i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV"

Transkript

1 15. juni 2010 Referat fra møde i Regionskontaktudvalget (REKU) den 31. maj 2010 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Tilstede: Egon Østergaard Friluftsrådets bestyrelse (fra punkt 3) Jeppe Jørgensen Friluftsrådets bestyrelse Nanna Ilmer Friluftsrådets bestyrelse (fra punkt 3) Thyge Steffensen Region Nordjylland Anni Juhl Jørgensen Region Midtjylland Hanne Voetmann Region Syddanmark Aksel Leck Larsen Region Sjælland Poul Erik Pedersen Region Hovedstaden Jan Eriksen Friluftsrådets direktør Mads Ellegaard Friluftsrådets sekretariat Casper Lindemann Friluftsrådets sekretariat Pernille Franck Friluftsrådets sekretariat (referent) Cathrine Steffy Pater Friluftsrådets sekretariat (studerende) Marie Staun Friluftsrådets sekretariat (under pkt. 2) Nanna Balsby Friluftsrådets sekretariat (under pkt. 3) 1. Godkendelse af dagsorden Jeppe Jørgensen Der var en kort præsentationsrunde og specielt velkommen til: Hanne Voetmann, nyvalgt regionsudvalgsformand for Syddanmark. Aksel Leck Larsen, nyvalgt regionsudvalgsformand for Sjælland. Anni Juhl Jørgensen, deltog på vegne af Region Midtjylland. Punkt 2 og punkt 4 blev slået sammen herefter blev dagsorden godkendt. 2. Naturens dag den 12. september Marie Staun Friluftsrådet har besluttet at indgå samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om afholdelse af Naturens Dag - et årligt tilbagevendende arrangement, hvor der sættes fokus på mere og bedre natur og flere og bedre naturoplevelser for folk. Børn er hovedmålgruppen i år, bla. fordi den undersøgelse, som DN har lavet sammen med Gallup, viser, at børn er mindre end halvt så meget ude i naturen som deres bedsteforældre var. Det er synd for børnene og skidt for naturen. Børn skal ud i naturen og have gode naturoplevelser sådan, at de vokser op som ansvarsfulde beskyttere og benyttere af naturen. Vi opfordrer vores medlemsorganisationer og vores kredse, og DN opfordrer deres afdelinger til at lave arrangementer i børnehøjde på Naturens Dag den 12. september Daginstitutioner og skoler inviteres til at arbejde med naturen i ugen op til naturens dag. Friluftsrådet har afholdt et fyraftensmøde med organisationerne: Der var en positiv holdning til arrangementet. Sekretariatet har efterfølgende udsendt information/inspirationstekster som organisationerne kan anvende i deres medlemsbladene. På mødet var der stor interesse for hvordan man kan fastholde folk i den naturinteresse, der måtte blive skabt på dagen. Referat fra møde i Regionskontaktudvalget (REKU) den 31. maj

2 DN har tidligere haft ret god medieexponereing på dagen så vi regner med at dagen i 2010 også får stor mediebevågenhed. Vi forhandler om at bruge en film med tre generationer af Familien Spang Olsen om det at bruge naturen. Filmen skal vises i OBS på DR. Vi har en aftale med Matas om at de skal vise filmen i 300 butikker over hele landet. Matas vil desuden sende information om Naturens Dag ud med deres nyhedsbrev, der kommer ud til husstande. Rejseselskabet MarcoPolo har sponseret et rejsegavekort på som skal være hovedpræmien i en fotokonkurrence. Vi er også ved at lægge sidste hånd på en aftale med Jan Hurtigkarl som stiller op og viser hvordan man kan bruge naturen i madlavningen. Marie Staun afsluttede med at fortælle, at Naturens Dag har sin egen hjemme side; hvor alle kan inddatere eller finde et arrangement. Det blev slået fast, at Naturens Dag er et led i det strategiske samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, det er derfor vigtigt at bakke op om arrangementet (sekretariatet er klar over det tidsmæssige perspektiv). Til hver kredsarrangement vil der i år være ca kr. til rådighed til transport, kaffe, kage og præmier + aktivitetsmaterialerne i pakken. Alle regionsudvalg havde drøftet henvendelsen vedr. deltagelse i Naturens Dag og en kort opsamling fra drøftelserne på regionskontaktudvalgets møde er at: Det kan ikke lade sig gøre med koordination af alle landsdækkende naturarrangementer. Vi skal selvfølgelig respektere vores medlemsorganisationers arrangementer, men som paraplyorganisation er det legitimt for Friluftsrådet at gennemføre egne arrangementer, vi vil aldrig konkurrere med medlemsorganisationerne. Det blev konkluderet, at det kan blive svært for mange kredse at nå at planlægge konkrete tiltag i år, der er ikke den fornødne tid til rådighed, men fremover vil man være opmærksom på dagen (den 2. weekend i september). De ideer, der ikke når at komme til udførelse i år, samt de erfaringer der vil være, kan komme os til gode næste år. En del kredse vil sandsynligvis slå arrangementet sammen med deres sommermøde af hensyn til ressourcerne i kredsene. Datoen skal fremover meldes ud i god tid til alle medlemsorganisationer og kredsene bør tage planlægning af dagen op på de årlige Lands- og regionsseminarer. 3. Margueritruten - Nanna Balsby Syv af de otte lancering af de nye strækninger af Margueritruten er nu afholdt rundt om i Danmark. Den sidste lancering fejres i Haderslev den 5. juni. Sekretariatet er glad for den imødekommenhed og samarbejde der var med kredsrepræsentanterne, der på dagen holdt tale om Friluftsrådets rolle i projektet samt koblingen mellem ruten og natur samt friluftsliv. Arrangementerne blev brugt af kredsrepræsentanterne til uformel networking med borgmestrene og formændene for teknik og miljø. Billeder blev vist fra lanceringerne i Kerteminde, Thy, Mors, Assens/Nordfyn, Vejle og Lolland/Guldborgsund. Poul Erik Pedersen spurgte, hvorfor der ikke var en lancering i Helsingør, nu hvor ruten også er blevet ændret dér. Nanna forklarede, at der var flere kommuner, hvor ruten var blevet ændret i mindre omfang, som ikke havde lanceringer - herunder Helsingør. Det var kun de kredse, hvor der blev afholdt lanceringer, som var blevet kontaktet 4. Kredsenes deltagelse i arrangementer som f.eks. Naturens dag - Poul Erik Pedersen Se under punkt 2. Referat fra møde i Regionskontaktudvalget (REKU) den 31. maj

3 5. Knivcirkulæret - Poul Erik Pedersen Friluftsrådet kreds Nordsjælland har drøftet problematikken omkring knivcirkulæret dvs. lovgivning om at bære kniv og knivens længde. Mange friluftsfolk sidder med frygten for at komme galt af sted fx kan frivillige, der går med kniv for at bekæmpe bjørneklo eller jægere komme i vanskeligheder. Kredsen ser derfor gerne, at Friluftsrådet undersøger hos medlemsorganisationerne, hvilke restriktioner de giver deres medlemmer og tolkning af cirkulæret i de enkelte regioner. Jeppe Jørgensen fortalte, at domstolene er ved at lægge en linie ud fra det cirkulære, der foreligger. Så vidt vides, har det indtil videre ikke været friluftsfolk, der har haft problemer. Konklusionen blev, at Friluftsrådet holder lav profil, kredsrepræsentationen kan eventuelt tage problematikken op i egne organisationer. REKU vil følger op på problemet, hvis vi hører noget udefra dvs. hvis vi hører om grupper, der har haft problemer eller hvis en medlemsorganisation kontakter os. 6. Evaluering af den decentrale struktur - Mads Ellegaard Bestyrelsen har besluttet, at det primære i evalueringen er at få afdækket, om strukturen fungerer. Fokus skal ligge på det interne kreds- og regionsarbejdet. Der skal nedsættes et evalueringsudvalg bestående af 2 medlemmer fra kredsbestyrelserne og 2 medlemmer fra RE- KU/bestyrelsen. Kredssektionen fungerer som sekretær og faglig sparring ift. udvalget. Der kobles desuden en ekstern partner på processen. I den forbindelse fortalte Mads Ellegaard, at der i den kommende uge holdes møde med to mulige partnere (konsulentfirmaer). REKU var godt tilfredse med beslutningen. Følgende blev indstillet til evalueringsudvalget: Egon Østergaard, bestyrelsen Poul Erik Pedersen, REKU William S. Jacobsen, kreds Roskilde Svend Kristiansen, kreds Sydvestjylland Første møde i udvalget holdes i juni. Her skal der ses på, hvilke spørgsmål, der skal stilles og hvilket resultat vi gerne vil nå. Udvalget skal give input til den udvalgte partner, og fastlægge evalueringsprocessen. Det oplæg bestyrelsen godkendte var vedlagt dagsorden. 7. Regionale seminarer Der er gennemført 4 regionsseminarer og et enkelt er blevet aflyst: Region Hovedstaden: 2-dags seminar, afholdt på Bornholm. Der var gode oplægsholdere fra kommunen. Det var også godt at få indblik i, hvad kredsen på Bornholm arbejder med. Der var musik til det sociale arrangement. Region Sjælland: 1-dags seminar, afholdt i Karrebæksminde og afsluttet med fælles middag på lokal restaurant. Seminaret gik godt trods sene afbud fra DN og landbrugsministeren. Region Syddanmark: 2-dags seminar afholdt i Tyskland. Det var et udmærket seminar med god stemning godt indhold. Region Midtjylland: 2-dags seminar, afholdt ved Hald Sø. Det havde pga. et formandsskifte været turbulent at få det op at stå, men alle var godt tilfredse. Det går på skift i kredsene, hvem der arrangerer, så man kommer rundt i hele regionen. Referat fra møde i Regionskontaktudvalget (REKU) den 31. maj

4 Region Nordjylland: Forsøgte at afholde et 2-dags seminar to gange, men begge blev aflyst. Det første pga. sne, det sidste (i april) også pga. manglende tilmeldinger. Regionsudvalget har talt om, at seminaret fremover måske ikke skal være et 2-dagsarrangement? Samlet har der i år deltaget, det der svarer til halvdelen af alle kredsbestyrelsesmedlemmer på landsplan. Hvad kan vi gøre bedre om 2 år? Indhold skal enten være noget meget lokalt, eller de store linjer fx klima. Vigtigt at holde fast i den sociale del af arrangementet, det er folk er glade for. Vær glad for dem, der deltager hvis bare halvdelen er med, så er det godt. REKU var glade for at høre positive tilbagemeldinger fra de afholdte arrangementer. Næste år er der fælleskredsseminar den april. 8. Udsendelsen og modtagelse af skriftligt materiale - Anni og Poul Erik Der er et ønske om at få klare linjer ift. det skriftlige materiale, der udsendes fra sekretariatet - hvad der sendes på mail og på skrift. Det er vigtigt, at de kredsfolk, der ikke har mail eller PC, også får informationer Følgende blev opsummeret og konkluderet: Den elektroniske kommunikation er kommet for at blive - vi ser mere og mere offentligt materiale, der kun findes i digitale versioner. Det er derfor vigtigt, at Friluftsrådets repræsentanter har adgang til nettet og til en boks. Problematikken med manglende mailadgang skal løses lokalt: Kredsfolk, der ikke har mail, skal opfordres til at få dette og hvis de ikke selv har PC, bør de benytte muligheder f.eks. på biblioteket eller hos familiemedlemmer/venner. Alternativt printer kredsformanden dokumentationen ud til disse kredsfolk. Kredsformænd, der har ekstra printudgifter, kan få ekstra kompensation. Kredssektionen sørger for, at det fremkommer i udsendte mails, om dokumentationen er sendt i papirudgave til kredsfolk, vi er vidende om ikke har mail (det drejer sig på landsplan kun om en lille håndfuld). Kredssektionen følger op på de få kredse, der aktuelt har problemet, og laver aftaler med disse kredsformænd. Casper Lindemann tilføjede, at sekretariatet altid hjælper med udprintning af større dokumenter, som fx kommuneplaner (her printes relevante afsnit og uddrag) og inspirationskataloget. 9. Udgifter til kredsbestyrelsesmøder - Anni Juhl Jørgensen og Poul Erik Pedersen Flere kredse udtrykker behov for at reviderer de økonomiske rammer for kredsbestyrelsesarbejdet. 600 kr. pr. møde er lige i underkanten, når der også skal serveres mad - hvilket mange kredse føler at de er nødt til, da folk kommer lige fra job og har lang vej hjem. Der var enighed om, at kredsene bør have nødvendige udgifter dækket. Men samtidig opfordres der til gensidig respekt, d.v.s. at man ikke nødvendigvis bruger det fulde beløb. REKU opfordrer også til, at man tænker over, hvor man holder møderne og om færdiglavet mad kan erstattes af indkøb fra en lokal forretning. Prøv at hent inspiration fra hinanden på regionsudvalgsmøderne. Referat fra møde i Regionskontaktudvalget (REKU) den 31. maj

5 Da Friluftsrådet arbejder med betroede midler og forvaltningsrevision, er vi nødt til at køre økonomien i overensstemmelse hermed. På baggrund af drøftelserne indstilling REKU til bestyrelsen: Beløbet pr. kredsbestyrelsesmøde og Regionsudvalgsmøde forhøjes fra 600 kr. til 650 kr. 10. Kommuneplanstrategier Mads Ellegaard Kommunerne skal udarbejde deres kommuneplanstrategi inden udgangen af 2011 og selve kommuneplanen inden udgangen af Der vil sikkert ikke ske de store ændringer denne gang, men Friluftsrådet har en god mulighed for at komme med input, på baggrund af de 80 udarbejde kommunale friluftsoplæg. REKU lægger ikke op til, at der skal udarbejdes nye friluftsoplæg, men opfordrer kredsene til at tage de allerede udarbejdede Kommunale Friluftsoplæg i den ene hånd og kommuneplanen i den anden, og kig på: Hvad kom igennem denne gang? Hvad skal vi forsøge at få igennem nu? Og ud fra dette lave et notat med input til de enkelte kommuner. På den måde, får vi også gjort kommunerne opmærksomme på friluftsoplæggene igen. Der blev spurgt til, om det ikke var oplagt, at de kommuner, der er med i naturparkprojektet også får lagt en friluftsstrategi?? Egon bekræftede, at det indgår i naturparkkonceptet, at der skal uformes en strategi som en del af projektet. Danmarks Naturfredningsforening (DN) har drøftet et potentielt samarbejde med Friluftsrådet på deres sidste møde i Planfagligt Udvalg og er meget åbne overfor et samarbejde, men er endnu ikke konkrete. DN vil meget gerne lokalt drage nytte af hinandens erfaringer og gå dialog om, hvor vi supplere hinanden. Input fra kredsene: Poul Erik Pedersen: Vi skal være aktive i de grønne råd. Det er dog ikke alle kommuner, der har lyst til at være åbne om deres planer i de grønne råd. Det vil være oplagt at drøfte, hvordan vi kan styrke de grønne råd. Vigtigt at vi bliver godt klædt på, så vi kan være i god tid og netop kan køre parløb med DN. Hanne Voetmann: Vi skal samarbejde mest muligt, det er dog ikke alle DN's sager, Friluftsrådet kan bakke op om lokalt. Thyge Steffensen: Ser fremad til at få alle kommuner til at lave friluftsstrategi. Det kunne være et godt område afprøve samarbejdet med DN. Et godt emne at tage op på et kommende landsmøde. Mads Ellegaard melder tilbage til DN, at vi både lokalt og centralt ser positivt på et samarbejdet. 11. Retningslinjer for afholdelse af store arrangementer i bestemte perioder på året, drøftelse i skovbrugerrådene - Thyge Steffensen Skovbrugerrådet i Thy har på deres sidste møde drøftet "Retningslinjer for aktiviteter i enhedens skov- og naturområder". Tingene er dog blevet bedre i Thy, hvor der har været kontakt med skovrideren, men nu er samme retningslinjer sat til drøftelse i skovbrugerrådet i Vendsyssel. Det er bekymrende, at en aktivitet får fortrinsret på bekostning af andre aktiviteter -i dette tilfælde er jagten tilgodeset til fordel for orienteringsløberne. Desuden skal vi være opmærksomme på, at hvis der først er udarbejdet retningsliner to steder i landet, kan det brede sig og få Referat fra møde i Regionskontaktudvalget (REKU) den 31. maj

6 konsekvenser for andre enheder. Det blev desuden nævnt, at "store arrangementer" kan være helt ned til 30 personer - det ses i bilaget under ynglesæson. Der var enighed om, at problematikken skal tages op både centralt og lokalt: I første omgang vil Friluftsrådet tage problematikken op med Skov- og Naturstyrelsen (SNS) centralt, for at afklare, hvad de har sendt ud til enhederne og samtidig gøre opmærksom på, at det ser ud til, at der er interesser der vægtes i forhold til andre. På den baggrund kan der tages drøftelser lokalt i skovbrugerrådene. Situationen og det arealmæssige udgangspunkt er meget forskellig fra den ene enhed til den anden. 12. Nyt fra kredsene kredsformænd På baggrund af forespørgsel fra Hanne Voetmann om, hvad der kan og skal bringes op under dette punkt, forklarede Jeppe, at punktet bruges til erfaringsudveksling og at få et billeder af, hvordan går det ud over hele landet om der er fælles træk eller fælles områder, vi kan sætte ind på. Desuden vil REKU gerne høre de gode historier. Region Nordjylland Kreds Vendsyssel bruger megen tid på nationalparkprojektet Skagens Odde, kreds Nordvest på nationalpark Thy og vindmøller i Østerild, mens kreds Himmerland-Aalborg har fokus på Natura 2000 som et ud af en række planlagte projekter. Sommermøderne er i planlægning: Vendsyssel laver gåtursarrangement i nationalparken, et arrangement som kreds Nordvest slutter sig til. Himmerland-Aalborg har planer omkring Halvkjær Sø og det kunne blive på Naturens Dag. Region Hovedstaden Der var ikke den store deltagelse ved kredsrepræsentantskabsmøderne. I kreds Nordsjælland, var det ikke muligt at få besat den sidste plads i bestyrelsen. I Fredensborg lod en politiker sig vælge ind i kredsbestyrelsen og er nu formand for det grønne råd. For ikke at komme ud i interessekonflikter er det de øvrige rådsmedlemmer, der skriver breve m.v. Forventer at holde sommermøde om Natura 2000 i Frederikssunds området. De øvrige kredse har ikke fastlagt noget endnu. Region Syddanmark Hanne Voetmann er blevet meget overrasket over, hvor meget man skal vide noget om som regionsformand. I den forbindelse vil hun gerne opfordre til, at REKU medlemmerne nævnes med efternavne i dagsordenen. Hanne er blevet spurgt om, hvor tit regionsudvalget forventes at holde møde. Nogle har foreslået, at der skal være færre møder og under alle omstændigheder, vil de i regionen prøve at gøre dem mere indholdsrige. Freds Sydvestjylland har planlagt sommermøde 4. juni - resten af kredsene har ikke besluttet sig endnu. Region Midtjylland Anni Juhl Jørgensen nævnte, at det var godt at se datoer for de kommende REKU møder. Hun har nu fået lagt disse datoer ind i forhold til regionsudvalgsmøder, sådan at disse afholdes lige inden REKU mødet. Der er planlagt følgende sommermøder: Århus bugt den 21. august, Limfjord Syd den 21. eller 22. august og Østjylland den 12. september på Naturens Dag. Øvrige kredse har endnu ikke fastlagt datoen. Referat fra møde i Regionskontaktudvalget (REKU) den 31. maj

7 Grønt Råd i Ikast har ikke haft møde i lang tid, det vil kredsen forsøge at samle op på op. Østjylland har løbende samarbejde med LAG og tipsambassadøren de har været sammen på messe. Region Sjælland De havde holdt møde torsdagen før REKU mødet - og det havde været godt. Det var Aksels første regionudvalgsmøde. Grønne råd godt på vej alle steder, bortset fra enkelt kommune. Friluftsoplæg bliver brugt en enkelt kommune har endda kopieret direkte fra oplægget. Indsatsområde Stier stor tilfredshed med arbejdet i de nedsatte grupper. Råstofgruppe etableret, hvor regionen deltager i styregruppe. Regionen er kendetegnet ved at have store udvindingsarealer. Havnegruppe William S. Jacobsen sidder i den Aksel Lech Larsen nævnte, at der hersker en del usikkerhed omkring tipsambassadørens rolle. Pernille Franck kunne fortælle, at Tipssektionen netop har haft dette oppe til drøftelse, og at sektionen meget gerne vil drøfte rollen med kredsene, fx på det kommende fællesmøde og/eller seminar. Flere kredse havde kommentarer til Tipssektionens administration m.v. På den baggrund opfordrede Jeppe Jørgensen til, at kredsene tog dialogen direkte med sekretariatet, da det kun er på den måde, der kan rettes op på eventuelle misforståelser og fejl. Jan Eriksen noterede sig bemærkningerne vedr. Tipssektionen. Mads Ellegaard bemærkede, at flere kredse arbejder med råstofplaner. Til dette arbejde kan kredsene få inspirationsmaterialer fra sekretariatet i form af hæfte og power point oplæg. Inspirationskataloget Region Nordjylland har endnu ikke drøftet det. Skulle have været oppe på seminar, men tager det op på de enkelte kredsbestyrelsesmøder. Region Midtjylland synes, at kataloget er rigtig godt. Opfordrede til, at der ikke stod konkrete, faste datoer i kataloget - af hensyn til aktualiteten af kataloget. Region Syddanmark synes det er rigtig godt, men kan godt blive bekymret for, om alle har læst det. Region Hovedstaden er glade for det og positive stemt. Overvejer om der kan laves aftaler med region Sjælland om nogle af aktiviteterne. Region Sjælland havde ingen bemærkninger til kataloget. 13. Nyt fra bestyrelsen - bestyrelsen Jeppe Jørgensen fortalte, at i forbindelse med de netop afholdte valg på kredsrepræsentantskabsmøderne var opstået et spørgsmålet: kan en kreds, efter repræsentantskabsmødet, få lov til at supplere sig selv op efter mødet, hvis det ikke var muligt at få alle pladser besat på selv mødet. Beklageligvis har der været givet lov til det i én kreds, mens en anden ikke har fået lov, det fremgår nemlig ikke af retningslinjerne, hvad der er muligt. Det blev bemærket, at problemet med fraværende repræsentanter burde kunne klares med fuldmagter, så problemet ikke opstod. REKU drøftede problematikken og konkluderede, at det ikke fremover er muligt at supplere op efter kredsrepræsentantskabsmøderne - dette vil blive skrevet ind i retningslinjerne. Referat fra møde i Regionskontaktudvalget (REKU) den 31. maj

8 Øvrigt fra bestyrelsen: Der er konstituering på næste bestyrelsesmøde, og der skal bl.a. vælges ny næstformand. Indsatsområde (IO) Stier: Arbejdet går godt og der er kommet gode input frem i grupperne. Der holdes fællesmøde den 16. juni. Politisk udviklingsområde (PU) Ridning: Det er lidt usædvanligt at inddrage organisationer i det politiske arbejde, som det er tilfældet med Ridning. Det har givet diskussioner og udvalget har fået vendt ting, der som regel ikke bliver nævnt. Der er nu skrevet et oplæg til bestyrelsen og derefter vil der blive udarbejdet en riderapport. Det er ikke alle Politiske Udviklingsområder, der vil kunne fungere med inddragelse af organisationer, men det bør tænkes ind i planlægningen. Danmarks Friluftskommune har ansøgningsfrist den 15. juni dommerkomiteen glæder sig til arbejdet med udvælgelse af vinderen. Naturparker arbejdet tegner sig lovende. Nogle kommuner vil ikke profilere sig så meget endnu derfor lav profil i forhold til hvilke kommuner, der er udvalgt. I øjeblikket tages der snakke med de enkelte kommuner, og i den forbindelse nævnes det, at der står kredsfolk klar til at indgå i arbejdet. 14. Kommende møder og seminarer for kredsene og bestyrelsen Der er planlagt følgende møder: Temadag onsdag den 13. oktober 2010, kl Fællesmøde onsdag den 13. oktober 2010, kl Kredsbestyrelsesseminar fredag den 8. og lørdag den 9. april REKU vil gerne have ideer til indhold til alle tre møder. I forhold til kredsbestyrelsesseminaret vil REKU også gerne have input til lokalitet til afholdelse af seminaret? Input og ideer mailes til Mads Ellegaard INDEN sommerferien på Der var følgende umiddelbare input: Forslag til emner: Landbrugsloven. Grøn vækst. Evaluering af Grønt råd. IT hjemmeside og kredsenes sider (Anni Juhl Jørgensen). Tænk målgruppe i forhold til indhold, i stedet for max. 2 deltagere pr. kreds til temadagen (Anni Juhl Jørgensen). Vær særlig opmærksom på nye deltagere (Aksel Lech Larsen). En god ting, at kredsformændene har mulighed for at holde formøde ift. kredsbestyrelsesseminaret uden sekretariatet (Thyge Steffensen/Poul Erik Pedersen). 15. Næste møde REKU møderne for resten af 2010 er fastsat til: Tirsdag den 7. september Onsdag den 13. oktober (Fællesmøde for alle kredsformænd og Friluftsrådets bestyrelse) Onsdag den 1. december REKU møder i 2011 blev planlagt til: Tirsdag den 1. marts Tirsdag den 24. maj Onsdag den 7. september Lørdag den 29. oktober hele dagen Torsdag den 1. december Referat fra møde i Regionskontaktudvalget (REKU) den 31. maj

9 16. Eventuelt Profilfolderen Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010 Pernille Franck fortalte, at Tipssektionen vil meget gerne ser, at den lille profilfolder i A5 format "Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010" kommer ud til så mange som muligt. Alle kredsfolk opfordres derfor til at have foldere med ud til møder, samarbejdspartnere, familie og venner. Der kan rekvireres flere foldere i sekretariatet. Bogen Overnatning i det fri Casper Lindemann fortalte, at der netop er udkommet en ny udgave af bogen "Overnatning i det fri". Den kan købes hos Dansk Cyklistforbund på Det er sandsynligvis den sidste udgave af bogen, da man fremover satser på en elektronisk udgave. Referat fra møde i Regionskontaktudvalget (REKU) den 31. maj

På baggrund af drøftelserne vil REKU videregive følgende gode råd:

På baggrund af drøftelserne vil REKU videregive følgende gode råd: September 2009 Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 24. september 2009 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Tilstede: Jeppe Jørgensen Egon Østergaard Nanna Ilmer William

Læs mere

3. Nyt fra Friluftsrådets bestyrelse Leif orienterede kort om udvalgte emner fra de seneste to bestyrelsesmøder:

3. Nyt fra Friluftsrådets bestyrelse Leif orienterede kort om udvalgte emner fra de seneste to bestyrelsesmøder: Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 15. september 2015 Deltagere: Aksel Leck Larsen, Thomas Elgaard Jensen, Poul Erik Pedersen, Bent Holgersen, Jan Karnøe, Kirsten Skovsby, Preben Schmidt, Leif

Læs mere

Referat fra møde i Regionskontaktudvalget den 29. januar 2009

Referat fra møde i Regionskontaktudvalget den 29. januar 2009 Til Regionskontaktudvalget (REKU) Februar 2009 Referat fra møde i Regionskontaktudvalget den 29. januar 2009 Deltagere: Lis Nielsen: Bestyrelsen Egon Østergaard: Bestyrelsen Thomas E. Jensen: Region Nordjylland

Læs mere

2. Orientering om projekterne Danske Naturparker, Kløverstier og Naturens Dag 2013

2. Orientering om projekterne Danske Naturparker, Kløverstier og Naturens Dag 2013 REFERAT Af møde i Regionskontaktudvalget Tirsdag den 4. december 2012 kl. 15.30-19.00 Deltagere: Jeppe Jørgensen, Leif Nielsen, Poul-Erik Pedersen, Anni Juhl Jørgensen, Thomas Elgaard Jensen, Hanne Voetmann,

Læs mere

Møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2011. kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV

Møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2011. kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Referat Møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2011 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Deltagere: Fra bestyrelsen: Jeppe Jørgensen, og Leif Nielsen Fra regionerne:

Læs mere

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Friluftsrådets bestyrelse

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Friluftsrådets bestyrelse Januar 2010 Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Tilstede: Jeppe Jørgensen Nanna Ilmer William S. Jacobsen Ole Bøgh Vinther Thyge

Læs mere

UDKAST Referat for møde i Regionskontaktudvalget (REKU) den 6. marts 2013 kl i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV

UDKAST Referat for møde i Regionskontaktudvalget (REKU) den 6. marts 2013 kl i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV UDKAST Referat for møde i Regionskontaktudvalget (REKU) den 6. marts 2013 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV 18. marts 2013 Deltagere: Jeppe Jørgensen, Leif Nielsen, Thomas

Læs mere

Friluftsrådets kommunikationschef Astrid Bjørg Mortensen deltager i dette dagsordenspunkt.

Friluftsrådets kommunikationschef Astrid Bjørg Mortensen deltager i dette dagsordenspunkt. Dagsorden for møde i Regionskontaktudvalget torsdag den 8. juni 2016 kl. 15.30-19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV 25. maj 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden - Leif Dagsordenen

Læs mere

Det gode kredsrepræsentantskabsmøde

Det gode kredsrepræsentantskabsmøde Det gode kredsrepræsentantskabsmøde Vi har her sammensat en række gode råd og vejledning om: program, afholdelse, økonomi, formelle krav, invitationen, mødelederens forpligtigelser og praktiske omstændigheder.

Læs mere

Poul.Erik@Pedersen.mail.dk. Hallandsvej 75, 3140 Ålsgårde. Tlf. 4970 9902. Mobil 2033 3412 eller Gunnar Brusch gb@brusch.dk

Poul.Erik@Pedersen.mail.dk. Hallandsvej 75, 3140 Ålsgårde. Tlf. 4970 9902. Mobil 2033 3412 eller Gunnar Brusch gb@brusch.dk Beretning om Friluftsrådets arbejde i Kreds 19, Nordsjælland år 2010 v/ Kreds- og Regionsformand Poul Erik Pedersen, medlem af Det Danske Spejderkorps. Arbejdet i vores Kredsbestyrelse. Det har været et

Læs mere

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 63. Tid: 19.mar. 2015, kl.18.00 Mødested: Aalborg Sejlklub.

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 63. Tid: 19.mar. 2015, kl.18.00 Mødested: Aalborg Sejlklub. REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 63. Tid: 19.mar. 2015, kl.18.00 Mødested: Aalborg Sejlklub. Deltagere: Thyge Steffensen (TS) Christian Kragh (CK) Børge Poulsen (BP) Finn Frandsen (FF) Karin Winther

Læs mere

Møde i Regionskontaktudvalget den 7. september 2011 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV

Møde i Regionskontaktudvalget den 7. september 2011 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Referat Møde i Regionskontaktudvalget den 7. september 2011 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Deltagere Fra bestyrelsen: Jeppe Jørgensen, Nanna Ilmer og Leif Nielsen Fra

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1

Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1 Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17

Læs mere

Danmarks Jægerforbund.(afbud p.g.a.sygdom)

Danmarks Jægerforbund.(afbud p.g.a.sygdom) Kredsrepræsentantskabsmøde Onsdag den 23. februar 2011 På AQUA Sø og Naturcenter, Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg. Program for repræsentantskabsmødet jævnfør indkaldelsen. 0. Velkomst ved formand Willi Dupont.

Læs mere

Referat af møde i Regionskontaktudvalget

Referat af møde i Regionskontaktudvalget Referat af møde i Regionskontaktudvalget tirsdag den 1. marts Deltagere: Fra bestyrelsen: Jeppe Jørgensen Fra regionerne: Thyge Steffensen, Ole Bøgh Vinther, Hanne Voetmann, Aksel Leck Larsen og Gunnar

Læs mere

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 53. Tid: 2.maj 2013, kl Mødested: Høstemark Skov.

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 53. Tid: 2.maj 2013, kl Mødested: Høstemark Skov. REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 53. Tid: 2.maj 2013, kl.18.00 Mødested: Høstemark Skov. Deltagere: Thyge Steffensen () Christian Kragh () Kristian Slyk () Randi Stub Petersen () Finn Frandsen (FF)

Læs mere

Referat Møde i Regionskontaktudvalget den 17. marts 2016

Referat Møde i Regionskontaktudvalget den 17. marts 2016 Referat Møde i Regionskontaktudvalget den 17. marts 2016 Deltagere: Aksel Leck Larsen, Thomas Elgaard Jensen, Poul Erik Pedersen, Hanne Voetmann, Anni Juhl Jørgensen, Kirsten Skovsby og Leif Nielsen. Afbud:

Læs mere

Punktet er opsamling på formandsmødet i Esbjerg. 3. Alle har ret til en rig natur, hvordan det går med det? - Anni Juhl Jørgensen

Punktet er opsamling på formandsmødet i Esbjerg. 3. Alle har ret til en rig natur, hvordan det går med det? - Anni Juhl Jørgensen Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 24. maj 2011 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Deltagere: Fra bestyrelsen: Jeppe Jørgensen og Nanna Ilmer Fra regionerne: Jacob

Læs mere

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 18. maj 2009 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 18. maj 2009 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Til Regionskontaktudvalget (REKU) Juni 2009 Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 18. maj 2009 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Tilstede: Nanna Ilmer Gunnar Brüsch

Læs mere

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV.

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. Til stede Poul Erik Pedersen (mødeleder), Annie Juul-Jørgensen, Nanna Ilmer, Leif Nielsen, Aksel Leck Larsen, Hanne Voetman, Thomas Jensen,

Læs mere

Mødereferat, Kreds Roskilde Udskrevet den 20. august 2010 Friluftsrådet

Mødereferat, Kreds Roskilde Udskrevet den 20. august 2010 Friluftsrådet Kunde/Projekt: Kredsbestyrelsesmøde Deltagere til mødet: Tove Binzer, Jan Laybourn Jan Holm, Jess Jessen, Lone Aalekjær, Leif Egelund, Gert Pedersen, William Jacobsen, Ralf Kristensen, Per Saugman Mødedato:

Læs mere

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 4. september 2012 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 4. september 2012 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 4. september 2012 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV 19. september 2012 Til stede Jeppe Jørgensen (mødeleder), Poul Erik Pedersen,

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Præsentation af en paraplyorganisation. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Præsentation af en paraplyorganisation. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Friluftsrådet Friluftsrådet Præsentation af en paraplyorganisation Præsentation af en paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv September 2011 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 74. Tid: 19.jan.2017, kl Mødested: Aalborg Sejlklub.

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 74. Tid: 19.jan.2017, kl Mødested: Aalborg Sejlklub. REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 74. Tid: 19.jan.2017, kl.18.00 Mødested: Aalborg Sejlklub. Deltagere: Thyge Steffensen (TS) Christian Kragh (CK) Kristian Slyk (KS) Andreas Bekker (AB) Randi Stub Petersen

Læs mere

Velkommen. Fællesmøde den. 12. November 2016

Velkommen. Fællesmøde den. 12. November 2016 Velkommen Fællesmøde den. 12. November 2016 Program Program 11.00-17.00 11.00 Velkomst og præsentationsrunde, Leif Nielsen 11.10 Status for arbejdet med Politisk Udviklingsområde (PU): Lokal struktur,

Læs mere

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU)

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Lørdag den 12. april 2008 kl. 11 40 16 00 Hovedservicekontoret, Thorsgade 59, 3. tv, 2200 København N Dagsorden: 1. Oplæsning af AA's formålserklæring og indledning

Læs mere

Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 68-2014 Afholdt d.30. oktober 2014 kl. 19:00 til 22:00 på FrivilligCentret, Kronborgvej 1 C, 3000 Helsingør

Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 68-2014 Afholdt d.30. oktober 2014 kl. 19:00 til 22:00 på FrivilligCentret, Kronborgvej 1 C, 3000 Helsingør Kredsbestyrelsen I Friluftsrådet for Kreds 19 Nordsjælland Hillerød d. 30. oktober 2014 Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 68-2014 Afholdt d.30. oktober 2014 kl. 19:00 til 22:00 på FrivilligCentret, Kronborgvej

Læs mere

Beretning for 2014-2015

Beretning for 2014-2015 Friluftsrådets kreds Himmerland-Aalborg Græssende krondyr Kredsbestyrelsens Beretning for 2014-2015 Marts 2015 Indledning. I friluftsåret 2014-2015 har arbejdet med kredsbestyrelsen friluftsprojekter været

Læs mere

Friluftsrådet Nordsjælland omfatter Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm Kommuner

Friluftsrådet Nordsjælland omfatter Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm Kommuner Kredsbestyrelsen i Friluftsrådet for kreds 19, Nordsjælland. Hørsholm d. 05.03.2011 Kredsbestyrelsesmøde No. 36 Afholdt mandag den 14.februar kl. 19.00 til kl. 22.00 på Nyruphus Naturcenter, Kongevejen

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

R E F E R A T Bestyrelsesmødet fredag den 21. juni - lørdag den 22. juni 2013

R E F E R A T Bestyrelsesmødet fredag den 21. juni - lørdag den 22. juni 2013 R E F E R A T Bestyrelsesmødet fredag den 21. juni - lørdag den 22. juni 2013 Tilstede: Marco Brodde, Flemming Larsen, Stine Sørensen, Torben Kaas, Jeppe Jørgensen, Mads Kolte- Olsen, Lars Mortensen, Kirsten

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde?

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? De friluftsrelaterede temaer som vi ved at kommunerne i deres planstrategier og kommuneplaner

Læs mere

Referat af Kredsbestyrelsesmøde no Afholdt d.10. marts 2014 kl. 19:00 til 22:00 hos Søren Pedersen, Baunehøjen 13, 3320 Skævinge

Referat af Kredsbestyrelsesmøde no Afholdt d.10. marts 2014 kl. 19:00 til 22:00 hos Søren Pedersen, Baunehøjen 13, 3320 Skævinge Kredsbestyrelsen I Friluftsrådet for Kreds 19 Nordsjælland Hillerød d. 10. marts 2014 Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 63-2014 Afholdt d.10. marts 2014 kl. 19:00 til 22:00 hos Søren Pedersen, Baunehøjen

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Kredsbestyrelsesreferat For kreds Nordsjælland

Kredsbestyrelsesreferat For kreds Nordsjælland Kredsbestyrelsesreferat For kreds Nordsjælland 12. april 2010 Kredsbestyrelsesmøde No. 27-2010 Afholdt mandag d. 22. marts 2010 kl. 19.00-22.00 på Kammerrådensvej 15, Hørsholm Referat: Til stede: Poul

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Ole Bøgh Vinter meddelte at han havde et par småemner under punktet Eventuelt.

Ole Bøgh Vinter meddelte at han havde et par småemner under punktet Eventuelt. Referat Møde i Regionskontaktudvalget den 1. marts 2012 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV 24. marts 2012 Deltagere: Afbud: Fra bestyrelsen: Jeppe Jørgensen, og Leif Nielsen.

Læs mere

Referat af regionsudvalgsmøde den 31. maj 2016 kl

Referat af regionsudvalgsmøde den 31. maj 2016 kl Regionaludvalget for Syddanmark Referat af regionsudvalgsmøde den 31. maj 2016 kl. 18 00 på Naturskolen Nørreskovgård Til stede Kreds Sydvestjylland Hanne Voetman (formand for regionsudvalget) Henrik Hansen

Læs mere

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 54. Tid: 13.juni 2013, kl.18.00 Mødested: Hadsund Sejlklub.

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 54. Tid: 13.juni 2013, kl.18.00 Mødested: Hadsund Sejlklub. REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 54. Tid: 13.juni 2013, kl.18.00 Mødested: Hadsund Sejlklub. Deltagere: Thyge Steffensen (TS) Christian Kragh (CK) Randi Stub Petersen (RSP) Finn Frandsen (FF) Vibeke

Læs mere

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 69. Tid: 22.mar.2016, kl Mødested: Aalborg Sejlklub.

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 69. Tid: 22.mar.2016, kl Mødested: Aalborg Sejlklub. REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 69. Tid: 22.mar.2016, kl.18.00 Mødested: Aalborg Sejlklub. Deltagere: Thyge Steffensen (TS) Christian Kragh (CK) Finn Frandsen (FF) Kristian Slyk (KS) Andreas Bekker

Læs mere

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 65. Tid: 8.jun.2015, kl Mødested: Egense Sejlklub.

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 65. Tid: 8.jun.2015, kl Mødested: Egense Sejlklub. REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 65. Tid: 8.jun.2015, kl.18.00 Mødested: Egense Sejlklub. Deltagere: Thyge Steffensen () Christian Kragh (CK) Børge Poulsen () Finn Frandsen (FF) Vibeke Rasmussen (VR)

Læs mere

Mødet indledtes med en rundvisning af DGI`s lokaliteter på Nordkraft ved direktør Inger Møller Nielsen.

Mødet indledtes med en rundvisning af DGI`s lokaliteter på Nordkraft ved direktør Inger Møller Nielsen. REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 56. Tid: 7.nov. 2013, kl.18.00 Mødested: Nordkraft, Aalborg Deltagere: Thyge Steffensen (TS) Christian Kragh (CK) Randi Stub Petersen (RSP) Vibeke Rasmussen (VR) Karin

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 64-2014 Afholdt d.28. april 2014 kl. 19:00 til 22:00 på Hammergården, Hammer Bakke 13, 4050 Skibby

Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 64-2014 Afholdt d.28. april 2014 kl. 19:00 til 22:00 på Hammergården, Hammer Bakke 13, 4050 Skibby Kredsbestyrelsen I Friluftsrådet for Kreds 19 Nordsjælland Hillerød d. 29. april 2014 Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 64-2014 Afholdt d.28. april 2014 kl. 19:00 til 22:00 på Hammergården, Hammer Bakke

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Godkendt - Referat RB-møde 150528 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Kredsbestyrelsen i Friluftsrådet for kreds 19, Nordsjælland. Den 19. april 2016.

Kredsbestyrelsen i Friluftsrådet for kreds 19, Nordsjælland. Den 19. april 2016. Kredsbestyrelsen i Friluftsrådet for kreds 19, Nordsjælland. Den 19. april 2016. Referat af kredsbestyrelsesmøde nr. 78-2016 Afholdt 9. marts 2016 fra kl. 19.00 til 22.00 i FrivilligCentret, Kronborgvej

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf.

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf. Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Bestyrelsesmøde torsdag 31. januar 2013 Deltagere: Flemming Storgaard, formand Ikast-Brande Kommune Alice

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

1. Velkomst og præsentation Poul Erik Pedersen bød velkommen og introducerede til mødet.

1. Velkomst og præsentation Poul Erik Pedersen bød velkommen og introducerede til mødet. Til repræsentationen i Regionsudvalg Hovedstaden Regionsudvalg Hovedstaden Regionsformand Poul Erik Pedersen Hallandsvej 75 3140 Ålsgårde Tlf. 4970 9902 Mobil 2033 3412 E-post: poul.erik@pedersen.mail.dk

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends

Læs mere

Referat for møde i Regionskontaktudvalget den 3. september 2013 kl i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV

Referat for møde i Regionskontaktudvalget den 3. september 2013 kl i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Referat for møde i Regionskontaktudvalget den 3. september 2013 kl. 15.30 19.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Deltagere: Jeppe Jørgensen, Leif Nielsen, Kirsten Skovsby, Aksel Leck

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17 kreds@friluftsraadet.dk

Læs mere

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune.

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune. Referat JKF møde d. 29. august 2012. Sted: Flemmings Fiskehytte Horne Strandvej. Tilstede: Ejgil Jensen (EJ), Peter Reitz (PR), Jerrik Andersen (JA), Jesper Langfeldt (JL), Flemming Sørensen (FS) og Jens

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde juni 2011

Referat Bestyrelsesmøde juni 2011 Referat Bestyrelsesmøde 17. - 18. juni 2011 Tilstede: Lars Mortensen, Nanna Ilmer (kun lørdag d. 18. juni 2011), Jeppe Jørgensen, Torben Kaas (kun lørdag d. 18. juni 2011), Kirsten Nielsen (fra kl. 16.00

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Erfaringer og udfordringer Kreds Nordjylland: Svært at TR og AMiR ikke kommer på GF. I 2009 havde vi engageret en korleder. Tidligere var det KB medlemmer,

Læs mere

Officiel del af referatet som lægges på hjemmesiden www. folkekirkenspersonale.dk:

Officiel del af referatet som lægges på hjemmesiden www. folkekirkenspersonale.dk: Referat af 4. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 4. 20. juni maj 2009 2009 Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted fredag den

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

Beretning til Kredsrepræsentationen d. 2.marts 2010 Friluftsrådet i Vendsyssel

Beretning til Kredsrepræsentationen d. 2.marts 2010 Friluftsrådet i Vendsyssel Beretning til Kredsrepræsentationen d. 2.marts 2010 Friluftsrådet i Vendsyssel Denne beretning vil begynde med den arbejdsopgave, som der er lagt flest arbejdstimer i. Fire kredsbestyrelsesmedlemmer har

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift Bestyrelsens 4. møde Torsdag d. 22. oktober 2015 kl 18:00 21:00 Sted: Roskilde Museum Der blev serveret en let aften-anretning fra museets café Romus. R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde: Torsdag d. 26. juni 2014, kl. 18.30 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Annie, Gunna, Henrik, Susanne og Mette Dagsorden 1. Mettes arbejdstider

Læs mere

Referat Møde i Regionskontaktudvalget den 8. juni 2016

Referat Møde i Regionskontaktudvalget den 8. juni 2016 Referat Møde i Regionskontaktudvalget den 8. juni 2016 Deltagere: Aksel Leck Larsen, Thomas Elgaard Jensen, Poul Erik Pedersen, Hanne Voetmann, Anni Juhl Jørgensen, Kirsten Skovsby og Preben Schmidt. Afbud:

Læs mere

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 47. Tid: Mandag, den 7.maj 2012, kl Mødested: Aalborg Sejlklub.

REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 47. Tid: Mandag, den 7.maj 2012, kl Mødested: Aalborg Sejlklub. REFERAT fra kredsbestyrelsesmøde nr. 47. Tid: Mandag, den 7.maj 2012, kl.19.00 Mødested: Aalborg Sejlklub. Deltagere: Thyge Steffensen () Christian Kragh (CK) Vibeke Rasmussen () Kristian Slyk () Børge

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 5 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 5 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 5 REFERAT Den 9. juli 2015 Tidspunkt : Onsdag den 1. juli kl. 17 med efterfølgende middag Sted : Peter Bangsvej 30, Frederiksberg Tilstede : Bestyrelsen Fraværende/Afbud : Sekretærer

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Kredsbestyrelsen i Friluftsrådet for Rungsted Kyst 1, januar 2016 kreds 19, Nordsjælland.

Kredsbestyrelsen i Friluftsrådet for Rungsted Kyst 1, januar 2016 kreds 19, Nordsjælland. Kredsbestyrelsen i Friluftsrådet for Rungsted Kyst 1, januar 2016 kreds 19, Nordsjælland. Referat af kredsbestyrelsesmøde nr. 75, der blev afholdt onsdag den 11.november 2015 fra kl. 19.00 til 22.00 i

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 12. januar 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Annette Kjærsgaard ( ) John Rolsted

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Grønt Råd Referat. af møde den 11. november 2010 kl i Diamanten

Grønt Råd Referat. af møde den 11. november 2010 kl i Diamanten Grønt Råd 2010 Referat af møde den kl. 16.00 i Diamanten Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 25 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 26 GODKENDELSE AF REFERAT... 5 27 MØDEDATOER 2011... 6

Læs mere

Tirsdag d. 6. december 2016 kl

Tirsdag d. 6. december 2016 kl Friluftsrådet Storkøbenhavn Nord Kredsbestyrelsen Referat af møde nr. 07-16 Tirsdag d. 6. december 2016 kl. 18.00 Mødet afholdes på Bastkær 1, 2765 Smørum Som gæster: Kirsten Skovsby fra Friluftsrådets

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

Nanna Møller Kristensen org.best./afd.30-26

Nanna Møller Kristensen org.best./afd.30-26 Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, torsdag den 25. september 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Kundeservice...

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl. 10.00, Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag)

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag) Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse mandag den 23. marts 2015 Afbud: Irvin Beckovic 1. Referat fra: a) Bestyrelsesmødet den 26. januar 2015 Referatet blev godkendt uden bemærkninger 2. Efterretninger/siden

Læs mere

Beretning til Kredsrepræsentationen d. 5. marts 2013 Friluftsrådet i Vendsyssel

Beretning til Kredsrepræsentationen d. 5. marts 2013 Friluftsrådet i Vendsyssel Beretning til Kredsrepræsentationen d. 5. marts 2013 Friluftsrådet i Vendsyssel Beretningen for 2012 vil være et tilbageblik på de arbejdsopgaver, som kredsbestyrelsen har lagt flest kræfter i at få løst

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00

Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00 Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00 Sted Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Mødedeltagere Lars Jensen, (HB) Formand Claus Lind Christensen (Formand DJ) Knud

Læs mere

Ekstraordinært Bestyrelsesmøde

Ekstraordinært Bestyrelsesmøde Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Ekstraordinært Bestyrelsesmøde Onsdag den 10. december 2014 kl. 8:00 9:30 Deltagere: Tom Ahmt, formand Aabenraa

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

Kredsbestyrelsesmøde No Afholdt onsdag d. 22. september 2010 kl , på Kammerrådensvej Hørsholm

Kredsbestyrelsesmøde No Afholdt onsdag d. 22. september 2010 kl , på Kammerrådensvej Hørsholm Kredsbestyrelsen i Friluftsrådet for kreds 19, Nordsjælland. Hørsholm d.25. 09.2010 Kredsbestyrelsesmøde No. 31-2010 Afholdt onsdag d. 22. september 2010 kl. 19.00-22.00, på Kammerrådensvej 15. 2970 Hørsholm

Læs mere

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne.

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne. Referat fra OI-regionsmøde søndag d. 25. maj 2008 Tilstede: Thomas (Midtjylland), Peter/Kim/Sofie (Nordjylland), Anita (Syddanmark) og Karsten (OIK). Afbud: Louise (SOV) og Johnny (KBH). Ad.1. Karsten

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

I alt fremmødte 75 andelshavere repræsenterende 43 foreninger inklusiv 5 fuldmagter.

I alt fremmødte 75 andelshavere repræsenterende 43 foreninger inklusiv 5 fuldmagter. Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Østjylland 2014 Tirsdag den 16. september 2014 kl. 19:00 Studenterhusfonden, Frederik Nielsens Vej 2-4, 8000 Århus C I alt fremmødte 75 andelshavere repræsenterende

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS)

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Deltagere: Dorrit Thorsen, Trine Hjetting, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv Fraværende:

Læs mere

Referat af. Møde i. Integrationsrådet. Torsdag den 13. juni 2013 kl. 17.00 19.30. Gladsaxe Rådhus, lokale 2607

Referat af. Møde i. Integrationsrådet. Torsdag den 13. juni 2013 kl. 17.00 19.30. Gladsaxe Rådhus, lokale 2607 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af Møde i Integrationsrådet Torsdag den 13. juni 2013 kl. 17.00 19.30 Gladsaxe Rådhus, lokale 2607 Medlemmer Isabella Mørch (formand)

Læs mere