Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året."

Transkript

1 April 2015 Jagtnyt Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året. Foto: Olav Hulstrøm En flot udfarvet edderfuglekok klar til kurmageri. Deadline for stof til næste blad er den 1 september 2015

2 Syd-Vestsjællands Jagtforening April 2015 Formand, Revhus, JKF Anders Nielsen. tlf tlf Kasserer Lise Gilså tlf tlf Næstformand, Jagtsti, Revhus Lene Jensen tlf tlf Sekretær Jørgen Lang tlf Bestyrelsen, Jagtsti, Revhus Gert Jensen tlf tlf Bestyrelsen, blad Jesper Schytte Bestyrelsen, Suppleant Kristian Larsen Finn Jacobsen Jægernes kommunale Fællesråd Kim Jepsen tlf Hjemmeside, Blad Henrik Kjærside tlf Flugtskydning Poul Erik Olsson tlf Riffel Ole Madsen tlf Jagttegn Kim Lindholt tlf Jagthorn Kaj Petersen tlf JAGTSTIPAR SØGES Da vi har sagt jobbet op som jagtstikordinator i kreds 6 søger vi nogle nye kræfter der kan tage over med nye ideer og tiltag til at fortsætte efter os. Vi er behjælpelig med ting og sager, da vi har en masse at starte på. Fat mod, vær frisk og prøv. Få en snak med os. med jægerhilsen Lene og Gert Jensen 2

3 April 2015 Formanden har ordet Danmarks Jægerforbund, Slagelse, er det nye navn som erstatter det hidtil gældende som jo var JKF Slagelse. Ingen tvivl om at det nye navn falder meget bedre i tråd med tiden end bare JKF. Marts måned var så måneden hvor jæger rådet havde sit årsmøde som fandt sted i Kr. Stillinge jagtforenings klubhus. Ud over bestyrelsen havde kun 5 medlemmer fundet sted til årsmødet. Fremmødet, eller mangel på samme, vidner om at der desværre ikke er den store interesse for det arbejde som der udføres i jæger rådet, og det er ærgerligt, al den stund at det nu er jæger rådet som ved forhandling med Slagelse kommune, skal sikre os jægere at vi fremadrettet kan få jagt og vildtpleje på kommunale arealer, ligesom det er jæger rådet som skal genforhandle bl.a. omkring regulerings jagten i Korsør skov og Tårnborgparken her i Korsør, samt Ravnebæk skoven i Dalmose. Alt meget vigtige ting for os. Formanden for jæger rådet er som det er de fleste bekendt, Kim Jepsen fra vores forening og hans beretning på Årsmødet gav ikke anledning til spørgsmål. Det store og nye Tude Å projekt blev drøfter. Der er pt. nogen tvivl om det store projekt overhovedet bliver til noget, da der ud over store udgifter er stor modstand blandt nogle af lodsejerne: Jæger rådet har afgivet høringssvar, og dette vil findes i den hvidbog som nu er i gang med at blive beskrevet. Som det også er bekendt, så er der planer om en kæmpe stor vindmøllepark lige syd for Omø. Projektet er på hele 80 vindmøller, og de har så hver især en højde på hele 150 meter.. Vi kommer også her med høringssvar, da møllerne hvis de bygges, kommer til at ligge på de trækruter som såvel rovfugle som gæs og visse vadefugle bruger. Medlem af vores hovedbestyrelse, Stig Egede Hansen, var også med til Årsmødet, og han fortalte bl.a. om RASK, som er jæger forbundet s nye natursyn, og han sagde at det var meget vigtigt for os jægere at vise omverdenen hvad vores mål er, hvis vi fortsat ønsker at gå på jagt. Jægere kan deltage i debatten ved at gå ind på DJ s hjemmeside og besvare det spørgeskema man kan finde under linket RADSK Natur. I spørgeskemaet er der mulighed for at skrive kommentarer, og altså din mening. Stig opfordrede alle jægere der ønsker jagt også i fremtiden, og det er vel os alle sammen, om at udfylde skemaet og dermed at deltage i den demokratiske proces. Danmarks Jægerforbund fornyr sig i disse år, og det betyder nu, at du som medlem kan downloade et ikon til dit pc skrivebord, således så du kan komme på DJ s hjemmeside direkte fra dit skrivebord uden at skulle bruge din søgemaskine. Lørdag den 7 Marts var der kredsmøde i kreds 6 på Damme Kro på Møn, og her kom flere interessante oplysninger frem. Medlemstallene for kreds 6 har været faldende de sidste par år, og det på trods af at vi bliver stadig flere jægere i Danmark. I den sidste opgørelse, 1. Oktober 2014, var vi i kredsen jægere, og det er et fald på 258 medlemmer på godt et år, og det er tankevækkende syntes jeg. Der er fald næsten overalt i landet, men på trods at dette, så har DJ et mål om at vi skal være 10% flere medlemmer i En af årsagerne til at vi i SVJ har haft tilbagegang er utvivlsomt at vi i et par år ikke har haft jagttegns undervisning, men det bliver der nu rådet bod på, som >>> 3

4 April 2015 du kan læse her i dette blad, så starter Kim Lindholdt op med jagttegns kursus til efteråret. Ole Richter fra Naturstyrelsen fortalte om arbejdet med at udstede regulerings tilladelser. I 2014 havde over 2000 personer digitalt søgt om tilladelse til at regulere et eller andet. Nogen har nok haft det indtryk at når man søgte digitalt, ja så fik man automatisk en tilladelse, men sådan er virkeligheden altså ikke sagde han. Fakta er at ca. 40% af dem som søger, ja disse ansøgninger bliver behandlet manuelt. Ole sagde at mange af ansøgerne faktisk bliver kontaktet, med henblik på at de skal oplyse nærmere, bl.a. om hvad der ER blevet gjort for at skræmme vildtet væk. Stillet overfor det spørgsmål»dumper«en hel del faktisk. Ole slog også fast at det kun er en grund ejer eller forpagter af en ejendom som kan søge om regulering. Ligeså slog han fast, at man kun må regulere højest to gæs om dagen pr. jæger. Lokalt er det gået så nogenlunde med de arrangementer vi har haft. Arrangementerne har der ikke været noget i vejen med, men fremmødet har været ret så sløjt til det meste. Fremadrettet har vi nu her i påsken Jagt sti på Borreby Gods under ledelse af Lene og Gert. De har stået for det her flotte arrangement i efterhånden mange år, men nu er det slut, idet de begge for længst har sagt at 2015 udgaven af Jagt sti på Borreby er den sidste de står for. Rigtig ærgerligt, da vi ikke har fundet nogen som kan afløse dem. Skulle nogen have lyst til at prøve kræfter med det, så vil vi i bestyrelsen være taknemmelige over dette. Som vi bekendtgjorde i efteråret, så har vi fået to stykker råvildt til regulering her i vinter 2014/2015, samt en forårs buk, forår 2015, alle tre i Tårnborg Parken. Reguleringen af de to stykker her i vinter er overstået, og der blev kun skudt et enkelt stykke råvildt af de to vi havde. Der var to jægere ude på jagterne, som var udtrukket ved jægeraftenen i efteråret 2014, men det blev altså kun til det ene stykke. Forårs bukken har vi valgt at give til folkene på skydebanen, således så når man indskyder sin jagt riffel her i foråret, ja så får man et lod som udtrækkes når indskydningerne er overstået. Se nærmere om indskydningen I annonce her i bladet, her vil du også kunne se at uanset om man indskyder flere gange, ja så får man altså kun ET lod. Dette så alle ligestilles. Og så er det så småt ved at være tid for at få kigget efter om der er kommet en buk på dit jagt revir, - hvis du har et sådan. Måske er det den som du ikke fik >>> 4

