DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL"

Transkript

1 DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober

2 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet af arkitektkonkurrencen for Vinge S-togsstation og ny bydel. Roskilde Fjord Naturområder KONKURRENCEOMRÅDET Vinge s-togsstation og ny bydel På baggrund af helhedsplanen for Vinge, som er resultatet af mange års arbejde for at skabe en unik byudvikling, har fem teams, tværfagligt sammensat af arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter, deltaget i den indbudte projektkonkurrence med fokus på det tætteste og mest urbane område i helhedsplanen for Vinge. Det er der kommet fem fantastisk spændende forslag ud af, som alle i både plancher og flotte modeller har givet meget realistiske og kvalificerede bud på løsningen af en helt ny type station og bæredygtig byudvikling. Ambitionerne i Frederikssund Kommune er meget høje og ønsket om at skabe en station i Vinge, der ikke er set magen til i dagens Danmark, som kan give genklang nationalt og internationalt har været grundlæggende for konkurrencen. Stationen er en væsentlig del af Vinges identitet og driveren for den kommende byudvikling. Det har været en spændende proces for dommerkomiteen at gennemgå hvert enkelt forslag og diskutere dem på tværs af hinanden. Opgaven, som blev stillet i konkurrenceprogrammet, var meget åbent formuleret. Alle forslagene har bidraget til diskussionen om den kommende udvikling med særlige kvaliteter. Diskussionerne har navnlig ligget i programmets udfordring om dobbeltheden - at Vinge er en by, som skal rumme både landlige som urbane kvaliteter. Det har været dommerkomiteens opgave at finde et vinderforslag, der på overbevisende måde har løst stationen og landskabsbroen og dermed givet Vinge en identitet og et attraktivt centrum som generator for de næste mange års udvikling. København Henning Larsen Architects og Effekt På den baggrund valgte en enig dommerkomite at udpege forslag 2/ som vinder. Forslaget er udarbejdet af Henning Larsen Architects i samarbejde med MOE, Tredje Natur og Railway Procurement Agency. Med vinderforslaget har Frederikssund Kommune fået et visionært, stærkt og robust udgangspunkt for den videre proces med at realisere projektet. Der venter naturligvis stadig en række udfordringer, som skal tackles under den videre udvikling af forslaget. 2 3 God læselyst! Sign. Dommerkomiteen. Frederikssund den 1. oktober 2014

3 S-tog fem minutter fra dit hus MIDT I NATUREN ET SMUKT OG STÆRKT CENTRUM EN HELT NY TYPE STATION I DANMARK 4 5

4 UDPEGET SOM VINDERFORSLAG Forslag nr. 2/16212 Forslaget er udarbejdet af totalrådgiver Henning Larsen Architects (ophavsret) i samarbejde med MOE Rådgivende Ingeniører, Tredje Natur og Railway Procurement Agency Indholdsfortegnelse BAGGRUND FOR KONKURRENCEN 8 KONKURRENCEPROGRAM UDDRag 9 DOMMERKOMITEENS INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 11 KONKLUSION 16 Forslag nr. 2 / / UDPEGET SOM VINDERFORSLAG 18 Forslaget er udarbejdet af totalrådgiver Henning Larsen Architects (ophavsret) i samarbejde med MOE Rådgivende Ingeniører, Tredje Natur og Railway Procurement Agency Forslag nr. 1 / Forslaget er udarbejdet af totalrådgivergruppen KHR arkitekter / BIG Bjarke Ingels Group / Tyréns AB Hansen, Carlsen & Frølund / Via Trafik Rådgivning / Bisgaard Landskabsarkitekter (alle ophavsret) Forslag nr. 3 / Forslaget er udarbejdet af totalrådgiver COBE i samarbejde med ARUP og SLA. (Ophavsret bygning: COBE og Arup, ophavsret landskab: COBE og SLA) Forslag nr. 4 / Forslaget er udarbejdet af totalrådgiver Rambøll Danmark (ophavsret) i samarbejde med EFFEKT, Snøhetta og Møller & Grønborg Arkitekter Forslag nr. 5 / Forslaget er udarbejdet af totalrådgiver Tegnestuen Vandkunsten (ophavsret) i samarbejde med Brownlie Ernst and Marks Limited (ophavsret) og EKJ Rådgivende Ingeniører KONKURRENCEFAKta

5 BAGGRUND FOR KONKURRENCEN Vinge er Danmarks største bæredygtige byudviklingsområde med et samlet areal på 370 ha. Når byen er fuldt udbygget vil den rumme ca arbejdspladser med indbyggere, en helt ny S-togsstation, skole, daginstitutioner, idrætshaller og andre offentlige faciliteter. Centrum i Vinge er den fremtidige Vinge Station, der ligger midt i både by og natur. Et levende byrum, der er helt integreret i landskabet. Samlingspunktet er bl.a. Det Grønne Hjerte - en attraktiv og levende byfælled. Det grønne byrum binder Vinge sammen og integrerer landskab, byliv og infrastruktur. At udvikle en by af Vinges størrelse kræver kreativitet, ambitioner og engagement. Frederikssund Kommune beskriver i Kommuneplan 2013, at Vinge skal udvikles omkring den kommende Vinge Station i centrum, hvilket vil bidrage til at sikre en god tilgængelighed til hovedstaden, lufthavnen, og regionens øvrige arbejdspladser. Stationsområdet og centrum skal være rammen om Vinges varierede byliv med gode muligheder for at investorer, privatpersoner, kultur- og uddannelsesinstitutioner samt erhvervslivet kan etablere sig og bidrage positivt til udviklingen af byen. Byens centrum skal have hverdagslivet som omdrejningspunkt, hvor institutionsliv, dagligvarehandel og fritidsaktiviteter fylder i bybilledet. Derfor besluttede Frederikssund Kommune i samarbejde med Arkitektforeningen at gennemføre en projektkonkurrence for Vinge S-togsstation og nye bydel. Frederikssund Kommune ønskede at sikre den bredest mulige belysning af mulighederne for at skabe et visionært centrum for den nye by. Et kombineret bolig og fritidsområde der skal ses i sammenhæng med udviklingen af hele Vinge. Konkurrencedeltagerne blev bedt om forslag til en bebyggelsesstruktur for hele Vinge Centrum samt en konkret plan for udformning af S-togsstationen, landskabsbroen samt en plan for m2 byggeri i første etape og byrum. Byudviklingen skal ske med vægt på at skabe energi- og miljømæssigt bæredygtige løsninger. KONKURRENCEPROGRAM UDDRAG Visionen for Vinge er helt kort fortalt at skabe en ny type bæredygtig by, gearet til at omstille sig i fremtiden. Vinge bliver en by, hvor man kan mærke landskabet og vandet. Vinge Centrum er et område på ca. 17 ha, der ligger omkring den fremtidige Vinge Station. Det bliver det mest tætte og urbane område i Vinge. Vinge Centrum får blandede funktioner. Det vil sige, der bl.a. skal være boliger, institutioner, fritidsaktiviteter og liberalt erhverv. Det er væsentligt, at Vinge Centrum samler alle byens servicefunktioner og samtidig domineres af Det Grønne Hjerte, som er en attraktiv og levende byfælled med varierende karakter. Vinge Centrum skal være attraktivt for alle målgrupper. Hverdagslivet bliver omdrejningspunktet, hvor institutionsliv, dagligvarehandel og fritidsog kulturelle aktiviteter fylder i bybilledet. Stationen i Vinge skal programmeres anderledes end de stationer, vi kender fra dagens Danmark. Stationen skal sammentænke infrastruktur og rekreative byrum med plads til ophold, leg og fysisk aktivitet. Konkurrenceprogrammet for Vinge S-togsstation og nye bydel blev udsendt i maj Hovedpunkterne i programmet er gengivet i det følgende. Deltagerne skulle udarbejde en situationsplan og andre rumlige illustrationer og visualiseringer med udgangspunkt i fire visioner og fire problemstillinger. Konkurrenceopgaven lød på at udarbejde et skitseforslag til en helhedsløsning for Vinge Station. Helhedsløsningen skal udgøres af Vinge Station, en landskabsbro, byrum og bygningsvolumener. I projektkonkurrencen skulle deltagerne aflevere et projekt på skitseforslagsniveau. Skitseforslaget skulle konkret angive, hvordan de infrastrukturelle udfordringer kunne løses mest hensigtsmæssigt i henhold til effektiv afvikling af trafik, og dertil angive æstetisk udformning af station og landskabsbro, forslag til velfungerende og attraktive byrum både ved perroner og på landskabsbroen samt stationens, landskabsbroens og byrummenes interaktion med kommende byggeri. Vision Målsætningen for Vinge er at skabe en bæredygtig by, hvor beboerne får det bedste fra byen og naturen på en gang. Frederikssund Kommune har defineret fire målsætninger for Vinge Station og landskabsbroen: Optimal funktionalitet Unikke byrum Enestående og bæredygtig arkitektur 100% fremtidssikret 4 hovedspørgsmål Præcis placering af S-togsstation og landskabsbro i forhold til opkobling på eksisterende og kommende infrastruktur samt bus vej over landskabsbroen til Deltakvarteret. Design af landskabsbro og S-togsstation, der sammenbinder bydelen på tværs af banen som landskabeligt og æstetisk stærkt element, hvor vandet er aktivt og synliggjort. Byrumsudformning. Forslag til udformning af byrum ved perroner og på landskabsbro, så det klart visualiserer ønsket om en helt ny type station, der er fuldstændigt integreret i byen og landskabet. Bygningsvolumener. Forslag til, hvordan S-togsstationen og landskabsbroen kan sammenkobles og integreres med kommende byggeri ved direkte adgang til både landskabsbro og perroner. Forslag til placering af bygningsvolumener for 1.etape svarende til etagemeter samt angivelse for byggefelter i Vinge Centrum. 8 9

6 VINGE STATION BALANCERER OG FORENER DET URBANE OG DET LAND- SKABELIGE DOMMERKOMITEENS INDLEDENDE BEMÆRKNINGER FORSLAGENE SOM HELHED Helhedsplanen organiserer den kommende bydannelse omkring det der kaldes Det Grønne Hjerte en byfælled som forløber nord-syd gennem hele byområdet og samler en lang række af byens vigtige rekreative og sociale funktioner. Byfælleden føres i helhedsplanen hen over jernbanen i form af en landskabsbro, som i princippet løfter det rekreative landskab op over banen og skaber en ubrudt og komfortabel, grøn forbindelse mellem de sydlige og nordlige dele af den nye by. Stationsområdet skal kondensere de bærende principper i helhedsplanen, således at byens idé fremstår klart for den, der ankommer til den nye by med toget, og således at der omkring stationen dannes et intenst, smukt og stærkt centrum, der rummer både grønne og urbane kvaliteter i en overbevisende og nyskabende helhed. Samtidig skal det centrale felt programmeres således, at det vil fremstå som et aktivt og spændende rum i kraft af den aktivitet og det sociale liv, som vil udfolde sig her. Kvaliteten af dette kommende centrum - i både æstetisk, funktionel og oplevelsesmæssig forstand - er helt afgørende for den nye bys succes. Hvis byen ikke fra starten fremstår som et projekt med ambition om at skabe noget særligt, vil det være vanskeligt at skærpe den arkitektoniske ambition senere. Vinge er et enestående og banebrydende projekt, som vil skabe en unik, oplevelsesrig og tryg by. Det centrale i bedømmelsen af konkurrenceforslagene er således, om det lykkes at tænke de mange krav sammen til en helhed, hvor dobbeltheden af det landskabelige og det urbane står tydeligt og overbevisende frem, og om det lykkes at skabe et liv, en stemning og en tone i det nye centrum, som både gør det til en oplevelse, for dem, der ankommer til byen, og som et naturligt og aktivt midtpunkt for beboerne i den nye by. De fem forslag formår tilsammen, at afsøge det felt af muligheder, der ligger i helhedsplanen og dermed at kvalificere den videre bearbejdning og udvikling af den nye by

7 forløb. PLACERING AF VINGE STATION OG LANDSKABSBRO Placeringen af stationen og landskabsbroen skal afvejes i forhold til landskabets lokale form og tilkoblingen til veje, stier og centerbebyggelsen, således at der dannes et effektivt omstigningspunkt mellem cykel, bil og tog, således at det bliver muligt at føre busserne over landskabsbroen. Samtidig skal der skabes en smuk og indbydende central plads eller park, der kan forene det urbane og det landskabelige på en overbevisende måde. Det naturlige terræn omkring den kommende station rummer ret store højdeforskelle især mellem området syd for banen, som er højt, og området nord for banen som ligger betydeligt lavere. Men der er også ret store højdevariationer, når man bevæger sig øst-vest langs banen. Det profil, der kræves for at tog og strømkabler kan passere uhindret under landskabsbroen, indebærer at broen skal hæves temmelig højt over det lave nordlige terræn, og det betyder igen, at det er kompliceret at skabe en linjeføring for busveje og cykelforbindelser, som har de hældninger, der skal til for at gøre passagen komfortabel og smuk. Afhængig af hvor bro og station placeres, skal der flyttes større eller mindre volumener af jord, men der er ikke nogen enkel optimeringsøvelse, som kan anvise den placering, som medfører de mindste jordarbejder, fordi tilkobling til de omgivende veje, spørgsmålet om de rette hældninger, udformningen af bebyggelsen og karakteren og formen på det nye centrale rum stiller hver sine betingelser til jordformationerne. Nogle af forslagsstillerne nævner, at de har arbejdet med jordbalance, men det er ikke klart inden for hvilket område denne balance opnås, og det har derfor ikke været muligt og rimeligt at tillægge spørgsmålet om jordbalance nogen afgørende betydning i vurderingen af de forskellige placeringer af stationen. Helhedsplanen angiver et næsten retlinjet nord-sydgående forløb af den grønne, samlende fælled Det Grønne Hjerte. To af forslagsstillerne (1/77332 og 4/23220) følger denne linjeføring, mens de tre andre (2/16212, 3/71263 og 5/24051), på lidt forskellige måder, skubber stationen en lille smule, således at forløbet af Det Grønne Hjerte får et knæk hen mod stationen, både når man kommer fra nord og fra syd. Dommerkomiteen finder, at denne forskydning indebærer en række fordele både set i forhold til helheden og set i forhold til de lokale kvaliteter, som opnås i det centrale felt. Forskydningen af stationen indebærer, at der sker en intensivering af Det Grønne Hjerte omkring stationen, og at der åbnes mulighed for at give det centrale rum en mere selvstændig karakter, som et særligt sted i Det Grønne Hjerte. Det lykkes i kraft af denne forskydning for nogle af forslagsstillernem, især forslag 2/16212, at skabe et rigere og mere facetteret centralt rum, end det der fremkommer ved det retlinjede DESIGN AF LANDSKABSBRO OG S-TOGSSTATION Der er en række tekniske krav til perroner og frihøjder, som skal opfyldes, mikroklima og lysforhold under broen skal overvejes, og der skal udformes en bro, som kan danne et markant centrum i den nye by og som signalerer tæt relation til naturen. Det er ifølge programmet op til forslagsstillerne at afgøre, hvor bred broen skal være, for bedst muligt at opfylde de stillede krav. Der er tre forslag, som ved første øjekast synes at have samme tilgang til udformningen af landskabsbroen ved at arbejde med en grøn flade, der løftes hen over banen og gennembrydes af en eller to store åbninger (1/77332, 2/16212, 4/23220). Og så er der to andre forslag, som søger i hver sin retning med hensyn til at dimensionere og udforme broen: Forslag 3/71263 foreslår stor bredde og åbenhed i det centrale rum og dermed en markant eksponering af det grønne, landskabelige og åbne som karakteriserende for det nye centrum, mens forslag 5/24051 arbejder med en indsnævring af landskabskilen omkring det centrale rum, med det erklærede formål at gøre rummet intimt, overskueligt og urbant. Når man ser de tre beslægtede forslag (1/77332, 2/16212, 4/23220) nærmere efter, er der dog væsentlige forskelle i både dimensionering og i udformning af det centrale felt. Forslag 2/16212 og 4/23220 trykker de to sider af de runde åbninger i landskabsbroen ned, så de danner en skålform, der kommer i forbindelse med det underliggende landskab. Dermed skabes en dobbelthed mellem broen, der fører over og skålen, der dykker ned mod jernbanen og det naturlige terræn. Forslag 1/77332 lader landskabsfladen løbe ubrudt over jernbanen og anvender åbningerne som lysåbninger ned til stationen Dommerkomiteen finder i vurderingen af de tre, delvist beslægtede forslag, at dobbeltheden af bro og skål som i forslag 2/16212 og 4/23220 mest overbevisende svarer på programmets ønske om, i det centrale område, at forene det landskabelige og det urbane. Samtidig synes denne løsning også at byde på mange forskellige bevægelsesmuligheder og muligheder for at programmere den skålformede flade på forskellige måder og dermed lægge op til, at mange aktiviteter og et varieret byliv kan gøre dette sted til et attraktivt og naturligt centrum i den nye by. Forslag 3/71263 med det meget store grønne rum som centrum ses som et interessant bud, der betoner det rekreative liv, som det dominerende og karakteriserende for den nye by. Men den programmering og udformning af det store rum, som forslags- stillerne har valgt, indfrier ikke fuldt ud den grundlæggende idé. Indsnævringen omkring et mere urbant-grønt rum, som lanceres i forslag 5/24051, ses som et særdeles interessant bud, som er koblet med en generel anbefaling af en behersket skala i hele den nye bydel omkring stationen. Forslaget arbejder som det eneste med en mere traditionel brokonstruktion, som fører to brobaner over banen og samtidig lader henholdsvis en udløber af vådområdet og en bypark trænge helt frem til banen og perronerne fra nord og syd. Løsningen står som et meget klart bud, som rummer mange kvaliteter, men broens udformning og den måde den indrammer de grønne kiler på er mindre overbevisende. Selve stationens udformning og karakter varierer meget mellem forslagene fra en station, hvor perronerne flankeres helt af butikker i forslag 5/24051 til en station, som kun består af perroner og lukkede vægge i forslag 3/ De øvrige forslag anviser mindre butikker og kiosker ved perronerne. Hovedparten af forslagene foreslår, at bygningerne trækkes helt frem til perronerne, således at banen og stationen danner et gadeagtigt rum. Forslag 1/77332 foreslår, at der placeres parkeringspladser og busholdeplads langs med den nordlige perron, hvilket giver et mere åbent rum omkring banen, men et rum der ikke er særlig velbeskrevet i tegningsmaterialet. At gøre stationen til en form for butiksgade, som forslag 5/24051 foreslår, er en spændende idé, men også en idé som er følsom overfor om butikslokalerne faktisk kan udlejes i fuldt omfang og tilføre stationen den aktivitet og tryghed, som der er regnet med. Hvis en del af butikslokalerne kommer til at stå tomme vil de have den modsatte effekt at skabe et billede af noget fejlslagent og utrygt. Dommerkomiteen anser derfor løsninger, som ikke er afhængige af et stort antal butikker ved perronerne, som mest realistiske, og dermed som en mere robust løsning

8 BYRUMS-UDFORMNING Der stilles i programmet krav om, at der skal skabes byrum, som kan rumme mange aktiviteter og udfoldelsesmuligheder, samtidig med at mikroklima og solorientering er omhyggeligt overvejet, som en afgørende forudsætning for at rummene reelt kan blive aktive og indbydende. Den overordnede ambition om at forene by og landskab på nye måder skal afspejles i byrumsudformningen. Som nævnt finder dommerkomiteen, at kombinationen af bro og skål-form skaber en rumlig forbindelse mellem perronerne og landskabsbroen, som betoner forbindelse og sammenhæng mellem bydelene på tværs af jernbanen og udpeger et centralt rum med en særlig karakter omkring stationen. Denne løsning rummer også et overbevisende bud på foreningen af by og landskab. Også forslaget om at indsnævre det grønne hjerte ved stationen for på den måde at skabe intimitet og intensitet vurderes som et relevant bud, som på en anden måde forener by og landskab og skaber et rum med en særlig atmosfære. Men dommerkomiteen har været betænkelig ved rummets karakter og kvalitet, hvis det ikke lykkes at placere aktiviteter under broramperne. Nogle af forslagsstillerne foreslår, at rummet omkring stationen skal være det eneste større byrum i den centrale bydel, andre foreslår, at der arbejdes med flere byrum, som kan rumme forskellige aktiviteter, være aktive på forskellige tidspunkter af dagen og skabe en form for kvartersdannelse inden for stationsbydelen. Forslag 5/24051 redegør meget grundigt for karakteren og atmosfæren i de rum, der kan opstå inde i karreerne. Disse rum beskrives overbevisende som både offentlige gennemgangsrum og som rum, der er præget af beboernes aktiviteter og dermed udvider begrebet byrum og skaber et mere sammensat liv. Kravet om, at der skal tages stilling til, hvordan der opnås et godt mikroklima er behandlet i de fleste forslag, men på forskellige måder og med forskellig grad af dokumentation. Bl.a. forslag 2/16212 opstiller grundige principper for, hvorledes mikroklimaspørgsmålet bør behandles og forslag 5/24051 har eksempelvis meget grundig dokumentation for sol- og lysforhold i den anviste bebyggelse. Nogle forslag rummer også meget overbevisende anbefalinger af plantevalg, hvilke biotoper, der kan opbygges og hvorledes udveksling og sammenhæng mellem de forskellige naturområder sikres. BYGNINGSVOLUMENER Programmet efterspørger, at der skal udarbejdes en principplan for bebyggelse med angivelse af byggefelter og beskrivelse af, hvorledes relationen mellem bygninger og landskabsbroen tænkes løst og hvorledes bygningernes organisering kan være med til at aktivere byrummene. Der er stor forskel på, hvordan og hvor detaljeret forslagsstillerne karakteriserer bygningsvolumenerne. Flere vælger at fremlægge et katalog over mulige bebyggelsestypologier, som i varierende sammenstillinger kan anvendes på de angivne byggefelter, og på den måde tilpasse forslaget til skiftende behov og markedssituationer. Der foreslås forskellig dimensionering af byggefelter. Forslag 4/23220 foreslår ret små byggefelter, for på den måde at skabe variation og fleksibilitet. Mens andre foreslår større felter for at kunne åbne byggefelternes indre rum for både offentlig og semi-offentlig anvendelse. Med hensyn til højden på bebyggelsen i stationskvarteret deler forslagene sig i to grupper: Forslag 3/ og 5/24051 argumenterer for en begrænset højde. Forslag 5/24051 henviser til, at det bør være den traditionelle provinsby som må danne forbillede med sine 2-3 etager, med mulighed for enkelte højere bygninger. De tre andre forslag (1/77332, 2/16212, 4/23220) argumenterer for at bygge 6-8 etager omkring stationen og det centrale rum og i visse tilfælde også længere bort fra stationen. Flertallet i dommerkomiteen støtter forslaget om at bygge højt omkring stationen, som en markering af det nye centrum. Afgørende for, hvilke højder der i øvrigt vælges, må være funktioner, boligtyper og overvejelser over robusthed. Parkering udgør en stor udfordring i krydsfeltet mellem økonomi på den ene side og ønsket om at bygge tæt og skabe gode offentlige og halvoffentlige byrum på den anden side. Flere argumenterer for, at der kan arbejdes med overfladeparkering i de indledende faser, og man så senere kan overgå til parkering i konstruktion, uden at det er helt klart, hvorledes dette klares i forhold til faseopdeling og fordeling af udgifter. Der argumenteres i hovedparten af forslagene for, at det er nødvendigt at arbejde med p-kældre eller p-huse, og der argumenteres i flere forslag for, at højdeforskellene inden for byggefelterne under alle omstændigheder kræver højdeudligninger mellem de forskellige sider af byggefeltet, og det derfor er naturligt at arbejde med overdækket parkering. organisation og Proces Når man skal projektere stationer og broer, stilles der høje krav til organisation og processtyring og de fem konkurrenceforslag er på baggrund af deres beskrivelse om dette blevet vurderet med fokus på det samarbejde, de ydelser og opgaver rådgiver skal forestå i forbindelse med planlægning og projektering af S-togsstation og adgangsveje til denne. Det vurderes, at alle fem forslag til organisation vil kunne anvendes med justeringer, som kan foretages inden for forslagets hovedstruktur. Med baggrund i de ydelser og opgaver, som især den banetekniske del af rådgivningen omfatter, demonstrerer de fem forslag en meget varieret beskrivelse af den planlagte proces. Forslag 3/71263 og 4/23220 vurderes at have en detaljeret indsigt i planlægning og projektering af stations- og baneanlæg, herunder håndtering af de jernbanesikkerhedsmæssige aspekter. Forslag 1/77332 og 2/ omtaler de stations- og banetekniske processer på et mere overordnet niveau. Ud fra forslagets beskrivelse af proces vurderes det, at forslag 5/24051 ikke har tilstrækkelig indsigt i stations og banetekniske processer og opgaver. Det er dommerkomiteens vurdering, at alle forslag generelt beskriver en hensigtsmæssig proces for så vidt angår etablering af 1. etape af Vinge bydel. Den banetekniske del af den samlede opgave er lille. Det er derfor dommerkomiteens vurdering, at forslagene 1-4 umiddelbart vil kunne løfte denne opgave, og at forslag 5 ved en tilpasning af den endelige bemanding også vil kunne forestå den banetekniske rådgivning. SAMLET ØKONOMISK VURDERING En egentlig dybdegående økonomisk vurdering af de fem konkurrenceforslag har af naturlige grunde ikke været mulig at foretage. Projektkonkurrencen er afviklet på skitseforslagsniveau og derfor er blandt andet geotekniske forhold, bygningskonstruktioner, facader, energiløsninger mv., på dette tidspunkt helt uafklarede. I forbindelse med vurderingen er der udført en overordnet kalkulation af forventede bygge- og anlægsomkostninger. Heri inkluderet nødvendig grundmodning, rådgivning mv. på basis af gennemsnitlige nøgletal fra tilsvarende udviklingsopgaver samt gennemsnitlige erfaringstal for salg af boliger, bygninger/lokaler til forretning, erhverv og service. Alle fem forslag fremlægger beregninger af anlægsøkonomien, der indikerer, at forslagene med de nødvendige modificeringer kan holde sig nær den overordnede kalkulation og inden for den beskrevne økonomiske ramme i konkurrenceprogrammet på mio.kr. ekskl. moms, samt den beskrevne målsætning for etablering af landskabsbro og S-togsstation inden for en ramme på maksimalt 100 mio.kr. ekskl. moms. De fem forslag indeholder beregninger for udvikling af landskabsbro, station, primær infrastruktur og pladser samt bebyggelse, der på dette indledende tidspunkt accepteres som fyldestgørende i forhold til konkurrenceprogrammet. Det er på trods af de helt forventelige usikkerheder, dommerkomiteens vurdering, at alle fem forslag kan realiseres og gøres rentable. Salgs- og lejepriser i Vinge området, vil naturligvis bevæge sig i opadgående retning i takt med udviklingen. Derfor er udfordringen i forbindelse med udvikling af 1. etape for Vinge Centrum særligt stor, fordi anlægsomkostningerne må respektere indtægtsmulighederne set ud fra et investorsynspunkt. Det er dommerkomiteens opfattelse, at denne ligning kan løses for alle fem forslag. Deltagernes afgivne honorartilbud er ikke indgået i dommerkomiteens vurdering af forslagene

9 KONKLUSION Dommerkomiteen finder, at der er tale om fem besvarelser, som alle er meget professionelle i deres behandling af de mange delspørgsmål og den komplekse helhed som konkurrencen kræver svar på. De fem konkurrenceforslag har således under bedømmelsen medvirket til at åbne for mange nye perspektiver på det kommende byområdes indhold, udformning og tilblivelsesproces, og de vil forhåbentlig også i den videre proces, mod realisering og videreudbygning, udgøre en viden- og erfaringsbank, som fortsat vil inspirere og kvalificere diskussionerne om den nye by. Det afgørende for udpegningen af vinderen blandt de fem forslag har været, hvordan det lykkes at tænke de mange tekniske, funktionelle og æstetiske delspørgsmål sammen til en overbevisende helhed, som vil fremstå som et nyskabende og attraktivt centrum i en by, der har som sin bærende ambition at forene det urbane og det landskabelige på en ny og medrivende måde. Dommerkomiteen finder, at forslag 2/16212 mest overbevisende løser denne opgave, fordi forslagsstillerne bag dette forslag evner at balancere og forene de forskellige hensyn på en overbevisende måde. Det lykkes at skabe et centralt rum omkring stationen, som har meget store kvaliteter i sig selv, men som også både åbner sig og inkluderer de nærliggende landskaber og indgår i landskabskilens helhed. Det centrale rum har både en tydelig urban atmosfære og en åbning mod, og inddragelse af det omgivende landskabs elementer og karakter. Det centrale rum vil kunne fungere som det naturlige centrum i forhold til byens dagligliv, det vil fungere som en spændende og imødekommende velkomst til dem, der kommer til byen, og det vil fungere som et markant signal om, at her er noget særligt undervejs, her er en særlig ambition på spil

10 UDPEGET SOM VINDERFORSLAG Forslag nr. 2 / Forslaget er udarbejdet af totalrådgiver Henning Larsen Architects (ophavsret) i samarbejde med MOE Rådgivende Ingeniører, Tredje Natur og Railway Procurement Agency 18 19

11 PLACERING I LANDSKABET OG ARKITEKTONISK HOVEDIDÉ Forslagets hovedidé tager udgangspunkt i det grønne bånd, der er givet et let knæk på midten, hvilket trækker stationen let mod vest. Ved knækket er skabt en cirkulær plads. Den er sænket i midten så den får en skålform. I skålen er skåret et ovalt hul, som danner åbninger og forbindelser fra selve stationen og ud mod landskabet. Fra denne åbning terrasserer pladsen op mod det grønne bånd, og der skabes amfi-lignende rum mod nord. Denne cirkulære plads er tænkt som en urban plads primært med hårde flader. Med den præcise afgrænsning mod det grønne sikres det, at det grønne kan komme tæt på både pladsen og stationen. Grebet sikrer visuelle forbindelser fra stationen og ud til det grønne og bidrager samtidig til gode og naturlige orienteringsforhold. Den cirkulære plads er programmeret på forskellig vis: Der findes siddeelementer, begrønning i form af træbeplantning og vandelementer. Der skabes et topografisk byrum, som forener alle de trafikale linjer, adgangsforhold, flow, pladsdannelser, natur, bevægelser og ophold. Pladsen skaber et naturligt amfiteater, en vandlegeplads og en festplads, som foreslås anvendt til koncerter, byfester mv. I to områder af den cirkulære plads arbejdes der med beplantning. Det ene område kaldes biotopen og det andet kaldes skoven. Pladsen er designet således, at den tilbyder områder, henvendt til forskellige aldersgrupper. Leg til børn og et rekreativt, mere roligt ophold til ældre. Denne kombination af forskellige aktiviteter og programmering finder dommerkomitéen særdeles positivt. Dommerkomitéen finder desuden, at dette patchwork af forskellighed samlet i et rumligt element, på meget flot vis afspejler den dynamik og forskellighed, som også den kommende Vinge by vil rumme. Pladsen former sig organisk efter det omkringliggende landskab, hvilket resulterer i et meget varieret, spændende og intenst byrum. Skala vurderes god og velovervejet, og vurderes at kunne fungere godt både for en mindre og en større by. Dommerkomitéen vurderer, at pladsen med sit klare center og hjerte udgør et stærkt og unikt koncept, der tilfører Vinge en arkitektonisk identitet. Pladsen vil skulle bearbejdes i forhold til hældninger og flow for at sikre bedre og større tilgængelighed samt sikker færdsel. 20 / Forslag nr. 2 /

12 Forslag nr. 2 / Forslaget er udarbejdet af totalrådgiver Henning Larsen Architects (ophavsret) i samarbejde med MOE Rådgivende Ingeniører, Tredje Natur og Railway Procurement Agency. 22 / Forslag nr. 2 /

13 Busstationen er placeret på selve brodækning på den østlige side. Den ligger således med direkte adgang til perron og også med visuel forbindelse mellem busstation og perron. Stationen under pladsen tager form efter undersiden af den cirkulære plads. Perronerne findes både under den overdækkede del og den åbne del, hvor der er foreslået erhvervslokaler til butikker og venteområder. Den åbne del af perronerne ligger i fri forbindelse til den cirkulære plads. Den arkitektoniske sammenhæng i områderne over og under perronerne vurderes at være positivt for både identitet og orientering. Cykelparkering er placeret på udvendig side bagved vente- og butiksområdet. Derudover er der anlagt cykelparkering i landskabet på den ydre side af det cirkulære plads. Der ønskes en viderebearbejdning af cykelparkeringen. Bilparkering er foreslået under de fire bygninger, som er placeret i nærhed til den cirkulære plads. Med direkte adgang til perron. Afsætning findes tæt ved perron både mod nord og syd. Forslagsstillerne foreslår fem bygninger, som ligger tæt om den cirkulære plads. De bidrager til at definere den centrale plads, såvel som de omkringliggende rum. Åbne karréer definerer gadeforløb og skaber varierede indre rum. Ved at skabe forskellige bygningsstørrelser og variation i sammenlægningen af bygninger sikres stor fleksibilitet. Dette vurderes velovervejet og positivt. Det vurderes endvidere vigtigt, at genoverveje supercykelstiens forløb. Den er forslået flyttet væk fra baneforløbet, men det giver den et snørklet og uhensigtsmæssigt forløb, som bør arbejdes videre på for at sikre mere direkte gennemkørsel. Den grønne forbindelse gennem Vinge foreslås programmeret med forskellige rekreative og sociale aktiviteter, som føjes ind i naturen; naturlegeplads, bålplads, dyrehold og boldbaner. Det grønne strøg bliver således aktivitetsfuldt og varieret. 24 / Forslag nr. 2 /

14 Forslag nr. 2 / Forslaget er udarbejdet af totalrådgiver Henning Larsen Architects (ophavsret) i samarbejde med MOE Rådgivende Ingeniører, Tredje Natur og Railway Procurement Agency

15 BROTEKNISK VURDERING Landskabsbroen er en del af en organisk formet konstruktion, som samlet fremstår som en hvælvet, bugtet og dobbeltkrum ring, som tilpasser sig terrænet på begge sider af banen og som hvælver sig over banen to steder. Det meste af denne konstruktion er en betonbelægning direkte på terræn. Over banen bygges to broer som delvist dobbeltkrumme betonkonstruktioner. Broerne over banen bæres af betonsøjler og betonvægge med regulære spænd på m. Størstedelen af konstruktionerne i form af søjler og omvendte T-bjælker udføres som præfabrikerede betonelementer. Kun en mindre del, langs randen ind mod den centrale åbning udføres som støbt på stedet konstruktioner. Det sidste betyder i henhold til forslagsstilleren afbrydelse af togdriften i en længere periode, mens byggeriet pågår, hvilket vurderes problematisk. Konstruktionsprincippet er ikke visuelt klart, da broerne er en del af en større form. Til gengæld udnyttes terrænet op til banen mellem broerne som bærende underlag, hvilket vurderes positivt for anlægsøkonomien. Konstruktionerne virker komplekse, idet der er en blanding af betonelementer og pladsstøbte dele samt nødvendige relativ store opbygninger på oversiden, hvilket, sammen med den usædvanlige krumme geometri, vurderes at give en række tekniske og anlægsøkonomiske udfordringer i den videre projektering. Visualiseringer og tegninger giver ikke et klart indtryk af geometrien på undersiden af broerne. I teksten beskrives de som krumme, men på bl.a. snit synes de nærmest plane og vandrette og overgang mellem dæk og bygninger synes ikke-afklaret. Alt i alt vurderes forslaget bygbart og robust. Gennem yderligere bearbejdning og projektering vurderes det at forslagets tekniske udfordringer kan løses. I den videre projektering bør fokus derfor være rettet på at gennemarbejde forslaget både med hensyn til form og teknik i områderne over- og ved/langs banen. Desuden bør forslaget søge hen imod en byggemetode, som kun kræver afbrydelse af driften i korte perioder. 28 / Forslag nr. 2/16212 BANETEKNISK VURDERING Perronlængde og afstandskrav synes overholdt, ligesom øvrige banetekniske krav, herunder frihøjde under landsskabsbro synes at kunne imødekommes. Forslaget indeholder glasværn ved broer/stier over banen, hvilket normalt ikke accepteres af Banedanmark. Der planlægges butikker ved perroner. Afstandskrav/adgangsforhold mod perron skal afklares med Banedanmark. Stations- og perronudstyr (skilte, information, bænke mv) synes at kunne opfyldes ved videre detaljering i projektforslaget. Forslaget giver acceptable adgangsforhold til og fra stationen. Der er adgang fra landskabsbro til begge perroner ved trapper og elevatorer. Elevator og trappeadgange fra landskabsbro til sydlige perron er dog placeret inde i bygninger ved land skabsbroen, hvilket kan besværliggøre adgangs forholdene. Der vil dog kunne findes løsninger for dette inden for forslagets rammer. Cykelparkering i terræn umiddelbart ved perroner er ok. Cykelparkering udenfor cirkelslaget vil for modentlig ikke blive brugt (for langt til perronadgange). Busbetjening og stoppested på landskabsbroen er placeret fint i forhold til stationsadgange. Parker & Rejs placeret i kældrene i bygninger placeret op mod perronerne, i alt mere end 50 P-pladser. Fremtidig udvidelse til 300 P-pladser fremgår dog ikke tydeligt. God adgang i terræn til de sideliggende perroner fra bydelens veje/stier, cykelparkering og P-plad ser. Baneteknisk synes forslaget at være acceptabelt. Det har været drøftet i dommerkomiteen, at stationens adgange fra landskabsbroen hælder mod sporene, hvilket skal bearbejdes i forhold til Banedanmarks normale ønsker og krav for ad gange og færdsel til og ved perroner. Det vurderes, at en konkret drøftelse af løsninger med Banedanmark, vil kunne afklare dette spørgsmål i forbindelse med det kommende projektforslag. SAMMENFATNING / forslag nr. 2 / Dommerkomitéen vurderer, at forslaget er både visionært og smukt, og det vurderes at være det forslag, som bedst kobler S-togsstation, natur og bystruktur i ét samlet greb. Forslagsstillers designmæssige idé evner at balancere og forene de mange krav og ønsker, som skal løses for at skabe et stærkt afsæt til den kommende Vinge by. Den dynamiske cirkulære plads og runde stationsplads vil danne en attraktiv og varieret ramme for et kommende byliv. En viderebearbejdning af elementerne på pladsen vil være med til at aktivere pladsen og give pladsen en yderligere dynamik. Både vandelementerne, det grønne og siddeelementerne vil kunne viderebearbejdes med henblik på at få mest mulig liv på pladsen. Den dobbeltkrumme form, som er pladsens dynamiske formsprog giver en række udfordringer i forhold til flow på pladsen. Det er vigtigt, at trapper og hældninger bliver løst, så det bliver trygt og problemfrit at færdes på pladsen og mellem busstation og perron. Det er essentielt, at disse løsninger ikke kommer til at ændre pladsens dynamiske form. Der ønskes en viderebearbejdning af parkeringsløsninger i bebyggelsesplanen. Både parkering på fladen og i hus vil skulle udvikles yderligere for at få at den rette mængde og placering. På trods af at forslagets hovedidé indebærer en række udfordringer vurderer dommerkomiteen, at i kraft af dets stærke arkitektoniske afsæt, vil forslaget kunne bearbejdes på flere områder, uden at miste sin idé og identitet. 29

16 Forslag nr. 1 / Forslaget er udarbejdet af totalrådgivergruppen KHR arkitekter / BIG Bjarke Ingels Group / Tyréns AB Hansen, Carlsen & Frølund / Via Trafik Rådgivning / Bisgaard Landskabsarkitekter (alle ophavsret) 30 / Forslag nr. 2 /

17 PLACERING I LANDSKABET OG ARKITEKTONISK HOVEDIDÉ Forslagets hovedidé udgøres af et bredt landskabsbånd, som løftes op til en bro over banelegemet og giver en bred broforbindelse mellem byområderne syd og nord for Vinge Station. Det grønne bånd ses som en forlængelse af den eksisterende engstrækning, som således trækkes henover stationen og forbinder den sydlige og nordlige del af Vinge. Det grønne bånd skæres af to cirkulære huller, på hver sin side af jernbanen. Dette greb sikrer udsyn, flow og forbindelser fra hullerne og ud i det grønne, samtidig med at stationen bliver overdækket. De to huller udgør haverum, som programmeres med forskellig identitet: Det nordlige kaldes Søpladsen og karakteriseres af vandelementer og nærhed til søen i den grønne forbindelse. Det sydlige haverum kaldes Stenhaven og har karakter af en urban skrænt, som møder stationen i en terrasseret bevægelse. Konceptet vurderes enkelt og letforståeligt. Men der savnes en præcisering af kvaliteten af det grønne landskab oven på broen. Skala i den brede forbindelse vurderes forholdsmæssig stor, og der savnes intimitet og en klar identitet for Vinge. Stationen forslås udført i beton, og station såvel som broforbindelse har en forholdsvis simpel geometri med kurvede former. Under overdækningen er der tænkt butikker og cykelparkering, hvilket bidrager til en positiv atmosfære. Dog vurderes det tvivlsomt, om det forholdsvis store overdækkede areal vil fremstå som et trygt og godt sted at opholde sig. Busstationen er placeret på den østlige side af broforbindelsen. Der er direkte nedgang til begge spor, hvilket giver et ligetil og simpelt flow. Busstationen forslås som en svævende cirkulær bygning stående oven på broforbindelsen, hvilket giver en overdækket trappe- og elevatorforbindelse mellem perron og busholdeplads. En praktisk, men måske ikke helt elegant arkitektonisk løsning. På det nordvestlige hjørne af broforbindelsen og i god tæt afstand til stationen er der placeret vendeplads. Parkering er foreslået på begge sider af jernbanen; ved det nordøstlige og det sydvestlige hjørne af broforbindelsen. Dette vurderes, som en logisk løsning, som giver kort afstand til og fra perron. Supercykelstien følger en direkte forbindelse langs jernbanen. Det vurderes tvivlsomt, om dette er trafikmæssigt en god løsning, da der vil opstå krydsende trafik. Bebyggelsesplanen er tænkt som en struktur af åbne karréer, som definerer veje og gader. Der findes pladser og stier, som sikrer tværgående forbindelser i byområdet. Hjørnerne holdes og således opnås en bymæssig karakter. Mellem bygningerne er der store grønne og åbne gårdrum. Det giver mulighed for forskellige opdelinger og tilfører byen variation. Masterplanen vurderes logisk, robust og varieret. 32 Forslag nr. 1 / / 33

18 BROTEKNISK VURDERING Landskabsbroen er udformet som et stort dæk henover S-bane og perroner op måler ca. 100 x 85 m. Den er svagt krummet henover banen og har to store cirkulære åbninger; en på hver side af banen. Dækket er udformet som en i planen rektangulær pladekonstruktion af pladsstøbt beton båret af søjler samt af vægge ved enderne, hvor pladen møder terræn. Pladen danner i planen en H-formet figur og bæres primært af to søjlerækker i hvert ben af H et. Midtersektionen mellem benene har et spænd på næsten 60 m. Dækket foreslås støbt på stedet bortset fra dæk over banen som støbes ved siden af og løftes på plads efterfølgende for at genere S-togsdriften mindst muligt. Fuge/samling vurderes problematisk. Konceptet med en dækplade hvilende på søjler og vægge er klart og enkelt. Principperne for optagelse af lodrette og vandrette belastninger er logiske. Forslaget vurderes bygbart og robust med hensyn til projektjusteringer. Det vurderes, at projektet er tegnet/illustreret mere spinkelt/slankt i konstruktionerne, end hvad der er økonomisk og teknisk hensigtsmæssigt. Det store spænd på m på langs af banen vurderes problematisk. En generel justering med mindre spænd og flere søjler vurderes nødvendig. BANETEKNISK VURDERING Perronlængde og afstandskrav synes overholdt, ligesom øvrige banetekniske krav, herunder frihøjde under landsskabsbro synes at kunne imødekommes. Forslaget indeholder glasværn ved broer/stier over banen, hvilket normalt ikke accepteres af Banedanmark. Der planlægges ikke butikker på eller ved perroner. Stations- og perronudstyr (skilte, information, bænke mv) synes at kunne opfyldes ved videre detaljering i projektforslaget. Forslaget giver en optimal adgang til og fra stationen. Elevator og trappeadgange fra landskabsbro er placeret hensigtsmæssigt i forhold til busstoppesteder mv, og der er adgang fra landskabsbro til begge perroner ved trapper og elevatorer. Tilgængelighedskravene synes fint opfyldt. God adgang i terræn til de sideliggende perroner fra bydelens veje/stier, cykelparkering, P-pladser og busser. Busbetjening og stoppested på landskabsbroen er placeret fint i forhold til stationsadgange. Miniterminal til lokalbus mv er placeret umiddelbart ved nordlige perron med god adgang til stationen. Parker & Rejs er placeret på hver side af banen umidelbart op mod perronerne, i alt 50 P-pladser. Fremtidig udvidelse til 300 P-pladser fremgår dog ikke tydeligt. Baneteknisk synes forslaget at være acceptabelt. Det nævnte spørgsmål ovenfor i forhold til udformning af værn mv ved broer/stier over banen vil kunne afklares og løses ved konkrete drøftelser af løsningsmuligheder med Banedanmark. SAMMENFATNING / forslag nr. 1 / Dommerkomitéen vurderer, at forslaget er godt og professionelt udført. Forslaget har et klart greb, som er godt underbygget og belyst. Forslagets bebyggelsesplan virker robust og velovervejet, de definerede veje, stier og gader og grønne gårdrum er skabt på en overbevisende måde. Bakken og de to huller, som er forslagets koncept, forsøger på en enkel måde, at løse udfordringerne med at binde en by, som er skåret over af en jernbane, sammen. Skalaen virker dog ikke hensigtsmæssig: Skalaen virker åben og uden intensitet, og skalaen på bygningerne omkring det grønne rum virker ikke til at have det rette volumen til at kunne gøre det grønne rum attraktivt. Samtidig er den overdækkede del af perronen meget lang, og derved skabes der meget underside. Det vurderes, at det vil være en udfordring at gøre dette forholdsvis store areal attraktivt. 34 / Forslag nr. 1 /

19 Forslag nr. 3 / Forslaget er udarbejdet af totalrådgiver COBE i samarbejde med Arup og SLA. (Ophavsret bygning: COBE og ARUP, ophavsret landskab: COBE og SLA) 36 37

20 PLACERING I LANDSKABET OG ARKITEKTONISK HOVEDIDÉ Forslaget tænker den grønne forbindelse som en kileformet figur. Mod nord griber den mosen og dele af Deltakvarteret og mod syd snævrer den ind til den halve bredde og bevæger sig over jernbanen med karakter af en klippelignende skrænt. I dette forslag bliver den grønne forbindelse en sammensætning af hårde klippebrudslignende flader og bløde grønne områder. Dette giver et meget varieret og poetisk byrum. Forbindelsen fra den grønne forbindelse til stationen er tænkt som et regulært skår, der er lagt ind i skrænten. Som en tunnel går den i en let diagonal bevægelse igennem skrænten og kommer ud som en trappeforbindelse på den anden side af jernbanen. Den landskabelige bearbejdning og station er udført i beton og fremstår robust og slidstærk. Den skræntlignende struktur programmeres forskelligt og således opleves en vekslen mellem vandforløb, tørbiotoper og mere urbane sportsområder. Der vil således være både stille opholdssteder og aktive sportsområder. Det vurderes, at denne vekslen i aktiviteter vil kunne være med til at sikre et spændende og aktivt byområde. Den kileformede landskabsfigur strækkes over banen og perroner og danner således selve stationen, som opstår som i krydset mellem baneforløbet og forbindelsen ud i den grønne kile. En logisk og let forståelig løsning. Stationen udgør et regulært rektangulært rum med en rumgitterstruktur som tag. Der foreslås ovenlys integreret som tre separate felter i denne gitterstruktur. Forslaget vurderes at have en spændende landskabelig bearbejdning, men arkitektonisk synes der ikke at være sammenhæng mellem den indre station og den ydre plads. Der mangler visuelle og arkitektoniske forbindelser mellem landskabet og selve stationen. Poesien, som kendetegner og styrker det klippeskræntlignende landskab ses ikke videreført i selve stationsrummet, som synes mere traditionel. Dommerkomitéen vurderer, at stationen rent funktionelt vil fungere, men at den arkitektoniske ambition for selve stationen bør være højere. Busstation er placeret på selve vejføringen over jernbanen. Dette giver et ligetil flow mellem station og perron. Bilparkering er foreslået på sydvestlige hjørne, tæt på perron. Masterplanen giver mulighed for udvidelse af denne mod syd. Afsætning til station er foreslået i forbindelse med Dalvejen mod nord og Boulevarden mod syd. Forholdsvist ligetil flow, dog virker afstande lidt lange. 38 / Forslag nr. 3 / Supercykelstien foreslås at løbe langs banen lige igennem stationen, hævet op på sit eget niveau. Det sikrer, at der ikke opstår krydsende trafik. Samtidig benyttes arealet under den hævede cykelsti som en delvis overdækning af cykelparkeringen. Dog er dommerkomitéen ikke overbevist om, at løsningen vil skabe et godt og trygt cykelflow og vurderer, at der er risiko for, at arealet under supercykelstien vil påvirkes negativt. På forbindelsen over jernbanen foreslås et sundhedshus, som en af de første bygninger, der skal opføres og som skal bidrage til at kickstarte Vinge. De øvrige bygninger med denne tiltænkte funktion findes i området omkring stationen. Mod nord tæt på Dalvejen er placeret en friluftspavillon. Mod syd foreslås en sportspavillon. Ved at placeret disse kickstarterprojekter i naturområdet omkring stationen lægges et fokus på en rekreativ frem for en erhvervsmæssig aktivering af området. Bebyggelsesplanen omkring den grønne forbindelse består af åbne karréstrukturer med individuelle og rektangulære husstrukturer. Der er terrænspring fra hus til hus. Dommerkomitéen vurderer, at der er stor variation i typologi og masterplan. Der er forslået en robust, letforståeligt og veldefineret bystruktur. 39

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 NYANSTALT I NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 Hermed præsenteres resultatet

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

BRO OVER INDERHAVNEN. - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven. Dommerbetænkning

BRO OVER INDERHAVNEN. - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven. Dommerbetænkning BRO OVER INDERHAVNEN - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven Dommerbetænkning BRO OVER INDERHAVNEN - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

indkaldelse af ideer og forslag

indkaldelse af ideer og forslag indkaldelse af ideer og forslag d e n n y e b y v e d e l e v RANDERSVEJ Elev perspektivareal forslag til udvidelse Djurslandmotorvejen Egå Engsø letbanestation I MIDTBY Baggrund Med dette hæfte fremlægger

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Mere bevægelse i byens rum et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader KOLOFON MERE BEVÆGELSE I BYENS RUM et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer Helhedsplan for De Bynære Havnearealer Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer skal bringe byen, havnen og bugten i nær kontakt med hinanden. Helhedsplanens hovedelementer er formgivningen af en sammenhængende,

Læs mere

4 havne på Bornholm dommerbetænkning

4 havne på Bornholm dommerbetænkning Bornholms Regionskommune 4 havne på Bornholm dommerbetænkning Åben idékonkurrence 1) Nørrekås Lystbådehavn 2) Hasle Havn 3) Allinge Havn 4) Årsdale Havn 3 45/20137 11/83127 45/20137 17/90100 5/41082 37/51273

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere