DANSK KOLONIOG SØMANDSKIRKE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK KOLONIOG SØMANDSKIRKE"

Transkript

1 DANSK KOLONIOG SØMANDSKIRKE GØTEBORG ANKERKÆDE at tro er at kaste anker NR. 315: Efterår 2015

2 FISKETUREN Netop som jeg startede min ferie og skulle i gang med at fiske efter de helt store fisk, læste jeg om en mærkelig fisketur i det nye testamente. Jesus var begyndt at prædike Guds evangelium for folk i Galilæa. Han står ved Genezareth sø og der bliver straks fyldt med folk omkring ham. De mange tilhørere er ved at presse ham i vandet. Jesus stiger da op i en båd og sætter lidt fra land, så alle kan se og høre ham. Også bådens ejer, Simon Peter, som er med i båden. Måske er det derfor, at Simon Peter ikke afviser opfordringen, da Jesus bag efter beder ham om at tage ud og fiske. Simon Peter begiver sig ud på dybt vand sammen med arbejdskammeraterne Jakob og Johannes. Men dog ikke uden først at udtrykke sin mistillid til foretagendet. For de har jo allerede fisket forgæves hele natten, uden at fange noget. Men så sker det, Johannes senere udtrykker med ordene: Vi så hans herlighed! De tre fiskere får nemlig en kæmpestor fangst af fisk, der sammenholdt med Jesu store og underfulde ord, får tilværelsen til at ryste under dem. Forsidebillede Barken Viking, som ligger permanent ved Lilla Bommen i Göteborg, blev bygged i København i

3 Med lige dele skræk og håb og glæde beslutter de tre fiskere sig på stedet for at blive Jesu elever. Kaldet med ordene Frygt ikke! Fra nu af skal du fange mennesker. De bliver altså disciple i ca. tre år, hvor de går sammen med Jesus på landevejene. Tre år som forandrer både dem og verden. Indtil de en dag igen står ved Genezareth sø efter en lang nats forgæves arbejde. Da kommer Jesus til dem igen som første gang. Det har været påske for første gang og de har set deres mester dø på korset i Jerusalem. Men døden kunne ikke fastholde Jesus i graven. Han går ud af graven, lyslevnde for deres øjne. Og så møder han dem igen med ordene: Kast garnet ud til fangst! Det bliver til endnu en underfuld fangst i deres hænder og til et evigt håb i deres hjerter. Simon Peter udtrykte det siden hen med ord, som bliver læst ved enhver dansk dåb og begravelse. Ord, der således omkranser vort liv fra vugge til grav: Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde! J.H. Engang da Jesus stod ved Genesaret Sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord,fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylle garnene. Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skarerne fra båden. Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon:»Læg ud på dybet, og kast jeres garn ud til fangst!«men Simon svarede:»mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået; men på dit ord vil jeg kaste garnene ud.«det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde:»gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand.«for han og alle de, som var med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået ligeså Jakob og Johannes, Zebedæus' sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon:»Frygt ikke! Fra nu af skal du fange mennesker.«og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham. Luk.5,1-11 3