5 April 2015 sidste år?, tja, hvem ved. Interessen for vort råvildt er stadig stor, og i skrivende stund er der allerede pæne bukke at skue nu her godt midt i Marts måned. Om kort tid skal der så fejes inden vi så kan kigge bukkene ud inden premieren 16 Maj ved solopgang. Knæk og bræk til alle jer som skal på bukkejagt, - og rigtigt godt forår og god sommer til alle vore medlemmer. Ved generalforsamlingen i November blev der uddelt 1 stk. 50 år, 3 stk. 40 år og 3 stk.25 års nåle. Henrik Jensen VVS Tjærebyvej 30, 4220 Korsør tlf:(+45) fax: (+45)

6 April 2015 Indskyd din jagtriffel, - og vind en forårs buk Jo, den er god nok du læste rigtigt - Reserver allerede nu datoerne for indskydning Så er det snart igen bukkejagt, og dermed tid til den årlige vigtige, indskydning af din jagtriffel. Som noget helt nyt kan du i år vinde afskydning af en forårs buk hvis du indskyder på skydebanen på Lilleø. ALLE medlemmer af Jægerforbundet der hører under Slagelse kommune som indskyder sin riffel på banen får ET lod som så trækkes den sidste indskydningsdag når dagen er omme. For at ligestille alle, så kan man kun få et enkelt lod, uanset man evt. indskyder flere gange. Det er gratis for medlemmer af Syd- Vest Sjællands jagtforenings medlemmer. Øvrige betaler 50 kr. for indskydningen Der er indskydning som følger: SØNDAG DEN 3 MAJ FRA KL LØRDAG DEN 9 MAJ FRA kl ONSDAG DEN 13 MAJ FRA KL ONSDAG DEN 13 MAJ FRA KL (Mærkeskydning for interesserede) 6 ALLE JÆGERE ER VELKOMNE OVENNÆVNTE DAGE.

7 April 2015 Opstart på flugtskydningsbanen v/ Stigsnæs Den 12 april starter vi op igen. I April måned skydes der hver Søndag kl til kl Fra Maj skydes der tillige hver onsdag fra kl til Der skydes ikke i Pinsen. Med jægerhilsen Flugtskydningsudvalget Tlf: Tusind tak for støtten i 2014 til vores Sponsorer. Gustav Kjeruff A/S - Tømrerfirmaet Metlon - Lundemøllen - Slagelse Pavacenter- Dalmose Køreskole - Josk Aps Byggevirksomhed - Brd. K Hansen - Dalmose Elservice - Palle Maler - Fagligt Fællesforbund - Boeslunde røgeri - Baran Beklædning - Sørens Blikkeslagerforretning - Kenneths Autolak - Time Vision Slagelse - Johnny B Hansen - Bo s biler - PBR SmedeJensen - Låsepartner Slagelse - Vognmand Finn Levå - Reklamecentret Slagelse - Borreby Gods - PaP Holding - På skydeudvalgets vegne Per Pedersen. 7

8 April Maj Juni Juli Lerdueskydning Lerdue / Riffel 3 Lerdueskydning Lerdueskydning 6 Jagtsti Borreby 6 Lerdueskydning Lerdueskydning Lerdueskydning 9 9 Riffel Lerdueskydning 10 Lerdueskydning April Lerdueskydning Lerdueskydning Lerdue / Riffel Lerdueskydning Lerdueskydning Lerdueskydning 17 Lerdueskydning Lerdueskydning Lerdueskydning Lerdueskydning Lerdueskydning Lerdueskydning Sct. Hans på Revet Lerdueskydning Lerdueskydning Lerdueskydning Lerdueskydning Lerdueskydning Lerdueskydning Lerdueskydning April Jagtsti på Borreby 12 April Opstart med Lerdueskydning på Stigsnæsbanen 03 Maj Opstart på Riffelindskydning 13 Maj Mærkeskydning Riffel 23 Juni Sct. Hans på Revet

9 August September Oktober November Lerdueskydning Blishønejagt Lerdueskydning Lerdue/ Riffelprv Lerdueskydning Lerdueskydning Lerdueskydning Lerdueskydning Lerdueskydning Lerdueskydning Jagttegnskursus Lerdueskydning Lerdueskydning Lerdueskydning Lerdueskydning September Riffelprøve 3 Oktober Blishønejagt 22 Oktober Opstart på Jagttegnskursus April

10 10 10 April 2015 N Y T F R A S K Y D E U D V A L G E T!!!!! Skydeudvalget holdt møde hos Per Pedersen Vibevej Dalmose D. 2/ Her blev sidste sæson evalueret og der blev lagt planer for den kommende sæson Til stede var Poul Erik Olson - Max Bruun Jensen - Martin Holm- Carsten Nagel - Annette og Bent Sverke - Per Pedersen. Banen havde sidste år en god sæson med pænt salg og gode arrangementer. En stor præmieskydning i juni gav ikke pote men takket være alle vores sponsorer er der god balance i driften og nye ting bliver hele tiden bragt på banen. Der er pænt og ryddeligt og vi sikrer med aflåst bom for at begrænse uvedkommende adgang. Vores vagtplan skal opdateres og der skal minimum være 2 instruktører til rådighed når vi træner. Vi vil meget gerne uddanne nogle flere som vi håber på at kunne melde til så hurtigt som muligt. Interesserede søges. Max står for den nye vagtplan og skydninger udover de normale trænings dage skal indberettes til Annette minimum 5 uger før - så det offentlige bliver underrettet. Vi skal prøve at få vejen ud til banen repareret i de værste huller. der bliver holdt møde først i marts hvor nyt halvtag og reparation af spids due hus har tror prioritet. Det nye halvtag vil betyde at ca vil kunne sidde i tørvejr. Vi vil fra sæson start tilbyde nye unge skytter en gratis første serie på 24 duer - instruktør og evt. træningsdage ud over de faste skydedage så vi ikke generer den almindelige skydning mere end højst nødvendigt. Vi håber så på tilmelding til foreningen og vil give en ekstra rabat til de der melder sig til en evt. fast ordning. Poul Erik indkøber brugt traktor / plæneklipper og undersøger mulighed for at samle de afskudte plasthætter op med en eller anden form for suge maskine. Der vil i forbindelse med at Borreby slår græsset blive arrangeret en eller to fælles oprydningsdage med opsamling af også hele og ellers store skaller fra lerduerne. Der bliver tjekket op på nøgler og alle der er i besiddelse af disse skal kvittere herfor.lerduer vil nok blive købt ind og opbevaret sammen med Sandved Jagtfoening i Sandved og vi vil så køre partier til vores container efter behov. Patroner bliver indkøbt i mindre portioner så vi ikke lægger inde med ret meget mere end der bruges fra gang til gang. Som noget stort har vi i år fået finaleskydningen i vores kredsskydning for hold. Vores 1. Hold vandt pokalen sidste år i Sandved og skal nu forsvare den på hjemmebane. Vi skal have lavet en præmieskammel og der skal laves eller indkøbes nogle flere bordebænke. Alle i skydeudvalget har fået et ansvarsområde og som formand tegner Poul Erik Olson sig for banen - indkøb af duer og patroner og sammen med Per Pedersen koordinerer skydninger og arrangementer - Per tager sig også sponsorer og vedligeholdelse ( er samtidig en fælles opgave ) Kosten og Max sørger for vagtplaner og starter ungeholdene op. Martin er chef for vedligeholdelse af el og maskiner. Alle i udvalget har tænkt sig at tage et år mere til gavn for banen. Kantinen passes af Bent og Annette som også sørger for det regnskabsmæssige. Vi vil prøve at søge tilladelse til at afvikle jagt - skydeprøver. Det kræver en uddannet

11 April 2015 Jagt- og Natursti på Borreby gods v/ Skælskør mandag den 6 april kl ( 2. påskedag) Vi skal alle, såvel jægere som familie, ud og afprøve vore færdigheder i naturen og det gør vi bedst ved vores årlige Jagt- og Natursti. Så kom og vær med igen og som noget nyt har vi lavet HUNDEJAGTSTI med bare 2 poster, som forhåbentligt bliver større hen ad vejen, så der bliver lidt af hvert i år. HUSK! Jagttegn og haglbøsse og som noget nyt,»vaccinationskort på din hund(e)«til aspiranterne er der haglbøsse på posterne. Indskrivning på stedet senest kl Med jægerhilsen Lene og Gert Tlf: eliteprøveleder og visse krav til banen som vi er ved at undersøge om vi kan få godkendt. Vi skal have undersøgt muligheden og en pris for at kunne betale med dankort og skydekort og registrering af resultater skal være målrettet. Der var sidste år tilsluttet godt 20 sponsorer som er en super hjælp til at banen fungerer godt. Dem er vi taknemmelige for så støt alle dem der støtter os. Pbv : Per Pedersen. Få en husker! Foreningen har etableret en SMS-tjeneste, der, hvis du tilmelder dig, sender en husker via SMS-besked til mobilen, når der er et arrangement i foreningen! PS. Det er også muligt at melde sig på SMS der sendes hvis blishønejagten aflyses pga. vejret. Se nærmere på vor hjemmeside: 11

12 Efter et par års pause starter vi op igen med: April 2015 JAGTTEGNS KURSUS Kursus starter op efter efterårsferien, Torsdag den 22 Oktober Kursus løber over ca lektioner og slutter af så det passer med forårets prøver i Kursus finder sted i rev huset, og kører fra kl hver gang. Pris for undervisningen er 750 kroner, og her til skal man så selv købe lærebogen. I aftaler med underviseren hvilken bog i køber. Alle kan deltage i jagttegns kurset. Man bliver tilmeldt ved at henvende sig til Kim Lindholt på mail, eller på mobil Man er meget velkommen til at maile eller ringe hvis man har spørgsmål. 12

13 April 2015 HUSK AT RESERVERE DAGEN ALLEREDE NU: Sct. Hans aften i og ved Revhuset TIRSDAG DEN 23 JUNI 2015 Tag bare hele familien og venner med til denne hyggelige aften. Kl. ca er grillen varm, og du/ i kan grille jeres medbragte kød, pølser, eller hvad i nu engang har med. HUSK at drikkevarer, kaffe, mv. kan købes til billige priser i huset. Under spisningen lotteri. Kl. ca bliver bålet tændt, og som sædvanlig er det jægernes formand, byrådsmedlem Anders Nielsen, som holder bål talen. Alle er hjerteligvelkommen på Revet. Er du på? Det er vi. Der er oprettet en gruppe der hedder Sydvestsjællands Jagtforening hvor du kan»snakke«sammen med andre i gruppen. Dette er en gruppe for medlemmer af sydvestsjællnads jagtforening - samt andre intereserede. Gruppen vil blive brugt til at annoncere kommende arrangementer i foreningen. Gruppen bestyres af Ole Oslo. Det vil også være et forum, hvor medlemmer kan udveksle erfaringer, spørge om gode råd eller hvad man nu ellers lige finder kunne være relvant. Hilsen Din jagtforening 13

14 Foto: HeKj April 2015 Har du været inde på kreds 6 hjemmesiden for nyligt? Kreds 6 hjemmeside indeholder oplysninger om jægerforbundets aktiviteter her i området. Adressen er Hilsen din kredsformand Svend-Erik Johannesen Stemningsbilleder fra blishønejagten den 4 oktober

15 Så er der banko. April 2015 I efteråret bler der holdt banko i revhuset. Der var masse af glade mennesker og dejlige præmier. Derudover var der jo også lige biksemaden og kringlen til kaffen. 15

16 SORØVEJ 9 HER KAN DU VIRKELIG SPARE PENGE Syd- og Vestsjællands største og billigste udvalg * Nu kæmpe fiskeafdeling med bla. Børsteorm * Samt Vestsjællands eneste indendørs indskydningsbane JYDERUP Stationscentret 4450 Jyderup Tlf EN OPLEVELSE I SIG SELV! SLAGELSE Sorøvej 9, 4200 Slagelse Tlf HUSK! Parkering lige foran døren

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 Tvede-Linde Jagtforening Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 1 Tvede-Linde Jagtforening - organisation Bestyrelsen: Formand og kontaktperson vedr. Fjordjagt: Finn Sørensen Perledalen 4, 8930 Randers Tlf. 2825

Læs mere

Ommersyssel Jagtforening

Ommersyssel Jagtforening Ommersyssel Jagtforening Medlemsblad Årgang 2015 nr. 1 www.ommersysseljagtforening.dk 1 Friskbagt Brød Hver dag Fra egen ovn Det går aldrig galt, - når man handler lokalt Åbent alle ugens dage OK-benzintanken

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening

Tvede-Linde Jagtforening Støvringgårdvej 27 Mellerup Tlf. 51862721 Tvede-Linde Jagtforening Salg af foder til hunde, katte, kaniner, fugle, høns og heste. Kom selv og se udvalget. Årg. 2007 nr.1 På gensyn. Poul Reenberg. Se også

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 Januar Juli 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 Januar Juli 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 1 Januar Juli 2011 29. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Husudvalg Jan Møller, Lundager 41 Hans Vetter 40758692 2670 Greve, 43697478-40680929

Læs mere

Ommersyssel Jagtforening

Ommersyssel Jagtforening Ommersyssel Jagtforening Medlemsblad Årgang 2014 nr. 1 www.ommersysseljagtforening.dk 1 Friskbagt Brød Hver dag Fra egen ovn Det går aldrig galt, - når man handler lokalt Åbent alle ugens dage OK-benzintanken

Læs mere

Låne og leje ting i foreningen

Låne og leje ting i foreningen Jagtposten 2015 Låne og leje ting i foreningen Foreningen har følgende rekvisitter som vores medlemmer kan låne kvit og frit ved Hans Kristian Nielsen, tlf. 29 23 08 11 Ting til leje 1 Mobil skydevogn

Læs mere

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014 APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING Efterår 2014 www.skanderborg-jagtforening.dk Bestyrelsen for Skanderborg Jagtforening Formand Næstfm. Kasserer Sekretær Bestyrelse Peder Poulsen Rønnebærvænget 8, 8660 Skanderborg

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR.

MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR. MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR. 2 www.sjf.dk Skydevogn på Kalvebod skydeterræn Lån Kreds 7 skydevogn Giv medlemmer og dig selv en rigtig fornøjelig og lærerig skydedag med

Læs mere

Nr. 4 23. årg. Oktober 2013. Hørsholm & Omegns Jagtforening

Nr. 4 23. årg. Oktober 2013. Hørsholm & Omegns Jagtforening Nr. 4 23. årg. Oktober 2013 Hørsholm & Omegns Jagtforening Medlemsblad for 4. kvartal 2013 Sponsor Bestyrelse og udvalg Formand Næstform. Kasserer Suppleant Suppleant Bestyrelse Max Elbæk Lundtoftegårdsvej

Læs mere

Ind i såten. Nummer 1 Februar 2014 11. Årgang. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970

Ind i såten. Nummer 1 Februar 2014 11. Årgang. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Ind i såten Nummer 1 Februar 2014 11. Årgang V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening 1970 Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 11. årgang nr. 2. www.veggerbyjagt.dk EFTERÅRSPROGRAM 2011 Bladsponsor: Aalborg Jagt Aps. FORMANDENS SIDE Vi har gennem sommeren haft en masse gode og spændende aktiviteter, bl.a.

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Valg af dirigent. Valg af stemmetællere. Bestyrelsens beretning

Valg af dirigent. Valg af stemmetællere. Bestyrelsens beretning Onsdag den 26. november 2014 kl 19:00 blev afholdt i klubhuset, Hovedgaden 610C, 2640 Hedehusene, ordinær generalforsamling i Hedehusene-Fløng Jagtforening Formand Dan Goldmann bød velkommen. Valg af dirigent

Læs mere

Nr. 3 September 2011 24 årg.

Nr. 3 September 2011 24 årg. Nr. 3 September 2011 24 årg. Forside: Martin Mortensen med en havørred på 4,3 kg. fanget på Tissø Se og læs mere side 18. REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent.

Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent. 1 Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent. 2 3 Ambitionerne var klar fra årets start, men vi blev ramt et massivt snevejr og i lang tid var det en stor opgave bare at holde banen åben. Både Jørn Just med

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 14. årgang nr. 2 www.veggerbyjagt.dk EFTERÅRSPROGRAM 2014 Bladsponsor: Kraghs Jagt og Fiskeri 6 Formanden har ordet Når dette forhåndenværende blad er omdelt til Veggerby Jagtforenings

Læs mere

Grejs-Holtum Jagtforening

Grejs-Holtum Jagtforening Grejs-Holtum Jagtforening G R E J S - H O L T U M J A G T F O R E N I N G INDHOLD Bestyrelsen... 4 Velkommen fra formanden... 5 Bukkejagt for enden af landingsbanen... 6 Diplomuddeling, GHJ... 9 Pokalskydning...

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Efterår 2014 Bestyrelsen Udvalg Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Næstformand: Thomas Rafaelsen Birkeholmvej 3, Gl. Skørping 9520 Skørping

Læs mere

Skive Jagtforening. Program for året 2014. Indhold:

Skive Jagtforening. Program for året 2014. Indhold: Skive Jagtforening Program for året 2014 Indhold: Bestyrelsen s. 02 Forord s. 03 Jagt- og skovudvalget s. 04 Parole s. 05 Bukketræf s. 06 Bukkejagt s. 06 Buejagt s. 07 Retningslinger for bukkejagt s. 07

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

3 stemmetællere blev valgt, én pr bord: Steen Hansen, Gitte Olsson og Hans Viggo Rasmussen.

3 stemmetællere blev valgt, én pr bord: Steen Hansen, Gitte Olsson og Hans Viggo Rasmussen. Onsdag den 28. november 2012 kl 19:00 afholdtes i klubhuset, Hovedgaden 610C, 2640 Hedehusene, ordinær generalforsamling i Hedehusene-Fløng Jagtforening Formand Dan Goldmann bød velkommen. Valg af dirigent

Læs mere

RÆVEHAGL. Nr. 1 januar - marts 2014 Medlemsblad for Hillerød Jagtforening

RÆVEHAGL. Nr. 1 januar - marts 2014 Medlemsblad for Hillerød Jagtforening RÆVEHAGL Nr. 1 januar - marts 2014 Medlemsblad for Hillerød Jagtforening GHILLERØ D JAGTF O RENIN Det gode overblik... Her finder du et overblik over arrangementer i Jagtforeningen, dels med datoer, dels

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 4. Indkomne

Læs mere

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 0 9 4 1. Å r g a n g KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 For alle der vil have en god aften Billetter kan købes ved Per Hvid Knudsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Fynsvej 28, 4600 Køge

Indholdsfortegnelse. DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Fynsvej 28, 4600 Køge DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Fynsvej 28, 4600 Køge Medlemsblad for DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Hjemmeside: www.khjagt.dk Kontingent pr. år Ordinært medlem 509,- Juniormedlem 300,- Seniormedlem 300,-

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere