Workshopkatalog. Når jeg bli r gammel...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Workshopkatalog. Når jeg bli r gammel..."

Transkript

1 Workshopkatalog Når jeg bli r gammel... 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE WORKSHOP 1 - Logistik, arbejdsprocesser og velfærdsteknologi... 3 Tema 1.1. AFFALDSHÅNDTERING... 3 Tema 1.2. FORFLYTNING... 3 Tema 1.3. ADGANG & TILGÆNGELIGHED... 4 Tema 1.4. RENGØRING... 4 Tema 1.5. VASKETØJSHÅNDTERING... 5 Tema 1.6. UDDANNELSE & REKRUTTERING... 5 WORKSHOP 2 - Oplevelser, aktiviteter og velfærdsteknologi... 6 Tema 2.1. INFORMATIONS- OG NYHEDSFORMIDLING... 6 Tema 2.2. ENSOMHED... 6 Tema 2.3. FYSISK INAKTIVITET... 7 Tema 2.4. SANSESTIMULERING... 7 Tema 2.5. SOCIALE NETVÆRK... 7 Tema 2.6. ERINDRING, LIVSGLÆDE & FREMTID... 8 WORKSHOP 3 - Arkitektur, fleksibilitet, velfærdsteknologi og bæredygtighed... 9 Tema 3.1. BADEVÆRELSET... 9 Tema 3.2. OPHOLDSTUEN... 9 Tema 3.3. KØKKENFACILITETER Tema 3.4. GANGAREALER Tema 3.5. FOYER Tema 3.6. PRIVATLIV OG FÆLLESLIV WORKSHOP 4 Sundheds- og velfærdsteknologi Tema 4.1. REHABILITERING & TRÆNING Tema 4.2. TELEMEDICIN & MEDICINHÅNDTERING Tema 4.3. HJÆLPEMIDLER Tema 4.4. FALDULYKKER OG SENSORER Tema 4.5. MONITORERING OG OVERVÅGNING

3 WORKSHOP 1 - Logistik, arbejdsprocesser og velfærdsteknologi Facilitator: Lars Horsholt Jensen, Cluster Manager, Brains Business ICT North Denmark Workshoppen tager udgangspunkt i at finde løsninger, der kan implementere mere effektive og arbejdskraftbesparende teknologier, der optimerer arbejdsgange og - processer. Der fokuseres på ny teknologi, der kan fjerne eller formindske personalets tidsforbrug på administrative eller praktiske opgaver. Der ses også på teknologi og metoder, der kan understøtte beboernes trivsel og selvhjulpethed i dagligdagen. Det er en generel forudsætning, at løsningerne fastholder eller forbedrer beboernes trivsel og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Workshoppen kan afdække løsninger baseret på eksisterende teknologi, som allerede er i brug på plejeområdet - eller som kan overføres og testes fra andre områder. Der kan også opstilles konkrete forslag til nyudvikling af teknologi og metoder. Tema 1.1. AFFALDSHÅNDTERING Bordformand: Vibeke Jakobsen, bygherrerådgiver, Kuben Management A/S Personalet bruger uforholdsmæssig meget tid på at bortskaffe affald fra boliger, køkkener og fællesarealer. Det er ligeledes vanskeligt at sikre en forsvarlig hygiejne omkring håndteringen af affald. Kan der indbygges centrale skakter, som sikrer nem adgang til bortskaffelse af affald? Er centralt affaldssug en mulighed? Kan robotterne fjerne skrald og er det en effektiv og hygiejnisk løsning? Vi efterspørger integrerede løsninger, der kan sikre at affald fjernes hurtigt, hygiejnisk og effektivt med minimal indsats fra personalet. Vi efterspørger værktøjer til at planlægge de ikke- omsorgsrelaterede opgaver, så de løses på den mest effektive måde. Tema 1.2. FORFLYTNING Bordformand: Trine Damgaard Larsen, plejehjemmet Elmely Medarbejderne bruger mange ressourcer på forflytning og påsætte og aftage sejl, ved toiletbesøg, bad, seng og stol. Der skal altid være to medarbejdere til forflytning. Kan der laves et sejl der ikke skal tages af ved påklædning/afklædning og bad. Et der kan tåle vand og hurtigt er tørt? Kan der laves et liftsystem/sejl der kan betjenes af en medarbejder? Kan der laves et liftsystem/sejl der kan betjene selvstændigt af den mere selvhjulpne borger? 3

4 Vi efterspørger en fleksibel løsning i forhold til liftsystem og sejl der letter arbejdsgangen for medarbejderen og den mere selvhjulpne borger. Tema 1.3. ADGANG & TILGÆNGELIGHED Bordformand: Pia Mehlbye, fællestillidsrepræsentant, Ældre- og Handicapforvaltningen Borgere i kørestol skal ofte have hjælp til at åbne dørene. Medarbejderen skal ofte hjælpe med at åbne dørene. Der bruges meget tid med at finde nøgler til lejlighederne. Kan der laves automatiske åbner, hvordan skal disse betjenes? Kan der laves et system der genkender borgeren og medarbejderne, så døren åbnes og evt. låser/låser op? Vi efterspørger integrerede løsninger, der på en let og sikker måde sikre borgeren og medarbejderne let adgang til boligen og plejehjemmet. Tema 1.4. RENGØRING Bordformand: Jakob Thøgersen, plejehjemsleder, plejehjemmet Lions Parken Medarbejderne bruger meget tid på rengøring. Der bruges en del vand og rengøringsmidler. Der sker slid i skuldre, ryg og arme. Materialerne er ikke rengøringsvenlige og i vådrum, hvor gulvet er skridhæmmende er rengøringen endnu vanskeligere grundet stor friktionsmodstand. Kan der laves et system der minimerer slitage af medarbejderne og hvor forbruget af vand og rengøringsmidler er minimal? Kan der laves gulvbelægning til vådrum, der er skridhæmmende uden stor friktionsmodstand ved gulvvask? Kan robotter helt varetage rengøringen? Vi efterspørger en løsning der sikrer miljøet (vandforbrug og kemikalier), samt tilgodeser arbejdsmiljøet for medarbejderne. Vi efterspørger rengøringsvenlige materialer eller en løsning, hvor rengøringen minimeres væsentligt. 4

5 Tema 1.5. VASKETØJSHÅNDTERING Bordformand: Bente Skovhus Nielsson, ass. leder, plejehjemmet Uttrupgaard Medarbejderne bruger forholdsmæssigt meget tid på transport af vasketøj fra lejlighed til vaskemaskinen. Bruger også forholdsmæssig meget tid på sortering og sammenlægning af tøj. Kan der laves transportable løsninger til håndtering af vasketøj? Kan der findes fuldt automatiseret løsning til hele processen omkring håndtering af vasketøj? Kan der laves et system så tøjet sorteres til den beboer det tilhører? Findes der centrale eller decentrale løsninger der minimerer tidsforbruget. Integrerede løsninger, der kan sikre håndtering af vasketøj uden forbrug af medarbejderressourcer. Tema 1.6. UDDANNELSE & REKRUTTERING Bordformand: Kis Lund, plejehjemsleder, plejehjemmet Elmely Medarbejderne bruger i dag ikke mange teknologiske løsninger. Der arbejdes generelt ud fra faste rutiner, vagtplaner og små teams i boenheder med 10 til 15 beboer. De forskellige faggrupper er forskellige steder i ældreområdet. Kan der være ét team af tværfaglige medarbejdere der arbejder vertikalt på plejehjemmet ud fra beboernes behov? Kan der laves fleksible vagtplaner der efterkommer beboernes behov og medarbejdernes ønsker? Kan der skabes en uddannelse der har fokus på en arbejdsplads som er et Living Lab og hvor den moderne ældre bor og som stiller krav til egen tilværelse? Vi efterspørger et uddannelsesforløb der udvikler tværfagligheden, formidler en kulturændring i arbejdsmetoder og ruster medarbejderne til at arbejde med nye teknologiske løsninger. En uddannelse der har fokus på kommunikation og teamdannelse. Vi efterspørger en vagtplanløsning der er fleksibel så der kan planlægges for en uge til en måned af gangen, alt efter behov og ønsker. Henholdsvis fra beboeren og medarbejderen. 5

6 WORKSHOP 2 - Oplevelser, aktiviteter og velfærdsteknologi Facilitator: Kirsten Skovrup, kontorchef, IT- afdelingen, Ældre- og Handicapforvaltningen Workshoppen tager udgangspunkt i at finde løsninger, der kan medvirke til at sikre en bedre livskvalitet for beboerne. Der fokuseres på afdækning og udforskning af teknologier, praksisser og aktiviteter, der kan sikre en bedre trivsel for beboerne. Målet er at bibeholde og udvide beboernes funktionsniveau gennem f.eks. træning, øget interaktion med pårørende, andre beboere eller ens bredere sociale netværk på eller udenfor plejehjemmet. Derigennem skabes der basis for en øget grad af personlig selvudvikling og selvhjulpethed. Workshoppen kan afdække løsninger baseret på eksisterende teknologi, som allerede er i brug på plejeområdet - eller som kan overføres og testes fra andre områder. Der kan også opstilles konkrete forslag til nyudvikling af teknologi og metoder. Tema 2.1. INFORMATIONS- OG NYHEDSFORMIDLING Bordformand: Tina Olsen, centerleder, Sulsted Ældrecenter Det kan være svært at orientere sig om, hvad der foregår på plejehjemmet. Beboerne og de pårørende vil gerne følge med i både hvad der foregår indenfor murene på plejehjemmet og hvad der foregår i den nære omverden. Personalet anvender en del tid med at svare på forespørgsler fra beboere og pårørende om livet på plejehjemmet. Hvordan informeres beboere, pårørende og personale om hvad der foregår på plejehjemmet? Hvordan skabes en platform til kommunikation mellem beboerne og pårørende? Hvordan får vi bragt verden udenfor ind på plejehjemmet? Vi efterspørger en løsning der indeholder informationer og nyheder om både plejehjemmet og den omgivende verden, såvel nær som fjern, og som gør beboere og pårørende mere selvhjulpne, fordi de er i stand til at orientere sig. Tema 2.2. ENSOMHED Bordformand: Rasmus Bech Frandsen, bygherrerådgiver, Kuben Management A/S For en del af beboerne på plejehjemmet er det forbundet med sorg at komme på plejehjem. Man er klar over, at det er den sidste bolig man har, man har måske lige mistet sin ægtefælle, vennerne er også ofte væk og børn og børnebørn har ikke tid eller er bosiddende andre steder i landet. Venskaber på plejehjemmet kan reducere de ældres ensomhedsfølelse og skabe tilhør til det ny sted. Hvordan kan man gøre beboerne nysgerrige efter at deltage i det sociale liv på plejehjemmet? Hvordan skaber man venskaber på plejehjemmet? Hvad kan personalet gøre for at blive bedre til at takle beboernes ensomhedsfølelse? 6

7 Vi efterspørger værktøjer, såvel digitale som ikke digitale, der kan være med til at give beboeren lyst til samvær og oplevelser og dermed mindske følelsen af ensomhed. Tema 2.3. FYSISK INAKTIVITET Bordformand: Pia Haugaard, aktivitetsmedarbejder, aktivitetscenter Nord Regelmæssig fysisk træning kan vedligeholde og endda forbedre den fysiske funktionsevne. Det gælder også for ældre i plejehjemsboliger, der har forskellige former for funktionsnedsættelser. I nogle tilfælde kan regelmæssig træning endda føre til større selvhjulpenhed. Motion giver desuden større velvære og bedre trivsel. Hvordan motiverer man de ældre til regelmæssig fysisk træning? Hvordan kan beboerne holde deres funktionsevne intakt? Hvordan kan man arbejde med det individuelt og i fællesskab? Kan de fysiske omgivelser hjælpe med til at bibeholde funktionsevnen? Vi efterspørger træningsformer og programmer der kan være med til hjælpe den ældre med at fastholde den funktionsevne man har, måske endda forbedre den. Tema 2.4. SANSESTIMULERING Bordformand: Aase Marie Ottesen, projektleder UCN De fysiske omgivelser og de rum vi opholder os i, giver en påvirkning af vores sanser. Et rum kan indeholde elementer, der stimulerer duft, smag, syn, høre eller følesansen, men også muskel-, led- og balancesansen. Et rum med sanseoplevelser vil kunne danne betydning for den der opholder sig i rummet. Kan hjemmets lys designes til at følge døgnets rytme? Kan man designe et lydbillede til den enkelte bolig og til fællesrum? Kan dufte indgå i sansestimuleringen? Vi efterspørger en atmosfære- designløsning der indeholder lys og lyd og anden sansestimulering. Tema 2.5. SOCIALE NETVÆRK Bordformand: Troels Borup Andersen, konsulent for træningsområdet, Ældre- og Handicapforvaltningen Plejehjemmet har 70 beboere, der bor på 4 etager. Det er ikke sikkert at de beboere man har mest til fælles med bor på samme etage. Det at have venner i nærmiljøet giver en følelse af identitet og ikke at være alene. Det kan også være man har venner eller familie udenfor plejehjemmet som man gerne fortsat vil danne netværk med, så man f.eks. kan bede om der er én i netværket der har tid til at komme på besøg eller gå en tur. Et godt socialt netværk har betydning for beboernes trivsel både fysisk og psykisk. 7

8 Hvordan skaber man sociale netværk på tværs i plejehjemmet? Kan man opbygge sociale netværk med personer og grupper udenfor plejehjemmet? Kan man skabe sociale netværk på tværs af plejehjem f.eks. i kommunen eller i landet? Vi efterspørger en let tilgængelig digital løsning, der kan anvendes til at skabe sociale netværk Tema 2.6. ERINDRING, LIVSGLÆDE & FREMTID Bordformand: Hanne Kræfting, aktivitetsleder, aktivitetscenter Nord, Ældre- og Handicapforvaltningen Erindringen spiller en meget vigtig rolle, når man bliver ældre, korttidshukommelsen bliver svagere, Den ældre erindrer oplevelser fra fortiden via kulturelle genstande som bohave, pyntegenstande, planter, billeder, lyde og dufte, som tilskrives individuel værdi og betydning. At have lyst til at deltage i livet på plejehjemmet og de aktiviteter der foregår, er vigtige for glæden ved at være på plejehjemmet. Kan man indbygge erindringsspor på plejehjemmet? Hvordan bevarer man livsglæden, når man taber funktionsevne og bliver svagere både fysisk og mentalt? Har man en fremtid, når man kommer på plejehjem? Vi efterspørger idéer og metoder til at arbejde med erindring, livsglæde og fremtid. 8

9 WORKSHOP 3 - Arkitektur, fleksibilitet, velfærdsteknologi og bæredygtighed Facilitator: Lars Emborg, Souschef, Nørresundby Boligselskab Workshoppen tager udgangspunkt i at finde løsninger, der udnytter teknologi, design og de seneste byggetekniske metoder til at skabe en fleksibel, dynamisk og levende bygning. Fokus er at afdække erfaringer, teknologier og løsninger, der skaber en sammensmeltning mellem funktionalitet, hjemlighed og design, der sikrer gode arbejdsforhold og høj livskvalitet, samt skaber rammer for bæredygtighed på alle niveauer. Såvel kendte, som anbefalinger fra arbejdsgruppe 1 og 2 mht. teknik og hjælpemidler, indpasset i Workshoppen kan afdække løsninger baseret på eksisterende teknologi, som allerede er i brug på plejeområdet - eller som kan overføres og testes fra andre områder. Der kan også opstilles konkrete forslag til nyudvikling af teknologi og metoder. Tema 3.1. BADEVÆRELSET Bordformand: Henning R. Christensen, konsulent, bygningsafsnittet, Ældre- og Handicapforvaltningen Den enkelte borger/bruger oplever badeværelset som stort, koldt og svært at bevæge sig rundt i på egen hånd. Evt. overskydende m2 kunne anvendes mere hensigtsmæssigt i soverum og/eller stuen. Kan der indrettes fleksibilitet mht. vægge og installationer så det øger selvhjulpenheden? Er loftlifte løsningen? Kan installationer være faste i vægge i forhold til fremtidens højteknologiske sanitet? Vi efterspørger integrerede løsninger der sikre høj grad af selvhjulpenhed, kan minimere m2- kravet til rummet og som samtidig designmæssigt signalere hjemlighed og ikke institutionspræg. Tema 3.2. OPHOLDSTUEN Bordformand: Jytte Kiilsgaard, plejehjemsleder, plejehjemmet Fjordparken Stuen i en 2- rums plejebolig opleves lille og typisk som en gennemgang fra entré til soverum / badeværelse. Kan der indbygges en fleksibel væg mellem soverum og stue således disse rum kan variere i størrelse efter plejebehov? Kan der laves en planløsning hvor stuen ikke opleves som en del af gangen fra entré til badeværelse? Vi efterspørger løsninger der sikre en harmonisk indretning og samtidig har fokus på selvhjulpenhed ved at integrere hjælpemidler som greb, m.v. 9

10 Tema 3.3. KØKKENFACILITETER Bordformand: Niels Henrik Petersen, arkitekt, bygningsafsnittet, Ældre- og Handicapforvaltningen Køkkenet skal indrettes men bruges typisk ikke eller kun meget lidt. Køkkenelementer tager derfor plads som kunne anvendes mere hensigtsmæssigt. Kan der indbygges et standard mini- køkken modul integreret i væg eller skab således køkkenet som udgangspunkt er gemt væk. Kan køkkenet integreres med øvrige funktioner, skabe, depotrum, m.v. En designmæssig løsning der nemt skjuler køkkenet når det ikke bruges og hurtigt og tilgængeligt kan åbnes gerne med minimal indsats fra personalet. Vi efterspørger en kendt løsning eksempelvis fra hotelverdenen. Tema 3.4. GANGAREALER Bordformand: Vibeke V. Kristensen, plejehjemsleder, plejehjemmet Uttrupgaard Gangarealer opleves ofte som lange og triste uden stimulering af sanserne. Kan der indbygges lys og lyd på gangene som stimulere sanser og samtidig virker som orientering? Kan gange indrettes således optræning bliver en naturlig del af hverdagen ved hjælp af teknologiske hjælpemidler eller ved at anvende bygningen interaktivt? Vi efterspørger integrerede løsninger på lys og lyd som kan anvendes i hele bygningen. Tema 3.5. FOYER Bordformand: Per Jensen, sekretariatsleder, Ældre- og Handicapforvaltningen Orienteringsevnen ved ankomst til et plejehjem er oftest ikke brugervenlig. Ved indretning af en større foyer (hotellobby) kan rummet virke uoverskuelig og svært at finde rundt. De forskellige funktioner i foyeren skal opdeles pga. forskellige behov til lys, lyd, ro mv. Kan der indrettes en foyer á la hotellobby hvor rumdelere skaber små rum i rummet? Kan der anvendes interaktive info- skærme som guide til den øvrige del af huset? Vi efterspørger løsninger på hvordan borgere oplever den bedste modtagelse og information i foyeren. 10

11 Tema 3.6. PRIVATLIV OG FÆLLESLIV Bordformand: Bo Staal, plejehjemsleder, Lindholm plejehjem Der ønskes skabt 3 niveauer af liv. Fra det individuelle i egen bolig til semi- privat på etagerne i de tematiserede rum, til det store fællesskab i stueplan med foyer, aktivitetscenter og restauranten. Hvordan løser man logistikken, når beboere skal serviceres i egen lejlighed, i bolig- fællesarealet og i stueetagens restaurant, fitness- center m.v. Er der teknologiløsninger der kan medvirke til, at løse opgaverne? Vi efterspørger løsninger der sikrer en effektiv og hensigtsmæssig sammenhængende logistik i huset. 11

12 WORKSHOP 4 Sundheds- og velfærdsteknologi Facilitator: Finn Allan Larsen, projektleder, BIOMED Community Workshoppen søger løsninger, der kan forbedre livskvaliteten for beboere og som er arbejdskraftbesparende for personale. Der fokuseres på metoder og teknologi, der kan understøtte beboernes trivsel, tryghed og selvhjulpethed i dagligdagen. Der ses også på medicinsk teknologi til diagnose, behandling og pleje. Workshoppen kan afdække løsninger baseret på eksisterende teknologi eller som kan overføres og testes fra andre områder. Der kan også opstilles konkrete forslag til ny teknologi og produkter. Tema 4.1. REHABILITERING & TRÆNING Konsulent Niels Rygaard, IT- afdelingen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Rehabilitering handler om at komme sig efter sygdom. En stor del af rehabilitering sker ved fysisk og mental genoptræning, der skal give mere selvhjulpethed og bedre livskvalitet. Hvordan bevarer man bedst effekten af rehabilitering med opfølgende træning og kan en større del af træningen gøres på egen hånd eller med en virtuel træner? Hvordan giver det mening på et plejehjem? Mange computerspil og spilplatforme er designet til underholdning og bruges af især unge mennesker. Kan man med få ændringer tilrette disse systemer til ældre i forbindelse med rehabilitering. Kan man lave systemer, der er lette at håndtere, motiverende at anvende og med mulighed for fællesskab omkring det. Løsninger der giver borgerne bedre og hurtigere rehabilitering. Mere viden om træning alle steder til personalet. Der efterspørges løsninger, der fokuserer på den enkelte beboers behov, som er motiverende, så det opleves som underholdning. Den viden som findes hos personalet skal i større udstrækning kunne lægges ind i systemer, så rehabilitering i større omfang kan ske på egen hånd. Tema 4.2. TELEMEDICIN & MEDICINHÅNDTERING Bordformand: Ole Hejlesen, professor, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet Beboere på plejehjem bliver ofte syge. Det gælder både aldersrelaterede sygdomme som f.eks osteoporose, og kroniske sygdomme som f.eks. diabetes. Personalet bruger meget tid på medicinhåndtering og at sikre, at beboerne tager medicinen til tiden. Kan robotter håndtere medicin præcist? Kan en løsning som telemedicin/telekat integreres på Fremtidens Plejehjem? Der efterspørges løsninger, der er tidsbesparende ved medicinering, og at beboerne har mulighed for at tage mere ansvar for egen medicinindtagelse. Personale og beboere skal være mindre afhængige af tid og sted, som f.eks. lægekonsultationer. 12

13 Tema 4.3. HJÆLPEMIDLER Bordformand: Leder Inga Fryd, Hjælpemiddeldepotet, Ældre- og Handicapforvaltningen Hvem hjælper hjælpemidler? Beboere på plejehjem er i mange tilfælde ikke selvhjulpne på trods af de hjælpemidler, der findes i dag. Kørestolen skal ofte køres af en hjælper, toiletbesøg og vask skal alligevel foretages med hjælp fra personale og lifte skal ofte betjenes af hjælpere. Hvilke muligheder er der med stationære og flytbare løsninger såvel ude som i hjemmet, som beboere og personale kan anvende? Der findes allerede nu skylle- tørre toiletter, der er 100 % selvbetjente. Kan man forestille sig hjælpemidler, som beboeren selv kan betjene og gøre til en del af ens egen bevægelse? Vi efterspørger løsninger der kan gøre, at den ældre kan forflytte sig selv uden hjælp. Der er behov for løsninger, der gør den ældre mere selvhjulpen i dagligdags gøremål i hjemmet, personlig pleje, ved indkøb, på rejse. Der er behov for løsninger, som skaber mere værdighed og dermed livskvalitet, og der er brug for bedre arbejdsmiljø for de ansatte. Tema 4.4. FALDULYKKER OG SENSORER Bordformand: Uffe Læssøe, lektor, Fysioterapeutuddannelsen, University College Nordjylland Faldulykker optræder hyppigt blandt ældre. Konsekvenserne kan være store, hvorfor man søger at identificere ældre i faldrisiko og forebygge fald. Udfordringen er at finde metoder til at komme fald i forkøbet. Kan der installeres sensorer i omgivelserne eller på beboerne, der alarmerer personalet, hvis beboeren er i farezonen for at falde, f.eks. ved svimmelhed eller ved risikobetonede situationer? Der efterspørges løsninger, der alarmerer personale og beboeren og dermed gør opmærksom på risikoen for faldulykker. Der ønskes løsninger som minimerer faldrisiko og samtidig giver tryghed og bevægelsesfrihed. Tema 4.5. MONITORERING OG OVERVÅGNING Bordformand: Anna Fricke, Business Manager Innovation Master, Gabriel A/S Personalet bruger meget tid på at kontrollere beboernes tal. Nogle beboere med demens går hjemmefra og bliver væk. Der er behov for nye metoder til overvågning og indsamling af data. Men samtidig er overvågning en form for magtanvendelse, som kræver samtykke af beboeren. Kan beboerne, omgivelserne eller tøj udstyres med sensorer eller alarmer, der kontrollerer uregelmæssigheder i blodtryk/blodsukker/hjertefrekvens? Hvordan kan vi sikre, at beboerne trygt kan færdes frit inde og ude (uden at blive væk )? 13

14 Vi efterspørger løsninger, der kan sikre beboeres og personales tryghed med hensyn til kontrol af tal, der samtidig er tidsbesparende. Der efterspørges også løsninger, der kan sikre beboernes frie færden inden for og uden for plejehjemmet. 14

Fremtidens Plejehjem. Konceptet

Fremtidens Plejehjem. Konceptet Fremtidens Plejehjem Konceptet I marts 2012 er det første spadestik blevet taget til Fremtidens Plejehjem. Det bygges på havnefronten i Nørresundby. Mellem Broerne. Tæt på Lindholm Strandpark. Og ikke

Læs mere

Fremtidens Plejehjem ligger i Nørresundby

Fremtidens Plejehjem ligger i Nørresundby Fremtidens Plejehjem ligger i Nørresundby Fremtidens Plejehjem er realiseringen af en drøm om at skabe det perfekte plejehjem for ældre borgere, deres pårørende og personalet, som skal arbejde der. Det

Læs mere

Idékatalog til Fremtidens Plejehjem

Idékatalog til Fremtidens Plejehjem Idékatalog til Fremtidens Plejehjem Idékataloget indeholder styregruppens forslag til Fremtidens Plejehjem. De fleste af teknologierne, er kendte teknologier som blot ikke har været anvendt på plejehjem.

Læs mere

Velfærdsteknologipolitik

Velfærdsteknologipolitik Velfærdsteknologipolitik I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes politik for anvendelsen af velfærdsteknologi. Politikken indeholder bl.a. en vision og en målgruppeafgrænsning for teknologianvendelsen.

Læs mere

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg Mere velfærdsteknologi til flere aarhusianere For at flere aarhusianere skal have gavn af velfærdsteknologi

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE 29. JANUAR 2014 SEMINAR OM ARKITEKTUR & LINDRING // 26. NOVEMBER 2014 PER FELDTHAUS SIGNAL ARKITEKTER

EGEDAL KOMMUNE 29. JANUAR 2014 SEMINAR OM ARKITEKTUR & LINDRING // 26. NOVEMBER 2014 PER FELDTHAUS SIGNAL ARKITEKTER NÅR ATTRAKTIVE ARKITEKTUREN ARBEJDSPLADSER GIVER EN HJÆLPENDE HÅND I FOLKESKOLEN EGEDAL KOMMUNE 29. JANUAR 2014 SEMINAR OM ARKITEKTUR & LINDRING // 26. NOVEMBER 2014 PER FELDTHAUS SIGNAL ARKITEKTER RUM

Læs mere

Oversigt over velfærdsteknologi i SSI og SO 2016 (2015)

Oversigt over velfærdsteknologi i SSI og SO 2016 (2015) Oversigt over velfærdsteknologi i SSI og SO 2016 (2015) Teknologi + beskrivelse Vinkler Målgruppe Implement eringsstatus Livskvalitet Arbejdsmiljø Psykisk funktionsnedsættelse Fysisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Lions Parken Jeg og personalet på Plejehjemmet Lions Parken vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Velfærdsteknologi Vejen kommune drømme og forventninger! Den 13.11 afholdt Vejen Kommune temadag omkring velfærdsteknologi. Dagens overskrift lød: Drømme

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder.

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 31. januar 2008, blev kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp og personlig pleje, hjemmesygeplejeydelser samt træning

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Formålet med

Læs mere

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp x Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Rengøring og tøjvask - i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til rengøring

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Teknologiens muligheder og begrænsninger

Teknologiens muligheder og begrænsninger Teknologiens muligheder og begrænsninger Min indgang til mit eget liv, 25. oktober 2013 Inger Kirk Jordansen,, Velfærdsteknologi i botilbud Uafhængighed Livskvalitet Kontrol over eget liv Selvhjulpenhed

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Ve l k o m m e n. Tr av b a n e h u s e t. Tlf. nr Løjtegårdsvej 98, 2770 Kastrup

Ve l k o m m e n. Tr av b a n e h u s e t. Tlf. nr Løjtegårdsvej 98, 2770 Kastrup Pleje- & Daghjemmet Travb an ehuset Rehabiliterings - ophold Løjtegårdsvej 98, 2770 Kastrup Tlf. nr. 32 46 44 82 Fax 32 46 44 81 E-mail Plloj98.sf@taarnby.dk Redigeret marts 2015 Ve l k o m m e n til Tr

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

Projekt: Lab. X - Et projekt under Teknologier i borgernær sundhed. Ulrik Appel, Chefkonsulent Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lektor og Ph.d.

Projekt: Lab. X - Et projekt under Teknologier i borgernær sundhed. Ulrik Appel, Chefkonsulent Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lektor og Ph.d. Projekt: Lab. X - Et projekt under Teknologier i borgernær sundhed Ulrik Appel, Chefkonsulent Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lektor og Ph.d. UCN Program 1. Præsentation af: Projektet Lab. X 2. Living

Læs mere

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅD. Hosea Dutschke 12. november 2014

DANSKE ÆLDRERÅD. Hosea Dutschke 12. november 2014 DANSKE ÆLDRERÅD Hosea Dutschke 12. november 2014 Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo i den kærlige kommune? Medmenneskelighed Medborgerskab Kommunen - et kærligt fællesskab Kærlig Kommune er Aarhus Kommunes

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Aktiv Pleje. Konference om tværsektorielt samarbejde Nyborg Strand 13. december 2011 Souschef Inger-Marie Hansen

Aktiv Pleje. Konference om tværsektorielt samarbejde Nyborg Strand 13. december 2011 Souschef Inger-Marie Hansen Aktiv Pleje Konference om tværsektorielt samarbejde Nyborg Strand 13. december 2011 Souschef Inger-Marie Hansen Befolkning: 51.690 FAABORG-MIDTFYN Faaborg-Midtfyn Kommune Direktionen 9 fagsekretariater,

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Den gode organisering af velfærdsteknologiske indsatser

Den gode organisering af velfærdsteknologiske indsatser Den gode organisering af velfærdsteknologiske indsatser Oplæg på KLs Velfærdsteknologiske netværksmøde Maj. 2017 Oplægget handler om SUF, og arbejdet med velfærdsteknologi Implementeringsmodellen Langgadehus

Læs mere

Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens

Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 Dette notat tager udgangspunkt i den pårørendes vinkel på udformning, ønsker og opmærksomhedspunkter

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015 Vision Forord og indledning ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar side Handleplan for Ældre 2011 2015 Rammerne for Handleplan for Ældre 2011-2015 Antal plejeboliger og placering Ældreboliger

Læs mere

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Af Kristine Pedersen Opsætningen af sensorgulve på Tistrup Plejecenter skete på initiativ fra Varde Kommune, da det nye plejecenter på Yderikvej skulle bygges.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Kildehaven er privat friplejebolig, der tilbyder 42 moderne handicapvenlige boliger. Desuden er der 3 boliger til midlertidigt ophold samt dagtilbud med plads til 50 brugere,

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Fremtidens bolig til borgere med demens Brugerdreven innovation i Furesø kommune

Fremtidens bolig til borgere med demens Brugerdreven innovation i Furesø kommune Fremtidens bolig til borgere med demens Brugerdreven innovation i Furesø kommune Baggrund I takt med at flere ældre lever længere, står samfundet overfor en stigning i antallet af borgere med demens og

Læs mere

Aktiv Pleje. Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen

Aktiv Pleje. Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen Aktiv Pleje Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen FAABORG-MIDTFYN Folketal: ca. 52.000 Antal borgere som modtager hjælp: Sygepleje - 1235 Hjemmeple jen - 1309 Privat leverandør

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet 1 De 10 kriterier i de 5 hovedområder Hovedområde: Livskvalitet: Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få

Læs mere

Folketingets Socialudvalg 23.august 2013 Vikærgården - eksperimentarium for velfærdsteknologi Udvikling, afprøvning, test, evaluering af nye løsninger

Folketingets Socialudvalg 23.august 2013 Vikærgården - eksperimentarium for velfærdsteknologi Udvikling, afprøvning, test, evaluering af nye løsninger Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt Folketingets Socialudvalg 23.august 2013 Vikærgården - eksperimentarium for velfærdsteknologi Udvikling, afprøvning, test, evaluering af nye løsninger

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Det Intelligente Hospitalsbaderum

Det Intelligente Hospitalsbaderum 7. maj 2012 Det Intelligente Hospitalsbaderum 1 Idékatalog Indholdsfortegnelse Sporing, RFID og datawarehouse 3 Aflægningsfunktioner 5 Æstetik og personliggørelse af badrum 8 Brug af multimedier 11 Hjælpemidler

Læs mere

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 1.1. Metode Side 3 2. Velfærdsteknologi Side 4 2.1. Robotstøvsugere Side 4 3. Bedre udnyttelse af ressourcerne Side

Læs mere

bostedet caroline marie ung i centrum

bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie VELKOMMEN Caroline Marie er dit bosted i centrum af København, to minutter fra Nørreport Station og med udsigt over Botanisk Have. Du kan bo

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen Velfærdsteknologi Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014 Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Velfærdsteknologi? #1 Vi tager afsæt i borgerens behov, med fokus på øget selvhjulpenhed og livskvalitet.

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig i tæt plejemiljø kan bevilges

Læs mere

Velfærdsteknologi. Sundhed, Ældre og Handicap

Velfærdsteknologi. Sundhed, Ældre og Handicap Velfærdsteknologi Sundhed, Ældre og Handicap VELFÆRDSTEKNOLOGI I HJØRRING KOMMUNE I Hjørring Kommune vil vi i samarbejde mellem borgere og medarbejdere skabe rammerne for et godt liv for vores borgere.

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Velkommen til Multihuset Aagaarden. Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg

Velkommen til Multihuset Aagaarden. Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg Velkommen til Multihuset Aagaarden Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg Velkommen til Aagaarden Aagaarden blev officielt indviet den 1. april 1979. Aagaarden er et multihus bestående af plejehjemsboliger,

Læs mere

INVITATION til seminar

INVITATION til seminar INVITATION til seminar Arbejdsbesparende teknologier inden for ældre- og handicapsektoren Virtuelt Center for Teknologier for Aldrende og Handicappede V-CenTAH 27. maj 2009 Aalborg Universitet Fibigerstræde

Læs mere

FSIII SEL indsatskatalog

FSIII SEL indsatskatalog FSIII SEL indsatskatalog Version 1.0 Juni 2015 Indhold Indledning... 1 Rammerne for FSIII... 2 Formålet med FSIII servicelovs-indsatskataloget... 2 Pakker... 3 Rehabilitering... 4 Fælles kommunalt indsatskatalog

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune. mandag den 30. september 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune. mandag den 30. september 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune mandag den 30. september 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Velfærdsteknologi. Temamøde i ATV, Aalborg d. 27. oktober Jørgen Løkkegaard, teamleder Center for Robotteknologi

Velfærdsteknologi. Temamøde i ATV, Aalborg d. 27. oktober Jørgen Løkkegaard, teamleder Center for Robotteknologi Velfærdsteknologi udfordringer d & muligheder Temamøde i ATV, Aalborg d. 27. oktober Jørgen Løkkegaard, teamleder Center for Robotteknologi Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi 104 år, 40 centre.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Toftehaven. Toftegårdsvej Sulsted

Velkommen til Plejehjemmet Toftehaven. Toftegårdsvej Sulsted Velkommen til Plejehjemmet Toftehaven Toftegårdsvej 3-5 9381 Sulsted Velkommen til Toftehaven Jeg og personalet på Sulsted Ældrecenter, Toftehaven, vil med denne folder gerne byde dig velkommen. Vi håber,

Læs mere

Kvalitetsstandard 2016. Praktisk hjælp - til borgere i eget hjem eller ældrebolig

Kvalitetsstandard 2016. Praktisk hjælp - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem eller ældrebolig Vi har udarbejdet kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger Eva Pedersen Kontorchef Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Kvalitetsstandard for særlige plejeboliger

Kvalitetsstandard for særlige plejeboliger Kvalitetsstandard for særlige plejeboliger Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 1 Indledning. Formålet med kvalitetsstandarderne er, at Informere borgeren om Horsens Kommunes serviceniveau Velfærd

Læs mere

FARVEL - og tak. Hvordan mon? Det ser anderledes ud. Hmmm. Tør jeg prøve?? Kan jeg - - hele turen? Hverdagsrehabilitering I plejeboliger

FARVEL - og tak. Hvordan mon? Det ser anderledes ud. Hmmm. Tør jeg prøve?? Kan jeg - - hele turen? Hverdagsrehabilitering I plejeboliger Det ser anderledes ud Tør jeg prøve?? Hverdagsrehabilitering I plejeboliger Hmmm Hvordan mon? Kan jeg - - hele turen? FARVEL - og tak Agenda Rehabilitering hvad, hvor, hvem Hjemmel Ydelser Velfærdsteknologi

Læs mere

Marienlund Plejecenter. Boliger til ældre udviklingshæmmede

Marienlund Plejecenter. Boliger til ældre udviklingshæmmede Marienlund Plejecenter Boliger til ældre udviklingshæmmede Marienlund Det nybyggede Marienlund Plejecenter danner rammen om et levende hus og tilgodeser beboernes behov for et trygt og godt hjem. Marienlund

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 26 Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2017 1 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig

Læs mere