4 Hvorfor en Dansk Koloni- og Sømandskirke i Gøteborg? Send præsten, så klarer vi resten, lød et slogan fra en af menighederne på Europakonventet i Berlin den juni i år, der samlede 19 af de danske udenlandskirker i Europa for at diskutere fremtid, formål samt mål og midler for kirkerne. Jeg, sammen med Jørgen og Liv Marit, var også med. Foruden besøg på den fælles nordiske ambassade, guidet tur i Berlin og Sankt Hans aften i Christianskirken, brugte vi det meste af tiden til workshops, indlæg og samtaler om, hvordan vi lokalt får skabt gode vilkår for menighedens liv og vækst. Der var blandt andet indlæg fra DSUK s formand Anne E. Jensen og udenlandskirkernes (og Københavns) biskop Peter Skov Jacobsen, som mente, at vi må forholde os til, at verden er blevet mere global, og at vi må finde nye veje for at nå ud til dem, som vi vil henvende os til. Vi fandt også ud af, at de danske udenlandskirker i Europa har meget forskellige forudsætninger, ikke mindst økonomisk. For Gøteborg prøvede vi at formulere vores formål i én sætning: Vi samler de danske i Gøteborg med omegn samt betjener de danske søfolk, både kristeligt og kulturelt. Vi er en sømandskirke. Det betyder blandt andet, at vi skal holde gudstjenester, og at præsten besøger danske skibe. Men vi er også en dansk koloni. Og derfor bør vi have aktiviteter, som ikke nødvendigvis har kristelig grund, og bevare dansk kultur og føre den videre. Alle danskere skal føle sig hjemme hos os og finde noget, som de kan lide. Det siges, at der bor 5000 danskere i Gøteborg med omegn, og Dansk Koloni- og Sømandskirke er et af de få danske mødesteder i hele Vestsverige. DERFOR ER DER BRUG FOR OS! Men lad os diskutere videre og precisere vores formål samt mål og midler, ikke bare i menighedsrådet, men også blandt menigheden og med andre, der kommer til vores dejlige mødested i Änggården. Efter en lang sommerferie er jeg nu tilbage på mit arbejde på Volvo Cars. Jeg håber, at I alle har nydt den nordiske sommer, vejret til 4

5 trods. Vi ses i Kirken og på vores hjemmeside samt på Facebooksiden Den danske Kirke & Sømandskirke - Göteborg! Med venlig hilsen Carsten Jensen Formand for Den danske Kirke i Göteborg Bibelgruppe før søndagen PS. Hvis I vil kommentere det jeg har skrevet om, må I meget gerne sende et mail til D.S Fredag den 27. November kl. 10 Forbereder vi 1. søndag i advent s tekster: Esajas 42, 1-9 Romerbrevet 13,11-14 Lukas-evangeliet 4, hvad siger teksterne os, og hvad siger de os ikke? Vi ser også på, hvilke salmer vi kan synge Fredag den 1. oktober kl forbedrer vi Høstgudstjenestens tekster (18.s.e.trinitatis): Esajas 42, Korinerbrev 1,4-8 Mattæus-evangeliet 22,34-46 Der bliver serveret kaffe og kage. Alle er velkomne 5

6 Fortid - nutid - fremtid Den danske koloni- og sømandskirke i Gøteborg var på sin årlige bustur med menigheden en søndag midt i juni. En dejlig tur op til Åsle Tå, et lille friluftsmuseum. Vi fejrede dansk gudstjeneste i Åsle kirke, som er en åben kirke tæt på museumsområde, før vi gik rundt og oplevede en bid af Sverige i gamle dage. Vi brugte anledningen til at tale med nogle af deltagerne, og vi stillede følgende spørgsmål: Hvad er din historie om at du flyttede til Sverige? Hvordan er din kontakt med kirken i dag? Hvad mener du er vigtig at kirken her i Gøteborg arbejder med i fremtiden? Else Nielsen, 82 år Min søster tog herover tidligere end mig, og arbejdede som «smørrebrødsjomfru» på en restaurant. For mig var det et tillokkende liv, og jeg blev meget betaget af Göteborg da jeg flyttede her over i Vi var mange danskere der ofte mødtes i den Danske kirke, så jeg husker faktisk aldrig at jeg længedes hjem! Min mand mødte jeg i Danmark, han var sømand. Da han døde i 2007 blev han begravet her fra kirken. Det er på en måde som om kirken har fulgt mig hele livet, med dåb, konfirmation og bryllup som særlige hendelser, først i Danmark og nu her! Det er jeg meget glad for, og det er mit håb at det fortsætter med at være et sted hvor også næste generation kan opleve de danske traditioner og dansk kirke midt i det svenske. 6

7 Anne Bajlum, 64 år Jeg blev gift i 1973 med Ole. Vi var begge uddannede pædagoger, men det var svært at få arbejde på den tid. En veninde og jeg, rejste til Sverige sammen med 17 andre danskere, for her var det stort behov for arbejdskraft. Min mand kom også over og vi etablerede os i Göteborg, hvor jeg har arbejdet og fortsat arbejder, i den samme børnehave. Jeg måtte jo skifte ud hele mit børnesang-repertoire og lære de svenske børnesangene. Derfor kan jeg godt lide at vi også synger de sange vi lærte som børn her i kirken! Vi kom tættere på kirken i forbindelse med at vor søn skulle konfirmeres, og vi fik også nogle praktiske opgaver i menigheden. Jeg havde også en kirke at henvende mig til da Ole gik bort for vel et år siden. Det kendtes godt! Vi var jo hjemme i kirken der vi kom fra, både med FDF baggrund og forældre som var aktive i menighedsrådsarbejde. Jeg er meget glad for at finde et godt fællesskab i kirken. Når jeg inden så længe går på pension, håber jeg, at være endda mere aktiv i kirken, både til gudstjenester og Dameklub mm. og håber at kirken fortsat vil være her som et sted at mødes både til gudstjeneste og andre sociale aktiviteter. Sct. Hans fejring i Kirken den 23 juni

8 Økumenisk Fællesgudstjeneste Søndag den 18.oktober 2015 kl I Tyska Christinae kyrkan I Norra Hamngatan ATT LEVA TILLSAMMANS Den tyske menighed er igen værtskab for de andre udenlandsmenigheder i Göteborgs fællesgudstjeneste i oktober. Vi samles til gudstjeneste med megen sang og musik, samt mange medvirkende fra de forskellige lande. Vi havde en hyggelig formiddag i maj, hvor vi forberedte gudstjenesten sammen med repræsentanter fra de ulige menigheder her i den Danske kirke, og nu glæder vi os til at mange fra vores kirke også vil være med i Tyska kyrkan denne dag. Bagefter bliver der som sædvanlig et mangfoldigt kaffebord, med typiske bidrag fra de forskellige lande på de nederste bænke i kirken. Varmt velkommen! 8

9 Dameklub i efteråret Så er det tid for damerne, at mødes til Dameklub i den Danske kirke igen efter sommeren. Vi samles også i efteråret om onsdagen, en gang pr måned. Vi mødes i udgangspunktet i kirken, hvor vi spiser frokost og hygger os sammen og forsøger at være et godt fællesskab hvor alle som kommer kan bidrage med noget hvad enten samtalerne går om gamle dage eller dagens debat i avisen/tv. I oktober vil vi forsøge at tage en lille trip ud af huset, men det vil I høre mere om i Dameklubben i september og på kirkens opslagstavle. Datoer for efteråret: Onsdag den 16. september Onsdag den 14. oktober Onsdag den 11. november Onsdag den 9. december Er du i tvivl om noget angående Dameklubben,så kontakt Hanne Pedersen, tlf eller Liv Marit Holm i kirken, tlf Emil Nolde udstilling Färgstormar 9

10 Julebasar, en god tradition Årets julebasar bliver lørdag den 21.november. Selve julebasaren åbner dørene kl 10 som tidligere, men vil i år afslutte en time før, nemlig kl.15. Vi håber at mange benytter lejligheden, at komme forbi og snuse ind lidt af den danske før-jul-stemningen som findes her i kirken denne dag. Caféen serverer dejlige smørrebrød til en god kop kaffe eller en øl, med mulighed for lagkage bagefter om man har en sød tand. Her er lotterier, tombola og et stort udbud med danske madvarer i købmandsboden. Nybagte småkager og andre lækkerier kan også købes, og du finder bestemt nogle at få en snak med, så alt i alt er der mange gode grunde til at møde op. Hvorfor har vi julebasar? At julebasaren er en vigtig indtægtskilde er jo ingen hemmelighed, men det er også et stort løft som kræver mange frivillige medlemmer som vil hjælpe til, fordi de er glade for det danske fællesskabet vi repræsenterer her i kirken og gerne vil bevare og udvikle det fremover. Er du en af os som har lyst og overskud til at planlægge og gennemføre julebasaren, enten du har prøvet det før eller om det er første gang, er du hjertelig velkommen til at være med, vi har brug for mange frivillige!, Vi fordeler opgaver på et fællesmøde tirsdag den 29.september kl Se nærmere information på opslagstavlen i kirken når det nærmer sig. Kontakt os i kirken om du har spørgsmål eller vil melde dig til tjeneste. 10

11 Cruiseskibet M/S AIDA sol AIDA Sol er et stort flot Cruiseskibe, som vi var heldige at se inderst i den dybe Eidfjord. Det var fantastisk at se det store skib tæt på. Skibet er 252 meter langt og 32,2 meter bredt. Det har plads til 2174 passagerer og blev søsat i Lige nu foretager det 10 dags ture til de Norske fjorde. Hvis man har lyst kan man se på Skibets hjemmeside, hvor det er og for det skal hen: 10 days Norwegian Fjords from/to Hamburg (08/08/15-18/08/15) 11

12 KALENDER SEPTEMBER Søndag 6. kl. 11 Gudstjeneste, 14.s.e.trinitatis, Holm Søndag 13. kl. 11 Ingen gudstjeneste Onsdag 16. kl. 12 Dameklub Onsdag 16. kl Læsecirkel Søndag 20. kl. 11 Gudstjeneste 16.s.e.trinitatis, Oluf Steinlein Lørdag 26. kl. 9 Arbejdsdag i og udenfor kirken Søndag 27. kl. 11 Gudstjeneste 17.s.e.trinitatis, Holm Tirsdag 29 kl. 17 Planlægningsmøde for Julebasaren OKTOBER Fredag 2. kl. 10 Bibelgruppe før søndagen Lørdag 3. kl. 10 Børneklub Søndag 4. kl. 11 Høstgudstjeneste, Holm Søndag 11. kl. 11 Gudstjeneste 19.s.e.trinitatis, Birgit Berggrenson Onsdag 14. kl. 12 Dameklub Torsdag 15. kl. 15 Bingo Søndag 18. kl. 11 Økumenisk fælles-gudstjeneste, Holm m/flere Søndag 25. kl. 11 Ingen gudstjeneste NOVEMBER Søndag 1. kl. 11 Alle helgens dag, gudstjeneste, Holm Torsdag 5. kl. 15 Bingo Søndag 8. kl. 11 Ingen gudstjeneste 12

13 Onsdag 11. kl. 12 Dameklub Søndag 15. kl. 11 Gudstjeneste 24.s.e.trinitatis, Birgit Berggrenson (J.H. har gudstjeneste i Stockholm) Lørdag 21. kl. 10 Julebasar Søndag 22. kl. 11 Ingen gudstjeneste Fredag 27. kl. 10 Bibelgruppe før søndagen Lørdag 28. kl. 10 Børneklub Søndag 29. kl. 11 Gudstjeneste 1.s.i advent, Holm + frokost m/tilmelding DECEMBER Torsdag 3. kl. 15 Bingo Søndag 6. kl. 11 Gudstjeneste 2.s.i advent, Margith Pedersen Onsdag 9. kl. 12 Dameklub Lørdag 12. kl. 17 Julemiddag m/tilmelding Søndag 13. kl. 11 Ingen gudstjeneste Kirkebil Husk at alle som måtte have ønske om at blive kørt til gudstjeneste eller andre arrangementer i kirken kan kontakte kirken, så skal vi forsøge at tage hånd om sagen for dig. Tlf

14 ALLE GODE GAVER de kommer oven ned Høstgudstjenesten i år er søndag den 4. oktober kl. 11:00. Børnene er inviteret til børneklub dagen før Høstgudstjenesten i år er søndag den 4.oktober kl her i kirken. Børnene er inviteret til børneklub dagen før og vil blandt andet få til opgave, at være med at pynte alteret og kirkerummet til denne særlige gudstjeneste, hvor vi siger Gud tak, for alle gode gaver vi modtager fra ham. Sangen og musikken vil også være præget af temaet høst. Efter gudstjenesten er der frokost og kaffe. Har du noget at bidrage med fra din have, balkon-kasse eller din grønthandler, til vor lille auktion under kirkekaffen, er vi meget taknemlige for det. Måske er du god til at bage et rugbrød eller lignende, kun fantasien sætter grænser! Indtægten går, som sidste år, til Folkekirkens Nødhjælp. Velkommen til små og store! 14

15 Dansk Design I Göteborg Kom ind og besög vores 2 helt nyrenoverede butikker i Göteborg. Her kan man finde inspiration til sit nye kökken, bad, garderobe eller skydedöre. Kom ind og besög os, vi har byens dygtigste designere. HTH Köksforum, Jolengatan 21 A, Mölndal, HTH Köksforum, Skånegatan 23, Göteborg,

16 Syng i kor og bliv sund og rask! Forskning viser, at synger man i kor, så holder man sig sund og rask. En undersøgelse, som er lavet af Christina Grape, Helsingborg, viser, hvordan korsang påvirker homoner som oxytocio og testosteron. Man får energi, man bliver høj, man bliver glad. Det er som at gå til en energistation og tanke. Og der er ingen bivirkninger. Det kan jeg helt og holdent skrive under på, for efter at have sunget i kor i over 40 år har jeg ikke oplevet andet end en utrolig glæde, har ikke været nævneværdigt syg og har absolut ikke haft nogen negative bivirkninger. I 1977 startede jeg i det danske kor, som jeg var med i, til vi flyttede fra Gøteborg i 2005, og det tog ikke lang tid, før jeg opsøgte det lokale kirkekor her i Mjöbäck. Villy og jeg blev med det samme vel modtaget både af dirigenten og af kormedlemmerne. Vi synger til jul, påske og andre højtider i kirken. Vi synger også med i et kor i Ullared, hvor vi sammen med dem og andre 3000 korister har været i Globen 2 gange. Det var Kjell Lönnå, som dirigerede, og det var kendte artister, som vi sang sammen med. De senere år har vi sunget i forskellige kirker. Koncerterne med Ullaredkoret er til fordel for Läkarmissionen. Vi 16

17 skal i november synge i en kirke i Stockholm. Denne gang bliver det Dan Ekborg, som vi skal synge sammen med. Andre store artister vi har sunget med er bl.a. Björn Skifs og Roger Pontare, og sidste gang sang vi sammen med Janne Schaffer. En sangglad Karen Böhnke Julekor i december Vi vil i år gerne indbyde til to koraftener når det nærmer sig jul. Tanken er, at vi bliver ledet af Liv Marit Tjelle Holm, og lærer to-tre sange flerstemt som vi vil bidrage med til vores julemiddag lørdag den 12.december. Du skal med andre ord ikke begynde i et nyt kor, men komme med din sangglæde og gi glæden videre i et projekt der afsluttes den 12. december ved julemiddagen. Er du interesseret, vil det være meget fint om du kontakter os på kirkens telefon Både dame- og mandsstemmer er meget velkomne, unge som gamle. Kom og vær med! 17

18 Gud er med os - selv når vi tvivler på han Har du prøvet at miste modet? Nogle gange sker der ting i livet, der kan få os til at miste modet. En livsforandrende hændelse kan få os til at tvivle på om Gud egentlig findes, og hvorfor alt det onde skete. Men da skal vi vide, at selvom tingene ikke altid går så let som vi regner med og livet bliver svært, så er Gud altid med os. Du kan prøve at læse missionsbefalingen i Bibelen, i det nye testamentet, nemlig i Matt. 28, Den kan være en lille smule svær at forstå, men du kan for eksempel prøve at læse den sammen med dine forældre. Lige præcis disse fire ord; GUD ER MED OS bliver ofte brugt for at berolige og trøste os og give os håb! Måske bliver de brugt så ofte, at vi glemmer hvad de egentlig betyder. Derfor får du dem en gang til netop her: GUD ER MED OS, det betyder, at ham som skabte hele jorden er med DIG hele livet. Skrevet af Mette Marit 18

19 Missionsbefalingen Men de elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde:»mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. 19

20 BØRNEKLUB Børneklubben mødes igen efter sommeren til en lørdagssamling først i oktober. Her vil vi være sammen, måske lære nogle nye at kende, synge danske børnesange, lege, danse, høre historier, snakke og spise frokost sammen. Både mor og far er velkomne med. Programmet er nok mest rettet mod de mindste mellem 2 og 6 år, men da vi nogle gange er ude sammen, eller laver noget kreativt indenfor, kan man meget gerne være lidt ældre. Vi sender en mail cirka en uge inden der er klub, hvis du allerede er med på maillisten. Giv besked, hvis du ønsker at stå på listen (eller ønsker at fjernes fra listen) ved at sende en mail til Det ville være fint, hvis du siger til om du kan komme. Måske kan du hjælpe til med noget: bage en kage, lave kaffe og saftevand, eller stå for nogle af de andre praktiske aktiviteter. Lørdag den 3. okt. kl.10 Høst & hygge i kirken Lørdag d. 28. nov. kl.10 Førjulshygge & juledekorationer Onsdag d. 6. jan kl.14 Juletræsfest & tilmelding senest 4. januar 20

21 Den gode historie Blandt mine første erindringer hører højtlæsningen til. Jeg sad på min morfars knæ, mens de mest fantastiske historier udviklede sig fra et Anders And blad, fra en avis eller noget helt tredje. Jeg havde ganske få bøger, men det var magiske bøger, hvis indhold ændredes fra gang til gang. Der blev kærligheden til den gode historie og til litteratur vagt. Men hvad er det, der gør det at læse til en dejlig beskæftigelse? Det er jo ikke alene underholdning, for nogle gange, når latteren har lagt sig, bliver der stille. Vi tænker, vi revurderer vor opfattelse, vi bliver bevidste om elementer ved tilværelsen, som vi ikke nødvendigvis før har skænket en tanke. Denne nye viden, den nye bevidsthed fører til en ændring i vores opfattelse af os selv Der eksisterer heldigvis ikke en facitliste for, hvad der er rigtigt 21 eller forkert, hvad der er finkulturelt og hvad der er triviallitteratur, det er op til det enkelte menneske at læse, hvad der nu er med Glæden ved at læse bliver endnu større af at have nogen at dele læse-oplevelser med, det må meget gerne være nogle mennesker, der er for-skellig fra en selv i alder, i ud-dannelse og livsopfattelse. I læsecirkelen i Den danske Kirke, deler vi vore læseoplevelser. Rent praktisk aftaler vi, hvad vi læser, så vi har samme udgangspunkt for at tale sammen. Som du måske husker, mødes vi første gang efter sommeren den 16. september kl hvor vi taler om forfatteren Klaus Rifbjerg og den sidste bog, han nåede at skrive Besat. Har du spørgsmål, kan du ringe til Helle Jørgensen, ( )

22 Fondkisten Göteborgs Begravningsbyrå tilbyder til rimelige priser: Alle varer og tjenester ved begravelse. Boopgørelse, gravsten og transport. Vi kommer gerne på hjemmebesøg uden ekstra omkostninger. Yngve Ernst Ejer Första Långgatan 8 Tlf Yngve Ernst * dansk forening Formand: Per Jensen tlf Næstformand: Sonja Nielsen tlf Kasserer: Grethe Mörup tlf Sekretær og kontaktperson: Birte Redder tlf Kalender efteråret 2015 Torsdag d.15.oktober kl.15 Bingo Torsdag d.5. november kl.15 Bingo Torsdag d.3.december kl.15 Bingo Lørdag d.12.december kl. 17 Julemiddag m/tilmelding Sammen med Dansk Kirke 22

23 Örby Kirke i Mark Kommune, Västergötland Er et af vore tag renoverings opgaver vi har udført. Vi er blevet kåret til årets PLÅTSLAGARE 2012 i Sverige, hvilket vi naturligvis er meget stolte over. Vi ser frem til et godt samarbejde med den Danske Kirke i Göteborg Daniel Eriksson Tel: +46(0) Er-Jill Byggnadsplåt AB Mob: +46(0) Kalkylvägen 5 E-post: Mölnlycke Hemsida: 23

24 Velkommen til Dansk Koloniog Sømandskirke i Gøteborg Adresse: Sporvogn E-post: Hjemmeside: Facebook: Thorild Wulffsgatan 8, Gøteborg 1, 2, 7, 8 eller 13, stoppested Botaniska Trädgården Den danske kirke & Sømandskirke - Göteborg Plusgiro: Bankgiro: Koloni- og sømandspræst: Jørgen Holm, Telefon: Mobil: Sekretær: Liv Marit Tjelle Holm, Telefon: Menighedsrådets formand: Carsten Jensen, Telefon: Menighedsrådets kasserer: Villy Böhnke, Telefon: Kirkebussen: Kontakte Kirken, Telefon: Åbningstid: Kirken har ikke fast åbningstid ud over når der er arrangementer i huset og efter aftale. Præsten træffes også bedst efter Ankerkæde: Ansvarshavende redaktør: Jørgen Holm Layout: Villy Bøhnke Tryk: DS Tryck, Svenljunga Deadline: 13/2, 19/5, 20/8 og 25/11 Næste nummer udkommer uge 50, 2015

DANSK KOLONIOG SØMANDSKIRKE

DANSK KOLONIOG SØMANDSKIRKE DANSK KOLONIOG SØMANDSKIRKE GØTEBORG ANKERKÆDE at tro er at kaste anker NR. 314: Sommer 2015 Pinse Der er forskel på at sove og at være vågen. I søvnen drømmer vi og oplever situationer og handlinger,

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013 Februar 2014 Juletræsfesten 2013 Juletræsfesten 2013 1. søndag i advent dannede i år rammen for den årlige juletræsfest i Nøvling forsamlingshus og igen i år var den et stort tilløbsstykke. Ca. 120 forventningsfulde

Læs mere

Troende on-off KIRKE BLADET

Troende on-off KIRKE BLADET Troende on-off WWW.CHRISTIANSKIRKEN.DK NR. 3 2014 JULI - OKTOBER KIRKE BLADET Velkommen til Christians sogns nye kirkeblad! Christians sogn har fået et nyt kirkeblad. Designet er blevet frisket op i forbindelse

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Præsten skriver... 3 Særlige gudstjenester...

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Pinse - kirkens fødselsdag

Pinse - kirkens fødselsdag kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Pinse - kirkens fødselsdag Pinse er en af de tre store fester i kirkeåret, men den har aldrig haft helt samme folkelige appel, som jul og påske. Måske

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

Aktiv livshjælp KIRKEBLADET NR. 1 2015 MARTS JUNI CHRISTIANSKIRKEN.DK. Christianskirken. Til alle husstande i Christians sogn

Aktiv livshjælp KIRKEBLADET NR. 1 2015 MARTS JUNI CHRISTIANSKIRKEN.DK. Christianskirken. Til alle husstande i Christians sogn Aktiv livshjælp KIRKEBLADET NR. 1 2015 MARTS JUNI Til alle husstande i Christians sogn Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK AF DIAKONIMEDARBEJDER PETER WORM MADSEN peter@christianskirken.dk Indhold Kirkens

Læs mere

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77 AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR september - november 2011 Nr. 77 ved Paul Kühle Vielse af fraskilte Må man ikke blive gift igen? Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

KIRKE & SOGN. Aars Kirke

KIRKE & SOGN. Aars Kirke KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Dåbstræf... og hvad er så det? Alle helgens søndag Gå med i kampen mod sult Høst i Aars Kirkecenter En himmelsk mundfuld Julebasar tak Julekoncerter Adventskransens historie

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2006, 17. årg.

NØRBYGÅRD NYT ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT. -om menneskelige netværk Nr. 3, 2006, 17. årg. NØRBYGÅRD NYT -om menneskelige netværk Nr. 3, 2006, 17. årg. ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen og Nørbygård 1 NØRBYGÅRDFORENINGEN er en støtteforening

Læs mere

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Herlufsholm Sogneblad Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Kirkelig vejviser Sognepræst Henning Marcher (kbf) Holbergsvej 112, tlf. 5577 5538. Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf. 4021 5538.

Læs mere

KIRKEBLADET MAR. - APR. - MAJ 2011 9. ÅRGANG NR. 1 GRØDETID

KIRKEBLADET MAR. - APR. - MAJ 2011 9. ÅRGANG NR. 1 GRØDETID KIRKEBLADET MAR. - APR. - MAJ 2011 9. ÅRGANG NR. 1 GRØDETID ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund Kirkekontor Kirkegade

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere