Demokratikampagnen. talt og skrevet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demokratikampagnen. talt og skrevet"

Transkript

1 Demokratikampagnen talt og skrevet

2 STEMMER PÅ KANTEN REDAKTION MIKAEL LINDHOLM LISBETH ZORNIG ANDERSEN TEKST THERESE ALEXANDRA EVALD TINE TOFT JØRGENSEN MIKAEL LINDHOLM UDGIVER HUSET ZORNIG EGEGÅRDSVEJ RØDOVRE COPYRIGHT NOVEMBER 2014 HUSET ZORNIG GRAFISK DESIGN CARSTEN NORDHOLT FOTO CHRIS NUNAN ISBN.: RAPPORTEN KAN DOWNLOADES VIA: 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Udvikling i valgdeltagelsen ved kommunevalgene 2009 og Executive summary Indledning Baggrund for kampagnen Rammerne Kampagnen Kampagne strategien Kampagneaktiviteter Medier og kommunikation Samarbejdspartnere Økonomi Kampagne forløbet Erfaringer Resultater Det demokratiske overskud Erfaringer Perspektivering En permanent indsats Udsatteråd Foreningen Stemmer på Kanten Bilag Bilag 1: Frivilligguide Bilag 2: Drejebogen til politikere Bilag 3: Manifest Bilag 4: Valgplakater Bilag 5: De donerede Bilag 6: Samarbejdsaftale med Viborg Bilag 7: Hvad er din stemme værd? materiale Bilag 8: Flyer, muleposen og badge 3

4 Valgresultat slog forventninger 4

5 1. Udvikling i valgdeltagelsen ved kommunalvalgene 2009 og 2013 Stemmeprocent * Stigninger i procentpoint * 8,7 64,2 70,8 6, , Kontanthjælpsmodtagere Alle stemmeberettigede * Kilde: Hvem stemte og hvem blev hjemme Center for Valg og Partier, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 5

6 2. Executive summary I det følgende opsummeres kampagnen STEMMER PÅ KANTEN overordnet ved hjælp af beskrivelser af blandt andet kampagnens baggrund, hovedelementer og resultatet, samt hvad der er sket efter kampagnens afslutning ved kommunalvalget i november I de efterfølgende kapitler uddybes kampagnens baggrund, formål og forberedelser. Markant flere socialt udsatte danskere brugte deres stemme under kommunal- og regionsvalget i november Valgdeltagelsen blandt kontanthjælpsmodtagere steg på landsplan fra 31 pct. under valget i 2009 til 39,7 pct. i Det er en stigning på 28 pct. eller knap ni procentpoint. Det viser analyser foretaget af valgeksperter på Københavns Universitet og KORA. Dermed blev over tredive års tendens til stadig lavere valgdeltagelse blandt samfundets svageste borgere brudt. Baggrunden for trendbruddet i valgdeltagelsen skal blandt andet ses i, at der op til kommunalvalget blev gennemført flere kampagner, som netop havde til formål at mobilisere vælgerne. Demokratikampagnen STEMMER PÅ KANTEN var et initiativ, der målrettet sigtede på at mobilisere socialt udsatte vælgere. Andre kampagner sigtede på at mobilisere førstegangsvælgere, altså unge, og indvandrere. STEMMER PÅ KANTEN rekrutterede over 600 frivillige og gennemførte over 300 arrangementer i 47 byer landet over. Blandt andet debatmøder, hvor politiske kandidater, ofte for første gang, mødte socialt udsatte og hørte, hvad de havde på hjerte. Baggrunden for STEMMER PÅ KANTEN var et ønske om at motivere socialt udsatte til at bruge deres stemme og styrke det politiske fokus på socialt udsattes udfordringer. Ræsonnementet var, at når socialt udsatte ikke bruger deres stemme, bliver det politisk billigt at tilsidesætte socialt udsatte borgeres interesser til fordel for middelklassevælgerne, der i langt højere grad bruger deres stemme. Projektleder Henrik Hjortdal, der forsker i fornyelse i samfundsledelse på CBS, kalder initiativet for skelsættende: Stemmer på Kanten slog to fluer med et smæk. For det første holdt kampagnen fast i, at en borger er en borger, at en stemmes værdi ikke afhænger af økonomi eller uddannelse, og for det andet styrkede den de mest udsatte gruppers position ved, at de politikere, der prioriterer de udsattes interesser, får flere stemmer. Det er godt for de magtesløse - men det er også godt for samfundet, hvis vi tager dem alvorligt og lytter og handler. Når danskerne er et relativt dygtigt folkeslag, hænger det sammen med vores lave afstand mellem høj og lav, og evnen til at mobilisere mange mennesker. Demokratikampagnen STEMMER PÅ KANTEN er blevet udstillet på Forsorgsmuseet i Svendborg som en milepæl i Danmarks sociale historie. Projektleder Nils Valdersdorf Jensen, Svendborg Museum siger: Vi har valgt at bruge en valgplakat fra Stemmer på Kanten, fordi den meget markant understreger, at alle i dag - også udsatte - formelt har rettigheder og muligheder for at deltage i fællesskabet, hvilket står i skarp modsætning til fortidens strenge forsorg. Samtidig understreger initiativet også, at der stadig er problemer med umyndiggørelsen af udsatte, og gør op med dette på en sjov måde. 6

7 Før valget vurderede flere valgforskere og eksperter, at en kampagne som STEMMER PÅ KANTEN ingen effekt ville få og derfor var spild og kræfter og ressourcer. De tog fejl. Vi kan også se, at mange af de nyopstillede politikere, der var med til debatmøder arrangeret af STEMMER PÅ KANTEN, rent faktisk sprang listerne og blev valgt ind i byrådene. Vi sagde til de udsatte, at hvis du vil forandring, må du bruge din stemme. Resultatet viser, at folk stemmer, også sårbare borgere, der føler sig isoleret fra fællesskabet, når de kan se en mening med det, siger Lisbeth Zornig Andersen, som er initiativtager til STEMMER PÅ KANTEN. Ifølge forskerrapporten Hvem stemte og hvem blev hjemme fra Københavns Kommune og KORA er det ikke muligt at isolere effekten af de enkelte kampagner, der har søgt at mobilisere vælgerne. Indenrigsministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening gennemførte en landsdækkende kampagne rettet mod unge førstegangsvælgere, fortrinsvist gymnasieelever. Også blandt dem steg stemmeprocenten. Blandt de årige stemte godt 13 procentpoint flere under kommunalvalget i 2013 sammenlignet med valget i I hele befolkningen som gennemsnit steg valgdeltagelsen med godt 6 procentpoint. Præcist, hvad der virker, har vi stadig til gode at dokumentere. Det viser forskerrapporten ikke. Men vi har høstet en lang række erfaringer i kampagnen, som vi deler, og personligt er jeg ikke i tvivl om, at det bestemt nytter at gøre en indsats ved at række ud til de borgere, som ikke oplever, at demokratiet er relevant for dem, så vi også hører deres stemmer. Det bliver vi alle klogere af, så vi kan indrette samfundsløsningerne sådan, at de virker bedst muligt, siger Lisbeth Zornig Andersen. Kampagnens elementer Kampagnestrategien bag STEMMER PÅ KANTEN var inspireret af Barack Obamas succesfulde valgkampagne i 2008, der mobiliserede frivillige til personligt at opsøge borgere, for at få dem til at stemme i STEMMER PÅ KANTENs version foregik det dog uden at foreslå hvem, de skal stemme på, men ved at tale for, at man bruger sin stemme. I projektets udviklingsfase blev det klart, at det kan være vanskeligt at nå og motivere socialt udsatte effektivt uden et personligt møde og dialog. Initiativet forudsatte derfor en mulighed for at rekruttere mange frivillige, hvor organisationer med mange medlemmer med et socialpolitisk sigte blev anset som vigtige samarbejdspartnere. Der blev samtidig udarbejdet en frivilligguide, der beskriver kampagnen, organiseringen, mål og opgaver. Manglende relevans i den politiske debat blev også identificeret som en barriere, der svækker motivationen blandt socialt udsatte vælgere. Derfor blev der gennemført fokusgruppeinterviews med socialt udsatte for at skabe et socialpolitisk idekatalog med de udsattes egne stemmer som grundlag for debatter. Idekataloget blev siden viderebearbejdet til rapporten Stemmer fra Kanten om livet på kanten af velfærdssamfundet. Utryghed blev identificeret som en anden barriere for de socialt udsatte borgeres valgdeltagelse mange har haft dårlige oplevelser med systemet, opsøger ikke myndigheder frivilligt, mangler uddannelse og kultur for demokratideltagelse, oplever sig mindreværdige og uden for fællesskabet, m.m. Derfor blev dør-til-dør initiativer, mobile valgurner, brevstemning, valgbusser og politiske debatmøder i trygge omgivelser væresteder og værtshuse defineret som vigtige kampagneelementer. Der blev samtidig udarbejdet en politikerguide om, hvordan man som politiker møder og skaber en ligeværdig dialog med socialt udsatte. Især debatmøderne mellem politikere og socialt udsatte viste sig at blive et af de mest udbytterige elementer i kampagnen for begge partner, som ofte mødte hinanden og udvekslede synspunkter for første gang. 7

8 Kampagnen STEMMER PÅ KANTEN kostede 1,8 mio. kr. Godt kr. kom fra Socialministeriet, kr. kom fra en bred vifte af forskellige bidragsydere, kr. kom fra Huset Zornig, der eksekverede kampagnen. Til sammenligning havde Indenrigsministeriets kampagne, Tænk dig om, før du ikke stemmer, der rettede sig mod unge førstegangsvælgere, et budget på 6,4 millioner kr. plus hvad hver enkelt kommune selv brugte på kampagnen, herunder medarbejdertimer og kunne dermed også finansiere nationale annoncekampganer i modsætning til STEMMER PÅ KANTEN. Fra innovationsprojekt til forening Kampagnen STEMMER PÅ KANTEN blev udviklet som et innovationsprojekt af den sociale tænketank SIF, Social Innovations Forum, som er stiftet og drevet af Huset Zornig. Den sociale tænketank SIF har til formål at udvikle nytænkning på socialområdet ved hjælp af brugerdreven innovation. Projektet STEMMER PÅ KANTEN havde til formål at inddrage socialt udsatte i demokratiet og dermed påvirke socialpolitikken ved hjælp af borgerinddragelse. Jeg tror på, at vi får de bedste og mest effektive løsninger, hvis vi sikrer os, at brugerne er med og fortæller, hvad de oplever og har brug for, og er i dialog med de politikere, der skal udforme løsningerne. Jeg mener, at kampagnen er et wake-up call til politikerne. Nu rejser vælgerne sig, og så handler det som politiker om at have noget relevant på hjertet, fordi det afgør, hvem stemmerne går til, siger Lisbeth Zornig Andersen. STEMMER PÅ KANTEN blev efter kommunalvalget omdannet til en selvstændig frivillig og almennyttig forening, som arbejder på at give socialt udsatte en stemme i offentligheden og fremme deres vilkår i hverdagen. 8

9 3. Indledning Denne rapport har til formål at opsamle erfaringer og læring fra demokratikampagnen STEMMER PÅ KANTEN, der begyndte med fire mennesker på et tomt kontor på Vesterbro og blev til en national bevægelse, der nu er forankret som en forening. Ideen til STEMMER PÅ KANTEN kom fra den sociale entreprenør Lisbeth Zornig Andersen, som også er stifter af konsulentvirksomheden Huset Zornig og den sociale tænketank SIF Social Innovations Forum. Ideen blev født ud af en indignation over forskelsbehandling i kommuner mellem ressourcestærke og ressourcesvage vælgere en forskelsbehandling, som netop kan bunde i, at socialt udsatte ikke udgør en aktiv og stærk vælgergruppe. Ved kommunalvalget i 2009 stemte 47,1 pct. af de unge mellem 19 og 29 år, 37 pct. af borgerne med anden etnisk baggrund end dansk og blot 31 pct. af kontanthjælpsmodtagerne. Den generelle stemmedeltagelse var på 65,8 pct., det laveste i 35 år. Ræsonnementet bag initiativet var, at de socialt udsattes lave valgdeltagelse ikke kun er et problem for dem selv, fordi deres interesser bliver underprioriteret politisk. Hvis samfundet ikke inddrager socialt udsatte borgeres oplevelser og erfaringer, når socialpolitikken udformes, risikerer fællesskabet at finansiere mindre effektive socialpolitiske løsninger med en ringere effekt end ønsket. Demokratikampagnen STEMMER PÅ KANTEN havde derfor til formål ikke alene at mobilisere de socialt udsatte vælgere, men også at være talerør for socialt udsatte borgeres synspunkter og facilitator for mødet mellem socialt udsatte og politikere. Dette blev gjort igennem forskellige aktiviteter, som beskrives i denne rapport. Rapporten belyser årsager til, at socialt udsatte ofte ikke stemmer, kampagnens strategi og aktiviteter, erfaringer og resultater af kampagnen, samt anbefalinger for fremtidige tilsvarende initiativer. Rapporten bygger på bidrag fra en lang række medvirkende i projektet, den faste projektstab, frivillige, samarbejdspartnere, m.fl., som efter projektet er blevet bedt om at bidrage med deres iagttagelser og oplevelser. I bilagene fremgår handlingsplaner, materialer og skabeloner, mv., anvendt i kampagnen. Rapporten udelader i en række tilfælde navne på enkeltpersoner for at sikre anonymitet. I disse tilfælde findes der i stedet en beskrivelse af vedkommendes funktion i kampagnen, samt evt. alder, geografisk placering og livssituation. 3.1 BAGGRUND Ideen til STEMMER PÅ KANTEN opstod på baggrund af de kommunale budgetforhandlinger i Guldborgsund efteråret Byrådet vedtog i forbindelse med budgetovervejelserne at fjerne støtten til den lokale TUBA-afdeling. TUBA Terapi for Børn og Unge af Alkoholikere er en organisation, som yder gratis terapi og støtte til børn og unge af misbrugere, som i dag ikke er omfattet af et behandlingstilbud, selv om det er velkendt, at alkoholmisbrug ikke kun rammer misbrugeren, men også de pårørende. Det var det eneste tilbud i Guldborgsund til denne gruppe børn og unge, som statistisk set er i fare for enten selv at udvikle et misbrug, ende med en 9

10 psykisk diagnose eller ende med en misbrugende partner. TUBA-afdelingen havde brug for kr. for at overleve. Samme aften, hvor byrådet i Guldborgsund fjernede støtten til TUBA, beslutter byrådspolitikerne at investere 15 millioner kr. i nye fodboldbaner. Denne prioritering indignerede Lisbeth Zornig Andersen og gav hende ideen om et initiativ til at mobilisere socialt udsatte vælgere. Guldborgsund-beslutningerne blev kampagnens grundfortælling som et eksempel på politiske prioriteringer, hvor bestemte vælgergrupper ikke gør sig gældende i den offentlige debat og ikke tæller tungt som vælgergruppe. Det skulle vise sig et år efter beslutningen, at der fortsat ikke fandtes et alternativ til TUBA for børn af alkoholikere i Guldborgsund man havde heller ikke kontaktet de efterladte brugere af TUBA. Lisbeth Zornig Andersen satte ideen om en kampagne for at mobilisere socialt udsatte vælgere til stemmeurnerne på dagsordenen i den sociale tænketank Social Innovations Forum, hvor en arbejdsgruppe blev nedsat bestående af både politikere fra begge politiske fløje, kunstnere, tidligere socialt udsatte, eksperter på området, m.fl. Argumenterne for at iværksætte initiativet var flerfoldige: Nårstore befolkningsgrupper ikke deltager i de demokratiske processer, kan der overordnet stilles spørgsmålstegn ved demokratiets legitimitet. Demokratiet bør repræsentere og blive repræsenteret af alle befolkningsgrupper for at være loyal over for sin grundide. Derfor er der god grund til at adressere et demokratisk underskud og tilskynde passive vælgergrupper til aktiv deltagelse. Når en gruppe, som socialt udsatte borgere en gruppe, som er storforbrugere af offentlige velfærdsydelser ikke er deltagende i demokratiet og fraværende i den offentlige debat, er det imidlertid ikke alene et demokratisk legitimitetsproblem. Den manglende deltagelse kan have væsentlig indflydelse på, hvordan socialpolitiske løsninger for netop denne vælgergruppe bliver udformet. Når de, som løsningerne omhandler, ikke bliver inddraget i udformningen af løsningerne, så kan det være svært i tide at vide om indsatsen, og måden hvorpå midlerne prioriteres, er den rigtige eller mest effektive. Grundtanken er, at hver borger er ekspert på sit eget liv, og hvordan hjælp i krisesituationer bedst formuleres. Hjemløse eller psykisk sårbare ved for eksempel bedst, hvornår de i mødet med systemet oplever sig uhjulpet, og har ofte bud på, hvad der kan gøres for at skabe en mere effektiv indsats. 3.2 RAMMERNE Demokratikampagnen STEMMER PÅ KANTEN blev udviklet af en projektgruppe i regi af tænketanken Social Innovations Forum fra oktober 2012 til april Kampagnen blev formelt iværksat i maj 2013 og lanceret i offentligheden i juni Kampagnen blev fra start defineret som partipolitisk neutral. Ideologisk var kampagnen funderet i pragmatisme løsninger, der virker for den enkelte borger, med størst mulig samfundsøkonomisk mening, hvor afsættet er inddragelse af de socialt udsatte vælgere og deres viden i en debat om hvordan. Forud for lancering blev kampagnens grundelementer drøftet: 1. Kampagneindsatser og måling af dem 2. Organisering og bemanding 3. Kommunikation og synliggørelse 4. Økonomi 10

11 Der blev rekrutteret en kampagneleder, som udarbejdede en kampagnestrategi og handlingsplan. Sideløbende blev der udarbejdet et udkast til budget for kampagnen, herunder organisering. Minimumbudgettet for kampagnen blev anslået til 1,3 millioner kr. med en kampagnestab hovedsagelig bemandet med frivillige. Der blev taget kontakt til Lolland Kommune som testkommune og Københavns Universitet med henblik på et samarbejde om at gennemføre kampagnens aktiviteter i fuld skala lokalt og måle effekten. Begge parter var meget positive. Der blev taget kontakt til DR, som udtrykte stor interesse i projektet, og ønskede at producere en tv-serie om kampagnen, der ville blive udsendt i månederne op til selve valget. Dette blev anset som et vigtigt element for synliggørelsen af initiativet, samt mulighed for at tiltrække økonomisk støtte til kampagnen. Der blev taget kontakt til en række mulige samarbejdspartnere i form af foreninger og organisationer, der arbejder med socialt udsatte, som udtrykte en entydigt positiv holdning over for initiativet. Flere gav hurtigt forhåndstilsagn om samarbejde. Dette blev anset for et vigtigt element for muligheden for at synliggøre kampagnen og mobilisere frivillige til kampagnen. Der blev taget kontakt til en række fonde for at sikre projektet finansiering. Flere fonde gav imidlertid hurtigt afslag på støtte. Økonomien blev således identificeret som projektets svaghed. Mangel på funding betød, at Huset Zornig finansierede opstartsaktiviteterne. Hensigten om at organisere kampagnen med en stab af frivillige viste sig hurtigt at være urealistisk. Kampagnen blev derfor organiseret med en fast stab af medarbejdere i Huset Zornig, med en daglig ledelse bestående af Lisbeth Zornig Andersen, initiativtager og frontfigur, Mikael Rauno Lindholm, projektleder, Therese Evald, kampagneleder, og Janni Hansen, senere Tine Toft Jørgensen, som kommunikationskoordinator, samt Bettina Smed som regionsansvarlig for Lolland, hvor kampagnens samlede aktiviteter skulle udfoldes og testes. Der blev til projektet også tilknyttet en grafiker, en it-medarbejder, en journalist og fra september en række regionsansvarlige og en økonomimedarbejder. Den samlede faste stab i den fuldt operationelle kampagne bestod således af 12 personer ud over frivillige. Kampagnen blev fysisk ledet fra et kampagnekontor på Vesterbro. I løbet af kampagnen blev der etableret lokale kontorer først i Nakskov og siden i Viborg. Lisbeth Zornig Andersen, stifter af Huset Zornig, var initiativtager og frontfigur i kampagnen og den overordnet ansvarlige for kampagnen. Det var igennem hendes netværk, ikke mindst på de sociale medier, at mange frivillige i starten meldte sig til kampagnen. Lisbeth Zornig Andersen brugte det meste af sin tid i kampagnen på at deltage i arrangementer rundt i landet, hvor hun fungerede som ordstyrer eller dirigent, og på optagelser til DR2s tv-serie Stemmer på Kanten. Mikael Rauno Lindholm, partner i Huset Zornig, var projektleder for STEMMER PÅ KAN- TEN med ansvar for projektets overordnede eksekvering og økonomi. Therese Alexandra Evald, medarbejder i Huset Zornig, var kampagneleder og ansvarlig for at udforme kampagnens elementer, samt hvornår og hvordan de skulle gennemføres. På grund af den store efterspørgsel efter Lisbeth Zornig Andersen blev Therese Alexandra Evald også et ansigt udadtil på kampagnen. 11

12 Janni Hansen, kommunikationsmedarbejder i Huset Zornig, som i august 2013 blev afløst af Tine Toft Jørgensen, var presse- og kommunikationsansvarlig, og stod for kontakten med såvel nationale som lokale medier, samt kanalisering af artikler, nyheder, pressemeddelelser, videoer, billeder, mv. Hun stod også for intern kommunikation i form af nyhedsbrev og kommunikation med frivillige. Kampagnens tilknyttede journalist, Josefine Sofia Svendsen, pressemedarbejder i Huset Zornig, bistod desuden med artikler, pressemeddelelser, pressekontakt, videoproduktion, mm. Michaela Scharling, medarbejder i Huset Zornig, var grafiker på kampagnen og havde ansvaret for udarbejdelse af alt kampagnemateriale, såsom flyer s, plakater, muleposer, badges, annoncer til diverse dagblade etc. Derudover havde hun ansvaret for lager og distribuering af materiale til tovholderne i de forskellige regioner. Kampagnens fire regionsansvarlige havde kontakten til lokale frivillige for at koordinere og servicere de frivillige i deres region og fungere som bindeled til hovedkontoret i København. De regionsansvarlige tog imod henvendelser fra den pågældende region, sørgede for en kontinuerlig aktivitet igennem hele kampagnen og deltog personligt meget i de lokale aktiviteter. Det medførte, at de fire ofte var på farten ude i landet. Kampagnens it-medarbejder udviklede og vedligeholdt kampagnens hjemmeside, nyhedsbrevsmodul, Facebook-side, Twitter-funktion, m.m. Økonomi-medarbejderen havde ansvaret for at håndtere bogføring og regnskab i kampagnen. Handlingsplanen Den følgende handlingsplan blev udarbejdet af Therese Evald i april 2013 før gennemførslen af kampagnen: April: Forberedelse Mobilisering af organisationer/samarbejdspartnere Udarbejdelse af koncepter og kampagnestrategi Budget Finansiering og fundraising Aftale med KU og Lolland-Falster kommune om effektmåling Organisering af høring på Christiansborg Maj: Deadline for go/no go Tv-optagelser til STEMMER PÅ KANTEN starter Lancering af kampagnen d. 9. juni op til Folkemødet Lancering af hjemmeside + Facebook Mobilisering og fortsat fundraising Etablering af kernegruppe af frivillige fordel ansvar Afklar aftaler med samarbejdspartnere Stormøde med samarbejdspartnere d. 19. juni Første nyhedsbrev udsendes Musikvideo + andre valgkampsvideoer produceres 12

13 Juni: Folkemøde på Bornholm Lobbyvirksomhed for kampagnen blandt medier, partier og organisationer Juni: Stormøde for samarbejdspartnere Arrangér kick-off arrangementer Samarbejdspartnere mobiliserer deres medlemmer Merchandise udarbejdes Valgkamp-materialer udarbejdes Etablér kontor i fokuskommune(r) Udtænk kampagneaktiviteter og kampagnekits Find nøglefrivillige rundt i landet 29. august: Brugernes BaZar September: Valgkamps kick-off arrangementer Opfølgning på kick-off - netværk etableres rundt om i landet Værtshuskampagner Indsamling af krav/meninger Paneldebatter og listen-up møder National aktionsdag Brevstemning Høring på Christiansborg Løbende nyhedsbreve, fortællinger fra frivillige i kampagnen, mm. 30. august 8. september: Aarhus festuge Poul Krebs optræder 11. oktober: Københavns kulturnat Overlevér resultater af kampagnen til politikere Oktober: Valgkamp starter Dørklokkestemning Paneldebatter Brevstemning National Aktionsdag Løbende nyhedsbreve, fortællinger fra frivillige i kampagnen, mm. Mobile stemmeurner Arrangér fælles afgang til valgsteder Valgplakater hænges op 19. november: Valg 13

14 4. Kampagnen I det følgende bliver kampagnens forberedelser, strategier, handlingsplaner og forventninger gennemgået. Derefter bliver det faktiske forløb og læren af det belyst. 4.1 KAMPAGNESTRATEGIEN Hvervningsstrategi Det blev anset for afgørende for kampagnen at kunne rekruttere og organisere mange frivillige til kampagne- og valgkampsaktiviteter. Derfor blev der udarbejdet en hvervningsstrategi ved kampagnens start. Under forberedelserne af projektet i regi af tænketanken SIF blev det efter en række stikprøver blandt socialt udsatte klart, at mulighederne for at komme i kontakt med socialt udsatte er begrænsede. Sociale medier og mobiltelefon blev identificeret som de vigtigste mediekanaler. Det er vanskeligt at nå socialt udsatte borgere via traditionelle medier, da de typisk involverer betaling, hvorfor den personlige kontakt er vigtig. Med andre ord var det nødvendigt at tage ud og møde de socialt udsatte borgere dér, hvor de befinder sig i hverdagen, og det kræver mange venlige frivillige. Der var tre mål med frivilligorganiseringen: 1) At medlemmer fra samarbejdsorganisationer blev frivillige i kampagnen over hele landet. 2) At frivillige forblev frivillige gennem hele kampagnen og også efter kampagnen ville hjælpe med at sætte udsatte-problematikken på dagsordenen. 3) At frivillige selv blev i stand til at organisere frivillige og videreføre aktiviteter inden for kampagnens rammer, så alt ikke kom til at hvile på kampagneledelsen. Det er motiverende at se en mening med det, man laver. Derfor var det vigtigt at gøre det let at være med, og tydeligt hvordan man kunne bidrage dette skulle gøres ved en let forståelig struktur og klar rollefordeling. Derfor var intentionen, at der til valgkampagnekontoret i Kødboderne på Vesterbro i København skulle være tilknyttet en gruppe af kernefrivillige, som hver især ville blive tildelt konkrete projekter og ansvarsområder. Første skridt var kontakt til en lang række organisationer som potentielle samarbejdspartnere for at drøfte samarbejdsmuligheder med de interesserede. Det viste sig hurtigt, at det var individuelt fra organisation til organisation, hvad man kunne og ville bidrage med. Der blev planlagt et stormøde i juni for samarbejdspartnere. Det var også planen, at der skulle ske en mobilisering af individuelle frivillige gennem sociale medier og til events, som Folkemødet på Bornholm. Forventningen var, at samarbejdsorganisationerne over sommeren ville mobilisere frivillige blandt deres medlemmer og tilrettelægge en række initiativer i samarbejde med STEM- MER PÅ KANTEN. Planen var i slutningen af august at afholde stormøder med frivillige for at drøfte opgaver og indsatser samt mobilisere flere frivillige til kampagnen. 14

15 Mediestrategi For at skabe interesse om kampagnen blandt frivillige, samarbejdspartnere og sponsorer var det nødvendigt med en stor synlighed. Fraværet af et stort budget til annoncer gjorde det naturligt at satse på redaktionel omtale i etablerede medier og sociale medier. Budskaberne fra og om kampagnen skulle være konsistente og tydelige, så det til enhver tid stod klart, hvad formålet med kampagnen var. Af samme årsag skulle kampagnen have et klart og genkendeligt logo, som kunne bruges overalt, og dermed få stor betydning for merchandise i form af badges, t-shirts etc. Logoet skulle være navnet STEMMER PÅ KANTEN. Som kommunikationselementer i kampagnen blev følgende tiltag udviklet og realiseret med kampagnens hjemmeside som omdrejningspunkt: Videoer, som er mobiliserende og fortællende Videointerviews med frivillige under valgkampen Reportager fra events, o. lign. Artikler, webindslag med Lisbeth Zornig Andersen, udsatte, cases, partskilder, interviews med forskere og andre eksperter om valgkamp for Underdanmark Fakta om valgkampagnen og baggrunden herfor Bidrag til valgkampagnen -knap Takkeside til sponsorer Valgkampagnekalender med events Links til DR-udsendelser og anden medieomtale Kampagnevideoer Reklame for indsamlingsinitiativer Valgsang Guide: Så let er det at brevstemme (henvendt til socialt udsatte) Guide: Sådan fører du valgkamp over for socialt udsatte (henvendt til politikere) Sociale medier Kampagnen blev etableret på både Facebook og Twitter med et mål for hvor mange tweets og opdateringer, der skulle være. Lisbeth Zornig skulle tweete og samtidig blev oprettet. Det var ambitionen, at der skulle tweetes og laves Facebookopdateringer hver gang der var: En event En nyhed, et debatindlæg, interview, webindslag eller lign. Et relevant indspark fra Lisbeth Zornig Andersen Et visuelt indslag fra og om frivillige aktiviteter Et nyt program i programserien STEMMER PÅ KANTEN Pressemeddelelser Det var en ambition at udsende pressemeddelelser om nyheder og kommende events og nå bredt ud til såvel lokale som nationale medier og dermed udsende pressemeddelelser og nyheder til begge niveauer af medieplatforme. Pressemeddelelser blev hovedsagelig brugt i forbindelse med: Breaking news i form af en event eller nyhed Politiske synspunkter med frontfigur Lisbeth Zornig Andersen og kampagneleder Therese Evald som talerør 15

16 Nyhedsbrev Kampagnen fik et selvstændigt nyhedsbrev. Det skulle være muligt på hjemmesiden samt på Facebook at tilmelde sig kampagnens nyhedsbrev, hvor indholdet skulle være en hilsen fra Lisbeth Zornig Andersen/Therese Alexandra Evald, nye opslag fra hjemmesiden, vær med bliv frivillig -links og oplysninger om kommende events. Frivilligguide Som en forberedelse til de frivillige og til dem, som ville starte kampagnen op i deres egen by, blev en frivilligguide udarbejdet i samarbejde med allerede aktive frivillige. Frivilligguidens mål var at give frivillige praktiske anvisninger, de kunne læne sig op ad i kampagnearbejdet, samt selvstændiggøre frivillige, så snart de var sat i gang. Frivilligguiden indeholdt en hilsen fra Lisbeth Zornig Andersen, som introducerer kampagnen og takker for, at man har valgt at blive frivillig. Herefter beskriver guiden, hvordan man holder det gode møde for frivillige guiden har altså til dels til hensigt at hjælpe frivillige med at organisere og mobiliserer andre frivillige. Guiden uddyber, hvordan man arrangerer et debatmøde, hvordan man går dør til dør, hvordan man kommer i den lokale presse (sekretariatet varetog den nationale presse), hvordan man søger finansiering, hvad planen var for kampagnen og dens forløb, og kontaktoplysninger på sekretariatet. Frivilligguiden blev løbende opdateret og lå på kampagnens hjemmeside til fri download. Den blev ligeledes trykt af Socialpolitisk Forening og derfor delt ud til frivillige og andre, som ville vide, hvad STEMMER PÅ KANTEN gjorde og hvordan. Frivilligguiden kan findes i bilag 1. Politikerguide Kampagnen oplevede tidligt en stor interesse fra politikere og kandidater ved kommunalvalget. Politikerne blev opfordret til selv at tage initiativ og føre valgkamp med fokus på den socialt udsatte vælgergruppe. For at understøtte og facilitere kontakten mellem socialt udsatte borgere og de politiske kandidater, afholdt kampagnen politiske stormøder, hvor politikere blev overrakt en politikerguide. Denne guide var en vejledning til politikerne om, hvordan man kan udføre valgkampsaktiviteter særligt rettet mod socialt udsatte borgere. Politikerguiden starter med en hilsen fra Lisbeth Zornig Andersen, som fortæller og begrunder kampagnens eksistens, samt opfordrer politikere til at benytte sig af guiden. Herefter uddybes det, hvordan man afholder debatmøder, der hvor socialt udsatte befinder sig, hvordan man går dør til dør i udsatte boligområder, tager initiativ til lyttemøder, laver gadeuddeling de mest effektive steder, tager på værtshusbesøg og starter samarbejde med lokale organisationer, som er relevante ift. socialt udsatte. Politikerguiden blev ikke trykt, hovedsagelig på grund af økonomiske begrænsninger, men lå tilgængelig som dokument på hjemmesiden sammen med frivilligguiden til fri afbenyttelse. Politikerguiden kan findes i bilag 2. 16

17 4.2 KAMPAGNEAKTIVITETER Fokusgruppeinterviews Under projekt STEMMER PÅ KANTENs opstart blev der gennemført en række fokusgruppeinterviews med socialt udsatte om forskellige typer af udsathed. Interviewene handlede naturligvis også om, hvorfor man stemmer, eller hvorfor man ikke stemmer. Dette var helt essentielt for kampagnen, da formålet var at danne et billede af de barrierer, som forhindrer udsatte i at stemme. Til fokusgruppeinterviewene blev der ikke anvendt bestemte metoder eller redskaber, og ligeledes har der ikke været andre krav til intervieweren end lysten og evnen til at lytte og notere. Der har heller ikke været krav til rammen for interviewet eller krav til den interviewede. Derfor har der også været forskellige former for fokusgruppeinterviews: Det uplanlagte interview, som ofte er opstået ved en tilfældighed, hvor man ved lejlighed udnytter situationen til at spørge socialt udsatte, hvilke hverdagsproblematikker, som fylder mest hvilket ikke kræver meget forberedelse. Det tilfældige interview kræver blot, at man sætter sig med en borger på bænken, sætter sig på jobcenteret eller deltager i fx et suppekøkken, altså opsøger socialt udsatte, hvor de befinder sig i deres hverdag. Det planlagte interview, aftalt og med flere deltagere. Dette gøres ved at tage kontakt og lave aftaler med fx væresteder, opholdssteder og institutioner. Værestederne og personalet ved som oftest, hvornår på dagen det er bedst at komme, hvilke dage der er flest tilstede, og hvornår på måneden det er smartest. Her er forberedte åbnende spørgsmål en fordel. Fx om borgerne går op i åbningstiderne på værestedet, behandlings- og sundhedstilbud, kommunens forvaltning eller tilpassede boliger. Fokusgruppeinterviewene belyste, hvilke politiske emner målgruppen er optaget af i hverdagen. Frivillige spurgte Hvad kan gøre din hverdag bedre? og spurgte herunder ind til underoverskrifterne; sundhed, bolig, beskæftigelse, forvaltning, institutioner og retssikkerhed. De mange gennemgående problematikker og udfordringer blev systematiseret og præsenteret i, hvad der blev kaldt kampagnens Manifest, der siden blev udbygget til et idékatalog, som de politiske kandidater fik udleveret. Manifestet kan findes som bilag 3. Efter valget blev det socialpolitiske idékatalog udarbejdet til en selvstændig rapport: Stemmer fra kanten Om livet på kanten af velfærdssamfundet. Stormøder Kampagnens størrelse og succes afhang af de mange kræfter, som frivillige lagde i projektet. Derfor var mobiliseringen en essentiel aktivitet i kampagnen. Uden frivillige ville der ikke være meget kampagne. I juni 2013 indkaldte STEMMER PÅ KANTEN derfor samarbejdspartnere og interesserede til stormøde på Vartov i København. Her blev kampagnen og dens strategi præsenteret, og den københavnske frivilliggruppe blev etableret. Senere blev der afholdt tilsvarende stormøder for både frivillige og politikere i resten af landet. Der blev i starten af september afholdt stormøder i København, Odense, Aarhus, Aalborg, Haderslev og Nakskov. De politiske stormøder blev afholdt i starten af oktober, hvor formålet var at overrække kampagnens manifest altså resultaterne fra fokusgruppeinterviews samt kampagnens politikerguide til alle opstillede kandidater. Der blev afholdt et stormøde i hver region, hvor alle regionens kandidater blev inviteret samt byens socialt udsatte. 17

18 Det indledende stormøde på Vartov Det indledende stormøde for samarbejdspartnere og frivillige i juni 2013 krævede en færdig præsentation af kampagnen, og dermed et færdigt udarbejdet koncept med tilhørende rammer for kampagnen, samt en handlingsplan. Det krævede ligeledes, at alle potentielle samarbejdspartnere var mobiliseret og inviteret. Det krævede også, at kampagnens udseende dvs. logo og design var færdig udarbejdet. Samtidig måtte stormødet ikke blot blive en envejs samtale, men skulle være en dialog imellem kampagnen og de fremmødte. Derfor var der indlagt workshops i programmet. Samarbejdspartnerne fik til opgave ud fra præsentationen af kampagnen at brainstorme på deres egen organisations rolle i kampagnen dvs. hvilke kampagneaktiviteter og i hvilken grad kunne de se organisationen i kampagnen, samt andre ideer til aktiviteter eller indsatser. Det kan være en stor udfordring, at en kampagne skal fungere som paraply for mange og vidt forskellige organisationer, som STEMMER PÅ KANTEN forsøgte. Heldigt for min organisation havde vi tænkt meget i tråd med kampagnen og havde samtidig midlerne, men restriktionerne er forskellige fra organisation til organisation, fortæller en repræsentant fra en af samarbejdsorganisationerne. Med inddragelse undgik man, at de fremmødte oplevede, at kampagnens ramme blev trukket ned over hovedet på dem, men at de i stedet var med til at forme den og på den måde følte et ejerskab over kampagnen. De frivillige brugte workshoppen til at præsentere sig selv og tale om planerne for kampagnen i København der blev indsamlet kontaktoplysninger på dem alle, så STEMMER PÅ KANTEN kunne kontakte dem efterfølgende. Stormøderne for frivillige I slutningen af august var det endnu ikke lykkedes at få tilstrækkelig finansiel støtte til kampagnen, og en stor del af tiden ved forberedelserne til stormøderne (både frivillige og politikermøder) gik med at fundraise forplejning, materialer og lokaler. Stormøderne for frivillige var placeret i byer, så der var et stormøde i hver region: København, Odense, Aarhus, Aalborg, Haderslev, Nakskov. Forud for stormøderne var der i løbet af august etableret en kernegruppe af frivillige i hver region, som blev etableret igennem personligt netværk og sociale medier. Kampagneleder Therese Alexandra Evald afholdt et indledende møde med de første kernefrivillige, introducerede dem for kampagnen og skitserede målet med stormøderne. Deres opgave var derefter at hjælpe med mobiliseringen af flere frivillige, samt anskaffelse af lokaler ud fra deres lokale kendskab og netværk. På grund af en stram tidsramme var det nødvendigt at placere stormøderne i weekenderne i starten af september. Lisbeth Zornig Andersen var et stort trækplaster i mobiliseringen af nye frivillige og der var en forventning i alle byer om at se hende. På én weekend rejste Lisbeth Zornig Andersen og Therese Alexandra Evald derfor rundt til København og Odense om lørdagen og Aarhus og Aalborg om søndagen den efterfølgende uge var det Lolland og Haderslev. Inden stormøderne var der fundet lokale ansvarlige samt oprettet lokale mailadresser med kommunenavnet efterfulgt På den måde blev de fremmødte præsenteret for det ansigt, som også ville sende dem mails i løbet af kampagnen og arrangere frivilligmøder. Til stormødet blev der lagt et overordnet program for alle byer bestående af præsentation af kampagnen ved Lisbeth Zornig Andersen og Therese Alexandra Evald, workshops med hver af kampagneaktiviteterne, frokost, hygge og afrunding. 18

19 De politiske stormøder De fem politiske stormøder, der blev afholdt, var af vidt forskellig karakter, og de krævede derfor forskellige former for forberedelse. De blev afholdt i København, Aarhus, Aalborg, Esbjerg og Maribo. De politiske stormøder blev afholdt i starten af oktober. Her var det vigtigste element i forberedelserne, at kampagnens politikerguide var færdig. Dernæst var det vigtigt at sørge for, at alle landets kandidater blev inviteret til stormøderne, og at der blev sendt invitationer rundt til socialt udsatte borgere i kommunerne. Dette tog en del tid, da der på daværende tidspunkt ikke forelå kandidatlister i landets 98 kommuner, og der ikke fandtes et overblik over opstillede lokallister endnu. De traditionelle partier blev kontaktet fra centralt hold og blev bedt om at invitere alle deres kandidater. Tilbage stod lokale lister, som de nyansatte regionsansvarlige fik til opgave at invitere, hvilket foregik via den centrale hjemmeside for lokallister, samt researcharbejde i forhold til at finde kontaktoplysninger på de enkelte lister. Tilmeldingsproceduren var ligeledes en logistisk udfordring for kampagnen, og der blev derfor åbnet for online tilmelding på hjemmesiden. Lokale frivillige hjalp med at finde lokaler, mobiliseringen og det praktiske på selve stormødet. Til møderne fik hver kandidat overrakt et brev med en QR kode, der førte til politikerguiden og manifestet det socialpolitiske idekatalog - på kampagnens hjemmeside. Efter præsentationen af de to papirer blev der lagt op til debat både om udsathed i den pågældende by, men også hvorfor det kan være svært at finde overskud til at stemme for socialt udsatte. Vælgermøder Det var en nøgleaktivitet i kampagnen at skabe en platform, hvor socialt udsatte borgere og politikere kunne mødes. Det blev organiseret som debatarrangementer dér, hvor udsatte befinder sig, dvs. væresteder, værtshuse, sociale boligområder, m.m. Succeskriteriet var at få skabt kendskab og kontakt til politikerne, så udsatte kunne opleve at blive hørt og dermed få lyst til at blive en del af den demokratiske dialog. Fordi kampagnen var politisk neutral, var det en forudsætning for disse arrangementer, at politikere fra begge fløje var repræsenteret på møderne ligesom kampagnen sagde nej tak til at deltage i arrangementer arrangeret af et enkelt politisk parti. Forberedelsen til at arrangere vælgermøder bestod hovedsageligt i at finde et sted, der ville afholde vælgermødet, dvs. sikre et lokale. Næste skridt var at finde politikere fra begge fløje, der var villige til at deltage, finde et tidspunkt, hvor en fra STEMMER PÅ KANTEN kunne være ordstyrer, finde frivillige til at hjælpe med arrangementets afvikling, i nogle tilfælde fundraise forplejning til mødet (eller få gruppen af frivillige, som udgjorde tilsammen fundraising-gruppen til det), planlægge en struktur på mødet og sommetider finde debatemner, der netop vedrørte denne kommune. Sidst, men ikke mindst, skulle der udsendes en pressemeddelelse om arrangementet til de relevante medier. Vælgermødegruppen i de større byer afholdt frivilligmøder undervejs for at planlægge de kommende vælgermøder, dele erfaringer og holde styr på deres arrangementer. 19

20 Der blev afholdt vælgermøder i mange former: Vælgermøder i den klassiske forstand, med et politikerpanel og et publikum, men gennemført uden politiske taler; borgerne stillede spørgsmål og politikerne svarede, derefter spurgte politikerne, og borgerne svarede Debatter på værtshuse med en mere åben dagsorden og deltagerskare Workshops bestående af 3-5 udsatte og en politiker Walk-and-talk -møder mellem politikere og socialt udsatte Uformelle samtaler i mindre grupper i køkkener, sofaarrangementer, m.m. Politisk speed-dating, hvor politikerne efter 5-10 minutter skifter bord, når en klokke ringer STEMMER PÅ KANTEN holdt også vælgermøder i alternative rammer i form af en bazar og en festival, hvor det i højere grad var op til politikerne selv og borgerne at søge samtalen i de mere kreative rammer, hvor fokus var lagt på meget andet end dialog, men derimod politisk møde og engagement. Ved de fleste arrangementer var der forplejning. Hvis det var muligt, placerede man arrangementer i nærheden af en brevstemmeurne eller afsluttede med at fortælle, hvordan man stemmer. Vælgermøderne var tilrettelagt som inddragende fra start, så tiden ikke gik med politiske taler men tog udgangspunkt i borgernes interesser og behov. Ofte begyndte møderne med en præsentation af politikerne og derefter spørgsmål fra de fremmødte. Disse møder blev døbt lyttemøder. Lyttemødet er et godt redskab for politikere til at få ny viden og nye ideer. Det er følelsen af at være interessant som vælger, der bl.a. får folk til at stemme og den egenskab har lyttemøder. Oplæg Der var i hele kampagnens forløb stor efterspørgsel på debatoplæg fra STEMMER PÅ KANTEN. Kampagnens sekretariat blev hurtigt klar over, at det var umuligt at imødekomme efterspørgslen på specielt Lisbeth Zornig Andersen, så fra et tidligt tidspunkt besluttede kampagnen derfor, at Therese Alexandra Evald som kampagneleder også skulle være ansigt udadtil og derfor være tilstede, hvor Lisbeth Zornig Andersen ikke kunne. Senere i kampagnen udbredte oplægsholdergruppen sig til også at omfatte regionsansvarlige, kernefrivillige og frivillige med kendskab til udsathed. Der var efterspørgsel på to slags oplæg: 1. Det informerende oplæg om kampagnen, hvordan den blev til, hvordan den udføres og hvorfor. 2. Et oplæg, der beskriver, hvorfor det er vigtigt at stemme, med formålet at motivere og få flere til at stemme. De, der efterspurgte det første oplæg, var et bredt publikum alt fra politikere og fagforeninger, til organisationer og boligselskaber. Det var et vigtigt oplæg, fordi det var med til at udbrede kendskabet til kampagnen og mobilisere flere frivillige. Det andet oplæg var i høj grad efterspurgt af væresteder, bosteder og organisationer i berøring med udsatte. Her var formålet at sikre empowerment til at deltage i demokratiet og at gøre det mere overskueligt at f.eks. brevstemme. Der opstod ofte debat efterfølgende. 20

HVORFOR SKULLE JEG DOG STEMME... DET NYTTER JO IKKE NOGET ALLIGEVEL STEMMER FRA KANTEN - OM LIVET PÅ KANTEN AF VELFÆRDSSAMFUNDET

HVORFOR SKULLE JEG DOG STEMME... DET NYTTER JO IKKE NOGET ALLIGEVEL STEMMER FRA KANTEN - OM LIVET PÅ KANTEN AF VELFÆRDSSAMFUNDET HVORFOR SKULLE JEG DOG STEMME DET NYTTER JO IKKE NOGET ALLIGEVEL STEMMER FRA KANTEN - OM LIVET PÅ KANTEN AF VELFÆRDSSAMFUNDET KOLO FON STEMMER FRA KANTEN OM LIVET PÅ KANTEN AF VELFÆRDSSAMFUNDET REDAKTION

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Whymocracy. elevdemokrati på tværs af ungdomsuddannelserne. Afrapportering og evaluering til Undervisningsministeriet

Whymocracy. elevdemokrati på tværs af ungdomsuddannelserne. Afrapportering og evaluering til Undervisningsministeriet Whymocracy elevdemokrati på tværs af ungdomsuddannelserne Afrapportering og evaluering til Undervisningsministeriet Evaluering af demokratioplysningskampagnen Whymocracy for elever på ungdomsuddannelser

Læs mere

Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark

Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Udgiver: Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Frederiksgade 78B, 1. 8000 Aarhus E-mail: frise@frise.dk Tlf.: 98 12 24 24 www.frise.dk Redaktør: Marianne

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER

JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER MAGASIN OM HANDLINGSPLANER JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER SÅDAN LAVER DU EN HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLANEN I PRAKSIS FIRE KOMMUNERS ERFARINGER MATCH 4 FAST ARBEJDE EFTER ÅR PÅ KONTANTHJÆLP VELVILJE

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Evaluering af oplysningsindsatsen

Evaluering af oplysningsindsatsen Share with care Evaluering af oplysningsindsatsen Share with care Evaluering af oplysningsindsatsen Share with care ı V.01 ı 03.2014 1 indhold Executive Summary 4 Baggrund & præmis 7 Organisation & økonomi

Læs mere

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre 16. årgang december 2014 NYHEDSBREV 4, 2014 Finanslov med fokus på ældre Finansloven tredjebehandles d. 18. december, og vi forventer en vedtagelse. Vi har op til og under de første behandlinger - forsøgt

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED 2007 SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED Socialt udsatte borgeres sundhed - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 Forord Karen Jespersen tidl. Velfærdsminister Der er en stigende interesse for

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Vingsted konferencerapport 2013

Vingsted konferencerapport 2013 15. årgang november 2013 Vingsted konferencerapport 2013 Fra høringspart til medskaber borgerinddragelse for alvor? repræsentanter fra 60 ældre- og seniorråd aktivt i dette. Dagen forløb med tankevækkende

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere