hvordan borgere oplever den bedste modtagelse og information i foyeren. 10

11 Tema 3.6. PRIVATLIV OG FÆLLESLIV Bordformand: Bo Staal, plejehjemsleder, Lindholm plejehjem Der ønskes skabt 3 niveauer af liv. Fra det individuelle i egen bolig til semi- privat på etagerne i de tematiserede rum, til det store fællesskab i stueplan med foyer, aktivitetscenter og restauranten. Hvordan løser man logistikken, når beboere skal serviceres i egen lejlighed, i bolig- fællesarealet og i stueetagens restaurant, fitness- center m.v. Er der teknologiløsninger der kan medvirke til, at løse opgaverne? Vi efterspørger løsninger der sikrer en effektiv og hensigtsmæssig sammenhængende logistik i huset. 11

12 WORKSHOP 4 Sundheds- og velfærdsteknologi Facilitator: Finn Allan Larsen, projektleder, BIOMED Community Workshoppen søger løsninger, der kan forbedre livskvaliteten for beboere og som er arbejdskraftbesparende for personale. Der fokuseres på metoder og teknologi, der kan understøtte beboernes trivsel, tryghed og selvhjulpethed i dagligdagen. Der ses også på medicinsk teknologi til diagnose, behandling og pleje. Workshoppen kan afdække løsninger baseret på eksisterende teknologi eller som kan overføres og testes fra andre områder. Der kan også opstilles konkrete forslag til ny teknologi og produkter. Tema 4.1. REHABILITERING & TRÆNING Konsulent Niels Rygaard, IT- afdelingen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Rehabilitering handler om at komme sig efter sygdom. En stor del af rehabilitering sker ved fysisk og mental genoptræning, der skal give mere selvhjulpethed og bedre livskvalitet. Hvordan bevarer man bedst effekten af rehabilitering med opfølgende træning og kan en større del af træningen gøres på egen hånd eller med en virtuel træner? Hvordan giver det mening på et plejehjem? Mange computerspil og spilplatforme er designet til underholdning og bruges af især unge mennesker. Kan man med få ændringer tilrette disse systemer til ældre i forbindelse med rehabilitering. Kan man lave systemer, der er lette at håndtere, motiverende at anvende og med mulighed for fællesskab omkring det. Løsninger der giver borgerne bedre og hurtigere rehabilitering. Mere viden om træning alle steder til personalet. Der efterspørges løsninger, der fokuserer på den enkelte beboers behov, som er motiverende, så det opleves som underholdning. Den viden som findes hos personalet skal i større udstrækning kunne lægges ind i systemer, så rehabilitering i større omfang kan ske på egen hånd. Tema 4.2. TELEMEDICIN & MEDICINHÅNDTERING Bordformand: Ole Hejlesen, professor, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet Beboere på plejehjem bliver ofte syge. Det gælder både aldersrelaterede sygdomme som f.eks osteoporose, og kroniske sygdomme som f.eks. diabetes. Personalet bruger meget tid på medicinhåndtering og at sikre, at beboerne tager medicinen til tiden. Kan robotter håndtere medicin præcist? Kan en løsning som telemedicin/telekat integreres på Fremtidens Plejehjem? Der efterspørges løsninger, der er tidsbesparende ved medicinering, og at beboerne har mulighed for at tage mere ansvar for egen medicinindtagelse. Personale og beboere skal være mindre afhængige af tid og sted, som f.eks. lægekonsultationer. 12

13 Tema 4.3. HJÆLPEMIDLER Bordformand: Leder Inga Fryd, Hjælpemiddeldepotet, Ældre- og Handicapforvaltningen Hvem hjælper hjælpemidler? Beboere på plejehjem er i mange tilfælde ikke selvhjulpne på trods af de hjælpemidler, der findes i dag. Kørestolen skal ofte køres af en hjælper, toiletbesøg og vask skal alligevel foretages med hjælp fra personale og lifte skal ofte betjenes af hjælpere. Hvilke muligheder er der med stationære og flytbare løsninger såvel ude som i hjemmet, som beboere og personale kan anvende? Der findes allerede nu skylle- tørre toiletter, der er 100 % selvbetjente. Kan man forestille sig hjælpemidler, som beboeren selv kan betjene og gøre til en del af ens egen bevægelse? Vi efterspørger løsninger der kan gøre, at den ældre kan forflytte sig selv uden hjælp. Der er behov for løsninger, der gør den ældre mere selvhjulpen i dagligdags gøremål i hjemmet, personlig pleje, ved indkøb, på rejse. Der er behov for løsninger, som skaber mere værdighed og dermed livskvalitet, og der er brug for bedre arbejdsmiljø for de ansatte. Tema 4.4. FALDULYKKER OG SENSORER Bordformand: Uffe Læssøe, lektor, Fysioterapeutuddannelsen, University College Nordjylland Faldulykker optræder hyppigt blandt ældre. Konsekvenserne kan være store, hvorfor man søger at identificere ældre i faldrisiko og forebygge fald. Udfordringen er at finde metoder til at komme fald i forkøbet. Kan der installeres sensorer i omgivelserne eller på beboerne, der alarmerer personalet, hvis beboeren er i farezonen for at falde, f.eks. ved svimmelhed eller ved risikobetonede situationer? Der efterspørges løsninger, der alarmerer personale og beboeren og dermed gør opmærksom på risikoen for faldulykker. Der ønskes løsninger som minimerer faldrisiko og samtidig giver tryghed og bevægelsesfrihed. Tema 4.5. MONITORERING OG OVERVÅGNING Bordformand: Anna Fricke, Business Manager Innovation Master, Gabriel A/S Personalet bruger meget tid på at kontrollere beboernes tal. Nogle beboere med demens går hjemmefra og bliver væk. Der er behov for nye metoder til overvågning og indsamling af data. Men samtidig er overvågning en form for magtanvendelse, som kræver samtykke af beboeren. Kan beboerne, omgivelserne eller tøj udstyres med sensorer eller alarmer, der kontrollerer uregelmæssigheder i blodtryk/blodsukker/hjertefrekvens? Hvordan kan vi sikre, at beboerne trygt kan færdes frit inde og ude (uden at blive væk )? 13

14 Vi efterspørger løsninger, der kan sikre beboeres og personales tryghed med hensyn til kontrol af tal, der samtidig er tidsbesparende. Der efterspørges også løsninger, der kan sikre beboernes frie færden inden for og uden for plejehjemmet. 14

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Teknologiens muligheder og begrænsninger

Teknologiens muligheder og begrænsninger Teknologiens muligheder og begrænsninger Min indgang til mit eget liv, 25. oktober 2013 Inger Kirk Jordansen,, Velfærdsteknologi i botilbud Uafhængighed Livskvalitet Kontrol over eget liv Selvhjulpenhed

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen Velfærdsteknologi Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014 Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Velfærdsteknologi? #1 Vi tager afsæt i borgerens behov, med fokus på øget selvhjulpenhed og livskvalitet.

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER. Livet på. Blomstergården. Fra første spadestik.

BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER. Livet på. Blomstergården. Fra første spadestik. BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER Livet på Blomstergården Fra første spadestik til første beboer INDHOLD 3 VELKOMMEN TIL BLOMSTERGÅRDEN 6 FRA FØRSTE SPADESTIK TIL FØRSTE

Læs mere

bostedet caroline marie ung i centrum

bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie VELKOMMEN Caroline Marie er dit bosted i centrum af København, to minutter fra Nørreport Station og med udsigt over Botanisk Have. Du kan bo

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Folketingets Socialudvalg 23.august 2013 Vikærgården - eksperimentarium for velfærdsteknologi Udvikling, afprøvning, test, evaluering af nye løsninger

Folketingets Socialudvalg 23.august 2013 Vikærgården - eksperimentarium for velfærdsteknologi Udvikling, afprøvning, test, evaluering af nye løsninger Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt Folketingets Socialudvalg 23.august 2013 Vikærgården - eksperimentarium for velfærdsteknologi Udvikling, afprøvning, test, evaluering af nye løsninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Intelligente plejeseng Projekt: Lab. X. Ulrik Appel, Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lab. X, UCN

Intelligente plejeseng Projekt: Lab. X. Ulrik Appel, Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lab. X, UCN Intelligente plejeseng Projekt: Lab. X Ulrik Appel, Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lab. X, UCN Program 1. Præsentation af Lab. X 2. Fase-modellen 3. Living lab. Danahøj 4. Den Intelligente Plejeseng

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE

Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE Justine Grønbæk Pors, PhD Jgp.mpp@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Copenhagen Business School Udfordringer for velfærdsledere Stigende

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Beboere med demens: Behov for støtte i plejeboligen og særlige enheder?

Beboere med demens: Behov for støtte i plejeboligen og særlige enheder? Beboere med demens: Behov for støtte i plejeboligen og særlige enheder? Oplæg til debat v. Annette Johannesen, Specialerg.t. gerontologi og MSc in OT: Den 7. September 2012 i Brøndby Kommune. Tendenser

Læs mere

Plejecenter Bertram Knudsens Have - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014

Plejecenter Bertram Knudsens Have - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Plejecenter Bertram Knudsens Have - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 1. oktober 2014 på plejecenter Bertram Knudsens Have. Data vedrørende plejecentret

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1 Ny Teknologi i Københavns Kommunes ældrepleje ITU september 2008 Rikke Sølvsten SUF 2008 1 ORGANISATIONSDIAGRAM FOR SUNDHEDS- & OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Rikke Sølvsten SUF 2008 2 NOGLE

Læs mere

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Dato 24. april 2015 Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Ref. OLAE Afrapportering velfærdsteknologiprojekter Hermed en statusrapportering på velfærdsteknologiprojekterne i Varde Kommune med afsæt i dels en

Læs mere

CareNet arrangement d. 27. november 2014 Sundheds- og Omsorgshotellet Vikærgården

CareNet arrangement d. 27. november 2014 Sundheds- og Omsorgshotellet Vikærgården CareNet arrangement d. 27. november 2014 Sundheds- og Omsorgshotellet Vikærgården Program for besøg på Vikærgården 27/11-14 AFDELING Udfordringer Stigende levealder Øget antal ældre og medicinske borgere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv.

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. Selvhjulpen med teknologi Sæt borgeren fri! Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. I dette projekt sættes der fokus på at give

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Har borgeren ret til velfærdsteknologi?

Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Hvem bestemmer og hvem betaler? Niels-Erik Mathiassen Robotterne kommer Robotter og velfærdsteknologi Der er en forudfattet mening om robotter Skabt og vedligeholdt

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Ergoterapi og velfærdsteknologi

Ergoterapi og velfærdsteknologi Ergoterapi og velfærdsteknologi Hvad er velfærdsteknologi? Overordnet er velfærdsteknologi den teknologi, som vi anvender for at forbedre og effektivisere velfærdssamfundets ydelser til borgerne. I arbejdet

Læs mere

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut Marts 2010 Indholdsfortegnelse Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje

Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje 1. Genoptræning Et af de områder, der optog publikum ved debatmødet var genoptræning og behovet for at investere

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

DRG Nyt September 2011

DRG Nyt September 2011 I en måned hvor hele Danmark gik til valg og VM i cykling, skete der følgende spændende ting i branchen. I dette nummer Rekordstort VM for paracyklister i Roskilde Søger lokale virksomheder Lad os investere

Læs mere

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET Loftslifte, afstande mellem arbejdsstationerne, videndeling og gode indeklimaforhold har betydning for personalets stressniveau, arbejdsglæde og risikoen for behandlingsfejl Der er en lang

Læs mere

Sundhedsområdet som accelerator for erhvervsudvikling

Sundhedsområdet som accelerator for erhvervsudvikling Sundhedsområdet som accelerator for erhvervsudvikling Kick-off møde Program for Kick-off den 5. februar 2009: 12:00-12:40 Frokost og velkomst v/ Lene Jensen, Randers Kommune 12:40-13:20 Introduktion til

Læs mere

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr.

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. Velkommen Plejecenter Kærgården Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. 480-2014-150413 Indhold VELKOMMEN TIL KÆRGÅRDEN... 2 BELIGGENHED...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

Sundhedsøkonomi i et brugerperspektiv

Sundhedsøkonomi i et brugerperspektiv Sundhedsøkonomi i et Sundhedsøkonomi Klik for at redigere i et i master brugerperspektiv brugerperspektiv Klik for at redigere i master 1 Agenda Nye udbudsprocdurer innovative indkøb. eksempler fra Innovative

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

DET AKTIVERENDE HOSPITAL

DET AKTIVERENDE HOSPITAL DET AKTIVERENDE HOSPITAL Idékatalog til udformning af fysiske omgivelser i hospitalssektoren DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid DET AKTIVERENDE HOSPITAL

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Leddegigt tips til en nemmere hverdag

Leddegigt tips til en nemmere hverdag Leddegigt tips til en nemmere hverdag Over 20 millioner mennesker verden over lider i øjeblikket af leddegigt Du tror, du er den eneste med leddegigt, men du er ikke alene Lisbeth, Silkeborg Introduktion

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende Bilag 1: Arbejdstilsynets uddrag af vejledningen: Indretning af ældreboliger for fysik plejekrævende m.fl. Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende At-cirkulæreskrivelse nr. 3-1997

Læs mere